Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1999

2 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien ruiskuvalettujen kestomuoviosien, ruiskuvalumuottien, elektroniikkaliittimien ja automaattisten kokoonpanolaitteiden valmistajia. Yhtiö keskittyy pienten ja teknisesti vaativien komponenttien ja osakokoonpanojen massatuotantoon, jolle on asetettu tiukat tarkkuus-, laatu- ja viimeistelyvaatimukset. Perloksen asiakkaat toimivat vaativilla toimialoilla, kuten telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudessa, lääketeollisuudessa sekä autoteollisuudessa. Perloksen kokonaisvaltainen projektinhallinta mahdollistaa yhteistyön asiakkaiden kanssa kaikissa tuotantovaiheissa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen tuotekehitystukea, työkalujen suunnittelu- ja valmistuspalveluja, tuotannossa tarvittavia automaattisia kokoonpanolinjoja sekä lisäarvoa tuottavia jatkojalostuspalveluja, kuten maalausta, painatusta, suojausta, pintakäsittelyä, automaattista kokoonpanoa ja käsittelyä sekä hankintatoimintaa.

3 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Perlos Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo alkaen Nurmijärven Yhteiskoulussa, osoitteessa Pratikankuja 8, Nurmijärvi. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ennen tai että osakkeenomistaja on yhtiölle ilmoittanut ja selvittänyt saantonsa. Näissä tapauksissa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai selvitys siitä, missä ne ovat, tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina klo mennessä yhtiön pääkonttoriin puhelimitse Pirjo Viljalle numeroon (09) , telefaxilla numeroon (09) , sähköpostilla osoitteeseen tai kirjeitse osoitteella Perlos Oyj, Pirjo Vilja, Mahlamäentie 2, Nurmijärvi. Ilmoittautumistavasta riippumatta ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön yllämainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. Osinko Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1999 yhtiö jakaisi osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli Taloustiedotuksen aikataulu vuonna 2000 Tilinpäätöstiedote tilikaudelta Vuosikertomus 1999 vk 13/2000 Tietoja osakkeenomistajille 1 Perlos-konserni 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuus 6 Lääketeollisuus 8 Autoteollisuus ja muut 10 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 15 Tase 16 Rahoituslaskelma 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 19 Tilintarkastuskertomus 28 Taloudelliset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat 31 Osakkeet ja osakkeenomistajat 32 Hallitus, konsernin johto ja tilintarkastajat 36 Osavuosikatsaus 1/2000 (tammi-huhtikuu) Osavuosikatsaus 2/2000 (tammi-elokuu) Tiedotteet, painetut vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne julkaistaan myös Perloksen Internet-sivuilla osoitteessa Vuosikertomuksia ja osavuosikatsauksia voi tilata osoitteesta Perlos Oyj, Konserniviestintä, PL 9, Nurmijärvi tai puh. (09) tai fax (09) tai Perloksen Internet-sivuilta osoitteesta Lisätietoja sijoittajille Lisätietoja Perloksesta sijoituskohteena on saatavilla yhtiön Internet-sivuilta 1

4 Perlos-konserni Perlos-konsernin toiminta jakautuu kolmeen asiakasryhmään, jotka ovat Telekommunikaatioja elektroniikkateollisuus, Lääketeollisuus sekä Autoteollisuus ja muut. Yhtiö valmistaa mm. komponentteja matkapuhelimiin, vakio- ja asiakaskohtaisia liittimiä elektroniikkateollisuuden tarpeisiin, tuotteita lääketeollisuudelle sekä komponentteja autoteollisuudelle ja muille toimialoille. Liikevaihto, meur 281,5 203,0 136,2 109,7 81, Perloksella on tuotannollista toimintaa Suomessa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Unkarissa ja Kiinassa. Vuonna 1999 perustetuissa Unkarin ja Kiinan tehtaissa tuotanto alkaa vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ruiskuvalusta kokonaisvaltaiseen projektinhallintaan Osana kokonaisvaltaista projektinhallintaa Perlos tarjoaa komponenttien ja liittimien tuotannon lisäksi tuotekehitystukea, kokoonpanolinjojen ja työkalujen suunnittelua ja valmistusta sekä kokoonpanoa, tuotteiden jälkikäsittelyä ja hankintatoimintaa. Yhtiö on lisäksi täydentänyt ruiskuvalutuotantoaan ottamalla käyttöön monipuolisia lisäarvoa tuottavia jatkojalostuspalveluja, kuten maalausta, painatusta, suojausta ja pintakäsittelyä. Liitintuotannon ansiosta yhtiöllä on myös merkittävää metallinkäsittelykapasiteettia. Komponenttivalmistuksen lisäksi Perlos suunnittelee ja valmistaa ruiskuvalumuotteja muovituotantoon ja leikkaimia metallinkäsittelyyn sekä kokoonpanolinjoja kevyiden kappaletavaroiden automaattiseen kokoonpanoon, testaukseen ja pakkaukseen. Omien työkalu- ja automaatiovalmiuksiensa ansiosta yhtiö pystyy pitämään tuotekehitykseen ja tuotannon aloittamiseen kuluvan ajan mahdollisimman lyhyenä. Oman tuotannon lisäksi Perlos on luonut kansainvälisen toimittajaverkoston täydentämään markkinoiden voimakkaan kasvun aiheuttamaa kapasiteettitarvetta sekä muottien että automaatiolinjojen valmistuksessa. Automaattisen kokoonpanon merkitys on kasvanut viime aikoina huomattavasti. Perlos kokoaa asiakkailleen sekä puolivalmiita että täysin valmiita tuotteita, joista osa pakataan valmiiksi asiakkaan myyntipakkauksiin. Kokoonpanon lisääntymisen myötä kokoonpanolinjojen valmistus on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi konsernin toimintaa. Kokoonpanolinjojen valmistuksessa hyödynnetään Perloksen kehittämää modulaarista konseptia. Vahva strategia turvaa kannattavan kasvun Perloksen vahvuuksia ovat tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa sekä nopea siirtyminen tuotekehityksestä massatuotantoon, monipuoliset palvelut, korkeatasoinen tekninen osaaminen sekä kyky valmistaa just-in-time -periaatteella erittäin tiukat laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Perlos hallinnoi yhä suurempia, maailmanlaajuisia projekteja. 2

5 Perlos aloittaa tiiviin yhteistyön asiakkaidensa kanssa jo tuotteiden suunnittelu- ja tuotekehitysvaiheessa. Yhtiö pyrkii vahvistamaan asiakassuhteitaan ja yhdistymään entistä tiiviimmäksi osaksi asiakkaidensa tuotantoketjua. Asiakkaidensa tarpeiden tyydyttämiseksi Perlos on valmis laajentamaan kansainvälistä toimintaansa perustamalla tuotantolaitoksia ulkomaille. Kiinan ja Unkarin tehtaat on perustettu tällä periaatteella. Perloksen tavoitteena on asiakaspohjan aktiivinen laajentaminen erityisesti lääketeollisuudessa. Perlos pyrkii solmimaan uusia, pitkäaikaisia asiakassuhteita. Monet Perloksen asiakkaista toimivat markkinoilla, joille on luonteenomaista tekniikan nopea muuttuminen sekä tuotteiden lyhyet elinkaaret. Tämän vuoksi yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ja kehittämään asiakastoimialojensa vaatimaa teknistä asiantuntemusta ja osaamista. Perlos on perustanut oman tutkimus- ja tuotekehitysyksikön, jonka avulla yhtiö kehittää asiantuntemustaan, tutkii uusien tekniikoiden ja materiaalien käyttöä sekä etsii uusia liiketoiminta-alueita, joilla yhtiön osaamisesta on hyötyä. Liikevaihdon jakautuma asiakasryhmittäin Lääketeollisuus 12,7 % Autoteollisuus ja muut 4,2 % Telekommunikaatioja elektroniikkateollisuus 83,1 % Taloudelliset tavoitteet Perloksen lähivuosien tavoitteena on: kasvattaa liikevaihtoa vähintään 30 % vuosittain saavuttaa liikevoitto, joka ennen liikearvon poistoa on vähintään 22 % liikevaihdosta investoida % liikevaihdosta 40 % omavaraisuusaste 60 % nettovelkaantumisaste Henkilöstön kehittäminen Perlos on vastuuntuntoinen, henkilökuntaansa arvostava työnantaja. Se tukee henkilöstöään omaksumaan jatkuvan oppimisen ja omaehtoisen kehittämisen linjan. Yhteistyössä ovat mukana myös kotimaiset ja kansainväliset yritykset, yhteisöt ja oppilaitokset. Turvatakseen riittävän työvoiman saannin myös tulevaisuudessa Perlos osallistuu aktiivisesti eri toimipaikkakuntiensa oppilaitosten opintosuunnitelmien kehittämiseen ja opetukseen. Ympäristö Perlos noudattaa ympäristöasioissa Kansainvälisen kauppakamarin kestävän kehityksen perusasiakirjaa. Vastuullisena muoviteollisuuden osaajana Perlos on sitoutunut kansainväliseen kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan, jonka avulla edistetään ympäristövastuullista ja -turvallista toimintaa tuotannon kaikissa vaiheissa. Useimpien yksiköidemme ympäristönhallintajärjestelmät noudattelevat ISO standardia. Liikevaihdon jakautuma markkina-alueittain Suomi 28,8 % Muut maat 2,6 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka 25,9 % Muu Eurooppa 42,7 % 3

6 Toimitusjohtajan katsaus Perloksen listautuminen Helsingin Pörssiin oli yksi merkittävistä tapahtumista vuonna Päätös listautumisesta tehtiin hallituksen kokouksessa ja osakkeiden myynti alkoi Perlos Oyj:n noteeraus Helsingin Pörssin Prelistalla aloitettiin , päälistalle yhtiö siirtyi Yhtiö on saanut hyvän vastaanoton osakemarkkinoilla ja kiinnostus osakkeita kohtaan on ollut suuri. Vaikka listautumisprosessi veikin runsaasti yhtiön johdon aikaa, se ei kuitenkaan hidastanut Perloksen voimakkaan kehittymisen jatkumista. Yhtiön strategiana on olla kokonaisvaltainen komponenttien ja osakokoonpanojen toimittaja suurille, maailmanlaajuisesti toimiville telekommunikaatio- ja lääketeollisuusalan yrityksille. Perloksen osaaminen rakentuu muovien ruiskuvaluteknologian ympärille. Myös suurta tarkkuutta vaativien metalliosien valmistus on saanut yhä tärkeämmän sijan Perloksen valmistamissa tuotteissa. Tätä erikoisosaamista on kertynyt liitinvalmistuksessa. Perlos ei nykyisin enää ole sitoutunut yksinomaan muovin valmistukseen, vaan myös muut materiaalit ovat mahdollisia. Työkalujen ja automaattisten kokoonpanolinjojen suunnittelu ja valmistus ovat tärkeä osa Perloksen tarjoamaa kokonaisvaltaista projektinhallintaa. Vuoden 1999 aikana kehitimme automaatiolinjojen modulaarisen konseptin, joka mahdollistaa yhdenmukaisten rakenteiden tehokkaan käytön. Lisäksi nostimme työkaluvalmistuksen tuottavuutta merkittävästi kohottamalla työstökoneiden automaatiotasoa. Oman automaatio-osaamisen kautta erilaiset osakokoonpanot ja valmiit tuotteet ovat nousseet yhä merkittävämmäksi osaksi Perloksen toimintaa. Tuotteiden jälkikäsittelyyn liittyvää toimintaa, mm. maalaamista, on lisätty huomattavasti, sillä tarve muunnella tuotteiden ulkoasua on viime aikoina kasvanut voimakkaasti. Tarjoamme asiakkaillemme yhä suurempia kokonaisuuksia yhdistämällä edellä mainittuja teknologioita ja osallistumalla yhä aikaisemmassa vaiheessa asiakkaidemme tuotekehitysprojekteihin. Maailmanlaajuisten, vaativien projektien hallinta on yhä enenevässä määrin se tuote, jolla tuemme asiakkaitamme heidän voimakkaassa kasvussaan. Tätä strategiaa tukemaan Perlos perusti myös oman tutkimus- ja kehitystoimintayksikön vuoden 1999 alussa. Yksikön tavoitteena on keskittyä materiaali- ja tuotantoteknologioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen tulevissa asiakasprojekteissa. Kehitystoiminta on alkanut erittäin vilkkaana. Tulemme edelleen vahvistamaan kehitysorganisaatiota vuoden 2000 aikana. Perloksen keskeinen tavoite on kannattava kasvu. Lähivuosiksi asetettu yli 30 % vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite toteutui myös vuonna 1999 liikevaihdon kasvaessa katsauskaudella 38,7 %. Tulos ennen liikearvon poistoa oli 24,5 % liikevaihdosta ylittäen lähivuosiksi asettamamme vähintään 22 % tavoitteen. Kasvuedellytysten luomiseen panostettiin vuoden viimeisellä kolmanneksella jopa hieman ennakoitua runsaammin. Hyvä esimerkki tästä on 4

7 lähes 300 henkilön rekrytointi marras-joulukuussa, mikä rasitti tulosta jossain määrin arvioitua enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna kehitys oli kuitenkin suotuisaa, ja tulos ennen liikearvon poistoa parani 53,5 %. Perlos panosti vuoden 1999 aikana voimakkaasti lähivuosien kasvun tukemiseen. Onnistuimme kuluneena vuonna palkkaamaan lähes tuhat uutta, kyvykästä työntekijää konserniimme. Vuoden lopulla perustimme Young Professionals -koulutusohjelman, jonka tavoitteena on kasvattaa tulevaisuuden asiantuntijoita Perloksen kansainvälistyvään liiketoimintaan. Toimitiloja laajennettiin Suomessa, Englannissa ja USA:ssa sekä uudet tehtaat rakennettiin Unkariin ja Kiinaan. Kaikki nämä laajennukset tullaan ottamaan asteittain käyttöön vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämä antaa myös edellytykset kasvun jatkumiselle vuonna 2000 vähintään vuoden 1999 tasolla. Koko vuoden 2000 liikevaihtoon suhteutetun liikevoiton ennen liikearvon poistoa (EBITA) arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Nurmijärvellä helmikuussa 2000 Timo Leinilä 5

8 Telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuus 6

9 Voimakas kasvu jatkuu Perloksen suurin ja viime vuosina voimakkaimmin kasvanut asiakasryhmä on Telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuus. Vuonna 1999 tämän asiakasryhmän liikevaihto oli 233,8 miljoonaa euroa, mikä edustaa 83,1 % osuutta konsernin liikevaihdosta. Asiakasryhmän liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 45,3 %. Valtaosa tämän asiakasryhmän kasvusta syntyy Perloksen kasvun vauhdittajana toimineesta telekommunikaatioteollisuudesta. Perlos myy asiakkailleen osakokoonpantuja tuotteita, jotka tyypillisesti sisältävät Perloksen itse valmistamia erilaisia matkapuhelimien osia, kuten matkapuhelimien kuoria, näyttölinssejä, liittimiä, metalliosia ja puhelimien lisävarusteita sekä ostokomponentteja. Tämän lisäksi telekommunikaatioteollisuudelle myydään standardiliittimiä mm. puhelinkeskuksiin, tietoliikenteen siirtojärjestelmiin, matkapuhelimien tukiasemiin sekä tietokoneiden dataliikenneyksiköihin. Viimeisimmät ennusteet matkapuhelinmarkkinoiden kasvusta ennakoivat, että miljardin käyttäjän raja maailmassa saavutetaan vuosina Lähivuosiksi onkin näiden ennusteiden mukaisesti odotettavissa voimakasta tuotteiden kysyntää, vaikka eri ennustelaitosten odotukset kasvun nopeudesta poikkeavatkin toisistaan. Perlos valmistaa liittimissä käytettävät muovi- ja metalliosat itse. Yhtiö valmistaa myös muita metallikomponentteja ja kokoonpanee ne valmiiksi tai puolivalmiiksi tuotteiksi. Osuus konsernin liikevaihdosta 83,1% Investoinnit Pystyäkseen vastaamaan lähivuosien kysyntään Perlos on tehnyt vuoden 1999 aikana lukuisia merkittäviä investointeja kapasiteetin kasvattamiseksi. Uudet tehtaat Unkarissa, Kiinassa ja Englannissa sekä tehtaan laajennus USA:ssa tukevat kaikki telekommunikaatioteollisuuden kasvutarpeita. Lisäksi Suomessa tehdyt automaatioyksikön ja maalaamon laajennukset sekä vuoden lopulla tehdyt päätökset kahden nykyisen tehtaan laajentamisesta vuoden 2000 aikana mahdollistavat nykyistä mittavamman tuotannon. Kansainvälistyminen jatkuu Unkarin ja erityisesti Kiinan tehtaiden merkitys on huomattava, sillä ne tukevat oleellisesti Perloksen asemaa vahvana, maailmanlaajuisena valmistajana. Molempien tuotantoyksiköiden arvioidaan jo vuoden 2000 aikana saavuttavan merkittävän aseman Perloksen palvelukonseptissa. Tavoitteena on palvella asiakkaita nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti mahdollisimman lähellä asiakkaan tuotantolaitoksia. Liikevaihto, meur 233,8 160,9 97,1 72,7 51,4 Vuoden 2000 näkymät Hyvä kysyntätilanne ja entistä vahvempi tuotantokoneisto antavat valmiudet suotuisan kasvun jatkumiselle. Perloksen liiketoiminnan luonteen mukaisesti toteutuva kasvu on merkittävästi riippuvainen Perloksen asiakkaiden omien tuotteiden kysynnän kehittymisestä. Tällä hetkellä ei ole mitään syytä epäillä kasvun jatkuvan vähintäänkin viime vuoden tasolla tai jopa kiihtyvän

10 8 Lääketeollisuus

11 Lääketeollisuuden merkitys kasvaa Lääketeollisuuden merkitys Perloksen asiakasryhmänä on tärkeä. Perlos pyrkii määrätietoisesti vahvistamaan Lääketeollisuus -asiakasryhmän asemaa varautuen näin telekommunikaatioteollisuuden voimakkaimman kasvun jälkeiseen vaiheeseen. Vuonna 1999 lääketeollisuuteen suuntautuvien toimitusten liikevaihdoksi muodostui 35,9 miljoonaa euroa kasvun ollessa 23,3 %. Lääketeollisuuden osuus konsernin vuoden 1999 liikevaihdosta oli 12,7 %. Lääketeollisuus -asiakasryhmän liikevaihto sisältää myös kauneudenhoitotuotteiden pakkauksia. Näiden osuus asiakasryhmän liikevaihdosta on kuitenkin vähäinen. Lääketeollisuudelle toimitettavat päätuotteet ovat astman hoidossa käytettävät inhalaattorit, syövän hoidossa käytettävät kiinteän lääkeainekapselin asettimet, erilaiset syntyvyyden säännöstelyyn liittyvät tuotteet sekä diabeteksen hoidossa käytettävät insuliiniannostelijat. Kiinteän lääkeainekapselin asettimia käytetään syövän hoidossa. Lääketeollisuudessa uusien tuotteiden tuotekehitys kestää vuosia, mutta toisaalta tuotteiden elinkaaret ovat pitkiä. Markkinat Lääketeollisuuden markkinoilla suurimmat terapia-alueet ovat sydän- ja verisuonisairaudet, aineenvaihduntasairaudet, neurologiset ja keskushermostosairaudet, infektiotaudit ja hengityselinsairaudet. Merkittävimpiä annostelulaitteita vaativia terapiaryhmiä ovat astma- ja diabeteshoito. Maailmanlaajuisten astman hoitoon liittyvien tuotteiden lähivuosien vuosittaisen kasvun arvioidaan yleisesti olevan % koko lääketeollisuuden vuosittaisen kasvun ollessa 6-8 %. Erityisesti ikääntyvien ihmisten diabetes on hälyttävässä nousussa ja sairastuvien määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä. Osuus konsernin liikevaihdosta 12,7% Panostukset tulevaisuuteen Perloksen tavoitteena on lisätä tuotanto-ohjelmaansa ainakin yksi uusi lääketeollisuuden tuote vuosittain. Aikaisempien vuosien tapaan myös vuonna 1999 päästiin tähän tavoitteeseen. Asiakkaamme lanseerasivat Perloksen valmistaman kohdunsisäisen hormoniehkäisimen asettimen ja insuliiniannostelijan, johon Perlos valmistaa komponentteja. Vuoden 1999 aikana Perlos investoi merkittävästi Lääketeollisuus -asiakasryhmän tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Investoinneilla, jotka kone- ja laitehankintojen osalta jatkuvat vuosina , nostetaan kapasiteettia erityisesti astmainhalaattorien ja kiinteän lääkeainekapselin asettimien valmistuksessa. Liikevaihto, meur 35,9 29,1 23,8 21,1 16,6 Vuoden 2000 näkymät Kapasiteetin kasvuun tähtäävät investoinnit otetaan asteittain käyttöön vuoden 2000 alkupuoliskolla. Uuden henkilöstön koulutus ennen tuotannon aloittamista tulee jossain määrin rasittamaan ensimmäisen vuosikolmanneksen tulosta. Kasvun ennakoidaan jatkuvan suotuisasti

12 10 Autoteollisuus ja muut

13 Autoteollisuus suurin kohderyhmä Autoteollisuus ja muut -asiakasryhmän vuoden 1999 liikevaihto oli 11,8 miljoonaa euroa eli 4,2 % konsernin liikevaihdosta. Asiakasryhmän liikevaihto aleni edellisvuodesta 9,4 %. Valtaosa asiakasryhmän liikevaihdosta muodostuu autoteollisuudelle suuntautuvista toimituksista. Tärkeimpiä autoteollisuudelle toimitettavia tuotteita ovat autojen turvavöissä käytettävät komponentit. Ryhmä valmistaa myös sähkötyökaluissa ja koneissa tarvittavia tarkkuuskomponentteja. Turvallista laatua Perloksen muiden asiakasryhmien tavoin laadulla on keskeinen asema Autoteollisuus ja muut asiakasryhmän tuotannossa. Perloksen kyky tehdä teknisesti korkealaatuisia ja virheettömiä tuotteita sekä sujuva logistiikan hallinta ovat auttaneet Perlosta vakiinnuttamaan asemansa kohderyhmän merkittävänä toimittajana. Yhtiö osallistuu asiakkaidensa tuotteiden kehitystyöhön jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Tulevaisuuden näkymät Perlos uskoo Autoteollisuus ja muut -asiakasryhmän suhteellisen osuuden konsernin liikevaihdosta alenevan. Perloksen valmistamia turvavyön osia käytetään useissa ympäri maailmaa valmistettavissa automerkeissä. Osuus konsernin liikevaihdosta 4,2% Liikevaihto, meur 11,8 13,0 15,3 15,9 13,6 Turvavyön luotettava toiminta kaikissa olosuhteissa asettaa muoviosille suuret tarkkuusvaatimukset

14 Hallituksen toimintakertomus Liikevoitto ennen liikearvon poistoa, meur ja % liikevaihdosta 68,8 44,8 25,1 20,4 16,2 42,8 25,2 17,0 10,9 12,5 24,5% 19,9% 18,4% 22,1% 18,6% Bruttoinvestoinnit, meur ja % liikevaihdosta 15,4% 15,2% 12,5% 12,4% 10,0% Perlos Oy muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi vuonna Vuosi 1999 oli Perlos Oyj:n kolmas varsinainen tilivuosi omana juridisena yhtiönään, mutta toiminnallisesti jo 47. vuosi. Vuotta 1999 leimasi voimakas kasvu sekä toiminnan laajentuminen entisestään. Vuoden merkittävimpiä tapahtumia oli kesäkuinen listautuminen Helsingin Pörssin päälistalle. Listautuminen toteutettiin pääosin Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistamien ja EQT Scandinavia Ltd:n hallinnoimien osakkeiden myynnillä siten, että Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistusosuus muuttui 50 prosentista 40 prosenttiin ja EQT Scandinavia Ltd:n osuus 50 prosentista 11 prosenttiin. Osakkeen myyntihinnaksi muodostui 9,50 euroa. Perloksen Suomessa olevalle henkilöstölle suunnattu uusanti merkittiin täysimääräisesti. Henkilöstöannissa merkittiin uutta 0,60 euron nimellisarvoista osaketta merkintähintaan 8,55 euroa. Osakemäärä edustaa 0,4 % yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Henkilöstöannin seurauksena osakepääomaa korotettiin eurolla. Konsernirakenne Konsernin emoyhtiö toimii Suomessa ja sillä on sen täysin omistamat tytäryhtiöt Englannissa, Yhdysvalloissa, Unkarissa ja Kiinassa. Kiinan ja Unkarin tytäryhtiöt perustettiin vuoden 1999 aikana. Kiinan Guangzhoussa sijaitsevan tytäryhtiön nimi on Perlos (Guangzhou) Engineering Plastics Company, Ltd. ja Unkarin Komáromissa sijaitsevan tytäryhtiön Perlos Precision Plastics Moulding Limited Liability Company. Lisäksi konserniin kuuluu suomalainen Perlos Finance Holding Oy. Perlos kiinnittää organisaatiorakenteessaan erityistä huomiota asiakaslähtöiseen toimintamuotoon. Konserni jakaa liiketoimintansa kolmeen asiakasryhmään: Telekommunikaatioja elektroniikkateollisuus, Lääketeollisuus sekä Autoteollisuus ja muut. Organisaatiorakennetta kehitetään edelleen vuoden 2000 aikana, jotta asiakkaat saavat maailmanlaajuisesti mahdollisimman hyvän ja laadukkaan Perlos-konseptin mukaisen palvelun. Liikevaihto ja taloudellinen tulos Konsernin liikevaihto nousi 281,5 miljoonaan euroon kasvaen edellisestä vuodesta 38,7 %. Välittömän viennin ja ulkomaan toimintojen yhteismäärä oli 200,5 miljoonaa euroa (+ 69,3 %), joka vastaa 71,2 % konsernin liikevaihdosta. Emoyhtiön liikevaihto oli 198,3 miljoonaa euroa (+ 28,9 %). Vuoden 1999 aikana taloudellinen tulos parani edelleen merkittävästi. Liikevoitto 46,2 miljoonaa euroa kasvoi edellisestä vuodesta 148,0 % vastaten 16,4 % liikevaihdosta. Vuonna 1996 toteutetun liiketoiminnan ostosta syntyi 158,2 miljoonan euron verovähennyskelpoinen liike- 12

15 Seisomassa vasemmalta: Jan Ståhlberg, Kari O. Sohlberg, Sten-Olof Hansén, Matti Vartia ja Matti Aura. Istumassa vasemmalta: toimitusjohtaja Timo Leinilä ja Mikael Lilius. arvo, joka päätettiin poistaa 22,6 miljoonan euron vuosittaisin poistoin seitsemässä vuodessa. Vuoden 1999 liikevoitto ennen tätä liikearvon poistoa oli 68,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 24,5 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 25,8 miljoonaa euroa. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 42,8 miljoonaa euroa eli 15,2 % liikevaihdosta. Emoyhtiön investoinnit olivat 26,3 miljoonaa euroa. Kuluneen vuoden merkittävimpiä investointeja olivat Suomen Kontiolahden tehtaan laajennus sekä Kiinan ja Unkarin tehtaiden perustaminen. Lisäksi toimitiloja laajennettiin ja kapasiteettia nostettiin kone- ja laiteinvestoinnein myös muissa Suomen toimipisteissä, Yhdysvalloissa ja Englannissa. Rahoitus Konsernin rahoitusasemaa vahvistettiin merkittävästi sopimalla seitsemän kansainvälisen rahoituslaitoksen kanssa 150 miljoonan euron syndikoidusta viiden vuoden lainajärjestelystä. Lainajärjestely koostuu 75 miljoonan euron lyhennysohjelmaisesta luotosta sekä 75 miljoonan euron komittoidusta luottolimiitistä. Järjestelyn yhteydessä takaisinmaksettiin 117,7 miljoonan euron luotto sekä luovuttiin yhteensä 29,4 miljoonan euron luottolimiiteistä. 13

16 Konsernin likviditeetti oli vuoden lopussa hyvä. Konsernin likvidit varat tilikauden lopussa olivat 18,6 miljoonaa euroa ja käyttämättömät komittoidut luottolimiitit 39,5 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli 92,2 % ja omavaraisuusaste 38,9 %. Konsernin vieraan pääoman määrä oli tilikauden lopussa 192,3 miljoonaa euroa. Tilikauden nettorahoituskulut kohosivat hieman edellisvuodesta ollen 7,0 miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyy listautumisen yhteydessä syntyneitä kuluja 1,6 miljoonaa euroa sekä 117,7 miljoonan euron lainan takaisinmaksun yhteydessä kuluksi kirjattuja taseeseen aktivoituja lainan perustamiskuluja yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Korkokate (liikevoitto plus poistot jaettuna nettorahoituskuluilla ilman listautumiskuluja) oli 14,8 (ed. v. 7,9). Vuoden 1996 yrityskauppaan liittyvä 25,2 miljoonan euron lisäkauppahinta maksettiin Oy G.W. Sohlberg Ab:lle kuluneen vuoden toisen vuosikolmanneksen aikana. Henkilöstö ja T&K -resurssit Vuoden 1999 keskimääräinen henkilöstövahvuus oli (ed. v ). Vuoden lopussa Perlos-konsernin palveluksessa oli yhteensä (1 961) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa Suomessa työskenteli (1 583) henkilöä. Henkilöstömäärän lisäys vuoden aikana oli 964. Konserni perusti tilivuoden aikana tutkimus- ja kehitystyöyksikön, joka keskittyy erityisesti tuotantoteknologian ja materiaaliteknologian kehittämiseen. Myös uusia tuotantosovelluksia etsitään jatkuvasti. Tulevaisuuden näkymät Alkaneena vuonna konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan suotuisana. Tehdyt investoinnit mahdollistavat vuoden 1999 kasvua nopeamman kasvuvauhdin. Liikevoiton ennen liikearvon poistoa (EBITA) ennakoidaan olevan suhteellisesti edellisvuoden tasoa useiden tehtaiden käynnistyksien aiheuttamista kustannusrasitteista huolimatta. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Laskelma yhtiön voitonjakokelpoisista varoista on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa. 14

17 Tuloslaskelma Konserni Emoyhtiö Liite teuro tmk tmk tmk tmk Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liikearvon poisto Liikevoitto 2.2, Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot Tilikauden voitto

18 Tase VASTAAVAA Konserni Emoyhtiö Liite teuro tmk tmk tmk tmk Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 3.1, Aineelliset hyödykkeet 3.2, Sijoitukset 3.3, 3.6, Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 VASTATTAVAA Konserni Emoyhtiö Liite teuro tmk tmk tmk tmk Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 Rahoituslaskelma Konserni Emoyhtiö teuro tmk tmk tmk tmk Liiketoiminta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut osingot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettokassavirta Investoinnit Investoinnit tytäryhtiöihin Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien nettokassavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Lisäkauppahinnan maksu Maksullinen osakeanti Muut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7) Vaisala Oyj Pörssitiedote 03.05.2005 klo 13.00 1(7) Osavuosikatsaus 1.1.2005-31.3.2005 (3 kk) - Liikevaihto: 35,6 (36,8) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot