Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 1999

2 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien ruiskuvalettujen kestomuoviosien, ruiskuvalumuottien, elektroniikkaliittimien ja automaattisten kokoonpanolaitteiden valmistajia. Yhtiö keskittyy pienten ja teknisesti vaativien komponenttien ja osakokoonpanojen massatuotantoon, jolle on asetettu tiukat tarkkuus-, laatu- ja viimeistelyvaatimukset. Perloksen asiakkaat toimivat vaativilla toimialoilla, kuten telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudessa, lääketeollisuudessa sekä autoteollisuudessa. Perloksen kokonaisvaltainen projektinhallinta mahdollistaa yhteistyön asiakkaiden kanssa kaikissa tuotantovaiheissa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen tuotekehitystukea, työkalujen suunnittelu- ja valmistuspalveluja, tuotannossa tarvittavia automaattisia kokoonpanolinjoja sekä lisäarvoa tuottavia jatkojalostuspalveluja, kuten maalausta, painatusta, suojausta, pintakäsittelyä, automaattista kokoonpanoa ja käsittelyä sekä hankintatoimintaa.

3 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Perlos Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo alkaen Nurmijärven Yhteiskoulussa, osoitteessa Pratikankuja 8, Nurmijärvi. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ennen tai että osakkeenomistaja on yhtiölle ilmoittanut ja selvittänyt saantonsa. Näissä tapauksissa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai selvitys siitä, missä ne ovat, tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina klo mennessä yhtiön pääkonttoriin puhelimitse Pirjo Viljalle numeroon (09) , telefaxilla numeroon (09) , sähköpostilla osoitteeseen tai kirjeitse osoitteella Perlos Oyj, Pirjo Vilja, Mahlamäentie 2, Nurmijärvi. Ilmoittautumistavasta riippumatta ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön yllämainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. Osinko Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1999 yhtiö jakaisi osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä eli Taloustiedotuksen aikataulu vuonna 2000 Tilinpäätöstiedote tilikaudelta Vuosikertomus 1999 vk 13/2000 Tietoja osakkeenomistajille 1 Perlos-konserni 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuus 6 Lääketeollisuus 8 Autoteollisuus ja muut 10 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 15 Tase 16 Rahoituslaskelma 18 Tilinpäätöksen liitetiedot 19 Tilintarkastuskertomus 28 Taloudelliset tunnusluvut Osakekohtaiset tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat 31 Osakkeet ja osakkeenomistajat 32 Hallitus, konsernin johto ja tilintarkastajat 36 Osavuosikatsaus 1/2000 (tammi-huhtikuu) Osavuosikatsaus 2/2000 (tammi-elokuu) Tiedotteet, painetut vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne julkaistaan myös Perloksen Internet-sivuilla osoitteessa Vuosikertomuksia ja osavuosikatsauksia voi tilata osoitteesta Perlos Oyj, Konserniviestintä, PL 9, Nurmijärvi tai puh. (09) tai fax (09) tai Perloksen Internet-sivuilta osoitteesta Lisätietoja sijoittajille Lisätietoja Perloksesta sijoituskohteena on saatavilla yhtiön Internet-sivuilta 1

4 Perlos-konserni Perlos-konsernin toiminta jakautuu kolmeen asiakasryhmään, jotka ovat Telekommunikaatioja elektroniikkateollisuus, Lääketeollisuus sekä Autoteollisuus ja muut. Yhtiö valmistaa mm. komponentteja matkapuhelimiin, vakio- ja asiakaskohtaisia liittimiä elektroniikkateollisuuden tarpeisiin, tuotteita lääketeollisuudelle sekä komponentteja autoteollisuudelle ja muille toimialoille. Liikevaihto, meur 281,5 203,0 136,2 109,7 81, Perloksella on tuotannollista toimintaa Suomessa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Unkarissa ja Kiinassa. Vuonna 1999 perustetuissa Unkarin ja Kiinan tehtaissa tuotanto alkaa vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ruiskuvalusta kokonaisvaltaiseen projektinhallintaan Osana kokonaisvaltaista projektinhallintaa Perlos tarjoaa komponenttien ja liittimien tuotannon lisäksi tuotekehitystukea, kokoonpanolinjojen ja työkalujen suunnittelua ja valmistusta sekä kokoonpanoa, tuotteiden jälkikäsittelyä ja hankintatoimintaa. Yhtiö on lisäksi täydentänyt ruiskuvalutuotantoaan ottamalla käyttöön monipuolisia lisäarvoa tuottavia jatkojalostuspalveluja, kuten maalausta, painatusta, suojausta ja pintakäsittelyä. Liitintuotannon ansiosta yhtiöllä on myös merkittävää metallinkäsittelykapasiteettia. Komponenttivalmistuksen lisäksi Perlos suunnittelee ja valmistaa ruiskuvalumuotteja muovituotantoon ja leikkaimia metallinkäsittelyyn sekä kokoonpanolinjoja kevyiden kappaletavaroiden automaattiseen kokoonpanoon, testaukseen ja pakkaukseen. Omien työkalu- ja automaatiovalmiuksiensa ansiosta yhtiö pystyy pitämään tuotekehitykseen ja tuotannon aloittamiseen kuluvan ajan mahdollisimman lyhyenä. Oman tuotannon lisäksi Perlos on luonut kansainvälisen toimittajaverkoston täydentämään markkinoiden voimakkaan kasvun aiheuttamaa kapasiteettitarvetta sekä muottien että automaatiolinjojen valmistuksessa. Automaattisen kokoonpanon merkitys on kasvanut viime aikoina huomattavasti. Perlos kokoaa asiakkailleen sekä puolivalmiita että täysin valmiita tuotteita, joista osa pakataan valmiiksi asiakkaan myyntipakkauksiin. Kokoonpanon lisääntymisen myötä kokoonpanolinjojen valmistus on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi konsernin toimintaa. Kokoonpanolinjojen valmistuksessa hyödynnetään Perloksen kehittämää modulaarista konseptia. Vahva strategia turvaa kannattavan kasvun Perloksen vahvuuksia ovat tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa sekä nopea siirtyminen tuotekehityksestä massatuotantoon, monipuoliset palvelut, korkeatasoinen tekninen osaaminen sekä kyky valmistaa just-in-time -periaatteella erittäin tiukat laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Perlos hallinnoi yhä suurempia, maailmanlaajuisia projekteja. 2

5 Perlos aloittaa tiiviin yhteistyön asiakkaidensa kanssa jo tuotteiden suunnittelu- ja tuotekehitysvaiheessa. Yhtiö pyrkii vahvistamaan asiakassuhteitaan ja yhdistymään entistä tiiviimmäksi osaksi asiakkaidensa tuotantoketjua. Asiakkaidensa tarpeiden tyydyttämiseksi Perlos on valmis laajentamaan kansainvälistä toimintaansa perustamalla tuotantolaitoksia ulkomaille. Kiinan ja Unkarin tehtaat on perustettu tällä periaatteella. Perloksen tavoitteena on asiakaspohjan aktiivinen laajentaminen erityisesti lääketeollisuudessa. Perlos pyrkii solmimaan uusia, pitkäaikaisia asiakassuhteita. Monet Perloksen asiakkaista toimivat markkinoilla, joille on luonteenomaista tekniikan nopea muuttuminen sekä tuotteiden lyhyet elinkaaret. Tämän vuoksi yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan ja kehittämään asiakastoimialojensa vaatimaa teknistä asiantuntemusta ja osaamista. Perlos on perustanut oman tutkimus- ja tuotekehitysyksikön, jonka avulla yhtiö kehittää asiantuntemustaan, tutkii uusien tekniikoiden ja materiaalien käyttöä sekä etsii uusia liiketoiminta-alueita, joilla yhtiön osaamisesta on hyötyä. Liikevaihdon jakautuma asiakasryhmittäin Lääketeollisuus 12,7 % Autoteollisuus ja muut 4,2 % Telekommunikaatioja elektroniikkateollisuus 83,1 % Taloudelliset tavoitteet Perloksen lähivuosien tavoitteena on: kasvattaa liikevaihtoa vähintään 30 % vuosittain saavuttaa liikevoitto, joka ennen liikearvon poistoa on vähintään 22 % liikevaihdosta investoida % liikevaihdosta 40 % omavaraisuusaste 60 % nettovelkaantumisaste Henkilöstön kehittäminen Perlos on vastuuntuntoinen, henkilökuntaansa arvostava työnantaja. Se tukee henkilöstöään omaksumaan jatkuvan oppimisen ja omaehtoisen kehittämisen linjan. Yhteistyössä ovat mukana myös kotimaiset ja kansainväliset yritykset, yhteisöt ja oppilaitokset. Turvatakseen riittävän työvoiman saannin myös tulevaisuudessa Perlos osallistuu aktiivisesti eri toimipaikkakuntiensa oppilaitosten opintosuunnitelmien kehittämiseen ja opetukseen. Ympäristö Perlos noudattaa ympäristöasioissa Kansainvälisen kauppakamarin kestävän kehityksen perusasiakirjaa. Vastuullisena muoviteollisuuden osaajana Perlos on sitoutunut kansainväliseen kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmaan, jonka avulla edistetään ympäristövastuullista ja -turvallista toimintaa tuotannon kaikissa vaiheissa. Useimpien yksiköidemme ympäristönhallintajärjestelmät noudattelevat ISO standardia. Liikevaihdon jakautuma markkina-alueittain Suomi 28,8 % Muut maat 2,6 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka 25,9 % Muu Eurooppa 42,7 % 3

6 Toimitusjohtajan katsaus Perloksen listautuminen Helsingin Pörssiin oli yksi merkittävistä tapahtumista vuonna Päätös listautumisesta tehtiin hallituksen kokouksessa ja osakkeiden myynti alkoi Perlos Oyj:n noteeraus Helsingin Pörssin Prelistalla aloitettiin , päälistalle yhtiö siirtyi Yhtiö on saanut hyvän vastaanoton osakemarkkinoilla ja kiinnostus osakkeita kohtaan on ollut suuri. Vaikka listautumisprosessi veikin runsaasti yhtiön johdon aikaa, se ei kuitenkaan hidastanut Perloksen voimakkaan kehittymisen jatkumista. Yhtiön strategiana on olla kokonaisvaltainen komponenttien ja osakokoonpanojen toimittaja suurille, maailmanlaajuisesti toimiville telekommunikaatio- ja lääketeollisuusalan yrityksille. Perloksen osaaminen rakentuu muovien ruiskuvaluteknologian ympärille. Myös suurta tarkkuutta vaativien metalliosien valmistus on saanut yhä tärkeämmän sijan Perloksen valmistamissa tuotteissa. Tätä erikoisosaamista on kertynyt liitinvalmistuksessa. Perlos ei nykyisin enää ole sitoutunut yksinomaan muovin valmistukseen, vaan myös muut materiaalit ovat mahdollisia. Työkalujen ja automaattisten kokoonpanolinjojen suunnittelu ja valmistus ovat tärkeä osa Perloksen tarjoamaa kokonaisvaltaista projektinhallintaa. Vuoden 1999 aikana kehitimme automaatiolinjojen modulaarisen konseptin, joka mahdollistaa yhdenmukaisten rakenteiden tehokkaan käytön. Lisäksi nostimme työkaluvalmistuksen tuottavuutta merkittävästi kohottamalla työstökoneiden automaatiotasoa. Oman automaatio-osaamisen kautta erilaiset osakokoonpanot ja valmiit tuotteet ovat nousseet yhä merkittävämmäksi osaksi Perloksen toimintaa. Tuotteiden jälkikäsittelyyn liittyvää toimintaa, mm. maalaamista, on lisätty huomattavasti, sillä tarve muunnella tuotteiden ulkoasua on viime aikoina kasvanut voimakkaasti. Tarjoamme asiakkaillemme yhä suurempia kokonaisuuksia yhdistämällä edellä mainittuja teknologioita ja osallistumalla yhä aikaisemmassa vaiheessa asiakkaidemme tuotekehitysprojekteihin. Maailmanlaajuisten, vaativien projektien hallinta on yhä enenevässä määrin se tuote, jolla tuemme asiakkaitamme heidän voimakkaassa kasvussaan. Tätä strategiaa tukemaan Perlos perusti myös oman tutkimus- ja kehitystoimintayksikön vuoden 1999 alussa. Yksikön tavoitteena on keskittyä materiaali- ja tuotantoteknologioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen tulevissa asiakasprojekteissa. Kehitystoiminta on alkanut erittäin vilkkaana. Tulemme edelleen vahvistamaan kehitysorganisaatiota vuoden 2000 aikana. Perloksen keskeinen tavoite on kannattava kasvu. Lähivuosiksi asetettu yli 30 % vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite toteutui myös vuonna 1999 liikevaihdon kasvaessa katsauskaudella 38,7 %. Tulos ennen liikearvon poistoa oli 24,5 % liikevaihdosta ylittäen lähivuosiksi asettamamme vähintään 22 % tavoitteen. Kasvuedellytysten luomiseen panostettiin vuoden viimeisellä kolmanneksella jopa hieman ennakoitua runsaammin. Hyvä esimerkki tästä on 4

7 lähes 300 henkilön rekrytointi marras-joulukuussa, mikä rasitti tulosta jossain määrin arvioitua enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna kehitys oli kuitenkin suotuisaa, ja tulos ennen liikearvon poistoa parani 53,5 %. Perlos panosti vuoden 1999 aikana voimakkaasti lähivuosien kasvun tukemiseen. Onnistuimme kuluneena vuonna palkkaamaan lähes tuhat uutta, kyvykästä työntekijää konserniimme. Vuoden lopulla perustimme Young Professionals -koulutusohjelman, jonka tavoitteena on kasvattaa tulevaisuuden asiantuntijoita Perloksen kansainvälistyvään liiketoimintaan. Toimitiloja laajennettiin Suomessa, Englannissa ja USA:ssa sekä uudet tehtaat rakennettiin Unkariin ja Kiinaan. Kaikki nämä laajennukset tullaan ottamaan asteittain käyttöön vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämä antaa myös edellytykset kasvun jatkumiselle vuonna 2000 vähintään vuoden 1999 tasolla. Koko vuoden 2000 liikevaihtoon suhteutetun liikevoiton ennen liikearvon poistoa (EBITA) arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Nurmijärvellä helmikuussa 2000 Timo Leinilä 5

8 Telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuus 6

9 Voimakas kasvu jatkuu Perloksen suurin ja viime vuosina voimakkaimmin kasvanut asiakasryhmä on Telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuus. Vuonna 1999 tämän asiakasryhmän liikevaihto oli 233,8 miljoonaa euroa, mikä edustaa 83,1 % osuutta konsernin liikevaihdosta. Asiakasryhmän liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 45,3 %. Valtaosa tämän asiakasryhmän kasvusta syntyy Perloksen kasvun vauhdittajana toimineesta telekommunikaatioteollisuudesta. Perlos myy asiakkailleen osakokoonpantuja tuotteita, jotka tyypillisesti sisältävät Perloksen itse valmistamia erilaisia matkapuhelimien osia, kuten matkapuhelimien kuoria, näyttölinssejä, liittimiä, metalliosia ja puhelimien lisävarusteita sekä ostokomponentteja. Tämän lisäksi telekommunikaatioteollisuudelle myydään standardiliittimiä mm. puhelinkeskuksiin, tietoliikenteen siirtojärjestelmiin, matkapuhelimien tukiasemiin sekä tietokoneiden dataliikenneyksiköihin. Viimeisimmät ennusteet matkapuhelinmarkkinoiden kasvusta ennakoivat, että miljardin käyttäjän raja maailmassa saavutetaan vuosina Lähivuosiksi onkin näiden ennusteiden mukaisesti odotettavissa voimakasta tuotteiden kysyntää, vaikka eri ennustelaitosten odotukset kasvun nopeudesta poikkeavatkin toisistaan. Perlos valmistaa liittimissä käytettävät muovi- ja metalliosat itse. Yhtiö valmistaa myös muita metallikomponentteja ja kokoonpanee ne valmiiksi tai puolivalmiiksi tuotteiksi. Osuus konsernin liikevaihdosta 83,1% Investoinnit Pystyäkseen vastaamaan lähivuosien kysyntään Perlos on tehnyt vuoden 1999 aikana lukuisia merkittäviä investointeja kapasiteetin kasvattamiseksi. Uudet tehtaat Unkarissa, Kiinassa ja Englannissa sekä tehtaan laajennus USA:ssa tukevat kaikki telekommunikaatioteollisuuden kasvutarpeita. Lisäksi Suomessa tehdyt automaatioyksikön ja maalaamon laajennukset sekä vuoden lopulla tehdyt päätökset kahden nykyisen tehtaan laajentamisesta vuoden 2000 aikana mahdollistavat nykyistä mittavamman tuotannon. Kansainvälistyminen jatkuu Unkarin ja erityisesti Kiinan tehtaiden merkitys on huomattava, sillä ne tukevat oleellisesti Perloksen asemaa vahvana, maailmanlaajuisena valmistajana. Molempien tuotantoyksiköiden arvioidaan jo vuoden 2000 aikana saavuttavan merkittävän aseman Perloksen palvelukonseptissa. Tavoitteena on palvella asiakkaita nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti mahdollisimman lähellä asiakkaan tuotantolaitoksia. Liikevaihto, meur 233,8 160,9 97,1 72,7 51,4 Vuoden 2000 näkymät Hyvä kysyntätilanne ja entistä vahvempi tuotantokoneisto antavat valmiudet suotuisan kasvun jatkumiselle. Perloksen liiketoiminnan luonteen mukaisesti toteutuva kasvu on merkittävästi riippuvainen Perloksen asiakkaiden omien tuotteiden kysynnän kehittymisestä. Tällä hetkellä ei ole mitään syytä epäillä kasvun jatkuvan vähintäänkin viime vuoden tasolla tai jopa kiihtyvän

10 8 Lääketeollisuus

11 Lääketeollisuuden merkitys kasvaa Lääketeollisuuden merkitys Perloksen asiakasryhmänä on tärkeä. Perlos pyrkii määrätietoisesti vahvistamaan Lääketeollisuus -asiakasryhmän asemaa varautuen näin telekommunikaatioteollisuuden voimakkaimman kasvun jälkeiseen vaiheeseen. Vuonna 1999 lääketeollisuuteen suuntautuvien toimitusten liikevaihdoksi muodostui 35,9 miljoonaa euroa kasvun ollessa 23,3 %. Lääketeollisuuden osuus konsernin vuoden 1999 liikevaihdosta oli 12,7 %. Lääketeollisuus -asiakasryhmän liikevaihto sisältää myös kauneudenhoitotuotteiden pakkauksia. Näiden osuus asiakasryhmän liikevaihdosta on kuitenkin vähäinen. Lääketeollisuudelle toimitettavat päätuotteet ovat astman hoidossa käytettävät inhalaattorit, syövän hoidossa käytettävät kiinteän lääkeainekapselin asettimet, erilaiset syntyvyyden säännöstelyyn liittyvät tuotteet sekä diabeteksen hoidossa käytettävät insuliiniannostelijat. Kiinteän lääkeainekapselin asettimia käytetään syövän hoidossa. Lääketeollisuudessa uusien tuotteiden tuotekehitys kestää vuosia, mutta toisaalta tuotteiden elinkaaret ovat pitkiä. Markkinat Lääketeollisuuden markkinoilla suurimmat terapia-alueet ovat sydän- ja verisuonisairaudet, aineenvaihduntasairaudet, neurologiset ja keskushermostosairaudet, infektiotaudit ja hengityselinsairaudet. Merkittävimpiä annostelulaitteita vaativia terapiaryhmiä ovat astma- ja diabeteshoito. Maailmanlaajuisten astman hoitoon liittyvien tuotteiden lähivuosien vuosittaisen kasvun arvioidaan yleisesti olevan % koko lääketeollisuuden vuosittaisen kasvun ollessa 6-8 %. Erityisesti ikääntyvien ihmisten diabetes on hälyttävässä nousussa ja sairastuvien määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä. Osuus konsernin liikevaihdosta 12,7% Panostukset tulevaisuuteen Perloksen tavoitteena on lisätä tuotanto-ohjelmaansa ainakin yksi uusi lääketeollisuuden tuote vuosittain. Aikaisempien vuosien tapaan myös vuonna 1999 päästiin tähän tavoitteeseen. Asiakkaamme lanseerasivat Perloksen valmistaman kohdunsisäisen hormoniehkäisimen asettimen ja insuliiniannostelijan, johon Perlos valmistaa komponentteja. Vuoden 1999 aikana Perlos investoi merkittävästi Lääketeollisuus -asiakasryhmän tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Investoinneilla, jotka kone- ja laitehankintojen osalta jatkuvat vuosina , nostetaan kapasiteettia erityisesti astmainhalaattorien ja kiinteän lääkeainekapselin asettimien valmistuksessa. Liikevaihto, meur 35,9 29,1 23,8 21,1 16,6 Vuoden 2000 näkymät Kapasiteetin kasvuun tähtäävät investoinnit otetaan asteittain käyttöön vuoden 2000 alkupuoliskolla. Uuden henkilöstön koulutus ennen tuotannon aloittamista tulee jossain määrin rasittamaan ensimmäisen vuosikolmanneksen tulosta. Kasvun ennakoidaan jatkuvan suotuisasti

12 10 Autoteollisuus ja muut

13 Autoteollisuus suurin kohderyhmä Autoteollisuus ja muut -asiakasryhmän vuoden 1999 liikevaihto oli 11,8 miljoonaa euroa eli 4,2 % konsernin liikevaihdosta. Asiakasryhmän liikevaihto aleni edellisvuodesta 9,4 %. Valtaosa asiakasryhmän liikevaihdosta muodostuu autoteollisuudelle suuntautuvista toimituksista. Tärkeimpiä autoteollisuudelle toimitettavia tuotteita ovat autojen turvavöissä käytettävät komponentit. Ryhmä valmistaa myös sähkötyökaluissa ja koneissa tarvittavia tarkkuuskomponentteja. Turvallista laatua Perloksen muiden asiakasryhmien tavoin laadulla on keskeinen asema Autoteollisuus ja muut asiakasryhmän tuotannossa. Perloksen kyky tehdä teknisesti korkealaatuisia ja virheettömiä tuotteita sekä sujuva logistiikan hallinta ovat auttaneet Perlosta vakiinnuttamaan asemansa kohderyhmän merkittävänä toimittajana. Yhtiö osallistuu asiakkaidensa tuotteiden kehitystyöhön jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Tulevaisuuden näkymät Perlos uskoo Autoteollisuus ja muut -asiakasryhmän suhteellisen osuuden konsernin liikevaihdosta alenevan. Perloksen valmistamia turvavyön osia käytetään useissa ympäri maailmaa valmistettavissa automerkeissä. Osuus konsernin liikevaihdosta 4,2% Liikevaihto, meur 11,8 13,0 15,3 15,9 13,6 Turvavyön luotettava toiminta kaikissa olosuhteissa asettaa muoviosille suuret tarkkuusvaatimukset

14 Hallituksen toimintakertomus Liikevoitto ennen liikearvon poistoa, meur ja % liikevaihdosta 68,8 44,8 25,1 20,4 16,2 42,8 25,2 17,0 10,9 12,5 24,5% 19,9% 18,4% 22,1% 18,6% Bruttoinvestoinnit, meur ja % liikevaihdosta 15,4% 15,2% 12,5% 12,4% 10,0% Perlos Oy muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi vuonna Vuosi 1999 oli Perlos Oyj:n kolmas varsinainen tilivuosi omana juridisena yhtiönään, mutta toiminnallisesti jo 47. vuosi. Vuotta 1999 leimasi voimakas kasvu sekä toiminnan laajentuminen entisestään. Vuoden merkittävimpiä tapahtumia oli kesäkuinen listautuminen Helsingin Pörssin päälistalle. Listautuminen toteutettiin pääosin Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistamien ja EQT Scandinavia Ltd:n hallinnoimien osakkeiden myynnillä siten, että Oy G.W. Sohlberg Ab:n omistusosuus muuttui 50 prosentista 40 prosenttiin ja EQT Scandinavia Ltd:n osuus 50 prosentista 11 prosenttiin. Osakkeen myyntihinnaksi muodostui 9,50 euroa. Perloksen Suomessa olevalle henkilöstölle suunnattu uusanti merkittiin täysimääräisesti. Henkilöstöannissa merkittiin uutta 0,60 euron nimellisarvoista osaketta merkintähintaan 8,55 euroa. Osakemäärä edustaa 0,4 % yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Henkilöstöannin seurauksena osakepääomaa korotettiin eurolla. Konsernirakenne Konsernin emoyhtiö toimii Suomessa ja sillä on sen täysin omistamat tytäryhtiöt Englannissa, Yhdysvalloissa, Unkarissa ja Kiinassa. Kiinan ja Unkarin tytäryhtiöt perustettiin vuoden 1999 aikana. Kiinan Guangzhoussa sijaitsevan tytäryhtiön nimi on Perlos (Guangzhou) Engineering Plastics Company, Ltd. ja Unkarin Komáromissa sijaitsevan tytäryhtiön Perlos Precision Plastics Moulding Limited Liability Company. Lisäksi konserniin kuuluu suomalainen Perlos Finance Holding Oy. Perlos kiinnittää organisaatiorakenteessaan erityistä huomiota asiakaslähtöiseen toimintamuotoon. Konserni jakaa liiketoimintansa kolmeen asiakasryhmään: Telekommunikaatioja elektroniikkateollisuus, Lääketeollisuus sekä Autoteollisuus ja muut. Organisaatiorakennetta kehitetään edelleen vuoden 2000 aikana, jotta asiakkaat saavat maailmanlaajuisesti mahdollisimman hyvän ja laadukkaan Perlos-konseptin mukaisen palvelun. Liikevaihto ja taloudellinen tulos Konsernin liikevaihto nousi 281,5 miljoonaan euroon kasvaen edellisestä vuodesta 38,7 %. Välittömän viennin ja ulkomaan toimintojen yhteismäärä oli 200,5 miljoonaa euroa (+ 69,3 %), joka vastaa 71,2 % konsernin liikevaihdosta. Emoyhtiön liikevaihto oli 198,3 miljoonaa euroa (+ 28,9 %). Vuoden 1999 aikana taloudellinen tulos parani edelleen merkittävästi. Liikevoitto 46,2 miljoonaa euroa kasvoi edellisestä vuodesta 148,0 % vastaten 16,4 % liikevaihdosta. Vuonna 1996 toteutetun liiketoiminnan ostosta syntyi 158,2 miljoonan euron verovähennyskelpoinen liike- 12

15 Seisomassa vasemmalta: Jan Ståhlberg, Kari O. Sohlberg, Sten-Olof Hansén, Matti Vartia ja Matti Aura. Istumassa vasemmalta: toimitusjohtaja Timo Leinilä ja Mikael Lilius. arvo, joka päätettiin poistaa 22,6 miljoonan euron vuosittaisin poistoin seitsemässä vuodessa. Vuoden 1999 liikevoitto ennen tätä liikearvon poistoa oli 68,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 24,5 % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 25,8 miljoonaa euroa. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 42,8 miljoonaa euroa eli 15,2 % liikevaihdosta. Emoyhtiön investoinnit olivat 26,3 miljoonaa euroa. Kuluneen vuoden merkittävimpiä investointeja olivat Suomen Kontiolahden tehtaan laajennus sekä Kiinan ja Unkarin tehtaiden perustaminen. Lisäksi toimitiloja laajennettiin ja kapasiteettia nostettiin kone- ja laiteinvestoinnein myös muissa Suomen toimipisteissä, Yhdysvalloissa ja Englannissa. Rahoitus Konsernin rahoitusasemaa vahvistettiin merkittävästi sopimalla seitsemän kansainvälisen rahoituslaitoksen kanssa 150 miljoonan euron syndikoidusta viiden vuoden lainajärjestelystä. Lainajärjestely koostuu 75 miljoonan euron lyhennysohjelmaisesta luotosta sekä 75 miljoonan euron komittoidusta luottolimiitistä. Järjestelyn yhteydessä takaisinmaksettiin 117,7 miljoonan euron luotto sekä luovuttiin yhteensä 29,4 miljoonan euron luottolimiiteistä. 13

16 Konsernin likviditeetti oli vuoden lopussa hyvä. Konsernin likvidit varat tilikauden lopussa olivat 18,6 miljoonaa euroa ja käyttämättömät komittoidut luottolimiitit 39,5 miljoonaa euroa. Konsernin nettovelkaantumisaste oli 92,2 % ja omavaraisuusaste 38,9 %. Konsernin vieraan pääoman määrä oli tilikauden lopussa 192,3 miljoonaa euroa. Tilikauden nettorahoituskulut kohosivat hieman edellisvuodesta ollen 7,0 miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyy listautumisen yhteydessä syntyneitä kuluja 1,6 miljoonaa euroa sekä 117,7 miljoonan euron lainan takaisinmaksun yhteydessä kuluksi kirjattuja taseeseen aktivoituja lainan perustamiskuluja yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Korkokate (liikevoitto plus poistot jaettuna nettorahoituskuluilla ilman listautumiskuluja) oli 14,8 (ed. v. 7,9). Vuoden 1996 yrityskauppaan liittyvä 25,2 miljoonan euron lisäkauppahinta maksettiin Oy G.W. Sohlberg Ab:lle kuluneen vuoden toisen vuosikolmanneksen aikana. Henkilöstö ja T&K -resurssit Vuoden 1999 keskimääräinen henkilöstövahvuus oli (ed. v ). Vuoden lopussa Perlos-konsernin palveluksessa oli yhteensä (1 961) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa Suomessa työskenteli (1 583) henkilöä. Henkilöstömäärän lisäys vuoden aikana oli 964. Konserni perusti tilivuoden aikana tutkimus- ja kehitystyöyksikön, joka keskittyy erityisesti tuotantoteknologian ja materiaaliteknologian kehittämiseen. Myös uusia tuotantosovelluksia etsitään jatkuvasti. Tulevaisuuden näkymät Alkaneena vuonna konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan suotuisana. Tehdyt investoinnit mahdollistavat vuoden 1999 kasvua nopeamman kasvuvauhdin. Liikevoiton ennen liikearvon poistoa (EBITA) ennakoidaan olevan suhteellisesti edellisvuoden tasoa useiden tehtaiden käynnistyksien aiheuttamista kustannusrasitteista huolimatta. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Laskelma yhtiön voitonjakokelpoisista varoista on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa. 14

17 Tuloslaskelma Konserni Emoyhtiö Liite teuro tmk tmk tmk tmk Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Bruttokate Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liikearvon poisto Liikevoitto 2.2, Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Välittömät verot Tilikauden voitto

18 Tase VASTAAVAA Konserni Emoyhtiö Liite teuro tmk tmk tmk tmk Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 3.1, Aineelliset hyödykkeet 3.2, Sijoitukset 3.3, 3.6, Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 VASTATTAVAA Konserni Emoyhtiö Liite teuro tmk tmk tmk tmk Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 Rahoituslaskelma Konserni Emoyhtiö teuro tmk tmk tmk tmk Liiketoiminta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut osingot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettokassavirta Investoinnit Investoinnit tytäryhtiöihin Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien nettokassavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Lisäkauppahinnan maksu Maksullinen osakeanti Muut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma Tilinpäätös 2010 Sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 3 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8.

Sisällysluettelo. Ilmoitusasiat 3. Hallituksen toimintakertomus 4. Konsernitilinpäätös 2005. Konsernin tuloslaskelma 8. Tilinpäätös 2005 Sisällysluettelo Ilmoitusasiat 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin rahoituslaskelma 10 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj Vuosikertomus 2004 Sisältö F-Secure lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2004 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Sisältö. F-Secure Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6

Sisältö. F-Secure Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6 VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö F-Secure Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6 Taloudellinen informaatio 10 F-Secure -konserni Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahavirtalaskelma 13 Laskelma

Lisätiedot