Kaustisen kunnanhallitus Kaustisen kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus Kaustisen kunnanvaltuusto

2 KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan strategiset tavoitteet ja niiden toteuma Kuntatalous Palvelutuotannon muutokset Kunnan henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus, rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot 15 Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Konsernivalvonnan järjestäminen Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Tytäryhtiöt Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet 27 2 Talousarvion toteutuminen 2.1 Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarviomäärärahojen toteutumisesta 87 3 Tilinpäätöslaskelmat 3.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Laskennallisesti eriytetyn vesilaitoksen tuloslaskelma ja tase 92 Tilinpäätöksen liitetiedot 4.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Tuloslaskelman liitetiedostot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistamista muissa yhteisöissä koskevat Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot 110 Liite 1 Henkilöstöluettelo Liite 2 Kuntaosuudet seutukunnan hankkeet ~ 1 ~

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2014 Kuntauudistus etenee? Valtioneuvoston käynnistämä kuntauudistus on kokonaisuus, johon kuuluvat: kuntarakenneuudistus, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sote-uudistus, kuntien tehtävien arviointi sekä kaupunkiseutujen- ja metropoliratkaisut. Näiden uudistusten piti tulla alkuperäisen aikataulun mukaan voimaan ja niiden tavoitteena on varmistaa, että kartalle jäävät kunnat tulevat olemaan riittävän vahvoja ja elinvoimaisia kyetäkseen tarjoamaan asukkailleen laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut. Kaustisen kunta antoi viime vuonna lausuntonsa kuntalain uudistukseen, valtionosuusuudistukseen ja soteuudistukseen. Kirjoitin vuoden 2013 katsaukseen:..tuskin mikään osa kuntauudistuspaketista on valmis käynnistymään tavoiteaikataulussa Jos jokin on, niin toivottavasti se on valtionosuusuudistus. Toiveeni toteutui. Uusi valtionosuusjärjestelmä on käytössä. Kaikki muut em. uudistukset ovat vielä kesken. Lähimpänä toteutumista ovat kuntalain uudistus ja sote-uudistus. Muut uudistukset jäänevät ajatusleikeiksi. Valmisteltu valtionosuusuudistus oli ilmeisesti liian monimutkainen paketti kenenkään avattavaksi. Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien (pl. Kannus) ja Kruunupyyn yhdistymisselvityksen tavoitteena oli valtuuston päätöksen mukaan selvittää, mikä on toimivin kuntarakenne alueella ja miten kuntien yhteisiä palvelurakenteita tulisi kehittää. Selvitystyö päättyi alueen valtuustojen yhteisseminaariin Kansantaiteenkeskuksessa Valtuusto päätti tämän jälkeen, että Kaustinen ei jatka kuntaliitosvaihtoehdon selvittämistä, mutta osallistuu selvityksen mukaisiin yhteistyöneuvotteluihin. Samansuuntaisen päätöksen tekivät kaikki selvitykseen osallistuneet kunnat. Sote-uudistuksen tavoitteena on taata kaikille ihmisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä huolehtia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Kunnanhallitus ja valtuusto ovat antaneet useita lausuntoja lain valmistelusta ja lakiesityksestä. Lausunnoissa on korostettu mm. alueen riittävää, vähintään asukkaan asukaspohjaa. Mikäli palveluja järjestävä ja niitä käyttävä alue jää asukasmäärältään selvästi pienemmäksi on edessä palvelujen karsinta. Soteuudistus saattaa jäädä odottamaan monikanavarahoitusmallista mahdollisesti löytyvää viisasten kiveä. Tässä mallissa palvelut rahoitettaisiin yhdestä korista, johon koottaisiin asiakaspalvelumaksut sekä Kelan, valtion ja kuntien rahoitus. Kaustinen vuonna 2014 Rakentaminen ja kunnostaminen jatkuivat hurjana. Yläkoululaiset aloittivat syyslukukautensa uudessa koulussa, alakoulun tiloja kunnostettiin, Pajalan peruskorjausta ja laajennusta suunniteltiin, Markkulaa kunnostettiin päiväkotitoimintaa varten jne. Myös kiinteistöjen omistuksessa tuli merkittäviä muutoksia. Kehitys Oy myi Furfixin käytössä olleet tilat Saga Furs:lle ja aivan vuoden lopussa siirrettiin kunnan omistuksessa olleet teollisuustilat Kehitys Oy:lle. Kunnanvaltuusto hyväksymän vuoden 2014 talousarvion tulos oli euroa. Kunnan taloustilanteen parantaminen ja sitä kautta itsenäisyyden säilyttäminen korostui kunnanhallituksen keskusteluissa. Talouden tervehdyttämistyöryhmä kokoontui säännöllisesti, hankintakielto annettiin heti vuoden alussa ja henkilöstölle suositeltiin palkattomien vapaapäivien käyttämistä. Henkilöstö osallistuikin, lukuun ottamatta päivähoito- ja opetushenkilöstöä, näihin talkoisiin kiitettävästi. Vuoden 2014 tilinpäätös oli 1,267 milj. euroa voitollinen. Edellinen tilinpäätös oli 0,115 milj. euroa voitollinen ja sitä edellinen 2,040 milj. euroa tappiollinen. Todella merkittävästi terveempään suuntaan on edetty. Sotemenot ovat laskeneet vuodesta euroa ja verotulot kasvaneet euroa. Vuonna 2012 sotemenot olivat 1,435 milj. euroa verotuloja suuremmat, kun taas vuonna 2014 olivat verotulot 1,664 ~ 2 ~

4 milj. euroa sotemenoja suuremmat. Rakenteelliset muutokset näkyvät sotemenoissa ja elinkeinoelämän vahvuus verotuloissa. Kaustinen täyttää tässä tilinpäätöksessä edelleen viisi kriisikuntakriteeriä kuudesta. Hyvä tilinpäätös antaa mahdollisuuden kattaa suuren osan taseen alijäämästä. Alijäämää jää jäljelle kuitenkin vielä euroa, joka pitää pystyä jo toivottavasti tänä vuonna hoitamaan. Pääasiassa pakon sanelema hurja investointitahti heikensi edelleen velkaantumiseen liittyviä kolmea kriisikuntakriteeriä. Monia hyviä asioita tapahtui vuonna Yhteen hiileen puhaltamista - ja samasta suunnasta tarvitaan ehdottomasti lisää. Kiitokset luottamushenkilöille, työntekijöille ja kaikille muille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. Arto Alpia kunnanjohtaja ~ 3 ~

5 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuosina toimi Antti Mäkelä, I varapuheenjohtajana Marko Kulpakko ja II varapuheenjohtajana Hannu Virkkala. Kertomusvuoden aikana hyväksyttiin seuraavat luottamushenkilömuutokset: Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajalle Anssi Myllymäelle myönnettiin ero ja hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi valittiin Olli Järvelä. Teknisen lautakunnan jäsenelle Jyrki Niiraselle myönnettiin ero ja hänen tilalleen valittiin Tero Peltoniemi ja hänen tilalleen teknisen lautakunnan varajäseneksi Esa Niiranen. Tilinpäätösvuonna valtuutetuista oli naisia 7,4 %, edelliskaudella %. Valtuutettuina toimi Kaustisella 2 naista ja 25 miestä. Kunnanhallituksen jäsenistä naisia oli 44 %. Kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT Asko Vanhatupa. Kunnan palveluorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja Arto Alpia. Hallinto-organisaatio jakautuu seuraaviin tulosalueisiin, joista vastaavat toimialajohtajat: Hallinto- ja kehittämispalvelut, talousjohtaja Tellervo Pakkala, josta sosiaali- ja terveyspalvelut on sopimuksella annettu palvelukuntayhtymä Jytan hoidettavaksi. Omistajaohjauksen neuvottelukunnassa kuntaa edustaa kunnanjohtaja Arto Alpia, peruspalvelulautakunnassa kunnanhallituksen jäsenet Kai-Eerik Känsälä (vpj.) ja Terttu Kettu ja Kiurun hallituksessa kunnan edustajina toimivat Tina Lindskog ja Kaija Varila. Sivistyspalvelut, sivistysjohtaja Jorma Harju. Tekniset palvelut, tekninen johtaja Kari Juntti, tekninen johtaja oli vuorotteluvapaalla saakka, sijaisena toimi Tero Uusitalo Valtuustokauden alussa valittiin hallintosäännön mukaisesti seuraavat pysyväistoimikunnat: Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistoimikunta, puheenjohtaja Kai-Eerik Känsälä. Maankäyttö- ja kehittämistoimikunta, puheenjohtaja Kari Ruuska Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 yhteenlaskettu tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, kun ei huomioida kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisen tuomia kertaluonteisia tuottoja. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa. Kuntien henkilöstökulut vähenivät noin 400 miljoonalla eurolla ja veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja noin 390 miljoonalla eurolla. Toimintojen tehostaminen parantaa tulosta ja hillitsee hieman veronkorotuksia. Ikääntyminen lisää kuitenkin yhä palvelujen kysyntää, samalla lisätään kuntien vastuuta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa, jossa oli kasvua 2 % edellisvuodesta. Vuosikate oli negatiivinen 14 kunnassa, kun edellisvuonna näitä kuntia oli 28. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa. Valtion toimet kuntien tehtävien ja velvoitteiden keventämiseksi eivät vastaa rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita, vaan ne ovat jäämässä alle kolmannekseen tavoitellusta yhdestä miljardista eurosta. Sen sijaan kunnat ylittävät niille asetetun yhden miljardin euron sopeutustavoitteen. Keski-Pohjanmaan maakunnan yleisen talouskehityksen osalta myönteistä on työttömyysasteen pysyminen maan keskitason alapuolella, vuoden 2014 lopussa 11,0 %. Maakuntakohtaisissa vertailuissa Keski- Pohjanmaan työttömyysaste oli kolmanneksi alhaisin. Huolestuttavaa on kuitenkin nuorisotyöttömyyden jatkuva suhteellinen kasvu. Kaustisen kunnan työttömyysaste oli joulukuussa 7,8 % (edellisvuonna 6,4 %). Kaustisen seutukunnan työttömyysaste joulukuussa 2014 oli 8,8 %. ~ 4 ~

6 Väestömäärän kehitys jatkui edelleen myönteisenä Keski-Pohjanmaalla. Vakaata väestökasvu on Kokkolan seudulla, lisäystä n. 250 vuonna 2014 Väestömäärä lisääntyi myös Kaustisen, Lestijärven ja Vetelin kunnissa. Kaustisen asukasluku lisääntyi 4 henkilöllä huolimatta siitä, että kuntien välistä nettomuuttoa vertailtaessa Kaustinen oli 22 henkilöä miinuksella. Kaustisella syntyi 56 uutta kaustislaista, edellisvuonna 65 ja kuoli 42 henkilöä, edellisvuonna Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kertomusvuoden aikana tehtiin kuntarakenneselvitys Kokkolan alueen kuntien kesken. Mukana olivat kaikki Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan kunnat Kannuksen kaupunkia lukuun ottamatta. Kuntarakenneselvityksen loppupäätelmänä oli, että kunnilla ei ollut tässä vaiheessa halua kuntaliitoksiin, sen sijaan kuntien välistä yhteistyötä halutaan tiivistää ja laajentaa. Kuntarakenneselvityksessä tehtiin kattava kartoitus teknisistä, sivistys- ja hallintopalveluista sekä kuntien nykyisestä yhteistyöstä palvelujen tuottamisessa Kunnan strategiset tavoitteet ja niiden toteuma Kaustisen kuntastrategia 2017 hyväksyttiin joulukuussa Kuntastrategia lähtee siitä, että Kaustinen kehittyy edelleen alueensa vetovoimaisena ja aktiivisena palvelujen keskuksena. STRATEGISET KÄRKIHANKKEET, TALOUSARVIOTAVOITTEET Uusi päiväkoti, päävastuu tekniset palvelut Uuden päiväkodin paikka valittiin suunnitteluvaihtoehtojen pohjalta ja päädyttiin uuden päiväkodin rakentamiseen. Päiväkodin suunnittelu valmistui. Rakentaminen ajoittuu kuluvalle vuodelle, päiväkoti valmistuu vuoden lopulla. Hyvinvointipalvelukeskus kunnan keskustaan, päävastuu hallintopalvelut Pajalan peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin. Kuntastrategiatavoitteiden mukaisesti tiloihin sijoitetaan uutena toimina hammashuollon palvelut ja mielenterveyspalveluita laajennetaan. Peruskorjauksen yhteydessä neuvolatilat korjataan, taloon rakennetaan myös 5 asuntoa. Tarvetta vastaava asuntorakentaminen, päävastuu tekniset palvelut Tavoitteet kuntastrategiassa: Vuokra-asuntohankkeet, kerrostalo kortteliin 55 sekä senioriasuntotyyppiset vuokra-asunnot n. 20 kpl ns. Kanttorilan tontille annetaan rakennusyhtiön taikka kunnan asuntoyhtiön toteutettavaksi, kunta on hankkeissa mukana tarvittaessa lainojen takaajana. Markkulan asuntolarakennuksen, B-osan korjaus vuokra-asuntokäyttöön suunniteltiin toteutettavaksi Markkulan B-osan saneerausta ei aloitettu. Markkulan tilojen ja alueen kehittämiseen valittiin toimikunta lokakuussa Kanttorilan alueen kaavoitusta jatketaan tavoitteena vuokra-asuntojen rakentaminen palvelujen välittömään yhteyteen, tavoite ei toteutunut kv , kaavakäsittely on pysähdyksissä. Maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan monipuolinen ja monimuotoinen tonttitarjonta, uusia alueita asumiseen ei hankittu. Kunnanhallitus hyväksyi keväällä rakentamissopimuksen kerrostalon rakentamiseksi kortteliin 55. Hanke ei käynnistynyt. Kuntakeskuksen kehittämishanke (Kaustinen Center), päävastuu tekniset palvelut Keskustan kehittämistoimet valikoituvat arkkitehtiopiskelijatyön ideoinnin pohjalta. Pienehköt kehittämistoimet toteutetaan vuosittain. Tavoite ei toteutunut. Kaustinen Center-hankkeen osana tehtiin yhteistyössä Oulun arkkitehtiopiskelijoiden kanssa keskustan kehittämissuunnitelma Kaustinen aina valmiina. Suunnitelma valmistui ja esiteltiin kunnan luottamushenkilöille joulukuussa. Kauppakylän suunnittelu käynnistetään talousarviovuonna, tavoite ei toteutunut ~ 5 ~

7 Kansantaiteenkeskuksen kehittäminen, päävastuu hallintopalvelut Kansantaiteenkeskusta kehitetään Kaustisen alueen kulttuuripalvelujen keskuksena. Osakeyhtiö huolehtii kiinteistön kunnossapidosta ja vuokraamisesta. Tapahtumat ja tilaisuuksien kävijämäärät raportoidaan vuosittain. Kävijämääräraportoinnin mukaan tilaisuuksissa oli kävijää, merkittävimpänä, elokuvat, musiikkilukion Blondi-musikaali ja kamarimusiikkiviikko. Loppuvuodelta kävijämääriä ei ole rekisteröity toimintamuutosten vuoksi. Yrityskyläkokonaisuuden kasvu ja Haitekki III rakentaminen, päävastuu tekniset palvelut Haitekki III suunnittelu ja rakennushanke käynnistetään talousarviovuoden aikana. Alue rakennuksineen on myyty Kaustisen kehitys Oy:lle vuoden lopussa. Kunnan ja olemassa olevien yritysten yhteistyön lisääminen, päävastuu hallintopalvelut Kunta koordinoi kaupallisten tapahtumien järjestämistä ympärivuotisesti. Tavoitteena kunnan tori, tapahtumapaikan saaminen tilaisuuksille ja kohtaamispaikka kuntalaisille. Jatkosuunnittelu tehdään Kaustinen Center-hankkeen pohjalta. Suunnittelukaudella varaudutaan myös resurssoimaan koordinointia ja yhteistoimintaa. Kaustislaisten hyvinvoinnin edistäminen, ennakoivat ja ehkäisevät toimenpiteet, päävastuu hallintopalvelut Vuosittaisia kehittämiskohteita nostetaan hyväksytyn Hyvinvointikertomuksen pohjalta. Painopisteinä hyvinvointiohjelmassa ovat turvallisuus, oma vastuu hyvinvoinnista, vaihtoehtoiset palvelut ja tuotantotavat. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kaustisen ensimmäisen hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen Terveellisestä ja turvallisesta asuinympäristöstä sekä asumisviihtyvyydestä huolehtiminen, päävastuu hallintopalvelut Asuntorakentaminen tarvetta vastaavasti Tavoite ei toteutunut, kunnan vuokra-asuntokanta ei lisääntynyt kun huomioidaan vuokra-asuntokäytöstä poistuneet asunnot. Perhemyönteisyys, alueista huolehditaan nykyistä paremmin, tavoite 5 toimenpidettä vuosittain ei toteutunut. Jokivarsimaiseman hyödyntäminen 2-3 toimenpidettä/vuosi, ei toteutunut Kolmannen sektorin aktivointi, järjestöjen illat 2 kertaa/vuosi, toteutui osittain. Elävät ja turvalliset kylät, perusinfran kunnossapito. Kehityksen mittarina mm. talouskylien väkiluku. Hallinnon ja kunnallisten palveluiden uudistamishanke, ydintoimintojen täsmentäminen vv (missä kaikessa kunta on mukana ja mitä palveluita kunta tuottaa), päävastuu hallintopalvelut Kuntarakenneselvitys valmistui joulukuussa. Soteuudistus on edelleen käynnissä. Kuntarakenneselvityksen johtopäätöksenä oli, ettei kuntaliitoksiin tässä vaiheessa lähdetä, kehittämistyötä tehdään kuntien yhteistyötä tiivistämällä. Kaivostoimintaan varautuminen, päävastuu hallintopalvelut Tärkeintä on turvata kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla mahdollisuudet riittävälle asuntotuotannolle. Asuntovarantoa tulee olla heti toiminnan käynnistysvaiheessa kun rakentamistoiminta alkaa, samoin varautuminen on huomioitava palveluita kehitettäessä. Tavoite ei toteutunut. Urheilutalon ja liikunta-alueiden kehittäminen, päävastuu tekniset palvelut Tavoitteena on liikunta-alueiden kehittäminen kansanterveystyön näkökulmasta eri toimijoiden yhteistyöllä. Kansainvälisyys, ystävyyskuntatoiminnan aktivoiminen, päävastuu hallintopalvelut Kaustinen on kansainvälisesti tunnettu kulttuurikunta. Toimivista verkostoista huolehditaan. Ei kunnan toimenpiteitä kertomusvuonna. Maatalouden kehittäminen mm. tilusjärjestelyt ja tiestöstä huolehtiminen, päävastuu hallintopalvelut Tavoitteena on koko kunta-alueen kehittäminen ja asuttuna pitäminen. ~ 6 ~

8 Tiehankkeiden esillä pitäminen, suunnitteluvalmius ja aktiivinen rahoituksen hakeminen Kuntatalous Kuntastrategian talouden tavoitteina mm: Palvelujen tuottaminen tehokkaasti, tätä arvioidaan vertailulla Keski-Pohjanmaan kuntien palvelujen kustannuksiin, Kaustisen kunnan kustannustavoite keskitasoa edullisemmat kustannukset. Palvelumaksujen, palvelujen maksullisuuden tarkistus ja vuokrien tarkistus Veroprosenttien tarkistukset Suunnitelmallinen kiinteistöjen kunnossapito Omaisuuden realisointi, yhtiöittäminen Ydintoimintojen täsmentäminen Kuntastrategian tavoite siitä, että Kaustinen tuottaa palvelunsa alueen muita kuntia edullisemmin. Vertailussa vain Kannuksen kaupunki tuotti palvelunsa Kaustisen kuntaa edullisemmin v Tilinpäätösvuosi oli kunnan talouden tervehdyttämisen vuosi. Kunnanhallituksen asettama talouden tervehdyttämistyöryhmä työskenteli vuoden ajan aktiivisesti ja talouden tervehdyttämistoimet vaikuttivat osaltaan hyvän tuloksen syntymiseen. Näistä merkittävimpinä toimenpiteinä olivat hankintakielto, tiukka sijaiskäytäntö ja henkilöstön vapaaehtoiset palkattomat vapaat. Henkilöstön palkattomilla päivillä tavoiteltiin euron säästöä, säästöä kertyi KVTES:n alaisilta viran- ja toimenhaltijoilta yhteensä 553 päivää, euroa ja OVTES:n alaisilta euroa, 21 päivää. Huomattavaa on, että lomapalkkavaraukset kasvoivat kertomusvuoden aikana ,79 euroa. Luottamushenkilöpalkkioita ei tarkistettu, luottamushenkilöpalkkiot alennettiin v tasolle. Vesi- ja jätevesimaksutaksoja korottamisesta päätettiin marraskuussa. Kunnan omaisuuden realisointia toteutettiin metsäomaisuutta myymällä. Joulukuun aikana tehtiin myös kunnan teollisuuskiinteistöjen siirto Kaustisen Kehitys Oy:lle. Metsäomaisuuden myynnistä kirjattiin käyttöomaisuuden myyntivoittoa ,59 euroa ja teollisuus- ja liikekiinteistöjen yhtiöittämisestä myyntitappiota ,99 euroa ja myyntivoittoa ,25 euroa Palvelutuotannon muutokset Palvelutuotannossa suurin muutos tapahtui vanhuspalvelussa, joissa Markkulan palvelukeskuksen asukkaat siirrettiin pääosin Veteliin valmistuneisiin uusiin palvelutiloihin, Malvakodin yksityinen palvelutoiminta lopetettiin ja toiminta muutettiin Jytan intervallihoidoksi. Vuoden 2015 palvelusopimusta hyväksyessään Kaustisen kunnanvaltuusto edellytti kokouksessaan , että suun terveydenhuollon järjestämisen osalta palvelusopimus muutetaan vastaamaan Kaustisen kunnan tahtotilaa ja päätöksiä siten, että suun terveydenhuolto järjestetään edelleen Kaustisella. Kaustisen kunnan päätös on ristiriidassa peruspalvelulautakunnan päätöksen kanssa ja asian käsittely on kesken hallinto-oikeudessa. ~ 7 ~

9 Kunnan omaa palvelutoimintaa kehitettiin erityisesti päivähoidossa, jossa päädyttiin päivähoidon rakennemuutokseen ja päivähoitopalveluiden keskittämisratkaisuun. Päivähoidossa otettiin käyttöön perhepäivähoitajien rekrytointilisä, päivähoidon rakenteita muutettiin mm. vuorohoitoyksikkö ja parihoitoyksikkö Lorupussi lakkauttamalla, osa päivähoidosta siirtyi loppuvuodesta palvelukeskus Markkulasta vapautuneisiin tiloihin jatkaen edelleen Lorupussi-nimisenä. Uusi yläkoulu valmistui ja opiskelu alkoi uusissa tiloissa syyslukukauden alussa Kunnan henkilöstö Henkilöstöpäämäärät kuntastrategiassa: Hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö Hyvä ja vetovoimainen työnantaja Henkilöstöpolitiikka tukee kunnan strategiaa Työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta kehitetään Avointa ja oikeudenmukaista esimiestyötä edistetään Koulutusta ja osaamista kehitetään Kaikki olemme kunnan käyntikortteja - ajatusta korostetaan Talousarviossa varauduttiin euron henkilöstömenoihin, henkilöstömenoja kertyi euroa. Henkilöstökulut vähenivät edellisestä tilinpäätöksestä 1,13 %. Henkilöstömenot vähenivät eniten lomitustoimessa euroa, päivähoidon henkilöstömenot kasvoivat eniten euroa. Kunnan esimiehistä koostuva esimiesfoorumi on kokoontunut pääosin kuukausittain. Foorumissa on paneuduttu ajankohtaisiin palvelukysymyksiin ja kehittämistoimintaan. Esimiesfoorumi on koettu tarpeelliseksi informaatio- ja kehittämiskanavaksi eri hallintokuntien välillä. Kertomusvuoden aikana tarkistettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Henkilöstön työkykyä ylläpitävässä toiminnassa käytössä on tyky-seteli, joka käy paitsi liikuntaharrastukseen myös kulttuuritapahtumiin. Kehityskeskustelut toteutuivat vain osittain. Työhyvinvointikyselyä taikka työtyytyväisyysmittausta ei suoritettu kertomusvuoden aikana. Henkilöstötilinpäätöstiedot esitetään henkilöstötilinpäätöksessä, liitekohta Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehitykseen vaikuttavista seikoista Henkilöstöriskit Kunnan henkilöstöriskeistä talousarviovaiheessa kiinnitettiin huomioita henkilöstön työssä jaksamiseen, sitoutumiseen ja myös alaistaitoihin. Ohut asiantuntijapohja ja sijaisuuksien hoitaminen sisäisin järjestelyin aiheuttaa riskiä palvelutoiminnassa. Eräillä tulosalueilla merkittävä osuus kehittämistoiminnasta hoidetaan hankerahoituksella, riskinä tässä on viranhaltijoiden voimavarojen riittävyys uusien hankkeiden käynnistämiseen ja hankkeitten eteenpäinviemiseen. Myös koulutetun ja osaavan henkilöstön saanti on nähty riskinä tulevaisuudessa. Henkilöstömenosäästövaateet ja palkattomien vapaiden suosittaminen lisäsivät kertomusvuoden aikana paineita työssä jaksamisessa. Toiminnalliset riskit Yleinen talouskehitys ja kunnan taloustilanteen heikentyminen aiheuttavat toiminnan kehittämisen riskiä. Keskeisin riski ennakoitiin kunnan omistamassa rakennuskannassa, esim. piilevinä kosteusvaurioina. Sekä palvelutoiminnan laitoksissa että asunnoissa vuosikorjaus- ja peruskorjaustyöt tulisi hoitaa suunnitelmallisesti ja ajallaan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää rakentamisen suunnitteluun ja valvontaan. Kunnalla ei ole omistuksessaan riittävästi kaavoitukseen tarvittavaa raakamaata. Myöskään vuokra-asuntoja ei ole Kaustisella riittävästi, kysyntää vastaavasti. Ympäristöpalveluiden vastuualueella merkittävin riski on ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistuskustannukset tulisivat kunnan kustannettaviksi. Vesihuollon riskeistä merkittävin on pohjavesilähteiden saastuminen. Yhtenä toiminnan riskinä nähtiin laitteiden ja ohjelmistojen toimiminen. Toimintakatkoksia ei ole ollut. Kunnan vakuutukset kilpailutettiin v Vakuutukset tarkistetaan vuosittain. ~ 8 ~

10 Taloudelliset ja rahoitusriskit Koko kunnan kannalta väestömäärän ja väestörakenteen kehitys Kaustisella ja Kaustisen alueella ratkaisee pitkälti kunnan elinvoimaisuuden. Vaikka Kaustisen kunnan väestökehitys on vuosia ollut myönteinen, samoin ikärakenne, sama kehitys ei toteudu seutukunnan muissa kunnissa. Musiikkilukion oppilasmäärän kehitys, lukioiden kilpailu oppilaista kiristyy. Riskinä on mahdollinen korkotason nousu, koska kunnan lainamäärä on korkea. Merkittävä osa lainanotosta on kertomusvuonna otettu lyhytaikaisena kuntatodistuslainana alhaisen korkotason vuoksi. Kunta on antanut takauksia, joihinkin sisältyy mainittava riski Ympäristötekijät Kaustisen kunnan alueella sijaitsee Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven kuntien yhteinen jätevedenpuhdistamo. Kuntakeskuksen läheisyydessä sijaitsee eläinjätteen käsittelylaitos. Ympäristöhaitoista merkittävin on ajoittain esiintyvä hajuhaitta. Laitoksella on oma jätevedenpuhdistamo. Kunnan alueella, kuntakeskuksen tuntumassa on myös iso turkistarha-alue ja rehusekoittamo. Turkistarhaus on kunnassa merkittävä ja kasvava elinkeino, jonka laajentamismahdollisuudet ja kehittämistarpeet tulisi selvittää ja huomioida maankäytön suunnittelussa. Kuntakeskuksen tuntumaan on suunnitteilla kaivoksen rikastamo ja sen yhteyteen biokaasulaitos. Kunnan hyötykäyttöasema on siirtynyt uudelle Kruupakkan teollisuusalueelle. 1.2 KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ne yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanjohtajalla ja toimialajohtajilla. Vuoden aikana on kiinnitetty erityistä huomioita asioiden sähköiseen laskutukseen. Myös ostolaskujen sähköinen vastaanotto on käynnistynyt hyvin. Erillisiä sisäisen valvonnan tarkastuksia ei ole tehty vuoden 2014 aikana. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan toiminnasta neljä kertaa vuodessa ja hallintokunnat seuraavat talousarvioidensa toteutumista tarvittaessa useammin. Kunnanhallituksen antama talousarvion täytäntöönpano-ohje velvoittaa hallintokuntia toiminnassa. Kunnan sisäisen valvonnan ohje päivitettiin KH Ohjeen taustalla ovat seuraavat keskeiset ohjeet ja säännöt: Hallintosääntö, Kaustisen kunnan arkistotoimen toimintaohje Asialuokittelu- ja arkistokaava Kaustisen kunnan konserniohje Kunnan laskutus- ja saatavien perintä kunnanhallituksen pysyväismääräys Kaustisen kunnan tietoturvapolitiikka Kaustisen kunnan yleiset hankintaohjeet Vuosittaiset talousarvion täytäntöönpano-ohje sekä talousarvion käyttösuunnitelmat. 1.2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Kaustisen kunnan käyttötalouden tulot kasvoivat lähinnä omaisuuden realisoinnin vuoksi 6,15 % edellisvuodesta. Tuloja kertyi euroa talousarviota enemmän. Menot kasvoivat 0,8 % edellisvuodesta euroa. Menoja kasvattivat purettujen kiinteistöjen purkukustannukset, yläkoulun alueelta euroa. Talousarviotulot toteutuivat 99,36 % ja menot 99,08 %. Toimintakate TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP Vuosikate Tavoitteena on, että vuosikate kattaa poistot ja osan investointeja jokaisena vuonna. Talousarviossa vuosikatteeksi ennakoitiin 297 e/asukas, ~ 9 ~

11 euroa. Vuosikatteeksi muodostui tilinpäätöksessä euroa, 590 euroa/asukas. Taloussuunnitelman mukainen vuosikatetavoite oli 250 /as. Verotus Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat kunnissa vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Kaustisen kunta ei korottanut tuloveroprosenttia vuodelle Tuloveroprosentti oli Kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin yleisen ja vakituisten asuntojen osalta. Kertomusvuoden verotulokehitys oli Kaustisella todella myönteinen. Verotulot kasvoivat yhteensä 8,1 %. Kunnallisveroa kertyi euroa, kiinteistöveroa euroa ja yhteisöveroa euroa edellisvuotta enemmän. Verotulot ylittyivät talousarviossa arvioidusta yhteensä euroa. Merkittävin verotuloihin vaikuttava tekijä Kaustisella oli turkistarhaus ja tarhauksen liitännäiselinkeinojen hyvä kehitys. Valtionosuudet Talousarviossa ennakoitiin valtionosuuksien vähenevän edellisvuodesta 0,48 % ja valtionosuuksien määräksi euroa. Valtionosuuksia kertyi euroa. Peruspalveuiden valtionosuudet vähenivät euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet puolestaan kasvoivat euroa edellisvuodesta. Valtionosuudet vähenivät 5,3 % edellisvuodesta, jollon mukana oli myös harkinnanvarainen valtionoosuuden tarkistus euroa Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset kulut * Tilikauden tulos TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 28,15 26,44 28,55 Vuosikate % poistoista 200,47 108,59-92,09 Vuosikate euroa /as 589,94 339,3-228,07 Suunnitelmapoistot euroa /as 294,28 312,47 247,67 Asukasmäärä ~ 10 ~

12 Vuosikatteen kehitys ~ 11 ~

13 1.3.2 Toiminnan rahoitus, rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo Investontien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennnys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 47,01 45,86 Pääomamenojen tulorahoitus % 36,7 31,55 Lainanhoitokate 1,5 1,01 Kassan riittävyys, pv 10,47 10,49 Asukasmäärä ~ 12 ~

14 1.4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut, peruskunta VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet II Liittymismaksurahasto Muut pitkäaikaiset menot III Arvonkorotusrahasto 0 0 IV Muut omat rahastot 0 0 V Edell.tilik.yli/alijäämä II Aineelliset hyödykkeet VI Tilik.yli/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset B POISTOERO JA VAPAA- 3. Kiinteät rak. ja laitt EHTOISET VAR Koneet ja kalusto Poistoero 5. Muut aineelliset hyödykk Vapaaehtoiset varaukset 6. Keskeneräinen rakentaminen C PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 III Sijoitukset Eläkevaraukset 1. Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset 2. Joukkovk.lainasaam Muut lainasaamiset 0 0 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset Valtion toimeksiannot Lahjoitusrah. pääomat B TOIMEKSIANTOJEN VAR Muut toimeksiant.po:t Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatt E VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat C VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rah.- ja vak.lait I Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Lainat muilta luotonant Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat 0 0 II Saamiset II Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Joukkovelkakirjalainat 1. Myyntisaamiset Lainat rah.- ja vakuutuslait Lainasaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Muut saamiset Lainat muilta luotonant Siirtosaamiset Saadut ennakot Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Muut velat Lainasaamiset Siirtovelat Muut saamiset Siirtosaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumenttehin 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4. Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ ~ 13 ~

15 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste % 26,48 26,95 28,99 34,13 Rahoitusvarallisuus /as Suhteellinen velkaantuneisuus % 76,87 66,79 62,55 60,36 Lainakanta Laina /as Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 %. Kunnilla on nyt lainaa euroa jokaista asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti. ~ 14 ~

16 1.5 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT ulkoinen TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,19 Verotulot , ,97 Valtionosuudet , ,77 Korkotuotot , ,01 Muut rahoitustuotot , ,03 Satunnaiset tuotot 0 0,00 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Käyttöom.myyntivoitot , ,13 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,40 Käyttöom. myyntitulot , ,34 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset ,17 0 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,42 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 0 0,00 Oman pääoman lisäykset ,43 0 0,00 Kokonaistulot yhteensä , ,00 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,52 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0,00 Arvonlisäveron takaisinperintä 0 0,00 0 0,00 Korkokulut , ,95 Muut rahoituskulut , ,00 Satunnaiset kulut 0 0,00 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0 0,00 0 0,00 Pakollisten varausten muutos 0 0,00 0 0,00 Käyttöom. myyntitappiot , ,07 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,55 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset , ,41 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,97 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0, ,66 Oman pääoman vähennykset 0 0,00 0 0,00 Kokonaismenot yhteensä , ,00 Kokonaistulot Kokonaismenot Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos ~ 15 ~

17 1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 3 Muut yhtiöt 2 Kuntayhtymät 4 Osakkuusyhteisöt (KVT-Vesihuolto Oy ja Nikulan Ravirata Oy) 2 Yhteensä 11 KAUSTISEN KUNTA Tytäryhtiö 80 % 5,29 % Kuntayhtymä Kaustisen Lämpö Oy Keski-Pohjanmaan Liitto Tytäryhtiö 100 % 4,10 % Kuntayhtymä Kaustisen Kehitys Oy Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy 2,46% 7,84% Kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Tytäryhtiö 100 % Kiinteistö Oy Rekipolska Tytäryhtiö 100 % Kaustisen Oppilasasuntolat Oy 10,45 % Kuntayhtymä Korpelan Voima kuntayhtymä Tytäryhtiö 71,66 % Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy Konsernin toiminnan ohjaus Kunnanvaltuuston hyväksymä konserniohje on vuodelta Konserniohjeessa on annettu pysyväisluonteisia ohjeita kunnan edustajille yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä. Konserniohjeen mukaan kunnanvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan ja hyväksyy kunnan konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet ja on kuntakonsernin ylin valvoja. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ei ole vielä asetettu keskeisiä tavoitteita kuntakonserniin kuuluville yhtiöille Konsernivalvonnan järjestäminen Kunnanhallitus ohjaa kuntakonsernia ja vastaa valvonnasta, antaa tarvittaessa ohjeita ja toimii yhtiökokousedustajana. Kunnanjohtajan tehtävänä on vastata kuntakonsernin operatiivisesta johtamisesta kunnan osalta sekä seurata omistajapolitiikan toteutumista ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kunnanhallitukselle. Samoin kunnanjohtaja seuraa ja valvoo tytäryhteisöjen taloutta ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kunnanhallitukselle. Konserniohje sisältää ohjeen tytäryhtiöille toiminnan ja talouden raportoinnista kunnanhallitukselle puolivuosittain. Konserniyhtiöitä on ohjeistettu myös talousarvion täytäntöönpano-ohjeella. ~ 16 ~

18 1.6.4 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Tytäryhtiöt Kaustisen Lämpö Oy Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on tuottaa keskeytymätöntä energiajakelua asiakkaille ja säilyttää energianhinta kilpailukykyisenä sekä laajentaa lämmönjakelua olemassa olevan verkoston alueella mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa laajentaa verkostoa uusille alueille. TALOUDELLISET TAVOITTEET Tavoitteena on, että Kaustisen Lämpö Oy on kilpailukykyinen energiantoimittaja toiminta-alueellaan. Tavoitteeseen päästään varmistamalla kilpailukykyinen energiamateriaalin saanti sopimuksilla ja mahdollisella omalla tuotannolla. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Energiamateriaalien hintojen nousu ja saatavuus tulevaisuudessa. Energiahintaan tulee korotusta verojen ja materiaalikustannusten noustessa. Toteutuma 2014 Kaustisen Lämpö Oy laitokset ovat toimineet normaalisti, vaikka sääolosuhteet ovat olleet haasteelliset. Energian myynti on ollut vähäisempi edelliseen tilikauteen verrattuna leutojen säiden vuoksi. Suurimpana korjaustoimenpiteenä on ollut Ullavantien vanhan laitoksen molemmat tuhkakuljettimet sekä prosessiohjelmistojen päivitys. Luonnonilmiöt ovat aiheuttaneet eri prosessikomponenttien korjaamisia kaikissa laitoksissa. Uusia kaukolämpöliittymiä liitettiin kolmetoista kappaletta. Polttoainemateriaalia on ollut hyvin saatavissa. Pääpolttoaineena on käytetty turvetta. TP 2012 TP 2013 TP 2014 Myyntituotot ,65 Muut tuotot Materiaalit ja palvelut ,04 Henkilöstökulut ,12 Poistot ja arvonalennukset ,21 Liiketoiminnan muut kulut yht ,54 LIIKEVOITTO ,59 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,26 Tilinpäätössiirrot Tuloverot 0 0 TILIKAUDEN VOITTO ,33 Kaukolämmön myynti Kaukolämmön myynti Myydyn energian määrä ostetusta energiasta 77,67 78,17 65,80 83,30 Varaston osuus 8,71 12,77 13,23 Energian hinta / MWh + alv (23%) 24 % Polttoainejakauma MWh % MWh % MWh % MWh % Turve , , , Hake , , , ,76 Puru 550 Öljy 772 3, , , ,71 ~ 17 ~

19 Kaustisen Kehitys Oy Tilivelvollinen toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on viimeistään vuoden 2014 aikana saada siirrettyä Kaustisen kunnan omistamat liiketilat Kaustisen Kehityksen omistukseen, mikäli hinta on kohtuullinen vuokratuottoihin nähden. Mikäli vuoden 2014 aikana Kaustiselle rakennetaan uutta liiketilaa, voi yhtiö olla myös siinä osaltaan mukana. Jos maanomistus mahdollistaa uuden liiketilan rakentamisen käynnistetään hankeen eteenpäin vienti. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on pitää edelleen yhtiön talous voitollisena, jolloin pystytään varautumaan tuleviin peruskunnostustarpeisiin sekä pieniin remontteihin omistetuissa tiloissa ilman lainoitusta. Lisäksi voitollisella tuloksella varaudutaan mahdolliseen korkotason nousuun. Vuokratuloihin tulee n. 1 % korotus vuonna 2014 kun elinkustannusindeksi on noussut. (1.06 % joulukuu elokuu 2013) TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Riskinä on vuokralaisten liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset ja vuokratilojen vajaakäyttö. Tämä aiheuttaisi notkahduksen mahdollisuuden vuokratulojen määrään. Toinen merkittävä riski on voimakas korkotason nousu nykyisestä. Yhtiön vieraan pääoman määrä on edelleen suhteellisen korkea ja korkokulujen määrä vaikuttaa huomattavasti yhtiön tulokseen. Keskikorko yhtiön lainoissa on hieman yli 2 %. Mikäli Kaustisen kunnalta ostettavien kiinteistöjen kauppahinta joudutaan ottamaan kokonaan lainaksi, aiheuttaa se tuntuvan riskin korkotason muutoksissa. Riskiä lisää myös vuokrattavan rakennuskannan kunto. Vielä tällä hetkellä rakennuskanta on suhteellisen uutta, mutta vuosikymmenen lopussa on jo riski peruskunnostuksista olemassa. Toteutuma 2014 Vuoden 2014 lopussa Kaustisen kunta siirsi apporttiomaisuutena liike- ja teollisuuskiinteistöt Kaustisen Kehitys Oy:n omistukseen. Kaustisen Kehitys Oy sai vuokrattua Mosalan leirintäalueen alkaen yrittäjille. Siihen asti se oli Kehitys Oy:n hoidossa. Majoitusvuorokausia kertyi Kehitys Oy vastatessa leirintäalueesta alkuvuoden 2014 aikana yhteensä 169. Kaikki yhtiön omistamat liiketilat olivat vuokrakäytössä sen jälkeen, kun Mosalan leirintäalue saatiin vuokrattua. Kaustisen Kehitys Oy:n tulos parani edellisestä vuodesta ,13, mutta oli vielä kuitenkin tappiollinen, johtuen siitä, että toinen päävuokralaisista siirtyi konsernin ostamiin omiin tiloihin. Toisen päävuokralaisen vuokratulot olivat yli puolet Kehitys Oy:n liikevaihdosta. Uusia tiloja ei saatu kuin kunnan apporttiomaisuudesta vuoden lopussa. Ne eivät vielä vaikuttaneet yhtiön tulokseen. Siirron vaikutus näkyy vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Tappiota lisäsi myös Mosalan toiseen rakennukseen tulleet vesivahingot juuri ennen vuokrausta ulkopuolisille. Vakuutusyhtiö IF maksaa vakuutuskorvauksen vuoden 2015 kevään aikana, kun vahinkoselvitys on valmistunut ja korjauksen dokumentointi on vakuutusyhtiöllä. Muilta osin kiinteistöt olivat hyvässä kunnossa eikä niihin ole tarvinnut suuria korjauksia tehdä. ~ 18 ~

20 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Myyntituotot Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut yht LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tilinpäätössiirrot Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kansantaiteenkeskus Oy:n tavoitteena on pitää kiinteistö vuokrattuna mahdollisimman täydellisesti ja kaikki vuokrattavissa olevat tilat vuokrattuina, joilla ainakin tilojen käyttökustannukset saadaan peitettyä pitemmällä aikavälillä kokonaan. Tavoitteena on vuoden 2014 aikana aloittaa peruskunnostuksen II vaihe, jossa osa tiloista muutetaan toimistohuoneiksi. Peruskunnostuksen jatkaminen riippuu siitä saadaanko ulkopuolista rahoitusta. Nyt käyttämättä olevat tilat soitinverstas, äänitysstudio sekä myymälän yläosa muutetaan seuraavassa vaiheessa toimistohuoneiksi. Lisäksi levähdyspaikan WC-tiloiksi tarkoitetut tilat muutetaan toisenlaiseen käyttöön. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on vuonna 2014 saada aikaan tulos, joka kattaa kiinteistön käyttömenot. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Kiinteistön vuokratuottojen ja muiden tulojen kertyminen muodostuu vuokratuotoista ja Kaustisen kunnan myöntämästä avustuksesta. Tekemättömät korvausinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin aiheuttavat taloudellisia riskejä. Peruskunnostuksen I-vaihe on vähentänyt korjaustarvetta kiinteistön rakenteiden osalta. Kunnanhallitus Kansantaiteenkeskus Oy:n toimintaa kehitetään kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan kehittämiseen nimetään työryhmä valtuuston tahdonilmaisun mukaisesti. Toteutuma 2014 Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy sai opetusministeriön avustuksen talon kunnostuksen II-vaiheeseen. Vaihetta ei päästy aloittamaan, koska maalaustyötarjouksia ei saatu ollenkaan. Kesän aikana sattui vesivahinko, jonka jälkien korjaamiseen meni rahoitusta suurin osa vuotuisesta tappiosta. Korjausmenot nousivat edellisestä vuodesta ,98. Samoin peruskorjauksen aiheuttama rakennuksen arvon korotus aiheutti kiinteistöverojen nousun n e. Tappio aiheutui suurelta osin näistä kahdesta erästä. Muuten kulut olivat edellisen vuoden tasolla. Korjaukseen käytettiin ennakkona saatu II-vaiheen korjausavustuksen ensimmäinen erä. Talon toiminnan tulos nousi edellisestä vuodesta, kun ottaa huomioon sen, että Kaustisen kunnan avustus väheni talon toimintaan Vaikka tilojen myynnissä oli loppuvuodessa vaihtuvuutta Lipputoimiston luopuessa Kaustinen salin myynnistä ja ravintolatoiminnasta, niin siitä huolimatta hinnaston korotuksilla ja muutaman hyvän Kaustinen-salin myyntituloksen avulla oman toiminnan tulos kasvoi. Kiinteistö on ollut vuokrattuna lähes kaikkien tilojen osalta. Kansanmusiikkyhtye Tallari jätti tilat vuoden 2014 lopussa. ~ 19 ~

21 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Kiinteistön tuotot Liiketoiminnan muut tuotot Kiinteistön hoitokulut yhteensä Käyttökate / hoitokate Poistot ja arvonalennukset Rahoituskulut TILIKAUDEN TULOS Kiinteistö Oy Rekipolska Tilivelvollinen Vesa Jouppila TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on järjestää asumismahdollisuuksia kohtuullisella vuokratasolla ja lyhyellä odotusajalla kaikille asunnon tarvitsijoille. Asuntokannan ylläpito hyvän kiinteistönhoidon avulla ja uusien vuokrakohteiden rakentaminen hyvään asumiseen soveltuviksi ja että asunnoissa on hyvä varustus ja uusi tekniikka. Uusia asuntoja rakennettaessa huomioidaan kysynnän mukaisesti erilaiset perhekoot ja eri ikäkausien asumistarpeet. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on tulostaso, jossa vuokrat kattavat asumiskustannukset. Vertailuvuokrana vähintään maakunnan keskiarvoluvuissa. Taloudellisella tuloksella myös tulevat peruskunnostustarpeet rahoitetaan asukkaiden maksamilla vuokrilla vähintään puolella ja toinen puoli peruskunnostuksista hoidetaan lainarahoituksella. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Korkotason nousu aiheuttaa suurimman riskin, koska Kiinteistö Oy Rekipolskan oma pääoma on pieni ja vierasta pääomaan on paljon n.10 milj.. Korjauskustannuksien nousu on ennakoitavissa ja riskit on suhteellisen pieniä asuntokannan ollessa jo pääosin 2000 luvulla rakennettuja. Todella huonokuntoisia kiinteistöjä ei Rekipolskan nykyisessä asuntokannassa ole. Peruskunnostustarpeet on kokonaisuudessaan tehty vuoden ajaksi nykyisessä asuntokannassa. Riskinä on asukkaiden vuokranmaksukyvyn heikkeneminen laskusuhdanteessa. Riskit on suhteellisen pienet, koska nykyinenkään taantuma ei ole luottotappiota nostanut juuri ollenkaan. Vuokrasaatavat eivät ole kasvaneet talouden taantumasta johtuen. Kunnanhallitus Kunnan vuokrataloyhtiö tuottaa kuntastrategian ja taloussuunnitelman mukaisesti vuokraasuntoja riittävästi kysyntää vastaavasti huomioiden työpaikkalisäyksen ja eri väestöryhmien tarpeet. Ensimmäisinä kohteina talousarviovuodelle ovat asuntorakentamiskohteet korttelissa 55 ja ns. Kanttorilan tontti. Toteutuma 2014 Tilikaudella 2014 suoritettiin välittömiä pieniä korjaustoimenpiteitä lvi- ja sähkölaitteisiin sekä sisäpuolisia pintaremontteja eri kiinteistöjen asuinhuoneistoissa. Täydellisiä asuinhuoneistoremontteja tehtiin tilikaudella neljässä eri asuinhuoneistoissa. Kangastien kolme paritaloa (kuusi huoneistoa) vaihdettiin rivitaloihin (yksitoista huoneistoa) ja vaihtokauppa suoritettiin Teijo-talojen kanssa, lisäys 5 vuokra-asuntoa. Kiinteistön ulkopuolista korjausta suoritettiin Savitie 1 ulkoverhouksen maalaamisella. Piha-alueen pieniä huoltotoimenpiteitä suoritettiin lähes kaikissa kiinteistöissä. ~ 20 ~

22 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kiinteistön tuotot ,95 Muut kiinteistön tuotot ,40 Henkilöstökulut ,77 Kiinteistön muut kulut ,55 Käyttökate / hoitokate ,03 Poistot ,61 Rahoituskulut ,52 Tilinpäätössiirrot Luottotappio/luovutustappio ,69 Tuloverto TILIKAUDEN VOITTO ,21 Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Vuoden 2014 aikana saatetaan loppuun oppilasasuntolan asuntolanhoitajan asunnon maalaus-, ja pintatasoitustyöt sekä pesuhuoneen seinän korjaus ja kerhohuoneen kunnostustyöt. Työt tehdään koulun loma-aikana. Toiminnallisena tavoitteena on pitää oppilasasuntola siinä kunnossa, että se täyttää vuokraajan vaatimukset opiskelijoille vuokrattaville tiloille. TALOUDELLISET TAVOITTEET Tavoitteena on pitää yhtiö voitollisena, jotta pystytään suorittamaan kiinteistön välttämättömät korjaukset välittömästi ja varautumaan tuleviin peruskunnostuksiin jonkinasteisella omistajan omarahoitusosuudella. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT Päävuokralaisen toiminnan supistuminen oppilasmäärän vähentyessä aiheuttaisi suurimman riskin yhtiön taloudelle. Sopeutuminen siihen vähentäisi vuokratuloja ainakin tilapäisesti, mikäli kuntayhtymä ei haluaisi käyttöönsä kaikkia tiloja. Toisena riskinä on kohteen lämmitysmuotoon liittyvät ongelmat. Kevyen polttoöljyn hinnanmuodostus aiheuttaa riskin lämmityskulujen kasvusta. Samoin lämmityslaitteiston ikä lisää lämmitysmuotoon liittyvää riskiä. Kiinteistöjen tulevat kunnostustarpeet aiheuttavat taloudellisia riskejä pitemmällä aikavälillä, koska vuokratasossa ei ole aikaisemmin huomioitu eteen tulevia kunnostustarpeita riittävässä määrin. Vuoden 2014 alusta vuokraa korotetaan 1 /m 2 /kk. Vuoden 2013 heinäkuusta korotettiin jo vuokraa 0,50 /m 2 /kk. Vuokratason nosto liittyy varautumiseen tuleviin peruskunnostuksiin. Vuokrataso on vieläkin alle valtakunnan oppilasasuntoloiden keskimääräistä vuokratasoa. Vuokrataso on nyt sellainen, jolla peruskunnostuksiin jää hieman omia varoja. Toteutuma 2014 Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloissa ei tehty asuntolanhoitajan ja yhteisten tilojen remontointia yhtiön rahatilanteen johdosta vuonna Remontti siirtyi vuoteen 2015, kun suoritetut vuokrankorotukset vaikuttavat yhtiön talouteen vasta vuoden 2014 alkaen. Vielä vuonna 2014 kevään aravalainaerän maksamiseen jouduttiin ottamaan tilapäislainaa toiselta konserniyhtiöltä. Samalla, kun asuntolanhoitajan ja yhteiset tilat sisältävä osuus remontoidaan sisäpuolelta, joudutaan rakennuksen sadevesijärjestelmä uusimaan ulkopuolelta, koska se on tehty puutteellisesti eikä se johda sadevesiä pois rakennuksen vierestä. Peruskunnostuksiin kerätyllä varoilla remontti voidaan suorittaa vuoden 2015 aikana. ~ 21 ~

23 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kiinteistön tuotot Hallinto- ja henkilöstökulut Kiinteistön hoitokulut yhteensä Käyttökate / hoitokate Poistot ja arvonalennukset Rahoituskulut TILIKAUDEN TULOS ~ 22 ~

24 1.6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut KUNTAKONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2014 Vuosi 2013 Toimintatuotot/ tulot , ,03 Toimintakulut , ,54 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) , ,15 TOIMINTAKATE , ,36 Verotulot , ,55 Valtionosuudet , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot , ,09 Muut rahoitustuotot , ,72 Korkokulut , ,23 Muut rahoituskulut , ,76 VUOSIKATE , ,98 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,93 Tilikauden yli- ja alipariarvot 0,00 0,00 Arvonalentumiset 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,05 Tilinpäätössiirrot , ,11 Vähemmistöosuudet , ,21 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,73 Toimintatuotot/ kulut 50,80 34,46 Vuosikate/poistot % Vuosikate /as Asukasmäärä Korpelan Voima tehnyt arvonalennuksen sijoituksiin 2014 (sis. muut rahoituskulut 10,45%) Koulutuskuntayhtymä tehnyt organisaatiomuutoksen, vertailutieto eroaa aiemmasta vuodesta Kuntayhtymien omistus laskelmissa sama 2013, 2014 ~ 23 ~

25 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2014 Vuosi 2013 Vuosikate , ,98 Satunnaiset erät ,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,92 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,90 Investointimenot , ,17 Rahoitusosuudet investointeihin , ,83 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,14 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,20 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,30 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,80 Antolainasaamisten vähennykset ,57 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,84 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,34 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,67 Lainakannan muutokset , ,03 Oman pääoman muutokset , ,74 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,26 Vaihto-omaisuuden muutos , ,90 Saamisten muutos , ,00 Korottomien velkojen muutos , ,56 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,57 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,27 Rahavarat , ,42 Rahavarat , ,14 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,28 Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate (tyydyttävä 1-2) 1,07 1,21 Kassan riittävyys, pv Rahoituslaskelman täsmäyttämiseksi Korpelan Voiman arvonalennus kirjattu satunnaiseksi eräksi Kunnan tytäryhtiöiden rahoituslaskelmat korjattu tase-erien muutosten mukaisiksi 2014 ~ 24 ~

26 KUNNAN KONSERNITASE KUNNAN KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2014 Vuosi 2013 VASTAAVAA Aineettomat oikeudet , ,52 Konserniliikearvo 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset menot , ,89 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet , ,41 Maa- ja vesialueet , ,37 Rakennukset , ,06 Kiinteät rak. ja laitteet , ,88 Koneet ja kalusto , ,43 Muut aineelliset hyödykkeet , ,34 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,01 Aineelliset hyödykkeet , ,09 Osakkuusyhteisöosuudet , ,08 Muut osakkeet ja osuudet , ,31 Joukkovelkakirjasaamiset 0,00 0,00 Muut lainasaamiset ,05 0,00 Muut saamiset/ liittymismaksut , ,87 Sijoitukset , ,52 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,02 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,31 Vaihto-omaisuus , ,28 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , ,15 Lyhytaikaiset saamiset , ,12 Rahoitusarvopaperit , ,84 Rahat ja pankkisaamiset , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,28 ~ 25 ~

27 VASTATTAVAA Vuosi 2014 Vuosi 2013 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,02 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto , ,90 Muut omat rahastot , ,62 Ed. tilikausien ylijäämä (+) / alijäämä (-) , ,17 Tilikauden ylijäämä (+) /alijäämä (-) , , , ,44 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,61 KONSERNIRESERVI 0,00 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,73 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,94 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0,00 0,00 Muut pakolliset varaukset , ,85 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,62 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,11 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,98 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,90 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , , , ,82 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,28 TAKAUKSET Takaukset muiden puolesta Jäljellä oleva pääoma Selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa Omavaraisuusaste, % (tavoite 50%) 26,01 26,41 Suhteellinen velkaantuneisuus, Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas Konsernin lainakanta 31.12, Konsernin lainat/asukas 31.12, Konsernin rahoitusvarallisuus Kunnan asukasmäärä Korpelan voima kirjannut edellisten tilikausien ylijäämään korjausta Koulutuskuntayhtymä tehnyt organisaatiomuutoksen, vertailutieto eroaa aiemmasta vuodesta ~ 26 ~

28 1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMET Kunta yhtiöitti vuoden vaihteessa seuraavat omistamansa teollisuus- ja liikekiinteistöt siirtämällä ne Kaustisen Kehitys Oy:lle: Kp 5731 Omaneula Tanhuanpää Kp 5735 Teollisuushalli 3 Kp 5742 Haitekki Kp 5736 Teollisuushalli 4 Kp 5744 ja 5749 Keliber-hallit Myyntihinta oli yhteensä euroa. Myynnistä kirjattiin myyntivoittoa ,25 euroa ja myyntitappiota ,99 euroa. Tilinpäätöskirjauksena tulokseen on kirjattu kosteushaittojen vuoksi tyhjänä olleen terveysasema kiinteistön kirjanpidollinen poisto ,85 euroa. Rakennuksesta on tekninen lautakunta tehnyt purkupäätöksen. Poistoja kasvattavat myös keskuskoulun asuntojen purku ja käsityöluokan purkukustannukset yhteensä ,18 euroa. Tilikauden tulos oli jo toisena peräkkäisenä vuotena merkittävästi ennakoitua parempi. Tilikauden tulos oli ,99 euroa. Tulos oli euroa talousarviossa arvioitua parempi ja parani edellisvuodesta euroa, huolimatta siitä, että edellisvuoden tulokseen sisältyy euron harkinnanvarainen valtionosuuden tarkistus. Kunnalla on kattamatonta alijäämää aikaisemmilta vuosilta ,33 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen kattamatonta alijäämää jää ,34 euroa. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos ,99 euroa siirretään yli/alijäämätilille. ~ 27 ~

29 3. KÄYTTÖTALOUS 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 2903 Elatustuki Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa vetovoimainen palvelujen keskus. Kuntastrategian onnistumisen edellytys on toimintaympäristön aktiivinen havainnointi ja muutosten vaikutusten analysointi kansalaislähtöisen toiminnan näkökulmasta. Toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävät avoin viestintä ja tiivis yhteistoiminta sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Taloussuunnittelukauden kehittämistoimissa varaudutaan työpaikkojen lisääntymiseen ja kaivostoiminnan aloittamiseen. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Uusi kuntastrategia Tasapainoinen talous Lainamäärä Kuntakonsernin ohjauksen ja johtamisen kehittäminen, toimijoiden tehokas yhteistyö ja tarkoituksenmukainen työnjako Mittari / Tunnusluku/ Arviointi 2014, strategian jalkauttaminen alkuvuodesta kuntastrategian päivittäminen ja toteutumisen seuranta taloussuunnitelmavuosina vuosikate 250 /as, toteutui alle /as, toteutui konserniraportointi talousarvioraportoinnin yhteydessä sisältäen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toteutui suunnitellusti Asiakas Palvelujen laatu kuntapalvelukysely koko palvelutuotannosta toteutetaan parittomina vuosina Asiat käsitellään nopeasti kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko Kunnan ulkopuolella työssäkäyvät määrärahavaraus n euroa/v, n. 90 hakijalle Prosessit Toteutuma Kunnanhallituksen kokouksia Kunnanhallituksen iltakoulu 4 0 Kunnanvaltuuston kokouksia 11 8 Kunnanvaltuuston iltakoulu 2 5 Henkilöstöjaos 5 3 Tarkastuslautak. kokouksia Keskusvaalilautak.kokouksia 3 2 Vaalit 1 1 Tilintarkastuspäiviä Hanketarkastuksia sivistystoimi 1 Talousraportointi krt/vuosi 4 4 sis.konserniraportoinnin Ta-avustukset 2014 Kaustinen-paketti, Tavoitteena paikkakunnalla pysyvyyden vahvistaminen, työmatka-avustus euroa. Työmatka-avustuksia jaettiin 92 kpl. ~ 28 ~

30 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Johtajuus ja yksituumaisuus kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä. Kunnan vetovoimatekijöiden mahdollinen hiipuminen. Kunnan väestö- ja työpaikkakehityksen suunnan muutos. Toteutuma 2014 Kaustisen kunta oli mukana Kokkolan seudun kuntarakenneselvityksessä. Selvitysalueen kaikkien kuntien taloustilanne on heikko. Talouden tervehdyttämisen veturia on tästä kuntajoukosta vaikea löytää. Toisaalta maakunnan työllisyystilanne on verrattain hyvä ja elinkeinojen kehittämismahdollisuuksia on. Sopeuttamistoimia edellytetään kaikilta tahoilta jatkossa. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuusosakkeet ja osuudet, taide Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo ~ 29 ~

31 KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1201 Toimistopalvelut 1202 Talouspalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöhallintopalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Sähköisiä palveluja lisätään kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja prosesseja otetaan käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspalvelussa. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla tiivistetään. Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kunnanjohtaja Talousjohtaja Talouspäällikkö Toimistosihteeri Palkkasihteeri Tietohuoltosihteeri Palveluneuvoja IT-asiantuntija, teknisen johtajan vuorotteluvapaasijainen 8/2014 saakka 1 Yht Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku/ Arviointi Asia-, talous- ja henkilöstöhallinto ajantasaiset, toimivat ohjelmistot, palvelutoiminnan jatkuva toimintavarmuus, tavoite toteutui Laadukkaat ja joustavat palvelut asiakaspalaute 1 5, tavoite vähintään 4, arviointia ei toteutettu Asiakas asiat viranomaiskäsittelyyn 2 viikon aikana toteutui Prosessit Sähköisten palvelujen kehittäminen sähköinen laskujen vastaanotto talousarviovuonna, toteutui Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen määrärahavaraus myös leikkikenttätoimintaan toteutui Henkilöstö Osaava, sitoutunut ja yhteistyössä toimiva henkilöstö Työtyytyväisyys kehityskeskustelut vuosittain, ei toteutunut sairaspoissaolot enint. 10 pv/tt, varhainen puuttuminen, sairaspoissaolot vähenivät, varhaisen puuttumisen malli on otettu käyttöön, tavoite toteutui indeksi asteikolla 1 5, selvitystä ei toteutettu Esimiesfoorumi kokoontuu kuukausittain, toteutui pääosin Alueen kuntien johdon asiantuntijatapaamiset tarvittaessa Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut. Koko henkilöstön sitoutuminen ja työssä jaksaminen. Toteutuma 2014 Kuntarakenneselvityksessä yhtenä osa-alueena selvitettiin hallinto- ja talouspalvelujen kustannuksia kunnittain. Yleishallinnon, tukipalveluiden ja muiden palvelujen kustannusvertailussa Kaustinen oli asukaslukuun suhteutettuna edullisin. Yleishallinnon, tukipalveluiden ja muiden palvelujen osuus kokonaiskustannuksista oli myös Kaustisella pienin 4,41 %. Sähköisten palvelujen käyttöönotossa Kaustisen kunta oli alueen kuntien kärkijoukossa. ~ 30 ~

32 Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 31 ~

33 KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1304 Kaustisen seutukunta 1307 Ystävyyskuntatoiminta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus, konkreettiset toimet yhteistyössä suunnitelmakaudella Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta. Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TP 2014 Talous- ja velkaneuvoja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku/ Arviointi Asiakas /asukas /asukas /asukas Talous- ja velkaneuvonta, Kaustisen kuntaosuus 1,23 1,10 1,07 Kaustisen seutukunta, osuudet 46,72 73,77 45,99 Ympäristöterveydenhuolto 31,53 32,76 35,39 Keski-Pohjanmaan liitto 17,22 17,30 17,24 Aluepelastuslaitos 83,04 81,33 64,35 Tuotantotavoitteet Kunta on mukana veteraanien kotipalveluhankkeessa, kuntaosuus rahoitetaan lahjoitusvaroin. Talousarviovaraus seutukuntatoimintaan on seutukunnan ilmoituksen mukainen, euroa, tästä seutuverkon ja kuntaverkon osuus budjetoidaan investointiosassa. Lisäksi on huomioitava toimintaryhmä Pirityisten vuosittainen kuntaosuus, euroa. Seutukuntaosuuksiin sisältyvät merkittävimpinä seutuhallinnon, yrityspalvelupisteen ja Kaustinen Center-hankkeen erät. Vuoden 2014 pelastuslaitoksen talousarviossa on henkilöstömenoissa yhteinen palokalustonhoitaja Vetelin ja Halsuan kanssa. Varaus yhteensä euroa + sotut euroa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Alueen kuntien yhteistoiminta, aluekehityksen hankkeiden rahoituksen jatkuminen uudella EU-rahoituskaudella. Kaustisen seudun asukas- ja työpaikkakehitys Toteutuma 2014 Kaustisen seutukunnan projektitoiminnan kuntaosuudet olivat yhteensä euroa, jossa ylitystä talousarvioon oli euroa. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset olivat ,04 euroa, ylitystä talousarvioon ,04 euroa. Keski-Pohjanmaan liiton kuntaosuus toteutui arvioidusti ja oli ,00 euroa. Aluepelastuslaitoksen menot alittuivat ennakoidusta peräti ,20 euroa Talous- ja velkaneuvonta Tilivelvollinen Tellervo Pakkala TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatulot Myyntitulot valtiolta Muut tulot Myyntitulot kunnilta Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos ~ 32 ~

34 Toteutuma 2014 Talous- ja velkaneuvojan jäätyä osa-aikaiseen työsuhteeseen talous- ja velkaneuvonnan työtehtävät järjesteltiin uudelleen sisäisesti. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Myyntivoitto/tappio 0 Poistot Arvo ~ 33 ~

35 ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN Tilivelvollinen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut, kunnanjohtaja Arto Alpia Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelin-keinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Kaustisen kunnan yrityspalvelu ostetaan seutukunnan yrityspalvelukeskukselta. Kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä lisätään ja kehitetään tavoitteena valmistautuminen kaivostoiminnan aloittamiseen Kaustisen ja Kokkolan alueella. Henkilöstö Maaseutuasiamies alueellisena ostopalveluna Lestijärven kunnalta v alkaen. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku/ Arviointi Prosessit Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste, ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Työpaikkakehitys, kaikki työpaikat Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa Jyta sote-työpaikkojen siirtyminen Kokkolaan vääristää tilastotietoa v tilastoja. Yritykset, toimipaikkoja Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa Toteutuma 2014 Maaseutupalvelut Lakisääteiset tehtävät on hoidettu ajallaan. Jokaisessa maaseututoimen alueen kunnassa on järjestetty maaliskuussa maataloustukiin liittyvä tuki-info yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Investointien suunnittelua ja neuvontaa on annettu pääsääntöisesti maataloustoimistoissa käydyissä keskusteluissa. Kuntalaisille ja yhdistyksille on tiedotettu eri tavoin projekteista ja tukimahdollisuuksista. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija ovat osallistuneet useisiin eri maaseudun kehittämispalavereihin. Laatutavoitteisiin on päästy koko vuoden osalta. Maaseutulautakunnanpäätökset julkaistaan netissä osoitteessa Maaseutulautakunnan toiminnallisen yksikön Maaseutuyksikkö KaseKan nettisivut ovat osoitteessa Maaseutulautakunnan toiminnasta julkaistaan tiedotteita sopimuskuntien kuntatiedotteissa ja tarpeen mukaan myös paikallisissa lehdissä. Sähköposti on aktiivisesti käytössä, tiedotteita lähetetään myös päätösten yhteydessä. ~ 34 ~

36 Lestijärven kunnan maaseutulautakunta kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa ja käsitteli 13 :ää. Maaseutulautakunnan puheenjohtajana toimi Veijo Hernesniemi. Varapuheenjohtajana toimi Mika Vintturi. Maaseutulautakunnan esittelijänä toimi Jukka Hautamäki ja pöytäkirjanpitäjänä Marketta Similä. Maaseutulautakunnan menot Kaustisen osalta kasvoivat euroa edellisvuodesta ja alittuivat talousarviosta euroa. Kaustinen maksetut tuet (ei sisällä investointeja) , ,78 Yrityspalvelut KASE Yrityspalvelu on Kaustisen seutukunnan viiden kunnan rahoittama palvelu yrityksille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Palvelu on maksutonta. Asiakaspalvelussa on kaksi yritysneuvojaa, joilla molemmilla on vastuukunnat. Sari Torppa vastaa Kaustisen ja Vetelin yritysneuvonnasta. Toimipiste on kummassakin kunnassa. Pääsääntöisesti Kaustisen toimistopäiviä ovat tiistai ja keskiviikko, mutta aikoja sovitetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yritysneuvojan työtehtäviin kuuluvat myös ELY-keskuksen ja Leader -ryhmän kehittämistukien hakuprosessissa avustaminen. Maaseutuosasto ja Leader- ryhmä ovat myöntäneet avustuksia yhteensä euroa. Koko ohjelmakaudella on maaseutuosasto myöntänyt yritystukia euroa. EAKR rahoitusta (yritysosasto) on myönnetty euroa. Uusi EU:n ohjelmakausi alkoi vuonna Vuonna 2014 perustettiin 20 uutta yritystä, joista kolme turkistarhaa. Starttirahaa myönnettiin neljälle yrittäjälle ja yksi jatkostartti. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 35 ~

37 LOMITUSPALVELUT Tilivelvollinen lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto Palvelusuunnitelman kuvaus Lomituspalvelut järjestetään Kaustisen paikallisyksikön maatalousyrittäjille ja turkistuottajille lainmukaisina joustavasti ja taloudellisesti. Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Lomituspalvelupäällikkö Lomasihteeri Johtava lomittaja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku/ Arviointi Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5, tavoite 4 / toteutui 4,1 Yhteistoimintaryhmä kokoontuminen 1krt/v / toteutui 1 krt Prosessit Palvelusuunnitelmat Tarkistetaan joka 3. vuosi ja aina kun muutos / toteutui Lomitusnetin hyödyntäminen asiakaspalvelussa Vähintään 40 % asiakkaista tekee vl-hakemuksen netissä / ei toteutunut, 77 yrittäjää 454:stä 17 % Henkilöstö Lomitusopas päivittäisenä työvälineenä Talous Kehityskeskustelut vuosittain / ei toteutunut Jokainen on lukenut lomitusoppaan ja se on käyty yhdessä läpi / toteutui osin, lomitusopas on pääpiirteittäin käyty läpi ja on päivittäin käytössä Hallintorahaan sopeuttaen / toteutui Lomitushallinto TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut menot Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Toteutuma 2014 Lomituspalveluiden hallinto on saatu hoidettua hallintorahan (lomitetut päivät x päivähinta) turvin, vaikka lomituspäivät ovat vähentyneet. Maatila- ja turkistarhakohtaiset palvelusuunnitelmat on saatu tehtyä Melan asettaman aikataulun mukaisesti. Lomituspalvelulain mukaisia päätöksiä tehtiin 1168 kpl maatalouslomitukseen ja 244 kpl turkislomitukseen. ~ 36 ~

38 1504 Lomitustoiminta Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Maatalouslomittajat Määräaikaiset lomittajat Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Prosessit Lomituspäivän kesto mitoitetaan lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan. Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa. Vuosiloma Mittari / Tunnusluku / Arviointi Lomituspäivän hinta ilman matkakustannusta poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta +/- 10 % / toteutui 25,5 pv / asiakas, toteutui 25,61 pv / asiakas Sijaisapu Pyynnöistä toteutetaan väh 90 % / toteutui Tuettu maksullinen lomitus Käyttäjien määrä (%/lomansaajista) lisääntyy v:sta ,4 % / toteutui 46,6 % Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5, tavoite 4 / toteutui Palvelusuunnitelman mukaiset tilakäynnit Vuonna 2011 tehdyt palvelusuunnitelmat on tarkistettu vuoden 2014 aikana / toteutui Maksullinen lomittaja-apu 5000 /vuosi / 3315 Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jak- Kehityskeskustelut 70 kpl/vuosi / ei toteutunut samista parannetaan. Sairauspoissaolo % on alle v pv / toteutui 1432 pv, Varhaisen tuen malli käytössä. Mobiilijärjestelmän käyttö väh 70 % käyttää / toteutui 92,4 % Lomittajanetin käyttö väh 70 % käyttää / toteutui 92,5 % Tuotanto Vuosiloma pv / vuosi / pv Sijaisapu 8500 pv / vuosi / 7076 pv Tuettu maksullinen 2000 pv / vuosi / 1452,5 pv Mobiilijärjestelmän käyttö / vakinaiset lomittajat käyttäjää / lomittajasta / 61 / 66 Lomitustoiminta TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Toteutuma 2014 Vuosilomaan oikeutettuja maatiloja oli yhteensä 270 kpl, niistä 105 yhden henkilön, 152 kahden henkilön ja 13 yli kahden henkilön tiloja. Vuosilomaan oikeutettuja henkilöitä oli yhteensä 454 kpl, niistä naisia 155 kpl ja miehiä 299 kpl. ~ 37 ~

39 Lomittajina toimi yhteensä 254 eri henkilöä, joiden palkkakustannukset olivat ,09 euroa. Vuosilomapäivien määrä pieneni päivästä päivään maatilojen ja maatalousyrittäjien vähenemisen myötä. Sijaisapupäivät vähenivät päivästä päivään. Tuettu maksullinen lomitus lisääntyi 1.451,48 päivästä 1 452,5 päivään. Lomituspäivät ,51 pv vähenivät edellisestä vuodesta yhteensä 902,97 päivää. Maatilojen automatisoituessa maatalouslomittajien ammattitaito ja työn vaativuus on korostunut. Kaustisen kunta on tukenut tuettua maksullista lomitusta, talousarviovaraus maaseutuelinkeinojen kustannuspaikalla on euroa, josta käytettiin 3 315,00 euroa Turkistarhauslomitus Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Tuotanto Vuosilomaa Lisävapaa Tunnusluku / Mittari asteikko 1-5, tavoite 4 / kyselyä ei tehty 1500 pv / 1235 pv 5000 h / 4117 h Toteutuma 2014 Vuosilomaan oikeutettuja turkistarhoja oli yhteensä 70 kpl. Kunnallisen lomituksen valinneita tarhoja oli 8 kpl. Vuosilomaa käyttäneitä turkistarhaajia oli 61 kpl itse järjestetyssä lomituksessa ja 11 tarhaajaa käytti kunnallista lomitusta. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Henkilöstöriskit Toiminnalliset riskit Rahoitus Henkilöstömäärän arviointi sijaisapulomitukseen vaikeaa, yleisen työsuhdanteen vaikutus lomittajien saatavuuteen ja työntekijöiden työssä jaksaminen. Atk-laitteiden ja Lomitusnettiohjelman toimivuus / toimimattomuus Yleisen maatalouspolitiikan vaikutus maatilojen kannattavuuteen vaikuttaa maatilojen määrään ja lomansaajamäärään. Lainsäädännön muutokset ja lomitusmäärärahan muutos / riittävyys. Turkistarhauslomitus TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 0 Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos ~ 38 ~

40 Lomituspalvelut yhteensä Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 39 ~

41 KUNNANHALLITUS, sosiaali- ja terveyspalvelut Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia 2101 Siirtyneet eläkevastuut, Tunkkari Ky:n purku 2101 Palveluliikelaitos JYTA 2801 Erikoissairaanhoito, Kiuru Taloussuunnitelman mukaan suunnittelun kehykseksi vuodelle 2014 hyväksyttiin jäsenkuntien palvelumaksukasvuksi 3 %. Lähtökohtana on, että lakisääteiset ja toiminnalliset lisäresurssitarpeet pyritään järjestämään ilman uusia vakansseja sopeuttamalla muuta toimintaa. Ensihoidon tuotantobudjetti nostaa menokehystä niin paljon, ettei muuta liikkumavaraa juuri jää. Ensihoidon bruttomenobudjetti kasvaa noin 2 M :n tasosta 4,6 M :n tasolle. Ensihoidon kustannusten kasvun nettovaikutus nostaa jäsenkuntien laskutusta noin 2 M vuodessa. Palkankorotukset on arvioitu 1 % mukaisina. Merkittävimmät investoinnit ovat apteekin rakentaminen ja poliklinikan saneeraus, myös tietotekniikan kehittäminen ja tutkimus ja hoitovälineistön uusiminen painottuvat talousarviovuoteen. Talousarvio 2014 on ennen kaikkea oman tuotannon vahvistamisen budjetti. Tunkkarin alueella tuotetut siivouspalvelut ja sairaala-apulaishenkilöstö siirtyvät Jytan budjettiin. Budjettivalmistelussa lähtökohtana on ollut palvelutuottajan mukaan realistinen budjetti, joka pohjautuu vahvaan optimismiin. Kaustisen kunnan palvelusopimuksen keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle: Kunnanvaltuusto hyväksyi palvelusopimuksen vuodelle 2014 edellyttäen 1. että hammashuolto ja neuvolatoiminta keskitetään Kaustisen kunnan tai koko HaKaVe-alueen osalta Kaustiselle 2. että Tunkkarin kiinteistö- sekä ruokahuollon kuluista raportoidaan kunnalle todelliset kustannukset 3. että kunnalle tuodaan tiedoksi raportoinnin yhteydessä kesällä toteutuvat lääkärien vastaanottotoiminnan supistuksien taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset palvelutuotantoon. Kaustisen kunnan palvelusuunnitelma vuodelle 2014 jäi hyväksymättä, koska sitä ei hyväksytty peruspalvelulautakunnassa. JYTA PERUSPALVELULIIKELAITOS KUNTAENNAKOIDEN RIITTÄVYYSVERTAILU TILINPÄÄTÖS 2014 KUNTAOSUUDET Kunta: KAUSTINEN Tilinpäätös 2013 kuntaosuudet Talousarvio 2014 Kuntaosuudet Toteutunut 2014 Alitus/Ylitys %-osuus kuntaosuud esta 2014 Aikuispsykososiaaliset palvelut , , , ,19 98,3 Aikuissosiaalityö , , , ,00 109,9 Hoito ja hoiva , , , ,66 99,1 Kuntoutus , , , ,05 110,9 Perhepalvelut , , , ,00 112,8 Suun terveydenhuolto , , , ,00 106,2 Vammaispalvelut , , , ,58 99,6 Vastaanotto , , , ,53 101,4 Työterveys ,23 0, , ,01 Hallinto , , , ,66 45,8 Yhteensä , , , ,52 98,0 Kuntaennakot ,00 Kuntaennakoiden riittävyys ,52 Muutos ed.vuoden vast. aikaan -5,65 % Erikossairaanhoito 08/ , , , ,54 102,61 ~ 40 ~

42 Toteutuma 2014 Peruspalveluliikelaitoksen tilinpäätösesittelyssä todetaan, että Jytakuntien asukkaiden tarpeisiin pystyttiin vastaamaan lain ja asetusten sekä yhdessä sovittujen linjausten pohjalta. Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelma 2020 eteni kohti avohoitoisempaa ikäihmisten hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisessa siirryttiin vuoden aikana vaiheittain Halsua-Kaustinen-Veteli alueella kohti kuntakeskuksissa sijaitsevien palvelukeskusten mallia. Koivukulman (Vetelissä -8 hp) ja Markkulan (Kaustisella -27) tehostetun palveluasumisen yksiköiden toiminta loppui vuoden aikana. Vetelin Harjukodin uusiin asuntoihin asukkaat muuttivat lokakuussa, suurin osa tuli Markkulan palvelukeskuksesta. Uudisrakentamisen myötä Harjukodin tehostetun palveluasumisen määrä kasvoi 51 paikkaan. Kaustisella liikelaitos osti Malvakodin liiketoiminnan yrittäjiltä ja aloitti ko. tiloissa muutoksen kohti tilapäishoitoyksikköä. Toimintavuonna Malvakoti toimi vielä enimmäkseen pitkäaikaisen asumisen yksikkönä sekä ostopalveluna että Jytan omana toimintana. Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämisohjelma 2016 vuoteen eteni koko aluetta tarkasteltaessa hyvin. Palveluasumisen käyttö väheni ja avopalveluiden käyttö ja toimivuus parani. Vuoden aikana kehitettiin tukiasuntotoimintaa ja mielenterveyskotihoitoa. Asiakkaiden muutto omaan maakuntaan eteni jopa suunniteltua nopeammin. Vuoden aikana Veteliin valmistui Puron palveluasumisyksikkö, joka osaltaan paransi mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita maakunnassa Vanhusten palveluasuntoja lukuun ottamatta Kaustisella ei ole palveluasuntoja muille ryhmille. Kotihoidossa palvelutarjonta parani mm. Halsualla, jossa siirryttiin toimimaan kahdessa vuorossa. Kotihoitoon hankittiin optimointiohjelma optimaalista resurssien käytön suunnittelua varten, helpottamaan työn suunnittelua ja sujuvoittamaan toimintaa. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella saatiin toimintavuonna lisättyä määräaikaisesti kotihoidon resursseja vuodeosastolta ja palveluasumisesta vapautuneilla resursseilla noin neljän työvuoden verran. Tehtävät voitaneen vakinaistaa vuoden 2015 aikana. Kotihoidon sisällöllistä kehittämistä tehtiin erityisesti Seniori Kaste-hankkeessa, joka alkoi keväällä Hankkeessa kehitetään erityisesti kotihoitoa ja avopalveluita. Myös palveluasumisen sisällöt ja toimintatavat ovat kehittämiskohteina. Erityinen painotus on kuntouttavan työn ja työotteen kehittämisessä. Lääkäreiden virat olivat vuoden lopussa pääosin täytettynä omilla virkalääkäreillä. Myös hammaslääkäritilanne parani vuoden aikana, vaikka kaikki virat eivät vuoden lopussa olleetkaan vakituisesti täytettyinä. Liikelaitokseen perustettiin vuoden aikana viisi uutta vakanssia, kaikki lähihoitajan vakansseja Malvakodin toiminnan omaksi siirtymisen mahdollistamiseksi. Näihin vakansseihin siirtyivät Malvakodin entiset työntekijät liiketoimintakaupan mukaisesti. Muuten liikelaitoksessa tuotettiin palvelut entisillä resursseilla. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella tehtiin vuoden aikana laajamittainen henkilöstön toimipisteiden siirto liittyen Markkulan toimintojen loppumiseen sekä Harjukodin laajennukseen. Vastuuyksikkö muuttui noin kolmellakymmenellä Markkulan ja Koivukulman työntekijällä. Markkulaan ja Koivukulmaan sijoitetut työntekijät siirtyivät töihin Harjukodille, Iltaruskoon tai kotihoitoon. Liikelaitos tiivisti yhteistyötä Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kehittämis- ja johtotehtävien hoitamista yhteistyönä selvitettiin ja näiden selvittelyjen tuloksena Jytalla ja Kokkolan kaupungilla on nyt yhteinen johtava lääkäri. Yhteistyö tiivistyi muutenkin erityisesti palveluiden kehittämistehtävissä. Liikelaitoksessa järjesteltiin tulosalueiden johtotehtäviä uudelleen vuoden aikana ja perustettiin hoidon ja hoivan palvelupäällikön virka. Vuoden lopulla myös valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt alkoivat näkyä ja vaatia huomiota erityisesti liikelaitoksen hallinnollisissa tehtävissä toimivilta ja peruspalvelulautakunnalta. Lautakunta työsti loppuvuonna myös uuden palvelusuunnitelman vuosille Vuoden aikana hankittiin hammashuollon koneyksikkö Kaustisen hammashoitolaan, kustannukset ,90. Yksityisenä Hoivakotina toimineen Malvakodin liiketoiminnan kauppahinta oli ~ 41 ~

43 Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 42 ~

44 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa toimintaympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista. Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Sivistysjohtaja Kanslisti Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva asiakas. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 Toteutunut Turvallinen toimintaympäristö varmistetaan ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) Laadukkaat peruspalvelut. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 Toteutunut Paikallista kulttuurista osaamista hyödyntävä toiminta varmistetaan päivittämällä kulttuuristrategia (1= tehty, 0= kesken) 1 1 Päivitetään sivistystoimen strategia 1 0 Päivitetään sivistystoimen TVT-strategia 1 0 Prosessit Sivistyslautakunnan kokouksia vuodessa 8 10 Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö. esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi) 1 1 Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva henkilöstö. Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan kehityskeskustelujen avulla, toteutusprosentti vähintään 70 Toteutunut Käynnistetään koulutussuunnitelman laatiminen 1 Toteutunut Henkilöstöstä käy koulutuksessa vuosittain vähintään (%) 50 Toteutunut Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%) Talous Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio. Kustannukset / asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion ja perusopetuksen väistöajan aiheuttamat kustannukset (1= toteutuu, 0= ei toteudu) 1 1 ~ 43 ~

45 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Resurssien riittävyys 2. Henkilöstön jaksaminen 3. Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa Toteutuma 2014 Sivistystoimen palvelusektorilla ilmenneet sisäilmaongelmat alkoivat yläkoulun osalta vuonna Vuosi 2013 toi esiin sisäilmaongelmia muissakin sivistystoimen palvelupisteissä, päiväkodissa, vuorohoitokodissa, parityöskentely-yksiköissä ja kirkonkylän alakoulun rakennuksessa. Sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet suuria haasteita lakisääteisten palveluiden järjestämisvastuussa oleville. Sisäilmaongelmiin on Kaustisen kunnassa reagoitu ja ryhdytty toimenpiteisiin ongelmien voittamiseksi ja vuosi 2014 oli käännekohta asiassa. Uusi yläkoulu otettiin käyttöön elokuussa 2014, alakoulun sisäilmaremontti alkoi syksyllä 2014 ja samalla monen kk:n alakoululaisen väistötila-aika. Uuden päiväkodin rakentaminen alkoi myös syksyllä 2014, urakkasopimus allekirjoitettiin marraskuussa Sivistystoimen toimintakate vuodelta 2014 oli 98,5 prosenttia. ~ 44 ~

46 PERUSKOULUT tilivelvollinen perusopetuksen rehtori Mailis Tastula 3201 Kuraattori 3202 Järvelän koulu 3203 Keskuskoulu Köyhäjoen koulu 3205 Puumalan koulu 3206 Kotikuntakorvaus 3208 Keskuskoulu Erityisopetus 3211 Erityisluokka/perusopetus 3221 Yhteistoiminta tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju Kaustisen kunnan peruskoulujen oppilasmäärä kasvaa lukuvuonna oppilaalla, siis n. 5 %:lla. Lisäys keskittyy Keskuskoulu 1-6:een (+17) ja Keskuskoulu 7-9:ään (+10). Keskuskoulu 1-6:een tulee peräti 40 uutta ykkösluokkalaista, joiden opetus vaatii välttämättä kaksi ykkösten opetusryhmää. Näin ollen uuden resurssiopettajan palkkaaminen on tarpeen. Keskuskoulu 7-9:n seitsemäs ikäluokka on 10 oppilasta suurempi kuin peruskoulunsa keväällä 2014 päättävä ikäluokka. Yläkoulu tarvitsee elokuusta 2014 alkaen toisen koulunkäyntiavustajan. Tarvittavaa avustajaa ei pysty siirtämään muilta kouluilta. Yläkoulun kirjamäärärahojen kertaluonteisen suurentamisesityksen taustalla on tarve päästä uuteen kouluun siirtymisen yhteydessä eroon vanhoista jo puretussa koulussa käytössä olleista oppikirjoista. Koululaiskuljetusten hinnoissa on huomioitu kilpailuttaminen keväällä Koulumatkojen lisäksi koulujen matkakustannuksissa on huomioitu opetussuunnitelman mukainen määrä uimahallikuljetuksia, sivukouluilla yksi vuotuinen kirkkokuljetus ja yläkoulun yhdeksäsluokkalaisten tavanmukaiset tutustumisretket alueen toisen asteen oppilaitoksiin. Perusopetuksen opetus- ja avustajahenkilöstön koulutusten kustannukset on pystytty tänä vuonna kattamaan hankerahoituksella. Hankkeiden päättymisen takia budjettiin on tarpeen varata normaali määrä koulutusmäärärahoja, eli 350 euroa opettajaa ja 150 euroa avustajaa kohden. Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Rehtori Vuosiluokat 1-6 Apulaisrehtori Luokanopettaja Luokanopettaja ma Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja st Vuosiluokat 7-9 Lehtorit Yhteiset lehtorit Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja st Yhteensä Erityisopetus Erityisopettajat Koulunkäyntiavustaja Muu tukitoimi Kuraattori 0,4 0,4 0,4 0,4 ~ 45 ~

47 Koulusihteeri 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilapäiset Koulunkäyntiavustaja 1, Yhteensä 18, Kaikki yhteensä 51, Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi TP2014 tot=toteutunut; eos= ei tietoa Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään omien edellytystensä mukaisesti. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (asteikko 1-5) ulos vähintään 3,5 / toteutui *1. hakutoiveen mukaiseen koulutukseen pääsee 9.lk vähintään (%) 80 / toteutui *Jatko-opiskelupaikan saa vähintään (%) 100 / toteutui Toimintakulttuuri on tukevaa, osallistavaa ja yhteisöllistä. *Kouluilla on säännöllisesti välituntiaktiviteettejä, kerhoja, KiVa(kiusaamisen vastainen)-ohjelma, yhtenäinen toimintakulttuuri, kuraattori-, oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa (1= toiminta säännöllistä, 0=toiminta satunnaista) 1 / toteutui *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (asteikko 1-5) tulos vähintään 3,5 / toteutui *Huoltajakyselyssä toiminnan tyytyväisyys (asteikko 1-5) 3,5 / toteutui Tuotantotavoitteet Opetus on laadukasta, oppimisympäristöt kunnossa ja kehittyvät sekä ryhmäkoko tukee oppimista. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (asteikko 1-5) tulos vähintään 3,5 / toteutui *Koulussa on tehty henkilöstöarvion mukaiset korjaukset (%) 80 / toteutui *Keskiryhmäkoko enintään 21 / toteutui Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa jatkuvaa. *Yhteistyöhankkeita vähintään 1 / toteutui Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta esimiehiltä ja luottamusmiehiltä. *Henkilöstökyselyn tulos (asteikko 1-5) vähintään 3,5 / toteutui *Kehityskeskustelut (%) 70 / eos Henkilöstö kehittää itseään suunnitelmallisesti ja yhteistyötä tehdään tarkoituksenmukaisesti. *Henkilöstöstä osallistuu vuosittain koulutukseen vähintään (%) 50 / toteutui *Kehittämishankkeita vähintään 1 / toteutui Resurssin määrittely tehdään kartoitettujen tarpeiden ~ 46 ~

48 mukaisesti. Organisaatio on taloudellisesti tehokas ja toimiva. *Tarvekartoitus (1= tehty, 0=kesken) 1 / 0 *Sivistyslautakunnalta resurssi tarvekartoituksen pohjalta (1=annettu, 0=ei) 1 / 0 Kustannukset ovat Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvoa ( /asukas, /oppilas) (toteutuu=1, ei toteudu=0) 1 / eos Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Resurssien riittävyys 2. Henkilöstön jaksaminen 3. Johdon kokemattomuus Perusopetus netto /asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset /oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset / opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Perusopetuksen opetus- ja tukiopetustuntien määrä opetustunnit tukiopetustunnit Toteuma 2014 Keskuskoululla 1-6 aloitti 33 ensimmäisen luokan oppilasta ja luokka jaettiin ryhmäkokojen pienentämisavustuksen turvin kahteen ryhmään, jolloin kouluun tuli yhdeksäs luokanopettaja. Koulu toimii lukuvuoden kolmessa eri rakennuksessa (uusi yläkoulu, alakoulun kellarikerros ja keltainen talo Pelimannitorilla) koulun kattavan peruskorjauksen takia. Keskuskoulu 7-9 siirtyi uusiin tiloihin elokuussa Oppilasmäärä on lievässä kasvussa. Koulunkäynninohjaajien määrä lisääntyi syksyllä 2014 yhdestä kahteen erityisoppilaiden vuoksi. Ensisijaisella kalustamisella hankittiin suuri osa opetusvälineistä ja oppikirjoja uusittiin. Koulu on nyt kaikin puolin moderni ja ajanmukainen. Sisäiset vuokramenot ovat nousseet ja nousevat uuden koulun poistojen alettua. Köyhäjoen koulussa ei ole enää syksystä 2014 alkaen esioppilaita; luokat on jaettu ja luokkiin ja koulu on kaksiopettajainen. Järvelän koulussa alkavat oppilasmäärät nousta. Koulu on kolmiopettajainen ja siellä järjestetään kunnan omana toimintana myös iltapäiväkerhotoimintaa. ~ 47 ~

49 Puumalan koulussa on resurssiopettajasta huolimatta suuret opetusryhmät vielä pari vuotta. Sen erityisopetusresurssia on kasvatettu, mutta koulu tarvitsee jatkossakin resurssiopettajan ja tukitoimia. Pienluokassa on tällä hetkellä neljä oppilasta, heistä kolme tarvitsee henkilökohtaista avustajaa. Koululaiskuljetukset kilpailutetaan vasta keväällä 2015, joten kuljetuskustannukset toteutuivat yrittäjien optiovuotena ja hinnat neuvotellen. Koulutusmäärärahat karsittiin vuoden 2014 budjetista eikä niiden järjestäminen hankerahoituksen avulla ei enää onnistunut hankkeitten loputtua edellisenä vuonna. Pidemmällä tähtäimellä täydennyskoulutusmäärärahojen karsiminen ei ole mahdollista. Syksyllä 2014 käynnistettiin uusien opetussuunnitelmien suunnittelu. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksystä 2016 alkaen porrastetusti Yhteistoiminta tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju Palvelusuunnitelman kuvaus Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan suomenkielisille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen toteutetaan yhteistyössä palveluja tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi ostopalveluna toimiva ratkaisu, asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5 3,5 toteutunut (arvosana 8,24 / 10) Prosessit Yhteistyösopimus Kruunupyyn kanssa toimiva ja halukkuus jatkaa yhteistyötä molemminpuolinen 1 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien halukkuus jatkaa toimintaa Tuloarviot ja määrärahat Määrärahavaraus on kunnan ulkopuoliseen iltapäivätoimintaan euroa ja sisäisenä siirtona euroa. Toteutuma 2014 Toteutunut talousarvion mukaan. Hankkeet 3223 Ryhmäkokojen pienentäminen 3224 Kerho 4 Palvelusuunnitelman kuvaus Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävän suorittamista ja perusopetuksen kehittämistä. Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Kerhotoiminta laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia harrastustoimintaan. *Oppilastyytyväisyyskyselyn tulos (asteikko 1-5) vähintään 3,5 / tot Tuotantotavoitteet Kehittämistoiminnan rahoitus on taloudellista. *Rahoitus katetaan hankkeisiin tulleiden avustusten ~ 48 ~

50 avulla lukuun ottamatta kerhotoiminnan 25 % omavastuuosuutta (1=toteutuu, 0=ei toteudu) 1 / toteutui Ryhmäkokojen pienentämisavustusta haetaan OPM:ltä marraskuun loppuun mennessä kolmeen opetusryhmään. Uutta avustusmäärärahaa ei ole budjetoitu. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Oppilaiden aktivoiminen osallistumaan kerhotoimintaan. Kunnanhallitus Talousarvioon on ennakoitu yhteensä avustusta ryhmäkokojen pienentämiseen joka kohdennetaan neljän resurssiopettajan palkkaukseen. Peruskoulujen projektit TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatulot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Toteuma 2014: Molemmille hankkeille on saatu edelleen jatkorahoitusta vuoden 2015 loppuun saakka. Lisäksi molempiin hankkeisiin on haettu jatkorahoitusta lukuvuodelle Kerhohankkeen osalta pystytään tukemaan myös kolmannen sektorin tekemää kerhotyötä. Hankkeessa on 25% omavastuuosuus. Ryhmäkokojen pienentämisavustusta saatiin hankekaudelle vielä lisää euroa ja lukuvuonna kolmen resurssiopettajan palkkausmenoihin avustus riittää noin 8,5 kk, kun opettajat on palkattu 9,5 kuukaudeksi. Edellisen hankekauden avustus riitti vain 5,5 kuukaudeksi, joten vuonna 2014 resurssiopettajien palkkaukseen on käytetty kunnan omaa rahoitusta noin 4 kuukauden palkkaosuus. Resurssiopettajat on palkattu seuraavasti: Keskuskoululle 1-6 jakamaan 33 oppilaan ensimmäinen vuosiluokka kahtia; Keskuskoululle 1-6 jakamaan 28 oppilaan toinen vuosiluokka kahtia ja Puumalan koululle jakamaan kaikki kolme isoa yhdysluokkaa (25, 26 ja 29 oppilasta) kahtia kukin luokka kuitenkin vain 6-7 tuntia viikossa. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 49 ~

51 MUSIIKKILUKIO tilivelvollinen rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio Henkilöstö TP2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Rehtori Lehtori Tuntiopettaja pt Tuntiopettaja o-a Ostopalveluopetus ,5 Yhteensä ,5 Koulusihteeri 0,4 0,4 0,4 0,4 Media-assistentti 1 0,6 1 1 Kuraattori 0,4 0,4 0,4 0,4 Tilapäiset Tuntiopettaja st 16 12, Yhteensä 17,8 13,9 13,8 12,8 Kaikki yhteensä 37,8 36,9 35,8 34,3 Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Yksilölliset opinto-ohjelmat toteutuvat musiikki- ja lukioopinnot yhdistäen (asteikko 1-5) 5 5 Osallistava ja tulevasuutta ennakoivatoimintakulttuuri 5 5 (Asteikko 1-5) Opiskelijoiden urasuunnittelun laatu ja verkostoituminen 5 5 Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin. Kaikki sijoittuvat tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. (Asteikko 1-100%) Opiskelijamäärä vähintään nykyinen (Asteikko 1-5) 5 5 Tuotantotavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Taloudellisesti tehokas ja tarkoituksenmukaisesti toimiva yhteisö (Asteikko 1-5) 4,7 4,8 Toiminnan ja tarpeiden kannalta määritellyt tarkoituksenmukaiset resurssit (Asteikko 1-5) 4,7 4,8 Aktiivinen ja osaamistaan edistävä tulevaisuusorientoitunut henkilöstö (Asteikko 1-5) 4,7 4,8 Oppimisympäristö on turvallinen ja tulevaisuusorientoituneena tarkoituksenmukainen (Asteikko 1-5) 4,7 4,8 Asiantuntijavierailuja vähintään 2/lukukausi (Asteikko 1-5) 5 5 Yhteistyöverkostoja ja hankkeita vähint. 2/lukuvuosi (Asteikko 1-5) 5 5 Oppilasmäärä 30.9./ml. vaihto-opp, yhd.tutk. 130/ ,5 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Musiikkilukion opiskelijamääräkehitys 2. Opiskelijoiden asumisolosuhteiden laatu ja tarkoituksenmukainen tarjonta 3. Valtionosuuden säilyminen ~ 50 ~

52 4. Opiskelijahuollon haasteet 5. Valtakunnalliset lukiotoiminnan haasteet Toteutuma Opiskelijamäärä on kehittynyt positiivisesti. Lukiossa on syksyllä 2015 aloittanut yleislinja. Erityisen tehtävän lupa on haettava uudelleen vuoden 2015 aikana ja samoin sille myönnettävä valtionosuus. Opiskelijahankinnan kehittämiseen on jatkuvasti panostettava ja resursoitava. - Opiskelija-asuntolatoiminnan kehittäminen on monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 75 % lukiolaisista tulee muualta ja asuu kodin ulkopuolella. - Lukiokoulutuksen rahoitus uudistuu, perusteita ja vaikuttamista tehdään. Lukiorahoitus uudistuu 2017 ja se asettaa paineita lukiokoulutuksen taloudelliselle järjestämiselle. - Opiskelijahuollon haasteisiin on pyritty vastaamaan uuden opiskelijahuoltolain myötä. Asiantuntijaverkosto edistää opiskelijahuollon toimivuutta. - Lukion tuntijako on uusittu, musiikkilukion on haettava uutta erikoislukion tuntijakoa vuoden 2015 aikana. - Musiikkilukion aktiivinen verkostoituminen auttaa lukion kehittämistyötä. Nettokustannukset /asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset /opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Käyttökustannukset /oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Hankkeet 3309 Lukion TVT Palvelusuunnitelman kuvaus Hankkeet tukevat musiikkilukion toiminnan kehittämistä ja oppimisympäristön resursointia. Oppimisympäristön laatu saadaan vastaamaan lukio-opiskelulle asetettuja vaatimuksia. Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Opettajat ja opiskelijat hyödyntävät oppimisympäristöä oppimisen uudistamiseksi (Asteikko 1-5) 4,6 4,8 Opiskelijan jatkokoulutus- ja työelämävalmiudet vastaavat tulevaisuuden vaatimuksia (Asteikko 1-5) 4,7 4,8 Tuotantotavoitteet Musiikkilukion toiminnan monipuolinen kehittäminen on taloudellista. Mittari / Tunnusluku / Arviointi ~ 51 ~

53 Hankkeissa tarvittava kuntaosuus katetaan musiikkilukion toimintaan liittyvistä määrärahoista. (Asteikko 1=toteutuu; 0 = ei toteudu) 1 1 Verkosto- ja asiantuntijatapaamisia on vähintään 1/lukukausi(Asteikko 1=toteutuu; 0 = ei toteudu) 1 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Hankkeiden saatavuus jatkossa. Tuloarviot ja määrärahat Lukion projektit TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatulot Myyntitulot Tuet ja avustukset valtiolta Muut toimintatuotot 18 0 Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos (alv) Toteutuma 2014 Tuloja on karttunut suunniteltua enemmän, toteuma 247,9 %. Hankkeet muodostavat suurimman tuloerän. Lisäksi opiskelijamäärän kasvu on tuottanut kunnan kokonaistalouteen yli euroa ennakkoa enemmän. Kokonaisuudessaan menot ovat ylittyneet 3,6 %. Henkilöstökulujen ylitys on 2,8 %, mikä pääosin johtuu opetustuntien määrän kasvusta. Oppitunnit ovat lisääntyneet opiskelijamäärän kasvaessa. Huomattavaa on kuitenkin, että lukiossa säästöä muodostuu vuoden aikaan runsaasti, koska opettajien lyhyiden (1-4 pv) virkavapauksien ajaksi ei ole palkattu sijaisia vaan opetustyö on hoidettu sisäisin järjestelyin. Palvelujen ostot ovat suunnitelman mukaiset, käyttö 99,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, kulut ovat olleet suunniteltua pienemmät, Kalustohankintoja mm on tehty vähemmän. Vuokrakulut ovat olleet suunniteltua suuremmat, 115 %. Pääasiallinen ylitys johtuu kiinteistön korjauksista aiheutuneista kustannuksista tekniselle toimelle. Tarkoituksenmukaista on ollut musiikkiluokan korjaus ja uudistaminen vastaamaan nykyaikaista musiikin opetusta ja tekniikan hyödyntämistä. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 52 ~

54 AMMATILLISET OPPILAITOKSET tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3401 Ammatillinen koulutus Palvelusuunnitelman kuvaus Kunta on mukana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle elinkeinoelämän tarvitsemia perus- ja täydennyskoulutuspalveluja. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Opetustuntien lukumäärä Keski-Pohjanmaan Maaseutuopiston, Kaustisen yksikössä: Lähiopetusta 3750h/vuosi Yhteensä 6300h (Lähi-, etä-, monimuoto-opetus ja työssä oppiminen) Henkilöstö Vaikutetaan koulutusyhtymän kehittämiseen tulevaisuuden työvoimatarpeiden suunnassa. (toteutunut = 1, ei tot. = 0) 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuudet kunnan ja koulutusyhtymän välillä Toteutuma 2014 Toteutunut talousarvion mukaan. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 53 ~

55 MUU OPETUSTOIMI tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuus 2556h x = Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Kuntaosuus (900 /oppilas). Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Kansalaisopistojen opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi - siitä maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi 1 Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi Konservatorion oppilasmäärä pysyy samana (40oppilasta / 45 kuntapaikasta) 1 1 Kansalaisopiston oppilasmäärä pysyy samana 1 1 Prosessit Palvelun tuottaminen taloudellisesti, /asukas ei kasva 1 1 Kansalaisopiston oppitunteja yhteensä 7 000, (tot. 7269) Kaustisen osuus 2 450, (35%) (tot.2702) 1 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteutuma 2014 Toteutunut hieman talousarviovarausta suurempana. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 54 ~

56 KIRJASTO tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3601 Pääkirjasto Palvelusuunnitelman kuvaus Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja. Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija 2, Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas lainaus/as 19,68 19,94 Talous Käyttökust./lainaus 2,63 2,50 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Kirjaston toiminta- ja kustannustehokkuus lisääntyi, kirjastoaineistokulut ovat vuodesta 2010 laskien pienentyneet 40,76 %. Resurssien väheneminen vaikeuttaa kirjaston toimintaa, sillä on myös vaikutusta henkilöstön jaksamiseen. Kunnanhallitus, määrärahavaraus kirjahankintoihin euroa (vuonna 2014), vuodelle e Nettokustannus / asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Toteutuma 2014 Kokonaislainaus nousi hieman viime vuodesta. Eniten nousi lasten ja nuorten tietokirjallisuuden lainaus. Myös lasten ja nuorten kaunokirjallisuuden, aikuisten kaunokirjallisuuden, nuottien sekä elokuvien lainaus lisääntyi hieman. Tapahtumia järjestettiin entistä enemmän. Tärkeimpinä mm. perinteinen Lainanpäivätapahtuma sekä kesän Koirat ja Katuliitu tapahtuma, Leena Lehtolaisen kirjailijavierailu (yhdessä vapaaaikatoimiston kanssa) sekä ELY-keskuksen myöntämällä projektirahalla järjestetyt Yökirjasto-tapahtuma sekä Sanoitustyöpaja nuorille, jonka veti Jannika B. Syksyllä järjestettiin Hämyily-tapahtuma. Vierailevia ryhmiä kävi viikoittain useita. Satutunteja pidettiin keskiviikkoisin. Myös kirjavinkkausta on annettu. Yhteistyötä on tehty lisääntyvästi eri tahojen kanssa (mm. koulut, kansanopisto, EKE, eri yhteisöt). Kirjasto on tiedottanut aktiivisesti toiminnastaan ja tapahtumistaan omilla kotisivuillaan, Andersverkkokirjastossa sekä sosiaalisessa mediassa. Myös muita tiedotuskanavia on käytetty (mm. tapahtumakalenterit, lehdistö, radio, ilmoitustaulut). ~ 55 ~

57 Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 56 ~

58 LIIKUNTA JA ULKOILU tilivelvollinen vapaa-aikaohjaaja Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalo Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustisen kunnan liikuntatoimi koordinoi ja tukee 3. sektorin järjestämää liikuntatoimintaa sekä tuottaa myös itse tapahtumia ja palveluita kaikkien kuntalaisten aktivoimiseksi liikuntaharrastusten pariin. Toimintamuotoina ovat: 1.monipuolisia palveluita kaikille kuntalaisille tuottava yhteistyö KP-V:n ja muiden 3. sektorin toimijoiden kanssa 2.urheilutalon koordinoitu ja tasapuolinen käyttö 3.avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Asiakastyytyväisyys ja liikuntapalveluiden vaikuttavuus (asiakaspalvelukysely vuosittain urheilutalolla) 100 % toteutunut / tulos vähintään asteikolla Ei toteutunut Tyytyväinen ja osallistuva kuntalainen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Ei toteutunut Kuntolaatikkosuoritukset kpl / vuosi kpl Kesän uimakouluja 5 kpl / vuosi Toteutui Esikoululaisten uimakouluja 5 kpl / vuosi Toteutui Liikuntaleirejä 1 kpl / vuosi Toteutui Kulttuurileirejä 1 kpl / vuosi Toteutui Perhetapahtumia 4 kpl / vuosi Toteutui Ikäihmisten liikuttaminen väh. 2 toimintamuotoa / v Toteutui Prosessit Urheilutalon monipuolinen, kustannustehokas ja tasapuolinen käyttö Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Kyselyä ei Urheilualueiden monipuolinen käyttö ja kehittäminen toteutettu Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Kyselyä ei toteutettu Henkilöstö Vapaa-aikasihteeri 0.66 Toteutui Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 1 kpl Toteutui Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys Toteutuma 2014 Liikuntapalvelut on tuottanut liikuntatapahtumia eri ikäisille kuntalaisille omana tuotantonaan ja yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Tapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti. Urheilutalo on monipuolisessa ja ahkerassa käytössä. Uusia käyttäjiä urheilutalolle ovat tuoneet ilmaaseharrastajat ja jousiampujat. Kuntosaleja käytetään myös todella aktiivisesti. Asiakasrekisterin mukaan kuntosalikortin lunasti vuoden loppuun mennessä henkilöä. Vuoden 2015 alusta kuntosalitoiminta siirtyi Kunto Farmi -nimiselle yritykselle. ~ 57 ~

59 Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 58 ~

60 NUORISOTYÖ tilivelvollinen vapaa-aikaohjaaja Aija Järvenpää 3801 Nuorisopalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan nuorisopalveluiden tehtävänä on tuottaa lapsille ja nuorille mahdollisimman tasokkaat vapaa-ajanpalvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen. Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva lapsi / nuori Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Ei toteutunut Nuorisotalon monipuolinen käyttö ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Ei toteutunut Prosessit Nuorisotalokäyntejä kpl/vuosi kpl Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja kursseja 8 kpl / vuosi Toteutui Nuorisoleirejä 1 kpl / vuosi Toteutui Henkilöstö Vapaa-aikaohjaaja 0.34 Toteutui Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 2 kpl Toteutui Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys Toteutuma 2014 Nuorisopalvelut on tuottanut tapahtumia eri ikäisille lapsille ja nuorille omana tuotantonaan ja yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Tapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti. Urheilutalon nuortenilloissa käy hyvin nuorisoa. Urheilutalo nuorisotilana on osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi monipuolisten harrastusmahdollisuuksiensa takia. Nuorten on helppo siirtyä nuortenilloista talon tarjoamien liikuntaharrastusten pariin Elokuvatoiminta tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju Palvelusuunnitelman kuvaus Elokuvatoiminta säilyy osana kunnan kulttuuripalveluita palvellen myös ympäröivien kuntien asukkaita. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Kävijämäärä/elokuva, keskimäärin toteutui Vähintään näytöstä/v toteutui Elokuvateatteri on kesäaikana pääsääntöisesti suljettuna. Toteutuma 2014 Elokuvaesityksiä oli 105, katsojia 3 498, keskiarvo 67 katsojaa/elokuva. Elokuvatoimintaa toteutettiin suurimmalta osin talkoopohjalla vuonna Tämä ratkaisu paransi tulosta palkkakustannusten pienenemisen vuoksi. Toimintakate vuonna 2014 on ,59 euroa. Poistoista johtuen elokuvatoiminta on tappiollista, poistoja tehdään täysmääräisesti vielä tilinpäätösvuosina 2015 ja ~ 59 ~

61 3804 Etsivä nuorisotyö tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju Etsivä nuorisotyö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatulot Myyntitulot kunnilta Tuet ja avustukset valtiolta Maksutuotot Muut toimintatuotot 48 Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos Toteutuma 2014 Toteutunut talousarvion mukaan. Etsivä nuorisotyö siirtyi Vetelin kunnan hallinnoitavaksi elokuussa Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 60 ~

62 KULTTUURITOIMINTA tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Taloudellinen tehokkuus nettokustannukset / asukas Keski-Pohjanmaan keskitasoa Asiakas Monipuoliset kulttuuripalvelut, kävijämäärät / tapahtumat kasvavat Suurtapahtumat 1 kpl / vuosi Kulttuuriprojektit 2 kpl / vuosi Kulttuuripalkinnon jakaminen 1 kpl / vuosi Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteutuma 2014 Toteutunut talousarvion mukaan. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 61 ~

63 VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Mirka Nisula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216 Kinon esiopetusryhmä 3920 Erityislastentarhanopettaja kiertävä 3217 Puumalan esiopetusryhmä 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3218 Lähdehaan päiväkodin esiopetusryhmä 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Päiväkoti Lorupussi Markkulassa 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely 3945 Vuorohoito 3946 Omenapuu ryhmäperhepäiväkoti 3947 Kino päivähoito Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuspalvelut pohjautuvat kasvatukselliseen vuorovaikutukseen ja luovat turvallisen pohjan lapsen hoidolle, kasvulle ja oppimiselle. Tavoitteena on järjestää yhteistyössä vanhempien kanssa päivähoidon ja esiopetuksen piirissä oleville lapsille mahdollisuuksia yksilölliseen kasvuun ja kehittymiseen. Tarjoamme kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa ja päivähoidon eri toimipisteissä sekä järjestämme lakisääteisen maksuttoman esiopetuksen. Vanhemmat voivat valita lapselle kunnan järjestämän hoitopaikan, hoitaa lasta Kelan kotihoidontuella tai hakea palveluseteliä yksityisen hoidon järjestämiseen. Varhaiserityiskasvatuksen palvelut tarjoamme yhteistyössä Vetelin kunnan kanssa ja tarvittaessa lapselle on mahdollista hakea kuntouttavan päivähoidon palveluja. Varhaiskasvatuksen henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Päivähoidonjohtaja 0, Palveluneuvoja 0 0,6 0,6 0,6 Päivähoidon hallinto 1,6 1,6 1,6 Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Avustaja Lähdehaka ph/esiopetus Lastenhoitaja 1 1 3,5 3,5 Perhepäivähoitaja 2 2,5 Kiertävä perhepäivähoitaja Avustaja (60% työaika) 0,6 0,6 Vuorohoito 4 4,5 5,1 4,1 Päivähoidonjohtaja 0,6 Ryhmis (LH+2PPH) 3 Perhepäivähoitaja Perhepäivähoitaja, Pisku ~ 62 ~

64 Perhepäivähoitaja, Kissankulma Perhepäivähoito 26, Lastenhoitaja Perhepäivähoitaja 2,5 2,5 2,5 Kiertävä perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu 4,5 4,5 4,5 Lastentarhanopettaja 1 Lastenhoitaja 2 Päiväkoti Lorupussi 10/2014 Markkula 3 Erityislastentarhanopettaja 0,5 0,5 0,5 0,5 Lastentarhanopettaja Pu 0,7 0,7 0,7 0,7 Avustaja/lastenh.(70% työaika) Pu 0,7 0,7 Lastentarhanopettaja Köy 0,7 Lastentarhanopettaja Kino 1 1,7 1,7 1,7 Lastenhoitaja Kino Avustaja 1 3,3 1 Esiopetus ja avustajat 3,4 7,7 5,1 6,1 Päivähoito ja esiopetus yhteensä 41,9 46,8 46,8 54,8 Vuoden 2014 varhaiskasvatuksen toiminnasta Toimintavuonna varhaiskasvatuksen lapset ovat sijoittuneet kotona tarjottavaan perhepäivähoitoon sekä varhaiskasvatuksen suurempiin toimintayksiköihin Lähdehaan päiväkotiin (Haitekkitalo 1 väistötila), Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuuhun, Parityöskentely-yksikkö Piskuun ja Kissankulmaan sekä loppuvuodesta Markkulan palvelukeskuksen tiloissa käynnistyneeseen Päiväkoti Lorupussiin. Nämä tilat olivat tarpeelliset ottaa käyttöön päivähoitojonon purkamiseksi ja perhepäivähoidon varahoidon järjestämiseksi. Uusien kotona hoitavien perhepäivähoitajien saamiseksi kunta kannusti maksamalla rekrytointilisää saakka. Loppuvuodesta aloitettiin henkilöstö- ja tilajärjestelyjen suhteen rakenteellinen suunnittelu siten, että parityöskentely-yksiköissä alettiin valmistella lasten ja henkilöstön siirtoa muihin päivähoitoyksiköihin. Vuorohoito tarjottiin alkaen Lähdehaan päiväkodin tiloissa. Lisäksi henkilöstö oli mukana uuden Kaustisen päiväkodin suunnittelussa ja rennusprojektissa. Varhaiskasvatuksessa käynnistettiin kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö sekä alkaen esiopetuksessa toteutettiin uudenlaisia käytänteitä oppilashuollossa. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on vaikuttavuus, jolla tarkoitetaan onnistumista lasten hoito-, huolenpito- ja kasvatustehtävässä. Lisäksi vaikuttavuutta arvioidaan perheille tarjottavien päivähoidon palveluiden, eri palvelumuotojen ja tarvittaessa tukipalveluiden osalta. Asiakas Varhaiskasvatukseen toteutettiin varhaiskasvatuksen laadunarviointimalliin pohjautuva sähköinen asiakaspalautekysely. Kysely toteutettiin kahdessa osassa: varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lasten asiakasperheille. Kyselyssä huoltajat olivat tyytyväisiä palveluun, yli 40 % vastaajista piti ~ 63 ~

65 palvelua hyvänä, yli 30 % vastaajista erinomaisena, yli 20 % keskitasoisena ja tyydyttävänä tai heikkona yhteensä alle 10 % vastaajista. Asiakaspalautekyselyiden tulokset raportoitiin ja ne esiteltiin varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmässä palveluiden edelleen kehittämiseksi. Toimintavuoden aikana laadittiin lapsikohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma (100 %) kaikissa toimipisteissä. Esiopetusta tarjottiin minimi 700 h/esiopetuksen lapsi. Erityistä tukea tarvitsevien lasten tai heidän kanssaan työskentelevän henkilöstön mahdollisuus saada kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluja ei toteudu henkilöstön arvioimana riittävässä määrin ja tavoitteen saavuttaminen heikkeni edellisestä vuodesta. Kiertävä erityislastentarhanopettaja on ollut saatavilla kunnassa joka toinen viikko. Lasten kotihoidontuki ja kuntalisä maksettiin etuuden kriteerit täyttäville asiakasperheille 100 %. Toimintavuoden aikana toteutettiin muutos alkaen, jossa rajattiin kotihoidon tuen kuntalisä koskemaan alle 2-vuotiaita kotihoidossa olevia lapsia. Sivistyslauta jätti päätöksellään päivähoidon 10 pv/kk hoitosopimusvaihtoehdon pois alkaen. Indeksikorotuksen mukaiset päivähoitomaksut vahvistettiin sivistyslautakunnassa käyttöönotettaviksi alkaen. Prosessit Päivähoitohakemusten käsittelyssä oli ruuhkaa keväällä ja loppusyksystä. Päivähoidon hoitosopimukset ja maksut tarkistettiin toimintavuoden aikana. Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma huomioitiin 100 % kaikissa varhaiskasvatuksen ryhmäkohtaisissa toimintasuunnitelmissa. Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus lasten ja perheiden verkostojen kanssa toteutui 80 %. Prosesseja eri toimijatahojen kanssa tulisi edelleen sujuvoittaa ja pyrkiä hyödyntämään lapsen ikäkauden kehitysvaiheet yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Turvallisuussuunnitelmat päivitettiin kaikissa yksiköissä ja tavoite toteutui 100 %. Lasten riskitilanteita raportoitiin vähän. Toimintavuonna päivitettiin vaarojen arviointi- ja riskilomakkeet yhdessä henkilöstön kanssa. Lisäksi toteutettiin työterveyshuollon työpaikkakäyntejä sekä työsuojelun tarkastuskäynti joulukuussa Lähdehaan päiväkotiin. Henkilöstö Työntekijät kokivat saavansa työhön perehdytystä ja ohjausta hyvin. Kuitenkin väistötiloissa toimiminen, muutokset toiminnoissa sekä hajallaan sijaitsevat päivähoitoyksiköt ovat haastaneet henkilöstöä ja palvelujohtamista. Muutos- ja pedagogisen johtamisen tarve korostui toimintavuonna. Työterveyshuollon koettiin henkilöstöltä kysyttäessä palvelleen hyvin. Taloussuunnittelussa asetettu 80 % tavoite saavutettiin. Pääsääntöisesti henkilöstökokouksia pidettiin tiimeittäin sekä esimiehen johdolla 6-10 kertaa vuoden aikana, joten tavoite saavutettiin 90 %. Työntekijöiden koulutustavoite toteutui 100 %. Kehityskeskustelujen osalta tavoite saavutettiin ja 60 % kehityskeskusteluja toteutui. Talous Talouden näkökulmasta toteutunut toimintavuosi oli haastava vaikka henkilöstö osallistui vapaaehtoisten palkattomien ottamiseen ja keväällä asetettua hankintakieltoa noudatettiin sekä loma-aikoina toimintoja supistettiin. Loppuvuodesta päivähoidon maksutuottokertymä oli budjetoitua suurempi. Varhaiskasvatuksen palveluita käytti tilastopäivänä päiväkotihoidossa yhteensä 86 lasta ja perhepäivähoidossa 109 lasta. Päivähoidon lisäksi tai esiopetukseen pelkästään osallistui 52 lasta. Kotihoidon etuuksia maksettiin keskimäärin 81 tuen hakijalle/kuukausi. Varhaiskasvatuksen lapsiryhmien täyttöastetavoite 85 % lapsia ryhmässä saavutettiin täysin. Henkilöstön ja lasten todellisen päivittäisen määrän perusteella suhteutettua käyttöastetta seurattiin toimintayksiköittäin ja tavoite toteutui. Varhaiskasvatuksen asiakasrakenne on voitu huomioida hyvin varhaiskasvatuksen palveluissa ja asetettu tavoite toteutui. Varhaiskasvatuksen kustannukset olivat keskimäärin toimintavuonna päivähoidon kustannuspaikoilta laskettuna /lapsi ja esiopetuksessa /lapsi. Varhaiskasvatuksen kustannukset ovat aiempina vuosina olleet Keski-Pohjanmaan kuntia vertaillessa Kaustisella alle tai keskitasoa muihin kuntiin verrattaessa ja tilanne jatkuu samansuuntaisena. ~ 64 ~

66 Lasten päivähoito Nettokustannukset /asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Päivähoito Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot -362 Arvo Esiopetus Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 65 ~

67 3.3 Tekninen tulosalue tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti YHDYSKUNTASUUNNITTELU 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Palvelusuunnitelman kuvaus Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa kuntainfrastruktuurin suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamispalvelut Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tekninen johtaja Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 0.5 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Kaavoitettuja asemakaavatontteja Tonttivaranto Asiakas Prosessit Henkilöstö Talous Mittari / Tunnusluku / Arviointi kpl Kaavoitus rakentamistarpeisiin Kaavoitustyön osto Koulutus Taajamarakenteen tiivistäminen kehittämissuunnitelmien mukaisesti Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kaavoitettavan maan hankinta ja riittävyys Toteutuma 2014 Kaustisen keskustan osayleiskaava valmistui hyväksymisvaiheeseen. Asemakaavoissa rakennustehokkuuden nostoja Kansanopiston ja Hanhikosken alueella Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 66 ~

68 YHDYSKUNTAPALVELUT tilivelvollinen rakennustarkastaja Tero Uusitalo 4004 Rakennusvalvontapalvelut Palvelusuunnitelma kuvaus Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Rakennustarkastaja 1 1 0,9 1 Toimistosihteeri 25% 1 1 0,25 0,25 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arvointi Asiakas Rakennuslupapäätökset 70 kpl / v 64 Toimenpidelupapäätökset 20 kpl / v 20 Maisematyölupa, tilapäinen lupa, purkamislupa 2 kpl / v 8 Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 5 kpl / v 10 Prosessit Kerrosala m² / vuosi Rakennusjärjestyksen päivitys 1 kpl Henkilöstö Rakennustarkastus 75 % työajasta Teknisen toimen tehtävät 25 % työajasta Toteutuma 2014 Vuonna 2014 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 64 kpl, jonka lisäksi toimenpidelupapäätöksiä myönnettiin 20 kpl. Maisematyölupia yms. lupia myönnettiin 8 kpl. Ympäristölautakunnassa käsiteltyjä poikkeamisia ja suunnittelutarveratkaisuja oli yhteensä 10 kpl. Myönnetyistä rakennusluvista oli uusia asuinrakennuksia 12 kpl. Uusia huoneistoja rakennetaan, rivitalot mukaan lukien, yhteensä 24 kpl. Kerrosala lisääntyy vuoden 2014 luvilla yhteensä m² Keskustan yleiskaavan valmistuttua on seuraava tärkeä kehittämiskohde rakennusjärjestys. Asuinhuoneistojen aloitukset Rivitalohuoneistoja Kerrostalohuoneistoja Paritalohuoneistoja Omakotitaloja Yhteensä vuonna 2014 talojen vaihto -6 asuntoa Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 67 ~

69 ASUMISEN EDISTÄMINEN tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 4003 Asumispalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Kiinteistö Oy Rekipolska tuottaa vuokra-asumispalvelut, talousarvio- ja suunnittelukaudella varaudutaan vuokra- ja omistusasuinkerrostalojen sekä senioriasuntojen rakentamiseen keskusta- alueella. Kunta tuottaa opiskelijoiden asumispalvelut, talousarvio- ja suunnittelukaudella rakennetaan lisää myös opiskelijoille soveltuvia vuokra-asuntoja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä kpl 37 huoneistoala h-m² Asiakas Vuokraustoiminta kpl / vuosi 277 Prosessit Uudisrakentaminen ja peruskorjaus kortteli 153, kaavamuutos kerrostaloasumisen vireillä Henkilöstö Asuntotoimen kanslistipalvelut ostetaan Kiinteistö Oy Rekipolskalta. Asukasvalinnat ja aravavuokratalojen valvonta kuuluvat teknisen johtajan virkatehtäviin. Talous Kiinteistön ylläpidon taloudellisuus ja laatu Vuosikorjaukset ja peruskorjaukset toteutetaan suunnitelmallisesti vuosittain. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Vuokra-asuntojen riittävyys ja laatu kysyntää vastaavasti Toteutuma 2014 Opistonmäellä kolme paritaloa vaihdettiin yhdentoista asunnon rivitaloon. Asuntojen määrän muutos Rekipolska Kunta Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 68 ~

70 YMPÄRISTÖNSUOJELU tilivelvollinen ympäristösihteeri Päivi Oikarinen 4006 Ympäristönsuojelu Palvelusuunnitelman kuvaus Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata puhdas ja terveellinen elinympäristö kuntalaisille. Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Ympäristösihteeri Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asiakas Ympäristölupapäätökset 12 kpl/v 5 kpl/v Maa-aineslain mukaiset lupapäätökset 3 kpl/v 1 kpl/v Ympäristönsuojelulain mukaiset viranhaltijapäätökset 5 kpl/v 3 kpl/v Prosessit Pohjavedenlaadun tarkkailu 1 krt/v 1 krt/v Järvien vedenlaadun tarkkailu 1 krt/v - Ilmanlaadun tarkkailuraportin valmistuminen 1 kpl v.2013 Henkilöstö Ympäristösihteerin virkavapaa ajalla Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistamiskustannuksista vastaa kunta. Toteutuma 2014 Ympäristösihteeri Elina Venetjoki irtisanoutui ympäristösihteerin virasta ja vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski lopetti työt Päivi Oikarinen aloitti ympäristösihteerin virassa Ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksia on saapunut kuntaan vuonna 2014 odotettua vähemmän ja hakemusten käsittelyyn on tullut viivettä henkilöstövaihdoksista johtuen. Ympäristönsuojelulain mukaisia viranhaltijapäätöksiä on tehty 3 kpl. Päätökset ovat koskeneet kesäaikaisia tapahtumia ja niihin liittyviä meluilmoituksia. Lisäksi vesihuoltolain 10 :n mukaisia liittymisvelvollisuuden vapauttamista koskevia päätöksiä annettiin 1 kpl ja ulkoilulain 20 :n mukaisia päätöksiä 1 kpl. Pohjavedenlaadun tarkkailu on suoritettu suunnitelman mukaisesti. Järvien (Tastulanjärvi ja Nuolinen) vedenlaadun tarkkailua ei ole toteutettu kesällä 2014 ajan puutteen vuoksi. Loppuvuodesta 2014 Pöyry toimitti Köyhäjoen kunnostukseen liittyvän kesän 2014 kalataloustarkkailun raportin ja vuoden lopussa kunnostusprojektista laadittiin viimeinen seurantalomake, maksatushakemus sekä loppuraportti EURA2007-palvelussa. Ympäristösihteerin palveluiden myynnissä Halsuan kunnalle on tullut katkos välillä Ympäristösihteeri on aloittanut työskentelyn myös Halsuan kunnalle (20 % työajasta). ~ 69 ~

71 Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 0 Poistot 0 Arvo ~ 70 ~

72 JÄTEHUOLTO 4008 Jätteenkäsittely tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuoltopalvelut tuottaa Ekorosk Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Prosessit Talous Mittari / Tunnusluku / Arviointi Toimiva jätehuolto Kierrätyksen kehittäminen Jätteen vähentäminen Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Piilevät saastuneet maa-alueet Toteutuma 2014 Hyötykäyttöasemalle rakennettiin aita. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot -322 Arvo ~ 71 ~

73 LIIKENNEVÄYLÄT tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Palvelusuunnitelman kuvaus Liikenneväylien ylläpito, korjaukset ja rakentaminen Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet km 30 kevyenliikenteen väylät km 2 yksityistiet km 141 Asiakas Toimivat liikenneyhteydet Prosessit Liikenneväylien peruskorjaus ja rakentaminen km 1 Henkilöstö Koulutus Talous Kunnossapidon ajoitus Yksityisteiden kunnossapito selvitetään talousarviovuoden aikana. Keskusta-alueen valaistussuunnitelma toteutetaan esim. Kaustinen Center hankkeen yhteistyönä. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinta Toteutuma 2014 Kruupakkan teollisuusalueen katuja on rakennettu tonttien kysynnän mukaisesti. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 72 ~

74 PUISTOT JA YLEISET ALUEET tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan omistamien yleisten alueiden ylläpito, korjaus ja rakentaminen hoidetaan pääosin ostopalveluna Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Viihtyisä ympäristö Prosessit Henkilöstö Mittari / Tunnusluku / Arviointi Asukaskyselyt Hoitopalvelujen osto Ostopalveluna, hoidettava puistoala n. 4 ha. Kunnanhallitus Kunnan ja KP-V:n välinen ostopalvelusopimus urheilualueiden hoidosta tarkastellaan alkuvuodesta uudelleen. Toteutuma 2014 Kinon leikkipuisto siirrettiin uuden päiväkodin tieltä. KP-V:n ja kunnan välinen ostopalvelusopimus käsiteltiin kunnanhallituksessa Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo ~ 73 ~

75 3215 RUOKAHUOLTO Tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelukeskuksen keittiö Palvelusuunnitelman kuvaus Ruokapalveluiden tuottaminen kouluille, päiväkodeille, EKE- tuotteelle, palvelutalolle sekä kotona asuville vanhuksille kunnan palvelutuotantona. Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyöntekijä ,5 9 Ravitsemustt-siistijä/kyläkoul Ruokahuoltopäällikkö Oppisopimus Ravitsemustyöntekijä 0.5 0, Yhteensä 15, ,5 15 Palvelutalolla yksi määräaikainen elokuun 2014 loppuun. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Prosessit Henkilöstö Talous Mittari / Tunnusluku / Arviointi Ravitseva ja monipuolinen lähiruoka/palaute Ateriamäärien seuranta Työhyvinvointi Keskuskeittiön toiminnan laajentaminen; taloudelliset / henkilöstömenojen säästöt Kunnanhallitus Ruokahuoltoselvitys päivitetään v Köyhäjoen koulukeittiön toimintaa valmistuskeittiönä jatketaan saakka. Tähän mennessä selvitetään voiko kolmas sektori, kylällä toimivat yhdistykset, vastata valmistuskeittiötoiminnasta jatkossa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ammattihenkilöstön rekrytointi Toteutuma 2014 Köyhäjoen koulun valmistuskeittiövaihtoehto selvitettiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kevään aikana ja päädyttiin jakelukeittiövaihtoehtoon. Päivähoidon päiväkotiyksiköt ovat lisääntyneet kahdella vuoden 2014 lopulla. Viikonlopun vuorohoidon ruoat on tehty Palvelutalon keittiöllä ja kuljetus on hoidettu vanhusruokien kuljetuksen yhteydessä. Köyhäjoen koulun keittiö on siirtynyt jakelukeittiötoiminnaksi. ~ 74 ~

76 Kaustisen ruokahuolto ateriamäärät Näppärit Moukaricup Aamupala Lounas Välipala Kahvit Päivällinen Iltapala Yhteensä Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset 0 Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 75 ~

77 TOIMITILAPALVELUT tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti Yleishallinnon tilat Opetus- ja kulttuuritoimen tilat 5611 Kunnanvirasto-Kirjasto-Johtokeskus Peruskoulut Päiväkodit 5632 Järvelän koulu 5621 Lähdehaan päiväkoti 5633 Kirkonkylän koulu 5622 Kinon esikoulu 5634 Köyhäjoen koulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5635 Puumalan koulu 5636 Salonkylän koulu Palvelutalo 5638 Yläaste Keskuskoulu vl Palvelutalo /Iltarusko 2008 Malva-koti 5627 Vanhainkoti Markkula Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Toimintakeskus 5625 Toimintakeskus/Eke-tuote JYTA 2009 Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo 5662 Liikpaikkojen kuuluttamo ja varasto Palvelusuunnitelman kuvaus Julkisten rakennusten ylläpito, peruskorjaukset ja rakennuttaminen Kirjaston rakennukset 5670 Kirjasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Siivoojat Osa-aikaiset siivoojat Keittäjä./siivoojat 2 3 1,5 2 Talonmiehet Yhteensä ,5 11 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / Arviointi Prosessit 5632 Piha-alueen pintavesien ja kattovesien johtaminen pois piha-alueelta 5634 Valmistuskeittiöstä jakelukeittiöön 5638 Asunnot, 6 kpl, poistuneet vuokraasuntokannasta ja tällä hetkellä väistötiloina 5630 Salonkylän koulukiinteistö asetetaan myyntiin Siivouspalvelujen yksityistäminen, laatu- ja hintataso tarkistetaan talousarviovuoden aikana. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rakennusten piilevät kosteusvauriot. Kiinteistönhoidon resurssit, henkilöstön koulutus. Toteutuma 2014 Kaustisen yläkoulu valmistui. Yläkoulun asuntolan asunnot purettiin. Kaustisen alakoulun saneeraustyö aloitettiin purkutöillä. Uuden päiväkodin rakentaminen aloitettiin. ~ 76 ~

78 Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 77 ~

79 VUOKRAUSPALVELUT tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5636 Salonkylän koulun asunnonvuokra Vuokralle annetut liikehuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5731 Tanhuanpään liiketila 5713 Asuintalo Kauppala 5732 Vanha kunnantalo 5714 Aravatalo Rivilä 5735 Teoll.halli Teoll.halli Jylhäntien paritalo xx) 5738 Neuvonta-asema 5737 Mielenterveyst.Terveysasema 5742 Haitekki 1 ja Huntuksen paritalo 5744 Keliberin halli 5719 Jylhänkylän paritalo xx) 5745 Kanteleverstas 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5746 Valtion virastotalo 5728 Pitkä-Jussin talo 5748 Virastotalon asunnot Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet xx) Asunnot ovat myynnissä, sisältyvät talousarvioon. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Mittari / Tunnusluku / Arviointi Vuokratut alueet 43 ha Turvallinen ja toimiva asunto tai toimitila Prosessit Peruskorjauksia 1 /v Talous Asuntojen ja liikehuoneistojen vuokrat kattavat vähintään hoitomenot, vuosikorjaukset sekä poistot Kustannusseuranta, hoitovastike 4 /m 2 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rakennusten piilevät kosteusvauriot. Peruskorjaustarve. Toteutuma 2014 Teollisuustilat: Haitekki 1 ja 2, Keliberin hallit, Teollisuushallit 3 ja 4 sekä Tanhuanpään liiketila myytiin Kaustisen kehitys Oy:lle Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Myyntivoitot/tappiot Vähennykset Poistot Arvo ~ 78 ~

80 VESIHUOLTO tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevesihuolto Palvelusuunnitelman kuvaus KVT vesihuolto Oy puhdistaa Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven jätevedet. Runkolinjoja rakennetaan Känsälä Nikula alueella. Henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Hoitaja Asentaja Toimistosihteeri 0,25 0,25 0, Oppisopimus Kunnan rakennusmestari 0,5 0.5 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Prosessit Henkilöstö Mittari / Tunnusluku / Arviointi Toimiva vesi- ja jätevesihuolto Rakentaminen ja peruskorjaus 5 km Koulutus, yhteistyö Talous hinta vesi 1,22 ja jätevesi 2,0 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Pohjavesialueitten saastuminen Kunnanhallitus Vesimaksujen korotus 5 %. Toteutuma 2014 Runkoviemäri Nikula-Känsälä III-vaihe rakennettiin. Vesimaksutaksaa korotettiin käyttöveden osalta viisi sentti/m 3 ja jätevesitaksaa 35 senttiä/m 3 alkaen vuoden 2015 alusta. TP 2013 TA 2014 TP 2014 Vesimaksutulot, euroa Jätevesimyyntitulot, euroa Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 0 Poistot Arvo ~ 79 ~

81 MAA- JA METSÄTILAT tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 6005 Metsänhoito Palvelusuunnitelman kuvaus Metsänhoito toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina kun-nan omistamia metsäalueita myydään. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ilmastonmuutoksen aiheuttamat säätilan ääri-ilmiöt. Metsäpinta-ala 329 Talouden tervehdyttämisohjelman 2013 mukaisesti metsätiloja myyntiin. Toteutuma 2014 Metsätiloja myytiin 160 ha. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Maaomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Voitto/tappio Arvo ~ 80 ~

82 MUU LIIKETOIMINTA tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 6009 Varasto 6010 Traktori Palvelusuunnitelman kuvaus Konetyöt hankitaan pääosin ostopalveluna. Talous Alkuperäinen TA- TA muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Poistot Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset 0 Poistot -396 Arvo ~ 81 ~

83 2.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Ulkoinen/sisäinen Alkuperäinen Ta- Ta muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Vuokrakulut Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot muilta Muut rahoitustulot muilta Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Verotulojen erittely Alkuperäinen Ta- Ta muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot, koiravero Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen Ta- Ta muutosten Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset jälkeen Valtionosuudet Peruspalvelujen vo Opetus- ja kulttuuritoimen vo Muut valtionosuudet ~ 82 ~

84 2.3 INVESTOINNIT INVESTOINNIT Kustannusarvio TA 2014 Talousarvio- TA + muutos Toteutuma Poikkeama muutos alustava arvio 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten myynti Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot YLEINEN HALLINTO Kunnaviraston peruskorjaus Lukion asuntolan peruskorjaus Virastotalon peruskorjaus Asuinrakennusten peruskorjaus Keskuskoulu Yläasteen peruskorj. + laajennus Yläasteen peruskorj. + laajennus tulot Lähdehaan päiväkoti Köyhäjoen ala-aste Puumalan ala-aste Musiikkilukion paikoitusalue Musiikkilukio Kinon elokuvateatteritoiminnan kehittäminen Hyötykäyttöaseman rakentaminen Kunnan varasto Ullavantie Omaneula / Pictural korjaaminen Kiinteistöjen korjaukset Haitekki, laborat. tarpeisiin tulot RAKENNUKSET Katujen rakentaminen Vintturi Kola KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Tiet / Kruupakkan teoll.alue KT 63 Kevyenliik. Järjestelyt Tievalaistuksen rakentaminen LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Festivaaliareena / juhla-alueen perusk Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus, tulot YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi/ talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal ~ 83 ~

85 VESILAITOS Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti, tulot Kruupakkan alueen kunnallistekn Kruupakkan alueen kunnallistekn., tulot Vesijohtoverkoston peruskorjaus Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ Talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen peruskorjaukset VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO Toteutuma 2014 Yleinen hallinto Kunta myi viisi teollisuuskiinteistöä abborttiomaisuuden luovutuskirjalla Kaustisen Kehitys Oy:lle ja merkitsi kaupassa Kaustisen Kehitys Oy:n osakkeita eurolla. Maa-alueen ostoista merkittävin oli kaupan ja liiketoiminnan tarpeisiin ostettu maa-alue kuntakeskuksesta Anna ja Pentti Anttilan perikunnalta. Tietoverkkojen laajennushanke ei toteutunut koska Eu-rahoitusta ei saatu. Rakentaminen Kunnanviraston korjaus ( Kehitys Oy:n toimisto, talouspäällikön ja talous-velkaneuvojan huoneet) yläpohjan ja vesikaton uusiminen, kosteusvaurion korjaaminen. Kirkonkylän alakoulun remontti alkoi, kustannukset lähinnä purkutyöstä. Yläkoulun rakentaminen valmistui. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi suunnittelun käynnistämisestä v lähtien muodostui euroa, tuloina oli valtion osuus vuosina 2013 ja 2014 yhteensä euroa. Uuden päiväkodin rakennushanke käynnistyi, hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 1,8 miljoonaa euroa. Rakennusvaihtoehdoista päädyttiin uuden päiväkodin rakentamiseen, raportointivuoden käyttö oli euroa. Teknologiatalo Haitekissa tehtiin peruskorjaus- ja muutostyöt yritystoimintaa varten. Merkittävin viemäröintikohde oli Nikula-Känsälä viemäröinnin aloittaminen. ~ 84 ~

86 2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN ~ 85 ~

87 2.5 YHTEENVETO TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA Määrärahat Tuloarvio Toimielin Talousarvio Ta- Ta muutoksen Toteuma Poikkeama Talousarvio Ta- Ta muutoksen Toteuma Poikkeama Sisäiset erät mukana muutos jälkeen muutos jälkeen Kunnanhallitus Yleinen hallinto Sisäiset palvelut Elink.el.kehitt Lomituspalvelut Kuntayhteistyö Yhteensä Sosiaali- ja terveyspalvelut Hallinto Erikoissairaanhoito Yhteensä Sivistystoimen ltk Hallinto Peruskoulut Esiopetus Lukio Ammatilliset oppilaitokset Muu opetustoimi Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Kulttuuritoiminta Lasten päivähoito Yhteensä Talousarvio Ta- Ta muutoksen Toteuma Poikkeama Talousarvio Ta- Ta muutoksen Toteuma Poikkeama muutos jälkeen muutos jälkeen Tekninen ltk Yhdyskuntasuunnittelu Asumisen edistäminen Liikenneväylät Puistot ja yl.alueet Ruokahuolto Toimitilapalvelut Vuokrauspalvelut Vesihuolto Maa- ja metsätilat Muu liiketoiminta Yhteensä Ympäristölalutakunta Rakennusvalvonta Ympäristöpalvelut Jätehuolto Yhteensä Taulukossa tulojen alittuminen arvioidusta on merkitty - -merkkisenä Tulojen ylittyminen + -merkkisenä Menojen alittuminen + -merkkisenä Menojen ylittyminen - -merkkisenä Käyttötalous yhteensä ~ 86 ~

88 3.TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma ~ 87 ~

89 3.2 Rahoituslaskelma ~ 88 ~

90 3.3 Tase ~ 89 ~

91 ~ 90 ~

92 3.4 LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA JA TASE VESI-JA VIEMÄRILAITOS TP 2014 TP 2013 Liikevaihto , ,65 Materiaalit ja palvelut , ,48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,44 Palvelujen ostot , ,04 Henkilöstökulut , ,20 Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , ,69 Henkilöstökorvaukset Poistot ja arvonalentumiset , ,14 Liiketoiminnan muut kulut (tal.hall sis.vel 2009-) 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut (vyörytys varasto) 0,00 0,00 Liikeylijäämä , ,17 Korot lainoista 0,00 0,00 Korvaus jäännöspääomasta 4 % , ,71 Viemärilaitoksen yli/alijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,11 Tase TP 2014 TP 2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,28 Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset , ,34 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,14 Kuljetuskalusto, kalusteet, ohjelmat , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,02 Aineet ja tarvikkeet (1405*60%) , ,15 Lyhytaikaiset saamiset (520) , ,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,30 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,45 Jäännöspääoma , ,36 Ed. vuoden tulos , ,20 Tilikauden yli/alijäämä , ,11 VIERAS PÄÄOMA , ,85 Pitkäaikainen Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Lyhytaikainen Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Ostovelat , ,37 Siirtovelat/ Lomapalkkajaksotus (nettoero) , ,48 Muut velat 0,00 0,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , Jätevesilaitos myyty KVT-Vesihuolto Oy:lle Laskelmassa huomioitu viemärilaitoksen nettovaikutus ~ 91 ~

93 KUNTAKONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2014 Vuosi 2013 Toimintatuotot/ tulot , ,03 Toimintakulut , ,54 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) , ,15 TOIMINTAKATE , ,36 Verotulot , ,55 Valtionosuudet , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot , ,09 Muut rahoitustuotot , ,72 Korkokulut , ,23 Muut rahoituskulut , ,76 VUOSIKATE , ,98 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,93 Tilikauden yli- ja alipariarvot 0,00 0,00 Arvonalentumiset 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,05 Tilinpäätössiirrot , ,11 Vähemmistöosuudet , ,21 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,73 Toimintatuotot/ kulut 50,80 34,46 Vuosikate/poistot % Vuosikate /as Asukasmäärä Korpelan Voima tehnyt arvonalennuksen sijoituksiin 2014 (sis. muut rahoituskulut 10,45%) Koulutuskuntayhtymä tehnyt organisaatiomuutoksen, vertailutieto eroaa aiemmasta vuodesta Kuntayhtymien omistus laskelmissa sama 2013, 2014 ~ 92 ~

94 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2014 Vuosi 2013 Vuosikate , ,98 Satunnaiset erät ,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,92 TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,90 Investointimenot , ,17 Rahoitusosuudet investointeihin , ,83 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,14 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,20 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,30 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,80 Antolainasaamisten vähennykset ,57 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,84 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,34 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,67 Lainakannan muutokset , ,03 Oman pääoman muutokset , ,74 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,26 Vaihto-omaisuuden muutos , ,90 Saamisten muutos , ,00 Korottomien velkojen muutos , ,56 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,57 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,27 Rahavarat , ,42 Rahavarat , ,14 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,28 Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate (tyydyttävä 1-2) 1,07 1,21 Kassan riittävyys, pv Rahoituslaskelman täsmäyttämiseksi Korpelan Voiman arvonalennus kirjattu satunnaiseksi eräksi Kunnan tytäryhtiöiden rahoituslaskelmat korjattu tase-erien muutosten mukaisiksi 2014 ~ 93 ~

95 KUNNAN KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2014 Vuosi 2013 VASTAAVAA Aineettomat oikeudet , ,52 Konserniliikearvo 0,00 0,00 Muut pitkäaikaiset menot , ,89 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet , ,41 Maa- ja vesialueet , ,37 Rakennukset , ,06 Kiinteät rak. ja laitteet , ,88 Koneet ja kalusto , ,43 Muut aineelliset hyödykkeet , ,34 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,01 Aineelliset hyödykkeet , ,09 Osakkuusyhteisöosuudet , ,08 Muut osakkeet ja osuudet , ,31 Joukkovelkakirjasaamiset 0,00 0,00 Muut lainasaamiset ,05 0,00 Muut saamiset/ liittymismaksut , ,87 Sijoitukset , ,52 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,02 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,31 Vaihto-omaisuus , ,28 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset , ,15 Lyhytaikaiset saamiset , ,12 Rahoitusarvopaperit , ,84 Rahat ja pankkisaamiset , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,28 ~ 94 ~

96 VASTATTAVAA Vuosi 2014 Vuosi 2013 OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,02 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto , ,90 Muut omat rahastot , ,62 Ed. tilikausien ylijäämä (+) / alijäämä (-) , ,17 Tilikauden ylijäämä (+) /alijäämä (-) , , , ,44 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,61 KONSERNIRESERVI 0,00 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,73 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,94 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0,00 0,00 Muut pakolliset varaukset , ,85 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,62 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,11 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,98 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,90 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , , , ,82 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,28 TAKAUKSET Takaukset muiden puolesta Jäljellä oleva pääoma Selvitys tilinpäätöksen liitetiedoissa Omavaraisuusaste, % (tavoite 50%) 26,01 26,41 Suhteellinen velkaantuneisuus, Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas Konsernin lainakanta 31.12, Konsernin lainat/asukas 31.12, Konsernin rahoitusvarallisuus Kunnan asukasmäärä Korpelan voima kirjannut edellisten tilikausien ylijäämään korjausta Koulutuskuntayhtymä tehnyt organisaatiomuutoksen, vertailutieto eroaa aiemmasta vuodesta ~ 95 ~

97 KAUSTISEN KUNTA Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedostot 4.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät (liitetieto 2) Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti, jolloin poistot lasketaan käyttöomaisuuden arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Kunnanvaltuusto on vahvistanut poistosuunnitelman , 52 ja Suunnitelmapoistot 1997 alkaen uudet yksiköt Aineettomat hyöhykkeet poistomenetelmä poistoaika Kehittämismenot Tasapoisto 2 v Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 v 5 v Liikearvo Tasapoisto 2 v Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 4 v 0 Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 4 v 0 Konserniliikearvo Tasapoisto 5 v 0 Liikearvo Tasapoisto 5 v 0 Atk-ohjelmistot Tasapoisto 4 v 4 v Muut Tasapoisto 5 v 4 v Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 50 v 45 v Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 40 v 30 v Talousrakennukset Tasapoisto 20 v 20 v Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 50 v 30 v Asuinrakennukset Tasapoisto 30 v 35 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Menoj. poisto 15 % 15 % Sillat, laiturit ja puistot Menoj. poisto 15 % 20 % Muut maa- ja vesirakenteet Menoj. poisto 15 % 20 % Vedenjakeluverkosto Menoj. poisto 7 % 7 % Viemäriverkko Menoj. poisto 7 % 7 % Kaukolämpöverkko Tasapoisto 20 v Sähköjohdot, muuntoasemat Menoj. poisto 15 % 20 % ja ulkovalaistuslaitteet Menoj. poisto 15 % Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Menoj. poisto 20 % 22 % Maakaasuverkko Menoj. poisto 15 % 15 % Muut putki- ja kaapeliverkot Menoj. poisto 15 % 20 % Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Menoj. poisto 15 % 25 % Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Menoj. poisto 15 % 20 % Liikenteen ohjauslaitteet Menoj. poisto 20 % 25 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menoj. poisto 20 % 25 % ~ 96 ~

98 Koneet ja kalusto Rautaiset alukset Menoj. poisto 15 % 20 % Puiset alukset ja muut uivat työk. Menoj. poisto 20 % 27 % Muut kuljetusvälineet Menoj. poisto 25 % 30 % Muut liikkuvat työkoneet Menoj. poisto 25 % 30 % Muut raskaat koneet Menoj. poisto 20 % 25 % Muut kevyet koneet Menoj. poisto 25 % 30 % Sairaala-, terveydenh. ym. laitt. Menoj. poisto 20 % 30 % Atk-laitteet Tasapoisto 3 v 4 v Muut laitteet ja kalusteet Menoj.poisto 30 % 40 % Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukaan Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseseen FIFO periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. ~ 97 ~

99 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain ulkoinen Hallinto- ja kehittämispalvelut, yleinen hallinto , ,54 Kunnahallitus, sisäiset palvelut , ,18 Kunnanhallitus, kuntayhteistyö , ,00 Elinkeinotoiminnan edistäminen 0,00 0,00 Lomituspalvelut , ,83 Sosiaali- ja terveystoimi 0,00 0,00 Sivistystoimen hallinto 892, ,55 Peruskoulut + projektit , ,20 Varhaiskasvatus, esiopetus 1 005,74 305,30 Musiikkilukio + projektit , ,01 Kirjasto + projektit 3 294, ,23 Liikunta ja ulkoilu , ,32 Nuorisotyö , ,34 Kulttuuritoiminta 0,00 0,00 Varhaiskasvatus, lasten päivähoito , ,17 Yhdyskuntasuunnittelu 983,85 419,62 Yhdyskuntapalvelut , ,63 Asumisen edistäminen 0,00 0,00 Ympäristönsuojelu 9 642, ,96 Liikenneväylät 1 237, ,59 Puistot ja yleiset alueet 5 746, ,23 Ruokahuolto , ,55 Toimitilapalvelut , ,78 Vuokrauspalvelut , ,80 Vesihuolto , ,67 Maa- ja metsätilat , ,58 Muu liiketoiminta 627,00 726, , ,08 ~ 98 ~

100 Selvitys olennaisista toimintatuottoihin sisältyvistä eristä kuten käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja olennnaisista toimintakuluihin sisältyvistä eristä kuten käyttöomaisuuden myyntitappioista Selite 2014 Selite Käyttöomaisuuden myyntivoitot (3520) Muiden osakkeiden myyntivoitot Visaveljet 0, ,11 Tonttien ja maa-alueiden myyntivoitot Opistontorppi 1 888, ,96 Metsänmaan myyntivoitot ,59 Hallimyyntien myyntivoitot Halli 4, Haitekki, Keliber ,25 0,00 Koneet ja kalusto Paloauton vaihto 0, ,33 Yhteensä , ,40 Käyttöomaisuuden myyntitappiot (5970) Hallien myyntitappiot Tanhuanpää & Teoll.h ,99 0,00 Tonttien myyntitappiot Sydänmetsä myyty , ,19 Yhteensä , ,19 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 0,00 0,00 Peruspalvelujen v-os 0, , , ,97 Elatustuki Kela perii ja tilittää kunnalle 0,00 0, , , Toimeentulotuki Tulee kunnalle, siirto JYTAlle 0, , , ,00 Kotikuntakorvaustulot , ,93 Kotikuntakorvausmenot , , Ylivieskan kaupunki 0, , Kruunupyyn kunta , Vesilahden kunta 2 768, , ,74 Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuus , ,00 Esiopetus: 5-vuotiaat 4 381,00 0,00 Perusopetus: vaikeav , ,00 Perusopetus: muut vammaiset , ,00 Aamu- ja iltapvätoiminta , ,00 Lukiokoulutus , ,00 Lukiokoulutus yli 18-v aloit , ,00 Liikuntatoiminta , ,00 Nuorisotyö 6 732, ,00 Kunnan omarahoitusosuus , ,00 Harkinnanvarainen valtionosuus 0, ,00 ~ 99 ~

101 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti (liitetieto 17) sis. Liittymismaksut Tilit Käyttöomaisuus Investointi- Rahoitus My.voitto +/ Tilisiirrot tai Tilisiirrot tai Lisäys osuudet tappio - Myynnit Poisto Liittymismaksut Keskener Aineettomat oikeudet (6520, 6530) 9 576, ,85 0,00 0,00 0, , , Muut aineettomat oikeudet 2 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Muut pitkävaikutteiset menot , , ,58 0,00 0, , ,59 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , , ,58 0,00 0, , , MAA- JA VESIALUEET , ,15 0, , ,88 0, , Asuinrakennukset , ,12 0,00 0,00 0, , , , , Hallinto- ja laitosrak , , ,00 0,00 0, , , , Muut rakennukset , , , , , , ,79 RAKENNUKSET , , , , , , , Kadut, tiet, torit , ,34 0, , , Sillat, laiturit, uimapaikat ,50 0,00 0, , , Urheilualueet, leikkikentät , ,57 0, , , Muut maarakenteet 3 831,72 0,00 0, , , Vesi- ja viemäriverkko , ,02 0, , , Liikenne- ja katuvalot , ,71 0, , , Atm-verkko ,99 0,00 0, , ,47 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (6530) , ,64 0,00 0,00 0, , , ATK-laitteet 4 v poistoaika 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0, , Muut kevyet koneet -30% mj 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0, , Kuljetuskalusto ,92 0,00 0,00 0,00 0, , , Laitos- ym. Kalusteet ,05 0,00 0,00 0,00 0, , , Muut laitteet ja kalusto , ,59 0,00 0,00 0, , ,09 KONEET JA KALUSTO , ,78 0,00 0,00 0, , , ARVO- JA TAIDE-ESINEET/ Dallmeier ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , /9402/9414Keskener./ Kerrostalo ? 3 547, ,43 0,00 0,00 0,00 0, , /9439 Keskener./ Yläaste ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, /9446 Keskener./ Hyötykäyttöasema Kruupakka , ,52 0,00 0,00 0,00 0, , /9613 Kesken./ Nikula-Känsälä runkov , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , /9101 Keskener/ ATK-projekti ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0, /9562 Keskener./ Köyhäjoen kunn ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, /9455 Keskener./ Haitekki lab.tarpeisiin ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, /9507 Keskener./ KEK käänt.kaista ja liitt ? , ,08 0,00 0,00 0,00 0, , /9513 Keskener./ Tiet/ Kruupakka , ,48 0,00 0,00 0,00 0, , /9614 Keskener./ Vesi/ Kruupakkan kunnallistekniikka , ,66 0,00 0,00 0,00 0, , /9438 Keskener./ KK ala-aste , ,53 0,00 0,00 0,00 0, , /9437 Keksner./ Musiikkilukion paikoitusalue 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0, , /9425 Keskener./ Päiväkoti uusi 70, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,38 KESKENERÄINEN RAKENTAMINEN , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,27 AINEELLISET HYÖDYKKEET , , , , , ,22 0, , , Kuntayhtymäosuudet , , Tytäryhtymäosakkeet , , , Muut osuudet ja osakkeet , , ,32 OSAKKEET JA OSUUDET , ,00 0,00 0, , , Liittymismaksut/ Korpelan Voima , , , , Liittymismaksut/ Kaustisen Lämpö , , ,14 MUUT SAAMISET/ ANTOLAINAT , ,00 0,00 0, ,22 0, ,22 PYSYVÄT VASTAAVAT , , , , , ,22 0, , ,75 ~ 100 ~

102 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta TP TP Taloussuunnitelma Yhteensä Poistonalaiset investoinnit , , Rahoitusosuudet , , Investointien omahankintameno , , Suunnitelman mukaiset poistot , , Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelmavuosien tiedot Suunnitelman mukaiset poistot Taloussuunnitelmasta Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero Kun eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin -183 % -103 % -147 % -193 % Kun eroa verrataan poistonalaisiin investointeihin -65 % -51 % -60 % -66 % Sumupoistot suht. investointeihin 35 % 49 % 40 % 34 % Hallintorakennusten poistoihin sisältyvät puretut rakennukset Yläkoulun kiinteistöjen purku , , ,04 Mielenterveysasema (suljettu 2011, purkupäätös 2014) ,85 Dallmeierin taidekokoelma on arvostettu hintaan jonka kunta maksoi takauksena v 2010 eli ,08. Kansanmusiikkisäätiöltä 8.332,20 lunastettu soitinkokoelma luovutettu 2012 Kansanmusiikki-Instituutti ry:lle. Lisäksi kunnalla taseen ulkopuolella oma museosoitinkokoelma ja kunnan vastuulla Tampereen yliopiston soitinkokoelma. Pysyvien vastaavien sijoitukset Kuntayhtymäosuudet omistus 2012 omistus Lisäys Vähennys K-P:n ESH ja perusp.ky 4,2199 % 4,1028 % , , K-P Koulutuskuntayhtymä 7,8400 % 7,8400 % , , Keski-Pohjanmaan liitto 5,2900 % 5,2900 % , , Korpelan Voima 10,4500 % 10,4500 % , ,00 Yhteensä ,06 0,00 0, ,06 Tytäryhteisöosakkeet ja os. omistus osakeomistus Lisäys Vähennys Kiint.Oy Rekipolska 100 % , , Kiint. Oy K:sen Oppilasasunt. 100 % , , Kaustisen Kehitys Oy; apportti % , , ,73 lisäys nimellisarvottom Kaustisen Lämpö Oy 80 % , , Kansantaiteenkeskus Oy 74,12 % , ,04 Yhteensä , ,00 0, ,09 Muut osakkeet ja osuudet kpl Lisäys Vähennys M-real Oy ,99 618, Metsäliitto 3 990, , Kiint.Oy Telefooni , , Nikulan Ravirata Oy , , Festival Turkis Oy , , KOY Rekipolska, asunto , , Kuntarahoitus Oyj , , Oy Ekorosk Ab , , Kuntarahoitus Oyj , , KVT Vesihuolto , ,00 KVT Vesihuolto , , OP Kaustinen, osuuspääoma 3 100,00 100, Osuuskunta Viexpo 1 84,09 84, Kuntien Tiera Oy 4 298, , Kuntien Palvelukeskus Oy 4 302, , Kaustisen Portti asunto 18/ Karvonen Maija , , , Keskipohjanmaan Kirjapaino ,80 201,80 Yhteensä ,38 0, , ,32 ~ 101 ~

103 Vaihtuvien vastaavien saamiset konsernin yhteisöiltä, kuntayhtymiltä ja osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä (liitetieto 18) SAAMISET (aktiivi) Pitkäaikaiset saamiset , ,38 Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 1230 Lainasaamiset Kansantaiteenkeskus Oy, pääomalaina, KV 15 / , ,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Saamiset ky, joissa kunta on jäsenenä 0,00 0, Saam. osakkuus- sekä muu omistusyht. Terveyskyläsäätiö, KV 64 /2012, Kv 6 / , ,38 Lyhytaikaiset saamiset , ,13 Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 2 713,32 49,83 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Saamiset ky, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyht. 0,00 0,00 Myyntisaamiset Mukana säätiöt 3 485, ,30 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (liitetieto 19) Tilitys Työterveyshuolto , , , MELA lomapalkkasaatava alkaen ,29 0,00 0, Inv/ Köyhäjoen kunnostus, loppuerä ,58 0,00 0, Opetus- ja kulttuuritoimi ,00 0,00 0, Elokuvatilitys ,00 0,00 0, Halsua palautus, lomitus, eläkemenoper. KUEL 1 933,61 0,00 0, Palkat/ TVR & Novum vakuutusmaksupalautuksia , , , Palkat/ KEVA varhaiseläke , , , S-vak/tapaturmavak.korvaukset 0, , , Alueellinen pelastuslaitos , , , JYTA palautus , , ,24 ~ 102 ~

104 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana (liitetieto 21) Muutos Peruspääoma ,02 0, ,02 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 Peruspääoma , ,02 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , , ,21 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , ,88 Oma pääoma yhteensä , ,69 Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (liitetieto 22) pitkäaik. lainat lyhennykset lainatilanne v v kuluttua Kuntarahoitus , , ,00 Nordea , ,00 0,00 OKO , ,00 0,00 Yhteensä , , ,00 Velkojen erittely saman konsernin tytäryhteisöille, erikeen kuntayhtymille joissa kunta on mukana jäsenenä ja erikseen osakkuus- sekä muille omistusyhteisyhteisöille erikseen pitkä- ja lyhytaikaisista veloista (liitetieto 24) Pitkäaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille 0 0 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä 0 0 Velat osakkuus- sekä muille omistusyht. 0 0 Saadut ennakot 0 0 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat Kaustisen Lämpö Oy , ,53 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat Korpelan Voima , ,29 Verkko Korpela Oy 0, ,33 K-P koulutuskuntayhtymä , ,17 K-P sairaanhoitopiirin ky 6 415, ,82 K-P Liitto 0,00 0,00 Velat osakkuus- sekä muille omistusyht. Ostovelat Ekorosk Oy 0, ,69 Kansanlääkintäkeskus/ Terveyskyläsäätiö 0,00 150,00 KVT Vesihuolto Oy , ,32 kp 2350 Saadut ennakot / seuraavalle vuodelle käytettäväksi siirtyvät projektivarat Muutos Lukio/ Musiikkiosamista globaalisti ja verkossa OPH 175/5381/ , , Lukio/ Oppimisympäristöjen kehittäminen ja 384/530/2014 monipuolistaminen , , Lukio/ Koord.hanke 163/530/ , , , Lukio/ Tekniikka 358/530/ , , , Kerho 5/ 31/517/ /517/ , , , Peruskoulu/ Ryhmäkoot 2012/520/16 kevät , , , Peruskoulu/ Ryhmäkoot 465/520/ , , Peruskoulu/ Kerho 4 88/517/2011 päättynyt, varoja palautettu 0, , , Esi/perusk TVT /530/2012 päättynyt, varoja palautettu 0, , ,00 K-P:n ICT osaajat 9 kunnan yhteishanke 439/520/ , , Etsivä/nuorisotyö /628/2011 Toiminta Veteliin , , ,00 Yhteensä , ,00 ~ 103 ~

105 tili Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (liitetieto 28) Muutos Kokkolan kaupunki/ Eläinlääkintä ja ymp.terveydenhuolto 1 772, , , Kansalaisopisto 4 297,69 0, Palkat/ KEVA eläkemenoperusteinen 6 304, , , MELA Maatalouslomitus , , , MELA Maatalouslomitus 2013 lomapalkkavelka ,43 0, MELA Turkislomitus , , , MELA Turkislomitus Pitkälampi Antti 3 150, Opetus- ja kulttuuritoimi 0, , , Kiuru 5 822,46 0, Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , , , Korkojaksotus , , ,09 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT (palautettavia) Muutos Liittymismaksut vesi/jätevesi , , , Takuuvuokrat, asunnot 4 397,56-399, , Rakennusajan takuumaksut 700,00 700,00 0, Urheilutalon panttimaksut a ,00 70, , Takuuvuokrat, oppilasasunnot 7 465, , ,00 Liittymismaksut ja muut velat Yhteensä , ,28 LAHJOITUSRAHASTOT Muutos Yläasteen lahjoitusrahasto erillinen selvitys 8 936,39-200, , Kungas Lauri lahjoitusrahasto erillinen selvitys , , , Kungas Lauri maalahjoitus erillinen selvitys , , , Salo Asko kiinteistölahjoitus erillinen selvitys ,35 0, , Hanhikoski Aarno lahjoitusrahasto erillinen selvitys , , , , , Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien märien yhteismäärä (liitetieto 29) Kokonaisvastuu Kokonaisvastuu Leasingvastuut Nordea Kopiokone Eräpvä 12 kk Leasingvastuuut Leasingvastuuut Avid ohjain C24, Avid HD I/ , , ,48 20x Apple MacBook Pro + lisätakuu ,13 0, ,13 Bretford Mobile Cart ,23 0,00 514,23 Kopiokone Canon sop IRC , , ,24 Postimaksukone RDM4OOC , , ,28 Leasingvastuut yhteensä Tukirahoitus/ Nordea , , ,36 Leasing- ja osamaksuvastuut Danske Bank ilm Paana latukone ,00 0, ,16 Konica Minolta ,00 740, ,12 Leasingvastuut yhteensä Sampo Bank 0,00 740, ,28 Muut kunnan antamat vastuusitoumukset (liitetieto 31) Takaukset muiden puolesta Jäljellä oleva pääoma yhteensä , ,56 Tytäryhtiöt Konserni , ,60 Osakkuusyhteisöt Ei sis. konserniin , ,71 Muut kunnan alueella olevat yhteisöt , ,20 Kuntien Takauskeskus , ,05 ~ 104 ~

106 Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen (liitetieto 32) Kunnan hallussa olevat vakuustalletukset ja pankkitakaukset: Maa-ainesottolupien vakuudeksi saadut vakuudet , ,10 Rakennusten urakka/hankintatakaukset Työaikaiset , ,00 Vastuuaikaiset , ,00 Ennakkomaksun takaukset Kiinnitetyt haltijavelkakirjat (omat), kiinnityksen kohde Kunnantalo RN:o 15: , kaikki kunnan hallussa Urheilurinne RN:o 14: ,98, kaikki kunnan hallussa Yhteensä , ,00 Arvonlisäveron palautusvastuuta ei ole huomioitu, suunnitelmissa ei ole myydä niitä kiinteistöjä joita vastuu koskisi. Tililimiitit Käytössä Limiitti Kaustisen Osuuspankki ,00 0,00 Kuntatodistukset Käytössä Kuntarahoitus ,00 0,00 Nordea ,00 0, Henkilöstöä koskevat liitetiedot Kaustisen kunnalla oli vuonna 2014 yhteensä 274 työntekijää, joista vakinaisia 223 ja määräaikaisia 51. Vakinaisista työntekijöistä naisia oli 168 ja miehiä 55. Kunnassa oli 15,6 asukasta työntekijää kohden. Vertailussa on huomioitava se, että Kaustisen kunnan henkilöstömäärässä on mukana alueellisen lomituspalvelun henkilöstö. Toimintayksikkö Vakinaiset Määräaikaiset Naisia vakin. Miehiä vakin. Hallinto- ja kehittämispalvelut Näistä lomituspalveluissa Perusturvapalvelut Sivistystoimen palvelut Tekniset palvelut Yhteensä Palvelusuhteiden määrä hlömäärä palvelusuhteita Opetus ja muu sivistystyö Kirjastotyö 4 4 Lasten päivähoito Hallinto- ja toimistotyö Maatalouslomittajat Teiden ja katujen kunnossapito Koneenhoitajat, vesi- ja viemärilaitos 3 3 Keittiö- ja tarjoilutyö Kiinteistötyöntekijät 7 7 Siivoojat 6 32 Vuonna 2014 oli yhteensä palvelusuhdetta, (edellisvuonna kpl) sisältäen luottamushenkilöiden ja muiden palvelusuhteet 93 kpl. ~ 105 ~

107 Henkilöstön sairaspoissaolot vastuualueittain pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö pv pv/hlö Hallinto- ja kehittämispalvelut , , , , ,67 hallinto , , , , ,20 lomituspalvelut , , , , ,89 Tekniset palvelut , , , , ,09 hallinto rak.tark.ympäristö kiinteistöpalvelut, ym ruokahuolto Sivistystoimi , , , , ,80 hallinto alakoulut keskuskoulu vl musiikkilukio nuorisotoimi/liikunta kirjasto perhepäivähoito päiväkoti erityisopetus Tallari ja Instituutti Yhteensä , , , , ,59 Sairaspoissaolojen määrä on vähentynyt vuoden 2014 aikana 382 päivällä edellisen vuoteen verrattuna. Ammattiryhmäkohtainen tarkastelu selittää osaltaan hallintokuntien eroja. Työtapaturmat Korkeatasoiseen työturvallisuustoimintaan sisältyy turvallisuusjohtamisjärjestelmään panostaminen säännöllinen riskien arvioiminen ja ennakoiva vaarojen vähentäminen henkilöstön ja johdon turvallisuusasenteiden parantaminen yrityksen turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen. Hyvin johdettu työturvallisuustyö parantaa yrityksen tulosta tapaturma- ja sairauspoissaolojen vähentyessä ja vakuutusmaksujen alentuessa. Vakuutusyhtiön työtapaturmatilaston yhteenveto vuodelta 2014 ja pari vertailuvuotta. Työntekijöiden lukumäärän keskiarvo yhteenvedossa on 273 henkilöä. Muu henkilöstö kuin lomituspalvelu Työtapaturma Korv Korv Korv Yhteensä Työpaikalla sattuneita tapaturmia oli 4 kpl ja työmatkalla 1 kpl, korvauspäivien lukumäärä oli työpaikalla 12 ja työmatkalla 19. Suurin korvaussumma oli Maatalouslomitus Työtapaturma Korv Korv. 2011, Korv Yhteensä Työpaikalla sattuneita tapaturmia oli 16 kpl ja työmatkalla 1 kpl, korvauspäivien lukumäärä oli työpaikalla 331 ja työmatkalla 30. Yksittäisten korvausten summa vaihteli 120 :sta vajaaseen 5000 ~ 106 ~

108 Työsuojelutoimikunnalle on saapunut lausunnolle työnantajan korvaushakemus työpaikka-terveydenhuollon kustannuksista. Korvausluokka I kustannuksiin sisältyy työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja heidän tarvitse-miensa asiantuntijoiden toiminnan kustannukset, jotka ovat aiheutuneet - toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta ja niihin liittyvistä työpaikkakäynneistä. - työpaikkaselvityksistä, jotka on tehty työpaikkakäynteihin perustuen työn, työympäristön ja työyhteisön toiminnan kehittämiseksi ja seuraamiseksi. - osallistumisesta työsuojelutoimikunnan kokoukseen Korvausluokka I kustannukset Kaustisen kunnalle on ollut vuonna , vuonna Korvausluokka I kustannuksista voidaan korvata kunnalle 60 %, jos työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöistä, joita toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Korvauluokka II kustannuksiin sisältyy sairaanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta aiheutuneet kustannukset. Korvausluokka II kustannukset Kaustisen kunnalle on ollut vuonna , vuonna Korvausluokka II kustannuksista korvataan kunnalle 50 %. Kustannukset yhteensä ovat olleet 89339, vuonna 2011 kustannukset ovat olleet Henkilöstömenojen kehitys TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Henkilöstömenot vuonna 2014 olivat euroa asukasta kohden. Kuukausipalkkaisten peruspalkka Kaustisen kunnassa oli Tilastokeskuksen vuoden 2014 lokakuun yhteenvedon mukaan ja varsinainen palkka KVTES:n sopimukseen kuuluvien peruspalkka ja varsinainen palkka Opettajien peruspalkka ja varsinainen Teknisten peruspalkka ja varsanainen Henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 46,31 vuotta, edellisvuonna 46,15. ~ 107 ~

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot