3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS..."

Transkriptio

1 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KAUPUNGIN HALLINTO KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA TEKNISEN TOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...114

2 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosiksi valittu valtuusto toteutti 2. toimintavuotenaan 2006 laatimaansa kaupunkistrategiaa. Visiossaan kaupunki hyödyntää keskeistä sijaintiaan, hyviä yhteyksiään ja yhteistyömahdollisuuksiaan. Se painottaa väestön vähenemisen pysäyttämistä, taloudenhoitoa, työpaikkojen luomista sekä matkailun ja imagon kehittämistä. Väestö väheni vuoden aikana 13 hengellä. Se on pienin väestötappio vuosiin. Väestömuutto oli positiivinen. Siihen vaikuttivat vilkas asuntorakentaminen sekä rakentamisen ja muuton kannusteet. Talouden osalta kehitystä on pidettävä myönteisenä. Verotuotto kasvoi ennätyksellisesti 7,7 % ja oli 17 milj. euroa. Kunnallistalous saatiin plussalle eli ylijäämäiseksi. Vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa ja poistot 2,1 milj. euroa. Silti taloudessa riittää paljon parannettavaa. Työpaikkoja luotiin rakentamalla liike- ja tuotantotiloja ja perustamalla uusia yrityksiä. Kaupunki rakensi Rautia -puutarha- ja rautakauppamyymälän samalla kun Agri-Market -hallia laajennettiin. SopValm Oy:lle rakennettiin m 2 :n teollisuushalli investointituen turvin. Mustansuon teollisuusaluetta kunnostettiin. Tavoitetta I pystyttiin hyvin hyödyntämään työpaikkojen luomiseksi ja teollisuuden edellytysten parantamiseksi. Avustuksia haettiin ja saatiin ennätyksellisesti. Työllisyys parani. Viitasaarella käynnistyi myös hoitoalan yrittäjyyttä: Kymönkoskella käynnistyi Simolan hoitokoti vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintana. Keitelepohjassa hoitokoti Kangaskartano tuottaa palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Dextili Oy taloushallinnon yksikkönä käynnisti toimintansa kaupungin keskustassa. Kesällä aloitettiin terveyskeskuksen perusparannus, jolla varustaudutaan vanhusten huollon haasteisiin. Vanhusväestön, varsinkin yli 75-vuotiaiden, osuus Viitasaarella kasvaa. Matkailun kehittämisessä olemme alkutekijöissä. Matkailulle valtuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman, jossa ostosmatkailun keskuksen luominen ja matkailualueiden kehittäminen painottuvat. Ruupon Golf-hanke ei johtanut toivottuun kentän rakentamiseen. Myös imagon kehittäminen on alkuvaiheessa. Tunnettavuutta Viitasaarelle on tuonut ABCliikennemyymäläasema sekä hyvä kaupan vetovoimaisuus. Kehittämistyö vaatii aikaa ja panoksia. Tällainen laaja kehittäminen vaatii paljon kaupungin kehittämistyössä mukana olevilta. Viitasaaren kaupungin puolesta esitän vilpittömät kiitokset siitä, että Te niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijat olette tukeneet kaupunkistrategian toteuttamista. Tulos on luettavissanne. Se on hyvä. Jouko Räsänen Kaupunginjohtaja

3 KAUPUNGIN HALLINTO Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 27. Valtuusto piti vuonna 2006 yhteensä 6 kokousta ja käsiteltyjä asioita kirjattiin 89. Kokousten lisäksi valtuustolla oli iltakouluja. Kaupunginvaltuuston kokoonpano vuonna 2006: Liimatainen Aila Kero Antti Kananen Jussi Friman Esko Grönholm-Paananen Pirjo Haiko Leila Hakonen Kaija Hautsalo Ari Hämäläinen Virpi Kahelin Lea Kananen Mauri Kunelius Jari Lappalainen Pertti Liimatainen Asko Lindlöf Veikko Linna Sisko Manninen Ilpo Myllymäki Seppo Niskanen Pekka Paananen Mervi Pekkarinen Sirpa Puustinen Pekka Ruuhi Teuvo Simonen Antti Simonen Satu Strandman Raimo Suni Hannu Kaupunginhallitus pj. I vpj. II vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen SDP Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. SDP Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. Kok. Kesk. Kok. SDP SDP SDP SDP SDP SDP Kesk. SDP Kok. SDP Vas. Kesk. KD Kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 9. Kaupunginhallitus piti vuonna 2006 yhteensä 27 kokousta ja käsiteltyjä asioita kirjattiin 366. Kokousten lisäksi kaupunginhallituksella oli iltakouluja. Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Jouko Räsänen.

4 4 Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2006: Friman Esko Linna Sisko Grönholm-Paananen Pirjo Myllymäki Seppo alkaen Niskanen Pekka Paananen Mervi Pekkarinen Sirpa Puustinen Pekka saakka Ruuhi Teuvo Strandman Raimo pj. vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Kesk. SDP Kesk. SDP SDP SDP Kesk. SDP Kok. Kesk. Kaupungin organisaatiokaavio WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO Viitasaari KV Pihtipudas KV KH KH Yhteiset ltk:t Perusturvaltk Tekninen ltk Ympäristöltk Perusturva Tekninen ja ympäristötoimi Yhteiset ltk:t Sivistysltk Sivistystoimi Maatalousja lomatoimi Tukipalvelut Yhteinen palvelutuotanto

5 KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA (1 000 ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos VEROTULOT (1 000 ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä Poikkeama talousarvioon Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % -5,9 1,6 5,8 7,7 Tuloveroprosentti 18,50 18,50 19,00 19,00 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 0,70 0,70 0,70 Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,30 0,40 0,40 0,40 Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80 0,90 0,90 0,90 Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 1,40 1,40 1,40 1,40 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 0,00 0,00 0,00 VALTIONOSUUDET ( ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Yleiset valtionosuudet ja -avustukset Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Yhteensä Poikkeama talousarvioon Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % 6,2 5,4 3,9 11,8 LAINAT TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Lainakanta , Lainat , /asukas

6 6 Kaupunki luovutti Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle vuokrataloja, jolloin kaupungilta siirtyi Vuokra-asunnot Oy:lle lainoja apporttikirjan mukaan ,60 euroa. RAHOITUSARVOPAPERIT Sähköosakkeiden myynnistä saatujen varojen kirjanpitoarvo on euroa ja markkina-arvo euroa. Varoja on käytetty tilivuoden aikana teollisuustilojen rakentamiseen yhteensä euroa. VEROTULOT (1000 ) Kiinteistövero Yhteisövero Tulovero TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 VALTIONOSUUDET (1000 ) TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Harkinnanvarainen Opetus- ja kulttuuri Sos.- ja terveystoimi Yleinen valtionosuus

7 7 LAINAT TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Lainat 1000 Lainat / as KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT Pinta-ala Kaupungin kokonaispinta-ala on 1 589,17 km², josta maapinta-ala 1 248,91 km² ja vesipintaala 340,26 km². Vesipinta-alan osuus on 21,41 %. Asukastiheys on 6,0 asukasta/maakm². Väestö Viitasaaren kaupungin asukasmäärä on vähentynyt vuosittain. Vuoden 2005 lopussa asukasmäärä oli ja vuoden 2006 lopussa Asukasmäärä väheni vuoden 2006 aikana 13 hengellä, mikä on huomattavasti pienempi kuin aiempina vuosina. Edellisenä vuonna asukasmäärä väheni 66 hengellä, jolloin väestönmuutokset olivat seuraavat: Syntyneet 45 Kuolleet -81 Kuntaan muutto 270 Kunnasta muutto -309 Maahan muutto +20 Maasta muutto -7 Väkiluvun korjaus -4 Yhteensä -66 ASUKASLUKU

8 8 Väestö jakautui ikäryhmittäin seuraavasti: Ikäryhmä Viitasaari Koko maa lkm % % 0-6 -vuotiaat 422 5,7 7, vuotiaat 677 9,1 9, vuotiaat ,5 66, vuotiaat ,1 8, vuotiaat 664 8,9 5,9 yli 84 -vuotiaat 200 2,7 1,8 Yhteensä ,0 100,0 Työpaikat Viitasaaren kaupungissa olevat työpaikat Vuosi Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut Tuntematon Yhteensä kpl % kpl % kpl % kpl % kpl , , ,0 1 0, , , ,2 64 1, , , ,9 77 3, , , ,2 60 2, , , ,2 74 2, , , ,2 80 3, , , ,2 72 2, , , ,6 65 2, Työvoima ja työttömyys Viitasaari: Työvoima Työttömät Työttömät, ka Työttömyysaste ,3 16,1 15,8 12,7 Työttömyysaste, ka 15,4 14,2 14,2 12,2 Keski-Suomi: Työttömyysaste ,9 15,0 14,8 13,1 Työttömyysaste, ka 14,3 14,0 13,8 12,7 Koko maa: Työttömyysaste ,9 11,9 11,1 9,5 Työttömyysaste, ka 11,1 11,1 10,6 9,5

9 WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kansalaiskunnan johtaminen Tavoite: Kaupunkistrategian valtuustokauden ohjelmatavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Kaupunkistrategian painopisteet ja tavoitteet ovat seuraavat: - ASUKASLUKU KASVUUN Tavoitteena oli väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa. - KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE Vuosikate positiiviseksi v talousarviossa. - LISÄÄ TYÖPAIKKOJA Työpaikkaomavaraisuus yli 100 %. - MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA Matkailun volyymin kaksinkertaistaminen. - IMAGO POSITIIVISEKSI Viitasaari sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa. Toteutuminen: Strategian mukaisia tavoitteita ei ole toimikauden puolivälissä täysin saavutettu paino pistealueilla, mutta merkittävää edistymistä on tapahtunut asukasluvun, kunnallistalouden ja työpaikkojen suhteen. Muuttotappio on saatu käännettyä muuttovoitoksi ja tilikauden tulos hienoisesti ylijäämäiseksi. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työpaikat lisääntyivät Viitasaarella 6,3 %. Uusia työpaikkoja v syntyi Keski-Suomen TE-keskuksen myöntämien yritystukipäätösten myötä Viitasaarelle 46 kpl. Valtakunnallisen v vetovoimatutkimuksen mukaan 84 % talouden eniten ansaitsevista perheenjäsenistä kävi töissä Viitasaarella. ABC-rantahuoltamo on houkutellut nelostien ohikulkijoita ja matkailijoita pysähtymään Viitasaarelle runsain määrin. Tavoite: Wiitaunionin malli on osa hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mallia. Toteutuminen: Isäntäkuntamalli on huomioitu valtakunnallisessa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa yhteistoiminta-alueen kehittämisvaihtoehtona. Tavoite: Tulevalla EU-ohjelmakaudella edut pysyvät entisellään.

10 10 Toteutuminen: Pohjoisen Keski-Suomen alueen kunnat hyväksytty EU-ohjelmakauden Tavoite 1- alueeksi. Tavoite: Nelostien säilyttäminen valtakunnallisena pääväylänä ja sen turvallisuuden parantaminen sekä Sinisen tien perusparannus Toteutuminen: Nelostien liittymäalueita on kunnostettu ja Hännilänsalmen sillan peruskorjaus alkaa syksyllä Sinisen tien peruskorjauksen tiesuunnitelma välillä Taimoniemi-Keiteleen kunnan raja on parhaillaan valmistumassa. Tiehanketta päästään parantamaan syksyllä Tavoite: Hankkeisiin on saatu ulkopuolinen rahoitus täysimääräisesti Toteutuminen: Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n v rakennuttamaan kyläkaistahankkeeseen saatiin 90 %:nen tukirahoitusosuus, jolloin kuntien rahoitusosuus jäi 10 %:iin. Omistajaohjaus Tavoite: Kaupungin omistuksessa ja käskyvallassa olevien yhteisöjen ja yhtiöiden omistajapoliit tisten linjausten määrittely. Toteutuminen: Konserniohjeet on tarkoitus antaa vuoden 2007 aikana.

11 1.6. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN TUNNUSLUVUT 11

12 12 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0 66 Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,2 19,0 Vuosikate/Poistot, % 106,1 52,0 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

13 13 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 33,5 29,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 24,4 24,5 Lainanhoitokate 0,9 1,0 Kassan riittävyys, pv 73 5 Asukasmäärä

14 14 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 33 0 Aineettomat oikeudet 33 0 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat 68 7 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet II Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Arvonkorotusrahasto IV Muut omat rahastot V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä VI Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 C PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot 0 0 Ostovelat 0 0 Muut velat 0 0 II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 61,6 63,1 Rahoitusvarallisuus /as. -874, Suhteellinen velkaantuneisuus-% 51,5 52,7 Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä

16 16 KOKONAISTULOT JA -MENOT (ULKOISET) TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,3 Verotulot , ,7 Valtionosuudet , ,0 Korkotuotot 428 0, ,2 Muut rahoitustuotot 381 0, ,3 Satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät ,4 0 0,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 724 1,5 46 0,1 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 109 0, ,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,5 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,3 Korkokulut 360 0, ,8 Muut rahoituskulut 367 0, ,4 Satunnaiset kulut 0 0, ,2 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 0, ,9 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,3 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 200 0,4 0 0,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0

17 17 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt - As. Oy Viitasaaren Kustaanmiekka, 79,71 % - Kiinteistö Oy Viitasaaren Pienteollisuushallit, 69,01 % - Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, 100 % Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt - Viitasaaren Lämpö Oy Muut yhtiöt - Kehittämisyhtiö Witas Oy, 52,06 % - Viitasaaren Koulukiinteistö Oy, 76,0 % - Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy, 91,30 % Kaikki tytäryhteisöt on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen. Kuntayhtymät - Keskisuomen liitto, 2,80 % - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky, 3,71 % - Suojarinteeen ky, 3,77 % - Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, 12,36 % Kaikki kuntayhtymät on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen. Osakkuusyhteisöt - As. Oy Pihkurinsuu, 21,69 % - As. Oy Suovansato, 74,89 % - Keskitien Kauppakiinteistö Oy, 46,67 % - Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy, 20,00 % - Sammakkokangas Oy, 22,00 % - Viitasaaren Liikennekiinteistö Oy, 27,65 % Olennaisuuden periaatteita noudattaen osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen.

18 18 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus 5 0 Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus ky:n oman po:n lisäyksestä 44 0 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS KONSERNIRESERVI 0 0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0 0 Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 9 33 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot 16 0 Muut velat Siirtovelat 0 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 20 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 50,1 53,0 Rahoitusvarallisuus, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallituksen on kuntalain 70 :n mukaan toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden 2006 tulos on ylijäämäinen ,54 euroa. Taseessa on edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä ylijäämää ,87 euroa. Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden 2006 ylijäämäinen tulos ,54 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille.

21 21 2. TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2.1. KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA VAALIT V järjestettiin Tasavallan presidentin vaalit. Äänioikeutettuja oli Viitasaarella 6331 henkilöä ja äänestämässä kävi I vaalissa yhteensä 4191 äänestäjää eli äänestysprosentti oli 66,2 %. Toisessa vaalissa kävi äänestämässä 4367 äänestäjää eli äänestysprosentti oli 69,0 %. Ennakkoon äänesti I vaalissa 58,9 % äänestäneistä ja II vaalissa 59,8 % äänestäneistä. Viitasaarella on neljä äänestysaluetta. Kaupunki maksaa keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikunnan ja ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden menot. Muiden kuin kunnallisvaalien osalta valtio suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaista äänioikeutettua kuntalaista kohden. 110 Vaalit TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,38 198,0 Toimintakulut , ,10 122,0 Toimintakate , ,28-44,5 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Vuoden 2006 lopussa käynnistettiin naapurikuntien kanssa neuvottelut kunta- ja palvelurakenneyhteistyöstä. Viitasaaren kaupunginvaltuuston ja Pihtiputaan kunnanvaltuuston yhteinen Wiitaunionin valtuustoseminaari pidettiin , jolloin käytiin läpi palvelurakenneuudistuksen lähtökohtia. Toimintavuonna kaupunginvaltuusto hyväksyi mm. kaupungin omistamien vuokratalojen luovuttamisen apporttina Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle sekä yhtiön strategian tuleville vuosille. Kaupunki tarjosi edelleen osakehuoneistojaan myyntiin niiden jäätyä tyhjilleen. Samoin hyväksyttiin mm. Saikaantien alueen asemakaava, rakennusjärjestyksen uudistaminen, uusien tuotantotilojen rakentaminen rakennustarvikealan perustettavalle yhtiölle, sprinkler- vedenottamon ja verkoston rakentaminen, entisen Lemminkäisen hallin myyminen Viitakivi Oy:n toimintaa varten, Viitasaaren yläaste-lukion hankesuunnitelma, matkailun kehittämisstrategia vuoteen 2009, Wiitaunionin sivistystoimen strategia sekä koulutoimen kehittämissuunnitelma vuosille ja Kolimanpään koulun lakkauttaminen lukien. Vuoden 2006 alusta kaupunginhallitus otti käyttöön rakentamisavustukset ja muuttopalkkiot uusien tulomuuttajien ja omakotirakentajien houkuttelemiseksi ja tontinmyyntikampanjan tukemiseksi. Samalla perustettiin mökkiläisfoorumi vuorovaikutuksen tiivistämiseksi kesäasukkaiden kanssa. Myös kylätoimikuntien kanssa pidettiin yhteisiä kokoontumisia. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto jatkoivat aktiivista toimintaansa. Vuosi 2006 oli myös kaupungin 10-vuotisjuhlavuosi ja juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kuntalaisille ja päättäjille mm. Viitasaari-luentoja, joissa vieraili myös kaupungin omia yrityskummeja. Viitasaaren kaupungin ja Wiitaunionin kotisivut uusittiin ja kuntalaisia varten järjestettiin uusitulle torille langaton nettiyhteys sekä kaupungintalolle atk-työasema yleisökäyt-

22 22 töön. Pohjoisen Keski-Suomen yhdeksän kunnan omistama verkkopalvelut-yhtiö rakennutti Telia-Soneralla laajakaistaverkon kuntien alueelle. Kuluttajaneuvonnan palvelut kaupunki osti vuonna 2006 Äänekosken kaupungilta ja talous- ja velkaneuvonnan palvelut Jyväskylän kaupungilta. 120 Yleishallinnon toimielimet TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,10 68,3 Toimintakulut , ,06 81,0 Toimintakate , ,96 82,8

23 23 HALLINNON TUKIPALVELUT HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinto tukee kuntien palvelustrategiaa mm. huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista, kehittämisestä ja työturvallisuudesta. Vuonna 2005 ohjeellisena hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa on pääosin noudatettu. Suunnitelman mukaan henkilöstö vähenee vuonna 2006 yhteensä 11,6 henkilötyövuotta ja todellinen vähennys oli 7 henkilötyövuotta, joista 6 htv Viitasaaren kaupungin osalta ja 1 htv Pihtiputaan kunnan osalta. Väheneminen tapahtui henkilöstön eläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle siirtymisen sekä määräaikaisten työsuhteiden päättämisen kautta. Kuntien yhteinen työsuojelutoimikunta perustettiin vuoden 2006 alusta. Lisäksi hyväksyttiin loppuvuonna yhteinen Wiitaunionin työsuojelutoimintaohjelma tavoitteineen sekä yhteiset ohjeet hoitoonohjauksen, asiakasväkivallan, riskien ja vaarojen arvioinnin osalta sekä kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun estämiseksi. Koko palvelutuotantoa koskien käynnistettiin syksyllä yhteinen riskien ja vaarojen arviointi. Työturvallisuus- ja työsuojelutoiminta aktivoitui selvästi osaksi henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä. Vuoden alusta otettiin yhteiset periaatteet käyttöön liikunnan tukemisessa sekä yhteinen virkistystyöryhmä aloitti toimintansa. Henkilöstöhallinnon osalta otettiin käyttöön kattavasti Web-tallennus, jonka kautta esimiehet tekevät henkilöstöhallinnon päätökset suoraan henkilöstöhallinnon järjestelmään. Kesäkuussa 2006 järjestettiin toinen Wiitaunionin seminaari, jossa esiteltiin kuntapariyhteistyön mallia eri toimialoilta, luottamushenkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen näkökulmasta. Seminaari herätti nyt kovasti kiinnostusta ja osallistujia oli 15 kunnasta noin 50 henkilöä. Lisäksi vuoden aikana käytiin useista kunnista tutustumassa Wiitaunionin malliin. Vuoden aikana järjestettiin henkilöstölle yhteisiä koulutustilaisuuksia aiheista Vuorovaikutus, yhteistyö ja työelämän ristiriidat, Liikunta ja terveellinen ruokavalio sekä Riittävä lepo ja uni. Osallistujia tilaisuuksiin oli noin 220. Lisäksi järjestettiin esimiehille koulutusta sisäisesti mm. työpaikan päihdeohjelman ja riskien arvioinnin osalta. Viitasaarella järjestettiin rekrytointiin liittyen peruskoulun 9-luokkalaisille kunta-alan ammatteihin tutustumisiltapäivä, jossa osallistujia oli noin 115 oppilasta. Erillisessä henkilöstöraportissa esitetään tarkemmin henkilöstöä koskevia tietoja, mm. henkilöstörakenne, poissaolojen kehitys. MUUT HALLINNON TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalveluja ovat henkilöstöhallinnon lisäksi taloushallinto sekä tietohallinto, johon sisältyy hallintopalvelut ja atk. 130 Hallinnon tukipalvelut TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,08 103,5 Toimintakulut , ,27 114,6 Toimintakate , ,19 175,6 Suunnitelmapoistot , ,08-100,0

24 24 ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Elinkeino- ja matkailupalvelut on ostettu Kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä, jolle on maksettu kuntaosuutta euroa. Kaupunki oli mukana myös vuoden 2006 lopussa päättyneessä Small Town Networks keskustan kehittämisprojektissa sekä Uusiutuva Energia hankkeessa. Tunnuslukuja Työvoima Työttömät Työttömyysaste 15,8 % 12,7 % Uudet yritykset v v Työpaikat - Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut Tuntematon Yhteensä Keski-Suomen TE-keskuksen rahoituksella ja toimenpiteillä luotiin työpaikkoja, vaikutettiin olemassa olevien työpaikkojen säilymiseen ja tuettiin uusien yritysten syntymistä. TE-keskus myönsi rahoitusta seuraavasti: v v Yritystukipäätökset, kpl 8 14 Yritystuet, Maatalouspäätökset, kpl Maatalousavustukset, Maatalouslainat, Maaseuduntukipäätökset, kpl 7 7 Maaseuduntukiavustukset, Witas Oy:n yritysneuvonnassa ja yhdessä TE-keskuksen kanssa perustetussa Seudullisessa yrityspalvelupisteessä oli vuoden 2006 aikana yhteensä noin neljän henkilön työpanos käytettävissä. Yritysneuvojien toimesta on vuoden 2006 aikana suoritettu mm. seuraavia toimenpiteitä: - yritys-/asiakaskohtaista neuvontaa ja toimeksiantoja asiakkaan luona ts. yrityskäynneillä 560 kpl ja Witas Oy:n toimipisteissä 611 kpl, näistä Viitasaarella 485, Pihtiputaalla 327 ja Kinnulassa 359 asiakaskontaktia - rahoitushakemuksia laadittiin yhteensä 65 kpl, muita hakemuksia/lomakkeita noin 30 kpl - yrityksen perustamisneuvontaa annettiin yhteensä 101 kertaa; näistä 37 johti (vuoden loppuun mennessä) varsinaiseen yrityksen perustamistyöhön ja 27 starttirahahakemukseen Lisäksi hankevetäjillä ja muilla toimijoilla on ollut lukuisia kontakteja alueen yrityksiin ja maatiloihin mm. matkailualan, perusmaatalouden, hevostalouden ja tietotekniikan alojen erityis-

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot