SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito"

Transkriptio

1 SEINÄJOEN KIRJASTON JA PÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖSUUNNITELMA Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Seinäjoen kaupungin päivähoito

2 Seinäjoen kirjaston ja päivähoidon yhteistyösuunnitelma Johdanto Seinäjoen kaupungin päivähoito vastaa lapsiperheiden tarpeisiin järjestämällä tavoitteellista ja turvallista päivähoitoa ja opetusta moniammatillisena yhteistyönä. Päivähoito toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisena. Seinäjoen kirjastotoimi haluaa palvelujensa avulla tukea päivähoidon kasvatustyötä ja antaa sekä lapsille että päivähoidon henkilökunnalle mahdollisuuksia erilaiseen kirjallisuuteen tutustumiseen ja lukuharrastuksen virittämiseen. Seinäjoen kirjastojen yhteistyösuunnitelma päivähoidon kanssa on tehty suositukseksi, jonka mukaan yhteistyötä voidaan tehdä ja kehittää eri kirjastojen resurssit huomioon ottaen. Suunnitelma koskee Seinäjoen pääkirjastoa, Hyllykallion, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron kirjastoja ja kirjastoautoja. Suunnitelmaa toteutetaan paikallisiin olosuhteisiin ja resursseihin suhteutettuna. Päivähoidosta suunnitelman piiriin kuuluvat kaikki yksiköt kuten päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoito, esiopetusryhmät ja yhdysluokat. Suunnitelmassa on mainittu toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa myös muiden päivähoidon yksikköjen kanssa (esim. seurakunta). Yhteistyösuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. Tämän tekee kirjaston ja päivähoidon yhteistyöryhmä, johon kuuluu päivähoidon yksikköjen ja kirjaston toimipisteiden henkilöstöä. Ryhmän kutsuu koolle kirjastojen edustajat. Työryhmän jäsenet toimivat myös yhteyshenkilöinä, jotka tiedottavat yhteistyötä koskevista asioista omassa työpaikassaan. Tavoitteet Seinäjoen kirjastojen ja päivähoidon välisen yhteistyösuunnitelman tavoitteena on 1. vakiinnuttaa kaupungissa hyviä kirjaston ja päivähoidon välisiä yhteistyömuotoja 2. syventää yhteistyötä, joka koskee myönteisten oppimiskokemusten avulla aktiivisen lukuharrastuksen viriämistä. Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa tukemaan päivähoitoa antavia yksikköjä 3. lisätä päivähoidon henkilöstön tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia ja apuvälineitä kirjasto tarjoaa heidän työhönsä 4. parantaa kirjaston ja päivähoidon välistä tiedotusta 5. pyrkiä huomioimaan esiopetuksen opetussuunnitelmat

3 Yleistä Seuraavat suositukset ja yhteistyömallit koskevat kaikkia Seinäjoen kaupungin päivähoidon yksiköitä ja esiopetusryhmiä/yhdysluokkia. Yhdyshenkilöt ja tiedottaminen Kirjasto tiedottaa päivähoitoa koskevista tapahtumista ja toiminnasta päivähoidon aluejohtajille. Aluejohtajat tiedottavat päiväkotien johtajille ja kouluille, joissa esiopetusta annetaan. Perhepäivähoidon aluejohtajat tiedottavat perhepäivähoitajille ja ryhmäperhepäiväkodeille. Päivähoidon yhteistyöhenkilöt valitaan sitten, kun suunnitelma on hyväksytty. Yhdyshenkilöiden luettelo liitteenä. (liite 1) Teemapaketit ja yhteisökortit Kaupungin yhteisö, kuten päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit voivat saada Seinäjoen kaupunginkirjaston yhteisökortin. Kortilla tulee olla nimetty vastuuhenkilö. Yhteisökortilla lainatun aineiston laina-aika on neljä viikkoa, ellei toisin sovita. Yhteisökortilla voi lainata materiaalia päiväkodin tms. yhteisön käyttöön, kuten diplomikirjoja esikoululaisten käyttöön. Yhteisökortilla ei lainata vastuuhenkilön vapaa-ajankäyttöön tarkoitettua materiaalia. Päivähoitoryhmät voivat pyytää teema- ja kirjapaketteja Seinäjoen kaupunginkirjaston kaikista toimipisteistä. Tällöin kirjaston henkilökunta valikoi valmiiksi kirjoja annetusta aiheesta tai esimerkiksi kokoaa suositeltavaa luettavaa tietylle päiväkotiryhmälle. Asiantuntijaluennot ja esitykset Kirjastosta voi pyytää päivähoidon tilaisuuksiin, esimerkiksi vanhempainiltaan henkilön kertomaan kirjaston toiminnasta, lastenkirjallisuudesta ym. Kirjasto voi myös järjestää yhteistyössä päivähoidon kanssa aikuisille suunnattuja lastenkirjallisuuteen tai muuhun lastenkulttuuriin liittyviä asiantuntijaluentoja. Kirjasto tarjoaa myös lapsille suunnattuja tapahtumia, joihin voidaan kutsua päivähoitolapsia ja esikoululaisia. Satutuokiot Satutuokioita Seinäjoen kirjastoissa järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kesän aikana (kesäkuu elokuu) ei niitä järjestetä. Satutuokioihin ovat erityisesti perhepäivähoitoryhmät tervetulleita. Päiväkotiryhmille, seurakuntien kerhoille ja muille ryhmille satutuokioita pidetään pyynnöstä. Satutuokioihin voidaan kutsua myös ulkopuolisia esiintyjiä kuten nukketeatteri tai näyttelijöitä. Niitä voidaan järjestää myös yhteistyössä eri oppilaitosten opiskelijoiden kanssa. Satutuokioiden toteuttamisessa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet ja resurssit.

4 Näyttelyt Kirjastojen lastenosastoille sekä mahdollisiin näyttelytiloihin voidaan rakentaa näyttelyitä esikoululaisten tai päivähoidon ryhmien tarjoamista kuvataidetöistä, askarteluista, kirjoituksista, sadutustöistä jne. Nurmon kirjaston näyttelytila varataan kulttuurisihteeri Aila Taivalmäeltä. Peräseinäjoen kirjaston näyttelytilana on vitriinikaappeja. Niiden varauksista vastaa kirjastonjohtaja Merja Koski-Aho. Lastenosastoille tai muualle kirjaston tiloihin sijoitettavista näyttelyistä sovitaan kirjaston henkilökunnan kanssa. Kirjallisuusdiplomi Seinäjoen esikoululaisilla on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomi suoritetaan lukemalla diplomilistan kirjat sekä tekemällä niihin liittyvät tehtävät. Esikoululaiset voivat myös kuunnella kirjat cd:ltä tai lukea ne yhdessä vanhempien tai päivähoidon henkilökunnan kanssa. Diplomilistat saa kirjastoista, päiväkodeista ja kouluista. Listat ovat myös luettavissa ja tulostettavissa Seinäjoen kirjaston kotisivuilta. Diplomin myöntää ja suorituksen ottaa vastaan päiväkotien ja koulujen esiopetuksesta vastaava henkilöstö. Kirjastokäynnit Kirjastokäynnillä tai henkilökunnan vieraillessa päiväkodilla tai koulussa huolehtii päiväkodin tai koulun henkilökunta ryhmän järjestyksenpidosta ja osallistuu opetus- /satutuokioon kirjaston henkilökunnan kanssa sovitulla tavalla. Kirjastokäyntiä on syytä valmistella etukäteen sopimalla lasten kanssa siitä, miten kirjastossa käyttäydytään. On myös hyvä tehdä mahdollinen ryhmäjako jo etukäteen. Esikoululaisten kirjastoon tutustuminen Nurmon, Hyllykallion, Peräseinäjoen ja Ylistaron kirjastot kutsuvat alueensa esikoululaiset vuosittain tutustumaan kirjastoon. Esikoululaisten tutustumiskäynnin tavoitteena on myönteisen kirjastokuvan luominen. Tähän pyritään erilaisten ohjattujen, elämyksellisten kirjastoseikkailujen ja esittelyjen välityksellä. Kirjastokäynnillä lapsille jaetaan kirjaston materiaalia ja kirjastokorttihakemus. Toinen käynnin tavoite on tehdä myös lasten vanhemmat tietoisiksi kirjaston lapsiperheille tarjoamista palveluista. Toivottavaa olisi, että he tulisivat yhdessä lastensa kanssa kirjastoon hankkimaan lapselle kirjastokortin. Pääkirjastossa sen toiminta-alueen esikoululaisten kirjastoon tutustuminen järjestetään siten, että niissä pisteissä missä kirjastoauto käy, kirjastoauton henkilökunta kertoo ja esittelee syksyisin uusille ryhmille kirjastoautoa ja sen käytänteitä. Ne esikouluryhmät, joita kirjastoauto ei tavoita, kutsutaan tutustumaan pääkirjaston lastenosastoon.

5 LIITE 1 Kaupunginkirjaston toimipisteiden ja Seinäjoen päivähoidon sekä Seinäjoen seurakunnan lapsityön yhteyshenkilöt Kirjastojen yhteyshenkilöt Hyllykallion kirjasto Kirjastoautot ja kyläkirjastot Nurmon kirjasto Peräseinäjoen kirjasto Pääkirjasto Ylistaron kirjasto Kesäniemi Marja-Liisa Rasinmäki Tuula Leppänen Kaija Niemistö Terhi Koski-Aho Merja Kukkonen Outi Lallukka Anneli Päivähoidon yhteyshenkilöt Kasperi-Kärki alueen päiväkodit Aluejohtaja Avoin pk Kasperin pk Kivistön pk Pikkulinnun pk Kärjen pk Lintuviidan pk Pajuluoman pk Ikola Eija Sivula Tuula Hisso Maria Metsä-Turja Jaana Olli Pirjo Olli Pirjo Ojanperä Tarja Häggblom Miira Ilkka Kati Keskusta-Pohja alueen päiväkodit Aluejohtaja Halminen Kirsi-Maria Hallilan pk Suvisalmi Pauliina Marttilan pk Lautamaja Helena Pohjan pk Pelto-aho Raili Simunan pk Aro Helena Tenavakoti Luoma Maria-Elina Steinerpäiväkoti Pajulintu Ristilä Pirkko Nurmon alueen päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoito Hyllykallion pk Riippi Erja Kertunlaakson pk Junkkari Pia Keski-Nurmon pk Koskinen Maaret Keskuspuiston pk Talso Heidi Knuuttilan pk Kataja Heidi Rekitien pk Hautala Marjut Tanelinrannan pk Saari Auli Nurmon perhepäivähoitajat Nurmon ryhmikset Rasku Tiina Mansikkamäki Piritta

6 Peräseinäjoen alue Aluejohtaja Onnimannin pk Alaviitalan esiopetus Käpykolon ryhmis Pikkuonnin ryhmis Haapaluoman ryhmis Honkakylän ryhmis Koski-Aho Mari Ojanen Anne Mäki-Mantila Katri Mäkynen Paula Haapanen Seija Rantala Riitta Valkealahti Tarja Seinäjoen alueen ryhmäperhepäiväkodit Joupin ryhmis Sinen tupa; Tapio Kaija Vihreä tupa; Lehtola Hannele Katajalaakson ryhmis Pouttu Anne-Mari Kepon ryhmis Näsi Marianne Pikkalanmäen ryhmis Kuoppala Tia Puskantie ryhmis Koivumäki Niina Jokihelmi Ahopelto Marjaana Ylistaron päiväkodit Lastenrannan pki Päivölän pk Satulinnan pk Ylistaron ryhmäperhepäiväkodit Hanhikosken ryhmis Kainaston ryhmis Muksukaaren ryhmis Santin ryhmis Untamalan ryhmis Tarkka Katja-Leena Nurminen Leena Horila Marika Valli Anne Göös Kaija Kangas Johanna Jussilainen Anita Kangas Piia Seinäjoen seurakunnan yhteyshenkilöt Kattelus Eija Linna Päivi

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma

Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma Sivistyslautakunnan hyväksymä 2010. Päivitetty http://www.oulainen.fi/kirjastopalvelut. SISÄLLYS Toimintasuunnitelman tavoitteet s. 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ Läsnä Aalto Sanni, poissa Autere Katri,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot