JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN POKO RY:N KEHITTÄMISSTRATEGIA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN JA JUUPAJOEN KUNNAN KESKEN LAUSUNTO POLIISIN LUPAPALVELUJEN VÄHENTÄMINEN SISÄ-SUOMESSA TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT JUUPAJOEN KUNNANVIRASTON HENKILÖSTÖN TYÖKUORMITUKSEN SELVITTÄMINEN JUUPAJOEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN / PALVELUJEN ULKOISTAMINEN JA KILPAILUTTAMISTOIMET/HANKINTAPÄÄTÖS AJALLE JUUPAJOEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina klo Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö Martta Lepistö Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen Lea Nurminen Sirkka Viiala Antti Pieviläinen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja klo pöytäkirjanpitäjä sivistystoimenjohtaja perusturvajohtaja hallintosihteeri Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Markkula ja Mirja Saarinen. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Anne Markkula pöytäkirjantarkastaja Mirja Saarinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Puheenjohtajan esityksestä käsiteltiin ensimmäisenä :t 118 ja JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE Kunnanhallitus Juupajoen Lämpö Oy on aluelämpöyhtiö, joka tuottaa lämpöä Korkeakosken taajaman kiinteistöihin ja JPJ Wood Oy:n tarpeisiin. Kunnan omistusosuus yhtiössä on 50 %. Juupajoen Lämpö Oy on valmistellut uutta 6 MW biolämpölaitoksen rakentamishanketta. Uudella laitoksella korvataan tällä hetkellä varakattilalaitoksena toimiva 3 MW öljykattila. Hankkeen myötä Juupajoen Lämpö pystyy lisäämään lämmön toimitusta ja myyntiä omistajien kasvaneeseen lämmön tarpeeseen. Uusi biolämpölaitos parantaa lämmön toimitusvarmuutta huomattavasti. Uusi lämpölaitos rakennetaan omana rakennuksena nykyisen lämpölaitoksen välittömään läheisyyteen. Uusi lämpölaitos tulee käyttämään polttoaineena ainoastaan uusiutuvia energiajakeita, enimmäkseen kuusen- ja männynkuorta, mahdollisuus on myös käyttää metsähaketta sekä kuoriketta. Nykyinen lämpökattila jää varakattilalaitokseksi vikatilanteiden ja huoltojen aikana erillisenä käytettäväksi. Lisäksi nykyistä laitosta voidaan ajaa uuden laitoksen kanssa rinnakkain, joka mahdollistaa laitosten käyttämisen aina optimaalisella kuormituksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa. Hankkeeseen on haettu Ely-keskuksen energiatukea. Mahdollisen tuen määrä on n euroa. Ely-keskus edellyttää 25 % omarahoitusosuuden, joka toteutetaan yhtiön omin rahoitusjärjestelyin. Ulkopuolista rahoitusta on tarkoitus hakea euroa. Lämpölaitoksen rakentamishanke on tarkoitus toteuttaa siten, että laitos olisi toiminnassa marras-joulukuussa Juupajoen Lämpö Oy:n hallitus esittää Juupajoen kunnalle, että Juupajoen kunta myöntäisi omavelkaisen takauksen 40 %:lle lainan määrästä kuitenkin enintään euroa. Summa tarkentuu, kun Ely antaa avustuspäätöksensä. Hanketta esitellään tarkemmin kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksessa.

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Juupajoen kunta myöntää enintään euron omavelkaisen takauksen Juupajoen Lämpö Oy:lle hankesuunnitelman mukaisen biolämpölaitoksen rakentamiseen. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen päättämään takauspäätöksen yksityiskohdista sekä päätöksen täytäntöönpanosta. Valtuusto Juupajoen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Manuel Luodelahti esitteli hanketta kokouksessa. Kunnanhallitus Pirkanmaan Ely -keskus on myöntänyt Juupajoen Lämpö Oy:lle energiatukea euroa (kuitenkin enintään 15 % kustannuksista, hankkeen arvioitu kustannusarvio euroa). Hankkeeseen on otettu erillinen euron laina aiemmin keväällä. Nyt otettavan lainan pääoma ,00 euroa, hinnoittelu EB12 kk + 2,95 %, lainaaika 11 vuotta, ensimmäinen vuosi lyhennysvapaa. Lyhennykset puolivuosittain. Yhteensä velan määrä on suunniteltu 2 milj. euroa. Vakuudeksi kiinteistökiinnitys sekä Juupajoen kunnan takaus. Takausta vastaan haetaan kunnalle vastavakuus. Juupajoen kunnanvaltuusto on päättänyt myöntää enintään euron omavelkaisen takauksen hankkeelle. Valtuuston päätöksen asiaselostuksessa on mainittu, että takaus olisi enintään 40 % lainan määrästä. Nyt suunnitellun rahoitusjärjestelyn mukaan kunnan takaus on valtuuston päätöksen mukainen enintään euroa lainan määrästä, mutta suhteellinen osuus on 45 %. Kunnan omistusosuus yhtiöstä on 50 %. Hyväksytään Oriveden seudun Osuuspankin lainan täytäntöönpano seuraavin ehdoin:

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lainan määrä on enintään euroa, josta kunnan omavelkainen takaus on euroa (66,67 % lainan määrästä ja 45 % koko lainamäärästä 2 milj. euroa). 2. Juupajoen kunnalle haetaan kiinteistökiinnitys kunnan takauksen vakuudeksi heti pankille haettavan kiinteistökiinnityksen jälkeen. 3. Juupajoen kunta edellyttää, että kunnan antaman takauksen määrä pienenee samassa suhteessa niin, ettei takaus missään vaiheessa kata enempää kuin em. 66,67 % lainan määrästä ja 45 % koko hankkeen lainamäärästä. Pöytäkirjaan merkittiin, että Pekka Maasilta (yhteisöjäävi), Jani Jauhiainen (yhteisöjäävi) ja Antti Rahkonen (yhteisöjäävi) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen p ja perusturvajohtaja Sirkka Viiala p Juupajoen kunnan vuoden 2014 talousarvion luvussa 4 määritellään tavaroita ja palveluita koskevat hankintarajat, joiden mukaan yli euron hankinnasta päättää toimielin. Juupajoen kunnan henkilökuljetukset on kilpailutettu, sillä nykyiset hankintasopimukset päättyvät Kilpailutuksen kohteena ovat olleet koulukuljetukset, sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset sekä asiointireitti. Kunnanhallitus on päättänyt kilpailuttaa kunnan kuljetuspalvelut 2 3 vuoden mittaiselle sopimuskaudelle sekä varannut mahdollisuuden 2 vuoden optiolle. Kuljetuspalvelujen vuosikustannukseksi on arvioitu noin euroa, jolloin hankinnan kokonaisarvoksi muodostuu euroa (tarjouspyynnössä sopimuskaudeksi on ilmoitettu optio 2 vuotta), mikä ylittää hankintoja koskevan EU-kynnysarvon (Laki julkisista hankinnoista 348/ ). Kuljetuspalveluita koskevasta hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus Hankintailmoitus lähetettiin HILMA-tietokantaan julkaistavaksi Lisäksi hankinnasta on ilmoitettu Oriveden Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely. Hinnoitteluperusteena kunkin hankintakohteen osalta on tarjouspyynnössä esitetty euroa/kilometri. Hankinnan kohde on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. Koulukuljetukset jakautuvat neljään reittiin, joista kustakin on voinut jättää erillisen tarjouksen. Samoin asiointiliikenteen ja perusturvan kuljetuksista on voinut jättää kummastakin oman tarjouksensa. Tarjouspyynnön liitteen 2 kohdan 9.2 mukaan tarjouskilpailussa voidaan ottaa huomioon myös vaihtoehtoiset tarjoukset. Vaihtoehtoiset tarjoukset voivat koskea joko kuljetuskohteiden yhdistelmiä tai vaihtoehtoista hinnoittelua. Saman liitteen kohdan 10 mukaan kilpailuttaminen perustuu kunkin kohteen osalta tarjoajan ilmoittamaan hintaan. Kohdassa on lisäksi todettu, että ratkaisuperusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta, mutta tarjouspyynnössä liitteineen ei ole ilmoitettu vertailussa käytettäviä laadun vertailukriteereitä. Hankintalain 47 :n mukaan hankintayksikön käyttäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta se voi hyväksyä vaihtoehtoisia tarjouksia. Edellytyksenä on, että vaihtoehtoisten tarjousten esittäminen on hankintailmoituksessa ilmoitettu sallituksi. Edellytyksenä on lisäksi, että

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ vaihtoehtoinen tarjous täyttää tarjouspyynnössä esitetyt, hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaatimukset sekä vaatimukset vaihtoehtojen esittämiselle. Vaihtoehtoisten tarjousten pyytäminen on siten sallittua ainoastaan silloin, kun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kuljetuspalveluiden tarjouspyynnössä ei ole määritelty kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteita, joten vaihtoehtoisten tarjousten pyytäminen ei ole tässä tapauksessa sallittua. Tarjouspyyntö on siten ollut tältä osin virheellinen. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään tarkemmin määritelty sitä, millä tavoin tarjousten vertailussa tullaan vaihtoehtoisia tarjouksia arvioimaan suhteessa ns. perustarjouksiin, jotka annetaan tarjouspyynnön mukaisesti kilometri veloitukseen perustuen. Näin ollen tarjouskilpailussa ei ole saatu vertailukelpoisia tarjouksia eikä tarjoajilla ole ollut tarjousten laatimishetkellä tiedossa, mihin seikkoihin tarjousten vertailu tulee perustumaan. Tarjouspyyntö ei edellä mainituilta osin täytä hankintalain vaatimuksia ja erityisesti tarjousten vertailukelvottomuus on vallitsevassa tilanteessa merkittävä ongelma. Näiden hankintamenettelyssä esille tulleiden puutteiden vuoksi on päädytty esittämään hankinnan keskeyttämistä. Oikeuskäytännön mukaan tarjouspyynnön virheellisyys on hankinnan keskeytysperuste. Kunnanhallitus päättää keskeyttää HILMA-tietokannassa julkaistun kuljetuspalvelujen hankinnan. Hankinnan keskeyttäminen perustuu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä havaittuihin puutteisiin, mistä johtuen perustarjousten ja vaihtoehtoisten tarjousten vertailu on ollut mahdotonta. Saapuneet tarjoukset ovat ei-julkisia siihen asti, kunnes uusi kilpailutus on toteutettu. Kunnanhallitus päättää käynnistää po. kuljetusten uuden hankintamenettelyn mahdollisimman pian. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa sivistystoimenjohtaja Lea Nurmisen päättämään hankinnan kohteena olevien kuljetusten väliaikaisesta järjestämisestä siihen asti kunnes uusi kilpailutusprosessi on toteutettu kuitenkin enintään asti.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ POKO RY:N KEHITTÄMISSTRATEGIA Alueellisen toimintaryhmä PoKo ry:n strategia on valmistunut ja se hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen kokouksessa Juupavaarassa Poko ry hakee alueensa Leader -ryhmäksi myös alkavalle ohjelmakaudelle. Uusi strategia on toimitettu Maa- ja Metsätalousministeriöön PoKo ry tavoittelee uudella ohjelmakaudella kuuden miljoonan euron ohjelmakokonaisuutta. Leader -ryhmien valinta ja rahoituskehykset vahvistuvat tulevan syksyn aikana. Hankehaun käynnistymisen ajankohdasta tiedotetaan asioiden edetessä. Esityslistan liitteenä n:o 2 on Poko ry:n kehittämisstrategia Navigaattori. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Poko ry:n kehittämisstrategian.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN JA JUUPAJOEN KUNNAN KESKEN Juupajoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan tiedustella Mänttä-Vilppulan kaupungilta, onko Mänttä-Vilppulan kaupungin mahdollista ottaa järjestämisvastuu Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista nopealla aikataululla vuoden 2014 osalta ja mikäli Juupajoen kunta päättää jatkaa itsenäisenä, myös vuodesta 2015 eteenpäin. Juupajoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan hylätä Juupajoki- Orivesi kuntaliitosesityksen ja kunta jatkaa itsenäisenä. Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan (14 ) ilmoittaa Juupajoen kunnalle, että Mänttä-Vilppulan kaupunki on valmis ottamaan järjestämisvastuun Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista nopealla aikataululla vuoden 2014 osalta, ja mikäli Juupajoen kunta päättää jatkaa itsenäisenä, myös vuodesta 2015 eteenpäin. Lisäksi kaupunginvaltuusto ohjeisti kaupunginhallitusta aloittamaan välittömästi neuvottelut yhteistyön käytännön järjestelyistä Juupajoen kunnan kanssa. Juupajoen kunnanhallitus on nimennyt kunnan edustajiksi yhteistyöneuvotteluihin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jani Jauhiaisen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylän, kunnanjohtaja Pirkko Lindströmin ja perusturvajohtaja Sirkka Viialan. Kaupunginhallitus on nimennyt yhteistyöneuvotteluihin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Arto Pirttilahden, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Tukian, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Riitta Tuomisen, kaupunginjohtaja Esa Sirviön ja tilaajajohtaja Saara Rauhalan. Neuvottelutyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa 29.4., ja Työryhmässä on valmisteltu sopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueen muodostamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on sopia lainsäädännössä kuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja sopijakuntien yhteisesti hyväksymien muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei lueta tässä yhteydessä varhaiskasvatuspalveluita ja ympäristöterveydenhuoltoa. Sopimuksella kunnat muodostavat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 5 :ssä tarkoitetun yhteistoiminta-alueen.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta /169 5 ( /384) / Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen "Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan 3 5 momentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat voivat sopia, että yhteistoiminta-alueen tehtävät annetaan kuntalain (365/1995) 76 :n 2 momentin mukaisesti alueen yhden kunnan hoidettaviksi, jolloin tehtävien hoitamista varten perustetaan kuntalain 77 :ssä tarkoitettu alueen kuntien yhteinen toimielin, tai että yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa kuntayhtymä. Sopimus on kuntalain 76 :n 2 momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta muodostavat yhteistoiminta-alueen siten, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Mänttä-Vilppulan kaupungilla. Kuntalaki 10 luku / Kuntien yhteistoiminta / 76 Yhteistoiminnan muodot: "Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä." Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen tekohetkellä Mänttä-Vilppula järjestää palvelut siten, että Pihlajalinna Oy tuottaa sopimuksen mukaiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. Palvelusopimukseen sisältyy kustannusvastuu erikoissairaanhoidon palveluiden osalta edellä mainitun sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimus on tällä hetkellä väliaikainen, ja se on voimassa siihen asti, kunnes Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskeva hankintamenettely on saatettu loppuun ja varsinainen palvelusopimus voidaan allekirjoittaa (Väliaikainen sopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus ). Juupajoen kunnalle tuotettavista palveluista laaditaan palvelusopimuksen liitteeksi erillinen palvelukuvaus. Neuvotteluissa on sovittu, että yhteistoiminta-alueen aloittaessa toimintansa Juupajoen alueen sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalveluyksiköiden toiminta jatkuu nykymuodossaan. Sopijakunnat neuvottelevat yhdessä palveluntuottajan kanssa toiminnan laajentumisen aiheuttamien kustannusten korvaamisesta palveluntuottajalle palvelusopimuksen periaatteiden mukaisesti. Yhteistoiminta-alueen palvelutuotannon sisällöstä, laajentamisesta tai supistamisesta neuvotellaan sopijakuntien kesken.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kuntien yhteistoimintalain (449/2007) 4 :n mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat mm. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistoiminnassa. Lain 5 :n mukaan ennen kuin työnantaja ratkaisee em. asian, hänen on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan asian toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistoimintaelimessä. Juupajoen ja Mänttä-Vilppulan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamisen ja siihen liittyvän henkilöstön siirron yhteistoimintalain mukainen käsittely on toteutettu Juupajoen kunnan yhteistyötoimikunnan ja Mänttä-Vilppulan YT-ryhmän yhteisessä kokouksessa Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtyy yhteistoiminta-alueen muodostuessa liikkeenluovutuksena Mänttä-Vilppulan kaupungin palvelukseen. Esityslistan liitteenä nro 3 on yhteistoimintasopimus ja liitteenä nro 4 on luonnos hallintosääntöön kirjattavasta peruspalvelulautakunnan ja yksilöjaoston ratkaisuvallasta sekä hallinto-organisaatiokaavioluonnos. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että lukien muodostetaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Mänttä-Vilppulan kaupunki ja yhteistyökuntana Juupajoen kunta ja 2. se hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen sopimuksen edellä mainitun yhteistoiminnan järjestämisestä sekä siihen liittyvän henkilöstön siirtosopimuksen. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ LAUSUNTO POLIISIN LUPAPALVELUJEN VÄHENTÄMINEN SISÄ-SUOMESSA Sisä-Suomen Poliisi on lähettänyt kuntaan seuraavan kirjeen: "Poliisilaitos pyytää jakelussa mainituilta kunnilta alueiden kehittämisestä annetun lain 30 :n nojalla lausuntoa poliisin lupapalvelujen vähentämisestä tai keskeyttämisestä alempana tarkemmin selostetulla tavalla. Poliisilaitoksella on käsiteltävänä suunnitelma, joka keskeyttäisi lupapalvelut tai vähentäisi niitä jakelussa mainittujen kuntien alueelta. Koska toimenpiteellä on vaikutuksia myös eräiden muiden kuntien asukkaiden saamiin palveluihin, poliisilaitos toimittaa lausuntopyynnön tiedoksi niihinkin, jotta suunnitelmista voidaan niin haluttaessa lausua. Poliisilaitos pyytää toimittamaan lausunnot mennessä. Poliisin lupapalvelujen nykytila Sisä-Suomen poliisilaitoksella tuotetaan lupapalveluja Tampereen pääpoliisiaseman lisäksi 18 poliisiasemalla ja 3 yhteispalvelupisteessä. Sen lisäksi lupapalveluauto kiertää Keski-Suomessa ja pysähtyy palvelemaan 9 paikkakunnalla. Poliisin lupapalvelussa työskentelee Sisä-Suomessa nyt noin 125 henkilöä ja erilaisia lupia myönnetään vuosittain noin kappaletta. Lupapalvelujen, etenkin passien, kysyntä on ollut viime vuodet voimakkaassa kasvussa ja kasvanee jonkin verran vielä tänäkin vuonna. Suuri osa ajokortti asioista siirtyy pois poliisilta tällä tietoa vuoden 2016 alussa. Poliisin lupapalvelujen sopeutuminen taloustilanteeseen Sisä-Suomen poliisilaitoksen tiukan taloustilanteen vuoksi lupapalvelusta tullaan vähentämään lukien 11 henkilöä. Kysymys on nyt määräaikaisessa virkasuhteessa olevista, joiden palvelussuhdetta ei enää jatketa. Kaikkiaan lupapalvelujen henkilöstö tulee vähentyneeksi vuoden alusta syyskuuhun mennessä 15 henkilöllä. Määräaikaisia virkailijoita, joihin vähennys kohdistuu, työskentelee lähinnä Tampereen pääpoliisiasemalla ja Jyväskylän poliisiasemalla. Nämä toimipisteet ovat myös kaikkein vilkkaimmat vastaten määrällisesti yli puolesta poliisilaitoksen koko lupapalvelusta. Tämän vuoksi vakinaista henkilöstöä on siirrettävä sinne muista toimi pisteistä tai tehtävistä, mikä johtaa puolestaan palvelujen vähentämisiin tai keskeyttämisiin muualla. Palvelujen vähentäminen tai keskeyttäminen

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Poliisilaitoksessa valmistellaan yllä olevan vuoksi toimenpidekokonaisuutta, joka koostuu useista erillisistä toimista. Kokonaisuus tulee muodostumaan alla olevista toimenpiteistä siten, että todennäköisesti aivan kaikkia lueteltuja ei ainakaan heti tarvitse toteuttaa. KESKI-SUOMI Äänekoski, Saarijärvi ja Viitasaari Lupapalvelujen aukioloaikoja vähintään rajoitetaan tai palvelut mahdollisesti jopa keskeytetään kokonaan siten, että lupapalveluun jää kaksi tai sitäkin vähemmän vakinaista toimipistettä. Äänekosken lupapalvelujen jatkoon vaikuttaa myös toimitilakysymyksen ratkaisu. Mänttä- Vilppula Lupapalvelut keskitetään lähtökohtaisesti Keuruun poliisiasemalle. Harkinnassa on kuitenkin aukioloajan ja lupalajien osalta rajoitetun lupapalvelun jatkaminen Mänttä- Vilppulassa. Lupa-auto Lupa-auton liikennöinti keskeytetään nykymuodossa ja palvelut loppuisivat ainakin toistaiseksi Hankasalmella, Joutsassa, Karstulassa, Kinnulassa, Konnevedellä, Korpilahdella, Laukaassa, Pihtiputaalla ja Uuraisilla. PIRKANMAA Lempäälä ja Ylöjärvi Lupapalveluja vähennetään Tampereen kaupunkiseudulla siten, että Lempäälän ja Ylöjärven lupapalvelujen keskeyttämistä harkitaan. Valmistelussa on tällä hetkellä, että toinen näistä toimipisteistä keskeyttäisi lupapalvelut. Parkano ja Urjala Lupapalvelut lopetetaan näissä toimipisteissä poliisin henkilöstön tuottamina kokonaan. Päätös perustuu poliisin toimipaikkaverkosta annettuun asetukseen. Orivesi Lupapalvelut keskeytetään poliisin henkilöstön tuottamina. Tulevaisuus

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Poliisilaitos korostaa, että kaikki poliisin lupapalvelun toimipisteet ovat asiakkaiden käytettävissä asuinkunnasta riippumatta. Ajanvarausta käyttämällä on mahdollista välttää toimipisteiden ruuhkaisuudesta aiheutuvat ongelmat. Passin hakeminen muuttuu nykyisten tietojen mukaan syksyllä 2014 siten, että ns. jatkopassi voidaan kertaalleen myöntää sähköisellä hakemuksella aiemman passin perusteella ilman, että passinhakija asioisi henkilökohtaisesti poliisiasemalla. Poliisilaitos arvioi, että uusi menettely saattaa aikaa myöten vähentää jopa noin viidenneksellä asiakaskäyntejä poliisiasemilla. Tämä voi puolestaan mahdollistaa sen, että ainakin muutamat toimipisteet, joissa lupa palvelu on jouduttu keskeyttämään, voidaan avata taas uudestaan. Tämä asia arvioidaan ja ratkaistaan kuitenkin erikseen. Sisä-Suomen poliisilaitos on jo tänä vuonna mukana Asiakaspalvelu2014-hankkeen pilotoinnissa Saarijärvellä. Arvioimme, että julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöönotto ei laajasti toteutuessaankaan vähennä merkittävästi käyntiasioinnin tarvetta poliisin lupapalvelussa. Poliisin henkilöstöä ei voida myöskään sijoittaa uusiin yhteispalvelupisteisiin. Poliisilaitos tukee kuitenkin nykylainsäädännön mukaisten yhteispalvelupisteiden perustamista tai niiden toimialan laajentamista niillä paikkakunnilla, joilla poliisin lupapalvelut joudutaan keskeyttämään tai lopettamaan. Annamme tukea mm. koulutuksen muodossa. Poliisin henkilöstöä ei kuitenkaan voida sijoittaa näihinkään yhteispalvelupisteisiin. Poliisipäällikkö Markku Luoma Apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä Juupajoen kunnanhallitus antaa asiassa seuraavan lausunnon: Juupajoen kunta ei hyväksy Oriveden Poliisin lupapalvelujen suunniteltua keskeyttämistä. Perusteluna voidaan todeta, että keskeyttäminen käytännössä tulee tarkoittamaan palvelujen lopettamista, koska on epärealistista olettaa, että palvelutoiminto jossain vaiheessa palautettaisiin Orivedelle. Lupapalvelujen keskeyttäminen ei tuo taloudellista säästöä, koska tilakustannus sisältyy poliisiaseman vuokraan eikä ko. tilaa voi hyödyntää muuhun käyttöön. Keskeyttäminen ei myöskään tuo henkilöstösäästöä, koska ko. henkilö, joka hoitaa kansliapalveluja siirtyisi Tampereelle. Poliisiasema on kuitenkin voimassa olevien päätösten mukaan jäämässä Orivedelle.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lupapalvelujen poistaminen seudulta heikentää alueen asukkaiden palveluja olennaisesti. Palvelujen keskittäminen jo ennestään ruuhkaiselle Tampereen poliisiasemalle heikentää palvelujen saatavuutta ja joustavaa hoitamista (etäisyys, matka + odotusaika, aselupien kohdalla useita henkilökohtaisia käyntikertoja, jne.). Kuntalaisten tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun kannalta on välttämätöntä, että palvelupiste säilytetään nykylaajuudessaan Orivedellä. Se on myös talouden kokonaiskustannusten kannalta edullisin ratkaisu. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että Mänttä-Vilppulassa olevat poliisin lupapalvelut säilyvät nykylaajuudessaan.

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1) Kunnanjohtajan päätös Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hyväksyminen. 2) Teknisen johtajan päätös Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hyväksyminen. Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että otto-oikeutta ei käytetä.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 1) Seuraava valtuuston kokous pidetään maanantaina ) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään tiistaina Merkitään tiedoksi.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KIRJELMÄT 1) Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote , Ympäristöterveydenhuollon seudullisen yhteistoiminta-alueen perustaminen. 2) Valtiovarainministeriön kirje Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna ) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupapäätös Lylyn perinteinen kesälauantai opastaminen ja tilapäiset liikennejärjestelyt kantatiellä 58, Juupajoki. 4) Kuntaliiton yleiskirje Laki hallintolain muuttamisesta. 5) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston pöytäkirja ) Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston pöytäkirjanote , Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston päätösvallan siirtäminen jätelain 91 :n mukaisissa asioissa. 7) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirje Pirkka 14 kuntainfotilaisuudet viikolla 41, Wanaja 14 harjoitus lokakuussa. Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kuntien mahdollisuus omaehtoiseen harjoitteluun viikolla 41. 8) Korkeakosken kyläyhdistyksen kirje. Entisten ja nykyisten korkeakoskelaisten tapaaminen Nummelassa ) Juupajoen kunta on saanut ELY-keskukselta poikkeusluvan tienvarsimainoksen sijoittamiseen kantatien 58 varteen. Merkitään tiedoksi.

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ JUUPAJOEN KUNNANVIRASTON HENKILÖSTÖN TYÖKUORMITUKSEN SELVITTÄMINEN Kunnanhallitus Juupajoen kunnan työsuojelupäällikkö on ilmoittanut työnantajalle, että kunnanviraston henkilöstön työkuormitus on huolestuttavalla tasolla. Työturvallisuuslain 25 :n mukaan, jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Kunnan kaikissa työyksiköissä on laadittu syksyllä 2013 työturvallisuuslain 10 :n mukainen riskien arviointi. Tuolloin ei noussut esiin mitään poikkeavaa henkilöstön kuormitustekijöissä. Menneellä talvikaudella toteutettu kuntaliitosselvitys sekä sosiaali- ja terveystoimen muutostilanteet ja epävarmuus ovat kuitenkin aiheuttaneet poikkeuksellista kuormitusta henkilöstössä sekä konkreettisena työmäärän kasvuna että psykososiaalisena kuormituksena. Kunnan henkilöstön työterveyshuolto siirtyi lukien Pihlajalinna Oy:lle. Työterveyshuollon kanssa on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma, jonka kunnanhallitus hyväksyi Työn kuormittavuus on laaja ja moniselitteinen ilmiö, johon liittyy työstä johtuvat psyykkiset ja fyysiset tekijät, henkilökohtaiset kyvyt ja ominaisuudet sekä tunteet ja tuntemukset. Yleisesti voidaan sanoa, että kuormittuneisuus liittyy: työn sisältöön työn laatuun ja määrään työyhteisön toimintatapoihin yksilön ja ympäristön vuorovaikutukseen yksilön ominaisuuksiin yhteiskunnallisiin tekijöihin. Työterveyshuoltolain mukaan työntekijällä on oikeus pyytää työterveyshuollolta selvitys työkuormituksestaan. Työn kuormitusta voidaan arvioida myös työyhteisön kannalta. Työnantajalla on oikeus saada työntekijää koskeva työkyky arviointi, jonka toteuttaa työterveyshuolto Työpaikan kuormitustekijät voidaan kattavimmin selvittää työterveyshuollon toteuttamalla työpaikkaselvityksellä. Työpaikkaselvityksellä tarkoitetaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen tunnistamista ja arviointia sekä ehdotusten tekemistä työympäristön ja työyhteisön jatkuvaksi kehittämiseksi, havaittujen terveysvaarojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työpaikan altisteet, työn fyysinen ja

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ psykososiaalinen kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaarat. (Valtioneuvoston asetus 1484/2001). Työpaikkaselvitystä varten työterveyshenkilöstö selvittää työnantajalta työpaikan taustatietoja, kuten henkilöstön ikärakennetta, sairauspoissaolotietoja, tapaturmatietoja ja työprosesseja, työmenetelmiä ja työaikoja. Työpaikkaselvitykseen kuuluu työterveyshenkilöstön suorittama työpaikkakäynti, joissa arvioidaan ja tarvittaessa mitataan työpaikan terveydellisiä vaaroja. Lisäksi kyselyillä ja kartoituksilla selvitetään työilmapiiri- ja kuormitustekijöitä. Kunnanvirastossa ei ole lähivuosina tehty työpaikkaselvitystä. Kunnan muissa toimipisteissä selvityksiä on tehty säännöllisesti työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan. Työpaikkaselvitykseen liittyen voidaan toteuttaa myös työilmapiirikartoitus. Työpaikan henkilöstön kuormituksessa olennainen tekijä on työilmapiiri. Hyvä työkulttuuri luo pohjan hyvälle työilmapiirille. Työkulttuuri kertoo, miten työpaikalla on tapana toimia; millainen on työpaikan työmoraali, mitkä säännöt ja ehdot säätelevät työntekoa, miten työyhteisön vuorovaikutus toimii sekä miten kohdellaan asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Työyhteisön ilmapiiri syntyy osana jokapäiväistä toimintaa. Ihmisten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus vaikuttavat ratkaisevasti ilmapiiriin. Työyhteisön sisäinen toimivuus ja hyvä ilmapiiri tukevat niin työorganisaation menestymistä kuin sen jäsenten hyvinvointia. Työilmapiiri syntyy yhteisöllisesti. Sitä kehitetään osana työyhteisön muuta kehittämistoimintaa. Kehittämistyössä voidaan käyttää apuna työilmapiirin ja työyhteisön sisäisen toimivuuden kartoituksia. Kartoitus on mahdollista tehdä eri menetelmillä. Näitä ovat yksilöiden ja ryhmien haastattelut, kyselymenetelmä sekä havainnointi. Kartoituksen voi toteuttaa oma työterveyshuolto tai työ voidaan tilata ulkopuoliselta tutkijalta tai tutkimuslaitokselta. Kartoituksen suunnittelu ja valmistelu tulee tehdä yhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa ja tulokset pitää käsitellä yhdessä. Tulosten pohjalta tehdään tarvittavat toimet. Sovittuja kehittämistoimia toteutettaessa, tuloksia pitää myös seurata ja arvioida. Säännöllisesti määräajoin toteutetut työilmapiirin arvioinnit antavat kuvaa työyhteisön tilasta. (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä). Kunnanhallitus päättää esittää työterveyshuollolle, että kunnanvirastossa toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla kattava työpaikkaselvitys työpaikan kuormitustekijöiden selvittämiseksi. Selvitykseen sisällytetään myös ko.

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä- - Suomessa LAUKAAN K ININANF!.ALLITiJS Sampakoski

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO 19 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN / JÄSENEN VALINTA YHTEISLAUTAKUNTAAN... 36 20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 VALTUUSTO SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 VALTUUSTO SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 56 19 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 57 20 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SISÄLLYSLUETTELO 48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 97 KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT Liikunnan palveluketju vahvaksi 26.5.2015 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Motto: Hyvin suunniteltu on jo puoleksi tehty 2 26.5.2015 Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista Nro 5 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista Nro 5 / 2015 Esityslista Nro 5 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.6.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena Alkkiomäki Mervi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 2.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 12 VUODEN 2015 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2015-31.3.2015 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE... 23 13 PÄIVÄHOITOMAKSUJEN

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 VASTINE 21.12.2015 Markkinaoikeus Asia Valittaja Vastapuoli Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 Tamora Oy Lappeenrannan kaupunki Prosessiosoite: Lappeenrannan kaupunki PL 11 53101

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT

KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT 1 KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT 18.8/21.8.2015 Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki 31.8.2015 2 Asian valmistelu Kaupunginvaltuusto päätti 4.5.2015, että o Virtain kaupunki siirtää kaupungin

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Yhtymähallitus 25.11.2014 AIKA 25.11.2014 klo 17:00-17:15 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU09288 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU09288 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot