Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousnäkymät Huhtikuu 2008"

Transkriptio

1 Talousnäkymät Huhtikuu

2

3 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen ja syvä?... Päätoimittaja Leena Mörttinen Puh JAPANI Riippuvuus viennistä tekee Japanista haavoittuvan EUROALUE Euroalueen talous matalasuhdanteen kynnyksellä... 1 KIINA Olympiakultaa kasvussa mutta hitaammat ajat näköpiirissä... 1 Mennyt painoon 1.. Talousnäkymät löydät internetistä osoitteesta: Osoitteenmuutokset: tai (9) 1 9 Pohjoismaat SUOMI Suomen talouskasvu hidastuu pariksi vuodeksi...1 RUOTSI Ruotsin talousvire heikentymässä...1 TANSKA Talouden helpot ajat ohi... NORJA Kansainvälinen laskusuhdanne vaikuttaa myös Norjaan, muttei yhtä voimakkaasti kuin muihin maihin...7 Raaka-ainemarkkinat ÖLJY Öljyn hinta yhä nousussa, mutta Yhdysvallat villi kortti... MUUT RAAKA-AINEET Metallimarkkinoiden horisontissa alkaa pilvistyä... 1 Huhtikuu Talousnäkymät

4 Yleiskatsaus Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe Edellisen ennusteen julkaisemisen jälkeen talouden näkymät ovat edelleen heikentyneet. Samalla inflaatio on merkittävästi kiihtynyt. Erityisesti ruuan ja energian hintojen nousu on saanut inflaatiovauhdin hyppäämään niin Suomessa, euroalueella, Yhdysvalloissa kuin kehittyvissäkin talouksissa. Tämä on aiheuttanut keskuspankeille päänvaivaa, ja ne ovatkin päätyneet toisistaan poikkeaville poluille. Yhdysvaltain Fed ja Iso-Britannian keskuspankki ovat yrittäneet tasapainottaa rahoitusjärjestelmää kun taas EKP ja moni kehittyvien talouksien keskuspankki on korostanut enemmän inflaation vaaroja. Rahoitusmarkkinat ovat kärsineet jatkuvista negatiivisista uutisista joiden seurauksena rahamarkkinoiden likviditeetti on säilynyt kireänä. Pankkien tuntema epäluulo toisiaan kohtaan ei vain ota poistuakseen. Tähän asti rahoitusmarkkinarauhattomuuden suorat vaikutukset reaalitalouteen ovat tuntuneet erityisesti Yhdysvalloissa, joissa asuntolainamarkkinoiden kiristyminen on levinnyt myös esimerkiksi opinto-, auto- ja kulutusluottoihin. Sen sijaan euroalueella suorat vaikutukset ovat olleet varsin vaatimattomat. Voimakkain vaikutus on tullut nousseiden rahoituskustannusten kautta, mutta luottohanat ovat pysyneet tähän mennessä auki. Rahoitusmarkkinoiden vaikutukset ovat myös keittyvissä maissa jääneet vaatimattomiksi ja näiden talouksien kasvu on jatkunut vahvana Yhdysvaltain talouden hidastumisesta huolimatta. Yhdysvallat taantumassa Yhdysvaltain talouden jarrutus on edelleen voimistunut tammikuussa julkaistun ennusteen jälkeen. Erityisesti työmarkkinoiden tila on heikentynyt niin voimakkaasti, että on syytä olettaa talouden olevan taantumassa. Taantuman heikoimman vaiheen odotetaan kuitenkin jäävän varsin lyhytkestoiseksi, sillä viranomaistoimenpiteet alkavat vaikuttaa vuoden jälkipuoliskolla. Erityisen merkittäviä vaikutuksia kulutukseen odotetaan finanssielvytyspaketilta, joka antaa taloudelle piristysruiskeen, joka vastaa kooltaan noin yhtä prosenttia BKT:stä. Kotitaloudet saavat tästä yli kaksi kolmasosaa käyttöönsä. Suurin osa jäljelle jäävästä summasta menee veronalennuksina yrityksille. Mikäli esimerkiksi kolmannes kotitalouksien verohelpotuksista käytetään kulutukseen, ne voivat piristää Yhdysvaltain kasvua noin yhdellä prosenttiyksiköllä kolmannella neljänneksellä. Finanssipoliittisen elvytyksen lisäksi keskuspankki Fed on alentanut korkoa peräti kolme prosenttiyksikköä elokuun jälkeen ja odotamme sen jatkavan koron laskuja edelleen. Inflaatio on kiihtynyt myös Yhdysvalloissa, mutta keskuspankki panee tällä hetkellä enemmän painoa rahoitusmarkkinoiden vakauttamiselle. Fedin ohjauskorko päätyneekin 1, prosenttiin kesäkuun loppuun mennessä. Löysemmän rahapolitiikan pitäisi alkaa purra talouteen tämän vuoden kahtena viimeisenä neljänneksenä. Vaikka elvytys saattaa riittää ehkäisemään Yhdysvaltain taantuman syventymisen, se ei kuitenkaan ole riittävä nostamaan taloutta potentiaalisen kasvun uralle, sillä taloudesta puuttuu vahva kasvun moottori. Asuntomarkkinat korjaavat todennäköisesti aina vuoden 9 puolelle asti, joten kotitalouksien säästämisen täytyy kasvaa. Kulutusvetoinen merkittävä kasvun piristyminen ei siis näytä todennäköiseltä. Toisaalta, vaikka halpa dollari tukee Yhdysvaltain vientiä merkittävällä tavalla, vientisektori on edelleen liian pieni suhteessa talouden kokoon voidakseen nostaa kasvun potentiaaliinsa ennustekauden aikana. Niinpä odotamme Yhdysvaltain talouden jatkavan alle pitkän aikavälin keskiarvovauhdin myös vuonna 9 ja alkavan toipua vasta vuoden loppupuolella. Rahoitusmarkkinoiden, erityisesti luottomarkkinoiden rauhattomuus on piikki pankkien, yritysten ja kotitalouksienkin lihassa. Suurin riski talouskasvulle Yhdysvalloissa on luottohanojen täydellinen sulkeutuminen, jos pankkien ongelmat pahenevat. Tähän mennessä pahin skenaario ei vielä ole toteutunut vaikka luotonannon ehtojen kiristymisen hidastavaa vaikutusta ei voida kieltää. Fed on toimillaan pystynyt ehkäisemään täydellisen pankkien lamaantumisen ja uskomme sen olevan valmis radikaalimpiinkin toimenpiteisiin, mikäli luottomarkkinat eivät ota rauhoittuakseen. Japanin kasvu hiipuu Japanin kasvun odotetaan hidastuvan erityisesti kansainvälisen talouden viilenemisen takia, sillä vienti on ollut talouden keskeinen veturi. Koska odotamme euroalueen hidastuvan selkeästi Yhdysvaltain vanavedessä, on Japanin kasvulukuja syytä laskea tammikuun ennusteesta. Lisäksi vientiä haittaa Japanin jeni, joka on vahvistunut varsin voimakkaasti dollaria vastaan kesän 7 jälkeen kansainvälisen riskinkarttamishalukkuuden lähdettyä nousuun. Nousseet ruuan ja energian hinnat ovat vihdoin onnistuneet kiihdyttämään jopa Japanin inflaatiota peräti noin 1 prosenttiin. Tästä huolimatta odotamme keskuspankin pitävän ohjauskorkonsa, prosentissa vuoden ajan, sillä varsinaisia inflaatiopaineita taloudessa ei vieläkään näytä olevan. Korkoja odotetaan nostettavan vasta 9 lopussa. Euroalueen kasvu hidastuu selvästi Viranomaiset ovat esittäneet toiveikkaita arvioita euroalueen mahdollisuuksista välttää talouden merkittävä hidastuminen Yhdysvaltain perässä. Vaikka kehittyvien talouksien imu antaa alueelle merkittävää tukea, emme usko euroalueen omaehtoiseen kasvuvoimaan. Merkittävä osa hidastumisesta tulee viennin hyytymisestä. Vahva euro rasittaa yritysten kilpailukykyä ja yleisen taloudellisen aktiivisuuden hidastuessa maailmataloudessa myös euroalueen vienti kärsii. Vaikka kulutuskysyntä Huhtikuu Talousnäkymät

5 Yleiskatsaus saanee tukea positiivisesta työmarkkinakehityksestä ja palkankorotuksista, emme odota sen kiihtyvän vauhtiin, joka saisi aikaiseksi sisäsyntyisen kasvun kiihtymisen. Investointien tapauksessa asuinrakennusinvestointien hidastuminen vetää kasvuvauhdin alas vaikka yritysten investointitahti säilyykin kohtuullisena. Euroopan keskuspankin mielestä rahapolitiikan viritys on tällä hetkellä neutraali. Ohjauskorko on pidetty neljässä prosentissa jo yli 1 kuukautta, mutta samanaikaisesti euro on vahvistunut merkittävästi, mikä on osaltaan vaimentanut inflaatiopaineita. Tästä huolimatta hintojen nousu on hypännyt kirkkaasti EKP:n tavoitetta korkeammalle osaltaan ruuan ja energian hintojen nousun tähden. Puheet aggressiivisista palkankorotuksista hirvittävät keskuspankkiireja, jotka näkevät riskejä inflaatioodotusten irtoamisesta lähellä kahta prosenttia olevasta tavoitetasosta. Odotamme EKP:n pitävän koron muuttumattomana aina 9 vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun asti. Vasta kun talous näyttää selviä hidastumisen merkkejä, jotka vuorostaan tuovat inflaation hetkeksi aikaa siedettävämmille tasoille, uskomme keskuspankin laskevan korkoa kokonaisuudessaan noin yhden prosenttiyksikön verran vuoden 9 aikana. Euron odotetaan alkavan heiketä dollaria vastaan EKP:n alkaessa signaloida koronlaskuja. Kehittyvien talouksien kasvu kotimaisen kysynnän varaan, jos inflaatio sen sallii Kehittyvät taloudet joutuvat nyt päättämään, miten kasvu ylläpidetään kehittyneiden talouksien vienti-imun vaimentuessa. Odotamme keskeisten ylijäämäisten talouksien, kuten Venäjän ja Kiinan, vähitellen antavan ylijäämiensä sulaa investointien ja kulutuskysynnän kasvaessa. Kiihtynyt inflaatio tuo arvaamattoman vaikutuksensa kokonaiskuvaan. Ruuan ja polttoaineiden hintojen nousu rasittaa köyhintä kansanosaa nopean kasvun kehittyvissä talouksissa. Monessa maassa kansa on jo osoittanut tyytymättömyyttään mellakoimalla. Viranomaiset ovat vakavan paikan edessä pohtiessaan, miten varmistaa inflaation kurissa pysyminen ja elintarvikkeiden kohtuuhintaisuus ja riittävyys samalla kun talouskasvua yritetään edelleen ylläpitää. Riskinä on maiden turvautuminen kasvavassa määrin vienti- ja hintarajoitteisiin, jotka todennäköisesti kiihdyttäisivät maailmanmarkkinahintojen nousua entisestään. Ennustamme Suomen kasvuvauhdin jäävän alle pitkän aikavälin kehityksen vuosina ja 9. BKT:n kasvu on kuitenkin kaikkiaan noin kahden prosentin tasolla ja työttömyyden odotetaan olevan osaltaan niukan työvoimaresurssimme tähden muuttumaton. Suurin riski Suomen talouskasvulle on sisäsyntyinen. Kulutuskysyntä on kasvanut parina menneenä vuotena tulokehitystä voimakkaammin ja käytännössä suomalainen säästämisaste on painunut miinukselle. Inflaation viimeaikainen kiihtyminen heikentää kotitalouksien reaalista ostovoimaa enemmän kuin alun perin arvioimme. Mikäli inflaatio ei ota talttuakseen, voi säästämisen kasvu osaltaan heikentää talouskehitystä Suomessa ennustekauden aikana. Maailmantalous seilaa arvaamattomilla vesillä Maailma näyttää nyt varsin erilaiselta kuin vielä noin vuosi sitten. Globaalit epätasapainot, joiden korjaantuminen tuntui aina vain lykkääntyvän, saattavat nyt toden teolla sulaa. Yhdysvaltain alijäämä korjaantuu samalla kun kotitalouksien asuntolainoja kirjataan alas pankkien ja sijoittajien taseissa. Samalla viennin veto yhdessä kotitalouksien lisääntyneen säästämisen kanssa korjaa kauppatasetta. Vastaavasti kehittyvien talouksien pitää siirtyä kotimaisen kysynnänkasvun varaan ja samalla antaa kauppaylijäämiensä sulaa, mikäli ne mielivät säilyttää kasvuvauhtinsa kansaa tyydyttävällä tasolla. Epätasapainojen korjaantuessa myös globaali likviditeetti vähitellen kuivuu. Yritysten voittoympäristö on aikaisempaa haastavampi kustannusten, mukaan lukien palkat ja raaka-aineet, noustessa. Rahoitusmarkkinaosapuolten taseet supistuvat alaskirjausten myötä. Kehittyvien talouksien ylijäämät kutistuvat mikäli ne antavat investointiensa ja kulutuksensa kasvaa. Likviditeettiympäristön tervehtyessä moni asia voi muuttua. Pahimmasta kasvumontusta selvittyämme matalan koron ympäristö voi jäädä hetkellisesti historiaan raaka-aineiden hintapaineiden jatkuessa ja protektionismin nostaessa rumaa päätään samalla, kun pääomasta tulee aikaisempaa niukempi resurssi. Leena Mörttinen Suomessa vientisektorin rakennemuutos jatkuu Vaikka Suomi on saanut omaehtoista tukea kasvulle yksityisestä kulutuksesta, Suomen vientisektorin rakenteellista korjausliikettä ei pidä vähätellä. Viimeaikainen viennin kehitys on ollut nahkeampaa kuin keskeisten kauppakumppaniemme talouskehitys, mitkä on selvä merkki muutoksen voimakkuudesta. Viennin hidastuessa kansainvälisesti pieni avotalous Suomi, jonka vienti on hieman alle puolet BKT:stä, tuntee sen varmasti nahoissaan. Huhtikuu Talousnäkymät

6 Keskeisiä tunnuslukuja BKT:n kasvu, % Inflaatio, % 7E E 9E 7E E 9E Maailma 1),1,,,, Maailma,,,,, G- ),,, 1, 1, G-,,,, 1,9 USA,1,9, 1, 1, USA,,,9,, Japani 1,9,, 1, 1, Japani -,,,1,7, Euroalue 1,7,9, 1, 1, Euroalue,,,1,1 1,9 Saksa 1,,1, 1,7 1, Saksa 1,9 1,,,9 1,7 Ranska 1,7, 1,9 1,7 1, Ranska 1,9 1,9 1,, 1,9 Italia, 1,9 1,,, Italia,,,,,1 Espanja,,9,, 1, Espanja,,,,,7 Hollanti 1,,,,, Hollanti 1, 1,7 1,,, Belgia 1,1,1,7 1, 1, Belgia,, 1,, 1,9 Itävalta,,1,, 1, Itävalta,1 1,7,1,9 1,9 Portugali, 1, 1, 1, 1, Portugali,1,,,7,1 Kreikka,7,,1,, Kreikka,,,,, Suomi,,9,, 1, Suomi,9 1,,,, Irlanti,,,9,, Irlanti,,7,9,, Tanska,,9 1, 1,,9 Tanska 1, 1,9 1,7,, Ruotsi,,1,,1 1, Ruotsi, 1,,,1 1,9 Norja,,,, 1, Norja 1,,,,9,7 Islanti 7,1,, 1,7 1, Islanti,,7,9,9, Iso-Britannia 1,,9, 1,7 1,9 Iso-Britannia,1,,,7 1,9 Sveitsi,,,1 1, 1, Sveitsi 1, 1,1,7 1, 1, Venäjä,,7 7, 7,, Venäjä 1,7 9,7 9, 1,,7 Puola,,,,, Puola, 1,,,1, Tšekin tasavalta,,,1,,7 Tšekin tasavalta 1,,,,9, Unkari,, 1,,, Unkari,,9 7,9,, Viro 1, 11, 7,,, Viro,1,, 7,9, Latvia 1, 11,9 1,9,,1 Latvia,, 1,1 1,,7 Liettua 7,9 7,7 9,1 7,,7 Liettua,7,7,7 7,,1 Turkki 7,,1,,, Turkki,1 9,,,7,1 Kiina 1, 11,1 11, 1,, Kiina 1, 1,, 7,, Intia 9, 9, 9,1, 7, Intia,,,,,7 Aasia- ),,,,, Aasia-,7,,,1, Latinalainen Amerikka - ),,7,,1,7 Latinalainen Amerikka -,,,,7, 1) Painotettu keskiarvo yo. taulukon maista. Yhteensä.7% maailman BKT:sta. Painot perustuvat PPP-korjattuihin BKT-lukuihin vuodelta (lähde IMF). ) USA, Japani ja euroalue ) Indonesia, Malesia, Filippiinit, Etelä-Korea ja Thaimaa ) Argentiina, Brasilia ja Meksiko Julkisen talouden ylijäämä, % BKT:sta Vaihtotase, % BKT:sta 7E E 9E 7E E 9E G- -,1-1, -1, -,1 -,1 G Japani -, -,9 -, -, -,1 Japani,7,9,,, Euroalue -, -1, -, -, -, Euroalue,1 -,,,1, Saksa -, -1,, -, -, Saksa,,9,7,, Ranska -,9 -, -,7 -,9 -, Ranska -,9-1, -1, -1, -1, Italia -, -, -1,9 -, -,7 Italia -1, -, -, -, -, Suomi,9,1,,, Suomi,9,9,,, Tanska,,9,,7,7 Tanska,,9 1,,7, Ruotsi,,,,7 1, Ruotsi,1,,,, Norja 1,1 1, 17, 1,7 1, Norja 1, 17, 1, 17,, Islanti,, 1,7 -, -1, Islanti -1,1 -,7 -, -1, -1, Iso-Britannia -, -,9 -,1 -,9 -, Iso-Britannia -, -,7 -,1 -,1 -,7 Sveitsi, -, -,1,, Sveitsi 1, 1,1 1, 1, 1, Venäjä 7, 7,,, 1, Venäjä 11,1 9,,,, Puola -, -,9 -, -,1 -, Puola -1, -1,7 -, -, -, Tšekin tasavalta -, -,9 -, -, -, Tšekin tasavalta -1,7 -, -,9 -,7 -, Unkari -7, -9, -,9 -, -, Unkari -, -, -, -, -, Viro 1,9,, 1, 1, Viro -1, -1, -1, -1, -, Latvia -, -,, 1, 1, Latvia -1, -, -7, -, -1, Liettua -1,, -, -1, -, Liettua -,9-1, -1, -1,9-1, Turkki -, -, -, -, -, Turkki -, -, -7,9 -, -,9 Kiina -1, -,7-1,1-1, -1, Kiina 7, 9, 11, 1, 9, Intia -7, -, -,7 -, -,1 Intia -1,1-1,1-1, -1, -1,1 Aasia- -, -,7 -, -,9 -, Aasia- 1,,,,, Latinalainen Amerikka -,, 1, 1,7,1 Latinalainen Amerikka -,7,, -, -, Huhtikuu Talousnäkymät

7 Keskeisiä tunnuslukuja Keskuspankkikorot 17.. kk kk 1 kk kk USA, 1, 1, 1,, Japani,,,,,7 Euroalue,,,,, Tanska,,,,7, Ruotsi,,,,, Norja,,,,, Iso-Britannia,,7,,, Sveitsi,7,7,7,, Puola,7,7,7,7,7 Tšekin tasavalta,7,,,, Unkari,,, 7,, kk:n korot, % Korkoero euroalueeseen, kk, %-yksikköä 17.. kk kk 1 kk kk 17.. kk kk 1 kk kk USA,71, 1,7 1,7,7 USA -, -, -, -1,9 -, Japani,9,,,9 1, Japani 1-1,7-1, -,9 -, -1, Euroalue,7,,,,1 Euroalue Tanska,97,,,, Tanska,1,,,, Ruotsi,,,,, Ruotsi,9,,1 -,, Norja,1,1,9,, Norja 1, 1,7 1, 1,9,1 Iso-Britannia,9,,,, Iso-Britannia 1,17 1,1,7, 1,1 Sveitsi,1,7,7,, Sveitsi -1,9-1, -1, -1,1 -,9 Puola,,,,, Puola 1, 1, 1,7,, Tšekin tasavalta,1,,,,7 Tšekin tasavalta -, -,1,1, 1, Unkari,1,1 7,9 7,,7 Unkari,,7,,, Viro,,,9,, Viro 1, 1, 1, 1, 1, Latvia,1,7,,, Latvia 1, 1, 1, 1, 1, Liettua,,7,,, Liettua,,,,, 1) Korkoero Yhdysvaltoihin nähden 1 vuoden jvk-tuotto Tuottoero euroalueeseen, 1 v, %-yksikköä 17.. kk kk 1 kk kk 17.. kk kk 1 kk kk USA,,,7,,7 USA -,1 -, -,1,, Japani 1, 1, 1, 1,, Japani 1 -, -, -,1 -,1 -, Euroalue,97,9,9,, Euroalue Tanska,,1,,, Tanska,,,1,, Ruotsi,,,9,, Ruotsi,11,1,,, Norja,,,,,1 Norja,1,,,, Iso-Britannia,,,,7,9 Iso-Britannia,7,,,9, Sveitsi,1,,,7, Sveitsi -,9-1,1-1,1-1,1-1, Puola,9,,1,, Puola,1,1,,, Tšekin tasavalta,,,9,,1 Tšekin tasavalta,9,9 1, 1,, Unkari 7,9, 7, 7, 7, Unkari,9,,7,,9 1) Tuottoero dollarilainaan Eurokurssit Dollarikurssit 17.. kk kk 1 kk kk 17.. kk kk 1 kk kk EUR/USD 1,79 1, 1, 1, 1, EUR/JPY 1, 1, 1, 1,1 1, USD/JPY 11, 9, 1, 19, 11, EUR/DKK 7, 7, 7, 7, 7, USD/DKK,7,,1,1,9 EUR/SEK 9,1 9, 9, 9, 9,1 USD/SEK,9,1,,, EUR/NOK 7,9 7, 7,7 7,7 7,7 USD/NOK,1,9,,, EUR/GBP,,1,79,7,7 GBP/USD 1,9 1,97 1,9 1,9 1,7 EUR/CHF 1, 1, 1,7 1, 1, USD/CHF 1,,9 1,1 1,9 1,17 EUR/PLN,,,,, USD/PLN,1,1,,,1 EUR/CZK,,,, 7, USD/CZK 1,7 1,9 1,77 1, 19,9 EUR/HUF 1,9,,,, USD/HUF 19, 19, 1, 179, 1,7 EUR/RUB 7,9,1,,, USD/RUB,9,9,,7, EUR/EEK 1, 1, 1, 1, 1, USD/EEK 9,91 9,7 1,9 1,79 11,1 EUR/LVL,97,7,7,7,7 USD/LVL,,,,, EUR/LTL,,,,, USD/LTL,1,1,,1, EUR/CNY 11,1 1,9 1, 9,, USD/CNY 7, 7, 7,,7, 7 Huhtikuu Talousnäkymät

8 Yhdysvallat Taantuma kuinka pitkäkestoinen ja syvä? Taantuma näyttää olevan tosiasia mutta se jäänee lieväksi Edessä on kuitenkin pitkä heikon kasvun jakso Riskinä pitkittynyt ja odotettua syvempi kriisi Yhdysvaltain taloudellinen tilanne on heikentynyt huomattavasti viime kuukausina. On entistä selvempää, että asuntomarkkinoilta alkanut rahoituskriisi vaikuttaa koko reaalitalouteen. Tammikuun Talousnäkymien julkaisun aikaan ei vielä tiedetty, oliko talous ajautumassa taantumaan. Nyt kysymys kuuluu kuinka pitkäkestoinen ja syvä taantumasta tulee. Selvimmät merkit taantumasta nähdään työmarkkinoilla. Yksityisen sektorin työllisyys on laskenut neljän perättäisen kuukauden aikana yhteensä :lla. Työttömyysaste on noussut yli prosenttiin; kasvua on,7 prosenttiyksikköä viime vuoden matalimmasta lukemasta. Samankaltainen trendi on ollut nähtävissä vain aikaisempien taantumien yhteydessä. Talouden tunnusluvut enteilevät työmarkkinoiden heikkenevän edelleen tulevien kuukausien aikana. Tärkeimmät tunnusluvut viittaavat toistaiseksi suhteellisen lievään mutta pitkäkestoiseen hitaan kasvun vaiheeseen. Odotamme BKT-kasvun jäävän hieman negatiiviseksi vuoden alkupuoliskolla ja kääntyvän sitten plussan puolelle vuoden jälkipuoliskolla. Emme usko talouskasvun nousevan kestävästi potentiaaliselle, arviolta, prosentin tasolleen ennen vuoden 9 loppua. Ennustamme koko vuoden BKT-kasvun jäävän vaatimattomasti yhteen prosenttiin ja vuonna 9 uskomme sen olevan 1, %. Odotuksemme pitkäkestoisesta vaimean kasvun jaksosta perustuvat kotitalouksien erittäin alhaiseen säästämisasteeseen, työllisyyteen liittyvän epävarmuuden lisääntymiseen, luottoehtojen kiristymiseen ja asuntojen hintojen sitkeään laskuun. Näiden yhteisvaikutuksesta yksityinen kulutus ja talous kokonaisuudessaan elpyvät taantuman jälkeen todennäköisesti hyvin hitaasti. Tilanteen vakavuus on saanut Yhdysvaltain keskuspankin laskemaan korkoa erittäin aggressiivisesti tähän mennessä kaikkiaan prosenttiyksikköä, prosenttiin. Se on lisäksi pumpannut likviditeettiä rahamarkkinoille yhdessä muiden keskuspankkien kanssa ja helpottanut dollarimääräisten lainojen saantia. Myös finanssipoliittista elvytystä on lisätty. Yhdysvaltain hallitus on keventänyt veropolitiikkaa 1 miljardilla dollarilla, joka vastaa hieman yli yhtä prosenttia BKT:stä. Lisäksi muiden kuin rahoitusyhtiöiden ja asuntosektoriin liittyvien yhtiöiden taloudellinen tilanne on yleisesti vakaa ja vienti vetää edelleen hyvin. Nämä tekijöiden tähden odotamme taantumasta suhteellisen lievää. Talouden tilanteeseen liittyy kuitenkin suuri epävarmuus. Asuntomarkkinoiden lama on syvempi kuin koskaan sitten toisen maailmansodan. Asuntojen hinnat ovat tähän mennessä laskeneet huipustaan yli 1 % ja ne jatkanevat edelleen laskuaan, mikä saattaa heikentää yksityistä kysyntää ja siten koko taloutta perusskenaariomme oletuksia enemmän. Keskuspankin aggressiivinen toiminta on pankkien tulosten ja vaihtuvakorkoisten asuntolainojen haltijoiden kannalta positiivista. Asuntojen hintojen lasku ja työllisyyden heikentyminen saattavat kuitenkin johtaa lisätappioihin rahoitussektorilla. USA: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd USD) 7 E 9E Yksityinen kulutus 19,9,,1,9 1, 1, Julkinen kulutus ja investoinnit 1,9,7 1,,, 1, Yksityiset investoinnit 1,,9, -,9 -, 1, - asuinrakennusinvestoinnit 7,, -, -17, -, -1, - kone- ja laiteinvestoinnit, 9,,9 1, -1,1, - muut rakennusinvestoinnit 9,,, 1,9,, Varastojen muutos*, -,,1 -, -,,1 Vienti 1 1,,9,,1 7,,1 Tuonti 1 797,,9,9 1,9 -,, BKT,1,9, 1, 1, Nimellinen BKT, mrd USD 11,9 1,9 1 19,7 1 1, 1, 1 79, Työttömyysaste, %,1,,,, Teollisuustuotanto,, 1,7, 1, Inflaatio, %,,,9,, Inflaatio pl. energia ja ruoka, %,,,, 1,7 Tuntipalkat,7,9,,, Vaihtotase (mrd USD) -7, -11, -7, -9, -1,9 - % BKT:sta -,1 -, -, -, -, Julkisen sektorin ylijäämä, mrd USD -1, -9, -17,9-9,7-97,7 - % BKT:sta -, -1, -1, -, -,7 Julkinen velka, % BKT:sta, 1,,, 7, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä Huhtikuu Talousnäkymät

9 Yhdysvallat Keskuspankin rajut koronlaskut ovat toistaiseksi vaikuttaneet kiinnitys- ja yritysluottojen tuottoihin vain vähän asuntoluotoista koituneiden tappioiden ja tiukan likviditeetin vuoksi. Suhteellisen turvallisten yritysluottojen (investment grade) tuotot ovat itse asiassa nyt hieman korkeammat kuin juuri ennen keskuspankin syyskuussa aloittamia koronlaskuja. Alemman luokituksen yritysluottojen tuotot ovat nousseet tätäkin enemmän. Tämä suuntaus on itsessään merkittävä huolen aihe, sillä se hidastaa talouden elpymistä. Jos rahoituslaitokset samaan aikaan rajoittavat luotonantoaan voimakkaasti, talouden tämänhetkinen negatiivinen kierre voimistuu ja taantumasta saattaa tulla nykyisiä odotuksiamme syvempi. Asuntomarkkinat edelleen negatiivisessa kierteessä Kuten jo totesimme, asuntomarkkinoiden lama on pahin vuoteen. Markkinat olivat huipussaan kaksi vuotta sitten. Siitä lähtien asuntojen myynti on vähentynyt %, uusien asuinrakennusten rakentaminen on supistunut % ja asuntojen hinnat ovat laskeneet keskimäärin yli 1 %, joskin hintojen lasku vaihtelee suuresti alueittain. Tätä ei ole koettu sitten 19-luvun lamavuosien. Lisäksi on näkyvissä merkkejä siitä, että asuntomarkkinoiden alamäki jatkuu. Asuntomarkkinoiden perusongelma, valtava ylitarjonta, jatkuu edelleen. Laskelmiemme mukaan ylitarjontaa on edelleen 9 asuntoa, mikä vastaa noin 1 kuukauden asuntorakentamista nykyvauhdilla. Vanhojen asuntojen arvioitu myyntiaika on yhä lähes 1 kuukautta. Vuoden 7 lopussa asuntojen pakkomyyntejä oli noin miljoona, ja näyttää siltä, että määrä lisääntyy. Pakkomyyntien lisääntyminen kasvattaa asuntojen ylitarjontaa ja sitä kautta hintoihin ja asuntorakentamiseen kohdistuvia laskupaineita. Vaikka asuntolainojen korkojen lasku alkaa jossain vaiheessa elvyttää asuntojen kysyntää, kestää pitkään ennen kuin ylitarjonta tasaantuu, asuntoinvestoinnit lisääntyvät ja hinnat kääntyvät nousuun. Voi hyvinkin olla, että hinnat laskevat vielä 1 1 %. Asuntorakentaminen on kuitenkin jo nyt vähentynyt rajusti, joten odotamme asuntoinvestointien suoran negatiivisen BKT-vaikutuksen supistuvan vähitellen tulevien vuosineljännesten aikana. Kulutus laskee ennen veronpalautuksia Yksityinen kulutus on viime kuukausina vähentynyt merkittävästi lähinnä siksi, että kotitalouksien ostovoiman kasvu on hidastunut työllisyyden heikkenemisen sekä energian ja ruoan hintojen nousun vuoksi. Säästämisaste on pysynyt pääosin entisellään. Työmarkkinoilla selkeitä taantuman merkkejä 9 % ' Työllisyys muutos, kk:n ka oik Työttömyysaste - - Huom: taantumat merkitty harmaalla Fedin koronlaskuilla vaatimaton vaikutus 7, % 7,,,,,, Korkoja Moody's Baa yrityslainan korko Asuntolaina, vuotta, kiinteä Asuntolaina, 1 kk, vaihtuva 7 Edelleen runsaasti myymättömiä asuntoja 1 ' ' - Arvioitu myymättömien asuntojen määrä Yksityinen kulutus on tehnyt äkkijarrutuksen % 1 7, 7,,,,,, 1-1 Indeksi %v/v 1 1 Kuluttajien luottamus Kotitalouksien kulutus, kk:n ka, oik. 1 Huom: taantumat merkitty harmaalla Huhtikuu Talousnäkymät

10 Yhdysvallat Odotamme kuitenkin asuntohintojen laskun negatiivisen varallisuusvaikutuksen yhdessä työttömyyden lisääntymisen ja luottoehtojen kiristymisen kanssa heikentävän yksityistä kulutusta aiempaa rankemmin. Odotamme yksityisen kulutuksen suorastaan supistuvan tämän neljänneksen aikana ensimmäistä kertaa sitten vuoden Yksityinen kulutus piristynee huomattavasti vuoden kolmannella neljänneksellä 17 miljardin dollarin veronpalautusten ansiosta. Jos summasta käytetään noin kolmasosa kulutukseen, ne voivat nostaa BKT-kasvua noin yhdellä prosenttiyksiköllä kolmannella neljänneksellä. Elvytys ei vaikuta pitkään, mutta poliitikot ryhtyvät todennäköisesti uusiin toimenpiteisiin talouden pönkittämiseksi, ellei elpymisestä näy merkkejä. Investoinnit ja yritysten tulokset paineen alla Luottoehtojen kiristyminen ja muiden kuin rahoitusalalla toimivien yhdysvaltalaisyritysten tulosten heikkeneminen saattavat johtaa yritysten investointien vähenemiseen jonkin verran tänä vuonna. Emme kuitenkaan usko investointien romahtavan, sillä viennin kasvu on pysynyt vahvana heikon dollarin sekä muiden kuin rahoitus- ja asuntoalan yritysten yleisesti hyvän taloudellisen tilanteen ansiosta. Lisäksi varastojen rajun purkamisen riski näyttää rajalliselta. Myös tämä tukee odotuksiamme suhteellisen lievästä taantumasta. Kevyttä rahapolitiikkaa vielä pitkään Odotamme Yhdysvaltain keskuspankilta lisää koronlaskuja, kun otamme huomioon talouden laskusuhdanteen pitkittymisen. Keskuspankki on kuitenkin antanut ymmärtää, että se laskee korkoja hieman aiempaa hitaammassa tahdissa. Odotamme, että korot laskevat kaikkiaan noin,7 prosenttiyksikköä 1, prosenttiin tämän neljänneksen loppuun mennessä. Yhdysvaltain keskuspankki ei todennäköisesti ryhdy normalisoimaan korkoja asteittain ennen kuin taloudessa näkyy selviä elpymisen merkkejä. Uskomme näin käyvän aikaisintaan vuoden 9 lopulla. Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien toimintaa koskevien odotustemme valossa uskomme, että Yhdysvaltain dollariin kohdistuu edelleen paineita lähitulevaisuudessa. Pidemmällä aikavälillä Yhdysvaltain taloudessa alkaa kuitenkin näkyä merkkejä siitä, että pohja on saavutettu, ja silloin dollari alkaa todennäköisesti vahvistua uudelleen. jonka pohja ei vielä ole näkyvillä -1 % y/y, käänt Kotitalouksien säästämisaste, kk:n ka, oik. % tuloista Asuntojen hinnat, edist. vuodella Yritysten investoinnit todennäköisesti hidastuvat % v/v % v/v Yritysinvestoinnit, oik. Huom: taantumat merkitty harmaalla Yritysten rahoitusasema kunnossa % alan BKT:sta Velat Yritysten voitot Nettovienti tukee kasvua Yrityssektori Likvidit varat/ lyhytaikaiset velat, oik. 1. %-yks. Vaikutus BKT:n kasvuun %-yks. (n/n, ann.).7 Nettovienti. % Johnny Bo Jakobsen Asuinrakennus investoinnit Huom: vuosika Huhtikuu Talousnäkymät

11 Riippuvuus viennistä tekee Japanista haavoittuvan Vienti heikkenee globaalin laskusuhdanteen myötä Asuinrakennusinvestoinnit elpyvät Japani Vienti on siten pönkittänyt teollisuustuotantoa ja vaikka raaka-aineiden hintojen nousu on syönyt voittomarginaaleja, se on alkanut vaikuttaa yritysten optimismiin vasta hiljattain. Tuoreimman yritysten luottamusta mittaavan Tankan-raportin mukaan suurten valmistajien luottamus on heikentynyt merkittävästi. Perusmateriaaleilla kauppaa käyvien yritysten luottamus on heikentynyt jo noin vuoden verran, mutta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myös jalostettuja tuotteita myyvien yhtiöiden luottamus on heikentynyt. Tätä taustaa vasten yritysten investoinnit todennäköisesti vähentyvät. Vihdoinkin alustavia merkkejä palkkojen noususta Leikkasimme kasvuennustetta Olemme laskeneet sekä vuoden että 9 kasvuennustetta tammikuun Talousnäkymiin verrattuna. Odotamme kasvuvauhdin olevan 1, % vuonna ja 1, % vuonna 9 eli lähellä Japanin potentiaalista tasoa. Vaikka kotimainen kysyntä ja vienti ovat kehittyneet paljolti odotusten mukaisesti, ennusteita on syytä laskea heikkenevien maailmantalouden näkymien takia. Vienti on ollut talouskasvun päämoottori viime vuosina, varsinkin vuonna 7. Eurooppaan ja muualle Aasiaan (pl. Kiina) suuntautuvan viennin jatkuva reipas kasvu on toistaiseksi kompensoinut reilusti sen, että vienti Yhdysvaltoihin ja Kiinaan on vähentynyt. Kun maailmantalouden näkymät näyttävät nyt synkentyneen, Japanin riippuvuus viennistä tekee siitä haavoittuvan. Lisäksi Yhdysvaltojen laskusuhdanne heijastuu jatkossa myös Eurooppaan ja Aasiaan. Vientiyhtiöiden toimintaa hankaloittaa myös jenin vahvistuminen erityisesti suhteessa Yhdysvaltojen dollariin kesästä 7 alkaen. Toisaalta öljyn korkean hinnan vuoksi vientiä tukee edelleen myynti öljyntuottajamaille. Kulutus vakaata Yksityisen kulutuksen ennustettiin syrjäyttävän viennin talouden pääveturina palkkojen ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen noustessa vähitellen. Olemme odottaneet tätä jo kauan, ja palkat näyttävät nyt vihdoinkin nousevan. Keskimääräinen kuukausipalkka kasvaa nyt yli prosentin vuositasolla, mikä on positiivinen signaali. Työttömyys on pysynyt suhteellisen vakaana hieman alle prosentissa sen jälkeen kun työttömyyden lasku pysähtyi vuonna 7. Työllisyys ei ole juurikaan lisääntynyt. Vaikka palkat nousevat, palkkojen kokonaissumma (työntekijöille maksettavat korvaukset) ei ole siksi kasvanut paljoa. Kun energian ja ruoan hinnat ovat lisäksi nousseet, kuluttajien luottamus on romahtanut. Yksityinen kulutus on kuitenkin aiemmin näyttänyt kestävän jossain määrin kuluttajien luottamuksen heikentymisen, joten oletamme yksityisen kulutuksen kasvun jatkuvan suhteellisen vakaana. Rakentaminen piristynyt uudestaan Rakennusinvestoinnit romahtivat viime vuonna uusien rakennusmääräysten seurauksena. Rakentaminen pysähtyi osaltaan siksi, etteivät viranomaiset ja rakennusyhtiöt olleet valmistautuneet uusiin määräyksiin. Yksityinen asuinrakentaminen näyttää kuitenkin palautuneen odotettua nopeammin kesää edeltävälle tasolle. Tämä vaikuttaa huomattavan positiivisesti BKT-kasvuun tulevina neljänneksinä. Uudet ja aiempaa tiukemmat määräykset ovat tehneet erityisesti monikerroksisten talojen rakentamisesta entistä kalliimpaa, joten muu rakentaminen ei elpyne yhtä voimakkaasti kuin asuinrakentaminen. Japani: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (1 mrd JPY) 7 E 9E Yksityinen kulutus 97,1 1,, 1,,9 1,7 Julkinen kulutus 9, 1, -,, 1,,7 Investoinnit 1,7, 1, -,,9,1 Varastojen muutos*, -,1,, -,, Vienti,,9 9,7, 7,, Tuonti,7,, 1,7, 7, BKT - 1,9,, 1, 1, Nimellinen BKT, Mrd TRY 9, 1,9 9, 17,,1, Työttömyysaste, %,,1,9,7, Kuluttajahinnat -,,,1,7, Vaihtotase, % BKT:sta,7,9,,, Julkinen tasapaino, % BKT:sta -, -,9 -, -, -,1 11 Huhtikuu Talousnäkymät

12 Japani Epäselvä poliittinen tilanne Poliittinen tilanne on ollut melko epäselvä sen jälkeen kun oppositio sai viime kesän vaaleissa enemmistön parlamentin ylähuoneessa. Hallituskoalitiolla on edelleen enemmistö vaikutusvaltaisessa alahuoneessa, mutta esimerkiksi Japanin keskuspankin pääjohtajan nimittämiseen tarvitaan molempien huoneiden hyväksyntä. Uuden pääjohtajan nimittämisestä tuli poliittisten jännitteiden takia vaivalloinen prosessi, ja keskuspankilla oli jonkin aikaa vain väliaikainen pääjohtaja. Tämä on tyypillinen esimerkki Japanin tämänhetkisestä poliittisesta tilanteesta, ja pitkän aikavälin taloudellisten reformien, kuten vuonna 9 suunnitellun arvonlisäveron noston, täytäntöönpanon mahdollisuudet eivät vaikuta hyviltä. EU:n ja Aasian (pl. Kiina) vienti kasvussa edelleen % v/v % v/v Kiina Aasia ml. Kiina 1-1 USA - EU Huom: kk:n ka Keskuspankin koronnosto odotettavissa vasta 9 lopussa Inflaatio on ollut suurimman osan kulunutta vuosikymmentä negatiivinen tai vain lievästi positiivinen. Nyt se on yli 1 %. Pohjainflaatio, johon Japanissa ei lasketa tuoreita elintarvikkeita, on myös noussut noin yhteen prosenttiin. Maassa ei kuitenkaan ole yleisiä hintapaineita. Inflaatiota kiihdyttävät pääasiassa energian ja ruoan hintojen nousu. Monien muiden tuotteiden hinnat ovat edelleen laskussa. Jos energiaa ja ruokaa ei oteta huomioon, inflaatio on edelleen negatiivinen. Tämänhetkinen korkea inflaatio olisi tukenut keskuspankin edellisen pääjohtajan Fukuin esitystä korkojen nostosta. Juuri nimitetty pääjohtaja Shirakawa on Fukuin kanssa samaa mieltä korkotason normalisoimisesta. Koska Japanin taloudellinen tilanne on nyt aiempaa epävarmempi, koronnostoista ei ole enää ollut puhetta. On päinvastoin laajalti esitetty, että keskuspankin pitäisi seurata usean johtavan keskuspankin esimerkkiä ja laskea korkoja. Emme kuitenkaan pidä tätä skenaariota todennäköisenä, ellei taloudessa ala näkyä selvempiä merkkejä todellisesta taantumasta. Kun ohjauskorko on jo niinkin matala kuin, %, keskuspankilla ei ole paljon aseita jäljellä. Lisäksi koronalennuksella olisi vain rajallinen vaikutus talouteen. Odotamme keskuspankin pitävän korot ennallaan vuonna ja nostavan niitä vuoden 9 lopussa. Jenin odotetaan vahvistuvan suhteessa euroon mutta heikentyvän suhteessa dollariin, kun Yhdysvaltojen talous elpyy vähitellen. Yksi riskitekijä ennusteessamme on se, että vienti saattaa kärsiä arvioimaamme enemmän maailmantalouden laskusuhdanteesta. Se vaikeuttaisi kotimaan talouden toipumiseen. Bjarke Roed-Frederiksen + 7 Perusteollisuuden yritykset kärsineet eniten Indeksi Tankan, suuret yritykset Yhteensä Jalostus Perusteollisuus Indeksi 7 Palkat vihdoin kasvussa mutta työllisyys ei % v/v % Työllisyys Sopimuspalkat Työttömyys, oik. Yksityinen kulutus kohtuullisen kestävää % v/v Indeksi Kuluttajien luottamus Yksityinen kulutus kk:n ka, oik Palkat Huom: taantumat merkitty harmaalla Huhtikuu Talousnäkymät

13 Euroalueen talous matalasuhdanteen kynnyksellä Vaisun kasvun vaihe pitkittyy Inflaatiouhka poistuu hitaasti Ohjauskorko ei laske vielä pitkään aikaan Stagflaation riski olemassa Euroalue Kokonaisuutena euroalueen talous on sukeltamassa matalasuhdanteeseen vaikkakin varsinainen taantuma vältettäneen. Vielä tämän vuoden alkupuolella vauhti on kohtuullista, mutta vuoden kuluessa vauhti hidastuu jo selvästi keskivertoa vaisummaksi. Vie todennäköisesti vuoden 9 lopulle ennen kuin edellytykset talouden elpymiselle alkavat olla uudelleen kasassa. Kasvu hidastuu odotettua pidemmäksi aikaa Euroalueen talouskasvu hidastui viime vuoden loppua kohti, mutta säilyi vielä talvella kohtuullisessa vauhdissa huolimatta rahoitusmarkkinoiden myllerryksestä. Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt vientimarkkinoiden hidastuminen jarruttaakin euroalueen taloutta todenteolla vasta syksyllä. Näkemyksemme mukaan Yhdysvaltain talous hidastuu aiemmin ennakoitua pidemmäksi aikaa, mikä väistämättä hidastaa euroalueen vientimarkkinoiden kehitystä myös muualla maailmassa. Toistaiseksi muun maailman veto on jatkunut vahvana vaikka vienti Yhdysvaltoihin on vähentynyt. Vähitellen vientimarkkinoiden kehitys alkaa onnahdella muuallakin. Lisäksi viejien päänsärkyä pahentaa kallistunut euro, joka näkemyksemme mukaan tulee säilymään vahvana suurimman osan kuluvaa vuotta. Kokonaisuutena viennin kasvu hyytyy pahoin vuoden loppua kohti mentäessä ja varsinaista elpymistä voi odotella vasta seuraavan vuoden jälkipuoliskolla. Tämän lisäksi euroalueella on omiakin ongelmia. Lähes kaikissa maissa inflaatioryöpsähdys iski ostovoimaan pahoin jo talvella. Keskimäärin euroalueen kulutuskysyntä ei päässyt koko noususuhdanteen aikana kunnon vauhtiin. Näkymät ovat edelleen alavireiset, jos kohta käytettävissä olevat reaalitulot lisääntynevät siinä määrin, että kulutuksen kasvu voi jatkua edelleen vaisuhkona mutta jokseenkin tasaisena sekä tänä että ensi vuonna. Saksan näkymät keskimääräistä paremmat Erot eri euroalueen maiden välillä ovat kenties entisestään kärjistymässä. Asetelmat ovat viime vuosina muuttuneet selvästi. Aiemmin Saksa oli pahnan pohjimmaisena ja jopa Italia pystyi esittämään parempia kasvulukemia. Saksan vaikeudet johtuivat osin talouden matokuurista, jolla parannettiin viennin kilpailukykyä, mutta kääntöpuolena kotitalouksien ostovoima pysyi heikkona. Nyt Saksa on onnistunut korjaamaan hintakilpailukykynsä sekä tasapainottamaan julkisen taloutensa. Perunakuurin seurauksena myös vaihtoaseen ylijäämä on kivunnut ennätyskorkeuksiin. Saksalaiset yritykset ovat vahvoissa asemissa niin itäisen Euroopan kasvavilla markkinoilla kuin Aasiassakin. Kulutuskysyntä on toki edelleen ollut vaisua, mutta toisaalta Saksa on täysin säästynyt asuntomarkkinoiden kuumenemiselta ja kotitalouksien säästämisaste on tukevalla tasolla. Lisäksi kotitalouksien tulot lisääntyvät erityisesti tänä vuonna aiempaa paremmin. Yksityinen kulutus tuleekin kasvamaan Saksassa jälleen kohtuullisesti. Saksan talous on näin hyvissä asemissa kohtaamaan maailmantalouden notkahduksen. Tämä ei tosin tarkoita sitä, etteikö Saksankin talous notkahtaisi, kun kasvu vientimarkkinoilla hidastuu ja euro on ennätyskorkeuksissa. Saksan taloudella puolestaan on suuri merkitys myös itäisen Euroopan kehittyville markkinoille, joten heijastusvaikutukset tuntuvat muuallakin ja kiertävät takaisin Euroalue: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd EUR) 7 E 9E Yksityinen kulutus 1, 1, 1, 1, 1, Julkinen kulutus 1 7 1,,,1 1, 1,7 Investoinnit 1 7,,,,, Varastojen muutos*,1 -, -,, -, Vienti,9,1,,, Tuonti, 7,,,,1 Nettovienti* 19 -,,, -, -,1 BKT 1,7,9, 1, 1, Nimellinen BKT, mrd EUR Työttömyysaste, %,, 7, 7, 7,1 Teollisuustuotanto 1,,,, 1, Inflaatio, %,,,1,1 1,9 Pohjainflaatio**, % 1, 1,,,, Tuntipalkat 1,,,,,7 Vaihtotase (mrd EUR) % BKT:sta,1 -,,,1, Kauppatase (mrd EUR) % BKT:sta,1 -,,,1, Julkisen sektorin ylijäämä, % BKT:sta -, -1, -, -, -, Julkisen sektorin velka, % BKT:sta 7,,,,, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä ** YKHI pl. energia ja jalostamattomat elintarvikkeet. 1 Huhtikuu Talousnäkymät

14 Euroalue Saksaan. Olisi myös optimistista odottaa, että Saksan talouden potentiaalinen kasvuvauhti olisi kohentunut kovin paljoa viime vuosien uudistusten seurauksena. Ne ehkä enemmänkin ehkäisevät osan lähivuosina alkavan työikäisen väestön supistumisen vaikutuksista. Euroalueen suurimmista maista Ranskan ja Italian kehitys jäi viime vuonna selvästi jälkeen Saksasta. Maat poikkeavat toki selvästi toisistaan. Ranskan talouskasvu on ollut muita enemmän kotimarkkina- ja kulutuskysyntävetoista. Sen vaihtelut ovat myös olleet lievempiä. Italia puolestaan kärsii perustavaa laatua olevista ongelmista, joiden seurauksena talouden potentiaalinen kasvu on jatkuvasti muita heikompaa ja talouden tasapainoongelmat vakavia. Espanjan talous veturista jarruksi Lähivuosina euroalueen kehitykseen vaikuttanee silti omaa painoaan enemmän Espanjan talous, joka muodostaa 1 % euroalueen BKT:sta. Espanjan talouden vauhti jäänee lähivuosina heikoimmaksi yli vuosikymmeneen. Reipas talouskasvu on pohjautunut voimakkaaseen rakentamiseen ja tämän tuomaan työllisyyden ja kulutuksen kasvuun. Pohjimmiltaan suhteellisen vilkkaalle rakentamiselle on hyvät syyt, sillä ripeä väestön kasvu ja turismi vaativat investointeja. Rakennusmarkkinat ylikuumenivat kuitenkin selvästi kuluvan vuosikymmenen aikana. Asuntojen hintataso on noussut selvästi korkeammaksi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Samoin rakentamisen osuus BKT:sta. Kehityksen velkavetoisuudesta kertoo jo se, että vaihtotaseen alijäämä on kasvanut 1 %:iin BKT:sta. Espanjan taloudella on edessään tasapainottumisen kausi. Viimeisimmät taloustilastot tukevat näkemystä, että talouden vauhti on alkanut hidastua nopeasti. Lohtuna on toki tasapainoinen valtiontalous ja se, että historiallisesti katsoen korkotaso on erityisesti reaalisesti matala. Velkavetoinen, osin asuntoluottojen arvopaperistamiseen tukeutunut, kasvuvaihe on kuitenkin loppumassa ja edessä on väistämättä verrattain hidasta talouskasvua. Espanjan talouskasvun puolittuminen heijastuu euroalueen kokonaistalouskasvuun selvästi. Jos Saksa onkin siis parantanut asemiaan, niin ainakin Espanjan vauhti on vastaavasti hiipumassa. Inflaatio hidastunee, mutta uhat eivät ohi Euroalueen talouden hidastumisesta ei voi toki syyttää ainoastaan Yhdysvaltoja. Euroajan ennätyskorkeuksiin kivunnut inflaatio heikensi jo vuoden 7 lopulla selvästi ostovoimaa. Inflaatiosta valtaosa on perua voimakkaasti nousseista polttoaineiden ja ruoan hinnoista. Kallis öljy on nostanut inflaatiota jo vuosia, joten aivan tilapäisenä sen vaikutusta ei voi pitää. Lienee myös toiveikasta ajatella, että ruoan hinnan nousu olisi ainoastaan tilapäinen ilmiö. Ei kuitenkaan ole todennäköistä, että hintojen nousu voisi jatkua yhtä vahvana kuin viime aikoina on nähty. BKT:n kasvu hidastuu vähitellen, % %,,, Euroalueen BKT, v/v,,,,,,,,,, 1, 1, 1, 1,,,,, BKT, ann, n/n -, -, Vienti notkahtaa selvästi, % v/v % v/v,, Ennuste,, 1, 1, 1, 1, 1, 7,,,, Vienti, oik., Kotimainen loppukysyntä, -, Viennin hidastuminen iskee lopulta myös Saksaan 1 Indeksi Teollisuustuotanto Indeksi 117, 11, 1 Saksa 11, 11 11, 11 Ranska 17, 1, 1 1, 1 1, 97, 9 Italia 9, 9 9, kotitalouksien talous silti vakaalla pohjalla 1, % % tuloista 11, 1, 11, 11, Työttömyysaste, Saksa 1,7 11, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 9,7 9, 9,, 9,, 9, Huom: kk:n ka 7, Kotitalouksien säästämisaste, Saksa, oik., Huhtikuu Talousnäkymät

15 Euroalue Inflaatioennusteemme perustuu näkemykselle, että niin öljyn kuin ruoankin hinnan nousu tilapäisesti pysähtyy ja välillä hinnat jopa laskevat. Tämän seurauksena myös ennätyksellisen korkea inflaatiopiikki tasaantuu. Valitettavasti tähän menee kuitenkin vielä aikaa osin sen vuoksi, että muun muassa palkkojen nousun vuoksi inflaatio on muutoinkin kiihtymässä. Arvioimme talouskasvun hidastuvan kuitenkin siinä määrin, että kerrannaisvaikutukset inflaatiopiikistä jäävät pelättyä pienemmiksi. Kuluvan vuoden aikana riskit ovat toki edelleen ylöspäin ja vaikuttaa siltä että inflaatio muodostuu korkeammaksi kuin yleisesti odotetaan. Edellytykset sille, että ensi vuonna inflaatio painuu keskuspankin tavoitteeseen ovat toki parantuneet ja pidämmekin sitä todennäköisimpänä vaihtoehtona. EKP:n koron laskuihin vielä aikaa Euroopan keskuspankki on joutunut toimeen monella rintamalla. Rahamarkkinoiden jatkuva epävarmuus on vaatinut yhä suurempia likviditeettioperaatiota. Keskuspankki on silti pitänyt rahamarkkinoiden likviditeetin hoidon tiukasti erillään rahapolitiikasta. Rahapoliittisella rintamalla suurimpana ongelmana on säilynyt inflaatio. Normaalisti keskuspankki olisi nostanut vastaavissa oloissa ohjauskorkoa, mutta nyt rahamarkkinoiden levottomuus, vahvistunut euro ja vaimeneva maailmantalous ovat tehneet työtä keskuspankin puolesta. Odotamme, että keskuspankki joutuu edelleen pitämään varansa inflaation suhteen. Keskuspankille ei tulekaan vielä tilaisuutta laskea korkoa hyvään aikaan, todennäköisesti rahapolitiikan kevennystä joudutaan odottamaan ensi vuoden puolelle. Kun koronlaskuihin lopulta päädytään, ohjauskorkoa lasketaan varsin selvästi. Arvioimme EKP:n alentavan ohjauskorkoaan prosenttiyksiköllä vuonna 9. Asuinrakentaminen sukeltaa Espanjassa 1, % BKT:sta Asuinrakennusinvestoinnit % BKT:sta 1, 9,, Espanja 9,, 7, 7, Euroalue,,,,, USA,,, Inflaatio säilyy tänä vuonna riskinä, % v/v % v/v, Kokonaisinflaatio,,,,,, 1, 1, 1, Inflaatio pl. ruoka ja energia 1,,, Yritysten kysyntä pitänyt luottojen kasvun vauhdissa 1 % v/v % v/v 1 1 Asuntoluotot 1 11 Luotonanto Ennusteessamme koron laskut ovat siis vielä verrattain pitkän ajan päässä, mikä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että arviota koskevat riskit ovat myös suuret. Mielestämme inflaatio säilyy varteenotettavana uhkatekijänä niin kauan kuin kehittyvien markkinoiden jatkuu poikkeuksellisen vahvana, sillä tarjonta ei pysy raaka-aineiden kysynnän perässä. Yhdysvaltain talouden ontuessa tämä lisää jopa lievän stagflaation riskiä. Tällöin korkoa ei välttämättä päästäisi alentamaan heikosta kasvusta huolimatta. Lisäksi kuluva vuosikymmen on opettanut että korkoa on syytä nostaa varsin nopeasti ja pitkään kovin matalalla olevat korot aiheuttavat helposti tasapaino-ongelmia. Talouden lopulta elpyessä nyt orastavan matalasuhdanteen jälkeen korot nousevat entistä herkemmin, jos niitä kehittyvien markkinoiden aiheuttamien hintapaineiden vuoksi päästään edes laskemaan. Reijo Heiskanen Anette Skovgaard M Rahamarkkinoiden epävarmuus poistuu hitaasti, % % kk:n euribor-korko,,,,,,, EKP, ohjauskorko 1, ,,,,,,,, 1, 1 Huhtikuu Talousnäkymät

16 Kiina Olympiakultaa kasvussa mutta hitaammat ajat näköpiirissä Inflaatio korkein 1 vuoteen Kasvun odotetaan hidastuvan Ei krapulaa olympialaisten jälkeen Kasvun moottoriksi yksityinen kulutus Sillä aikaa kun kansainvälinen yhteisö arvostelee Kiinaa ankarasti sen tavasta hoitaa Tiibetin levottomuudet, Kiinan vaikuttava kasvu jatkuu. Vuonna 7 talouskasvu oli ennätykselliset 11, %. Kova vauhti perustuu erityisesti investointien ja viennin jatkuvaan voimistumiseen. Myös yksityinen kulutus kasvoi lähes 1 prosentin vauhtia. Vaikka investointien ja viennin vauhti näyttää nyt laantuvan, viime vuosina lisääntynyt yksityinen kulutus jatkanee kasvuaan siitä huolimatta, että Kiinaa vaivaa korkea inflaatio ja kuluttajien luottamuksen heikentyminen. Maailmantalouden tilanteesta johtuva viennin hidastuminen sopii hyvin hallituksen pitkän aikavälin kasvustrategiaan. Sen mukaan yksityisestä kulutuksesta tulee vähitellen talouskasvun tärkein veturi. Katseet inflaatiossa Voimakas kasvu on jo jonkin aikaa herättänyt pelkoja talouden ylikuumenemisesta ja inflaatiopaineista. Niihin on vaikuttanut myös hyvin kevyt rahapolitiikka, jonka syynä on osittain Kiinan vastahakoisuus antaa valuuttansa kellua vapaasti. Esimerkiksi lihan hinta on noussut ajoittain yli % vuositasolla. Helmikuussa, jolloin Kiinassa oli kaikkien aikojen pahin talvi, inflaatio kiihtyi,7 prosenttiin. Se oli korkeimmillaan lähes 1 vuoteen ja selvästi yli keskuspankin, prosentin tavoitteen vuodelle. Hallitus taistelee nyt kiihtyvää inflaatiota vastaan nostamalla korkoja ja tekemällä useita hallinnollisia toimenpiteitä hintakehityksen jarruttamiseksi. Tällainen oli muun muassa voimakkaasti tuettujen energiahintojen tilapäinen jäädyttäminen tammikuussa. Kiinan rahapoliittisten viranomaisten on epäilemättä keskityttävä inflaatiokehitykseen vielä pitkän aikaa. Siksi ohjauskorkoa todennäköisesti nostetaan tänä vuonna lisää nykyisestä 7,7 prosentista ja hallitus yrittää luultavasti jarruttaa luottojen voimakasta kasvua esimerkiksi kiristämällä jälleen pankkien varantovaatimuksia. Tätä menetelmää se on käyttänyt useasti vuoden 7 alun jälkeen. Kun otetaan huomioon rahapolitiikan kiristyminen ja maailmantalouden laskusuhdanne, odotamme kokonaiskasvun hidastuvan tänä vuonna 1 prosenttiin ja vuonna 9 alle 9 prosentin. Juan vahvistuu Yhdysvaltojen dollarin dramaattinen heikentyminen viime vuosina on vaikuttanut myös Kiinaan, koska Kiinan juan on edelleen sidoksissa dollariin, vaikkakin löyhemmin kuin ennen heinäkuun valuuttakurssijärjestelmän muutosta. Juan on vähitellen vahvistunut suhteessa dollariin Yhdysvaltojen voimakkaan painostuksen takia, mutta toisaalta se on heikentynyt prosentilla suhteessa euroon pelkästään tänä vuonna. Heikentyminen parantaa Kiinan kilpailukykyä Euroopan markkinoilla, mutta tämä kehitys aiheuttaa yhä enemmän kauppapoliittisia ongelmia EU:n kanssa. Koska Kiinaa painostetaan yhä voimakkaammin ottamaan käyttöön joustavampi valuuttakurssijärjestelmä, ei olisi yllätys, jos Kiinan viranomaiset sallisivat juanin vahvistua huomattavasti aikaisempaa voimakkaammin vuoden aikana. Uskomme, että dollarin kurssi voi laskea jopa,7 juaniin vuoden loppuun mennessä. Jos inflaatio kiihtyy lisää, on mahdollista, että hallitus sallii juanin yhden kertaluonteisen revalvaation epäsuorana tapana kiristää rahapolitiikkaansa. Valtava vaihtotaseen ylijäämä Kiinan vaihtotaseen ylijäämä oli vuonna 7 noin 7 miljardia dollaria eli 11 % BKT:stä. Ylijäämä on suuri myös tänä vuonna eli noin miljardia dollaria. Kiina: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd CNY) 7 E 9E Yksityinen kulutus 9,1 9, 9, 9, 1, Julkinen kulutus 1,1 9,,,, Investoinnit 1 17,1 1, 17, 1, 11, Varastojen muutos* -,9-1, -,7 -, -, Vienti 19,1 1, 1, 1, 1, Tuonti 11, 1,7 1, 1, 1, BKT 1, 11,1 11, 1,, Nimellinen BKT, mrd EUR Työttömyysaste, %,,1,,,9 Kuluttajahinnat 1, 1,, 7,, Vaihtotase, % BKT:sta 7, 9, 11, 1, 9, Julkinen tasapaino, % BKT:sta -1, -,7-1,1-1, -1, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä 1 Huhtikuu Talousnäkymät

17 Kiina Ylijäämä on syntynyt etupäässä kaupasta Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa. Kauppa muiden Aasian maiden kanssa on sen sijaan alijäämäistä. Kun otetaan vielä huomioon maahan virtaavat huomattavat pääomat, valtava vaihtotaseen ylijäämä on paisuttanut Kiinan valuuttavarantoja. Pelkästään vuonna 7 sen valuuttavarannot kasvoivat miljardilla dollarilla, ja vuoden 7 lopussa kokonaisvaluuttavarannot olivat suurimmat maailmassa - yli 1 miljardia dollaria. Suuri osa on toistaiseksi sijoitettu dollareina noteerattuihin joukkolainoihin, mutta sijoitusstrategia on muuttunut hieman aggressiivisemmaksi sen jälkeen kun perustettiin uusi Kiinan valtion sijoitusyhtiö China Investment Corporation (CIC). Syyskuussa 7 toimintansa aloittaneen CIC:n, jonka hoidettavana oleva varallisuus on miljardia dollaria, on sijoitettava ulkomaisiin osakkeisiin. CIC on esimerkiksi ostanut paljon yhdysvaltalaisten rahoituslaitosten Morgan Stanleyn ja Blackstonen osakkeita. Levottomuuden vallitessa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla Kiinan osakemarkkinat ovat tehneet mahalaskun. Johtavat Shenzhen 1- ja Shanghai 1 -indeksit laskivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä % ja %. Ennen sukellusta markkinat olivat kuitenkin nousseet jyrkästi vuodesta alkaen, joten korjausliike on aivan luonnollinen. Se viittaa kuitenkin riskiin tulevien vuosien kasvunäkymistä, koska osakesijoittaminen on kiinalaisten kotitalouksien suosima säästämismuoto. Inflaatio yli tavoitteen 1 % % 9 7 Inflaatio 1 Huom: Inflaatiotavoite % muutettu. prosenttiin vuodelle -1 7 Kuluttajat ja yritykset eri poluilla Kuluttajien luottamus Yritysten suhdannenäkymät (PMI) Ei krapulaa olympialaisista On spekuloitu paljon sitä, voisiko Kiina ajautua laskusuhdanteeseen Pekingin, Qingdaon ja Hongkongin isännöimien olympialaisten jälkeen. On selvää, että olympialaisten makrotaloudelliset vaikutukset ovat rajalliset Kiinan valtavan koon vuoksi, mutta on paljon epävarmempaa, miten mittavien olympialaisiin liittyvien investointien loppuminen vaikuttaa maan pääomiin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että viranomaiset ovat jo valmistelleet useita olympialaisten jälkeisiä investointihankkeita. Näitä ovat esimerkiksi uusien lähiöiden kehittäminen, uusi maanalainen rautatieverkosto ja uusi lentokenttä. Lisäksi ympäristön ja vesivarantojen suojelemiseksi suunnitellaan useita kiinteitä investointeja. Kun nämä otetaan huomioon, emme usko kiinteiden investointien heilahtelevan suuremmin. Niiden arvioidaan olevan miljardia juania tänä vuonna eli melkein % Pekingin koko bruttoaluetuotteesta. Suur-Pekingin vuotuiseksi kasvuprosentiksi seuraavina viitenä vuotena arvioidaan 9 %! Osakemarkkinat notkahtaneet tuntuvasti. % v lainakorko Indeksi Shanghai1 osakeindeksi, oikea EU ja USA vaativat joustoa valuuttakurssipolitiikkaan 11. CNY EUR/CNY CNY Helge J. Pedersen USD/CNY v termiinikurssi USD/CNY Huhtikuu Talousnäkymät

18 Suomi Suomen talouskasvu hidastuu pariksi vuodeksi Parin vuoden matalasuhdanne Riskejä voi piillä myös kotimaassa Inflaatio kiusaa nyt mutta hellittää ensi vuonna Veronkevennyksille tilausta vuonna 9 Kasvu hidastuu odotettua pidemmäksi aikaa Suomen talouskasvu rauhoittui selvästi jo vuoden 7 jälkipuoliskolla. Alkuvuoden runsaan viiden prosentin kasvuvauhdista päädyttiin noin, %:n tahtiin. Olemme aiemmin arvioineet, että Suomen kannalta maailmantalouden hidastuminen johtaisi tilapäiseen kasvun notkahdukseen, joka lähinnä helpottaisi voimakkaan kasvun aiheuttamia pullonkauloja. Vientimarkkinoiden notkahduksesta näyttäisi kuitenkin muodostuvan aiemmin arvioitua pitkällisempi. Tämä heijastuu väistämättä myös Suomen talouden näkymiin. Arvioimme, että talouskasvu jää tämän ja seuraavan vuoden aikana keskimäärin kahden prosentin tuntumaan. Kysymyksessä on siis edelleen verrattain mieto matalasuhdanne, jonka voi nähdä myös samassa valossa kuin aiempi arviomme. Kehitys on kuitenkin sen verran heikkoa, että työllisyyden kasvu uhkaa pysähtyä ja työttömyys jäädä polkemaan paikalleen pitkän laskun jälkeen. Suomen talouden kokonaiskuva on monilta osin erittäin tasapainoinen, mutta maailmantalouden pidempiaikaisen hidastumisen aiheuttamaa riskiä ei voi sivuuttaa olan kohautuksella. Riskit ovat osin kotimaisia. Kotitalouksien säästämisaste on ennätyksellisen matala. Tämän vuoksi työmarkkinoiden heikkenemisen aiheuttama luottamuksen notkahtaminen voi heikentää kulutusta yllättävällä tavalla. Viennin kasvu lähes pysähtyy Suomen viennistä suuntautuu euromaiden keskiarvoa enemmän kehittyville markkinoilla. Esimerkiksi Venäjän osuus on 1 %. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan turvaa Suomelle keskivertoa parempia vientinäkymiä. Suomen vienti lisääntyi jo viime vuonna euroaluetta hitaammin ja tyypillisesti Suomen vienti vaihtelee toimialarakenteensa vuoksi varsin voimakkaasti. Vientimarkkinoiden hidastuminen aiemmin arvioitua pidemmäksi aikaa yhdistettynä vahvaan euroon onkin huono uutinen Suomen taloudelle. Arvioimmekin viennin kasvun lähes pysähtyvän jo tämän vuoden kuluessa ja käännettä parempaan saataneen odotella ensi vuoden lopulle. Oman lisänsä vientiteollisuuden murheisiin tuovat Venäjän puutullit. Venäjä on nostanut tuontipuun tullin 1 euroon kuutiolta ja aikoo nostaa sen euroon ensi vuoden alkuun mennessä. Tämä ylittää sellun raaka-aineena käytettävän kuitupuun hinnan ja käytännössä tulli uhkaa lopettaa puun tuonnin Venäjältä. Tuonnin osuus on ollut merkittävä, joten tulli ei ainoastaan lisää puun kysyntää Suomessa vaan todennäköisesti myös aiheuttaa lisää järjestelyitä, jotka leikkaavat metsäteollisuuden kapasiteettia. Kulutuksen kasvu hataralla pohjalla? Viennin osuus Suomen BKT:sta on lähes puolet, joten sen kautta välittyvät suhdannevaihtelut ovat aina keskeisessä roolissa. Viime aikoina Suomen talouskasvu on kuitenkin ollut vahvempaa kuin vientimarkkinoiden tai vaikkapa yleensä Suomen kanssa hyvin samankaltaisesti kehittyvän Ruotsin talouden tahti. Tähän voi selitystä hakea kulutuksen reippaasta kasvusta, joka on parina viime vuonna ollut lähes neljän prosentin vauhdissa. Työllisyys, palkat ja omaisuustulot ovat kaikki kohentu- Suomi: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd. EUR) 7 E 9E Yksityinen kulutus 7,1,,1,7,1,1 Julkinen kulutus, 1,9, 1,7 1, 1, Investoinnit 7,,,7 7,,,1 Varastojen muutos*,,9 -,,,,1 Vienti,9 7, 11,, 1, 1,7 Tuonti, 11,,,,,1 BKT,,9,, 1, Nimellinen BKT, mrd EUR 1, 17, 17, 17, 1,1 19, Työttömyysaste, %, 7,7,9,, Teollisuustuotanto, 1,,,, Kuluttajahinnat**,9 1,,,, Ansiotaso,,,,, Vaihtotase, mrd EUR,1, 7,,,1 - % BKT:sta,9,9,,, Kauppatase, mrd EUR 7,7 9,,9 7, 7, - % BKT:sta,9,,,1, Julkisen sektorin ylijäämä, mrd EUR,,,,, - % BKT:sta,9,1,,, Julkisen sektorin velka, mrd EUR,9,,,,7 - % BKT:sta 1, 9,,,9, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä, ** Kansallinen KHI 1 Huhtikuu Talousnäkymät

19 Suomi neet, mikä on tukenut kulutuskysyntää. Tässä suhteessa näkymät ovat hyvät myös kuluvalle vuodelle, vaikka hintojen nousu syökin ostovoimaa. Vuonna 9 työllisyyden kasvu heikkenee mutta reaalipalkkojen nousu säilyy hyvänä, joten tulokehitys vaikuttaa kohtuulliselta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö näköpiirissä olisi myös huolenaiheita. Käytettävissä olevat tulot eivät ole nousseet niin paljoa kuin kotitaloudet ovat panneet rahaa menemään. Kotitalouksien säästämisaste onkin laskenut ennätyksellisen matalalle. Tämä on luonnollista kuluttajien luottamuksen omaan talouteen ollessa vahva. Vastaavasti matalasuhdanteessa on riski, että säästämisaste kääntyy nousuun. Talouskasvu hidastuu edelleen 9 %, v/v Indeksi 1 Luottamus talouteen (ESI), oik BKT Jos tämänhetkiset tilastot antavat vähänkään oikean kuvan tilanteesta, niin on olemassa riski, että säästämisaste nousee selvästi. Riski on erityisen suuri, jos tilanne työmarkkinoilla alkaa horjua. Olisi siis väärin sanoa, että nykytilanteessa ainoat riskit ovat ulkomailla. On mahdollista, että kotitalouksien säästämistasapaino kaipaa korjausta, joka voi kärjistää talouden alamäkeä. Viennin vauhti hidastuu jyrkästi, %, v/v 17, Vienti, vuosika. 1, 1, 1, 7, %,v/v, 17, 1, 1, 1, 7, Inflaatio vielä työttömyyttä suurempi huoli Työllisyys on viime vuosina kasvanut hulppeasti ja optimistisimmatkin odotukset ovat ylittyneet. Avoimia työpaikkoja on ollut ennätyksellisen paljon ja päällimmäisenä murheena ovat olleet kohtaanto-ongelmat ja pullonkaulat. Tätä taustaa työttömyyden nousu on tuntunut kaukaiselta uhkalta. Arviossamme talouskasvu hidastuu kuitenkin niin paljon, että se perinteisesti on merkinnyt työttömyyden kääntymistä nousuun. Tämä riippuu lopulta työn tarjonnan reaktiosta hidastuvaan kasvuun. Vuosikymmenen alussa se oli aiempaa suurempi, mikä yhdessä eläköitymisen kanssa voi pitää työttömyyden aisoissa tälläkin kertaa. Talouden rakennemuutos voi silti kiihtyä, mikä voi lisätä alueellisia eroja selvästi. Toistaiseksi kuluttajia huolettaa kuitenkin enemmän muun muassa ruoan ja polttoaineiden kallistuminen kuin työttömyyden uhka. Suomessa ruoan hintaan tulee suurempia muutoksia yleensä kolmisen kertaa vuodessa. Tämän vuoksi ruoan hinta hyppäsi vasta vuoden vaihteessa mutta sitäkin selvemmin. Hintojen korotukset eivät jää vuodenvaihteen nousuihin, vaan vuoden varrella on luvassa lisää korotuksia. Myös öljyn hinta on aiempia arvioitamme korkeammalla, minkä lisäksi rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on estänyt kotimaiseen kuluttajahintaindeksiin sisältyvien luottokorkojen laskun. Kokonaisuutena inflaatioriskit ovat pitkälti realisoituneet tänä vuonna. Tosin pitää edelleenkin paikkansa, että korkein inflaatiopiikki todennäköisesti nähdään vuoden alkupuolella ja inflaatio hidastuu tämän jälkeen. Arvio perustuu näkemykselle, että öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnat eivät enää nouse vaan kääntyvät lievään laskuun vuoden aikana.,,, -, Yksityinen kulutus vuosika Kotitalouksien säästämisaste ennätysmatala 19 Indeksi Kotitalouksien % 1 säästämisaste, oik Kuluttajien luottamus Työttömyys toistaiseksi laskussa 11, % 1, 1, 9, 9,,, 7, 7,,, Suomi Euroalue %,,, -, , 1, 1, 9, 9,,, 7, 7,,, 19 Huhtikuu Talousnäkymät

20 Suomi Kotitalouksien murheita vähentänee, että vuonna 9 inflaatio hidastunee selvästi. Tähän vaikuttavat erityistekijät, kuten korkojen ja ruoan arvonlisäveron lasku, jotka yhdessä maltillisen öljyn hintakehityksen ja hidastuvan kasvun myötä painavat inflaatiota alaspäin. Riskejäkin toki on. Palkat nousevat varsin paljon, tuottavuuden nousu hidastuu ja inflaatiopiikki voi aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia. Asuntomarkkinoilla vedetään henkeä Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus on näkynyt Suomessa muun muassa siten, että pankkien talletukset ovat lisääntyneet voimakkaasti ja yritysten pankkiluottojen kysyntä on kasvanut. Räväkkä uutisointi on myös ajoittain näkynyt pankkien asuntolainatiskeillä. Vuoden alussa myönnettyjen uusien asuntoluottojen määrä oli silti edellisvuotta suurempi ja luottokannan kasvu on hienoisesta hidastumisesta huolimatta edelleen kaksinumeroisissa lukemissa. Näkymät kuluvalle vuodelle ovatkin kohtuullisen myönteiset, sillä kotitaloudet lienevät sopeutuneet nykyiseen korkotasoon, joka suomalaisesta näkökulmasta on maltillinen. Lisäksi kotitalouksien näkymät ovat kuluvalle vuodelle edelleen kohtuulliset. Viimeistään ensi vuonna tilanne alkaa silti synkentyä. Korkojen lasku tukee toki luottojenkin kysyntää, mutta talouden notkahtaessa niin paljon, että työttömyys uhkaa nousta, matalammat korot eivät välttämättä vaikuta yhtä myönteisesti kuin vuosikymmenen alussa. Asuntomarkkinoilla vauhti on myös tasaantunut ja kotitaloudet ovat käyneet aiempaa varovaisemmiksi. Myymättömien uusien asuntojen määrä on lisääntynyt ja rakennusyhtiöt ovat leikanneet tuotantoaan. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvatkin selvästi tänä vuonna. Suomessa hintojen nousu on ollut esimerkiksi muita Pohjoismaita maltillisempaa, mutta parin vuoden rauhallisempi jakso tuntuu luonnolliselta useiden vuosien nousun jälkeen. Veron kevennyksiin on varaa Julkisen talouden tila oli viime vuonna ennakoituakin parempi. Yli viiden prosentin nouseva ylijäämä antaa pelivaraa siltäkin varalta, että kotitaloudet alkavat lisätä säästämistään. Ensi vuonna odotamme, että ruoan arvonlisäveroa leikataan odotusten mukaan, minkä lisäksi tuloveroa todennäköisesti kevennetään. Mahdollisuuksia on toki suurempaankin verojen leikkaukseen mikä ensi vuonna voisi suhdanneluontoisesti tulla sopivaan saumaan. Suhdannesyyt eivät kuitenkaan ole keskeisin veronkevennyksiä puoltava tekijä, sillä tarve rakenteellisiin tuloveron kevennyksiin ei ole hävinnyt minnekään. Verotaakkaa ei ole kuitenkaan varaa keventää tinkimällä julkisen talouden ylijäämätavoitteista. Reijo Heiskanen Korkein inflaatiohuippu pian takana, riskit eivät, %, % Inflaatio, KHI,,,,,,,,,, 1, 1, 1, 1,,,,, Inflaatio, YKHI -, -, -1, -1, Asuntojen hintakehitys rauhoittuu edelleen 1, %v/v % 1, Asuntojen hinnat 1, 7,,,,,,,, -, -, 1 kk:n euribor, käänt.oik,,,, Uudet luotot edelleen vahvalla tasolla 1 % v/v Uudet asuntoluotot, % v/v kk:n ka, oik Asuntolainakanta Valtiontaloudessa on liikkumavaraa, % BKT:sta % BKT:sta,,, 1, 1,,, -1, -1, Valtion talouden tasapaino, vuosisumma -, -, -, -, Huhtikuu Talousnäkymät

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kesä 2017 Tiedotustilaisuus 21.6.2017 Talousnäkymät Video: Valtiovarainministeriö ennustaa riippumattomasti ja harhattomasti 2 Reaalitalouden ennuste 21.6.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä?

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Seija Parviainen Suomen Pankki Vaasa 17.9.29 Miksi Aasialla on väliä Suomen taloudelle? Asian kehittyvät taloudet pitäneet maailmantalouden pyörät pyörimässä

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

rahoitusmarkkinoiden häntä heiluttaa 1 Leena Mörttinen

rahoitusmarkkinoiden häntä heiluttaa 1 Leena Mörttinen Talousnäkymät lokakuussa 2008 rahoitusmarkkinoiden häntä heiluttaa reaalitalouden l koiraa 1 Leena Mörttinen Maailmantalous näkymät synkentyneet y rahoitusmarkkinoiden ongelmien myötä 2007 2008E 2009E

Lisätiedot

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto

OSAKEMARKKINAKATSAUS. Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto OSAKEMARKKINAKATSAUS Analyytikko Henri Huovinen Osakesäästäjien Keskusliitto 15.3.2017 Osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2017 Näkymät vuodelle 2017 haasteelliset erityisesti Yhdysvalloissa Trumpin valinnan

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus 24.9.2015 24.9.2015 Julkinen 1 Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikka

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1 1 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Maailmantalouden näkymät kohentuivat vuoden 13 jälkipuoliskolla. Finanssi kriisin jälki on kuitenkin pitkä. Erityisesti euroalueella tuotanto on edelleen alhaisella

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun?

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Arvoasuntopäivä 12.5.29 Anssi Rantala Pääekonomisti OP-Pohjola 29 Ensimmäinen globaali taantuma 6 vuoteen 15 1 %, v/v Maailmankauppa 5 Maailman

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2008

Talousnäkymät Syyskuu 2008 Talousnäkymät Syyskuu 2 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Leena Mörttinen leena.morttinen@nordea.com Puh. +3 9 16 99 Mennyt painoon 27..2 Talousnäkymät

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Talouden näkymät Syyskuu 2015

Talouden näkymät Syyskuu 2015 Talouden näkymät Syyskuu 2015 Maailmantalous kasvaa verkkaisesti indeksi 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Maailmankauppa* ja globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi muutos ed. vuodesta, % 20 15 10 5 0-5 -10-15

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen?

Euroopan ja Suomen talouden näkymät. Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Olli Rehn Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Arvopaperilehden Rahapäivä 2017 Helsinki, 21.9.2017 21.9.2017 1 Rahapolitiikan

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Hauraita ituja. Talousnäkymät Maaliskuu 2014

Hauraita ituja. Talousnäkymät Maaliskuu 2014 Hauraita ituja Talousnäkymät Maaliskuu 7.. TALOUS KÄÄNTYY JO Näkymät ovat maailmalla parantuneet Maailmankauppa vahvistuu lisää Yhdysvalloissa kasvu alkaa vahvistaa itseään Kiinan hidastuva kasvu ei ole

Lisätiedot

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen

Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen Suomen Pankki Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen Talousneuvosto 1 Kansainvälisen talouden viimeaikainen kehitys 2 Kasvun nopeutumisesta merkkejä Maailmantalouden kasvu kiihtynyt Euroalueen talouskasvu

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Nousukausi yllätti Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki 24.10.2017 Talouspoliittinen epävarmuus ja markkinat Rahoitusmarkkinat uskovat tasaisen kasvun jatkumiseen, riskipreemiot laskeneet

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets Valon pilkahduksia Pasi Sorjonen Markets MAAILMA: Kasvu viime vuotta hitaampaa mutta ei paljon BRIC-MAAT: Talousaktiviteetin moottori USA: Kasvu vahvistaa itseään kevät keikkuen tulee EUROALUE: Takaisin

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2011 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.9.2011 1 Aiheet Maailmantalouden näkymät heikentyneet Suomen Pankin maailmantalouden kasvuennustetta laskettu Riskit

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Ennusteen yleiskuva 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2017 28.4.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 28.4.2017 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talouskasvu jatkuu vakaana. Maailmantalouden kasvu nopeutumassa. Kasvun perusta

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

BOFIT Kiina-ennuste 2011 2013

BOFIT Kiina-ennuste 2011 2013 BOFIT Kiina-ennuste 22.9.2011 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki Puh: 010 831 2268 Fax: 010 831 2294 bofit@bof.fi

Lisätiedot