Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti , Aamulehti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006."

Transkriptio

1 Yhden kuvan sarjan voittajaksi tuomaristo valitsi Maria Frimanin kuvan Pidän kasvoistasi, jossa omat kasvonsa peittänyt musliminainen ehostaa suomalaisen naisen kasvoja. Viiden kuvan sarjan voiton vei tuomariston yksimielisellä päätöksellä Natalija Kozuhova. Kozuhova kuvasi sarjansa Ottaa sydämeen Helenan vanhainkodissa Helsingissä. Case Closed? 49

2 Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti , Aamulehti Case Closed? 50

3 Yllä: Artikkeli Aamulehden Maahanmuuttajat-palstalla Alla: Artikkeli Journalisti-lehdessä Case Closed? 51

4 Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilehti 2006 Case Closed? 52

5 Yllä: Monitori 4/2006. Alla: Helsingin Sanomat, NYT-liite , Iltasanomat Case Closed? 53

6 Case Closed? 54

7 6 Kansainvälinen toiminta 6.1 Kansainväliset kumppanit ja yhteistyö 6.2 Muu kansainvälinen yhteistyö 6.3 Kansainvälistä kiitosta

8 KOMMENTTI: Kansainvälisten yhteistyökumppanien etsiminen ajoittui projektin suunnitteluvaiheen kiireisimpään aikaan. Uudelle projektille kumppanin etsiminen ESR:n verkkosivujen kautta on kuin neulan hakeminen heinäsuovasta. Verkkosivusto avautui kansallisten projektien käyttöön myöhään ja aikataulu oli kireä. Kumppaneita etsittiin kahden henkilön voimin ja neuvottelut käytiin virtuaalisesti. Juuri kun luuli löytäneensä hyvän kumppanin, tämä ei halunnutkaan tehdä yhteistyötä jo löydettyjen kumppanien kanssa tai halusi välttämättä mukaan kumppanin Portugalista henkilökohtaisten mieltymysten vuoksi. Hakuvaiheessa jouduttiin sanomaan ei kiitos portugalilaisille maatalousyrittäjäprojekteille ja italialaisille apteekkitoimijoille. Viikkojen työn ja neuvottelujen tuloksena projektille löydettiin kumppanit, joista osa oli toiminut jo yhdessä aikaisemmissa EU-rahoitteisissa projekteissa. Mikä tärkeintä, suurin osa projekteista toimi media-alalla. Päätös yhteistyöstä tehtiin puhelinkeskustelujen ja projektikuvausten perusteella. Ensimmäinen kansainvälisten kumppanien välinen tapaaminen järjestettiin Amsterdamissa maaliskuun 2005 alussa. Sopimusneuvottelut kestivät koko kevään Digitales-yhteistyösopimus allekirjoitettiin juuri ennen suunnitteluvaiheen päättymistä huhtikuussa Marita Rainbird, projektipäällikkö 6.1 Kansainväliset kumppanit ja yhteistyö Mundo-projektilla oli viisi kansainvälistä yhteistyökumppania. Yhteistyön tavoitteena oli monimuotoisuuden lisääminen eurooppalaisessa mediassa. Kaikkien toimijoiden yhteisenä tekijänä voidaan mainita kiinteät suhteet Euroopan yleisradioliittoon eli Eurovisioniin. Euroopan yleisradioliitto, European Broadcasting Union (EBU), on nykyiseltä nimeltään Eurovision. YLE ei valtion laitoksena ja valtakunnallisena tv-yhtiönä pysty joustavasti osallistumaan tv-tuotannon ulkopuolisiin kansainvälisiin projekteihin, sen sijaan Stadialle Mundo-projektin kautta kehittynyt kansainvälinen verkosto on tuonut paljon uusia kumppanuuksia ja yhteistyöhankkeita. Alankomaat Mira Media Mira Media on alankomaalainen organisaatio, jonka toiminta keskittyy mediaan ja vähemmistöasioihin. Mira Media veti kouluissa Kiezen voor je leven -projektia (Oppia elämää varten -projekti) päämääränään opastaa nuorisoa tekemään Case Closed? 56

9 oikeita päätöksiä elämässään. Mira Media toimi myös kansainvälisen DigiTales-yhteistyön koordinoijana sekä aktiivisesti asiantuntijatehtävissä mm. Eurovisionin suuntaan. Alankomaat De Balie De Balie on Amsterdamissa toimiva poliittinen kulttuurikeskus, jonka vetämä Zina-projekti työskenteli yhdessä musliminaisten kanssa. Iso-Britannia Hi8us Hi8us antaa Iso-Britanniassa asuville nuorille mahdollisuuden kertoa tarinoita ja hankkia kokemusta innovatiivisissa mediaprojekteissa. Hi8usin projektit ovat yhteiskunnallisia, ja ne auttavat nuoria parantamaan elämänlaatuaan luovuuden ja median keinoin. Hi8usin toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön koko Britannian media-alan ja rahoittajien kanssa. Hi8us on vastuussa kansainvälisen yhteistyön tuloksena syntyneen Digi-tales.org-verkkosivuston sisällön kehittämisestä ja toteutuksesta sekä toimii DigiTales-tarinoiden kansainvälisenä levittäjänä. Kreikka Dimitra Dimitran Community Net -projektin kohderyhmänä oli mm. entisestä Neuvostoliitosta sekä Euroopasta, Australiasta ja Afrikasta Kreikkaan muuttaneet toimittajat. Projektin päämääränä oli luoda toimittajille suunnattuja uusia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia mediassa. Saksa BGZ BGZ vetää kansainvälisiä projekteja, joiden päämääränä on maahanmuuttajien integroitumi-nen saksalaiseen työelämään. Sen toiminta koos-tuu mm. verkkopohjaisesta saksan kielen kurssista ja räätälöidystä työelämän koulutuksesta. Slovakia ACEC ACEC toimii osaksi mainostoimistona ja osaksi voittoa tuottamattomana organisaationa. Projektin päämääränä oli Slovakiassa asuvien romanien aseman parantaminen medianäkyvyyden avulla. Kunkin kuuden kumppanimaan paikalliset olosuhteet, rahoitustilanne ja aikataulut vaihtelivat suuresti projektin aikana. Kansainvälisten kumppanien kansallista ja kansainvälistä verkostoa käytettiin hyväksi yhteisten päämäärien tavoittamiseksi. Lopulta kansainvälinen toiminta laajeni kattamaan koko Euroopan. Toisin kuin monissa muissa EU-rahoitteisissa projekteissa, kansainvälinen yhteistyö kumppanien välillä osoittautui erittäin hedelmälliseksi. Kaikki kumppanit olivat sitoutuneita kansainväliseen yhteistyöhön ja toimivat joustavasti haasteellisissakin tilanteissa. Yhteiset kokoukset venyivät pitkiksi vilkkaan keskustelun ja kehitystyön vuoksi. Mira Median edustajat hoitivat kokousasiajärjestelyt ja kokousten vetämisen kokeneesti ja ammattitaitoisesti. Yhteiset illanvietot loivat pohjaa hyvälle yhteistyölle. Näyttävin kansainvälisen yhteistyön tulos oli digi-tales.org-verkkosivusto, jonka tuottajana toimi Hi8us. Yhteistyökumppanien tarkoituksena oli tuottaa digitaalisessa muodossa videolle tavallisten kansalaisten tarinoita, jotka on nähtävissä maailmanlaajuisesti DigiTales-verkkosivuston välityksellä. DigiTales perustuu BBC Capture Walesin ja BBC Video Nation -koulutus- ja tuotantokonsepteihin, joiden tarkoituksen on tuoda kansalaisten ääni kuuluviin yhteiskunnassa. Digitaaliset tarinat lyhyet, noin kahden minuutin mittaiset, valokuvista, animaatiosta, piirustuksista tai videolle kuvatusta materiaalista rakennetut elokuvat tavallisten kansalaisten elämästä antavat äänen monelle, joka ei sitä muuten saisi kuuluviin. DigiTales-nimi tulee digitaali-sesta tuotanto- ja levitystavasta. Hi8us etsii uutta rahoitusta voidakseen jatkaa DigiTales-tuotantomallia ja verkkosivuston ylläpitoa tulevaisuu-dessakin. Stadian viestinnän koulutusohjel- Case Closed? 57

10 maa on pyydetty kumppaniksi DigiTales Plus -hankkeeseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta EU:n Leonardo-ohjelmasta, ja sen on tarkoitus alkaa lokakuussa Digitales Plus -hankkeessa on kumppaneina myös kaksi Stadialle uutta järjestöä Puolasta ja Liettuasta, joiden kanssa tai kautta muodostuu todennäköisesti uusia verkostoja ja uusia kumppanuuksia. YLE lähti kesällä 2007 mukaan Hi8usin laatimaan DigiTales Intercultural Dialogue -projektihakemukseen DigiTales-metodin tunnetuksitekemiseksi Suomessa ja naapurimaissa. DigiTales -tuotantotapaa vievät eteenpäin myös Videos- ja Mikromod-hankkeet, joiden kehitystyöstä myös Hi8us on kiinnostunut. Stadian koordinoimissa hankkeissa rakennetaan verkossa yhteisöllisyyden periaatteella toimivaa Foogaeditoria. Tiedon ja kokemusten vaihto, kansainvälisten mediakouluttajien kurssit Suomessa sekä kansainväliset luennoitsijat ja esiintyjät Mundoprojektin seminaareissa olivat oleellinen osa kansainvälistä yhteistyötä. Vuoden 2007 maaliskuussa Berliinissä ja kesäkuussa Liverpoolissa järjestetyt DigiTales-seminaarit keräsivät paikal-le suuren joukon kansainvälisiä toimijoita ja päättäjiä. Tilaisuuksiin osallistui edustava joukko myös Mundo-projektista. Mundo-opiskelijoiden esiintyminen ja DigiTales-tarinat herättivät suurta mielenkiintoa muiden osallistujien keskuudessa ja saivat aikaan konkreettisia yhteistyötarjouksia muilta kumppaneilta. Alankomaalainen Mira Media kutsui Stadian viestinnän koulutusohjelman kumppaniksi marraskuussa 2006 alkaneeseen Roots & Routes Summer Courses -projektiin, joka on EU:n Leonardo-ohjelman tukema hanke. Roots & Routes etsii, inspiroi ja valmentaa nuoria lahjakkaita muusikoita, tanssijoita ja median tekijöitä, joilla on erilaiset kulttuuriset juuret ja jotka juuri siitä syystä jäävät usein virallisten kulttuuri- ja media-alan opiskelupaikkojen ulkopuolelle. Roots & Routes tarjoaa uusia reittejä kohti ammatillisia kulttuuripiirejä ja alan oppilaitoksia. Kurssien puitteissa kehitetään toimintamalleja ja strategioita, joilla viralliset tahot, kuten oppilaitokset, saadaan helpommin lähestymään uutta kohderyhmää ja heidän edustamaansa urbaania kulttuuria. Roots & Routes -projektin vaikutuksesta sekä Stadian viestinnän koulutusohjelma että pop/jazzkoulutusohjelma ovat jo saaneet uusia kumppaneita projektin yli kymmenestä mukana olevasta järjestöstä. Iso-Britannissa kehitetty Creative Clusterstoimintatapa ja Cultural Attitudes towards Technology and Communication -konferenssista saadut vaikutteet ovat olleet pohjana rakennettaessa Stadian koordinoimaa Urbaani Luovuus -hanketta. Uusien kansainvälisten yhteistyökumppaneiden saamiseen ja projektien muodostumiseen vaikutti merkittävästi hallinnoivan kumppanin systemaattinen tiedottaminen kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista sekä kansallisten kumppaneitten oma aktiivisuus suhteiden luomisessa projektin verkostoon. Yhteistyö kansainvälisten kumppanien ja Eurovisionin monikulttuurisuusasioiden kanssa työskentelevien kollegojen kanssa antoi myös uusia näkökulmia Mundo-projektin toimintojen visiointiin ja ohjaukseen. Se auttoi ymmärtämään asioiden oikeita mittasuhteita Suomessa. Maahanmuuttajien pieni määrä ja monikulttuurisuuden lyhyt historia maassamme selittävät pitkälti Case Closed? 58

11 media-alan päättäjien ja työnantajien vähäisen kiinnostuksen asiaan vierauden pelon ja kiireen lisäksi. Lohduttavaa oli kuitenkin huomata, että median moninaisuus ei vielä toteudu isoissakaan Euroopan maissa täydellisesti, vaikka asiaan on panos-tettu melkoisesti. Mundo-projekti on sijoitus tulevaisuuteen ja yritys välttää muualla jo esiin nousseita kulttuurien välisiä ristiriitoja. 6.2 Muu kansainvälinen yhteistyö Eurovision Intercultural and Diversity Group (IDG) DigiTales-kumppanit tekivät kiinteästi yhteistyötä oman maansa yleisradioyhtiöiden moninaisuusasioista vastaavien henkilöiden kanssa. YLEn Basaari-toimitus on ollut mukana IDG:n toiminnassa jo yli kymmenen vuotta eli koko olemassaolonsa ajan. IDG:ssä toimiva hollantilainen NPS-kanava vastaa vuosittaisesta eurooppalaisesta City Folk -tv-sarjatuotannosta, jota esitetään Suomessa kesäisin. Vuoden 2007 City Folk -tv-sarjan Suomen osuuden ohjasi Mundo-opiskelija Mohamed El Aboudi. Hänen oli tarkoitus ohjata myös vuoden 2008 ohjelma, mutta YLE päätti elokuussa 2007 vastoin omaan moninaisuusstrategiaansa lopettaa City Folk -yhteistyön. City Folk -tv-ohjelmat ovat korkealaatuisia ja YLElle edullisia kansainvälisiä tuotantoja, jotka kertovat eurooppalaisesta moninaisuudesta inhimillisellä ja koskettavalla tavalla. Osallistuminen yhteistuotantoihin olisi antanut myös Mundo-projektista valmistuneille media-alan ammattilaisille mahdollisuuden tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Tällaiseen muutostyöhön YLEn olisi pitänyt panostaa juuri nyt. Diversity Toolkit Diversity Toolkit -moninaisuustyökalupakki syntyi Ruotsin television SVT:n vetämän ESRrahoitteisen projektin tuloksena. Mukana kehitystyössä oli kymmenen Eurovisionin edustajaa ja mm. Mundo-projekti. Myös Irlannin ja Suomen työministeriöt tukivat hanketta. Aihetta käsitellään tarkemmin kohdassa 9.3. Equal opportunities network (EON) Mundo-projekti oli mukana myös EONyhteistyössä. EON-verkosto koostuu Eurovision-verkkoon kuuluvista työnantajista ja ohjelmatyöntekijöistä. Tapaamisissaan verkoston jäsenet vaihtavat tietoja ja kokemuksia sekä tukevat toisiaan moninaisuus- ja media-asioiden kehittämisessä eri Euroopan maissa. Jo nyt kansainvälisessä yhteistyössä on noussut esille uusia toimintamalleja, joita voitaisiin soveltaa media-alalla Mundo-projektin päätyttyä. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon Belgian flaaminkielisen television VRT:n panostus nuoriin ja juuri yliopistosta valmistuneisiin maahanmuuttajiin, Ruotsin television SVT:n moninaisuusasioiden vakiinnuttaminen yhtiön henkilöstö- ja ohjelmapolitiikkaan sekä Britanniassa BBC:n henki-löstölle suunnattu moninaisuuskoulutuspaketti. Monipuolinen kansainvälinen yhteistyö, joka koskee sekä tv-ohjelmatuotantoa että henkilöstöasioita, on tärkeää moninaisuusasioiden kehittämiselle jatkossa Suomessakin. Kehittämiseen ja hyvien toimintamallien paikalliseen soveltamiseen on varattava riittävästi voimavaroja ja resursseja myös tulevaisuudessa. Case Closed? 59

12 6.3 Kansainvälistä kiitosta Mundo-projekti huomattiin kansainvälisellä kentällä: projekti esitettiin esimerkillisenä toimintamallina monissa seminaareissa ja tapahtumissa. Useiden maiden yleisradioyhtiöt olivat myös kiinnostuneita kopioimaan projektin toimintamallin omaan yhtiöönsä. Projektipäällikkö kutsuttiin kertomaan projektista mm. Eurovisionin pääkonttoriin Geneveen, European Media Conference -tapahtumaan Esseniin, Basel-Karlsruhe Forumiin ja Ruotsin televisioon. Lisäksi CIVIS Media Foundation myönsi Berliinissä toukokuussa 2006 CIVIS ARD -mediakilpailuun osallistuneille Mundolyhytdokumenteille, Mundo-mediakoulutus- ja -työssäoppimisprojektille sekä YLElle tuomariston erikoispalkinnon. Maaliskuussa 2007 Euroopan komission toimeksiannosta kansainvälinen konsultti Alan Mercer kokosi Mundo-projektin tuloksista menestystarinan komission ja sitä kautta laajemman eurooppalaisen yleisön käyttöön. Excerpts of Mundo s Success Story on the European Commission s Equal Website, May 2007 Practical examples - Employability by Allen Mercer What a Colourful World! Breaking the ghetto-mentality of the media is not an easy thing to do but one very active and dynamic Finnish Development Partnership (DP) is giving this challenge its very best shot. This DP believes that there shouldn t be programmes for us and them. It wants to create an intercultural rather than a multicultural society a society in which immigrants have the opportunity not just to be the objects of programmes or articles but to become the subjects and represent an influential force in the media. The overall aim is to blur, or even erase, the borders between native Finns and immigrants. Finland is no different to many other Member States, as the participation rates of immigrants and ethnic minorities in the media are very low, whether it is television, radio, press or internet. One solution that has been adopted by other EQUAL DPs throughout the EU is to train people with immigrant or ethnic minority backgrounds to a high enough standard that they then have a real chance of gaining employment in the media sector. However, in Finland the situation is extremely difficult, as there is a massive oversupply of media professionals. Every year 3,000 graduates leave colleges or universities with some form of media diploma or degree and more than 2,000 are unable to find a job. Learning for Real For some ten years, YLE has been running a 30 minute weekly programme called Basaari that features the every day lives of immigrants and the social and cultural issues that are relevant to them. There had also been some experience within the Basaari editorial department in the training of immigrants and when the Ministry of Labour were promoting the funding that was available through EQUAL, the concept of a more structured framework for training began to take shape and MUNDO was launched in the first half of One issue that had to be resolved at the outset was how the beneficiaries of the project would be able Case Closed? 60

13 to exist, financially. Under Finnish regulations, if adults study full-time then they loose their unemployment benefits. Thus, the DP had several meetings with the public employment service and, in the end, it was agreed that if the project participants studied part-time thereby gaining 20 training credits per year, they would still receive full benefits. In addition, the project discovered that younger students who studied full-time might qualify for a state grant and, of course, it was always possible that the most talented students might receive fees from the commissions that they would find or be offered.... and the outcomes Mundo has brought more nuance and diversity to the channel s programming. The Mundo students have also challenged the professionals working in YLE to think about the position of the immigrants in a new way, reports Riitta Pihlajamäki who is Channel controller of YLE TV1. She adds, the students have visited many of the programmes commissioned by the channel and through their input brought more colour to their content and knowledge. Saija Uski, the Executive Producer of Factual Programmes is on record as stating her belief that the Mundo project has carried out important pioneering work in promoting immigrant issues in Yleisradio. It has created a good foundation from which to build towards sustainable immigrant and ethnic minority media policies. This could include, for example, the discussion of issues from minority perspectives on prime time television programmes. Mainstreaming Success At an international level, Mundo participates actively in meetings of the European Broadcasting Union (EBU). It is also contributing its experience through the EBU s Intercultural Programme Group and a Swedish-led EQUAL Mainstreaming Platform to the development of an Ethnic Diversity Toolkit for editors and journalists who are involved in news, current affairs and factual programmes. The Mundo method was also featured at Basel Karlsruhe Forum in January 2007 and it will be presented during a Summer Media School, in Lithuania during July The Three Most Important Lessons from Mundo In the opinions of Marita Rainbird, the Project Manager, and Linda Lappalainen, the Communications Executive, the following are the lessons learned through EQUAL: We have seen how vital cultural intelligence is. It s not a question of being clever. You need to be aware of different modes of communication and of different cultures and be able to combine the two. At the beginning, this cultural intelligence was missing from some of the organisations that we were dealing with. We also recognise the need for emotional intelligence and here we are talking about empathy, respect, trust and team spirit but not forgetting discipline. We wouldn t have been able to do what we have done without the commitment of the staff and the students. We have regular feedback sessions to take on board their views and we also organise regular social events like a meal out, or visiting the theatre, playing football or going bowling. This helps everyone feel and understand the interdependency that exists in the project. The transnational work was a real eye-opener. Working with other European countries, with a long history of dealing with diversity, made us realise that, in Finnish society, immigration is on a much smaller scale and, thus, it is not such a significant issue compared to the UK, the Netherlands, Germany or Sweden. It also explains the lack of experience and interest in developing diversity within the Finnish media, as now immigrants represent about only about 2.3 % of the population but that figure it is increasing rapidly. Case Closed? 61

14 Case Closed? 62

15 7 Tulokset 7.1 Tutkinnot 7.2 TV-ohjelmat 7.3 Lehtiartikkelit ja radio-ohjelmat 7.4 Työtilaisuudet

16 7.1 Tutkinnot i Kaksikymmentäyksi Mundo-opiskelijaa aloitti audiovisuaalisen viestinnän ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamisen näyttökokeina. Ammattitutkinto tavoitteenaan oli 12 opiskelijalla ja erikoisammattitutkinto puolestaan 9 opiskelijalla. Kolme opiskelijaa suoritti osatutkinnon, muiden 18 aloittaneen päätyessä täyteen tutkintoon. Suoritetut tutkinnot jakautuvat osaamisaloihin seuraavasti: Ammattitutkinto - Radiotyö 2 kpl - Mediatyö 6 kpl - Kuvaus ja valaisu 2 kpl - Tuotanto ja projektinhallinta 2 kpl Erikoisammattitutkinto - Ohjaus 6 kpl - Tuotanto ja projektinhallinta 2 kpl - Julkaisugrafiikka 1 kpl 7.2 TV-ohjelmat YLE tarjosi Mundo-opiskelijoiden työssäoppimispaikaksi monikulttuurisia ohjelmia tuottavan Basaari-toimituksen. Uusi BasaariMundo-tv-ohjelma syntyi toimituksen ja YLEn ohjelmakehitysyksikön Särmän yhteistyönä. Kun työssäoppimisjaksot syyskaudella 2005 alkoivat, YLE TV1:n maanantain alkuillassa esitettävään Basaari-ohjelmaan avautui ohjelmapaikka uudelle tulokkaalle. Kymmenen minuuttia kestävällä ohjelmapaikal-la esitettiin Mundo-opiskelijoiden ohjaamia dokumentteja. Leikkauksesta vastasivat ohjaajat yhdessä Terhi Koiviston kanssa. Kuvaajina toimivat Koiviston lisäksi mm. Mundo-opiskelijat Nadezda Pojasnik ja Davide Pavone. Mundo-tv-ohjelma rakentui kahdesta tai kolmesta lyhytdokumentista, joiden aiheet, näkökulmat ja käsittelytavat vaihtelivat. Silloin tällöin ruudussa nähtiin myös erikoisteemoitettuja kokonaisuuksia. Mundo-ohjelmista muodostui kahden vuoden aikana brändi. Ohjelmat käsittelivät monikulttuurisuuden sijasta eri kulttuurien kohtaamista Suo- Case Closed? 64

17 messa inhimillisesti, huumorin ja ironian keinoin. Mundo-ohjaajat raportoivat monet ajankoh-taiset tapahtumat kuten VR:n makasiinien palon ja Anna Politskovskajan muistotilaisuuden ensimmäisten joukossa tapahtumapaikoilla ja tekivät taustoitettuja lyhytdokumentteja mm. Libanonin sodasta ja UPM:n Voikkaan tehtaan kohtalosta sekä haastattelivat presidenttiehdokkaita vaalien edellä. Mundo-lyhytdokumentit huomattiin myös kansainvälisesti, ja ne palkittiin CIVIS ARD - mediakilpailussa tuomariston erikoispalkinnolla. BasaariMundo-ohjelmapaketti uusittiin maanantailähetyksen lisäksi lauantaisin kello Uusinnat lähetettiin säännöllisesti myös YLE24- kanavalla ja TV Finland -satelliittikanavalla. Syyskaudeksi 2007 kanava siirsi BasaariMundo -paketin prime timeen keskiviikkoiltaan kello TV1-kanava tilasi syksyn 2005 aikana 15 kappaletta ja vuosina 2006 ja kappaletta Mundo-ohjelmapaketteja. BasaariMundo -paikan lähetysten lisäksi YLE TV1 lähetti yksittäisiä Mundo-lyhytdokumentteja uusintoina. ohjelmiston välissä. Kesällä 2006 myös YLE TV1:n Aamu-tv esitti sarjan Mundo-ohjelmia uusintoina Kymmenellä Mundo-opiskelijalla oli mahdollisuus suunnitella ja ohjata Basaari-dokumentteja. Projektin aikana Mundo-opiskelijoiden ohjaamia Basaari-dokumentteja lähetettiin yhteensä 18 kpl. Yksi Mundo-opiskelija sai lisäksi mahdollisuuden osallistua ohjaajana kansainväliseen yh-teistyöhön: kesällä 2006 tuotettiin Pois paitsiosta! -jalkapallodokumenttisarja ja kesällä 2007 City folk -yhteistuotantosarja, johon Basaari-toimitus on osallistunut jo kymmenen vuoden ajan. Pois paitsiosta ja City Folk -sarjat ovat Eurovisionjäsenmaiden yhteistuotantoja, ja jokainen osa esitetään useassa Euroopan maassa. i SYKSY 2005 Syksyn 2005 aikana lähetettiin yhteensä 49 Mundo-ohjelmapakettilähetystä eli noin 7,5 tuntia ohjelmaa. VUOSI 2006 Vuoden 2006 aikana lähetettiin yhteensä 204 Mundo-lähetystä, joista Mundo-ohjelmapaketteja oli 124 kpl, Mundo-lyhytdokumentteja 73 kpl ja Mundo-filleriohjelmia 7 kpl. Yhteensä Mundoohjelmaa nähtiin ruudussa noin 25,5 tunnin verran. KEVÄT JA KESÄ 2007 Kevään ja kesän 2007 aikana lähetettiin yhteensä 155 Mundolähetystä, joista Mundo-ohjelmapaketteja oli yhteensä 64, Mundo-lyhytdokumentteja 84 kpl ja Mundo-filleriohjelmia 7 kpl. Yhteensä Mundo-ohjelmaa nähtiin ruudussa noin 16,5 tuntia. KOKO PROJEKTIN AIKANA Syksystä 2005 kesään 2007 YLEn kanavilla esitettiin Mundo-ohjelmaa (Mundo-ohjelmapaketteja, irrallisia lyhytdokumentteja, fillereitä ja ohjelmapaikan markkinointimateriaalia) yhteensä noin 50 tuntia. Case Closed? 65

18 7.3 Lehtiartikkelit ja radio-ohjelmat Dream Catcher tarjosi työssäoppimispaikaksi englanninkielisen SixDegrees -lehden ja -verkkosivut sekä projektin aikana aloitetun Radio Six- Degrees-Mundon 45-minuuttisen lähetyspaikan Lähiradiossa taajuudella 100,3 Mhz. Työssäoppimisjaksojen aikana syntyi lukuisia journalistisia tuotteita SixDegrees-lehteen aina menopalstoista ja tutkivista jutuista kolumneihin ja elokuva-arvosteluihin. Projektin aikana valmistui kymmeniä radio-ohjelmia Lähiradioon Mundon omalle ohjelmapaikalle. Ohjelmat lähetettiin keskiviikkoaamuisin kello ja sunnuntaisin kello Radio-ohjelmia lähetettiin sekä suorina että nauhoitettuina, ja ne tehtiin joko suomeksi tai englanniksi tai vaihtoehtoisesti työssäoppijoiden omalla kielellä espanjaksi ja portugaliksi. Työssäoppimisjaksojen tuotteena syntyi viikoittainen tunnin mittainen portugalinkielinen radioohjelma Domingo Brazil, jonka isäntänä toimii Mundo-opiskelija Wenndell Allysson Coelho joka sunnuntai kello Ohjelma jatkuu projektin päätyttyäkin. Internet-sivujen tekoon keskittyi projektin aikana kolme työssäoppijaa. Työn tuloksena syntyi Mundon radio-ohjelman omat internet-sivut sekä kahden opiskelijan omat kotisivut. Yllä vasemmalla: Wenndell Allysson Coelho ja Gustavo Alavedra haastattelivat Maailma kylässä -festivaaleilla kuuluisaa perulaista La Sarita -musiikkiyhtyettä. Alla vasemmalla: Elihú Galván vetää radiodraama-näytelmää Radio Reaktorin suorassa lähetyksessä. Oikealla: Wenndell Allysson Coelho ja Fernando Colombo juontavat portugalinkielistä lähetystä Mundo-teltassa. Case Closed? 66

19 Artikkeli SixDegrees-lehdessä 3/2006. Kirjoittaja Kieng Vou keskeytti opinnot Mundo-projektissa. Artikkeli SixDegrees-lehdessä 3/2006. Case Closed? 67

20 7.4 Työtilaisuudet Tehokkaan tiedotuksen, medianäkyvyyden ja projektityöntekijöiden henkilökohtaisten suhteiden ansiosta Mundo-opiskelijat saivat runsaasti erilaisia freelancer-työtilaisuuksia projektin aikana. Basaari-ohjelmien ohjaustöiden lisäksi opiskelijat toimivat mm. ohjaajina, toimittajina ja tuotantoassistentteina Yleisradion eri osaamiskeskuksissa, YLE Viihteessä, YLE Kulttuurissa, YLE Draamassa, YLE Asiaohjelmissa ja YLE Lapset ja nuoret -osastolla. Kaksi Mundo-opiskelijaa toimi ruututoimittajina YLE Teeman Pykäliä ja Purtavaa -sarjassa. Moni opiskelija kutsuttiin myös juontamaan erilaisia tilaisuuksia. Lisäksi opiskelijat saivat mahdollisuuden tehdä radio-ohjelmia YleQ:lle ja YleX:lle. Edistyneimmät dokumenttielokuva-ohjaajat saivat näyttää taitojaan itsenäisten tuotantoyhtiöiden kautta Uuteen Kinoon ja Tosi tarinaan tuotetuissa muotodokumenteissa. Tulevaisuus huolestuttaa minua. Mitä tapahtuu, kun Mundo päättyy? Näiden kahden vuoden aikana me mundolaiset olemme aina auttaneet toinen toisiamme. Nyt, Mundon loppumetreillä, olen takaisin lähtöruudussa. Minulla on kuitenkin nyt parempi aloituspaketti ja paremmat mahdollisuudet kuin alussa. Tajuan, että joka tapauksessa minun on itse raivattava oma tieni eikä kukaan ole pyytämässä minua mihinkään työhön. - Anna Kulicka-Soisalon-Soininen - Mundo oli hyvin suunniteltu. Kaikille meille oli annettu mahdollisuudet, kaikki eivät vaan osanneet käyttää niitä. Ihmisestä se riippuu. - Maria Friman - Opiskelijoille tarjosivat erilaisia freelancertehtäviä monet itsenäiset tuotantoyhtiöt kuten Crea Video Oy, Tarinatalo Oy, Frame Graphics Oy, Broadcasters Oy ja Metronome Oy. Opiskelijoiden toimenkuvat vaihtelivat valokuvaajan, kamera-assistentin ja tuotantoassistentin työstä graafisen suunnittelijan työhön. Ei-kaupallisella puolella Mundo-opiskelijat tekivät freelance- ja keikkatöitä mm. työministeriölle, Kristilliselle kulttuuriliitolle, Yhteishyvälehdelle ja Stadian projektitöiden kautta Plan Suomi Säätiölle. Useat opiskelijat vetivät mediakasvatustyöpajoja kouluissa ja kulttuurikeskuksissa. Keväällä 2007 kaksi opiskelijaa perusti itsenäisen tuotantoyhtiön Helmi Films Oy:n. Mundoprojektin kansainvälisen työn seurauksena syntyi yhteistuotantoprojekteja mm.liettuassa, Latviassa ja Azerbaidzanissa. Useat ohjaajat saivat apurahoja AVEKista ja Suomen Elokuvasäätiöstä. Alussa olin kovin innoissani Mundosta, mutta nyt innostukseni on laskenut 70 prosentista vii-teenkymmeneen prosenttiin. Nyt tajuan, että oli liian optimistista odottaa työmahdollisuuksia Mundon kautta, olin melkeinpä naivi. Minun on huolehdittava arkipäivän menoista ja nyt olen realistisempi. Minun on työllistyttävä oma-aloitteisesti, ja haluaisinkin tehdä jotakin mikä ei varsinaisesti liity media-alaan mutta jonka avulla saan laskuni maksettua. Haluaisin keskittää kaiken aikani media-alaan mutta se ei ole mahdollista nyt, ehkä joskus kuitenkin. - Fernando Colombo - Case Closed? 68

21 Carlos Marroquinin työharjoittelu Broadcasters Oy:n Talo Espanjassa -tv-sarjan tuotannossa Puoli vuotta kestäneessä tuotannossa avustin ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa ja kuvauksissa, käänsin sekä toimin linkkinä suomalaisen ja espanjalaisen kulttuurin välillä. Kerron seuraavassa kokemuksiani tuotantoharjoittelijana. Harjoittelujakson työtehtävät Minun piti lukea ja raportoida jokainen sarjaan hakeneilta kilpailijoilta tullut hakukirje. Teh-täviini kuuluivat myös hakemusten arvioiminen ja osallistuminen castingiin. Kilpailijoiden valinnan varmistuttua aloitin kontaktien luomisen Espanjaan tavoitteenani löytää sieltä tv-sarjan tekemistä edistäviä kumppaneita. Odotuksia ja velvollisuuksia Esimieheni kehotti minua tuloshakuisuuteen. Toisaalta ajan ja tilan käyttö tulosten saavuttamiseksi oli täysin itseni päätettävissä. Aluksi tehtävänkuvani oli mielestäni selvä. Pian casting-vaiheen jälkeen tunsin itseni kuitenkin tarpeettomaksi muun muassa siksi, etten mielestäni saanut esimieheltäni tai ohjaajiltani riittävästi palautetta tai uusia ohjeita. Tunsin oloni epämukavaksi ja arastelin kysyä ohjeita suoraan. Tarjouduin avustamaan kuvaajaa etsimällä valaistuslaitteita Espanjasta. Autoin myös muita kykyni mukaan ja pian huomasin, että siten sain lisää vastuuta ja tehtäviä. Tunsin itseni osaksi tiimiä. Kun teimme lähtöä Espanjaan, olin taas epätietoinen tehtävieni laadusta. Sain kuitenkin työstäni hyvää palautetta, ja minun oletettiin toimivan myös jatkossa oma-aloitteisesti. Espanjan kokemuksia Espanjassa tuntui oudolta yhdistää espanjan ja suomen kieli. Pian kuitenkin tajusin, minkä etulyöntiaseman espanjan kielen taito minulle tarjosi. Minusta tuli tärkein tekijä suomalaisen tiimin ja paikallisten välille. Työtä oli kuitenkin paljon ja väsyin kiireestä, mistä taas seurasi pahaa oloa ja kiukuttelua. Osaksi syynä oli kielten sekasotku mutta myös kunnianhimoni kahmia itselleni liikaa tehtävää ja samalla epätietoisuus siitä, teinkö työni oikein vai väärin. Aloin etääntyä muista ja muutuin ylikriittiseksi. Olin kahden kulttuurin loukussa: suomalaiset halusivat tehdä asiat niin kuin Suomessa, ja espanjalaiset halusivat tehdä ne omaan tapaansa. Lopulta minulle palkattiin paikallinen apulainen, mikä paransi tilannetta ja suhdettani työtiimiin. Tiimi oli myös tyytyväinen aikaansaannoksiini ja pystyin keskittymään töihini entistä paremmin. Projektin edetessä minun oli myös muutettava omaa asennettani työhön ja työkavereihini: muutkin painoivat pitkää päivää ja olivat stressaantuneita, en tosiaankaan ollut yksin. Opettelin olemaan nöyrempi. Työn hedelmät Broadcasterissa vietettyjen kuukausien jälkeen olen enemmän kuin tyytyväinen. Yksi tavoitteistani oli selättää pelko täysin suomenkieli-sestä työyhteisöstä. Mielestäni onnistuin siinä erinomaisesti. Laajensin verkostoani ja näytin osaamistani. Tärkeintä ehkä oli kuitenkin oppia lisää itsestäni, tiimityöstä ja suhteestani työkave-reihin. Tulevaisuus on mahdollisuuksille avoin. Case Closed? 69

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010

WorkPlace Pirkanmaa. Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista. Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 WorkPlace Pirkanmaa Kansainvälisiä osaajia korkeakouluista työelämään Kansainvälisten koulutusohjelmien tapaaminen 16.12.2010 Instituutin projektitoiminta: Instituutin rooli on suunnitella ja hallinnoida

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu

Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu Kotitalousalan opettajankoulutuksen suunnittelu Käytännön tarpeiden, työkalujen, materiaalien ja suositusten kerääminen Gefördert durch This ProfESus project has been funded with support from the European

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013

Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus. Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus Erkki Härkönen ja Anne Kumpula, 22.5.2013 Työpajan rakenne Esittäytyminen Huomioita ja keskustelua kv-opiskelijoiden tilanteesta ja tarpeista sekä niihin vastaamaan

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Mitä Master Class:ssa opittiin?

Mitä Master Class:ssa opittiin? Mitä Master Class:ssa opittiin? Tutkimuskoordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki, Helsingin yliopisto Tutkija Katriina Soini, Helsingin yliopisto Yliopistopedagogi Henna Asikainen, Helsingin yliopisto Tausta

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät Niin paljon enemmän kuin sähköinen CV 1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät 3. Tiedonhakukanava: muut käyttäjät, artikkelit, ajatusjohtajat,

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen

Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Opettajien yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetusta: TOP-hanke (Tietojenkäsittelyn Opetukseen Peer-review -käytäntö) Jouni Lappalainen Mieti valmiiksi: Yksi omaan opetukseen liittyvä issue : Opiskelijapalaute

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Janna Koivisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta 4.6.2012 1 Ensivaikutelma on tärkein

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

RIVER projekti. Idea projektin takana

RIVER projekti. Idea projektin takana RIVER projekti Idea projektin takana This project has been funded with support from the European Commission (Reference: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) This publication reflects the views only of

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät 13.9.2017 Maarit Rossi Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com Osa 1: Voiko tulevaisuuteen mennä vanhoilla

Lisätiedot

Yhteisömedia. Raisa Laukkanen tuottaja, Stadi.TV Forum Virium Helsinki! 1.4.2014

Yhteisömedia. Raisa Laukkanen tuottaja, Stadi.TV Forum Virium Helsinki! 1.4.2014 Yhteisömedia Raisa Laukkanen tuottaja, Stadi.TV Forum Virium Helsinki 1.4.2014 Kirjallisuutta Sanna Valtonen, Sanna Ojajärvi, Ilkka Uronen 2008: Yhteisötelevisiosta totta? Alueellisen ja yhteisöllisen

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff Our Purpose Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff SANOFI LYHYESTI Toimintaa 100 maassa Suomessa noin 90 työntekijää Yli 110 000 työntekijää MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE JA MIKSI? Engagement

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA P.Pyy OPISKELIJOIDEN ERILAISET TARPEET ovat tuoneet ammatilliselle koulutukselle haasteita: Kuinka tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tukea heidän oppimistaan

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

- metodin synty ja kehitys

- metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyö sosiaalisena innovaationa ja pääomana - metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyötä kymmenen vuotta juhlaseminaari 16.10.2006, Ylivieska Torsti Hyyryläinen Esityksen sisältö: Mitä ovat

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10.

Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10. Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10.2012 Mikä Mediakasvatusseura? Mediakasvatusseura Perustettu 2005

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Unipoli Tampere Mentoring Programme Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Taustaa Taustaa: WorkPlace Pirkanmaa 3/2009-5/2011 -> osaksi Unipolin toimintoja 1. mentorointinohjelma

Lisätiedot

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia.

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivän alkuperä on vuodessa 1926, jolloin huhtikuun 23. valittiin barcelonalaisen kirjakauppiaan idean mukaan kirjojen ja ruusujen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot