HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen hyväksyminen 76 Kirkkotien peruskorjaustyön urakoitsijan hyväksyminen 77 Mikkelin kaupunkia ja Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Ristiinan ja Suomenniemen kuntia koskevat ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perusteet 78 Toimitilojen vuokraus Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle 79 Ruokapalveluiden myynti Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle 80 Pulliainen Outi ja Matti / lisämaan ostotarjous 81 Hirvensalmen kunnan takausperiaatteet 82 RaudusEnergia Oy / sähköliittymän hankkiminen yritykselle / kuivaamon ja ohjaushuoneen rakentaminen / takauksen myöntäminen 83 RaudusEnergia Oy / Setynoilin teollisuushallin vuokrasopimus 84 Hirvensalmen Energia Oy / takauksen myöntäminen 85 Kissakosken koulun myynti 86 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko pj., esteellinen 84 Heidi Honkanen Maarit Honkanen Ahti Lindgren Pirkko Luntta pj. 84 Jukka Manninen esteellinen 82, 83, 84 Pentti Pylkkänen esteellinen 84 Muut läsnäolijat: Esko Kekkonen kunnanvaltuuston pj., poistui klo Riikka Lång kunnanvaltuuston I vpj. Markku Kivisaari kunnanvaltuuston II vpj, poistui klo Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä, esteellinen 84 Arja Leppäkumpu pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 62 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Pylkkänen ja Ahti Lindgren. :n 84 aikana toisena pöytäkirjantarkastajana toimi Heidi Honkanen Pentti Pylkkäsen tilalla. P öytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kalevi Puukko Pirkko Luntta Arja Leppäkumpu puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 73-83, esittelijä 84 Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pentti Pylkkänen 73-83, Ahti Lindgren Heidi Honkanen, 84 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Arja Leppäkumpu

3 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 75 / Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Kirkkotien peruskorjaustyön urakoitsijan hyväksyminen Tekn.ltk Tekninen toimisto on pyytänyt Kirkkotien peruskorjauksen urakkatarjoukset mennessä. Tarjouskilpailu on ollut myös HILMA:ssa. Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen paikan päällä. Urakoitsija ei voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka tutustumisen yhteydessä olisivat käyneet ilmi. Tarjouksen pitää olla voimassa kahden kuukauden ajan tarjouksen viimeisestä sisäänjättöajasta lukien. Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on esitettävä tilaajalle tilaajavastuulain 5 :n (1233/2006) tarkoittamat selvitykset. Ilmoitukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Kohteen urakointi alkaa aikaisintaan Tarjouspyyntökirjeen liitteet: Urakkaohjelma , rakennuttajan turvallisuusasiakirja, tarjouskirjelomake, yksikköhintaluettelo, rakennustyöselitys / , rakennustyöselityksen liitteenä olevat piirustukset. Tarjousten avauspöytäkirja, liite nro 4. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkkotien peruskorjaustyön urakoitsijaksi hyväksytään Vilkonharjun Sora Oy urakkahintaan , alv 0 % tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin. Khall 76 / Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Kirkkotien peruskorjaustyön urakoitsijaksi Vilkonharjun Sora Oy:n urakkahintaan , alv 0 %, tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus Mikkelin kaupunkia ja Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Ristiinan ja Suomenniemen kuntia koskevat ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perusteet Khall 77 / Ympäristönsuojelumääräykset on ollut tarpeen päivittää vastaamaan nykyisten määräysten voimaan tulon jälkeen annettuja valtioneuvoston asetuksia mm. kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010) ja talousjätevesien käsittelystä haja-asutusalueella (VNa 209/2011). Ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu viranomaistyönä vuoden 2011 aikana ja valmisteilla olevat luonnokset on esitelty ympäristölautakunnan jäsenille (ympäristölautakunnan kokous ) ja Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen toimialueen rakennusvalvontaviranomaisille (kokous ). Lausuntopyyntöjä lähetettiin yhteensä 38 kpl. Lausuntopyynnöt lähetettiin mm. Ympäristöpalvelujen toimialueen kaikkien kuntien rakennusvalvonta- ja maaseutuviranomaisille, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen Ely-keskuksiin, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitoksille sekä Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen maatalousorganisaatioille (MTK ja ProAgria), Ympäristöpalvelujen toiminta-alueella toimiville murskaus- ja louhintayrittäjille ja Etelä- Savon Yrittäjät -yhdistykselle. Ympäristönsuojelumääräysten nähtävillä olosta kuulutettiin yleisesti Länsi-Savo ( ) ja Länsi-Saimaa lehdissä ( ). Ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen olivat nähtävillä Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen toimipisteessä, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan, Mäntyharjun ja Suomenniemen kuntien teknisissä toimistoissa ja ympäristöpalvelujen www-sivuilla Ympäristönsuojelumääräyksistä saatiin yhteensä 15 kirjallista lausuntoa ja kaksi suullista muistutusta. Lausunnot ja muistutukset on otettu ympäristölautakunnan hyväksymissä ympäristönsuojelumääräyksissä. Yhteenveto ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista (luonnokset) saaduista muistutuksista ja lausunnoista, valmistelijoiden vastine lausuntoihin ja ympäristölautakunnan ratkaisu ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä löytyvät Mikkelin kaupungin www-sivuilta osoitteesta Päätöksenteko > Lautakunnat > Ympäristölautakunta > Pöytäkirjat ( ). Ympäristönsuojelumääräykset saavat lain voiman vasta, kun ne on hyväksytty kaupungin- ja kunnanvaltuustoissa.

6 Kunnanhallitus Liite 1, 2 Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perusteet. Päätös Hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Toimitilojen vuokraus Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle Khall 78 / Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen välillä on allekirjoitettu seuraavat toimitilojen vuokrasopimukset, joilla Hirvensalmen kunta vuokraa eri toimitiloja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle: Liite 3 - kunnanvirasto, toimistotila, 69 m ,35 /kk - palvelukeskus, 1684 m2 piha-alueineen ,67 /kk - terveyskeskus, 570 m2 piha-alueineen 4 387,98 /kk. Kj Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väliset liitteen 3 mukaiset vuokrasopimukset. Päätös Hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Ruokapalveluiden myynti Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle Khall 79 / Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen välillä on allekirjoitettu ostopalvelusopimus, jolla Hirvensalmen kunta myy ruokapalveluita Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle. Liite 4 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen välisen liitteenä 4 olevan sopimuksen ruokapalveluiden myynnistä. Päätös Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Pulliainen Outi ja Matti / lisämaan ostotarjous Khall 80 / Outi ja Matti Pulliainen ovat jättäneet kuntaan tarjouksen lisämaan ostosta tonttinsa Kivinotko 4:84 ympäriltä, siten että tontin koko tulisi olemaan noin 1 ha. Liite 5 Kj Tekninen toimi on käynyt neuvotteluja Pulliaisten kanssa. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Hirvensalmen kunnan Pöyryn kylässä sijaitsevasta Luminiitty 4:117 tilasta myydään noin 0,8 ha määräala puustoineen Pulliaisille. Kauppahinta on Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Outi ja Matti Pulliaisen välisen kauppakirjan. Päätös Hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Hirvensalmen kunnan takausperiaatteet Khall 81 / Kunnan toimintalinjaan ei ole viime vuosikymmeninä kuulunut takausten antaminen muille kuin omille tytäryhtiöilleen ja kunnassa toimiville vesiosuuskunnille. Takaukset ovat koskeneet investointien rahoittamiseen otettuja lainoja. Nyttemmin on kuitenkin tullut esille yksityistä elinkeinotoimintaa koskeva hanke, jota kunnanhallitus on päätynyt tukemaan takausvastuiden kautta. Tämä voi johtaa siihen, että useat eri yhteisöt tulevat tulevaisuudessa lähestymään kuntaa pyytääkseen vastuilleen kunnan takausta. Tämän vuoksi takausten myöntämiselle on perusteltua hyväksyä yleiset periaatteet, joiden mukaan takauksia myönnetään ja niitä valvotaan. TAKAUSPERIAATTEET Kunnan takausperiaatteista päättää kunnanvaltuusto ja takaukset myöntää kunnanvaltuusto. Takauksia myönnettäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. Täytetakaus ja omavelkainen takaus Yhteisöt vastaavat itse rahoitus- ja pääomahuollostaan ja käyttävät ensisijaisesti omia kiinteistövakuuksia lainojensa vakuutena. Yhtiön omien kiinteistövakuuksien lisäksi kunta voi antaa rahoituslaitoksille omavelkaisia tai täytetakauksia yhtiön veloista. Täytetakausvaihtoehdon mahdollisuus selvitetään aina rahoittajan ja takauksen saajan kanssa kun ensisijainen vakuus on olemassa. Täytetakauksen perusteella takaaja voidaan asettaa vastuuseen velasta vasta sen jälkeen kun vakuus on myyty tai kun ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este. Takaajan suoritusvelvollisuus syntyy myös silloin, jos hän päävelan erääntymisen jälkeen ilmoittaa velkojalle, ettei vaadi vakuuden myyntiä. Yleisempi takausmuoto on kunnan antamissa takauksissa omavelkainen takaus.

11 Kunnanhallitus Takauksen antamisen edellytykset Konserni- ja palvelutuotannon näkökulma 1. Kunta voi myöntää omavelkaisen tai täytetakauksen pääsääntöisesti omistamalleen tytäryhtiölle. Takaukseen osallistumista edellytetään myös muilta merkittäviltä osakkeenomistajilta. 2. Poikkeuksellisesti omavelkainen tai täytetakaus voidaan myöntää myös kunnan osakkuusyhteisölle tai kuntayhtymälle, jossa kunta on mukana enintään kunnan omistusosuutta vastaavalle lainan määrälle. Ehtona on, että muut omistajat samanaikaisesti osallistuvat yhteisön rahoittamiseen tai takaukseen omistusosuuttaan vastaavalla osuudella. 3. Poikkeuksellisesti omavelkainen tai täytetakaus voidaan myöntää myös sellaisen yhteisön hyväksi, jossa kunta itse ei ole osakkaana. Ehtona takauksen myöntämisessä on, että yhteisö harjoittaa kunnalle kuuluvaa peruspalvelutuotantoa, jonka kunta ostaa ostopalveluna tai jossa esimerkiksi kunta maksamallaan vuokralla kattaa toiminnan hoito- ja pääomakustannukset ja, että takauksen perusteella kunta alentaa sille itselleen tulevia pääomakustannuksia. 4. Takauksen antaminen alentaa kunnan aiempia vastuita. Elinkeinopoliittinen näkökulma Kunnan perustehtäviin kuuluu elinkeinotoiminnan yleisten edellytysten tukeminen. Takauksen antamisen on katsottava olevan tukimuotona poikkeuksellinen. Takauksen antamisen lähtökohta on työllisyyden edistäminen. Takauksen kohteena olevan lainan pääasiallinen käyttötarkoitus tulee olla investoinnin tekeminen. Pääsääntöisesti kunta myöntää takauksia ainoastaan kuntaan perustettavan uuden yritystoiminnan aloittamiseksi edellytyksin, että 1. Takauksen kohteena oleva laina käytetään tuotannollisiin investointeihin 2. Yritystoiminnalla on merkittävä elinkeino- tai työllisyyspoliittinen vaikutus 3. Kokonaisrahoituksesta merkittävä osa on yksityiseksi luokiteltavaa pääomaa 4. Kunta saa riskiin nähden riittävät vastavakuudet. Elinkeinopoliittisissa tuissa kunta noudattaa Euroopan yhteisöjen valtiontukisäännöstöjä.

12 Kunnanhallitus Niiden yhteisöjen osalta, jotka eivät ole kuntalain ja kirjanpitolain tarkoittamassa kunnan määräysvallassa, kunta takaa enintään lainan pääomamäärän. Takauksen saaja ja ehdot Takaus myönnetään vain rahalaitokselle seuraavien periaatteiden mukaisesti: 1. Lainat on asianmukaisesti kilpailutettu ja lainanotosta on yhteisön hallituksen päätös 2. Taloudelliset laskelmat osoittavat yhtiön kyvyn hoitaa lainasta aiheutuvat velvoitteet 3. Lainan vakuutena käytetään ensisijaisesti yhtiön kiinnitysvakuudet täysimääräisesti 4. Täytetakauksen vaihtoehto selvitetään aina kun ensisijainen vakuus on olemassa 5. Takaukselle edellytetään vastavakuudet 6. Takauksesta peritään takausprovisio. Takausprovisiota ei kuitenkaan peritä kuntakonserniin kuuluvilta tytäryhtiöiltä. Kunta varaa itselleen oikeuden tarvittavan rahoituksen kilpailuttamiseen ja rahoittajan valintaan. Sopimusmenettely ja takausehdot Kunnalla on takauksen hyödykseen saavalle yhteisölle nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii takauksen sopimisesta ja valvonnasta. Vastuuhenkilön vastuulla on laatia yksilöity sopimus kunnanvaltuuston päättämistä takausehdoista takausta hakeneen yhteisön kanssa. Sopimus liitetään rahalaitokselle annettavaan takaukseen. 1. Myönnettävälle takaukselle vaaditaan pääsääntöisesti vastavakuudet, panttikirjat tai jälkipanttaus lainan ensisijaisena vakuutena oleviin panttikirjoihin. Pankilta otetun lainan vakuutena olevat panttikirjat on toimitettava niiden vapautuessa kunnan antaman takauksen vastavakuudeksi. Pankin tulee säilyttää panttia huolellisesti jälkipantin saajan lukuun eikä panttia saa luovuttaa muulle kuin jälkipantin saajalle pantin vapautuessa ensisijaisesta panttivastuusta. 2. Takauksen saaja ei saa lisätä ensisijaiseen panttiin kohdistuvaa vastuutaan eikä muutoinkaan menetellä tavalla, joka saattaisi vaarantaa jälkipantin saajan asemaa tai oikeuksia muu-

13 Kunnanhallitus toin kuin jälkipantin saajan etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. 3. Kunta ohjeistaa yhteisöjä, että yhteisön kunnantakauksella ottama laina nostetaan rakennusvaiheittain tai muun hyväksytyn rahoitustarpeen mukaisesti. 4. Yhteisön on toimitettava vuosittain talousarvio ja tilinpäätöstiedot kunnalle. 5. Kunnalle on toimitettava vakuutustodistus kiinteistön vakuuttamisesta, mikäli takauslaina kohdistuu kiinteistöön. Muissa tapauksissa takauksen vastuuhenkilö selvittää tarvitaanko ottaa vakuutuksia. 6. Kunta voi irtisanoa takauksen (siten kuin sopimustilanne sen mahdollistaa), jos yhteisö ei noudata kunnanvaltuuston päättämiä takausehtoja. 7. Kunta perii takauksesta takausprovision vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä yleisen takausprovisionkäytännön mukaisesti. Provision määrittelyssä on ohjeellisena perustajana EU:n käyttämä pk-yritysten luottoluokitukseen perustuva taulukko, missä parhaimmassa luottoluokituksessa olevan yrityksen takausprovisio on tällä hetkellä 0,4 % ja huonoimmassa luottoluokituksessa 6,3 %. (Euroopan unionin virallinen lehti C 155, ). 8. Takauksen hakijayhteisö suostuu siihen, että hankkeen muut rahoittajat voivat antaa hakijaa koskevia tietoja kunnalle. Takauksen valvominen Takauksen myöntäminen on verrattavissa lainan antamiseen, koska takaaja sitoutuu vastaamaan takaamastaan velasta kuten omastaan. Takauksen valvonta vaatii erityistä huolellisuutta. Kunta nimeää takaukselle vastuuhenkilön, joka vastaa takauksen valvonnasta. Vastuuhenkilön vastuulla on arvioida takaukseen liittyvät riskit ja valvoa takauslainan lainaehtojen noudattamista. Takausten arvioinnissa voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. hyväksyy edellä olevan takauspolitiikan, takausehdot ja valvontasuunnitelman. 2. päättää, että uusista takauksista peritään takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä. Takausprovisiota ei peritä kuntakonserniin kuuluvilta tytäryhtiöiltä. 3. niiden yhteisöjen osalta, jotka eivät ole kuntalain ja kirjanpitolain tarkoittamassa kunnan määräysvallassa, kunta takaa vain lainan pääomamäärän.

14 Kunnanhallitus Khall 81 / Päätös Hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus RaudusEnergia Oy / sähköliittymän hankkiminen yritykselle / kuivaamon ja ohjaushuoneen rakentaminen / takauksen myöntäminen Khall 10 / RaudusEnergia Oy on kuntaan saapuneella kirjeellään esittänyt, että Hirvensalmen kunta hankkisi sähköliittymän RaudusEnergia Oy:n Tuukkalan Sahalle. RaudusEnergia Oy tulee investoimaan Tuukkalan sahalla kokonaisuudessaan , käsittäen kiinteän haketuslaitoksen energiapuulle, sahan peruskunnostuksen, sekä uusien kuivaamojen rakentaminen. Sahan tonttialue on puhdistettu, peruskunnostettu ja osittain salaojitettu energiapuun varastointia varten. Investointien valmistuttua yritys työllistää noin 10 henkilöä. Suur-Savon Sähkö Oy:n tarjouksen mukaan sähköliittymän (315 A) hinta on Kj Kunnanjohtaja esittää päätösehdotuksensa kokouksessa. Kunnanjohtaja selosti asiaa tarkemmin hallitukselle: Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2012 talousarviossa ei ole tarkoitukseen varattua määrärahaa. Kunta ei ole aikaisemmin avustanut yritysten investointeja. Tämän vuoksi asialla on periaatteellinen luonne. Kunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 2 :ssä. Sen harkinnassa, kuuluuko asian hoitaminen kunnan toimialaan, on otettava huomioon hallinnossa noudatettavat periaatteet. Eräinä keskeisinä periaatteina ovat mm. hallintotoimien nojautuminen yleisiin perusteisiin ja tasapuolisuuden vaatimus. Edellä mainitut periaatteet edellyttävät, että yleisiä perusteita sovelletaan yksittäistapauksiin. Tasapuolisuuden vaatimus edellyttää, että mm. eri väestönosia, eri talouselämän aloja ja eri yrittäjäryhmiä ei saa hallinnossa asettaa epäoikeutetusti toisia suosituimpaan asemaan. Tämän johdosta on katsottu, että elinkeinoelämän yleisten edellytysten parantaminen kuuluu kunnan toimialaan. Yhden yrityksen liiketoiminnan välittömämpi edistäminen kuuluu kunnan toimialaan vain vahvojen erityisten syiden vallitessa.

16 Kunnanhallitus Lisäksi kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu EY:n valtiontukisäännöstelyn piiriin. Tukia koskevat yleiset ehdot määritellään perustamissopimuksen artikloissa. Pääsääntöisesti yritystukien myöntäminen on kiellettyä. Suur-Savon Sähkö Oy:n mukaan sähköliittymä on palautuskelpoinen. Yhtiö veloittaa kuitenkin liittymän purusta aiheutuvat kustannukset ja mahdollisesti avoinna olevat sähkölaskut. Kunnanhallitus kävi asiasta periaatekeskustelun. Kj Päätös Kunnanhallitus päättää olla avustamatta yritystä sähköliittymän hankinnassa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallituksen jäsen Jukka Manninen poistui kokouksesta esteen ilmoittaen. Khall 38/ RaudusEnergia Oy on toimittanut kunnanhallitukselle osoitetun seuraavan kirjeen: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS RAUDUSENERGIA OY/ - Sähköliittymä 3x 315 A Sahatavarakuivaamot RaudusEnergia Oy:n investoinnit Tuukkalan sahalle tulevat olemaan noin ,- käsittäen kiinteän haketuslaitoksen energiapuulle, sahan peruskunnostuksen, sekä uusien kuivaamojen rakentamisen. 1.) RaudusEnergia Oy ehdottaa että, Hirvensalmen kunta hankkii sähköliittymän Tuukkalan sahalle jonka RaudusEnergia Oy tulee lunastamaan omaksi 10 vuoden aikana seuraavien ehdoin. - Lunastus tapahtuu vuotuisin lyhennyksin, huomioiden korkokustannukset. Sähköliittymän kohdalla toivomme asian nopeaa käsittelyä. 2.) Hirvensalmen kunta rakennuttaa RaudusEnergia Oy:n Tuukkalan sahalle 2-kamarisen kuivaamon ja ohjaushuoneen, jonka RaudusEnergia Oy tulee lunastamaan omaksi 10 vuoden aikana seuraavin ehdoin:

17 Kunnanhallitus Lunastus tapahtuu vuotuisin lyhennyksin, huomioiden korkokustannukset. Tällä hetkellä Tuukkalassa on kunnostusta tarvitseva 1- kamarinen kuivaamo. Kuivaamokapasiteetin lisäys Tuukkalan sahalla on välttämätöntä suunnitellun aihiotuotannon turvaamiseksi. Kuivaamon rakennusaikatauluksi ehdotamme kesää 2012, jolloin kuivaamot olisi RaudusEnergia Oy:n käytössä syksyllä Hirvensalmi RaudusEnergia Oy Antti Kuitunen Antti Kuitunen Toimitusjohtaja Koska Hirvensalmen kunnan strategiaan eivät ole aikaisemmin kuuluneet yritysten takaaminen tai tuotannollisten investointien avustaminen, kävi kunnanhallitus kokouksessaan :n 10 kohdalla asiasta periaatekeskustelun. Keskustelun johtopäätöksenä kunnanhallitus päätti, ettei kunta avusta yrityksen investointeja tarkoittaen samalla sitä, ettei kunnan toimintaperiaatteita asiassa muuteta. Mainitun asian kohdalla käytiin lävitse kuntalain mm. tämän tyyppisen toiminnan kuulumisesta kunnan toimialaan. Asiaa on tarkemmin selvitetty tehdyn päätöksen yhteydessä. Asian johdosta ei ole ilmennyt eikä esitetty mitään sellaista uutta, että päätöstä tulisi muuttaa. Nyt uudessa yhtiön esityksessä pyydetään kuntaa sähkönliittymän hankkimisen lisäksi rakentamaan yhtiön käyttöön sahatavarakuivaamon ja siihen liittyvän ohjaushuoneen. Kj Kunnanhallitus hylkää RaudusEnergia Oy:n esityksen. Keskustelu Puheenjohtajan julistettua keskustelun alkaneeksi käytiin vilkas keskustelu aiheesta. Keskustelun kuluessa Pirkko Luntta teki seuraavan päätösesityksen: Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti hankekokonaisuuteen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että

18 Kunnanhallitus RaudusEnergia Oy:n toimitusjohtaja kutsutaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen esittelemään hankkeen liiketoimintasuunnitelma, budjetti, rahoitussuunnitelma ja aikataulu, lisäksi pyydetään esittämään ehdotus vakuuksista kunnan rahoittamiksi esitetyistä investoinneista ja hankinnoista. lisäksi 2. elinkeinoasiamies selvittää kunnanhallituksen kokoukselle vaihtoehtoiset mahdollisuudet, joilla RaudusEnergia Oy:n hakema rahoitus voidaan toteuttaa, huomioiden julkiselle rahoitukselle asetetut ehdot. Luntan esitystä kannattivat Maarit Honkanen, Ahti Lindgren ja Heidi Honkanen. Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi oikeaksi todetussa selonteossaan, että keskustelun kuluessa on Pirkko Luntta tehnyt kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkevan kannatetun esityksen, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi kädennostoin ja esitti, että kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Pirkko Luntan esitystä kannattavat äänestävät ei. Esitys hyväksyttiin. Suoritetussa kädennosto -äänestyksessä annettiin 6 ei -ääntä (Kalevi Puukko, Pentti Pylkkänen, Ahti Lindgren, Heidi Honkanen, Maarit Honkanen ja PirkkoLuntta). Puheenjohtaja totesi Pirkko Luntan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Päätös Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti hankekokonaisuuteen ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että 1. RaudusEnergia Oy:n toimitusjohtaja kutsutaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen esittelemään hankkeen liiketoimintasuunnitelma, budjetti, rahoitussuunnitelma ja aikataulu, lisäksi pyydetään esittämään ehdotus vakuuksista kunnan rahoittamiksi esitetyistä investoinneista ja hankinnoista. lisäksi 2. elinkeinoasiamies selvittää kunnanhallituksen kokoukselle vaihtoehtoiset mahdollisuudet, joilla RaudusEnergia Oy:n hakema rahoitus voidaan toteuttaa, huomioiden julkiselle rahoitukselle asetetut ehdot.

19 Kunnanhallitus Khall 45 / Kj Päätös Kunnanhallituksen jäsen Jukka Manninen poistui kokouksesta esteellisenä. Kunnanhallitus kuulee toimitusjohtaja Antti Kuitusen esityksen asiasta. Kunnanhallitus kuuli toimitusjohtaja Antti Kuitusen esityksen asiasta sekä elinkeinoasiamies Heikki Isokäännän selvityksen vaihtoehdoista miten kunta voi tukea yritystä. Kunnanhallitus päätti, että asian valmistelua jatketaan takausvaihtoehdon pohjalta. Kunnanhallituksen jäsen Jukka Manninen poistui kokouksesta esteellisenä. Elinkeinoasiamies Heikki Isokääntä poistui kokouksesta klo Khall 82 / RaudusEnergia on toimittanut kuntaan seuraavan kirjeen: Haemme Hirvensalmen kunnalta takausta pankkilainalle, jolla RaudusEnergia Oy rahoittaa Tuukkalan sahan kuivaamokamareiden ja sähköliittymän hankinnat seuraavasti: 1. Lainatakaus kuivaamokamareille: ,00 2. Lainatakaus sähköliittymälle ,00 Vakuudet RaudusEnergia Oy ehdottaa vakuudeksi takausten kohteena olevia investointeja myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla. Hirvensalmella Kunnioittaen RaudusEnergia Oy, Antti Kuitunen, tj. Kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu EY:n valtiontukisääntelyn piiriin. Valtiontukia koskevat yleiset reunaehdot määritellään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artikloissa. Säännöt koskevat kaikki toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua. Tuen myöntäminen on kiellettyä silloin, kun seuraavat neljä kriteeriä täyttyvät: - julkisia varoja kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin - etu on valikoiva, ts. se kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin

20 Kunnanhallitus toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan - toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua. Valtiontukitoimenpiteet tulee ilmoittaa etukäteen Euroopan komissiolle. Komissio arvioi tukitoimenpiteiden sopivuuden yhteismarkkinoille. Valtiontukea voidaan tietyissä tilanteissa myöntää ilman komission ennakkohyväksyntää. Tukea voidaan myöntää ns. vähämerkityksellisenä tukena (de minimis), mikäli kaikkien viranomaisten myöntämän tuen määrä jää alle euroa kolmen verovuoden aikana. Tuen käsite on laaja. Myönnettävän tuen ei tarvitse olla rahasuoritus. Maa-alueiden ja rakennusten hinnoittelun osalta myös kunnan myöntämät avustukset, laina- ja takausjärjestelyt, korkoedut sekä pääomarahoitus kuuluvat valtiontukisääntelyn piiriin. Samoin julkisen palvelun (esim. tilat, kunnallistekniikka, vesija jätevesi) tarjoaminen yritykselle markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla voidaan katsoa valtiontueksi. Jos tuki otetaan käyttöön ilman oikean menettelyn noudattamista, tuki on lähtökohtaisesti laiton ja se voidaan joutua perimään korkoineen takaisin tuen saajalta. Julkisen viranomaisen antama takaus liittyy yleensä lainajärjestelyihin, jossa edunsaajana on lainanottaja. Julkisen sektorin takaus saa kattaa enintään 80 prosenttia lainan kokonaismäärästä. Laina ei saa olla täysin riskitön myöskään luotonantajalle. Säännösten mukaan takauksen de minimis tuen määrä lasketaan 13,3 %:n laskusäännön perusteella. RaudusEnergia Oy on toimittanut kunnalle Hirvensalmen Osuuspankilta saamansa lainatarjouksen, jonka mukaan sähköliittymän ja kahden kuivaamokamarin rakentamiseen pankki tarjoaa lainaa euroa 10 vuoden takaisinmaksuajalla. Tarjouksessa edellytetään kunnan takausta vähintään 80 %:lle lainan määrästä. Edellä mainittujen laskusääntöjen perusteella kunta voi enimmillään antaa takauksen Hirvensalmen Osuuspankin tarjoamasta lainasta euron osuudelle. De minimis tukeen takauksesta lasketaan euroa. Yritykseltä saatujen asiakirjojen perusteella ilmoitusvelvollisuus EU-komissiolle ei täyty kunnan takauksen johdosta. Takaus voi kuitenkin vaikuttaa ELY-keskuksen myöntämiin hankekohtaisiin tukiprosentteihin.

21 Kunnanhallitus Yritys on toimittanut kunnalle asian käsittelyn perustaksi seuraavat asiakirjat: 1. Anomus kunnan takauksesta pankkilainalle ( ) 2. Lainantarjouspyyntö Hirvensalmen Osuuspankille ( ) 3. Hirvensalmen Osuuspankin lainatarjous ( ) 4. Selvitys ELY-keskuksen myöntämistä tuista ( ) 5. ELY-keskuksen tukipäätös no 20729, ( ) 6. Liiketoimintasuunnitelma ( ) laadittu tulossuunnitelma ( ) 8. Investointibudjetti ( ) 9. Vuoden 2011 tilinpäätös (ei tilintarkastettu) 10. Kiinteistörekisteriote, rasitustodistus ja lainhuutotodistus tilasta (Saha II), jota esitetty takauksen vakuudeksi. Päätös sisältää De minimis tukea euroa. Asiakirjat ovat esillä kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen RaudusEnergia Oy:n Hirvensalmen Osuuspankilta ottaman euron lainan osalta euron määrälle (enintään 80 % lainan kokonaismäärästä). Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että takaus myönnetään seuraavin edellytyksin: 1. Kunta saa vastavakuutena ensisijaisen kiinteistökiinnityksen tilaan (Saha II), jolle kuivaamokamarit rakennetaan. Lisäksi RaudusEnergia Oy:n omistaja(t) antavat kunnalle takausvastuun vakuudeksi omavelkaisen takauksen. 2. Lainaa lyhennettäessä lyhennykset kohdistuvat ensin kunnan takaamaan lainan osaan. 3. Takaus käsittää vain lainan pääoman euroa. 4. Takauksesta peritään kunnanvaltuuston takausperiaatteiden mukainen vuosittainen takausprovisio. 5. Mikäli tukitoimenpide myöhemmin osoittautuu valtiontukisäädösten vastaiseksi, päätöstä ei panna täytäntöön ennen komission tukitoimenpiteen hyväksymistä. 6. Yritys sitoutuu noudattamaan kaikilta osin kunnan takausperiaatteita. Päätös Hyväksyttiin. Kunnanhallituksen jäsen Jukka Manninen poistui kokouksesta esteellisenä.

22 Kunnanhallitus RaudusEnergia Oy / Setynoilin teollisuushallin vuokrasopimus Khall 72 / Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kalevi Puukko otti esille RaudusEnergia Oy:n kuntaan maanantaina saapuneen Setyoilin teollisuushallin vuokrasopimustarjouksen. RaudusEnergia Oy:n edustajat ja kunnanhallituksen pj. Kalevi Puukko sekä Hirvensalmen kunnan yhdyshenkilönä tekninen johtaja Asko Viljanen ovat viime viikolla käyneet tutustumassa ns. Setyoilin teollisuushallin tiloihin miten ne soveltuisivat RaudusEnergia Oy:n toimitiloiksi. Teknisen johtajan Viljasen ja RaudusEnergia Oy:n välisen tapaamisen pohjalta on neuvotteluissa päädytty yhteisymmärryksessä siihen, että halliin tulisi tehdä mm. paloluokkaan ja valaistukseen liittyviä muutoksia sekä liittää halli vesijohtoverkostoon. Setyoilin hallin sähköliittymä on yrittäjälle riittävä, mutta tarvii joitain kaapelointimuutoksia. Tutustumiskäynnin jälkeen RaudusEnergia Oy on toimittanut tekniselle johtajalle Asko Viljaselle sähköpostitse ja maanantaina kuntaan vuokrasopimustarjouksen Setyn oilin hallista. Kunnanhallituksen pj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa tekniselle johtajalle Asko Viljaselle oikeudet neuvotella ja allekirjoittaa RaudusEnergia Oy:n ja Hirvensalmen kunnan välisen Setyoilin hallia koskevan vuokrasopimuksen. Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista Asko Viljasen tulee lähettää sähköpostilla neuvottelutulos ja vuokrasopimus kunnanhallituksen jäsenille tutustumista ja alustavaa hyväksymistä varten. Kunnanhallituksen jäsenet antavat vastauksen vuokrasopimuksen hyväksymisestä tekniselle johtajalle kahden päivän kuluessa. Vuokrasopimus viedään seuraavaan kunnanhallitukseen lopullista hyväksymistä varten. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 83 / Liite 6 Neuvottelujen tuloksena on päädytty muistion mukaiseen neuvottelutulokseen. Teollisuushalliin tehtävät korjauskustannukset (alv 0 %): - valaistuksen uusiminen n. 38 kpl pikapalopostit 2 kpl ja linja rakentaminen 5 838

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot