Vammais- palveluopas. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1"

Transkriptio

1 2011 Vammais- palveluopas 1

2 2

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6. Kehitysvammahuolto 9 7. Kriisipalvelut Kotiin saatavat palvelut Kuntoutus Kuulolähipalvelu Liikenteeseen ja kulkemiseen liittyvät palvelut Liikunta ja harrastustoiminta Lyhytaikainen kodin ulkopuolinen hoito Lääkekorvaukset Maksukatto Matkustaminen Mielenterveyspalvelut Näkövammaisten kirjasto Celia Potilasasiamies Päihdepalvelut Päivähoito ja koulutus Päivätoiminta Reseptien uusinta Seurakunta Sopeutumisvalmennus Sosiaaliasiamies Taloudelliset tukitoimet Tulkkipalvelut Työkyvyttömyyseläke Vammaisneuvosto Paikallisia sairaus- ja vammaisjärjestöjä 41 3

4 4

5 1. Johdanto Tämä opas on koottu Vammaisneuvoston aloitteesta. Opas on tarkoitettu vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa avuksi, kun he tarvitsevat neuvoja ja apua erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Opas keskittyy niihin Nurmijärven kunnan ja muiden toimijoiden tarjoamiin palveluihin ja toimintamahdollisuuksiin, jotka ovat tarjolla erityisesti vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Myös muut kunnan palvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille vammasta tai sairaudesta riippumatta. Oppaaseen ei mahdu kaikki tieto, mutta se auttaa toivottavasti alkuun. Lisätietoja antavat oppaassa mainitut tahot Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on yhteenveto ja suunnitelma niistä palveluista sekä tukitoimista, joita henkilö tarvitsee asumisessa, liikkumisessa, opiskelussa, työssä ja harrastuksissa. Palvelusuunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti henkilön nykytilannetta ja hänen saamiaan palveluita ja tukitoimia, kartoitetaan asiakkaan tilanne (esim. henkilö- ja yhteystiedot, sosiaaliturva, sosiaali- ja terveyspalvelut, päivittäinen toiminta, vamma/sairaus, selviytyminen ja avuntarve päivittäisissä toiminnoissa, asuminen, kuntoutus, sosiaalinen verkosto) ja laaditaan suunnitelma tulevaisuutta varten. Palvelusuunnitelma on laadittava aina, ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai jollei suunnitelma ole muutoin ilmeisen tarpeeton. Henkilökohtaisen palvelusuunnitelman laativat yhdessä kunnan viranomaiset, vammainen henkilö itse ja hänen huoltajansa tai omaisensa. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin. Suunnitelmaan kirjattuja palveluja on erikseen haettava. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) (vammaispalvelut alle 65-vuotiaat), sosiaaliohjaaja puh. (09) (vammaispalvelut yli 65-vuotiaat), sosiaalityöntekijä puh. (040) (kehitysvammahuolto) ja sosiaaliohjaaja puh. (040) (kehitysvammahuolto) 5

6 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu Liikkumisen ja toimintakyvyn helpottamiseen tarvittavat apuvälineet saa lyhyt- tai pitkäaikaislainaan maksutta. Hoitotarvikkeita varten tarvitaan lääkärin tai hoitajan lähete. Lisätietoja: Apuvälineyksikkö ja hoitotarvikejakelu sijaitsee pääterveysasemalla ja on auki ma, ke klo ja ja pe klo ja Puhelinaika ma, ke ja pe klo 8-10, puh. (09) Asuminen 3.1. Kunnan vuokra-asunnot Hakemukset kunnan vuokra-asuntoihin voi täyttää sähköisesti, tai toimittaa paperimuodossa Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:lle, osoite Keskustie 5, Nurmijärvi. Asuntohakemuksen voi jättää myös Klaukkalan yhteispalvelupisteeseen, osoite Kuonomäentie 2, Klaukkala. Kissankellon ja Heikkarin palvelutalojen asuntojen hakemukset toimitetaan Onnenkimpale ry:lle, osoite Heikkarinkuja 4, Nurmijärvi. Asuntotoimen kautta saa tietoja sellaisista kunnan vuokrataloista, jotka soveltuvat liikuntarajoitteisille henkilöille. Lisätietoja: Nurmijärven vuokra-asunnot puh. (09) klo 9-12, Onnenkimpale ry puh vuokra-_ja_asumisoikeusasunnot/vuokra-asunnot 3.2. Palveluasuminen Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin eri- 6

7 tyisen runsaasti. Palveluasuminen voidaan toteuttaa omassa kodissa eri palvelujen turvin tai palveluasumisyksikössä/palvelutalossa. Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluasumisen tarvetta ja mahdollisuuksia voidaan selvittää asumisvalmmennuksen tai kokeilun avulla. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) Asunnon muutos- ja korjaustyöt 4.1. Vanhusten ja vammaisten korjausavustukset Kunta voi myöntää avustuksia vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamisiin sosiaalisin perustein. Korjausavustusta voi saada, jos vähintään yksi asukkaista on täyttänyt 65 vuotta tai on vammainen ja jos tulo- ja varallisuusrajat eivät ylity. Yleensä avustus on enintään 40-70% hyväksyttävistä kohtuullisista korjauskustannuksista. Pääsääntöisesti avustusta ei myönnetä, jos korjaustyö on aloitettu ennen kuin avustuspäätös on tehty. Avustuksen hakuaika on vuosittain keväällä. Lisätietoja: Nurmijärven kunta, tarkastusrakennusmestari puh asumisen_tuet_ja_avustukset/korjaus-_ja_energia-avustukset 4.2. Sotainvalidien ja veteraanien korjausavustukset Vanhustyön Keskusliitolla on alueellisia korjausneuvojia, jotka avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja avustusten hakemisessa. Lisätietoja: Uudenmaan alueen korjausneuvoja puh korjausneuvonta/ 7

8 4.3. Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Asunnon muutostyöt voidaan korvata vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Tavoitteena on, että asiakas pystyy toimimaan omassa kodissaan ja sen välittömässä lähiympäristössä mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi ovien leventäminen ja kynnysten poistaminen, luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen ja kiinnittäminen, wc:n ja kylpyhuoneen muutostyö, näkövamman aiheuttamat valaistusmuutostyöt. Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat mm. nostolaitteet, hälytyslaitteet tai muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Muutostöiden tarpeellisuuden ja toteuttamistavan arvioivat toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja yhdessä asiakkaan ja rakennusalan asiantuntijan kanssa. Muutostöinä korvataan kohtuulliset kustannukset ja aloite muutostöistä tulee tehdä ennen töiden aloittamista. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) (alle 65-vuotiaat) ja sosiaaliohjaaja puh. (09) (yli 65-vuotiaat). asunnon_muutostyot_seka_apuvalineet_ja_laitteet 8

9 5. Edunvalvojatoiminta Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, ettei hän kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia tai muita asioitaan. Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Edunvalvojana voi toimia omainen, mutta edunvalvojaksi määrätään usein myös yleinen edunvalvoja. Toimintakyvyn heikkenemiseen voi myös varautua etukäteen tekemällä edunvalvontavaltuutuksen. Lisätietoja: Hyvinkään maistraatti, Urakankatu 1, Hyvinkää, puh. (071) vaihde tai Hyvinkään oikeusaputoimisto, Yleinen edunvalvonta puh. (019) klo Kehitysvammahuolto 6.1. Palvelut ja tukitoimet Erityishuoltona myönnettävien palveluiden tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, edistää hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan, sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona. Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja neuvovat ja opastavat kehitysvammaista henkilöä ja hänen perhettään erityishuollosta annetun lain mukaisista ja muista kehitysvammaisille tarkoitetuista palveluista. Erityishuoltona myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita perhe ja kehitysvammainen henkilö tarvitsevat selviytyäkseen arjessa. 9

10 Erityishuoltona myönnettävät palvelut ilmenevät asiakkaalle vahvistettavassa erityishuolto-ohjelmassa, eho:ssa. Nurmijärven kunnan tuottamia kehitysvammapalveluita ovat: erityisopetus, aamu- ja iltapäivähoito Kivenpuiston koulun oppilaille, työ- ja päivätoiminta, tuettu työllistäminen ja asumispalvelut. Palveluita ostetaan myös kehitysvamma-alan palveluntuottajilta esim. asuminen, lyhytaikainen asuminen, kehitysvammaneuvola, lyhytaikainen ja pitkäaikainen perhehoito ja leiritoiminta. Lisätietoja: Sosiaalityöntekijä puh (parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 11-12) tai sosiaaliohjaaja puh Päivähoito Aleksi Päivähoito Aleksi tarjoaa Kivenpuiston koulun kehitysvammaisille oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa. Palvelua tarjotaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti. Päivähoidon tarkoituksena on tukea vanhempien työssäkäyntiä. Iltapäivähoitoa tarjotaan klo , aamuhoitoa järjestetään tarvittaessa. Hoitoa tarjotaan myös koulun loma-aikoina, lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin yksikkö on suljettu neljän viikon ajan. Loma-ajanhoitoa järjestetään ma-pe klo Päivähoitoon haku tapahtuu edellisen vuoden maaliskuussa erillisellä hakulomakkeella. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus lapsen diagnoosista. Mikäli hoidontarve ilmenee lukuvuoden aikana, tulee ottaa yhteyttä päivähoidon vastaavaan ohjaajaan. Päivähoidosta ei peritä maksua alla 16 -vuotiailta. Lisätietoja: Vastaava ohjaaja puh tai sosiaaliohjaaja puh Työ- ja toimintakeskus Nurmijärven kunnan työ- ja toimintakeskuksessa työskentelee kehitysvammaisia aikuisia henkilöitä. Toimintamuotoina työ - ja toimintakeskuksessa ovat vaihtelevat alihankintatyöt, kankaanpainanta, kudonta, kiinteistö- ja pihanhoito sekä muu virikkeellinen toiminta. Viikko-ohjelmassa on mukana myös liikuntaa ja ulkoilua sekä rentoutus- ja musiikkituokiota. 10

11 Työ- ja toimintakeskuksen toiminta perustuu suunnitelmalliseen aikuisuutta ja yksilöllisyyttä tukevaan ohjaukseen. Yksikön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää kehitysvammaisen aikuisen elämänhallintataitoja. Lisätietoja: Työ- ja toimintakeskuksen johtaja puh tai (09) Avotyö ja tuettu työ Avotyötoiminta on kehitysvammaisille ja osatyökykyisille henkilöille tarkoitettua työtoimintaa tavallisella työpaikalla. Avotyön päätarkoitus ei ole työn tekeminen, vaan erilaisten taitojen oppiminen ja kuntoutus. Avotyössä oleva henkilö ei ole työsuhteessa työnantajaan. Avotyöstä maksetaan työosuusrahaa. Tuettu työllistyminen on kehitysvammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisväylä. Kehitysvammainen tai osatyökykyinen henkilö työllistyy normaaliin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille, työvalmentajan tuella. Lisätietoja: työvalmentaja puh tai Asuminen Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus vakituisen asumisen palveluihin. Nurmijärven kunnalla on oma kehitysvammaisten asuntola, jossa on 8 vakituisen asumisen paikkaa ja 1 tilapäishoitopaikka. Lisäksi kunnan alueella toimii tuetun asumisen ohjaaja, jonka asiakkaita ovat itsenäisesti omassa asunnossaan asuvat kehitysvammaiset henkilöt. Nurmijärven kunta ostaa asumispalveluja ja lyhytaikaista asumista myös yksityisiltä palveluntuottajilta ja kuntayhtymiltä. Suurimmat palveluntuottajat ovat kuntayhtymä Eteva ja Rinnekoti-Säätiö. Mikäli kehitysvammainen henkilö tarvitsee vakituista asumista hän tai hänen läheisensä voivat olla yhteydessä kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan. Lisätietoja: Sosiaalityöntekijä puh (parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 11-12) tai sosiaaliohjaaja puh

12 7. Kriisipalvelut 7.1. Auttavat puhelimet Palveleva puhelin puh , päivystys su to klo 18 01, pe la klo Palvelevan puhelimen verkkoauttamispalvelu on osoitteessa Valtakunnallinen kriisipuhelin/suomen Mielenterveysseura ma-pe klo 9-06, la klo 15-06, su klo Vertaistukipuhelin vammaiselta vammaiselle pe klo puh. (09) (Kynnys ry.). SOS - keskus (09) Vanhempainpuhelin (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) , ma 10-13, ti ja 17-20, ke 10-13, to Lasten ja nuorten puhelin (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) ma-pe 14-20, la ja su Valtakunnallinen kuurojen auttava linja (Kuurojen palvelusäätiö) ma,ke ja pe tekstiviestit , sähköposti 7.2. Sosiaalipäivystys ja kriisiapu Keski-Uudenmaan alueella toimii Kuuma-kuntien sekä Hyvinkään yhteinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys. Sosiaalipäivystyksen tavoitteena on varmistaa sosiaalipalvelujen saatavuus kiireellisissä tilanteissa virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystyksen päivystäjän tavoittaa hätäkeskuksen kautta, puh Hyvinkään kriisikeskus tarjoaa kriisiapua myös virka-ajan ulkopuolella traumaattisen tapahtuman kokeneille ihmisille (esim. läheisen kuolema, itsemurha, onnettomuus). Yhteydenotot viranomaisten kautta tai henkilökohtaisesti puhelinaikana ma, to, la klo puh

13 8. Kotiin saatavat palvelut 8.1. Ateriat Ruokailumahdollisuus arkipäivisin lounasaikaan klo 11 13: Kirkonkylässä Toreeninhovissa, osoite Rajamäentie 9 A Kirkonkylässä Heikkarin Helmessä, osoite Heikkarinkuja 4 Kirkonkylässä Ateriakeitaassa, osoite Keskustie 2 A (klo 12-13) Klaukkalan Suopursussa, osoite Suopolku 3. Rajamäen päiväkeskuksessa, osoite Ratakuja 7 (klo 11-12) lukien kokeiluluonteisesti Paikallisista ravintoloista voi tiedustella ruuan kotiin kuljetusta. Kotihoidon tukipalveluna on mahdollista saada lämmin ateria kotiin arkipäivinä. Ateriapalvelu on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneelle henkilölle, joka ei kykene itse laittamaan ruokaa. Tiedustelut kotihoidon tiimivastaavilta, katso Kotihoito Kotihoito Kotihoito tarjoaa palveluja vanhuksille ja pitkäaikaissairaille, jotka tarvitsevat tilapäisesti tai säännöllisesti apua. Kotihoidon tavoitteena on auttaa ja tukea asiakkaan selviytymistä kotioloissa. Palveluista sovitaan kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka tehdään yhdessä henkilökunnan, asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Kotihoidon asiakasmaksu määräytyy suunnitelman mukaisen hoitoon käytettävän ajan sekä asiakkaan tulojen perusteella. Kotihoidon tukipalveluita ovat pyykki-, ateria-, ja päiväkeskuspalvelut. Nurmijärven kunnan kotihoitotiimit Kotihoito tekee tiimityötä Kirkonkylän, Klaukkalan ja Rajamäen alueilla. Aluejako noudattaa pääosin omalääkärien aluejakoa. Kotihoidon sairaanhoitajat toimivat tiimivastaavina ja asiakkaalle sovitaan omahoitaja. Uusien asiakkaiden ja palvelutarpeen arvioinnin osalta yhteydenotot tiimivastaaviin. 13

14 Kirkonkylän alue Kirkonkylän tiimi Tiimivastaavat puh ja Toreeninmäen tiimi Tiimivastaavat puh ja Kotihoidon johtaja puh Leenankodin tiimi Vastuusairaanhoitaja puh Leenankodin henkilökunta puh. (09) (klo 7 21) Klaukkalan alue Tiimi 1 - Tiimivastaava puh Tiimi 2 - Tiimivastaava puh Tiimi 3 - Tiimivastaava puh Kotihoidon johtaja puh Rajamäen alue Kiljavantien tiimi Tiimivastaava puh Tornitien tiimi Tiimivastaava puh Kotihoidon johtaja puh Yksityiset palveluntuottajat Lisätietoja Nurmijärven alueella toimivista yksityisistä kotipalvelu- ja kotisairaanhoitoyrityksistä saa puhelinluettelon keltaisilta sivuilta, paikallislehdistä tai kunnan kotisivuilta yritysrekisteristä, ja yrittäminen/yritysrekisteri. sivuilta löytyy monipuolisesti palveluita tarjoavia yrityksiä. Yrittäjät neuvovat kotitaloustyön verovähennysoikeuden käyttämisestä Lastenhoitopalveluja tarjoavia järjestöjä Väestöliiton lastenhoitopalvelu tuottaa ammatillista lastenhoitoa pääkaupunkiseudulla ja ympäristökunnissa lapsiperheille maksua vastaan. Lastenhoitoapua on saatavilla kaikkina viikonpäivinä. 14

15 Raha-automaattiyhdistys tukee yksityisasiakkaille tarkoitettua lastenhoitajapalvelua. Lastenhoitopalvelun hoitomaksut voi vähentää kotitalousvähennyksenä tietyin ehdoin henkilöverotuksessa. Lisätietoja: Väestöliiton lastenhoitopalvelu puh. (020) (Tilaukset puhelimitse arkisin klo 8-16, juhlapyhien aattona klo 8-13) Omakotitalkkari Nurmijärven Omakotiyhdistyksen palkkaama omakotitalkkari antaa asumista helpottavia palveluja lähinnä ikääntyneille omakoti- ja rivitaloasukkaille, esim. siivousta, kiinteistön kunnostusta, puutarha- ja pihatöitä, lumenluontia, hiekoitusta, asiointia. Palvelu on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Palvelusta peritään 7 /tunti jäseniltä. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 vuodessa. Lisätietoja: Omakotitalkkari puh klo 8-15 tai Nurmijärven omakotiyhdistys, yhteyshenkilö puh Omaishoidon tuki Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevälle kunta voi myöntää omaishoidontukea. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka sisältää hoidettavalle järjestettävät palvelut sekä hoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidontukea haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa palveluohjaajalta, sosiaalitoimistosta, Klaukkalan yhteispalvelupisteestä ja kunnan kotisivuilta Omaishoitajien ohjattu keskustelu- ja tukiryhmä kokoontuu kuukausittain. Valtakunnallisen omaishoitajayhdistyksen tai Kelan kautta omaishoitajan on mahdollista hakea lomaa tai kuntoutusta. Lisätietoja: palveluohjaaja, Sairaalantie 2, Nurmijärvi puh. (09) klo koti-_ja_asumispalvelut/omaishoidontuki Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Hämeentie 105 A, Helsinki, puh

16 8.6. Henkilökohtainen apu Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Välttämättömästä ja toistuvasta toisen henkilön avun tarpeesta on kyse silloin, kun avun tarve on sekä määrällisesti runsasta, että silloin kun se on jatkuvaluonteista tai määrällisesti vähäisempää, mutta toistuvaa. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) perhe-_ja_sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/henkilokohtainen_apu 8.7. Turvapuhelin Turvapuhelimen voi hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta. Nurmijärven kunnalla on sopimus turvapuhelinpalvelusta Esperi Care Oy:n kanssa. Lisätiedot: Esperi Care Oy puh Kuntoutus 9.1. Ammatillinen kuntoutus Työkyvyn heiketessä sairauden tai vamman vuoksi, henkilö voi saada Työeläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai Kelan ammatillista kuntoutusta. Tähän voivat kuulua kuntoutustarpeen selvittely, kuntoutustutkimus, työ- ja koulutuskokeilut, työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus, työhön-valmennus sekä perus-, jatko- ja uudelleenkoulutus ja elinkeinotuki yritystoimintaan. Kela kustantaa asiakkaan työssään ja opiskelussaan tarvitsemat kalliit ja vaativat apuvälineet. Lisätiedot: Kela puh (kuntoutusasiat), Työ- ja elinkeinotoimisto / Nurmijärvi puh tai Vakuutuskuntoutus VKK ry puh. (09)

17 9.2. Fysioterapia Fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka avulla pyritään liikkumis- ja toimintakyvyn parantamiseen ja/tai ylläpitämiseen fysioterapian keinoin. Toiminta kattaa eri ikäryhmät neuvolaikäisistä vauvoista vanhuksiin. Fysioterapiaan pääsee terveyskeskuslääkärin, työterveyslääkärin, neuvola- ja kouluterveydenhoitajien sekä sairaalojen lähetteellä. Liikuntaan liittyvään neuvontaan ja tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisevään ohjaukseen pääsee ilman lähetettä. Fysioterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana. Lisätiedot: Ajanvaraus puh. (09) (aikuiset), puh. (040) (lapset Klaukkala), puh. (040) (lapset Nurmijärvi) ja puh. (040) (vanhustyö). kuntoutus_ja_apuvalinepalvelut/fysioterapia 9.3. Kuntoutusohjaus Kuntoutusohjaajan tehtävänä on tukea, ohjata ja neuvoa asiakasta ja hänen läheisiään sairauden tai vamman aiheuttamassa elämänmuutoksessa sekä ohjata ja neuvoa kuntoutusprosessin käynnistämisessä sekä sairaudesta tai vammasta aiheutuvien psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien selvittämisessä ja kuntoutumisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn edistämisessä. Kuntoutusohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkielämänsä selviytymistä ja palvelujen tarvetta. Lisätietoja: Sairaalan kuntoutusohjaajat tai järjestöjen kuntoutusohjaajat Lääkinnällinen kuntoutus/apuvälineet Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjen selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluita (esim. liikkumisen ja näönkäytön ja päivittäisten toimintojen apuvälineet), joita on mahdollisuus saada pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi. 17

18 Perusterveydenhuollossa lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä. Lääkinnällistä kuntoutusta haetaan asiantuntija-arvion perusteella. Päätökset tehdään lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuksen ja saatujen tietojen pohjalta. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat: apuvälinepalvelut, fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, muu terapia sekä erityisterapiat (esim. musiikki- ja ratsastusterapia), neuropsykologinen kuntoutus, laitoskuntoutusjaksot ja sopeutumisvalmennus. Lisätietoja: yhteyshenkilö fysioterapeutti puh sekä Kela puh (kuntoutusasiat). kuntoutus_ja_apuvalinepalvelut/laakinnallinen_kuntoutus Puheterapia Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen- ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen avulla. Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeutta puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa. Asiakas voi hakeutua itse oman alueensa puheterapeutille tai hän voi tulla lääkärin, neuvolan tai päivähoidon suosituksesta. Lisätietoja: puh. (09) kuntoutus_ja_apuvalinepalvelut/puheterapia 9.6. Rintamaveteraanien kuntoutus Veteraaneilla on mahdollisuus hakea avo- ja laitoskuntoutukseen. Laitoskuntoutusjaksot järjestetään pääasiassa veteraanien toivomissa kuntoutuspaikoissa. Avokuntoutusta saa Nurmijärvellä sijaitsevissa yksityisissä fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai 18

19 kotona. Avokuntoutuksena on mahdollista antaa myös pelkkää jalkojenhoitoa. Hakulomakkeita saa terveysasemilta ja hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto omalääkäriltä. Hakemukset toimitetaan sosiaali- ja terveystoimen toimialasihteerille os. Keskustie 2 A, Nurmijärvi Rintamaveteraanien muut palvelut Nurmijärveläiset rintamatunnuksen omaavat veteraanit saavat käydä Rajamäen Uimahallissa maksuttomasti uimassa. Vuosikortin uintia varten voi hankkia joko liikuntapalveluista (Keskustie 2 A, Nurmijärvi) tai Rajamäen Uimahallista (Kuntolanpolku 1, Rajamäki). Korttia lunastettaessa on näytettävä tammenlehväpinssi ja henkilöllisyys todistettava tarvittaessa. Lisätietoja: liikuntasuunnittelija puh Veteraanit on vapautettu terveyskeskus- ja terveyskeskuspäivystysmaksusta. Veteraaneilla on oikeus käyttää kunnallista hammashoitoa. Maksua ei peritä tarkastuksesta ja ennaltaehkäisevästä hoidosta. Yksityishammaslääkärin tai erikoishammasteknikon palkkiosta korvaus haetaan Kelalta. Nurmijärven terveyskeskus tarjoaa valtuuston myöntämällä erillisellä määrärahalla veteraanitunnuksen omaaville henkilöille tuettua siivouspalvelua. Siivouksen omavastuuosuus on 5 /tunti ja palvelua on mahdollisuus saada vuosittain 2 4 tuntia/talous. Yhteydenotot kotihoidon johtajiin: Kirkonkylä puh Klaukkala puh Rajamäki puh Kaunialan sairaala järjestää avustajatoimintaa sotainvalideille, veteraaneille ja heidän puolisoilleen kotona asumisen tukemiseen. Avustaja auttaa mm. ruuanlaitossa, vaate- ja pyykkihuollossa, ylläpitosiivouksessa, kaupassa käynnissä ja ulkoilussa sekä voi toimia saattajana ja kotimiehenä omaishoitajan asioinnin aikana. Lisätietoja: Kaunialan sairaala puh. (09)

20 Veteraaneille Kela voi maksaa rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää. Veteraanilisää maksetaan henkilölle, joka saa ylimääräistä rintamalisää ja lisäksi joko korotettua tai ylintä hoitotukea. Lisätietoja: Kela puh. (020) ma-pe klo Sotainvalidien kuntoutus Sotainvalidien ja vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutusta haetaan Valtiokonttorista ma pe klo 9-13, puh. (09) Toimintaterapia Toimintaterapian tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä, korjata toimintakyvyn rajoituksia tai parantaa elämänlaatua rajoituksista huolimatta. Toimintakykyyn kuuluu itsestä huolehtiminen, työn tekeminen, vapaa-ajan viettäminen, leikkiminen ja vuorovaikutuksessa oleminen. Toimintakykyä voi rajoittaa erilaiset kehitykseen liittyvät hankaluudet, sairaudet, vammat tai ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset. Pyrkimyksenä on, että yksilö selviytyy mahdollisimman omatoimisesti omassa elinympäristössään. Toimintaterapiaa toteutetaan vastaanotolla ja kotikäynteinä. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Lisätietoja: Toimintaterapeutit puh (alle 65-vuotiaat Kirkonkylä, Rajamäki, Nukari ja Röykkä), puh (alle 65-vuotiaat Klaukkala, Lepsämä, Perttula, Metsäkylä ja Palojoki), puh. (040) (yli 65-vuotiaat), puh. (040) (lapset Kirkonkylä, Rajamäki, Perttula, Röykkä, Nukari, Palojoki ja Herunen) puh. (040) (lapset Klaukkala, Lepsämä, Luhtajoki ja Metsäkylä). 20

21 10. Kuulolähipalvelu Keski-Uudenmaan Kuulonhuolto ry. järjestää kuulolähipalvelutilaisuuksia, joissa vapaaehtoiset opastavat kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä ja järjestävät kommunikaatiotaitojen ryhmäopetusta. Vapaaehtoiset myös antavat vertaistukea, neuvovat kuuloon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja ohjaavat asiakkaita palveluiden piiriin. Kuulolähipalvelutoiminta täydentää kunnan kuulohuollon palveluita ja on asiakkaalle ilmaista. Tilaisuuteen voivat tulla myös omaiset tai läheiset. Vapaaehtoiset pitävät kuulolähipalvelutunteja vanhusten palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa tai käyvät huonokuntoisten vanhusten kotona. Tilaisuuksista ilmoitetaan yhdistyksen tiedotteissa, paikallislehtien palstoilla ja teksti-tv:ssä. Tilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä Keski-Uudenmaan kuulonhuolto ry:n jäsenyyttä. Lisätietoja: Keski-Uudenmaan Kuulohuolto ry, puheenjohtaja puh Liikenteeseen ja kulkemiseen liittyvät palvelut Autoveron palautus ja muu auton hankinnantuki vammaisuuden perusteella Vammainen henkilö voi saada joko kokonaan tai osittain autoveron takaisin omaan käyttöönsä tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään Suomessa hakijan omistukseen. Palautusta voi saada autoverolaissa säädettyjen edellytysten mukaan. Autoveronpalautusta haetaan kirjallisesti Eteläiseltä tullipiiriltä osoitteella Hangon tulli, Hanko. Lisätietoja: Valtakunnallinen tullineuvonta puh. (020)

22 Vammainen henkilö voi saada vapautuksen ajoneuvoverosta, jos hänelle on myönnetty edellä mainittu autoveronpalautus. Vapautusta voi myös anoa henkilö, jolla on vammaisen pysäköintilupa. Lisätietoja: Ajoneuvoveroneuvonta puh. (020) Vapautus+ajoneuvoverosta.htm Kunnan sosiaalitoimi voi vammaispalvelulain nojalla myöntää tukea auton tai muun liikkumisvälineen hankintaan. Tuki on kunnan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Liikenne- ja tapaturmalakien mukaan voidaan myöntää vaikeasti vammaiselle avustusta tai korotonta lainaa kulkuneuvon hankkimiseen asunnon ja työpaikan välisiä matkoja varten, mikäli kulkuneuvon tarve johtuu vamman aiheuttamista rajoituksista käytettäessä julkisia kulkuneuvoja. Vammaispalvelulain sekä liikenne ja tapaturmalakien nojalla voidaan korvata vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt vakiomalliseen autoon. Lisätietoja: sosiaalityöntekijä puh. (09) Joukkoliikenne ja kuljetuspalvelut Kivenkyyti-palveluliikenne Kivenkyyti palvelee kaikkia Nurmijärvellä liikkuvia. Matalalattiaautojen ansiosta Kivenkyyti sopii hyvin myös vanhuksille, liikuntaesteisille ja lastenvaunujen kanssa liikkuville. Palveluliikenne ajetaan aikataulukirjaseen piirrettyjä reittejä pitkin klo 9-15 välillä. Näiltä ohjeellisilta reiteiltä voidaan poiketa kutsusta reilun kivenheiton verran (n. 1,5 km) aikataulujen salliessa. Kivenkyyti-palvelulinja järjestää tällä hetkellä myös kotikauppakyytiä Nummenpään ja Lepsämän sekä Siippoo-Palojoki alueilla. Ennen klo 9 ja klo 15 jälkeen ajettavat liityntälinjat ajetaan kiinteällä reitillä ja aikataululla eikä niitä tarvitse tilata etukäteen. Liityntälinjat ovat kirjasen lopussa vaaleansinisellä yläpalkilla korostettuna. Palveluliikenteen matkat pitää tilata vähintään tuntia ennen matkan alkua. Matka tilataan puhelinnumerosta (09)

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Liite 3 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela Lapsilisä Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite:

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite: TUKI- JA PALVELUSUUNNITELMA Suunnitelmaan kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta. Suunnitelman alkuperäinen kappale jää rekisterinpitäjälle ja yksi kappale (kopio) annetaan asiakkaalle tai

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUOHJAUS JA NEUVONTA Jyväskylän kaupungin henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja neuvonta alkaen 1.6.2012 Palveluohjaaja Jaana Pekkola, (15.10.2015 alkaen sij. Mari Mäkelä),

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila. Kelan Vammaistuet. Noora Huuskone Projekti, Invalidi ry

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila. Kelan Vammaistuet. Noora Huuskone Projekti, Invalidi ry 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kelan Vammaistuet Noora Huuskone Projekti, Invalidi ry 14.12.2016 2 Sisällys 1 Alle 16 vuotiaiden vammaistuki... 3 1.1 Tuen määrä... 3 2 Yli 16 vuotiaiden vammaistuki...

Lisätiedot

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014

Kela sähköisti palvelunsa. Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Kela sähköisti palvelunsa Kirsi Rautauoma Kela Vantaan-Porvoon vakuutuspiiri 3.4.2014 Etuudet äitiysavustuksesta eläkkeeseen Lapsiperheet Työttömät Eläkeläiset Opiskelijat Sairastaminen Asumisen tuet Kuntoutus

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Mirva Vesamäki ja Päivi Pulli 28.9.2007

Mirva Vesamäki ja Päivi Pulli 28.9.2007 Mirva Vesamäki ja Päivi Pulli 28.9.2007 Vammaispalvelutiimi ½ vammaispalveluiden palveluohjaaja, joka toimii myös ½ asuntolan hoitajana, kaksi kehitysvammaisten kuntoutusohjaajaa, toimintakeskuksen johtaja,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013

Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Vammaispalvelut - tiedätkö oikeutesi Anne Pyyhtiä 26.09.2013 Kunta Kela Vakuutuslaitos Työhallinto Työeläkelaitokset Valtiokonttori 2 On lakisääteinen velvoite ja virkavelvollisuus, johon tulee panostaa

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta

Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Kyh 24.1.2012 10 Kyh liite 5 Kyh 22.5.2012 62 Kyh liite 2 Soveltamisohjeet vihtiläisten veteraanien, puolisoiden ja leskien elämänlaatumäärärahan käytöstä ja kuntoutuksesta Hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot