Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousnäkymät Huhtikuu 2008"

Transkriptio

1 Talousnäkymät Huhtikuu

2

3 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen ja syvä?... Päätoimittaja Leena Mörttinen Puh JAPANI Riippuvuus viennistä tekee Japanista haavoittuvan EUROALUE Euroalueen talous matalasuhdanteen kynnyksellä... 1 KIINA Olympiakultaa kasvussa mutta hitaammat ajat näköpiirissä... 1 Mennyt painoon 1.. Talousnäkymät löydät internetistä osoitteesta: Osoitteenmuutokset: tai (9) 1 9 Pohjoismaat SUOMI Suomen talouskasvu hidastuu pariksi vuodeksi...1 RUOTSI Ruotsin talousvire heikentymässä...1 TANSKA Talouden helpot ajat ohi... NORJA Kansainvälinen laskusuhdanne vaikuttaa myös Norjaan, muttei yhtä voimakkaasti kuin muihin maihin...7 Raaka-ainemarkkinat ÖLJY Öljyn hinta yhä nousussa, mutta Yhdysvallat villi kortti... MUUT RAAKA-AINEET Metallimarkkinoiden horisontissa alkaa pilvistyä... 1 Huhtikuu Talousnäkymät

4 Yleiskatsaus Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe Edellisen ennusteen julkaisemisen jälkeen talouden näkymät ovat edelleen heikentyneet. Samalla inflaatio on merkittävästi kiihtynyt. Erityisesti ruuan ja energian hintojen nousu on saanut inflaatiovauhdin hyppäämään niin Suomessa, euroalueella, Yhdysvalloissa kuin kehittyvissäkin talouksissa. Tämä on aiheuttanut keskuspankeille päänvaivaa, ja ne ovatkin päätyneet toisistaan poikkeaville poluille. Yhdysvaltain Fed ja Iso-Britannian keskuspankki ovat yrittäneet tasapainottaa rahoitusjärjestelmää kun taas EKP ja moni kehittyvien talouksien keskuspankki on korostanut enemmän inflaation vaaroja. Rahoitusmarkkinat ovat kärsineet jatkuvista negatiivisista uutisista joiden seurauksena rahamarkkinoiden likviditeetti on säilynyt kireänä. Pankkien tuntema epäluulo toisiaan kohtaan ei vain ota poistuakseen. Tähän asti rahoitusmarkkinarauhattomuuden suorat vaikutukset reaalitalouteen ovat tuntuneet erityisesti Yhdysvalloissa, joissa asuntolainamarkkinoiden kiristyminen on levinnyt myös esimerkiksi opinto-, auto- ja kulutusluottoihin. Sen sijaan euroalueella suorat vaikutukset ovat olleet varsin vaatimattomat. Voimakkain vaikutus on tullut nousseiden rahoituskustannusten kautta, mutta luottohanat ovat pysyneet tähän mennessä auki. Rahoitusmarkkinoiden vaikutukset ovat myös keittyvissä maissa jääneet vaatimattomiksi ja näiden talouksien kasvu on jatkunut vahvana Yhdysvaltain talouden hidastumisesta huolimatta. Yhdysvallat taantumassa Yhdysvaltain talouden jarrutus on edelleen voimistunut tammikuussa julkaistun ennusteen jälkeen. Erityisesti työmarkkinoiden tila on heikentynyt niin voimakkaasti, että on syytä olettaa talouden olevan taantumassa. Taantuman heikoimman vaiheen odotetaan kuitenkin jäävän varsin lyhytkestoiseksi, sillä viranomaistoimenpiteet alkavat vaikuttaa vuoden jälkipuoliskolla. Erityisen merkittäviä vaikutuksia kulutukseen odotetaan finanssielvytyspaketilta, joka antaa taloudelle piristysruiskeen, joka vastaa kooltaan noin yhtä prosenttia BKT:stä. Kotitaloudet saavat tästä yli kaksi kolmasosaa käyttöönsä. Suurin osa jäljelle jäävästä summasta menee veronalennuksina yrityksille. Mikäli esimerkiksi kolmannes kotitalouksien verohelpotuksista käytetään kulutukseen, ne voivat piristää Yhdysvaltain kasvua noin yhdellä prosenttiyksiköllä kolmannella neljänneksellä. Finanssipoliittisen elvytyksen lisäksi keskuspankki Fed on alentanut korkoa peräti kolme prosenttiyksikköä elokuun jälkeen ja odotamme sen jatkavan koron laskuja edelleen. Inflaatio on kiihtynyt myös Yhdysvalloissa, mutta keskuspankki panee tällä hetkellä enemmän painoa rahoitusmarkkinoiden vakauttamiselle. Fedin ohjauskorko päätyneekin 1, prosenttiin kesäkuun loppuun mennessä. Löysemmän rahapolitiikan pitäisi alkaa purra talouteen tämän vuoden kahtena viimeisenä neljänneksenä. Vaikka elvytys saattaa riittää ehkäisemään Yhdysvaltain taantuman syventymisen, se ei kuitenkaan ole riittävä nostamaan taloutta potentiaalisen kasvun uralle, sillä taloudesta puuttuu vahva kasvun moottori. Asuntomarkkinat korjaavat todennäköisesti aina vuoden 9 puolelle asti, joten kotitalouksien säästämisen täytyy kasvaa. Kulutusvetoinen merkittävä kasvun piristyminen ei siis näytä todennäköiseltä. Toisaalta, vaikka halpa dollari tukee Yhdysvaltain vientiä merkittävällä tavalla, vientisektori on edelleen liian pieni suhteessa talouden kokoon voidakseen nostaa kasvun potentiaaliinsa ennustekauden aikana. Niinpä odotamme Yhdysvaltain talouden jatkavan alle pitkän aikavälin keskiarvovauhdin myös vuonna 9 ja alkavan toipua vasta vuoden loppupuolella. Rahoitusmarkkinoiden, erityisesti luottomarkkinoiden rauhattomuus on piikki pankkien, yritysten ja kotitalouksienkin lihassa. Suurin riski talouskasvulle Yhdysvalloissa on luottohanojen täydellinen sulkeutuminen, jos pankkien ongelmat pahenevat. Tähän mennessä pahin skenaario ei vielä ole toteutunut vaikka luotonannon ehtojen kiristymisen hidastavaa vaikutusta ei voida kieltää. Fed on toimillaan pystynyt ehkäisemään täydellisen pankkien lamaantumisen ja uskomme sen olevan valmis radikaalimpiinkin toimenpiteisiin, mikäli luottomarkkinat eivät ota rauhoittuakseen. Japanin kasvu hiipuu Japanin kasvun odotetaan hidastuvan erityisesti kansainvälisen talouden viilenemisen takia, sillä vienti on ollut talouden keskeinen veturi. Koska odotamme euroalueen hidastuvan selkeästi Yhdysvaltain vanavedessä, on Japanin kasvulukuja syytä laskea tammikuun ennusteesta. Lisäksi vientiä haittaa Japanin jeni, joka on vahvistunut varsin voimakkaasti dollaria vastaan kesän 7 jälkeen kansainvälisen riskinkarttamishalukkuuden lähdettyä nousuun. Nousseet ruuan ja energian hinnat ovat vihdoin onnistuneet kiihdyttämään jopa Japanin inflaatiota peräti noin 1 prosenttiin. Tästä huolimatta odotamme keskuspankin pitävän ohjauskorkonsa, prosentissa vuoden ajan, sillä varsinaisia inflaatiopaineita taloudessa ei vieläkään näytä olevan. Korkoja odotetaan nostettavan vasta 9 lopussa. Euroalueen kasvu hidastuu selvästi Viranomaiset ovat esittäneet toiveikkaita arvioita euroalueen mahdollisuuksista välttää talouden merkittävä hidastuminen Yhdysvaltain perässä. Vaikka kehittyvien talouksien imu antaa alueelle merkittävää tukea, emme usko euroalueen omaehtoiseen kasvuvoimaan. Merkittävä osa hidastumisesta tulee viennin hyytymisestä. Vahva euro rasittaa yritysten kilpailukykyä ja yleisen taloudellisen aktiivisuuden hidastuessa maailmataloudessa myös euroalueen vienti kärsii. Vaikka kulutuskysyntä Huhtikuu Talousnäkymät

5 Yleiskatsaus saanee tukea positiivisesta työmarkkinakehityksestä ja palkankorotuksista, emme odota sen kiihtyvän vauhtiin, joka saisi aikaiseksi sisäsyntyisen kasvun kiihtymisen. Investointien tapauksessa asuinrakennusinvestointien hidastuminen vetää kasvuvauhdin alas vaikka yritysten investointitahti säilyykin kohtuullisena. Euroopan keskuspankin mielestä rahapolitiikan viritys on tällä hetkellä neutraali. Ohjauskorko on pidetty neljässä prosentissa jo yli 1 kuukautta, mutta samanaikaisesti euro on vahvistunut merkittävästi, mikä on osaltaan vaimentanut inflaatiopaineita. Tästä huolimatta hintojen nousu on hypännyt kirkkaasti EKP:n tavoitetta korkeammalle osaltaan ruuan ja energian hintojen nousun tähden. Puheet aggressiivisista palkankorotuksista hirvittävät keskuspankkiireja, jotka näkevät riskejä inflaatioodotusten irtoamisesta lähellä kahta prosenttia olevasta tavoitetasosta. Odotamme EKP:n pitävän koron muuttumattomana aina 9 vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun asti. Vasta kun talous näyttää selviä hidastumisen merkkejä, jotka vuorostaan tuovat inflaation hetkeksi aikaa siedettävämmille tasoille, uskomme keskuspankin laskevan korkoa kokonaisuudessaan noin yhden prosenttiyksikön verran vuoden 9 aikana. Euron odotetaan alkavan heiketä dollaria vastaan EKP:n alkaessa signaloida koronlaskuja. Kehittyvien talouksien kasvu kotimaisen kysynnän varaan, jos inflaatio sen sallii Kehittyvät taloudet joutuvat nyt päättämään, miten kasvu ylläpidetään kehittyneiden talouksien vienti-imun vaimentuessa. Odotamme keskeisten ylijäämäisten talouksien, kuten Venäjän ja Kiinan, vähitellen antavan ylijäämiensä sulaa investointien ja kulutuskysynnän kasvaessa. Kiihtynyt inflaatio tuo arvaamattoman vaikutuksensa kokonaiskuvaan. Ruuan ja polttoaineiden hintojen nousu rasittaa köyhintä kansanosaa nopean kasvun kehittyvissä talouksissa. Monessa maassa kansa on jo osoittanut tyytymättömyyttään mellakoimalla. Viranomaiset ovat vakavan paikan edessä pohtiessaan, miten varmistaa inflaation kurissa pysyminen ja elintarvikkeiden kohtuuhintaisuus ja riittävyys samalla kun talouskasvua yritetään edelleen ylläpitää. Riskinä on maiden turvautuminen kasvavassa määrin vienti- ja hintarajoitteisiin, jotka todennäköisesti kiihdyttäisivät maailmanmarkkinahintojen nousua entisestään. Ennustamme Suomen kasvuvauhdin jäävän alle pitkän aikavälin kehityksen vuosina ja 9. BKT:n kasvu on kuitenkin kaikkiaan noin kahden prosentin tasolla ja työttömyyden odotetaan olevan osaltaan niukan työvoimaresurssimme tähden muuttumaton. Suurin riski Suomen talouskasvulle on sisäsyntyinen. Kulutuskysyntä on kasvanut parina menneenä vuotena tulokehitystä voimakkaammin ja käytännössä suomalainen säästämisaste on painunut miinukselle. Inflaation viimeaikainen kiihtyminen heikentää kotitalouksien reaalista ostovoimaa enemmän kuin alun perin arvioimme. Mikäli inflaatio ei ota talttuakseen, voi säästämisen kasvu osaltaan heikentää talouskehitystä Suomessa ennustekauden aikana. Maailmantalous seilaa arvaamattomilla vesillä Maailma näyttää nyt varsin erilaiselta kuin vielä noin vuosi sitten. Globaalit epätasapainot, joiden korjaantuminen tuntui aina vain lykkääntyvän, saattavat nyt toden teolla sulaa. Yhdysvaltain alijäämä korjaantuu samalla kun kotitalouksien asuntolainoja kirjataan alas pankkien ja sijoittajien taseissa. Samalla viennin veto yhdessä kotitalouksien lisääntyneen säästämisen kanssa korjaa kauppatasetta. Vastaavasti kehittyvien talouksien pitää siirtyä kotimaisen kysynnänkasvun varaan ja samalla antaa kauppaylijäämiensä sulaa, mikäli ne mielivät säilyttää kasvuvauhtinsa kansaa tyydyttävällä tasolla. Epätasapainojen korjaantuessa myös globaali likviditeetti vähitellen kuivuu. Yritysten voittoympäristö on aikaisempaa haastavampi kustannusten, mukaan lukien palkat ja raaka-aineet, noustessa. Rahoitusmarkkinaosapuolten taseet supistuvat alaskirjausten myötä. Kehittyvien talouksien ylijäämät kutistuvat mikäli ne antavat investointiensa ja kulutuksensa kasvaa. Likviditeettiympäristön tervehtyessä moni asia voi muuttua. Pahimmasta kasvumontusta selvittyämme matalan koron ympäristö voi jäädä hetkellisesti historiaan raaka-aineiden hintapaineiden jatkuessa ja protektionismin nostaessa rumaa päätään samalla, kun pääomasta tulee aikaisempaa niukempi resurssi. Leena Mörttinen Suomessa vientisektorin rakennemuutos jatkuu Vaikka Suomi on saanut omaehtoista tukea kasvulle yksityisestä kulutuksesta, Suomen vientisektorin rakenteellista korjausliikettä ei pidä vähätellä. Viimeaikainen viennin kehitys on ollut nahkeampaa kuin keskeisten kauppakumppaniemme talouskehitys, mitkä on selvä merkki muutoksen voimakkuudesta. Viennin hidastuessa kansainvälisesti pieni avotalous Suomi, jonka vienti on hieman alle puolet BKT:stä, tuntee sen varmasti nahoissaan. Huhtikuu Talousnäkymät

6 Keskeisiä tunnuslukuja BKT:n kasvu, % Inflaatio, % 7E E 9E 7E E 9E Maailma 1),1,,,, Maailma,,,,, G- ),,, 1, 1, G-,,,, 1,9 USA,1,9, 1, 1, USA,,,9,, Japani 1,9,, 1, 1, Japani -,,,1,7, Euroalue 1,7,9, 1, 1, Euroalue,,,1,1 1,9 Saksa 1,,1, 1,7 1, Saksa 1,9 1,,,9 1,7 Ranska 1,7, 1,9 1,7 1, Ranska 1,9 1,9 1,, 1,9 Italia, 1,9 1,,, Italia,,,,,1 Espanja,,9,, 1, Espanja,,,,,7 Hollanti 1,,,,, Hollanti 1, 1,7 1,,, Belgia 1,1,1,7 1, 1, Belgia,, 1,, 1,9 Itävalta,,1,, 1, Itävalta,1 1,7,1,9 1,9 Portugali, 1, 1, 1, 1, Portugali,1,,,7,1 Kreikka,7,,1,, Kreikka,,,,, Suomi,,9,, 1, Suomi,9 1,,,, Irlanti,,,9,, Irlanti,,7,9,, Tanska,,9 1, 1,,9 Tanska 1, 1,9 1,7,, Ruotsi,,1,,1 1, Ruotsi, 1,,,1 1,9 Norja,,,, 1, Norja 1,,,,9,7 Islanti 7,1,, 1,7 1, Islanti,,7,9,9, Iso-Britannia 1,,9, 1,7 1,9 Iso-Britannia,1,,,7 1,9 Sveitsi,,,1 1, 1, Sveitsi 1, 1,1,7 1, 1, Venäjä,,7 7, 7,, Venäjä 1,7 9,7 9, 1,,7 Puola,,,,, Puola, 1,,,1, Tšekin tasavalta,,,1,,7 Tšekin tasavalta 1,,,,9, Unkari,, 1,,, Unkari,,9 7,9,, Viro 1, 11, 7,,, Viro,1,, 7,9, Latvia 1, 11,9 1,9,,1 Latvia,, 1,1 1,,7 Liettua 7,9 7,7 9,1 7,,7 Liettua,7,7,7 7,,1 Turkki 7,,1,,, Turkki,1 9,,,7,1 Kiina 1, 11,1 11, 1,, Kiina 1, 1,, 7,, Intia 9, 9, 9,1, 7, Intia,,,,,7 Aasia- ),,,,, Aasia-,7,,,1, Latinalainen Amerikka - ),,7,,1,7 Latinalainen Amerikka -,,,,7, 1) Painotettu keskiarvo yo. taulukon maista. Yhteensä.7% maailman BKT:sta. Painot perustuvat PPP-korjattuihin BKT-lukuihin vuodelta (lähde IMF). ) USA, Japani ja euroalue ) Indonesia, Malesia, Filippiinit, Etelä-Korea ja Thaimaa ) Argentiina, Brasilia ja Meksiko Julkisen talouden ylijäämä, % BKT:sta Vaihtotase, % BKT:sta 7E E 9E 7E E 9E G- -,1-1, -1, -,1 -,1 G Japani -, -,9 -, -, -,1 Japani,7,9,,, Euroalue -, -1, -, -, -, Euroalue,1 -,,,1, Saksa -, -1,, -, -, Saksa,,9,7,, Ranska -,9 -, -,7 -,9 -, Ranska -,9-1, -1, -1, -1, Italia -, -, -1,9 -, -,7 Italia -1, -, -, -, -, Suomi,9,1,,, Suomi,9,9,,, Tanska,,9,,7,7 Tanska,,9 1,,7, Ruotsi,,,,7 1, Ruotsi,1,,,, Norja 1,1 1, 17, 1,7 1, Norja 1, 17, 1, 17,, Islanti,, 1,7 -, -1, Islanti -1,1 -,7 -, -1, -1, Iso-Britannia -, -,9 -,1 -,9 -, Iso-Britannia -, -,7 -,1 -,1 -,7 Sveitsi, -, -,1,, Sveitsi 1, 1,1 1, 1, 1, Venäjä 7, 7,,, 1, Venäjä 11,1 9,,,, Puola -, -,9 -, -,1 -, Puola -1, -1,7 -, -, -, Tšekin tasavalta -, -,9 -, -, -, Tšekin tasavalta -1,7 -, -,9 -,7 -, Unkari -7, -9, -,9 -, -, Unkari -, -, -, -, -, Viro 1,9,, 1, 1, Viro -1, -1, -1, -1, -, Latvia -, -,, 1, 1, Latvia -1, -, -7, -, -1, Liettua -1,, -, -1, -, Liettua -,9-1, -1, -1,9-1, Turkki -, -, -, -, -, Turkki -, -, -7,9 -, -,9 Kiina -1, -,7-1,1-1, -1, Kiina 7, 9, 11, 1, 9, Intia -7, -, -,7 -, -,1 Intia -1,1-1,1-1, -1, -1,1 Aasia- -, -,7 -, -,9 -, Aasia- 1,,,,, Latinalainen Amerikka -,, 1, 1,7,1 Latinalainen Amerikka -,7,, -, -, Huhtikuu Talousnäkymät

7 Keskeisiä tunnuslukuja Keskuspankkikorot 17.. kk kk 1 kk kk USA, 1, 1, 1,, Japani,,,,,7 Euroalue,,,,, Tanska,,,,7, Ruotsi,,,,, Norja,,,,, Iso-Britannia,,7,,, Sveitsi,7,7,7,, Puola,7,7,7,7,7 Tšekin tasavalta,7,,,, Unkari,,, 7,, kk:n korot, % Korkoero euroalueeseen, kk, %-yksikköä 17.. kk kk 1 kk kk 17.. kk kk 1 kk kk USA,71, 1,7 1,7,7 USA -, -, -, -1,9 -, Japani,9,,,9 1, Japani 1-1,7-1, -,9 -, -1, Euroalue,7,,,,1 Euroalue Tanska,97,,,, Tanska,1,,,, Ruotsi,,,,, Ruotsi,9,,1 -,, Norja,1,1,9,, Norja 1, 1,7 1, 1,9,1 Iso-Britannia,9,,,, Iso-Britannia 1,17 1,1,7, 1,1 Sveitsi,1,7,7,, Sveitsi -1,9-1, -1, -1,1 -,9 Puola,,,,, Puola 1, 1, 1,7,, Tšekin tasavalta,1,,,,7 Tšekin tasavalta -, -,1,1, 1, Unkari,1,1 7,9 7,,7 Unkari,,7,,, Viro,,,9,, Viro 1, 1, 1, 1, 1, Latvia,1,7,,, Latvia 1, 1, 1, 1, 1, Liettua,,7,,, Liettua,,,,, 1) Korkoero Yhdysvaltoihin nähden 1 vuoden jvk-tuotto Tuottoero euroalueeseen, 1 v, %-yksikköä 17.. kk kk 1 kk kk 17.. kk kk 1 kk kk USA,,,7,,7 USA -,1 -, -,1,, Japani 1, 1, 1, 1,, Japani 1 -, -, -,1 -,1 -, Euroalue,97,9,9,, Euroalue Tanska,,1,,, Tanska,,,1,, Ruotsi,,,9,, Ruotsi,11,1,,, Norja,,,,,1 Norja,1,,,, Iso-Britannia,,,,7,9 Iso-Britannia,7,,,9, Sveitsi,1,,,7, Sveitsi -,9-1,1-1,1-1,1-1, Puola,9,,1,, Puola,1,1,,, Tšekin tasavalta,,,9,,1 Tšekin tasavalta,9,9 1, 1,, Unkari 7,9, 7, 7, 7, Unkari,9,,7,,9 1) Tuottoero dollarilainaan Eurokurssit Dollarikurssit 17.. kk kk 1 kk kk 17.. kk kk 1 kk kk EUR/USD 1,79 1, 1, 1, 1, EUR/JPY 1, 1, 1, 1,1 1, USD/JPY 11, 9, 1, 19, 11, EUR/DKK 7, 7, 7, 7, 7, USD/DKK,7,,1,1,9 EUR/SEK 9,1 9, 9, 9, 9,1 USD/SEK,9,1,,, EUR/NOK 7,9 7, 7,7 7,7 7,7 USD/NOK,1,9,,, EUR/GBP,,1,79,7,7 GBP/USD 1,9 1,97 1,9 1,9 1,7 EUR/CHF 1, 1, 1,7 1, 1, USD/CHF 1,,9 1,1 1,9 1,17 EUR/PLN,,,,, USD/PLN,1,1,,,1 EUR/CZK,,,, 7, USD/CZK 1,7 1,9 1,77 1, 19,9 EUR/HUF 1,9,,,, USD/HUF 19, 19, 1, 179, 1,7 EUR/RUB 7,9,1,,, USD/RUB,9,9,,7, EUR/EEK 1, 1, 1, 1, 1, USD/EEK 9,91 9,7 1,9 1,79 11,1 EUR/LVL,97,7,7,7,7 USD/LVL,,,,, EUR/LTL,,,,, USD/LTL,1,1,,1, EUR/CNY 11,1 1,9 1, 9,, USD/CNY 7, 7, 7,,7, 7 Huhtikuu Talousnäkymät

8 Yhdysvallat Taantuma kuinka pitkäkestoinen ja syvä? Taantuma näyttää olevan tosiasia mutta se jäänee lieväksi Edessä on kuitenkin pitkä heikon kasvun jakso Riskinä pitkittynyt ja odotettua syvempi kriisi Yhdysvaltain taloudellinen tilanne on heikentynyt huomattavasti viime kuukausina. On entistä selvempää, että asuntomarkkinoilta alkanut rahoituskriisi vaikuttaa koko reaalitalouteen. Tammikuun Talousnäkymien julkaisun aikaan ei vielä tiedetty, oliko talous ajautumassa taantumaan. Nyt kysymys kuuluu kuinka pitkäkestoinen ja syvä taantumasta tulee. Selvimmät merkit taantumasta nähdään työmarkkinoilla. Yksityisen sektorin työllisyys on laskenut neljän perättäisen kuukauden aikana yhteensä :lla. Työttömyysaste on noussut yli prosenttiin; kasvua on,7 prosenttiyksikköä viime vuoden matalimmasta lukemasta. Samankaltainen trendi on ollut nähtävissä vain aikaisempien taantumien yhteydessä. Talouden tunnusluvut enteilevät työmarkkinoiden heikkenevän edelleen tulevien kuukausien aikana. Tärkeimmät tunnusluvut viittaavat toistaiseksi suhteellisen lievään mutta pitkäkestoiseen hitaan kasvun vaiheeseen. Odotamme BKT-kasvun jäävän hieman negatiiviseksi vuoden alkupuoliskolla ja kääntyvän sitten plussan puolelle vuoden jälkipuoliskolla. Emme usko talouskasvun nousevan kestävästi potentiaaliselle, arviolta, prosentin tasolleen ennen vuoden 9 loppua. Ennustamme koko vuoden BKT-kasvun jäävän vaatimattomasti yhteen prosenttiin ja vuonna 9 uskomme sen olevan 1, %. Odotuksemme pitkäkestoisesta vaimean kasvun jaksosta perustuvat kotitalouksien erittäin alhaiseen säästämisasteeseen, työllisyyteen liittyvän epävarmuuden lisääntymiseen, luottoehtojen kiristymiseen ja asuntojen hintojen sitkeään laskuun. Näiden yhteisvaikutuksesta yksityinen kulutus ja talous kokonaisuudessaan elpyvät taantuman jälkeen todennäköisesti hyvin hitaasti. Tilanteen vakavuus on saanut Yhdysvaltain keskuspankin laskemaan korkoa erittäin aggressiivisesti tähän mennessä kaikkiaan prosenttiyksikköä, prosenttiin. Se on lisäksi pumpannut likviditeettiä rahamarkkinoille yhdessä muiden keskuspankkien kanssa ja helpottanut dollarimääräisten lainojen saantia. Myös finanssipoliittista elvytystä on lisätty. Yhdysvaltain hallitus on keventänyt veropolitiikkaa 1 miljardilla dollarilla, joka vastaa hieman yli yhtä prosenttia BKT:stä. Lisäksi muiden kuin rahoitusyhtiöiden ja asuntosektoriin liittyvien yhtiöiden taloudellinen tilanne on yleisesti vakaa ja vienti vetää edelleen hyvin. Nämä tekijöiden tähden odotamme taantumasta suhteellisen lievää. Talouden tilanteeseen liittyy kuitenkin suuri epävarmuus. Asuntomarkkinoiden lama on syvempi kuin koskaan sitten toisen maailmansodan. Asuntojen hinnat ovat tähän mennessä laskeneet huipustaan yli 1 % ja ne jatkanevat edelleen laskuaan, mikä saattaa heikentää yksityistä kysyntää ja siten koko taloutta perusskenaariomme oletuksia enemmän. Keskuspankin aggressiivinen toiminta on pankkien tulosten ja vaihtuvakorkoisten asuntolainojen haltijoiden kannalta positiivista. Asuntojen hintojen lasku ja työllisyyden heikentyminen saattavat kuitenkin johtaa lisätappioihin rahoitussektorilla. USA: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd USD) 7 E 9E Yksityinen kulutus 19,9,,1,9 1, 1, Julkinen kulutus ja investoinnit 1,9,7 1,,, 1, Yksityiset investoinnit 1,,9, -,9 -, 1, - asuinrakennusinvestoinnit 7,, -, -17, -, -1, - kone- ja laiteinvestoinnit, 9,,9 1, -1,1, - muut rakennusinvestoinnit 9,,, 1,9,, Varastojen muutos*, -,,1 -, -,,1 Vienti 1 1,,9,,1 7,,1 Tuonti 1 797,,9,9 1,9 -,, BKT,1,9, 1, 1, Nimellinen BKT, mrd USD 11,9 1,9 1 19,7 1 1, 1, 1 79, Työttömyysaste, %,1,,,, Teollisuustuotanto,, 1,7, 1, Inflaatio, %,,,9,, Inflaatio pl. energia ja ruoka, %,,,, 1,7 Tuntipalkat,7,9,,, Vaihtotase (mrd USD) -7, -11, -7, -9, -1,9 - % BKT:sta -,1 -, -, -, -, Julkisen sektorin ylijäämä, mrd USD -1, -9, -17,9-9,7-97,7 - % BKT:sta -, -1, -1, -, -,7 Julkinen velka, % BKT:sta, 1,,, 7, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä Huhtikuu Talousnäkymät

9 Yhdysvallat Keskuspankin rajut koronlaskut ovat toistaiseksi vaikuttaneet kiinnitys- ja yritysluottojen tuottoihin vain vähän asuntoluotoista koituneiden tappioiden ja tiukan likviditeetin vuoksi. Suhteellisen turvallisten yritysluottojen (investment grade) tuotot ovat itse asiassa nyt hieman korkeammat kuin juuri ennen keskuspankin syyskuussa aloittamia koronlaskuja. Alemman luokituksen yritysluottojen tuotot ovat nousseet tätäkin enemmän. Tämä suuntaus on itsessään merkittävä huolen aihe, sillä se hidastaa talouden elpymistä. Jos rahoituslaitokset samaan aikaan rajoittavat luotonantoaan voimakkaasti, talouden tämänhetkinen negatiivinen kierre voimistuu ja taantumasta saattaa tulla nykyisiä odotuksiamme syvempi. Asuntomarkkinat edelleen negatiivisessa kierteessä Kuten jo totesimme, asuntomarkkinoiden lama on pahin vuoteen. Markkinat olivat huipussaan kaksi vuotta sitten. Siitä lähtien asuntojen myynti on vähentynyt %, uusien asuinrakennusten rakentaminen on supistunut % ja asuntojen hinnat ovat laskeneet keskimäärin yli 1 %, joskin hintojen lasku vaihtelee suuresti alueittain. Tätä ei ole koettu sitten 19-luvun lamavuosien. Lisäksi on näkyvissä merkkejä siitä, että asuntomarkkinoiden alamäki jatkuu. Asuntomarkkinoiden perusongelma, valtava ylitarjonta, jatkuu edelleen. Laskelmiemme mukaan ylitarjontaa on edelleen 9 asuntoa, mikä vastaa noin 1 kuukauden asuntorakentamista nykyvauhdilla. Vanhojen asuntojen arvioitu myyntiaika on yhä lähes 1 kuukautta. Vuoden 7 lopussa asuntojen pakkomyyntejä oli noin miljoona, ja näyttää siltä, että määrä lisääntyy. Pakkomyyntien lisääntyminen kasvattaa asuntojen ylitarjontaa ja sitä kautta hintoihin ja asuntorakentamiseen kohdistuvia laskupaineita. Vaikka asuntolainojen korkojen lasku alkaa jossain vaiheessa elvyttää asuntojen kysyntää, kestää pitkään ennen kuin ylitarjonta tasaantuu, asuntoinvestoinnit lisääntyvät ja hinnat kääntyvät nousuun. Voi hyvinkin olla, että hinnat laskevat vielä 1 1 %. Asuntorakentaminen on kuitenkin jo nyt vähentynyt rajusti, joten odotamme asuntoinvestointien suoran negatiivisen BKT-vaikutuksen supistuvan vähitellen tulevien vuosineljännesten aikana. Kulutus laskee ennen veronpalautuksia Yksityinen kulutus on viime kuukausina vähentynyt merkittävästi lähinnä siksi, että kotitalouksien ostovoiman kasvu on hidastunut työllisyyden heikkenemisen sekä energian ja ruoan hintojen nousun vuoksi. Säästämisaste on pysynyt pääosin entisellään. Työmarkkinoilla selkeitä taantuman merkkejä 9 % ' Työllisyys muutos, kk:n ka oik Työttömyysaste - - Huom: taantumat merkitty harmaalla Fedin koronlaskuilla vaatimaton vaikutus 7, % 7,,,,,, Korkoja Moody's Baa yrityslainan korko Asuntolaina, vuotta, kiinteä Asuntolaina, 1 kk, vaihtuva 7 Edelleen runsaasti myymättömiä asuntoja 1 ' ' - Arvioitu myymättömien asuntojen määrä Yksityinen kulutus on tehnyt äkkijarrutuksen % 1 7, 7,,,,,, 1-1 Indeksi %v/v 1 1 Kuluttajien luottamus Kotitalouksien kulutus, kk:n ka, oik. 1 Huom: taantumat merkitty harmaalla Huhtikuu Talousnäkymät

10 Yhdysvallat Odotamme kuitenkin asuntohintojen laskun negatiivisen varallisuusvaikutuksen yhdessä työttömyyden lisääntymisen ja luottoehtojen kiristymisen kanssa heikentävän yksityistä kulutusta aiempaa rankemmin. Odotamme yksityisen kulutuksen suorastaan supistuvan tämän neljänneksen aikana ensimmäistä kertaa sitten vuoden Yksityinen kulutus piristynee huomattavasti vuoden kolmannella neljänneksellä 17 miljardin dollarin veronpalautusten ansiosta. Jos summasta käytetään noin kolmasosa kulutukseen, ne voivat nostaa BKT-kasvua noin yhdellä prosenttiyksiköllä kolmannella neljänneksellä. Elvytys ei vaikuta pitkään, mutta poliitikot ryhtyvät todennäköisesti uusiin toimenpiteisiin talouden pönkittämiseksi, ellei elpymisestä näy merkkejä. Investoinnit ja yritysten tulokset paineen alla Luottoehtojen kiristyminen ja muiden kuin rahoitusalalla toimivien yhdysvaltalaisyritysten tulosten heikkeneminen saattavat johtaa yritysten investointien vähenemiseen jonkin verran tänä vuonna. Emme kuitenkaan usko investointien romahtavan, sillä viennin kasvu on pysynyt vahvana heikon dollarin sekä muiden kuin rahoitus- ja asuntoalan yritysten yleisesti hyvän taloudellisen tilanteen ansiosta. Lisäksi varastojen rajun purkamisen riski näyttää rajalliselta. Myös tämä tukee odotuksiamme suhteellisen lievästä taantumasta. Kevyttä rahapolitiikkaa vielä pitkään Odotamme Yhdysvaltain keskuspankilta lisää koronlaskuja, kun otamme huomioon talouden laskusuhdanteen pitkittymisen. Keskuspankki on kuitenkin antanut ymmärtää, että se laskee korkoja hieman aiempaa hitaammassa tahdissa. Odotamme, että korot laskevat kaikkiaan noin,7 prosenttiyksikköä 1, prosenttiin tämän neljänneksen loppuun mennessä. Yhdysvaltain keskuspankki ei todennäköisesti ryhdy normalisoimaan korkoja asteittain ennen kuin taloudessa näkyy selviä elpymisen merkkejä. Uskomme näin käyvän aikaisintaan vuoden 9 lopulla. Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien toimintaa koskevien odotustemme valossa uskomme, että Yhdysvaltain dollariin kohdistuu edelleen paineita lähitulevaisuudessa. Pidemmällä aikavälillä Yhdysvaltain taloudessa alkaa kuitenkin näkyä merkkejä siitä, että pohja on saavutettu, ja silloin dollari alkaa todennäköisesti vahvistua uudelleen. jonka pohja ei vielä ole näkyvillä -1 % y/y, käänt Kotitalouksien säästämisaste, kk:n ka, oik. % tuloista Asuntojen hinnat, edist. vuodella Yritysten investoinnit todennäköisesti hidastuvat % v/v % v/v Yritysinvestoinnit, oik. Huom: taantumat merkitty harmaalla Yritysten rahoitusasema kunnossa % alan BKT:sta Velat Yritysten voitot Nettovienti tukee kasvua Yrityssektori Likvidit varat/ lyhytaikaiset velat, oik. 1. %-yks. Vaikutus BKT:n kasvuun %-yks. (n/n, ann.).7 Nettovienti. % Johnny Bo Jakobsen Asuinrakennus investoinnit Huom: vuosika Huhtikuu Talousnäkymät

11 Riippuvuus viennistä tekee Japanista haavoittuvan Vienti heikkenee globaalin laskusuhdanteen myötä Asuinrakennusinvestoinnit elpyvät Japani Vienti on siten pönkittänyt teollisuustuotantoa ja vaikka raaka-aineiden hintojen nousu on syönyt voittomarginaaleja, se on alkanut vaikuttaa yritysten optimismiin vasta hiljattain. Tuoreimman yritysten luottamusta mittaavan Tankan-raportin mukaan suurten valmistajien luottamus on heikentynyt merkittävästi. Perusmateriaaleilla kauppaa käyvien yritysten luottamus on heikentynyt jo noin vuoden verran, mutta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myös jalostettuja tuotteita myyvien yhtiöiden luottamus on heikentynyt. Tätä taustaa vasten yritysten investoinnit todennäköisesti vähentyvät. Vihdoinkin alustavia merkkejä palkkojen noususta Leikkasimme kasvuennustetta Olemme laskeneet sekä vuoden että 9 kasvuennustetta tammikuun Talousnäkymiin verrattuna. Odotamme kasvuvauhdin olevan 1, % vuonna ja 1, % vuonna 9 eli lähellä Japanin potentiaalista tasoa. Vaikka kotimainen kysyntä ja vienti ovat kehittyneet paljolti odotusten mukaisesti, ennusteita on syytä laskea heikkenevien maailmantalouden näkymien takia. Vienti on ollut talouskasvun päämoottori viime vuosina, varsinkin vuonna 7. Eurooppaan ja muualle Aasiaan (pl. Kiina) suuntautuvan viennin jatkuva reipas kasvu on toistaiseksi kompensoinut reilusti sen, että vienti Yhdysvaltoihin ja Kiinaan on vähentynyt. Kun maailmantalouden näkymät näyttävät nyt synkentyneen, Japanin riippuvuus viennistä tekee siitä haavoittuvan. Lisäksi Yhdysvaltojen laskusuhdanne heijastuu jatkossa myös Eurooppaan ja Aasiaan. Vientiyhtiöiden toimintaa hankaloittaa myös jenin vahvistuminen erityisesti suhteessa Yhdysvaltojen dollariin kesästä 7 alkaen. Toisaalta öljyn korkean hinnan vuoksi vientiä tukee edelleen myynti öljyntuottajamaille. Kulutus vakaata Yksityisen kulutuksen ennustettiin syrjäyttävän viennin talouden pääveturina palkkojen ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen noustessa vähitellen. Olemme odottaneet tätä jo kauan, ja palkat näyttävät nyt vihdoinkin nousevan. Keskimääräinen kuukausipalkka kasvaa nyt yli prosentin vuositasolla, mikä on positiivinen signaali. Työttömyys on pysynyt suhteellisen vakaana hieman alle prosentissa sen jälkeen kun työttömyyden lasku pysähtyi vuonna 7. Työllisyys ei ole juurikaan lisääntynyt. Vaikka palkat nousevat, palkkojen kokonaissumma (työntekijöille maksettavat korvaukset) ei ole siksi kasvanut paljoa. Kun energian ja ruoan hinnat ovat lisäksi nousseet, kuluttajien luottamus on romahtanut. Yksityinen kulutus on kuitenkin aiemmin näyttänyt kestävän jossain määrin kuluttajien luottamuksen heikentymisen, joten oletamme yksityisen kulutuksen kasvun jatkuvan suhteellisen vakaana. Rakentaminen piristynyt uudestaan Rakennusinvestoinnit romahtivat viime vuonna uusien rakennusmääräysten seurauksena. Rakentaminen pysähtyi osaltaan siksi, etteivät viranomaiset ja rakennusyhtiöt olleet valmistautuneet uusiin määräyksiin. Yksityinen asuinrakentaminen näyttää kuitenkin palautuneen odotettua nopeammin kesää edeltävälle tasolle. Tämä vaikuttaa huomattavan positiivisesti BKT-kasvuun tulevina neljänneksinä. Uudet ja aiempaa tiukemmat määräykset ovat tehneet erityisesti monikerroksisten talojen rakentamisesta entistä kalliimpaa, joten muu rakentaminen ei elpyne yhtä voimakkaasti kuin asuinrakentaminen. Japani: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (1 mrd JPY) 7 E 9E Yksityinen kulutus 97,1 1,, 1,,9 1,7 Julkinen kulutus 9, 1, -,, 1,,7 Investoinnit 1,7, 1, -,,9,1 Varastojen muutos*, -,1,, -,, Vienti,,9 9,7, 7,, Tuonti,7,, 1,7, 7, BKT - 1,9,, 1, 1, Nimellinen BKT, Mrd TRY 9, 1,9 9, 17,,1, Työttömyysaste, %,,1,9,7, Kuluttajahinnat -,,,1,7, Vaihtotase, % BKT:sta,7,9,,, Julkinen tasapaino, % BKT:sta -, -,9 -, -, -,1 11 Huhtikuu Talousnäkymät

12 Japani Epäselvä poliittinen tilanne Poliittinen tilanne on ollut melko epäselvä sen jälkeen kun oppositio sai viime kesän vaaleissa enemmistön parlamentin ylähuoneessa. Hallituskoalitiolla on edelleen enemmistö vaikutusvaltaisessa alahuoneessa, mutta esimerkiksi Japanin keskuspankin pääjohtajan nimittämiseen tarvitaan molempien huoneiden hyväksyntä. Uuden pääjohtajan nimittämisestä tuli poliittisten jännitteiden takia vaivalloinen prosessi, ja keskuspankilla oli jonkin aikaa vain väliaikainen pääjohtaja. Tämä on tyypillinen esimerkki Japanin tämänhetkisestä poliittisesta tilanteesta, ja pitkän aikavälin taloudellisten reformien, kuten vuonna 9 suunnitellun arvonlisäveron noston, täytäntöönpanon mahdollisuudet eivät vaikuta hyviltä. EU:n ja Aasian (pl. Kiina) vienti kasvussa edelleen % v/v % v/v Kiina Aasia ml. Kiina 1-1 USA - EU Huom: kk:n ka Keskuspankin koronnosto odotettavissa vasta 9 lopussa Inflaatio on ollut suurimman osan kulunutta vuosikymmentä negatiivinen tai vain lievästi positiivinen. Nyt se on yli 1 %. Pohjainflaatio, johon Japanissa ei lasketa tuoreita elintarvikkeita, on myös noussut noin yhteen prosenttiin. Maassa ei kuitenkaan ole yleisiä hintapaineita. Inflaatiota kiihdyttävät pääasiassa energian ja ruoan hintojen nousu. Monien muiden tuotteiden hinnat ovat edelleen laskussa. Jos energiaa ja ruokaa ei oteta huomioon, inflaatio on edelleen negatiivinen. Tämänhetkinen korkea inflaatio olisi tukenut keskuspankin edellisen pääjohtajan Fukuin esitystä korkojen nostosta. Juuri nimitetty pääjohtaja Shirakawa on Fukuin kanssa samaa mieltä korkotason normalisoimisesta. Koska Japanin taloudellinen tilanne on nyt aiempaa epävarmempi, koronnostoista ei ole enää ollut puhetta. On päinvastoin laajalti esitetty, että keskuspankin pitäisi seurata usean johtavan keskuspankin esimerkkiä ja laskea korkoja. Emme kuitenkaan pidä tätä skenaariota todennäköisenä, ellei taloudessa ala näkyä selvempiä merkkejä todellisesta taantumasta. Kun ohjauskorko on jo niinkin matala kuin, %, keskuspankilla ei ole paljon aseita jäljellä. Lisäksi koronalennuksella olisi vain rajallinen vaikutus talouteen. Odotamme keskuspankin pitävän korot ennallaan vuonna ja nostavan niitä vuoden 9 lopussa. Jenin odotetaan vahvistuvan suhteessa euroon mutta heikentyvän suhteessa dollariin, kun Yhdysvaltojen talous elpyy vähitellen. Yksi riskitekijä ennusteessamme on se, että vienti saattaa kärsiä arvioimaamme enemmän maailmantalouden laskusuhdanteesta. Se vaikeuttaisi kotimaan talouden toipumiseen. Bjarke Roed-Frederiksen + 7 Perusteollisuuden yritykset kärsineet eniten Indeksi Tankan, suuret yritykset Yhteensä Jalostus Perusteollisuus Indeksi 7 Palkat vihdoin kasvussa mutta työllisyys ei % v/v % Työllisyys Sopimuspalkat Työttömyys, oik. Yksityinen kulutus kohtuullisen kestävää % v/v Indeksi Kuluttajien luottamus Yksityinen kulutus kk:n ka, oik Palkat Huom: taantumat merkitty harmaalla Huhtikuu Talousnäkymät

13 Euroalueen talous matalasuhdanteen kynnyksellä Vaisun kasvun vaihe pitkittyy Inflaatiouhka poistuu hitaasti Ohjauskorko ei laske vielä pitkään aikaan Stagflaation riski olemassa Euroalue Kokonaisuutena euroalueen talous on sukeltamassa matalasuhdanteeseen vaikkakin varsinainen taantuma vältettäneen. Vielä tämän vuoden alkupuolella vauhti on kohtuullista, mutta vuoden kuluessa vauhti hidastuu jo selvästi keskivertoa vaisummaksi. Vie todennäköisesti vuoden 9 lopulle ennen kuin edellytykset talouden elpymiselle alkavat olla uudelleen kasassa. Kasvu hidastuu odotettua pidemmäksi aikaa Euroalueen talouskasvu hidastui viime vuoden loppua kohti, mutta säilyi vielä talvella kohtuullisessa vauhdissa huolimatta rahoitusmarkkinoiden myllerryksestä. Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt vientimarkkinoiden hidastuminen jarruttaakin euroalueen taloutta todenteolla vasta syksyllä. Näkemyksemme mukaan Yhdysvaltain talous hidastuu aiemmin ennakoitua pidemmäksi aikaa, mikä väistämättä hidastaa euroalueen vientimarkkinoiden kehitystä myös muualla maailmassa. Toistaiseksi muun maailman veto on jatkunut vahvana vaikka vienti Yhdysvaltoihin on vähentynyt. Vähitellen vientimarkkinoiden kehitys alkaa onnahdella muuallakin. Lisäksi viejien päänsärkyä pahentaa kallistunut euro, joka näkemyksemme mukaan tulee säilymään vahvana suurimman osan kuluvaa vuotta. Kokonaisuutena viennin kasvu hyytyy pahoin vuoden loppua kohti mentäessä ja varsinaista elpymistä voi odotella vasta seuraavan vuoden jälkipuoliskolla. Tämän lisäksi euroalueella on omiakin ongelmia. Lähes kaikissa maissa inflaatioryöpsähdys iski ostovoimaan pahoin jo talvella. Keskimäärin euroalueen kulutuskysyntä ei päässyt koko noususuhdanteen aikana kunnon vauhtiin. Näkymät ovat edelleen alavireiset, jos kohta käytettävissä olevat reaalitulot lisääntynevät siinä määrin, että kulutuksen kasvu voi jatkua edelleen vaisuhkona mutta jokseenkin tasaisena sekä tänä että ensi vuonna. Saksan näkymät keskimääräistä paremmat Erot eri euroalueen maiden välillä ovat kenties entisestään kärjistymässä. Asetelmat ovat viime vuosina muuttuneet selvästi. Aiemmin Saksa oli pahnan pohjimmaisena ja jopa Italia pystyi esittämään parempia kasvulukemia. Saksan vaikeudet johtuivat osin talouden matokuurista, jolla parannettiin viennin kilpailukykyä, mutta kääntöpuolena kotitalouksien ostovoima pysyi heikkona. Nyt Saksa on onnistunut korjaamaan hintakilpailukykynsä sekä tasapainottamaan julkisen taloutensa. Perunakuurin seurauksena myös vaihtoaseen ylijäämä on kivunnut ennätyskorkeuksiin. Saksalaiset yritykset ovat vahvoissa asemissa niin itäisen Euroopan kasvavilla markkinoilla kuin Aasiassakin. Kulutuskysyntä on toki edelleen ollut vaisua, mutta toisaalta Saksa on täysin säästynyt asuntomarkkinoiden kuumenemiselta ja kotitalouksien säästämisaste on tukevalla tasolla. Lisäksi kotitalouksien tulot lisääntyvät erityisesti tänä vuonna aiempaa paremmin. Yksityinen kulutus tuleekin kasvamaan Saksassa jälleen kohtuullisesti. Saksan talous on näin hyvissä asemissa kohtaamaan maailmantalouden notkahduksen. Tämä ei tosin tarkoita sitä, etteikö Saksankin talous notkahtaisi, kun kasvu vientimarkkinoilla hidastuu ja euro on ennätyskorkeuksissa. Saksan taloudella puolestaan on suuri merkitys myös itäisen Euroopan kehittyville markkinoille, joten heijastusvaikutukset tuntuvat muuallakin ja kiertävät takaisin Euroalue: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd EUR) 7 E 9E Yksityinen kulutus 1, 1, 1, 1, 1, Julkinen kulutus 1 7 1,,,1 1, 1,7 Investoinnit 1 7,,,,, Varastojen muutos*,1 -, -,, -, Vienti,9,1,,, Tuonti, 7,,,,1 Nettovienti* 19 -,,, -, -,1 BKT 1,7,9, 1, 1, Nimellinen BKT, mrd EUR Työttömyysaste, %,, 7, 7, 7,1 Teollisuustuotanto 1,,,, 1, Inflaatio, %,,,1,1 1,9 Pohjainflaatio**, % 1, 1,,,, Tuntipalkat 1,,,,,7 Vaihtotase (mrd EUR) % BKT:sta,1 -,,,1, Kauppatase (mrd EUR) % BKT:sta,1 -,,,1, Julkisen sektorin ylijäämä, % BKT:sta -, -1, -, -, -, Julkisen sektorin velka, % BKT:sta 7,,,,, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä ** YKHI pl. energia ja jalostamattomat elintarvikkeet. 1 Huhtikuu Talousnäkymät

14 Euroalue Saksaan. Olisi myös optimistista odottaa, että Saksan talouden potentiaalinen kasvuvauhti olisi kohentunut kovin paljoa viime vuosien uudistusten seurauksena. Ne ehkä enemmänkin ehkäisevät osan lähivuosina alkavan työikäisen väestön supistumisen vaikutuksista. Euroalueen suurimmista maista Ranskan ja Italian kehitys jäi viime vuonna selvästi jälkeen Saksasta. Maat poikkeavat toki selvästi toisistaan. Ranskan talouskasvu on ollut muita enemmän kotimarkkina- ja kulutuskysyntävetoista. Sen vaihtelut ovat myös olleet lievempiä. Italia puolestaan kärsii perustavaa laatua olevista ongelmista, joiden seurauksena talouden potentiaalinen kasvu on jatkuvasti muita heikompaa ja talouden tasapainoongelmat vakavia. Espanjan talous veturista jarruksi Lähivuosina euroalueen kehitykseen vaikuttanee silti omaa painoaan enemmän Espanjan talous, joka muodostaa 1 % euroalueen BKT:sta. Espanjan talouden vauhti jäänee lähivuosina heikoimmaksi yli vuosikymmeneen. Reipas talouskasvu on pohjautunut voimakkaaseen rakentamiseen ja tämän tuomaan työllisyyden ja kulutuksen kasvuun. Pohjimmiltaan suhteellisen vilkkaalle rakentamiselle on hyvät syyt, sillä ripeä väestön kasvu ja turismi vaativat investointeja. Rakennusmarkkinat ylikuumenivat kuitenkin selvästi kuluvan vuosikymmenen aikana. Asuntojen hintataso on noussut selvästi korkeammaksi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Samoin rakentamisen osuus BKT:sta. Kehityksen velkavetoisuudesta kertoo jo se, että vaihtotaseen alijäämä on kasvanut 1 %:iin BKT:sta. Espanjan taloudella on edessään tasapainottumisen kausi. Viimeisimmät taloustilastot tukevat näkemystä, että talouden vauhti on alkanut hidastua nopeasti. Lohtuna on toki tasapainoinen valtiontalous ja se, että historiallisesti katsoen korkotaso on erityisesti reaalisesti matala. Velkavetoinen, osin asuntoluottojen arvopaperistamiseen tukeutunut, kasvuvaihe on kuitenkin loppumassa ja edessä on väistämättä verrattain hidasta talouskasvua. Espanjan talouskasvun puolittuminen heijastuu euroalueen kokonaistalouskasvuun selvästi. Jos Saksa onkin siis parantanut asemiaan, niin ainakin Espanjan vauhti on vastaavasti hiipumassa. Inflaatio hidastunee, mutta uhat eivät ohi Euroalueen talouden hidastumisesta ei voi toki syyttää ainoastaan Yhdysvaltoja. Euroajan ennätyskorkeuksiin kivunnut inflaatio heikensi jo vuoden 7 lopulla selvästi ostovoimaa. Inflaatiosta valtaosa on perua voimakkaasti nousseista polttoaineiden ja ruoan hinnoista. Kallis öljy on nostanut inflaatiota jo vuosia, joten aivan tilapäisenä sen vaikutusta ei voi pitää. Lienee myös toiveikasta ajatella, että ruoan hinnan nousu olisi ainoastaan tilapäinen ilmiö. Ei kuitenkaan ole todennäköistä, että hintojen nousu voisi jatkua yhtä vahvana kuin viime aikoina on nähty. BKT:n kasvu hidastuu vähitellen, % %,,, Euroalueen BKT, v/v,,,,,,,,,, 1, 1, 1, 1,,,,, BKT, ann, n/n -, -, Vienti notkahtaa selvästi, % v/v % v/v,, Ennuste,, 1, 1, 1, 1, 1, 7,,,, Vienti, oik., Kotimainen loppukysyntä, -, Viennin hidastuminen iskee lopulta myös Saksaan 1 Indeksi Teollisuustuotanto Indeksi 117, 11, 1 Saksa 11, 11 11, 11 Ranska 17, 1, 1 1, 1 1, 97, 9 Italia 9, 9 9, kotitalouksien talous silti vakaalla pohjalla 1, % % tuloista 11, 1, 11, 11, Työttömyysaste, Saksa 1,7 11, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 9,7 9, 9,, 9,, 9, Huom: kk:n ka 7, Kotitalouksien säästämisaste, Saksa, oik., Huhtikuu Talousnäkymät

15 Euroalue Inflaatioennusteemme perustuu näkemykselle, että niin öljyn kuin ruoankin hinnan nousu tilapäisesti pysähtyy ja välillä hinnat jopa laskevat. Tämän seurauksena myös ennätyksellisen korkea inflaatiopiikki tasaantuu. Valitettavasti tähän menee kuitenkin vielä aikaa osin sen vuoksi, että muun muassa palkkojen nousun vuoksi inflaatio on muutoinkin kiihtymässä. Arvioimme talouskasvun hidastuvan kuitenkin siinä määrin, että kerrannaisvaikutukset inflaatiopiikistä jäävät pelättyä pienemmiksi. Kuluvan vuoden aikana riskit ovat toki edelleen ylöspäin ja vaikuttaa siltä että inflaatio muodostuu korkeammaksi kuin yleisesti odotetaan. Edellytykset sille, että ensi vuonna inflaatio painuu keskuspankin tavoitteeseen ovat toki parantuneet ja pidämmekin sitä todennäköisimpänä vaihtoehtona. EKP:n koron laskuihin vielä aikaa Euroopan keskuspankki on joutunut toimeen monella rintamalla. Rahamarkkinoiden jatkuva epävarmuus on vaatinut yhä suurempia likviditeettioperaatiota. Keskuspankki on silti pitänyt rahamarkkinoiden likviditeetin hoidon tiukasti erillään rahapolitiikasta. Rahapoliittisella rintamalla suurimpana ongelmana on säilynyt inflaatio. Normaalisti keskuspankki olisi nostanut vastaavissa oloissa ohjauskorkoa, mutta nyt rahamarkkinoiden levottomuus, vahvistunut euro ja vaimeneva maailmantalous ovat tehneet työtä keskuspankin puolesta. Odotamme, että keskuspankki joutuu edelleen pitämään varansa inflaation suhteen. Keskuspankille ei tulekaan vielä tilaisuutta laskea korkoa hyvään aikaan, todennäköisesti rahapolitiikan kevennystä joudutaan odottamaan ensi vuoden puolelle. Kun koronlaskuihin lopulta päädytään, ohjauskorkoa lasketaan varsin selvästi. Arvioimme EKP:n alentavan ohjauskorkoaan prosenttiyksiköllä vuonna 9. Asuinrakentaminen sukeltaa Espanjassa 1, % BKT:sta Asuinrakennusinvestoinnit % BKT:sta 1, 9,, Espanja 9,, 7, 7, Euroalue,,,,, USA,,, Inflaatio säilyy tänä vuonna riskinä, % v/v % v/v, Kokonaisinflaatio,,,,,, 1, 1, 1, Inflaatio pl. ruoka ja energia 1,,, Yritysten kysyntä pitänyt luottojen kasvun vauhdissa 1 % v/v % v/v 1 1 Asuntoluotot 1 11 Luotonanto Ennusteessamme koron laskut ovat siis vielä verrattain pitkän ajan päässä, mikä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että arviota koskevat riskit ovat myös suuret. Mielestämme inflaatio säilyy varteenotettavana uhkatekijänä niin kauan kuin kehittyvien markkinoiden jatkuu poikkeuksellisen vahvana, sillä tarjonta ei pysy raaka-aineiden kysynnän perässä. Yhdysvaltain talouden ontuessa tämä lisää jopa lievän stagflaation riskiä. Tällöin korkoa ei välttämättä päästäisi alentamaan heikosta kasvusta huolimatta. Lisäksi kuluva vuosikymmen on opettanut että korkoa on syytä nostaa varsin nopeasti ja pitkään kovin matalalla olevat korot aiheuttavat helposti tasapaino-ongelmia. Talouden lopulta elpyessä nyt orastavan matalasuhdanteen jälkeen korot nousevat entistä herkemmin, jos niitä kehittyvien markkinoiden aiheuttamien hintapaineiden vuoksi päästään edes laskemaan. Reijo Heiskanen Anette Skovgaard M Rahamarkkinoiden epävarmuus poistuu hitaasti, % % kk:n euribor-korko,,,,,,, EKP, ohjauskorko 1, ,,,,,,,, 1, 1 Huhtikuu Talousnäkymät

16 Kiina Olympiakultaa kasvussa mutta hitaammat ajat näköpiirissä Inflaatio korkein 1 vuoteen Kasvun odotetaan hidastuvan Ei krapulaa olympialaisten jälkeen Kasvun moottoriksi yksityinen kulutus Sillä aikaa kun kansainvälinen yhteisö arvostelee Kiinaa ankarasti sen tavasta hoitaa Tiibetin levottomuudet, Kiinan vaikuttava kasvu jatkuu. Vuonna 7 talouskasvu oli ennätykselliset 11, %. Kova vauhti perustuu erityisesti investointien ja viennin jatkuvaan voimistumiseen. Myös yksityinen kulutus kasvoi lähes 1 prosentin vauhtia. Vaikka investointien ja viennin vauhti näyttää nyt laantuvan, viime vuosina lisääntynyt yksityinen kulutus jatkanee kasvuaan siitä huolimatta, että Kiinaa vaivaa korkea inflaatio ja kuluttajien luottamuksen heikentyminen. Maailmantalouden tilanteesta johtuva viennin hidastuminen sopii hyvin hallituksen pitkän aikavälin kasvustrategiaan. Sen mukaan yksityisestä kulutuksesta tulee vähitellen talouskasvun tärkein veturi. Katseet inflaatiossa Voimakas kasvu on jo jonkin aikaa herättänyt pelkoja talouden ylikuumenemisesta ja inflaatiopaineista. Niihin on vaikuttanut myös hyvin kevyt rahapolitiikka, jonka syynä on osittain Kiinan vastahakoisuus antaa valuuttansa kellua vapaasti. Esimerkiksi lihan hinta on noussut ajoittain yli % vuositasolla. Helmikuussa, jolloin Kiinassa oli kaikkien aikojen pahin talvi, inflaatio kiihtyi,7 prosenttiin. Se oli korkeimmillaan lähes 1 vuoteen ja selvästi yli keskuspankin, prosentin tavoitteen vuodelle. Hallitus taistelee nyt kiihtyvää inflaatiota vastaan nostamalla korkoja ja tekemällä useita hallinnollisia toimenpiteitä hintakehityksen jarruttamiseksi. Tällainen oli muun muassa voimakkaasti tuettujen energiahintojen tilapäinen jäädyttäminen tammikuussa. Kiinan rahapoliittisten viranomaisten on epäilemättä keskityttävä inflaatiokehitykseen vielä pitkän aikaa. Siksi ohjauskorkoa todennäköisesti nostetaan tänä vuonna lisää nykyisestä 7,7 prosentista ja hallitus yrittää luultavasti jarruttaa luottojen voimakasta kasvua esimerkiksi kiristämällä jälleen pankkien varantovaatimuksia. Tätä menetelmää se on käyttänyt useasti vuoden 7 alun jälkeen. Kun otetaan huomioon rahapolitiikan kiristyminen ja maailmantalouden laskusuhdanne, odotamme kokonaiskasvun hidastuvan tänä vuonna 1 prosenttiin ja vuonna 9 alle 9 prosentin. Juan vahvistuu Yhdysvaltojen dollarin dramaattinen heikentyminen viime vuosina on vaikuttanut myös Kiinaan, koska Kiinan juan on edelleen sidoksissa dollariin, vaikkakin löyhemmin kuin ennen heinäkuun valuuttakurssijärjestelmän muutosta. Juan on vähitellen vahvistunut suhteessa dollariin Yhdysvaltojen voimakkaan painostuksen takia, mutta toisaalta se on heikentynyt prosentilla suhteessa euroon pelkästään tänä vuonna. Heikentyminen parantaa Kiinan kilpailukykyä Euroopan markkinoilla, mutta tämä kehitys aiheuttaa yhä enemmän kauppapoliittisia ongelmia EU:n kanssa. Koska Kiinaa painostetaan yhä voimakkaammin ottamaan käyttöön joustavampi valuuttakurssijärjestelmä, ei olisi yllätys, jos Kiinan viranomaiset sallisivat juanin vahvistua huomattavasti aikaisempaa voimakkaammin vuoden aikana. Uskomme, että dollarin kurssi voi laskea jopa,7 juaniin vuoden loppuun mennessä. Jos inflaatio kiihtyy lisää, on mahdollista, että hallitus sallii juanin yhden kertaluonteisen revalvaation epäsuorana tapana kiristää rahapolitiikkaansa. Valtava vaihtotaseen ylijäämä Kiinan vaihtotaseen ylijäämä oli vuonna 7 noin 7 miljardia dollaria eli 11 % BKT:stä. Ylijäämä on suuri myös tänä vuonna eli noin miljardia dollaria. Kiina: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd CNY) 7 E 9E Yksityinen kulutus 9,1 9, 9, 9, 1, Julkinen kulutus 1,1 9,,,, Investoinnit 1 17,1 1, 17, 1, 11, Varastojen muutos* -,9-1, -,7 -, -, Vienti 19,1 1, 1, 1, 1, Tuonti 11, 1,7 1, 1, 1, BKT 1, 11,1 11, 1,, Nimellinen BKT, mrd EUR Työttömyysaste, %,,1,,,9 Kuluttajahinnat 1, 1,, 7,, Vaihtotase, % BKT:sta 7, 9, 11, 1, 9, Julkinen tasapaino, % BKT:sta -1, -,7-1,1-1, -1, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä 1 Huhtikuu Talousnäkymät

17 Kiina Ylijäämä on syntynyt etupäässä kaupasta Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa. Kauppa muiden Aasian maiden kanssa on sen sijaan alijäämäistä. Kun otetaan vielä huomioon maahan virtaavat huomattavat pääomat, valtava vaihtotaseen ylijäämä on paisuttanut Kiinan valuuttavarantoja. Pelkästään vuonna 7 sen valuuttavarannot kasvoivat miljardilla dollarilla, ja vuoden 7 lopussa kokonaisvaluuttavarannot olivat suurimmat maailmassa - yli 1 miljardia dollaria. Suuri osa on toistaiseksi sijoitettu dollareina noteerattuihin joukkolainoihin, mutta sijoitusstrategia on muuttunut hieman aggressiivisemmaksi sen jälkeen kun perustettiin uusi Kiinan valtion sijoitusyhtiö China Investment Corporation (CIC). Syyskuussa 7 toimintansa aloittaneen CIC:n, jonka hoidettavana oleva varallisuus on miljardia dollaria, on sijoitettava ulkomaisiin osakkeisiin. CIC on esimerkiksi ostanut paljon yhdysvaltalaisten rahoituslaitosten Morgan Stanleyn ja Blackstonen osakkeita. Levottomuuden vallitessa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla Kiinan osakemarkkinat ovat tehneet mahalaskun. Johtavat Shenzhen 1- ja Shanghai 1 -indeksit laskivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä % ja %. Ennen sukellusta markkinat olivat kuitenkin nousseet jyrkästi vuodesta alkaen, joten korjausliike on aivan luonnollinen. Se viittaa kuitenkin riskiin tulevien vuosien kasvunäkymistä, koska osakesijoittaminen on kiinalaisten kotitalouksien suosima säästämismuoto. Inflaatio yli tavoitteen 1 % % 9 7 Inflaatio 1 Huom: Inflaatiotavoite % muutettu. prosenttiin vuodelle -1 7 Kuluttajat ja yritykset eri poluilla Kuluttajien luottamus Yritysten suhdannenäkymät (PMI) Ei krapulaa olympialaisista On spekuloitu paljon sitä, voisiko Kiina ajautua laskusuhdanteeseen Pekingin, Qingdaon ja Hongkongin isännöimien olympialaisten jälkeen. On selvää, että olympialaisten makrotaloudelliset vaikutukset ovat rajalliset Kiinan valtavan koon vuoksi, mutta on paljon epävarmempaa, miten mittavien olympialaisiin liittyvien investointien loppuminen vaikuttaa maan pääomiin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että viranomaiset ovat jo valmistelleet useita olympialaisten jälkeisiä investointihankkeita. Näitä ovat esimerkiksi uusien lähiöiden kehittäminen, uusi maanalainen rautatieverkosto ja uusi lentokenttä. Lisäksi ympäristön ja vesivarantojen suojelemiseksi suunnitellaan useita kiinteitä investointeja. Kun nämä otetaan huomioon, emme usko kiinteiden investointien heilahtelevan suuremmin. Niiden arvioidaan olevan miljardia juania tänä vuonna eli melkein % Pekingin koko bruttoaluetuotteesta. Suur-Pekingin vuotuiseksi kasvuprosentiksi seuraavina viitenä vuotena arvioidaan 9 %! Osakemarkkinat notkahtaneet tuntuvasti. % v lainakorko Indeksi Shanghai1 osakeindeksi, oikea EU ja USA vaativat joustoa valuuttakurssipolitiikkaan 11. CNY EUR/CNY CNY Helge J. Pedersen USD/CNY v termiinikurssi USD/CNY Huhtikuu Talousnäkymät

18 Suomi Suomen talouskasvu hidastuu pariksi vuodeksi Parin vuoden matalasuhdanne Riskejä voi piillä myös kotimaassa Inflaatio kiusaa nyt mutta hellittää ensi vuonna Veronkevennyksille tilausta vuonna 9 Kasvu hidastuu odotettua pidemmäksi aikaa Suomen talouskasvu rauhoittui selvästi jo vuoden 7 jälkipuoliskolla. Alkuvuoden runsaan viiden prosentin kasvuvauhdista päädyttiin noin, %:n tahtiin. Olemme aiemmin arvioineet, että Suomen kannalta maailmantalouden hidastuminen johtaisi tilapäiseen kasvun notkahdukseen, joka lähinnä helpottaisi voimakkaan kasvun aiheuttamia pullonkauloja. Vientimarkkinoiden notkahduksesta näyttäisi kuitenkin muodostuvan aiemmin arvioitua pitkällisempi. Tämä heijastuu väistämättä myös Suomen talouden näkymiin. Arvioimme, että talouskasvu jää tämän ja seuraavan vuoden aikana keskimäärin kahden prosentin tuntumaan. Kysymyksessä on siis edelleen verrattain mieto matalasuhdanne, jonka voi nähdä myös samassa valossa kuin aiempi arviomme. Kehitys on kuitenkin sen verran heikkoa, että työllisyyden kasvu uhkaa pysähtyä ja työttömyys jäädä polkemaan paikalleen pitkän laskun jälkeen. Suomen talouden kokonaiskuva on monilta osin erittäin tasapainoinen, mutta maailmantalouden pidempiaikaisen hidastumisen aiheuttamaa riskiä ei voi sivuuttaa olan kohautuksella. Riskit ovat osin kotimaisia. Kotitalouksien säästämisaste on ennätyksellisen matala. Tämän vuoksi työmarkkinoiden heikkenemisen aiheuttama luottamuksen notkahtaminen voi heikentää kulutusta yllättävällä tavalla. Viennin kasvu lähes pysähtyy Suomen viennistä suuntautuu euromaiden keskiarvoa enemmän kehittyville markkinoilla. Esimerkiksi Venäjän osuus on 1 %. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan turvaa Suomelle keskivertoa parempia vientinäkymiä. Suomen vienti lisääntyi jo viime vuonna euroaluetta hitaammin ja tyypillisesti Suomen vienti vaihtelee toimialarakenteensa vuoksi varsin voimakkaasti. Vientimarkkinoiden hidastuminen aiemmin arvioitua pidemmäksi aikaa yhdistettynä vahvaan euroon onkin huono uutinen Suomen taloudelle. Arvioimmekin viennin kasvun lähes pysähtyvän jo tämän vuoden kuluessa ja käännettä parempaan saataneen odotella ensi vuoden lopulle. Oman lisänsä vientiteollisuuden murheisiin tuovat Venäjän puutullit. Venäjä on nostanut tuontipuun tullin 1 euroon kuutiolta ja aikoo nostaa sen euroon ensi vuoden alkuun mennessä. Tämä ylittää sellun raaka-aineena käytettävän kuitupuun hinnan ja käytännössä tulli uhkaa lopettaa puun tuonnin Venäjältä. Tuonnin osuus on ollut merkittävä, joten tulli ei ainoastaan lisää puun kysyntää Suomessa vaan todennäköisesti myös aiheuttaa lisää järjestelyitä, jotka leikkaavat metsäteollisuuden kapasiteettia. Kulutuksen kasvu hataralla pohjalla? Viennin osuus Suomen BKT:sta on lähes puolet, joten sen kautta välittyvät suhdannevaihtelut ovat aina keskeisessä roolissa. Viime aikoina Suomen talouskasvu on kuitenkin ollut vahvempaa kuin vientimarkkinoiden tai vaikkapa yleensä Suomen kanssa hyvin samankaltaisesti kehittyvän Ruotsin talouden tahti. Tähän voi selitystä hakea kulutuksen reippaasta kasvusta, joka on parina viime vuonna ollut lähes neljän prosentin vauhdissa. Työllisyys, palkat ja omaisuustulot ovat kaikki kohentu- Suomi: Keskeisiä tunnuslukuja (%-muutos, ellei toisin ilmoitettu) (mrd. EUR) 7 E 9E Yksityinen kulutus 7,1,,1,7,1,1 Julkinen kulutus, 1,9, 1,7 1, 1, Investoinnit 7,,,7 7,,,1 Varastojen muutos*,,9 -,,,,1 Vienti,9 7, 11,, 1, 1,7 Tuonti, 11,,,,,1 BKT,,9,, 1, Nimellinen BKT, mrd EUR 1, 17, 17, 17, 1,1 19, Työttömyysaste, %, 7,7,9,, Teollisuustuotanto, 1,,,, Kuluttajahinnat**,9 1,,,, Ansiotaso,,,,, Vaihtotase, mrd EUR,1, 7,,,1 - % BKT:sta,9,9,,, Kauppatase, mrd EUR 7,7 9,,9 7, 7, - % BKT:sta,9,,,1, Julkisen sektorin ylijäämä, mrd EUR,,,,, - % BKT:sta,9,1,,, Julkisen sektorin velka, mrd EUR,9,,,,7 - % BKT:sta 1, 9,,,9, * Vaikutus BKT:n kasvuun, %-yksikköä, ** Kansallinen KHI 1 Huhtikuu Talousnäkymät

19 Suomi neet, mikä on tukenut kulutuskysyntää. Tässä suhteessa näkymät ovat hyvät myös kuluvalle vuodelle, vaikka hintojen nousu syökin ostovoimaa. Vuonna 9 työllisyyden kasvu heikkenee mutta reaalipalkkojen nousu säilyy hyvänä, joten tulokehitys vaikuttaa kohtuulliselta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö näköpiirissä olisi myös huolenaiheita. Käytettävissä olevat tulot eivät ole nousseet niin paljoa kuin kotitaloudet ovat panneet rahaa menemään. Kotitalouksien säästämisaste onkin laskenut ennätyksellisen matalalle. Tämä on luonnollista kuluttajien luottamuksen omaan talouteen ollessa vahva. Vastaavasti matalasuhdanteessa on riski, että säästämisaste kääntyy nousuun. Talouskasvu hidastuu edelleen 9 %, v/v Indeksi 1 Luottamus talouteen (ESI), oik BKT Jos tämänhetkiset tilastot antavat vähänkään oikean kuvan tilanteesta, niin on olemassa riski, että säästämisaste nousee selvästi. Riski on erityisen suuri, jos tilanne työmarkkinoilla alkaa horjua. Olisi siis väärin sanoa, että nykytilanteessa ainoat riskit ovat ulkomailla. On mahdollista, että kotitalouksien säästämistasapaino kaipaa korjausta, joka voi kärjistää talouden alamäkeä. Viennin vauhti hidastuu jyrkästi, %, v/v 17, Vienti, vuosika. 1, 1, 1, 7, %,v/v, 17, 1, 1, 1, 7, Inflaatio vielä työttömyyttä suurempi huoli Työllisyys on viime vuosina kasvanut hulppeasti ja optimistisimmatkin odotukset ovat ylittyneet. Avoimia työpaikkoja on ollut ennätyksellisen paljon ja päällimmäisenä murheena ovat olleet kohtaanto-ongelmat ja pullonkaulat. Tätä taustaa työttömyyden nousu on tuntunut kaukaiselta uhkalta. Arviossamme talouskasvu hidastuu kuitenkin niin paljon, että se perinteisesti on merkinnyt työttömyyden kääntymistä nousuun. Tämä riippuu lopulta työn tarjonnan reaktiosta hidastuvaan kasvuun. Vuosikymmenen alussa se oli aiempaa suurempi, mikä yhdessä eläköitymisen kanssa voi pitää työttömyyden aisoissa tälläkin kertaa. Talouden rakennemuutos voi silti kiihtyä, mikä voi lisätä alueellisia eroja selvästi. Toistaiseksi kuluttajia huolettaa kuitenkin enemmän muun muassa ruoan ja polttoaineiden kallistuminen kuin työttömyyden uhka. Suomessa ruoan hintaan tulee suurempia muutoksia yleensä kolmisen kertaa vuodessa. Tämän vuoksi ruoan hinta hyppäsi vasta vuoden vaihteessa mutta sitäkin selvemmin. Hintojen korotukset eivät jää vuodenvaihteen nousuihin, vaan vuoden varrella on luvassa lisää korotuksia. Myös öljyn hinta on aiempia arvioitamme korkeammalla, minkä lisäksi rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on estänyt kotimaiseen kuluttajahintaindeksiin sisältyvien luottokorkojen laskun. Kokonaisuutena inflaatioriskit ovat pitkälti realisoituneet tänä vuonna. Tosin pitää edelleenkin paikkansa, että korkein inflaatiopiikki todennäköisesti nähdään vuoden alkupuolella ja inflaatio hidastuu tämän jälkeen. Arvio perustuu näkemykselle, että öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnat eivät enää nouse vaan kääntyvät lievään laskuun vuoden aikana.,,, -, Yksityinen kulutus vuosika Kotitalouksien säästämisaste ennätysmatala 19 Indeksi Kotitalouksien % 1 säästämisaste, oik Kuluttajien luottamus Työttömyys toistaiseksi laskussa 11, % 1, 1, 9, 9,,, 7, 7,,, Suomi Euroalue %,,, -, , 1, 1, 9, 9,,, 7, 7,,, 19 Huhtikuu Talousnäkymät

20 Suomi Kotitalouksien murheita vähentänee, että vuonna 9 inflaatio hidastunee selvästi. Tähän vaikuttavat erityistekijät, kuten korkojen ja ruoan arvonlisäveron lasku, jotka yhdessä maltillisen öljyn hintakehityksen ja hidastuvan kasvun myötä painavat inflaatiota alaspäin. Riskejäkin toki on. Palkat nousevat varsin paljon, tuottavuuden nousu hidastuu ja inflaatiopiikki voi aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia. Asuntomarkkinoilla vedetään henkeä Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden rauhattomuus on näkynyt Suomessa muun muassa siten, että pankkien talletukset ovat lisääntyneet voimakkaasti ja yritysten pankkiluottojen kysyntä on kasvanut. Räväkkä uutisointi on myös ajoittain näkynyt pankkien asuntolainatiskeillä. Vuoden alussa myönnettyjen uusien asuntoluottojen määrä oli silti edellisvuotta suurempi ja luottokannan kasvu on hienoisesta hidastumisesta huolimatta edelleen kaksinumeroisissa lukemissa. Näkymät kuluvalle vuodelle ovatkin kohtuullisen myönteiset, sillä kotitaloudet lienevät sopeutuneet nykyiseen korkotasoon, joka suomalaisesta näkökulmasta on maltillinen. Lisäksi kotitalouksien näkymät ovat kuluvalle vuodelle edelleen kohtuulliset. Viimeistään ensi vuonna tilanne alkaa silti synkentyä. Korkojen lasku tukee toki luottojenkin kysyntää, mutta talouden notkahtaessa niin paljon, että työttömyys uhkaa nousta, matalammat korot eivät välttämättä vaikuta yhtä myönteisesti kuin vuosikymmenen alussa. Asuntomarkkinoilla vauhti on myös tasaantunut ja kotitaloudet ovat käyneet aiempaa varovaisemmiksi. Myymättömien uusien asuntojen määrä on lisääntynyt ja rakennusyhtiöt ovat leikanneet tuotantoaan. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvatkin selvästi tänä vuonna. Suomessa hintojen nousu on ollut esimerkiksi muita Pohjoismaita maltillisempaa, mutta parin vuoden rauhallisempi jakso tuntuu luonnolliselta useiden vuosien nousun jälkeen. Veron kevennyksiin on varaa Julkisen talouden tila oli viime vuonna ennakoituakin parempi. Yli viiden prosentin nouseva ylijäämä antaa pelivaraa siltäkin varalta, että kotitaloudet alkavat lisätä säästämistään. Ensi vuonna odotamme, että ruoan arvonlisäveroa leikataan odotusten mukaan, minkä lisäksi tuloveroa todennäköisesti kevennetään. Mahdollisuuksia on toki suurempaankin verojen leikkaukseen mikä ensi vuonna voisi suhdanneluontoisesti tulla sopivaan saumaan. Suhdannesyyt eivät kuitenkaan ole keskeisin veronkevennyksiä puoltava tekijä, sillä tarve rakenteellisiin tuloveron kevennyksiin ei ole hävinnyt minnekään. Verotaakkaa ei ole kuitenkaan varaa keventää tinkimällä julkisen talouden ylijäämätavoitteista. Reijo Heiskanen Korkein inflaatiohuippu pian takana, riskit eivät, %, % Inflaatio, KHI,,,,,,,,,, 1, 1, 1, 1,,,,, Inflaatio, YKHI -, -, -1, -1, Asuntojen hintakehitys rauhoittuu edelleen 1, %v/v % 1, Asuntojen hinnat 1, 7,,,,,,,, -, -, 1 kk:n euribor, käänt.oik,,,, Uudet luotot edelleen vahvalla tasolla 1 % v/v Uudet asuntoluotot, % v/v kk:n ka, oik Asuntolainakanta Valtiontaloudessa on liikkumavaraa, % BKT:sta % BKT:sta,,, 1, 1,,, -1, -1, Valtion talouden tasapaino, vuosisumma -, -, -, -, Huhtikuu Talousnäkymät

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980 Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita syksy 1980 Luottamuksellinen SUHDANNE-ENNUSTE VUOSIKSI 1980-1982 Lokakuu 1980 Ennuste perustuu 26.9.1980 mennessä saatuun informaatioon Kansantalouden osasto 1.10.1980

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2013 PORVOON OSUUSPANKKI Markkinaosuus n. 35 % Asiakkaita 32.857 kpl

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot