Förteckning över personregister

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Förteckning över personregister 17.4.2015"

Transkriptio

1 1/6 Henkilörekisteriluettelo Förteckning över personregister Luettelo henkilötietolain mukaisista henkilörekistereistä ja julkisuuslain tarkoittamista tietojärjestelmistä rekisterinpitäjittäin Förteckning över personregister i enlighet med personuppgiftslagen och de i offentlighetslagen avsedda datasystemen enligt registerförare Rekisterinpitäjä Registerförare Ammattikorkeakoulu, hallitus Yrkeshögskolan, styrelsen Vaasan ammattiopisto Vasa Yrkesläroanstalt Vaasan ammattioppilaitos Vasa Yrkesinstitut Henkilörekisteri Personregister Oppilashallintorekisteri Elevförvaltningsregister Korjausavustusten saajat Reparationstödstagare Omakotitukilainojen saajat Egnahemsstödslåntagare Asumisoikeusjono Boenderättskön Asuntolainat ja puolikunnalliset lainat Bostadslån och halvkommunala lån Opiskelijahallintorekisteri Elevförvaltningsregister Opiskelijarekisteri Elevregister Asianomistajahaasteet Målsägandestämningar Liikennevahingot Trafikskador Palkkajärjestelmän rekisteri Lönesystemsregister Digitaalinen arkistointijärjestelmä Digitalt arkiveringssystem Työtapaturma- ja ammattitautirekisteri Olycksfalls- och yrkessjukdomsregister Asiakirjahallinta Dokumentförvaltning Koiraverojen asiakasrekisteri Kundregister för hundskatten Yleislaskutuksen asiakasrekisteri Kundregister för allmänna faktureringen Myyntireskontran asiakasrekisteri

2 2/6 Kundregister för försäljningsreskontran Ostoreskontran toimittajarekisteri Leveransregister för leverantörreskontran Talousarvion palkkaliite Budgetens lönebilaga Perintärekisteri Indrivningsregister Kaupunkikortti Stadskortet Edunvalvonta- ja maksuliikenneohjelma Program för intressebevakningen och betalningsrörelsen Väestörekisteri Befolkningsregister Ajantarkkailujärjestelmä Tidskontrollsystem Luottamushenkilörekisteri Register över de förtroendevalda VIP-rekisteri VIP-registret Julkisen alan tiedottajat-rekisteri Register över informatörer inom den offentliga sektorn Asukasyhdistysrekisteri Invånarföreningsregister Asukasrekisteri Invånareregister Talous- ja velkaneuvonnan asiakasrekisteri Kundregister för ekonomi- och skuldrådgivningen (Kuntatoimiston Diaari-ohjelma) Talous- ja velkaneuvonnan asiakasrekisteri Kundregister för ekonomi- och skuldrådgivningen (Velkajärjestelijä) Kuluttajaneuvonnan asiakasrekisteri Kundregister för konsumentrådgivningen Työntekijöiden sähköpostiosoitteet Arbetstagarnas e-postadresser Lokitiedostot Logguppgifter Asiakirjahallinta/asiakirjahallintajärjestelmän sähköisen asioinnin sovellus Dokumentförvaltning/dokumentförvaltningens elektroniska kommunikation Osaamiskartoitusrekisteri - Kompetenskartläggningsregister

3 3/6 Kirjastolautakunta Biblioteksnämnden Kirjastolautakunta Biblioteksnämnden Kirjastolautakunta Biblioteksnämnden Kulttuurilautakunta Kulturnämnden Kulttuurilautakunta Kulturnämnden Maatalouslautakunta Landsbygdsnämnden Opetuslautakunta Utbildningsnämnden Opetuslautakunta Utbildningsnämnden Kasvatus- ja opetusvirasto Verket för fostran och utbildning Oppisopimustoimi, Läroavtalsväsendet Pelastuslautakunta Räddningsnämnden Pohjanmaan Museo, Österbottens Museum, direktionen Thomas henkilöanalyysirekisteri - Thomas-personalsystem register Rekry-sähköinen rekrytointiohjelma Rekry-elektroniskt rekryteringsprogram Sijaisrekry-sähköinen rekrytointijärjestelmä Elektroniskt rekryteringsprogram för vikarier Avustusrekisteri Lainaajarekisteri Register över låntagare Henkilöstörekisteri Personalregister Tallentava kameravalvonta Det registrerande kameraövervakningssystemet Kulttuuriyhdistysrekisteri Register över kulturföreningar Oppilashallintorekisteri Elevförvaltningsregister Lantbrukare i Vasa Palkkaus- ja henkilöstörekisteri Löne- och personalregister Koulupsykologien asiakasaktit Skolpsykologernas klientakter Perusasteelta toiselle asteelle tiedonsiirto Informationsöverföring från grundläggande utbildning till andra stadiets utbildning Asiakasrekisteri Kundregister Väestönsuojelun toimeenpano-organisaation henkilöt Personerna inom befolkningsskyddets åtgärdsorganisation Osoiterekisteri Adressregister Adoptiorekisteri Adoptionsregister Asiakaskäyntien tehtävien keruu UPCode / UpCare Kehitysvammahuollon asiakasaktit Klientakter inom vården för hemservice Kotihoidon asiakas-/potilaskäynnit rekisteri - UpCare Admin Hemvårdens tidsuppföljningregister av klient-/patientbesök

4 4/6 UpCare Admin Koti- ja laitoshoidon asiakasrekisteri Klientregistret för hem- och anstaltsvården Kuljetuspalvelurekisteri Transportserviceregister Lapsiperheiden kotipalvelu Hemservice för barnfamiljer Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri Klientregister över barnskyddsanmälningar Lastensuojelun asiakasrekisteri Klientregister inom barnskyddet Lastenvalvonnan asiakasrekisteri (isyys, tapaamiset, elatusasiat) Klientregistret över barntillsyn (faderskap, umgängesrätt, underhäll) Perusturva-tietojärjestelmä Abilita Systemet Abilita Perusturva Päihdepalveluiden asiakasrekisteri Klientregistret för missbrukarservicen RAVA asiakkaan / potilaan toimintakyvyn arviointi RAVA bedömning av funktionsförmåga Rikos- ja riita-asioiden asiakas ja sovittelijarekisteri Klient- och medlarregister i medling av brott- tvistemål Sosiaalityön asiakasrekisteri Klientregistret för socialarbetet Terveyskeskuksen potilasrekisteri (myös Laihia-Vähäkyrö) Patientregister i hälsovårdcentral (även Laihia-Vähäkyrö) Tunnistautumisjärjestelmä UpCode Authentication Admin Identifikationssystem UpCode Authentication Admin Valvontarekisteri - kunnan alueelle sijoitetut lapset Tillsynsregister över placerade barn inom kommunens område Vammaispalvelurekisteri Handikappserviceregister Vanhuspalveluiden TAK-arviointijärjestelmä TAK-utvärderingssystem för Äldreservicen Yksityisesti sijoitettujen lasten rekisteri Register över privat placerade barn Venepaikkarekisteri Båtplatsregistret Kiinteistönpito-ohjelma Fastighetsunderhållsprogram Viljelyspalstarekisteri

5 5/6 Odlingparcellregister Maanvuokrarekisteri Arrenderegister Työllistettävät Personer som skall sysselsättas Keskuskorjaamon asiakasrekisteri ja työntekijärekisteri Centralverkstadens kundregister och arbetstagarregister Kuljetustoimiston laskutus Transportbyråns fakturering Oppilaskuljetuksen reittisuunnitelmaohjelma Ruttplaneringsprogram för elevskjutsningarna Työlaskutus Arbetsfakturering Henkilöstön kalustokortti Personalens inventariekort Siivoustoimen laskutusohjelma Städsektorns faktureringsprogram Tekninen toimi, Vaasan Vesiliikelaitoksen Vaasan Veden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä Tekniska sektorn, Affärsverket Vasa Vasa Vattens kund- och faktureringsregister Vatten Tekninen toimi, Vaasan Talotoimiliikelaitoksen Haahtela-ohjelmisto/Kiinteistötieto vuokra- ja yleislaskutus Tekniska sektorn, Direktionen för Haatela-registret/Fastighetsuppgiftsprogram Vasa Hussektor Tikanojan Taidekoti, Kutsuvierasrekisteri Tikanojas konsthem, direktionen Register över inbjudna gäster Työväenopisto, Oppilas- ja opettajarekisteri direktionen Elev- och lärarregister Vaasan kaupunginteatteri,, Markkinointirekisteri direktionen Marknadsföringsregister VAKK, Oppilashallintojärjestelmä Vasa Yrkesutbildningscenter Elevförvaltningssystem Vapaa-aikalautakunta Yhdistysrekisteri Fritidsnämnden Föreningsregister Tilanvarausohjelman asiakasrekisteri Vapaa-aikalautakunta Utrymmesreserveringsprogrammets kundregister Fritidsnämnden Ohjaamo-hanke, TEM; ESR-hankkeiden osallistujakohtainen Vapaa-aikalautakunta seurantatietolomake Fristidsnämnden Vasa arbetarinstitut, direktionen Vasa arbetarinstitut, direktionen Personuppgifter Henkilötietoja Lärarregister Opettajarekisteri

6 6/6 Ympäristölautakunta Miljönämnden Ympäristöosasto Miljöavdelningen Tiedonhallintajärjestelmä Informationsförvaltningssystem Vaasan radontalkoisiin osallistuvien henkilöiden rekisteri Register på de personer som deltar i Vasas radontalko

Suoritetut tutkinnot ja tämänhetkinen työtehtävä tai koulutusala Avlagda examina och aktuell arbetsuppgift eller aktuellt utbildningsområde

Suoritetut tutkinnot ja tämänhetkinen työtehtävä tai koulutusala Avlagda examina och aktuell arbetsuppgift eller aktuellt utbildningsområde 1(7) 1. TUTKIMUS- LUVAN HAKIJA DEN SOM ANSÖKER OM FORSKNINGS- TILLSTÅND Nimi Namn Osoite Adress Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Telefonnummer och e-postadress Toimipaikka, tutkimuslaitos, oppilaitos

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja INNEHÅLL sida Till läsaren...1 Del I Del II Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 VAD FOLKHÄLSAN STÅR FÖR...3 HANDBOK FÖR FOLKHÄLSANS

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Lastensuojelu Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 6/2012 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus Lastensuojelu

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

24. 26.5.13. t te. nuori kulttuuri ung kultur

24. 26.5.13. t te. nuori kulttuuri ung kultur o nu na 24. 26.5.13 ti nu or te on nv alt ell aku t te atere venemang för nnallinen te kat atteri a u n g us m sel r.he iso l.fi /teatris nuori kulttuuri ung kultur - k e r r o - n ä e - k u u l e - k

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 006..007 SISÄLTÖ. JOHDON KATSAUS/LEDNINGENS ÖVERSIKT. TIETOSUOJAVALTUUTETUN TEHTÄVÄT JA RESURSSIT VUONNA 006 7. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TULOKSELLISUUS

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

JA -HENKILÖ. Henkilöstöhallinto; henkilöstöpäällikkö Milla Paasu. Taloushallinto; laskentasihteeri Pia Oinonen

JA -HENKILÖ. Henkilöstöhallinto; henkilöstöpäällikkö Milla Paasu. Taloushallinto; laskentasihteeri Pia Oinonen JULKISUUSLAIN MUKAINEN TIETOJÄRJESTELMÄLUETTELO Edellinen päivitys: JORY 19.12.2007, 24.11.2008, Keskushallinto 15.12.2009, 17.4.2012, 13.8.2014 Henkilötietolain ja julkisuuslain mukaiset henkilörekisteri-

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse 2006 Rosk n Roll Oy Ab Missio Rosk n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän.

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 27 Kuva: Suomen Kuntaliitto Cupore ja Suomen

Lisätiedot

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan.

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan. Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan TSK 46 Kela FPA SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK Helsinki 2014 Toimitus/Redigering:

Lisätiedot

Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan

Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Liittymishakemus / -ilmoitus / muutosilmoitus Anslutningsmeddelande / -anmälan / ändringsanmälan Automaattisella rikosilmoittimella varustetun kohteen valvonta Övervakning av objekt utrustat med automatisk

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa Alisa Puustinen, Vuokko Niiranen Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa SOTEPA sosiaali- ja terveyspalvelut Paras-hankkeessa Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 16 Itä-Suomen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot