3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS..."

Transkriptio

1 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KAUPUNGIN HALLINTO KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA TEKNISEN TOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...114

2 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosiksi valittu valtuusto toteutti 2. toimintavuotenaan 2006 laatimaansa kaupunkistrategiaa. Visiossaan kaupunki hyödyntää keskeistä sijaintiaan, hyviä yhteyksiään ja yhteistyömahdollisuuksiaan. Se painottaa väestön vähenemisen pysäyttämistä, taloudenhoitoa, työpaikkojen luomista sekä matkailun ja imagon kehittämistä. Väestö väheni vuoden aikana 13 hengellä. Se on pienin väestötappio vuosiin. Väestömuutto oli positiivinen. Siihen vaikuttivat vilkas asuntorakentaminen sekä rakentamisen ja muuton kannusteet. Talouden osalta kehitystä on pidettävä myönteisenä. Verotuotto kasvoi ennätyksellisesti 7,7 % ja oli 17 milj. euroa. Kunnallistalous saatiin plussalle eli ylijäämäiseksi. Vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa ja poistot 2,1 milj. euroa. Silti taloudessa riittää paljon parannettavaa. Työpaikkoja luotiin rakentamalla liike- ja tuotantotiloja ja perustamalla uusia yrityksiä. Kaupunki rakensi Rautia -puutarha- ja rautakauppamyymälän samalla kun Agri-Market -hallia laajennettiin. SopValm Oy:lle rakennettiin m 2 :n teollisuushalli investointituen turvin. Mustansuon teollisuusaluetta kunnostettiin. Tavoitetta I pystyttiin hyvin hyödyntämään työpaikkojen luomiseksi ja teollisuuden edellytysten parantamiseksi. Avustuksia haettiin ja saatiin ennätyksellisesti. Työllisyys parani. Viitasaarella käynnistyi myös hoitoalan yrittäjyyttä: Kymönkoskella käynnistyi Simolan hoitokoti vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintana. Keitelepohjassa hoitokoti Kangaskartano tuottaa palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Dextili Oy taloushallinnon yksikkönä käynnisti toimintansa kaupungin keskustassa. Kesällä aloitettiin terveyskeskuksen perusparannus, jolla varustaudutaan vanhusten huollon haasteisiin. Vanhusväestön, varsinkin yli 75-vuotiaiden, osuus Viitasaarella kasvaa. Matkailun kehittämisessä olemme alkutekijöissä. Matkailulle valtuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman, jossa ostosmatkailun keskuksen luominen ja matkailualueiden kehittäminen painottuvat. Ruupon Golf-hanke ei johtanut toivottuun kentän rakentamiseen. Myös imagon kehittäminen on alkuvaiheessa. Tunnettavuutta Viitasaarelle on tuonut ABCliikennemyymäläasema sekä hyvä kaupan vetovoimaisuus. Kehittämistyö vaatii aikaa ja panoksia. Tällainen laaja kehittäminen vaatii paljon kaupungin kehittämistyössä mukana olevilta. Viitasaaren kaupungin puolesta esitän vilpittömät kiitokset siitä, että Te niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijat olette tukeneet kaupunkistrategian toteuttamista. Tulos on luettavissanne. Se on hyvä. Jouko Räsänen Kaupunginjohtaja

3 KAUPUNGIN HALLINTO Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 27. Valtuusto piti vuonna 2006 yhteensä 6 kokousta ja käsiteltyjä asioita kirjattiin 89. Kokousten lisäksi valtuustolla oli iltakouluja. Kaupunginvaltuuston kokoonpano vuonna 2006: Liimatainen Aila Kero Antti Kananen Jussi Friman Esko Grönholm-Paananen Pirjo Haiko Leila Hakonen Kaija Hautsalo Ari Hämäläinen Virpi Kahelin Lea Kananen Mauri Kunelius Jari Lappalainen Pertti Liimatainen Asko Lindlöf Veikko Linna Sisko Manninen Ilpo Myllymäki Seppo Niskanen Pekka Paananen Mervi Pekkarinen Sirpa Puustinen Pekka Ruuhi Teuvo Simonen Antti Simonen Satu Strandman Raimo Suni Hannu Kaupunginhallitus pj. I vpj. II vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen SDP Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. SDP Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. Kok. Kesk. Kok. SDP SDP SDP SDP SDP SDP Kesk. SDP Kok. SDP Vas. Kesk. KD Kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 9. Kaupunginhallitus piti vuonna 2006 yhteensä 27 kokousta ja käsiteltyjä asioita kirjattiin 366. Kokousten lisäksi kaupunginhallituksella oli iltakouluja. Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Jouko Räsänen.

4 4 Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2006: Friman Esko Linna Sisko Grönholm-Paananen Pirjo Myllymäki Seppo alkaen Niskanen Pekka Paananen Mervi Pekkarinen Sirpa Puustinen Pekka saakka Ruuhi Teuvo Strandman Raimo pj. vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Kesk. SDP Kesk. SDP SDP SDP Kesk. SDP Kok. Kesk. Kaupungin organisaatiokaavio WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO Viitasaari KV Pihtipudas KV KH KH Yhteiset ltk:t Perusturvaltk Tekninen ltk Ympäristöltk Perusturva Tekninen ja ympäristötoimi Yhteiset ltk:t Sivistysltk Sivistystoimi Maatalousja lomatoimi Tukipalvelut Yhteinen palvelutuotanto

5 KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA (1 000 ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos VEROTULOT (1 000 ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä Poikkeama talousarvioon Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % -5,9 1,6 5,8 7,7 Tuloveroprosentti 18,50 18,50 19,00 19,00 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 0,70 0,70 0,70 Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,30 0,40 0,40 0,40 Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80 0,90 0,90 0,90 Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 1,40 1,40 1,40 1,40 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 0,00 0,00 0,00 VALTIONOSUUDET ( ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Yleiset valtionosuudet ja -avustukset Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Yhteensä Poikkeama talousarvioon Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % 6,2 5,4 3,9 11,8 LAINAT TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Lainakanta , Lainat , /asukas

6 6 Kaupunki luovutti Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle vuokrataloja, jolloin kaupungilta siirtyi Vuokra-asunnot Oy:lle lainoja apporttikirjan mukaan ,60 euroa. RAHOITUSARVOPAPERIT Sähköosakkeiden myynnistä saatujen varojen kirjanpitoarvo on euroa ja markkina-arvo euroa. Varoja on käytetty tilivuoden aikana teollisuustilojen rakentamiseen yhteensä euroa. VEROTULOT (1000 ) Kiinteistövero Yhteisövero Tulovero TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 VALTIONOSUUDET (1000 ) TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Harkinnanvarainen Opetus- ja kulttuuri Sos.- ja terveystoimi Yleinen valtionosuus

7 7 LAINAT TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Lainat 1000 Lainat / as KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT Pinta-ala Kaupungin kokonaispinta-ala on 1 589,17 km², josta maapinta-ala 1 248,91 km² ja vesipintaala 340,26 km². Vesipinta-alan osuus on 21,41 %. Asukastiheys on 6,0 asukasta/maakm². Väestö Viitasaaren kaupungin asukasmäärä on vähentynyt vuosittain. Vuoden 2005 lopussa asukasmäärä oli ja vuoden 2006 lopussa Asukasmäärä väheni vuoden 2006 aikana 13 hengellä, mikä on huomattavasti pienempi kuin aiempina vuosina. Edellisenä vuonna asukasmäärä väheni 66 hengellä, jolloin väestönmuutokset olivat seuraavat: Syntyneet 45 Kuolleet -81 Kuntaan muutto 270 Kunnasta muutto -309 Maahan muutto +20 Maasta muutto -7 Väkiluvun korjaus -4 Yhteensä -66 ASUKASLUKU

8 8 Väestö jakautui ikäryhmittäin seuraavasti: Ikäryhmä Viitasaari Koko maa lkm % % 0-6 -vuotiaat 422 5,7 7, vuotiaat 677 9,1 9, vuotiaat ,5 66, vuotiaat ,1 8, vuotiaat 664 8,9 5,9 yli 84 -vuotiaat 200 2,7 1,8 Yhteensä ,0 100,0 Työpaikat Viitasaaren kaupungissa olevat työpaikat Vuosi Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut Tuntematon Yhteensä kpl % kpl % kpl % kpl % kpl , , ,0 1 0, , , ,2 64 1, , , ,9 77 3, , , ,2 60 2, , , ,2 74 2, , , ,2 80 3, , , ,2 72 2, , , ,6 65 2, Työvoima ja työttömyys Viitasaari: Työvoima Työttömät Työttömät, ka Työttömyysaste ,3 16,1 15,8 12,7 Työttömyysaste, ka 15,4 14,2 14,2 12,2 Keski-Suomi: Työttömyysaste ,9 15,0 14,8 13,1 Työttömyysaste, ka 14,3 14,0 13,8 12,7 Koko maa: Työttömyysaste ,9 11,9 11,1 9,5 Työttömyysaste, ka 11,1 11,1 10,6 9,5

9 WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kansalaiskunnan johtaminen Tavoite: Kaupunkistrategian valtuustokauden ohjelmatavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Kaupunkistrategian painopisteet ja tavoitteet ovat seuraavat: - ASUKASLUKU KASVUUN Tavoitteena oli väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa. - KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE Vuosikate positiiviseksi v talousarviossa. - LISÄÄ TYÖPAIKKOJA Työpaikkaomavaraisuus yli 100 %. - MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA Matkailun volyymin kaksinkertaistaminen. - IMAGO POSITIIVISEKSI Viitasaari sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa. Toteutuminen: Strategian mukaisia tavoitteita ei ole toimikauden puolivälissä täysin saavutettu paino pistealueilla, mutta merkittävää edistymistä on tapahtunut asukasluvun, kunnallistalouden ja työpaikkojen suhteen. Muuttotappio on saatu käännettyä muuttovoitoksi ja tilikauden tulos hienoisesti ylijäämäiseksi. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työpaikat lisääntyivät Viitasaarella 6,3 %. Uusia työpaikkoja v syntyi Keski-Suomen TE-keskuksen myöntämien yritystukipäätösten myötä Viitasaarelle 46 kpl. Valtakunnallisen v vetovoimatutkimuksen mukaan 84 % talouden eniten ansaitsevista perheenjäsenistä kävi töissä Viitasaarella. ABC-rantahuoltamo on houkutellut nelostien ohikulkijoita ja matkailijoita pysähtymään Viitasaarelle runsain määrin. Tavoite: Wiitaunionin malli on osa hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mallia. Toteutuminen: Isäntäkuntamalli on huomioitu valtakunnallisessa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa yhteistoiminta-alueen kehittämisvaihtoehtona. Tavoite: Tulevalla EU-ohjelmakaudella edut pysyvät entisellään.

10 10 Toteutuminen: Pohjoisen Keski-Suomen alueen kunnat hyväksytty EU-ohjelmakauden Tavoite 1- alueeksi. Tavoite: Nelostien säilyttäminen valtakunnallisena pääväylänä ja sen turvallisuuden parantaminen sekä Sinisen tien perusparannus Toteutuminen: Nelostien liittymäalueita on kunnostettu ja Hännilänsalmen sillan peruskorjaus alkaa syksyllä Sinisen tien peruskorjauksen tiesuunnitelma välillä Taimoniemi-Keiteleen kunnan raja on parhaillaan valmistumassa. Tiehanketta päästään parantamaan syksyllä Tavoite: Hankkeisiin on saatu ulkopuolinen rahoitus täysimääräisesti Toteutuminen: Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n v rakennuttamaan kyläkaistahankkeeseen saatiin 90 %:nen tukirahoitusosuus, jolloin kuntien rahoitusosuus jäi 10 %:iin. Omistajaohjaus Tavoite: Kaupungin omistuksessa ja käskyvallassa olevien yhteisöjen ja yhtiöiden omistajapoliit tisten linjausten määrittely. Toteutuminen: Konserniohjeet on tarkoitus antaa vuoden 2007 aikana.

11 1.6. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN TUNNUSLUVUT 11

12 12 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0 66 Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,2 19,0 Vuosikate/Poistot, % 106,1 52,0 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

13 13 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 33,5 29,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 24,4 24,5 Lainanhoitokate 0,9 1,0 Kassan riittävyys, pv 73 5 Asukasmäärä

14 14 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 33 0 Aineettomat oikeudet 33 0 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat 68 7 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet II Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Arvonkorotusrahasto IV Muut omat rahastot V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä VI Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 C PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot 0 0 Ostovelat 0 0 Muut velat 0 0 II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 61,6 63,1 Rahoitusvarallisuus /as. -874, Suhteellinen velkaantuneisuus-% 51,5 52,7 Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä

16 16 KOKONAISTULOT JA -MENOT (ULKOISET) TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,3 Verotulot , ,7 Valtionosuudet , ,0 Korkotuotot 428 0, ,2 Muut rahoitustuotot 381 0, ,3 Satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät ,4 0 0,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 724 1,5 46 0,1 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 109 0, ,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,5 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,3 Korkokulut 360 0, ,8 Muut rahoituskulut 367 0, ,4 Satunnaiset kulut 0 0, ,2 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 0, ,9 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,3 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 200 0,4 0 0,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0

17 17 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt - As. Oy Viitasaaren Kustaanmiekka, 79,71 % - Kiinteistö Oy Viitasaaren Pienteollisuushallit, 69,01 % - Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, 100 % Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt - Viitasaaren Lämpö Oy Muut yhtiöt - Kehittämisyhtiö Witas Oy, 52,06 % - Viitasaaren Koulukiinteistö Oy, 76,0 % - Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy, 91,30 % Kaikki tytäryhteisöt on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen. Kuntayhtymät - Keskisuomen liitto, 2,80 % - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky, 3,71 % - Suojarinteeen ky, 3,77 % - Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, 12,36 % Kaikki kuntayhtymät on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen. Osakkuusyhteisöt - As. Oy Pihkurinsuu, 21,69 % - As. Oy Suovansato, 74,89 % - Keskitien Kauppakiinteistö Oy, 46,67 % - Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy, 20,00 % - Sammakkokangas Oy, 22,00 % - Viitasaaren Liikennekiinteistö Oy, 27,65 % Olennaisuuden periaatteita noudattaen osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen.

18 18 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus 5 0 Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus ky:n oman po:n lisäyksestä 44 0 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS KONSERNIRESERVI 0 0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0 0 Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 9 33 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot 16 0 Muut velat Siirtovelat 0 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 20 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 50,1 53,0 Rahoitusvarallisuus, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallituksen on kuntalain 70 :n mukaan toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden 2006 tulos on ylijäämäinen ,54 euroa. Taseessa on edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä ylijäämää ,87 euroa. Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden 2006 ylijäämäinen tulos ,54 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille.

21 21 2. TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2.1. KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA VAALIT V järjestettiin Tasavallan presidentin vaalit. Äänioikeutettuja oli Viitasaarella 6331 henkilöä ja äänestämässä kävi I vaalissa yhteensä 4191 äänestäjää eli äänestysprosentti oli 66,2 %. Toisessa vaalissa kävi äänestämässä 4367 äänestäjää eli äänestysprosentti oli 69,0 %. Ennakkoon äänesti I vaalissa 58,9 % äänestäneistä ja II vaalissa 59,8 % äänestäneistä. Viitasaarella on neljä äänestysaluetta. Kaupunki maksaa keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikunnan ja ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden menot. Muiden kuin kunnallisvaalien osalta valtio suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaista äänioikeutettua kuntalaista kohden. 110 Vaalit TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,38 198,0 Toimintakulut , ,10 122,0 Toimintakate , ,28-44,5 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Vuoden 2006 lopussa käynnistettiin naapurikuntien kanssa neuvottelut kunta- ja palvelurakenneyhteistyöstä. Viitasaaren kaupunginvaltuuston ja Pihtiputaan kunnanvaltuuston yhteinen Wiitaunionin valtuustoseminaari pidettiin , jolloin käytiin läpi palvelurakenneuudistuksen lähtökohtia. Toimintavuonna kaupunginvaltuusto hyväksyi mm. kaupungin omistamien vuokratalojen luovuttamisen apporttina Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle sekä yhtiön strategian tuleville vuosille. Kaupunki tarjosi edelleen osakehuoneistojaan myyntiin niiden jäätyä tyhjilleen. Samoin hyväksyttiin mm. Saikaantien alueen asemakaava, rakennusjärjestyksen uudistaminen, uusien tuotantotilojen rakentaminen rakennustarvikealan perustettavalle yhtiölle, sprinkler- vedenottamon ja verkoston rakentaminen, entisen Lemminkäisen hallin myyminen Viitakivi Oy:n toimintaa varten, Viitasaaren yläaste-lukion hankesuunnitelma, matkailun kehittämisstrategia vuoteen 2009, Wiitaunionin sivistystoimen strategia sekä koulutoimen kehittämissuunnitelma vuosille ja Kolimanpään koulun lakkauttaminen lukien. Vuoden 2006 alusta kaupunginhallitus otti käyttöön rakentamisavustukset ja muuttopalkkiot uusien tulomuuttajien ja omakotirakentajien houkuttelemiseksi ja tontinmyyntikampanjan tukemiseksi. Samalla perustettiin mökkiläisfoorumi vuorovaikutuksen tiivistämiseksi kesäasukkaiden kanssa. Myös kylätoimikuntien kanssa pidettiin yhteisiä kokoontumisia. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto jatkoivat aktiivista toimintaansa. Vuosi 2006 oli myös kaupungin 10-vuotisjuhlavuosi ja juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kuntalaisille ja päättäjille mm. Viitasaari-luentoja, joissa vieraili myös kaupungin omia yrityskummeja. Viitasaaren kaupungin ja Wiitaunionin kotisivut uusittiin ja kuntalaisia varten järjestettiin uusitulle torille langaton nettiyhteys sekä kaupungintalolle atk-työasema yleisökäyt-

22 22 töön. Pohjoisen Keski-Suomen yhdeksän kunnan omistama verkkopalvelut-yhtiö rakennutti Telia-Soneralla laajakaistaverkon kuntien alueelle. Kuluttajaneuvonnan palvelut kaupunki osti vuonna 2006 Äänekosken kaupungilta ja talous- ja velkaneuvonnan palvelut Jyväskylän kaupungilta. 120 Yleishallinnon toimielimet TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,10 68,3 Toimintakulut , ,06 81,0 Toimintakate , ,96 82,8

23 23 HALLINNON TUKIPALVELUT HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinto tukee kuntien palvelustrategiaa mm. huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista, kehittämisestä ja työturvallisuudesta. Vuonna 2005 ohjeellisena hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa on pääosin noudatettu. Suunnitelman mukaan henkilöstö vähenee vuonna 2006 yhteensä 11,6 henkilötyövuotta ja todellinen vähennys oli 7 henkilötyövuotta, joista 6 htv Viitasaaren kaupungin osalta ja 1 htv Pihtiputaan kunnan osalta. Väheneminen tapahtui henkilöstön eläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle siirtymisen sekä määräaikaisten työsuhteiden päättämisen kautta. Kuntien yhteinen työsuojelutoimikunta perustettiin vuoden 2006 alusta. Lisäksi hyväksyttiin loppuvuonna yhteinen Wiitaunionin työsuojelutoimintaohjelma tavoitteineen sekä yhteiset ohjeet hoitoonohjauksen, asiakasväkivallan, riskien ja vaarojen arvioinnin osalta sekä kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun estämiseksi. Koko palvelutuotantoa koskien käynnistettiin syksyllä yhteinen riskien ja vaarojen arviointi. Työturvallisuus- ja työsuojelutoiminta aktivoitui selvästi osaksi henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä. Vuoden alusta otettiin yhteiset periaatteet käyttöön liikunnan tukemisessa sekä yhteinen virkistystyöryhmä aloitti toimintansa. Henkilöstöhallinnon osalta otettiin käyttöön kattavasti Web-tallennus, jonka kautta esimiehet tekevät henkilöstöhallinnon päätökset suoraan henkilöstöhallinnon järjestelmään. Kesäkuussa 2006 järjestettiin toinen Wiitaunionin seminaari, jossa esiteltiin kuntapariyhteistyön mallia eri toimialoilta, luottamushenkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen näkökulmasta. Seminaari herätti nyt kovasti kiinnostusta ja osallistujia oli 15 kunnasta noin 50 henkilöä. Lisäksi vuoden aikana käytiin useista kunnista tutustumassa Wiitaunionin malliin. Vuoden aikana järjestettiin henkilöstölle yhteisiä koulutustilaisuuksia aiheista Vuorovaikutus, yhteistyö ja työelämän ristiriidat, Liikunta ja terveellinen ruokavalio sekä Riittävä lepo ja uni. Osallistujia tilaisuuksiin oli noin 220. Lisäksi järjestettiin esimiehille koulutusta sisäisesti mm. työpaikan päihdeohjelman ja riskien arvioinnin osalta. Viitasaarella järjestettiin rekrytointiin liittyen peruskoulun 9-luokkalaisille kunta-alan ammatteihin tutustumisiltapäivä, jossa osallistujia oli noin 115 oppilasta. Erillisessä henkilöstöraportissa esitetään tarkemmin henkilöstöä koskevia tietoja, mm. henkilöstörakenne, poissaolojen kehitys. MUUT HALLINNON TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalveluja ovat henkilöstöhallinnon lisäksi taloushallinto sekä tietohallinto, johon sisältyy hallintopalvelut ja atk. 130 Hallinnon tukipalvelut TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,08 103,5 Toimintakulut , ,27 114,6 Toimintakate , ,19 175,6 Suunnitelmapoistot , ,08-100,0

24 24 ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Elinkeino- ja matkailupalvelut on ostettu Kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä, jolle on maksettu kuntaosuutta euroa. Kaupunki oli mukana myös vuoden 2006 lopussa päättyneessä Small Town Networks keskustan kehittämisprojektissa sekä Uusiutuva Energia hankkeessa. Tunnuslukuja Työvoima Työttömät Työttömyysaste 15,8 % 12,7 % Uudet yritykset v v Työpaikat - Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut Tuntematon Yhteensä Keski-Suomen TE-keskuksen rahoituksella ja toimenpiteillä luotiin työpaikkoja, vaikutettiin olemassa olevien työpaikkojen säilymiseen ja tuettiin uusien yritysten syntymistä. TE-keskus myönsi rahoitusta seuraavasti: v v Yritystukipäätökset, kpl 8 14 Yritystuet, Maatalouspäätökset, kpl Maatalousavustukset, Maatalouslainat, Maaseuduntukipäätökset, kpl 7 7 Maaseuduntukiavustukset, Witas Oy:n yritysneuvonnassa ja yhdessä TE-keskuksen kanssa perustetussa Seudullisessa yrityspalvelupisteessä oli vuoden 2006 aikana yhteensä noin neljän henkilön työpanos käytettävissä. Yritysneuvojien toimesta on vuoden 2006 aikana suoritettu mm. seuraavia toimenpiteitä: - yritys-/asiakaskohtaista neuvontaa ja toimeksiantoja asiakkaan luona ts. yrityskäynneillä 560 kpl ja Witas Oy:n toimipisteissä 611 kpl, näistä Viitasaarella 485, Pihtiputaalla 327 ja Kinnulassa 359 asiakaskontaktia - rahoitushakemuksia laadittiin yhteensä 65 kpl, muita hakemuksia/lomakkeita noin 30 kpl - yrityksen perustamisneuvontaa annettiin yhteensä 101 kertaa; näistä 37 johti (vuoden loppuun mennessä) varsinaiseen yrityksen perustamistyöhön ja 27 starttirahahakemukseen Lisäksi hankevetäjillä ja muilla toimijoilla on ollut lukuisia kontakteja alueen yrityksiin ja maatiloihin mm. matkailualan, perusmaatalouden, hevostalouden ja tietotekniikan alojen erityis-

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005 Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. 1 Sisällyslyettelo Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006

LOHJAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 LOHJAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS 02.04.2007 KAUPUNGINVALTUUSTO 09.05.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...1 TOIMINTAKERTOMUS...2 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN JA SISÄLTÖ...2

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot