Liity joukkoon tue lasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liity joukkoon tue lasta"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa 2. Hoitaisitko mielelläsi lapsia? 3. Ryhtyisitkö mummiksi, vaariksi, kaveriksi tai kummiksi? 4. Toimi tukihenkilönä ja/tai -perheenä 5. Tarjoa lapselle lomakoti 6. Vertaistukea antamaan 7. Toimisitko netissä tai puhelimessa? 8. Jakaisitko osaamistasi opastamalla, kouluttamalla, luennoimalla tai tiedottamalla? 9. Kulje aikuisena nuoren rinnalla 10. Ryhtyisitkö sijaisvanhemmaksi? 11. Lipaskerääjiä kaivataan 12. Haluaisitko tehdä rahalahjoituksen? 13. Ryhdy kannatusjäseneksi 14. Hankkisitko varainhankintatuotteita? 15. Tavaraa tarvitaan 16. Maailman lapset

3 Liity joukkoon tue lasta Mä lakastan sua! Espoolaiset Leena ja Esko Reponen ovat saaneet palkakseen nämä sydäntä liikuttavat sanat toimiessaan kahden lapsen kummi-isovanhempina. Ne ovatkin heidän mielestään paras mahdollinen kiitos lastensuojelun vapaaehtoistyöstä. Haluaisitko Sinä tehdä vapaaehtoistyötä lasten tai nuorten parissa? Tai oletko pohtinut rahalahjoituksen antamista, mutta et ole vielä löytänyt kanavaa tai kohdetta? Kädessäsi oleva kirjanen tarjoaa vinkkejä siitä, kuinka voit 40 järjestön kautta monin tavoin edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Pääosa kirjasessa esitellyistä järjestöistä on Lastensuojelun Keskusliiton jäsenjärjestöjä. Mukana on myös joukko muita luotettavia, lasten ja nuorten hyväksi työtä tekeviä tahoja. Lapsia ja perheitä voi auttaa ja tukea monin eri tavoin. Sinäkin voit osallistua vapaaehtoistyöhön omien voimavarojesi mukaisesti pienikin apu on arvokas. Oletko aiemminkin tarjonnut apuasi väsyneelle ystäväperheen äidille tai isälle, esimerkiksi hoitanut lapsia hetkisen? Vapaaehtoistoiminnassa on kyse samasta asiasta. Kirjasessa esitellyillä järjestöillä on valmiit kanavat vapaaehtoistoiminnalle. Ne myös kouluttavat vapaaehtoisiaan. Ne tekevät työtä paikallisosastojensa kautta siellä, missä ihmiset ovat. Mikään ei myöskään estä käynnistämästä kokonaan uutta toimintaa omalla paikkakunnalla. Kun kiinnostut jostakin vapaaehtoistyön muodosta, löydät tämän kirjasen lopusta järjestöjen yhteystiedot ja nettiosoitteet, joiden kautta pääset tarkemmin tutustumaan järjestöjen arvomaailmaan, tavoitteisiin ja toimintaan. Vapaaehtoistyö ja vertaistuki ovat aina olleet järjestöjen voima. Suomalaiset ovat jatkuvasti halukkaita auttamaan. Lastensuojelun Keskusliiton ja Suomen Lions-liiton vuonna 2006 teettämän tutkimuksen (Taloustutkimus) mukaan kaksi kolmesta selvitykseen vastanneesta oli

4 valmis henkilökohtaisesti auttamaan vaikeuksissa olevia lapsia ja nuoria. He olivat halukkaita toimimaan lapsen tai nuoren tukihenkilönä tai -perheenä, osallistumaan lastensuojelua tukeviin keräyksiin ja talkootyöhön lastensuojelujärjestössä, tarjoamaan sijaiskodin lapselle tai toimimaan lomaperheenä esimerkiksi viikonloppuisin ja lomilla. Esitämme kiitoksen kaikille Suomen Lions-liiton Punainen Sulka -keräykseen osallistuneille ja keräysaktiiveille. Keräyksen tuotto mahdollisti muun muassa tämän kirjasen, samoin kuin nettisivuston laatimisen. Kiitämme myös järjestöjä, jotka antoivat julkaisuun tietoja omasta toiminnastaan. Toivottavasti juuri Sinä löydät tämän kirjasen avulla oman tapasi toimia. Palkintona on osallistumisen riemua ja hyvää mieltä joskus myös tuo sydäntä liikuttava pieni lause. Lastensuojelun Keskusliitto Rovaniemellä

5 Lastensuojelu tänään Valtaosa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta samanaikaisesti kasvava lasten ja nuorten joukko kärsii yhä monimuotoisemmista ongelmista. Lastensuojelun asiakkaiden lukumäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Kun vuonna 1995 lastensuojelun avohuollon piirissä oli noin lasta ja nuorta, vuonna 2005 määrä oli jo lähes Samanaikaisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on noussut noin :sta noin lapseen ja nuoreen. Pienten lasten lastensuojelutarpeen taustalla ovat useimmiten vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat. Isompien lasten ongelmien syynä saattaa olla myös nuoren oma päihteiden käyttö. Järjestöjen vapaaehtoistyö on erittäin tarpeellista ja arvokasta, sillä kasvaneesta palvelutarpeesta huolimatta lastensuojelun työntekijöiden määrä ja palveluiden tarjonta eivät ole lisääntyneet riittävästi. Sekä sosiaalityön resurssit että tarjolla olevat kunnalliset lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukipalvelut ovat ohentuneet. Uusi lastensuojelulaki kiinnittää tähän huomiota ja edellyttää lastensuojelun voimavarojen vahvistamista. Lastensuojelun avohuollon palveluita järjestävät kunnat ja lastensuojelujärjestöt. Vuoden 2008 alusta voimaan tulevan uuden lastensuojelulain mukaan lastensuojelun avohuollon tukitoimiin on ryhdyttävä, jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat hänen kehitystään ja terveyttään tai jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveytensä tai kehityksensä. Avohuolto on korostuneesti kotikasvatusta ja kodin olosuhteita tukevaa, neuvovaa ja ohjaavaa. Työmuotoina käytetään esimerkiksi loma- ja tukiperhetoimintaa, kotipalvelua sekä kasvatus- ja perheneuvontaa. Lapsi voidaan avohuollon tukitoimena myös sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon joko yhdessä vanhempansa kanssa tai yksin. Jos avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä, mahdollisista jatkotoimista päättää ensisijaisesti kunnan sosiaalitoimi.

6 1. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa Lasten ja nuorten hyväksi työtä tekevät järjestöt paikallisyhdistyksineen tarjoavat monipuolisia toimintamahdollisuuksia jokaiselle, myös Sinulle. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa. Näistä moni lapsi saa ikimuistoisia kokemuksia. Monen järjestön paikallistoiminta pyörii lähinnä vapaaehtoisten varassa, joten osallistuminen perustoimintaan on myös arvokasta.

7 Hauska porukka innosti mukaan Ida Mäki, 26, sairaanhoitaja, sirkusohjaaja, Helsinki Hauskassa, samanhenkisessä porukassa touhuaminen innosti Ida Mäen 16-vuotiaana lähtemään apuohjaajaksi Parasta Lapsille ry:n kesäleirille. Nyt, kun Mäki on toiminut ohjaajana kymmenillä kesä-, syysloma- ja hiihtolomaleireillä, syyt toimia ovat toisaalla: Kaikilla lapsilla on mielestäni yhtäläinen oikeus lomaan. Ellei leirejä järjestettäisi, monet lapset joutuisivat viettämään lomapäivät yksin kotona, sillä työssäkäyvät vanhemmat eivät välttämättä pysty pitämään omaa lomaansa samaan aikaan, ja isovanhemmat asuvat kaukana. Järjestössä toimimisen kautta pääsen myös vaikuttamaan lapsia ja nuoria koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin, sanoo Mäki, joka on leireillä opettanut lapsille muun muassa sirkustaitoja. Leiriohjaajaa ilahduttaa lapsilta saatava palaute: Paras kiitos on, kun lapset toteavat viimeisenä leiri-iltana, etteivät he haluaisi lähteä vielä kotiin.

8 Elatusvelvollisten Liiton paikallisyhdistykset eri puolilla maata tarvitsevat vapaaehtoisia perhetapahtumien järjestämiseen. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä kaivataan luovan toiminnan pienryhmien vetäjiä, myyjäisten järjestäjiä ja leireille auttavia käsiä. Talkoolaisena voi osallistua Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton toimintaan leirien vetäjänä, ohjaajana tai harjoittelijana. Talkoolaisia tarvitaan myös vertaisperhekursseille, kesäpäiville ja kaksi kertaa vuodessa järjestettäville neuvottelupäiville vastaamaan lasten ohjelmasta ja hoidosta. Voit rekisteröityä Lastenklinikoiden Kummien vapaaehtoistyöntekijäksi. Työntekijät ovat mukana auttamassa lähinnä Kummien tapahtumissa. Lasten Lomayhdistys kouluttaa lasten kesä- ja talvileireille ohjaajia, jotka ovat lukioikäisiä ja toimivat ohjaajien apuna sekä pyrkivät kaveritasolla hoitamaan mahdollisesti syntyviä ongelmia. Toistaiseksi ohjaajiksi on kouluttautunut opiskelijoita yhdestä helsinkiläislukiosta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistysten perhekahviloissa vapaaehtoinen voi toimia monessa eri roolissa, esimerkiksi perhekahvilan emäntänä tai isäntänä, lapsille järjestetyn toiminnan vetäjänä tai kahvilatoiminnan järjestäjänä. Vapaaehtoisia tarvitaan myös erilaisten kerhojen tai vertaisryhmien vetäjiksi ja tapahtumien järjestäjiksi. Minijellonissa yli 15-vuotiailla on mahdollisuus toimia ohjaajina lasten kerhoissa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa. Nuorten Kotkain Keskusliiton kerhotoiminta, leirit, retket ja muut tapahtumat toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia toimii Parasta Lapsille ry:n perheryhmissä ja perhekerhoissa sekä ohjaajina lasten ja nuorten talvi- ja kesäleireillä sekä maahanmuuttajaperheille tarkoitetuilla perheleireillä ja monikulttuurisilla perheleireillä. Pelastusarmeijan lasten lomakodit Kurussa ja Vihdin Nummelassa tarvitsevat vapaaehtoistyöntekijöitä esimerkiksi kevät- ja syystalkoisiin sekä leiritoiminnan aikana. Pelastusarmeijan ylläpitämä naisten ja perheiden kohtauspaikka Hedvig-huone Helsingin Kalliossa kaipaa vapaaehtoistyöntekijöitä eri tehtäviin.

9 Pienperheyhdistyksessä pääsee toimimaan ryhmänohjaajana, retkiohjaajana tai talkoolaisena. Ronald Mc Donald Lastentalosäätiön ylläpitämällä Ronald McDonald Talolla järjestetään vapaaehtoisvoimin muun muassa pihatalkoita. Setlementtinuorten liitto järjestää vuotuisia tapahtumia, leirejä ja retkiä, joihin kaivataan ryhmän- tai kerhonvetäjiä. Suomen Setlementtiliiton piirissä vapaaehtoinen voi toimia ryhmä- ja harrastetoiminnan suunnittelijana tai ohjaajana sekä tapahtumien järjestäjänä. Suomen Monikkoperheiden paikallisyhdistykset ottavat mielihyvin vastaan talkooapua esimerkiksi tapahtumapaikkajärjestelyissä, ohjelman järjestämisessä ja lastenhoidossa. Suomen Partiolaiset kouluttaa jatkuvasti vapaaehtoisia toimijoita paikallisissa partiolippukunnissa viikoittain kokoontuvien pienryhmien vetäjiksi. Suomen Punaisen Ristin paikallisosastoissa on tarjolla paljon erilaista toimintaa. Haussa on ollut esimerkiksi ryhmän vetäjiä nuorille ja varhaisnuorille. Suomen Vanhempainliitto tarjoaa paikallisyhdistyksissään suuren joukon erilaisia toimintamahdollisuuksia vanhempainillan järjestämisestä kirpputoritapahtumiin, leipomisesta arpajaislahjojen hankintaan ja retkien organisoinnista mainosten sorvaamiseen. Vapaaehtoinen voi ryhtyä koulutuksen jälkeen myös avainhenkilöksi, joka toimii vanhempainyhdistysten apuna ja tukena, innostaa alueen toimijoita ja käynnistää yhteistä toimintaa sekä välittää tietoa kentältä liittoon ja toisinpäin. Vapaaehtoisten on mahdollista järjestää rahankeräyksiä Suomen Unicefin toiminnan tueksi. Järjestön nettisivulta osoitteesta on ladattavissa Pieni sininen opas, josta löytyy tuhat ja yksi ideaa keräyksen tai suuremmankin kampanjan järjestämiseksi.

10 2. Hoitaisitko mielelläsi lapsia? Lastenhoitoapu on lapsiperheelle kullanarvoista. Kaikilla ei ole omia tukiverkostoja, jotka voisivat tulla apuun, kun vanhempien pitäisi päästä hoitamaan omia asioitaan tai he haluaisivat hetkisen hengähtää. Silloin juuri Sinua tarvitaan! Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä kaivataan apua tenavaparkeissa sekä mummoja syleiksi ja avuksi lastenhoitoon ensi- ja turvakodeissa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää lastenhoitokursseja, jonka käytyään lastenhoitotyöhön soveltuva, 15 vuotta täyttänyt henkilö pääsee MLL:n hoitajaksi. Lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen, esimerkiksi silloin, kun lapsi ei tilapäisen sairauden vuoksi voi mennä päivähoitoon tai kun vanhemmat tarvitsevat aikaa omien asioidensa hoitamiseen. Suomen Monikkoperheet ry:n paikallisyhdistysten kautta voi tarjoutua avuksi lastenhoitoon, kotitöihin tai kuljetuksiin. Monikkoperheet tarvitsevat apua erityisesti siksi, että useamman samanikäisen lapsen hoitaminen kysyy vanhempien voimavaroja. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset käyvät hoitamassa vauvoja ja pieniä lapsia joissakin ensikodeissa. Näin tarjotaan vanhemmille hetki omaa aikaa. 3. Ryhtyisitkö mummiksi, vaariksi, kaveriksi tai kummiksi? Olisiko Sinulla halua solmia pitkäaikainen ihmissuhde lapseen tai olla satunnaisemmin tukemassa pientä ihmisenalkua? Voisitko tarjota läsnäoloasi, lämpöäsi ja elämänkokemustasi isovanhempana? Moni yksinhuoltajan lapsi kaipaisi mieskaveria, ja monikkoperheet tarvitsisivat perhekummin apua arkeen.

11 Kummilapsenlapset tuovat eloa torppaan Leena, 63, ja Esko, 66, Reponen, molemmat eläkkeellä, Espoo Leena ja Esko Reponen tietävät, ettei sylin tarvitse olla tyhjä, jos kaipaa lapsia ympärilleen. He toimivat kahden alakouluikäisen lapsen kummi-isovanhempina. Reposet hakeutuivat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestön, Pienperheyhdistyksen, valmennukseen, ja toimintamuoto alkoi tuntua kurssin alusta lähtien omalta. Lapset ovat Reposilla keskimäärin kerran viikossa. Silloin touhutaan lasten ehdoilla: välillä pelaillaan tai ulkoillaan, joskus ollaan vaan. Mummiksi ja ukiksi kutsutut Leena ja Esko saavat palkakseen mitä hauskimpia ja hämmästyttävimpiä lausahduksia. Eräänkin kerran toinen lapsista totesi ihmetellen, että joku oli ollut vielä minuakin vanhempi. Olen heille vanhuuden viimeinen pylväs, kertoo Esko Reponen. Välillä kaulaan kiertyvät pienet kädet ja kummi-isovanhemmat saavat parhaan mahdollisen palkan: Mä lakastan sua! Reposet pitävät kummi-isovanhempitoiminnassa hyvänä ohjenuorana rakkautta ja rajoja. Lapset totesivat kerran, että on se ukki kummallinen, kun ensin hän komentaa meitä ja sitten vielä katsoo, että me teemme niin kuin on sanottu, nauraa Leena Reponen.

12 Kummimummi- ja -vaaritoimintaan on mahdollista osallistua Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestön Pienperheyhdistyksen kautta. Kummi-isovanhemmiksi aikoville järjestetään valmennuskurssi ja vapaaehtoisiksi ryhtyneille työnohjaustyyppisiä tapaamisia. Käytettävissä on myös ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella tarpeen vaatiessa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa mahdollisuuden kylämummina tai -vaarina toimimiseen. Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, luotettavia aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Toimintamuodot voivat olla moninaiset: mummit ja vaarit voivat toimia esimerkiksi päiväkodeissa, perhekahviloissa ja kerhoissa arjen apuna sekä taitojen ja tietojen jakajina. Parasta Lapsille ry:n Vantaan osasto tarjoaa isovanhempitoimintaa, jonka tavoitteena on löytää mummoja ja pappoja maahanmuuttajaperheiden lapsille, joilla ei ole isovanhempia Suomessa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto palkitsi toiminnan Vuoden Isovanhempi tekona. Moni yksinhuoltajaäidin pieni poika kaipaa miehen mallia arkielämässä. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset Pienperheyhdistys ja Raahen ensi- ja turvakoti ry tarjoavat mahdollisuuden ryhtyä mieskaveriksi. Mieskaverin ja pojan tapaamiset ovat säännöllisiä. Haluaisitko luoda kummisuhteen SOS-lapsikyläkotiin? Tietyn vuosittaisen avustussumman maksava kummi saa tietoa kodin tapahtumista ja lasten elämästä. Halutessaan kummi voi myös vierailla kodissa vaikkapa joulun alla. Vierailuista sovitaan aina etukäteen. Perhekummiksi voi tarjoutua joidenkin Suomen Monikkoperheet ry:n paikallisyhdistysten kautta. Perhekummius tarkoittaa esimerkiksi hoitoavuksi, tueksi tai kierrätystavaran lahjoitussuhteeseen ryhtymistä. Suomen Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto etsii vapaaehtoisia koulukummeja. Koulukummi vierailee kummiluokassaan säännöllisesti. Kummi ei ole opettaja eikä kouluavustaja, vaan lapsen kannustaja ja tukija, aikuinen kaveri.

13 4. Toimi tukihenkilönä ja/tai -perheenä Vuoden 2008 alussa voimaan tuleva uusi lastensuojelulaki tähdentää, että tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan tyyppisiä avohuollon palveluita tulisi lisätä. Voisitko Sinä olla avuksi? Lastensuojelun tukihenkilötoiminta on järjestön tai kunnan vapaaehtoistoimintaa lastensuojeluasiakkaina olevien lasten tai nuorten tukemiseksi. Lapsen tai nuoren tukihenkilö on tavallinen luotettava ja vastuuntuntoinen aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa. Tukihenkilönä voi toimia aikuinen, joka katsotaan sopivaksi ja joka on saanut perehdytyksen tai koulutuksen tehtävään. Tukihenkilö on lapselle malli, kuuntelija ja keskustelukumppani, jonka kanssa voi harrastaa ja toimia, ja joka sitoutuu olemaan turvallisena aikuisena lapsen elämässä sovitun ajan. Tukiperhetoiminta on lasten lomatoimintaa astetta tukevampi avohuollon tukitoimi. Toiminnan tarkoituksena on suunnitelmallisesti auttaa lapsiperheitä järjestämällä lapselle mahdollisuus viettää tukiperheessä esimerkiksi yksi viikonloppu kuukaudessa.

14 Avoimin sydämin tukiperheenä Anu, 39, yrittäjä, ja Juha Rahikka, hyötyajoneuvomyyjä, 39, Valkeala Rahikat lähtivät mukaan toimintaan siksi, että haluavat olla avuksi. Lasten kaverit ja kylän lapset ovat meillä jatkuvasti, joten tuntui luontevalta avata oman kodin ovi vieraillekin lapsille. Tässä pitää olla avoin mieli ja avoin sydän. Kuudella koiralla vahvistettu perhe tarjoaa usealle lapselle kesäisin myös lomakodin. Lapset viettävät Rahikoilla yhdestä kolmeen viikkoa. Alun perin aioimme sijaisperheeksi, mutta emme ole vielä kohdanneet sen lapsen kanssa, jolle me olisimme se oikea perhe. Elämme toivossa. Rahikan kuusihenkinen perhe on toiminut kolmisen vuotta tukiperheenä kolmelle lapselle vanhempien käytyä Pelastakaa Lasten valmennuskurssin. Lapset viettävät Rahikoilla keskimäärin yhden viikonlopun kuukaudessa, mutta tarpeen vaatiessa he ovat olleet tukiperheen luona pidempäänkin. Mielestäni tärkeintä on tarjota lapsille paikka, jossa on turvallinen ja hyvä olla. He voivat olla täällä kuin kotonaan, meidän säännöillämme tietenkin. Omat lapsemme tykkäävät tukilapsista valtavasti.

15 Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostunut voi hakeutua esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä annettavaan koulutukseen. Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry paitsi kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä ja tukiperheitä, parhaillaan myös kehittää lastensuojelun tukihenkilötoimintaa Vatuke-projektissa. Ehjä ry:n tukihenkilökurssilla korostetaan, ettei tukihenkilöiden tarvitse olla sosiaalityön puoliammattilaisia. Tavoitteena on pikemminkin vahvistaa tukihenkilöiden oman elämänkokemuksen ja persoonallisuuden pohjalta nousevaa osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Ehjä ry:n toimistolta voi tilata Lastensuojelun tukihenkilön käsikirjan, joka tarjoaa käytännönläheistä perustietoa tukihenkilön antoisasta ja haastavasta tehtävästä. Nuorten Palvelu ry:n tukihenkilötoimintaan pääsevät mukaan yhdistyksen tukihenkilökoulutuksen käyneet, 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Toiminnan tavoitteena on sitouttaa tuettavia terveisiin elämäntapoihin, arkipäivän rutiineihin sekä harrastuksiin. Lapsi käy Pelastakaa Lapset ry:n kouluttamassa tukiperheessä tavallisesti yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tukiperhettä tarvitaan monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi kun vanhempien voimavarat ovat vähissä, eikä perheen lähipiiri pysty auttamaan riittävästi. Tukiperheessä lapsi saa huolenpitoa ja turvallisia ihmissuhteita, ja vanhemmille jää aikaa omien voimiensa keräämiseen. Pelastakaa Lapset kouluttaa myös tukihenkilöitä, jotka käyvät perheissä keskinäisen sopimuksen mukaan arki-iltoina ja viikonloppuisinkin. Pelastakaa Lapset on julkaissut tukihenkilötoimintaa esittelevän oppaan Pienillä teoilla on suuri merkitys. Pelastakaa Lasten tukihenkilöt lapsiperheiden apuna. Opas löytyy nettiosoitteesta esimerkiksi kirjoittamalla oppaan nimi vapaasanahakuun. Suomen Punainen Risti kouluttaa tukihenkilöitä itsenäistyville nuorille ja maahanmuuttajaperheille. Eräät Suomen Setlementtiliiton paikallissetlementit, muun muassa Kalliolan setlementti, kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka toimivat erilaisissa elämäntilanteissa ja arjessa itsenäistyvän nuoren rinnalla, yksinhuoltajan tukena ja lapsen kaverina.

16 Doula-toiminta on synnyttäjien tukihenkilötoimintaa. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä Helsingin ensikodin Baby Blues -yksikkö ja Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry välittävät vapaaehtoisia tukihenkilöitä synnyttäjille. Tukisuhde kestää 1 2 tapaamista ennen synnytystä, mukanaolon synnytyksessä ja 1 2 tapaamista synnytyksen jälkeen. Doula-toimintaan pääsee mukaan osallistumalla kuukausittain järjestettäviin doula-iltoihin, jotka ovat työnohjauksellisia ja koulutuksellisia tapaamisia. 5. Tarjoa lapselle lomakoti Tarjoamalla lapselle mahdollisuuden omaan lomaan turvallisessa lomakodissa, olet mukana ennaltaehkäisevässä, perheitä tukevassa lastensuojelutyössä. Lapselle voi tarjota lomakodin Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Lomakodit ovat pääasiassa maaseudulla asuvia perheitä, mutta myös kaupunkilaisperhe voi toimia sellaisena. Loma-ajat vaihtelevat yhdestä neljään viikkoon. 6. Vertaistukea antamaan Oletko Sinä käynyt elämässäsi lävitse vaiheita, joiden tuomalla tietämyksellä voisit tukea toista samantyyppisessä tilanteessa olevaa? Ovatko tämänhetkinen elämäntilanteesi ja ihmissuhteesi tasapainossa? Jos vastaat myöntävästi, olisit juuri sopiva henkilö antamaan vertaistukea, joka on vastavuoroista kokemusten vaihtoa sekä tukemista samassa elämäntilanteessa tai samojen ongelmien kanssa painiskelevien kesken. Vanhempien saadessa tukea myös lapsi tulee tuetuksi. Elatusvelvollisten Liiton jäsenyhdistyksissä vapaaehtoiset antavat vertaistukea tilanteessa, jossa toinen vanhemmista estää tapaamasta lasta. Kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden yhdistys Käpy ry järjestää vertaistukeen perustuvaa tukihenkilötoimintaa. Lastensuojelun Keskusliiton EroNeuvossa on mahdollisuus kouluttautua tukemaan eroa poh-

17 tivia ja eronneita vanhempia. Tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin turvaaminen myös mahdollisen eron jälkeen. Vapaaehtoistyöntekijät Eroneuvo-tilaisuuksissa ovat itse eronneita vanhempia ja he jakavat asiakkaiden kanssa sekä eron että vanhemmuuden kokemuksen. Vertaistukitoiminta on Näkövammaisten Lasten Tuki ry:n perustoimintaa. Näkövammaisten lasten vanhemmat toimivat vapaaehtoisina tukihenkilöinä, jotka järjestävät perhetapaamisia ja viikonloppuleirejä. Setlementtinuorten liiton Tyttöjen talo -toiminnassa nuoret äidit tukevat toisiaan ryhmissä. Suomen Uusperheellisten Liiton paikallisyhdistyksissä on mahdollista osallistua vertaisryhmään, joka pyrkii edistämään uusperheen perheytymistä. Vertaisryhmän jälkeen voi kouluttautua vertaisryhmäohjaajaksi ja lähteä käynnistämään uutta ryhmää. Vertaistukea pääsee antamaan myös Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liiton yksinhuoltajien olohuoneissa, joita toimii noin 50 eri puolilla Suomea. 7. Toimisitko netissä tai puhelimessa? Netti alkaa olla jokapäiväinen toimintaympäristö yhä useammalle suomalaiselle, ehkä myös Sinulle. Sitä kautta, samoin kuin puhelimitse voi osallistua lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön. Alla esiteltyjen mahdollisuuksien lisäksi jokainen voi antaa netissä myös virtuaalista vertaistukea esimerkiksi keskustelupalstoilla.

18 Nuori kohdataan sellaisena kuin hän on Maatu Arkio, 30, päivystysohjaaja, Helsinki Maatu Arkio hakeutui vapaaehtoiseksi päivystäjäksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin siirtyessään työelämästä etäopiskelijaksi. Tunsin, että haluan kuulua johonkin yhteisöön, jossa odotetaan minun panostani. Haastattelun jälkeisessä koulutuksessa syntyi heti hyvä ryhmähenki, kuvailee Arkio. Nykyisellään hän työskentelee päivystäjien ohjaajana, joka ei vastaa puheluihin. Vapaaehtoisena päivystäjänä hän ei voisikaan esiintyä julkisuudessa. Nuoret voivat soittaa Lasten ja nuorten puhelimeen missä tahansa asiassa. Tavoitteena on kuunnella sekä ymmärtää ja tukea nuorta. Onnistuneessa puhelussa nuori kohdataan sellaisena kuin hän on. Hänen asiansa ja tunteensa kuunnellaan, ja se riittää. Päivystäjä saa usein palkakseen hyvän olon. Sen voimin jaksaa pitkälle eteenpäin. Jos kohdalle osuu rankka puhelu, asia käydään välittömästi läpi ohjaajan kanssa henkilökohtaisesti ja vielä päivystyksen päätyttyä yhteisessä purkutilaisuudessa. Vaikeiden ajatusten kanssa ei tarvitse mennä kotiin.

19 Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa mahdollisuuden alkaa päivystäjäksi Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin sekä Vanhempainpuhelimeen ja -nettiin. Lapset ja nuoret voivat ottaa yhteyttä Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin missä tahansa asiassa. Molemmat palvelut tarjoavat aikuisen tukea ja aikaa. Päivystäjäksi voi päästä yli 22- vuotias aikuinen, jolla on kokemusta ja kiinnostusta lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Päivystäjät käyvät peruskurssin, josta kiinnostuneet haastatellaan ennen peruskoulutukseen valitsemista. Peruskursseja järjestetään Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Vanhempainpuhelin ja -netti on vertaistukeen perustuva ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön muoto. Vanhemmat ottavat yhteyttä halutessaan keskusteluapua, tukea tai uutta näkökulmaa lapsiin, kasvattamiseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Vapaaehtoiset päivystäjät, jotka ovat itsekin vanhempia, koulutetaan tehtävään. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla. Pelastakaa Lasten Kriisi- ja Manteli-chat tarvitsevat vapaaehtoisia. 40-paikkainen Kriisi-chat käynnistyy pikaisesti katastrofiuutisen tai muun lapsia järkyttävän tapahtuman tultua julkisuuteen. Chat-huoneissa lapset voivat käydä läpi tuntojaan tehtävään koulutetun valvojan johdolla. Manteli-chat helpottaa joulun pyhinä yksinäisyydestä ja ahdistuksesta kärsivien lasten ja nuorten oloa. Jos havaitset netissä lapsipornoa, lasten hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia tai lapsia loukkaavaa aineistoa, voit ilmoittaa asiasta Pelastakaa Lasten vihjepalveluun, johon tuli vuonna 2006 yhteensä yli vinkkiä. Vihjepalvelimen toiminta perustuu kansainväliseen Inhope-verkostoon ja Suomessa yhteistyöhön keskusrikospoliisin, viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa. Hubu.fi on Elämä On Parasta Huumetta ry:n nuorille suunnattu vuorovaikutteinen nettisivusto, johon kaikilla on mahdollisuus tuottaa sisältöä. Sivuilla julkaistaan nuorten tekemiä kirjoituksia, kuvia, videoita ja ääntä. Hubu.fi:ssä on pelejä, tietokilpailuja, kyselyjä, Habbossa pidettävien chattien aikataulu, tietoa EOPH:n järjestämistä tapahtumista ja päihdesanasto. Netissä toimii myös Varikkotiimi, jonne haetaan nuoria vuodeksi kerrallaan. Varikkotiimiläiset arvioivat yhdistyksessä kehitettyjä tuotteita.

20 8. Jakaisitko osaamistasi opastamalla, kouluttamalla, luennoimalla tai tiedottamalla? Vapaaehtoisia tarvitaan useissa järjestöissä opastamaan, kouluttamaan, luennoimaan tai tiedottamaan. Omaa ammatillista osaamistaan tai vaikkapa harrastusten kautta kertynyttä tietotaitoaan voi antaa lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön monin eri tavoin. Tuntuisiko jokin seuraavista Sinulle sopivalta tavalta toimia? Eräät asianajotoimistot antavat Elatusvelvollisten Liiton puitteissa ilmaista puhelinneuvontaa perheoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Vapaaehtoisia osaajia kaivataan monenlaiseen toimintaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä. Tervetulleita ovat esimerkiksi vauvahierojat, atk-tukihenkilöt, joogaopettajat, tiedottajat sekä historian ja tarinoiden kokoajat. Useat yhdistykset tarvitsevat nikkareita korjaamaan ensi- ja turvakotien pihojen leikkipaikat EU-kuntoon. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry ottaa mielellään vastaan vapaaehtoisia kouluttajia tukiperhetoimintaan. Luennoitsijat taas toivotetaan tervetulleeksi vertaisperhekursseille. Nuorten Keskuksen Toimiva perhe - ja Valis-koulutuksissa voi kuka tahansa vanhempi kouluttautua kasvatusasioissa samoin kuin nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvillä Alis- ja äxäri-kursseilla. Koulutuksen käytyään asiasta kiinnostunut voi alkaa vetää koulutuksia muille ohjelman mukaisesti. Nuorten Kotkain Keskusliiton koulutustilaisuuksissa vetäjinä toimivat usein vapaaehtoiset ohjaajat, jotka ovat ammatiltaan esimerkiksi opettajia. Näkövammaisten Lasten Tuki ry järjestää seitsemällä paikkakunnalla Oo mun kaa -leirejä, joita ohjaavat vapaaehtoiset sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Vapaaehtoiset tukevat ja opastavat talousongelmaisia nuoria Setlementtinuorten liitto ry:n Haltsaa Proggiksessa. Toimintaan kaivataan sekä nuoria, jotka ovat iältään vertaisia opastettavien kanssa, että senioreita, joilla on elämänkokemusta ja omat talousasiat kunnossa. Mukaan lähtevät saavat koulutuksen tehtävään ja heille järjestetään yhteistoimintaa.

21 Osuuko Sinun osaamisesi yksiin Suomen lasten ja nuorten säätiön toiminnan kanssa? Säätiön tavoitteena on turvata ja edistää lasten ja nuorten elämän positiivista kehitystä, ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja haastaa vastuuseen syrjäytymisvaarassa olevista lapsista ja nuorista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan muun muassa omien ohjelmien kautta. Kouluille säätiö on suunnannut Zest-ohjelman, jolla kannustetaan yläkoulunuoria löytämään ja kehittämään vahvuuksiaan ja elämäntaitojaan. Säätiö on mukana myös maahanmuuttajanuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kouluttamis- ja työllistämishankkeessa sekä Karjalan Lapsi -ohjelmassa, jonka tavoitteena on tukea sosiaalisessa ja taloudellisessa ahdingossa elävien lasten ja nuorten tervettä kasvua Venäjän Karjalassa. Säätiö toimii lisäksi kansainvälisesti kehittäen ja valvoen ulkoasiainministeriön kautta tuettavia kehitysyhteistyöhankkeita. Vanhempien, mutta erityisesti opettajien ja päiväkotien henkilökunnan on mahdollista kouluttautua Suomen Lions-liitto ry:n Lions Quest -kasvatusohjelman käyttäjiksi. Lions Quest eli Yhdessä kasvamisen ohjelma on laaja-alainen ja pitkäkestoinen. Sen tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten elämäntaitoja ja heitä itseään ihmisinä, tukea tervettä kasvua ja ennaltaehkäistä riskikäyttäytymistä. Suomen Uusperheellisten Liiton toiminnassa on mahdollista kouluttautua uusperheohjaajaksi ja saada tätä kautta myös työkaluja omaan työhön, erityisesti opetus- ja sivistystoimessa, terveydenhuollossa tai sosiaalityössä. Uusperheneuvojana on mahdollista vaikuttaa merkittävästi lastensuojelullisten näkökulmien vahvistumiseen. Suomen Unicefista löytyy tilaa henkilöille, jotka muun muassa tekevät koulu-, yritys- ja yhteisövierailuja, jakavat esitteitä sekä luovat ja ylläpitävät yhteyksiä paikalliseen mediaan. Unicefin paikallisryhmissä toimii esimerkiksi vapaaehtoisia koululähettiläitä, jotka käyvät pitämässä Unicef-aiheisia aamunavauksia tai esitelmiä.

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi!

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi! Autamme sinua ja perhettäsi! Kuljemme rinnallasi vaikutamme puolestasi [ keski-suomen ensi- ja turvakoti on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. lue lisää: ksetu.fi ] On oikein

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteita lasten suojelemiseksi sekä muita liiton antamia toimintaohjeita. TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Kotkan Pelastakaa Lapset ry Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja päämäärä Yhdistyksen tarkoituksena ja päämääränä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Mummot, muksut ja kaikki muut

Mummot, muksut ja kaikki muut Mummot, muksut ja kaikki muut Keitä perheeseen kuuluu? Mikä on perheessä pyhää? Perhekerho- ja pikkulapsityön neuvottelupäivät 17.-18.3.2011 Meillä siihen kuuluu meidän lisäksi mun vanhemmat ja sisarukset,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Millaista toimintaa toivoisit asuinalueellasi olevan: Lapsille: Pienten lasten liikuntakerhotoimintaa Kokkikoulua 1-6 lk:sille (nykyisessä

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI 1 JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI Yhdistyksen nimi: Yhdistyksen osoite: Sähköpostiosoite: www.sivut Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.vuosi Maksaneet jäsenet: hlöä Maksamattomat jäsenet: hlöä Jäsenten lapset:

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 YHDISTYKSEN ARVOT Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus VISIO MLL Leppävaaran yhdistyksen

Lisätiedot

1 Sosiaalihuoltolaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

1 Sosiaalihuoltolaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. 1 Mitä lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on? Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin perustuvaa suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa,

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista.

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralen Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Tietoja Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralenista Uumajan

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

westpro4u Yhdessä rakennamme parempaa

westpro4u Yhdessä rakennamme parempaa westpro4u 12/2014 westpro4u Yhdessä rakennamme parempaa Westpro4U ry on hyväntekeväisyysyhdistys, joka tekee lahjoituksia erilaisiin lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin toimintoihin. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot