ASIA xxxxxxxxxxxxxx nimistä (Y-tunnus xxxxxxxx) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA xxxxxxxxxxxxxx nimistä (Y-tunnus xxxxxxxx) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia."

Transkriptio

1 Päätös 1 (10) ESAVI/2431/ /2017 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat ASIA xxxxxxxxxxxxxx nimistä (Y-tunnus xxxxxxxx) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA xxxxxxxxx TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan kertomus xxxxxxxxxxx kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirastoon saapuneessa ilmoituksessaan xxxxxxxxxxxxx Oy:n (jäljempänä välitysliike) menettelystä välitystehtävää suoritettaessa. Ilmoituksen mukaan xxxxxxxxx (jäljempänä ilmoittaja) oli ostanut yhdessä xxxxxxxxxx kanssa vuonna 2010 rakennetun asuinhuoneiston elokuussa Heti kaupanteon jälkeen taloyhtiössä oli ilmennyt rakennusvirheistä aiheutuneita vesivahinkoja, joiden korjausta varten taloyhtiö joutui ottamaan lainaa. Tällöin ilmoittajalle selvisi, että välitystehtävää hoitanut välittäjä oli salannut ilmoittajalta tiedon rakennuttajan konkurssista sekä siitä, miten vastuut rakennusvirheistä oli taloyhtiössä järjestetty. Välittäjän menettelystä oli aiheutunut ilmoittajalle taloudellista vahinkoa. Ilmoituksen mukaan välittäjä oli tiennyt jo ennen kauppaa rakennuttajan konkurssista sekä saman rakennuttajan viereisissä tiloissa ennen kauppaa ilmenneistä rakennusvirhe-epäilyistä. Välittäjä on ilmoittajan mukaan menetellyt virheellisesti ja erehdyttänyt ostajia salaamalla heiltä sellaisen seikan, jonka välittäjä on tiennyt vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Ilmoittajan mukaan vaikuttaa lisäksi siltä, että välitysliikkeen vastaava hoitaja on menetellyt virheellisesti. Näin olisi tapahtunut vastaavan hoitajan kiistäessä reklamaation vastauksessa välitysliikkeen korvausvastuun vetoamalla siihen, ettei välittäjä olisi tiennyt rakennuttajan konkurssista ennen kauppaa. Ilmoittajan mukaan Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

2 ESAVI/2431/ / (10) vaikuttaisi siltä, että vastaava hoitaja on mahdollisesti jopa pyrkinyt erehdyttämällä välttämään ostajan asiassa esittämät vaatimukset. PYYDETYT SELVITYKSET Välitysliikkeen ja sen vastaavan hoitajan antama selvitys Välitysliikkeen puolesta aluehallintovirastoon saapuneen yhteisen selvityksen ovat antaneet vastaava hoitaja xxxxxxxxx ja liiketoimintajohtaja xxxxxxxxx. Selvityksessään välitysliike toteaa muun muassa, että välittäjä oli solminut toimeksiantosopimuksen kohteesta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Toimeksiantaja oli toimeksiantosopimuksen selostusliitteellä ilmoittanut yhtiöjärjestyksen 4 :n sisältämästä asunto-osakeyhtiölaista poikkeavasta vastuunjaosta taloyhtiön ja osakkaiden välillä. Toimeksiantaja ei ollut selostusliitteellä ilmoittanut mitään kohteessa olevia vahinkoja tai muita kaupan kannalta merkittäviä tietoja. Välittäjä oli saanut isännöitsijältä tiedon taloyhtiössä suoritetusta lattiakaivojen tarkastuksesta ja lattioiden ja seinien pintakosteustarkastuksesta. Tieto oli ilmennyt myös isännöitsijäntodistuksesta ja xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oy:n laatimasta raportista. Raportti oli mainittu kohteen myyntiesitteessä, ja se oli toimitettu ennen ostotarjouksen tekemistä ilmoittajalle ja kirjattu ilmoittajan tekemään ostotarjouslomakkeeseen. Tarkastusraportin havaintojen perusteella välittäjä oli tiedustellut isännöitsijältä tarkastusraportissa ilmenneiden havaintojen käsittelyä taloyhtiössä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Isännöitsijän vastauksen mukaan viereisessä yhtiössä oli havaittu yhdessä huoneistossa vesivahinko, jonka seurauksena kyseisen taloyhtiön ja myös kaupan kohteena olleen taloyhtiön kaikkien huoneistojen lattiakaivot oli päätetty tarkistaa. Isännöitsijä oli todennut, että jatkotoimenpiteistä yhtiön sisällä päätetään elokuussa. Välittäjä oli tiedustellut isännöitsijältä myöhemmin uudestaan taloyhtiön lattiakaivojen tilannetta. Isännöitsijältä saadun vastauksen mukaan yhtiön hallituksen kokous oli suunniteltu pidettäväksi elokuussa ja taloyhtiön korjauskustannusarvio oli ollut tuolloin euroa. Isännöitsijältä saatu tieto oli kerrottu kaupan osapuolille. Selvityksen mukaan välittäjä oli saanut ostajaehdokkailta tiedon, että isännöitsijä oli kertonut heille rakennuttajan olevan konkurssissa. Välittäjä oli tiedustellut asiaa isännöitsijältä, mutta isännöitsijä ei ollut vahvistanut asiaa tai kertonut sen merkitystä. Välittäjä ei ollut tiedustellut isännöitsijältä rakennuttajan suorituskyvyttömyysvakuuden omavastuuosuutta eikä suorituskyvyttömyysvakuuden tarkempia ehtoja. Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

3 ESAVI/2431/ / (10) Välitysliikkeen näkemyksen mukaan edellä mainittu menee välittäjän selonottovelvollisuuden ulkopuolelle käytetyn asunnon kaupassa. Välitysliike ei ole ollut hyvän välitystavan tai voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen hankkimaan todistusta suorituskyvyttömyysvakuudesta. Välitysliike toteaa selvityksessään, että kaupantekohetkellä ei ole ollut tiedossa sellaisia rakennuttajalle kuuluvia vastuita, joista kuituisi ostajalle kustannuksia. Tästä johtuen välitysliike ei ole selvittänyt rakennuttajan konkurssia enempää. Asunto-osakkeen kauppakirjaan oli kirjattu ostotarjouksen mukaisesti, että myyjä vastaa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oy:n tekemän tutkimuksen mukaisen korjauskehotuksen kustannuksista. Kaupan osapuolet olivat olleet tietoisia lattiakaivon korjaustarpeesta ja raportin mukaisesta ongelmasta taloyhtiössä. Lisaksi osapuolet olivat olleet tietoisia, että asian käsittely taloyhtiössä oli kesken ja annettu korjauskustannus oli sen hetkinen arvio. Selvityksen mukaan välittäjä oli saanut isännöitsijältä tiedon toisessa taloyhtiössä ilmenneestä vesivahingosta ja siitä seuranneesta huoneistojen tarkastamisesta. Välittäjä ei ollut saanut toisen taloyhtiön tarkastusraporttia eikä tietoa siitä, että vesivahinko johtuu virheellisestä rakennustavasta. Välitysliikkeen näkemyksen mukaan hyvän välitystavan mukainen selonottovelvollisuus ulottuu kaupan kohteena olevaan huoneistoon ja taloyhtiöön, ei muihin taloyhtiöihin huolimatta siitä, että taloyhtiöt olisi rakennuttanut sama rakennusyritys. Selonottovelvollisuuden laajentaminen aiheuttaisi kohtuutonta vaikeutta välitystoiminnan suorittamiseen. Lisäksi se johtaisi ristiriitaan välitysliikkeen toimeksiantosopimuksen nojalla tapahtuvan tiedoksisaantioikeuden kanssa, koska toimeksiantosopimusta ei voida laajentaa koskemaan ulkopuolisia yhtiöitä. Selvityksessä todetaan lisäksi, että välitysliike ja välittäjä ovat toimineet ammattitaitoisesti, huolellisesti, hyvän välitystavan ja välityslain mukaisesti. Välitysliikkeen suorituksessa ei ole ollut virhettä. Välitysliike ei ole erehdyttämällä pyrkinyt välttämään ostajan esittämiä vaatimuksia. Välittäjä on ottanut huomioon toimeksiantajien ja tämän vastapuolen edut. Välittäjä on täyttänyt välityslain 9 :n mukaisen tiedonantovelvollisuuden toimeksiantajan vastapuolelle kertomalla toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

4 ESAVI/2431/ / (10) ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT Päätös Aluehallintovirasto kiinnittää välitysliikkeen huomiota jäljempänä mainittuihin seikkoihin. Aluehallintovirasto poistaa asian käsittelystä. Perustelut Aluehallintovirasto on tutkinut kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (1075/2000, jäljempänä välitysliikelaki) 17 :n 1 momentin nojalla välitysliikkeen menettelyn asiassa. Selvitettävät kysymykset - Laiminlöikö välitysliike selonotto- ja tiedonantovelvollisuuttaan jättämällä ostajille kertomatta tietoja, joiden välitysliike tiesi tai olisi pitänyt tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen? Edellä mainittuja tietoja olivat korjaustarpeet taloyhtiössä vastuiden jakautuminen rakennusvirheiden osalta rakentajan suorituskyvyttömyyden varalle otetut vakuusjärjestelyt rakennuttajan konkurssi viereisen taloyhtiön rakennusvirhe-epäilyt - Onko välitysliikkeen vastaava hoitaja erehdyttämällä pyrkinyt välttämään ostajien vaatimukset ja toiminut näin välityslain vastaisesti? Riidattomat seikat Asiassa on selvitetty, että xxxxxxxxxxxxxxxx Oy:n välitettävänä on ollut asuinhuoneisto Vantaalla osoitteessa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Toimeksiantosopimus on tehty ja se on ollut voimassa toistaiseksi neljän kuukauden ajan, yhden kuukauden jaksoissa. Kaupantekohetkellä osapuolten tiedossa on ollut taloyhtiössä ja välityksen kohteena olleessa asuinhuoneistossa havaitut korjaustarpeet lattiakaivoissa. Asuinhuoneistoon liittyvän korjauskehotuksen mukaiset kustannukset oli sovittu myyjän vastattavaksi. Kaupanteon jälkeen taloyhtiössä oli ilmennyt rakennusvirheistä aiheutuneita vesivahinkoja, joiden korjausta varten taloyhtiö oli ottanut lainaa. Vahingoista aiheutui kustannuksia ostajalle päivätyssä isännöitsijäntodistuksessa on todettu, että Yhtiöjärj. määrätty vastuun jako osakkaan / yhtiön välillä poikkeaa Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

5 ESAVI/2431/ / (10) AsoyL:n säännöksistä. Isännöitsijäntodistuksessa on myös mainittu, että xxxxxxxxxxxxxxxxx Oy on tehnyt lattiakaivojen tarkastuksen ja lattioiden ja seinien pintakosteustarkastuksen Asuinhuoneiston myyntiesitteessä on todettu, että kosteusmittaus on tehty vuonna 2016 ja xxxxxxxxxxxxxxxxxx Oy on tehnyt lattiakaivojen tarkastuksen ja lattioiden ja seinien pintakosteudentarkastuksen päivätyssä osakehuoneiston kauppakirjassa on todettu seuraavasti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oy:n tekemän tutkimuksen mukaisen korjauskehotuksen hoitaa ja vastaa kustannuksista myyjä. Raportin huomautukset: Saunan kuivakaivon vedeneristys rikki ja yläkerran kph märkäkaivon vedeneriste hieman irti. Kauppakirjassa on todettu lisäksi, että ostaja on tutustunut päivättyyn isännöitsijäntodistukseen, yhtiöjärjestykseen ( ) sekä xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx märkätilojentarkastus 2 D, raporttiin ( ) ja kuittaa kauppakirjan allekirjoituksin vastaanottaneensa mainitut asiakirjat. Välittäjä on ollut tietoinen, että isännöitsijä on kertonut rakennuttajan olevan konkurssissa. Välittäjä on ollut tietoinen toisessa taloyhtiössä ilmenneestä vesivahingosta ja siitä seuranneesta huoneistojen tarkastamisesta. Selonotto ja -tiedonantovelvollisuus Välitystehtävää suorittaessaan välittäjä oli saanut taloyhtiön isännöitsijältä sähköpostiviestin, josta käy ilmi, että viereisen taloyhtiön huoneistossa oli tapahtunut vesivahinko, joka johtui yläkerran lattiakaivon puutteellisesta asennuksesta. Isännöitsijä oli viestissään kertonut lisäksi, että edellä mainitusta syystä kaikki viereisen taloyhtiön sekä välityksen kohteena olevan taloyhtiön asuntojen lattiakaivot oli päätetty tarkistaa saman vian selvittämiseksi. Välittäjä oli saanut asiakkailtaan tiedon, että isännöitsijä oli kertonut rakentajan olevan konkurssissa. Välittäjä oli lähettänyt isännöitsijälle sähköpostiviestin, jossa hän on ilmaissut huolensa siitä, että isännöitsijä kertoo asiakkaille toisen taloyhtiön asioita, kuin ne olisivat tapahtuneet välityksen kohteena olevassa taloyhtiössä. Saatujen selvitysten mukaan välittäjä ei ollut viestissään erityisesti kysynyt tai muuten pyrkinyt selvittämään isännöitsijältä, onko rakennuttaja konkurssissa. Selvitysten mukaan välittäjä ei ollut selvittänyt asiaa isännöitsijältä muullakaan tapaa. Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

6 ESAVI/2431/ / (10) Selvitysten mukaan välittäjä ei ollut kertonut toisesta yhtiöstä saamiaan tietoja kaupan osapuolille. Välittäjä ei ollut myöskään kertonut ostajille, että oli kuullut rakentajan olevan konkurssissa. Saatujen selvitysten mukaan välittäjä on kertonut xxxxxxxxxxxxx Oy:n tarkastuksessa ilmenneistä korjaustarpeista ostajalle ja ne on huomioitu kauppakirjassa kustannusvastuineen. Kaupantekohetkellä ei ole ollut tiedossa yhtiössä myöhemmin ilmenneitä rakennusvirheitä ja niistä aiheutuneita vesivahinkoja. Yhtiön asunto-osakeyhtiölaista poikkeava vastuun jako osakkaan/yhtiön välillä on mainittu isännöitsijäntodistuksessa ja asunto-osakkeen selostusliitteessä. Saatujen selvitysten mukaan välitysliike ei ollut selvittänyt rakennuttajan suorituskyvyttömyysvakuuden omavastuuosuutta tai sen tarkempia ehtoja. Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain (1074/2000, jäljempänä välityslaki) 9 :n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Välityslain 11 :n mukaan, jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että välitysliikkeen saamat 9 tai 10 :ssä tarkoitetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, välitysliikkeen on varmistuttava tiedon oikeellisuudesta ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Jos tiedon oikeellisuuden varmistaminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa, välitysliikkeen on ilmoitettava toimeksiantajan vastapuolelle, ettei tietoa ole voitu tarkistaa. Välityslain 7 :n mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Lain kohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 58/2000) mukaan hyvää välitystapaa on noudatettava paitsi välitystehtävän suorittamisessa myös välitystoiminnassa kokonaisuudessaan. Välitysliikelain 4 :n mukaan välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Hallituksen esityksen mukaan (HE 61/2000) hyvään välitystapaan kuuluu erityisesti välitystoiminnan luotettavuus ja avoimuus, tunnollisuus tehtävien hoitamisessa sekä lojaalisuus toimeksiantajaa ja tämän vastapuolta kohtaan. Hyvästä välitystavasta annetun ohjeen (Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry , jäljempänä hyvän välitystavan ohje) mukaan välityskohteen selvittäminen tapahtuu käytännössä siten, että kysytään tietoja toimeksiantajalta, suoritetaan kohteessa katselmus ja hankitaan tarvittavat kohdetta selvittävät asiakirjat ja muut selvitykset sekä tutustutaan niihin. Tämän lisäksi suoritetaan vielä näin saatujen tietojen vertailu. Aluehallintoviraston näkemys on yhtäläinen edellä mainitun kanssa. Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

7 ESAVI/2431/ / (10) Korjaustarpeet, vastuiden jakautuminen rakennusvirheiden osalta ja rakentajan suorituskyvyttömyyden varalle otetut vakuusjärjestelyt taloyhtiössä Asiassa on riidatonta, että kauppakirjaan on kirjattu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oy:n tutkimuksissa havaitut puutteet asunnon lattiakaivojen vedeneristyksissä. Kaupan osapuolilla on ollut tiedossa, että yhtiölle aiheutuu kustannuksia puutteiden korjaamisesta. Kauppakirjaan on kirjattu myyjän vastaavan korjauskustannuksista. Asiassa on myös riidatonta, että kaupantekohetkellä yhtiössä ei ole ollut tiedossa vesivahinkoja. Välitysliike on esittänyt selvityksessään, että kaupantekohetkellä ei ole ollut tiedossa sellaisia rakennuttajalle kuuluvia vastuita, joista koituisi ostajalle kustannuksia. Yhtiön asunto-osakeyhtiölaista poikkeava vastuun jako osakkaan ja yhtiön välillä on mainittu isännöitsijäntodistuksessa ja asunto-osakkeen selostusliitteessä, joihin ostaja on tutustunut kauppakirjan ja ostotarjouksen mukaan ennen kaupantekoa. Välitysliike on saattanut edellä mainitut asiat ostajien tietoon. Asiassa ei ole näytetty, että välitysliike olisi laiminlyönyt tiedonanto- ja selonottovelvollisuutensa. Välittäjän selonottovelvollisuus käytetyn asunnon kaupassa ei ulotu ehtoihin, joilla taloyhtiö on järjestänyt rakentajan suorituskyvyttömyyden varalle otetut vakuusjärjestelyt. Asiassa ei ole myöskään näytetty, että välittäjä olisi tiennyt, että rakentajan suorituskyvyttömyyden varalle otetut vakuusjärjestelyt olisivat olleet ostajan edun vastaiset tai muuten sellaiset, että siitä olisi tullut kertoa ostajaehdokkaalle tai että välittäjän olisi tullut selvittää vakuusjärjestelyjä enemmän erityisen selonottovelvollisuuden nojalla. Näin ollen välitysliike ei toiminut tältä osin virheellisesti, vaikka se ei selvittänyt rakentajan suorituskyvyttömyyden varalle otettua vakuusjärjestelyä. Rakennuttajan konkurssi Rakennuttajan konkurssin osalta välitysliikkeen olisi pitänyt tietää, että kyseessä on ollut välityslain 8 :n tarkoitettu tieto, joka vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Välittäjän olisi tullut ymmärtää tämä viimeistään siinä vaiheessa, kun hän isännöitsijälle lähettämänsä viestin mukaisesti havaitsi ostavan asiakkaan jättäneen ostotarjouksen tekemättä kuultuaan isännöitsijältä muun muassa rakentajan konkurssista. Välitysliike ei ole näyttänyt, että välittäjä olisi kysynyt suoraan isännöitsijältä tietoja siitä, onko välityksen kohteena olevan taloyhtiön rakennuttaja konkurssissa. Välitysliike ei ole myöskään näyttänyt, etteikö se olisi saanut kyseistä tietoa halutessaan isännöitsijältä. Välitysliikkeen olisi tullut selvittää rakennuttajan konkurssia isännöitsijältä Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

8 ESAVI/2431/ / (10) selonottovelvollisuuden mukaisesti. Mikäli konkurssia koskevan tiedon oikeellisuuden varmistaminen ilman kohtuutonta vaivaa olisi ollut mahdotonta, välitysliikkeen olisi pitänyt joka tapauksessa selkeästi ilmoittaa ostajaehdokkaille esiin tulleista seikoista ja siitä, ettei konkurssia koskevaa tietoa oltu voitu tarkistaa. Välitysliike on toiminut tämän osalta huolimattomasti ja ammattitaidottomasti vastoin välityslain 7 :ä sekä laiminlyönyt välityslain 11 :n mukaisen selonottovelvollisuuden ja 9 :n mukaisen tiedonantovelvollisuuden. Aluehallintovirasto kiinnittää välitysliikkeen huomiota edellä mainittuun. Rakennusvirhe-epäilyt viereisessä taloyhtiössä Välittäjä oli saanut välitystehtävän aikana taloyhtiön isännöitsijältä tietoja viereisen taloyhtiön vesivahingosta ja kyseisessä taloyhtiössä tehdystä tarkastuksesta. Välitysliike ei ole näyttänyt, että välittäjä olisi kertonut isännöitsijältä saamiaan tietoja toimeksiannon osapuolille. Välitystehtävää suorittavan välitysliikkeen selonottovelvollisuus ja tiedonsaantioikeus ulottuu vain välityksen kohteena olevaan huoneistoon ja taloyhtiöön. Välitysliikettä ei näin ollen voida velvoittaa hankkimaan tietoa muista yhtiöstä. Kyseessä olevassa tapauksessa välitysliike oli kuitenkin saanut pyytämättä isännöitsijältä tiedon viereisessä taloyhtiössä tapahtuneesta vesivahingosta ja sen vaikutuksista välityksen kohteena olevaan huoneistoon ja taloyhtiöön. Kyseessä olevassa tapauksessa ammattitaitoisen ja huolellisen välittäjän olisi pitänyt esimerkiksi katselmusta tehdessään ymmärtää, että yhtiöiden rakennukset olivat todennäköisimmin samana ajankohtana ja saman rakennuttajan yhtenevällä rakennustavalla rakentamat. Välittäjän olisi tullut epäillä samaa rakennuttajaa ja rakennustapaa esimerkiksi seuraavista syistä: Yhtiöillä on yhteinen piha-alue ja yhteisiä tiloja, jotka ilmenevät esimerkiksi isännöitsijäntodistuksessa ja myyntiesitteessä mainituista tontin hallinnanjakosopimuksesta ja väestönsuojasta. Kaikkien yhtiöiden rakennukset sijaitsevat samalla tontilla osoitteessa xxxxxxxxxxx. Yhtiöiden rakennuksilla on yhtenevä ulkoasu. Isännöitsijältä saadun tiedon mukaan viereisessä taloyhtiössä tapahtuneen, puutteellisesta asennuksesta johtuneen vesivahingon vuoksi myös välityksen kohteena olevan taloyhtiön huoneistojen lattiakaivot oli päätetty tarkistaa saman vian varalta. Välittäjän olisi tullut tiedon saatuaan selvittää isännöitsijältä, miksi viereisen taloyhtiön vahinko aiheuttaa toimenpiteitä välityksen kohteena olevassa yhtiössä. Välitysliikkeen olisi pitänyt edellä mainituin perustein tietää, että viereisessä taloyhtiössä tapahtunut vesivahinko on ollut välityslain 9 :n Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

9 ESAVI/2431/ / (10) mukainen tieto, joka vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Näin ollen siitä olisi tullut kertoa toimeksiannon osapuolille. Välitysliike on toiminut tämän osalta huolimattomasti ja ammattitaidottomasti vastoin välityslain 7 :ä sekä laiminlyönyt välityslain 9 :n mukaisen tiedonantovelvollisuuden. Aluehallintovirasto kiinnittää välitysliikkeen huomiota edellä mainittuun. Ostajien erehdyttäminen Ilmoittajan mukaan vaikuttaisi siltä, että vastaava hoitaja on mahdollisesti jopa pyrkinyt erehdyttämällä välttämään ostajan asiassa esittämät vaatimukset. Saadun selvityksen mukaan välitysliikkeen vastaava hoitaja on todennut välitysliikkeen vastauksessa, että rakennuttajan konkurssi ei ole asia, jota välitysliikkeen tulee erikseen tiedustella asuntoa välittäessään ja markkinoidessaan. Tieto ei ole käynyt ilmi taloyhtiön asiakirjoista. Kaupantekohetkellä ei ole ollut tiedossa rakennuttajalle kuuluvia vastuita, joista koituisi ostajalle kustannuksia. Saatujen selvitysten perusteella edellä mainitut, välitysliikkeen ja vastaavan hoitajan esittämät seikat ovat totuudenmukaisia. Asiassa ei ole näytetty, että välitysliike olisi toiminut tämän osalta lain tai hyvän välitystavan vastaisesti. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Perusteluosassa mainitut lainkohdat MUUTOKSENHAKU Tämä päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, johon hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 :n nojalla saisi hakea muutosta. Lisätietoja Ylitarkastaja Henna Ekman, puh , Ylitarkastaja Ilkka Heikkilä Ylitarkastaja Henna Ekman Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

10 ESAVI/2431/ / (10) Vastaanottaja xxxxxxx Tiedoksi xxxxxxx Postiosoite: PL 150, n päätoimipaikka n toimipaikka

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (5) ESAVI/9228/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 7.12.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun. PÄÄTÖS ESAVI/5238/05.11.05/2015 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 12.10.2015 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu välitysliikeketjuun.

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (6) ESAVI/7862/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 26.4.2017 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. PÄÄTÖS ESAVI/4030/05.11.05/2016 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.6.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX -välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX -välitysliikeketjuun. PÄÄTÖS ESAVI/1176/05.11.05/2016 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 15.3.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu -välitysliikeketjuun.

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX -välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX -välitysliikeketjuun. Päätös 1 (6) ESAVI/10579/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 30.6.2017 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu -välitysliikeketjuun. ILMOITTAJA

Lisätiedot

ASIA TAPAUS JA VAATIMUKSET. Ilmoittajan kertomus

ASIA TAPAUS JA VAATIMUKSET. Ilmoittajan kertomus PÄÄTÖS ESAVI/6635/05.11.05/2015 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 7.10.2015 ASIA ILMOITTAJA Toiminimellä xxxxxxxxx (y-tunnus xxxxxxxxx, entinen xxxxxx xxxxxxx xxx) toimivaa elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

xxxx xxxxxxx xx nimistä kiinteistönvälitysliikettä (Y-tunnus xxxxxxx-x) koskeva valvonta-asia.

xxxx xxxxxxx xx nimistä kiinteistönvälitysliikettä (Y-tunnus xxxxxxx-x) koskeva valvonta-asia. PÄÄTÖS ESAVI/6692/05.11.05/2016 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 25.1.2017 ASIA ILMOITTAJA xxxx xxxxxxx xx nimistä kiinteistönvälitysliikettä (Y-tunnus xxxxxxx-x) koskeva valvonta-asia.

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (7) ESAVI/8022/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 27.10.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2776/05.11.05/2013 14.7.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus Xxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxxxxxx oli jättänyt tarjouksen rivitalokaksiosta 20.8.2013.

Lisätiedot

Xxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus

Xxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2431/05.11.05/2014 18.2.2015 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus Xxxxx asiamiehenään Xxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ ASIASSA SAADUT SELVITYKSET Teimme kaupan

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu XXX välitysliikeketjuun. Päätös 1 (10) ESAVI/7868/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 23.1.2017 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu välitysliikeketjuun. ILMOITTAJA

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike käyttää toiminnassaan aputoiminimeä XXX.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike käyttää toiminnassaan aputoiminimeä XXX. PÄÄTÖS ESAVI/8621/05.11.05/2015 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 9.2.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike käyttää toiminnassaan

Lisätiedot

xxxxx xxxxx Oy nimistä kiinteistönvälitysliikettä (Y-tunnus xxxxxx-x) koskevat valvonta-asiat.

xxxxx xxxxx Oy nimistä kiinteistönvälitysliikettä (Y-tunnus xxxxxx-x) koskevat valvonta-asiat. PÄÄTÖS ESAVI/3878/05.11.05/2015 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 4.8.2015 ASIA ILMOITTAJA xxxxx xxxxx Oy nimistä kiinteistönvälitysliikettä (Y-tunnus xxxxxx-x) koskevat valvonta-asiat.

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

ASIA xxxxxxxxxxxxxxx Oy -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä

ASIA xxxxxxxxxxxxxxx Oy -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä PÄÄTÖS ESAVI/1979/05.11.07/2011 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 16.11.2012 PU2873A ASIA xxxxxxxxxxxxxxx Oy -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

Lisätiedot

29.8.2014. xxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu Kiinteistömaailma-ketjuun.

29.8.2014. xxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Liike kuuluu Kiinteistömaailma-ketjuun. PÄÄTÖS ESAVI/724/05.11.05/2012 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 29.8.2014 ASIA xxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys 1 ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys Huhtikuu 2015 Tapio Nevala Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Laki kiinteistöjen

Lisätiedot

Päätös 1 (26) ESAVI/5949/ /2017 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat ESAVI/6397/ /2017

Päätös 1 (26) ESAVI/5949/ /2017 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat ESAVI/6397/ /2017 Päätös 1 (26) ESAVI/5949/05.11.05/2017 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 27.9.2017 ESAVI/6397/05.11.05/2017 ASIA xxxxxxxx nimistä (Y-tunnus xxxxxxxx) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

LSSAVI/4174/05.11.05/2014. Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE

LSSAVI/4174/05.11.05/2014. Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Elinkeinovalvontayksikkö 26.1.2015 LSSAVI/4174/05.11.05/2014 ASIA Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY,

Lisätiedot

Päätös 1 (8) ESAVI/5168/ /2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Päätös 1 (8) ESAVI/5168/ /2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Päätös 1 (8) ESAVI/5168/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 12.1.2017 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Ilmoitus on alun perin tehty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5)

LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) LVV-KOE 10.5.2008 ARVOSTELUPERUSTEET 1(5) KYSYMYS 1 a) Asunto-osakeyhtiössä tapahtuvaan huoneiston hallintaanottoon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Ko. lain 85 :n mukaisesti yhtiön on vuokrattava

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä Päätös LSAVI / 1216 / 05.11.05 / 2015 Lounais-Suomi 7.1.2016 ASIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITUKSEN- TEKIJÄ Markku

Lisätiedot

ASIA XXX nimistä (y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA XXX nimistä (y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia Päätös 1 (10) ESAVI/8781/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 8.5.2017 ASIA XXX nimistä (y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia ILMOITTAJAT XXX, XXX TAPAUS JA VAATIMUKSET

Lisätiedot

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä EV 156/2000 vp - HE 58/2000 vp EDUSKUNNANVASTAUS 156/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kiinteistöjen

Lisätiedot

ESAVI/5953/ /2013. Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue PU 3116A

ESAVI/5953/ /2013. Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue PU 3116A PÄÄTÖS ESAVI/5953/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.11.2013 PU 3116A ASIA TAPAUS xxxxxxxxxxxxi Oy -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva

Lisätiedot

Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa

Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa Välittäjän vastuut ja velvollisuudet asuntokaupassa Taloyhtiön osakkaan koulutusilta 29.10.2014 Jaana Anttila Kangas Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry Esityksen sisältö Lyhyesti kiinteistönvälitysalan

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p.

(Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä) 2 p. KYSYMYS 1 a) Toimeksiantosopimus on oltava kirjallinen tai sähköinen asiakirja, joka on tehty niin, ettei sen ehtoja saa muutettua yksipuolisesti. Välittäjä ei voi vedota ehtoon, joka ei ole sopimuksessa.

Lisätiedot

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vastaava hoitaja XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX. Itä-Suomen aluehallintovirastoon saapunut ilmoitus

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vastaava hoitaja XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX. Itä-Suomen aluehallintovirastoon saapunut ilmoitus Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue PÄÄTÖS 12.6.2015 ISAVI/255/05.11.05/2015 Julkinen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vastaava hoitaja XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX Itä-Suomen aluehallintovirastoon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

LSSAVI/02089/ / Kantelu kiinteistönvälitysasiassa. VIREILLE- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE

LSSAVI/02089/ / Kantelu kiinteistönvälitysasiassa. VIREILLE- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE PÄÄTÖS LSSAVI/02089/05.11.07/2010 Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Elinkeinovalvontayksikkö 9.1.2012 ASIA Kantelu kiinteistönvälitysasiassa VIREILLE- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PANIJA

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LKV 16.5.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LKV 16.5.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Ostaja Ostajalla on ennakkotarkastusvelvollisuus (asuntokauppalaki 6:12). Niihin vikoihin, jotka olisi tarkastuksessa pitänyt havaita, ei voi vedota virheenä myöhemmin. Tällaisia vikoja kohteessa

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Sovellettava laki: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä a) Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne

Lisätiedot

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2969/05.11.05/2014 1.6.2015 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus Xxxx Xxxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Teimme puolisoni kanssa kiinteistöstä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

kiinteistön hankintameno 416 000 euroa./. tästä erotetaan tontin osuus varainsiirtoveroineen 2 p

kiinteistön hankintameno 416 000 euroa./. tästä erotetaan tontin osuus varainsiirtoveroineen 2 p LVV-koe 16.11.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) Kysymys 1 kiinteistön hankintameno 416 000 euroa 2 p./. tästä erotetaan tontin osuus varainsiirtoveroineen 2 p./. tästä erotetaan liittymämaksujen osuus varainsiirtoveroineen

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Välitysliike käyttää aputoiminimeä XXX.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Välitysliike käyttää aputoiminimeä XXX. Päätös 1 (13) ESAVI/2016/05.11.05/2017 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 16.11.2017 ASIA XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Välitysliike käyttää aputoiminimeä

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5)

LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) LVV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (5) Kysymys 1 a) Välityspalkkion maksuvelvollisuus syntyy, kun vuokrasopimus saadaan solmituksi tai toimeksiantaja kieltäytyy toimeksiannon mukaisen vuokrasopimuksen

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös LSAVI / 1836 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 28.10.2014 ASIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITUKSEN- TEKIJÄ Eija Naumanen

Lisätiedot

Välitysliikkeen vastaavan hoitajan on oltava päätoimisesti välitysliikkeen palveluksessa.

Välitysliikkeen vastaavan hoitajan on oltava päätoimisesti välitysliikkeen palveluksessa. KYSYMYS 1 Välitysliikkeen vastaavan hoitajan on oltava päätoimisesti välitysliikkeen palveluksessa. Hän huolehtii, että välitystoiminnassa noudatetaan lakia ja hyvää välitystapaa ja ohjeistaa henkilökuntaa.

Lisätiedot

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 24.04.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Voimaan 1.1.2013 (HE 125/2012) Muutoksia sovelletaan 1.3.2013 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVELVOLLISUUS KIINTEISTÖN JA ASUNTO-OSAKKEEN KAUPASSA

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVELVOLLISUUS KIINTEISTÖN JA ASUNTO-OSAKKEEN KAUPASSA KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN SELONOTTO- JA TIEDONANTOVELVOLLISUUS KIINTEISTÖN JA ASUNTO-OSAKKEEN KAUPASSA Juhana Järvensivu Opinnäytetyö Marraskuu 2016 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen asiantuntijuus

Lisätiedot

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa Liikennepalvelu Suomi Liikepaikat ja verkostot1 T Tuomi Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Katariinankatu 1 00 170 Helsinki Asia: Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa Neste Markkinointi Oy

Lisätiedot

ILMOITUKSEN- Mikko ja Marjatta xxxxxxxx TAPAUS JA VAATIMUKSET. Ilmoituksentekijöiden kertomus

ILMOITUKSEN- Mikko ja Marjatta xxxxxxxx TAPAUS JA VAATIMUKSET. Ilmoituksentekijöiden kertomus Päätös LSAVI / 1999 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 12.2.2015 ASIA xxxxxxxxxx -nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. xxxxxxxxxx käyttää toiminnassaan markkinointinimeä

Lisätiedot

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI

ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI ARVOISAT OSAKKEENOMISTAJAT HUONEISTOREMONTIT JA UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI Asunto-osakeyhtiölain 4 ja 5 luvun mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ HEPOKULLAN LÄMPÖ OY Y - 0142512-3 Jahtilähteenkatu 6 20320 Turku Puh. (02) 276 7550 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ 1/2 TALO JA YHTEYSTIEDOT Taloyhtiön nimi Asunnon omistaja (nimi, osoite,

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kirsi Ruutu Lakimies Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri Kuka vastaa kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Tekninen näkökulma kunnossapitoon Erilaiset

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Millariina Tirkkonen. Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Millariina Tirkkonen. Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Millariina Tirkkonen Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa Opinnäytetyö Joulukuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23. Välitystoiminnan harjoittaminen 23

SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23. Välitystoiminnan harjoittaminen 23 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 5 KIRJALLISUUSLUETTELO 19 LYHENTEET 21 KIINTEISTÖN- JA VUOKRAVÄLITYS 23 Välitystoiminnan harjoittaminen 23 Aiempi lainsäädäntö...24 Välitysliikelaki... 24 Kiinteistönvälitys...25

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 9 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin kielteiseen päätökseen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä HEL 2016-000812 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LKV-koe välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LKV-koe välittäjäkoelautakunta. Tehtävä 1 Tehtävä 1 a) Ensinnäkin tarvitaan kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 5 :n mukaisesti tehty toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010 Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri SKH Isännöinnin taustat Perustettu vuonna 1982 Työntekijöitä n. 50 hlöä Isännöintikohteita pääkaupunkiseudulla n. 200, joissa asuntoja

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa KYLPPÄRIT KUNTOON Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa ILLAN OHJELMA 18.00 Yhdistyksen kuulumisia 18.15 Kunnossapitovastuu ja 19.00 Kahvitauko 19.20 Viestintä remonteissa 19.40 Kylppärirempan tekniikka 20.30

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TYÖSSÄ HUOMIOITAVAT SÄÄDÖKSET

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TYÖSSÄ HUOMIOITAVAT SÄÄDÖKSET Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Juridiikka 2017 Enni Mattila KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TYÖSSÄ HUOMIOITAVAT SÄÄDÖKSET OPINNÄYTETYÖ (AMK ) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Juridiikka 2017 43 Enni

Lisätiedot

2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään?

2. Mitä asuntokauppalaissa tarkoitetaan ennakkomarkkinoinnilla? Mitä ennakkomarkkinointivaiheen aikana maksetusta varausmaksusta säädetään? ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPA 14.9.2011 - - (1) Miten laissa rajoitetaan vastuunrajoitusehtojen käyttöä (a) kiinteistönkaupassa ja (b) asuntokaupassa? (10 p) (2) Mitä eroa on hinnanalennuksella ja vahingonkorvauksella

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

1 OSAPUOLET 1.I Neste Markkinointi Oy, y-tunnus 1626490-8, jaljempana "Myyja" 2 KAUPAN TARKOITUS

1 OSAPUOLET 1.I Neste Markkinointi Oy, y-tunnus 1626490-8, jaljempana Myyja 2 KAUPAN TARKOITUS 1 OSAPUOLET 1.I Neste Markkinointi Oy, y-tunnus 1626490-8, jaljempana "Myyja" 1.2 Best Chain Oy, y-tunnus 1626491-6, jaljempana "Ostaja". 2 KAUPAN TARKOITUS Talla kauppakirjalla Myyja myy ja Ostaja ostaa

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE

Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, TAMPERE KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjät: Marja-Leena Korte-Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Juha Matti Suonpää (xxxxxx-xxxx), osuus ½ Vanha Hervannantie 192, 33870 TAMPERE jäljempänä myyjä Ostaja: Lempäälän

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA 12.10. 2011 Pekka Luoto, Kiinteistöliitto Oulu Ohjelma Mitä laki sanoo viiden vuoden korjaustarveselvityksestä? Kuntoarvio työkalu suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Hyvä

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen Kunnanhallitus 37 16.03.2015 Kauppakirja, Jäppinen Kunnanhallitus 37 Nastolan kunnan ja Jukka-Matti Jäppisen kesken on laadittu seu raavan sisältöinen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI

VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI 7/2017 VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI Alla on käsitelty lainsäädännön asettamia edellytyksiä välitysliikkeiden harjoittamalle markkinoinnille. Tämän kirjeen sisällön vastainen markkinointi

Lisätiedot

Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä

Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä Ilmoitus huoneiston muutostöistä/korjaustöistä Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2 Ilmoitus muutostyöstä. Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite 01.02.2017 2 1 Tunnus 20-0038-16-RAS Hakija Asunto Oy Helsingin Merikari Helsingin kaupunki / Tonttiosasto Asunto Oy Helsingin Meripihka Asunto Oy Helsingin Meriluoto Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot