Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten tarkistaminen ja täytäntöönpano 256 Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke 257 Edustajien nimeäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen koskien uutta maakunnallista energiayhtiötä. 258 Kehittämishankkeiden lainoitus 259 Naapurin suostumuksen antaminen/petteri Lepistö ja Hannele Pettinen 260 Eläinlääkintähuollon järjestämisestä selvittävän työryhmän perustaminen 261 Suonteen vesiosuuskunnan maksatushakemus/iii rakennusvaihe 262 Teknisten päävastuualueen johtosäännön muuttaminen 263 Lausunnon antaminen Kaija ja Olavi Kolehmaisen poikkeamishakemukseen/luvan myöntäminen 264 Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden lunastushinnan hyväksyminen/jaalan kotiseutusäätiö 265 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko, pj Jukka Manninen Pentti Pylkkänen Maarit Honkanen Heidi Honkanen Ahti Lindgren Pirkko Luntta Muut läsnäolijat: Esko Kekkonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juhani Manninen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 252 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 253 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Pylkkänen ja Jukka Manninen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kalevi Puukko puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pentti Pylkkänen Jukka Manninen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Auli Relander-Ukkonen

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 254 Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 255 KunL:n 23 :n mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava, että kunnanvaltuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä tai mene valtuuston toimivaltaa edemmäksi taikka muutoin ole lainvastaisia. Samalla kunnanhallituksen on pantava valtuuston päätökset täytäntöön. Kj Kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätökset täytäntöön.

5 Kunnanhallitus MIKKELIN SEUDUN OPETUSPALVELUKESKUS HANKE Khall. 256 Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus hanke on edennyt vuodesta 2004 kehittäen opetustoimen seudullista näkökulmaa. Ensivaiheessa tuotettiin strategia, yhteistyömallien arviointi ja tämän perusteella seudun kunnat päättivät jatkaa seudullisen opetustoimen yhteistyön syventämistä opetuspalvelukeskukseksi. Tämän perusteella aloitettiin hankkeen toinen vaihe - seudullisen opetustoimen toiminnallinen suunnittelu syksyllä Nyt seudullisen opetustoimen suunnittelu on ollut jatkosuunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa mukana ovat Hirvensalmen, Mikkelin, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat. Lisäksi Suomenniemeltä pyydetään kannanottoa mukaan lähdöstä. Jatkosuunnittelun tarkoituksena on ollut viedä toiminnallinen suunnittelu valmiiksi niin, että sitoumuksen antaneet kunnat voivat yhdistää opetustoimensa seudulliseksi kokonaisuudeksi opetuspalvelukeskus nimiselle tuottavalle taholle. Toiminnan aloittamisaikataulu tarkentuu jatkosuunnittelussa. Yhteisen seudullisen opetustoimen tarkoituksena on yhdistää yhteistoimintaan lähtevien kuntien erilliset opetustoimet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on luoda seudulle yhteinen, tilaaja tuottaja-periaatteella toimiva riittävän suuri opetustoimen organisaatio, joka pystyy yksittäistä kuntaa paremmin ja tehokkaammin tuottamaan laadukkaat opetustoimen kokonaispalvelut tilanteessa, jossa opetustointa kohtaavat merkittävät rakennemuutokset. Uusi toimintamalli korostaa ja selkeyttää peruskunnan roolia koulutuksen järjestäjänä ja siihen liittyvien keskeisten päätösten tekijänä (tilaajamainen rooli). Toimintamallissa yhteinen seudullinen opetustoimi vastaa opetuspalvelujen ja sovituin osin myös muiden opetuksen tukipalvelujen käytännön toteuttamisesta (tuottamisesta). Opetuksen järjestämisvastuu säilyy peruskunnilla. Seudullinen yhteinen opetustoimi (tuottaja) voi keskittyä toimintatapojen tehostamiseen ja toimintansa ammatillisen laadun kehittämiseen niin oman toiminnan arvioinnin kuin kuntien (tilaajien) laatupalautteen turvin. Näin voidaan synnyttää prosessi, joka kokonaisuutena kehittää opetustoimen palvelutoimintaa. Peruskunta ja siellä oleva palvelujohto voi paremmin keskittyä ohjaamaan palvelutuotantoa asettamansa laatutason kautta. Kuntapäättäjät saavat taloudellisen päätöksentekonsa taustalle palvelujen laadun arvioimisen elementtejä. Tällöin voidaan puhua asiakasnäkökulman huomioimisesta. Omistajaohjaus vahvistuu ja siihen tulee mukaan uusia haasteellisia ja kehittäviä piirteitä.

6 Kunnanhallitus Yksittäisen kunnan vaikutusmahdollisuus säilyy siis demokraattisen mallin kautta. Lisäksi vaikutusmahdollisuus säilyy vielä selkeämmin taloudellisen ohjauksen kautta, kukin kunta päättää mm. oman kuntansa tuntikehyksen / opetustuntien määrästä sekä seudullisen opetussuunnitelman pohjalle rakennetuista kuntakohtaisista opetussuunnitelmalisäyksistä ja painotuksista sekä opetuksen tukipalveluiden määrästä ja maksaa palveluista tilauksensa mukaan. Kuntakohtaisten palveluiden kustannukset kohdentuvat vain tilaavaan kuntaan. Myös oppilaskohtaisesti laskettavat kustannukset määräytyvät kunnittain perustuen kunkin kunnan päätöksiin. Seudullinen opetustoimi on suunniteltu toimivaksi ns. isäntäkuntamallin mukaan, jossa yksi seudun kunta ottaa vastuulleen opetustoimen palvelukeskuksen hoitamisen. On muistettava, että vaikka puhutaan isäntäkunnasta, niin palvelukeskus suhtautuu isäntäänsä kuten mihin tahansa seudulla olevaan palveluja tilaavaan kuntaan. Seudullisessa opetustoimessa jonkun tahon tulee toimia juridisessa vastuussa henkilöstöstä ja muista velvoitteista. Seudullisen opetustoimen rakentaminen tähtää pitkän aikavälin palvelutoiminnan turvaamiseen. Sillä ei niinkään ratkaista yksittäisiä lyhyen aikavälin ongelmia vaan tulevaisuudessa opetustointa kohtaavia muutoksia ja kehittämisen vaatimuksia. Tavoitteena on ylläpitää ja edelleen kehittää opetustoimen korkeaa laatua Mikkelin seudulla, pitää seutu houkuttelevana työ- ja asuinympäristönä sekä pitää myös seudullinen opetustoimi houkuttelevana ja kilpailukykyisenä opetus- ja muun henkilöstön työpaikkana. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksen loppuraportin. Vuonna 2006 valmistunut loppuraportti on liitteenä 1. Seudullisen opetuspalvelukeskuksen valmistelu on käynnistymässä uudelleen tauon jälkeen. Mikkelissä pidetyn kuntakokouksen esityksen mukaisesti kunnilta pyydetään 1) päättämään seudullisen opetuspalvelukeskuksen jatkovalmisteluun osallistumisesta 2) nimeämään ohjausryhmään kolme edustajaa, joista yksi edustaa opetustoimen hallintoa, yksi luottamushenkilöitä ja yksi henkilöstöä 3) nimeämään edustajansa talous- ja henkilöstöryhmään 4) hyväksymään resursointipohjan ja kustannusten jaon.

7 Kunnanhallitus Jatkovalmistelujen resursointikustannukset on esitetty jaettavaksi euroa/oppilas periaatteella. Hirvensalmen kunnan osuus valmistelukustannuksista olisi arviolta noin euroa. Kj. Kunnanhallitus päättää, että kunta on mukana Mikkelin seudun opetuspalvelukeskuksen jatkovalmistelussa. Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmän jäseniksi perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelman ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Pia Kompan. Hallitus pyytää opetustoimen henkilöstöä nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Hallitus toteaa, että kunnan edustajana talous- ja henkilöstöryhmässä toimii perusopetuksen rehtori Petteri Lahdelma ja hänen varahenkilönään hallintojohtaja Mervi Simoska. Kunta hyväksyy myös esitetyn valmistelukustannusten jaon.

8 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUTEEN KOSKIEN UUTTA MAAKUNNALISTA ENERGIAYHTIÖTÄ Khall. 257 Suur-Savon Sähkö Oy järjestää osakkeenomistajilleen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden koskien uutta maakunnallista energiayhtiötä. Tilaisuus on tarkoitettu kunnanhallituksen jäsenille, valtuustojen puheenjohtajistolle, valtuustoryhmien puheenjohtajille ja asian suhteen avainasemassa oleville viranhaltijoille. Järjestäjä toivoo runsasta osanottoa tilaisuuteen. Hirvensalmelaisia koskeva tilaisuus järjestetään torstaina kello 9.30 konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Mikkelissä. Kahvitarjoilu alkaa kello Kj. Kunnanhallitus nimeää edustajat Mikkelissä järjestettävään tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen. Kunnan edustajiksi nimettiin Kalevi Puukko, Jukka Manninen, Pentti Pylkkänen, Maarit Honkanen, Pirkko Luntta, Heidi Honkanen, Ahti Lindgren, Esko Kekkonen, Riika Lång, Markku Kivisaari ja Hannu Ripatti.

9 Kunnanhallitus KEHITTÄMISHANKKEIDEN LAINOITUS Khall. 258 Meneillään olevaan ohjelmakauteen perustuen toteutetaan, joiden tavoitteena on työllisyyden tukeminen, yritystoiminnan kehittäminen, kylien kehittäminen, nuorten hyvinvoinnin edistäminen jne. Kj. Hankeraha maksetaan viiveellä jälkikäteen, joten hallinnoijalla on oltava mahdollisuus sijoittaa hankkeeseen väliaikaisrahoitus. Kun hankkeen hallinnoijana on kunta, hoituu hankkeen talous osana kunnan taloutta ja tällöin kunta rahoittaa toimintaa myöhemmin saatavaa hankeavustusta vastaan. Toisin sanoen kunnan hankkeissa menot maksetaan ensin kunnan kassavaroista ja saadaan hankepäätöksen mukaisesti hankkeen päätyttyä takaisin. Kunnan lopulliseksi menoksi jää sovittu kuntarahoitusosuus hankkeesta esim. 20%. Yhdistyksillä ei yleensä ole mahdollisuutta rahoittaa hanketoimintaa muutoin kuin lainavaroin, koska hankeavustukset saadaan osittain jälkikäteen. Enintään 50% hankeavustuksesta on mahdollisuus saada heti hankkeen käynnistymisen jälkeen. Loppuosa hankeavustuksesta maksetaan toteutuneita kuluja vastaan jälkikäteen ja viimeinen erä hankkeen päätyttyä. Alueellinen kehittämistyö, jota hanketoiminta on, on määrätty osittain kuntien tehtäväksi. Kunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että paikalliset yhdistykset ja muut yhteisöt toimivat hankkeiden vastuullisina toteuttajina ja sitä toimintaa on tuettava kaikin tavoin. Alkurahoituksen järjestäminen on pieni niihin hyötyihin nähden, joita hanketoiminnalla voidaan saada. Jotta kunnan kannalta hyödyllisten hankkeiden käynnistymistä ei estäisi hankehakijan oman rahoituksen puute hankkeen toteutuksessa, voitaisiin kunnan kassavaroista myöntää lainaa hankkeelle enintään 50% hankkeen julkisesta rahoitusosuudesta. Julkisella rahoitusosuudella tarkoitetaan esim. TE-keskuksen, Etelä-Savon liiton ja toimintaryhmän (Veej`jakaja ry ) myöntämää hankeavustusta. Kerrallaan hankelainaa voisi olla sidottuna enintään euroa/hanke. Laina-aika olisi hankkeen kestoaika, kuitenkin enintään kolme vuotta. Lainapäätökset tekisi kunnanhallitus. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle valtuuden myöntää hirvensalmelaisille yhdistyksille tila-

10 Kunnanhallitus päistä hankerahoituksen käynnistämiseen tarkoitettua luottoa enintään euroa/hanke seuraavin ehdoin: - Lainaa voidaan myöntää hirvensalmelaisille rekisteröidyille yhdistyksille - Lainan edellytyksenä on myönteinen rahoituspäätös asianomaiselta hankerahoittajalta - Laina-aika on enintään kolme vuotta - Lainalle ei vaadita vakuutta - Laina on korotonta - Lainasta laaditaan velkakirja. Lisäksi valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista lainan ehdoista.

11 Kunnanhallitus NAAPURIN SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN/PETTERI LEPISTÖ JA HANNELE PETTI- NEN Khall 259 Petteri Lepistö ja Hannele Pettinen anovat Hirvensalmen kunnalta Ryökäs 5:70 tilan omistajana suostumusta rakentaa ostamalleen määräalalle autokatos 2,170 metrin etäisyydelle kunnan omistaman kiinteistön rajasta. Rakennusjärjestyksen mukaan asemakaavoitetulla alueelle etäisyyden on oltava rakennuspaikan rajasta vähintään neljä metriä. Poikkeamiseen vaaditaan kirjallinen naapureiden suostumus, tässä tapauksessa kunnan suostumus. Kj. Kunnanhallitus antaa suostumuksen autokatoksen rakentamiseksi 2,170 metrin etäisyydelle kunnan omistaman kiinteistön rajasta.

12 Kunnanhallitus ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTÄMISTÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUS- TAMINEN Khall. 260 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut huolehtii eläinlääkintähuollon järjestämisestä sopimuskuntiensa alueella. Eläinlääkintähuollossa on seudullisen toiminnan aloittamisen jälkeen tapahtunut useita muutoksia; toiminta-alue on laajentunut kahdesti, kaksi eläinlääkäriä on jäänyt osa-aikaeläkkeelle ja hyötyeläintilojen lukumäärä on edelleen vähentynyt, mutta samalla tilakoot ovat kasvaneet. Eläinlääkintähuoltoa ohjaavan eläinlääkintähuoltolain muutos on juuri hyväksytty ja se tulee voimaan Eläinlääkintähuoltolain muutoksessa on ennaltaehkäisevä hyötyeläinten terveydenhuolto nostettu keskeiseksi tavoitteeksi, lisäksi kunnan ja valtion työnjakoa viranomaistehtävien järjestämisessä on haluttu selkeyttää. Sopimuksessa Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen järjestämisestä todetaan, että vähintään kerran vuodessa järjestetään ympäristöpalvelujen seurantakokous, jossa käsitellään mm. seuraavan vuoden palvelujen laatua, määrää, hinnoittelua ja resursseja. Olennaiset muutokset palvelujen järjestämisessä on aina käsiteltävä seurantakokouksessa. Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen sopimuksen mukaisessa kuntien yhteisessä seurantakokouksessa on päätetty, että vuoden 2010 alkupuolella perustetaan työryhmä selvittämään eläinlääkintähuollon järjestelyjä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella. Erityisesti työryhmän haluttiin selvittävän toimipisteiden sijaintia ja kustannustenjakoperiaatteita sekä uuden eläinlääkintähuoltolain mukaisia muutoksia kunnan velvollisuudessa eläinlääkintähuollon järjestämisessä. Työryhmään kutsutaan ympäristölautakunnan edustajan lisäksi kuntien edustajat sekä eläinlääkäreiden edustaja. Lisäksi työryhmä voi kutsua kuultavaksi muitakin asiantuntijoita. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt perustaa työryhmän selvittämään eläinlääkintähuollon järjestelyjä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella. Se nimesi siihen omat edustajansa ja pyytää nyt yhteistyössä mukana olevia kuntia nimeämään edustajansa työryhmään.

13 Kunnanhallitus Kj. Hirvensalmen kunnan edustajaksi nimetään tekninen johtaja Asko Viljanen. Keskustelun aikana Jukka Manninen esitti Pirkko Luntan kannattamana, että Hirvensalmen kunnan edustajiksi nimetään tekninen johtaja Asko Viljanen ja Ahti Lindgren. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen edustajiksi Asko Viljasen ja Ahti Lindgrenin.

14 Kunnanhallitus SUONTEEN VESIOSUUSKUNNAN MAKSATUSHAKEMUS/III RAKENNUSVAIHE Khall. 261 Suonteen vesiosuuskunta on lähettänyt Hirvensalmen kunnalle vesiosuuskunnan rakennushankkeen III-vaiheen maksatushakemuksen. Suonteen vesiosuuskunta aloitti rakentaa vesi- ja viemäriverkostoa vesihuollon hankesuunnitelman mukaisesti haja-asutusalueelle Pöyryn kylästä Kuitulaan. Vesihuoltohankkeen III-vaiheen kustannusarvio on Etelä-Savon ympäristökeskus on tehnyt päätöksen avustaa hanketta 25 %. III-vaihe alkoi ja se päättyi Vesihuoltohankkeen III-vaihe on valittu EU-osarahoitteiseksi hankkeeksi alueen voimakkaan yrityskannan ansiosta. Hankkeessa rakennetaan Tuukkalan kylän alueelle vesi- ja viemärirunkolinjaa sekä osuuskunnan jakeluverkosto palvelemaan nykyisiä tarpeita ja mahdollistamaan yritystoiminnan kehittyminen ja laajeneminen tulevaisuudessa. Hankkeella mahdollistetaan myös yksityistalouksien sekä vakituisen että vapaa-ajanasutuksen vesihuolto ja uusien määräysten mukainen jätevesien käsittely rakentamalla alueen lähiverkko. Hankkeella turvataan myös ainutlaatuisen järviluonnon säilyminen puhtaana. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vesihuollon avustusperiaatteista. Niiden mukaan kunta avustaa vesihuollon kehittämishankkeita rakentamisen ja suunnittelun osalta 15 prosentin tuella. Tukea on myönnetty mm. Ripatin ja Hintikan vesiosuuskunnille. Hyväksyttävissä kustannuksissa on noudatettu EU-osarahoituksen määräyksiä. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt myöntää valtuuston hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti Suonteen vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeen III-vaiheelle avustusta 15 prosenttia III-vaiheen hyväksyttävistä suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista, enintään Etelä-Savon ympäristökeskus on hyväksynyt hankkeen IIIvaiheen maksatushakemuksen tukikelpoisiksi kustannuksiksi ,46. Hirvensalmen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnan osuus on 15 % eli ,56. Maksatushakemus on kokonaisuudessaan esillä kokouksessa.

15 Kunnanhallitus Kj. Kunnanhallitus hyväksyy Suonteen vesiosuuskunnan III-vaiheen maksatushakemuksen ja maksaa kunnan osuutena vesiosuuskunnalle ,56. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Luntta ilmoitti oma-aloitteisesti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus TEKNISTEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Tekn.ltk Teknisten päävastuualueen johtosääntöä esitetään muutettavaksi siten, että kunnanhallituksessa aikaisemmin päätetyt maaainesluvat siirretään rakennuslautakunnan päätettäviksi, esittely tekninen johtaja. Muutettu johtosääntö esillä kokouksessa. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle teknisen päävastuualueen johtosäännön hyväksyttäväksi. Johtosääntö liitteenä nro 5. Khall. 262 Johtosääntöluonnos liitteenä 2. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan teknisen päävastuualueen johtosääntöluonnoksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

17 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN KAIJA JA OLAVI KOLEHMAISEN POIKKEAMISHAKEMUK- SEEN/LUVAN MYÖNTÄMINEN Rak.ltk Kaija ja Olavi Kolehmainen hakevat poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Väisälän kylässä tilalle Järvelä RN:o 10:88 lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutosta asuinrakennukseksi. Rakennuspaikka sijaitsee Puulan rannalla. Tilan koko pinta-ala on 1,5 ha. Tilalla sijaitsee rakennusluvalla laajennettu 75,5 ke-m 2 loma-asunto. Rakennuksessa on suoritettu lopputarkastus Lämpöhäviölaskelma rakennuksesta on toimitettu. Naapureita on kuultu 3 kpl. Näillä ei ole huomautettavaa. Vt.rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisesta poikkeamishakemuksesta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan vaatimukset. Rakennusoikeus tontille määräytyy Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. Khall 263 Poikkeamislupahakemusasiakirjat esillä kokouksessa. Kj Kunnanhallitus myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein.

18 Kunnanhallitus SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN LUNASTUSHINNAN HYVÄKSYMI- NEN/JAALAN KOTISEUTUSÄÄTIÖ Khall. 264 Hirvensalmen kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että se käyttää lunastusoikeuttaan Jaalan kotiseutusäätiölle siirtyneisiin Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeisiin. Lunastusvaatimukset ovat Hirvensalmen lisäksi esittäneet Hankasalmen, Joutsan, Juvan ja Mäntyharjun kunnat sekä Mikkelin kaupunki. Kaiken kaikkiaan Jaalan kotiseutusäätiölle on siirtynyt 1500 yhtiön osaketta. Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen suorittamassa jaossa ja arvonnassa on Jaalan kotiseutusäätiölle siirtyneet 1500 osaketta jaettu lunastusvaatimisten tehneiden kuntien kesken seuraavasti: - Hankasalmen kunta 71 osaketta - Hirvensalmen kunta 164 osaketta - Joutsan kunta 114 osaketta - Juvan kunta 393 osaketta - Mikkelin kaupunki 539 osaketta - Mäntyharjun kunta 219 osaketta Osakkeiden lunastushinnasta on käyty neuvotteluja lunastusvaatimuksen esittäjien ja Jaalan kotiseutusäätiön edustajien kesken. Jaalan kotiseutusäätiö esittää osakkeiden lunastushinnaksi euroa/osake päivätyllä kirjeellään. Vastaus on annettava Jaalan kotiseutusäätiölle viimeistään Kj. Hirvensalmen kunnanhallitus hyväksyy Jaalan kotiseutusäätiölle siirtyneiden osakkeiden lunastushinnaksi euroa/osake.

19 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 265 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Verohallinnon tilitystulosteet Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätös valtionavun myöntämisestä pandemiavarautumisesta aiheutuviin toimenpiteisiin. 3. Te keskuksen tiedote lokakuun 2009 työllisyystilanteesta. 4. Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 5. valtuuston pöytäkirja hallituksen pöytäkirja Vaalijalan ky:n 7. hallituksen pöytäkirja yhtymäkokouksen pöytäkirja sekä talousarvio ja taloussuunnitelma. 9. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote Mikkelin seudun seutufooruminen johtosännön hyväksymisestä. 10. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja Etelä-Savon ympäristökeskuksen ilmoitus Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä. 13. Rakennuslautakunnan pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

20 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall. 267 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja informoi seuraavista asioista kunnanhallitusta: 1) Kunnan talouden ennuste /2009 toteuman perusteella 2) Etelä-Savon tietohallinto Oy:n tilanteesta.

21 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 261, 263, 264 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: , 262, 266 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot