TOIMINTAKERTOMUS ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

2 s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE YHDISTYSTOIMINTA VERTAISTUKI EDUNVALVONTA TIEDON VÄLITTÄMINEN NEUVONTA JA OHJAUS VIESTINTÄ PALVELUT KUNTOUTUS TUETUT TEEMALOMAT KOULUTUS YHTEISTYÖ KANSALLINEN YHTEISTYÖ KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ KEHITTÄMISTOIMINTA TOIMINNAN ARVIOINTI PORINA-PROJEKTI 9. HALLINTO JA TOIMINNAN RESURSSIT HALLINTO JA MUUT LUOTTAMUSELIMET HENKILÖKUNTA LIITON TALOUS...22 Toimitus: Henna Niskala Ulkoasu ja taitto: Jari Hämäläinen 2

3 1. Esipuhe ADHD-liitto ry (ADHD-förbundet rf) on paikallisten ADHD-yhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö. Vuoden 2013 lopussa liitolla oli 17 jäsenyhdistystä. Liitto perustettiin vuonna Vuoden 2003 alkuun saakka liitto tunnettiin nimellä Suomen MBD-liitto ry. Adhd on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, jota kutsutaan myös tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriöksi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Adhd:n ydinoireina ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Adhd on yleinen toimintakykyä heikentävä häiriö, jonka esiintyvyys vaihtelee käytetyistä kriteereistä riippuen noin 4-10 %:n välillä. Adhd on yleisin ns. kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö. Adhd:hen liittyy usein muita neurologisia tai psykiatrisia häiriöitä kuten esimerkiksi motoriikan ja aistitiedon käsittelyn ongelmia, puheen ja kielen kehityksen häiriöitä, oppimisvaikeuksia, uhmakkuus- ja käytöshäiriöitä, masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä. Adhd:n tiedetään hoitamattomana lisäävän psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä. Tämän vuoksi adhd-oireisten ja heidän läheistensä on tärkeä saada tukea. Varhain aloitetut yksilölliset ja pitkäjänteiset tukitoimet ovat merkityksellisiä ja vahvistavat adhd-oireisten hyvinvointia ja elämässä pärjäämistä. Liitto toimii adhd-oireisten henkilöiden, heidän läheistensä, ammattihenkilöiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Liitto edistää ja tukee osaltaan adhd-oireisten henkilöiden hyvinvointia ja toimintakykyä. ADHD-liiton perustehtävänä on tarjota neuvontaa ja ohjausta adhd:hen liittyvissä asioissa sekä jakaa ja välittää asianmukaista tietoa aiheesta. Toimintasuunnitelman mukaisesti liitossa panostettiin vuonna 2013 erityisesti seuraaviin asioihin: yhdistysten tuki sähköisen median entistä laajempi hyödyntäminen adhd-oireisten nuorten ja aikuisten tilanteen edistäminen. Yhdistysten tuen tarvetta kartoitettiin muun muassa yhdistysten luottamushenkilöitä kasvotusten tavattaessa. Liiton toiminnanjohtaja ja järjestösuunnittelija vierailivat vuoden 2013 aikana 15 yhdistyksen luona. Tapaamisten sisällöstä ja yhdistyksille annetusta tuesta kerrotaan tarkemmin luvussa 2. Sähköistä mediaa on hyödynnetty aiempaa enemmän olemalla aktiivisesti läsnä Facebookissa. Liiton Facebook-sivut avattiin loppuvuodesta 2012 ja Facebookista onkin nopeasti muodostunut tärkeä linkki ADHD-liiton ja ADHD-liiton toiminnasta kiinnostuneiden välille. Liiton internet-sivujen uudistustyö valmistui maaliskuussa 2012, minkä jälkeen niistä saatu palaute on ollut aiempaa positiivisempaa. Vuoden 2013 aikana internet-sivuille lisättiin ensi kertaa myös nauhoitettua materiaalia (esim. ADHDliiton lyhytelokuva Lopeta!). Sähköistä mediaa hyödynnettiin edelleen myös järjestämällä virtuaalisia vertaistukitapaamisia Tukinetissä (www.tukinet.net). Vuonna 2013 Tukinetin hyödyntämistä kokeili ensi kertaa myös ADHD-liiton kuntoutussuunnittelijat tarjoamalla sopeutumisvalmennuskurssilla ryhmäytyneille jatkotapaamisen Tukinetissä. Adhd-oireisten nuorten ja aikuisten asemaa on edistetty muun muassa perustamalla heille tarkoitettuja vertaistukiryhmiä, järjestämällä keskustelutilaisuuksia sekä tiedottamalla nuorten ja aikuisten kohtaamista haasteista esimerkiksi Helsingin rautatieasemalla, messuilla ja lehdissä. Vuonna 2013 julkaistiin aikuisten adhd:stä kertova esite, jonka kysyntä on alusta alkaen ollut suuri. ADHDliitto on pystynyt panostamaan adhd-oireisten aikuisten tilanteen edistämiseen aiempaa paremmin Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) saamansa projektiavustuksen turvin. Porina-projektin käynnistymisestä ja etenemisestä luettavissa tarkemmin luvusta 8 ja liitteestä nro 1. Liiton monipuolista toimintaa rahoittaa pääasiassa Raha-automaattiyhdistys (RAY). 3

4 2. Yhdistystoiminta Vuoden 2013 alussa ADHDliitolla oli 20 ja lopussa 17 jäsenyhdistystä. Salon Seudun ADHD-yhdistys ry:n ja Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n jäsenyys ADHD- liitossa astui voimaan Jäsenistä Äksyt ry lopetti toimintansa keväällä ja Loimaan Vaikka jäsenmäärä monessa yhdistyksessä on tippunut viimeisen vuoden kuluessa, on jäsenien yhteenlaskettu määrä kuitenkin noussut. Nousseet jäsenmäärät on merkitty punaisella. Jäsenmäärät on laskettu yhdistysten lokakuisin maksamien jäsenmaksujen perusteella. Vuoden 2013 lopussa ADHD-liitolla oli 17 jäsenyhdistystä. Jäsenperheitä näissä yhdistyksissä oli yhteensä lähes Yhdistys Dyma, Turun Seudun Dysfasia-, ADHD- ja Autismiyhdistys ry Ella ry Etelä-Savon ADHD-, autismi ja dysfasiayhdistys ADA ry Itä-Savon Puatti ry Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-, dysfasia- ja ADHD-yhdistys ry Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry Kymenlaakson autismi-, asperger-, dysfasia- ja ADHD-yhdistys AADA ry Lahden seudun ADHD-yhdistys ry Oulun seudun ADHD-yhdistys ry Pirkanmaan ADHD-yhdistys ry Pohjois-Karjalan ADHD-, autismi ja dysfasiayhdistys Aksoni ry Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-yhdistys Eijsveikeet ry Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry Salon Seudun ADHD-yhdistys ry 45 Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry Suomen ADHD- Aikuiset ry Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry 65 Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry Varkauden seudun autismi-, ADHD- ja dysfasiayhdistys WAMDY ry Äksyt ry Yhteensä ja lähikuntien erityislasten vanhempien yhdistys, Ella ry loppuvuodesta. Dyma ry:n jäsenyyden ADHD-liiton syyskokous irtisanoi toistuvasti maksamatta jätetyn jäsenmaksun vuoksi. ADHD-liiton vuotta 2013 koskevaan toimintasuunnitelmaan on kirjattu yhdeksi toiminnan painopistealueeksi jäsenyhdistysten tukeminen. ADHD-liiton toiminnanjohtaja ja järjestösuunnittelija kiersivät tapaamassa 15 jäsenyhdistyksen luottamushenkilöitä kysellen, minkälaista tukea nämä ADHD-liitolta kaipaisivat. Keskusteluissa toistuvasti esille 4

5 nousi taloudellisen tuen merkitys. ADHD-liitto on vuotuisesti jakanut yhdistyksilleen toiminta-avustusta ja vuonna 2013 sitä jaettiin aiempia vuosia hieman enemmän, yhteensä 7200 euroa. Avustusta haki 17 yhdistystä ja sitä myönnettiin kaikille hakeneille. Avustusten summa vaihteli 300 ja 600 euron välillä. Avustukset käytettiin erilaisten tapahtumien, kerhojen ja vertaistukiryhmätoiminnan toteuttamiseen, joita jäsenyhdistyksissämme on paljon. Vuonna 2013 vertaistukiryhmiä oli yhteensä 50 ja harrastekerhoja 22. Yhdistysten luottamushenkilöt toivoivat myös, että ADHD-liitto auttaisi heitä jäsenrekisterin ylläpidossa. Tällä hetkellä ADHD-liitolla ei ole valitettavasti resursseja tämänkaltaisen tuen tarjoamiselle. Kolmas luottamushenkilöiden toistuvasti esille nostama toive oli se, että ADHD-liiton työntekijät jalkautuisivat entistä enemmän mukaan yhdistysten tapahtumiin. He toivoivat, että työntekijät tulisivat esimerkiksi luennoimaan heidän järjestämiinsä tilaisuuksiin ja alustamaan keskusteluja vertaistukitapaamisiin. ADHD-liiton työntekijät tarjoavat tämänkaltaista tukea mielellään. Vuonna 2013 liiton työntekijät kävivät luennoimassa tai alustamassa keskustelua useassa sellaisessa tilaisuudessa, jonka järjestäjänä toimi jäsenyhdistys yksin tai yhteistyössä liiton kanssa. Liiton kaikki työntekijät pyrkivät omalta osaltaan tukemaan jäsenyhdistyksiä ja niiden toimintaa. Ohjausta ja neuvontaa annetaan muun muassa yhdistystoiminnan käytännön organisoinnissa, vertaistukiryhmien ja kerhojen perustamisessa sekä olemassa olevien toimintojen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Liiton työntekijät osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan yhdistysten järjestämiin tapahtumiin, kokouksiin ja vertaistukiryhmiin. Vuonna 2013 kolmikantaliitot eli ADHD-liitto, Aivoliitto sekä Autismi- ja Aspergerliitto tarjosivat muutamalle yhteiselle yhdistykselleen mahdollisuuden järjestää koulutus- tai jokin muu tilaisuus yhteistyössä liittojen kanssa. Tilaisuudet suunnattiin sekä ammattilaisille että oireisille ja heidän omaisilleen. Yhteistyöehdotukseen tarttui Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry. Porissa järjestettyyn parin tunnin iltatilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä. Tämänkaltaisten kolmikantatilaisuuksien järjestämistä on suunniteltu jatkettavan vuonna Vertaistuki ADHD-liitto on jo useamman vuoden ajan kouluttanut uusia vertaistukiohjaajia, jotta jäsenyhdistysten toiminta säilyisi vireänä. Vuonna 2012 järjestettyyn koulutukseen osallistui 9 henkilöä ja vuoden 2013 puolella ainakin viisi heistä ohjasi omaa vertaistukiryhmää. Vuonna 2013 ADHD-liitto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Aivoliitto päättivät kokeilla, miten yhteisen koulutuksen järjestäminen onnistuisi. Koulutus järjestettiin lokakuussa ja se oli avoin sekä aloitteleville, että kokeneille ohjaajille. Koulutukseen osallistui 37 henkilöä. Kouluttajina toimivat liittojen työntekijät. Koulutuksesta keräsi palautteen sosionomiopiskelija. Hän tulee analysoimaan tuloksia myöhemmin valmistuvassa opinnäytetyössään. Vuonna 2013 ADHDliitto, Autismi- ja Aspergerliitto sekä Aivoliitto järjestivät ensimmäisen yhteisen koulutuksen vertaistukiryhmänohjaajille. Koulutus oli tarkoitettu sekä aloitteleville että kokeneille ohjaajille. Vaikka innostus oman ryhmän perustamiseen on koulutuksen aikana ja heti sen jälkeen korkealla, voivat vastoinkäymiset (esim. sopivan kokoontumispaikan puute) ja arjen kiireet aiheuttaa sen, että ryhmä jää perustamatta. Keväällä 2013 ADHDliiton työntekijät tarjosivat ryhmänohjaajille mahdollisuuden käsitellä kohtaamiaan haasteita Tukinetissä. Keskustelumahdollisuuksia järjestettiin kaksi, mutta koska osallistujamäärä jäi molemmilla kerroilla hyvin matalaksi, päätettiin niiden järjestäminen lopettaa toistaiseksi. ADHDliiton työntekijät ovat suunnitelleet uusia vertaistukiohjaajille tarkoitettuja tukimuotoja syksyn 2013 aikana ja ne otetaan käyttöön kevään 2014 aikana. ADHD-liiton työntekijät ohjasivat Tukinetissä vuoden 2013 kuluessa 10 vertaistukikeskustelua. Jokainen chat-keskustelu kesti 2 tuntia ja ta- 5

6 voitti noin 3-8 vertaistukea kaipaavaa henkilöä. Keväällä keskustelukerrat suunnattiin eri kohderyhmille (adhd-oireisten lasten vanhemmat, aikuiset, nuoret). Syksyllä keskustelukertoja teemoitettiin etukäteen. Aiheina olivat esimerkiksi koulu ja opiskelu, työelämä, ihmissuhteet. Sekä kevään että syksyn keskusteluissa haasteeksi muodostui se, että keskustelemaan tulleiden henkilöiden tarpeet ja toiveet keskustelun sisällön suhteen olivat hyvin erilaisia. Vaikka osa osanottajista kertoi saaneensa keskustelulta paljon, tuntui kaikkia osapuolia palvelevan ja luonnollisesti soljuvan keskustelun ylläpitäminen hankalalta. 3. Edunvalvonta ADHD-liiton edunvalvontasuunnitelma on laadittu vuonna Se antaa suuntaviivat sille, kuinka vahvistaa liiton asemaa adhd-oireisten henkilöiden ja perheiden oikeuksien valvojana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Vuonna 2013 edunvalvontatyötä tehtiin muun muassa Kuluttajaparlamentissa, missä ADHD-liitto oli mukana allekirjoittamassa kannanottoja muun muassa sen puolesta, että talousosaaminen tulee sisällyttää perusopetuksen ja toisen asteen opetussuunnitelmiin poikkileikkaavaksi teemaksi. ADHD-liiton vaikuttamistoiminnassa on perinteisesti tehty tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Näkymätön näkyväksi -kuntakampanjoita järjestettiin yhdessä vuosia. Osanottajamäärät näissä tilaisuuksissa olivat kuitenkin laskeneet vuosien saatossa, minkä vuoksi tilaisuuksien sisältöä ja kohdeyleisöä mietittiin vuoden 2013 alussa uudelleen. Uuden konseptin nimeksi muodostui Näkymätön näkyväksi -tilaisuus. Tarkoituksena oli avata tilaisuus sosiaali-, terveys- ja opetusalan henkilöstölle, ei vain valtuutetuille ja muille päättäjille, kuten kuntakampanjassa. ADHD-liiton vastuulla oli järjestää tilaisuus Hyvinkäällä. Lukuisista yhteydenottoyrityksistä huolimatta, emme saaneet Hyvinkään kaupungilta vahvistusta sille, että tarjoamamme luento- ja keskustelutilaisuus kiinnostaisi heitä. Tilaisuuden järjestämisestä luovuttiin. Autismi- ja Aspergerliiton tehtävänä oli järjestää Näkymätön näkyväksi -tilaisuus Kuopiossa. Siellä järjestelyt saivat tuulta purjeisiin ja ADHD-liittokin ADHD-liitto tekee edunvalvontatyötään paljolti yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. otti vastuulleen osan ohjelmasisällön tuottamisesta. Vuonna 2013 adhd-oireisten asioita on pidetty esillä useilla messuilla ja foorumeilla, kuten Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) verkostossa, YTRY-verkostossa ja Kuluttajaparlamentissa. Liiton työntekijät kävivät luennoimassa erilaisissa koulutuksissa, jotka osaltaan tukivat myös edunvalvonnallista työtä, sillä tiedon lisääminen tukee ymmärrystä adhdoireisia ja heidän läheisiään kohtaan. Kuluttajaparlamentti 2013 osallistujia Kuva Antero Aaltonen 6

7 4. Tiedon välittäminen ADHD-liiton perustoimintaan kuuluu oleellisena osana asiakkaiden neuvonta, ohjaus ja tiedon levittäminen. 4.1 Neuvonta ja ohjaus Adhd:stä tietoa etsivät adhd-oireiset, heidän läheisensä ja eri ammattialojen edustajat. Suurin osa kysymyksistä liittyi adhd-oireisten nuorten ja aikuisten hoito- ja kuntoutusasioihin, mutta myös lasten tukemiseen, opetusjärjestelyihin tai vanhempien omaan jaksamiseen liittyvät asiat olivat pinnalla. Lisäksi ADHD-liitosta kysyttiin tietoja jäsenyhdistyksistä ja niiden vertaistukitoiminnasta. Kokonaisuutena liittoon tulevat kysymykset olivat laaja-alaisia ja ohjauksen tarve oli suurta. Liitosta annettiin yleisluonteista tietoa tutkimuksiin, hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Lasten ja nuorten asioihin liittyvässä ohjauksessa painotettiin Lasten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä laaditun Käypä hoito -suosituksen (2012) linjoja. Asiakasohjauksessa korostettiin sitä, että ADHD-liitto ei ole hoitovastuullinen taho, joten tarvittaessa asiakas ohjattiin palvelujärjestelmässä eteenpäin. Neuvontaa ja ohjausta annettiin pääasiallisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Puhelinneuvonta oli keskitetty maanantaista perjantaihin klo 9-11 ajalle. Tietoa välitettiin myös jakamalla erilaisia liiton julkaisemia esitteitä ja oppaita. ADHD-liiton jäsenyhdistyksiin liittyneet uudet jäsenet saivat ensitietopaketin, ns. infopaketin, joka ADHD-liiton neuvontapuhelin palvelee arkisin klo sisältää liiton uusimmat esitteet sekä ADHD-lehden. Yhdistyksen niin halutessa infopakettiin lisättiin myös yhdistyksen omaa materiaalia. Pyynnöstä materiaalia lähetettiin myös mm. sairaaloihin, perheneuvoloihin, oppilaitoksille ja erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Materiaalia jaettiin myös messuilla. Kaikkiaan adhd-tiedon tarvitsijoille lähetettiin ja jaettiin erilaisissa tilaisuuksissa tuhansia kappaleita esitteitä sekä lähetettiin satoja infopaketteja. Kuva Vesa-Matti Väärä 7

8 4.2 Viestintä ADHD-lehti ilmestyi vuonna 2013 neljä kertaa. Lehden normaali painosmäärä oli 4500 kappaletta, mutta lehdestä 1/2013 painosmäärä oli 4750 ja lehdestä 3/ Lehdistä noin 2600 toimitettiin jäsenille ja jäsenyhdistyksille ja noin 260 lehden tilaajille. Lisäksi lehtiä jaettiin messuilla ja muissa tilaisuuksissa, joissa ADHD-liitto oli mukana. Uudet jäsenet saavat infopaketissa uusimman ADHD-lehden. Lehti on luettavissa liiton www-sivuilla ja se linkitetään myös liiton Facebooksivuille. medianäkyvyydestä luettavissa tarkemmin liitteestä 2. ADHD-liitto jakaa tietoa adhd:stä sekä liiton ja yhdistysten toiminnasta mm. liiton internet-sivuilla, ADHDlehdessä Facebookissa ja messuilla. Liiton lyhytelokuvan Lopeta! ensi-ilta oli Paikkana oli Andorran Dubrovik-sali Helsingissä ja kutsuja lähetettiin kutsuvieraiden lisäksi myös median edustajille. Elokuvan tiedotetta jaettiin noin 200 median edustajalle ja yhteistyökumppanille. Elokuva julkaistiin Youtubessa ja se on ladattavissa myös liiton omilta sivuilta. Lyhytelokuva toimitettiin myös Opetushallituksen Hyvät käytännöt -palveluun helmikuussa. Vuoden 2013 aikana elokuvaa on jaettu ilmaiseksi noin 900 kappaletta. Elokuva on saanut pääsääntöisesti hyvää palautetta. Elokuvan ensi-illan kutsun ja tiedotteen jälkeisestä medianäkyvyydestä tarkemmin liitteessä 3. ADHD-liitto järjesti Adhd-tietoisuusviikon Viikolla kiinnitettiin huomiota erityisesti aikuisten adhd:hen. Ohjelmaan kuului muun muassa valokuvanäyttely ja asiantuntijatilaisuus Helsingissä sekä ilmaisia yleisötilaisuuksia ympäri Suomen. Tietoisuusviikon alla julkaistiin tiedote, joka oli laadittu yhteistyössä Viestintätoimisto Cocomms Oy:n kanssa. Lisäksi viikkoa mainostettiin Metro-lehdessä, Kuopion kaupunkilehdessä, Oulun Forum24-lehdessä, Kalajokiseutu-lehdessä, liiton nettisivuilla, Facebookissa, uutiskirjeessä, jäsenkirjeessä, Sosiaaliportissa, Helsingin uutisissa, Sharewoodissa sekä sähköpostitse eri ammattilaisverkostoille. Adhd-tietoisuusviikon Vuonna 2013 adhd:tä käsiteltiin runsaasti mediassa. Liiton lyhytelokuvan Lopeta! yhteydessä tehty tiedotus sekä Adhd-tietoisuusviikon tiedotus saivat median tarttumaan aiheeseen. Varsinkin aikuisten adhd sekä lääkitykseen liittyvät asiat kiinnostivat toimittajia. Toimittajat ottivat yhteyttä liittoon ja pyysivät aiheisiin liittyviä kommentteja. Näistä yhteydenotoista poikineet artikkelit ja esiintymiset käyvät ilmi liitteestä 4. Vuoden 2013 aikana liiton nettisivuilla vierailtiin kertaa eri kävijän toimesta. 66,7 % sivuilla käyneistä vierailivat ensimmäistä kertaa. Liiton nettisivuilla kävijöitä kiinnosti eniten adhd-tietoa 8

9 Käynnit viikoittain ADHD-liiton internet-sivuilla välilehti niin aikuisten kuin lastenkin adhd:n osalta. Myös oppaita ja Lopeta!-lyhytelokuvaa katseltiin usein. Noin 70 % ADHD-liiton nettisivuilla käyneistä päätyivät sivustolle hakukoneen kautta. Hakusanoina olivat adhd tai adhd- liitto. Melkein 15 % kävijöistä löysi liiton nettisivuille viitteen kautta: eniten Facebookin kautta (n. 36 %) sekä Suomen AD- HD-Aikuiset ry:n nettisivujen kautta (n. 14 %). Loput kävijät tulivat liiton sivustolle suoraa nettiosoitetta käyttäen. ADHD-liiton sähköinen uutiskirje ilmestyi kahdeksan kertaa vuonna Uutiskirjeessä tiedotettiin liiton uutisista, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Vuoden loppuun mennessä uutiskirjeellä oli 275 tilaajaa. Uutiskirjeen voi tilata ADHD-liiton nettisivujen kautta. Liiton Facebook-sivut toimivat tehokkaana tukena liiton viestinnälle. Vuoden loppuun mennessä sivuilla oli noin 780 tykkääjää. Facebookissa jaettiin tietoa adhd:stä, julkaistiin uutisia liiton tapahtumista, linkitettiin mediassa ilmestyneitä adhd:hen liittyviä artikkeleita ja herätettiin keskustelua ajankohtaisista asioista. Loppukesästä 2013 valmistui ADHD-liiton uusi esite Aikuisen adhd. Esite tehtiin yhteistyönä JS Suomen kanssa ja se rahoitettiin pääsääntöisesti mainoksilla. Esite on otettu vastaan hyvin ja sitä jaetaan paljon esimerkiksi messuilla. Educa 2013 ADHD-liitto oli esillä vuonna 2013 useilla messuilla ja tapahtumissa (katso taulukko). Niissä jaettiin tietoa ja materiaalia adhd:stä sekä liiton toiminnasta ja palveluista. Esitteitä jaettiin myös liiton järjestämien omien koulutusten yhteydessä. Lisäksi ADHD-liiton jäsenyhdistykset osallistuivat lukuisiin tilaisuuksiin, joihin liitto toimitti materiaalia jaettavaksi. 9

10 5. Palvelut ADHD-liitto tarjoaa erilaisia palveluita joko yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. 5.1 Kuntoutus Vuonna 2013 järjestettiin kuusi valtakunnallista sopeutumisvalmennuskurssia. Kurssit rahoitettiin pääosin RAY:n tuella. Tämän tuen lisäksi kurssien rahoitus koostui osallistujien maksamista omavastuuosuuksista ja joidenkin kurssilaisten kotikuntien myöntämistä maksusitoumuksista. Sopeutumisvalmennustoimintaa muokattiin entistä tarvekeskeisemmäksi ja ennaltaehkäisevämmäksi, matalan kynnyksen palveluksi. Tämä saavutettiin muuttamalla nuorten kurssin ja perhekurssin valintakriteereitä. Kursseille ei edellytetty enää adhd-diagnoosia. Valintakriteereinä toimivat kuntoutuksen tarve ja toimintakykyä hankaloittavat tarkkaavuuden säätelyn, toiminnanohjauksen, oppimisen tai käyttäytymisen haasteet. Tiesitkös, että ainoastaan ADHDliitto tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja yli 30-vuotiaille adhd-oireisille? Kahdelle perhekurssille haki yhteensä 42 perhettä. Hakijoiden joukosta kummallekin kurssille valittiin kahdeksan perhettä. Osa hakijoista pystyttiin ohjaamaan muille vastaaville tai kuntoutujalle paremmin sopiville kursseille. Nuorten, aikuisten ja omaisten neljälle kurssille saapui yhteensä 80 hakemusta. Hakijoista 39 osallistui kursseille. Kursseista kysy- 10

11 tyin oli aikuisten kurssi. Suomessa ainoastaan ADHD-liitto järjestää sopeutusmisvalmennusta yli 30-vuotiaille aikuisille. Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on lisätä kurssilaisten tietämystä adhd:stä, tukea osallistujien hyvinvointia ja mahdollistaa vertaistuki. Kuntoutustoimintaa arvioitiin kuntoutuja- ja työntekijäpalautteiden avulla. Oheiset kaaviot esittävät kurssilaisten kokemukset tavoitteiden toteutumisesta. Kursseille osallistuvilta lapsilta kerättiin myös palautetta asteikolla 1-3, (1= en tykännyt, 3= tykkäsin). Lasten antaman palautteen keskiarvo oli 2,6. Ensimmäistä kertaa lapsilta kysyttiin kokemuksia vertaistuesta. Lapset kertoivat kurssilla olevan parasta juuri toisten lasten kanssa olemisen. Vanhemmat kertoivat kommenteissaan lasten viihtyneen kursseilla hyvin ja oppineen uutta. Vanhemmat arvostivat lasten ohjelman runsautta ja monipuolisuutta. Kursseille osallistuvien nuorten palautteissa oli hajontaa. Yksittäiset vastaajat arvioivat esimerkiksi saaneensa kurssilta huonosti tietoa ja tukea arkeensa. Kuitenkin nuorten kurssit Action ja Ihan kuul saivat nuorilta kouluarvosanalla arvioituna keskiarvoksi 8,6. Eräs nuori kuvaili kurssia näin: Aivan mahtavaa oli! Kiitos paljon kaikille. Tää oli mun elämäni paras kesäloman vika viikko mitä mulla on koskaan ollut. Mulla jää kaikkia ikävä. Kurssi opetti mulle kaikkea! Mut parhain oli se että täällä rupesi oikeesti tajuumaan miten paljon mä rakastan ja arvostan omaa perhettäni! Ja miten paljon mulla on kavereita, jotka haluaa auttaa mua mun ongelmissa.... Kursseilla toimi 24 määräaikaista kurssityöntekijää. Kurssityöntekijöiden koulutuspäivä järjestettiin huhtikuussa Helsingissä. Kurssilaiset arvostavat työntekijöiden osaamista ja soveltuvuutta suuresti, sillä kurssipalautteen keskiarvo oli 4,8 asteikolla 5-1. Kurssityöntekijät kokivat puolestaan kurssien vaikuttavuuden suureksi, sillä 87,6 % arvioi kurssin vaikuttavuuden kurssilaisille olevan hyvä tai erittäin hyvä. 11

12 5.2 Tuetut teemalomat Vuonna 2012 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) järjesti adhd-oireisille ja heidän läheisilleen kolme tuettua lomaa. Perhelomista ensimmäinen oli huhtikuussa Ylläksellä ja loput kaksi kesällä Ikaalisissa ja Imatralla. Parin päivän ajan lomilla oli mukana liiton työntekijä, joka käynnisti vertaistukiryhmät, jakoi ADHD-liiton materiaalia sekä tarjosi mahdollisuuden keskusteluihin ja kysymysten esittämiseen. Perheiden vanhemmat kertoivat vertaistukiohjaajille olevansa kiitollisia siitä, että pääsivät lomille. Vertaistuen ja levon tarve oli perheiden vanhempien mukaan suuri. MTLH kerää lomalaisilta palautetta kunkin lomajakson päätteeksi. Valitettavasti palaute puuttuu Ylläksen loman osalta ja muillakin lomilla MTLH:n adhdoireisille järjestämät tuetut lomat tarjoavat loistavan mahdollisuuden rentoutumiseen ja vertaistukeen. vastausprosentti oli alhainen. Saatujen vastausten mukaan perheet ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä loman kulkuun. Alla otteita kyselyn tuloksista. Vuonna 2013 tuettujen lomien osalta jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua kolmikanta-yhteistyötä. MTLH myönsi kolmikannalle kaksi lomaviikkoa. Toinen lomista oli Porissa, toinen Polvijärvellä. 12

13 5.3 Koulutus ADHD-liiton työntekijät olivat järjestämässä useita koulutuksia ja tilaisuuksia. Adhd on aihe, joka kiinnostaa kovasti eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita. ADHDliiton työntekijät saavatkin paljon luennointipyyntöjä eri tilaisuuksiin. myös Mari Petäjän valokuvanäyttely AD(H)D:n kasvot, joka sijaitsi läntisen sisääntuloaulan keskellä. Petäjän teoksia pysähtyi katselemaan suuri määrä ohikulkijoita. Adhd-tietoisuusviikkoa vietettiin viikolla 42. Kyseisellä viikolla ADHD-liitto järjesti useita tilaisuuksia eri puolilla Suomea. ADHDliitto näkyi tietoisuusviikolla muun muassa Helsingin rautatientorin läntisessä sisääntuloaulassa. ADHD-liiton työntekijät päivystivät aulassa viiden arkipäivän ajan vastaillen adhd:stä Mari Petäjän valokuvanäyttely AD(H)D:n kasvot, kiinnostuneiden kysymyksiin. Juttelemaan pysähtyi noin 160 henkilöä. Kahtena päivänä aulassa järjestettiin niin kutsuttu Elävä kirjasto. Kirjoina toimivat kokemusosaajat ja adhdoireisten kanssa työskentelevät ammattilaiset ADHD-liiton yhteistyöorganisaatioista. Kirjoja lainasi 56 henkilöä. Näkyvyyttä asiallemme toi ADHD-liitto on perinteisesti järjestänyt toisen vuotuisen liittokokouksensa yhteydessä jäsenyhdistystensä edustajille tarkoitetun koulutus- ja virkistyspäivän. Keväällä 2013 kyseinen Puheenjohtaja- ja sihteeripäivä järjestettiin yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Tarkoituksena oli saattaa yhteen sekä adhd- että SLI-yhdistysten edustajia, jotta tieto ja osaaminen erilaisten yhdistysten välillä vaihtuisivat. Luennoitsijat alustivat keskustelua viestinnästä ja vapaaehtoistoiminnasta. Päiviltä saatu palaute oli hyvää. Samankaltainen yhteinen tilaisuus järjestettäneen Aivoliiton kanssa jälleen vuonna Porissa järjestetty tilaisuus toteutettiin kolmikantayhteistyönä ja yhteistyössä yhteisen paikallisyhdistyksemme Samdyn kanssa. Tilaisuuden luennot koskivat erityistä tukea tarvitsevan nuoren itsenäistymistä ja sen tukemista. Aihetta ehdottivat Samdyn edustajat ja sitä saapui kuulemaan noin 30 henkeä. Kolmikannalla oli tarkoitus järjestää toinenkin samankaltainen maksuton iltatilaisuus yhteistyössä yhteisen yhdistyksen kanssa. Tämä tilaisuus päätettiin kuitenkin siirtää seuraavalle vuodelle. Yhteisten, osanottajille ilmaisten iltatilaisuuksien järjestämistä kolmikantana on päätetty jatkaa myös vuonna

14 14

15 Medi-ilta ammattilaisille Puheenjohtaja- ja sihteeripäivillä saatiin tietoa viestinnästä ja vapaaehtoistoiminnasta 15

16 6. Yhteistyö ADHD-liitto on jo vuosia tehnyt yhteistyötä muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Järjestöyhteistyön tarve korostuu erityisesti edunvalvonnassa, koulutuksessa ja järjestötoiminnan kehittämisessä. 6.1 Kansallinen yhteistyö Eniten yhteistyötä vuonna 2013 tehtiin luonnollisesti omien jäsenyhdistysten, Autismi- ja Aspergerliiton, Aivoliiton, Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV-verkosto) ja ADHD-keskuksen kanssa. Kolmikantayhteistyö Autismi- ja Aspergerliiton ja Aivoliiton kanssa on vakiintunutta ja yhteydenpito mutkatonta. Toimintavuonna kokeiltiin uusia yhteistyömuotoja järjestämällä yhteinen vertaisohjaajakoulutus ja Puheenjohtaja- ja sihteeripäivä. ADHD-liitto teki aktiivisesti yhteistyötä NV-järjestöjen kanssa. ADHD-liitosta NV-työryhmiensä kokouksiin osallistuivat toiminnanjohtaja, tiedottaja ja järjestösuunnittelijat. NV:hen kuuluu 14 neurologisen alan potilasjärjestöä ja yhteistyöllä pyritään edistämään neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten hyvää elämää. NV vaikutti muun muassa järjestämällä koulutus- yms. tilaisuuksia ja levittämällä näin tietoa kohderyhmän sairauksista ja vammoista. Keskeistä oli alueellisen toiminnan näkyväksi tekeminen ja potilasyhdistysten vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Yhteistyö Barnavårdsföreningen i Finland - ADHD-keskuksen kanssa jatkui edelleen tiiviinä. ADHD-liitto ja ADHDkeskus kokoontuivat yhteistyöpalavereihin muutaman kerran vuoden aikana. Palavereissa muun muassa suunniteltiin jo perinteeksi muodostuneen yhteisen koulutuksen järjestämistä. Koulutus oli tarkoitus järjestää loppuvuodesta Rovaniemellä. Vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi koulutus päätettiin kuitenkin siirtää tulevaisuuteen. Harjoittelija Elli maalaamassa liitutaulua ADHD-liitto on tehnyt yhteistyötä monien oppilaitosten kanssa luennoimalla niiden opiskelijoille adhd:stä ja liiton toiminnasta. Vuonna 2013 ADHD-liiton Helsingin ja Oulun toimistoilla vieraili n.115 opiskelijaa tai ammattilaista kuulemassa adhd:stä ja liiton toiminnasta. Vuonna 2013 ADHD-liitto työllisti yhden harjoittelijan Keskuspuiston ammattiopistosta. Harjoittelija auttoi toimistotöissä osa-aikaisena kahden kuukauden ajan. 16

17 6.2 Kansainvälinen yhteistyö ADHD-liitto seuraa mielenkiinnolla, miten adhd-oireisten asiat järjestyvät ulkomailla. Kesäkuussa 2013 ADHD-liiton työntekijät ja hallitus tutustuivat Viron adhd-oireisten hoitoon ja palveluihin tavatessaan Viron lastensäätiön (Eesti Lastefond), Tarton yliopistollisen sairaalan ja sosiaaliministeriön työntekijöitä Tallinnassa. Vierailu tapahtui ADHDliiton kehittämispäivän yhteydessä. Vuonna 2013 ADHD-liitto ei osallistunut ADHD-Europen vuosikokoukseen, mutta yhteydenpito verkostoon jatkuu entisellään. ADHD-Europe on kansallisten adhd-järjestöjen kattojärjestö, johon kuuluu toimijoita 22 eri maasta. Pohjoismainen ADHD-yhteistyöryhmä kokoontui toukokuussa 2013 Reykjavikissa. Kokoukseen osallistuivat liiton varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja osallistui myös huhtikuussa Brysselissä ADHD: making the invisible visible raportin julkaisutilaisuuteen. Viivi (5-15) on pohjoismaisten kliinikkojen ja tutkijoiden yhteistyössä suunnittelema kyselylomake, jota voidaan käyttää muun muassa lapsen adhd:n ja sen liitännäisoireiden kartoittamiseen. Suomessa Viivi-käyttöoikeuksien, kyselylomakkeiden ja käsikirjan jakamista on hallinnoinut ADHD- liitto, joskin kyseinen työ on nyt jäämässä pois liiton tehtävistä. Viivin päivittäminen edellyttää kansainvälisen yhteistyön ylläpitämistä ja ADHD-liitto on yhtenä osapuolena tässä yhteistyössä. Keväällä 2013 Viivi- asiantuntijaryhmä kokoontui Ahvenanmaalla ja ADHD-liitto ry toimi kokouksen isäntänä. Vuonna 2013 ADHD-liiton antama neuvonta ja tuki ulottui Ghanaan saakka, missä kolme farmasia-alan opiskelijaa esitelmöi adhd:stä. AD- HD-liitto toimitti opiskelijoille luentomateriaalia. 17

18 7. Kehittämistoiminta Liiton strategiatyö valmistui vuonna Strategia ulottuu vuodesta 2013 vuoteen 2015 ja sen painopisteitä ovat tiedon välittäminen, palvelut, edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä verkostoituminen ja järjestöjen välinen yhteistyö. ADHD-liiton hallitus ja työntekijät tapasivat kesäkuussa yhteistyöpalaverissa, missä tavoitteena oli kiteyttää liiton painopistealueita nyt ja tulevaisuudessa. Keskustelun pääpuheenaiheena oli toiminta vuonna Kuntoutustoiminnan osalta keskusteluissa pidettiin hyvänä sitä, että laitoskuntoutuksen ohella kehitettäisiin erilaisia avokuntoutusmuotoja. Yleistoiminnan kehittämistä pidettiin tarpeellisena muun muassa jäsenyhdistyksiltä tulleiden toiveiden valossa (ks. luku 2). Sekä hallitus että työntekijät pitivät tärkeänä myös sitä, että liitto panostaisi entistä enemmän tiedon levittämiseen (koulutukset, näkyvyys mediassa). Todettiin, että nykyisin resurssein näihin toiveisiin on hankala vastata. Lisätyövoiman tarve on ilmeinen. ADHD-liitossa käynnistyi keväällä 2013 Adhd osana aikuiselämää -projekti. Projektin tarkoituksena on kehittää adhd-oireisten aikuisten voimavarakeskeistä vertaistukitoimintaa. Projektin etenemisestä kerrotaan tarkemmin luvussa 8. Vuonna 2012 ADHD-liitto käynnisti yhteistyön Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) Ratko projektin työntekijöiden kanssa. Yhteistyö jatkui tiiviinä vuonna ADHD-liiton edustaja istuu kyseisen projektin ohjausryhmässä ja ADHD-liitto on muun muassa tiedottanut projektin vaiheista omassa lehdessään ja osallistunut projektin pilotointiin. Ratko-projektin tavoitteena on ratkaisukeskeisen työyhteisövalmennusmallin kehittäminen. Projekti tukee sekä erityisryhmien (ml. adhd-oireiset) työllistymistä että työyhteisöjen monimuotoisuuden kehittämistä. Liitossa seurataan adhd:hen liittyvää tutkimustoimintaa. ADHD-lehdessä esiteltiin vuonna 2013 useita tutkimuksia ja ADHD-liitto myös välittää tietoa käynnissä olevista tutkimuksista, joihin haetaan informanteiksi adhd-oireisia tai heidän läheisiään. Adhd:tä käsitteleviä opinnäytetöitä tehdään eri oppilaitoksissa jonkin verran. ADHD-liitto tukee niitä kirjoittavia opiskelijoita tarjoamalla heille neuvoja ja materiaalia. 7.1 Toiminnan arviointi Toimintojen ja palvelujen arvioinnissa on hyödynnetty vuonna 2011 laadittua arviointi- ja seurantamallia. Arvioinnin kohteena on ollut tuotetut palvelut (esim. kurssit) ja hallituksen työskentely. Työntekijöiden kanssa pidetään kehityskeskustelut kerran vuodessa. ADHD-liiton hallitus arvioi omaa toimintaansa vuoden loppupuolella. Vuonna 2013 ei ole tehty laajempaa jäsenyhdistyksille, jäsenistölle, asiakasryhmälle tai muille sidosryhmille suunnattua kyselyä. Palautetta liiton toiminnasta on kuitenkin kerätty jäsenyhdistyksiltä toiminnanjohtajan ja järjestösuunnittelijan tekemien yhdistysvierailujen aikana (palautteesta tarkemmin luvussa 2). ADHD-liitto haki Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikön ARTSI-projektiin saadakseen tukea oman toimintansa arviointiin ja seurantatiedon tuottamiseen. ADHDliittoa ei valitettavasti hyväksytty projektiin tässä haussa. 18

19 8. Porina-projekti Porina-projekti kantoi alun perin nimeä Adhd osana aikuiselämää. Hyvin pian projektin käynnistyttyä nimi kuitenkin vaihdettiin. Sana porina kuvaa hyvin sitä, mistä projektissa on kyse. Projektin tavoitteena on nimittäin kehittää adhd-oireisten aikuisten vertaistukea eli tarkoitus luoda paikkoja ja kehittää voimavarakeskeisiä keinoja, miten ja missä porista jakaa ja saada voimia. Porina-projekti käynnistyi projektipäällikkö Kaisa Humaljoen aloitettua työt Helsingissä ADHD-liiton toimipisteessä. Projektisuunnittelija Marjo Hodjun työsuhde alkoi Kuopiossa. Porina-projektin kymmenjäseninen ohjausryhmä on kokoontunut 22.5., ja Projektin toimintaa ohjaa syyskuussa valmistunut toimintasuunnitelma. Vuoden 2013 aikana projekti on tehnyt tiivistä yhteistyötä ADHDliiton jäsenyhdistysten, Autismi- ja Aspergerliiton, Aivoliiton, Nyyti ry:n, Kriminaalihuollon tukisäätiön, Erityislasten omaiset ELO ry:n, Omavoima ry:n ja Honkalampi Säätiön Valtone-hankkeen kanssa. Projektin pilottijäsenyhdistyksiä ovat Eijsveikeet ry, Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry sekä Suomen ADHD-Aikuiset ry. Projekti oli mukana toteuttamassa vertaistukiohjaajakoulutusta, joka toteutettiin kolmikantayhteistyönä uusille ja kokeneille ryhmäohjaajille. Adhd-oireisille aikuisille tarkoitettujen ryhmien ohjaajia mukana koulutuksessa oli 15 henkilöä. Porina-projektin myötä ADHD-liitossa kehitetään adhdoireisten aikuisten vertaistukitoimintaa. Vertaistuki on monesti verratonta ja vertaansa vailla! Uusia adhd-oireisten aikuisten vertaisryhmiä vuonna 2013 käynnistyi kolme. Adhd-oireisten aikuisten puolisoita varten perustettiin yksi vertaistukiryhmä. Eri tilaisuuksia kohdennetuille työntekijäryhmille sekä avoimia yleisötilaisuuksia eri puolella Suomea projekti toteutti yhteensä 17. Niihin osallistui n. 350 henkilöä. ADHDtietoisuusviikon (vk 42) tapahtumissa Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa projekti oli tiiviisti mukana. Osa tilaisuuksista toteutettiin liiton, jäsenyhdistysten tai muiden järjestöjen kanssa. Projektin työntekijät osallistuivat ADHD-liiton toimintaan toteuttamalla yhdessä Adhd aikuisuus -oppaan, osallistumalla Tukinetin livechatkeskusteluihin sekä neuvontapuhelinpäivystykseen ja kahteen eri sopeutumisvalmennuskurssiin. Porina-projektin väliraportti liitteenä 1. 19

20 9. Hallinto ja toiminnan resurssit ADHD-liiton toimintaa koordinoi liiton hallitus ja toteuttaa liiton henkilökunta. Toiminta on pääsääntöisesti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamaa. Vuonna 2013 ADHD-liitto sai Brita Maria Renlunds minne- ja Sjunde Mars -säätiöiltä yhteensä euroa. Näillä varoilla järjestettiin lasten ja nuorten viikonloppuleiri Turussa yhdessä paikallisyhdistyksen kanssa ja kaksikielinen perhetapahtuma Vaasassa yhdessä paikallisyhdistyksen, kolmikannan ja Folkhälsanin kanssa. Rahoitus ADHD-liiton toiminnalle tulee pääsääntöisesti Rahaautomaattiyhdistykseltä (RAY). 9.1 Hallinto ja muut luottamuselimet ADHD-liiton päättävä elin on liittokokous. Kevään sääntömääräinen liittokokous pidettiin Riihimäellä. Syksyn sääntömääräinen liittokokous pidettiin Oulussa. Vuonna 2013 hallitus kokoontui 4 kertaa. Hallituksen jäsenet : Puheenjohtaja Liisa Virkkunen, Oulun seudun ADHD-yhdistys ry Varsinaiset jäsenet Arja Havilo, Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry Markus Heinimaa Teija Jalanne, Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry Tuula Jägerroos, Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry Enni Kesonen, Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjoyhdistys Eijsveikeet ry Helena Pakkanen, Oulun seudun ADHD-yhdistys ry Marjatta Sievers, Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-, dysfasia- ja ADHDyhdistys Hymy ry Tuuli Siljamäki, Turun seudun Dysfasia-, ADHD- ja Autismiyhdistys ry Varajäsenet Keijo Häkkinen, Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry Kata Kaukiainen, Kymenlaakson autismi-, asperger-, dysfasia- ja ADHD-yhdistys AADA ry Minna Lindeqvist, Pääkaupunkiseudun ADHD-yhdistys ry Susanna Westerlund, Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry ADHD-liiton organisaatiokaavio 20

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Terveydenhoitajapäivät 2015 Kuntoutussuunnittelija, sh (AMK), TtM Kaisa Parviainen, Projektipäällikkö, th, psykoterapeutti Kaisa Humaljoki 10.2.2015 ADHD-liitto ry

Lisätiedot

ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. JÄRJESTÖLÄHTÖINEN TOIMINTA...4 2.1 YHDISTYSTOIMINTA...4 2.2 TIEDOTUS...5 2.3 HALLINTO...6 2.4 HENKILÖKUNTA...8

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe...11. Osa 1. Mitä ADHD on?

Sisällys. Esipuhe...11. Osa 1. Mitä ADHD on? Sisällys Esipuhe...11 Osa 1 Mitä ADHD on? Kokemuspuheenvuorot ADHD-oireisten lasten äiti kertoo...17 ADHD-oireinen nuori kertoo...25 ADHD-oireinen aikuinen kertoo...29 Irma Moilanen 1 ADHD... 35 Oireet...35

Lisätiedot

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö Edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Adhd:n värittämä perhe-elämä

Adhd:n värittämä perhe-elämä Adhd:n värittämä perhe-elämä Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija, pari- ja perheterapeutti Kaisa Humaljoki 10.10.2016 ADHD-liitto ry 1 Mikä on adhd? Adhd on neuropsykiatrinen häiriö Sen ydinoireet ovat

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015

NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015 NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015 Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen Suomen CP-liitto ry tomi.kaasinen@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Keski-Suomen Autismiyhdistys ry

Keski-Suomen Autismiyhdistys ry Keski-Suomen Autismiyhdistys ry Toimintakertomus 2016 1 Yhdistyksen johto Yhdistyksen toimintaa johti yhdistyksen vuosikokouksessa valittu 5 henkinen hallitus: Ari Hartikainen, pj., Sari Kujanpää, varapj.,

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 sisältö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. JÄRJESTÖLÄHTÖINEN TOIMINTA...4 2.1 YHDISTYSTOIMINTA...4 2.2 TIEDOTUS...5 2.3 HALLINTO...6 2.4 HENKILÖKUNTA...6 2.5 LIITON TALOUS...7 2.6

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa case A-Kiltojen Liitto ry Noora Nieminen järjestökoordinaattori A-Kiltojen Liitto ry MIPA työpaja 11.10.2017 A-kiltojen Liitto ry 1/2 Lyhyesti Valtakunnallinen

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI 1 JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI Yhdistyksen nimi: Yhdistyksen osoite: Sähköpostiosoite: www.sivut Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.vuosi Maksaneet jäsenet: hlöä Maksamattomat jäsenet: hlöä Jäsenten lapset:

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 1. Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomenpienhevosten arvostusta ja sen käyttömuotoja, sekä turvata maahamme kehittyneen alkuperäisrodun sukujen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ATOPIALIITTO RY. Iholiiton järjestöpäivät, Tampere 27.3.2010 - myös taukoliikunnasta huolehdittiin

VUOSIKERTOMUS 2010 ATOPIALIITTO RY. Iholiiton järjestöpäivät, Tampere 27.3.2010 - myös taukoliikunnasta huolehdittiin VUOSIKERTOMUS 2010 ATOPIALIITTO RY Iholiiton järjestöpäivät, Tampere 27.3.2010 - myös taukoliikunnasta huolehdittiin Atopialiitto ry ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Päivi Tasala 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - ADHD-kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - TV-esiintymiset: Inhimillinen Tekijä-

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tietotekniikan liitto ry

Tietotekniikan liitto ry Tietotekniikan liitto ry Puolueeton, valtakunnallinen ICT-alan asiantuntija Jäsenyhdistystensä kattojärjestö, joka kehittää jäsenistön ammatillista osaamista ja arvostusta Lähes 30 paikallis- ja teemayhdistystä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot