TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla

2 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, : KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. LOKA JOULUKUU Liikevaihto 194,1 (186,8) miljoonaa euroa, kasvua 3,9 % (0,5 % paikallisilla valuutoilla) - Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 56,5 (55,0) miljoonaa euroa eli 29,1 % (29,4 %) liikevaihdosta - EBITA-liiketulos 29,4 (27,3) miljoonaa euroa eli 15,2% (14,6%) liikevaihdosta - Liiketulos (EBIT) 27,5 (25,5) miljoonaa euroa eli 14,2% (13,6%) liikevaihdosta - Rahavirta investointien jälkeen 16,8 (15,9) miljoonaa euroa - Päätös yhteisyrityksen (JV) perustamisesta Cramon kanssa Venäjällä ja Ukrainassa VUODEN 2013 NÄKYMÄT Vuoden 2013 EBITA-liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. TAMMI JOULUKUU Liikevaihto 714,1 (649,9) miljoonaa euroa, kasvua 9,9 % (7,7 % paikallisilla valuutoilla) - Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 210,2 (181,8) miljoonaa euroa eli 29,4 % (28,0%) liikevaihdosta - EBITA-liiketulos 100,3 (79,4) miljoonaa euroa eli 14,1% (12,2%) liikevaihdosta - Liiketulos (EBIT) 92,3 (74,1) miljoonaa euroa eli 12,9 % (11,4 %) liikevaihdosta - Tilikauden tulos 63,6 (44,7) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,59 (0,41) euroa - Bruttoinvestoinnit 124,0 (242,2) miljoonaa euroa - Rahavirta investointien jälkeen 54,2 ( 52,0) miljoonaa euroa - Nettovelka 239,4 (262,8) miljoonaa euroa - Nettovelka/EBITDA 1,1x (1,4x) - Hallitus ehdottaa vuoden 2012 osingoksi 0,34 (0,28) euroa osakkeelta AVAINLUVUT (milj. EUR) 10 12/ /11 Muutos 1 12/ /11 Muutos Liikevaihto 194,1 186,8 3,9 % 714,1 649,9 9,9 % Liiketulos ennen po. ja ar. (EBITDA) 56,5 55,0 2,7 % 210,2 181,8 15,7 % Osuus liikevaihdosta, % 29,1 % 29,4 % 29,4 % 28,0 % EBITA 1) 29,4 27,3 7,8 % 100,3 79,4 26,4 % Osuus liikevaihdosta, % 15,2 % 14,6 % 14,1 % 12,2 % Liiketulos (EBIT) 27,5 25,5 7,8 % 92,3 74,1 24,5 % Osuus liikevaihdosta, % 14,2 % 13,6 % 12,9 % 11,4 % Tulos ennen veroja (EBT) 24,3 22,7 6,9 % 82,9 60,8 36,4 % Osuus liikevaihdosta, % 12,5 % 12,2 % 11,6 % 9,3 % Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, 0,18 0,16 16,4 % 0,59 0,41 42,7 % Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 36,8 45,9 19,8 % 124,0 242,2 48,8 % Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 19,0 % 24,6 % 17,4 % 37,3 % Rahavirta investointien jälkeen 16,8 15,9 6,0 % 54,2 52,0 204,1 % Sijoitettu pääoma kauden lopussa 608,4 591,2 2,9 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2) 18,8 % 15,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 2) 18,3 % 13,9 % Nettovelka 239,4 262,8 8,9 % Nettovelka/EBITDA 1,1x 1,4x 21,2 % Nettovelkaantumisaste, % 65,1 % 80,6 % Omavaraisuusaste, % 44,3 % 40,7 % Henkilöstö kauden lopussa ,6 % 1) Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), milj. EUR 2) Liukuva 12kk

3 3 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA: Vuodesta 2012 tuli hyvä vuosi Ramirentille. Ramirentin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli kaikkien aikojen ennätystasolla. Vuoden 2012 liikevaihto oli 714 miljoonaa euroa ja liikevoitto parani 25 prosenttia 92,3 miljoonaan euroon eli 12,9 prosenttiin liikevaihdosta. Taloudellinen asemamme vahvistui, kassavirta parani merkittävästi ja kaikki taloudelliset tavoitteet täyttyivät vuonna Pohjoismaissa markkinatilanne pysyi vakaana ja Norjassa kysyntä jatkui erityisen vahvana. Keski-Euroopassa liiketoimintaympäristö jatkoi heikkenemistään ja olemme sopeuttaneet toimintojamme vallitsevaan markkinatilanteeseen. Vähensimme työntekijöiden ja toimipisteiden määrää sekä siirsimme kalustoamme Baltian maihin, joissa kysyntä kehittyi suotuisasti vuoden 2012 aikana. Liiketoimintamme kehittyi hyvin Venäjällä ja Ukrainassa. Volyymimme säilyivät vakaina neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja liiketuloksemme parani 8 prosenttia 27,5 miljoonaan euroon eli 14,2 prosenttiin liikevaihdosta. Jatkoimme Ramirent-toimintamallin kehittämistä ja keskityimme vahvistamaan synergioita kaikissa toimintamaissamme. Etsimme väyliä asiakasportfoliomme laajentamiseen teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Painotimme ympäristön, turvallisuuden ja laadun merkitystä ratkaisuissamme, joita tarjoamme asiakkaillemme. Haluan kiittää henkilöstöämme vahvasta panoksesta ja siitä että olemme pystyneet tehostamaan toimintaamme. Olemme saavuttaneet ennätystason liikevaihdossamme, vaikka työntekijämäärämme on tällä hetkellä 3 000, kun se vuonna 2008 oli 4 000, jolloin liikevaihtomme kipusi 704 miljoonaan euroon. Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen epävarma. Tavoitteenamme on kestävä kannattava kasvu vuonna Jatkamme toimintamme ja korkean laadun kehittämistä, jossa asiakas tulee aina ensin. Aiomme vähentää myös liiketoimintamme riskitasoa. Olemme lisänneet kulurakenteemme ja toimintamallimme joustavuutta, joten olemme valmiit erilaisia markkinaskenaarioita varten. Emme odota markkinatilanteessa suuria muutoksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vuonna Käytämme erityistä harkintaa investoinneissa, painotamme tiukkaa kustannusten hallintaa sekä ylläpidämme vahvaa tasettamme. Tavoitteenamme on kehittää asiakkuuksien hallintaa ja joustavaa toimintatapaamme. Tuotetarjontamme on vahva ja toimipisteverkkomme erityisen laaja, joten uskomme että olemme valmiita sopeutumaan erilaisiin markkinaskenaarioihin vuonna RAMIRENT TAMMI JOULUKUU 2012 Markkinatilanne Pohjoismaiden markkinatilanne pysyi varsin hyvällä tasolla rakentamisen ja eri teollisuuden aloilla vuoden 2012 aikana. Paras markkinatilanne oli pohjoismaiden osalta Norjassa. Infrarakentamisen hyvä aktiviteetti tuki Venäjän ja Ukrainan markkinoita. Baltian maiden markkinatilanne toipui rakentamisen vilkastuessa erityisesti infrarakentamisen ja energia-alan investointien seurauksena. Markkinatilanne säilyi heikkona kaikissa Europe Central- maissa. Liikevaihto 10 12/2012 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 194,1 (186,8) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 0,5 % neljännellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi Ruotsin, Norjan ja Europe East segmenteissä. Liikevaihto laski hieman Suomessa. Tanskassa ja Europe Central segmenteissä liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Koko vuosi 2012 Tammi joulukuussa 2012 Ramirent konsernin liikevaihto kasvoi 9,9 % ja oli 714,1 (649,9) miljoonaa euroa. Kasvua tuki rakentamisen elpyminen pohjoismaissa ja Europe East maissa. Paikallisissa valuutoissa konsernin liikevaihto kasvoi 7,7 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä edellisvuoteen verrattuna, poislukien Europe Central segmentti. Suomen osuus liikevaihdosta oli 23,1 % (23,6 %), Ruotsin osuus 29,1 % (27,8 %), Norjan osuus 24,1 % (22,1 %), Tanskan osuus 6,2 % (6,7 %), Europe East osuus 8,8 % (8,5 %) ja Europe Central osuus 8,7 % (11,3 %).

4 4 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 10 12/ /11 Muutos 1 12/ /11 Muutos (milj. EUR) SUOMI 41,7 42,5 1,8 % 166,5 154,7 7,6 % RUOTSI 57,9 53,9 7,4 % 209,9 182,7 14,9 % NORJA 51,0 42,0 21,5 % 174,0 144,8 20,2 % TANSKA 12,2 14,6 16,0 % 44,7 44,1 1,3 % EUROPE EAST 17,4 16,5 5,4 % 63,3 56,1 13,0 % EUROPE CENTRAL 16,2 18,9 14,3 % 62,7 73,9 15,1 % Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 2,3 1,6 7,1 6,3 Liikevaihto yhteensä 194,1 186,8 3,9 % 714,1 649,9 9,9 % TULOS Tulosta paransivat korkeampi kaluston käyttöaste ja terveemmät hintatasot. Kiinteät kulut pysyivät vakaina johtuen tiukasta kustannusten hallinnasta ja työvoiman määrän laskusta. Toimipisteiden määrä väheni kun toimintoja sopeutettiin vallitsevaan markkinatilanteeseen /2012 Konsernin vuoden 2012 neljännen neljänneksen liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBIT- DA) oli 56,5 (55,0) miljoonaa euroa vastaten 29,1 % (29,4 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutos olivat yhteensä 1,3 ( 1,3) miljoonaa euroa. Poistot pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 29,0 (29,5) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos (EBIT) oli 27,5 (25,5) miljoonaa euroa eli 14,2 % (13,6 %) liikevaihdosta. Koko vuosi 2012 Vuoden 2012 tammi-joulukuun liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 210,2 (181,8) miljoonaa euroa eli 29,4 % (28,0 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutos olivat yhteensä 6,4 ( 4,0) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat ja olivat 117,9 (107,7) miljoonaa euroa. Ramirent konsernin EBITA-liiketulos oli 100,3 (79,4) miljoonaa euroa eli 14,1 % (12,2 %) liikevaihdosta. Konsernin liiketulos (EBIT) oli 92,3 (74,1) miljoonaa euroa eli 12,9 % (11,4 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 9,4 ( 13,4) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 2,3 ( 0,6) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 82,9 (60,8) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 19,3 ( 16,0) miljoonaa euroa. Ruotsin yhteisöverokannan muutos 26,3 %:sta 22,0 %:iin vaikutti tuloveroihin positiivisesti. Muutos astuu voimaan , mutta koska Ruotsin valtiopäivät hyväksyivät muutoksen vuoden 2012 lopussa, on laskennalliset verot kirjattu käyttäen uutta verokantaa. Muutoksen vaikutus veroihin oli 4,4 miljoonaa euroa. Tilikauden 2012 nettotulos oli 63,6 (44,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,41) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 18,8 % (15,7 %). Oman pääoman tuotto oli 18,3 % (13,9 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,41 (3,02) euroa vuoden 2012 lopussa.

5 5 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Segmenttikohtaiset liiketulos- ja liiketulosprosentit on esitetty alla: LIIKETULOS (EBIT) 10 12/ / / /11 (milj. EUR) SUOMI 7,3 6,2 30,2 22,8 Osuus liikevaihdosta, % 17,6 % 14,6 % 18,2 % 14,7 % RUOTSI 9,2 11,9 33,1 33,2 Osuus liikevaihdosta, % 15,9 % 22,2 % 15,7 % 18,2 % NORJA 6,5 4,5 22,2 11,2 Osuus liikevaihdosta, % 12,7 % 10,7 % 12,8 % 7,7 % TANSKA 0,8 0,8 1,6 0,1 Osuus liikevaihdosta, % 6,7 % 5,4 % 3,6 % 0,2 % EUROPE EAST 5,0 2,3 10,9 5,9 Osuus liikevaihdosta, % 28,7 % 14,2 % 17,3 % 10,5 % EUROPE CENTRAL 0,2 2,0 1,6 5,5 Osuus liikevaihdosta, % 1,1 % 10,8 % 2,5 % 7,4 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,5 2,3 4,2 4,5 KONSERNIN LIIKETULOS 27,5 25,5 92,3 74,1 Osuus liikevaihdosta, % 14,2 % 13,6 % 12,9 % 11,4 % INVESTOINNIT, RAHAVIRTA JA RAHOITUS 10 12/2012 Ramirent konsernin vuoden 2012 neljännen neljänneksen bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 36,8 (45,9) miljoonaa euroa, joista 0,0 (6,3) liittyi yritysostoihin. Yrityshankinnat mukaan lukien, koneja laiteinvestoinnit olivat neljännellä neljänneksellä yhteensä 34,1 (34,4) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 7,7 (11,9) miljoonaa euroa. Tästä kone- ja laiteinvestointien osuus oli 7,6 (11,8) miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen lopussa investointisitoumukset olivat yhteensä 2,1 (2,9) miljoonaa euroa. Koko vuosi 2012 Konsernin vuoden 2012 tammi-joulukuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 124,0 (242,2) miljoonaa euroa, joista 16,2 (111,2) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Joidenkin yrityshankintojen yhteydessä Ramirent on tehnyt sopimuksen ehdollisen lisäkauppahinnan maksamisesta myyjälle. Arvioidut lisäkauppahinnat sisältyvät bruttoinvestointeihin. Yrityshankinnat mukaan lukien, kone- ja laiteinvestoinnit tammi joulukuun ajalta olivat yhteensä 101,3 (169,2) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 28,0 (27,0) miljoonaa euroa, joista vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 27,1 (26,7) miljoonaa euroa. Konsernin tammi-joulukuun liiketoiminnan rahavirta oli 174,0 (177,4) miljoonaa euroa, mistä nettokäyttöpääoman muutos oli 25,2 (5,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 119,8 ( 229,5) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen rahoituksen rahavirtoja oli 54,2 ( 52,0) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuussa 2012 maksettiin osinkoja 30,1 (27,0) miljoonaa euroa ja ostettiin omia osakkeita 2,7 (3,4) miljoonan euron arvosta. Tilikauden 2012 lopussa korollinen vieras pääoma oli 240,7 (265,2) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelka oli 239,4 (262,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 65,1 % (80,6 %). Nettovelan suhde liiketulokseen ennen poistoja ja arvonalentumisia oli 1,1x (1,4x) vuoden 2012 lopussa. Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimittejä 150,9 miljoonan euron arvosta

6 6 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Tilikauden lopussa taseen loppusumma oli 830,7 (801,1) miljoonaa euroa, josta aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet olivat 451,5 (487,3) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 367,7 (326,0) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 44,3 % (40,7 %). Tilikauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 101,6 (116,6) miljoonaa euroa, joista 3,7 (12,3) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMI- PISTEET Henkilöstö Henkilöstö Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN LAAJENTUMINEN JA YRITYSOSTOT Ramirent osti Itä-Götanmaan johtavan TLM (Tannefors Lift och Maskinuthyrning) konevuokrausyhtiön Ruotsista vuonna 2011 ja yhtiötä koskevaa kauppa tuli voimaan Ramirent hankki norjalaisen rakennusurakoitsijan Consto AS:n kalustotoiminnan Samalla yhtiöt solmivat kaluston vuokraussopimuksen, jonka arvioitu arvo on noin 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. YHTEISYRITYS VENÄJÄLLE JA UKRAINAAN Ramirent ja Cramo julkistivat sopimuksen muodostaa yhteisyritys Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen kesken Tätä tarkoitusta varten perustettiin vuoden 2012 lopussa suomalainen osakeyhtiö Eastbound Machinery Oy. Järjestely odottaa kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Ramirentin liikevaihto Venäjällä ja Ukrainassa oli 33,6 miljoonaa euroa. Liiketulos (EBIT) oli 5,6 miljoonaa euroa eli 16,7 % liikevaihdosta. Henkilöstön määrä liiketoiminnoissa oli 238 työntekijää, toimipisteiden määrän ollessa 19. Omistus yhteisyrityksessä kirjataan Ramirent konsernin tilinpäätökseen pääomaosuus-menetelmällä ja osuus yhteisyrityksen tuloksesta sisältyy tilinpäätöksessä liikevoittoon. Yhteisyrityksen muodostamisen jälkeen Venäjän ja Ukrainan liikevaihtoa ei enää sisällytetä Ramirent-konsernin liikevaihtoon. Järjestelyllä odotetaan olevan lievä positiivinen tulosvaikutus vuonna KEHITYS SEGMENTEITTÄIN Suomi 10 12/2012 Liikevaihto väheni hieman ( 1,8 %) neljännellä neljänneksellä ja oli 41,7 (42,5) miljoonaa euroa. Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 7,3 (6,2) miljoonaa euroa eli 17,6 % (14,6 %) liikevaihdosta. Konevuokrauspalveluiden kysyntä rakentamisessa pysyi vakaana vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Kysyntä oli myös varsin hyvää teollisuudessa. Hyvä kysyntä sai jatkoa Etelä- ja Pohjois-Suomessa, kun taas aktiviteetti heikkeni Keski-Suomen alueella. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Suomessa kasvoi 7,6 % ja oli 166,5 (154,7) miljoonaa euroa vuonna Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 30,2 (22,8) miljoonaa euroa eli 18,2 % (14,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) parani vakaina pysyneiden hintojen ja kaluston korkeampien käyttöasteiden ansiosta. Konevuokrauspalveluiden kysyntä säilyi vakaana vuonna Kysyntä oli hyvällä tasolla laivanrakennusteollisuudessa ja muussa teollisuudessa. Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen määrä väheni 3,4 % vuonna Pääsyy rakentamisen laskuun oli asuntorakentamisen ja toimitilarakentamisen alhaisempi aktiviteetti.

7 7 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Ruotsi 10 12/2012 Ramirentin liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 7,4 % ja oli 57,9 (53,9) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi 2,2 %. Liiketulos (EBIT) heikkeni 9,2 (11,9) miljoonaan euroon ja oli 15,9 % (22,2 %) liikevaihdosta. Liiketulosta (EBIT) rasitti odotettua suuremmat ulkoa ostetut palvelut liittyen työmaatila- projekteihin. Kasvua tuki hyvä rakentamisen taso pääkaupunkiseudun alueella ja Länsi-Ruotsissa. Maan eteläosissa markkinoiden aktiviteetti oli edelleen heikko. Pohjois-Ruotsissa kysyntää tukivat suuret teollisuushankkeet. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Ruotsissa kasvoi vuonna ,9 % ja oli 209,9 (182,7) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 10,8 %. Liiketulos (EBIT) pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 33,1 (33,2) miljoonaa euroa eli 15,7 % (18,2 %) liikevaihdosta. Euroconstruction julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen markkinat laskivat Ruotsissa 2,4 % vuonna Asuntojen uudisrakentaminen väheni asteittain vuoden aikana. Toimitilarakentaminen pysyi kohtuullisen vakaana ja infrarakentamisen markkinoiden aktiviteetti oli jälleen hyvä. Norja 10 12/2012 Liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 21,5 % ja oli 51,0 (42,0) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 15,6 %. Liiketulos (EBIT) parani 6,5 (4,5) miljoonaan euroon ja oli 12,7 % (10,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) vahvistui parantuneen liiketoiminnan tehokkuuden, korkeamman kaluston kapasiteetin käyttöasteen ja tiukan kustannusten hallinnan johdosta. Vuokraushintojen taso pysyi vakaana vuoden viimeisellä neljänneksellä. Rakentamisen toimialalla konevuokrauksen kysyntä oli vahvaa. Myös useilla teollisuuden aloilla kysyntä oli hyvällä tasolla. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Norjassa kasvoi vuonna ,2 % ja oli 174,0 (144,8) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 15,3 %. Liiketulos (EBIT) parani ja oli 22,2 (11,2) miljoonaa euroa eli 12,8 % (7,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) vahvistui selvästi hyvän myynnin, kohonneiden kaluston kapasiteetin käyttöasteiden ja hyvän kustannusten hallinnan ansiosta. Rakennusalan urakoitsija Consto AS ulkoisti koneet ja kalustonsa Ramirentille kesäkuussa Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen markkinat kasvoivat Norjassa 4,7 % vuonna Asuntorakentamisen aktiviteetti säilyi vahvana koko vuoden. Myös hyvä kysyntä toimitilarakentamisessa tuki Ramirentin kehitystä tilikauden aikana. Kasvua vauhditti lisäksi hyvä kysyntä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Tanska 10 12/2012 Liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä 16,0 % ja oli 12,2 (14,6) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto laski 15,8 %. Liiketulos (EBIT) pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 0,8 (0,8) miljoonaa euroa eli 6,7 % (5,4 %) liikevaihdosta. Konevuokrauspalveluiden kysyntä laski hieman rakennusalan markkinatilanteen heikennyttyä. Aikainen talven tulo heikensi kaluston kapasiteetin käyttöasteita. Vuokraushinnat pysyivät vakaina vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Tanskassa kasvoi vuonna ,3 % ja oli 44,7 (44,1) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 1,2 %. Liiketulos (EBIT) parani ja oli 1,6 (0,1) miljoonaa euroa eli 3,6 % (0,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) vahvistui parantuneen kustannusten hallinnan seurauksena. Yleinen markkinatilanne pysyi edelleen heikkona. Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen markkinat kasvoivat Tanskassa 0,5 % vuonna Asuntorakentamisen markkinoita heikensivät vähentyneet asuntoaloitukset. Toimitilarakentamisen ja infrarakentamisen markkinat pysyivät vakaina vuonna Europe East (Venäjä, Baltian maat ja Ukraina) 10 12/2012 Liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 5,4 % ja oli 17,4 (16,5) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 3,0 %. Liiketulos (EBIT) parani 5,0 (2,3) miljoonaan euroon eli 28,7 %:iin (14,2 %) liikevaihdosta. Hyvä ja vakaa kasvu jatkuivat kaikissa Europe East toimintamaissa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liiketulos (EBIT) vahvistui selvästi kaluston kapasiteetin käyttöasteen ja vuokraushintojen noustessa. Infrarakentaminen toimi kasvun moottorina Venäjän ja Ukrainan markkinoilla. Suuret energiaalan hankkeet tukivat kasvua Baltian maissa. Ramirent ja Cramo julkistivat sopimuksen muodostaa yhteisyritys Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen kesken. Järjestely odottaa kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

8 8 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Europe East segmentissä kasvoi vuonna ,0 % ja oli 63,3 (56,1) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 11,1 %. Liiketulos (EBIT) vahvistui 10,9 (5,9) miljoonaan euroon eli 17,3 %:iin (10,5 %) liikevaihdosta. Kannattavuus parani hyvän myynnin kasvun ja positiivisen hintakehityksen seurauksena. Euroconstructin joulukuussa 2012 tehdyn ennusteen mukaan rakentamisen markkinat kasvoivat 3,0 % Venäjällä, 23,0 % Virossa, 8,0 % Latviassa ja 1,0 % Liettuassa. Baltian maiden positiivista kehitystä tukivat kasvaneet energia-alan investoinnit, korjausrakentaminen ja lisääntynyt infrarakentaminen. Asuntorakentaminen ja infrarakentaminen kehittyivät hyvin Venäjällä. Infrarakentamisen määrä Ukrainassa säilyi terveellä tasolla. Europe Central (Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari) 10 12/2012 Liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä 14,3 % ja oli 16,2 (18,9) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto laski 19,3 %. Liiketulos (EBIT) heikkeni 0,2 (2,0) miljoonaan euroon eli 1,1 %:iin (10,8 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät laskeneet vuokrausvolyymit ja kaluston alhaisemmat kapasiteetin käyttöasteet. Konevuokrauksen kysyntä heikkeni kaikissa Ramirentin Europe Central -toimintamaissa. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Europe Central - toimintamaissa laski 15,1 % ja oli 62,7 (73,9) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto laski 13,6 %. Liiketulos (EBIT) heikkeni ja oli 1.6 (5,5) miljoonaa euroa eli 2,5 % (7,4 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) heikkeni alhaisempien kaluston kapasiteetin käyttöasteiden ja hintapaineen seurauksena. Konevuokrauksen kysyntä heikentyi selvästi kaikissa Europe Central -maissa. Ramirent sopeutti toimintojaan vallitsevaan markkinatilanteeseen Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Kalustoa on siirretty näistä maista pois lähinnä Baltian markkinoille. Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen markkinat kasvoivat 1,6 % Puolassa vuonna Tšekin tasavallassa, Slovakiassa ja Unkarissa markkinatilanne oli haastava koko vuoden. Näissä maissa rakentamisen määrä putosi 5,0 % 15,0 % vuoden 2012 aikana. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Ruotsalaiset yhtiöt TLM i Linköping AB, TLM i Norrköping AB, TLM i Motala AB, Hyrman i Lund AB Maskindepon i Lund AB sulautuivat Ramirent AB:hen vuonna Suomalaiset yhtiöt Uudenmaan Telineasennus Oy ja Rami-Muotit Oy sulautuivat Ramirent Finland Oy:seen. MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA VUONNA 2012 Anna Hyvönen (44) (TkL) nimitettiin Ramirentin Suomen segmentin johtajaksi ja Ramirentin johtoryhmän jäseneksi Hyvönen vastaa myös Ramirentin Baltian liiketoiminnoista alkaen Katsauskauden jälkeen , Erik Alteryd (49) (DI) nimitettiin Ruotsin segmentin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävissään viimeistään heinäkuussa Konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: Magnus Rosén, toimitusjohtaja ja Ruotsin segmentin johtaja (heinäkuuhun 2013 asti); Jonas Söderkvist, talousjohtaja; Anna Hyvönen, johtaja (SVP) Suomen segmentti; Bjørn Larsen, johtaja (SVP) Norjan segmentti; Erik Høi, johtaja (SVP), Tanskan segmentti; Tomasz Walawender, johtaja (SVP), Europe Central segmentti; Franciska Janzon, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja; Mikael Kämpe, johtaja, konsernin kalustonhallinta; ja Dino Leistenschneider, hankintajohtaja. OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n markkina-arvo vuoden 2012 lopussa oli 673 (594) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi vuoden lopussa oli 6,25 (5,50). Kauden korkein kurssinoteeraus oli 8,81 (12,37) ja alin 5,35 (4,12). Tammi-joulukuun kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 6,61 (7,57).

9 9 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Vuoden 2012 aikana Ramirent Oyj:n osakevaihto oli 196,1 (359,5) miljoonaa euroa eli ( ) osaketta, mikä vastaa 27,6 %:ia (43,4 %) Ramirentin osakekannasta. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Tilikauden 2012 lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä oli kappaletta. Omat osakkeet Vuoden 2012 lopussa Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,95 % kaikista osakkeista. KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2012 (LTI) Ramirent Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2012 uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön johdolle. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Kannustinjärjestelmä sisältää yhden ansaintajakson, kalenterivuoden Mahdollinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Ansaintajakson perusteella maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään Ramirent Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). PÄÄTÖS HANKKIA OMIA OSAKKEITA Ramirentin hallitus päätti yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen perusteella hankkia enintään yhtiön omaa osaketta. Hankkiminen voidaan aloittaa aikaisintaan viikon kuluttua siitä, kun päätös on julkistettu YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2012 Ramirent Oyj:n Helsingissä pidetty yhtiökokous hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkona 0,28 euroa osakkeelta. Päätettiin että osinko maksetaan Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän (7), ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Kaj-Gustaf Berghin, Johan Ekin, Peter Hofvenstamin, Erkki Norvion, Susanna Renlundin ja Gry Hege Sølsnesin. Kevin Appleton valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Varsinainen yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot ennallaan. Muiden hallitusten jäsenten kuukausipalkkioita nostettiin eurosta euroon. Hallituksen läsnäolopalkkioiden ja valiokuntien palkkioiden sekä muiden tehtävien palkkiot pidettiin edellisvuoden tasolla. Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien määrän yhdeksi (1) ja valitsi uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ( PwC ) toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan hyväksyttyjen laskujen perusteella. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin hallitus uudisti konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet marraskuussa Ramirentin strategia keskittyy kolmeen tavoitteen ympärille. 1. Tavoitteena on kestävä kannattava kasvu vahvistamalla asiakastarjontaa, laajentamalla asiakaspohjaa ja kasvamalla ulkoistamismahdollisuuksien sekä valikoitujen yritysostojen avulla. Ramirent keskittyy asiakkaaseen vahvan paikallisen asiakastuntemuksen ympäristöä, turvallisuutta, terveyttä ja laatua painottavien räätälöityjen ratkaisujen sekä erinomaisen avainasiakkuuksien hallinnan avulla; 2. Toiminnan korkeatasoisuus kehittämällä yhtenäistä Ramirent-toimintamallia; ja 3. Riskien vähentäminen tasapainoisen liiketoimintaportfolion ja riskien hallinnan kautta. Ramirentin strategian tavoitteena on generoida hyvää tuottoa osakkeenomistajille ylläpitämällä samalla taloudellista vakautta.

10 10 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Hallitus on uudistanut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet seuraavasti: 1. Kannattavuus: Oman pääoman tuotto (ROE), 18 % yli suhdanteen 2. Velkaantumisaste ja riski: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3. Osingonjako: Osingonjako vähintään 40 % nettotuloksesta RISKIEN HALLINTA JA LIIKETOIMINNAN RISKIT Liiketoiminnan riskit ja riskien hallinta Riskit ovat tapahtumia tai olosuhteita, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa Ramirentin tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyteen myönteisesti tai kielteisesti. Ramirentin riskien hallinta on johdonmukaista ja sen tarkoituksena on varmistaa, että Ramirentkonserni saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Ramirentin riskien hallinta keskittyy ennakoiviin toimenpiteisiin, toimintojen suojaamiseen, negatiivisten vaikutusten rajoittamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Ramirentin hallitus hyväksyy riskien hallinnan periaatteet. Riskien kartoitus ja arviointi on osa vuosittaista strategiaprosessia. Riskien kartoitus tehdään konsernin, segmentti- ja maatasolla. Riskien arvioinnissa kunkin riskin vaikutus ja todennäköisyys arvioidaan perustuen riskin taloudelliseen vaikutukseen arviointivuonna ja kolmena seuraavana vuonna. Riskien arvioinnin yhteydessä laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritetään seurattavat tunnusluvut sekä toimet, joihin riskien toteutuessa ryhdytään. Toimintasuunnitelmat sisältävät nimetyt vastuuhenkilöt ja aikataulun toteutettaville toimenpiteille. Konsernin johtoryhmä vastaa yhdessä segmenttien ja maiden johdon kanssa riskitunnuslukujen säännöllisestä valvonnasta ja riskienhallinta-toimenpiteiden toteuttamisesta tarvittaessa. Riskienhallintasuunnitelmat toteutetaan konsernin, segmentti- ja maatasolla. Riskienhallintatoimenpiteitä on toteutettu suhteessa toiminnan laajuuteen ja käytettävissä oleviin toimenpiteisiin. Lisäksi sisäisen tarkastuksen suunnitelman laajuutta ja sisältöä on päivitetty vastaamaan riskikarttaa. Joidenkin riskien toteutumiseen ei kuitenkaan voida vaikuttaa, ja Ramirent voi varautua lähinnä näiden riskien vaikutusten lieventämiseen. Alla luetellut strategiset riskit koskevat Ramirent konsernia ja ne voivat vaikuttaa myös yhtiön osakkeen arvoon. Muutokset asiakassektorien kysynnässä vaikuttavat Ramirentin liiketoimintaan ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi talouden sykleihin, asiakasyritysten strategioiden muutoksiin, tuotevaatimuksiin tai ympäristöasioihin. Ramirentin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat pääasialliset riskit liittyvät rakennustoimialan suhdanteiden vaihteluihin. Rahoitusmarkkinoiden tilanne voi rajoittaa rahoituksen saatavuutta uusille hankkeille ja hiljentää asuntomarkkinoita sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla, mikä voi vaikuttaa kielteisesti Ramirentin asiakkaisiin ja siten myös Ramirent-konserniin. Kiinteiden kustannusten korkea osuus tekee osaltaan mukautumisen markkinoiden kysynnän nopeisiin muutoksiin haasteelliseksi. Ramirent pyrkii vähentämään liiallista riippuvuutta yksittäisestä toimialasta etsimällä uusia asiakasryhmiä rakennusalan ulkopuolelta ja tekemällä pidempiä sopimuksia. Ramirent toimii joustavasti tarjoamalla asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja: yleisiä vuokrauspalveluja yksittäisestä tuotteesta tietyn projektin koko kaluston hallintaan sekä tarjoamalla teknistä tukea ja paikallista läsnäoloa. Ramirent toimii lisäksi kustannustehokkaasti ja pyrkii näin varmistamaan kilpailukykynsä. Yhtiö on jatkanut kustannusrakenteen sopeuttamista ja liiketoimintamallin kehittämistä. Ramirent jatkaa panostuksia henkilöstön kouluttamisessa ja kehittää projektinhallinnan työkaluja, jotta projektit voidaan viedä läpi ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti. Ramirent on kehittänyt erilaisia ennustamistyökaluja mahdollisten kysyntämuutosten ennakoimiseksi sekä kalustokapasiteetin ja hintatasojen suunnittelemiseksi. Yhtenäisen kalustorakenteen avulla pyritään optimoimaan käyttöastetta ja ylläpitämään hintatasoja. Ramirentin melko yhtenäinen kalustorakenne ja kaluston siirtäminen mahdollistaa reagoimisen kysynnän heikentymiseen, mutta ei kuitenkaan laajamittaiseen markkinoiden laskuun. Ramirent jatkaa kaluston kehittämistä kalustostrategiansa mukaisesti. Kalustostrategia on laadittu jokaiselle markkina-alueelle ja valikoiduille brändeille. Erityishuomiota on kiinnitetty kaluston johtamisprosesseihin kuten kunnossapitoon ja korjaukseen, jotta kapasiteetin käyttöastetta voidaan pyrkiä maksimoimaan. Yhtiö jatkaa prosessien kehittämistä kaluston vartioinnin ja kontrolloinnin edistämiseksi.

11 11 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Olennainen osa Ramirentin riskien hallintaa on ylläpitää ja kehittää kalustolle soveltuva vakuutusturva. Vuonna 2012 otettiin käyttöön konsernitason vakuutusturvakonsepti. Ramirentin toiminnot ovat riippuvaisia ulkoisista, sisäisistä ja integroiduista IT-palveluista ja ratkaisuista. Ramirent pyrkii käyttämään luotettavia tietotekniikkaja tietoturvaratkaisuja voidakseen välttää käyttökatkot, tietojen häviämisen tai tietojen luottamuksellisuuden tai käytettävyyden heikentymisen. Yhteistä toimintamallia kehitetään konsernin synergioiden saavuttamiseksi ja pitkäaikaisen kannattavuuden varmistamiseksi. Useiden muiden liiketoimintamallin muutosten suunnitellaan toteutuvan samanaikaisesti, mistä syystä resurssien riittävyys, aikataulu ja laajuus säilyvät haasteellisina. Muutosjohtamisohjelmia ja muutosviestintää on painotettu yhtiössä ja niitä hyödynnetään kun Ramirent kehittää yhtenäisiä liiketoiminnan periaatteita. Hajautetun organisaation ja Ramirentin yksiköiden itsenäisen luonteen johdosta Ramirentilla on suhteellisen korkea riippuvuus liiketoimintayksiköistä. Hajautettu päätöksenteko lisää väärinkäytösten riskiä. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi organisaation tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa täytäntöönpanoa liiketoimintayksiköissä olosuhteiden muuttuessa. Konserniohjeita ja raportoinnin laatua kehitetään jatkuvasti, mutta erilaiset järjestelmät, tilikartat, raportointi- ja johtamiskulttuurit hankaloittavat läpinäkyvyyttä. Ramirent on kehittänyt konserniohjeistuksiin liittyvää viestintää ja koulutusta sekä raportoinnin laatua. Ramirentin eettiseen ohjeistukseen (Code of Ethics) käytäntöön vieminen on osa sisäisen tarkastuksen ohjelmaa. Whistleblowing-järjestelmä on julkaistu konsernin ja kaikkien toimintamaiden verkkosivuilla sekä intranetissä kannustamaan työntekijöitä ja kolmansia osapuolia raportoimaan mahdollisista ohjeistuksen rikkomuksista. Raportoidut asiat tutkitaan ja syylliseksi todetut henkilöt saatetaan vastuuseen väärinkäytöksistä. Ramirentiin kohdistuu tiettyjä rahoitusriskejä, kuten valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Ramirentin rahoitusriskien hallinta pyrkii varmistamaan riittävän rahoituksen toiminnallisille tarpeille ja minimoimaan rahoituskulut sekä valuuttakurssien ja korkojen vaihtelun ja muiden rahoitusriskien vaikutuksen kustannustehokkaasti. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästi Ramirentin taloudelliseen tulokseen. Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus käy ilmi, kun euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja taloudelliset tulokset muunnetaan euromääräisiksi. Valuuttakurssien muutokset voivat parantaa tai heikentää liikevaihtoa tai tulosta, vaikka mitään todellista muutosta ei ole tapahtunut. Ramirentin liiketoimintayksiköt suojaavat valuuttapositionsa täysin. Ramirentin liiketoimintayksiköt suojaavat odotettavissa olevia valuuttamääräisiä kassavirtoja ottamalla huomioon näiden kassavirtojen merkittävyyden, kilpailutilanteen ja muut tekijät joihin voidaan vaikuttaa. Suojaustoimenpiteet hoidetaan keskitetysti konsernin rahoitusosastolla. Luottoriskillä tarkoitetaan sen todennäköisyyttä, ettei asiakas täytä sitoumuksiaan Ramirentiä kohtaan. Ramirentin liiketoimintayksiköt vastaavat myyntitoimintaansa liittyvistä luottoriskeistä. Liiketoimintayksiköt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden ottamalla huomioon asiakkaan taloudellisen aseman, aiemmat kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat tekijät. Tarvittaessa luottoriskejä pienennetään ennakkomaksujen, talletusten, remburssien ja kolmannen osapuolen myöntämien vakuuksien avulla. Luottoriskin määrä on enintään myyntisaamisten sen hetkinen arvo. Asiakkaisiin liittyvät luottoriskit ovat hajautuneet, koska Ramirentillä on myyntisaamisia suurelta asiakasmäärältä. Ramirent on kehittänyt paikallisia käytäntöjä ja uudelleenjärjestänyt joitakin prosessejaan pienentääkseen luottotappioiden riskiä. Ramirent seuraa luottoriskejä tarkasti ja tekee säännöllisesti varauksia myyntisaamisiin liittyvistä riskeistä. Ramirentin rahoitusriskit on eritelty yksityiskohtaisemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 28. MARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2013 Konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2013, arvioi Euroopan konevuokrausliitto (ERA). Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen arvioidaan vähenevän

12 12 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Suomessa 2,3 % vuonna Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän hieman alle pitkän aikavälin keskiarvon. Toimitilarakentamisen arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaana tänä vuonna. Ruotsin rakennusmarkkinoiden arvioidaan nousevan 0,2 % vuonna 2013 Euroconstructin joulukuun 2012 ennusteen mukaan. Asuntorakentamisen ja toimitilarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän vakaana. Infrarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna Euroconstructin ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 5,6 % vuonna Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asuntorakentamisessa ja infrarakentamisessa. Useilla teollisuuden aloilla kysynnän ennustetaan pysyvän hyvänä. Tanskan rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 2,2 % vuonna 2013 (Euroconstruct). Toimitilarakentamisen ja infrarakentamisen odotetaan kasvavan hieman vuonna Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän vakaana. Euroconstructin ennusteen mukaan Europe Central (Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari) segmentin maissa markkinatilanteen ennustetaan pysyvän haasteellisena. Euroconstruct odottaa, että rakentaminen kasvaa hieman Europe East (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua ja Ukraina) maissa. Erityisesti Venäjän markkinoiden odotetaan kehittyvän suotuisasti. TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Katsauskauden jälkeen , Erik Alteryd (49) M.Sc. Eng. nimitettiin Ruotsin segmentin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävissään viimeistään heinäkuussa VUODEN 2013 NÄKYMÄT Vuoden 2013 EBITA-liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat ,59 euroa, josta tilikauden voitto on ,85 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 jaetaan osinkoa 0,34 (0,28) osakkeelta. Ehdotettu osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakerekisteriin täsmäytyspäivänä Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan YHTIÖKOKOUS 2013 Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään klo Pörssitalolla, Pörssisalissa (osoite: Fabianinkatu 14, Helsinki). Yhtiökokouksen kokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteella yhtiön nettisivuilla. Vuosikertomus julkaistaan yhtiön nettisivuilla TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja joihin kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksista, asiakastoimialojen kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta, yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta, säästötoimenpiteistä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta, vireillä olevien ja tulevien yrityshankintojen ja uudelleenjärjestelyjen menestyksellisyydestä, sekä lausumat, joita edeltävät sanat uskoo, odottaa, ennakoi, ennustaa ja vastaavat ilmaisut, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista.

13 13 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ TAULUKOT Tämä tilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöönotetun IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Siinä on sovellettu samoja periaatteita kuin konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä. EU:n hyväksymät ja voimaanastuneet uudet standardit, tulkinnat ja muutokset nykyisiin standardeihin eivät ole vaikuttaneet konsernin raportointiin. Tämän tilinpäätöstiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu. Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi erota yhteenlasketusta luvusta. KONSERNIN TULOSLASKELMA 10 12/ / / /11 (EUR ) Tuotot vuokraustoiminnasta Tuotot palvelutoiminnasta Koneiden ja laitteiden myyntituotot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Poistot LIIKETULOS (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA (EBT) Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ Osakekohtainen tulos (EPS) EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimentamaton (EUR) 0,18 0,16 0,59 0,41 EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimennettu (EUR) 0,18 0,16 0,59 0,41

14 14 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 10 12/ / / /11 (EUR 1 000) KATSAUSKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot Rahavirran suojaukset Voitoksi ja tappioksi luokiteltavien rahavirran suojausten osuus Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ TASE (EUR 1 000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat ja muut rahoitusvarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ Yhteisyritykselle siirrettävät varat VARAT YHTEENSÄ

15 15 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1 000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Määräysvallattomien omistajien osuus - - OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Muut velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ Yhteisyritykselle siirrettävät velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

16 16 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ (EUR 1 000) Osakepääomrahasto Muuntoerot voittovarat SVOP- Kertyneet OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Arvonmuutosrahasto Oma pääoma yht. Muut laajan tuloksen erät KAUDEN LAAJA TULOS YH- TEENSÄ Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden hankinta Osingonjako LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät KAUDEN LAAJA TULOS YH- TEENSÄ Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden hankinta Osingonjako LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA 10 12/ / / /11 (EUR 1 000) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirrat Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut Omien osakkeiden hankinta Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen nettomuutos Rahavarat katsauskauden alussa Rahavarojen muuntoero Rahavarojen nettomuutos Rahavarat katsauskauden lopussa

17 17 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (milj. EUR) Liikevaihto, milj. EUR 714,1 649,9 Liikevaihdon kasvu, % 9,9 % 22,3 % Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA), milj. EUR 210,2 181,8 Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA), % liikevaihdosta 29,4 % 28,0 % Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), milj. EUR 1) 100,3 79,4 Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), % liikevaihdosta 14,1 % 12,2 % Liiketulos (EBIT), milj. EUR 92,3 74,1 Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta 12,9 % 11,4 % Tulos ennen veroja (EBT), milj. EUR 82,9 60,8 Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdosta 11,6 % 9,3 % Tilikauden tulos, milj. EUR 63,6 44,7 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 8,9 % 6,9 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2) 18,8 % 15,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 2) 18,3 % 13,9 % Korolliset velat, milj. EUR 240,7 265,2 Nettovelka, milj. EUR 239,4 262,8 Nettovelan suhde liiketulokseen ennen poistoja ja arvonalentumisia 1,1 1,4 Nettovelkaantumisaste, % 65,1 % 80,6 % Omavaraisuusaste, % 44,3 % 40,7 % Henkilöstö, keskimäärin tilikauden aikana Henkilöstö, tilikauden lopussa Bruttoinvestoinnit, milj. EUR 124,0 242,2 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 17,4 % 37,3 % 1) Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), milj. EUR 2) Liukuva 12kk

18 18 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Osakekohtainen tulos (EPS), painotettu keskiarvo, laimennettu, EUR 0,59 0,41 Osakekohtainen tulos (EPS), painotettu keskiarvo, laimentamaton, EUR 0,59 0,41 Oma pääoma / osake, tilikauden lopussa, laimennettu, EUR 3,41 3,02 Oma pääoma / osake, tilikauden lopussa, laimentamaton, EUR 3,41 3,02 Osakekohtainen osinko, EUR * 0,34 0,28 Osinko / tulos, % * 57,6 % 67,6 % Efektiivinen osinkotuotto, % * 5,4 % 5,1 % Hinta / voitto -suhde (P/E) 10,67 13,29 Osakkeen ylin kurssi, EUR 8,81 12,37 Osakkeen alin kurssi, EUR 5,35 4,12 Osakkeen keskikurssi, EUR 6,61 7,57 Osakkeen kurssi , EUR 6,25 5,50 Osakekannan markkina-arvo , milj. EUR 672,9 594,1 Osakkeiden vaihto, kpl , ,6 Osakkeiden vaihto osakekannan kokonaismäärästä, % 27,6 % 43,4 % Osakemäärä, painotettu keskiarvo, laimennettu Osakemäärä, painotettu keskiarvo, laimentamaton Osakemäärä, tilinpäätöspäivänä, laimennettu Osakemäärä, tilinpäätöspäivänä, laimentamaton *Varsinainen yhtiökokous päättää vuoden 2012 osingosta

19 19 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Segmenttitiedot Segmenttien tiedot on esitelty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liiketuloksen alapuolisia eritä rahoituseriä ja veroja ei kohdisteta segmenteille. LIIKEVAIHTO 10 12/ / / /11 (milj. EUR) SUOMI - Liikevaihto (ulkoinen) 41,4 42,1 165,0 151,4 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,3 0,4 1,5 3,3 RUOTSI - Liikevaihto (ulkoinen) 56,7 53,6 207,5 182,0 - Segmenttien välinen liikevaihto 1,2 0,2 2,4 0,6 NORJA - Liikevaihto (ulkoinen) 50,7 41,9 173,6 144,3 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,1 0,5 0,5 TANSKA - Liikevaihto (ulkoinen) 12,2 14,4 44,6 43,5 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,2 0,1 0,6 EUROPE EAST - Liikevaihto (ulkoinen) 17,3 16,4 63,0 55,8 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,1 0,3 0,2 EUROPE CENTRAL - Liikevaihto (ulkoinen) 15,9 18,4 60,4 72,8 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,3 0,6 2,3 1,0 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 2,3 1,6 7,1 6,3 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 194,1 186,8 714,1 649,9 Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 0,5 3,0 1,5

20 20 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ LIIKETULOS EBIT 10 12/ / / /11 (milj. EUR) SUOMI 7,3 6,2 30,2 22,8 Osuus liikevaihdosta, % 17,6 % 14,6 % 18,2 % 14,7 % RUOTSI 9,2 11,9 33,1 33,2 Osuus liikevaihdosta, % 15,9 % 22,2 % 15,7 % 18,2 % NORJA 6,5 4,5 22,2 11,2 Osuus liikevaihdosta, % 12,7 % 10,7 % 12,8 % 7,7 % TANSKA 0,8 0,8 1,6 0,1 Osuus liikevaihdosta, % 6,7 % 5,4 % 3,6 % 0,2 % EUROPE EAST 5,0 2,3 10,9 5,9 Osuus liikevaihdosta, % 28,7 % 14,2 % 17,3 % 10,5 % EUROPE CENTRAL 0,2 2,0 1,6 5,5 Osuus liikevaihdosta, % 1,1 % 10,8 % 2,5 % 7,4 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,5 2,3 4,2 4,5 KONSERNIN LIIKETULOS (EBIT) 27,5 25,5 92,3 74,1 Osuus liikevaihdosta, % 14,2 % 13,6 % 12,9 % 11,4 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 10 12/ / / /11 (milj. EUR) SUOMI 5,5 6,7 21,1 23,0 RUOTSI 8,0 6,4 31,6 24,0 NORJA 7,5 6,9 29,6 23,3 TANSKA 1,8 1,7 7,1 6,9 EUROPE EAST 1,9 3,4 12,6 13,6 EUROPE CENTRAL 4,2 4,3 15,9 17,1 Segmenteille kohdistamattomat erät 0,0 0,1 0,1 0,3 Yhteensä 29,0 29,5 117,9 107,7 KONSERNIN LIIKETULOKSEN JA TULOK- SEN ENNEN VEROJA TÄSMÄYTYS 10 12/ / / /11 (milj. EUR) Konsernin liikevoitto 27,5 25,5 92,3 74,1 Segmenteille kohdistamattomat erät Rahoitustuotot 2,0 2,4 20,3 11,4 Rahoituskulut 5,1 5,2 29,7 24,8 TULOS ENNEN VEROJA 24,3 22,7 82,9 60,8

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta Osavuosikatsaus Q2 Tammi kesäkuu 2014 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 25.7.2014 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Hyvä kannattavuus Venäjän vaisusta kysynnästä huolimatta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2011

Tilinpäätöstiedote 2011 Tilinpäätöstiedote 2011 16.2.2012 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Talousjohtaja Jonas Söderkvist Q4/11: Paluu kannattavaan kasvuun LOKAKUU JOULUKUU 2011 Liikevaihto kasvoi 24,4 %:ia 186,8 (150,1) M tai 23,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2011...1 Tilinpäätös ja toimintakertomus...2 Hallituksen toimintakertomus...2

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2009 Uudelleenjärjestelyjen vuosi Smart way to smart products TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2009-31.12.2009 ETTEPLAN 2009: UUDELLEENJÄRJESTELYJEN VUOSI Etteplan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot