Liity joukkoon tue lasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liity joukkoon tue lasta"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa 2. Hoitaisitko mielelläsi lapsia? 3. Ryhtyisitkö mummiksi, vaariksi, kaveriksi tai kummiksi? 4. Toimi tukihenkilönä ja/tai -perheenä 5. Tarjoa lapselle lomakoti 6. Vertaistukea antamaan 7. Toimisitko netissä tai puhelimessa? 8. Jakaisitko osaamistasi opastamalla, kouluttamalla, luennoimalla tai tiedottamalla? 9. Kulje aikuisena nuoren rinnalla 10. Ryhtyisitkö sijaisvanhemmaksi? 11. Lipaskerääjiä kaivataan 12. Haluaisitko tehdä rahalahjoituksen? 13. Ryhdy kannatusjäseneksi 14. Hankkisitko varainhankintatuotteita? 15. Tavaraa tarvitaan 16. Maailman lapset

3 Liity joukkoon tue lasta Mä lakastan sua! Espoolaiset Leena ja Esko Reponen ovat saaneet palkakseen nämä sydäntä liikuttavat sanat toimiessaan kahden lapsen kummi-isovanhempina. Ne ovatkin heidän mielestään paras mahdollinen kiitos lastensuojelun vapaaehtoistyöstä. Haluaisitko Sinä tehdä vapaaehtoistyötä lasten tai nuorten parissa? Tai oletko pohtinut rahalahjoituksen antamista, mutta et ole vielä löytänyt kanavaa tai kohdetta? Kädessäsi oleva kirjanen tarjoaa vinkkejä siitä, kuinka voit 40 järjestön kautta monin tavoin edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Pääosa kirjasessa esitellyistä järjestöistä on Lastensuojelun Keskusliiton jäsenjärjestöjä. Mukana on myös joukko muita luotettavia, lasten ja nuorten hyväksi työtä tekeviä tahoja. Lapsia ja perheitä voi auttaa ja tukea monin eri tavoin. Sinäkin voit osallistua vapaaehtoistyöhön omien voimavarojesi mukaisesti pienikin apu on arvokas. Oletko aiemminkin tarjonnut apuasi väsyneelle ystäväperheen äidille tai isälle, esimerkiksi hoitanut lapsia hetkisen? Vapaaehtoistoiminnassa on kyse samasta asiasta. Kirjasessa esitellyillä järjestöillä on valmiit kanavat vapaaehtoistoiminnalle. Ne myös kouluttavat vapaaehtoisiaan. Ne tekevät työtä paikallisosastojensa kautta siellä, missä ihmiset ovat. Mikään ei myöskään estä käynnistämästä kokonaan uutta toimintaa omalla paikkakunnalla. Kun kiinnostut jostakin vapaaehtoistyön muodosta, löydät tämän kirjasen lopusta järjestöjen yhteystiedot ja nettiosoitteet, joiden kautta pääset tarkemmin tutustumaan järjestöjen arvomaailmaan, tavoitteisiin ja toimintaan. Vapaaehtoistyö ja vertaistuki ovat aina olleet järjestöjen voima. Suomalaiset ovat jatkuvasti halukkaita auttamaan. Lastensuojelun Keskusliiton ja Suomen Lions-liiton vuonna 2006 teettämän tutkimuksen (Taloustutkimus) mukaan kaksi kolmesta selvitykseen vastanneesta oli

4 valmis henkilökohtaisesti auttamaan vaikeuksissa olevia lapsia ja nuoria. He olivat halukkaita toimimaan lapsen tai nuoren tukihenkilönä tai -perheenä, osallistumaan lastensuojelua tukeviin keräyksiin ja talkootyöhön lastensuojelujärjestössä, tarjoamaan sijaiskodin lapselle tai toimimaan lomaperheenä esimerkiksi viikonloppuisin ja lomilla. Esitämme kiitoksen kaikille Suomen Lions-liiton Punainen Sulka -keräykseen osallistuneille ja keräysaktiiveille. Keräyksen tuotto mahdollisti muun muassa tämän kirjasen, samoin kuin nettisivuston laatimisen. Kiitämme myös järjestöjä, jotka antoivat julkaisuun tietoja omasta toiminnastaan. Toivottavasti juuri Sinä löydät tämän kirjasen avulla oman tapasi toimia. Palkintona on osallistumisen riemua ja hyvää mieltä joskus myös tuo sydäntä liikuttava pieni lause. Lastensuojelun Keskusliitto Rovaniemellä

5 Lastensuojelu tänään Valtaosa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta samanaikaisesti kasvava lasten ja nuorten joukko kärsii yhä monimuotoisemmista ongelmista. Lastensuojelun asiakkaiden lukumäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Kun vuonna 1995 lastensuojelun avohuollon piirissä oli noin lasta ja nuorta, vuonna 2005 määrä oli jo lähes Samanaikaisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on noussut noin :sta noin lapseen ja nuoreen. Pienten lasten lastensuojelutarpeen taustalla ovat useimmiten vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat. Isompien lasten ongelmien syynä saattaa olla myös nuoren oma päihteiden käyttö. Järjestöjen vapaaehtoistyö on erittäin tarpeellista ja arvokasta, sillä kasvaneesta palvelutarpeesta huolimatta lastensuojelun työntekijöiden määrä ja palveluiden tarjonta eivät ole lisääntyneet riittävästi. Sekä sosiaalityön resurssit että tarjolla olevat kunnalliset lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukipalvelut ovat ohentuneet. Uusi lastensuojelulaki kiinnittää tähän huomiota ja edellyttää lastensuojelun voimavarojen vahvistamista. Lastensuojelun avohuollon palveluita järjestävät kunnat ja lastensuojelujärjestöt. Vuoden 2008 alusta voimaan tulevan uuden lastensuojelulain mukaan lastensuojelun avohuollon tukitoimiin on ryhdyttävä, jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat hänen kehitystään ja terveyttään tai jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveytensä tai kehityksensä. Avohuolto on korostuneesti kotikasvatusta ja kodin olosuhteita tukevaa, neuvovaa ja ohjaavaa. Työmuotoina käytetään esimerkiksi loma- ja tukiperhetoimintaa, kotipalvelua sekä kasvatus- ja perheneuvontaa. Lapsi voidaan avohuollon tukitoimena myös sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon joko yhdessä vanhempansa kanssa tai yksin. Jos avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä, mahdollisista jatkotoimista päättää ensisijaisesti kunnan sosiaalitoimi.

6 1. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa Lasten ja nuorten hyväksi työtä tekevät järjestöt paikallisyhdistyksineen tarjoavat monipuolisia toimintamahdollisuuksia jokaiselle, myös Sinulle. Vapaaehtoisia kaivataan kerhotoiminnassa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa. Näistä moni lapsi saa ikimuistoisia kokemuksia. Monen järjestön paikallistoiminta pyörii lähinnä vapaaehtoisten varassa, joten osallistuminen perustoimintaan on myös arvokasta.

7 Hauska porukka innosti mukaan Ida Mäki, 26, sairaanhoitaja, sirkusohjaaja, Helsinki Hauskassa, samanhenkisessä porukassa touhuaminen innosti Ida Mäen 16-vuotiaana lähtemään apuohjaajaksi Parasta Lapsille ry:n kesäleirille. Nyt, kun Mäki on toiminut ohjaajana kymmenillä kesä-, syysloma- ja hiihtolomaleireillä, syyt toimia ovat toisaalla: Kaikilla lapsilla on mielestäni yhtäläinen oikeus lomaan. Ellei leirejä järjestettäisi, monet lapset joutuisivat viettämään lomapäivät yksin kotona, sillä työssäkäyvät vanhemmat eivät välttämättä pysty pitämään omaa lomaansa samaan aikaan, ja isovanhemmat asuvat kaukana. Järjestössä toimimisen kautta pääsen myös vaikuttamaan lapsia ja nuoria koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin, sanoo Mäki, joka on leireillä opettanut lapsille muun muassa sirkustaitoja. Leiriohjaajaa ilahduttaa lapsilta saatava palaute: Paras kiitos on, kun lapset toteavat viimeisenä leiri-iltana, etteivät he haluaisi lähteä vielä kotiin.

8 Elatusvelvollisten Liiton paikallisyhdistykset eri puolilla maata tarvitsevat vapaaehtoisia perhetapahtumien järjestämiseen. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä kaivataan luovan toiminnan pienryhmien vetäjiä, myyjäisten järjestäjiä ja leireille auttavia käsiä. Talkoolaisena voi osallistua Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton toimintaan leirien vetäjänä, ohjaajana tai harjoittelijana. Talkoolaisia tarvitaan myös vertaisperhekursseille, kesäpäiville ja kaksi kertaa vuodessa järjestettäville neuvottelupäiville vastaamaan lasten ohjelmasta ja hoidosta. Voit rekisteröityä Lastenklinikoiden Kummien vapaaehtoistyöntekijäksi. Työntekijät ovat mukana auttamassa lähinnä Kummien tapahtumissa. Lasten Lomayhdistys kouluttaa lasten kesä- ja talvileireille ohjaajia, jotka ovat lukioikäisiä ja toimivat ohjaajien apuna sekä pyrkivät kaveritasolla hoitamaan mahdollisesti syntyviä ongelmia. Toistaiseksi ohjaajiksi on kouluttautunut opiskelijoita yhdestä helsinkiläislukiosta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistysten perhekahviloissa vapaaehtoinen voi toimia monessa eri roolissa, esimerkiksi perhekahvilan emäntänä tai isäntänä, lapsille järjestetyn toiminnan vetäjänä tai kahvilatoiminnan järjestäjänä. Vapaaehtoisia tarvitaan myös erilaisten kerhojen tai vertaisryhmien vetäjiksi ja tapahtumien järjestäjiksi. Minijellonissa yli 15-vuotiailla on mahdollisuus toimia ohjaajina lasten kerhoissa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa. Nuorten Kotkain Keskusliiton kerhotoiminta, leirit, retket ja muut tapahtumat toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia toimii Parasta Lapsille ry:n perheryhmissä ja perhekerhoissa sekä ohjaajina lasten ja nuorten talvi- ja kesäleireillä sekä maahanmuuttajaperheille tarkoitetuilla perheleireillä ja monikulttuurisilla perheleireillä. Pelastusarmeijan lasten lomakodit Kurussa ja Vihdin Nummelassa tarvitsevat vapaaehtoistyöntekijöitä esimerkiksi kevät- ja syystalkoisiin sekä leiritoiminnan aikana. Pelastusarmeijan ylläpitämä naisten ja perheiden kohtauspaikka Hedvig-huone Helsingin Kalliossa kaipaa vapaaehtoistyöntekijöitä eri tehtäviin.

9 Pienperheyhdistyksessä pääsee toimimaan ryhmänohjaajana, retkiohjaajana tai talkoolaisena. Ronald Mc Donald Lastentalosäätiön ylläpitämällä Ronald McDonald Talolla järjestetään vapaaehtoisvoimin muun muassa pihatalkoita. Setlementtinuorten liitto järjestää vuotuisia tapahtumia, leirejä ja retkiä, joihin kaivataan ryhmän- tai kerhonvetäjiä. Suomen Setlementtiliiton piirissä vapaaehtoinen voi toimia ryhmä- ja harrastetoiminnan suunnittelijana tai ohjaajana sekä tapahtumien järjestäjänä. Suomen Monikkoperheiden paikallisyhdistykset ottavat mielihyvin vastaan talkooapua esimerkiksi tapahtumapaikkajärjestelyissä, ohjelman järjestämisessä ja lastenhoidossa. Suomen Partiolaiset kouluttaa jatkuvasti vapaaehtoisia toimijoita paikallisissa partiolippukunnissa viikoittain kokoontuvien pienryhmien vetäjiksi. Suomen Punaisen Ristin paikallisosastoissa on tarjolla paljon erilaista toimintaa. Haussa on ollut esimerkiksi ryhmän vetäjiä nuorille ja varhaisnuorille. Suomen Vanhempainliitto tarjoaa paikallisyhdistyksissään suuren joukon erilaisia toimintamahdollisuuksia vanhempainillan järjestämisestä kirpputoritapahtumiin, leipomisesta arpajaislahjojen hankintaan ja retkien organisoinnista mainosten sorvaamiseen. Vapaaehtoinen voi ryhtyä koulutuksen jälkeen myös avainhenkilöksi, joka toimii vanhempainyhdistysten apuna ja tukena, innostaa alueen toimijoita ja käynnistää yhteistä toimintaa sekä välittää tietoa kentältä liittoon ja toisinpäin. Vapaaehtoisten on mahdollista järjestää rahankeräyksiä Suomen Unicefin toiminnan tueksi. Järjestön nettisivulta osoitteesta on ladattavissa Pieni sininen opas, josta löytyy tuhat ja yksi ideaa keräyksen tai suuremmankin kampanjan järjestämiseksi.

10 2. Hoitaisitko mielelläsi lapsia? Lastenhoitoapu on lapsiperheelle kullanarvoista. Kaikilla ei ole omia tukiverkostoja, jotka voisivat tulla apuun, kun vanhempien pitäisi päästä hoitamaan omia asioitaan tai he haluaisivat hetkisen hengähtää. Silloin juuri Sinua tarvitaan! Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä kaivataan apua tenavaparkeissa sekä mummoja syleiksi ja avuksi lastenhoitoon ensi- ja turvakodeissa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää lastenhoitokursseja, jonka käytyään lastenhoitotyöhön soveltuva, 15 vuotta täyttänyt henkilö pääsee MLL:n hoitajaksi. Lastenhoitoapu on tarkoitettu tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen, esimerkiksi silloin, kun lapsi ei tilapäisen sairauden vuoksi voi mennä päivähoitoon tai kun vanhemmat tarvitsevat aikaa omien asioidensa hoitamiseen. Suomen Monikkoperheet ry:n paikallisyhdistysten kautta voi tarjoutua avuksi lastenhoitoon, kotitöihin tai kuljetuksiin. Monikkoperheet tarvitsevat apua erityisesti siksi, että useamman samanikäisen lapsen hoitaminen kysyy vanhempien voimavaroja. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset käyvät hoitamassa vauvoja ja pieniä lapsia joissakin ensikodeissa. Näin tarjotaan vanhemmille hetki omaa aikaa. 3. Ryhtyisitkö mummiksi, vaariksi, kaveriksi tai kummiksi? Olisiko Sinulla halua solmia pitkäaikainen ihmissuhde lapseen tai olla satunnaisemmin tukemassa pientä ihmisenalkua? Voisitko tarjota läsnäoloasi, lämpöäsi ja elämänkokemustasi isovanhempana? Moni yksinhuoltajan lapsi kaipaisi mieskaveria, ja monikkoperheet tarvitsisivat perhekummin apua arkeen.

11 Kummilapsenlapset tuovat eloa torppaan Leena, 63, ja Esko, 66, Reponen, molemmat eläkkeellä, Espoo Leena ja Esko Reponen tietävät, ettei sylin tarvitse olla tyhjä, jos kaipaa lapsia ympärilleen. He toimivat kahden alakouluikäisen lapsen kummi-isovanhempina. Reposet hakeutuivat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestön, Pienperheyhdistyksen, valmennukseen, ja toimintamuoto alkoi tuntua kurssin alusta lähtien omalta. Lapset ovat Reposilla keskimäärin kerran viikossa. Silloin touhutaan lasten ehdoilla: välillä pelaillaan tai ulkoillaan, joskus ollaan vaan. Mummiksi ja ukiksi kutsutut Leena ja Esko saavat palkakseen mitä hauskimpia ja hämmästyttävimpiä lausahduksia. Eräänkin kerran toinen lapsista totesi ihmetellen, että joku oli ollut vielä minuakin vanhempi. Olen heille vanhuuden viimeinen pylväs, kertoo Esko Reponen. Välillä kaulaan kiertyvät pienet kädet ja kummi-isovanhemmat saavat parhaan mahdollisen palkan: Mä lakastan sua! Reposet pitävät kummi-isovanhempitoiminnassa hyvänä ohjenuorana rakkautta ja rajoja. Lapset totesivat kerran, että on se ukki kummallinen, kun ensin hän komentaa meitä ja sitten vielä katsoo, että me teemme niin kuin on sanottu, nauraa Leena Reponen.

12 Kummimummi- ja -vaaritoimintaan on mahdollista osallistua Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestön Pienperheyhdistyksen kautta. Kummi-isovanhemmiksi aikoville järjestetään valmennuskurssi ja vapaaehtoisiksi ryhtyneille työnohjaustyyppisiä tapaamisia. Käytettävissä on myös ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella tarpeen vaatiessa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa mahdollisuuden kylämummina tai -vaarina toimimiseen. Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, luotettavia aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Toimintamuodot voivat olla moninaiset: mummit ja vaarit voivat toimia esimerkiksi päiväkodeissa, perhekahviloissa ja kerhoissa arjen apuna sekä taitojen ja tietojen jakajina. Parasta Lapsille ry:n Vantaan osasto tarjoaa isovanhempitoimintaa, jonka tavoitteena on löytää mummoja ja pappoja maahanmuuttajaperheiden lapsille, joilla ei ole isovanhempia Suomessa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto palkitsi toiminnan Vuoden Isovanhempi tekona. Moni yksinhuoltajaäidin pieni poika kaipaa miehen mallia arkielämässä. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset Pienperheyhdistys ja Raahen ensi- ja turvakoti ry tarjoavat mahdollisuuden ryhtyä mieskaveriksi. Mieskaverin ja pojan tapaamiset ovat säännöllisiä. Haluaisitko luoda kummisuhteen SOS-lapsikyläkotiin? Tietyn vuosittaisen avustussumman maksava kummi saa tietoa kodin tapahtumista ja lasten elämästä. Halutessaan kummi voi myös vierailla kodissa vaikkapa joulun alla. Vierailuista sovitaan aina etukäteen. Perhekummiksi voi tarjoutua joidenkin Suomen Monikkoperheet ry:n paikallisyhdistysten kautta. Perhekummius tarkoittaa esimerkiksi hoitoavuksi, tueksi tai kierrätystavaran lahjoitussuhteeseen ryhtymistä. Suomen Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto etsii vapaaehtoisia koulukummeja. Koulukummi vierailee kummiluokassaan säännöllisesti. Kummi ei ole opettaja eikä kouluavustaja, vaan lapsen kannustaja ja tukija, aikuinen kaveri.

13 4. Toimi tukihenkilönä ja/tai -perheenä Vuoden 2008 alussa voimaan tuleva uusi lastensuojelulaki tähdentää, että tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan tyyppisiä avohuollon palveluita tulisi lisätä. Voisitko Sinä olla avuksi? Lastensuojelun tukihenkilötoiminta on järjestön tai kunnan vapaaehtoistoimintaa lastensuojeluasiakkaina olevien lasten tai nuorten tukemiseksi. Lapsen tai nuoren tukihenkilö on tavallinen luotettava ja vastuuntuntoinen aikuinen, jonka oma elämä on kunnossa. Tukihenkilönä voi toimia aikuinen, joka katsotaan sopivaksi ja joka on saanut perehdytyksen tai koulutuksen tehtävään. Tukihenkilö on lapselle malli, kuuntelija ja keskustelukumppani, jonka kanssa voi harrastaa ja toimia, ja joka sitoutuu olemaan turvallisena aikuisena lapsen elämässä sovitun ajan. Tukiperhetoiminta on lasten lomatoimintaa astetta tukevampi avohuollon tukitoimi. Toiminnan tarkoituksena on suunnitelmallisesti auttaa lapsiperheitä järjestämällä lapselle mahdollisuus viettää tukiperheessä esimerkiksi yksi viikonloppu kuukaudessa.

14 Avoimin sydämin tukiperheenä Anu, 39, yrittäjä, ja Juha Rahikka, hyötyajoneuvomyyjä, 39, Valkeala Rahikat lähtivät mukaan toimintaan siksi, että haluavat olla avuksi. Lasten kaverit ja kylän lapset ovat meillä jatkuvasti, joten tuntui luontevalta avata oman kodin ovi vieraillekin lapsille. Tässä pitää olla avoin mieli ja avoin sydän. Kuudella koiralla vahvistettu perhe tarjoaa usealle lapselle kesäisin myös lomakodin. Lapset viettävät Rahikoilla yhdestä kolmeen viikkoa. Alun perin aioimme sijaisperheeksi, mutta emme ole vielä kohdanneet sen lapsen kanssa, jolle me olisimme se oikea perhe. Elämme toivossa. Rahikan kuusihenkinen perhe on toiminut kolmisen vuotta tukiperheenä kolmelle lapselle vanhempien käytyä Pelastakaa Lasten valmennuskurssin. Lapset viettävät Rahikoilla keskimäärin yhden viikonlopun kuukaudessa, mutta tarpeen vaatiessa he ovat olleet tukiperheen luona pidempäänkin. Mielestäni tärkeintä on tarjota lapsille paikka, jossa on turvallinen ja hyvä olla. He voivat olla täällä kuin kotonaan, meidän säännöillämme tietenkin. Omat lapsemme tykkäävät tukilapsista valtavasti.

15 Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta kiinnostunut voi hakeutua esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä annettavaan koulutukseen. Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry paitsi kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä ja tukiperheitä, parhaillaan myös kehittää lastensuojelun tukihenkilötoimintaa Vatuke-projektissa. Ehjä ry:n tukihenkilökurssilla korostetaan, ettei tukihenkilöiden tarvitse olla sosiaalityön puoliammattilaisia. Tavoitteena on pikemminkin vahvistaa tukihenkilöiden oman elämänkokemuksen ja persoonallisuuden pohjalta nousevaa osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Ehjä ry:n toimistolta voi tilata Lastensuojelun tukihenkilön käsikirjan, joka tarjoaa käytännönläheistä perustietoa tukihenkilön antoisasta ja haastavasta tehtävästä. Nuorten Palvelu ry:n tukihenkilötoimintaan pääsevät mukaan yhdistyksen tukihenkilökoulutuksen käyneet, 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Toiminnan tavoitteena on sitouttaa tuettavia terveisiin elämäntapoihin, arkipäivän rutiineihin sekä harrastuksiin. Lapsi käy Pelastakaa Lapset ry:n kouluttamassa tukiperheessä tavallisesti yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tukiperhettä tarvitaan monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi kun vanhempien voimavarat ovat vähissä, eikä perheen lähipiiri pysty auttamaan riittävästi. Tukiperheessä lapsi saa huolenpitoa ja turvallisia ihmissuhteita, ja vanhemmille jää aikaa omien voimiensa keräämiseen. Pelastakaa Lapset kouluttaa myös tukihenkilöitä, jotka käyvät perheissä keskinäisen sopimuksen mukaan arki-iltoina ja viikonloppuisinkin. Pelastakaa Lapset on julkaissut tukihenkilötoimintaa esittelevän oppaan Pienillä teoilla on suuri merkitys. Pelastakaa Lasten tukihenkilöt lapsiperheiden apuna. Opas löytyy nettiosoitteesta esimerkiksi kirjoittamalla oppaan nimi vapaasanahakuun. Suomen Punainen Risti kouluttaa tukihenkilöitä itsenäistyville nuorille ja maahanmuuttajaperheille. Eräät Suomen Setlementtiliiton paikallissetlementit, muun muassa Kalliolan setlementti, kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka toimivat erilaisissa elämäntilanteissa ja arjessa itsenäistyvän nuoren rinnalla, yksinhuoltajan tukena ja lapsen kaverina.

16 Doula-toiminta on synnyttäjien tukihenkilötoimintaa. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä Helsingin ensikodin Baby Blues -yksikkö ja Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry välittävät vapaaehtoisia tukihenkilöitä synnyttäjille. Tukisuhde kestää 1 2 tapaamista ennen synnytystä, mukanaolon synnytyksessä ja 1 2 tapaamista synnytyksen jälkeen. Doula-toimintaan pääsee mukaan osallistumalla kuukausittain järjestettäviin doula-iltoihin, jotka ovat työnohjauksellisia ja koulutuksellisia tapaamisia. 5. Tarjoa lapselle lomakoti Tarjoamalla lapselle mahdollisuuden omaan lomaan turvallisessa lomakodissa, olet mukana ennaltaehkäisevässä, perheitä tukevassa lastensuojelutyössä. Lapselle voi tarjota lomakodin Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Lomakodit ovat pääasiassa maaseudulla asuvia perheitä, mutta myös kaupunkilaisperhe voi toimia sellaisena. Loma-ajat vaihtelevat yhdestä neljään viikkoon. 6. Vertaistukea antamaan Oletko Sinä käynyt elämässäsi lävitse vaiheita, joiden tuomalla tietämyksellä voisit tukea toista samantyyppisessä tilanteessa olevaa? Ovatko tämänhetkinen elämäntilanteesi ja ihmissuhteesi tasapainossa? Jos vastaat myöntävästi, olisit juuri sopiva henkilö antamaan vertaistukea, joka on vastavuoroista kokemusten vaihtoa sekä tukemista samassa elämäntilanteessa tai samojen ongelmien kanssa painiskelevien kesken. Vanhempien saadessa tukea myös lapsi tulee tuetuksi. Elatusvelvollisten Liiton jäsenyhdistyksissä vapaaehtoiset antavat vertaistukea tilanteessa, jossa toinen vanhemmista estää tapaamasta lasta. Kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden yhdistys Käpy ry järjestää vertaistukeen perustuvaa tukihenkilötoimintaa. Lastensuojelun Keskusliiton EroNeuvossa on mahdollisuus kouluttautua tukemaan eroa poh-

17 tivia ja eronneita vanhempia. Tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin turvaaminen myös mahdollisen eron jälkeen. Vapaaehtoistyöntekijät Eroneuvo-tilaisuuksissa ovat itse eronneita vanhempia ja he jakavat asiakkaiden kanssa sekä eron että vanhemmuuden kokemuksen. Vertaistukitoiminta on Näkövammaisten Lasten Tuki ry:n perustoimintaa. Näkövammaisten lasten vanhemmat toimivat vapaaehtoisina tukihenkilöinä, jotka järjestävät perhetapaamisia ja viikonloppuleirejä. Setlementtinuorten liiton Tyttöjen talo -toiminnassa nuoret äidit tukevat toisiaan ryhmissä. Suomen Uusperheellisten Liiton paikallisyhdistyksissä on mahdollista osallistua vertaisryhmään, joka pyrkii edistämään uusperheen perheytymistä. Vertaisryhmän jälkeen voi kouluttautua vertaisryhmäohjaajaksi ja lähteä käynnistämään uutta ryhmää. Vertaistukea pääsee antamaan myös Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien liiton yksinhuoltajien olohuoneissa, joita toimii noin 50 eri puolilla Suomea. 7. Toimisitko netissä tai puhelimessa? Netti alkaa olla jokapäiväinen toimintaympäristö yhä useammalle suomalaiselle, ehkä myös Sinulle. Sitä kautta, samoin kuin puhelimitse voi osallistua lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön. Alla esiteltyjen mahdollisuuksien lisäksi jokainen voi antaa netissä myös virtuaalista vertaistukea esimerkiksi keskustelupalstoilla.

18 Nuori kohdataan sellaisena kuin hän on Maatu Arkio, 30, päivystysohjaaja, Helsinki Maatu Arkio hakeutui vapaaehtoiseksi päivystäjäksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin siirtyessään työelämästä etäopiskelijaksi. Tunsin, että haluan kuulua johonkin yhteisöön, jossa odotetaan minun panostani. Haastattelun jälkeisessä koulutuksessa syntyi heti hyvä ryhmähenki, kuvailee Arkio. Nykyisellään hän työskentelee päivystäjien ohjaajana, joka ei vastaa puheluihin. Vapaaehtoisena päivystäjänä hän ei voisikaan esiintyä julkisuudessa. Nuoret voivat soittaa Lasten ja nuorten puhelimeen missä tahansa asiassa. Tavoitteena on kuunnella sekä ymmärtää ja tukea nuorta. Onnistuneessa puhelussa nuori kohdataan sellaisena kuin hän on. Hänen asiansa ja tunteensa kuunnellaan, ja se riittää. Päivystäjä saa usein palkakseen hyvän olon. Sen voimin jaksaa pitkälle eteenpäin. Jos kohdalle osuu rankka puhelu, asia käydään välittömästi läpi ohjaajan kanssa henkilökohtaisesti ja vielä päivystyksen päätyttyä yhteisessä purkutilaisuudessa. Vaikeiden ajatusten kanssa ei tarvitse mennä kotiin.

19 Mannerheimin Lastensuojeluliitto tarjoaa mahdollisuuden alkaa päivystäjäksi Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin sekä Vanhempainpuhelimeen ja -nettiin. Lapset ja nuoret voivat ottaa yhteyttä Lasten ja nuorten puhelimeen ja nettiin missä tahansa asiassa. Molemmat palvelut tarjoavat aikuisen tukea ja aikaa. Päivystäjäksi voi päästä yli 22- vuotias aikuinen, jolla on kokemusta ja kiinnostusta lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Päivystäjät käyvät peruskurssin, josta kiinnostuneet haastatellaan ennen peruskoulutukseen valitsemista. Peruskursseja järjestetään Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Vanhempainpuhelin ja -netti on vertaistukeen perustuva ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön muoto. Vanhemmat ottavat yhteyttä halutessaan keskusteluapua, tukea tai uutta näkökulmaa lapsiin, kasvattamiseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Vapaaehtoiset päivystäjät, jotka ovat itsekin vanhempia, koulutetaan tehtävään. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla. Pelastakaa Lasten Kriisi- ja Manteli-chat tarvitsevat vapaaehtoisia. 40-paikkainen Kriisi-chat käynnistyy pikaisesti katastrofiuutisen tai muun lapsia järkyttävän tapahtuman tultua julkisuuteen. Chat-huoneissa lapset voivat käydä läpi tuntojaan tehtävään koulutetun valvojan johdolla. Manteli-chat helpottaa joulun pyhinä yksinäisyydestä ja ahdistuksesta kärsivien lasten ja nuorten oloa. Jos havaitset netissä lapsipornoa, lasten hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia tai lapsia loukkaavaa aineistoa, voit ilmoittaa asiasta Pelastakaa Lasten vihjepalveluun, johon tuli vuonna 2006 yhteensä yli vinkkiä. Vihjepalvelimen toiminta perustuu kansainväliseen Inhope-verkostoon ja Suomessa yhteistyöhön keskusrikospoliisin, viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa. Hubu.fi on Elämä On Parasta Huumetta ry:n nuorille suunnattu vuorovaikutteinen nettisivusto, johon kaikilla on mahdollisuus tuottaa sisältöä. Sivuilla julkaistaan nuorten tekemiä kirjoituksia, kuvia, videoita ja ääntä. Hubu.fi:ssä on pelejä, tietokilpailuja, kyselyjä, Habbossa pidettävien chattien aikataulu, tietoa EOPH:n järjestämistä tapahtumista ja päihdesanasto. Netissä toimii myös Varikkotiimi, jonne haetaan nuoria vuodeksi kerrallaan. Varikkotiimiläiset arvioivat yhdistyksessä kehitettyjä tuotteita.

20 8. Jakaisitko osaamistasi opastamalla, kouluttamalla, luennoimalla tai tiedottamalla? Vapaaehtoisia tarvitaan useissa järjestöissä opastamaan, kouluttamaan, luennoimaan tai tiedottamaan. Omaa ammatillista osaamistaan tai vaikkapa harrastusten kautta kertynyttä tietotaitoaan voi antaa lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön monin eri tavoin. Tuntuisiko jokin seuraavista Sinulle sopivalta tavalta toimia? Eräät asianajotoimistot antavat Elatusvelvollisten Liiton puitteissa ilmaista puhelinneuvontaa perheoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Vapaaehtoisia osaajia kaivataan monenlaiseen toimintaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä. Tervetulleita ovat esimerkiksi vauvahierojat, atk-tukihenkilöt, joogaopettajat, tiedottajat sekä historian ja tarinoiden kokoajat. Useat yhdistykset tarvitsevat nikkareita korjaamaan ensi- ja turvakotien pihojen leikkipaikat EU-kuntoon. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry ottaa mielellään vastaan vapaaehtoisia kouluttajia tukiperhetoimintaan. Luennoitsijat taas toivotetaan tervetulleeksi vertaisperhekursseille. Nuorten Keskuksen Toimiva perhe - ja Valis-koulutuksissa voi kuka tahansa vanhempi kouluttautua kasvatusasioissa samoin kuin nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvillä Alis- ja äxäri-kursseilla. Koulutuksen käytyään asiasta kiinnostunut voi alkaa vetää koulutuksia muille ohjelman mukaisesti. Nuorten Kotkain Keskusliiton koulutustilaisuuksissa vetäjinä toimivat usein vapaaehtoiset ohjaajat, jotka ovat ammatiltaan esimerkiksi opettajia. Näkövammaisten Lasten Tuki ry järjestää seitsemällä paikkakunnalla Oo mun kaa -leirejä, joita ohjaavat vapaaehtoiset sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Vapaaehtoiset tukevat ja opastavat talousongelmaisia nuoria Setlementtinuorten liitto ry:n Haltsaa Proggiksessa. Toimintaan kaivataan sekä nuoria, jotka ovat iältään vertaisia opastettavien kanssa, että senioreita, joilla on elämänkokemusta ja omat talousasiat kunnossa. Mukaan lähtevät saavat koulutuksen tehtävään ja heille järjestetään yhteistoimintaa.

21 Osuuko Sinun osaamisesi yksiin Suomen lasten ja nuorten säätiön toiminnan kanssa? Säätiön tavoitteena on turvata ja edistää lasten ja nuorten elämän positiivista kehitystä, ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja haastaa vastuuseen syrjäytymisvaarassa olevista lapsista ja nuorista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan muun muassa omien ohjelmien kautta. Kouluille säätiö on suunnannut Zest-ohjelman, jolla kannustetaan yläkoulunuoria löytämään ja kehittämään vahvuuksiaan ja elämäntaitojaan. Säätiö on mukana myös maahanmuuttajanuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kouluttamis- ja työllistämishankkeessa sekä Karjalan Lapsi -ohjelmassa, jonka tavoitteena on tukea sosiaalisessa ja taloudellisessa ahdingossa elävien lasten ja nuorten tervettä kasvua Venäjän Karjalassa. Säätiö toimii lisäksi kansainvälisesti kehittäen ja valvoen ulkoasiainministeriön kautta tuettavia kehitysyhteistyöhankkeita. Vanhempien, mutta erityisesti opettajien ja päiväkotien henkilökunnan on mahdollista kouluttautua Suomen Lions-liitto ry:n Lions Quest -kasvatusohjelman käyttäjiksi. Lions Quest eli Yhdessä kasvamisen ohjelma on laaja-alainen ja pitkäkestoinen. Sen tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten elämäntaitoja ja heitä itseään ihmisinä, tukea tervettä kasvua ja ennaltaehkäistä riskikäyttäytymistä. Suomen Uusperheellisten Liiton toiminnassa on mahdollista kouluttautua uusperheohjaajaksi ja saada tätä kautta myös työkaluja omaan työhön, erityisesti opetus- ja sivistystoimessa, terveydenhuollossa tai sosiaalityössä. Uusperheneuvojana on mahdollista vaikuttaa merkittävästi lastensuojelullisten näkökulmien vahvistumiseen. Suomen Unicefista löytyy tilaa henkilöille, jotka muun muassa tekevät koulu-, yritys- ja yhteisövierailuja, jakavat esitteitä sekä luovat ja ylläpitävät yhteyksiä paikalliseen mediaan. Unicefin paikallisryhmissä toimii esimerkiksi vapaaehtoisia koululähettiläitä, jotka käyvät pitämässä Unicef-aiheisia aamunavauksia tai esitelmiä.

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Ei tarvitse pärjätä yksin Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Perheet ovat erilaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhemmat voivat välillä tuntea väsymystä arjen pyörittämiseen, yksinäisyyttäkin.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa!

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Lapset ensin. MLL:n vapaaehtoisena toimiminen Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoimintaan. Juuri sinä voit antaa lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social

Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi hanke ja vanhempien oma ryhmä Café Social 23.5.2017 Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka taistelee lapsen oikeuksien puolesta laadukkaan

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Investointi sijaisvanhempaanparas

Investointi sijaisvanhempaanparas Investointi sijaisvanhempaanparas sijoitus Sijaisvanhemman hyvinvointi hyvän sijoituksen perustuksena Sijaishuollon päivät Lahti 29.9. 2015/Virpi Vaattovaara Oikea investointi sijaisvanhempaan tuottaa:

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA

ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA ICEHEARTS - JOUKKUE, JOSSA KAIKKI PELAA Yleistä Icehearts perustettiin vuonna 1995 Vantaalla, Ilkka ja Ville Turkan toimesta. Toimintamalli, joka on kehitetty ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi?

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Veera Hämäläinen 7.11.213 2 Tunnettuudesta brändiin Jotta voi rakentaa brändiä, järjestö pitää tuntea. Paranna siis järjestösi tunnettuutta. Rakenna

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi Kouluhenkilökunta Nuoren ja perheen tukena koulussa toimivat opettajien lisäksi myös oppilashuoltohenkilöstö (esim. terveydenhoitaja, koulukuraattori ja -psykologi), joiden puoleen voit kääntyä arjen pulmatilanteissa.

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013

Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013 Lastensuojelujärjestöjen ehkäisevä työ Varsinais-Suomessa 2013 Johdanto Sisällysluettelo Johdanto 1 Tietoa antaneet ehkäisevän työn järjestöt Tietoa ehkäisevän työn palvelujen käytöstä vuonna 2013 Käytetyimmät

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Pietarin Katulapset ry. Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua

Pietarin Katulapset ry. Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua Pietarin Katulapset ry Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua Ihmisarvoinen lapsuus on erittäin suuri asia. Valitettavasti kaikille lapsille Venäjällä se ei ole mahdollista. Omien vanhempiensa hylkäämiä

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi

Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito - kokemuksia Kainuusta 23.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut Kainuussa Kainuun

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella Juha Kylli Oulu 24.4.2014 Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella VILLANUTUN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme lastensuojelupalveluja, joiden päämääränä on turvata lasten

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Palveluraportti Varhaisen tuen palvelut Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsenjärjestöjen palvelut -kysely 2011 Yhdessä enemmän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen MLL:n Kainuun piiri 2017 Vierailu MLL:n Lapin piiriin 20.5.2017 Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Perustettu 1950 Vuosikokoukset, piirihallitus, puheenjohtaja Toivo Sistonen

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke

Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Green Care lasten ja perheiden tukena GreenCareLab teemapäivä Sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio Läheltä tueksi -hanke Pelastakaa Lapset ry Vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, jossa tehdään töitä lapsen

Lisätiedot

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi!

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi! Autamme sinua ja perhettäsi! Kuljemme rinnallasi vaikutamme puolestasi [ keski-suomen ensi- ja turvakoti on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. lue lisää: ksetu.fi ] On oikein

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 5 Sivu 1 / 11

PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 5 Sivu 1 / 11 PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 5 Sivu 1 / 11 Nimi: PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden tukeminen ovat tärkeitä muun muassa lapsen

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot