Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti , Aamulehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006."

Transkriptio

1 Yhden kuvan sarjan voittajaksi tuomaristo valitsi Maria Frimanin kuvan Pidän kasvoistasi, jossa omat kasvonsa peittänyt musliminainen ehostaa suomalaisen naisen kasvoja. Viiden kuvan sarjan voiton vei tuomariston yksimielisellä päätöksellä Natalija Kozuhova. Kozuhova kuvasi sarjansa Ottaa sydämeen Helenan vanhainkodissa Helsingissä. Case Closed? 49

2 Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti , Aamulehti Case Closed? 50

3 Yllä: Artikkeli Aamulehden Maahanmuuttajat-palstalla Alla: Artikkeli Journalisti-lehdessä Case Closed? 51

4 Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilehti 2006 Case Closed? 52

5 Yllä: Monitori 4/2006. Alla: Helsingin Sanomat, NYT-liite , Iltasanomat Case Closed? 53

6 Case Closed? 54

7 6 Kansainvälinen toiminta 6.1 Kansainväliset kumppanit ja yhteistyö 6.2 Muu kansainvälinen yhteistyö 6.3 Kansainvälistä kiitosta

8 KOMMENTTI: Kansainvälisten yhteistyökumppanien etsiminen ajoittui projektin suunnitteluvaiheen kiireisimpään aikaan. Uudelle projektille kumppanin etsiminen ESR:n verkkosivujen kautta on kuin neulan hakeminen heinäsuovasta. Verkkosivusto avautui kansallisten projektien käyttöön myöhään ja aikataulu oli kireä. Kumppaneita etsittiin kahden henkilön voimin ja neuvottelut käytiin virtuaalisesti. Juuri kun luuli löytäneensä hyvän kumppanin, tämä ei halunnutkaan tehdä yhteistyötä jo löydettyjen kumppanien kanssa tai halusi välttämättä mukaan kumppanin Portugalista henkilökohtaisten mieltymysten vuoksi. Hakuvaiheessa jouduttiin sanomaan ei kiitos portugalilaisille maatalousyrittäjäprojekteille ja italialaisille apteekkitoimijoille. Viikkojen työn ja neuvottelujen tuloksena projektille löydettiin kumppanit, joista osa oli toiminut jo yhdessä aikaisemmissa EU-rahoitteisissa projekteissa. Mikä tärkeintä, suurin osa projekteista toimi media-alalla. Päätös yhteistyöstä tehtiin puhelinkeskustelujen ja projektikuvausten perusteella. Ensimmäinen kansainvälisten kumppanien välinen tapaaminen järjestettiin Amsterdamissa maaliskuun 2005 alussa. Sopimusneuvottelut kestivät koko kevään Digitales-yhteistyösopimus allekirjoitettiin juuri ennen suunnitteluvaiheen päättymistä huhtikuussa Marita Rainbird, projektipäällikkö 6.1 Kansainväliset kumppanit ja yhteistyö Mundo-projektilla oli viisi kansainvälistä yhteistyökumppania. Yhteistyön tavoitteena oli monimuotoisuuden lisääminen eurooppalaisessa mediassa. Kaikkien toimijoiden yhteisenä tekijänä voidaan mainita kiinteät suhteet Euroopan yleisradioliittoon eli Eurovisioniin. Euroopan yleisradioliitto, European Broadcasting Union (EBU), on nykyiseltä nimeltään Eurovision. YLE ei valtion laitoksena ja valtakunnallisena tv-yhtiönä pysty joustavasti osallistumaan tv-tuotannon ulkopuolisiin kansainvälisiin projekteihin, sen sijaan Stadialle Mundo-projektin kautta kehittynyt kansainvälinen verkosto on tuonut paljon uusia kumppanuuksia ja yhteistyöhankkeita. Alankomaat Mira Media Mira Media on alankomaalainen organisaatio, jonka toiminta keskittyy mediaan ja vähemmistöasioihin. Mira Media veti kouluissa Kiezen voor je leven -projektia (Oppia elämää varten -projekti) päämääränään opastaa nuorisoa tekemään Case Closed? 56

9 oikeita päätöksiä elämässään. Mira Media toimi myös kansainvälisen DigiTales-yhteistyön koordinoijana sekä aktiivisesti asiantuntijatehtävissä mm. Eurovisionin suuntaan. Alankomaat De Balie De Balie on Amsterdamissa toimiva poliittinen kulttuurikeskus, jonka vetämä Zina-projekti työskenteli yhdessä musliminaisten kanssa. Iso-Britannia Hi8us Hi8us antaa Iso-Britanniassa asuville nuorille mahdollisuuden kertoa tarinoita ja hankkia kokemusta innovatiivisissa mediaprojekteissa. Hi8usin projektit ovat yhteiskunnallisia, ja ne auttavat nuoria parantamaan elämänlaatuaan luovuuden ja median keinoin. Hi8usin toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön koko Britannian media-alan ja rahoittajien kanssa. Hi8us on vastuussa kansainvälisen yhteistyön tuloksena syntyneen Digi-tales.org-verkkosivuston sisällön kehittämisestä ja toteutuksesta sekä toimii DigiTales-tarinoiden kansainvälisenä levittäjänä. Kreikka Dimitra Dimitran Community Net -projektin kohderyhmänä oli mm. entisestä Neuvostoliitosta sekä Euroopasta, Australiasta ja Afrikasta Kreikkaan muuttaneet toimittajat. Projektin päämääränä oli luoda toimittajille suunnattuja uusia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia mediassa. Saksa BGZ BGZ vetää kansainvälisiä projekteja, joiden päämääränä on maahanmuuttajien integroitumi-nen saksalaiseen työelämään. Sen toiminta koos-tuu mm. verkkopohjaisesta saksan kielen kurssista ja räätälöidystä työelämän koulutuksesta. Slovakia ACEC ACEC toimii osaksi mainostoimistona ja osaksi voittoa tuottamattomana organisaationa. Projektin päämääränä oli Slovakiassa asuvien romanien aseman parantaminen medianäkyvyyden avulla. Kunkin kuuden kumppanimaan paikalliset olosuhteet, rahoitustilanne ja aikataulut vaihtelivat suuresti projektin aikana. Kansainvälisten kumppanien kansallista ja kansainvälistä verkostoa käytettiin hyväksi yhteisten päämäärien tavoittamiseksi. Lopulta kansainvälinen toiminta laajeni kattamaan koko Euroopan. Toisin kuin monissa muissa EU-rahoitteisissa projekteissa, kansainvälinen yhteistyö kumppanien välillä osoittautui erittäin hedelmälliseksi. Kaikki kumppanit olivat sitoutuneita kansainväliseen yhteistyöhön ja toimivat joustavasti haasteellisissakin tilanteissa. Yhteiset kokoukset venyivät pitkiksi vilkkaan keskustelun ja kehitystyön vuoksi. Mira Median edustajat hoitivat kokousasiajärjestelyt ja kokousten vetämisen kokeneesti ja ammattitaitoisesti. Yhteiset illanvietot loivat pohjaa hyvälle yhteistyölle. Näyttävin kansainvälisen yhteistyön tulos oli digi-tales.org-verkkosivusto, jonka tuottajana toimi Hi8us. Yhteistyökumppanien tarkoituksena oli tuottaa digitaalisessa muodossa videolle tavallisten kansalaisten tarinoita, jotka on nähtävissä maailmanlaajuisesti DigiTales-verkkosivuston välityksellä. DigiTales perustuu BBC Capture Walesin ja BBC Video Nation -koulutus- ja tuotantokonsepteihin, joiden tarkoituksen on tuoda kansalaisten ääni kuuluviin yhteiskunnassa. Digitaaliset tarinat lyhyet, noin kahden minuutin mittaiset, valokuvista, animaatiosta, piirustuksista tai videolle kuvatusta materiaalista rakennetut elokuvat tavallisten kansalaisten elämästä antavat äänen monelle, joka ei sitä muuten saisi kuuluviin. DigiTales-nimi tulee digitaali-sesta tuotanto- ja levitystavasta. Hi8us etsii uutta rahoitusta voidakseen jatkaa DigiTales-tuotantomallia ja verkkosivuston ylläpitoa tulevaisuu-dessakin. Stadian viestinnän koulutusohjel- Case Closed? 57

10 maa on pyydetty kumppaniksi DigiTales Plus -hankkeeseen. Hankkeeseen on haettu rahoitusta EU:n Leonardo-ohjelmasta, ja sen on tarkoitus alkaa lokakuussa Digitales Plus -hankkeessa on kumppaneina myös kaksi Stadialle uutta järjestöä Puolasta ja Liettuasta, joiden kanssa tai kautta muodostuu todennäköisesti uusia verkostoja ja uusia kumppanuuksia. YLE lähti kesällä 2007 mukaan Hi8usin laatimaan DigiTales Intercultural Dialogue -projektihakemukseen DigiTales-metodin tunnetuksitekemiseksi Suomessa ja naapurimaissa. DigiTales -tuotantotapaa vievät eteenpäin myös Videos- ja Mikromod-hankkeet, joiden kehitystyöstä myös Hi8us on kiinnostunut. Stadian koordinoimissa hankkeissa rakennetaan verkossa yhteisöllisyyden periaatteella toimivaa Foogaeditoria. Tiedon ja kokemusten vaihto, kansainvälisten mediakouluttajien kurssit Suomessa sekä kansainväliset luennoitsijat ja esiintyjät Mundoprojektin seminaareissa olivat oleellinen osa kansainvälistä yhteistyötä. Vuoden 2007 maaliskuussa Berliinissä ja kesäkuussa Liverpoolissa järjestetyt DigiTales-seminaarit keräsivät paikal-le suuren joukon kansainvälisiä toimijoita ja päättäjiä. Tilaisuuksiin osallistui edustava joukko myös Mundo-projektista. Mundo-opiskelijoiden esiintyminen ja DigiTales-tarinat herättivät suurta mielenkiintoa muiden osallistujien keskuudessa ja saivat aikaan konkreettisia yhteistyötarjouksia muilta kumppaneilta. Alankomaalainen Mira Media kutsui Stadian viestinnän koulutusohjelman kumppaniksi marraskuussa 2006 alkaneeseen Roots & Routes Summer Courses -projektiin, joka on EU:n Leonardo-ohjelman tukema hanke. Roots & Routes etsii, inspiroi ja valmentaa nuoria lahjakkaita muusikoita, tanssijoita ja median tekijöitä, joilla on erilaiset kulttuuriset juuret ja jotka juuri siitä syystä jäävät usein virallisten kulttuuri- ja media-alan opiskelupaikkojen ulkopuolelle. Roots & Routes tarjoaa uusia reittejä kohti ammatillisia kulttuuripiirejä ja alan oppilaitoksia. Kurssien puitteissa kehitetään toimintamalleja ja strategioita, joilla viralliset tahot, kuten oppilaitokset, saadaan helpommin lähestymään uutta kohderyhmää ja heidän edustamaansa urbaania kulttuuria. Roots & Routes -projektin vaikutuksesta sekä Stadian viestinnän koulutusohjelma että pop/jazzkoulutusohjelma ovat jo saaneet uusia kumppaneita projektin yli kymmenestä mukana olevasta järjestöstä. Iso-Britannissa kehitetty Creative Clusterstoimintatapa ja Cultural Attitudes towards Technology and Communication -konferenssista saadut vaikutteet ovat olleet pohjana rakennettaessa Stadian koordinoimaa Urbaani Luovuus -hanketta. Uusien kansainvälisten yhteistyökumppaneiden saamiseen ja projektien muodostumiseen vaikutti merkittävästi hallinnoivan kumppanin systemaattinen tiedottaminen kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista sekä kansallisten kumppaneitten oma aktiivisuus suhteiden luomisessa projektin verkostoon. Yhteistyö kansainvälisten kumppanien ja Eurovisionin monikulttuurisuusasioiden kanssa työskentelevien kollegojen kanssa antoi myös uusia näkökulmia Mundo-projektin toimintojen visiointiin ja ohjaukseen. Se auttoi ymmärtämään asioiden oikeita mittasuhteita Suomessa. Maahanmuuttajien pieni määrä ja monikulttuurisuuden lyhyt historia maassamme selittävät pitkälti Case Closed? 58

11 media-alan päättäjien ja työnantajien vähäisen kiinnostuksen asiaan vierauden pelon ja kiireen lisäksi. Lohduttavaa oli kuitenkin huomata, että median moninaisuus ei vielä toteudu isoissakaan Euroopan maissa täydellisesti, vaikka asiaan on panos-tettu melkoisesti. Mundo-projekti on sijoitus tulevaisuuteen ja yritys välttää muualla jo esiin nousseita kulttuurien välisiä ristiriitoja. 6.2 Muu kansainvälinen yhteistyö Eurovision Intercultural and Diversity Group (IDG) DigiTales-kumppanit tekivät kiinteästi yhteistyötä oman maansa yleisradioyhtiöiden moninaisuusasioista vastaavien henkilöiden kanssa. YLEn Basaari-toimitus on ollut mukana IDG:n toiminnassa jo yli kymmenen vuotta eli koko olemassaolonsa ajan. IDG:ssä toimiva hollantilainen NPS-kanava vastaa vuosittaisesta eurooppalaisesta City Folk -tv-sarjatuotannosta, jota esitetään Suomessa kesäisin. Vuoden 2007 City Folk -tv-sarjan Suomen osuuden ohjasi Mundo-opiskelija Mohamed El Aboudi. Hänen oli tarkoitus ohjata myös vuoden 2008 ohjelma, mutta YLE päätti elokuussa 2007 vastoin omaan moninaisuusstrategiaansa lopettaa City Folk -yhteistyön. City Folk -tv-ohjelmat ovat korkealaatuisia ja YLElle edullisia kansainvälisiä tuotantoja, jotka kertovat eurooppalaisesta moninaisuudesta inhimillisellä ja koskettavalla tavalla. Osallistuminen yhteistuotantoihin olisi antanut myös Mundo-projektista valmistuneille media-alan ammattilaisille mahdollisuuden tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Tällaiseen muutostyöhön YLEn olisi pitänyt panostaa juuri nyt. Diversity Toolkit Diversity Toolkit -moninaisuustyökalupakki syntyi Ruotsin television SVT:n vetämän ESRrahoitteisen projektin tuloksena. Mukana kehitystyössä oli kymmenen Eurovisionin edustajaa ja mm. Mundo-projekti. Myös Irlannin ja Suomen työministeriöt tukivat hanketta. Aihetta käsitellään tarkemmin kohdassa 9.3. Equal opportunities network (EON) Mundo-projekti oli mukana myös EONyhteistyössä. EON-verkosto koostuu Eurovision-verkkoon kuuluvista työnantajista ja ohjelmatyöntekijöistä. Tapaamisissaan verkoston jäsenet vaihtavat tietoja ja kokemuksia sekä tukevat toisiaan moninaisuus- ja media-asioiden kehittämisessä eri Euroopan maissa. Jo nyt kansainvälisessä yhteistyössä on noussut esille uusia toimintamalleja, joita voitaisiin soveltaa media-alalla Mundo-projektin päätyttyä. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon Belgian flaaminkielisen television VRT:n panostus nuoriin ja juuri yliopistosta valmistuneisiin maahanmuuttajiin, Ruotsin television SVT:n moninaisuusasioiden vakiinnuttaminen yhtiön henkilöstö- ja ohjelmapolitiikkaan sekä Britanniassa BBC:n henki-löstölle suunnattu moninaisuuskoulutuspaketti. Monipuolinen kansainvälinen yhteistyö, joka koskee sekä tv-ohjelmatuotantoa että henkilöstöasioita, on tärkeää moninaisuusasioiden kehittämiselle jatkossa Suomessakin. Kehittämiseen ja hyvien toimintamallien paikalliseen soveltamiseen on varattava riittävästi voimavaroja ja resursseja myös tulevaisuudessa. Case Closed? 59

12 6.3 Kansainvälistä kiitosta Mundo-projekti huomattiin kansainvälisellä kentällä: projekti esitettiin esimerkillisenä toimintamallina monissa seminaareissa ja tapahtumissa. Useiden maiden yleisradioyhtiöt olivat myös kiinnostuneita kopioimaan projektin toimintamallin omaan yhtiöönsä. Projektipäällikkö kutsuttiin kertomaan projektista mm. Eurovisionin pääkonttoriin Geneveen, European Media Conference -tapahtumaan Esseniin, Basel-Karlsruhe Forumiin ja Ruotsin televisioon. Lisäksi CIVIS Media Foundation myönsi Berliinissä toukokuussa 2006 CIVIS ARD -mediakilpailuun osallistuneille Mundolyhytdokumenteille, Mundo-mediakoulutus- ja -työssäoppimisprojektille sekä YLElle tuomariston erikoispalkinnon. Maaliskuussa 2007 Euroopan komission toimeksiannosta kansainvälinen konsultti Alan Mercer kokosi Mundo-projektin tuloksista menestystarinan komission ja sitä kautta laajemman eurooppalaisen yleisön käyttöön. Excerpts of Mundo s Success Story on the European Commission s Equal Website, May 2007 Practical examples - Employability by Allen Mercer What a Colourful World! Breaking the ghetto-mentality of the media is not an easy thing to do but one very active and dynamic Finnish Development Partnership (DP) is giving this challenge its very best shot. This DP believes that there shouldn t be programmes for us and them. It wants to create an intercultural rather than a multicultural society a society in which immigrants have the opportunity not just to be the objects of programmes or articles but to become the subjects and represent an influential force in the media. The overall aim is to blur, or even erase, the borders between native Finns and immigrants. Finland is no different to many other Member States, as the participation rates of immigrants and ethnic minorities in the media are very low, whether it is television, radio, press or internet. One solution that has been adopted by other EQUAL DPs throughout the EU is to train people with immigrant or ethnic minority backgrounds to a high enough standard that they then have a real chance of gaining employment in the media sector. However, in Finland the situation is extremely difficult, as there is a massive oversupply of media professionals. Every year 3,000 graduates leave colleges or universities with some form of media diploma or degree and more than 2,000 are unable to find a job. Learning for Real For some ten years, YLE has been running a 30 minute weekly programme called Basaari that features the every day lives of immigrants and the social and cultural issues that are relevant to them. There had also been some experience within the Basaari editorial department in the training of immigrants and when the Ministry of Labour were promoting the funding that was available through EQUAL, the concept of a more structured framework for training began to take shape and MUNDO was launched in the first half of One issue that had to be resolved at the outset was how the beneficiaries of the project would be able Case Closed? 60

13 to exist, financially. Under Finnish regulations, if adults study full-time then they loose their unemployment benefits. Thus, the DP had several meetings with the public employment service and, in the end, it was agreed that if the project participants studied part-time thereby gaining 20 training credits per year, they would still receive full benefits. In addition, the project discovered that younger students who studied full-time might qualify for a state grant and, of course, it was always possible that the most talented students might receive fees from the commissions that they would find or be offered.... and the outcomes Mundo has brought more nuance and diversity to the channel s programming. The Mundo students have also challenged the professionals working in YLE to think about the position of the immigrants in a new way, reports Riitta Pihlajamäki who is Channel controller of YLE TV1. She adds, the students have visited many of the programmes commissioned by the channel and through their input brought more colour to their content and knowledge. Saija Uski, the Executive Producer of Factual Programmes is on record as stating her belief that the Mundo project has carried out important pioneering work in promoting immigrant issues in Yleisradio. It has created a good foundation from which to build towards sustainable immigrant and ethnic minority media policies. This could include, for example, the discussion of issues from minority perspectives on prime time television programmes. Mainstreaming Success At an international level, Mundo participates actively in meetings of the European Broadcasting Union (EBU). It is also contributing its experience through the EBU s Intercultural Programme Group and a Swedish-led EQUAL Mainstreaming Platform to the development of an Ethnic Diversity Toolkit for editors and journalists who are involved in news, current affairs and factual programmes. The Mundo method was also featured at Basel Karlsruhe Forum in January 2007 and it will be presented during a Summer Media School, in Lithuania during July The Three Most Important Lessons from Mundo In the opinions of Marita Rainbird, the Project Manager, and Linda Lappalainen, the Communications Executive, the following are the lessons learned through EQUAL: We have seen how vital cultural intelligence is. It s not a question of being clever. You need to be aware of different modes of communication and of different cultures and be able to combine the two. At the beginning, this cultural intelligence was missing from some of the organisations that we were dealing with. We also recognise the need for emotional intelligence and here we are talking about empathy, respect, trust and team spirit but not forgetting discipline. We wouldn t have been able to do what we have done without the commitment of the staff and the students. We have regular feedback sessions to take on board their views and we also organise regular social events like a meal out, or visiting the theatre, playing football or going bowling. This helps everyone feel and understand the interdependency that exists in the project. The transnational work was a real eye-opener. Working with other European countries, with a long history of dealing with diversity, made us realise that, in Finnish society, immigration is on a much smaller scale and, thus, it is not such a significant issue compared to the UK, the Netherlands, Germany or Sweden. It also explains the lack of experience and interest in developing diversity within the Finnish media, as now immigrants represent about only about 2.3 % of the population but that figure it is increasing rapidly. Case Closed? 61

14 Case Closed? 62

15 7 Tulokset 7.1 Tutkinnot 7.2 TV-ohjelmat 7.3 Lehtiartikkelit ja radio-ohjelmat 7.4 Työtilaisuudet

16 7.1 Tutkinnot i Kaksikymmentäyksi Mundo-opiskelijaa aloitti audiovisuaalisen viestinnän ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamisen näyttökokeina. Ammattitutkinto tavoitteenaan oli 12 opiskelijalla ja erikoisammattitutkinto puolestaan 9 opiskelijalla. Kolme opiskelijaa suoritti osatutkinnon, muiden 18 aloittaneen päätyessä täyteen tutkintoon. Suoritetut tutkinnot jakautuvat osaamisaloihin seuraavasti: Ammattitutkinto - Radiotyö 2 kpl - Mediatyö 6 kpl - Kuvaus ja valaisu 2 kpl - Tuotanto ja projektinhallinta 2 kpl Erikoisammattitutkinto - Ohjaus 6 kpl - Tuotanto ja projektinhallinta 2 kpl - Julkaisugrafiikka 1 kpl 7.2 TV-ohjelmat YLE tarjosi Mundo-opiskelijoiden työssäoppimispaikaksi monikulttuurisia ohjelmia tuottavan Basaari-toimituksen. Uusi BasaariMundo-tv-ohjelma syntyi toimituksen ja YLEn ohjelmakehitysyksikön Särmän yhteistyönä. Kun työssäoppimisjaksot syyskaudella 2005 alkoivat, YLE TV1:n maanantain alkuillassa esitettävään Basaari-ohjelmaan avautui ohjelmapaikka uudelle tulokkaalle. Kymmenen minuuttia kestävällä ohjelmapaikal-la esitettiin Mundo-opiskelijoiden ohjaamia dokumentteja. Leikkauksesta vastasivat ohjaajat yhdessä Terhi Koiviston kanssa. Kuvaajina toimivat Koiviston lisäksi mm. Mundo-opiskelijat Nadezda Pojasnik ja Davide Pavone. Mundo-tv-ohjelma rakentui kahdesta tai kolmesta lyhytdokumentista, joiden aiheet, näkökulmat ja käsittelytavat vaihtelivat. Silloin tällöin ruudussa nähtiin myös erikoisteemoitettuja kokonaisuuksia. Mundo-ohjelmista muodostui kahden vuoden aikana brändi. Ohjelmat käsittelivät monikulttuurisuuden sijasta eri kulttuurien kohtaamista Suo- Case Closed? 64

17 messa inhimillisesti, huumorin ja ironian keinoin. Mundo-ohjaajat raportoivat monet ajankoh-taiset tapahtumat kuten VR:n makasiinien palon ja Anna Politskovskajan muistotilaisuuden ensimmäisten joukossa tapahtumapaikoilla ja tekivät taustoitettuja lyhytdokumentteja mm. Libanonin sodasta ja UPM:n Voikkaan tehtaan kohtalosta sekä haastattelivat presidenttiehdokkaita vaalien edellä. Mundo-lyhytdokumentit huomattiin myös kansainvälisesti, ja ne palkittiin CIVIS ARD - mediakilpailussa tuomariston erikoispalkinnolla. BasaariMundo-ohjelmapaketti uusittiin maanantailähetyksen lisäksi lauantaisin kello Uusinnat lähetettiin säännöllisesti myös YLE24- kanavalla ja TV Finland -satelliittikanavalla. Syyskaudeksi 2007 kanava siirsi BasaariMundo -paketin prime timeen keskiviikkoiltaan kello TV1-kanava tilasi syksyn 2005 aikana 15 kappaletta ja vuosina 2006 ja kappaletta Mundo-ohjelmapaketteja. BasaariMundo -paikan lähetysten lisäksi YLE TV1 lähetti yksittäisiä Mundo-lyhytdokumentteja uusintoina. ohjelmiston välissä. Kesällä 2006 myös YLE TV1:n Aamu-tv esitti sarjan Mundo-ohjelmia uusintoina Kymmenellä Mundo-opiskelijalla oli mahdollisuus suunnitella ja ohjata Basaari-dokumentteja. Projektin aikana Mundo-opiskelijoiden ohjaamia Basaari-dokumentteja lähetettiin yhteensä 18 kpl. Yksi Mundo-opiskelija sai lisäksi mahdollisuuden osallistua ohjaajana kansainväliseen yh-teistyöhön: kesällä 2006 tuotettiin Pois paitsiosta! -jalkapallodokumenttisarja ja kesällä 2007 City folk -yhteistuotantosarja, johon Basaari-toimitus on osallistunut jo kymmenen vuoden ajan. Pois paitsiosta ja City Folk -sarjat ovat Eurovisionjäsenmaiden yhteistuotantoja, ja jokainen osa esitetään useassa Euroopan maassa. i SYKSY 2005 Syksyn 2005 aikana lähetettiin yhteensä 49 Mundo-ohjelmapakettilähetystä eli noin 7,5 tuntia ohjelmaa. VUOSI 2006 Vuoden 2006 aikana lähetettiin yhteensä 204 Mundo-lähetystä, joista Mundo-ohjelmapaketteja oli 124 kpl, Mundo-lyhytdokumentteja 73 kpl ja Mundo-filleriohjelmia 7 kpl. Yhteensä Mundoohjelmaa nähtiin ruudussa noin 25,5 tunnin verran. KEVÄT JA KESÄ 2007 Kevään ja kesän 2007 aikana lähetettiin yhteensä 155 Mundolähetystä, joista Mundo-ohjelmapaketteja oli yhteensä 64, Mundo-lyhytdokumentteja 84 kpl ja Mundo-filleriohjelmia 7 kpl. Yhteensä Mundo-ohjelmaa nähtiin ruudussa noin 16,5 tuntia. KOKO PROJEKTIN AIKANA Syksystä 2005 kesään 2007 YLEn kanavilla esitettiin Mundo-ohjelmaa (Mundo-ohjelmapaketteja, irrallisia lyhytdokumentteja, fillereitä ja ohjelmapaikan markkinointimateriaalia) yhteensä noin 50 tuntia. Case Closed? 65

18 7.3 Lehtiartikkelit ja radio-ohjelmat Dream Catcher tarjosi työssäoppimispaikaksi englanninkielisen SixDegrees -lehden ja -verkkosivut sekä projektin aikana aloitetun Radio Six- Degrees-Mundon 45-minuuttisen lähetyspaikan Lähiradiossa taajuudella 100,3 Mhz. Työssäoppimisjaksojen aikana syntyi lukuisia journalistisia tuotteita SixDegrees-lehteen aina menopalstoista ja tutkivista jutuista kolumneihin ja elokuva-arvosteluihin. Projektin aikana valmistui kymmeniä radio-ohjelmia Lähiradioon Mundon omalle ohjelmapaikalle. Ohjelmat lähetettiin keskiviikkoaamuisin kello ja sunnuntaisin kello Radio-ohjelmia lähetettiin sekä suorina että nauhoitettuina, ja ne tehtiin joko suomeksi tai englanniksi tai vaihtoehtoisesti työssäoppijoiden omalla kielellä espanjaksi ja portugaliksi. Työssäoppimisjaksojen tuotteena syntyi viikoittainen tunnin mittainen portugalinkielinen radioohjelma Domingo Brazil, jonka isäntänä toimii Mundo-opiskelija Wenndell Allysson Coelho joka sunnuntai kello Ohjelma jatkuu projektin päätyttyäkin. Internet-sivujen tekoon keskittyi projektin aikana kolme työssäoppijaa. Työn tuloksena syntyi Mundon radio-ohjelman omat internet-sivut sekä kahden opiskelijan omat kotisivut. Yllä vasemmalla: Wenndell Allysson Coelho ja Gustavo Alavedra haastattelivat Maailma kylässä -festivaaleilla kuuluisaa perulaista La Sarita -musiikkiyhtyettä. Alla vasemmalla: Elihú Galván vetää radiodraama-näytelmää Radio Reaktorin suorassa lähetyksessä. Oikealla: Wenndell Allysson Coelho ja Fernando Colombo juontavat portugalinkielistä lähetystä Mundo-teltassa. Case Closed? 66

19 Artikkeli SixDegrees-lehdessä 3/2006. Kirjoittaja Kieng Vou keskeytti opinnot Mundo-projektissa. Artikkeli SixDegrees-lehdessä 3/2006. Case Closed? 67

20 7.4 Työtilaisuudet Tehokkaan tiedotuksen, medianäkyvyyden ja projektityöntekijöiden henkilökohtaisten suhteiden ansiosta Mundo-opiskelijat saivat runsaasti erilaisia freelancer-työtilaisuuksia projektin aikana. Basaari-ohjelmien ohjaustöiden lisäksi opiskelijat toimivat mm. ohjaajina, toimittajina ja tuotantoassistentteina Yleisradion eri osaamiskeskuksissa, YLE Viihteessä, YLE Kulttuurissa, YLE Draamassa, YLE Asiaohjelmissa ja YLE Lapset ja nuoret -osastolla. Kaksi Mundo-opiskelijaa toimi ruututoimittajina YLE Teeman Pykäliä ja Purtavaa -sarjassa. Moni opiskelija kutsuttiin myös juontamaan erilaisia tilaisuuksia. Lisäksi opiskelijat saivat mahdollisuuden tehdä radio-ohjelmia YleQ:lle ja YleX:lle. Edistyneimmät dokumenttielokuva-ohjaajat saivat näyttää taitojaan itsenäisten tuotantoyhtiöiden kautta Uuteen Kinoon ja Tosi tarinaan tuotetuissa muotodokumenteissa. Tulevaisuus huolestuttaa minua. Mitä tapahtuu, kun Mundo päättyy? Näiden kahden vuoden aikana me mundolaiset olemme aina auttaneet toinen toisiamme. Nyt, Mundon loppumetreillä, olen takaisin lähtöruudussa. Minulla on kuitenkin nyt parempi aloituspaketti ja paremmat mahdollisuudet kuin alussa. Tajuan, että joka tapauksessa minun on itse raivattava oma tieni eikä kukaan ole pyytämässä minua mihinkään työhön. - Anna Kulicka-Soisalon-Soininen - Mundo oli hyvin suunniteltu. Kaikille meille oli annettu mahdollisuudet, kaikki eivät vaan osanneet käyttää niitä. Ihmisestä se riippuu. - Maria Friman - Opiskelijoille tarjosivat erilaisia freelancertehtäviä monet itsenäiset tuotantoyhtiöt kuten Crea Video Oy, Tarinatalo Oy, Frame Graphics Oy, Broadcasters Oy ja Metronome Oy. Opiskelijoiden toimenkuvat vaihtelivat valokuvaajan, kamera-assistentin ja tuotantoassistentin työstä graafisen suunnittelijan työhön. Ei-kaupallisella puolella Mundo-opiskelijat tekivät freelance- ja keikkatöitä mm. työministeriölle, Kristilliselle kulttuuriliitolle, Yhteishyvälehdelle ja Stadian projektitöiden kautta Plan Suomi Säätiölle. Useat opiskelijat vetivät mediakasvatustyöpajoja kouluissa ja kulttuurikeskuksissa. Keväällä 2007 kaksi opiskelijaa perusti itsenäisen tuotantoyhtiön Helmi Films Oy:n. Mundoprojektin kansainvälisen työn seurauksena syntyi yhteistuotantoprojekteja mm.liettuassa, Latviassa ja Azerbaidzanissa. Useat ohjaajat saivat apurahoja AVEKista ja Suomen Elokuvasäätiöstä. Alussa olin kovin innoissani Mundosta, mutta nyt innostukseni on laskenut 70 prosentista vii-teenkymmeneen prosenttiin. Nyt tajuan, että oli liian optimistista odottaa työmahdollisuuksia Mundon kautta, olin melkeinpä naivi. Minun on huolehdittava arkipäivän menoista ja nyt olen realistisempi. Minun on työllistyttävä oma-aloitteisesti, ja haluaisinkin tehdä jotakin mikä ei varsinaisesti liity media-alaan mutta jonka avulla saan laskuni maksettua. Haluaisin keskittää kaiken aikani media-alaan mutta se ei ole mahdollista nyt, ehkä joskus kuitenkin. - Fernando Colombo - Case Closed? 68

21 Carlos Marroquinin työharjoittelu Broadcasters Oy:n Talo Espanjassa -tv-sarjan tuotannossa Puoli vuotta kestäneessä tuotannossa avustin ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa ja kuvauksissa, käänsin sekä toimin linkkinä suomalaisen ja espanjalaisen kulttuurin välillä. Kerron seuraavassa kokemuksiani tuotantoharjoittelijana. Harjoittelujakson työtehtävät Minun piti lukea ja raportoida jokainen sarjaan hakeneilta kilpailijoilta tullut hakukirje. Teh-täviini kuuluivat myös hakemusten arvioiminen ja osallistuminen castingiin. Kilpailijoiden valinnan varmistuttua aloitin kontaktien luomisen Espanjaan tavoitteenani löytää sieltä tv-sarjan tekemistä edistäviä kumppaneita. Odotuksia ja velvollisuuksia Esimieheni kehotti minua tuloshakuisuuteen. Toisaalta ajan ja tilan käyttö tulosten saavuttamiseksi oli täysin itseni päätettävissä. Aluksi tehtävänkuvani oli mielestäni selvä. Pian casting-vaiheen jälkeen tunsin itseni kuitenkin tarpeettomaksi muun muassa siksi, etten mielestäni saanut esimieheltäni tai ohjaajiltani riittävästi palautetta tai uusia ohjeita. Tunsin oloni epämukavaksi ja arastelin kysyä ohjeita suoraan. Tarjouduin avustamaan kuvaajaa etsimällä valaistuslaitteita Espanjasta. Autoin myös muita kykyni mukaan ja pian huomasin, että siten sain lisää vastuuta ja tehtäviä. Tunsin itseni osaksi tiimiä. Kun teimme lähtöä Espanjaan, olin taas epätietoinen tehtävieni laadusta. Sain kuitenkin työstäni hyvää palautetta, ja minun oletettiin toimivan myös jatkossa oma-aloitteisesti. Espanjan kokemuksia Espanjassa tuntui oudolta yhdistää espanjan ja suomen kieli. Pian kuitenkin tajusin, minkä etulyöntiaseman espanjan kielen taito minulle tarjosi. Minusta tuli tärkein tekijä suomalaisen tiimin ja paikallisten välille. Työtä oli kuitenkin paljon ja väsyin kiireestä, mistä taas seurasi pahaa oloa ja kiukuttelua. Osaksi syynä oli kielten sekasotku mutta myös kunnianhimoni kahmia itselleni liikaa tehtävää ja samalla epätietoisuus siitä, teinkö työni oikein vai väärin. Aloin etääntyä muista ja muutuin ylikriittiseksi. Olin kahden kulttuurin loukussa: suomalaiset halusivat tehdä asiat niin kuin Suomessa, ja espanjalaiset halusivat tehdä ne omaan tapaansa. Lopulta minulle palkattiin paikallinen apulainen, mikä paransi tilannetta ja suhdettani työtiimiin. Tiimi oli myös tyytyväinen aikaansaannoksiini ja pystyin keskittymään töihini entistä paremmin. Projektin edetessä minun oli myös muutettava omaa asennettani työhön ja työkavereihini: muutkin painoivat pitkää päivää ja olivat stressaantuneita, en tosiaankaan ollut yksin. Opettelin olemaan nöyrempi. Työn hedelmät Broadcasterissa vietettyjen kuukausien jälkeen olen enemmän kuin tyytyväinen. Yksi tavoitteistani oli selättää pelko täysin suomenkieli-sestä työyhteisöstä. Mielestäni onnistuin siinä erinomaisesti. Laajensin verkostoani ja näytin osaamistani. Tärkeintä ehkä oli kuitenkin oppia lisää itsestäni, tiimityöstä ja suhteestani työkave-reihin. Tulevaisuus on mahdollisuuksille avoin. Case Closed? 69

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006 Teemana animaatiot 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Tutkimukset ja selvitykset 3/05

Tutkimukset ja selvitykset 3/05 Tutkimukset ja selvitykset 3/05 PEHMEÄN JA KOVAN YRITTÄMISEN RAJAMAASTOSSA Lapin yliopisto Sosiaalityön laitos Pirkko Lehtinen Tutkija Tammikuu 2005 ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja Päätoimittaja

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien ikkunoita

Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40 AULIKKI HOLMA JA NIINA PUNELPURO (TOIM.) Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kokemuksia nuorten. Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi! Sitran selvityksiä 76 19.3.

Kokemuksia nuorten. Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi! Sitran selvityksiä 76 19.3. Sitran selvityksiä 76 Kokemuksia nuorten Suunta-ohjauksesta verkossa Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän ihan tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi! 19.3.2014 Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotutkimusverkosto

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Urheilun sähköinen media 2.0

Urheilun sähköinen media 2.0 Urheilun sähköinen media 2.0 Liikkuva kuva -selvitystyön ohjausryhmä Viestintäjohtaja Eila Ruuskanen-Himma, SLU Yritysstrategisti, viestinnän asiantuntija Satu Harkke Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry,

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot