3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS..."

Transkriptio

1 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KAUPUNGIN HALLINTO KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN TUNNUSLUVUT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA PERUSTURVAN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA TEKNISEN TOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...114

2 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosiksi valittu valtuusto toteutti 2. toimintavuotenaan 2006 laatimaansa kaupunkistrategiaa. Visiossaan kaupunki hyödyntää keskeistä sijaintiaan, hyviä yhteyksiään ja yhteistyömahdollisuuksiaan. Se painottaa väestön vähenemisen pysäyttämistä, taloudenhoitoa, työpaikkojen luomista sekä matkailun ja imagon kehittämistä. Väestö väheni vuoden aikana 13 hengellä. Se on pienin väestötappio vuosiin. Väestömuutto oli positiivinen. Siihen vaikuttivat vilkas asuntorakentaminen sekä rakentamisen ja muuton kannusteet. Talouden osalta kehitystä on pidettävä myönteisenä. Verotuotto kasvoi ennätyksellisesti 7,7 % ja oli 17 milj. euroa. Kunnallistalous saatiin plussalle eli ylijäämäiseksi. Vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa ja poistot 2,1 milj. euroa. Silti taloudessa riittää paljon parannettavaa. Työpaikkoja luotiin rakentamalla liike- ja tuotantotiloja ja perustamalla uusia yrityksiä. Kaupunki rakensi Rautia -puutarha- ja rautakauppamyymälän samalla kun Agri-Market -hallia laajennettiin. SopValm Oy:lle rakennettiin m 2 :n teollisuushalli investointituen turvin. Mustansuon teollisuusaluetta kunnostettiin. Tavoitetta I pystyttiin hyvin hyödyntämään työpaikkojen luomiseksi ja teollisuuden edellytysten parantamiseksi. Avustuksia haettiin ja saatiin ennätyksellisesti. Työllisyys parani. Viitasaarella käynnistyi myös hoitoalan yrittäjyyttä: Kymönkoskella käynnistyi Simolan hoitokoti vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintana. Keitelepohjassa hoitokoti Kangaskartano tuottaa palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Dextili Oy taloushallinnon yksikkönä käynnisti toimintansa kaupungin keskustassa. Kesällä aloitettiin terveyskeskuksen perusparannus, jolla varustaudutaan vanhusten huollon haasteisiin. Vanhusväestön, varsinkin yli 75-vuotiaiden, osuus Viitasaarella kasvaa. Matkailun kehittämisessä olemme alkutekijöissä. Matkailulle valtuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman, jossa ostosmatkailun keskuksen luominen ja matkailualueiden kehittäminen painottuvat. Ruupon Golf-hanke ei johtanut toivottuun kentän rakentamiseen. Myös imagon kehittäminen on alkuvaiheessa. Tunnettavuutta Viitasaarelle on tuonut ABCliikennemyymäläasema sekä hyvä kaupan vetovoimaisuus. Kehittämistyö vaatii aikaa ja panoksia. Tällainen laaja kehittäminen vaatii paljon kaupungin kehittämistyössä mukana olevilta. Viitasaaren kaupungin puolesta esitän vilpittömät kiitokset siitä, että Te niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijat olette tukeneet kaupunkistrategian toteuttamista. Tulos on luettavissanne. Se on hyvä. Jouko Räsänen Kaupunginjohtaja

3 KAUPUNGIN HALLINTO Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 27. Valtuusto piti vuonna 2006 yhteensä 6 kokousta ja käsiteltyjä asioita kirjattiin 89. Kokousten lisäksi valtuustolla oli iltakouluja. Kaupunginvaltuuston kokoonpano vuonna 2006: Liimatainen Aila Kero Antti Kananen Jussi Friman Esko Grönholm-Paananen Pirjo Haiko Leila Hakonen Kaija Hautsalo Ari Hämäläinen Virpi Kahelin Lea Kananen Mauri Kunelius Jari Lappalainen Pertti Liimatainen Asko Lindlöf Veikko Linna Sisko Manninen Ilpo Myllymäki Seppo Niskanen Pekka Paananen Mervi Pekkarinen Sirpa Puustinen Pekka Ruuhi Teuvo Simonen Antti Simonen Satu Strandman Raimo Suni Hannu Kaupunginhallitus pj. I vpj. II vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen SDP Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. SDP Kesk. Kesk. Kesk. Kesk. Kok. Kesk. Kok. SDP SDP SDP SDP SDP SDP Kesk. SDP Kok. SDP Vas. Kesk. KD Kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 9. Kaupunginhallitus piti vuonna 2006 yhteensä 27 kokousta ja käsiteltyjä asioita kirjattiin 366. Kokousten lisäksi kaupunginhallituksella oli iltakouluja. Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Jouko Räsänen.

4 4 Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2006: Friman Esko Linna Sisko Grönholm-Paananen Pirjo Myllymäki Seppo alkaen Niskanen Pekka Paananen Mervi Pekkarinen Sirpa Puustinen Pekka saakka Ruuhi Teuvo Strandman Raimo pj. vpj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Kesk. SDP Kesk. SDP SDP SDP Kesk. SDP Kok. Kesk. Kaupungin organisaatiokaavio WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO Viitasaari KV Pihtipudas KV KH KH Yhteiset ltk:t Perusturvaltk Tekninen ltk Ympäristöltk Perusturva Tekninen ja ympäristötoimi Yhteiset ltk:t Sivistysltk Sivistystoimi Maatalousja lomatoimi Tukipalvelut Yhteinen palvelutuotanto

5 KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA (1 000 ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos VEROTULOT (1 000 ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä Poikkeama talousarvioon Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % -5,9 1,6 5,8 7,7 Tuloveroprosentti 18,50 18,50 19,00 19,00 Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 0,70 0,70 0,70 Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,30 0,40 0,40 0,40 Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80 0,90 0,90 0,90 Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 1,40 1,40 1,40 1,40 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 0,00 0,00 0,00 VALTIONOSUUDET ( ) TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Yleiset valtionosuudet ja -avustukset Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Yhteensä Poikkeama talousarvioon Muutos edellisestä vuodesta Muutos, % 6,2 5,4 3,9 11,8 LAINAT TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Lainakanta , Lainat , /asukas

6 6 Kaupunki luovutti Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle vuokrataloja, jolloin kaupungilta siirtyi Vuokra-asunnot Oy:lle lainoja apporttikirjan mukaan ,60 euroa. RAHOITUSARVOPAPERIT Sähköosakkeiden myynnistä saatujen varojen kirjanpitoarvo on euroa ja markkina-arvo euroa. Varoja on käytetty tilivuoden aikana teollisuustilojen rakentamiseen yhteensä euroa. VEROTULOT (1000 ) Kiinteistövero Yhteisövero Tulovero TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 VALTIONOSUUDET (1000 ) TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Harkinnanvarainen Opetus- ja kulttuuri Sos.- ja terveystoimi Yleinen valtionosuus

7 7 LAINAT TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 Lainat 1000 Lainat / as KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT Pinta-ala Kaupungin kokonaispinta-ala on 1 589,17 km², josta maapinta-ala 1 248,91 km² ja vesipintaala 340,26 km². Vesipinta-alan osuus on 21,41 %. Asukastiheys on 6,0 asukasta/maakm². Väestö Viitasaaren kaupungin asukasmäärä on vähentynyt vuosittain. Vuoden 2005 lopussa asukasmäärä oli ja vuoden 2006 lopussa Asukasmäärä väheni vuoden 2006 aikana 13 hengellä, mikä on huomattavasti pienempi kuin aiempina vuosina. Edellisenä vuonna asukasmäärä väheni 66 hengellä, jolloin väestönmuutokset olivat seuraavat: Syntyneet 45 Kuolleet -81 Kuntaan muutto 270 Kunnasta muutto -309 Maahan muutto +20 Maasta muutto -7 Väkiluvun korjaus -4 Yhteensä -66 ASUKASLUKU

8 8 Väestö jakautui ikäryhmittäin seuraavasti: Ikäryhmä Viitasaari Koko maa lkm % % 0-6 -vuotiaat 422 5,7 7, vuotiaat 677 9,1 9, vuotiaat ,5 66, vuotiaat ,1 8, vuotiaat 664 8,9 5,9 yli 84 -vuotiaat 200 2,7 1,8 Yhteensä ,0 100,0 Työpaikat Viitasaaren kaupungissa olevat työpaikat Vuosi Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut Tuntematon Yhteensä kpl % kpl % kpl % kpl % kpl , , ,0 1 0, , , ,2 64 1, , , ,9 77 3, , , ,2 60 2, , , ,2 74 2, , , ,2 80 3, , , ,2 72 2, , , ,6 65 2, Työvoima ja työttömyys Viitasaari: Työvoima Työttömät Työttömät, ka Työttömyysaste ,3 16,1 15,8 12,7 Työttömyysaste, ka 15,4 14,2 14,2 12,2 Keski-Suomi: Työttömyysaste ,9 15,0 14,8 13,1 Työttömyysaste, ka 14,3 14,0 13,8 12,7 Koko maa: Työttömyysaste ,9 11,9 11,1 9,5 Työttömyysaste, ka 11,1 11,1 10,6 9,5

9 WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kansalaiskunnan johtaminen Tavoite: Kaupunkistrategian valtuustokauden ohjelmatavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Kaupunkistrategian painopisteet ja tavoitteet ovat seuraavat: - ASUKASLUKU KASVUUN Tavoitteena oli väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa. - KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE Vuosikate positiiviseksi v talousarviossa. - LISÄÄ TYÖPAIKKOJA Työpaikkaomavaraisuus yli 100 %. - MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA Matkailun volyymin kaksinkertaistaminen. - IMAGO POSITIIVISEKSI Viitasaari sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa. Toteutuminen: Strategian mukaisia tavoitteita ei ole toimikauden puolivälissä täysin saavutettu paino pistealueilla, mutta merkittävää edistymistä on tapahtunut asukasluvun, kunnallistalouden ja työpaikkojen suhteen. Muuttotappio on saatu käännettyä muuttovoitoksi ja tilikauden tulos hienoisesti ylijäämäiseksi. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työpaikat lisääntyivät Viitasaarella 6,3 %. Uusia työpaikkoja v syntyi Keski-Suomen TE-keskuksen myöntämien yritystukipäätösten myötä Viitasaarelle 46 kpl. Valtakunnallisen v vetovoimatutkimuksen mukaan 84 % talouden eniten ansaitsevista perheenjäsenistä kävi töissä Viitasaarella. ABC-rantahuoltamo on houkutellut nelostien ohikulkijoita ja matkailijoita pysähtymään Viitasaarelle runsain määrin. Tavoite: Wiitaunionin malli on osa hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mallia. Toteutuminen: Isäntäkuntamalli on huomioitu valtakunnallisessa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa yhteistoiminta-alueen kehittämisvaihtoehtona. Tavoite: Tulevalla EU-ohjelmakaudella edut pysyvät entisellään.

10 10 Toteutuminen: Pohjoisen Keski-Suomen alueen kunnat hyväksytty EU-ohjelmakauden Tavoite 1- alueeksi. Tavoite: Nelostien säilyttäminen valtakunnallisena pääväylänä ja sen turvallisuuden parantaminen sekä Sinisen tien perusparannus Toteutuminen: Nelostien liittymäalueita on kunnostettu ja Hännilänsalmen sillan peruskorjaus alkaa syksyllä Sinisen tien peruskorjauksen tiesuunnitelma välillä Taimoniemi-Keiteleen kunnan raja on parhaillaan valmistumassa. Tiehanketta päästään parantamaan syksyllä Tavoite: Hankkeisiin on saatu ulkopuolinen rahoitus täysimääräisesti Toteutuminen: Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n v rakennuttamaan kyläkaistahankkeeseen saatiin 90 %:nen tukirahoitusosuus, jolloin kuntien rahoitusosuus jäi 10 %:iin. Omistajaohjaus Tavoite: Kaupungin omistuksessa ja käskyvallassa olevien yhteisöjen ja yhtiöiden omistajapoliit tisten linjausten määrittely. Toteutuminen: Konserniohjeet on tarkoitus antaa vuoden 2007 aikana.

11 1.6. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN TUNNUSLUVUT 11

12 12 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0 66 Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 20,2 19,0 Vuosikate/Poistot, % 106,1 52,0 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

13 13 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 33,5 29,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 24,4 24,5 Lainanhoitokate 0,9 1,0 Kassan riittävyys, pv 73 5 Asukasmäärä

14 14 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 33 0 Aineettomat oikeudet 33 0 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat 68 7 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet II Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Arvonkorotusrahasto IV Muut omat rahastot V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä VI Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 C PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot 0 0 Ostovelat 0 0 Muut velat 0 0 II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 61,6 63,1 Rahoitusvarallisuus /as. -874, Suhteellinen velkaantuneisuus-% 51,5 52,7 Lainat, /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , Asukasmäärä

16 16 KOKONAISTULOT JA -MENOT (ULKOISET) TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,3 Verotulot , ,7 Valtionosuudet , ,0 Korkotuotot 428 0, ,2 Muut rahoitustuotot 381 0, ,3 Satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät ,4 0 0,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 724 1,5 46 0,1 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 109 0, ,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,5 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,3 Korkokulut 360 0, ,8 Muut rahoituskulut 367 0, ,4 Satunnaiset kulut 0 0, ,2 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,2 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 0, ,9 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,3 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 200 0,4 0 0,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0

17 17 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt - As. Oy Viitasaaren Kustaanmiekka, 79,71 % - Kiinteistö Oy Viitasaaren Pienteollisuushallit, 69,01 % - Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, 100 % Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt - Viitasaaren Lämpö Oy Muut yhtiöt - Kehittämisyhtiö Witas Oy, 52,06 % - Viitasaaren Koulukiinteistö Oy, 76,0 % - Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy, 91,30 % Kaikki tytäryhteisöt on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen. Kuntayhtymät - Keskisuomen liitto, 2,80 % - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky, 3,71 % - Suojarinteeen ky, 3,77 % - Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, 12,36 % Kaikki kuntayhtymät on yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen. Osakkuusyhteisöt - As. Oy Pihkurinsuu, 21,69 % - As. Oy Suovansato, 74,89 % - Keskitien Kauppakiinteistö Oy, 46,67 % - Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy, 20,00 % - Sammakkokangas Oy, 22,00 % - Viitasaaren Liikennekiinteistö Oy, 27,65 % Olennaisuuden periaatteita noudattaen osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistelty kaupungin konsernitaseeseen.

18 18 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet Muu vaihto-omaisuus 5 0 Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus ky:n oman po:n lisäyksestä 44 0 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS KONSERNIRESERVI 0 0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 0 0 Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 9 33 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Saadut ennakot 16 0 Muut velat Siirtovelat 0 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 20 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 50,1 53,0 Rahoitusvarallisuus, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallituksen on kuntalain 70 :n mukaan toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden 2006 tulos on ylijäämäinen ,54 euroa. Taseessa on edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä ylijäämää ,87 euroa. Kaupunginhallitus esittää, että tilikauden 2006 ylijäämäinen tulos ,54 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille.

21 21 2. TALOUSARVION TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2.1. KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA VAALIT V järjestettiin Tasavallan presidentin vaalit. Äänioikeutettuja oli Viitasaarella 6331 henkilöä ja äänestämässä kävi I vaalissa yhteensä 4191 äänestäjää eli äänestysprosentti oli 66,2 %. Toisessa vaalissa kävi äänestämässä 4367 äänestäjää eli äänestysprosentti oli 69,0 %. Ennakkoon äänesti I vaalissa 58,9 % äänestäneistä ja II vaalissa 59,8 % äänestäneistä. Viitasaarella on neljä äänestysaluetta. Kaupunki maksaa keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikunnan ja ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden menot. Muiden kuin kunnallisvaalien osalta valtio suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaista äänioikeutettua kuntalaista kohden. 110 Vaalit TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,38 198,0 Toimintakulut , ,10 122,0 Toimintakate , ,28-44,5 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Vuoden 2006 lopussa käynnistettiin naapurikuntien kanssa neuvottelut kunta- ja palvelurakenneyhteistyöstä. Viitasaaren kaupunginvaltuuston ja Pihtiputaan kunnanvaltuuston yhteinen Wiitaunionin valtuustoseminaari pidettiin , jolloin käytiin läpi palvelurakenneuudistuksen lähtökohtia. Toimintavuonna kaupunginvaltuusto hyväksyi mm. kaupungin omistamien vuokratalojen luovuttamisen apporttina Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle sekä yhtiön strategian tuleville vuosille. Kaupunki tarjosi edelleen osakehuoneistojaan myyntiin niiden jäätyä tyhjilleen. Samoin hyväksyttiin mm. Saikaantien alueen asemakaava, rakennusjärjestyksen uudistaminen, uusien tuotantotilojen rakentaminen rakennustarvikealan perustettavalle yhtiölle, sprinkler- vedenottamon ja verkoston rakentaminen, entisen Lemminkäisen hallin myyminen Viitakivi Oy:n toimintaa varten, Viitasaaren yläaste-lukion hankesuunnitelma, matkailun kehittämisstrategia vuoteen 2009, Wiitaunionin sivistystoimen strategia sekä koulutoimen kehittämissuunnitelma vuosille ja Kolimanpään koulun lakkauttaminen lukien. Vuoden 2006 alusta kaupunginhallitus otti käyttöön rakentamisavustukset ja muuttopalkkiot uusien tulomuuttajien ja omakotirakentajien houkuttelemiseksi ja tontinmyyntikampanjan tukemiseksi. Samalla perustettiin mökkiläisfoorumi vuorovaikutuksen tiivistämiseksi kesäasukkaiden kanssa. Myös kylätoimikuntien kanssa pidettiin yhteisiä kokoontumisia. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto jatkoivat aktiivista toimintaansa. Vuosi 2006 oli myös kaupungin 10-vuotisjuhlavuosi ja juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kuntalaisille ja päättäjille mm. Viitasaari-luentoja, joissa vieraili myös kaupungin omia yrityskummeja. Viitasaaren kaupungin ja Wiitaunionin kotisivut uusittiin ja kuntalaisia varten järjestettiin uusitulle torille langaton nettiyhteys sekä kaupungintalolle atk-työasema yleisökäyt-

22 22 töön. Pohjoisen Keski-Suomen yhdeksän kunnan omistama verkkopalvelut-yhtiö rakennutti Telia-Soneralla laajakaistaverkon kuntien alueelle. Kuluttajaneuvonnan palvelut kaupunki osti vuonna 2006 Äänekosken kaupungilta ja talous- ja velkaneuvonnan palvelut Jyväskylän kaupungilta. 120 Yleishallinnon toimielimet TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,10 68,3 Toimintakulut , ,06 81,0 Toimintakate , ,96 82,8

23 23 HALLINNON TUKIPALVELUT HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinto tukee kuntien palvelustrategiaa mm. huolehtimalla henkilöstön työhyvinvoinnista, kehittämisestä ja työturvallisuudesta. Vuonna 2005 ohjeellisena hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa on pääosin noudatettu. Suunnitelman mukaan henkilöstö vähenee vuonna 2006 yhteensä 11,6 henkilötyövuotta ja todellinen vähennys oli 7 henkilötyövuotta, joista 6 htv Viitasaaren kaupungin osalta ja 1 htv Pihtiputaan kunnan osalta. Väheneminen tapahtui henkilöstön eläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle siirtymisen sekä määräaikaisten työsuhteiden päättämisen kautta. Kuntien yhteinen työsuojelutoimikunta perustettiin vuoden 2006 alusta. Lisäksi hyväksyttiin loppuvuonna yhteinen Wiitaunionin työsuojelutoimintaohjelma tavoitteineen sekä yhteiset ohjeet hoitoonohjauksen, asiakasväkivallan, riskien ja vaarojen arvioinnin osalta sekä kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun estämiseksi. Koko palvelutuotantoa koskien käynnistettiin syksyllä yhteinen riskien ja vaarojen arviointi. Työturvallisuus- ja työsuojelutoiminta aktivoitui selvästi osaksi henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä. Vuoden alusta otettiin yhteiset periaatteet käyttöön liikunnan tukemisessa sekä yhteinen virkistystyöryhmä aloitti toimintansa. Henkilöstöhallinnon osalta otettiin käyttöön kattavasti Web-tallennus, jonka kautta esimiehet tekevät henkilöstöhallinnon päätökset suoraan henkilöstöhallinnon järjestelmään. Kesäkuussa 2006 järjestettiin toinen Wiitaunionin seminaari, jossa esiteltiin kuntapariyhteistyön mallia eri toimialoilta, luottamushenkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen näkökulmasta. Seminaari herätti nyt kovasti kiinnostusta ja osallistujia oli 15 kunnasta noin 50 henkilöä. Lisäksi vuoden aikana käytiin useista kunnista tutustumassa Wiitaunionin malliin. Vuoden aikana järjestettiin henkilöstölle yhteisiä koulutustilaisuuksia aiheista Vuorovaikutus, yhteistyö ja työelämän ristiriidat, Liikunta ja terveellinen ruokavalio sekä Riittävä lepo ja uni. Osallistujia tilaisuuksiin oli noin 220. Lisäksi järjestettiin esimiehille koulutusta sisäisesti mm. työpaikan päihdeohjelman ja riskien arvioinnin osalta. Viitasaarella järjestettiin rekrytointiin liittyen peruskoulun 9-luokkalaisille kunta-alan ammatteihin tutustumisiltapäivä, jossa osallistujia oli noin 115 oppilasta. Erillisessä henkilöstöraportissa esitetään tarkemmin henkilöstöä koskevia tietoja, mm. henkilöstörakenne, poissaolojen kehitys. MUUT HALLINNON TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalveluja ovat henkilöstöhallinnon lisäksi taloushallinto sekä tietohallinto, johon sisältyy hallintopalvelut ja atk. 130 Hallinnon tukipalvelut TA 2006 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,08 103,5 Toimintakulut , ,27 114,6 Toimintakate , ,19 175,6 Suunnitelmapoistot , ,08-100,0

24 24 ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Elinkeino- ja matkailupalvelut on ostettu Kehittämisyhtiö Witas Oy:ltä, jolle on maksettu kuntaosuutta euroa. Kaupunki oli mukana myös vuoden 2006 lopussa päättyneessä Small Town Networks keskustan kehittämisprojektissa sekä Uusiutuva Energia hankkeessa. Tunnuslukuja Työvoima Työttömät Työttömyysaste 15,8 % 12,7 % Uudet yritykset v v Työpaikat - Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut Tuntematon Yhteensä Keski-Suomen TE-keskuksen rahoituksella ja toimenpiteillä luotiin työpaikkoja, vaikutettiin olemassa olevien työpaikkojen säilymiseen ja tuettiin uusien yritysten syntymistä. TE-keskus myönsi rahoitusta seuraavasti: v v Yritystukipäätökset, kpl 8 14 Yritystuet, Maatalouspäätökset, kpl Maatalousavustukset, Maatalouslainat, Maaseuduntukipäätökset, kpl 7 7 Maaseuduntukiavustukset, Witas Oy:n yritysneuvonnassa ja yhdessä TE-keskuksen kanssa perustetussa Seudullisessa yrityspalvelupisteessä oli vuoden 2006 aikana yhteensä noin neljän henkilön työpanos käytettävissä. Yritysneuvojien toimesta on vuoden 2006 aikana suoritettu mm. seuraavia toimenpiteitä: - yritys-/asiakaskohtaista neuvontaa ja toimeksiantoja asiakkaan luona ts. yrityskäynneillä 560 kpl ja Witas Oy:n toimipisteissä 611 kpl, näistä Viitasaarella 485, Pihtiputaalla 327 ja Kinnulassa 359 asiakaskontaktia - rahoitushakemuksia laadittiin yhteensä 65 kpl, muita hakemuksia/lomakkeita noin 30 kpl - yrityksen perustamisneuvontaa annettiin yhteensä 101 kertaa; näistä 37 johti (vuoden loppuun mennessä) varsinaiseen yrityksen perustamistyöhön ja 27 starttirahahakemukseen Lisäksi hankevetäjillä ja muilla toimijoilla on ollut lukuisia kontakteja alueen yrityksiin ja maatiloihin mm. matkailualan, perusmaatalouden, hevostalouden ja tietotekniikan alojen erityis-

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...3 1.2 Kaupungin hallinto...4 1.3 Viitasaaren kaupungin taloustietoja...8

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot