VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA Elective Studies, Academic Year

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA 2008 2009 Elective Studies, Academic Year 2008 2009"

Transkriptio

1 VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUONNA Elective Studies, Academic Year Chapter 9: Courses in English Chapter 10: Courses in Swedish / Kurserna på svenska

2 2 SISÄLTÖ 1. VAPAASTI VALITTAVILLA LAAJENNAT TAI SYVENNÄT OSAAMISTASI 3 2. ELECTIVE STUDIES HELP YOU TO WIDEN OR DEEPEN YOUR COMPETENCE 4 3. KOKONAAN VERKOSSA TOTEUTETTAVAT VERKKO-OPINTOJAKSOT 5 Liiketalouden, matkailun ja kulttuurin toimialan tarjoamat 5 Sosiaali- ja terveysalan toimialan tarjoamat 7 Tekniikan ja merenkulun toimialan tarjoamat KAIKKIEN TOIMIPISTEIDEN TARJOAMAT OPINTOJAKSOT HARJAVALTA 12 Sosiaali- ja terveysala Harjavalta HUITTINEN 15 Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen KANKAANPÄÄ 17 Liiketalous ja kuvataide Kankaanpää PORI 21 Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori 21 Sosiaali- ja terveysala Pori RAUMA 37 Liiketalous Rauma 37 Merenkulku Rauma 40 Sosiaali- ja terveysala Rauma 42 Tekniikka Rauma AVOIMEN AMKIN ERILLISTARJONTA/ OPEN STUDIES SPECIFIC COURSE SELECTION ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT/ ELECTIVE COURSES IN ENGLISH RUOTSINKIELISET OPINTOJAKSOT/ ELECTIVE COURSES IN SWEDISH 54

3 1. VAPAASTI VALITTAVILLA LAAJENNAT TAI SYVENNÄT OSAAMISTASI Kaikkiin n perustutkintoihin sisältyy vähintään 15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja. Voit valita vapaasti valittavat opinnot - omasta koulutusohjelman opetussuunnitelmasta - jostakin muusta opetussuunnitelmasta (www.samk.fi opiskelijapalvelut opetussuunnitelmat) - tästä vapaasti valittavien erityistarjonnasta - muusta korkeakoulutasoisesta koulutuksesta. Opintojaksoja voi valita muustakin SAMKin toimipisteestä kuin omasta. Verkko-opinnot ovat tietysti paikasta riippumattomia (ks. lisää verkkototeutuksia opiskelijapalvelut verkko-opetus). Valitse opinnot oman mielenkiintosi mukaan, omaa osaamistasi monipuolistamaan tai syventämään. Joissakin opintojaksoissa edellytetään alan perusteiden osaamista. Opintojaksot toteutetaan, jos ilmoittautuneita on tarpeeksi. Englannin ja ruotsin kielellä kuvatut opintojaksot toteutetaan aina näillä kielillä. Valmentavia kieliopintoja voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin rajoitetusti (www.samk.fi opiskelijapalvelut valmentavat kieliopinnot). Lisätiedot: kysy opintojaksojen yhteyshenkilöt kyseisen toimipisteen opintotoimistosta. SAMKin toimipisteistä käytetyt lyhenteet: 3 LIHU LIKKA LIPO LIRA SOTEHA SOTEPO SOTERA MERA TEKPO TEKRA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous ja kuvataide Kankaanpää Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Liiketalous Rauma Sosiaali- ja terveysala Harjavalta Sosiaali- ja terveysala Pori Sosiaali- ja terveysala Rauma Merenkulku Rauma Tekniikka Pori Tekniikka Rauma Luettelo päivitetään vuosittain. Seuraava tehdään lukuvuodelle Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen vapaasti valittavien opintojen tarjonta esitellään erikseen (on pdf-tiedostona internet-sivuilla).

4 4 2. ELECTIVE STUDIES HELP YOU TO WIDEN OR DEEPEN YOUR COMPETENCE All degrees awarded by Satakunta University of Applied Sciences include elective studies of at least 15 ECTS credits. You can choose elective studies - from the curriculum of your degree programme - from another curriculum (www.samk.fi opiskelijapalvelut opetussuunnitelmat) - from this specific set of elective studies - other studies within higher education. You can also choose courses arranged by a School at SAMK other than the one in charge of your degree programme. Of course, on-line courses are not bound to any particular place (for more on-line applications, see opiskelijapalvelut verkko-opetus In English). Choose the studies on the basis of your personal interests so that they diversify or deepen your competence. For some courses you are expected to have learned the basics of the field. The courses will be implemented if a sufficient number of students have registered. Courses described in English or Swedish will be implemented in the respective language. Preparatory language studies can be included in the elective studies to a certain extent (www.samk.fi opiskelijapalvelut valmentavat kieliopinnot). Further information: the Student Affairs Office of each School will provide information on the contact persons in charge of the courses. Abbreviations of Schools at SAMK: LIHU LIKKA LIPO LIRA SOTEHA SOTEPO SOTERA MERA TEKPO TEKRA School of Business and Information Technology Huittinen School of Business and Fine Art Kankaanpää School of Business, Tourism, Business Information Systems, Media and Communication Pori School of Business Rauma School of Social Services and Health Care Harjavalta School of Social Services and Health Care Pori School of Social Services and Health Care Rauma School of Maritime Management Rauma School of Technology Pori School of Technology Rauma The listing will be updated annually. The next listing will be prepared for the academic year Elective studies available to students pursuing Master-level studies are presented separately (as a PDF file on SAMK s website).

5 3. KOKONAAN VERKOSSA TOTEUTETTAVAT VERKKO-OPINTOJAKSOT V Valtteri Virtual Course on Internationalisation 2 cr Learning outcomes: The student understands the meaning of internationalisation in his/her field of study, orientates towards international contacts and is able to collaborate and act in a foreign culture. The student is able to acquire information about internationalisation and is familiar with the responsibilities related to an exchange period. The student also analyses the benefits of an exchange and his/her own development needs in internationalisation. Contents: The objectives and practices of student mobility, the processes of applying and studying on exchange, responsibilities and acting in a foreign culture, receiving credits and profiting from the exchange in studies and career, reporting on the exchange period. Implementation: All schools in all the faculties and the international office in Central Administration are responsible for the course material, together with the Finnish Polytechnics Internationalisation Network (Pinnet). The credits are granted by the international coordinator of the faculty. 5 LIIKETALOUDEN, MATKAILUN JA KULTTUURIN TOIMIALAN TARJOAMAT V Filosofia 2 op Philosophy Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt filosofisen ja tieteellisen ajattelun perusteisiin ja oman ajattelun suhteellisuuteen. Asiakokonaisuudet: Filosofisen ja tieteellisen ajattelun perinne Toteutus: LIHU V Projektinhallinta 3 op Project Management Oppimistulokset: Osallistuja on tutustunut projektinhallintaan liittyvään ongelmakenttään ja oppinut projektin johtamiseen ja hallintaan liittyviä taitoja. Asiakokonaisuudet: Projektityö, rajaus projektiksi, projektisuunnitelma, dokumentointi, projektityökalut, projektin elinkaari, projektin johtamistavoista, sitoutuminen, kustannusarvion laadinta, kustannusten seuranta, katselmukset, projektinhallintaohjelma. Toteutus: LIHU VK00111 Tekstinkäsittelytaitojen syventäminen 3 op Advanced Word Processing Skills Oppimistulokset: Opiskelija tuntee tekstinkäsittelyohjelman erikoistoimintoja tuottaakseen tehokkaasti monipuolisia asiakirjoja. Hän osaa käyttää tekstinkäsittelyn apuvälineitä ja muokata vieraskielistä tekstiä. Asiakokonaisuudet: Mallit, tyylit, tarrat, rekisterit, luettelot, poiminta, hakemistot, matemaattiset operaattorit, sanastojen käyttö ja oikoluku. Edellyttävät opinnot: Tekstinkäsittelyn perusteet Toteutus: LIRA VKE0315 Maatalouden verotus 3 op Agricultural Taxation Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt maa- ja metsätalouden verotuskysymyksiin sekä välittömän että välillisen verotuksen osalta. Asiakokonaisuudet: Maatalouden tuloverotuksen erityispiirteet, maatalouden ja metsätalouden arvonlisäverotus.

6 6 Toteutus: LIHU VKH0350 Information über Finnland auf Deutsch 3 op Finland Studies in German Oppimistulokset: Opiskelija osaa kertoa tärkeimpiä asioita kotimaastamme saksan kielellä. Hän tuntee Suomen kauppaan ja talouteen, Suomen historiaan ja suomalaiseen arkielämään liittyvää saksankielistä sanastoa. Asiakokonaisuudet: Suomen talous, teollisuus, historia ja kaupungit; suomalainen arkielämä. Toteutus: LIHU Taitotaso: B1 VKH0390 Brandin rakentaminen 3 op Brand Building Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt brandin rakentamiseen liittyviin perusasioihin kansallisilla ja kansainvälisillä kuluttajamarkkinoilla. Opiskelija on sisäistänyt mielikuvamarkkinoinnin käsitteen sekä sen tärkeyden. Lisäksi opiskelija saavuttaa valmiuksia merkkituotteiden analysointiin, rakentamiseen, ylläpitoon sekä seurantaan. Asiakokonaisuudet: Erilaiset brandin rakentamiseen liittyvät mallit, brandistrategiat, brandin johtaminen, mielikuvamarkkinointi. Toteutus: LIHU VK00016 Asiantuntijapalvelujen markkinointi 4 op Marketing Specialized Services Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt palveluun yrityksen tuotteena sekä erityisesti asiantuntijapalveluihin. Opiskelija osaa soveltaa markkinointiajattelua palvelualan yrityksiin ja osaa kehittää palvelukulttuuria. Asiakokonaisuudet: Palveluidean ja asiantuntijapalveluiden luonne, laatutekijät, palveluyrityksen toiminnan ja menestystekijöiden analysointi. Toteutus: LIHU VKE0317 Urheilumarkkinointi 3 op Sports Marketing Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt urheilumarkkinoinnin alueeseen. Opiskelija ymmärtää urheilumarkkinoinnilla saavutettavia mahdollisuuksia. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa urheilumarkkinointiin (erityisesti sponsorointiin) liittyviä riskejä ja uhkia. Hän myös sisäistää alueeseen liittyvät asiat sekä kuluttajan että alalla toimivien näkökulmasta. Asiakokonaisuudet: Urheilumarkkinointi, sponsorointi, kulutuskäyttäytyminen, muu markkinointiviestintä, markkinoinnin kilpailukeinot alan näkökulmasta, urheilubrandin rakentaminen. Toteutus: LIHU VKE0319 Internet toimintaympäristönä 3 op Internet as an Operational Environment Oppimistulokset: Opintojaksolla tarkastellaan Internetiä toimintaympäristönä yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmasta. Asiakokonaisuudet: Internetin perusteita ja terminologiaa, Internetin kehitys, Internet-liittymät, tietoturva, kaupankäynti ja markkinointi verkossa, Internet tiedonhakukanavana, Internetin yhteisöllisyys, Internetin uhat ja tulevaisuuden trendit. Toteutus: LIHU

7 VKP1862 Tiedotustyö 3 op Reporting Skills Oppimistulokset: Opiskelija on sisäistänyt tiedonkulun merkityksen työyhteisössä ja osaa hoitaa tiedottamisen perustehtäviä yrityksissä ja organisaatiossa. Asiakokonaisuudet: Viestinnän merkitys ja tehtävät organisaatiossa; sisäinen ja ulkoinen viestintä; tiedottamisen kanavat ja keinot; tiedottaminen ammattina Toteutus: LIPO VKP1900 Digitaalinen Audio 3 op Digital Audio Oppimistulokset: Opintojaksolla tutustutaan digitaalisen äänen taltioinnin, käsittelemisen ja siirron perusteisiin sekä sovelluksiin Internet- ja multimediaympäristöissä Asiakokonaisuudet: Äänisynteesi, audiokoodaus, kaiku- ja efektialgoritmit, näytetaajuusmuunnokset, akustiikan perusteet. äänisignaalien digitointi, näytetaajuusmuunnokset, digitaalisen audion perussuodattimet, äänitehosteet. Ydinsisältönä on ymmärtää mitä digitaalinen audio on ja miten sitä käsitellään ja sovelletaan käytäntöön. Toteutus: LIPO 7 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TARJOAMAT VSP0174 Ravitsemus ja liikunta 3 op Nutrition and Exercise Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt liikkuvan ihmisen ravinnontarpeeseen, on syventänyt tietojaan laihdutuksesta. Hän tietää ravitsemukselliset keinot vaikuttaa suorituskykyyn ja on perehtynyt erikoisryhmien ravitsemuksellisiin erityisvaatimuksiin. Asiakokonaisuudet: ihmisen ravinnon tarve ja saanti sekä levossa että kuormituksessa; laihdutus ja painonhallinta; liikunta- ja urheilusuorituksen parantaminen ravinnon avulla; liikunta ja ravitsemuksen erikoisryhmät. VSP0049 Seksuaaliterveyden perusteet 3op Basics of Sexual Health Oppimistulokset: Opiskelija tietää seksuaaliterveyden peruskäsitteet ja seksuaalisuuden eettisen, kulttuurisen, biologisen ja psyykkisen ulottuvuuden, joista opiskelija tutustuu tarkemmin vähintään yhteen ja ymmärtää sen merkityksen asiakkaan kohtaamisen ja oman ammatillisen kasvun kannalta. Opiskelija ymmärtää seksuaalisuuden voimavarana. Samoin opiskelija oppii tuntemaan keinoja edistää ihmisen seksuaaliterveyttä yhdessä valitsemassaan elämänkulun vaiheessa. Opiskelija on tietoinen yleisempien sairauksien vaikutuksesta seksuaaliterveyteen. Asiakokonaisuudet: seksuaaliterveyden historia, kulttuuri ja käsitteet; elämänmittainen seksuaalisuus; seksuaalisuus asiakastyön näkökulmasta. Erityistä: Opintojen suositeltava ajankohta on toisesta opiskeluvuodesta lähtien. VSP0050 Syöpäpotilaan kivun hallinta moniammatillisena yhteistyönä 3 op Multiprofessional Cooperation in Pain Management of the Cancer Patient Oppimistulokset: Opiskelija on saanut käsityksen moniammatillisen tiimin yhteistyöstä syöpäpotilaan kivun hoidossa kyetäkseen auttamaan ja tukemaan kivun hallinnassa parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelija on saanut käsityksen syöpäpotilaan eri kivunhoitomenetelmistä. Asiakokonaisuudet: syöpäkipujen luonne ja yleisyys; syöpäpotilaan kivun kokonaisvaltaisuus;

8 syöpäpotilaan kivun tutkiminen; moniammatillisen tiimin yhteistyö syöpäpotilaan kivun hallinnassa; syöpäpotilaan kivunhoitomenetelmät. VSP0051 Seksuaalinen väkivalta ja kaupallinen seksi 3 op Sexual Violence and Commercial Sex Oppimistulokset: Opiskelija tietää seksuaalisen väkivallan ja kaupallisen seksin peruskäsitteet ja tunnistaa seksuaalisen väkivallan tunnuspiirteet. Hän selkiyttää omia käsityksiään, asenteitaan ja arvojaan seksuaalisesta väkivallasta ja kaupallisesta seksistä. Opiskelijalla on tietoa erilaisista menetelmistä puuttua seksuaaliseen väkivaltaan. Opiskelijalla on valmiuksia ohjata seksuaalisen väkivallan uhreja avun ja tuen piiriin. Asiakokonaisuudet: seksuaalinen väkivalta; Suomen seksuaalirikoslainsäädäntö; aikuiset ja seksuaalinen väkivalta; lasten seksuaalinen hyväksikäyttö; pornografia ja kaupallinen seksi Erityistä: Opintojen suositeltava ajankohta on toisesta opiskeluvuodesta lähtien. VSP0435 Diabeteksen ehkäisy ja hoito 4 op Prevention and Treatment of Diabetes Oppimistulokset: Opiskelija syventää tietämystään tyypin 2 diabeteksen riskitekijöistä ja ehkäisyn mahdollisuuksista. Opiskelija laajentaa tietämystään diabeteksen omahoidon osa-alueista kuten insuliinihoidon, ravinnon ja liikunnan vaikutuksista verensokeritasapainoon. Opiskelija laajentaa tietämystään diabeteksen lisäsairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä. Opiskelija perehtyy eri-ikäisten diabeetikoiden omahoidon tukemiseen. Asiakokonaisuudet: orientoituminen opiskeluun, oppimisympäristöön tutustuminen, omat oppimistavoitteet; diabeteksen riskitekijät, seulonta ja ennaltaehkäisy; diabeteksen omahoito: ravinto, lääkehoito, liikunta ja muu terveydenhoito, erikoistilanteet; diabeteksen lisäsairaudet; diabeetikon omahoidon tukeminen Edellytettävät opinnot: TH02804 Terveyden edistämisen perusteet ja menetelmät, TH02816 Sisätautihoitotyö tai vaihtoehtoisesti omakohtainen kokemus diabeteksesta sairautena. VSP0055 Turvallinen lääkehoito 3 op Safe Medical Therapy Oppimistulokset: Opiskelija syventää lääkehoidon osaamistansa ja osaa arvioida lääkehoidon vaikuttavuutta. Hän tunnistaa lääkehoidon haittavaikutukset ja osaa ennaltaehkäistä niitä sekä osaa toteuttaa verensiirron. Opiskelija syventää tietojaan lääkehoitoa koskevista säädöksistä ja osaa ohjata asiakasta/potilasta ottamaan vastuuta omasta lääkehoidostaan. Opiskelija ymmärtää lääkehoitoon liittyvän eettiseen vastuun ja ymmärtää lääkelaskennan kertaamisen tärkeyden. Asiakokonaisuudet: farmakologiset taidot (lääkehoidon vaikuttavuus, haittavaikutukset, lääkepoikkeamat); lääkehoitoa ohjaava lainsäädäntö (legitiimiset taidot); potilaan ohjaamisen taidot (potilaskeskeinen, voimavaroja tukeva lääkehoidon ohjaus); lääkehoidon eettiset taidot; matemaattisten taitojen kertaus; laadukkaasti toteutettu lääkehoito. Edellytettävät opinnot: TH02813 Hoitotyön taidot, TH02818 Farmakologia VSP0079 Erityislapset päivähoidossa 3 op Children with Special Needs in Day Care Oppimistulokset: Opiskelija kykenee kohtaamaan ja ohjaamaan erityislapsia päivähoidossa. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia kasvatuksellisia, terapeuttisia ja kuntouttavia ohjaus- ja harjoitusmenetelmiä erilaisissa toimintatilanteissa. 8

9 Asiakokonaisuudet: lapsihavainnointi, epäilykset, varhainen puuttuminen ja kasvatuskumppanuus; diagnosoinnin mystiikkaa; erityiskasvatuksen ja varhaiskuntoutuksen menetelmiä; oppimistyylit ja -strategiat oppimisvaikeuksien helpottajina; sensorisen integraation merkitys ja ongelmat; moniammatillinen yhteistyö ja perheiden tukeminen. erityislapsen hoitoon ja ohjaukseen liittyviä käytännön toimintamalleja ja kehittämistehtäviä. VSP0089 Terveysviestintä verkossa 4 op Health Communication on the Net Oppimistulokset: Opiskelija tietää verkkoviestinnän osa-alueet, peruskäsitteet ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää verkkoa terveysviestinnässä sekä tutustuu verkkomateriaalin tuottamiseen. Asiakokonaisuudet: verkkoviestinnän peruskäsitteet; sosiaali- ja terveysalan organisaatioviestintä verkossa; terveyttä edistävän viestinnän ja terveysmedian muodot verkkoympäristössä; yhteisöt ja vuorovaikutus verkossa; verkkoetiikka; terveysviestintämateriaalin tuottaminen verkkoon. Edellytettävät opinnot: ST02801 Viestintätaidot ja TH02804 Terveyden edistämisen periaatteet ja menetelmät TAI moduulit Orientoituminen tutkivaan ja kehittävään oppimiseen ja vuorovaikutukseen ja Yhteiskunnalliseen toimintaan perehtyminen VSR0072 Huumeet ja päihteet 3 op Substance Abuse Oppimistulokset: Opiskelija tuntee tavanomaisimpien huumeiden ja päihteiden vaikutukset ja aiheuttamat ongelmat sekä hoitomuodot. Asiakokonaisuudet: huumaus- ja päihdyttämistarkoituksessa käytetyt aineet; niiden vaikutukset, riippuvuus, huume- ja päihdeongelmat ja niiden hoito VSR0078 Avannepotilaan hoidonohjaus 3 op Counselling the Fistula Patient Oppimistulokset: Opiskelija on syventänyt kirurgisen hoitotyön opintojaksolla saamaansa tietoperustaa avannepotilaan ohjauksessa ja saanut valmiuksia ohjausmallin laatimiseen ja soveltamiseen. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää valitsemaansa avannepotilaan ohjausmateriaalia ja on kehittynyt ohjaus- ja opettamistaidoissaan. Opiskelija on selvillä avannepotilaan oikeuksista hoitoaan koskevaan tiedonsaantiin. Asiakokonaisuudet: avannepotilaan opettaminen ja ohjaaminen sekä ohjausmallin suunnittelu ja toteutus; tutkimustiedon hyödyntäminen ohjauksen teoreettisena perustana sekä ohjausmateriaalin kehittäminen; avannepotilaan tiedonsaantiin liittyvät oikeudet, kokemukset ja odotukset. Opintojakso toteutetaan sekä kontaktiopetuksena että verkko-oppimisympäristössä. VSR0077 Potilaan suun ja hampaiden hoito 3 op Mouth and Dental Care of the Patient Oppimistulokset: Opiskelija tietää, minkälainen on suomalaisten suun ja hampaiden tila. Opiskelija tuntee tavallisimmat suu- ja hammassairaudet ja niiden syyt. Opiskelija osaa ennaltaehkäistä ja ohjata ihmisiä ennaltaehkäisemään suu- ja hammassairauksia ja syljen eritykseen liittyviä ongelmia. Opiskelija osaa hoitaa potilaiden suuta, hampaita ja syljenerityksen ongelmista kärsivää ihmistä. Opiskelija osaa suorittaa tehostetun suunhoidon. Opiskelija tiedostaa suun ja hampaiden terveydentilan yhteyden ihmisen kokonaisterveydentilaan. Asiakokonaisuudet: suomalaisten suun ja hampaiden terveydentila; suu- ja hammassairaudet: karies, ientulehdus, kiinnityskudossairaus, suun limakalvon infektiot ja haavaumat sekä syljeneritykseen liittyvät 9

10 ongelmat; suu- ja hammassairauksien ennaltaehkäisyn keinot; suun ja hampaiden hoito; tehostettu suunhoito. VSP0201 Työkuormituksen arviointi 3 op Assessment of Work Load Oppimistulokset: Opiskelija oppii tiedostamaan kaikki työn kuormitustekijät sekä löytää ja valitsee valideja ja reliaabeleja mittareita kuormitustekijöiden mittaamiseen. Asiakokonaisuudet: työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät; validit ja reliaabelit työn kuormitustekijöiden mittarit; kuormitustekijöiden arviointi. Edellytettävät opinnot: FY00008 Työfysioterapia ja ergonomia 3 op. VSP0202 Assessment of Work Load 3 cr Learning outcomes: Student learns to be aware of all the loading factors of the work in question and will find and choose valid and reliable measurements to measure loading factors. Contents: physical, psychosocial and social loading factors; analyzing the work; valid and reliable measurement tools; assessment of loading factors Prerequisites: PH00016 Occupational physiotherapy and ergonomics 3 cr 10 TEKNIIKAN JA MERENKULUN TOIMIALAN TARJOAMAT VTR0212 Mathcad 3 op Oppimistulokset: Opiskelija hallitsee Mathcad-ohjelman käytön perusteet matemaattisen ongelmanratkaisun apuvälineenä. Asiakokonaisuudet: Peruslaskutoimitukset, derivointi ja integrointi, kompleksiluvut, matriisit, todennäköisyyslaskenta, graafinen esitys, differentiaaliyhtälöt, integraalimuunnokset sekä regressio. Toteutus: TEKRA VTR0211 Johdatus materiaaleihin 3 op Oppimistulokset: Opiskelija perehtyy tekniikassa käytettäviin materiaaleihin, niiden rakenteeseen ja ominaisuuksiin ja käyttösovellutuksiin. Asiakokonaisuudet: Aineen rakenne, materiaalien luokitteluun, fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet sekä käyttösovellutukset. Opiskelu koostuu teoriaan perehtymisestä, erimuotoisista testeistä, kirjallisista töistä ja lopputentistä Toteutus: TEKRA VTR0221 Säteily ja säteilyturvallisuus 3 op Oppimistulokset: Opiskelija perehtyy eri säteilylajeihin, niiden ominaisuuksiin ja vuorovaikutukseen materian kanssa sekä säteilyn hyötykäyttöön teollisuudessa ja lääketieteessä. Asiakokonaisuudet: Säteilylajit, niiden vuorovaikutus materian kanssa sekä teolliset ja lääketieteelliset sovellukset. Toteutus: TEKRA

11 11 4. KAIKKIEN TOIMIPISTEIDEN TARJOAMAT OPINTOJAKSOT V Vertaistutorointi 5 op Tutoring Oppimistulokset: Opiskelija osaa toimia vertaistutorina aloittaville opiskelijoille. Opiskelija ymmärtää ohjauksen merkityksen niin koulutus- kuin sosiaalipoliittisestikin. Opiskelijalla on perustaidot toimia kannustajana, motivoijana ja tukihenkilönä. Opiskelija osaa toimia osana ryhmää ja ymmärtää ryhmäytymisen tärkeyden osana korkeakoulukulttuuria niin korkeakoulun, opiskelijakunnan ja yhteiskunnan kannalta. Asiakokonaisuudet: Vaikuttamisen ja osallistumisen tärkeyden ymmärtäminen, ryhmätyötaidot, kokousja ohjaustaidot, erilaisten opiskelumallien tunnistaminen ja hyödyntäminen, ammattikorkeakoulun ohjausjärjestelmän sisäistäminen, oman alueen ja opiskeluympäristön luomien mahdollisuuksien tunnistaminen ja opiskelua koskevien lakien ja säännösten sisäistäminen. V Toiminta markkinointitutorina 3 op V Toiminta markkinointitutorina 4 op Working as a Marketing Tutor Oppimistulokset: Markkinointitutortoiminnan ensisijaisena tavoitteena on vaikuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun positiivisen imagon luomiseen ja sen kehittämiseen. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee hyvin oman toimialansa koulutustarjonnan. Lisäksi opiskelijalla on laaja tuntemus oman alansa työtehtävistä. Opiskelija tuntee myös pääpiirteittäin n koko koulutustarjonnan ja muun toiminnan. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida erilaisia yleisötilaisuuksia itsenäisesti ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Opiskelija tuntee Satakunnan ammattikorkeakoulun viestintä- ja markkinointistrategian ja osaa hyödyntää sitä erilaisissa tilanteissa. Asiakokonaisuudet: markkinointitutorit osallistuvat koulutustilaisuuksiin ja kartuttavat opintosuoritukseen tarvittavan tuntimäärän erilaisista markkinointi- ja viestintätehtävistä: messuista, oppilaitos- sekä varuskuntakäynneistä, korkeakouluinfoista sekä muista hyväksyttävistä tehtävistä V Toiminta assistenttina 2 op V Toiminta assistenttina 3 op V Toiminta assistenttina 6 op Working as an Assistant Oppimistulokset: Opiskelija on kehittänyt ja vahvistanut ohjaus- ja vuorovaikutustaitojaan ja vahvistanut ammatillinen osaamistaan eri tavoilla. Asiakokonaisuudet: assistenttiopiskelija toimii yhteistyössä opettajan kanssa ohjaten suunnitelman mukaisesti opiskelijoita heidän opiskelussaan ja harjoittelussaan V Toiminta kv-tutorina 2 op V Toiminta kv-tutorina 3 op Oppimistulokset: Opiskelija toimii tutorina ja/tai kansainvälisenä tutorina uusille opiskelijoille yhden tai kahden lukuvuoden ajan. Asiakokonaisuudet: Tutorkoulutukseen osallistuminen, tutormateriaalin kerääminen ja päivittäminen, uusien opiskelijoiden avustaminen opiskelussa ja opiskeluympäristössä.

12 12 5. HARJAVALTA SOSIAALI- JA TERVEYSALA HARJAVALTA VSH0710 Sosiaalinen luototus, velkaneuvonta ja oman talouden suunnittelu 3 op Social credit, debt advice and planning of household allowances Oppimistulokset: Opintojakso antaa tiedot velkakierteen katkaisun mahdollisuuteen sosiaalisen luototuksen, velkaneuvonnan ja oman talouden suunnittelumallien avulla. Opiskelija tuntee työskentelytavat ja niiden sisään rakennetut tavoitteet velkojen järjestelyjä ja taloutta suunniteltaessa. Opiskelija osaa informoida ratkaisumahdollisuuksista ja osaa ohjata asiakasta em. palveluiden piiriin. Opiskelija osaa neuvoa ja ohjata asiakasta itseään tarkkailemaan omaa taloudenpitoaan ja tekemään sitä koskevia ratkaisuja. Asiakokonaisuudet: sosiaalisen luototuksen käsite, luototustoiminta ja sen vaikutukset sekä yksilölle että yhteiskunnalle; velkaneuvonta, velkaneuvonnassa laadittavat laskelmat, sopimukset ja seuranta, malleja oman talouden suunnittelun käynnistämiseksi VSH0711 Uskomushoidot 3 op Alternative Therapies Oppimistulokset: Opiskelija on tutustunut erilaisiin uskomushoitoihin ja on ymmärtänyt niiden käytön syitä ja merkityksiä asiakkaille ja yhteiskunnalle. Asiakokonaisuudet: länsimaisen lääketieteen vaihtoehdot, hoitomuotojen luokittelu, uskomushoidot ja mainonta, uskomushoitojen käyttö. VSH0712 Toiminnan ja oman työn vaikuttavuuden arviointi sosiaalialalla 3 op Effectiveness Evaluation and Self-evaluation in the Social Sector Oppimistulokset: Opiskelija hallitsee erilaisia arvioinnin toteuttamistapoja sekä ymmärtää arvioinnin tarjoamia mahdollisuuksia oman työnsä ja sosiaalialan kehittämisessä. Asiakokonaisuudet: arvioinnin merkitys sosiaalialalla, arvioinnin osa-alueet, arvioinnin hyödyntäminen, informaatio, jolle vaikuttavuuden arviointi rakentuu; vaikuttavuuden tasot ja rakenne organisaatiossa; vaikuttavuuden arvioinnin esteiden poistaminen, erilaisia arviointimalleja. VSH0713 Lääkehoidon syventäminen sosiaalialalla toimiville 3 op Advanced Medical Therapy to Students in Social Sector Oppimistulokset: Opiskelija laajentaa tietojaan ja taitojaan lääkehoidon eri toiminta-alueilla Asiakokonaisuudet: legitiiminen perusta, farmaseuttinen ja farmakologinen perusta, lääkkeiden hankinta ja käsittely, lääkehoidon eri vaiheiden toteuttaminen, potilaan ja omaisten ohjaus lääkehoidossa. VSH0687 Mielenterveystyön erityiskysymykset sosiaali- ja terveysalalla 3 op Special Questions in Mental Health Care in Social and Health Work Oppimistulokset: Opiskelija perehtyy mielenterveysasiakkaan kohtaamiseen erityistilanteissa. Asiakokonaisuudet: opiskelijoiden taholta erityiskysymyksiksi nousseet mielenterveysasiakkaan hengellisyyden, seksuaalisuuden ja aggressiivisuuden kohtaaminen hoitotyössä; eristyshoidossa olevan potilaan hoitotyö yksilövastuisen hoitotyön pohjalta sekä eristyshoidon eettiset lähtökohdat ja eristyshoitoa ja -hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus. VSH0698 Saattohoito sosiaali- ja terveysalalla 3 op Terminal Nursing

13 Oppimistulokset: Opiskelijalla on kokonaiskuva kuolevan potilaan kohtaamisesta eri hoitoympäristöissä. Opiskelija tuntee saattohoidon käsitteet ja toteuttamistavat. Opiskelijalla on valmiutta hyödyntää aiheeseen liittyvää tutkimustietoa Asiakokonaisuudet: palliatiivisen hoidon käsite, kivun hoito, kuolevan potilaan ja omaisen kohtaaminen, kotikuolema, kuolevan hoitotyö eri aikakausina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa. VSH0701 Lasten- ja nuortenhuolto 3 op Child and Youth Welfare Oppimistulokset: Opiskelija tuntee lapsen aseman yhteiskunnassa ja on perehtynyt lastensuojelun keinoihin lapsen auttamiseksi. Opiskelija tietää lapsiperheiden sosiaalipalveluja synnyttävistä tekijöistä. Opiskelija tuntee lapsiperheille tarkoitetut sosiaalipalvelut ja erityishuollon. Asiakokonaisuudet: lapsen asema, lastensuojelu, lapsen huolto, isyyden selvittäminen, elatusturva, lapseksi ottaminen ja perhehoito VSH0703 Elämäntarina ilmaisutaidot syrjäytymisen ehkäisyssä 7 op Lifestory Articulary in Preventing Marginalization Oppimistulokset: Opiskelija oppii aikuisten ja lasten omaelämänkerrallista työskentelyä kirjallisuuden, luentokeskustelujen, omakohtaisen- ja ryhmätyöskentelyn keinoin. Opintojakson työskentely jakautuu tiedolliseen opiskeluun ja omakohtaisiin ymmärrystä edistäviin prosesseihin. Opiskelija oppii tukemaan asiakkaan omakohtaista työskentelyprosessia mm. kuvallisen työskentelyn, taiteen, satujen, myytien ja unien avulla. Asiakokonaisuudet: tarinallisuus, omaelämänkerrallinen työskentely, taideterapia, voimauttava valokuva, sadut, myytit ja unet. VSH0706 Sosionomi mielenterveystyön asiantuntijana 6 op Social Councellors as Experts in Mental Health Care Oppimistulokset: Opiskelijalla on valmiuksia mielenterveystyöhön. Asiakokonaisuudet: mielenterveystyön käsitteet, asenteet; mielenterveystyön merkitys ihmiselle elämän eri vaiheissa ja mielenterveyttä tukevat ja ehkäisevät tekijät, järjestelmä ja sen kehittäminen; mielenterveystyön ilmiöitä, mm- masennus, psykoottisuus, kriisi; hoito ja kuntoutus; erityiskysymyksiä kuten hengellisyys, seksuaalisuus, väkivaltaisuus; omaiset ja heidän tukemisensa; mielenterveysasiakkaan itsemäärääminen, oikeudet ja etuudet; mielenterveyskuntoutuminen; opintokäynnit paikallisiin yksikköihin. VSH0709 Sosiaalinen kuntoutus 3 op Social rehabilitation Oppimistulokset: Opiskelija tuntee kuntien sosiaalitoimien ja työvoimahallinnon yhteistyönä toteutettavia sosiaalisen kuntoutuksen järjestelmiä ja niihin liittyviä toimintakäytäntöjä Asiakokonaisuudet: Sosiaalista kuntoutumista ja työllistymistä edistävä lainsäädäntö, toimintakyvyn ja työkyvyn tutkimisen ja tukemiset mahdollisuudet, toiminta- ja työkykyä tukevat toimintayksiköt ja niiden käytännöt kuten esim. työvoimapalvelukeskus, nuorten työpajat jne. VSH0604 Tuki kriisi- ja onnettomuustilanteissa ja elämän muutosvaiheissa 3 op Support in Crises, Emergencies and Critical Periods Oppimistulokset: Opiskelija ymmärtää tuen merkityksen kriisi-, onnettomuus- ja katastrofitilanteissa ja elämän muutosvaiheissa sekä osaa tarjota apua yksilöille ja yhteisöille. 13

14 Asiakokonaisuudet: yksilöllisiä ja yhteisöllisiä elämän muutosvaiheita ja kriisejä; traumaattisien kriisien erityispiirteet ja vaikutukset; hoitotyön keinoja tukea ihmistä ja yhteisöjä elämän muutosvaiheissa ja kriiseissä; traumaattisista kriiseistä selviytyminen ja keinot tukea selviytymistä; tekijät, jotka tukevat auttajien valmiuksia toimia kriisi- ja onnettomuustilanteissa; organisaation ja yhteisön näkökulma kriisitilanteeseen VSH0616 Rikosten sovittelu, yhdyskuntapalvelu ja nuorisorangaistus 3 op Community Service, Crime Settlement and Punishment in Juvenile Crime Oppimistulokset: Opiskelijalla on perustiedot ja konkreettiset toimintataidot rikosten sovittelusta, yhdyskuntapalvelun säädöksistä ja käytännöistä vaihtoehtoisena rangaistusmuotona sekä tiedot nuorisorangaistuksen edellytyksistä ja valvontakäytännöistä. Asiakokonaisuudet: Asianosaisten välissä toimivan sovittelijan rooli ja sovittelutoiminnan tarkastelu, yhdyskuntapalvelutoiminnan arkipäivän räätälöinti, nuorisorangaistuksen toteuttaminen sekä valvontatoiminnan organisointi ja tavoitteet VS00017 Kliinisten hoitotoimien osaamisen syventäminen 3 op Advanced Skills in Clinical Treatment Procedures Oppimistulokset: Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan erilaisissa kliinisissä hoitotoimenpiteissä ja ergonomiassa. Asiakokonaisuudet: potilaan hoidon suunnittelu; potilaan hoidon toteutus (mm. erilaiset liikunnan apuvälineet ja ergonomia, nestetasapainon ylläpito, haavan hoito ja toimenpiteissä avustaminen); trakeostomia- ja hengityskonepotilaan perushoito; näkö- ja kuulovammaisen potilaan hoitaminen. Edellytettävät opinnot: TH02813 Hoitotyön taidot ja 2008 voimaan tulevan opsin moduulit Hoitotyön ammattiin perehtyminen I II. VSH0661 Luovat ja toiminnalliset menetelmät mielenterveystyössä 3 op Creative and Occupational Methods in Mental Health Care Oppimistulokset: Opiskelija tuntee luovia ja toiminnallisia menetelmiä mielenterveystyössä ja osaa käyttää niitä.. Asiakokonaisuudet: luovien ja toiminnallisten menetelmien merkitys mielenterveystyössä; keskeiset käsitteet ja periaatteet esim. kuvataide- musiikki ja biblioterapiasta sekä muista toiminnallisista menetelmistä; käytännön harjoituksia ko. alueilta VSH0704 ADHD aikuisen elämässä 3 op ADHD in Adults Life Oppimistulokset: Opiskelija tunnistaa oireiden esiintymisen aikuisella, tietää negatiiviset seurausvaikutukset, hoidon ja kuntoutuksen eri muodot ja keskeiset elementit asiakkaan ohjauksessa sekä hallitsee arjen tukitoimet. Asiakokonaisuudet: ADHD-oireyhtymä, vaikutukset elämään; hoito ja kuntoutus, sosiaaliturva, arjen tukitoimet ja toiminnanohjauksen tukeminen; tutustuminen ADHD-aikuisen elämään kirjallisuuden kautta. VSH0708 Seksuaaliterveys 3 op Sexual Health Oppimistulokset: Opiskelija tutustuu omaan seksuaalisuuteensa ja samalla kehittää valmiuksiaan kohdata muiden ihmisten seksuaalisuus. Opiskelija saa valmiuksia keskustella asiakkaan/potilaan kanssa 14

15 seksuaalisuudesta ja kykenee ymmärtämään seksuaalisuutta yksilön kehityksen eri ikävaiheissa. Asiakokonaisuudet: mitä on seksuaalisuus? terve seksuaalisuus ja sen edistäminen; seksuaalisuus elämän eri kehitysvaiheissa ja yhteiskunnallisena ilmiönä; sukupuoli ja seksuaalisuus; seksuaalinen suuntautuminen -eri näkökulmia; seksuaalisuus elämän käännekohdissa ja hoitotyö; seksuaalisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä; seksuaalineuvonta. VS09018 Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö 3 op VS09024 Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö 4 op VS09025 Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö 5 op VS09020 Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö 6 op Co-operation with Employers and Agencies Oppimistulokset: Opiskelija on syventänyt ja laajentanut sosiaali- ja terveysalan työelämätuntemustaan. Asiakokonaisuudet: henkilökohtaisten tavoitteiden mukainen toiminta erikseen sovitussa työelämäkohteessa HUITTINEN LIIKETALOUS JA TIETOJENKÄSITTELY HUITTINEN V Neuvottelutaito 3 op Negotiation Skills Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt ryhmäkeskustelujen dynamiikkaan. Hän osaa analysoida erilaisia neuvottelutilanteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön neuvottelutilanteissa. Asiakokonaisuudet: Ryhmäkeskustelut, neuvotteluun valmistautuminen, neuvottelun vaiheet, neuvottelutyylit, kansainväliset neuvottelut, vaikuttaminen neuvottelussa, neuvotteluharjoitukset. V Kokoustaito 2 op Effective Meetings Oppimistulokset: Opiskelija tuntee kokouksen kulkuun liittyvät käytännöt ja osaa toimia kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä. Opiskelija tuottaa sääntömääräisissä kokouksissa tarvittavat asiakirjat. Asiakokonaisuudet: Kokouksen valmistelu ja kokouksen kulku; puheenjohtajana ja sihteerinä toimiminen; lakisääteisen kokouksen menettelytavat; erilaiset kokouslajit; vuosikokouksen asiakirjat. VK00021 Liikealan ajankohtaistieto 2 op Topical Issues in Business Oppimistulokset: Ajankohtaisten tietoiskujen saaminen liike-elämän eri aloilta. Asiakokonaisuudet: Omaehtoinen osallistuminen ammattikorkeakouluopiskelun aikana Samkin ulkopuolisten tahojen järjestämiin seminaareihin ja muihin liike-elämän koulutustilaisuuksiin. VK00402 Yritysyhteistyö 3 op VK00022 Yritysyhteistyö 4 op VK00404 Yritysyhteistyö 6 op Business Co-operation Projects Oppimistulokset: Opiskelija omaksuu projektityön toimintatavat ja oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan projektin.

16 16 Asiakokonaisuudet: Projektin tavoitteellisuus, budjetointi, aikataulutus, organisointi ja seuranta. VKE0320 Tehokas tekstinkäsittely 3 op Effective Word Processing Oppimistulokset: Opiskelija tuntee tekstinkäsittelyohjelman erikoistoimintoja tuottaakseen tehokkaasti monipuolisia asiakirjoja ja lomakkeita. Hän osaa käyttää tekstinkäsittelyn apuvälineitä sekä liittää tietoja muilla sovellusohjelmilla tuotetuista tiedostoista asiakirjaan. Asiakokonaisuudet: Asiakirjamallien automatisointi, kappaletyylien ohjelmointi, rekisterien hyödyntäminen asiakirjoissa, pitkien dokumenttien hallinta, näyttöruudulla täytettävät lomakkeet Edellyttävät opinnot: Tekstinkäsittelyn perusteet VK00113 Sihteeritaidot 3 op Secretarial Skills Oppimistulokset: Johdon sihteerin tarvitsemien käytännön taitojen ja tehtäväkentän tuntemus. Asiakokonaisuudet: Sihteerin ammatti- ja toimenkuva, yritystilaisuuksien järjestäminen, sihteeri ja esimies työparina, esimiehen ja vieraiden matkajärjestelyt, ajankäytön suunnittelu, tapatietous. VKH0322 Mainostoimistotyöskentely 3 op VKH0324 Mainostoimistotyöskentely 6 op Advertising Agency Work Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt mainostoimistotyöskentelyyn. Asiakokonaisuudet: Kuvankäsittely (Photoshop), sivuntaitto, painotuotteen valmistaminen, wwwsivuntuotanto, luova suunnittelu, tutustuminen mainostoimistotyöhön toimipisteen omassa Advertoharjoitusmainostoimistossa. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti/ryhmissä erilaisia mainostöitä, toimivat yhteistyössä yritysten kanssa, osallistuvat erilaisiin suunnittelu- sekä arviointipalavereihin. Edellytettävät opinnot: Markkinointiviestinnän perusteet VKH0368 Sopimusoikeuden erityiskysymykset 3 op Special Questions of Contract Law Oppimistulokset: Syventää opiskelijan tietämystä sopimusoikeuden käsitteistöstä ja ongelmakentästä. Opiskelijalle tulee kyky arvioida sopimuksia osana yritysten ja yhteisöjen toimintakenttää. Lisäksi opiskelija perehtyy yhteen häntä kiinnostavaan sopimusoikeuden erikoisalueeseen. Asiakokonaisuudet: Sopimusoikeuden käsitteistö; perehtyminen johonkin erikseen sovittavaan sopimusoikeuden erikoisalaan. Erityistä: Opintojakso toteutetaan kirjatenttinä. VKH0369 Yhtiöoikeuden erityiskysymykset 3 op Special Questions of Company Law Oppimistulokset: Syventää opiskelijan tietämystä yhtiöoikeuden käsitteistöstä ja ongelmakentästä. Opiskelijalle tulee kyky arvioida laajemmin yhtiöiden toimintaa ja toimintatapaa. Lisäksi opiskelija perehtyy yhteen häntä kiinnostavaan yhtiöoikeuden erikoisalaan. Asiakokonaisuudet: Yhtiöoikeuden käsitteistö; perehtyminen johonkin erikseen sovittavaan yhtiöoikeuden erikoisalueeseen. Erityistä: Opintojakso toteutetaan kirjatenttinä.

17 17 7. KANKAANPÄÄ LIIKETALOUS JA KUVATAIDE KANKAANPÄÄ VKK0022 Henkilöstöresurssien johtaminen 3 op Human resource management Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt työpsykologiaan, organisaatioviestintään ja henkilöstöhallintoon niin, että hän osaa toimia esimiehenä ja alaisena sekä organisaation että yksilön kannalta tuloksellisella ja mielekkäällä tavalla. Asiakokonaisuudet: Työmotivaatio ja organisaatiokäyttäytyminen, henkilöstöresurssien suunnittelu ja hankinta, henkilöstöresurssien ylläpito ja kehittäminen. VK00111 Tekstinkäsittelytaitojen syventäminen 3 op Advanced word processing skills Oppimistulokset: Opiskelija tuntee tekstinkäsittelyohjelman erikoistoimintoja tuottaakseen tehokkaasti monipuolisia asiakirjoja ja lomakkeita. Hän osaa käyttää tekstinkäsittelyn apuvälineitä sekä liittää tietoja muilla sovellusohjelmilla tuotetuista tiedostoista asiakirjaan. Asiakokonaisuudet: Asiakirjamallien automatisointi, kappaletyylien ohjelmointi, rekisterien hyödyntäminen asiakirjoissa, pitkien dokumenttien hallinta, näyttöruudulla täytettävät lomakkeet Edellyttävät opinnot: Tekstinkäsittelyn perusteet Toteutus: LIKKA, LIRA (verkkototeutus) VKK0030 Finanssimatematiikka 3 op Financial mathematics Oppimistulokset: Opiskelija oppii korko- ja koronkorkolaskentaa sekä jaksollisten suoritusten laskemista taulukkolaskentaohjelman avulla. Opiskelija oppii myös tekemään investointilaskelmia taulukkolaskentaohjelmaa apuna käyttäen. Asiakokonaisuudet: Koronlaskennan sovelluksia, efektiivinen vuosikorko, koronkorko, jaksolliset suoritukset, investoinnit ja leasingrahoitus. VKK0069 Digitaalisen kuvan käsittely3 op Digital photo editing Oppimistulokset: Opiskelija osaa digitaalisen kuvan käsittelyn perusteet PC-ympäristössä. Asiakokonaisuudet: Kuvien digitointi, tiedostomuodot ja muunnokset, kuvankäsittely ja käyttö eri sovelluksissa, piirrosohjelma(t). Edellytettävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perustiedot VKK0076 Yritysjulkaisujen taittaminen 3 op Desktop publishing Oppimistulokset: Opiskelija perehtyy harjoitusten avulla sivuntaitto-ohjelmaan ja osaa käyttää sitä yritysten julkaisujen tuottamisessa. Asiakokonaisuudet: Ohjelman eri toiminnot, tekstin ja grafiikan yhdistäminen, valokuvien skannaus, julkaisun ulkoasun suunnittelu ja valmistus. VKK0101 Yritystapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen 3 op Planning and Implementation of Corporate Events Oppimistulokset: Opiskelija perehtyy erilaisten yritystapahtumien tarkoituksen ja osaa suunnitella ja toteuttaa kohderyhmälle sopivan tapahtuman osana yrityksen markkinointistrategiaa.

18 18 Asiakokonaisuudet: Erilaisten yritystapahtumien (esim. tuotelanseeraus, messut ja näyttelyt, henkilöstötapahtumat) tuottaminen ja arviointi; osallistuminen käytännön projektiin. VKK0302 PC Applications 2 cr Learning outcomes: Deepening the student s computer skills in networked environment. Contents: Contents will be defined at the beginning of the course according to the skills of the students. VKK0440 Finnish Language 2 cr Learning outcomes: A practice-focused introduction to the grammatical structure and pronounciation of the Finnish language. Contents: Finnish practices in everyday situations: shops, banks, health centres, telephone language, short written notes etc. Taitotaso: A1 A2 VKK0443 Windows Vista ja Web 2.0 -ympäristöt 4 op Windows Vista and Web 2.0 Environment Oppimistulokset: Opiskelija hallitsee Windows Vista -käyttöjärjestelmän henkilökohtaisella verkkoon liitetyllä tietokoneella ja osaa käyttää MS Office 2007 version uusia ominaisuuksia. Lisäksi opiskelija oppii hyödyntämään henkilökohtaisessa tietojenkäsittelyssä ja liiketoimintaympäristössä Web sovelluksia. Asiakokonaisuudet: Windows Vista ja MS Office Luettava ja kirjoitettava verkko, sosiaalinen linkitys ja yhteisölliset verkkosovellukset. VVK0070 Dynaamiset verkkosivut 3 op Dynamic Web-sites Oppimistulokset: Opiskelija tuntee dynaamisiin verkkosivustoihin liittyvät käsitteet, keskeiset toteutustekniikat ja työkalut. Asiakokonaisuudet: Dynaamisiin verkkosivuihin liittyvät käsitteet, valmissovellukset, tietokannat, toteutustekniikat; dynaamisten verkkosivujen suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Edellytettävät opinnot: Tietojenkäsittelyn perustiedot, www-sivujen suunnittelu. VAK0069 Kuvataiteen perusteet 3 op Introduction to Fine Art Oppimistulokset: Opiskelijat tutustuvat erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin, tavoitteena kehittää havainnon kautta syntyvää kuvallista ajattelukykyä. Opiskelijat perehtyvät lisäksi kuvataiteen kulttuuriseen merkitykseen ja taiteen tekemisen kokemuksellisiin ja sisällöllisiin lähtökohtiin. Asiakokonaisuudet: Piirtäminen, maalaaminen, muovailu. Havainnon ja oman idean ilmaiseminen. VAK0040 Nykytaide 3 op Contemporary Art Oppimistulokset: Opiskelija tutustuu kansainväliseen nykytaiteeseen. Omaksuu kyvyn kriittisesti tarkastella aikamme taidetta. Asiakokonaisuudet: Esitellään uuta kuvataidetta ja keskustellaan taiteen uusista ilmiöistä ja ajankohtaisista näyttelyistä. VAK0042 Chinese Art 3op Learning outcomes: To give an overview of the history of Chinese art; to help students towards on understanding of distinctive aims, concern and values of Chinese art.

19 Contents: Early bronzes; Han art; the development of landscape and figure painting; Buddhist art; the Tang achievement; Song sculpture; Chan painting; academic and scholar-gentleman painting from the Song dynasty to the Zhing. VAK0045 Performance/teatteri-ilmaisu 3 op Performance/ Theatre Expression Oppimistulokset: Opiskelija perehtyy teatteriin kuvataiteilijan näkökulmasta ja laajentaa kuvallista ilmaisua esitykselliseen suuntaan. Asiakokonaisuudet: Improvisointi- ja eläytymisharjoituksia, teatterin kerronnallisen ja visuaalisen rajaalueen etsiminen. Pienimuotoisen esityksen toteuttaminen. VAK0047 Esihistoriallinen taide ja kalliotaide 3 op Pre-historical Art and Cave Art Oppimistulokset: Visuaalisen ilmaisun syventäminen perehtyen esihistoriallisen ihmisen luomiin kuviin. Asiakokonaisuudet: Muinaistaiteen tutkimuksen esittelyä; kuvakielen kehittyminen; omakohtainen työskentely kalliotaiteen teemojen pohjalta. VAK0061 Indian Art 3 op Learning outcomes: To help student to enter sympathetically into the underlying world-view which is expressed in Indian art; to introduce the major genres of painting and sculpture. By the end of course, students will be able (i) to recognize and put into context the major achievements of the Indian artistic tradition, and (ii) to identify the main elements of its subject matter. They will (iii) be in a position to appreciate its distinctive formal characteristics. Contents: Indus Valley art; Buddhist sculpture and painting; classical Hindu sculpture its styles and function; painting of the Rajput courts; Imperial Mughal painting. VAK0063 Taiteilijan 3D-mallinnus 3 op 3D Modelling for Artists Oppimistulokset: Perehdyttää opiskelijat 3d-mallinnuksen perusteisiin ja virtuaalitodellisuuteen. Asiakokonaisuudet: 3D-mallinnus-, renderointi- ja kuvankäsittelyharjoituksia. Resoluutio, skaalaukset ja tulostaminen. Käytettävät ohjelmistot Rhinoceros 3D, Bryce 3D, CorelDraw, Photoshop. VAK0070 Filosofia 3 op Philosophy Oppimistulokset: Opiskelija on perehtynyt filosofiseen ajatteluun ja kritiikkiin ja hänellä on yleiskuva filosofian alueesta ja keskeisistä näkökulmista. Asiakokonaisuudet: Filosofian perusteet ja osa-alueet, filosofia elämäntaitona ja filosofinen kritiikki. VK0075 Luova kirjoittaminen 3 op Creative Writing Oppimistulokset: Kirjallisen ilmaisukyvyn kehittäminen ja luovan työn prosessoinnin hahmottaminen. Julkaisufoorumin löytäminen Asiakokonaisuudet: Kurssilla kokeillaan ilmaisua avaavia ja kerronnan keinoja vankentavia perusharjoituksia. VAK0302 Elokuvakerho 3 op Cinema Club Oppimistulokset: Tutustutaan liikkuvan kuvan mahdollisuuksin kuvataiteilijan ilmaisukeinona Asiakokonaisuudet: Katsotaan kuvataiteilijoiden tekemiä elokuvia, kokeellisia elokuvia sekä videotaideteoksia ja keskustellaan niiden pohjalta 19

20 VAK05025 Kulttuurin Studia Generalia -luentosarja 3 op Studia Generalia Lectures of Culture Oppimistulokset: Osallistujat saavat käsityksen erilaisista kulttuurialan ajankohtaisista kysymyksistä tavoitteena luoda perustaa omalle taidekeskusteluilmapiirille. Asiakokonaisuudet: Kulttuurialan asiantuntijoiden, kriitikoiden ja muiden taidekentän vaikuttajien puheenvuoroja luentosarjana. VAK05044 Elävän mallin piirustus I, 3 op Drawing of live model I Oppimistulokset: Elävän mallin piirtämisen ylläpito jatkuvan harjoittelun kautta sekä muodon ja liikkeen hahmotuksen nopea hallinta. Asiakokonaisuudet: Anatomian ja plastisen muodon harjoitustöitä; mallitutkielmia ja croquis-piirustuksia. Ääriviiva- ja valööripiirustusharjoituksia erilaisille paperilaaduille ja erilaisia piirustusvälineitä käyttäen. VAK05045 Elävän mallin piirustus II, 3 op Drawing of live model II Jatko-opintojakso edelliselle, yhteinen toteutus Elävän mallin piirustus I -opintojakson kanssa. VAK05046 Elävän mallin piirustus III, 3 op Drawing of live model III Jatko-opintojakso edelliselle, yhteinen toteutus Elävän mallin piirustus I -opintojakson kanssa. VAK07001 Kuvataide terapiana 3 op Fine Art as Therapy Oppimistulokset: Perehdytään taiteen terapeuttiseen merkitykseen ja sen antamiin mahdollisuuksiin kuvataiteilijalle. Asiakokonaisuudet: Omakohtainen terapeuttinen työskentelyprosessi ja sen analysointi. VAK08001 Taiteidenvälinen yhteistyö 3 op Collaboration between Art Forms Oppimistulokset: Opiskelija löytää uusia ilmaisukanavia luovuudelleen ja laajentaa kuvataidetta musiikin, sanataiteen ja muiden taiteiden rajojen yli. Asiakokonaisuudet: Osallistujien omien kykyjen kartoittamisen kautta tuotetaan monitaiteellinen produktio. VAK08002 Osallistava yhteisötaide 3 op Community Art Oppimistulokset: Opiskelija oppii yhteisöllisiä työskentelytapoja ja hyödyntämään kuvataidetta yhteisöllisyyden rakentajana. Asiakokonaisuudet: Yhteistyömuotojen kehittäminen valitun yhteisön kanssa kuvataiteen keinoin Kuvataiteilija asettaa omat taitonsa yhteisöllisten kokemusten ja elämysten tuottamisen palvelukseen. VAK08003 WWW-sivujen valmistus 3 op Producing Internet Pages Oppimistulokset: Tavoitteena on perehtyä World Wide Web -sivujen käyttömahdollisuuksiin kuvataiteilijan tiedottamisessa ja markkinoinnissa, tutustua koti- ja ulkomaisiin WWW-sivuihin ja oppia valmistamaan WWW-sivuja Internet-verkkoon sekä perehtyä kuvankäsittelyn perusteisiin. Asiakokonaisuudet: WWW-sivujen käyttömahdollisuudet ja niiden tekeminen, tekstimuodot, kuvamuodot sekä verkkotuotannossa tarvittavat kuvankäsittelyn perustaidot, linkitykset, taustat, erikoisefektit ja taulukot. 20

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Opetussuunnitelma Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi LUOVIEN TYÖMENETELMIEN

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

MUUTOKSET HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLLÖISSÄ

MUUTOKSET HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLLÖISSÄ MUUTOKSET HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLLÖISSÄ Professori Marja Airaksinen Kliinisen farmasian ryhmä Helsingin yliopisto Opetusapteekkien neuvottelupäivä 23.4.2014 24.4.2014 1 HY: HARJOITTELUJAKSOJEN UUDET

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017 AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 & kevät 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin, loppukevät ja syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin, loppukevät ja syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin, loppukevät ja syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN!

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot