Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet Geriatri Pirkko Jäntti Vanha mies, joka ei pärjää 84- vuotias eo merikapteeni, asuu palvelutalossa Vuodeosastolle: ei pärjää kotona, väsynyt, yö/päivärytmi sekaisin, huimaa, muisti pätkii, virtsankulun vaikeutta Dg: II-tyypin diabetes, sydämen vajaatoiminta, masentuneisuutta Lähetteessä: Olisiko kyseessä muistisairaus? Prostatahyperplasia? Haetaan tuetumpaan asumismuotoon.

2 Vanha mies, joka ei pärjää Osastolla todettiin: MMSE 17/30, väsymys haittasi testin tekoa, alavireinen. RR maaten 108/58, seisten 75/52, horjuvaa kävelyä. Prostata normaalin kokoinen. Virtsan kulku huonoa, virtsan residuaali 820 ml kertakatetroinnit. Lab: Hb 127, Krea 90 umol/l, GFR 48 ml/min, Na 130, K 4.0, gluk 3,5, S-D nmol/l, Ca 2,2 mmol/l. Vanha mies, joka ei pärjää Käytössä olevat lääkkeet Primaspan 100 mg 1x1, Digoxin semi, Furesis 40 mg 1x2, Spiresis 25 mg 1x1 Cardase 5 mg 1x2, Crestor 10 mg 1x1 Diformin ret 500 mg 1x2, Amaryl 2 mg 1x1 Gefina 5 mg 1x1, Expros 0.4 mg 1x1 Doxal 50 mg 1x2 Yhteensä 11 eri lääkevalmistetta

3 Olisiko lääkehoito syynä? FIMEAn luokitus D-luokka (vältä käyttöä iäkkäillä) Doxal, vahva antikolinergi C-luokka (soveltuu varauksin iäkkäille) Primaspan, ei yli 100mg/vrk, Digoxin, Spiresis, Cardase, Diformin, huomioi munuaisten toiminta Amaryl, vaarana pitkäkestoinen hypoglykemia Expros, voi aiheutta hypotensiota, voimattomuutta, kaatuilua, huimausta A-luokka (sopii iäkkäille) Furesis, Crestor, Gefina Vanha mies, joka ei pärjää Lääkkeitä purettiin. Oliko alihoitoa? Lähtiessä: Cardase 5 mg 1x1, Furesis 20 mg 1x1, Diformin ret 500 mg 1x2, D-vit 100 µg x 1 3kk:n ajan, Kalcipos 500 mg 1x1. Virkeä mies, MMSE 26/30, RR seisten 135/82, virtsan kulussa ei ongelmia, ei huimausta. Ohjelmoitiin D-vitamiinipitoisuus ja kalsiumkontrolli 3 kk:n päähän

4 Iäkkäiden lääkkeiden käyttöön liittyviä riskejä THL:n arvion mukaan Suurimmat haasteet liittyvät lääkehoidon kokonaisvastuun ja tiedonkulun puutteisiin Useiden ja eri lääkärien määräämien lääkkeiden käyttö >> lääkkeiden yhteensopimattomuuden riski ISO ongelma runsas psyykenlääkkeiden määrääminen ja käyttö Reseptilääkkeet, käsikauppavalmisteet ja luontaistuotteet voivat aiheuttaa voimakkaitakin yhteisvaikutuksia Iäkkäillä alkoholin käyttöön yhdistyy usein myös lääkkeiden käyttö

5 Miksi lääkkeiden käyttö on ongelma? Sairaudet ja ikään liittyvät lääkkeiden farmakokineettiset ja dynaamiset muutokset altistavat lääkkeiden sivu- ja haittavaikutuksille Iäkkäät ovat erityisen herkkiä antikolinergisesti vaikuttaville lääkkeille, koska reseptoritoiminta ja neurotransmissio muuttuvat iän myötä. Mitä on monilääkitys? WHO: Vanhuksille suositeltava lääkemäärä on alle 5 Merkittävä monilääkitys: yli 10 lääkettä Kuopio 75+ tutkimuksessa (vuodesta 1998 vuoteen 2003) 85 vuotta täyttäneistä naisista puolella oli vähintään 10 lääkettä Tärkeämpää kuin lääkkeiden määrä on se, mitä lääkkeitä käytetään. Kotona asuvista yli 75 vuotiaista joka 3.s käytti vähintään yhtä psyykenlääkettä, joka 8.s vähintään kahta. Yli 85-vuotiaista psyykenlääkettä käytti joka toinen. Yleisintä unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö. Ongelmallinen monilääkitys vs hallittu monilääkitys

6 Paljonko ikäihmiset sairastavat? Alle 70-vuotiaista viidenneksellä on kaksi diagnosoitua sairautta Neljännes alle 70-vuotiaista on terveitä 80-vuotta täyttäneistä puolella on vähintään kaksi sairautta 80-vuotta täyttäneistä miehistä terveitä on joka 10.s, naisista ei yksikään Kun ihmisellä on monta sairautta Näyttöön perustuvien lääkkeiden määrä Yhteensä Verenpainetauti Sepelvaltimotauti Sydämen vajaatoiminta Diabetes Osteoporoosi Kipu Muistisairaus + käytösoireet

7 Ikääntynyt ja lääkkeet Mihin, miksi lääkkeitä käytetään? Keskeisin sairauksien hoidon väline Lievitetään sairauden aiheuttamia oireita Parkinsonin tauti, kipu Lievitetään sairauden oireita ja hidastetaan taudin luonnollista kulkua Alzheimerin tauti Ehkäistään sairauksia, primaari preventio Kalsium, D-vitamiini, ASA, statiini Sairauksien ehkäisy on yhä keskeisempi lääkehoidon syy

8 Mihin, miksi lääkkeitä käytetään Parannetaan sairauksia: antibiootti Tuetaan taudin paranemista tai muita hoitokeinoja Masennus, kipu Estetään sairauden pahenemista ja komplikaatioiden syntyä Verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, osteoporoosi Iän vaikutus lääkehoitoon

9 Lääkkeen vaiheet elimistössä Farmakokinetiikka IMEYTYMINEN Imeytymisnopeus ennallaan tai hidastunut JAKAUTUMINEN ELIMISTÖSSÄ Elimistön vesimäärä pienenee Rasvan määrä lisääntyy Veren valkuaispitoisuudet muuttuvat POISTUMINEN ELIMISTÖSTÄ Hajoaminen maksassa hidastuu Erittyminen munuaisten kautta hidastuu selvästi Kreatiniinipuhdistuma=GFR 1,2 x (140 ikä v) x paino C Cr = S-kreat I. GFR ml/min Lievä MVT II. III. IV. GFR ml/min Keskivaikea MVT GFR ml/min Vaikea MVT GFR < 15 ml/min Uremia GFR-laskuri terveysportissa Saa myös suoraan laboratoriosta Vanhuksella on yksi munuainen. 25 v 85 v 60 kg 40 kg 80 µmol/l 80 µmol/l 104 ml/min 33 ml/min

10 Vaikutukset kohde-elimessä Farmakodynamiikka Vanhuksilla huonosti tutkittu Ikääntymisen myötä kohde-elimen herkkyys lääkkeiden vaikutukselle voi muuttua Piilevien sairauksien puhkeaminen Sivuoireita muista elimistä AIVOT haavoittuva HAITTAVAIKUTUKSET Paljonko? Mitä ne ovat? Joka 3.s iäkkäiden sairaalahoitojaksoista liittyy lääkitykseen Yli puolella reseptejä uusivista potilaista on lääkitykseen liittyviä ongelmia (SLL 2006) Haittavaikutukset epämääräisiä, epäspesifisiä: Väsymys, huonovointisuus, yleiskunnon romahdus, muistin heikkeneminen, sekavuus, huimaus, kaatuilu

11 Tavallisimmat vakavat lääkehaitat sairaalaan joutumisen syynä Varfariini + NSAID Suolistoverenvuoto Antibiootti Ripuli ja allergiset reaktiot Diabeteslääkkeet Hypoglykemia ACE-estäjä + diureetti Hypotensio, munuaisten vajatoiminta Beetasalpaaja bradycardia, hypotensio, astma SSRI + ASA tai diureetti Sekavuus, suolistovuoto, hyponatremia Iäkkäiden lääkityksen arviointi Mitä huomioidaan? Monilääkitys Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden sivuvaikutukset Vanhuksille sopimattomat lääkkeet Vajaalääkitys

12 Vanhuksille sopimattomia lääkkeitä Yhdysvaltain asiantuntijapaneeli vuonna 2012, ns Beersin kriteerit Antikolinergit: amitriptyliini, doxepiini, oxybutyniini, suolistospasmolyytit, lihasrelaksantit Vahvasti sedatoivat: pitkävaikutteiset diatsepaami, lyhytvaikutteiset isoilla annoksilla Tavanomaiset vanhat neuroleptit: haloperidoli Lyhytvaikutteinen dipyridamoli Dipyrin R,Persantin R Vanhat väsyttävät antihistamiinit, Atarax R Älä hoida lääkehaittoja toisella lääkkeellä antipsykoottien aiheuttamaa jäykkyyttä ja vapinaa parkinsonlääkkeillä älä käytä huimauslääkettä Antikolinergisiä haittoja Muistin ja ajatustoiminnan heikkeneminen Sekavuus, kiihtyneisyys, hallusinaatiot Ummetus, virtsaamisvaikeus, lähinäön heikkeneminen, kuiva suu Pulssin hidastuminen HUOM! Alzheimer-lääkkeet ja antikolinergit kompensoivat toistensa vaikutuksen

13 Antikolinergisiä lääkkeitä Psyykenlääkkeet, erityisesti vanhat neuroleptit, trisykliset masennuslääkkeet Oksibutyniini Cystrin, Ditropan, Oksibutynin Tolterodiini Detrusitol Emeproni Cetiprin Klidiniumi Librax Kodeiini Panacod, Codesan Teofylliini Nuelin, Retafyllin, Theofol Dipyridamoli Asasantin, Persantin Digoxin, furosemidi Helsingin Sanomat

14 Laitosvanhusten psyykenlääkitys kasaantuu muistisairaille 1999 ja psylääk 2 psylääk 3 psylääk 4 psylääk Unilääkkeen käyttö vanhuksella: hyödyt, haitat BMJ 2005;331: NNT = number needed to treat 13 Unen laatu parani, mutta vaikutus oli pieni Nukkumisaika piteni 25 minuuttia/yö NNH = number needed to harm 6 Väsymys, tokkuraisuus aamuisin, sekavuus, kaatumiset, huimaus, päänsärky Käyttöä ei suositella vanhuksille, joilla muistamattomuutta tai kaatuilutaipumusta Unettava vaikutus loppuu 2 viikossa, mutta haitat ei häviä

15 Kuinka unilääkkeitä pitäisi käyttää? Pitkäaikaiskäytön hyödystä ei näyttöä Unilääkkeen pitkäaikainen käyttö heikentää muistia ja lihasvoimaa Pitkäaikaiskäytöstä vierottaminen asteittain hitaasti: annosvähennys 1-2 viikon välein Voidaan vieroittaa myös melatoniinisuojassa Suositellaan käyttöä tarvittaessa Unilääkettä kirjoitetaan korkeintaan kuukaudeksi, johon aikaan liittyy myös lääkkeestä vieroittaminen Vanhusten uni - ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöä voidaan vähentää SLL 2010;65(16): Vanhusten pitkäaikainen unilääkkeiden käyttö johtaa haittoihin, kuten kaatumisriskin lisääntymiseen ja muistin heikkenemiseen Koulutusintervention aikana unilääkkeiden käyttäjien määrä koko ikäryhmässä väheni neljäsosalla ja 80 vuotta täyttäneiden joukossa kolmasosalla. Pienimmän pakkauskoon kirjoittaminen, unettomuuden syiden selvittäminen, potilasneuvonta, lääkkeen hidas purku Yhteistyö: lääkärit, hoitajat, Leppävirran apteekki

16 Iäkkäille määrätään paljon kipulääkkeitä, mutta sillä ei näytä olevan toivottua vaikutusta koettuun kipuun Hartikainen S et al. Riittääkö pelkkä kipulääke vanhuksen kivun hoitoon? SLL 2005;11: Esimerkki CYP2D6-entsyymin eston merkityksestä CYP2D6-entsyymi ei toimi tai puuttuu 5-7 %:lla suomalaisista Kodeiinin metaboloituminen morfiiniksi estyy Panacod -valmisteeseen jää pelkän parasetamolin teho Potilas altistetaan tarpeettomasti kodeiinin haittavaikutuksille Samanlainen metaboliatie myös tramadolilla

17 Fentanyylilaastarien käyttö kotona asuvien vanhusten hoidossa herättää huolta SLL 2010;65(24): Oksikodoni yleisin vahva opioidi alle 80-vuotiaiden muun kuin syöpäkivun hoidossa, tätä vanhemmissa ikäryhmissä fentanyylilaastari yleisin Fentanyyli tehokkain käytössä oleva opioidi Annostelumuoto on luonut pehmeän opioidin mielikuvan, mutta 25µg/72t-laastari vastaa mg:n vrk-annosta suun kautta otettavaa morfiinia Laastarin vaikutus alkaa hitaasti, haitatkin ilmenevät myöhään Haitat voivat jatkua pitkään laastarin irrottamisen jälkeen Iäkkäiden lääkityksen tietokanta FIMEA Lääkehaitoista 80% on ennaltaehkäistävissä Arvioi 350 Suomessa yleisimmät iäkkäiden käyttämät lääkeaineet, ei iv-lääkkeitä Arvioi lääkeaineen soveltuvuuden 75 vuotta täyttäneillä, vanhenemismuutosten vaikutuksen lääkeannokseen tai ottotiheyteen sekä iäkkäillä tyypilliset haitta- ja yhteisvaikutukset Viitataan Renbase-lääkkeiden käyttö munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ja SFINXlääkeaineiden yhteisvaikutukset tietokantoihin

18 Iäkkäiden lääkityksen tietokanta FIMEA Neljä luokkaa A = sopii iäkkäille B = tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä 75 vuotta täyttäneillä C = soveltuu varauksin iäkkäille. Voidaan käyttää, mutta lääkeannosta joudutaan joko pienentämään tai ottotiheyttä harventamaan jo lievän tai kohtalaisen munuaisten vajaatoiminnan tai merkittävän haitta- ja yhteisvaikutusriskin vuoksi. D = vältä käyttöä iäkkäillä. Haittavaikutusriski ylittää tavallisesti hoidosta saatavan kliinisen hyödyn. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Riskitekijöinä ovat korkea ikä, monilääkitys ja hoitovastuun jakautuminen useille lääkäreille Todennäköisyys kliinisesti merkittävään lääkkeiden yhteisvaikutukseen: joka toisella vähintään 4 eri lääkettä käyttävällä ja yli 90%:lla vähintään 8 eri lääkettä käyttävillä. Terveysportissa SFINX PHARAO A= Interaktio vähäpätöinen, ei kliinistä merkitystä B= Interaktion seuraukset epäselvät/voivat vaihdella C= Kliinisesti merkittävä interaktio, annosmuutos D=Kliinisesti merkittävä interaktio, syytä välttää

19 Serotoniinioireyhtymä Kognitiiviset ja käyttäytymiseen kuuluvat oireet Sekavuus Kiihtyneisyys Ärtyisyys Ahdistuneisuus Unettomuus Psykoosi Tajuttomuus Autonomiset oireet Pahoinvointi Oksentelu Ripuli Päänsärky Verenpaineen vaihtelu Pulssin kiihtyminen Hikoilu Hermosto-lihasoireet Tärinä Vapina Kömpelyys Koordinaatiohäiriöt Kouristukset Puhevaikeus Viisi tärkeää asiaa keskustella Amerikan Geriatriyhdistyksen suositus Älä käytä antibiootteja pelkkään bakteeriuriaan, mikäli potilaalla ei ole oireita Älä käytä unilääkettä unettomuuden ensimmäisenä vaihtoehtona Älä pyri HbA 1c < 7.5% (59 mmol/mol) arvoon Älä käytä psyykenlääkettä muistisairaan haastavan käytöksen ensimmäisenä hoitovaihtoehtona Älä suosittele pitkälle edenneelle muistisairauspotilaalle nenä-mahaletkua tai gastrostoomaa

20 Lääkehoidon todellisuus Läheiset, KSH, kotipalvelu, potilas avainasemassa TURVALLINEN KEHOITO Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa Marjukka Vallimies-Patomäki STM:n Ylitarkastaja, oppaita TtT Sosiaali- 2005:32 ja terveysministeriö

21 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat 2. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen 3. Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako 4. Lupakäytännöt 5. Lääkehuolto 6. Lääkkeiden jakaminen ja antaminen 7. Potilaiden informointi ja neuvonta 8. Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi 9. Dokumentointi ja tiedonkulku 10. Seuranta- ja palautejärjestelmät M.Vallimies-Patomäki Kuvio 2. Lääkehoidon riskikohdat lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta. Poikkeama lääkemääräyksen vastaanotossa Kirjaaminen Tiedon edell. kopionti Poikkeama lääkkeenjaossa Potilas Annos Ymmärtäminen Jauhaminen Vahvuus Lääke Poikkeama käyttökuntoon saattamisessa Annoksen valmistus Poikkeama lääkkeen annossa Antoreitti Vahvuus Lääke antamatta Ajoitus Antotapa Annos Potilas Lääkehoitoa toteuttava henkilöstö Yhdenmukaisuus Lääkepäätös Kokonaislääkityksen tarkastaminen Tarpeen arviointi Dg Selkeys Poikkeama lääkemääräyksessä Kirjaaminen Oikeellisuus Selkeys Tiedon välittäminen Osittaminen Lääkemuoto Riittävyys Poikkeama neuvonnassa ja ohjeissa Oikeellisuus Tiedottaminen ongelmista Toteutus Suunittelu Poikkeama hoidon seurannassa Lääkityksen säännöllinen tarkastaminen

22 Lääketurvallisuus Selvitys Helsingin kotihoidossa v % käytti 1-5 lääkettä, 41% 6-9 lääkettä, 39 % 10 tai yli lääkettä 72%:lla lääkityksen haitallisia yhteisvaikutuksia, 2,6%:lla sellainen lääkkeiden yhteensopimattomuus, jolla vakavia haittavaikutuksia tai hoito voi epäonnistua Lääkityspoikkeamat 4 kk:n ajalta: 356 ilmoitusta, joista 39% tapahtui lääkkeen antamisessa potilaalle, 27% lääkkeenjaossa, 19% lääkkeiden kirjaamisessa Lääkehoidon toteuttaminen Lääkäri kirjoittaa reseptin ja vastaa siitä Potilaan informointi Lääkehoidon toteutuminen ja seuranta moniammatillisena yhteistyönä Edellyttää kaikkien hoitoon osallistuvien henkilöiden lääkehoidon eri vaiheiden ja kokonaisuuden hallintaa Edellyttää saumatonta tiedonkulkua

23 Henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, STM:n julkaisuja 2013:11 Henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka sisältää asiakkaan käyttämät itsehoito- ja reseptilääkkeet, on tehtävä monia lääkkeitä käyttäville henkilöille osana palvelusuunnitelmaa Henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa TAI, jos on epäselvä lääkitys, potilaan tilan tai hoitopaikan muutos, uusi lääke entisten lisäksi Iäkkään lääkehoidon periaatteet Hyvän lääkehoidon edellytys on OIKEA DIAGNOOSI Selvitetään, mikä on nykyinen lääkitys, LÄÄKEKORTTI Tiedetään käytettyjen lääkkeiden ominaisuudet ja yhteisvaikutukset Vanhukselle sopiva annos Kaikki vanhuksen uudet oireet selvitettävä Olisiko lääke syynä? Kuka huolehtii, että käytetään oikein? Lääkitys mahdollisimman yksinkertaiseksi Lääkemuoto, dosetin käyttö, vanhojen lääkkeiden hävittäminen Toistuvat tarkistukset lääkehoidon onnistumisesta Yhteistyö kotisairaanhoidon / kotipalvelun kanssa Tarkistukset 3 6 kk:n välein

24 Lääkkeen lopettaminen Tarvitaanko lääkettä vielä? Onko tilanne muuttunut? Hyötyykö potilas lääkkeen jatkamisesta? Ovatko ohjeet muuttuneet? Onko lääke aloitettu toisen lääkkeen haittavaikutukseen? Aiheuttaako lääkkeen lopetus ongelmia? Lääkkeen hitaan lopettamisen ohjelmoiminen

25 Hoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana Toimii seurannan aitiopaikalla Huolehtii, että lääkkeitä käytetään oikein Seuraa lääkkeiden vaikutuksia / sivuvaikutuksia Pitää yhteyttä omaisiin muistisairaita hoidettaessa Raportoi hoitavalle lääkärille, jos iäkkään voinnissa muutoksia Lääkepalaverit hoitavan lääkärin kanssa ½ vuosittain Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi Hoitohenkilökunta on keskeisessä asemassa Toivotut hyödyt Haittavaikutukset Yhteisvaikutukset Toiminta väärän lääkityksen/lääkeannostelun jälkeen lääkärin konsultointi seuranta lääkehiili SÄÄNNÖLLINEN LÄÄKITYKSEN KOKONAISARVIOINTI

26 MITÄ/MITEN SEURATA? Verenpainelääkkeet RR myös seisten, sydämen syke Nesteenpoistolääkkeet kuivuminen, virtsan pidätyskyvyttömyys, RR myös seisten, paino Digitalis ruokahaluttomuus, huonovointisuus, näköhäiriöt, sydämen syke Diabeteslääkkeet vs, RR, ravitsemus, liikunta, paino Psyykenlääkkeet muisti, sekavuus, jähmeys, kaatuilu, virtsaretentio tai pidätyskyvyttömyys, RR seisten. Onko tehoa? MITÄ/MITEN SEURATA? Alzheimer-lääke (donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini) pahoinvointi, ripuli, lihaskrampit, päänsärky, käytösoireita, sydämen syke, RR, paino, ravitsemus, ruokahalu. Onko tehoa? toimintakykyyn, virkeyteen, MMSE Rivastigmiinilaastari - ihottuma Alzheimer-lääke (memantiini) ummetus, heitehuimaus. Onko tehoa?

27 Nielemisvaikeus murskaanko lääkkeen? Ensisijaisesti valitaan pienin tablettikoko / nestemäinen valmiste tai muu antoreitti Depot-, retard-, prolongatum-, slow-tabletit Jakouurteiset voidaan puolittaa. EI saa murskata Enterotabletit, EI saa murskata Jakouurteinen tabletti, yleensä voidaan murskata Murskaus kannellisessa astiassa yksi lääke kerrallaan. Ei saa sekoittaa eri lääkkeitä keskenään. Sekoitetaan nopeasti pieneen määrään viileää nestettä, ei lämpimään ruokaan. Kapselit, kokonaan nieltävä, joitakin voi avata Lääkkeiden sekoittaminen ruokaan on epäeettistä, vaikuttaa myös ruoan makuun ja nautittavuuteen! Turvallisen lääkehoidon keinot THL:n suositus STM:n asetus lääkkeen määräämisen (726/2003) korostaa, että lääkkeen määrääjä määrää lääkkeitä vain henkilölle, jonka lääkityksen tarpeen hän on varmistanut joko omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla Iäkäs henkilö, jolla on yksi tai useampia pitkäaikaissairauksia tarvitsee säännöllistä seurantaa ja lääkitys tulee arvioida vähintään kerran vuodessa >> moniammatillinen arviointi Koneellinen annosjakelu edeltävästi kokonaislääkityksen tarkistus Sairaalajakson jälkeen on tarkistettava, ettei akuuttihoitoon tarkoitettu lääke jää pysyväksi

28 Kiitos ja työn iloa!

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. - Miten hoidan itseäni? K-S SHP

Sydämen vajaatoiminta. - Miten hoidan itseäni? K-S SHP Sydämen vajaatoiminta - Miten hoidan itseäni? K-S SHP TIETOJA JA OHJEITA SINULLE, JOLLE ON KEHITTYNYT SYDÄMEN VAJAATOIMINTA Sinulla on todettu sydämen vajaatoiminta. Koska sydämen vajaatoiminnan hoito

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 )

Huomioi yhteisvaikutukset mm. Ca, Fe, Mg ja Al kanssa. (Julkaistu 30.8.2010) Alendronaatti ja kolekalsiferoli (vitamiini D 3 ) Akrivastiini C R06AX18 Soveltuu varauksin iäkkäille. Puolita annos jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm. väsymys, takykardia, huimaus ja päänsärky. Alendronaatti C M05BA04

Lisätiedot

SFINX-interaktiotietokanta varoittaa, vaan ei kaikesta

SFINX-interaktiotietokanta varoittaa, vaan ei kaikesta TOIMITTANEET: TIMO KLAUKKA, ARJA HELIN-SALMIVAARA, RISTO HUUPPONEN, JUHANA E. IDÄNPÄÄN-HEIKKILÄ SFINX-interaktiotietokanta varoittaa, vaan ei kaikesta Ohjelma helpottaa lääkeaineinteraktioiden hallintaa,

Lisätiedot

Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet

Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Meilahden sairaala Kirurgian klinikka / Sydän- ja thoraxkirurgia Sisätautien klinikka / Kardiologia Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet 1 JOHDANTO...1 2. KEUHKONSIIRTO...2

Lisätiedot

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Tarja Järvinen Munuaispotilaan hoidon asiantuntijasairaanhoitaja Tampereen yliopistollinen sairaala, Dialyysiosasto, Marraskuu 2011 SISÄLLYS 1. Sinulle, joka odotat

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

Hyvä tietää RoActemra

Hyvä tietää RoActemra Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1 Tämä pakollinen koulutusmateriaali

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot