3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS..."

Transkriptio

1 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KAUPUNGIN HALLINTO KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA TEKNISEN TOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...114

2 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosiksi valittu valtuusto toteutti 2. toimintavuotenaan 2006 laatimaansa kaupunkistrategiaa. Visiossaan kaupunki hyödyntää keskeistä sijaintiaan, hyviä yhteyksiään ja yhteistyömahdollisuuksiaan. Se painottaa väestön vähenemisen pysäyttämistä, taloudenhoitoa, työpaikkojen luomista sekä matkailun ja imagon kehittämistä. Väestö väheni vuoden aikana 13 hengellä. Se on pienin väestötappio vuosiin. Väestömuutto oli positiivinen. Siihen vaikuttivat vilkas asuntorakentaminen sekä rakentamisen ja muuton kannusteet. Talouden osalta kehitystä on pidettävä myönteisenä. Verotuotto kasvoi ennätyksellisesti 7,7 % ja oli 17 milj. euroa. Kunnallistalous saatiin plussalle eli ylijäämäiseksi. Vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa ja poistot 2,1 milj. euroa. Silti taloudessa riittää paljon parannettavaa. Työpaikkoja luotiin rakentamalla liike- ja tuotantotiloja ja perustamalla uusia yrityksiä. Kaupunki rakensi Rautia -puutarha- ja rautakauppamyymälän samalla kun Agri-Market -hallia laajennettiin. SopValm Oy:lle rakennettiin m 2 :n teollisuushalli investointituen turvin. Mustansuon teollisuusaluetta kunnostettiin. Tavoitetta I pystyttiin hyvin hyödyntämään työpaikkojen luomiseksi ja teollisuuden edellytysten parantamiseksi. Avustuksia haettiin ja saatiin ennätyksellisesti. Työllisyys parani. Viitasaarella käynnistyi myös hoitoalan yrittäjyyttä: Kymönkoskella käynnistyi Simolan hoitokoti vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintana. Keitelepohjassa hoitokoti Kangaskartano tuottaa palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Dextili Oy taloushallinnon yksikkönä käynnisti toimintansa kaupungin keskustassa. Kesällä aloitettiin terveyskeskuksen perusparannus, jolla varustaudutaan vanhusten huollon haasteisiin. Vanhusväestön, varsinkin yli 75-vuotiaiden, osuus Viitasaarella kasvaa. Matkailun kehittämisessä olemme alkutekijöissä. Matkailulle valtuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman, jossa ostosmatkailun keskuksen luominen ja matkailualueiden kehittäminen painottuvat. Ruupon Golf-hanke ei johtanut toivottuun kentän rakentamiseen. Myös imagon kehittäminen on alkuvaiheessa. Tunnettavuutta Viitasaarelle on tuonut ABCliikennemyymäläasema sekä hyvä kaupan vetovoimaisuus. Kehittämistyö vaatii aikaa ja panoksia. Tällainen laaja kehittäminen vaatii paljon kaupungin kehittämistyössä mukana olevilta. Viitasaaren kaupungin puolesta esitän vilpittömät kiitokset siitä, että Te niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijat olette tukeneet kaupunkistrategian toteuttamista. Tulos on luettavissanne. Se on hyvä. Jouko Räsänen Kaupunginjohtaja

3 KAUPUNGIN HALLINTO Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 27. Valtuusto piti vuonna 2006 yhteensä 6 kokousta ja käsiteltyjä asioita kirjattiin 89. Kokousten lisäksi valtuustolla oli iltakouluja. Kaupunginvaltuuston kokoonpano vuonna 2006: Liimatainen Aila Kero Antti Kananen Jussi Friman Esko Grönholm-Paananen Pirjo Haiko Leila Hakonen Kaija Hautsalo Ari Hämäläinen Virpi Kahelin Lea Kananen Mauri Kunelius Jari Lappalainen Pertti Liimatainen Asko Lindlöf Veikko Linna Sisko Manninen Ilpo Myllymäki Seppo Niskanen Pekka Paananen Mervi Pekkarinen Sirpa Puustinen Pekka Ruuhi Teuvo Simonen Antti Simonen Satu Strandman Raimo Suni Hannu Kaupunginhallitus pj. I vpj. II vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen SDP Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. SDP Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. Kok. Kesk. Kok. SDP SDP SDP SDP SDP SDP Kesk. SDP Kok. SDP Vas. Kesk. KD Kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 9. Kaupunginhallitus piti vuonna 2006 yhteensä 27 kokousta ja käsiteltyjä asioita kirjattiin 366. Kokousten lisäksi kaupunginhallituksella oli iltakouluja. Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Jouko Räsänen.

4 4 Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2006: Friman Esko Linna Sisko Grönholm-Paananen Pirjo Myllymäki Seppo alkaen Niskanen Pekka Paananen Mervi Pekkarinen Sirpa Puustinen Pekka saakka Ruuhi Teuvo Strandman Raimo pj. vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Kesk. SDP Kesk. SDP SDP SDP Kesk. SDP Kok. Kesk. Kaupungin organisaatiokaavio WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO Viitasaari KV Pihtipudas KV KH KH Yhteiset ltk:t Perusturvaltk Tekninen ltk Ympäristöltk Perusturva Tekninen ja ympäristötoimi Yhteiset ltk:t Sivistysltk Sivistystoimi Maatalousja lomatoimi Tukipalvelut Yhteinen palvelutuotanto

5 KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA (1 000 ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos VEROTULOT (1 000 ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä Poikkeama talousarvioon Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % -5,9 1,6 5,8 7,7 Tuloveroprosentti 18,50 18,50 19,00 19,00 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 0,70 0,70 0,70 Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,30 0,40 0,40 0,40 Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80 0,90 0,90 0,90 Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 1,40 1,40 1,40 1,40 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 0,00 0,00 0,00 VALTIONOSUUDET ( ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Yleiset valtionosuudet ja -avustukset Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Yhteensä Poikkeama talousarvioon Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % 6,2 5,4 3,9 11,8 LAINAT TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Lainakanta , Lainat , /asukas

6 6 Kaupunki luovutti Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle vuokrataloja, jolloin kaupungilta siirtyi Vuokra-asunnot Oy:lle lainoja apporttikirjan mukaan ,60 euroa. RAHOITUSARVOPAPERIT Sähköosakkeiden myynnistä saatujen varojen kirjanpitoarvo on euroa ja markkina-arvo euroa. Varoja on käytetty tilivuoden aikana teollisuustilojen rakentamiseen yhteensä euroa. VEROTULOT (1000 ) Kiinteistövero Yhteisövero Tulovero TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 VALTIONOSUUDET (1000 ) TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Harkinnanvarainen Opetus- ja kulttuuri Sos.- ja terveystoimi Yleinen valtionosuus

7 7 LAINAT TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Lainat 1000 Lainat / as KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT Pinta-ala Kaupungin kokonaispinta-ala on 1 589,17 km², josta maapinta-ala 1 248,91 km² ja vesipintaala 340,26 km². Vesipinta-alan osuus on 21,41 %. Asukastiheys on 6,0 asukasta/maakm². Väestö Viitasaaren kaupungin asukasmäärä on vähentynyt vuosittain. Vuoden 2005 lopussa asukasmäärä oli ja vuoden 2006 lopussa Asukasmäärä väheni vuoden 2006 aikana 13 hengellä, mikä on huomattavasti pienempi kuin aiempina vuosina. Edellisenä vuonna asukasmäärä väheni 66 hengellä, jolloin väestönmuutokset olivat seuraavat: Syntyneet 45 Kuolleet -81 Kuntaan muutto 270 Kunnasta muutto -309 Maahan muutto +20 Maasta muutto -7 Väkiluvun korjaus -4 Yhteensä -66 ASUKASLUKU

8 8 Väestö jakautui ikäryhmittäin seuraavasti: Ikäryhmä Viitasaari Koko maa lkm % % 0-6 -vuotiaat 422 5,7 7, vuotiaat 677 9,1 9, vuotiaat ,5 66, vuotiaat ,1 8, vuotiaat 664 8,9 5,9 yli 84 -vuotiaat 200 2,7 1,8 Yhteensä ,0 100,0 Työpaikat Viitasaaren kaupungissa olevat työpaikat Vuosi Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut Tuntematon Yhteensä kpl % kpl % kpl % kpl % kpl , , ,0 1 0, , , ,2 64 1, , , ,9 77 3, , , ,2 60 2, , , ,2 74 2, , , ,2 80 3, , , ,2 72 2, , , ,6 65 2, Työvoima ja työttömyys Viitasaari: Työvoima Työttömät Työttömät, ka Työttömyysaste ,3 16,1 15,8 12,7 Työttömyysaste, ka 15,4 14,2 14,2 12,2 Keski-Suomi: Työttömyysaste ,9 15,0 14,8 13,1 Työttömyysaste, ka 14,3 14,0 13,8 12,7 Koko maa: Työttömyysaste ,9 11,9 11,1 9,5 Työttömyysaste, ka 11,1 11,1 10,6 9,5

9 WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kansalaiskunnan johtaminen Tavoite: Kaupunkistrategian valtuustokauden ohjelmatavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Kaupunkistrategian painopisteet ja tavoitteet ovat seuraavat: - ASUKASLUKU KASVUUN Tavoitteena oli väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa. - KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE Vuosikate positiiviseksi v talousarviossa. - LISÄÄ TYÖPAIKKOJA Työpaikkaomavaraisuus yli 100 %. - MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA Matkailun volyymin kaksinkertaistaminen. - IMAGO POSITIIVISEKSI Viitasaari sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa. Toteutuminen: Strategian mukaisia tavoitteita ei ole toimikauden puolivälissä täysin saavutettu paino pistealueilla, mutta merkittävää edistymistä on tapahtunut asukasluvun, kunnallistalouden ja työpaikkojen suhteen. Muuttotappio on saatu käännettyä muuttovoitoksi ja tilikauden tulos hienoisesti ylijäämäiseksi. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työpaikat lisääntyivät Viitasaarella 6,3 %. Uusia työpaikkoja v syntyi Keski-Suomen TE-keskuksen myöntämien yritystukipäätösten myötä Viitasaarelle 46 kpl. Valtakunnallisen v vetovoimatutkimuksen mukaan 84 % talouden eniten ansaitsevista perheenjäsenistä kävi töissä Viitasaarella. ABC-rantahuoltamo on houkutellut nelostien ohikulkijoita ja matkailijoita pysähtymään Viitasaarelle runsain määrin. Tavoite: Wiitaunionin malli on osa hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mallia. Toteutuminen: Isäntäkuntamalli on huomioitu valtakunnallisessa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa yhteistoiminta-alueen kehittämisvaihtoehtona. Tavoite: Tulevalla EU-ohjelmakaudella edut pysyvät entisellään.

10 10 Toteutuminen: Pohjoisen Keski-Suomen alueen kunnat hyväksytty EU-ohjelmakauden Tavoite 1- alueeksi. Tavoite: Nelostien säilyttäminen valtakunnallisena pääväylänä ja sen turvallisuuden parantaminen sekä Sinisen tien perusparannus Toteutuminen: Nelostien liittymäalueita on kunnostettu ja Hännilänsalmen sillan peruskorjaus alkaa syksyllä Sinisen tien peruskorjauksen tiesuunnitelma välillä Taimoniemi-Keiteleen kunnan raja on parhaillaan valmistumassa. Tiehanketta päästään parantamaan syksyllä Tavoite: Hankkeisiin on saatu ulkopuolinen rahoitus täysimääräisesti Toteutuminen: Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n v rakennuttamaan kyläkaistahankkeeseen saatiin 90 %:nen tukirahoitusosuus, jolloin kuntien rahoitusosuus jäi 10 %:iin. Omistajaohjaus Tavoite: Kaupungin omistuksessa ja käskyvallassa olevien yhteisöjen ja yhtiöiden omistajapoliit tisten linjausten määrittely. Toteutuminen: Konserniohjeet on tarkoitus antaa vuoden 2007 aikana.

11 1.6. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN TUNNUSLUVUT 11

12 12 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0 66 Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,2 19,0 Vuosikate/Poistot, % 106,1 52,0 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

13 13 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 33,5 29,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 24,4 24,5 Lainanhoitokate 0,9 1,0 Kassan riittävyys, pv 73 5 Asukasmäärä

14 14 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 33 0 Aineettomat oikeudet 33 0 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat 68 7 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet II Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Arvonkorotusrahasto IV Muut omat rahastot V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä VI Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 C PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot 0 0 Ostovelat 0 0 Muut velat 0 0 II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 61,6 63,1 Rahoitusvarallisuus /as. -874, Suhteellinen velkaantuneisuus-% 51,5 52,7 Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä

16 16 KOKONAISTULOT JA -MENOT (ULKOISET) TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,3 Verotulot , ,7 Valtionosuudet , ,0 Korkotuotot 428 0, ,2 Muut rahoitustuotot 381 0, ,3 Satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät ,4 0 0,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 724 1,5 46 0,1 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 109 0, ,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,5 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,3 Korkokulut 360 0, ,8 Muut rahoituskulut 367 0, ,4 Satunnaiset kulut 0 0, ,2 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 0, ,9 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,3 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 200 0,4 0 0,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0

17 17 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt - As. Oy Viitasaaren Kustaanmiekka, 79,71 % - Kiinteistö Oy Viitasaaren Pienteollisuushallit, 69,01 % - Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, 100 % Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt - Viitasaaren Lämpö Oy Muut yhtiöt - Kehittämisyhtiö Witas Oy, 52,06 % - Viitasaaren Koulukiinteistö Oy, 76,0 % - Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy, 91,30 % Kaikki tytäryhteisöt on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen. Kuntayhtymät - Keskisuomen liitto, 2,80 % - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky, 3,71 % - Suojarinteeen ky, 3,77 % - Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, 12,36 % Kaikki kuntayhtymät on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen. Osakkuusyhteisöt - As. Oy Pihkurinsuu, 21,69 % - As. Oy Suovansato, 74,89 % - Keskitien Kauppakiinteistö Oy, 46,67 % - Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy, 20,00 % - Sammakkokangas Oy, 22,00 % - Viitasaaren Liikennekiinteistö Oy, 27,65 % Olennaisuuden periaatteita noudattaen osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen.

18 18 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus 5 0 Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus ky:n oman po:n lisäyksestä 44 0 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS KONSERNIRESERVI 0 0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0 0 Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 9 33 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot 16 0 Muut velat Siirtovelat 0 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 20 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 50,1 53,0 Rahoitusvarallisuus, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallituksen on kuntalain 70 :n mukaan toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden 2006 tulos on ylijäämäinen ,54 euroa. Taseessa on edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä ylijäämää ,87 euroa. Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden 2006 ylijäämäinen tulos ,54 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille.

21 21 2. TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2.1. KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA VAALIT V järjestettiin Tasavallan presidentin vaalit. Äänioikeutettuja oli Viitasaarella 6331 henkilöä ja äänestämässä kävi I vaalissa yhteensä 4191 äänestäjää eli äänestysprosentti oli 66,2 %. Toisessa vaalissa kävi äänestämässä 4367 äänestäjää eli äänestysprosentti oli 69,0 %. Ennakkoon äänesti I vaalissa 58,9 % äänestäneistä ja II vaalissa 59,8 % äänestäneistä. Viitasaarella on neljä äänestysaluetta. Kaupunki maksaa keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikunnan ja ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden menot. Muiden kuin kunnallisvaalien osalta valtio suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaista äänioikeutettua kuntalaista kohden. 110 Vaalit TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,38 198,0 Toimintakulut , ,10 122,0 Toimintakate , ,28-44,5 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Vuoden 2006 lopussa käynnistettiin naapurikuntien kanssa neuvottelut kunta- ja palvelurakenneyhteistyöstä. Viitasaaren kaupunginvaltuuston ja Pihtiputaan kunnanvaltuuston yhteinen Wiitaunionin valtuustoseminaari pidettiin , jolloin käytiin läpi palvelurakenneuudistuksen lähtökohtia. Toimintavuonna kaupunginvaltuusto hyväksyi mm. kaupungin omistamien vuokratalojen luovuttamisen apporttina Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle sekä yhtiön strategian tuleville vuosille. Kaupunki tarjosi edelleen osakehuoneistojaan myyntiin niiden jäätyä tyhjilleen. Samoin hyväksyttiin mm. Saikaantien alueen asemakaava, rakennusjärjestyksen uudistaminen, uusien tuotantotilojen rakentaminen rakennustarvikealan perustettavalle yhtiölle, sprinkler- vedenottamon ja verkoston rakentaminen, entisen Lemminkäisen hallin myyminen Viitakivi Oy:n toimintaa varten, Viitasaaren yläaste-lukion hankesuunnitelma, matkailun kehittämisstrategia vuoteen 2009, Wiitaunionin sivistystoimen strategia sekä koulutoimen kehittämissuunnitelma vuosille ja Kolimanpään koulun lakkauttaminen lukien. Vuoden 2006 alusta kaupunginhallitus otti käyttöön rakentamisavustukset ja muuttopalkkiot uusien tulomuuttajien ja omakotirakentajien houkuttelemiseksi ja tontinmyyntikampanjan tukemiseksi. Samalla perustettiin mökkiläisfoorumi vuorovaikutuksen tiivistämiseksi kesäasukkaiden kanssa. Myös kylätoimikuntien kanssa pidettiin yhteisiä kokoontumisia. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto jatkoivat aktiivista toimintaansa. Vuosi 2006 oli myös kaupungin 10-vuotisjuhlavuosi ja juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kuntalaisille ja päättäjille mm. Viitasaari-luentoja, joissa vieraili myös kaupungin omia yrityskummeja. Viitasaaren kaupungin ja Wiitaunionin kotisivut uusittiin ja kuntalaisia varten järjestettiin uusitulle torille langaton nettiyhteys sekä kaupungintalolle atk-työasema yleisökäyt-

22 22 töön. Pohjoisen Keski-Suomen yhdeksän kunnan omistama verkkopalvelut-yhtiö rakennutti Telia-Soneralla laajakaistaverkon kuntien alueelle. Kuluttajaneuvonnan palvelut kaupunki osti vuonna 2006 Äänekosken kaupungilta ja talous- ja velkaneuvonnan palvelut Jyväskylän kaupungilta. 120 Yleishallinnon toimielimet TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,10 68,3 Toimintakulut , ,06 81,0 Toimintakate , ,96 82,8

23 23 HALLINNON TUKIPALVELUT HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinto tukee kuntien palvelustrategiaa mm. huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista, kehittämisestä ja työturvallisuudesta. Vuonna 2005 ohjeellisena hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa on pääosin noudatettu. Suunnitelman mukaan henkilöstö vähenee vuonna 2006 yhteensä 11,6 henkilötyövuotta ja todellinen vähennys oli 7 henkilötyövuotta, joista 6 htv Viitasaaren kaupungin osalta ja 1 htv Pihtiputaan kunnan osalta. Väheneminen tapahtui henkilöstön eläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle siirtymisen sekä määräaikaisten työsuhteiden päättämisen kautta. Kuntien yhteinen työsuojelutoimikunta perustettiin vuoden 2006 alusta. Lisäksi hyväksyttiin loppuvuonna yhteinen Wiitaunionin työsuojelutoimintaohjelma tavoitteineen sekä yhteiset ohjeet hoitoonohjauksen, asiakasväkivallan, riskien ja vaarojen arvioinnin osalta sekä kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun estämiseksi. Koko palvelutuotantoa koskien käynnistettiin syksyllä yhteinen riskien ja vaarojen arviointi. Työturvallisuus- ja työsuojelutoiminta aktivoitui selvästi osaksi henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä. Vuoden alusta otettiin yhteiset periaatteet käyttöön liikunnan tukemisessa sekä yhteinen virkistystyöryhmä aloitti toimintansa. Henkilöstöhallinnon osalta otettiin käyttöön kattavasti Web-tallennus, jonka kautta esimiehet tekevät henkilöstöhallinnon päätökset suoraan henkilöstöhallinnon järjestelmään. Kesäkuussa 2006 järjestettiin toinen Wiitaunionin seminaari, jossa esiteltiin kuntapariyhteistyön mallia eri toimialoilta, luottamushenkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen näkökulmasta. Seminaari herätti nyt kovasti kiinnostusta ja osallistujia oli 15 kunnasta noin 50 henkilöä. Lisäksi vuoden aikana käytiin useista kunnista tutustumassa Wiitaunionin malliin. Vuoden aikana järjestettiin henkilöstölle yhteisiä koulutustilaisuuksia aiheista Vuorovaikutus, yhteistyö ja työelämän ristiriidat, Liikunta ja terveellinen ruokavalio sekä Riittävä lepo ja uni. Osallistujia tilaisuuksiin oli noin 220. Lisäksi järjestettiin esimiehille koulutusta sisäisesti mm. työpaikan päihdeohjelman ja riskien arvioinnin osalta. Viitasaarella järjestettiin rekrytointiin liittyen peruskoulun 9-luokkalaisille kunta-alan ammatteihin tutustumisiltapäivä, jossa osallistujia oli noin 115 oppilasta. Erillisessä henkilöstöraportissa esitetään tarkemmin henkilöstöä koskevia tietoja, mm. henkilöstörakenne, poissaolojen kehitys. MUUT HALLINNON TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalveluja ovat henkilöstöhallinnon lisäksi taloushallinto sekä tietohallinto, johon sisältyy hallintopalvelut ja atk. 130 Hallinnon tukipalvelut TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,08 103,5 Toimintakulut , ,27 114,6 Toimintakate , ,19 175,6 Suunnitelmapoistot , ,08-100,0

24 24 ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Elinkeino- ja matkailupalvelut on ostettu Kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä, jolle on maksettu kuntaosuutta euroa. Kaupunki oli mukana myös vuoden 2006 lopussa päättyneessä Small Town Networks keskustan kehittämisprojektissa sekä Uusiutuva Energia hankkeessa. Tunnuslukuja Työvoima Työttömät Työttömyysaste 15,8 % 12,7 % Uudet yritykset v v Työpaikat - Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut Tuntematon Yhteensä Keski-Suomen TE-keskuksen rahoituksella ja toimenpiteillä luotiin työpaikkoja, vaikutettiin olemassa olevien työpaikkojen säilymiseen ja tuettiin uusien yritysten syntymistä. TE-keskus myönsi rahoitusta seuraavasti: v v Yritystukipäätökset, kpl 8 14 Yritystuet, Maatalouspäätökset, kpl Maatalousavustukset, Maatalouslainat, Maaseuduntukipäätökset, kpl 7 7 Maaseuduntukiavustukset, Witas Oy:n yritysneuvonnassa ja yhdessä TE-keskuksen kanssa perustetussa Seudullisessa yrityspalvelupisteessä oli vuoden 2006 aikana yhteensä noin neljän henkilön työpanos käytettävissä. Yritysneuvojien toimesta on vuoden 2006 aikana suoritettu mm. seuraavia toimenpiteitä: - yritys-/asiakaskohtaista neuvontaa ja toimeksiantoja asiakkaan luona ts. yrityskäynneillä 560 kpl ja Witas Oy:n toimipisteissä 611 kpl, näistä Viitasaarella 485, Pihtiputaalla 327 ja Kinnulassa 359 asiakaskontaktia - rahoitushakemuksia laadittiin yhteensä 65 kpl, muita hakemuksia/lomakkeita noin 30 kpl - yrityksen perustamisneuvontaa annettiin yhteensä 101 kertaa; näistä 37 johti (vuoden loppuun mennessä) varsinaiseen yrityksen perustamistyöhön ja 27 starttirahahakemukseen Lisäksi hankevetäjillä ja muilla toimijoilla on ollut lukuisia kontakteja alueen yrityksiin ja maatiloihin mm. matkailualan, perusmaatalouden, hevostalouden ja tietotekniikan alojen erityis-

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...3 1.2 Kaupungin hallinto...4 1.3 Viitasaaren kaupungin taloustietoja...8

Lisätiedot