Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu Kuopio Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000. Itkonniemenkatu 13 70500 Kuopio Finland +358 4077 30125 info@snowek."

Transkriptio

1 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Snowek hiekoituskauhat S700 / S1000 / S1200 / S1500 / S2000 / S2500 / S3000 Sarjanumerosta 0814XXXX alkaen Itkonniemenkatu Kuopio Finland SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED

2 JOHDANTO Onnittelemme uuden SNOWEK HIEKOITUSKAUHAN hankinnasta. Tuote on Snowek Oy:n suunnittelema ja valmistama. Hiekoituskauha on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään tunnettujen valmistajien toimittamia komponentteja. Suunnittelun ja tuotannon kaikissa vaiheissa on noudatettu tiukkoja laatuvaatimuksia ja laadunvalvonnan kriteerejä. Tämä ohjekirja sisältää hiekoittimen tehokkaaseen käyttöön ja huoltoon tarvittavat ohjeet. Seuraamalla tarkasti tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita, varmistat hiekoittimen häiriöttömän ja pitkäaikaisen käyttöiän. Varmista että jokainen kuljettaja ja huollosta vastaava henkilö lukee tämän ohjekirjan huolella ennen hiekoittimen käyttöä tai huoltotöiden aloittamista. Kaikissa tilanteissa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuusseikkoihin. Tämä ohjekirja on osa hiekoituskauhaa ja sen tulee siirtyä kauhan myynnin tai luovutuksen jälkeen uudelle omistajalle. Jos tämä ohjekirja muuttuu lukukelvottomaksi tai häviää, hanki välittömästi uusi kirja Snowek Oy:ltä tai yhtiön verkkosivuilta Jatkuvasta tuotekehitystyötä johtuen Snowek oy pidättää oikeudet rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin siitä etukäteen ilmoittamatta. Tästä johtuen on mahdollista, että jotkut tässä ohjekirjassa annetut tiedot ovat saattaneet muuttua kirjan painamisen jälkeen. Ota yhteyttä Snowek Oy:seen tai hiekoituskauhan myyneeseen tahoon, jos tarvitset lisätietoja hiekoituskauhan käytöstä tai huollosta. Tässä ohjekirjassa esitetyt seikat perustuvat elokuussa 2014 saatavissa oleviin tietoihin. Snowek Oy ei vastaa kirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista. TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ Tämä turvallisuussymboli löytyy tästä kirjasta aina tärkeän turvallisuuteen liittyvän tiedon kohdalta. Lue tällaiset kohdat erityisen tarkasti ja noudata kaikkia annettuja turvallisuuteen liittyviä ohjeita tarkasti. Hiekoituskauhan käytössä ja huollossa on tässä ohjekirjassa mainittujen seikkojen lisäksi noudatettava kaikkia maassa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Ohjekirjassa mainittuja huolto- ja säätöohjeita tulee noudattaa. Se takaa hiekoituskauhan häiriöttömän ja turvallisen käytön. Jos hiekoituskauhaan tulee joku vika, ota yhteyttä myyjän huoltoon. Lopeta työskentely välittömästi, jos on olemassa pienintäkään loukkaantumisvaaraa. Älä ylitä valmistajan suosittelemia hydrauliikan käyttölämpötila-alueita tai käyttöpaineita. Älä koskaan irrota hydrauliikkaletkuja letkua vetämällä, maalaa letkuja tai kiristä hydrauliikan liittimiä liikaa vaurioitumisen ehkäisemiseksi. 1 SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS KONEEN KÄYTTÖTARKOITUS TURVALLISUUSOHJEET Yleistä Varoitustarrat TUNNISTETIEDOT JA VARAOSAT Tyyppikilpi Varaosat HIEKOITUSKAUHAT PÄÄOSAT Hiekoituskauha edestä Hiekoituskauha sivusta HIEKOITTIMEN LIITTÄMINEN PERUSKONEESEEN Hiekoittimen kiinnittäminen Hiekoittimen irroittaminen Hiekoittaminen Siirtoajo YLLÄPITO Yleistä Päivittäinen huolto Viikottain tehtävät huollot Hiekoituskauden jälkeen tehtävä huolto TEKNISET TIEDOT Hydrauliikka-kaaviot TAKUUEHDOT SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED 2

4 1. VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja: Osoite: Snowek Oy Itkonniemenkatu 13, FIN Kuopio Vakuuttaa, että markkinoille tuodut hiekoituskauhamallit S700, S1000, S1200, S1500, S2000, S2500 ja S3000 ovat niihin soveltuvin osin konedirektiivin 2006/42/EY mukaisia Kuopiossa Jaakko Happonen, Pääsuunnittelija 3 SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED

5 2. KONEEN KÄYTTÖTARKOITUS Snowek-hiekoituskauhat on tarkoitettu tehokkaaseen piha- ja tiealueiden hiekoitukseen. Hiekoituskauhat sopivat kauhakuormaajiin, kiinteistönhuolto-koneisiin sekä maataloustraktoreihin. Tuotteita ei ole tarkoitettu maansiirtoon, kaivamiseen tai jonkun muun raskaamman materiaalin siirtoon. Virheellinen käyttö päättää valmistajan takuun. 3. TURVALLISUUSOHJEET Lue ja noudata tarkasti seuraavassa esitetyt turvallisuuteen liittyvät ohjeet. 3.1 YLEISTÄ Varmista, että traktoriin/kuormaimeen saa liittää tämän tyyppisen ja -painoisen hiekoituskauhan. Hiekoitinta saa käyttää vain henkilö, joka on perehtynyt laitteen toimintaan ja hallitsee sen toiminnot. Tutustu hiekoittimen toimintoihin ja toimintaan turvallisella alueella ennen käyttöä, jossa harjoittelusta ei aiheudu vaaratilanteita. Noudata kaikkia hiekoittimessa olevia varoitus- ja opastustarroja. Älä käytä hiekoitinta alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Myös väsymys voi johtaa vaaratilanteisiin. Varmista ennen käyttöä, että kaikki huollot on tehty oikein ja ajallaan. Tarkista mekaanisten osien kuluneisuus ja oikea säätö, vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat heti uusiin. Tarkista pulttien ja muttereiden kireys määrävälein. Älä koskaan laita käsiä tai muita kehonosia hiekoittimen pyörivien osien lähelle hydrauliikkajärjestelmän ollessa kytkettynä, koska mahdollinen häiriö järjestelmässä voi aiheuttaa puristumisvaaran. Älä koskaan mene hiekoittimen alle, jollei sitä ei ole tuettu tai nostettu asianmukaisella mekaanisesti lukitulla nosto- tai tukilaitteella, koska peruskoneen hydrauliikkajärjestelmän vioittuminen tai joku muu ennalta arvaamaton asia voi aiheuttaa puristumisvaaran. Älä muuta hiekoittimen rakennetta, se voi johtaa turvallisuusriskeihin joita ei voi ennakoida. Älä anna hiekoitinta tottumattoman käsiin. Lainaaja on vastuussa mahdollisista vaurioista ja onnettomuuksista. 3.2 VAROITUSTARRAT Tässä tuotteessa on varoitusmerkkejä, jotka on kuvattu alla. Varmista, että ymmärrät niiden merkityksen ennen kuin tuote otetaan käyttöön. Puhdista/vaihda varoitustarrat, jos ne ovat lukukelvottomat tai puuttuvat kokonaan. Tarrojen tilauksesta saat lisätietoja Snowek myyjältäsi. SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED 4

6 Puristumisvaara Lue aina ohjeet ja turvamääräykset ennen käyttöä Älä oleskele tällä alueelle koneen ollessa käynnissä. Varo käsiä, älä vie niitä tälle alueelle kun laite on käytössä. Pysy riittävän kaukana koneesta, kun se on käynnissä tai liikkeessä. Tämän määräyksen huomiotta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövammaan tai pahimmassa tapauksessa kuolemaan. Älä käytä laitetta ennen kuin olet perehtynyt huolellisesti kaikkiin ohjeisiin ja turvamääräyksiin sekä varmistanut, että ymmärrät niiden sisällön. Jos et ymmärrä jotakin, ota yhteyttä Snowek -myyjääsi. Väärät tulkinnat voivat johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai pahimmassa tapauksessa kuolemaan. Varo pyöriviä teloja Hiekoituskauhassa on pyöriviä teloja, jotka voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia. Älä oleskele hiekoituskauhan läheisyydessä alueelle koneen ollessa käynnissä. Varo käsiä, älä vie niitä tälle alueelle kun laite on käytössä. 5 SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED

7 4. TUNNISTETIEDOT JA VARAOSAT 4.1 TYYPPIKILPI Hiekoituskauhojen tyyppikilpi sijaitsee kauhan takaosassa. Kuva 1 Tyyppikilvessä on seuraavat tiedot: Malli (Model) Sarjanumero (Serial No.) Paino (Weight) 4.2 VARAOSAT Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia huoltojen ja korjauksien yhteydessä, se varmistaa että hiekoitin pysyy alkuperäisessä kunnossa. Ilmoita aina kauhan tyyppi ja valmistusnumero varaosia tilattaessa. Kirjaa työlaitteen malli ja valmistenumero alla olevaan tilaan. Tyyppi Valmistenumero Varmista hiekoittimen rakenteellinen turvallisuus ja toimivuus, käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED 6

8 5 HIEKOITUSKAUHAT PÄÄOSAT 5.1 HIEKOITUSKAUHA EDESTÄ 1) Hiekoitustela 2) Murskausakseli 3) Suojaverkko 4) Pultattavan sovitteen reiät (Malleissa S ) 5) Hiekoitustelan kumit ja kumin kiinnikkeet Kuva HIEKOITUSKAUHA SIVUSTA ) Huulilevy 7) Lisälaitojen pulttireiät 8) Nostokorvake 9) Laakerien ja ketjun suojapelti 10) Rasvattavat kohteet Kuva 3 7 SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED

9 6 HIEKOITTIMEN LIITTÄMINEN PERUSKONEESEEN Tässä osiossa käsitellään hiekoittimen turvalliset kiinnitys- ja irrotusmenetelmät. Noudattamalla ohjeita saat laitteen turvallisesti kiinnitettyä ja irrotettua peruskoneesta. 6.2 HIEKOITTIMEN KIINNITTÄMINEN Hiekoitin on paras kiinnittää tasaisella alustalla, koska kalteva alusta vaikeuttaa hiekoittimen kiinnittämistä ja voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen. Kiinnitä hiekoitin peruskoneeseen. 6.3 HIEKOITTIMEN IRROITTAMINEN Hiekoitin on paras irrottaa tasaisella alustalla, koska kalteva-alusta vaikeuttaa laitteen irrottamista ja voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen. Aseta hiekoitin maata vasten haluttuun irrotuspaikkaan. Kytke seisontajarru ja sammuta peruskone. Irrota pikaliittimet hiekoittimesta ja suojaa ne. Käynnistä peruskone ja irrota hiekoitin Muista suojata pikaliittimet säältä ja lialta. Muista rasvata hiekoitin viikoittaisen rasvausohjeen mukaan (8), jos se jätetään pitemmäksi ajaksi säilytykseen. Kytke seisontajarru ja sammuta kone. Älä koskaan mene hiekoittimen tai aisaston alle, mikäli niitä ei ole erikseen mekaanisesti tuettu. Puhdista ja kiinnitä peruskoneen ja hiekoituskauhan pikaliittimet. Testaa laitteen toiminta ja tarkista laite öljyvuotojen varalta. Varmista ensimmäisellä kiinnityskerralla pikakiinnitys koukkujen sopivuus, lukitustappien kiinni meneminen ja säädä syvyydenrajoittimet sopiviksi. Kiinnitys ja syvyydenrajoittimensäädöt on hyvä tarkistaa ennen jokaista käyttökertaa. 6.4 HIEKOITTAMINEN Varmista aina ennen hiekoittamista, että mekaaninen kiinnitys on lukittu. Varmista myös etteivät letkut ja johdot jää puristukseen tai hankaukseen. Pyöräytä telaa hetken aikaa ja tarkista ettei öljyvuotoja esiinny. Uuden laitteen ollessa kyseessä on kuljettajan syytä harjoitella rauhassa kaikki liikkeet ja hiekoittimen toiminta suljetulla alueella. SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED 8

10 Aseta aisaston korkeus siten, että hiekoitin jää sopivalle korkeudelle maasta, parhaan korkeuden saat kokeilemalla eri korkeuksia (korkeuden muuttaminen vaikuttaa hiekan leviämiseen). Kytke hydrauliikka päälle, jolloin hiekoitustela rupeaa pyörimään ja hiekkaa rupeaa tulemaan hiekoittimen alaosasta. Hiekoittimen päällä olevasta säätöventtiilistä voidaan säätää hiekoitusnopeutta. Säädin säätää nopeutta vain toiseen suuntaan, toiseen suuntaan hiekoitin pyörii säädöstä riippumatta täydellä nopeudella. Hiekoitushiekkana saa käyttää ainoastaan seulottua hiekoitussepeliä, jonka raekoko on 3-8mm. 6.5 SIIRTOAJO Noudata suurta varovaisuutta siirtoajon aikana. Lue alla oleva teksti. TÄRKEÄÄ: Nosta hiekoituskauha riittävän ylös ja varmista hiekoittimen kunto ennen siirtoajoa. Vähennä nopeutta jos tiessä on heittoja tai kuoppia. Liian suuri tilannenopeus johtaa hiekoittimen tai peruskoneen vaurioitumiseen. 7 YLLÄPITO 7.1 YLEISTÄ Noudata seuraavia ohjeita! Noudata kaikki turvallisuuteen liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä, sekä tässä ohjekirjassa annettuja turvallisuus-ohjeita, kun suoritat huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Pysäköi peruskone tasaiselle ja kovalle alustalle. Laske hiekoituskauha alas pohjan varaan. Estä peruskoneen liikkuminen. Pysäytä peruskoneen moottori ja poista virta-avain. Käytä vain hyvässä kunnossa olevia kunnollisia ja tarkoitukseen soveltuvia työkaluja. Noudata turvallisia työtapoja kaikissa tilanteissa ja pukeudu työhön sopiviin vaatteisiin. Käytä silmä- ja hengityssuojaimia tarpeen mukaan. Muista asentaa takaisin kaikki mahdollisesti irrotetut suojukset ja turvavarusteet. Varmista että koneen kaikki tarrat ovat hyvässä kunnossa huoltotöiden jälkeen. Korvaa vaurioituneet tarrat uusilla. 9 SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED

11 7.2 PÄIVITTÄINEN HUOLTO Päivittäisiin huoltotoimenpiteisiin kuuluvat seuraavat tarkastukset: Tarkista hiekoituskumien kunto Tarkista ettei hydrauliikassa esiinny vuotoja ja letkut ovat kunnossa Tarkista hiekoittimen mekaaninen kunto yleisesti 7.3 VIIKOTTAIN TEHTÄVÄT HUOLLOT Päivittäisen huoltojen lisäksi suorita seuraavat toimenpiteet. Tarkista sovitteen kiinnityspulttien kireys ja kiristä tarvittaessa Rasvaa kaikki rasvauskohteet kuvan 2 mukaan. Suositeltava rasvalaatu on Neste OH GREASE tai vastaava voitelurasva. Tarkista ketjun kireys ja säädä tarvittaessa Hiekoituskauhoissa rasvauskohteet jakautuvat seuraavasti (kuva 4): Laakerien rasvaus 4 nippaa (nro.1) (Kaksi nippaa kauhan molemmin puolin) Kuva HIEKOITUSKAUDEN JÄLKEEN TEHTÄVÄ HUOLTO Suosittelemme tekemään hiekoituskauden jälkeen vähintään kohtien 7.2 ja 7.3 toimenpiteet. Lisäksi suosittelemme suorittamaan huoltomaalauksen, mikäli hiekoittimen maalipinta on pahoin kulunut. Huolto suositellaan tehtäväksi kauden päätteeksi. Hiekoittimissa käytettävä harmaa värikoodi on RAL7043 ja sinisten osien värikoodi on RAL5015. Isompaan maalaukseen suositellaan 2 komponenttista ruosteenestopigmentoitua maalia esim. Tikkurila Temadur SC80 tai Teknoksen Teknodur Combi Muista puhdistaa maalattava pinta rasvanpoistoaineella ennen maalausta. Ketju voidaan rasvata ketjurasvalla. SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED 10

12 8 TEKNISET TIEDOT 8.1 HYDRAULIIKKA- KAAVIOT Kaikissa hiekoittimissa hydrauliikkakaavio on samanlainen peruskoneesta tai hiekoittimen koosta riippumatta (kuva 5). Kuva 5 11 SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED

13 9 TAKUUEHDOT SNOWEK OY:N YLEISET TAKUUEHDOT 1. Takuun kattavuus Toimittaja antaa toimittamilleen uusille laitteille näiden takuuehtojen mukaisen takuun, joka koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 8 erikseen mainittuja asioita. 2. Takuun alkaminen Takuuaika alkaa laitteen hyväksytystä toimituspäivästä. Laitteen toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun asennus on hyväksytysti suoritettu tai asiakas on ottanut kyseisen laitteen tuotantokäyttöön. Laite katsotaan otetuksi käyttöön, kun Toimittaja on sopimuksen mukaisesti toimittanut laitteen asiakkaalle. Mikäli erillisestä hyväksymistestistä ei ole sovittu, asiakkaan tulee suorittaan laitteen vastaanottotarkastus seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Toimittaja on sopimuksen mukaisesti toimittanut laitteen asiakkaalle. Asiakkaan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Toimittajalle toimituksessa havaitsemistaan virheistä tai puutteista. 3. Takuuajan kesto Takuuaika on valmistajan ilmoittama takuuaika eli yksi (1) vuosi, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Poikkeavat takuuajat ja -ehdot tulee merkitä kauppasopimukseen ollakseen päteviä. Toimittaja ja Asiakas sopivat tarvittaessa erikseen takuusta korjaustyölle ja siinä käytetyille varaosille. 4. Takuuseen sisältyvä työ Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuun aikana todetun ja sen piiriin kuuluvan vian korjaus normaalina työaikana Toimittajan huoltokorjaamossa, Toimittajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muussa Toimittajan osoittamassa paikassa. 5. Takuukorjauksen toimitusehto sovittu, on se vapaasti Toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen varastossa ilman kuljetuspakkausta. Jos korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin Toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat kustannukset, kuten matka- ja odotustunnit, päivärahat, matkakulut sekä laitteen irrotus ja uudelleenasennustyöstä aiheutuneet kulut, Toimittajan voimassa olevan huolto- ja korjaustöiden veloitushinnaston mukaan Takuun perusteella vaihdetut alkuperäiset osat jäävät Toimittajan omaisuudeksi. 6. Takuukorjauksen edellytykset Takuukorjauksen edellytyksenä on, että a. vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa, b. valmistajan ja Toimittajan antamia asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu, c. laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita, d. takuukorjausvaatimuksen esittää laitteen tilaaja tai tämän edustaja, e. tilaaja tai tämän edustaja toimittaa laitteen huoltokorjaamoon viipymättä vian tultua todetuksi ja vastaa laitteen kunnosta siihen saakka, kun se on luovutettu korjattavaksi. Luovutettaessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee toimituspäivä, tilausviitteet, vian yksilöinti sekä kuvaus laitteen käyttöolosuhteista. Mikäli todetaan, ettei asiakkaan ilmoittama vika tai virhe kuuluu takuun piiriin, Toimittajalla on oikeus veloittaa vian tai virheen etsimisestä ja paikallistamisesta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Toimittaja ja Asiakas sopivat erikseen takuukorjauksen toimitusehdosta. Mikäli tästä ei ole SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED 12

14 7. Korjatun tuotteen takuu Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun. 8. Takuun rajoitukset Takuu ei kata: a. sellaisten vikojen korjausta, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta kuten hiekoituskumien tai telan kuluminen, käyttövirheistä, muiden kuin Toimittajan tai tämän valtuuttaman edustajan suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta tai mitoitusperusteista poikkeavista käyttöolosuhteista tai siitä, että ostaja on valinnut käyttöön tai käyttökohteeseen sopimattoman tai väärin mitoitetun laitteen. b. viallisen laitteen aiheuttamien välillisten tai välittömien vahinkojen korvaamista, c. vian korjaamista, jos joku muu kuin Toimittajan huoltokorjaamo tai Toimittajan valtuuttama huoltoliike on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia. 9. Erimielisyyksien ratkaiseminen Myyjän ja Asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaisee lopullisesti yksi välimies Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 13 SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED

15 SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED 14

16 Tuotteen sarjanumero Valmistuspäivä 15 SNOWEK OY, ALL RIGHTS RESERVED

K14-malli. www.raikomachines.com KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Sah-Ko Oy Lumijoentie 6, PL13 90401Oulu +358 207 448 500. Huom. kuvassa K15

K14-malli. www.raikomachines.com KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Sah-Ko Oy Lumijoentie 6, PL13 90401Oulu +358 207 448 500. Huom. kuvassa K15 K14-malli KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Huom. kuvassa K15 Sah-Ko Oy Lumijoentie 6, PL13 90401Oulu +358 207 448 500 www.raikomachines.com SISÄLLYSLUETTELO 1 TURVALLISUUSOHJEET... 4 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostanut yhden markkinoiden parhaista perämoottoreista. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi valmistaja on Mercury Marine, maailman johtava veneteknologian

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöopas ja takuutiedot

Käyttöopas ja takuutiedot Versio 1.0 Käyttöopas ja takuutiedot MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B LAKISÄÄTEISET TIEDOT VASTUUVAPAUSLAUSEKE SAMSUNG ELECTRONICS PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN MUUTTAA TUOTTEITA, TIETOJA JA TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot