TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla

2 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, : KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. LOKA JOULUKUU Liikevaihto 194,1 (186,8) miljoonaa euroa, kasvua 3,9 % (0,5 % paikallisilla valuutoilla) - Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 56,5 (55,0) miljoonaa euroa eli 29,1 % (29,4 %) liikevaihdosta - EBITA-liiketulos 29,4 (27,3) miljoonaa euroa eli 15,2% (14,6%) liikevaihdosta - Liiketulos (EBIT) 27,5 (25,5) miljoonaa euroa eli 14,2% (13,6%) liikevaihdosta - Rahavirta investointien jälkeen 16,8 (15,9) miljoonaa euroa - Päätös yhteisyrityksen (JV) perustamisesta Cramon kanssa Venäjällä ja Ukrainassa VUODEN 2013 NÄKYMÄT Vuoden 2013 EBITA-liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. TAMMI JOULUKUU Liikevaihto 714,1 (649,9) miljoonaa euroa, kasvua 9,9 % (7,7 % paikallisilla valuutoilla) - Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) 210,2 (181,8) miljoonaa euroa eli 29,4 % (28,0%) liikevaihdosta - EBITA-liiketulos 100,3 (79,4) miljoonaa euroa eli 14,1% (12,2%) liikevaihdosta - Liiketulos (EBIT) 92,3 (74,1) miljoonaa euroa eli 12,9 % (11,4 %) liikevaihdosta - Tilikauden tulos 63,6 (44,7) miljoonaa euroa ja tulos/osake 0,59 (0,41) euroa - Bruttoinvestoinnit 124,0 (242,2) miljoonaa euroa - Rahavirta investointien jälkeen 54,2 ( 52,0) miljoonaa euroa - Nettovelka 239,4 (262,8) miljoonaa euroa - Nettovelka/EBITDA 1,1x (1,4x) - Hallitus ehdottaa vuoden 2012 osingoksi 0,34 (0,28) euroa osakkeelta AVAINLUVUT (milj. EUR) 10 12/ /11 Muutos 1 12/ /11 Muutos Liikevaihto 194,1 186,8 3,9 % 714,1 649,9 9,9 % Liiketulos ennen po. ja ar. (EBITDA) 56,5 55,0 2,7 % 210,2 181,8 15,7 % Osuus liikevaihdosta, % 29,1 % 29,4 % 29,4 % 28,0 % EBITA 1) 29,4 27,3 7,8 % 100,3 79,4 26,4 % Osuus liikevaihdosta, % 15,2 % 14,6 % 14,1 % 12,2 % Liiketulos (EBIT) 27,5 25,5 7,8 % 92,3 74,1 24,5 % Osuus liikevaihdosta, % 14,2 % 13,6 % 12,9 % 11,4 % Tulos ennen veroja (EBT) 24,3 22,7 6,9 % 82,9 60,8 36,4 % Osuus liikevaihdosta, % 12,5 % 12,2 % 11,6 % 9,3 % Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, 0,18 0,16 16,4 % 0,59 0,41 42,7 % Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 36,8 45,9 19,8 % 124,0 242,2 48,8 % Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 19,0 % 24,6 % 17,4 % 37,3 % Rahavirta investointien jälkeen 16,8 15,9 6,0 % 54,2 52,0 204,1 % Sijoitettu pääoma kauden lopussa 608,4 591,2 2,9 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2) 18,8 % 15,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 2) 18,3 % 13,9 % Nettovelka 239,4 262,8 8,9 % Nettovelka/EBITDA 1,1x 1,4x 21,2 % Nettovelkaantumisaste, % 65,1 % 80,6 % Omavaraisuusaste, % 44,3 % 40,7 % Henkilöstö kauden lopussa ,6 % 1) Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), milj. EUR 2) Liukuva 12kk

3 3 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA: Vuodesta 2012 tuli hyvä vuosi Ramirentille. Ramirentin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli kaikkien aikojen ennätystasolla. Vuoden 2012 liikevaihto oli 714 miljoonaa euroa ja liikevoitto parani 25 prosenttia 92,3 miljoonaan euroon eli 12,9 prosenttiin liikevaihdosta. Taloudellinen asemamme vahvistui, kassavirta parani merkittävästi ja kaikki taloudelliset tavoitteet täyttyivät vuonna Pohjoismaissa markkinatilanne pysyi vakaana ja Norjassa kysyntä jatkui erityisen vahvana. Keski-Euroopassa liiketoimintaympäristö jatkoi heikkenemistään ja olemme sopeuttaneet toimintojamme vallitsevaan markkinatilanteeseen. Vähensimme työntekijöiden ja toimipisteiden määrää sekä siirsimme kalustoamme Baltian maihin, joissa kysyntä kehittyi suotuisasti vuoden 2012 aikana. Liiketoimintamme kehittyi hyvin Venäjällä ja Ukrainassa. Volyymimme säilyivät vakaina neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja liiketuloksemme parani 8 prosenttia 27,5 miljoonaan euroon eli 14,2 prosenttiin liikevaihdosta. Jatkoimme Ramirent-toimintamallin kehittämistä ja keskityimme vahvistamaan synergioita kaikissa toimintamaissamme. Etsimme väyliä asiakasportfoliomme laajentamiseen teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Painotimme ympäristön, turvallisuuden ja laadun merkitystä ratkaisuissamme, joita tarjoamme asiakkaillemme. Haluan kiittää henkilöstöämme vahvasta panoksesta ja siitä että olemme pystyneet tehostamaan toimintaamme. Olemme saavuttaneet ennätystason liikevaihdossamme, vaikka työntekijämäärämme on tällä hetkellä 3 000, kun se vuonna 2008 oli 4 000, jolloin liikevaihtomme kipusi 704 miljoonaan euroon. Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen epävarma. Tavoitteenamme on kestävä kannattava kasvu vuonna Jatkamme toimintamme ja korkean laadun kehittämistä, jossa asiakas tulee aina ensin. Aiomme vähentää myös liiketoimintamme riskitasoa. Olemme lisänneet kulurakenteemme ja toimintamallimme joustavuutta, joten olemme valmiit erilaisia markkinaskenaarioita varten. Emme odota markkinatilanteessa suuria muutoksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vuonna Käytämme erityistä harkintaa investoinneissa, painotamme tiukkaa kustannusten hallintaa sekä ylläpidämme vahvaa tasettamme. Tavoitteenamme on kehittää asiakkuuksien hallintaa ja joustavaa toimintatapaamme. Tuotetarjontamme on vahva ja toimipisteverkkomme erityisen laaja, joten uskomme että olemme valmiita sopeutumaan erilaisiin markkinaskenaarioihin vuonna RAMIRENT TAMMI JOULUKUU 2012 Markkinatilanne Pohjoismaiden markkinatilanne pysyi varsin hyvällä tasolla rakentamisen ja eri teollisuuden aloilla vuoden 2012 aikana. Paras markkinatilanne oli pohjoismaiden osalta Norjassa. Infrarakentamisen hyvä aktiviteetti tuki Venäjän ja Ukrainan markkinoita. Baltian maiden markkinatilanne toipui rakentamisen vilkastuessa erityisesti infrarakentamisen ja energia-alan investointien seurauksena. Markkinatilanne säilyi heikkona kaikissa Europe Central- maissa. Liikevaihto 10 12/2012 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 194,1 (186,8) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 0,5 % neljännellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi Ruotsin, Norjan ja Europe East segmenteissä. Liikevaihto laski hieman Suomessa. Tanskassa ja Europe Central segmenteissä liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Koko vuosi 2012 Tammi joulukuussa 2012 Ramirent konsernin liikevaihto kasvoi 9,9 % ja oli 714,1 (649,9) miljoonaa euroa. Kasvua tuki rakentamisen elpyminen pohjoismaissa ja Europe East maissa. Paikallisissa valuutoissa konsernin liikevaihto kasvoi 7,7 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä edellisvuoteen verrattuna, poislukien Europe Central segmentti. Suomen osuus liikevaihdosta oli 23,1 % (23,6 %), Ruotsin osuus 29,1 % (27,8 %), Norjan osuus 24,1 % (22,1 %), Tanskan osuus 6,2 % (6,7 %), Europe East osuus 8,8 % (8,5 %) ja Europe Central osuus 8,7 % (11,3 %).

4 4 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Segmenttikohtainen liikevaihdon kehitys oli seuraava: LIIKEVAIHTO 10 12/ /11 Muutos 1 12/ /11 Muutos (milj. EUR) SUOMI 41,7 42,5 1,8 % 166,5 154,7 7,6 % RUOTSI 57,9 53,9 7,4 % 209,9 182,7 14,9 % NORJA 51,0 42,0 21,5 % 174,0 144,8 20,2 % TANSKA 12,2 14,6 16,0 % 44,7 44,1 1,3 % EUROPE EAST 17,4 16,5 5,4 % 63,3 56,1 13,0 % EUROPE CENTRAL 16,2 18,9 14,3 % 62,7 73,9 15,1 % Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 2,3 1,6 7,1 6,3 Liikevaihto yhteensä 194,1 186,8 3,9 % 714,1 649,9 9,9 % TULOS Tulosta paransivat korkeampi kaluston käyttöaste ja terveemmät hintatasot. Kiinteät kulut pysyivät vakaina johtuen tiukasta kustannusten hallinnasta ja työvoiman määrän laskusta. Toimipisteiden määrä väheni kun toimintoja sopeutettiin vallitsevaan markkinatilanteeseen /2012 Konsernin vuoden 2012 neljännen neljänneksen liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBIT- DA) oli 56,5 (55,0) miljoonaa euroa vastaten 29,1 % (29,4 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutos olivat yhteensä 1,3 ( 1,3) miljoonaa euroa. Poistot pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 29,0 (29,5) miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos (EBIT) oli 27,5 (25,5) miljoonaa euroa eli 14,2 % (13,6 %) liikevaihdosta. Koko vuosi 2012 Vuoden 2012 tammi-joulukuun liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 210,2 (181,8) miljoonaa euroa eli 29,4 % (28,0 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarausten nettomuutos olivat yhteensä 6,4 ( 4,0) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat ja olivat 117,9 (107,7) miljoonaa euroa. Ramirent konsernin EBITA-liiketulos oli 100,3 (79,4) miljoonaa euroa eli 14,1 % (12,2 %) liikevaihdosta. Konsernin liiketulos (EBIT) oli 92,3 (74,1) miljoonaa euroa eli 12,9 % (11,4 %) liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat 9,4 ( 13,4) miljoonaa euroa ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 2,3 ( 0,6) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 82,9 (60,8) miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 19,3 ( 16,0) miljoonaa euroa. Ruotsin yhteisöverokannan muutos 26,3 %:sta 22,0 %:iin vaikutti tuloveroihin positiivisesti. Muutos astuu voimaan , mutta koska Ruotsin valtiopäivät hyväksyivät muutoksen vuoden 2012 lopussa, on laskennalliset verot kirjattu käyttäen uutta verokantaa. Muutoksen vaikutus veroihin oli 4,4 miljoonaa euroa. Tilikauden 2012 nettotulos oli 63,6 (44,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,41) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 18,8 % (15,7 %). Oman pääoman tuotto oli 18,3 % (13,9 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,41 (3,02) euroa vuoden 2012 lopussa.

5 5 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Segmenttikohtaiset liiketulos- ja liiketulosprosentit on esitetty alla: LIIKETULOS (EBIT) 10 12/ / / /11 (milj. EUR) SUOMI 7,3 6,2 30,2 22,8 Osuus liikevaihdosta, % 17,6 % 14,6 % 18,2 % 14,7 % RUOTSI 9,2 11,9 33,1 33,2 Osuus liikevaihdosta, % 15,9 % 22,2 % 15,7 % 18,2 % NORJA 6,5 4,5 22,2 11,2 Osuus liikevaihdosta, % 12,7 % 10,7 % 12,8 % 7,7 % TANSKA 0,8 0,8 1,6 0,1 Osuus liikevaihdosta, % 6,7 % 5,4 % 3,6 % 0,2 % EUROPE EAST 5,0 2,3 10,9 5,9 Osuus liikevaihdosta, % 28,7 % 14,2 % 17,3 % 10,5 % EUROPE CENTRAL 0,2 2,0 1,6 5,5 Osuus liikevaihdosta, % 1,1 % 10,8 % 2,5 % 7,4 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,5 2,3 4,2 4,5 KONSERNIN LIIKETULOS 27,5 25,5 92,3 74,1 Osuus liikevaihdosta, % 14,2 % 13,6 % 12,9 % 11,4 % INVESTOINNIT, RAHAVIRTA JA RAHOITUS 10 12/2012 Ramirent konsernin vuoden 2012 neljännen neljänneksen bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 36,8 (45,9) miljoonaa euroa, joista 0,0 (6,3) liittyi yritysostoihin. Yrityshankinnat mukaan lukien, koneja laiteinvestoinnit olivat neljännellä neljänneksellä yhteensä 34,1 (34,4) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 7,7 (11,9) miljoonaa euroa. Tästä kone- ja laiteinvestointien osuus oli 7,6 (11,8) miljoonaa euroa. Neljännen neljänneksen lopussa investointisitoumukset olivat yhteensä 2,1 (2,9) miljoonaa euroa. Koko vuosi 2012 Konsernin vuoden 2012 tammi-joulukuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 124,0 (242,2) miljoonaa euroa, joista 16,2 (111,2) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin. Joidenkin yrityshankintojen yhteydessä Ramirent on tehnyt sopimuksen ehdollisen lisäkauppahinnan maksamisesta myyjälle. Arvioidut lisäkauppahinnat sisältyvät bruttoinvestointeihin. Yrityshankinnat mukaan lukien, kone- ja laiteinvestoinnit tammi joulukuun ajalta olivat yhteensä 101,3 (169,2) miljoonaa euroa. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 28,0 (27,0) miljoonaa euroa, joista vuokrakoneiden ja laitteiden osuus oli 27,1 (26,7) miljoonaa euroa. Konsernin tammi-joulukuun liiketoiminnan rahavirta oli 174,0 (177,4) miljoonaa euroa, mistä nettokäyttöpääoman muutos oli 25,2 (5,5) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 119,8 ( 229,5) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen rahoituksen rahavirtoja oli 54,2 ( 52,0) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuussa 2012 maksettiin osinkoja 30,1 (27,0) miljoonaa euroa ja ostettiin omia osakkeita 2,7 (3,4) miljoonan euron arvosta. Tilikauden 2012 lopussa korollinen vieras pääoma oli 240,7 (265,2) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelka oli 239,4 (262,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 65,1 % (80,6 %). Nettovelan suhde liiketulokseen ennen poistoja ja arvonalentumisia oli 1,1x (1,4x) vuoden 2012 lopussa. Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimittejä 150,9 miljoonan euron arvosta

6 6 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Tilikauden lopussa taseen loppusumma oli 830,7 (801,1) miljoonaa euroa, josta aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet olivat 451,5 (487,3) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 367,7 (326,0) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 44,3 % (40,7 %). Tilikauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 101,6 (116,6) miljoonaa euroa, joista 3,7 (12,3) miljoonaa euroa kohdistui vuokrakalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMI- PISTEET Henkilöstö Henkilöstö Toimipisteet Toimipisteet SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA EUROPE EAST EUROPE CENTRAL Konsernihallinto YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN LAAJENTUMINEN JA YRITYSOSTOT Ramirent osti Itä-Götanmaan johtavan TLM (Tannefors Lift och Maskinuthyrning) konevuokrausyhtiön Ruotsista vuonna 2011 ja yhtiötä koskevaa kauppa tuli voimaan Ramirent hankki norjalaisen rakennusurakoitsijan Consto AS:n kalustotoiminnan Samalla yhtiöt solmivat kaluston vuokraussopimuksen, jonka arvioitu arvo on noin 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. YHTEISYRITYS VENÄJÄLLE JA UKRAINAAN Ramirent ja Cramo julkistivat sopimuksen muodostaa yhteisyritys Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen kesken Tätä tarkoitusta varten perustettiin vuoden 2012 lopussa suomalainen osakeyhtiö Eastbound Machinery Oy. Järjestely odottaa kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Ramirentin liikevaihto Venäjällä ja Ukrainassa oli 33,6 miljoonaa euroa. Liiketulos (EBIT) oli 5,6 miljoonaa euroa eli 16,7 % liikevaihdosta. Henkilöstön määrä liiketoiminnoissa oli 238 työntekijää, toimipisteiden määrän ollessa 19. Omistus yhteisyrityksessä kirjataan Ramirent konsernin tilinpäätökseen pääomaosuus-menetelmällä ja osuus yhteisyrityksen tuloksesta sisältyy tilinpäätöksessä liikevoittoon. Yhteisyrityksen muodostamisen jälkeen Venäjän ja Ukrainan liikevaihtoa ei enää sisällytetä Ramirent-konsernin liikevaihtoon. Järjestelyllä odotetaan olevan lievä positiivinen tulosvaikutus vuonna KEHITYS SEGMENTEITTÄIN Suomi 10 12/2012 Liikevaihto väheni hieman ( 1,8 %) neljännellä neljänneksellä ja oli 41,7 (42,5) miljoonaa euroa. Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 7,3 (6,2) miljoonaa euroa eli 17,6 % (14,6 %) liikevaihdosta. Konevuokrauspalveluiden kysyntä rakentamisessa pysyi vakaana vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Kysyntä oli myös varsin hyvää teollisuudessa. Hyvä kysyntä sai jatkoa Etelä- ja Pohjois-Suomessa, kun taas aktiviteetti heikkeni Keski-Suomen alueella. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Suomessa kasvoi 7,6 % ja oli 166,5 (154,7) miljoonaa euroa vuonna Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 30,2 (22,8) miljoonaa euroa eli 18,2 % (14,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) parani vakaina pysyneiden hintojen ja kaluston korkeampien käyttöasteiden ansiosta. Konevuokrauspalveluiden kysyntä säilyi vakaana vuonna Kysyntä oli hyvällä tasolla laivanrakennusteollisuudessa ja muussa teollisuudessa. Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen määrä väheni 3,4 % vuonna Pääsyy rakentamisen laskuun oli asuntorakentamisen ja toimitilarakentamisen alhaisempi aktiviteetti.

7 7 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Ruotsi 10 12/2012 Ramirentin liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 7,4 % ja oli 57,9 (53,9) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi 2,2 %. Liiketulos (EBIT) heikkeni 9,2 (11,9) miljoonaan euroon ja oli 15,9 % (22,2 %) liikevaihdosta. Liiketulosta (EBIT) rasitti odotettua suuremmat ulkoa ostetut palvelut liittyen työmaatila- projekteihin. Kasvua tuki hyvä rakentamisen taso pääkaupunkiseudun alueella ja Länsi-Ruotsissa. Maan eteläosissa markkinoiden aktiviteetti oli edelleen heikko. Pohjois-Ruotsissa kysyntää tukivat suuret teollisuushankkeet. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Ruotsissa kasvoi vuonna ,9 % ja oli 209,9 (182,7) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 10,8 %. Liiketulos (EBIT) pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 33,1 (33,2) miljoonaa euroa eli 15,7 % (18,2 %) liikevaihdosta. Euroconstruction julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen markkinat laskivat Ruotsissa 2,4 % vuonna Asuntojen uudisrakentaminen väheni asteittain vuoden aikana. Toimitilarakentaminen pysyi kohtuullisen vakaana ja infrarakentamisen markkinoiden aktiviteetti oli jälleen hyvä. Norja 10 12/2012 Liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 21,5 % ja oli 51,0 (42,0) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 15,6 %. Liiketulos (EBIT) parani 6,5 (4,5) miljoonaan euroon ja oli 12,7 % (10,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) vahvistui parantuneen liiketoiminnan tehokkuuden, korkeamman kaluston kapasiteetin käyttöasteen ja tiukan kustannusten hallinnan johdosta. Vuokraushintojen taso pysyi vakaana vuoden viimeisellä neljänneksellä. Rakentamisen toimialalla konevuokrauksen kysyntä oli vahvaa. Myös useilla teollisuuden aloilla kysyntä oli hyvällä tasolla. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Norjassa kasvoi vuonna ,2 % ja oli 174,0 (144,8) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 15,3 %. Liiketulos (EBIT) parani ja oli 22,2 (11,2) miljoonaa euroa eli 12,8 % (7,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) vahvistui selvästi hyvän myynnin, kohonneiden kaluston kapasiteetin käyttöasteiden ja hyvän kustannusten hallinnan ansiosta. Rakennusalan urakoitsija Consto AS ulkoisti koneet ja kalustonsa Ramirentille kesäkuussa Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen markkinat kasvoivat Norjassa 4,7 % vuonna Asuntorakentamisen aktiviteetti säilyi vahvana koko vuoden. Myös hyvä kysyntä toimitilarakentamisessa tuki Ramirentin kehitystä tilikauden aikana. Kasvua vauhditti lisäksi hyvä kysyntä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Tanska 10 12/2012 Liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä 16,0 % ja oli 12,2 (14,6) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto laski 15,8 %. Liiketulos (EBIT) pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 0,8 (0,8) miljoonaa euroa eli 6,7 % (5,4 %) liikevaihdosta. Konevuokrauspalveluiden kysyntä laski hieman rakennusalan markkinatilanteen heikennyttyä. Aikainen talven tulo heikensi kaluston kapasiteetin käyttöasteita. Vuokraushinnat pysyivät vakaina vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Tanskassa kasvoi vuonna ,3 % ja oli 44,7 (44,1) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 1,2 %. Liiketulos (EBIT) parani ja oli 1,6 (0,1) miljoonaa euroa eli 3,6 % (0,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) vahvistui parantuneen kustannusten hallinnan seurauksena. Yleinen markkinatilanne pysyi edelleen heikkona. Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen markkinat kasvoivat Tanskassa 0,5 % vuonna Asuntorakentamisen markkinoita heikensivät vähentyneet asuntoaloitukset. Toimitilarakentamisen ja infrarakentamisen markkinat pysyivät vakaina vuonna Europe East (Venäjä, Baltian maat ja Ukraina) 10 12/2012 Liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 5,4 % ja oli 17,4 (16,5) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 3,0 %. Liiketulos (EBIT) parani 5,0 (2,3) miljoonaan euroon eli 28,7 %:iin (14,2 %) liikevaihdosta. Hyvä ja vakaa kasvu jatkuivat kaikissa Europe East toimintamaissa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liiketulos (EBIT) vahvistui selvästi kaluston kapasiteetin käyttöasteen ja vuokraushintojen noustessa. Infrarakentaminen toimi kasvun moottorina Venäjän ja Ukrainan markkinoilla. Suuret energiaalan hankkeet tukivat kasvua Baltian maissa. Ramirent ja Cramo julkistivat sopimuksen muodostaa yhteisyritys Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen kesken. Järjestely odottaa kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

8 8 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Europe East segmentissä kasvoi vuonna ,0 % ja oli 63,3 (56,1) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 11,1 %. Liiketulos (EBIT) vahvistui 10,9 (5,9) miljoonaan euroon eli 17,3 %:iin (10,5 %) liikevaihdosta. Kannattavuus parani hyvän myynnin kasvun ja positiivisen hintakehityksen seurauksena. Euroconstructin joulukuussa 2012 tehdyn ennusteen mukaan rakentamisen markkinat kasvoivat 3,0 % Venäjällä, 23,0 % Virossa, 8,0 % Latviassa ja 1,0 % Liettuassa. Baltian maiden positiivista kehitystä tukivat kasvaneet energia-alan investoinnit, korjausrakentaminen ja lisääntynyt infrarakentaminen. Asuntorakentaminen ja infrarakentaminen kehittyivät hyvin Venäjällä. Infrarakentamisen määrä Ukrainassa säilyi terveellä tasolla. Europe Central (Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari) 10 12/2012 Liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä 14,3 % ja oli 16,2 (18,9) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto laski 19,3 %. Liiketulos (EBIT) heikkeni 0,2 (2,0) miljoonaan euroon eli 1,1 %:iin (10,8 %) liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät laskeneet vuokrausvolyymit ja kaluston alhaisemmat kapasiteetin käyttöasteet. Konevuokrauksen kysyntä heikkeni kaikissa Ramirentin Europe Central -toimintamaissa. Koko vuosi 2012 Ramirentin liikevaihto Europe Central - toimintamaissa laski 15,1 % ja oli 62,7 (73,9) miljoonaa euroa. Paikallisilla valuutoilla liikevaihto laski 13,6 %. Liiketulos (EBIT) heikkeni ja oli 1.6 (5,5) miljoonaa euroa eli 2,5 % (7,4 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) heikkeni alhaisempien kaluston kapasiteetin käyttöasteiden ja hintapaineen seurauksena. Konevuokrauksen kysyntä heikentyi selvästi kaikissa Europe Central -maissa. Ramirent sopeutti toimintojaan vallitsevaan markkinatilanteeseen Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Kalustoa on siirretty näistä maista pois lähinnä Baltian markkinoille. Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen markkinat kasvoivat 1,6 % Puolassa vuonna Tšekin tasavallassa, Slovakiassa ja Unkarissa markkinatilanne oli haastava koko vuoden. Näissä maissa rakentamisen määrä putosi 5,0 % 15,0 % vuoden 2012 aikana. MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA Ruotsalaiset yhtiöt TLM i Linköping AB, TLM i Norrköping AB, TLM i Motala AB, Hyrman i Lund AB Maskindepon i Lund AB sulautuivat Ramirent AB:hen vuonna Suomalaiset yhtiöt Uudenmaan Telineasennus Oy ja Rami-Muotit Oy sulautuivat Ramirent Finland Oy:seen. MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA VUONNA 2012 Anna Hyvönen (44) (TkL) nimitettiin Ramirentin Suomen segmentin johtajaksi ja Ramirentin johtoryhmän jäseneksi Hyvönen vastaa myös Ramirentin Baltian liiketoiminnoista alkaen Katsauskauden jälkeen , Erik Alteryd (49) (DI) nimitettiin Ruotsin segmentin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävissään viimeistään heinäkuussa Konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: Magnus Rosén, toimitusjohtaja ja Ruotsin segmentin johtaja (heinäkuuhun 2013 asti); Jonas Söderkvist, talousjohtaja; Anna Hyvönen, johtaja (SVP) Suomen segmentti; Bjørn Larsen, johtaja (SVP) Norjan segmentti; Erik Høi, johtaja (SVP), Tanskan segmentti; Tomasz Walawender, johtaja (SVP), Europe Central segmentti; Franciska Janzon, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja; Mikael Kämpe, johtaja, konsernin kalustonhallinta; ja Dino Leistenschneider, hankintajohtaja. OSAKKEET Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n markkina-arvo vuoden 2012 lopussa oli 673 (594) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi vuoden lopussa oli 6,25 (5,50). Kauden korkein kurssinoteeraus oli 8,81 (12,37) ja alin 5,35 (4,12). Tammi-joulukuun kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 6,61 (7,57).

9 9 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Vuoden 2012 aikana Ramirent Oyj:n osakevaihto oli 196,1 (359,5) miljoonaa euroa eli ( ) osaketta, mikä vastaa 27,6 %:ia (43,4 %) Ramirentin osakekannasta. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Tilikauden 2012 lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä oli kappaletta. Omat osakkeet Vuoden 2012 lopussa Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,95 % kaikista osakkeista. KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2012 (LTI) Ramirent Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2012 uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön johdolle. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Kannustinjärjestelmä sisältää yhden ansaintajakson, kalenterivuoden Mahdollinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Ansaintajakson perusteella maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään Ramirent Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). PÄÄTÖS HANKKIA OMIA OSAKKEITA Ramirentin hallitus päätti yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen perusteella hankkia enintään yhtiön omaa osaketta. Hankkiminen voidaan aloittaa aikaisintaan viikon kuluttua siitä, kun päätös on julkistettu YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2012 Ramirent Oyj:n Helsingissä pidetty yhtiökokous hyväksyi vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkona 0,28 euroa osakkeelta. Päätettiin että osinko maksetaan Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän (7), ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Kaj-Gustaf Berghin, Johan Ekin, Peter Hofvenstamin, Erkki Norvion, Susanna Renlundin ja Gry Hege Sølsnesin. Kevin Appleton valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Varsinainen yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot ennallaan. Muiden hallitusten jäsenten kuukausipalkkioita nostettiin eurosta euroon. Hallituksen läsnäolopalkkioiden ja valiokuntien palkkioiden sekä muiden tehtävien palkkiot pidettiin edellisvuoden tasolla. Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien määrän yhdeksi (1) ja valitsi uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ( PwC ) toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan hyväksyttyjen laskujen perusteella. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirentin hallitus uudisti konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet marraskuussa Ramirentin strategia keskittyy kolmeen tavoitteen ympärille. 1. Tavoitteena on kestävä kannattava kasvu vahvistamalla asiakastarjontaa, laajentamalla asiakaspohjaa ja kasvamalla ulkoistamismahdollisuuksien sekä valikoitujen yritysostojen avulla. Ramirent keskittyy asiakkaaseen vahvan paikallisen asiakastuntemuksen ympäristöä, turvallisuutta, terveyttä ja laatua painottavien räätälöityjen ratkaisujen sekä erinomaisen avainasiakkuuksien hallinnan avulla; 2. Toiminnan korkeatasoisuus kehittämällä yhtenäistä Ramirent-toimintamallia; ja 3. Riskien vähentäminen tasapainoisen liiketoimintaportfolion ja riskien hallinnan kautta. Ramirentin strategian tavoitteena on generoida hyvää tuottoa osakkeenomistajille ylläpitämällä samalla taloudellista vakautta.

10 10 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Hallitus on uudistanut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet seuraavasti: 1. Kannattavuus: Oman pääoman tuotto (ROE), 18 % yli suhdanteen 2. Velkaantumisaste ja riski: Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 1,6x jokaisen tilikauden lopussa 3. Osingonjako: Osingonjako vähintään 40 % nettotuloksesta RISKIEN HALLINTA JA LIIKETOIMINNAN RISKIT Liiketoiminnan riskit ja riskien hallinta Riskit ovat tapahtumia tai olosuhteita, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa Ramirentin tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyteen myönteisesti tai kielteisesti. Ramirentin riskien hallinta on johdonmukaista ja sen tarkoituksena on varmistaa, että Ramirentkonserni saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Ramirentin riskien hallinta keskittyy ennakoiviin toimenpiteisiin, toimintojen suojaamiseen, negatiivisten vaikutusten rajoittamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Ramirentin hallitus hyväksyy riskien hallinnan periaatteet. Riskien kartoitus ja arviointi on osa vuosittaista strategiaprosessia. Riskien kartoitus tehdään konsernin, segmentti- ja maatasolla. Riskien arvioinnissa kunkin riskin vaikutus ja todennäköisyys arvioidaan perustuen riskin taloudelliseen vaikutukseen arviointivuonna ja kolmena seuraavana vuonna. Riskien arvioinnin yhteydessä laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritetään seurattavat tunnusluvut sekä toimet, joihin riskien toteutuessa ryhdytään. Toimintasuunnitelmat sisältävät nimetyt vastuuhenkilöt ja aikataulun toteutettaville toimenpiteille. Konsernin johtoryhmä vastaa yhdessä segmenttien ja maiden johdon kanssa riskitunnuslukujen säännöllisestä valvonnasta ja riskienhallinta-toimenpiteiden toteuttamisesta tarvittaessa. Riskienhallintasuunnitelmat toteutetaan konsernin, segmentti- ja maatasolla. Riskienhallintatoimenpiteitä on toteutettu suhteessa toiminnan laajuuteen ja käytettävissä oleviin toimenpiteisiin. Lisäksi sisäisen tarkastuksen suunnitelman laajuutta ja sisältöä on päivitetty vastaamaan riskikarttaa. Joidenkin riskien toteutumiseen ei kuitenkaan voida vaikuttaa, ja Ramirent voi varautua lähinnä näiden riskien vaikutusten lieventämiseen. Alla luetellut strategiset riskit koskevat Ramirent konsernia ja ne voivat vaikuttaa myös yhtiön osakkeen arvoon. Muutokset asiakassektorien kysynnässä vaikuttavat Ramirentin liiketoimintaan ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi talouden sykleihin, asiakasyritysten strategioiden muutoksiin, tuotevaatimuksiin tai ympäristöasioihin. Ramirentin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat pääasialliset riskit liittyvät rakennustoimialan suhdanteiden vaihteluihin. Rahoitusmarkkinoiden tilanne voi rajoittaa rahoituksen saatavuutta uusille hankkeille ja hiljentää asuntomarkkinoita sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla, mikä voi vaikuttaa kielteisesti Ramirentin asiakkaisiin ja siten myös Ramirent-konserniin. Kiinteiden kustannusten korkea osuus tekee osaltaan mukautumisen markkinoiden kysynnän nopeisiin muutoksiin haasteelliseksi. Ramirent pyrkii vähentämään liiallista riippuvuutta yksittäisestä toimialasta etsimällä uusia asiakasryhmiä rakennusalan ulkopuolelta ja tekemällä pidempiä sopimuksia. Ramirent toimii joustavasti tarjoamalla asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja: yleisiä vuokrauspalveluja yksittäisestä tuotteesta tietyn projektin koko kaluston hallintaan sekä tarjoamalla teknistä tukea ja paikallista läsnäoloa. Ramirent toimii lisäksi kustannustehokkaasti ja pyrkii näin varmistamaan kilpailukykynsä. Yhtiö on jatkanut kustannusrakenteen sopeuttamista ja liiketoimintamallin kehittämistä. Ramirent jatkaa panostuksia henkilöstön kouluttamisessa ja kehittää projektinhallinnan työkaluja, jotta projektit voidaan viedä läpi ammattimaisesti ja kustannustehokkaasti. Ramirent on kehittänyt erilaisia ennustamistyökaluja mahdollisten kysyntämuutosten ennakoimiseksi sekä kalustokapasiteetin ja hintatasojen suunnittelemiseksi. Yhtenäisen kalustorakenteen avulla pyritään optimoimaan käyttöastetta ja ylläpitämään hintatasoja. Ramirentin melko yhtenäinen kalustorakenne ja kaluston siirtäminen mahdollistaa reagoimisen kysynnän heikentymiseen, mutta ei kuitenkaan laajamittaiseen markkinoiden laskuun. Ramirent jatkaa kaluston kehittämistä kalustostrategiansa mukaisesti. Kalustostrategia on laadittu jokaiselle markkina-alueelle ja valikoiduille brändeille. Erityishuomiota on kiinnitetty kaluston johtamisprosesseihin kuten kunnossapitoon ja korjaukseen, jotta kapasiteetin käyttöastetta voidaan pyrkiä maksimoimaan. Yhtiö jatkaa prosessien kehittämistä kaluston vartioinnin ja kontrolloinnin edistämiseksi.

11 11 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Olennainen osa Ramirentin riskien hallintaa on ylläpitää ja kehittää kalustolle soveltuva vakuutusturva. Vuonna 2012 otettiin käyttöön konsernitason vakuutusturvakonsepti. Ramirentin toiminnot ovat riippuvaisia ulkoisista, sisäisistä ja integroiduista IT-palveluista ja ratkaisuista. Ramirent pyrkii käyttämään luotettavia tietotekniikkaja tietoturvaratkaisuja voidakseen välttää käyttökatkot, tietojen häviämisen tai tietojen luottamuksellisuuden tai käytettävyyden heikentymisen. Yhteistä toimintamallia kehitetään konsernin synergioiden saavuttamiseksi ja pitkäaikaisen kannattavuuden varmistamiseksi. Useiden muiden liiketoimintamallin muutosten suunnitellaan toteutuvan samanaikaisesti, mistä syystä resurssien riittävyys, aikataulu ja laajuus säilyvät haasteellisina. Muutosjohtamisohjelmia ja muutosviestintää on painotettu yhtiössä ja niitä hyödynnetään kun Ramirent kehittää yhtenäisiä liiketoiminnan periaatteita. Hajautetun organisaation ja Ramirentin yksiköiden itsenäisen luonteen johdosta Ramirentilla on suhteellisen korkea riippuvuus liiketoimintayksiköistä. Hajautettu päätöksenteko lisää väärinkäytösten riskiä. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi organisaation tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa täytäntöönpanoa liiketoimintayksiköissä olosuhteiden muuttuessa. Konserniohjeita ja raportoinnin laatua kehitetään jatkuvasti, mutta erilaiset järjestelmät, tilikartat, raportointi- ja johtamiskulttuurit hankaloittavat läpinäkyvyyttä. Ramirent on kehittänyt konserniohjeistuksiin liittyvää viestintää ja koulutusta sekä raportoinnin laatua. Ramirentin eettiseen ohjeistukseen (Code of Ethics) käytäntöön vieminen on osa sisäisen tarkastuksen ohjelmaa. Whistleblowing-järjestelmä on julkaistu konsernin ja kaikkien toimintamaiden verkkosivuilla sekä intranetissä kannustamaan työntekijöitä ja kolmansia osapuolia raportoimaan mahdollisista ohjeistuksen rikkomuksista. Raportoidut asiat tutkitaan ja syylliseksi todetut henkilöt saatetaan vastuuseen väärinkäytöksistä. Ramirentiin kohdistuu tiettyjä rahoitusriskejä, kuten valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Ramirentin rahoitusriskien hallinta pyrkii varmistamaan riittävän rahoituksen toiminnallisille tarpeille ja minimoimaan rahoituskulut sekä valuuttakurssien ja korkojen vaihtelun ja muiden rahoitusriskien vaikutuksen kustannustehokkaasti. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästi Ramirentin taloudelliseen tulokseen. Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus käy ilmi, kun euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja taloudelliset tulokset muunnetaan euromääräisiksi. Valuuttakurssien muutokset voivat parantaa tai heikentää liikevaihtoa tai tulosta, vaikka mitään todellista muutosta ei ole tapahtunut. Ramirentin liiketoimintayksiköt suojaavat valuuttapositionsa täysin. Ramirentin liiketoimintayksiköt suojaavat odotettavissa olevia valuuttamääräisiä kassavirtoja ottamalla huomioon näiden kassavirtojen merkittävyyden, kilpailutilanteen ja muut tekijät joihin voidaan vaikuttaa. Suojaustoimenpiteet hoidetaan keskitetysti konsernin rahoitusosastolla. Luottoriskillä tarkoitetaan sen todennäköisyyttä, ettei asiakas täytä sitoumuksiaan Ramirentiä kohtaan. Ramirentin liiketoimintayksiköt vastaavat myyntitoimintaansa liittyvistä luottoriskeistä. Liiketoimintayksiköt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden ottamalla huomioon asiakkaan taloudellisen aseman, aiemmat kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat tekijät. Tarvittaessa luottoriskejä pienennetään ennakkomaksujen, talletusten, remburssien ja kolmannen osapuolen myöntämien vakuuksien avulla. Luottoriskin määrä on enintään myyntisaamisten sen hetkinen arvo. Asiakkaisiin liittyvät luottoriskit ovat hajautuneet, koska Ramirentillä on myyntisaamisia suurelta asiakasmäärältä. Ramirent on kehittänyt paikallisia käytäntöjä ja uudelleenjärjestänyt joitakin prosessejaan pienentääkseen luottotappioiden riskiä. Ramirent seuraa luottoriskejä tarkasti ja tekee säännöllisesti varauksia myyntisaamisiin liittyvistä riskeistä. Ramirentin rahoitusriskit on eritelty yksityiskohtaisemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 28. MARKKINOIDEN NÄKYMÄT 2013 Konevuokrausmarkkinoiden arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2013, arvioi Euroopan konevuokrausliitto (ERA). Euroconstructin joulukuussa 2012 julkaistun ennusteen mukaan rakentamisen arvioidaan vähenevän

12 12 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ Suomessa 2,3 % vuonna Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän hieman alle pitkän aikavälin keskiarvon. Toimitilarakentamisen arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaana tänä vuonna. Ruotsin rakennusmarkkinoiden arvioidaan nousevan 0,2 % vuonna 2013 Euroconstructin joulukuun 2012 ennusteen mukaan. Asuntorakentamisen ja toimitilarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän vakaana. Infrarakentamisen määrän arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna Euroconstructin ennusteen mukaan Norjan rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan 5,6 % vuonna Markkinoiden aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvänä erityisesti asuntorakentamisessa ja infrarakentamisessa. Useilla teollisuuden aloilla kysynnän ennustetaan pysyvän hyvänä. Tanskan rakennusmarkkinoiden ennustetaan kasvavan 2,2 % vuonna 2013 (Euroconstruct). Toimitilarakentamisen ja infrarakentamisen odotetaan kasvavan hieman vuonna Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän vakaana. Euroconstructin ennusteen mukaan Europe Central (Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Unkari) segmentin maissa markkinatilanteen ennustetaan pysyvän haasteellisena. Euroconstruct odottaa, että rakentaminen kasvaa hieman Europe East (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua ja Ukraina) maissa. Erityisesti Venäjän markkinoiden odotetaan kehittyvän suotuisasti. TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN Katsauskauden jälkeen , Erik Alteryd (49) M.Sc. Eng. nimitettiin Ruotsin segmentin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävissään viimeistään heinäkuussa VUODEN 2013 NÄKYMÄT Vuoden 2013 EBITA-liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat ,59 euroa, josta tilikauden voitto on ,85 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 jaetaan osinkoa 0,34 (0,28) osakkeelta. Ehdotettu osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakerekisteriin täsmäytyspäivänä Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan YHTIÖKOKOUS 2013 Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään klo Pörssitalolla, Pörssisalissa (osoite: Fabianinkatu 14, Helsinki). Yhtiökokouksen kokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteella yhtiön nettisivuilla. Vuosikertomus julkaistaan yhtiön nettisivuilla TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja joihin kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksista, asiakastoimialojen kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta, yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta, säästötoimenpiteistä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta, vireillä olevien ja tulevien yrityshankintojen ja uudelleenjärjestelyjen menestyksellisyydestä, sekä lausumat, joita edeltävät sanat uskoo, odottaa, ennakoi, ennustaa ja vastaavat ilmaisut, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista.

13 13 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ TAULUKOT Tämä tilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöönotetun IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Siinä on sovellettu samoja periaatteita kuin konsernin päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä. EU:n hyväksymät ja voimaanastuneet uudet standardit, tulkinnat ja muutokset nykyisiin standardeihin eivät ole vaikuttaneet konsernin raportointiin. Tämän tilinpäätöstiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu. Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi erota yhteenlasketusta luvusta. KONSERNIN TULOSLASKELMA 10 12/ / / /11 (EUR ) Tuotot vuokraustoiminnasta Tuotot palvelutoiminnasta Koneiden ja laitteiden myyntituotot LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Poistot LIIKETULOS (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN VEROJA (EBT) Tuloverot KATSAUSKAUDEN TULOS Katsauskauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ Osakekohtainen tulos (EPS) EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimentamaton (EUR) 0,18 0,16 0,59 0,41 EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimennettu (EUR) 0,18 0,16 0,59 0,41

14 14 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 10 12/ / / /11 (EUR 1 000) KATSAUSKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot Rahavirran suojaukset Voitoksi ja tappioksi luokiteltavien rahavirran suojausten osuus Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN JÄLKEEN KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille YHTEENSÄ TASE (EUR 1 000) PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä Muut rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myynti- ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat ja muut rahoitusvarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ Yhteisyritykselle siirrettävät varat VARAT YHTEENSÄ

15 15 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1 000) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Määräysvallattomien omistajien osuus - - OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Muut velat PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Varaukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ Yhteisyritykselle siirrettävät velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

16 16 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ (EUR 1 000) Osakepääomrahasto Muuntoerot voittovarat SVOP- Kertyneet OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Arvonmuutosrahasto Oma pääoma yht. Muut laajan tuloksen erät KAUDEN LAAJA TULOS YH- TEENSÄ Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden hankinta Osingonjako LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Katsauskauden tulos Muut laajan tuloksen erät KAUDEN LAAJA TULOS YH- TEENSÄ Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden hankinta Osingonjako LIIKETOIMET OMISTAJIEN KANSSA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA 10 12/ / / /11 (EUR 1 000) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirrat Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut Omien osakkeiden hankinta Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen nettomuutos Rahavarat katsauskauden alussa Rahavarojen muuntoero Rahavarojen nettomuutos Rahavarat katsauskauden lopussa

17 17 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (milj. EUR) Liikevaihto, milj. EUR 714,1 649,9 Liikevaihdon kasvu, % 9,9 % 22,3 % Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA), milj. EUR 210,2 181,8 Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA), % liikevaihdosta 29,4 % 28,0 % Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), milj. EUR 1) 100,3 79,4 Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), % liikevaihdosta 14,1 % 12,2 % Liiketulos (EBIT), milj. EUR 92,3 74,1 Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta 12,9 % 11,4 % Tulos ennen veroja (EBT), milj. EUR 82,9 60,8 Tulos ennen veroja (EBT), % liikevaihdosta 11,6 % 9,3 % Tilikauden tulos, milj. EUR 63,6 44,7 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 8,9 % 6,9 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2) 18,8 % 15,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 2) 18,3 % 13,9 % Korolliset velat, milj. EUR 240,7 265,2 Nettovelka, milj. EUR 239,4 262,8 Nettovelan suhde liiketulokseen ennen poistoja ja arvonalentumisia 1,1 1,4 Nettovelkaantumisaste, % 65,1 % 80,6 % Omavaraisuusaste, % 44,3 % 40,7 % Henkilöstö, keskimäärin tilikauden aikana Henkilöstö, tilikauden lopussa Bruttoinvestoinnit, milj. EUR 124,0 242,2 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 17,4 % 37,3 % 1) Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), milj. EUR 2) Liukuva 12kk

18 18 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Osakekohtainen tulos (EPS), painotettu keskiarvo, laimennettu, EUR 0,59 0,41 Osakekohtainen tulos (EPS), painotettu keskiarvo, laimentamaton, EUR 0,59 0,41 Oma pääoma / osake, tilikauden lopussa, laimennettu, EUR 3,41 3,02 Oma pääoma / osake, tilikauden lopussa, laimentamaton, EUR 3,41 3,02 Osakekohtainen osinko, EUR * 0,34 0,28 Osinko / tulos, % * 57,6 % 67,6 % Efektiivinen osinkotuotto, % * 5,4 % 5,1 % Hinta / voitto -suhde (P/E) 10,67 13,29 Osakkeen ylin kurssi, EUR 8,81 12,37 Osakkeen alin kurssi, EUR 5,35 4,12 Osakkeen keskikurssi, EUR 6,61 7,57 Osakkeen kurssi , EUR 6,25 5,50 Osakekannan markkina-arvo , milj. EUR 672,9 594,1 Osakkeiden vaihto, kpl , ,6 Osakkeiden vaihto osakekannan kokonaismäärästä, % 27,6 % 43,4 % Osakemäärä, painotettu keskiarvo, laimennettu Osakemäärä, painotettu keskiarvo, laimentamaton Osakemäärä, tilinpäätöspäivänä, laimennettu Osakemäärä, tilinpäätöspäivänä, laimentamaton *Varsinainen yhtiökokous päättää vuoden 2012 osingosta

19 19 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Segmenttitiedot Segmenttien tiedot on esitelty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liiketuloksen alapuolisia eritä rahoituseriä ja veroja ei kohdisteta segmenteille. LIIKEVAIHTO 10 12/ / / /11 (milj. EUR) SUOMI - Liikevaihto (ulkoinen) 41,4 42,1 165,0 151,4 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,3 0,4 1,5 3,3 RUOTSI - Liikevaihto (ulkoinen) 56,7 53,6 207,5 182,0 - Segmenttien välinen liikevaihto 1,2 0,2 2,4 0,6 NORJA - Liikevaihto (ulkoinen) 50,7 41,9 173,6 144,3 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,4 0,1 0,5 0,5 TANSKA - Liikevaihto (ulkoinen) 12,2 14,4 44,6 43,5 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,2 0,1 0,6 EUROPE EAST - Liikevaihto (ulkoinen) 17,3 16,4 63,0 55,8 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,0 0,1 0,3 0,2 EUROPE CENTRAL - Liikevaihto (ulkoinen) 15,9 18,4 60,4 72,8 - Segmenttien välinen liikevaihto 0,3 0,6 2,3 1,0 Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi 2,3 1,6 7,1 6,3 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 194,1 186,8 714,1 649,9 Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 0,5 3,0 1,5

20 20 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ LIIKETULOS EBIT 10 12/ / / /11 (milj. EUR) SUOMI 7,3 6,2 30,2 22,8 Osuus liikevaihdosta, % 17,6 % 14,6 % 18,2 % 14,7 % RUOTSI 9,2 11,9 33,1 33,2 Osuus liikevaihdosta, % 15,9 % 22,2 % 15,7 % 18,2 % NORJA 6,5 4,5 22,2 11,2 Osuus liikevaihdosta, % 12,7 % 10,7 % 12,8 % 7,7 % TANSKA 0,8 0,8 1,6 0,1 Osuus liikevaihdosta, % 6,7 % 5,4 % 3,6 % 0,2 % EUROPE EAST 5,0 2,3 10,9 5,9 Osuus liikevaihdosta, % 28,7 % 14,2 % 17,3 % 10,5 % EUROPE CENTRAL 0,2 2,0 1,6 5,5 Osuus liikevaihdosta, % 1,1 % 10,8 % 2,5 % 7,4 % Segmenteille kohdistamattomat erät 1,5 2,3 4,2 4,5 KONSERNIN LIIKETULOS (EBIT) 27,5 25,5 92,3 74,1 Osuus liikevaihdosta, % 14,2 % 13,6 % 12,9 % 11,4 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET 10 12/ / / /11 (milj. EUR) SUOMI 5,5 6,7 21,1 23,0 RUOTSI 8,0 6,4 31,6 24,0 NORJA 7,5 6,9 29,6 23,3 TANSKA 1,8 1,7 7,1 6,9 EUROPE EAST 1,9 3,4 12,6 13,6 EUROPE CENTRAL 4,2 4,3 15,9 17,1 Segmenteille kohdistamattomat erät 0,0 0,1 0,1 0,3 Yhteensä 29,0 29,5 117,9 107,7 KONSERNIN LIIKETULOKSEN JA TULOK- SEN ENNEN VEROJA TÄSMÄYTYS 10 12/ / / /11 (milj. EUR) Konsernin liikevoitto 27,5 25,5 92,3 74,1 Segmenteille kohdistamattomat erät Rahoitustuotot 2,0 2,4 20,3 11,4 Rahoituskulut 5,1 5,2 29,7 24,8 TULOS ENNEN VEROJA 24,3 22,7 82,9 60,8

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla

TILINPÄÄTÖS- KATSAUS. ennätystasolla TILINPÄÄTÖS- KATSAUS KANNATTAvuus PArani, liikevaihto ennätystasolla 2 TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 1.1. 31.12.2012: KANNATTAVUUS PARANI, LIIKE- VAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS Q2 2012 I RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2012: ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO HYVÄ Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2012

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2012 Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS Q3 2012 RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUU 2012: LIIKEVAIHDON KASVU HIDASTUU, KANNATTAVUUS PYSYI VAKAANA Huom! Sulkeissa olevat luvut

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2012

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2012 Q1 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2012 2 OSAVUOSIKATSAUS Q1 2012 I RAMIRENT OYJ RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012: HYVÄ ALKU VUODELLE, MUTTA NÄKYVYYS HEIKKO Huom! Sulkeissa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q1 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi Maaliskuu 2010 www.ramirent.com RAMIRENTIN TAMMI MAALISKUU 2010 TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE Tiedotusvälineille ja analyytikoille järjestetään englanninkielinen

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2011

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2011 Q1 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2011 2 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q1 2011 Ramirentin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011 Kysyntä lisääntyi kaikissa segmenteissä TAMMI-MAALISKUU 2011

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

The European rental association award. www.ramirent.com

The European rental association award. www.ramirent.com REntal COMPANY of the year The European rental association award Q2 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi kesäkuu 2010 www.ramirent.com Ramirentin OSAVUOSIKATSAUS Ramirent s Tammi kesäkuu 2010 January JUNE

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa.

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017 PÖRSSITIEDOTE 9.11.2017 KLO 9:10 TULOS LÄHES KAKSINKERTAINEN - Liikevaihto 40,0 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa) - Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut. Takoma Oyj Osavuosikatsaus 2.6.2016 klo 10.00 TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2015 30.4.2016 (6 kk) Tuloslaskelmariveillä on esitetty liikevoittoon asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q3 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi Syyskuu 2010 www.ramirent.com RAMIRENTIN TAMMI-SYYSKUUN 2010 OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE Analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot