Potilaskertomuksen ydintiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilaskertomuksen ydintiedot"

Transkriptio

1 Potilaskertomuksen ydintiedot Versio tietotaulukkoon liittyvää ohjeistusta ja luokituksia on käyty tarkemmin läpi oppaassa Taulukossa on pyritty yksilöimään käytettävä luokitus. Joissakin yhteyksissä on käytettävissä vaihtoehtoisia luokituksia, jolloin on listattu useampia luokituksia. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tutkimustuloksen yhteydessä on aina mainittava myös käytetty luokitus ja sen versio (vuosi) Tarvittaessa päiväykseen kirjataan myös kellonaika minuuttitarkkuudella (yyyymmddhhmm) Muutokset ydintietotaulukon versioon: Henkilötietolomakkeen kenttätunnukset (OID) poistettu selkeyden vuoksi Henkilötunnuksen ISO OID tunnus muutettu JHS 159 mukaiseksi Lisätty potilaan yhteystietoihin osoitteen tyyppi Korvattu yhteyshenkilön yksilöintitiedot (henkilötunnus) nimitiedoilla Poistettu lisätieto alle 18 vuotiaasta Selkiytetty useassa kohdassa "ISO OID koodin" tarkoittavan OID yksilöintitunnusta Poistettu th ammattilainen kohdasta varmennetunnus, yksilöinnissä noudatetaan Stakesin ohjeita Hoitojakson ja tapahtuman muutettu palvelutapahtumaksi ja palvelukokonaisuudeksi (vastaamaan uutta lainsäädäntöä), molemmilla on OID yksilöintitunnukset, luokitukselle varattu paikka. Poistettu hoitokokonaisuus, yhteystapa, palvelutapahtuman luonne ja avohoitotoiminto Riskitietokokonaisuus on uusittu Ongelmat ja diagnoosit kohdassa, kts. tarkemmin opas Diagnoosikohtaan on lisätty tiedon lähde Terveyteen vaikuttaviin tekijöihin on lisätty mittareita ja näiden indeksejä Hoitotyön luokituksia on muokattu Hoidok hankkeen määritysten mukaisesti Rokotustietoja on täsmennetty KTL:n palautteen ja asetuksen (421/2004) vaatimuksen mukaisesti Hoitojakson yhteenveto on muutettu palvelutapahtuman yhteenvedoksi ja samalla kohdasta on poistettu yksilöintitunnus (hoidetaan asiakirjan kuvailutiedoissa ja objekteissa) Fysiologisten mittausten listaa on täydennetty lämpötilan mittaamisella Elinluovutuskortti ja hoitotahto on poistettu. Niiden olemassaolo mainitaan Riskitietojen Hoidossa huomioitavissa tiedoissa ja ovat lomakkeita kuten muutkin

2 Muutokset ydintietotaulukkon versioon: Koodiston OID yksilöintitunnukset on poistettu sillä ne löytyvät koodistopalvelimelta Koodistoissa käytetään koodistopalvelimella olevaa virallista nimeä. Potilaan perustiedot: Yhteystietoihin lisätty Tulkin tarve Yhteyshenkilön etunimen tyyppi ja sukunimen tyyppi kentät on lisätty taulukkoon Yhteyshenkilötietoihin on lisätty laillinen edustaja/ huoltaja potilasasiakirja asetusluonnoksen perusteella. Huoltajista lisätietoina huoltajien välinen tehtävien jako ja huoltajuussuhteen voimassaolo. Yhteyshenkilötietoihin on lisätty myös edunvalvoja, edunvalvonnan alkamispäivämäärä, edunvalvonnan loppumispäivämäärä, edunvalvonnan tehtävien jako, edunvalvontatieto nantajan vakuutusyhtiö lisätty potilasasiakirja asetuksen perusteella. Turvakielto lisätty Pokasessa ilmenneen tarpeen perusteella Palvelun antaja on muutettu palvelun toteuttajaksi Hoidon antajan tunnistetiedoissa terveydenhuollossa toimiva henkilö on muutettu terveydenhuoltoa toteuttavaksi henkilöksi Palvelutapahtuman ja kokonaisuuden tunnistetiedoista on poistettu Palvelutapahtuman nimi ydindokumentin mukaisesti Palvelutapahtuman tyyppi ilmaistaan earkisto Palvelutapahtuman laji koodistolla Palvelutapahtuman ja kokonaisuuden tunnistetietoihin on lisätty palvelukokonaisuuden ajankohta Terveydenhuollon ammattihenkilö, organisaatio ja päiväys kentät ovat tiettyjen ydintietojen osalta päällekkäisiä merkinnän kuvailutietojen kanssa, joten ne on poistettu taulukosta Riskin vakavuus poistettu Diagnoosin tarkenne kenttä lisätty taulukkoon. Terveyteen vaikuttaviin tekijöihin on lisätty tupakoinnin määrä ja status Fysiologiset mittaukset: FinLOINC sekä lisätty mittalaite. Hoitotyön osuus on päivitetty Hoidata hankkeen mukaiseksi Tutkimuksiin on lisätty tiedon lähde ja säteilyannos Toimenpiteisiin lisätty pää/sivutoimenpide sekä lausunto löydöksistä on muutettu toimenpidekertomukseksi Lääkehoito: Lääkkeen nimi ja vahvuus kokonaisuus on vaihdettu lääkemääräys kokonaisuudeksi Lääkemääräys tietoihin on lisätty seuraavat kentät: lääkevalmisteen kauppanimi, vahvuus, vahvuuden yksikkö, lääkemuoto, pakkauskoko, pakkauskoon yksikkö, lääkepakkauksen yksilöintinumero (VNR), määrääjä, määräämisajankohta Lääkityksen aloittamis tai muuttamispäiväykseen on yhdistetty lopettamispäiväys Lääkehoidon aloituksen ja muutoksen syyhyn on yhdistetty lopettamisen syy Lääkkeen antoon liittyvät tiedot on lisätty: lääkevalmisteen kauppanimi, lääkekoodi, vahvuus, vahvuuden yksikkö, lääkemuoto, annostelutapa,infuusionopeus, kokonaisvolyymi, kokonaisaika, lääkityksen aloittamis,muuttamis tai lopettamispäiväys, lääkityksen antopäiväys ja terveydenhuoltoa toteuttavan henkilön ja organisaation tiedot Lääkkeen vaihdettavuus ilmaistaan AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa koodistolla Tiedon lähde on lisätty taulukkoon Rokotukset: rokotepakkauksen yksilöintinumero lisätty (VNR) Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot:palveluala poistettu, koska terveysalan palveluluokituksen mukaan ilmaistaan ainoastaan palvelut

3 Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Potilaan perustiedot Potilaan yksilöintitiedot Etunimet Etunimen tyyppi HL7 nimitietotyyppi ja koodistot Sukunimet Sukunimen tyyppi HL7 nimitietotyyppi ja koodistot Nimihistoria Henkilötunnus ISO OID Väliaikainen henkilötunnus ISO OID Syntymäaika yyyymmddhhmm Kuolinaika yyyymmddhhmm Sukupuoli AR/YDIN Sukupuoli Potilaan yhteystiedot Osoite Osoitteen tyyppi HL7 osoite tietotyyppi ja koodistot Kotikunta VRK/Stakes Kuntakoodit 2003 Puhelin, faksi, sähköposti Ammatti TK Ammattiluokitus 2001 Äidinkieli SFS Kielikoodisto Asiointikieli SFS Kielikoodisto Tulkin tarve Yhteyshenkilö Etunimet Etunimen tyyppi HL7 nimitietotyyppi ja koodistot Sukunimet Sukunimen tyyppi HL7 nimitietotyyppi ja koodistot Sukulaisuus AR/YDIN Sukulaisuus Huoltaja/laillinen edustaja Huoltajien välinen tehtävien jako AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Huoltajuussuhteen voimassaolo voimassa/päättynyt Edunvalvoja Edunvalvonnan alkamispäivämäärä yyyymmdd Edunvalvonnan loppumispäivämäärä yyyymmdd Edunvalvonnan tehtävien jako AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Edunvalvontatieto Toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu/ Henkilön toimikelpoisuutta on rajoitettu osittain/ Henkilö on julistettu vajaavaltaiseksi Yhteyshenkilön ensisijaisuus AR/YDIN Yhteyshenkilön ensisijaisuus Yhteyshenkilön osoite Yhteyshenkilön Puhelin Turvakielto Alkupvm yyyymmdd Päättymispäivä yyyymmdd nantajan vakuutusyhtiö

4 Hoidon antajan tunnistetiedot Palvelun toteuttaja Organisaation yksilöintitunnus ISO OID Nimi Erikoisala Hilmo Terveydenhuollon erikoisalat Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö Nimi SV koodi / muun terveydenhuollon ammattilaisen yksilöinti ISO OID Ammattikoodi ja luokitus TK Ammattiluokitus 2001 Palvelutapahtuman ja palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Palvelutapahtuman tunnistetiedot Palvelutapahtuman tyyppi earkisto Palvelutapahtuman laji Palvelutapahtuman yksilöintitunnus ISO OID Ajankohta yyyymmdd yyyymmdd Palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Palvelukokonaisuuden nimi Palvelukokonaisuuden luokitus Palvelukokonaisuuden yksilöintitunnus ISO OID Palvelukokonaisuuden ajankohta yyyymmdd yyyymmdd

5 Ongelmat ja diagnoosit Riskitiedon aste (Kriittiset tiedot / Keskeiset hoidossa huomioitavat tiedot) AR/YDIN Riskitiedon aste Riskitiedon tyyppi AR/YDIN Riskitiedon tyyppi Riskin nimi tai kuvaus (luokituksen virallinen teksti + vapaamuotoinen teksti/käyttönimi) Riskin koodiarvo ja käytetty koodisto/luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10, Stakes Toimenpideluokitus, AR/YDIN ABO Veriryhmä Selite, riskin huomiointi potilaan hoidossa vapaamuotoinen teksti Riskitietoon liittyvä tieto (esim lääkeaine) luokituksen virallinen teksti + vapaamuotoinen teksti Riskitietoon liittyvän tiedon koodaus ja koodisto (esim. lääkeaine) Lääkelaitos ATC Luokitus, RhD veriryhmä Pysyvyys AR/YDIN Pysyvyys Varmuusaste AR/YDIN Varmuusaste Linkki kertomustekstiin jossa riski on todettu CDA linkkirakenne Tiedon lähde AR/YDIN Tiedon lähde Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Ammattilaisen ja organisaatio OID tunnus Päiväys, riskitiedon anto minimitarkkuus yyyy, voi olla tarkempi yyyymmdd Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Ammattilaisen ja organisaatio OID tunnus Päiväys, riskitiedon poisto minimitarkkuus yyyy, voi olla tarkempi yyyymmdd Hoidon syy Pää ja sivu (0 n) Nimi, hoidon syyn kuvaus Hoidon syyn koodi ja luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus Diagnoosi Pää ja sivudiagnoosit (0 n) AR/YDIN Diagnoosin ja toimenpiteen ensisijaisuus Diagnoosin nimi Diagnoosikoodi ja luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus Diagnoosin tarkenne Diagnoosin tila Koodi, varmuusaste AR/YDIN Varmuusaste Koodi, pysyvyys AR/YDIN Pysyvyys Koodi, diagnoosin tyyppi AR/YDIN Diagnoosin tyyppi Diagnoosin episoditunnus Tiedon lähde AR/YDIN Tiedon lähde Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, diagnoosin anto minimitarkkuus yyyy, voi olla myös tarkempi yyyymmdd Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, diagnoosin päättyminen yyyymmdd Terveyteen vaikuttavat tekijät Tupakointi Tupakointistatus Tupakoinnin määrä askivuosina tai savuketta vuorokaudessa (LOINC , LOINC: ) Nikotiiniriippuvuus Fagerström 2 kohdan nikotiiniriippuvuustestin indeksiluku Päihteet AUDIT Liikunta UKK liikkumisresepti Raskaus AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Ravitsemus Fysiologiset mittaukset Mittauksen nimi Mittauskoodi ja luokitus FinLOINC Mittaustapa Mittaustulos Mittalaite

6 Hoitotyö Hoidon tarve (kirjatun hoidon kannalta merkittävä hoidon tarve) Nimi Koodi ja luokitus Hoitotyö Tarveluokitus (SHTaL)/muiden ammattiryhmien luokitukset Hoidon tarpeen tila ks. diagnoosin tila, varmuusaste Koodi ja luokitus AR/YDIN Varmuusaste Toiminto (kirjatun hoidon kannalta merkittävä toiminto) Nimi Koodi ja luokitus Hoitotyö Toimintoluokitus (SHToL)/ muiden ammattiryhmien luokitukset Hoidon tulokset (hoidon vaikutus arvioituun hoidon tarpeeseen ja toteutuneeseen hoitoon) Nimi Koodi ja luokitus Hoitotyö SHTaL/SHToL Tilanne Koodi ja luokitus Hoitotyö Tulosluokitus (SHTuL) Hoitoisuus Hoitoisuus Koodi ja luokitus OPCq Hoitotyön yhteenveto ks. Palvelutapahtuman yhteenveto Tutkimukset Tutkimuksen nimi Tutkimuskoodi ja luokitus Kuntaliitto Laboratoriotutkimusnimikkeistö Kuntaliitto Radiologinen tutkimus ja toimenpideluokitus Lausunto löydöksistä Tutkimustulos Tekstimuoto mukana CDA dokumentissa, kuviin linkki Tiedon lähde AR/YDIN Tiedon lähde laboratoriotutkimuksissa Säteilyannos msv/vapaamuotoinen Toimenpiteet Toimenpiteen nimi Pää ja sivu toimenpiteet (0 n) AR/YDIN Diagnoosin ja toimenpiteen ensisijaisuus Toimenpidekoodi ja luokitus Stakes Toimenpideluokitus Toimenpidekertomus Toimenpiteen komplikaatio ja sen kuvaus Komplikaation diagnoosi Komplikaation koodi Stakes Tautiluokitus ICD 10

7 Lääkehoito Lääkemääräys Lääkevalmisteen kauppanimi Lääkekoodi Lääkelaitos ATC Luokitus Vahvuus Vahvuuden yksikkö Lääkemuoto Pakkauskoko Pakkauskoon yksikkö Lääkkeen rooli pysyvä/tilapäinen Lääkeannostus Lääkepakkauksen yksilöintinumero (tuotenumero) VNR Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö, Määrääjä ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, määräämisajankohta yyyymmddhhmm Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, lääkityksen aloittaminen tai muuttaminen /lopettaminen yyyymmddhhmm Lääkehoidon aloituksen tai muutoksen/lopettamisen syy Lääkeindikaation nimi Lääkeindikaation koodi Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus Lääkkeen anto Lääkevalmisteen kauppanimi Lääkekoodi Lääkelaitos ATC Luokitus Vahvuus Vahvuuden yksikkö Lääkemuoto Annostelutapa AR/LÄÄKITYS Lääkkeenanto reitti Infuusionopeus Kokonaisaika Kokonaisvolyymi Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, lääkityksen aloittaminen tai muuttaminen /lopettaminen yyyymmddhhmm Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, lääkityksen anto yyyymmddhhmm Lääkkeen vaihdettavuus AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Lääkitysohjeistuksen antaminen Tiedon lähde AR/YDIN Tiedon lähde Preventio Rokotteen nimi Rokotekoodi Lääkelaitos ATC Luokitus Rokotteen kauppanimi Eränumero Rokotepakkauksen yksilöintinumero VNR Annoksen järjestysluku Rokotustapa Pistokohta Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Päiväys, rokotteen anto yyyymmddhhmm Rokotusreaktio Rokotusreaktion diagnoosi Rokotusreaktion koodi Stakes Tautiluokitus ICD 10

8 Lausunnot Todistukset ja lausunnot Koodi ja luokitus Toimintakyky Kuvaus Koodi ja luokitus Apuvälineet Kuvaus Koodi ja luokitus Palvelutapahtuman yhteenveto Hoitoprosessin vaihe Koodi ja luokitus SFS/Stakes Apuväline luokitus 2008 AR/YDIN Hoitoprosessin vaihe Otsikko Koodi ja luokitus AR/YDIN Otsikot Teksti Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot Jatkohoidon syy Nimi Koodi ja luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus Jatkohoitopaikka Organisaatio, toimipaikka ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Palvelu (0 n) Nimi Koodi ja luokitus Stakes Terveysalan palveluluokitus Varauksen tila Koodi ja luokitus HL7 v3 (Mood code) Päivämäärä yyyymmddhhmm Suostumus Tullaan täsmentämään potilastietojärjestelmien käyttötapauksissa

9 Ensihoito ja päivystys tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Ensi/Päiv Yhteydenotto muihin viranomaisiin Ensi/Päiv Kuvaus Ensi/Päiv Koodi ja luokitus 1 sosiaalitoimi 2 poliisi 3 muu Päiv Saapumistapa Päiv Kuvaus Päiv Koodi ja luokitus A) ambulanssi B) taksi C) oma auto D) linja auto E) kävellen F) muu Ensi/Päiv Ensi/Päiv Ongelmat ja diagnoosit Hoidon syy Ensi/Päiv Ensi/Päiv Ensi/Päiv Pää ja sivu (0 n) Nimi, hoidon syyn kuvaus Triage tehty AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Ensi/Päiv Koodi ja luokitus ABCDE triage Ensi/Päiv Hoidon syyn koodi ja luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus / oireperusteinenluokitus

10 terveyshuolto tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin.rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus/ohjeistus Potilaan perustiedot Potilaan yksilöintitiedot tehtävä vapaamuotoinen suhteen voimassaolo yyyymmdd yyyymmdd Potilaan yhteystiedot Siviilisääty Siviilisääty 2002 (Tilastokeskus) Vakuutus Vakuutusnumero Sairauskassan nimi Hoidon antajan tunnistetiedot Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö terveyshuollon ammattihenkilö tai asiantuntija Nimi SV koodi / muun terveydenhuollon ammattilaisen yksilöinti ISO OID Ammattikoodi ja luokitus TK Ammattiluokitus 2001 Palvelutapahtuman ja palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Palvelutapahtuman tunnistetiedot Palvelumuoto PTH AVO Palvelumuoto Lakisääteinen (ehkäisevä toiminta) Terveystarkastus, terveysneuvonta, työ ja toimintakykyä palauttava toiminta, terveystapaaminen Ei lakisääteinen Sairaanhoito/muut terveydenhuollon palvelut Ongelmat ja diagnoosit Keskeiset hoidossa huomioitavat tiedot AR/YDIN Riskitiedon aste Lääkitykseen ja hoitoon vaikuttavat muut asiat AR/YDIN Riskitiedon tyyppi peräinen terveysvaara (peräinen riski) Vaaran kuvaus (laatu, määrä ja kesto) Vaaran koodi ja luokitus työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet, työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus, väkivallan vaara ja uhka Selite, työperäisen vaaran huomioiminen potilaan hoidossa

11 Potilaan hoidossa huomoitavat tiedot työterveyshuollossa peräisen vaaran arviointi historia aikaisemmat työsuhteet; työnkuvaus, ja työolosuhteet vrt. työperäisen vaaran kuvaus, kuinka pitkä seuranta aika Selite, milloin ja millä menetelmällä arvioitu STM:n riskin arviointi oma käsitys työoloista, havainnointi, kyselyt, haastattelu, mittaukset, tilastot Lisääntymisterveys Tapaturmavaara n tapaturmavaara Elinympäristön tapaturmavaarat Ammattitauti Ammatti Ammattikoodi ja luokitus TK Ammattiluokitus 2001 nantaja nimi Altiste vrt. työperäisen vaaran kuvaus Altistumisen ajankohta yyyymmdd Altistumisen kesto vrt. työperäisen vaaran kuvaus Terveyteen vaikuttavat tekijät Oma hoito; omasta terveydestä huolehtiminen Sosiaaliset suhteet Sairauspoissaolot sl päivien lukumäärä

12 Fysiologiset mittaukset Mittauksen nimi Näkö Näön tarkkuus Mittauksen tyyppi kaukonäkö/lähinäkö/akkomodaatio/ikänäkö Mittaustapa oikea silmä ilman laseja, oikea silmä lasikorjauksella,vasen silmä ilman laseja, vasen silmä lasikorjauksella Mittaustulos Kaukonäkö/lähinäkö: desimaaliluku (2 desimaalin tarkkuus), Akkomodaatio/ikänäkö: Dioptria, senttimetrit Mittalaite Kaukonäkö: Näkötaulut (logaritminen näkötaulu, E taulu, numerotaulu, kirjaintaulu), Lähinäkö/Ikänäkö: Lähi/lukutaulut, Sanomalehtipalsta teksti, Akkomodaatio: RAF mittari Näkökenttä Mittaustapa yhteisnäkö/oikea silmä/vasen silmä Mittaustulos aste Mittalaite Konfrontaatio perimetria / Vice Versa perimetria Värinäkö Mittauksen tyyppi perinnöllinen värinäkövika / muut värinäköviat Mittaustapa yhteisnäkö Mittaustulos normaali/poikkeava Mittalaite Seulonta (Ishihara 38 (tai 24)/Lanthony Tritan Album) / Panel D 15 nappulatesti Kontrastinäkö Mittaustapa yhteisnäkö ilman laseja / lasikorjauksella Mittaustulos normaali/poikkeava Mittalaite Cambridge low contrast gratings testi (juovia) FACT (Functional Acuity Contrast Test) (juovia) GoodLite/Leatest (numeroita) Pelli Robson taulu (kirjaimia) Regan testi (kirjaimia) Vistech testi (juovia) Kuulo Mittauksen tyyppi kynnysmittaus Mittaustapa oikea korva/vasen korva Voimakkuus (db) (seulonnassa käytetty) 20 Taajuus (Hz) 125, 250, ( 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000) Taajuus (khz) 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 Mittalaite pienoisaudiometri, joku muu Mittaustulos kokonaisluku desibeleinä Kuulo tutkittu äänieriössä AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa

13 Preventio (Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy) ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvät tekijät vapaamuotoinen Lausunnot työkelpoisuus ja kuntoutuslausunto kelpoisuuslausunto sopiva/ sopiva seuraavin rajoituksin / ei sopiva ko työhön Toimintakyky (työikäisen) ja toimintakykymittaukset TKI, BBI, BBI 15, työstressikysely, DEPS Muut mittaukset kuntotestit (UKK testit), NYHA, potilaan oma käsitys työkyvystä ja työssäselviytymisestä nyt ja 2 v. päästä Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot Jatkotoimet työpaikalla tehtävät toimenpiteet, uudelleen koulutus Seuranta ja palaute hoito tai kuntoutuspalaute nantaja asiakirjat nantajatiedot Päätyönantaja nimi nantajan toimialaluokitus Toimialaluokitus 2008 (Tilastokeskus) nantajan Y tunnus Toimipaikka VRK/Stakes Kuntakoodit nantajan osoite Puhelin, faxi, sähköposti Muu työnantaja terveyshuoltosopimus (laajuus) lakisääteinen/kokonaisvaltainen terveyshuoltosopimus tehty yyyymmdd terveyshuollon yhteyshenkilö yrityksessä Nimi Osoite Puhelin, sähköposti paikkaselvitys tehty yyyymmdd terveyshuollon toimintasuunnitelma suunnitelman tavoitteet ja sisältö terveyshuollon toimintasuunnitelma tehty yyyymmdd terveyshuollon toimintasuunnitelma tarkastettu yyyymmdd

14 Suun terveydenhuolto tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Suu Potilaan perustiedot Suu Veteraanitunnus AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Suu Suu Suu Palvelutapahtuman ja palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Palvelutapahtuman tunnistetiedot Palvelutapahtuman palvelumuoto PTH AVO Suu Tarkenne Palvelumuoto suun terveydenhuollossa Suu Hoidon kiireellisyys Suu Kiireellisen hoidon tarve AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Suu Ei kiireellisen hoidon tarve 3 vrk, 3 vk, 3 6 kk, muu Suu Terveyteen vaikuttavat tekijät Suu Oma hoito: suun terveydestä huolehtiminen Suu Fysiologiset mittaukset Suu Suu Mittauksen nimi Syljen mittaus Tehty / ei tehty Suu Hampaiden ja suun alueen nykytila Suun terveydenhuollon statustiedot (Erillinen liite 10) Suu Suun ulkoinen tila Suu Kasvojen ja kaulan alue Suu Leukanivelet ja purentalihakset Suu Suun sisäinen ja hampaiden tila Suu Suuontelo ja limakalvot Suu Purentaelin ja hammaskaaret Suu Proteesit Suu Materiaalit ja hammastäytteet Suu Hammas Suu Hammassairaudet Suu Hampaan kehityshäiriö ja puutos Suu Iensairaudet Suu Hoitovälit Suu Suu Preventio Juomaveden fluoripitoisuus Suu Arvo Suu Yksikkö mg/l Suu Palvelutapahtuman päättäminen Suu Hoitosuunnitelman mukainen hoito tehty AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Suu Hoito keskeytynyt / peruuntunut PTHAVO Palvelutapahtuman peruuntumisen syy

15 hkosairaudet tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Hoidon antajan tunnistetiedot Palvelun antaja (terveydenhuollon toimintayksikkö) Organisaation yksilöintitunnus Nimi Erikoisala Hoitavat palvelun antajat Organisaation yksilöintitunnus Nimi Tarkenne erikoissairaanhoidon poliklinikka, oma terveyskeskus, sovittu ensiapupaikka, laitoshoito, kotipalvelu, kotisairaanhoito Osoite Puhelinnumero Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö Nimi SV koodi / muun terveydenhuollon ammattilaisen yksilöinti Ammattikoodi ja luokitus Tarkenne omalääkäri, unihoitaja, kuntoutusohjaaja, hengityshoitaja, astmahoitaja Terveyteen vaikuttavat tekijät Tupakointi Aloitusikä ikä vuosina Tupakoinnin lopettaminen kk, vuosi Lopetusikä ikä vuosina Lopettamismotivaatio esiharkinta, harkintavaihe, suunnitteluvaihe, toimintavaihe, ylläpitovaihe Suunnitelma vieroitushoidosta ei hoitoa, lyhytohjaus, toistuva yksilöohjaus, ryhmäohjaus, nikotiinin korvaushoito, muu lääkehoito (bubropioni, varenikliini) Toteutunut yyyymmdd Altistuminen tupakansavulle kotona, töissä

16 Fysiologiset mittaukset Mittauksen nimi Kaulan ympärys Näkö Näön tarkkuus Mittauksen tyyppi lähinäkö/kaukonäkö Mittaustapa oikea silmä ilman laseja, oikea silmä lasikorjauksella,vasen silmä ilman laseja, vasen silmä lasikorjauksella Mittaustulos desimaaliluku (2 desimaalin tarkkuus) Mittalaite Kaukonäkö: Näkötaulut (logaritminen näkötaulu, E taulu, numerotaulu, kirjaintaulu), Lähinäkö: Lähi/lukutaulut, Sanomalehtipalsta teksti Värinäkö Mittauksen tyyppi muut värinäköviat Mittaustapa yhteisnäkö Mittaustulos normaali/poikkeava Mittalaite Seulonta (Ishihara 38 (tai 24)/Lanthony Tritan Album) / Panel D 15 nappulatesti Häkämittaus Mittaustapa Mittaustulos ppm tai % Mittalaite Tutkimukset Mittausmenetelmä Lääkehoito Voimassa olevat erityiskorvausoikeudet AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Ajankohta yyyymmdd yyyymmdd Toimintakyky Kuvaus Koodi ja luokitus Kuntoutustarvearvio, WHO (0 4), Karnofsky (100 10%), BODE indeksi

17 Apuvälineet Hengitysapuväline Nimi Myöntöpäivämäärä yyyymmdd Paineet I/E eli sisään ja uloshengityksessä cmh2o Happivirtaus l/min, happimaskin % luku Käyttöaika h/vrk Kontrolliväli vuosia/kuukausia Seuraava kontrolli yyyymmdd Lääkesumuttimet Käsikäyttöinen/koneellinen Huolto yyyymmdd Ensitietopäivä yyyymmdd Sopeutumisvalmennus yyyymmdd Syövän levinneisyysaste Stage

18 Psykiatria tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Psyk Potilaan perustiedot Psyk Potilaan alaikäiset lapset Psyk Potilaalla alaikäisiä lapsia AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Psyk Lapset ovat potilaan huollossa AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Psyk Lasten hoidon ja tuen tarve on otettu huomioon AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Psyk Yhteydenotto muihin viranomaisiin Psyk Kuvaus Psyk Koodi ja luokitus 1. sosiaalitoimi, 2. poliisi, 3. muu Psyk Tulotapa psykiatriseen sairaalahoitoon Psyk Tulotavan kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Tulotavan kuvaus koodisto Psyk Alaikäisen hoitaminen aikuisten psykiatrisella osastolla

19 Psyk Potilaan perusoikeuksien rajoittaminen tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon ja tutkimuksen aikana Psyk Tahdosta riippumattomaan psykiatriseen tarkkailuun ottamisen päätöksen kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Tarkkailuun ottamisen päätöksen kuvaus koodisto Psyk Tarkkailuun ottamisen aika yyyymmddhhmm Psyk Tarkkailulausunnon kuvaus (M2) Psyk Tarkkailulausunnon kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Tarkkailulausunnon kuvaus koodisto Psyk Psykiatriseen hoitoon määrääminen/jatkaminen tahdosta riippumatta Psyk Psykiatriseen hoitoon määrääminen/jatkaminen tahdosta riippumatta Psyk Koodi ja luokitus Psykiatriseen hoitoon määrääminen/jatkaminen tahdostaan riippumatta koodisto Psyk Tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon päättyminen Psyk Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Ammattilaisen ja organisaatio OID tunnus Psyk Päiväys, milloin päättyy yyyymmdd Psyk Psykiatrisesta sairaalahoidosta tehtävät ilmoitukset Psyk Ilmoitukset Psyk Koodi ja luokitus Psykiatrisesta sairaalahoidosta tehtävät ilmoitukset koodisto Psyk Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Ammattilaisen ja organisaatio OID tunnus Psyk Päiväys, milloin ilmoitus tehty yyyymmdd Psyk Päiväys, milloin vahvistamispäätös saatu yyyymmdd Psyk Rajoitustoimenpiteen kuvaus Psyk Rajoitustoimenpiteen kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Rajoitustoimenpiteen kuvaus koodisto Psyk Rajoitustoimenpiteen perusteen kuvaus Psyk Rajoitustoimenpiteen perusteen kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Rajoitustoimenpiteen perusteen kuvaus koodisto Psyk Toimenpiteen alkamisaika yyyymmddhhmm Psyk Toimenpiteen päättymisaika yyyymmddhhmm Psyk Toimenpiteen ajallinen kesto (laskennallinen tieto) hhmm Psyk Palautekeskustelu potilaan kanssa käyty (eristämisen ja sitomisen jälkeen)? AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Psyk Keskustelun ajankohta yyyymmddhhmm

20 Diabetes ja valtimotaudit tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus DIA/VAL Ongelmat ja diagnoosit DIA/VAL DIA/VAL Diagnoosi Sairastumisvuosi yyyy DIA/VAL DIA/VAL DIA/VAL Terveyteen vaikuttavat tekijät Tupakointi Tupakoinnin vieroitusohjaus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Ohjaus koodisto, SHToL DIA/VAL Päihteet AUDIT, CRAFFT, ADSUME DIA/VAL Käytetty päihde koodisto DM Alkoholi koodisto DIA/VAL Alkoholiohjaus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Ohjaus koodisto, SHToL DIA/VAL Liikunta DIA/VAL Liikuntaohjaus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Ohjaus koodisto, SHToL DIA/VAL DIA/VAL Ravitsemus Kasvisten käyttö edeltäneellä viikolla Kasvikset ja hedelmät koodisto DIA/VAL Hedelmien ja marjojen käyttö edeltäneellä viikolla Kasvikset ja hedelmät koodisto DIA/VAL Leipärasvat Rasvalevite koodisto DIA/VAL Ravinto ohjaus DM Ohjaus koodisto, SHToL DIA/VAL Sukuanamneesi Perheen ja lähisuvun sairaudet koodisto DIA/VAL DIA/VAL DIA/VAL Fysiologiset mittaukset Mittauksen nimi Mittaustulos Mittaustulosten keskiarvo DIA/VAL DIA/VAL Tutkimukset Mittausmenetelmä Kotona mitattu/pikamittari ym. DIA/VAL DIA/VAL Toimenpiteet Silmänpohjatutkimus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Silmänpohjat koodisto DIA/VAL Omaseuranta DIA/VAL Vaikeat hypoglykemiat DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Omaseuranta koodisto DIA/VAL Ketoasidoosit DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Omaseuranta koodisto DIA/VAL Verensokerin kotimittaukset DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Omaseuranta koodisto

21 DIA/VAL Status DIA/VAL Jalkastatus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Diabeetikon jalkojen riskiluokitus koodisto DIA/VAL Haava Wagnerin haavaluokittelu koodisto, DIA/VAL Koodi ja luokitus mahdollisesti Texas DIA/VAL Suustatus DM Diabeetikon suustatus koodisto DIA/VAL Koodi ja luokitus DIA/VAL Pistospaikat DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Pistospaikat koodisto DIA/VAL DIA/VAL Lääkehoito Voimassa olevat erityiskorvausoikeudet AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa DIA/VAL Ajankohta yyyymmdd yyyymmdd DIA/VAL Ensitietopäivä yyyymmdd DIA/VAL Sopeutumisvalmennus yyyymmdd

22 Äitiyshuolto äiti tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Potilaan perustiedot Rekisteriviranomainen ev.lut, ortodoksinen, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta Hätäkaste AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Samassa taloudessa asuvien lasten lukumäärä n Vastasyntyneen lapsen/sikiön yksilöintitiedot Lapsi syntynyt kuolleena kuollut ennen synnytystä, kuollut synnytyksen aikana, ei tietoa Hoidon antajan tunnistetiedot Synnytyksessä mukana olleet hoitajat Palvelutapahtuman ja palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Potilas synnytyssalista yyyymmdd hhmm Ongelmat ja diagnoosit Keskeiset hoidossa huomioitavat tiedot Riskitiedon aste Lääkitykseen ja hoitoon vaikuttavat muut asiat Riskitiedon tyyppi peräinen riski (peräinen terveysvaara) Vaaran kuvaus (laatu, määrä ja kesto) Vaaran koodi ja luokitus työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet, työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus, väkivallan vaara ja uhka Selite, työperäisen vaaran huomioiminen potilaan hoidossa Raskausviikot ww d Terveyteen vaikuttavat tekijät Tupakointi Äidin tupakointi raskauden aikana Tupakoinut 1.kolmanneksen aikana AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Tupakoinut raskauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Tupakoi ennen raskautta AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Tupakoinnin lopettamisen ajankohta raskausviikkoina yyyymmdd ja raskausviikot Päihteet Alkoholi Äidin alkoholin käyttö raskauden aikana ks. tiedot Huumeet Äidin huumeiden käyttö raskauden aikana ei / kyllä, mutta lopetti saatuaan tiedon raskaudesta/ kyllä, mutta lopetti myöhemmin raskauden aikana / kyllä, jatkoi huumeiden käyttöä raskauden loppuun, ei tietoa Huumeiden käytön lopettamisen ajankohta raskausviikkoina yyyymmdd ja raskausviikot Äidin huumeiden käyttö AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Lopettanut yyyymmdd

Potilaskertomuksen ydintiedot

Potilaskertomuksen ydintiedot Potilaskertomuksen ydintiedot Sähköisen potilaskertomuksen ydintietomäärittelyt Versio 3.2 31.12.2006 Versio 3.3 31.1.2007 Ydintietotaulukkoon liittyvää ohjeistusta ja luokituksia on käyty tarkemmin läpi

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

[ASIAKIRJAN NIMI] 1(20)

[ASIAKIRJAN NIMI] 1(20) [ASIAKIRJAN NIMI] 1(20) AvoHILMO 2011, versio 2.0 Tietosisällön tekninen kuvaus Tavoitteet Tässä dokumentissa kuvataan AvoHILMO 2011 oppaan mukainen tietosisältö (versio 2.0) teknisestä näkökulmasta. Tietosisältökuvaus

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen abc. Satu Autio, optometristi yamk, lehtori Metropolia AMK

Rakenteisen kirjaamisen abc. Satu Autio, optometristi yamk, lehtori Metropolia AMK Rakenteisen kirjaamisen abc Satu Autio, optometristi yamk, lehtori Metropolia AMK Julkaisut aiheesta abc potilastiedon rakenteet tietoa, joka kirjataan ja tallennetaan etukäteen sovitun rakenteen avulla

Lisätiedot

Vaihtoehtoja Import-palvelun rajapinnan toteuttamiseen

Vaihtoehtoja Import-palvelun rajapinnan toteuttamiseen OmaHyvinvointi-hanke Vaihtoehtoja Import-palvelun rajapinnan toteuttamiseen Mika Tuomainen, Juha Mykkänen ISBN 978-952-61-0093-7 Julkaisun nimi Julkaisun laatijat Hankkeen nimi Rahoittajat ja osallistuvat

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

5. luokan terveystarkastus

5. luokan terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet NUORTEN TERVEYSSEURANTA 1. Kuntakoodi (lapsen asuinkunta) 5. luokan terveystarkastus 2. Sukupuoli 1 poika 2 tyttö 3. Henkilötunnus - 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola 30.3.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) TARKKAILULÄHETE Lomake M1 Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Aikaisemmat

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Terveystarkastuksen kautta hyvinvointikartoitukseen. L.Toivonen - Työterveys Aalto

Terveystarkastuksen kautta hyvinvointikartoitukseen. L.Toivonen - Työterveys Aalto Terveystarkastuksen kautta hyvinvointikartoitukseen Työterveys Aalto 9 toimipaikkaa Työntekijöitä 103 Yritys- / yrittäjäasiakkaita n. 2500 Henkilöasiakkaita n. 32 000 Työterveyspalvelut - Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 Pia Liljamo, Ulla-Mari Kinnunen, Anneli Ensio 28.2.2012 FinCC-seminaari Käyttäjäoppaan tarkoitus on auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Lasten ja nuorten terveyden seurannasta koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen seminaari 29.10.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto potilaan jatkohoidon turvaajana. Tiina Hassinen projektisuunnittelija, TtM Vsshp

Hoitotyön yhteenveto potilaan jatkohoidon turvaajana. Tiina Hassinen projektisuunnittelija, TtM Vsshp Hoitotyön yhteenveto potilaan jatkohoidon turvaajana Tiina Hassinen projektisuunnittelija, TtM Vsshp Rakenteisen hoitotyön yhteenvedon testaaminen Lähtökohtana: Laaja kirjallisuuskatsaus, kansalliset määritykset

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL Hyvinkää

Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL Hyvinkää HAKEMUS 1 (5) Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkään kaupunki/perhe- ja sosiaalipalvelut Saapunut Pihlajaan pvm PL 46 05801 Hyvinkää Haluaisimme ryhtyä: Pitkäaikaiseksi tai lyhytaikaiseksi sijaisperheeksi

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset -seminaari 12.11.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 14 Laatimispäivä 25.1.2007, päiv 8.1.2014,

Lisätiedot

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA:

VSSHP LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI. ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä NIMI: TOIMIPAIKKA: 1 ALLERGIAKYSELYLOMAKE VSSHP KYSELYLOMAKE TÄYTETTY (pv/kk/v) / 20 Rastita X ja/tai alleviivaa oikea vaihtoehto. Täydennä puuttuvat kohdat. LAPSEN SUKU- JA ETUNIMI HETU ÄIDINKIELI suomi ruotsi muu, mikä

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Terveydenhuollon 29. atk-päivät Antero Ensio, Ensitieto Oy Jyväskylä 26.5.2003 1 Esityksen sisältö oid-tunnus organisaatiotunnus

Lisätiedot

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat!

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat! Kempeleen neuvola Hyvät vanhemmat! Tervetuloa Kempeleen äitiysneuvolan asiakkaaksi! Neuvolan työntekijöiden tarkoituksena on olla lasta odottavan perheen käytettävissä sekä vauvan että vanhempien hyvinvointiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero ENNAKKOVALMENNUKSEEN HAKEVA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJA Olen kiinnostunut Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen/lomitus

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Lasten kuntoutuspalvelut Kyselylomakkeen tarkoituksena on saada tietoa lapsen kehityshistoriasta ja arjen sujumisesta. Vanhempien näkemys lapsestaan ja hänen toiminnastaan on tärkeä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2 Keskitetyt palvelut Taustamateriaalia 10.5.2016 - työpaja 2 Aineisto Tarkastelujakso 2014-2015 Rovaniemi PTH Kontaktit & osastojaksot (A1,A2,K3) LKS Kontaktit & osastojaksot Kontaktit sisältävät kaikki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kaaos vai käytettävyys

Kaaos vai käytettävyys Kaaos vai käytettävyys Arto Virtanen SLL e-health valiokunta Tk-lääkäri Nurmijärven tk Stakes 6.11.2008 Oma kokemus Vuosittain vuodesta 1985 alkaen 3500 normaalin työajan käyntiä Näistä neuvolakäyntejä

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Sähköinen synnytyspalaute

Sähköinen synnytyspalaute Sähköinen synnytyspalaute Päivi Heiskanen, kätilk tilö Kuopion yliopistollinen sairaala Miten tieto ennen neuvoloihin? Äitien mukana äitiyskortti täydennettynä v. 2002 alk. Haikarasta kooste, synnytyskertomus

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Opas. Ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Opas. Ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa Opas Ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa Versio 2.2 31.1.2007 2 Johdanto Sähköisen potilaskertomuksen ydintietomäärittelyt on tehty osana Kansallisen terveysprojektin

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS

SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS 1(5) SILMÄLEIKKAUSTIEDOTUS Teille on varattu kaihileikkausaika oheisen ajanvarauskirjeen mukaan Vaasan keskussairaalan silmäyksikköön, joka sijaitsee A-rakennuksessa, 6. kerroksessa. Sairaanhoitaja soittaa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot. Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten syo misha irio iden esiintyvyys ja hoitokeinot Veli Matti Tainio HYKS Nuorisopsykiatria Esityksen keskiössä Voivat olla vakavia sairauksia. Kuolema, kehityksen pysähdys ja perheen ongelmat.

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Espoon parhaat potilaat 17.5.16 Kivenlahti-Stensvik ry Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Happy or not 18.5.2016 2 Meidän potilaat Aktiivisia Yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2619 LAPSESTA AIKUISEKSI: 50-VUOTIAIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2619 JYVÄSKYLÄ LONGITUDINAL STUDY OF PERSONALITY AND SOCIAL DEVELOPMENT (JYLS): MEDICAL EXAMINATIONS OF 50-YEAR-OLDS

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Urheilijan terveyskysely

Urheilijan terveyskysely Urheilijan terveyskysely Nimi: Sukupuoli: M N Sotu: Laji(t): Valmentaja(t): Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Mitkä ovat mielestäsi parhaat saavutuksesi

Lisätiedot

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA - osana valtakunnallista ASTMAOHJELMAa 1994-2004 Työryhmämuistio 2002 Hengitys ja Terveys ry Sisällys Taustaa s. 3 Työryhmä s. 3 Ohjelman sisältö s. 4 Ohjelman toteutus s. 4 Ohjelman

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA: PERUSTIEDOT Työskentelen Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen 1 Perhehoitaja(t) Nimi Ammatti Työpaikka,

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo suu Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hakusanat: hoito, suu, sairaudet, oireet Diabeetikon suunhoito Lehtisessä kerrotaan diabeetikon suunhoidosta. Hakusanat: hampaidenhoito,

Lisätiedot

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika*

VUOTOKYSELYLOMAKE. (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7. POTILASTIEDOT Pvm. Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* (Potilas tai hoitava lääkäri täyttää) sivu 1/7 POTILASTIEDOT Pvm Nimi* Henkilötunnus/syntymäaika* Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? Minkä

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.

Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. 1 Hoitotahto Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. Hoitotahdossa ihminen ilmaisee tahtonsa sellaisen

Lisätiedot

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi..

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA. Nimi.. Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan laajentunut tehtäväkuva SAIRAANHOITAJAN/TERVEYDENHOITAJAN OPINTOKIRJA Nimi.. Ilomantsin kunta, terveyskeskus 1.8.2011 Johdanto Tämä opintokirja on tarkoitettu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017

THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017 THL:n tulevaisuuden suunnitelmat, Hilmo uudistuu 2017 DRG-käyttäjäpäivät Lahti 3.12.2015 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 3.12.2015 Hilmo uudistuu 2017/ P. Häkkinen 1 Mikä on HILMO? Hoitoilmoitus

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot