= 0, = 0, = 0,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "= 0, = 0, = 0,"

Transkriptio

1 Liite 1 SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö Kutannutenjakokertoimet uodelle Soiaali- ja tereyminiteriön ahitamia kutannutenjakoperuteia eiintyien ja Soiaali- ja tereyminiteriön ahitaman poikkeuäännöken mukaiet taaukertoimien arot uodelle a = 0, b = 0, = 0, TVR(j) TVR(m) TVR(y) = 0, = 0, = 0,

2 Liite 2 1 (8) SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö Perutelut kutannutenjakoperuteiden oaa I eiintyien TyEL-MEL-VILMA-eläkeelittelyn taaukertoimien aroille uodelle 1 Yleitä a b Kertoimet ja oat kutannutenjako- ja lakuperuteia eiintyät n. taaukertoimet, joiden peruteella eläkelaitoten maku taaukeen määräytyy. Seuraaia kappaleia 2-6 eitetään yhteeneto näiden kertoimien määräämietä. Kertoimia määrättäeä on otettu huomioon uoden 2014 kutannutenjaon yhteydeä Eläketurakekukelle jäänyt ,43 euron ylite per Yhteieti kutannettaat eläkkeet uonna Eläkemenotiedot (taulukko 1) on koottu eläkelaitoten lähettämiltä eläkemenotiedotoilta. Yhteieti kutannettaien eläkkeiden yhteimäärä on jaettu E a - ja E b -oaan. Jako ataa kutannutenjakoperuteiden oan I kohdan 1.1 mukaita jakoa. Oaan E a kuuluat yhteieti kutannettaat peruturaa ataaat TyEL-MEL-anhuueläkkeet. Oaan E b kuuluat kaikki muut yhteieti kutannettaat TyEL-MEL-eläkkeet ja kuntouturahat ekä yhteieti kutannettaat TEL-liäeläkkeet. Vertailun uoki taulukoa on eitetty ataaia lukuja uoden 2014 oalta.

3 Liite 2 2 (8) SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö Taulukko 1. Eläkemenot ja niiden yhteieti kutannettaat oat uoina 2014 ja per 1.7.., miljoonaa euroa. Eläkelaji Kokonaieläkemeno Yhteieti kutannettaa (i. MEL-ylitettä) oa TyEL-MEL-eläkkeet Vanhuueläkkeet , ,85 Ea 8 902, ,59 Kertauorituket EYiirtomääritä, VE 1,00 1,29 Ea 0,67 0,93 Työkyyttömyyeläkkeet ja kuntouturahat 1 435, ,18 Eb 650,04 652,16 Työttömyyeläkkeet 0,95 0,00 Eb 0,41 0,00 Perhe-eläkkeet 979,39 985,20 Eb 976,06 981,96 Oa-aikaeläkkeet 69,09 50,47 Eb 69,09 50,47 Kertauorituket EYiirtomääritä, TKE ja PE 0,17 0,17 Eb 0,17 0,17 TEL-liäeläkkeet ja Työnantajaeläkkeet 1) 213,85 210,41 Eb 153,69 150,07 Yhteenä 3) ,03 2) ,07 2) , ,70 Ea 4) 8 903, ,51 Eb 5) 1 849, ,19 1) iältää MEL:n hautauautuket 0,16 milj. euroa uonna 2014 ja 0,09 milj. euroa uonna 2) iältää MEL-ylitteen 36,13 milj. euroa uonna 2014 ja 36,69 milj. euroa uonna 3) arakeummat ja yhteimäärät eiät tämää pyöritykitä johtuen T 4) ei iällä aikaiempiin uoiin kohdituia korjaukia eikä Yrittäjien eläkekaa Oman, elitytilaa, uuretta V 5) ei iällä aikaiempiin uoiin kohdituia korjaukia

4 Liite 2 3 (8) SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö Kutannutenjakoperuteiden oan I kohdaa 1.1 tarkoitettujen yhteieti kutannettaien oien E a ja E b umma uonna on ,70 milj. euroa. E a T ei iällä Yrittäjien eläkekaa Oman, elitytilaa, uuretta V 3 Eläke-Kanan konkuripeätä realioituien erien ja Garantialta palautuan luottoakuu- tuken ylitteen huomioon ottaminen Eläke-Kanan konkuripeätä ei realioitunut eriä uonna. Garantia ei palauttanut luottoakuutuken ylitettä uonna ETK:lle. 4 Yrittäjien eläkekaa Oman, elitytilaa hyityken oa E a Lakettaea Yrittäjien Eläkekaa Oman, elitytilaa, kohdalla hyityken oaa E a käytetään kaaaa a E = E - E VRM + (1+b 1 ) 1/2 V 2014 T + (1+b 1 ) 1/2 T V 5 Vuodelta uoritettaan kutannutenjaon pohjana oleat makuuureet Taulukota 2 ilmenee eläkelaitoten kutannutenjaon peruteena oleat makuuureet uodelta. Tiedot on kerätty eläkelaitoten lähettämiltä TyEL- MEL-akuutukantatiedotoilta. Vertailun uoki taulukoa on eitetty ataaia lukuja uoden 2014 oalta.

5 Liite 2 4 (8) SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö Taulukko 2. TyEL- ja MEL-eläkelaitoten kutannutenjaon peruteena oleia makuuureita uoina 2014 ja, miljoonaa euroa. Taaumakutulo 2014 TyEL , ,86 MEL 62,04 61,79 Yhteenä , ,64 Taauatuu TyEL 8 715, ,64 MEL 50,71 52,70 Yhteenä 8 765, ,34 Vakuutetut uoianiot 2014 TyEL , ,45 MEL 308,70 299,27 Yhteenä , ,72 TEL-liäedut ja työnantajaakuutu 2014 Makutulo 10,10 8,83 Vakuutumakun taauoa 1,83 1,55 Maku taaukeen 18,58 25,89 6 Taaukertoimet Kertoimien määräämien lähtökohtana on ollut e, että taauken hyityten ja makujen tulii ilman pyöritytä olla yhtä uuret. Eläketurakekukelle uoden 2014 kutannutenjaon yhteydeä jäänyt ylite, joka oli E a -oien kohdalla ,42 euroa ja E b -oien kohdalla ,01 euroa per , ähennetään taulukon 1 mukaiita määritä. Samoin TyEL:n ja MEL:n mukaiita anhuueläkkeitä ähennetään TyEL VPL:n 5 :n mukainen, Eteran erityien kuoleuuperuteen ajau ,00 euroa per Kutannutenjakoperuteen mukaan otetaan uoden kutannutenjakokertoimia määrättäeä huomioon Eläke-Kanan konkuripeätä realioituneet erät ja Garantialta palautua luottoakuutuken ylite per 1.7. ähentämällä erät

6 Liite 2 5 (8) SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö taulukon 1 mukaiten, muiden kuin anhuueläkkeiden yhteieti kutannettaata määrätä. Kertoimien tarkempi määrääminen on eitetty kohdaa 7. Sen peruteella yhteieti kutannettaien TyEL- ja MEL-anhuueläkkeiden määrä olii tällöin 46,9081 % TyEL-eläkelaitoten ja Merimieeläkekaan akuutumakun taauoan ja taauatuun ummata. Muiden yhteieti kutannettaien TyEL-MEL-eläkkeiden määrä ähennettynä uureella B bl olii 3,3548 % eläkelaitoten akuutettujen työanioiden ummata. Tämän nojalla a on peruteiden oan I kohdaa 1.4 tarkoitetuki kertoimen aroki mää- b räytyy 0, ja kertoimen aroki 0, Pyöritykitä johtua ylite on E a -oien kohdalla 1 371,55 euroa ja E b -oien kohdalla ,92 euroa eli ylitettä on yhteenä ,46 euroa per Merimieeläkekaan taritema, peruteiden Merimieeläkelain (1290/2006) 202 :n mukaiet akuututeknien atuuelan lakuperuteet ja peruteet b 153 :n mukaita atuunjakoa arten kohdaa 4 mainitun kertoimen aro on 0, Kutannutenjaoa otetaan huomioon eläkelaitoken Valtion Eläkerahatoon makama iirtymämaku. Lakettaea iirtymämakua uodelta kutannutenjakoperuteen kohdaa mainittujen kertoimien arot oat g = 0,0032 ja u = 0, Kutannutenjakokertoimien määrääminen Kutannutenjakokertoimet uodelle laketaan kutannutenjakoperuteiden mukaiita kaaoita: a = Ea 1,03 1/2 M E(VA) 1,0575 1/2 Y a 1,055 1/2 V T +B a, b = Eb 1,03 1 2M E(TK) M EK M LU +1,0575 1/2 M Oma 1,0575 1/2 Y b B bl S P 80% (1 g u )SS.

7 Liite 2 6 (8) SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö Kaaoia käytetyt uureet ja niiden arot euroina oat: E a = ,72 = yhteieti kutannettaat TyEL:n ja MEL:n mukaiet anhuueläkkeet (iältää aikaiempiin uoiin kohdituia korjaukia ,16 euroa ja T uureen V 2014 ekä Yrittäjien eläkekaa Oma, el- T itytilaa, uureen V per 1.7.), E b = ,86 = yhteieti kutannettaat muut TyEL:n ja MEL:n mukaiet eläkkeet ja kuntouturahat (iältää aikaiempiin uoiin kohdituia korjaukia ,62 euroa), B a = ,00 = TyEL:n ja MEL:n mukaiten akuutumakujen taauoat, jota on ähennetty TyEL:n Valtion Eläkerahatoon makettu iirtymämaku, B = ,00 = TyEL:n Valtion Eläkerahatoon makettu iirtymämaku, T V = ,00 = TyEL:n ja MEL:n mukainen taauatuu per , T V 2014 = 0,00 = Taauatuun aataa per 1.7. T V = ,78 = Oman taauatuun aataa per 1.7. S p = ,00 = TyEL:n ja MEL:n mukaiten palkkaummien yhteimäärä, S = ,00 = iirtymämakun peruteena olea palkkaumma,

8 Liite 2 7 (8) SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö B bl = ,00 = TEL-liäeläkeakuutuken ja työnantajaakuutuken oalta atuunjakoperuteia määritelty uure, Y a = ,42 = ETK:lle E a -eläkkeiden kutannutenjaota jäänyt ylite per , Y b = ,01 = ETK:lle E b -eläkkeiden kutannutenjaota jäänyt ylite per , M E(VA) = ,00 = Kekinäinen Eläkeakuutuyhtiö Eteran TyEL:n mukaien akuutuken erityiperuteia määritelty uure KP per , M E(TK) = 0 = Kekinäinen Eläkeakuutuyhtiö Eteran TyEL:n mukaien akuutuken erityiperuteia määritelty uure TK per , M EK = 0 = Vuoden mukaiet, Eläke-Kanan erityietä elitypeätä realioituneet erät per 1.7. M LU = 0 = Vuoden mukaiet, Garantialta palautuneet ylitteet per 1.7. ja M Oma = ,09 = Yrittäjien eläkekaa Oman, elitytilaa, erikeen hakemaa TyEL:n 179 :n 4 momentin mukaiea peruteea määritelty uure KM per

9 Liite 2 8 (8) SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö Edellä oleita kaaoita aadaan eitemällä deimaalilla a b = 0, ja = 0, Vataaat kertoimet uodelle 2014 oliat a b 2014 = 0, ja 2014 = 0,

10 Liite 3 1(4) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö Perutelut kutannutenjakoperuteiden oaa III eiintyän palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeoien kutannutenjaon taaukertoimen arolle uodelle Kerroin on kutannutenjako- ja lakuperuteia eiintyä n. taaukerroin, jonka peruteella eläkelaitoten maku palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeoien kutannutenjakoon määräytyy. Seuraaia kappaleia 1-3 eitetään yhteeneto tämän kertoimen määräämietä. 1. Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeoat uonna Palkattomilta ajoilta karttuneiiin eläkeoiin kuuluat eläkelaitoten makamat palkattomien aikojen peruteella karttuneet eläkeoat lukuun ottamatta kuntouturahojen iältämiä palkattomilta ajoilta karttuneita oia. Palkattomilta ajoilta karttunut eläkemeno uodelta per 1.7. on ,69 euroa. Tieto on aatu eläkelaitoten lähettämiltä eläkemenotiedotoilta. Taulukoa 1 on eitetty eläkemeno eläkelajeittain jaoteltuna. Kertoimen lakennaa käytettäää eläkemenoa huomioidaan liäki edelliiin uoiin kohdituat korjauket. Näitä ei kuitenkaan ollut uonna.

11 Liite 3 2(4) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö Taulukko 1. Palkattomilta ajoilta karttunut eläkemeno eläkelajeittain uonna. Eläkelaji Eläkemeno Vanhuueläke ,84 Työkyyttömyyeläke ,06 Perhe-eläke ,93 EY-iirtomäärät ,86 Yhteenä ,69 2. Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeoien kutannutenjaon peruteena oleat palkkaumma- ja työtulotiedot uodelta Vuoden palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeoien kutannutenjaon peruteena olea palkka- ja työtuloumma yhteenä per 1.7. on ,38 euroa. Tiedot on aatu eläkelaitoten lähettämiltä TyEL- MEL-akuutukantatiedotoilta, YEL-MYEL-akuutukantatiedotoilta ja eläkemenotiedotoilta. Taulukoa 2 on eitetty palkka- ja työtuloumma eläkelaeittain jaoteltuna. Kutannutenjaoa otetaan huomioon eläkelaitoten Valtion Eläkerahatoon makama iirtymämaku. Lakettaea iirtymämakua uodelta kutannutenjakoperuteen kohdia ja 7.2 mainittujen kertoimien arot oat g 0,0032 ja u 0, Kerroin u on TyEL-eläkelaitoten TyELmakun taauoien euroa uhde TyEL-eläkelaitoten palkkaummaan euroa. Palkkaumma iältää mahdolliet korjauket aiempiin uoiin.

12 Liite 3 3(4) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö Taulukko 2. Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeoien kutannutenjaon peruteena oleat palkka- ja työtuloummat uonna. Mahdollinen iirtymämaku on otettu huomioon kutannutenjakoperuteen mukaieti. Eläkelaki Palkka- tai työtuloumma TyEL ,65 MEL ,00 YEL ,00 MYEL ,00 VaEL ,35 KuEL ,00 KiEL ,00 KelaL ,00 OrtKL ,38 SP:n eläkeääntö ,00 Landkaplag ,00 Yhteenä ,38 3. Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeoien kutannutenjaon taaukerroin Kutannutenjakoperuteiden oan III kohdaa 7.2 tarkoitettu kerroin uodelle laketaan kaaata TyEL E (1 b ) Y 1/2 17 S S S pm p p(altio) muut. Kaaaa käytetyt uureet ja niiden arot euroina oat: E = ,69 euroa= palkattomilta ajoilta karttuneet eläkeoat per 1.7.

13 Liite 3 4(4) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö S S S = ,38 euroa= eläkelaitoten palkka- TyEL pm p p(altio) muu ja työtuloummat yhteenä per 1.7., palkkaummia on huomioitu mahdollinen iirtymämaku kutannutenjakoperuteiden kohtien ja 7.2 mukaieti. Siirtymämakun peruteena oleien palkkaummien umma on ,00 euroa uodelta. Y = ,99 = palkattomien aikojen kutannutenjaota Eläketurakekukelle jäänyt ylite per Edellä oleata kaaata aadaan yhdekällä deimaalilla = 0, Kertoimen määräämien lähtökohta on, että palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeoien kutannutenjaon hyityken ja makun tulii ilman pyöritytä olla yhtä uuret. Yllä olean lakennan peruteella palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkeoien määrä olii 0, % eläkelaitoten palkka- ja työtuloummien määrätä. Kertoimen aroki tulee iten kuuden deimaalin tarkkuuteen pyöritämällä 0,

14 Liite 4 1 (7) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö Perutelut kutannutenjakoperuteiden oaa IV eiintyien Työttömyyakuuturahaton makun hyityken jakokertoimien aroille uodelle 1 TVR-maku Kertoimet, TVR ( j ) TVR(m) ja TVR(y) oat eläkelaitoten kutannutenjako- ja lakuperuteia eiintyät kertoimet, joiden peruteella määräytyy eläkelaitoten lopullinen TyEL 182 :ä tarkoitettu Työttömyyakuuturahaton makun (TVR-maku) hyity. Seuraaia kappaleia 1 4 eitetään yhteeneto näiden kertoimien määräämietä. Työttömyyakuuturahato uorittaa Eläketurakekukelle makun anioidonnaiten työttömyy- ja koulutuetuukien ekä uorottelukoraukien huomioon ottamieta aiheutuan atuun ja kulujen peittämieki. Eläketurakeku hyittää TVR-makun TyEL-eläkelaitokille, Merimieeläkekaalle, Kealle, Kirkon kekurahatolle, Kananeläkelaitokelle, Suomen Pankille ja Ortodokien kirkon papiton eläkekaalle. TVR-makun hyity jaetaan eläkelaitokille niiä akuutettuihin palkkaummiin perutuaa uhteea. 2 TVR-makun hyityken jakokertoimien lakentakaaat TVR-makun hyityken jakokertoimet, TVR ( j ) TVR(m) ja kutannutenjakoperuteiden oan IV kohdan 10 mukaieti. TVR(y) laketaan TVR-maku hyitetään eläkelaitokille kertomalla eläkelaitoken palkkaumma TVR-makun hyityken jakokertoimella. Eläkelaitokohtainen TVRmakun jakokerroin on Kealle, Kirkon kekurahatolle, Kananeläkelaitokelle, TVR ( j ) Suomen Pankille ja Ortodokien kirkon papiton eläkekaalle TVR(m) Merimieeläkekaalle TVR(y) TyEL-eläkelaitokelle.

15 Liite 4 2 (7) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö Kutannutenjakoperuteiden mukaan TVR-makun hyityken jakokertoimien lakemita arten määritellään apukerroin TVR k euraaati: (1) k M (1 b ) Y TVR 12 TVR TVR 17 pm p S S TyEL muut ja TVR-makun jakokertoimet, TVR ( j ) TVR(m) ja TVR(y) euraaati: (2) = TVR ( j ) p( TVR) TVR 1 j ( kaikki) pm p S S TyEL muut k e g S (3) TVR(m) = p( TVR) TVR 1 m ( kaikki) pm p S S TyEL muut k e g S (4) TVR(y) = k p( TVR) TVR 2 ( kaikki) e pm p S S TyEL muut S. Edellä oleia kaaoia (1) (4) TVR M = Vuodelle ahitettu TVR-maku 1.7. taoa, miä on otettu huomioon eläkelaitoten ilmoittamat aikaiempiin uoiin kohdituat korjauket. b 17 = TyEL:n 179 :n 4 momentia tarkoitettujen peruteiden mukainen akuutumakukorko. Jo akuutumakukorolle ei ole määrätty aroa, käytetään ille arona amojen peruteiden mukaita perutekorkoa b 1.

16 Liite 4 3 (7) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö TVR Y = Eläketurakekukelle TVR-makun jakamien yhteydeä jäänyt ylite tai alite taoa. pm S TyEL muut S p = TVR-makua aaien eläkelaitoten palkkaummat yhteenä 1.7. taoa. p( TVR) ( kaikki ) S = TVR-makun peruteena olea palkkaumma kaikkien TVRmakun jaoa mukana oleien eläkelakien oalta yhteenä 1.7. taoa eli TyEL 74 :n 3 momentin kohdia 2, 3 ja 6 tarkoitetut etuukien peruteena oleat aniot 1.7. taoa. e, 2 e = Kutannutenjakoperuteia määritellyt uodelle ahitetut 1 Eläketurakekuken kutannuouukertoimet. Julkialojen eläkelaitokille ja Merimieeläkekaalle on määritelty kerroin 1 e ja TyEL-eläkelaitokille kerroin 2 e. j g, m g = Valtioneuoton aetukea 802/2009 tarkoitetut eläkelaitokea akuutetuita työanioita huomioon otettaat ouudet lakettaea eräiden eläkelaitoten ouutta Eläketurakekuken kutannukita. Julkialojen eläkelaitokille on määritelty kerroin j g ja Merimieeläkekaalle kerroin m g. TVR makun jaoa otetaan huomioon eläkelaitoten Valtion Eläkerahatoon makama iirtymämaku. TyEL-eläkelaitoten palkkaummia pm S eläkelaitoten uodelta makamat iirtymämakut otetaan huomioon euraaati: pm p S S 80% 1 g u S,

17 Liite 4 4 (7) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö miä p S = Eläkelaitoken palkkaumma uodelta g = Valtion Eläkerahatoon uoritettaan iirtymämakun ja en ennakon peruteea mainittu uodelle ahitettu kerroin u = T p P S, miä TyEL TyEL T P on TyEL-eläkelaitoten TyEL TyEL 179 :n 4 momentin mukaiia peruteia määriteltyjen taauoien umma uodelta ja p S on TyEL-eläkelaitoten TyEL palkkaumma uodelta S = Siirtymämakun peruteena olea palkkaumma uodelta. 3 Tiedot TVR-makun hyityken jakokertoimien lakentaa arten uodelle Tiedot TVR-makun jakokertoimien oat euraaita lähteitä:, TVR ( j ) TVR(m) ja TVR(y) lakentaa arten Soiaali- ja tereyminiteriö ahiti päätökellään TVRmakun määrän uodelta. TVR-makun peruteena olea palkkaumma kaikkien TVR-makun jaoa mukana oleien eläkelakien oalta eli TyEL 74 :n 3 momentin kohdia 2, 3 ja 6 tarkoitetut etuukien peruteena oleat aniot on aatu lopullien TVR-makun kokonaimäärän lakelmalta. Eläketurakekukelle TVR-makun jakamien yhteydeä jäänyt ylite tai alite on Eläketurakekuken tilinpäätökeltä. TVR-makun hyitytä aaien eläkelaitoten palkkaummatiedot on aatu eläkelaitoten lähettämiltä TyEL-MEL-akuutukantatiedotoilta ja eläkemenotiedotoilta.

18 Liite 4 5 (7) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö Taulukko 1. Tiedot TVR-makun jakokertoimien, TVR ( j ) TVR(m) ja TVR(y) ekä apukertoimen TVR k lakentaa arten uodelle =. Suure Suureen aro TVR M ; uodelle ahitettu määrä ,00 ilman eläkelaitoten ilmoittamia aikaiempiin uoiin kohdituia korjaukia TVR M ; otettu huomioon eläkelaitoten ,00 ilmoittamat aikaiempiin uoiin kohdituat korjauket b 17 ajalla (Vuonna akuutumakukoron b 17 arona käytetään perutekorkoa b 1.) 5,75 % TVR Y ,66 TyEL S pm ,65 muut S p ,38 S p( TVR) ( kaikki ) = 55 % x % x % x e 0, e 0,00053

19 Liite 4 6 (7) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö Suure Suureen aro j g 2/3 m g 9/10 Taulukko 2. Eläkelaitoten Valtion Eläkerahatoon makamien iirtymämakujen huomioon ottamieen liittyät tiedot uodelta =. Suure Suureen aro S ,00 TyEL S p ,00 TyEL P T ,00 u 0, g 0,0032

20 Liite 4 7 (7) SU/ Vakuutumatemaattinen ykikkö Taulukko 3. TVR-makun hyitytä aaien eläkelaitoten palkkaummat uodelta eläkelaeittain jaoteltuna 1.7. taoa. Mahdollinen iirtymämaku on otettu huomioon TyEL-eläkelaitoten palkkaummia kutannutenjakoperuteiden mukaieti. Eläkelaki Palkkaumma, TyEL ,65 MEL ,00 KuEL ,00 KiEL ,00 KelaL ,00 SP:n eläkeääntö ,00 OrtKL ,38 Yhteenä ,03 4 TVR-makun hyityken jakokertoimet uodelle Kaaan (1) ja kohdaa 3 annettujen tietojen peruteella aadaan TVR k 0, Kaaojen (2) (4) ja kohdaa 3 annettujen tietojen peruteella aadaan kuuden deimaalin tarkkuudella = 0, TVR( j) = 0, TVR(m) = 0, TVR(y)

= 0, = 0, = 0,

= 0, = 0, = 0, Liite 1 Kutannutenjakokertoimet uodelle oiaali- ja tereyminiteriön 25.11.2013 ahitamia kutannutenjakoperuteia eiintyien taaukertoimien arot uodelle a = 0,465953 b = 0,034734 = 0,001055 (j) (m) (y) = 0,011568

Lisätiedot

= 0, = 0, = 0, = 0, = 0, = 0,

= 0, = 0, = 0, = 0, = 0, = 0, Liite 1 SU/Vakuutumatemaattinen ykikkö 18.9.2013 Kutannutenjakokertoimet vuodelle Soiaali- ja terveyminiteriön 23.12.2011 vahvitamia kutannutenjakoperuteia eiintyvien taaukertoimien arvot vuodelle = 0,419195

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kutannutenjakoperuteet 2016 Vahitettu 20.11.2015. 20.11.2015 KUTANNUTNJAKOPRUTT iällyluettelo VOIMAANTULOÄÄNNÖ... 5 PRUTIDN OVLTAMINN... 6 oeltamiala... 6 Kutannutenjakoperuteiden oa I... 9 Kutannutenjakoperuteiden

Lisätiedot

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S Eläketurakeku (89) Suunnitteluoato 2..2008 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soiaali- ja tereminiteriö on ahitanut atuunjakoperuteet 20..2008. 5..2009 korjatut kirjoituirheet iuilla 62 ja 63 on päiitett etk.fi-iulle

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kutannutenjakoperuteet 207 Vahitettu 23..206. 23..206 KUTANNUTNJAKOPRUTT iällluettelo VOIMAANTULOÄÄNNÖ... 5 PRUTIDN OVLTAMINN... 6 oeltamiala... 6 Kutannutenjakoperuteiden oa I... 9 Kutannutenjakoperuteiden

Lisätiedot

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia... 10

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia... 10 läketurakeku (86) Suunnittelu- ja lakentaoato 23.0.2007 VASTUUNJAOPRUSTT Soiaali- ja tereminiteriö on ahitanut atuunjakoperuteet 27..2007. 5..2009 korjatut kirjoituirheet iulla 60 on päiitett etk.fi-iulle

Lisätiedot

olevat ansiot vuonna v ja

olevat ansiot vuonna v ja uunnitteluoto.8.00 / TYÖTEKIJÄ ELÄKELAI (TYEL) 8 : MUKAIE TYÖTTÖMYYVAKUUTURAHATO MAKU VUODELTA Yleitä TyEL 8 :n mukn Työttömyykuuturhton on uoritett Eläketurkekukelle mku jok hitetn oili- j tereyminiteriön

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2008

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAINEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSU VUODELTA 2008 uunnitteluoto.8.009 / TYÖTEKIJÄ ELÄKELAI (TYEL) 8 : MUKAIE TYÖTTÖMYYVAKUUTURAHATO MAKU VUODELTA Yleitä TyEL 8 :n mukn Työttömyykuuturhton on uoritett Eläketurkekukelle mku jok hitetn oili- j tereyminiteriön

Lisätiedot

2 1017/2013. Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 1017/2013. Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 07/03 Liitteet MUUOS LASKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAVILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 07/03 3 Liite VAKUUUSEKNISE SUUREE Näiä laueruteia eiintyät auututeniet uureet laetaan yel:n muaien

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAISEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSUN KORJAUS VUODELTA 2007

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAISEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSUN KORJAUS VUODELTA 2007 Suunnitteluoto.8.009 / TYÖTEKIJÄ ELÄKELAI (TYEL) 8 : MUKAISE TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO MAKSU KORJAUS VUODELTA Vuoden mkun korjuken yy O uoden mkun lkenn huomioitit etuupäiitä oli rioitu, kok mkun lkenthetkellä

Lisätiedot

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus

Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Muistio 1 (6) Kustannustenjakoon toimitettavien tietojen tarkastus Seuraavassa on kuvattu tarkastusrutiineja, joita Eläketurvakeskus suorittaa eläkelaitosten kustannustenjakoa varten toimittamille tiedoille.

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA

ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA ELÄKETRVAKESKS Suunnitteluoato 9.2.2012 ERITYISPERSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA Siällyluettelo 1 SOVELTAMISALA... 1 2 VAKTSTEKNISET SREET... 1 3 IKÄLASK... 3 4 LASKENTAAN LIITTYVÄT AJANKOHDAT... 3 5 ANSAITT

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vastuunjakoperusteet 27.11.2006.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vastuunjakoperusteet 27.11.2006. Eläketurkeku (83) Suunnittelu- j lkentoto 9..2006 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soili- j tereminiteriö on hitnut tuunjkoperuteet 27..2006. Siällluettelo VASTUUNJAKOPERUSTEET...4 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...4 Soeltmil...4

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

MATEMATIIKKAKILPAILU

MATEMATIIKKAKILPAILU Tekniikan Opettajat TOP ry Teknologiateolliuuden Kutannuoakeyhtiö Opetuhallitu 00-uotiäätiö Otaa AMMATIKKA top..05 MALLIRATKAISUT Toien ateen ammatillien koulutuken kaikkien alojen yhteinen MATEMATIIKKAKILPAILU

Lisätiedot

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2013. Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2011 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3 SOPIMUS Sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen kesken 2

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet

Valtion eläkemaksun laskuperusteet VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 62/30/2005 Valtion eläkemakn lakperteet Valtiokonttori on 2262005 hyäkynyt nämä lakperteet nodatettaaki lakettaea Valtion eläkerahatolaia tarkoitettja työnantajan eläkemakja

Lisätiedot

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E

ilman TyEL 178 :ssä ja TyEL :ssä tarkoitettuja osia Osa Osa E Eläketurakeskus (89) Suunnitteluosasto 3..200 VASTUUNJAKOPERUSTEET Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut astuunjakoperusteet 25..200. Sosiaali- ja teresministeriö on ahistanut muutoksen astuunjakoperusteiden

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 6.2.2015 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016

Paatds. Pdivdmaard 14.4.2016 #'tolt Il LorrNAr-uoMl 1.9 Paatd Pdivdmaard 1 (5) urun Moottorieura ry / kilpailun johtaja Anttila Henry anha-hameentie 105 20540 Turku u teiden ulkemieki Uuikaupunkiralli -nopeukilpailun ajaki Haettu

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 02 2017 Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2015 ARI KAARTINEN JA ANNE LAITINEN Eläketurvakeskus

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA .9.20 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 17.8.2011 1(4) PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAESTA ALLE KOLMVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA 1 Soeltamisala 2 Korko 3 Valtion uosittainen koraus äiden erusteiden mukaisesti määrätään

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 2015 Vahistettu 4.11.2014. 23.10.2014 KUTANNUTNJAKOPRUTT isällysluettelo VOIMAANTULOÄÄNNÖ... 5 PRUTIDN OVLTAMINN... 6 oeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I... 9 Kustannustenjakoperusteiden

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

MUISTIO. Eläkemenoryhmä (7)

MUISTIO. Eläkemenoryhmä (7) Eläkemenoryhmä 1.9.2017 1 (7) MAKSUNSIIRTOSUORITUS Maksu tai koko eläkkeenkäsittely joudutaan siirtämään eläkelaitoksesta toiseen, jos esim. myöntävä laitos muuttuu. Tässä muistiossa kuvataan kaksi vaihtoehtoista

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS

VILRA-SOPIMUS VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet

Valtion eläkemaksun laskuperusteet VALTIOKONTTOI ÄÄTÖS Dno /30/2007 Valtion eläkemakn lakpeteet Valtiokonttoi on 8..2007 hyäkynyt nämä lakpeteet nodatettaaki lakettaea altion eläkelaia takoitettja työnantajan eläkemakja..2007 alkaen. äätö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu

Kustannustenjakoperusteet Vahvistettu Kustannustenjakoperusteet 203 Vahistettu 5..202. 22.0.202 KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa I...

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurvakeskus 8.10.2015 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset vuodelle 2015... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS?

MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? MITÄ ON SOSIAALIVAKUUTUS? Vakuutuslääketieteen perusopetus L-kurssi Helsinki 7.5.2012 Kyösti Haukipuro ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue Kela ja muu sosiaaliturva 2011 Sosiaalim enot yhteensä

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2016: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 21.12.2016 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2016: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2016...

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla järjestelmällä

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta

Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Selvits Sosiaali- ja tervesministeriö Vakuutusosasto PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Yrittäjän eläkelain (YEL) 140 :n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullinen määrä vuodelta Eläketurvakeskuksen selvitksen

Lisätiedot

N p Katseluavaruudessa tehtävät operaatiot. Karsinta eli takasivueliminointi. Katselutilavuus

N p Katseluavaruudessa tehtävät operaatiot. Karsinta eli takasivueliminointi. Katselutilavuus 5.2. Kateluaaruuea tehtäät operaatiot Karinta eli takaiueliminointi Karinta eli takaiueliminointi on toimenpie, joka ertaa monikulmioien uuntaa katelupiteen eli projektion kekipiteen kana. Jo näkmä käittää

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Eläketurvakeskuksen taskutilasto ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 05 2017 Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2017 2017 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 9 Eläkkeensaajat

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

ETK:N REKISTERITIETOJEN KUVAUS TUTKIMUSKÄYTTÖÖN

ETK:N REKISTERITIETOJEN KUVAUS TUTKIMUSKÄYTTÖÖN 1 ETK:N REKISTERITIETOJEN TUTKIMUSKÄYTTÖÖN 1 Yleistä ETK:n rekistereistä Eläketurvakeskus (ETK) ylläpitää eläke- ja ansaintarekisteriä yhdessä Arek Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa. Työeläkejärjestelmän

Lisätiedot

MP069 alueen sähköteknisten reunaehtojen laskeminen.

MP069 alueen sähköteknisten reunaehtojen laskeminen. M069 alueen ähkötekniten reunaehtojen lakeinen. Kekiteho tälle alueelle aatiin kun otettiin Tornion irkkiötä ataaa oakotitalo alue ja niiden talojen kulututen peruteella äärättiin kullekin tontille kulutupite

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

T A S K U T I L A S T O

T A S K U T I L A S T O 4 7 8 1 3 0 9 10 3 52 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 TASKUTILASTO 2008 2008 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Väestö 5 Työeläkevakuuttaminen 6 Eläkkeensaajat 9 Työeläkkeelle

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO

ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO 2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TASKUTILASTO SISÄLTÖ Sosiaaliturva 2 Eläkemeno 4 Työeläkemaksut 5 Väestö 6 Työeläkevakuutetut 8 Eläkkeensaajat 10 Työeläkkeelle siirtyneet

Lisätiedot