TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008"

Transkriptio

1 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä KH

2 SISÄLLYSLUETTELO Vuosiennuste Taulukot - Käyttötalouden yhteenveto 6 - Tuloslaskelma 7 - Rahoituslaskelma 8 Kaupungin kehittämisstrategia 9 Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet Sekä ennuste niiden toteutumisesta 17 Talousarvion määrärahojen teteutumisennuste yksiköittäin 51

3 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOTISKATSAUS Vuosiennuste

4 VUOSIENNUSTE per Ensimmäinen vuoden 2008 osavuosikatsaus sisältää kaupungin kehittämisstrategian strategisine linjauksineen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja määrärahatasoisen talousarvion toteutumisennusteen. Huhtikuun 2008 kuukausiraportissa on esitetty tarkemmin kaupungin väestötiedot sekä tuntikehysraportointia. Vuosiennusteen mukaan tässä vaiheessa vuotta tarkasteltuna vuoden 2008 tilikauden tuloksen toteutuma tulisi olemaan 2,880 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet jonkin verran verokehikossa esitettyä nopeammin. Tarkemmat arviot verotuloista saadaan kuitenkin vasta myöhemmin. Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa on 33,3 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 32 % toteumaa. Taloustilannetta kuvaavan kuukausiraportin mukaan huhtikuun lopussa toimintakate oli n. 14,505 miljoonaa euroa, vuosikate 5,213 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos n. 6,413 miljoonaa euroa. Saman ajanjakson jaksotetut kustannukset huomioiden toimintakate oli n. 14,673 miljoonaa euroa, vuosikate 5,045 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos n. 3,246 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman toimintatuotot (16 %) alittavat ajanjakson laskennallisen prosentin. On kuitenkin huomioita, että monet tuloerät toteutuvat vain muutaman kerran vuodessa. Lisäksi esim. asiakaslaskutukset laskutetaan yleensä kuukausi jälkikäteen. Toimintamenoissa on hienoista ylitystä laskennalliseen käyttöprosenttiin henkilöstömenoissa (29 %) sekä muissa toimintakuluissa (41 %). Muut toimintamenot sisältävät mm. rakennusten, koneiden ja laitteiden sekä huoneistojen vuokramenoja, jotka ovat ylittäneet laskennalliset käyttömenot noin eurolla. Lisäksi jäsenmaksuja on maksettu alkuvuodesta siten, että ko. menot ovat toteutuneet jo 81,4 prosenttisesti. Henkilöstömenojen käytön osuus tilanteessa on 29 % ja siten ylittää ko. menokohdan laskennallisen toteuman. Kunnallisen virka- ja työehtosopimusten tuomista korotuksista vuonna 2008 on mukana toteutunut korotus. Loppu vuodesta 2008 on odotettavissa määrärahaylityksiä mm. sosiaali- ja terveystoimessa HUSin osalta tammi-maaliskuun toteuman perusteella valmisteltu ennuste ylittää talousarvion euroa, johtuen alkuvuoden kalliista hoidoista (Tammi-huhtikuun toteumaan perustuva laskutusennuste valmistuu toukokuun loppupuolella, joten se ei ehdi osavuotiskatsauksen valmisteluun). Kulttuuritoimen lisääntyneistä henkilöstöresursseista johtuen tulevat henkilöstömenot ylittymään noin eurolla. Näiden lisäksi on tulossa lisämäärärahaesityksiä valtuustoon koskien koulujen tuntikehyksiä (yhteensä ), sosiaali- ja terveystoimeen sosiaaliohjaajan palkkaamiseksi 1.9. alkaen ( ) sekä investointilisämäärärahoja Kasavuoren koululle (yhteensä ). Henkilöstömenot; Varhe- ja eläkeperusteiset maksut Vuoden 2006 alusta Kuntien Eläkevakuutus on ottanut käyttöön varhaiseläkemenoperusteisen maksun, joka korvasi aikaisemman varhaiseläkkeen omavastuumaksun. Tästä alkaen se on myös antanut eläke- 2

5 menoperusteisen maksun ja varhe-maksun laskutuksen yhteydessä selvityksen, missä toimintyksikössä eläkkeen saaja työsuhteen päättyessä toimi. Vuoden 2006 loppuun saakka Kauniaisissa eläkemenoperusteinen maksu (myös varhe-maksu) jaettiin eri tehtäville palkkamenojen suhteessa. Kuntaliitto on antanut suosituksen KuEL-maksujen eri osien kirjanpidollisesta käsittelystä. Suosituksen mukaan sekä varhe- että eläkemenoperusteiset maksut tulee kirjata aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja pallkkaperusteinen maksu kirjataan edelleen maksettujen palkkojen perusteella. Aiheuttamisperiaatteen mukainen kustannusten kohdistaminen eläkemenoperusteisissa maksuissa on perusteltua erityisesti valtionosuustehtävissä, sillä eläkemaksut ovat valtionosuuspohjaan kuuluvia menoja. Kauniaisissa päätettiin syksyllä 2007 kirjata eläkemaksut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti alkaen. Kustannusten jakamisessa käytettiin henkilöstöhallinnon palvelussuhderekisteriä (käytössä vsta 1984), josta saatiin Kuntien Eläkevakuutuksen käyttämän toimintayksikön vastaavuus kustannuspaikkoihin. Kuntien Eläkevakuutuksen ilmoittamat toimintayksiköttömät (ennen vuotta 1984 eläkkeelle jääneet) samoin kuin jäsen-yhteisöjen kesken yhteisvastuullisesti jaettava osuus jaettiin em. toteutuneiden eläkemenojen suhteessa. Vuoden 2008 eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen ennakkomaksu (yhteensä ,74 ) vlle 2008 kirjattiin samoin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Kuntien Eläkevakuutuksen antaman selvityksen perusteella (tos ) tilanteessa eli koko vuoden ennakkomaksuista kirjattiin 1/3 ts ,58. Kirjaus per 5135 an Koska näitä menoja ei ole huomioitu talousarviossa, aiheuttaa tämä kirjaus huomattavan poikkeaman henkilöstökulujen toteumaan verrattuna. Kirjausten tulosvaikutukset toimialoittain tilanteessa. Yleishallinto ,24 Sote ,69 Koulutoimi ,04 Sivistystoimi ,94 Nuorisotoimi 643,72 Liikuntatoimi 8.347,16 Yhdyskuntatoimi ,33 Vesilaitos 6.686,46. Vuoden 2009 talousarviossa nämä eläkemenot aiotaan huomioida. Verotulojen kertymä Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet jonkin verran verokehikossa esitettyä nopeammin. Ennusteen mukainen kasvu on viitisen prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta toteutunut lisäys on ollut yli seitsemän prosenttia. Kunnallisveron ennakoiden tilitykset verovuodelta 2008 ovatkin lisääntyneet ripeästi hyvän työllisyystilanteen johdosta ja sen vuoksi, että kuntaryhmän jako-osuus nousi helmikuussa. 3

6 Verovuoden 2007 tilitykset ovat myös kasvaneet alkuvuonna nopeasti. Tilitystennopeaan kasvuun on vaikuttanut ansiotulojen kasvun ohella myös pääomatulojen tilitykset. Tällä hetkellä ei ole täsmällistä tietoa siitä, mikä osuus lisäyksestä johtuu muiden tulojen kuin ansiotulojen kehityksestä. Veroennustekehikossa on lähdetty siitä, että kunnallisveron tilitysten arvioidaan lisääntyvän kuluvana vuonna seitsemän prosenttia viime vuoteen verrattuna. Veropohja kasvaa pääasiassa sen vuoksi, että ansiotulot lisääntyvät palkkasumman ja eläketulojen kasvun johdosta. Ansiotulovähennyksen muutos vähentää verokertymäävuositasolla lähes sata miljoonaa euroa, mutta tuloveroprosenttien korotukset lisäävät kunnallisveron tuottoa lähes saman verran. Kunnallisveron tilityksiä kertyy tänä vuonna melkein 15 miljardia euroa. Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän tänä vuonna valtakunnallisesti lähes 1,6 miljardia euroa eli 7 % enemmän kuin viime vuonna. Alkuvuonna yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet erittäin ripeästi. Myös kiinteistöveron tilitykset kasvavat ja ovat melkein 900 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Kuntakohtaiset kehikot on päivitetty ensimmäisen kerran 2008 osalta toukokuussa ja ovat saatavilla toisen kerran kesäkuussa. Vuoden viimeinen päivitys toimitetaan syyskuussa, kun on saatu tietoja vuoden 2009 veroperusteista ja ennakkotietoja vuoden 2007 maksettavasta verosta. Verotulokertymän osalta on havaittavissa suotuisa verotulojen suotuisa valtakunnallinen kehitys, jolla on vaikutuksia myös Kauniaisten verotulojen tilityksiin. Kauniaisten verotulojen osalta verotulojen toteumaennustetta budjetoituun nähden on nostettu osavuosikatsausraportoinnin yhteydessä perustuen toukokuun tilanteen ennustenäkymään. Verotuloja on kertynyt laskennallisesti budjetoitua enemmän huhtikuun lopun 2008 tilanteessa. Kunnallisverokertymä on 41,3 % budjetoidusta ja valtionosuudet 60,7 % budjetoidusta. 4

7 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOTISKATSAUS Taulukot -Käyttötalouden yhteenveto - Tuloslaskelma - Rahoituslaskelma 5

8 KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ennuste Ennuste 04/ Bokslut Budget Prognos Ta 08+ lmr (1.000 e) kirjanpito 2008 % + lmr Tulot - Inkomster , , , ,4 100 % Menot -Utgifter , , , ,5 101 % Netto , , , ,1 101 % Laskennallinen toteutuma 66,7 % YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 614, ,8 736, ,8 100 % Menot -Utgifter , , , ,5 100 % Netto , ,7-902, ,7 100 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 2 680, ,7 736, ,6 100 % Menot -Utgifter , , , ,4 101 % Netto , , , ,8 102 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 748, ,5 717, ,5 100 % Menot -Utgifter , , , ,8 100 % Netto 1 791, ,6 605, ,7 100 % RAKENNUSLAUTAKUNTA - BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 131,0 59,0 7,9 59,0 100 % Menot -Utgifter -173,8-197,0-54,6-197,0 100 % Netto -42,8-138,0-46,7-138,0 100 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA - FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 360,3 319,2 29,9 319,1 100 % Menot -Utgifter , , , ,3 100 % Netto , , , ,2 100 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN - RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 332,6 215,7 2,0 215,7 100 % Menot -Utgifter , , , ,7 100 % Netto , , , ,0 100 % SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 269,7 228,2 78,0 229,2 100 % Menot -Utgifter , ,7-629, ,5 101 % Netto , ,5-551, ,3 101 % NUORISOLAUTAKUNTA - UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 21,7 22,6 2,6 22,6 100 % Menot -Utgifter -498,9-537,6-101,0-475,6 88 % Netto -477,2-515,0-98,4-453,0 88 % LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 371,7 395,9 120,2 395,9 100 % Menot -Utgifter , ,6-349, ,6 100 % Netto , ,7-229, ,7 100 % Vesihuoltolaitos - Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 303, ,0 303, ,0 100 % Menot -Utgifter ,1-921,1-189,7-921,1 100 % Netto 296,4 412,9 113,9 412,9 100 % 6

9 TULOSLASKELMA Toteutunut Toteutunut 2008 (1.000 euroa ) TP TA 04/ /2008 Ennuste ENN 2008 lmr kirjanpito jaksotettu % TA 2008 Varsinainen toiminta Myyntitulot 2 058, ,1 333,7 579, ,0 100 % Maksutulot 2 969, ,1 820,0 869, ,1 100 % Tuet ja avustukset 455,6 427,8 71,4 71,4 427,8 100 % Muut toimintatulot 2 857, ,3 449,3 449, ,3 100 % Sisäiset tulot 9 194, , , , ,1 100 % Toimintatulot yhteensä , , , , ,3 100 % Valmistus omaan käyttöön 57,2 39,2 1,3 1,3 39,2 100 % Henkilöstömenot, netto , , , , ,3 99 % Palvelujen ostot , , , , ,0 104 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,4 100 % Avustukset , ,4-710,5-710, ,4 100 % Muut toimintakulut ,7-504,5-242,5-242,5-529,3 105 % Sisäiset menot , , , , ,1 100 % Toimintamenot yhteensä , , , , ,5 101 % Toimintakate , , , , ,0 101 % Verotulot , , , , ,0 101 % Kunnallisvero , , , , ,0 101 % Kiinteistövero 2 053, ,0 7,7 7, ,0 100 % Osuus yhteisöverosta 1 035, ,0 322,0 322, ,0 100 % Koiravero 3 205,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Valtionosuudet 3 205, , , , ,0 100 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 161,7 120,0 57,2 57,2 120,0 100 % Muut rahoitustulot 178,1 180,0 53,7 53,7 180,0 100 % Korkomenot -0,9-15,0 0,0 0,0-15,0 100 % Muut rahoitusmenot -14,3-30,0-5,2-5,2-30,0 100 % Vuosikate 7 686, , , , ,0 98 % Suunnitelmapoistot , , , , ,6 100 % Arvonalennukset pysyvistä vas 0,0 Atk-menojen kohdistus -537,9-166,1-166,1-537,9 Tilikauden tulos 3 446, , , , ,5 JAKSOTETTU TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja talouden kytkennän selkeyttämiseksi ja talouden seurannan helpottamiseksi on tuloslaskelmassa toteutuma ajanjakson tuloja ja menoja jaksotettu suoriteperusteisesti. Suoriteperusteisella jaksottamisella tarkoitetaan sitä, että tulo (tai meno) kohdennetaan sille ajanjaksolle, jonka aikana vastaava suorite on luovutettu (tai vastaanotettu). Jaksotettavan erän tulee olla merkittävä. Esimerkki jaksotetusta tulosta on päivähoitomaksut, jotka laskutetaan asiakkaalta hoitojaksoa seuraavan kuukauden alussa. Tämä on huomioitu sarakkeessa jaksotettu toteutuma siten, että riville maksutuotot on lisätty 1/12 osa vuodelle 2008 budjetoiduista päivähoitomaksuista. Muita jaksotettuja tuloeriä ovat mm. vesi- ja jätevesimaksut. Jaksotettuja menoja ovat mm lämmitys ja sähkö. Muita ostolaskuja ei ole jaksotettu, mutta yleisesti voidaan todeta niiden kirjautuvan noin 2 viikon viiveellä. Lomaraha maksetaan kerran vuodessa yleensä kesäkuussa, mutta lomarahaa vastaava meno jaksotetaan. 7

10 RAHOITUSLASKELMAOSA (1.000 euroa) tot 2008 TP TA 04/2008 Ennuste + lmr Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 686, , , ,0 Satunnaiset erät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät , ,6-1, ,6 Investointien rahavirta Investointimenot , ,3-987, ,8 Lisämäärärahat -552,5 Tekninen määräraha v * ,0 Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 0,0 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 564, ,0 2, ,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 617, , , ,9 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -26,0 0,0-19,4 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 800,0 0,0 800,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -0,3-300,0 0,0-300,0 Oman pääoman muutokset 159,3 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 274,2 0,0 274,2 Muut maksuvalmiuden muutokset -557, ,0-1677, ,0 Maksuvalmiuden muutokset -424, , , ,2 Rahavarojen muutos 1 193, , , ,7 Kassavarat , , ,9 8

11 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOTISKATSAUS Kaupungin kehittämisstrategia 9

12 Kaupungin toiminnalliset päämäärät - Stadens verksamhetsmål Yleiset lähtökohdat Kauniainen on elinvoimainen ja itsenäinen kaksikielinen kunta, joka tuottaa korkeatasoiset palvelunsa kustannustehokkaasti. Kauniaista kehitetään viihtyisänä, turvallisena ja luonnonläheisenä asuin- ja toimintaympäristönä, jonka kaupunkirakenne perustuu huvila- ja pientalovaltaiseen rakentamiseen ja uudistuvaan keskustaan. Kaupunki on leimallisesti asukkaittensa muodostama yhteisö, jossa palvelut järjestetään vastaamaan asukkaitten tarpeita ja niitä kehitetään tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaitten ja palvelujen käyttäjien kanssa niin, että toiminnan vaikuttavuus ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuva toiminnan kehittäminen on keskeistä. Kaupunki hyödyntää pientä kokoaan ja tiivistä rakennettaan kehittämällä kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutukseen perustuvia joustavia toimintamalleja. Kaupunki haluaa toiminnallaan vahvistaa yhteisöllisyyttä niin, että kaikki voivat olla ylpeitä siitä, että asuvat, kasvavat, opiskelevat tai työskentelevät kaupungissa. Kaupunki edistää toiminnassaan kestävän kehityksen toimenpiteiden systematisoimista ja jatkuvuutta. Kauniaisten kaupungille on tärkeää ylläpitää ja kehittää kaupungin kaksikielisyyteen perustuvaa perinnettä. Kaupungin palvelut turvataan tasapuolisesti molemmilla kielillä ja kaksikielisyyttä tuetaan erilaisten yhteisöjen ja yksilöiden tasolla. Kaupungin palvelut järjestetään hyvätasoisina kuntalaisen ja toimintaympäristön kannalta parhaita käytäntöjä soveltaen siten että voimavarat suunnataan mahdollisimman pitkälti asukkaita välittömästi palvelevaan toimintaan. Poikkihallinnollisia prosesseja ja rakenteita kehitetään niin, että kaupungin resurssit voidaan käyttää optimaalisesti. Kauniainen osallistuu aktiivisesti pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien yhteistoimintaan seudun elinvoimaisuuden ja asukkaitten palvelujen parantamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Kaupunki kehittää palvelujaan tiiviissä yhteistyössä ja yhteistoiminnassa naapurikuntien kanssa. 10

13 Yleishallinto Kuntalaisten osallistuminen päätöksentekoon varmistetaan luomalla asukkaille ja palvelujen käyttäjille hyvät mahdollisuudet vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Kaupungin kotisivut uusitaan ja kaupungin hallinnoimien tilojen varausjärjestelmää kehitetään. Tavoitteena on, että kuntalainen voi hankkia tietoa ja saada palvelua ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteisöllisyyttä sekä kaupungin ja yhdistysten välistä vuorovaikutusta edistetään. Kauniaisten kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteena on, että kaupungin palveluksessa on oikein mitoitettu, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön työhyvinvointia ja työterveydenhuoltoa kehitetään, tavoitteena mm. sairauspoissaolojen minimoiminen ja ennenaikaisten eläketapahtumien ehkäiseminen. Organisaation tavoitteet ja resurssit ovat tasapainossa. Työyhteisöille turvataan mahdollisuudet ja työrauha tavoitteiden toteuttamiseksi. Kokemus osallisuudesta on merkittävä työhyvinvointia lisäävä tekijä. Toimintaa kehitetään sujuvoittamalla kaupungin hallinnollisia prosesseja sekä tehtäväkokonaisuuksia. Kaupungin uuden tietohallintostrategian pohjalta tehostetaan tietotekniikan hyödyntämistä palvelutoiminnassa. Pääkaupunkiseudun yhteistyötä edistetään pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen mukaisissa yhteistyöhankkeissa. Kauniainen osallistuu seudullisen henkilöstöstrategian jatkotyöhön. Myönteisen työnantajakuvan sekä rekrytointipalvelujen kehittämistä jatketaan yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa. Yhteistyötä tehdään seudullisesti niin ikään ruotsinkielisten palveluiden kehittämisessä. Pääkaupunkiseudun hankintayhteistyö tiivistyy ja tavoitteeksi on asetettu yhteisen hankintayksikön perustaminen. Toteutumisen raportointi Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan kehittämiseen edistetään uudistamalla kaupungin kotisivuja ja samalla kehittämällä kuntalaisten sähköisiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä sähköisiä palveluja. Yrittäjäyhdistyksen kanssa on toteutettu langaton laajakaistaverkko kaupungin kiinteistöissä keskustan alueella ja tätä on tarkoitus laajentaa siten, että se toimii myös kauppakeskuksen tiloissa ja ympäristössä. Kaupungin ja yhdistysten välistä vuorovaikutusta edistetään järjestämällä yhdistysten ilta yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Vuoden alussa hyväksytyt viestintäohjeet tukevat osaltaan kaupungin henkilöstöjohtamista. Toiminnan tavoitteista ja päämääristä tiedottamalla ja lisäämällä osallistuvuutta toiminnan suunnitteluun edistetään toiminnan tuloksellisuutta. Yhteistyötä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa kehitetään edelleen. Hallinnon prosesseja kehitetään ja tehostetaan osittain käsittelyn kohteena olevan tietohallitostrategian pohjalta. Tietohallintostrategian pohjalta on tarkoitus hankkeistaa keskeiset kehittämiskohteet palvelutoiminnan tukem seksi. Yhteistyösopimusta on toteutettu 14 yhteistyöhankkeessa, joiden raportit on saatettu kaupunginhallitukselle ja osittain myös valtuustolle. Tulevassa vuoden 2008 PKSkaupunginvaltuustojen yhteiskokouksessa, joka pidetään 10.6., aiheena on yhteistyön arviointi ja jatkotoimenpiteistä päättäminen. Osa yhteistyöhankkeista on johtanut konkreettisten yhtäpitävien sopimusten hyväksymiseen. Yhtenä esimerkkinä pääkaupunkiseudun yhteishankintasopimus, joka on hyväksytty valtuustossa ja jolla hankintayhteistyö tiivistyy entisestään yhteisen kilpailutusohjelman myötä. Henkilöstöstrategia-hanke jatkuu tavoitteena yhteisen seudullisen oppimisverkoston luominen. Sopimus verkkoyhteistoimintaympäristöstä on tehty ja työ aloitettu. Kauniainen oli mukana Mainio metropoli - rek- 11

14 rykampanjassa. Pääpaino yhteistyökuvioissa on kevään aikana ollut Espoon kaupungin edustajien kanssa käytävissä neuvotteluissa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä yhteistyössä siten, että Paraslain väestöpohjavaatimus täyttyy. Kauniainen on mukana myös PKSkaupunkiohjelma- hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda kuntademokratian tilaa (asukkaiden osallistumista, luottamusta, vuorovaikustuskäytäntöjä, työskentelyedellytyksiä jne) mittaavia ja kuvaavia indikaattoreita johdon käyttöön. Kaupunki osallistuu Kuntaliiton koordinoimaan Åbo Akademin ja oikeusministeriön toteuttamaan kielibarometri 2008 tutkimuksen. Sosiaali- ja terveystoimi Pääkaupunkiseudun kuntien ja muiden palveluntuottajien kanssa vahvistetaan strategista kumppanuutta palvelujen saatavuuden turvaamiseksi valtuuston hyväksymän toimeenpanosuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä terveysneuvontapalveluja, perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystystoimintaa ja suun erikoishoidon palveluja sekä tarjoamalla päivähoitopalveluja rajat ylittävänä yhteistoimintana. Perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalihuollon kehittämistä jatketaan erityisesti yhteistyössä Espoon kanssa. Toteutumisen raportointi Yhteistyön kehittäminen valituilla yhteistyöalueilla on edennyt pääkaupunkiseudulla suunnitelmien mukaisesti. Perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen kehittämismahdollisuuksia yhteistyössä Espoon kanssa selvitetään parhaillaan. Kauniaisten kaupungin väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on edelleen painopistealueena. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen vakiinnutetaan osaksi normaalitoimintaa. Vuonna 2007 toteutetun aikuisväestön terveystutkimuksen tulosten perusteella tuetaan kuntalaisten elintapamuutoksia ja kohdennetaan voimavaroja erityisesti riskiryhmille, joille terveyden eriarvoisuutta aiheuttavat riskit kasaantuvat. Palveluprosessien ja poikkihallinnollisten prosessien kehittämisellä (mm. mielenterveystyö, vanhusten palvelut, ehkäisevä päihdetyö) varmistetaan asiakaslähtöisyys, palvelujen sujuvuus ja eri toimijoiden välinen työnjako. Perhekeskusverkoston rakenteet ja toiminta vakiinnutetaan lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus tehtiin Kauniaisissa keväällä 2007 yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen kanssa. Tulokset julkistetaan Raportissa kuvataan kauniaislaisten tupakointia, ruokatottumuksia, alkoholinkulutusta, liikunnan harrastamista, koettua terveyttä, hammasterveyttä, liikennekäyttäytymistä ja sosiaalista tukea. Tuloksia hyödynnetään kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan suunnittelussa. Kuntalaisille ja luottamushenkilöille suunnattu mielenterveysfoorumi järjestetään Ehkäisevän päihdetyön strategiasta on saatu lautakuntien lausunnot ja se käsitellään toukokuussa KV:ssa. Toimialan keskeiset prosessit kuvataan syksyyn mennessä mahdollisimman kattavasti. 12

15 Vanhuspalvelujen palveluketjun toimivuutta ja palvelurakennetta kehitetään vanhuspoliittisen strategian linjausten mukaisesti vastaamaan väestön ikääntymisestä aiheutuviin haasteisiin ja vanhuspalveluja kehitetään kotona asumisen turvaa lisääviksi. Kaupunki pyrkii tasapuolisesti edistämään sellaista kolmannen sektorin palvelutoimintaa tai yritystoimintaa, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja tai kotiin tarjottavia palveluja niitä tarvitseville. Henkilöstön saatavuuden turvaaminen ja osaamisen varmistaminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen on toimialan keskeinen haaste. Toimialan työnantajakuvaa parannetaan johtamista ja työyhteisöjen toimintaa kehittämällä. Henkilöstön osaamista kehitetään tukemalla jatkuvaa oppimista ja täydennyskoulutusta tiiviissä yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Vanhuspoliittisen strategian keskenen haaste on palvelurakenteen keventäminen vastaamaan nykyhetken tarpeita. Asiaan liittyvää selvitystyötä jatketaan. Villa Bredan palvelukeskuksessa on aloitettu päivätoimintaa omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi yhteistyössä Granin Lähiavun kanssa. Omaishoidon tuen piirissä olevilla asiakkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan kerran viikossa, ja ryhmässä on ollut säännöllisesti 4-6 henkilöä. Toimialalla on järjestetty esimiesvalmennusta, johon kaikki esimiehet ovat osallistuneet. Valmennuksen aluksi kaikki esimiehet osallistuivat 360 asteen arviointiin ja jokainen teki valmentajan kanssa kehittymissuunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Valmennukseen on liittynyt kirjallisuuden lukemista ja koulutusta mm. esimihenä kasvamisesta, itsensä johtamisesta sekä konfliktien ja ristiriitojen hallinnasta. Yhdyskuntatoimi Kaupungin keskustan kehittäminen jatkuu tavoitteina mm. viihtyisä huvilakaupungin keskusta-alue, kaupunkirakenteen eheytys, asuntojen lisääminen, monipuolisen palvelutarjonnan mahdollistaminen sekä toimivat (joukko)liikenneratkaisut. Näitä tavoitteita edistetään sekä Keskusta 1-vaiheen toteutushankkeessa että Keskusta 2-vaiheen kaavoituksessa. Kaupungin kaavoitusohjelman pohjana on pientaloalueiden osalta maankäytön yleissuunnitelman (Masu 2) soveltaminen sekä keskipitkän aikavälin rakentamismahdollisuuksien (n v. aikavälillä) kartoittaminen. Asuntopolitiikan yhtenä tärkeänä tavoitteena on edistää kaupungin väestörakenteen tasapainoisuutta. Samalla vastataan Helsingin seudun yhteisiin asuntotuotantotavoitteisiin kaupungin rajallisten tonttiresurssien puitteissa. Toteutumisen raportointi Keskusta 1 toteutuksen katu- ja ympäristösuunnittelu jatkunut kohti suunnitelmaehdotusaihetta. Stabilointi- ja maanrakennusurakat alueella ovat käynnissä. Keskusta 2-alueen kaavoitus on edennyt suunnitellusti. Asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Masu 2 on ollut ohjeena pientalokaavoja uudistettaessa. Hyväksytyn kaavoitusohjelman toteuttaminen on edennyt. Keskusta 2:n lisäksi merkittäviä kohteita ovat Teollisuustien alue ympäristöineen sekä Koivuhovin aseman ympäristö. Rakentamismahdollisuuksien kartoittamisen vaatimat perusselvitykset rakennetun tilanteen osalta ovat kesken. Esitys asunto-ohjelmaksi vuosille (-2017) on hyväksytty kaupunginhallituksessa edelleen vietäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Ohjelma sisältää kohteen nuorille lapsiperheille sekä Kauniaisten vastuulle sovitun keskimäärin 60 asunnon vuosituotannon kohteet (valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan kesken solmittu aiesopimus asuntotuotannon edistämiseksi). Omakotitontteja myydään v. 13

16 Rakennusinvestointien ohjauksen periaatteita ja kustannustenhallinnan edellytyksiä selkiytetään. Vastaavia lähtökohtia voidaan soveltaa myös kiinteistöjen ylläpidossa entistä paremman laadunvarmistuksen sekä tehostetun resurssien käytön saavuttamiseksi. Viihtyisän kaupunkikuvan luomiseen ja säilyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Yleisesti kaupunkikuvaan vaikuttavissa ratkaisuissa, kiinteistöjen ja kaupunkiympäristön kunnossapidossa sekä yleisten ja katualueiden kunnostushankkeissa varmistetaan entistä paremmin projektinhallinta ja yhtäjaksoinen toteutus, huolehditaan viimeistelystä ja korkealaatuisista detaljeista. Kauniainen osallistuu aktiivisesti pääkaupunkiseudun yhteistyön tiivistämiseen yhdyskuntateknisten palveluiden järjestämisessä. Palveluja voidaan nykyistä laajemmin järjestää ja hankkia yhdessä, jos näin pystytään tuottamaan entistä parempia tai edullisempia palveluja. Yhdyskuntatoimen kaikessa toiminnassa on keskeistä suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston ( 62) hyväksymän sivistyspoliittisen ohjelman mukaisesti sivistystoimen yhteisinä toimintalinjoina ovat yhteisöllisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, elinikäinen oppiminen tietoyhteiskuntataitojen omaksuminen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Sivistystoimella on yhteisiä poikkihallinnollisia hankkeita, jotka omalta osaltaan edistävät hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kaupungissa. Palveluista tiedottamisen, asiakaskyselyjen ja - selvitysten ja saadun palautteen avulla varmistetaan kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Yhteisöllisyys on perusta paikallisuuteen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan edelleen kehittämällä yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Toiminnan kehittämiseen kuuluu myös kaupungin myöntämien toiminta-avustusten ja tilamuodossa annettavan tuen arvioiminen uudelleen. Kestävän kehityksen teema otetaan huomioon 2008 tavallista enemmän, neljä kappaletta. Tonttien myynti on käynnissä. Työ investointihankkeen toteutusohjeen päivittämiseksi on käynnistetty. Erityiskohteista mainittakoon Gallträskin ympäristön hoitosuunnitelman valmistelu sekä käynnissä ollut Thurmaninpuiston ideakilpailu. Ylimääräisiä kaapelivarauksia asennetaan maastoon katutöiden yhteydessä. Painopiste ollut Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesilaitosten yhdistämishankkeen käynnistämisessä ja yhteisen vesihuollon kehittämisstrategian laatimisessa. Asiaa korostettu toimialan johtoryhmässä mm. kauden tehtävien ohjelmoinnissa ja lautakunnan kokousasioiden ennakoinnissa. Toteutumisen raportointi Lautakunnat ovat kevään aikana arvioineet sivistyspoliittisen ohjelman toteutumista. Yhteisiä hankkeita on ollut mm. terveyden edistäminen sekä kaupungin sähköisen tilojenvarausjärjestelmän, kotisivujen suunnittelu sekä sähköisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Yhteistyötä avustusten jakamisessa on toteutettu yhteisellä avustuskuulutuksella. Kaupungin kotisivuja kehitetään myös yhdistyksiä paremmin palveleviksi mm. ottamalla käyttöön uusi tapahtumakalenteri ja tilojenvarausjärjestelmä. Kouluissa kestävä kehitys on huomioitu mm. 14

17 kaikessa toiminnassa ja pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteutumista edistetään. Kaikilla koulutustasoilla huomioidaan ilmastostrategian mukainen valistustoiminta ja asennekasvatus. Kauniaisten koulutoimi on kilpailukykyinen, tulevaisuuteen suuntautunut, kuntalaisten osaamistarpeet ja hyvinvoinnin huomioiva aktiivinen toimija. Osana pääkaupunkiseudun yhteistyötä Kauniainen edistää yhteistyötä Espoon kanssa toimivan oppilaspohjan varmistamiseksi pitkällä tähtäimellä. Sivistystoimen hallinnollisia prosesseja sujuvoitetaan ja tulosalueiden välistä yhteistoimintaa kehitetään. tiedottamisessa, järjestämällä aiheesta teemapäiviä ja kiinnittämällä huomiota jätteiden lajitteluun. KH asetti työryhmän selvittämään koulutoimien muutostarpeita. Koulujen tulevaisuutta on tarkasteltu seudullisessa viitekehyksessä oppilasmäärien kehitys ja vastaavat resurssitarpeet huomioiden. Edellä mainittu KH:n asettama työryhmä on myös käsitellyt sivistystoimen hallinnon kehittämistarpeita. Strategiset linjaukset - Strategiska riktlinjer Taloussuunnitelmakauden strategiset tavoitteet on kuvattu käyttötalousosan toimialakohtaisissa tavoitteissa. Kaupungin toiminnan painopistealueina ja koko organisaatiolle yhteisinä kärkihankkeina valtuusto on vahvistanut seuraavat strategiset hankkeet. 1 Kaupungin itsenäisyys lähtökohtana osallistutaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen toteuttamiseen 2 Perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalihuollon kehittäminen yhteistyössä Espoon ja muiden naapurikuntien kanssa Toteutumisen raportointi Yhteistyösopimusta on toteutettu 14 yhteistyöhankkeessa, joiden raportit on saatettu kaupungin päättäjille. Kaupunginvaltuustojen yhteiskokouksessa aiheena on yhteistyön arviointi ja jatkotoimenpiteistä päättäminen. Espoon kaupungin edustajien kanssa käydään neuvotteluja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä yhteistyössä siten, että Paraslain väestöpohjavaatimus täyttyy. 3 Koulujen toiminnan sopeuttaminen muuttuviin oppilasmääriin 4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen KH:n asettama koulutoimien muutostarpeita selvittävä työryhmä on tarkastellut kevään aikana koulujen tulevaisuutta seudullisessa viitekehyksessä oppilasmäärien ennusteet ja vastaavat resurssitarpeet huomioiden. KH ja tarvittavilta osin KV käsittelee työryhmän ehdotukset kevään aikana. Kauniainen on ollut vuoden alusta Terve Kunta-verkoston jäsen, ja toimintaa on esitelty 15

18 kunnassa. TEJO-hankkeeseen liittyen on perustettu terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuden arviointia kehittävä työryhmä, jossa on myös Kauniaisten edustaja. 5 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen palvelutoiminnassa toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampien menetelmien saavuttamiseksi 6 Kansalaisyhteisön toimintaedellytysten kehittäminen sekä asukas- ja käyttäjädemokratian edistäminen 7 Kaupunki selvittää tehokkaimmat käytettävissään olevat keinot ilmastomuutoksen torjumiseen ja toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa. Kaupungin uusi IT-strategia on valmistunut ja toimitettu KH:n käsittelyyn. Hyväksymistä seuraa toimenpideohjelman suunnittelu- ja hankkeistus. Kaupungin kotisivujen ja sähköisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen on käynnistetty. Langaton laajakaistaverkko on toteutettu yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa kaupungin kiinteistöissä keskustan alueella ja sitä laajennetaan edelleen niin, että se toimii myös kauppakeskuksen tiloissa ja ympäristössä. Syksyksi on suunnitteilla poikkihallinnollisen hyvinvointi-illan järjestäminen. Kauniainen on hyväksynyt osaltaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategian Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen omaleimaiseksi, modernin huvilakaupungin keskustaksi. 9 Maankäytön periaatteiden tarkastelu ja selvitys maankäytön kehittämismahdollisuuksista tukemaan kaupunkirakenteen eheyttämistä. Keskusta 1-alueen toteutustyöt ovat käynnissä. Keskusta 2-alueen kaavoitus etenee suunnitellusti. Varsinainen selvitystyö ei ole vielä käynnissä. Kaupunkirakenteen eheyttäminen on tavoitteena kaavoitusohjelmaan sisältyvissä suuremmissa kehityskohteissa (Keskusta 2, Koivuhovin alue, Teollisuustien alue). 16

19 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOTISKATSAUS Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet sekä ennuste niiden toteutumisesta 17

20 YLEISHALLINTO 103 YLEISHALLINTO Toimintatulot 2 614, ,8 736, ,8 0,0 Myyntituotot 43,3 67,2 11,8 67,2 Maksutuotot 71,9 71,2 24,3 71,2 Muut tuotot 2 499, ,4 700, ,4 0,0 Toimintamenot , , , ,5 0,0 Henkilöstökulut , ,0-698, ,0 0,0 Palvelujen ostot , ,0-567, ,0 0,0 Aineet ja tarvikkeet -816,2-854,4-263,9-854,4 0,0 Avustukset -66,4-58,0-17,2-58,0 0,0 Muut toimintakulut -419,8-329,1-93,4-329,1 0,0 Toimintakate , ,7-903, ,7 0,0 KAUPUNGINKANSLIA Kaupunginkanslia vastaa kaupungin yleishallinnosta, henkilöstöhallinnosta, tiedottamisesta, lakipalveluista sekä ruoka- ja puhdistuspalveluista. Lisäksi kaupunginkansliaan kuuluvat käännöspalvelut, kirjaamo- ja arkistointitehtävät, puhelinkeskus- ja monistustoiminnot sekä vaalien järjestäminen. Kaupunginkanslia avustaa päätöksentekijöitä ja kaupungin toimintaorganisaatiota kunnallisen itsehallinnon ja päätöksenteon toteuttamisessa. Laatutyötä kehitetään sujuvoittamalla kaupungin hallinnollisia prosesseja kiinnittäen huomiota erityisesti sivistystoimen toimialaan. Kanslia vastaa osaltaan pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen toteuttamisesta ja seurannasta. Kauniainen osallistuu seudullisen henkilöstöstrategian jatkotyöhön ja on yhteistyössä seudullisen työnantajakuvan kehittämisessä. Yhteistyötä pääkaupunkiseudun työnantajien kesken kehitetään mm. yhteisen henkilöstökoulutuksen ja tehtäväkierron avulla. Tavoitteet vuodelle 2008 Vuosille laaditun henkilöstöstrategian tavoitteiden toteuttamista jatketaan, erityisesti palkitsemisen ja arvioinnin muotoja kehitetään. Varmistetaan osaamisen jatkuminen aloilla, joilla eläköityminen on merkittävä. Tavoitteiden toteutuminen 2008 Henkilöstöä kannustetaan huolehtimaan tuloksellisuudesta ja kehittämään osaamistaan eli tehtävässä vaadittavaa ammattitaitoa. Kannustuslisiä on jo myönnetty alkuvuoden tuloksista. Kehittämisstrategian mukaisesti työyhteisöjen ja yksittäisten henkilöiden tavoitteet ja osaaminen määritellään vuosittain suhteessa talousarviossa vahvistettuihin tavoitteisiin. 18

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 1.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

OSAVUOSIKATSAUS II/2007 OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot