Potilaskertomuksen ydintiedot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilaskertomuksen ydintiedot"

Transkriptio

1 Potilaskertomuksen ydintiedot Versio tietotaulukkoon liittyvää ohjeistusta ja luokituksia on käyty tarkemmin läpi oppaassa Taulukossa on pyritty yksilöimään käytettävä luokitus. Joissakin yhteyksissä on käytettävissä vaihtoehtoisia luokituksia, jolloin on listattu useampia luokituksia. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tutkimustuloksen yhteydessä on aina mainittava myös käytetty luokitus ja sen versio (vuosi) Tarvittaessa päiväykseen kirjataan myös kellonaika minuuttitarkkuudella (yyyymmddhhmm) Muutokset ydintietotaulukon versioon: Henkilötietolomakkeen kenttätunnukset (OID) poistettu selkeyden vuoksi Henkilötunnuksen ISO OID tunnus muutettu JHS 159 mukaiseksi Lisätty potilaan yhteystietoihin osoitteen tyyppi Korvattu yhteyshenkilön yksilöintitiedot (henkilötunnus) nimitiedoilla Poistettu lisätieto alle 18 vuotiaasta Selkiytetty useassa kohdassa "ISO OID koodin" tarkoittavan OID yksilöintitunnusta Poistettu th ammattilainen kohdasta varmennetunnus, yksilöinnissä noudatetaan Stakesin ohjeita Hoitojakson ja tapahtuman muutettu palvelutapahtumaksi ja palvelukokonaisuudeksi (vastaamaan uutta lainsäädäntöä), molemmilla on OID yksilöintitunnukset, luokitukselle varattu paikka. Poistettu hoitokokonaisuus, yhteystapa, palvelutapahtuman luonne ja avohoitotoiminto Riskitietokokonaisuus on uusittu Ongelmat ja diagnoosit kohdassa, kts. tarkemmin opas Diagnoosikohtaan on lisätty tiedon lähde Terveyteen vaikuttaviin tekijöihin on lisätty mittareita ja näiden indeksejä Hoitotyön luokituksia on muokattu Hoidok hankkeen määritysten mukaisesti Rokotustietoja on täsmennetty KTL:n palautteen ja asetuksen (421/2004) vaatimuksen mukaisesti Hoitojakson yhteenveto on muutettu palvelutapahtuman yhteenvedoksi ja samalla kohdasta on poistettu yksilöintitunnus (hoidetaan asiakirjan kuvailutiedoissa ja objekteissa) Fysiologisten mittausten listaa on täydennetty lämpötilan mittaamisella Elinluovutuskortti ja hoitotahto on poistettu. Niiden olemassaolo mainitaan Riskitietojen Hoidossa huomioitavissa tiedoissa ja ovat lomakkeita kuten muutkin

2 Muutokset ydintietotaulukkon versioon: Koodiston OID yksilöintitunnukset on poistettu sillä ne löytyvät koodistopalvelimelta Koodistoissa käytetään koodistopalvelimella olevaa virallista nimeä. Potilaan perustiedot: Yhteystietoihin lisätty Tulkin tarve Yhteyshenkilön etunimen tyyppi ja sukunimen tyyppi kentät on lisätty taulukkoon Yhteyshenkilötietoihin on lisätty laillinen edustaja/ huoltaja potilasasiakirja asetusluonnoksen perusteella. Huoltajista lisätietoina huoltajien välinen tehtävien jako ja huoltajuussuhteen voimassaolo. Yhteyshenkilötietoihin on lisätty myös edunvalvoja, edunvalvonnan alkamispäivämäärä, edunvalvonnan loppumispäivämäärä, edunvalvonnan tehtävien jako, edunvalvontatieto nantajan vakuutusyhtiö lisätty potilasasiakirja asetuksen perusteella. Turvakielto lisätty Pokasessa ilmenneen tarpeen perusteella Palvelun antaja on muutettu palvelun toteuttajaksi Hoidon antajan tunnistetiedoissa terveydenhuollossa toimiva henkilö on muutettu terveydenhuoltoa toteuttavaksi henkilöksi Palvelutapahtuman ja kokonaisuuden tunnistetiedoista on poistettu Palvelutapahtuman nimi ydindokumentin mukaisesti Palvelutapahtuman tyyppi ilmaistaan earkisto Palvelutapahtuman laji koodistolla Palvelutapahtuman ja kokonaisuuden tunnistetietoihin on lisätty palvelukokonaisuuden ajankohta Terveydenhuollon ammattihenkilö, organisaatio ja päiväys kentät ovat tiettyjen ydintietojen osalta päällekkäisiä merkinnän kuvailutietojen kanssa, joten ne on poistettu taulukosta Riskin vakavuus poistettu Diagnoosin tarkenne kenttä lisätty taulukkoon. Terveyteen vaikuttaviin tekijöihin on lisätty tupakoinnin määrä ja status Fysiologiset mittaukset: FinLOINC sekä lisätty mittalaite. Hoitotyön osuus on päivitetty Hoidata hankkeen mukaiseksi Tutkimuksiin on lisätty tiedon lähde ja säteilyannos Toimenpiteisiin lisätty pää/sivutoimenpide sekä lausunto löydöksistä on muutettu toimenpidekertomukseksi Lääkehoito: Lääkkeen nimi ja vahvuus kokonaisuus on vaihdettu lääkemääräys kokonaisuudeksi Lääkemääräys tietoihin on lisätty seuraavat kentät: lääkevalmisteen kauppanimi, vahvuus, vahvuuden yksikkö, lääkemuoto, pakkauskoko, pakkauskoon yksikkö, lääkepakkauksen yksilöintinumero (VNR), määrääjä, määräämisajankohta Lääkityksen aloittamis tai muuttamispäiväykseen on yhdistetty lopettamispäiväys Lääkehoidon aloituksen ja muutoksen syyhyn on yhdistetty lopettamisen syy Lääkkeen antoon liittyvät tiedot on lisätty: lääkevalmisteen kauppanimi, lääkekoodi, vahvuus, vahvuuden yksikkö, lääkemuoto, annostelutapa,infuusionopeus, kokonaisvolyymi, kokonaisaika, lääkityksen aloittamis,muuttamis tai lopettamispäiväys, lääkityksen antopäiväys ja terveydenhuoltoa toteuttavan henkilön ja organisaation tiedot Lääkkeen vaihdettavuus ilmaistaan AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa koodistolla Tiedon lähde on lisätty taulukkoon Rokotukset: rokotepakkauksen yksilöintinumero lisätty (VNR) Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot:palveluala poistettu, koska terveysalan palveluluokituksen mukaan ilmaistaan ainoastaan palvelut

3 Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Potilaan perustiedot Potilaan yksilöintitiedot Etunimet Etunimen tyyppi HL7 nimitietotyyppi ja koodistot Sukunimet Sukunimen tyyppi HL7 nimitietotyyppi ja koodistot Nimihistoria Henkilötunnus ISO OID Väliaikainen henkilötunnus ISO OID Syntymäaika yyyymmddhhmm Kuolinaika yyyymmddhhmm Sukupuoli AR/YDIN Sukupuoli Potilaan yhteystiedot Osoite Osoitteen tyyppi HL7 osoite tietotyyppi ja koodistot Kotikunta VRK/Stakes Kuntakoodit 2003 Puhelin, faksi, sähköposti Ammatti TK Ammattiluokitus 2001 Äidinkieli SFS Kielikoodisto Asiointikieli SFS Kielikoodisto Tulkin tarve Yhteyshenkilö Etunimet Etunimen tyyppi HL7 nimitietotyyppi ja koodistot Sukunimet Sukunimen tyyppi HL7 nimitietotyyppi ja koodistot Sukulaisuus AR/YDIN Sukulaisuus Huoltaja/laillinen edustaja Huoltajien välinen tehtävien jako AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Huoltajuussuhteen voimassaolo voimassa/päättynyt Edunvalvoja Edunvalvonnan alkamispäivämäärä yyyymmdd Edunvalvonnan loppumispäivämäärä yyyymmdd Edunvalvonnan tehtävien jako AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Edunvalvontatieto Toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu/ Henkilön toimikelpoisuutta on rajoitettu osittain/ Henkilö on julistettu vajaavaltaiseksi Yhteyshenkilön ensisijaisuus AR/YDIN Yhteyshenkilön ensisijaisuus Yhteyshenkilön osoite Yhteyshenkilön Puhelin Turvakielto Alkupvm yyyymmdd Päättymispäivä yyyymmdd nantajan vakuutusyhtiö

4 Hoidon antajan tunnistetiedot Palvelun toteuttaja Organisaation yksilöintitunnus ISO OID Nimi Erikoisala Hilmo Terveydenhuollon erikoisalat Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö Nimi SV koodi / muun terveydenhuollon ammattilaisen yksilöinti ISO OID Ammattikoodi ja luokitus TK Ammattiluokitus 2001 Palvelutapahtuman ja palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Palvelutapahtuman tunnistetiedot Palvelutapahtuman tyyppi earkisto Palvelutapahtuman laji Palvelutapahtuman yksilöintitunnus ISO OID Ajankohta yyyymmdd yyyymmdd Palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Palvelukokonaisuuden nimi Palvelukokonaisuuden luokitus Palvelukokonaisuuden yksilöintitunnus ISO OID Palvelukokonaisuuden ajankohta yyyymmdd yyyymmdd

5 Ongelmat ja diagnoosit Riskitiedon aste (Kriittiset tiedot / Keskeiset hoidossa huomioitavat tiedot) AR/YDIN Riskitiedon aste Riskitiedon tyyppi AR/YDIN Riskitiedon tyyppi Riskin nimi tai kuvaus (luokituksen virallinen teksti + vapaamuotoinen teksti/käyttönimi) Riskin koodiarvo ja käytetty koodisto/luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10, Stakes Toimenpideluokitus, AR/YDIN ABO Veriryhmä Selite, riskin huomiointi potilaan hoidossa vapaamuotoinen teksti Riskitietoon liittyvä tieto (esim lääkeaine) luokituksen virallinen teksti + vapaamuotoinen teksti Riskitietoon liittyvän tiedon koodaus ja koodisto (esim. lääkeaine) Lääkelaitos ATC Luokitus, RhD veriryhmä Pysyvyys AR/YDIN Pysyvyys Varmuusaste AR/YDIN Varmuusaste Linkki kertomustekstiin jossa riski on todettu CDA linkkirakenne Tiedon lähde AR/YDIN Tiedon lähde Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Ammattilaisen ja organisaatio OID tunnus Päiväys, riskitiedon anto minimitarkkuus yyyy, voi olla tarkempi yyyymmdd Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Ammattilaisen ja organisaatio OID tunnus Päiväys, riskitiedon poisto minimitarkkuus yyyy, voi olla tarkempi yyyymmdd Hoidon syy Pää ja sivu (0 n) Nimi, hoidon syyn kuvaus Hoidon syyn koodi ja luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus Diagnoosi Pää ja sivudiagnoosit (0 n) AR/YDIN Diagnoosin ja toimenpiteen ensisijaisuus Diagnoosin nimi Diagnoosikoodi ja luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus Diagnoosin tarkenne Diagnoosin tila Koodi, varmuusaste AR/YDIN Varmuusaste Koodi, pysyvyys AR/YDIN Pysyvyys Koodi, diagnoosin tyyppi AR/YDIN Diagnoosin tyyppi Diagnoosin episoditunnus Tiedon lähde AR/YDIN Tiedon lähde Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, diagnoosin anto minimitarkkuus yyyy, voi olla myös tarkempi yyyymmdd Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, diagnoosin päättyminen yyyymmdd Terveyteen vaikuttavat tekijät Tupakointi Tupakointistatus Tupakoinnin määrä askivuosina tai savuketta vuorokaudessa (LOINC , LOINC: ) Nikotiiniriippuvuus Fagerström 2 kohdan nikotiiniriippuvuustestin indeksiluku Päihteet AUDIT Liikunta UKK liikkumisresepti Raskaus AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Ravitsemus Fysiologiset mittaukset Mittauksen nimi Mittauskoodi ja luokitus FinLOINC Mittaustapa Mittaustulos Mittalaite

6 Hoitotyö Hoidon tarve (kirjatun hoidon kannalta merkittävä hoidon tarve) Nimi Koodi ja luokitus Hoitotyö Tarveluokitus (SHTaL)/muiden ammattiryhmien luokitukset Hoidon tarpeen tila ks. diagnoosin tila, varmuusaste Koodi ja luokitus AR/YDIN Varmuusaste Toiminto (kirjatun hoidon kannalta merkittävä toiminto) Nimi Koodi ja luokitus Hoitotyö Toimintoluokitus (SHToL)/ muiden ammattiryhmien luokitukset Hoidon tulokset (hoidon vaikutus arvioituun hoidon tarpeeseen ja toteutuneeseen hoitoon) Nimi Koodi ja luokitus Hoitotyö SHTaL/SHToL Tilanne Koodi ja luokitus Hoitotyö Tulosluokitus (SHTuL) Hoitoisuus Hoitoisuus Koodi ja luokitus OPCq Hoitotyön yhteenveto ks. Palvelutapahtuman yhteenveto Tutkimukset Tutkimuksen nimi Tutkimuskoodi ja luokitus Kuntaliitto Laboratoriotutkimusnimikkeistö Kuntaliitto Radiologinen tutkimus ja toimenpideluokitus Lausunto löydöksistä Tutkimustulos Tekstimuoto mukana CDA dokumentissa, kuviin linkki Tiedon lähde AR/YDIN Tiedon lähde laboratoriotutkimuksissa Säteilyannos msv/vapaamuotoinen Toimenpiteet Toimenpiteen nimi Pää ja sivu toimenpiteet (0 n) AR/YDIN Diagnoosin ja toimenpiteen ensisijaisuus Toimenpidekoodi ja luokitus Stakes Toimenpideluokitus Toimenpidekertomus Toimenpiteen komplikaatio ja sen kuvaus Komplikaation diagnoosi Komplikaation koodi Stakes Tautiluokitus ICD 10

7 Lääkehoito Lääkemääräys Lääkevalmisteen kauppanimi Lääkekoodi Lääkelaitos ATC Luokitus Vahvuus Vahvuuden yksikkö Lääkemuoto Pakkauskoko Pakkauskoon yksikkö Lääkkeen rooli pysyvä/tilapäinen Lääkeannostus Lääkepakkauksen yksilöintinumero (tuotenumero) VNR Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö, Määrääjä ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, määräämisajankohta yyyymmddhhmm Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, lääkityksen aloittaminen tai muuttaminen /lopettaminen yyyymmddhhmm Lääkehoidon aloituksen tai muutoksen/lopettamisen syy Lääkeindikaation nimi Lääkeindikaation koodi Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus Lääkkeen anto Lääkevalmisteen kauppanimi Lääkekoodi Lääkelaitos ATC Luokitus Vahvuus Vahvuuden yksikkö Lääkemuoto Annostelutapa AR/LÄÄKITYS Lääkkeenanto reitti Infuusionopeus Kokonaisaika Kokonaisvolyymi Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, lääkityksen aloittaminen tai muuttaminen /lopettaminen yyyymmddhhmm Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Päiväys, lääkityksen anto yyyymmddhhmm Lääkkeen vaihdettavuus AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Lääkitysohjeistuksen antaminen Tiedon lähde AR/YDIN Tiedon lähde Preventio Rokotteen nimi Rokotekoodi Lääkelaitos ATC Luokitus Rokotteen kauppanimi Eränumero Rokotepakkauksen yksilöintinumero VNR Annoksen järjestysluku Rokotustapa Pistokohta Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Päiväys, rokotteen anto yyyymmddhhmm Rokotusreaktio Rokotusreaktion diagnoosi Rokotusreaktion koodi Stakes Tautiluokitus ICD 10

8 Lausunnot Todistukset ja lausunnot Koodi ja luokitus Toimintakyky Kuvaus Koodi ja luokitus Apuvälineet Kuvaus Koodi ja luokitus Palvelutapahtuman yhteenveto Hoitoprosessin vaihe Koodi ja luokitus SFS/Stakes Apuväline luokitus 2008 AR/YDIN Hoitoprosessin vaihe Otsikko Koodi ja luokitus AR/YDIN Otsikot Teksti Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot Jatkohoidon syy Nimi Koodi ja luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus Jatkohoitopaikka Organisaatio, toimipaikka ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ks. Hoidon antajan tunnistetiedot Palvelu (0 n) Nimi Koodi ja luokitus Stakes Terveysalan palveluluokitus Varauksen tila Koodi ja luokitus HL7 v3 (Mood code) Päivämäärä yyyymmddhhmm Suostumus Tullaan täsmentämään potilastietojärjestelmien käyttötapauksissa

9 Ensihoito ja päivystys tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Ensi/Päiv Yhteydenotto muihin viranomaisiin Ensi/Päiv Kuvaus Ensi/Päiv Koodi ja luokitus 1 sosiaalitoimi 2 poliisi 3 muu Päiv Saapumistapa Päiv Kuvaus Päiv Koodi ja luokitus A) ambulanssi B) taksi C) oma auto D) linja auto E) kävellen F) muu Ensi/Päiv Ensi/Päiv Ongelmat ja diagnoosit Hoidon syy Ensi/Päiv Ensi/Päiv Ensi/Päiv Pää ja sivu (0 n) Nimi, hoidon syyn kuvaus Triage tehty AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Ensi/Päiv Koodi ja luokitus ABCDE triage Ensi/Päiv Hoidon syyn koodi ja luokitus Stakes Tautiluokitus ICD 10 / Kuntaliitto ICPC Perusterveydenhuollon luokitus / oireperusteinenluokitus

10 terveyshuolto tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin.rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus/ohjeistus Potilaan perustiedot Potilaan yksilöintitiedot tehtävä vapaamuotoinen suhteen voimassaolo yyyymmdd yyyymmdd Potilaan yhteystiedot Siviilisääty Siviilisääty 2002 (Tilastokeskus) Vakuutus Vakuutusnumero Sairauskassan nimi Hoidon antajan tunnistetiedot Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö terveyshuollon ammattihenkilö tai asiantuntija Nimi SV koodi / muun terveydenhuollon ammattilaisen yksilöinti ISO OID Ammattikoodi ja luokitus TK Ammattiluokitus 2001 Palvelutapahtuman ja palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Palvelutapahtuman tunnistetiedot Palvelumuoto PTH AVO Palvelumuoto Lakisääteinen (ehkäisevä toiminta) Terveystarkastus, terveysneuvonta, työ ja toimintakykyä palauttava toiminta, terveystapaaminen Ei lakisääteinen Sairaanhoito/muut terveydenhuollon palvelut Ongelmat ja diagnoosit Keskeiset hoidossa huomioitavat tiedot AR/YDIN Riskitiedon aste Lääkitykseen ja hoitoon vaikuttavat muut asiat AR/YDIN Riskitiedon tyyppi peräinen terveysvaara (peräinen riski) Vaaran kuvaus (laatu, määrä ja kesto) Vaaran koodi ja luokitus työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet, työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus, väkivallan vaara ja uhka Selite, työperäisen vaaran huomioiminen potilaan hoidossa

11 Potilaan hoidossa huomoitavat tiedot työterveyshuollossa peräisen vaaran arviointi historia aikaisemmat työsuhteet; työnkuvaus, ja työolosuhteet vrt. työperäisen vaaran kuvaus, kuinka pitkä seuranta aika Selite, milloin ja millä menetelmällä arvioitu STM:n riskin arviointi oma käsitys työoloista, havainnointi, kyselyt, haastattelu, mittaukset, tilastot Lisääntymisterveys Tapaturmavaara n tapaturmavaara Elinympäristön tapaturmavaarat Ammattitauti Ammatti Ammattikoodi ja luokitus TK Ammattiluokitus 2001 nantaja nimi Altiste vrt. työperäisen vaaran kuvaus Altistumisen ajankohta yyyymmdd Altistumisen kesto vrt. työperäisen vaaran kuvaus Terveyteen vaikuttavat tekijät Oma hoito; omasta terveydestä huolehtiminen Sosiaaliset suhteet Sairauspoissaolot sl päivien lukumäärä

12 Fysiologiset mittaukset Mittauksen nimi Näkö Näön tarkkuus Mittauksen tyyppi kaukonäkö/lähinäkö/akkomodaatio/ikänäkö Mittaustapa oikea silmä ilman laseja, oikea silmä lasikorjauksella,vasen silmä ilman laseja, vasen silmä lasikorjauksella Mittaustulos Kaukonäkö/lähinäkö: desimaaliluku (2 desimaalin tarkkuus), Akkomodaatio/ikänäkö: Dioptria, senttimetrit Mittalaite Kaukonäkö: Näkötaulut (logaritminen näkötaulu, E taulu, numerotaulu, kirjaintaulu), Lähinäkö/Ikänäkö: Lähi/lukutaulut, Sanomalehtipalsta teksti, Akkomodaatio: RAF mittari Näkökenttä Mittaustapa yhteisnäkö/oikea silmä/vasen silmä Mittaustulos aste Mittalaite Konfrontaatio perimetria / Vice Versa perimetria Värinäkö Mittauksen tyyppi perinnöllinen värinäkövika / muut värinäköviat Mittaustapa yhteisnäkö Mittaustulos normaali/poikkeava Mittalaite Seulonta (Ishihara 38 (tai 24)/Lanthony Tritan Album) / Panel D 15 nappulatesti Kontrastinäkö Mittaustapa yhteisnäkö ilman laseja / lasikorjauksella Mittaustulos normaali/poikkeava Mittalaite Cambridge low contrast gratings testi (juovia) FACT (Functional Acuity Contrast Test) (juovia) GoodLite/Leatest (numeroita) Pelli Robson taulu (kirjaimia) Regan testi (kirjaimia) Vistech testi (juovia) Kuulo Mittauksen tyyppi kynnysmittaus Mittaustapa oikea korva/vasen korva Voimakkuus (db) (seulonnassa käytetty) 20 Taajuus (Hz) 125, 250, ( 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000) Taajuus (khz) 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8 Mittalaite pienoisaudiometri, joku muu Mittaustulos kokonaisluku desibeleinä Kuulo tutkittu äänieriössä AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa

13 Preventio (Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy) ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvät tekijät vapaamuotoinen Lausunnot työkelpoisuus ja kuntoutuslausunto kelpoisuuslausunto sopiva/ sopiva seuraavin rajoituksin / ei sopiva ko työhön Toimintakyky (työikäisen) ja toimintakykymittaukset TKI, BBI, BBI 15, työstressikysely, DEPS Muut mittaukset kuntotestit (UKK testit), NYHA, potilaan oma käsitys työkyvystä ja työssäselviytymisestä nyt ja 2 v. päästä Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot Jatkotoimet työpaikalla tehtävät toimenpiteet, uudelleen koulutus Seuranta ja palaute hoito tai kuntoutuspalaute nantaja asiakirjat nantajatiedot Päätyönantaja nimi nantajan toimialaluokitus Toimialaluokitus 2008 (Tilastokeskus) nantajan Y tunnus Toimipaikka VRK/Stakes Kuntakoodit nantajan osoite Puhelin, faxi, sähköposti Muu työnantaja terveyshuoltosopimus (laajuus) lakisääteinen/kokonaisvaltainen terveyshuoltosopimus tehty yyyymmdd terveyshuollon yhteyshenkilö yrityksessä Nimi Osoite Puhelin, sähköposti paikkaselvitys tehty yyyymmdd terveyshuollon toimintasuunnitelma suunnitelman tavoitteet ja sisältö terveyshuollon toimintasuunnitelma tehty yyyymmdd terveyshuollon toimintasuunnitelma tarkastettu yyyymmdd

14 Suun terveydenhuolto tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Suu Potilaan perustiedot Suu Veteraanitunnus AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Suu Suu Suu Palvelutapahtuman ja palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Palvelutapahtuman tunnistetiedot Palvelutapahtuman palvelumuoto PTH AVO Suu Tarkenne Palvelumuoto suun terveydenhuollossa Suu Hoidon kiireellisyys Suu Kiireellisen hoidon tarve AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Suu Ei kiireellisen hoidon tarve 3 vrk, 3 vk, 3 6 kk, muu Suu Terveyteen vaikuttavat tekijät Suu Oma hoito: suun terveydestä huolehtiminen Suu Fysiologiset mittaukset Suu Suu Mittauksen nimi Syljen mittaus Tehty / ei tehty Suu Hampaiden ja suun alueen nykytila Suun terveydenhuollon statustiedot (Erillinen liite 10) Suu Suun ulkoinen tila Suu Kasvojen ja kaulan alue Suu Leukanivelet ja purentalihakset Suu Suun sisäinen ja hampaiden tila Suu Suuontelo ja limakalvot Suu Purentaelin ja hammaskaaret Suu Proteesit Suu Materiaalit ja hammastäytteet Suu Hammas Suu Hammassairaudet Suu Hampaan kehityshäiriö ja puutos Suu Iensairaudet Suu Hoitovälit Suu Suu Preventio Juomaveden fluoripitoisuus Suu Arvo Suu Yksikkö mg/l Suu Palvelutapahtuman päättäminen Suu Hoitosuunnitelman mukainen hoito tehty AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Suu Hoito keskeytynyt / peruuntunut PTHAVO Palvelutapahtuman peruuntumisen syy

15 hkosairaudet tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Hoidon antajan tunnistetiedot Palvelun antaja (terveydenhuollon toimintayksikkö) Organisaation yksilöintitunnus Nimi Erikoisala Hoitavat palvelun antajat Organisaation yksilöintitunnus Nimi Tarkenne erikoissairaanhoidon poliklinikka, oma terveyskeskus, sovittu ensiapupaikka, laitoshoito, kotipalvelu, kotisairaanhoito Osoite Puhelinnumero Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö Nimi SV koodi / muun terveydenhuollon ammattilaisen yksilöinti Ammattikoodi ja luokitus Tarkenne omalääkäri, unihoitaja, kuntoutusohjaaja, hengityshoitaja, astmahoitaja Terveyteen vaikuttavat tekijät Tupakointi Aloitusikä ikä vuosina Tupakoinnin lopettaminen kk, vuosi Lopetusikä ikä vuosina Lopettamismotivaatio esiharkinta, harkintavaihe, suunnitteluvaihe, toimintavaihe, ylläpitovaihe Suunnitelma vieroitushoidosta ei hoitoa, lyhytohjaus, toistuva yksilöohjaus, ryhmäohjaus, nikotiinin korvaushoito, muu lääkehoito (bubropioni, varenikliini) Toteutunut yyyymmdd Altistuminen tupakansavulle kotona, töissä

16 Fysiologiset mittaukset Mittauksen nimi Kaulan ympärys Näkö Näön tarkkuus Mittauksen tyyppi lähinäkö/kaukonäkö Mittaustapa oikea silmä ilman laseja, oikea silmä lasikorjauksella,vasen silmä ilman laseja, vasen silmä lasikorjauksella Mittaustulos desimaaliluku (2 desimaalin tarkkuus) Mittalaite Kaukonäkö: Näkötaulut (logaritminen näkötaulu, E taulu, numerotaulu, kirjaintaulu), Lähinäkö: Lähi/lukutaulut, Sanomalehtipalsta teksti Värinäkö Mittauksen tyyppi muut värinäköviat Mittaustapa yhteisnäkö Mittaustulos normaali/poikkeava Mittalaite Seulonta (Ishihara 38 (tai 24)/Lanthony Tritan Album) / Panel D 15 nappulatesti Häkämittaus Mittaustapa Mittaustulos ppm tai % Mittalaite Tutkimukset Mittausmenetelmä Lääkehoito Voimassa olevat erityiskorvausoikeudet AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Ajankohta yyyymmdd yyyymmdd Toimintakyky Kuvaus Koodi ja luokitus Kuntoutustarvearvio, WHO (0 4), Karnofsky (100 10%), BODE indeksi

17 Apuvälineet Hengitysapuväline Nimi Myöntöpäivämäärä yyyymmdd Paineet I/E eli sisään ja uloshengityksessä cmh2o Happivirtaus l/min, happimaskin % luku Käyttöaika h/vrk Kontrolliväli vuosia/kuukausia Seuraava kontrolli yyyymmdd Lääkesumuttimet Käsikäyttöinen/koneellinen Huolto yyyymmdd Ensitietopäivä yyyymmdd Sopeutumisvalmennus yyyymmdd Syövän levinneisyysaste Stage

18 Psykiatria tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Psyk Potilaan perustiedot Psyk Potilaan alaikäiset lapset Psyk Potilaalla alaikäisiä lapsia AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Psyk Lapset ovat potilaan huollossa AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Psyk Lasten hoidon ja tuen tarve on otettu huomioon AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Psyk Yhteydenotto muihin viranomaisiin Psyk Kuvaus Psyk Koodi ja luokitus 1. sosiaalitoimi, 2. poliisi, 3. muu Psyk Tulotapa psykiatriseen sairaalahoitoon Psyk Tulotavan kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Tulotavan kuvaus koodisto Psyk Alaikäisen hoitaminen aikuisten psykiatrisella osastolla

19 Psyk Potilaan perusoikeuksien rajoittaminen tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon ja tutkimuksen aikana Psyk Tahdosta riippumattomaan psykiatriseen tarkkailuun ottamisen päätöksen kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Tarkkailuun ottamisen päätöksen kuvaus koodisto Psyk Tarkkailuun ottamisen aika yyyymmddhhmm Psyk Tarkkailulausunnon kuvaus (M2) Psyk Tarkkailulausunnon kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Tarkkailulausunnon kuvaus koodisto Psyk Psykiatriseen hoitoon määrääminen/jatkaminen tahdosta riippumatta Psyk Psykiatriseen hoitoon määrääminen/jatkaminen tahdosta riippumatta Psyk Koodi ja luokitus Psykiatriseen hoitoon määrääminen/jatkaminen tahdostaan riippumatta koodisto Psyk Tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon päättyminen Psyk Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Ammattilaisen ja organisaatio OID tunnus Psyk Päiväys, milloin päättyy yyyymmdd Psyk Psykiatrisesta sairaalahoidosta tehtävät ilmoitukset Psyk Ilmoitukset Psyk Koodi ja luokitus Psykiatrisesta sairaalahoidosta tehtävät ilmoitukset koodisto Psyk Terveydenhuoltoa toteuttava henkilö ja organisaatio Ammattilaisen ja organisaatio OID tunnus Psyk Päiväys, milloin ilmoitus tehty yyyymmdd Psyk Päiväys, milloin vahvistamispäätös saatu yyyymmdd Psyk Rajoitustoimenpiteen kuvaus Psyk Rajoitustoimenpiteen kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Rajoitustoimenpiteen kuvaus koodisto Psyk Rajoitustoimenpiteen perusteen kuvaus Psyk Rajoitustoimenpiteen perusteen kuvaus Psyk Koodi ja luokitus Rajoitustoimenpiteen perusteen kuvaus koodisto Psyk Toimenpiteen alkamisaika yyyymmddhhmm Psyk Toimenpiteen päättymisaika yyyymmddhhmm Psyk Toimenpiteen ajallinen kesto (laskennallinen tieto) hhmm Psyk Palautekeskustelu potilaan kanssa käyty (eristämisen ja sitomisen jälkeen)? AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Psyk Keskustelun ajankohta yyyymmddhhmm

20 Diabetes ja valtimotaudit tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus DIA/VAL Ongelmat ja diagnoosit DIA/VAL DIA/VAL Diagnoosi Sairastumisvuosi yyyy DIA/VAL DIA/VAL DIA/VAL Terveyteen vaikuttavat tekijät Tupakointi Tupakoinnin vieroitusohjaus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Ohjaus koodisto, SHToL DIA/VAL Päihteet AUDIT, CRAFFT, ADSUME DIA/VAL Käytetty päihde koodisto DM Alkoholi koodisto DIA/VAL Alkoholiohjaus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Ohjaus koodisto, SHToL DIA/VAL Liikunta DIA/VAL Liikuntaohjaus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Ohjaus koodisto, SHToL DIA/VAL DIA/VAL Ravitsemus Kasvisten käyttö edeltäneellä viikolla Kasvikset ja hedelmät koodisto DIA/VAL Hedelmien ja marjojen käyttö edeltäneellä viikolla Kasvikset ja hedelmät koodisto DIA/VAL Leipärasvat Rasvalevite koodisto DIA/VAL Ravinto ohjaus DM Ohjaus koodisto, SHToL DIA/VAL Sukuanamneesi Perheen ja lähisuvun sairaudet koodisto DIA/VAL DIA/VAL DIA/VAL Fysiologiset mittaukset Mittauksen nimi Mittaustulos Mittaustulosten keskiarvo DIA/VAL DIA/VAL Tutkimukset Mittausmenetelmä Kotona mitattu/pikamittari ym. DIA/VAL DIA/VAL Toimenpiteet Silmänpohjatutkimus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Silmänpohjat koodisto DIA/VAL Omaseuranta DIA/VAL Vaikeat hypoglykemiat DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Omaseuranta koodisto DIA/VAL Ketoasidoosit DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Omaseuranta koodisto DIA/VAL Verensokerin kotimittaukset DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Omaseuranta koodisto

21 DIA/VAL Status DIA/VAL Jalkastatus DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Diabeetikon jalkojen riskiluokitus koodisto DIA/VAL Haava Wagnerin haavaluokittelu koodisto, DIA/VAL Koodi ja luokitus mahdollisesti Texas DIA/VAL Suustatus DM Diabeetikon suustatus koodisto DIA/VAL Koodi ja luokitus DIA/VAL Pistospaikat DIA/VAL Koodi ja luokitus DM Pistospaikat koodisto DIA/VAL DIA/VAL Lääkehoito Voimassa olevat erityiskorvausoikeudet AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa DIA/VAL Ajankohta yyyymmdd yyyymmdd DIA/VAL Ensitietopäivä yyyymmdd DIA/VAL Sopeutumisvalmennus yyyymmdd

22 Äitiyshuolto äiti tiedot kuuluvat myös erikoisala tai toimintokohtaisiin rakenteisiin tietoihin. Rakenteista tietoa voidaan aina täydentää vapaamuotoisella tekstillä. Koodistot käyvät ennen koodistopalveluun vientiä läpi koodistopalvelun hyväksyntämenettelyn ja niihin voi tässä prosessissa tulla vielä muutoksia. Tietokentät Koodaus ja ohjeistus Potilaan perustiedot Rekisteriviranomainen ev.lut, ortodoksinen, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta Hätäkaste AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Samassa taloudessa asuvien lasten lukumäärä n Vastasyntyneen lapsen/sikiön yksilöintitiedot Lapsi syntynyt kuolleena kuollut ennen synnytystä, kuollut synnytyksen aikana, ei tietoa Hoidon antajan tunnistetiedot Synnytyksessä mukana olleet hoitajat Palvelutapahtuman ja palvelukokonaisuuden tunnistetiedot Potilas synnytyssalista yyyymmdd hhmm Ongelmat ja diagnoosit Keskeiset hoidossa huomioitavat tiedot Riskitiedon aste Lääkitykseen ja hoitoon vaikuttavat muut asiat Riskitiedon tyyppi peräinen riski (peräinen terveysvaara) Vaaran kuvaus (laatu, määrä ja kesto) Vaaran koodi ja luokitus työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet, työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus, väkivallan vaara ja uhka Selite, työperäisen vaaran huomioiminen potilaan hoidossa Raskausviikot ww d Terveyteen vaikuttavat tekijät Tupakointi Äidin tupakointi raskauden aikana Tupakoinut 1.kolmanneksen aikana AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Tupakoinut raskauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Tupakoi ennen raskautta AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Tupakoinnin lopettamisen ajankohta raskausviikkoina yyyymmdd ja raskausviikot Päihteet Alkoholi Äidin alkoholin käyttö raskauden aikana ks. tiedot Huumeet Äidin huumeiden käyttö raskauden aikana ei / kyllä, mutta lopetti saatuaan tiedon raskaudesta/ kyllä, mutta lopetti myöhemmin raskauden aikana / kyllä, jatkoi huumeiden käyttöä raskauden loppuun, ei tietoa Huumeiden käytön lopettamisen ajankohta raskausviikkoina yyyymmdd ja raskausviikot Äidin huumeiden käyttö AR/YDIN Kyllä/EI/Ei tietoa Lopettanut yyyymmdd

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN!

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Lapsiperheen esitietolomake 1 (7) TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Hyvät vanhemmat, edessänne on lapsiperheen esitietolomake. Lomakkeen tarkoituksena on kerätä perheestänne perustietoja, joilla on merkitystä

Lisätiedot

Potilaskertomuksen ydintiedot

Potilaskertomuksen ydintiedot Potilaskertomuksen ydintiedot Sähköisen potilaskertomuksen ydintietomäärittelyt Versio 3.2 31.12.2006 Versio 3.3 31.1.2007 Ydintietotaulukkoon liittyvää ohjeistusta ja luokituksia on käyty tarkemmin läpi

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopal- velun (JORY) määrä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 18.5.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot AR/LOMAKE - Perushenkilötietolomake (HEN),PÄIVITYS Käsittelypäivä- Käsittelypäivä määrä

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 24.8.2015 klo 12:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivämäärä Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) Käsittelypäivä koodistopalvelun

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tietosisältö / Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö (lapsen asuinkunta) 3-vuotiaan lapsen terveystarkastus 3. Henkilötunnus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelun vuosi 2014 29.7.2014 Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelimen vuosisuunnitelma 2014 Maaliskuu: Duodecim- FinMeSH THL- Suun terveydenhuollon tietosisältö

Lisätiedot

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE 5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE RO-GNE: RASKAUDEN ILMOITUSLOMAKE ILMOITTAJAN TIEDOT Ensimmäinen Seuranta Ilmoittajan nimi: Tyyppi: Lääkäri (erikoisala) Farmaseutti/proviisori Kuluttaja Muu (mikä) Yhteydenotto-osoite:

Lisätiedot

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY)

Käsittelypäivämäärä. Koodistopalvelun johtoryhmässä (JORY) 1/6 Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 27.9.2013 klo 14:45 KP:n julkaisutoimikunnan (LAATU) hyväksymät, teknisessä viimeistelyssä olevat koodistot AR/LABRA - Tutkimusvastauksien tulkintakoodit,

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS

HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS HOITOKETJUN ARVIOINTI JA POTILASKERTOMUS Pirkko Kortekangas LT, kir el, neukir el VSSHP atk palvelut, alueellinen tiedonhallinta hanke 8.6.2006 Esityksen sisältö Hoitoketjun tekeminen on mielekästä Käytön

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

[ASIAKIRJAN NIMI] 1(20)

[ASIAKIRJAN NIMI] 1(20) [ASIAKIRJAN NIMI] 1(20) AvoHILMO 2011, versio 2.0 Tietosisällön tekninen kuvaus Tavoitteet Tässä dokumentissa kuvataan AvoHILMO 2011 oppaan mukainen tietosisältö (versio 2.0) teknisestä näkökulmasta. Tietosisältökuvaus

Lisätiedot

Vaihtoehtoja Import-palvelun rajapinnan toteuttamiseen

Vaihtoehtoja Import-palvelun rajapinnan toteuttamiseen OmaHyvinvointi-hanke Vaihtoehtoja Import-palvelun rajapinnan toteuttamiseen Mika Tuomainen, Juha Mykkänen ISBN 978-952-61-0093-7 Julkaisun nimi Julkaisun laatijat Hankkeen nimi Rahoittajat ja osallistuvat

Lisätiedot

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 5-vuotiaan lapsen terveystarkastus 1. 2. Kuntakoodi (lapsen asuinkunta) Sukupuoli 1 poika 2 tyttö 5. Terveystarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. 3. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö Henkilötunnus (lapsen asuinkunta) 1-vuotiaan lapsen terveystarkastus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Perusprosessit Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Syntymä Yhteydenotto lastenneuvolaan Ensikäynti:

Lisätiedot

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja 24.11.2017 Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan rakenteista yleistä Rakenteet tulevat käyttöön kaikentyyppisien kontaktien, käyntien,

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

LISÄTIETOLOMAKE 3 Keskenmeno (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52

LISÄTIETOLOMAKE 3 Keskenmeno (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Keskenmeno (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Raskauden kesto (viikkoa) keskenmenohetkellä Sikiöiden lukumäärä Keskenmenoon mahdollisesti vaikuttaneet tekijät

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen abc. Satu Autio, optometristi yamk, lehtori Metropolia AMK

Rakenteisen kirjaamisen abc. Satu Autio, optometristi yamk, lehtori Metropolia AMK Rakenteisen kirjaamisen abc Satu Autio, optometristi yamk, lehtori Metropolia AMK Julkaisut aiheesta abc potilastiedon rakenteet tietoa, joka kirjataan ja tallennetaan etukäteen sovitun rakenteen avulla

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

LISÄTIETOLOMAKE 2 Neonataalikuolema (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52

LISÄTIETOLOMAKE 2 Neonataalikuolema (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Neonataalikuolema (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Raskauden kesto (viikkoa) Syntyneiden lapsien lukumäärä Synnytystapa Alatie Keisarileikkaus LAPSI VASTASYNTYNEEN

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus

0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. 3. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö Henkilötunnus (lapsen asuinkunta) 0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus A 4.

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

LISÄTIETOLOMAKE 1 Synnynnäinen epämuodostuma (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52

LISÄTIETOLOMAKE 1 Synnynnäinen epämuodostuma (sivu 1/4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 33 1 42 77 03 52 Synnynnäinen epämuodostuma (sivu /4) Palauta tämä lomake faksilla HRA Pharmaan numeroon + 4 77 0 5 Raskauden kesto (viikkoa) Syntyneiden lapsien lukumäärä Synnytystapa Alatie Keisarileikkaus LUETTELO SYNNYNNÄISISTÄ

Lisätiedot

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Neuvolapäivät Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Rakenteiset tiedot? Potilasasiakirjat tallentuvat jo sähköisesti, mutta eriävien rakenteisten tietojen siirtyminen

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen ydintietojen käyttö ja hyödyntäminen lääkäreiden lähetteissä

Sähköisen potilaskertomuksen ydintietojen käyttö ja hyödyntäminen lääkäreiden lähetteissä Sähköisen potilaskertomuksen ydintietojen käyttö ja hyödyntäminen lääkäreiden lähetteissä Terveydenhuollon Atk-päivät Lahti 20.5.2007 Huovila Minna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kristiina Häyrinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus

Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Avohoidon toimintojen kirjaaminen: SPAT-luokitus Ilkka Kunnamo Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Saarijärven-Karstulan terveyskeskus Kustannus Oy Duodecim Sidonnaisuudet: Kehittää päätöksentukea

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN SUUNNITELMAN ASIAKASASIAKIRJARAKENTEET

OMAISHOIDON TUEN SUUNNITELMAN ASIAKASASIAKIRJARAKENTEET OMAISHOIDON TUEN SUUNNITELMAN ASIAKASASIAKIRJARAKENTEET Kytkin = kyllä/ei Neuvottelu Tapahtuma Tietokomponentti sosiaalihuollon asiakkuuden kannalta olennainen jo tapahtunut asia Tapahtuma kirjataan asiakaskertomukseen

Lisätiedot

OPISKELUTERVEYDENHUOLLON RAKENTEISET TIEDOT

OPISKELUTERVEYDENHUOLLON RAKENTEISET TIEDOT LUONNOS kommentointi 30.11. mennessä OPISKELUTERVEYDENHUOLLON RAKENTEISET TIEDOT Katri Makkonen ja Kaisa Mölläri (THL), Anja Mursu (Salivirta Oy) Opiskeluterveydenhuolto on jatkumo neuvola- ja kouluterveydenhuollon

Lisätiedot

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola 30.3.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan

Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan 1 Käypä hoito -suositusten implementointivälineiden liittäminen terveys- ja hoitosuunnitelmaan Raportti Jorma Komulainen 28.12.2015 Sisällys Taustaa... 2 Mikä on terveys- ja hoitosuunnitelma?... 2 Mitä

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

5. luokan terveystarkastus

5. luokan terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet NUORTEN TERVEYSSEURANTA 1. Kuntakoodi (lapsen asuinkunta) 5. luokan terveystarkastus 2. Sukupuoli 1 poika 2 tyttö 3. Henkilötunnus - 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Paperisen Äitiyskortin sisältö THL Yhteystiedot (paperinen äitiyskortti) Kentän ohjeistus

Paperisen Äitiyskortin sisältö THL Yhteystiedot (paperinen äitiyskortti) Kentän ohjeistus Paperisen Äitiyskortin sisältö THL 18.12.2015 Yhteystiedot (paperinen äitiyskortti) Naisen nimi Naisen henkilötunnus Naisen kotiosoite Naisen kotikunta Äitiysneuvola Terveydenhoitaja Neuvolan ajanvaraus/puhelinnumero

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 28.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) TARKKAILULÄHETE Lomake M1 Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Aikaisemmat

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Omakanta-palvelun käyttöohje

Omakanta-palvelun käyttöohje Omakanta-palvelun käyttöohje 1. Palvelun käytön aloitus Palvelu käynnistetään osoitteesta: www.omakanta.fi Palveluun kirjaudutaan käyttäen VETUMA (SAML) -tunnistamista. Tunnistaminen tapahtuu pankkitunnisteilla,

Lisätiedot

LIITE 1C dnro 377/410/17 1 (5) Kuntien ja kuntayhtymienmuutostietopalvelu K2000

LIITE 1C dnro 377/410/17 1 (5) Kuntien ja kuntayhtymienmuutostietopalvelu K2000 LIITE 1C dnro 377/410/17 1 (5) K2000 TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS K2000 aineiston sisältämien tietojen ensisijainen käyttötarkoitus kunnassa, kuntayhtymässä tai sairaanhoitopiirissä ovat sosiaalitoimen tehtävät

Lisätiedot

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Terveydenhuollon 29. atk-päivät Antero Ensio, Ensitieto Oy Jyväskylä 26.5.2003 1 Esityksen sisältö oid-tunnus organisaatiotunnus

Lisätiedot

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Potilastiedon arkisto ja Omakannan toimintaperiaatteet Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Lasten ja nuorten terveyden seurannasta koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen seminaari 29.10.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset -seminaari 12.11.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0

FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 FinCC luokituskokonaisuuden käyttöopas SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 3.0 Pia Liljamo, Ulla-Mari Kinnunen, Anneli Ensio 28.2.2012 FinCC-seminaari Käyttäjäoppaan tarkoitus on auttaa hoitajaa kirjaamaan sähköiseen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Omakanta. Kevät 2015 OPER

Omakanta. Kevät 2015 OPER Omakanta Kevät 2015 OPER Omakannan toimintaperiaatteet Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan Terveydenhuollossa muodostetaan palvelutapahtuma(-asiakirja), johon hoitoasiakirjat liitetään

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

Moniammatillinen hoitokertomus;

Moniammatillinen hoitokertomus; Moniammatillinen hoitokertomus; tavoitteena tietojen yhteiskäytt yttö yli organisaatiorajojen Marianne Eronen Lasten ja nuorten sairaala HUS Mitä moniammatillisuus on? Moniammatillisuus tarkoittaa potilaan,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

Diabeetikon suunnitelmallinen hoito. Loviisan terveyskeskuksessa

Diabeetikon suunnitelmallinen hoito. Loviisan terveyskeskuksessa Diabeetikon suunnitelmallinen hoito Loviisan terveyskeskuksessa Näe suuret linjat, tee pieniä muutoksia kiinalainen sananlasku Taustaa Hoitosuunnitelmien teko aloitettu v. 2004 lääkäri Raija Sihvosen toimesta

Lisätiedot

Hoitotyön yhteenveto potilaan jatkohoidon turvaajana. Tiina Hassinen projektisuunnittelija, TtM Vsshp

Hoitotyön yhteenveto potilaan jatkohoidon turvaajana. Tiina Hassinen projektisuunnittelija, TtM Vsshp Hoitotyön yhteenveto potilaan jatkohoidon turvaajana Tiina Hassinen projektisuunnittelija, TtM Vsshp Rakenteisen hoitotyön yhteenvedon testaaminen Lähtökohtana: Laaja kirjallisuuskatsaus, kansalliset määritykset

Lisätiedot

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake

4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake 1 4.11.2013/ Potku hanke Riihimäen terveyskeskuksen vastaanoton omahoitolomake Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen suunnitellulle kontrollikäynnille

Lisätiedot

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat!

Kempeleen neuvola. Hyvät vanhemmat! Kempeleen neuvola Hyvät vanhemmat! Tervetuloa Kempeleen äitiysneuvolan asiakkaaksi! Neuvolan työntekijöiden tarkoituksena on olla lasta odottavan perheen käytettävissä sekä vauvan että vanhempien hyvinvointiin

Lisätiedot

Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013. 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1

Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013. 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Tilastointi ja raportointiminkälaista hyötyä AvoHILMOsta? Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1. Miksi AvoHILMO? 2. Nykytila AvoHILMO-kirjaukset

Lisätiedot

Tupakoinnin vähentämisen keinot

Tupakoinnin vähentämisen keinot Tupakoinnin vähentämisen keinot Anne Pietinalho, LKT, keuhkosairauksien dosentti Asiantuntijalääkäri, Filha ry Johtava lääkäri, Raaseporin tk Tupakoinnin ehkäisy/vähentäminen mikä vaikuttaa? Laki Aloittamisen

Lisätiedot

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 14 Laatimispäivä 25.1.2007, päiv 8.1.2014,

Lisätiedot

Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa

Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa Henkilöstötarpeen arviointi perusterveydenhuollossa Rinnakkaissessio: Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta 6.9.2011 klo 13:40 14:00 Sirkka Kukkola, johtava ylihoitaja, ESH,SHJ,THT Riihimäen seudun

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Arvio tarkkailun aloittamisesta Nuori ja vanhemmat Huolen herääminen ja yhteydenotto Ei Kyllä Lähettävä lääkäri Välitön hoidon tarpeen arviointi Haluaako nuori

Lisätiedot

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveyskeskuslääkärin näkökulma Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Ajatuksia tulevasta Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon tietosisältö. Työpaja Katri Makkonen, Anja Mursu, Riitta Konttinen, Kaisa Mölläri

Opiskeluterveydenhuollon tietosisältö. Työpaja Katri Makkonen, Anja Mursu, Riitta Konttinen, Kaisa Mölläri Opiskeluterveydenhuollon tietosisältö Työpaja 15.11.2017 Katri Makkonen, Anja Mursu, Riitta Konttinen, Kaisa Mölläri Työpajan ohjelma Johdanto työpajaan Tietosisällön käsittely Työpajan tulosten yhteenveto

Lisätiedot

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas osa 2, luku lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas osa 2, luku lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas osa 2, luku lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto 13.11.2017 Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietorakenteet Sisällysluettelo: 1. perustiedot 2. Tiedot

Lisätiedot

Huomio esim. diabetes, näköongelmat (aistit) -> kommunikoinnin ongelmat, somaattinen sairastavuus yleisempää

Huomio esim. diabetes, näköongelmat (aistit) -> kommunikoinnin ongelmat, somaattinen sairastavuus yleisempää Skitsofreniapotilaan somaattiseen hoitoon pääseminen ja hoitosuunnitelmat vrt. muut somaattiset pitkäaikaissairaudet Huomio esim. diabetes, näköongelmat (aistit) -> kommunikoinnin ongelmat, somaattinen

Lisätiedot