Tavoitteena IT-alan huippuosaajien kouluttaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena IT-alan huippuosaajien kouluttaminen"

Transkriptio

1 Japanin ensimmäinen ammatillinen IT-jatko-opiskelulaitos Linkki pioneerihenkeen Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI :The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Opiskele uusinta tietotekniikkaa Kiotossa Japanissa Tiedustelut: Admissions office, Kyoto College of Graduate Studies for Informatics 7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kyoto , Japan Puhelinnumero: ( Japanin ulkopuolelta) Faksi: ( Japanin ulkopuolelta) (hakijaneuvonta) Ensimmäinen ja ainoa laatuaan!

2 Tavoitteena IT-alan huippuosaajien kouluttaminen Perustamisaate V iime vuosien edistysaskeleet tieteessä ja teknologiassa, merkittävät teknologiset innovaatiot ja suuret sosioekonomiset muutokset ( erilaistuminen, kasvava moninaisuus ja so isti oituneisuus, lo alisaatio, ai ialla oleva tietotekniikka jne.) ovat johtaneet nopeasti kasvaviin odotuksiin I T-ammattilaisten korkeatasoisen koulutuksen suhteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. I T-alalla, joka kattaa useita erikoisaloja ( esim. tiedonhallinta), ei ole tähän mennessä ollut käytännössä yhtään korkeakoulua, jonka resurssit riittäisivät korkeatasoisten tietotekniikka-ammattilaisten kouluttamiseen. Tilanteen ratkaisemiseksi huhtikuussa perustettiin Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu, joka on Japanin ensimmäinen ja ainoa ammatillinen I T-jatko-opiskelulaitos. KC GI ( The Kyoto C ollege of Graduate Studies for I nformatics) jakaa Japanin ensimmäisen tietotekniikan koulutuslaitoksen, Kyoto C omputer Gakuinin, perinteet ja saavutukset, joihin kuuluu tietojenkäsittelytaitajien kouluttaminen alan tarpeisiin yli 5 0 vuoden ajan. KC GI käyttää moderneimpia kansainvälisiä tietotekniikan opetussuunnitelmia, jotka on kehitetty yhteistyössä ympäri maailmaa sijaitsevien yliopistojen, kuten Rochesterin teknologiainstituutin, kanssa. KC GI : n opetussuunnitelma ottaa lisäksi huomioon johtamisen ja hallinnoinnin koulutuksen: KC GI kouluttaa I T-alan eri työtehtäviin huippujohtajia, kuten korkean tason I T-asiantuntijoita ja erityisesti tietohallintojohtajia ( C I O ), joiden kouluttaminen on hankalaa perinteisissä tutkimuspainotteisissa jatko-opiskelulaitoksissa. Pääsyvaatimukset Kouluttaa sellaisia soveltavan tietotekniikan ammattilaisia, joiden luovuus ja käytännön huippuosaaminen vastaavat yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin, jotka tukevat nyky-yhteiskuntaa ja johtavat seuraavan sukupolven IT-alaa. KCGI:n tavoitteet ja tarkoitus KCGI:n tavoitteena on vastata yhteiskunnan informaatioteknologian ammattimaisten ja monipuolisten osaajien tarpeeseen sekä vaikuttaa korkean tason tietoyhteiskunnan syntyyn ja Japanin taloudelliseen elpymiseen tuottamalla huipputason IT-ammattilaisia, joiden laaja tietämys ja taidot ovat totuttua paremmat ja jotka ovat lisäksi kansainvälisiä aikana, jolloin tietotekniikka on läsnä kaikkialla. Tarkoituksenamme on mukautua tietotekniikan ja siihen liittyvien teknologioiden kehitykseen ja tarjota teoreettista ja käytännön opetusta tieteeseen, teknologiaan ja liiketalouteen liittyvillä akateemisilla aloilla huippuammattilaisia kouluttaessamme. Tietotekniikassa (ICT*) yhdistyvät tietojenkäsittely- ja johtamisalan opinnot. Sen sovelluskohteet ovat monitahoisia ja laaja-alaisia, ja alalla vallitsee yhä monipuolistuva tarve siinä menestyville osaajille. Perinteinen koulutusjärjestelmä, jossa IT-alan henkilöstön kouluttaminen oli perinteisten, ainoastaan teknisten alojen opiskelijoita hyväksyvien teknillisten koulutuslaitosten vastuulla, ei kyennyt täyttämään alan vaatimuksia monipuolisesta henkilöstöstä. Alan tulevaisuuden kasvu ja Japanin talouden elpyminen vaativat monipuolisista lähtökohdista olevien henkilöiden kouluttamista IT-alan huippuammattilaisiksi. Näin ollen KCGI ottaa vastaan kunnianhimoisia opiskelijoita mahdollisimman monista eri lähtökohdista, ei siis ainoastaan teknisten alojen opiskelijoita, tavoitteenaan kouluttaa IT-alan (ICT) tarvitsemia huippuammattilaisia. ICT: information and communication technology (tieto- ja viestintätekniikka) * 1

3 KCGI-koulutus The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu Toimitusjohtaja ja professori Kyoto Joho Gakuen KCGI:n professori Wataru Hasegawa Humanististen tieteiden kandidaatti, Wasedan yliopisto Kasvatustieteiden ja filosofian maisteri, Columbian yliopisto, Yhdysvallat Puheenjohtaja, Kyoto Prefecture Information Industries Association (Kioton prefektuurin tietoteknisten toimialojen liitto) Edustaja ja puheenjohtaja, All Nippon Information Industry Association Federation (Japanin informaatioteollisuuden liitto) Edustaja, Japan (Nippon) Association for Information Systems (Japanin tietojärjestelmäliitto) Tunnustukset: Thaimaan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriön tunnustus (kahdesti), Kenian koulutusministeriön tunnustus Vieraileva professori, Tianjinin tieteiden ja tekniikan yliopisto, Kiina Toimintaa ohjaavan neuvottelukunnan jäsen, JDC, Jeju Free International City Development Center (Jejun kansainvälisen vapaakaupungin kehittämiskeskus). Kurssit: Johtamisteoria Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI) on Japanin ensimmäinen ammatillinen IT-alan jatko-opiskelulaitos. KCGI:n kattoorganisaatio Kyoto Computer Gakuin (KCG) oli Japanin ensimmäinen yksityinen tietotekniikan koulutuslaitos. Shigeo Hasegawa ja Yasuko Hasegawa perustivat KCG:n osana ainutlaatuista, tulevaisuuteen suuntautunutta iloso iaansa. KCG on antanut tietotekniikkakoulutusta noin 50 vuoden ajan perustamisestaan 1963 lähtien, ja sinä aikana sieltä on valmistunut lukiota vastaavan koulutuksen saaneiden lisäksi myös monia nelivuotisesta yliopistosta jo valmistuneita. Tuohon aikaan Japanissa oli ainoastaan tutkimuspainotteisia jatko-opiskelulaitoksia. Monet yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista opiskelijoista valitsivat KCG:n etsittyään oppilaitosta, joka tarjoaa käytännön tietotekniikkaan liittyvän ylemmän korkeakoulututkinnon. Vaikka KCG kuuluukin ammatilliseen koulutusjärjestelmään, on se ollut japanilaisessa yhteiskunnassa sekä jatkokoulutuslaitos alemman yliopistotutkinnon suorittaneille että eräänlainen ammatillinen ja käytännönläheinen korkeakoulu. Tämän pohjalta KCG otti vuonna 1998 käyttöön yhteisen ohjelman yhdysvaltalaisen Rochesterin teknologiainstituutin koulutusohjelmien (mukaan lukien informaatiotekniikka- ja teknologiat, tietojenkäsittelyoppi jne.) kanssa ja on sen jälkeen toteuttanut ammattimaista, käytännön osaamiseen tähtäävää opetussuunnitelmaa. Yhteistyö japanilaisen ammatillisen oppilaitoksen ja amerikkalaisen jatko-opiskelulaitoksen koulutusohjelmien välillä oli Japanissa uraauurtava ja ensimmäinen laatuaan. Tavallaan oli väistämätöntä, että perustaisimme uuden ammatillisen jatkokoulutusjärjestelmän alaisen ammatillisen IT-jatko-opiskelulaitoksen, jonka ydinjoukon muodostaisivat yllä mainituista saavutuksistaan tunnettu Kyoto Computer Gakuinin henkilökunta. Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu, joka oli Japanin ensimmäinen ammatillinen IT-alan jatko-opiskelulaitos, perustettiin huhtikuussa 2004 samana vuonna kuin Japanin uusi koulutusjärjestelmä astui voimaan. Perustamisen tukijoihin ja yhteistyökumppaneihin kuuluivat Horiba Ltd:n perustaja ja nykyinen pääneuvonantaja Masao Horiba ja monet muut talousalan asiantuntijat sekä monet koulutusalan ammattilaiset, mukaan lukien Rochesterin teknologiainstituutin ja yhdysvaltalaiseen Columbian yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen professorit ja tutkijat. Perustamisen aikoihin KCGI otti käyttöön sähköiseen liiketoimintaan (e-business) keskittyvien insinöörien ja erityisesti tietohallintopäälliköiden koulutusohjelman, joka perustui uudistettuun versioon ACM (Association for Computing Machinery) IS (Information Systems, tietojärjestelmät) -maisteriohjelmasta ja joka perustui tietotekniikan kouluttamiseen mutta huomioi samalla myös kansainvälisen liiketoiminta-alan. Samalla valitsimme perustamisaatteeksemme seuraavan: "Sellaisten soveltavan tietotekniikan ammattilaisten kouluttaminen, joiden luovuus ja käytännön huippuosaaminen vastaavat yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin, tukevat nykyyhteiskuntaa ja johtavat seuraavan sukupolven IT-alaa." KCGI:n tavoitteena on vastata yhteiskunnan informaatioteknologian ammattimaisten ja monipuolisten osaajien tarpeeseen ja vaikuttaa korkean tason tietoyhteiskunnan syntyyn ja Japanin taloudelliseen elpymiseen tuottamalla huipputason IT-ammattilaisia, joiden laaja tietämys ja taidot ovat tavanomaista paremmat ja jotka ovat lisäksi kansainvälisiä, sekä mukautua tietotekniikan ja siihen liittyvien teknologioiden kehitykseen ja tarjota teoreettista ja käytännön opetusta tieteeseen, teknologiaan ja liiketalouteen liittyvillä akateemisilla aloilla kouluttaessamme huippuosaajia. Japanissa ei juurikaan ollut sähköiseen liiketoimintaan (e-business) keskittyviä opintosuuntia ja ainetta pidettiinkin ainoastaan osana perinteisiä pääaineita, kuten liiketaloutta, teollisuustekniikkaa ja tietoteknisiä pääaineita. Aihetta tutkittiin ja opetettiin ainoastaan yhtenä osana systemaattista ja kattavaa pääainetta tai -oppialaa. KCGI eroaa muista siinä, että me emme ole "pystysuoraan jaettu yksi aine" -tyyppinen tietojenkäsittelyn jatkoopiskelulaitos emmekä myöskään tietotekniikan ja matematiikan jatko-opiskelulaitos, joita toimii monen japanilaisen yliopiston teknillistieteellisten laitosten yhteydessä. Vaikka meillä onkin paljon yhteistä edellä mainittujen kanssa, on tarkoituksenamme olla maailmanluokan ammatillinen oppilaitos ja IT-alan jatko-opiskelulaitos sanan laajemmassa merkityksessä keskittyen myös johtamistaidon opettamiseen. Pedagogisista lähtökohdista kehitetyn opetussuunnitelman ja opetushenkilökuntaa avustavan järjestelmän lisäksi KCGI pyrkii myös toteuttamaan monipuolista koulutusjärjestelmää, jossa yhdistyvät japanilaisissa yliopistoissa harvinaiset osa-alueet ja toimintamallit, kuten oppijapainotteinen opetus, koulutusjärjestelmä, jossa työt on jaettu avoimesti ja horisontaalisesti sekä oppimistulosten säännölliset arvioinnit. Lisäksi KCGI keskittyy kouluttamaan kansainvälisiä johtajia, joilla on tarvittavat IT- ja johtamistaidot ja jotka pystyvät osoittamaan potentiaalinsa ympäri yhä globalisoituvamman Aasian. KCGI:n perustamisesta asti tavoitteenamme on ollut olla Aasian paras ammattimainen IT-oppilaitos ja hyväksymme kouluumme opiskelijoita ympäri maailman ja erityisesti Aasiasta. Tämän lisäksi viimeaikaisen japanilaisen tuotetun sisällön, kuten animen, saama kansainvälinen tunnustus on korostanut sisällöntuotannon tärkeyttä. Näin ollen KCGI selvittää internetin tarjoamia, yhä kasvavia mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan jopa ylittää nykyisen sisällöntuotannon ja tietotekniikan yhteistyön saavutukset. Keskitymme myös varsinaisen sisällön tuottamiseen ja tutkimme uusia sisällöntuotannon liiketoimintamalleja sekä suunnittelemme niihin liittyviä kursseja. IT on jo nyt asia, jota ilman emme tule toimeen päivittäisessä elämässämme, ja sen moniin sukulaisaloihin liittyy erilaisia liiketoimia ja yhteiskunnallisia tarpeita. KCGI:stä valmistuneet hyödyntävät viestintätaitojaan ja käytännön osaamistaan sekä kansainvälistä näkökulmaansa monien eri alojen tehtävissä. Huhtikuussa 2012 KCGI otti käyttöönsä etäkampuksen Japanin Sapporossa ja toinen perustettiin Tokioon vuoden 2012 lokakuussa. Koska etäkampukset on yhdistetty Kioton pääkouluun verkko-opiskelujärjestelmän kautta, saavat opiskelijat nauttia huippuopetuksesta kummalta tahansa etäkampukselta käsin. Kurssit suoritetaan reaaliajassa sen lisäksi, että professoreilta voi kysyä kysymyksiä suoraan kameran välityksellä, kurssit myös tallennetaan, jolloin palvelimille tallennettuja kursseja voi katsella kotoa. Aika ja sijainti eivät näin ollen ole rajoittavia tekijöitä, vaan korkeatasoista opetusta on mahdollista saada missä ja milloin tahansa. Kaiken tämän lisäksi KCGI on verkostoitunut korkeakoulujen kanssa ympäri maailman, mukaan lukien Yhdysvallat, Kiina ja Etelä-Korea. Näiden laitosten kanssa tapahtuvan jatkuvan yhteistyön ja verkostoitumisen kautta KCGI lisää edelleen yhteistyötään muiden maiden kanssa ja kehittää tähän tarkoitukseen jatkuvasti uusia opetusprojekteja. KCGI viettää nyt perustamisensa 10-vuotisjuhlavuotta. Hektisten muutosten keskelläkin kehitymme jatkuvasti ja jatkamme IT-ammattilaisten kouluttamista perustamisaatteemme ja asettamiemme tavoitteiden pohjalta. Odotan innolla kaltaistesi innokkaiden opiskelijoiden kohtaamista. 2 3

4 Uuden aikakauden kynnyksellä Rehtorin viesti T eollinen vallankumous, joka alkoi luvun lopulla ja vaikutti luvun läpi, käynnistyi höyrykoneena tunnetun uuden voimanlähteen keksimisestä. Tuottavuuden kasvu kiihtyi vielä lisää sähkön ja raakaöljyn myötä, kunnes luvun loppupuoliskolla ihmiskunnan tuottokyky ylitti reilusti tarvitun määrän. Tämän seuraus, jota kutsutaan siirtymiseksi määrästä laatuun, johti sen aikaisten massatuotantomenetelmien muuttumiseen käyttökelvottomiksi ja suuren valikoiman, mutta pienten tuotantomäärien aikakauteen. N äiden rajujen muutosten myötä myös teollisuuden rakenne on käymässä läpi merkittävää muutosta ja synnyttämässä uudenlaisen yhteiskuntajärjestyksen. Sama ilmiö on havaittavissa myös tietotekniikassa. Siinä muutos on kuitenkin huomattavasti nopeampi. V aikka ensimmäisten tietokoneiden kehittämisestä on kulunut vasta hieman yli 7 0 vuotta, on niiden kehitys ollut niin räjähdysmäistä, että sekä niiden nopeus että muistikapasiteetti ovat saavuttaneet käsittämättömät tasot. Tietokoneiden kyky ratkaista ilmaston muutoksia kuvaavia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä nopeammin kuin itse sääilmiöt toteutuvat on avainasemassa sääennustusten tekemisessä. Ä änen analysointi- ja tunnistusnopeus on jo riittävä ihmispuheen käsittelyyn. Muistikapasiteetille ei ole juuri rajoitteita, ja nykyään onkin mahdollista tallentaa maailman jokainen kirja sähköiseen muotoon. Tietokoneet pystyvät myös tallentamaan kaiken ihmisen elinaikanaan näkemän tai kuuleman tiedon. E i ole epäilystäkään siitä, etteikö informaation käsittely olisi lisääntynyt tasolle, joka riittää muutosten aikaansaamiseen elämäntyylissämme ja kulttuurissamme. O lenkin sitä mieltä, että luvulle siirryttyämme on nähtävissä ollut enemmän ja enemmän merkkejä laadullisesta muutoksesta. E rilaisten hyödyllisten ominaisuuksien ja pienenevän kokonsa ansiosta matka- ja älypuhelimet ovat löytäneet tiensä jokaisen taskuun ja näin muuttaneet Dekaani, Soveltavan informaatioteknologian laitos Rehtori, Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu T osh i h i d e I b a ra ki Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto; tekniikan tohtori, Kioton yliopisto (pääaineena sähkötekniikka); emeritusprofessori, Kioton yliopisto; entinen informatiikan tutkijakoulun dekaani, Kioton yliopisto; ent. professori, Kwansei Gakuin -yliopisto; ent. professori, vieraileva professori, Illinoisin yliopisto yms. Jäsen seuraavissa: ACM; the Operations Research Society of Japan (Japanin operaatiotutkimusliitto); Sähkö-, tietotekniikka- ja viestintäinsinöörien instituutti; the Information Processing Society of Japan (Japanin tietotekniikan liitto); sekä the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics (Japanin teollisuus- ja sovelletun matematiikan liitto). Kurssit: Edistynyt systeemiteoria; Verkko-optimoinnin teoria erityisesti nuorten elämäntyyliä. I nternetin välityksellä voi nyt vaihtaa valokuidun ansiosta kirjainten ja merkkien lisäksi myös kuvia ja videodataa. Tieto- ja viestintätekniikka ( I C T) kansainvälistää rahataloutta ja yritystoimintaa ja vaikuttaa merkittävästi jopa maiden ja yhteisöjen luonteeseen mahdollistamalla suoran yhteydenpidon ihmisiin maailman joka kolkassa. L ienee tarpeetonta huomauttaa, että kaikki mainitut muutokset eivät ole välttämättä hyvä asia. N egatiivisia puolia, kuten tietokonerikollisuutta, ei voi sivuuttaa. O lemmekin totisesti muutoksen keskellä, ja voisi jopa väittää, että olemme käännekohdassa koko ihmiskunnan tulevaisuuden suhteen. Kyoto C omputer Gakuin, KC GI : n katto-organisaatio, perustettiin vuonna , kun tietokoneet olivat vielä lapsenkengissä. Japanin ensimmäisenä tietotekniikan koulutuslaitoksena KC G kasvoi tietokoneiden kehittymisen myötä ja on saattanut maailmalle monia lupaavia valmistuneita. Japanin ensimmäisenä ammatillisena jatkoopiskelulaitoksena vuoden marraskuussa perustettu Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu jatkoi KC G: n perinteitä ja saavutuksia ensimmäisten opiskelijoiden aloittaessa opinnot huhtikuussa Tänä vuonna KC GI : n perustamisesta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta. N yt käynnissä olevan murroksen hetkellä voimme todeta, että taipaleemme on vasta todella alkanut. V aikka KC GI panostaakin edelleen tieto- ja viestintätekniikan tutkimukseen, ymmärtää se tämän murroksen merkityksen yhteiskunnalle ja pyrkii kouluttamaan taitajia, jotka osaavat ohjata muutosta oikeaan suuntaan. O vet ovat avoinna motivoituneille riippumatta iästä, taustasta, kansallisuudesta tai siitä, onko opiskellut humanistisia tieteitä vai luonnontieteitä. Toivotamme tervetulleiksi ensimmäistä tutkintoaan suorittavien lisäksi myös työssä käyvät aikuiset, jotka haluavat edistää jo menestyksekkäitä uriaan sekä Japanissa opiskelusta kiinnostuneet opiskelijat kaikkialta maailmasta. KCG:n sininen (Kyoto Computer Gakuinin (KCG) ja KCG-yhtymän tunnusväri) Koska kaikki KCG:n perustamisessa mukana olleet alkuperäisjäsenet olivat Kioton yliopiston opiskelijoita ja sieltä valmistuneita, valittiin myös KCG:n ja KCG-yhtymän (KCG Group) väriksi Kioton yliopiston tummansininen tunnusväri. Väriä alettiin käyttää 1970-luvun tienoilla ja se määriteltiin KCG:n siniseksi (KCG Blue) 35-vuotisjuhlavuonna KCG:n tunnus Vuonna 2003 KCG-yhtymän toimitusjohtaja Wataru Hasegawa valitsi "kcg.edu":n KCG-yhtymän tunnukseksi. Tunnus on peräisin vuonna 1995 hankitusta internetin aluetunnuksesta (www.kcg.edu). Aluetunnus kcg tulee sanoista Kyoto Computer Gakuin, joka on Japanin vanhin tietotekniikan koulutuslaitos..edu on yksi yleisistä aluetunnuksista (gtld: internetin korkeimman tason aluetunnus), ja ainoastaan yhdysvaltalaisen verkkotunnuksia hallinnoivan tahon hyväksymät korkeakoulutusta tarjoavat oppilaitokset saavat käyttää sitä. KCG-yhtymä on Japanin ensimmäinen ja ainoa koululaitos, joka saa käyttää.edualuetunnusta, sillä yhtymä on tunnettu korkeatasoisesta tietotekniikkaopetuksesta ja uusimmista teknisistä koulutusohjelmistaan. Kyseessä oli käänteentekevä hetki, sillä aikaisemmin.edu oli myönnetty ainoastaan yhdysvaltalaisille koululaitoksille. KCG on myös toiminut läheisessä yhteistyössä yhdysvaltalaisten IT-asiantuntijoiden, kuten Massachusettsin teknologiainstituutin (Massachusetts Institute of Technology, MIT) tutkijoiden, kanssa. Tunnuksemme kcg.edu todistaa, että KCG-yhtymä on korkeakoulutuslaitos, joka osaa toimia aloitteentekijänä ja joka on huomioitu Japanin lisäksi myös Yhdysvalloissa. Se edustaa myös jatkuvaa pioneerihenkeä ja ihanteellista opetustyötä sellaisten työntekijöiden kouluttamisessa, jotka pystyvät vastaamaan nykyisen kehittyneen tietoyhteiskunnan tämänhetkisiin ja tuleviin haasteisiin. KCG-yhtymän värit KCG:n punainen (Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI) tunnusväri) Oppilaitoksen johtamisen lisäksi KCG-yhtymän perustaja Shigeo Hasegawa opiskeli myöhemmin myös Harvardin yliopistossa suorittaakseen opintoja, joihin hänellä ei nuorempana ollut mahdollisuutta. Hän vuokrasi Bostonista asunnon ja osallistui kirjallisuuden ja filosofian kursseille yhdessä nuorten opiskelijoiden kanssa. Hasegawan käymän Harvardin yliopiston purppuranpunaiseen tunnusväriin perustuva KCGI:n tunnusväri nimettiin KCG:n punaiseksi (KCG Red), jolloin se erottuu KCG:n sinisestä. Se kuvaa halua ottaa vastaan haasteita ja oppia uutta yritteliäästi ikään ja sukupuoleen katsomatta. KCG:n vihreä (Kioton japanin kielen koulutuslaitoksen (KJLTC) tunnusväri) Kansainvälisille opiskelijoille kielikeskus KJLTC on ensimmäinen kosketus KCG-yhtymään. Kyseessä on Japanin oikeusministeriön tunnustama japanin kielen koulutuskeskus, jonka Japanin koulutus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriö on nimittänyt valmistavaksi opetuskokonaisuudeksi. Maailmankartan seitsemää vihreää maanosaa edustava tunnusväri (KCG Green) erottuu edellä mainituista KCG:n sinisestä ja KCG:n punaisesta. 4 5

5 KCGI:n ominaisuuksia Opi yhteiskunnassa aidosti hyödyllisiä taitoja. Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon alan vaatimukset ja tietotekniikan (ICT) nopeat muutokset KC GI : n opetus-, kurssi- ja koulutussuunnitelmat on toteutettu sekä oppilaitoksen sisäisten että ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella niin, että opetus vastaa mahdollisimman hyvin alan vaatimuksia. Tämän lisäksi tietotekniikan opetuksen terävintä kärkeä edustavat opetussuunnitelmat kehitetään yhteistyössä yhdysvaltalaisen Rochesterin teknologiainstituutin kanssa, joten alalla tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeasti. Sopiva sekoitus IT- (ICT) ja johtamisopintoja. Sekä tietotekniikan että johtamisen ammattilaisten kouluttaminen Modernissa liike-elämässä on kysyntää lahjakkaille yksilöille, joilla on sekä I T- ( I C T) ( tukipilarina verkkoteknologia) että johtamistaitoja, kuten johtamisstrategian kehittämiskyky. KC GI kouluttaa ammattilaisia, jotka hallitsevat sekä tietotekniikan että johtamisen. O petussuunnitelmat on järjestetty niin, että opiskelijat voivat henkilökohtaisten taustojensa pohjalta opiskella tietotekniikan ja johtamisen kursseja oikeassa suhteessa. Kansainvälisen näkökulman kehittäminen toimimalla eri puolilta maailmaa tulevien opiskelijoiden kanssa KC GI on perustamisestaan lähtien houkutellut monia opiskelijoita ympäri maailman tavoittelemaan erinomaista kansainvälisen tason I T-koulutusta. E ri puolilta maailmaa saapuneiden opiskelijoiden kanssa opiskelu auttaa kehittämään erilaisia näkökulmia ja niitä taitoja, joiden avulla tulevaisuuden I T-yritysten kansainvälinen kehittäminen ja laajentaminen on mahdollista. U seat ulkomaiset opiskelijat perustavat valmistumisensa jälkeen kotimaahansa oman yrityksen, ja opetushenkilökuntamme, jolla on kokemusta eri maiden liike-elämästä, tarjoaa opastusta jokaisen maan olosuhteiden mukaan. Harjoitteluun perustuva opetussuunnitelma KC GI antaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua I T-alaa käsittelevien kurssien lisäksi myös liiketoimintaa, kuten liikkeenjohtoa ja taloustiedettä, käsitteleville kursseille, jotta valmistuneet taitaisivat sekä I T- ( I C T) että hallintoalan. V iimeisenä opiskeluvuonna KC GI : n opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tutkielman sijaan projektin, joka auttaa heitä saamaan työelämässä tarvitsemiaan taitoja. Tehokkaiden opetusmenetelmien omaksuminen sekä luokka- että verkko-opetuksen kautta Y hdysvaltalaisen C olumb ian yliopiston opetushenkilökunnan vahvan tuen avulla KC GI pyrkii antamaan huippulaatuista, kansainvälisen tason I T-opetusta. Joustavuutta korostetaan jopa luentojen opetus- ja suoritustavoissa, kurssit ovat käytännönläheisiä ja rakenteeltaan vaihtelevia, ja niihin sisältyy tapaustutkimuksia, kenttä- ja ryhmätöitä sekä keskusteluja. L isäksi KC GI on ottanut käyttöön täysin varustellun verkko-opiskelustudion ja antaa tehokasta opetusta yhdistämällä luokka- ja verkko-opiskelun. Omaksu kansainvälinen näkökulma ja avoin asenne. Ympäri maailmaa saapuvien IT-alan johtavien nimien pitämät kurssit I T-ala kehittyy maailmanlaajuisesti ja yli maiden välisten rajojen. KC GI kutsuu alansa parhaat opettajat maailman eri kolkista, mukaan lukien P ohjois-amerikasta ja Aasiasta, auttamaan opiskelijoita kansainvälisen perspektiivin omaksumisessa. KC GI solmii akateemisia vaihtosopimuksia ja tekee yhteistyötä kansainvälisten yliopistojen kanssa, mukaan lukien Rochesterin teknologiainstituutti Y hdysvalloissa ja eteläkorealainen Korean yliopiston tietoturvallisuuden tutkijakoulu, joka on yksi maailman johtavista tietoturvan koulutusohjelmista. KC GI keskittyy myös kansainvälisten suhteiden kehittämiseen, mihin sisältyy tutkimusyhteistyöhön ja kansainvälisiin symposiumeihin osallistuminen. Käy käytännön kokemusten pohjalta laadittuja kursseja. KC GI palkkaa opetushenkilökuntaan henkilöitä, joilla on kattavaa käytännön kokemusta esimerkiksi tietohallintojohtajan tehtävistä suuryrityksissä. Henkilökuntamme kehittää opiskelijoiden käytännön taitoja omiin aitoihin kokemuksiinsa perustuvilla kursseilla. O piskelijat omaksuvat kattavat ammatilliset taidot samalla, kun he parantavat ymmärrystään uusimmista teorioista ja teknologioista suoraan käytäntöön yhdistettynä. Ota urallesi uusi suunta ja menesty IT-alalla. KCGI hyväksyy opiskelijoita monilta eri aloilta KC GI ei karsi opiskelijoita pääaineen perusteella, vaan opiskelijoita hyväksytään usealta eri humanististen tieteiden tai luonnontieteiden alalta. KC GI tukee opiskelijoita kaikista lähtökohdista ja on laatinut opiskelijoiden tietämystä, taitoja ja tarpeita vastaavia valinnaiskursseja. L isäksi KC GI : n järjestelmä mahdollistaa työelämässä olevien aikuisten opiskelun töiden ohella. KC GI tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa koulutusalaa, mikä ei ole ollut perinteisesti mahdollista japanilaisissa jatko-opiskelulaitoksissa. Valitse kurssit jo ennen KCGI:a oppimiesi asioiden perusteella KC GI : n opiskelijat edustavat kaikkia taitotasoja aina humanististen aineiden opiskelijoista, joiden tietotekniset taidot ovat lähes olemattomat, I T-alalla jo työskenteleviin ohjelmoijiin. KC GI tarjoaa kursseja jokaisen opiskelijan I T-taitojen ja tulevaisuudensuunnitelmien mukaan. Tämä mahdollistaa sen, että myös opiskelijat, joilla ei ole alalta kokemusta, voivat saavuttavat tavoitteensa ongelmitta vaiheittain. N e opiskelijat, joilla on jo alan perustiedot, voivat aloittaa opintonsa erikoistumiskursseilla ja näin kehittää ja laajentaa osaamistaan. Menesty yhteiskunnassa opintojesi avulla. Tee unelmatyöstäsi totta hyödyntämällä perusteellinen henkilökohtainen ohjaus KC GI mahdollistaa jokaisen opiskelijan työllistymisen valmistumisen jälkeen. O petushenkilökunta antaa ohjausta hyödyntäen kokemuksiaan ja suhteitaan alan toimijoihin ja antaa yrityksille suosituksia opiskelijoiden haastatteluiden perusteella, jotta opiskelijat saisivat itselleen ihanteellisen työpaikan. L isäksi KC GI tarjoaa omaa yritystä aikoville opiskelijoille monenlaista tukea, kuten tietotaitoa yrityksen perustamiseen ja johtamiseen sekä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyen. Valmistuneiden välisen liiketoimintaverkoston kehittäminen KC GI : stä valmistuu vuosittain monia hyvin erilaisia opiskelijoita, joita kaikkia yhdistää I T-ala, ja KC GI : n pyrkimyksiin kuuluu myös näiden valmistuneiden muodostaman verkoston edistäminen. KC GI tarjoaa opiskeluaikana useita ryhmätyömahdollisuuksia, joiden tavoitteena on saada opiskelijat hyödyntämään toistensa ainutlaatuista osaamista valmistumisen jälkeen ja tekemään yhteistyötä liiketoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. 6 7

6 O Koulutusohjelmat Aktiiviset alat Sisäänpääsyn jälkeen opiskelijat hankkivat ensimmäisenä vuonna perusosaamista suorittamalla pakollisia kursseja, kuten Johdatus verkkoliiketoimintaan. KC GI tarjoaa useita eri peruskursseja opiskelijoille, joilla on vain vähän kokemusta I T-alan opinnoista. Myöhemmin opiskelijat suorittavat eri alojen kursseja tulevaisuudentavoitteidensa mukaisesti. Koulutusohjelmia on kolme: V erkkoliiketoimintateknologian koulutusohjelma ( W eb B usiness Technology P rogram), V erkkojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma ( W eb Systems D evelopment P rogram) ja Sisältöpohjaisen liiketoiminnan koulutusohjelma ( C ontent B usiness P rogram). Verkkoliiketoimintateknologian koulutusohjelma O piskelijoille, jotka pyrkivät sähköisen liiketoiminnan ammattilaisiksi, projektipäälliköiksi ja tietohallintojohtajiksi. E RP -järjestelmien, sähköisen kaupankäynnin ja verkkomarkkinoinnin opintoja liikkeenjohdon optimoimiseksi. Verkkojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma O piskelijoille, joiden tavoitteena on tulla tietoturvan ja verkkoteknologian ammattilaisiksi sekä vanhemmiksi ohjelmistosuunnittelijoiksi. Kehitä tietoturvanhallintajärjestelmiä, I T-koulutusjärjestelmiä sekä verkkosovelluksia. Sisältöpohjaisen liiketoiminnan koulutusohjelma piskelijoille, jotka haluavat animeen ja videopeleihin liittyvän liiketoiminnan erityisosaajiksi. N eon Genesis E vangelionin kehittäneen Gainax C o., L td. -studion perustajan Y asuhiro Takedan luennot ovat aina suosittuja. P rofessori Takeda, joka toimii edelleen animealan eturintamassa, kertoo animen suunnittelusta, tuottamisesta ja mainostamisesta, ja lisäksi hän jopa tuottaa kursseillaan aitoa animesisältöä. Japanilainen anime on saanut kansainvälistä tunnustusta teknisestä toteutuksestaan ja ilmaisuvoimastaan. Japanilaiset videopelit ovat myös ensiluokkaisia, ja niitä pelataankin ympäri maailman. I T monimutkaistuu jatkuvasti ( erityisesti verkkoliiketoimintateknologian levitessä) ja uuden, perinteiseen verrattuna korkeamman tason I T: n ( I C T) esiin astuminen on yksi teollisen maailman kohtaamista haasteista. Suuntauksena on erityisesti I T: n hyödyntäminen liiketoiminnan tukemisen lisäksi korkean tason liiketoimintastrategioiden kehittämisessä. Tämä johtaa I T: n käyttöönottoon liikkeenjohdon Tietohallintojohtaja (CIO) Yritysten tietotekniikan käyttöönoton lisääntyessä ja IT:n tullessa yhä olennaisemmaksi osaksi liikkeenjohdon hallintaa yritysten kysyntä IT-strategioita suunnitteleville ja yrityksen johtamiseen osallistuville tietohallintojohtajille jatkaa kasvamistaan. Tietohallintojohtajat ovat huippuammattilaisia, jotka osallistuvat yrityksen johtamisstrategioiden suunnitteluun, kehittävät tietohallintostrategioita, joiden avulla luodaan mainitut j o h t a m i s s t r a t e g i a t mahdollistava ympäristö, ja muuttavat yrityksessä jo olevan hallinnoinnin tietotaidon tehokkaiksi tietojärjestelmiksi. Projektipäällikkö Projektipäällikön rooli on tärkeä, sillä hän johtaa tietotekniikan käyttöönottoa edistäviä projekteja. Projektipäälliköt ovat huippuammattilaisia, jotka keskittyvät sisäisten hallinnointiresurssien tehokkaaseen käyttöön ja osaavat myös käyttää ja optimoida niitä kattavasti sekä ottavat käyttöön uusimman tietoteknologian oikeaan aikaan. Näin ollen projektipäälliköiden tulee hallita kattavasti sekä tietotekniikka että liikkeenjohtaminen. Projektipäälliköt osallistuvat myös usein osastojenvälisiin projekteihin, joihin osallistuu useita ihmisiä eri tehtävistä, joten lisäksi heiltä vaaditaan myös huipputason viestintä- ja johtamiskykyjä. korkeimmilla tasoilla, ja sen parissa työskenteleviltä henkilöiltä odotetaan korkeaa tieto- ja taitotasoa mutta lisäksi myös hyvää johtamisosaamista. KC GI on kehittänyt opetussuunnitelmat, joiden tarkoituksena on tuottaa alalla tarvittavia I T-ammattilaisia. KC GI : stä valmistuneiden oletetaan työskentelevän esimerkiksi seuraavanlaisissa I T-alan työtehtävissä. Vanhempi ohjelmistosuunnittelija, verkkojärjestelmäsuunnittelija Vanhemmat ohjelmistosuunnittelijat avustavat projektipäälliköitä ja johtavat lisäksi omia projektejaan. Heidän tulee olla perillä teknologian lisäksi myös hallinnointiin liittyvistä asioista, kuten kulujen- ja työnkulunhallinnasta. Verkkojärjestelmäsuunnittelijat noudattavat projektipäälliköiden ja vanhempien ohjelmistosuunnittelijoiden antamia ohjeita ja työskentelevät järjestelmien kehityksen parissa hyödyntäen uusimpia IT-taitoja. Järjestelmäintegraatiokonsultti Verkkomarkkinoinnin ammattilainen Järjestelmäsuunnittelija Japanissa on kasvava tarve IT-osaamista yrityksiin tuoville ulkoisille konsulteille, sillä yrityksen sisäinen IT-osaaminen on usein puutteellista. Järjestelmäintegraatiokonsultit ovat huippuammattilaisia, jotka tarjoavat konsultointipalveluita asiakasyrityksen järjestelmänsuunnitteluun yrityksen tarpeiden mukaisesti ja joilla on riittävät taidot toteuttaa yritysten välille yhteyksiä, jotka auttavat niitä menestymään nykypäivän kilpailuhenkisessä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Järjestelmäintegraatiokonsultin tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet ja vastata niihin, sekä heillä tulee olla hyvät IT-, viestintä- ja hallinnolliset valmiudet. Verkkomarkkinoinnin ammattilaiset ovat huippuosaajia, jotka hallitsevat sähköisen kaupankäynnin ja osaavat luoda siihen vaadittavia sivustoja ja luonnostella strategioita verkon kautta tarjottaville palveluille sekä hallitsevat markkinointitekniikat, joita vaaditaan kuluttajien verkkokäyttäytymisen ymmärtämiseen. Verkkomarkkinoinnin ammattilaisilla tulee olla erinomaiset tiedot liiketoiminnasta sekä kattavat tiedot ja taidot verkkoihin liittyvistä asioista, kuten jakelujärjestelmistä ja verkkoturvallisuudesta. Järjestelmäsuunnittelijat ovat huippuammattilaisia, jotka analysoivat yritysten IT-strategioihin liittyviä ongelmia, kehittävät puitteet ratkaisujen löytämiseksi ja suunnittelevat uusia järjestelmäarkkitehtuureja, joihin sisältyvät yhä monimutkaisemmat jo olemassa olevat järjestelmät. Järjestelmäsuunnittelijat ovat keskeisessä roolissa yhdistämässä yritysten strategiasuunnitelmat varsinaiseen järjestelmän kehittämiseen. Näin ollen heillä tulee olla IT-taitojen lisäksi myös kattava tietämys liiketoiminnasta, hallinnosta ja johtamisesta. 8 9

7 Oppimisympäristö Käytännönläheinen oppimisympäristö, jossa hyödynnetään maailmanluokan liiketoimintajärjestelmiä Opetussuunnitelman rakenne IT- ja johtamistaitojen hankkiminen SAP-koulutusjärjestelmä Todellisten käytännön taitojen kehittäminen SAP:n ERP-kokonaisuudella Perinteisten yliopistojen ja jatko-opetuslaitosten IT-opetuksessa ei yleensä huomioida kysymystä "miten tätä voi hyödyntää liiketoiminnassa?" Aikaisemmin ei ole ollut sopivaa oppimisympäristöä, jota voisi hyödyntää oikean elämän tietotekniikassa ja oikeassa yritystoiminnassa. KCGI käyttää ERP-toiminnanohjausjärjestelmää (Enterprise Resource Planning) saksalaiselta SAP AGyritykseltä, joka on yksi maailman johtavista ERPratkaisujen toimittajista, ja tarjoaa näin käytännöllisen opetus- ja tutkimusympäristön korkeatasoisen ja osaavan Tukijärjestelmä IT-henkilöstön kouluttamiseen. Kyseinen ERP-järjestelmä on käytössä yli yrityksessä maailmanlaajuisesti, ja jo pelkästään Japanissa sen markkinaosuus on yli 50 %. Perinteisesti akateemiset instituutiot ovat käyttäneet järjestelmää liikkeenjohdon ja tiedonhallinnan opettamiseen. Eräs KCGI:n erikoisuuksista on kuitenkin se, että vain KCGI, joka on Japanin ensimmäinen ammatillinen IT-alan jatko-opiskelulaitos, käyttää kyseistä ohjelmistoa tarjotakseen todellista ERP-ammattilaisten koulutusta, johon sisältyy järjestelmän kehittäminen. Uuden sukupolven koulutusjärjestelmä verkossa opiskeltavat kurssit Muiden maiden, Sapporon ja Tokion yhdistäminen Kiotoon opiskele missä vain, milloin vain KCGI:n opetussuunnitelmat on suunniteltu niin, että opiskelijat voivat suorittaa kursseja systemaattisesti eri vaiheissa oppiakseen taidot, joita huipputason IT-ammattilaiselta vaaditaan. Opiskelijat suorittavat pakollisia kursseja (kuten Johdatus verkkoliiketoimintaan ja Johtamisteoria A ja B) tullakseen huipputason verkkoliiketoiminnan ammattilaisiksi ja oppiakseen verkkoliiketoiminnan olennaisimmat tiedot. Lisäksi KCGI tarjoaa valmistavia kursseja (kuten Edistyneet tietokonejärjestelmät ja Johdatus tietokantoihin), jotta myös ne opiskelijat, joilla ei ole IT-taustaa, voivat edetä opinnoissaan vaivatta. Lisäksi opiskelijat valitsevat tietyn määrän pakollisia ja valinnaisia opintoja taustansa ja tavoitteidensa mukaan. Nämä kurssit on jaettu kolmeen kategoriaan, jotka on esitelty alla. IT-opintojen peruskurssit IT-peruskurssit perustuvat verkkopainotteiseen ACM-malliin (Association for Computing Machinery), ja ne koostuvat peruskursseista, jotka on suunniteltu niin, että opiskelijat ymmärtävät tärkeimmät teknologiat, kuten järjestelmäsuunnittelun, tietokannat, verkkojen toiminnan ja ohjelmoinnin sekä teoreettisista ja käytännönläheisistä kursseista, kuten verkko-optimoinnin teoria, Tietoturva/PKI, syventävä ohjelmistonkehitys, syentävä systeemiteoria, Visuaalinen prosessointi ja Tiedonlouhinnan teoriat. Verkkoliiketoiminnan peruskurssit Verkkoliiketoiminnan peruskurssit on koottu viidestä monipuolisesta kurssiryhmästä, jotka liittyvät johtamisen erikoisosaamiseen ja verkkoliiketoimintaan: 1) Johtamisympäristö ja liiketoimintastrategia, 2) sisällöntuotanto, 3) liikkeenjohto, 4) projektinhallinta ja 5) kasvatustiede. Johtamiskurssien lisäksi näille ydinkursseille on ominaista se, että johtajien kouluttamiseksi niihin sisällytetään yritysten sisäiseen koulutukseen perustuvaa pedagogista asiantuntemusta. Sisällöntuotantoon liittyvät kurssit ovat olleet viime vuosina tärkeä aihe, ja myös ne kuuluvat ydinkurssien joukkoon. Uravalmiuksia parantavat kurssit Uravalmiuksia parantavat kurssit ovat kursseja, joiden tarkoituksena on kehittää kykyä suunnitella ja toteuttaa projekteja ja kursseja, jotka on suunniteltu kehittämään vain KCGI:lle ominaisia huippuammattilaisia. Nämä ydinkurssit tuottavat luovaa henkilöstöä, jolla on kattavat tekniset taidot, kyky nähdä asiat monesta näkökulmasta ja tehdä joustavia ja hyviä päätöksiä sekä johtamistaito, jonka avulla projektit saadaan toteutettua. KCGI mahdollistaa reaaliaikaiset kurssit linkittämällä Sapporon ja Tokion Kiotoon uusimmalla verkko-opiskelujärjestelmällä (synkronisoitu verkko-opiskelu). Lisäksi opiskelijat voivat opiskella missä ja milloin tahansa internetin välityksellä, kun opiskeltava sisältö on tallennettu KING-LMS-järjestelmään* (asynkroninen verkko-opiskelu). *KING-LMS (KCG Information Network Galaxy-Learning Management System): KCGI:n patentoitu opintojenhallinta- ja tukijärjestelmä, joka mahdollistaa vapaan opiskelun. Myös kiireiset työssä käyvät aikuiset voivat opiskella helposti Viime vuosina yhä useampi työssä käyvä aikuinen on halunnut parantaa taitojaan ja vaihtaa uraa opiskelemalla työssäkäynnin ohella. KCGI:n opiskelun tukijärjestelmä auttaa tällaisessa tilanteessa olevia opiskelijoita tasapainottamaan työssäkäynnin ja opiskelun ja avaa tien webliiketoiminnan ammattilaisuuteen. Iltaluennot Monet luennot pidetään arki-iltaisin ( ) ja lauantaisin ( ), jotta myös työssä käyvät aikuiset voivat osallistua niille helpommin. Myös pelkästään verkko-opiskelu ja iltaluentojen suorittaminen on mahdollista. Pitkäaikainen opiskelu KCGI:llä on myös pidemmän aikavälin opiskelujärjestelmä työssä käyville aikuisille, jotka jatkavat työskentelyä opintojensa ohella. Opiskelijat voivat pidentää opintojensa kestoa etukäteen toimitetulla hakemuksella, jolloin he voivat suorittaa kursseja systemaattisesti tavallista pidemmällä aikavälillä. Tähän järjestelmään hyväksytyt opiskelijat voivat valmistua maksamalla vain kahden vuoden lukukausimaksun suuruisen summan opintojen varsinaisesta kestosta riippumatta. Verkkoliiketoiminnan peruskurssit Liikkeenjohto Yritysten tietojärjestelmät Järjestelmäintegraatio ja verkkoliiketoiminta Syventävä liiketoimintatilastotiede Tuotantojärjestelmätekniikka Kirjanpitojärjestelmien kehittäminen Myynti- ja jakelujärjestelmien kehittäminen Kasvatustiede Johtamisteoria Ohjaava suunnittelu verkko-opiskelussa Kansainvälinen vertaileva tutkimus koulujen ja yritysten opetustoiminnassa Tekniset viestintätaidot Verkko-opiskelujärjestelmien perusteet Syv. tietokonejärjestelmät Tietokantateknologian perusteet Johd. verkkoteknologiaan Käytännön pilvipalvelut Verkko-optimointiteoria Syv. tietokantojen hallinta Syventävät opinnot verkkotyöskentelyn ja tietotekniikan toimintatavoissa IT-alkeet Tietojärjestelmät ja datan analysointi Johdatus verkkoliiketoimintaan Tietoturvallisuus/PKI IT-peruskurssit Oliopohjainen järj.suunnittelu Verkkopalveluiden kehittäminen Tiedon käsittely ja louhinta Web-ohjelmoinnin perusteet Syventävä web-ohjelmointi Projektinhallintatekniikat Visuaalinen kuvankäsittely Syventävä ohjelmistonkehitys Syventävät IT-kurssit IT-peruskurssit Tiedonlouhinnan teoriat Syventävä systeemiteoria Verkkoliiketoiminnan ydinkurssit Liiketoimintaympäristö, strategia Syventävä yrityshallinto Sähköisen kaupankäynnin metodologiat Verkkoliiketoimintastrategiat ja -markkinointi Immateriaaliomaisuuslait Erikoistumisopinnot: animen suunnittelu, tuotanto ja promootio Erikoistumisopinnot: sisällöntuotanto IT-alan nykyongelmat Sisällöntuotanto Mediasisällöntuotanto Kohtausten käsikirjoittaminen ja kuvakäsikirjoitus Instruktiivinen animaationtuotanto Projektinhallinta IT-liiketoimintaneuvottelu Yrittäminen ja liiketoimintamallit Uravalmiuksia parantavat kurssit Verkkoliiketoimintajärjestelmien perusteet MS-seminaari I MS-seminaari II tai MS-tutkimusprojekti Valmistuminen: Tietohallintojohtaja, yrittäjä, konsultti, sähköisen kaupankäynnin asiantuntija, IT-suunnittelija 10 11

8 Opetushenkilökunta KCGI:n jokaista opetushenkilökunnan jäsentä kohti on alle 10 opiskelijaa. Koska KCGI:n tavoitteena on kouluttaa kansainvälisellä IT-alalla menestyviä johtajia, on sen kansainvälinen opetushenkilökunta koottu maailmanluokan asiantuntijoista tietotekniikan, liikkeenjohdon ja pedagogian aloilta sekä käytännöntason asiantuntijoista, jotka ovat suunnitelleet ja toteuttaneet IT-strategioita suurissa yrityksissä. Henkilökunnan tavoitteet KCGI on toteuttanut oppimisympäristön, missä jokainen opiskelija voi opetushenkilökunnan tuella opiskella omiin tulevaisuudensuunnitelmiinsa parhaiten sopivalla tavalla. KCGI:n opetushenkilökunnalla on kaksi erittäin tärkeää tehtävää. Ensinnäkin KCGI:n henkilökunta toimii opetusresurssina. Yoichi Terashita Professori Vararehtori Luonnontieteiden kandidaatti, Kioton yliopisto Filosofian tohtori, Iowan yliopisto, Yhdysvallat Emeritusprofessori, Kanazawan teknologiainstituutti Entinen Thaimaan JICA-asiantuntija (Japan International Cooperation Agency, Japanin kansainvälisen yhteistyön virasto) Shigeru Eiho Professori Vararehtori Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto Tekniikan tohtori, Kioton yliopisto Emeritusprofessori, Kioton yliopisto Ent. puheenjohtaja, Institute of Systems, Control and Information Engineers (järjestelmä-, valvonta- ja tietotekniikkainsinöörien instituutti) Neuvoston jäsen, Institute of Systems, Control and Information Engineers Esimies, Japanese Society of Medical Imaging Technology (JAMIT, Japanin lääketieteellisen kuvantamisteknologian seura) Jäsen, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers Peter G. Anderson Professori Luonnontieteiden kandidaatti, Massachusetts Institute of Technology (MIT, Massachusettsin teknologiainstituutti), Yhdysvallat Filosofian tohtori, MIT Entinen vanhempi ohjelmoija, Computer Division of RCA. Emeritusprofessori, Rochesterin teknologiainstituutti, tietojenkäsittelytiede, Yhdysvallat Maya Bentz Professori Humanististen tieteiden kandidaatti, Tbilisin valtion yliopisto, Georgia Kasvatustieteiden tohtori, opettajainkoulutuslaitos, Columbian yliopisto, Yhdysvallat Vieraileva luennoija, Purduen yliopisto, Yhdysvallat Entinen kv. projektikoordinaattori, etäopiskeluprojekti, Columbian yliopisto William K. Cummings Professori Humanististen tieteiden kandidaatti, Michiganin yliopisto, Yhdysvallat Filosofian tohtori, Harvardin yliopisto, Yhdysvallat Kansainvälisen koulutuksen professori, George Washington -yliopisto, Yhdysvallat Akira Hasegawa Professori Opiskelijoille opetushenkilökunta on yksi oppimisresurssi, aivan kuten oppikirjat, tutkielmat, kenttäkokemus, kurssitoverit ja erilaiset opetusmateriaalit. Opiskelijat voivat oppia tavoitteidensa saavuttamiseen vaaditun tiedon opetushenkilökunnalta. KCGI:n opetushenkilökunnan toinen tehtävä on toimia opintokoordinaattoreina. Henkilökunta suunnittelee ja vakiinnuttaa oppimisprosessin ja näin helpottaa opintojen sisällön ymmärtämistä. Opintokoordinaattoreina opetushenkilökunnan tehtäviin kuuluu opiskelijoiden tutustuttaminen erilaisiin opiskeluresursseihin. Me KCGI:ssä uskomme, että opetushenkilökuntamme tulee täyttää nämä roolit ja tarjota täysi tukensa, jotta jokainen opiskelija voi saavuttaa opiskelutavoitteensa. Luonnontieteiden kandidaatti, Rochesterin teknologiainstituutti, Yhdysvallat Luonnontieteiden maisteri, Rochesterin teknologiainstituutti, Yhdysvallat Suunnittelujohtaja: International Development of Computer Education (NPO) Akira Hasegawa Professori Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto SAP Certified Solution Consultant Entinen työnantaja: IBM Japan, Ltd. Tsuneo Imai Professori Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto Tekniikan maisteri, Kioton yliopisto Entinen päällikkö, Systems Division, Fujitsu Ltd. Ent. varapuheenjohtaja, Fujitsu Learning Media Co. Varapuheenjohtaja, Japan E-Learning Association (Japanin verkko-oppimisen liitto) Hiroyuki Ito Professori Taloustieteiden kandidaatti, Hokkai-Gakuen-yliopisto Hokkaidon yliopistossa työskentelynsä jälkeen perusti Crypton Future Media Inc.:n vuonna Yrityksen toimitusjohtaja. Loi Miku Hatsune -hahmon. Nobuyuki Kambara Professori Humanististen tieteiden kandidaatti, Sophian yliopisto Kasvatustieteiden maisteri, New Yorkin osavaltion yliopisto, Buffalo, New York, Yhdysvallat Filosofian tohtori, New Yorkin osavaltion yliopisto, Buffalo, New York, Yhdysvallat Työskenteli aiemmin Sumitomo Heavy Industries, Ltd.:ssä Aiempi kansainvälisen kasvatuksen harjoittelija, julkisen koulutoimen virasto, Wisconsin Tutkimusassistentti, New Yorkin osavaltion yliopisto, Buffalo, New York Aiempi päällikkö, koulutuspolitiikan tutkimuksen osasto, Japanin opiskelijapalveluiden järjestö Entinen apulaisprofessori ja kansainvälisten koulutusohjelmien johtaja, Niigatan yliopiston luonnontieteiden ja teknologian maisterikoulu Entinen apulaistutkija, Korkea-asteen koulutuksen tutkimusinstituutti, Hiroshiman yliopisto Entinen professori ja johtaja, Kansainvälisen vaihto-opiskelun edistämiskeskus, Hiroshiman kaupunginyliopisto Masanori Kanazawa Professori Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto Tekniikan tohtori, Kioton yliopisto Emeritusprofessori, Kioton yliopisto Ent. projektijohtaja, integroitujen tietoverkkojen tutkimus ja kehittäminen, Kioton yliopisto Ent. projektijohtaja, National Computing Centers for Common Use by TSS (kansalliset tietokonekeskukset yhteiskäyttöön) Ent. puheenjohtaja, Scientific System Study Group (tietojenkäsittelyn opintoryhmä) Hideaki Kashihara Professori Tekniikan kandidaatti, Osakan prefektuurin yliopisto Tekniikan maisteri, Osakan prefektuurin yliopisto Tekniikan tohtori, Okayaman yliopisto Sertifioitu ammatti-insinööri, MOT ja tietotekniikka Sertifioitu IT-koordinaattori Ent. projektipäällikkö, Dainippon Screen MFG, Co., Ltd. Akihiro Kimura Professori Luonnontieteiden kandidaatti ja luonnontieteiden maisteri, Kioton teknologiainstituutti Tekninen insinööri (verkot, tietoturva) Rehtori, Kyoto Computer Gakuinin Rakuhoku-kampus Hallituksen jäsen, Japanin tietojärjestelmäliitto Hiromi Kitayama Professori Jäsen, Japanin tietojärjestelmäliitto Johtava liikkeenjohdon konsultti, comway co.ltd. Neuvonantaja, ALBASU Co.Ltd. Neuvonantaja, Kioton prefektuurin tietoteknisten toimialojen liitto Professori, Kyoto Computer Gakuin Perustaja ja ensimmäinen vastaava johtaja, KEISHIN SYSTEM RESEARCH CO.LTD. Ent. hallituksen puheenjohtaja, Kioton tietotekniikkaliitto Ent. toimitusjohtaja, ALPHALINE CO.,LTD Hong Seung Ko Professori Tekniikan kandidaatti, Tong Gok -yliopisto, Korea Tekniikan tohtori, Kioton yliopisto Ent. tietostrategiapäällikkö, Samsung Electronics Co., Ltd. Ent. toimitusjohtaja, Harmony Navigation, Co., Ltd. Teknisen komitean jäsen, CALS/EC Association, Etelä-Korea 12 13

9 Opetushenkilökunta Meihui Li Professori Koulutus: Varhaiskasvatuksen laitos, Shenyang normaaliyliopisto Ent. rehtori, Dalian Shipbuilding Industry Companyn päiväkoti Ent. jäsen, The Association for Science and Technology of Dalian Shipbuilding Industry Company (Dalian Shipbuilding Industry Companyn tiede- ja teknologiaseura) Ent. Japanin 2. osaston johtaja, kansainvälinen opiskelupalvelukeskus, Dalianin ulkomaisten kielten yliopisto Ent. varajohtaja, Dalian Shihua kansainväliset opiskelijapalvelut Ent. pääjohtaja, Dalianin toimisto, Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu Ent. pääjohtaja, Dalianin toimisto, SUBARU Automobile Engineering College (SUBARUn autoteknologian korkeakoulu) Hallituksen jäsen, Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu Jäsen, Kiinan itsenäisten instituuttien tietohallinnon liitto Fei Liu Professori Tekniikan maisteri, Kioton teknologiainstituutti (tietojenkäsittelytiede) Vararehtori, Kyoto Computer Gakuinin Kamogawa-kampus Vieraileva professori, Kiinan teollisuuden edunvalvontainstituutti Vieraileva professori, Kiinan humanististen tieteiden keskusakatemia Vieraileva professori, Pekingin ammattikorkeakoulu Vieraileva professori, Pekingin kaupungin yliopisto Vieraileva professori, Kiinan ammatillisen koulutuksen yhdistys Vieraileva professori, Committee of Compilation and Evaluation of New Teaching (uusien opetusmetodien arviointikomitea) laatinut oppimateriaaleja ammatillista koulutusta varten Kiinassa Masanobu Matsuo Professori Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto Luonnontieteiden maisteri, Kalifornian yliopisto, Santa Barbara Filosofian tohtori, Kalifornian yliopisto, Santa Barbara Ensimmäinen ohjelmistotutkimuksen osaston edustaja, Sumitomo Electric Industries Ltd. Yhdysvallat. Lähdettyään yrityksestä hän perusti Twin Sun Inc.:in (nykyinen Open Axis Inc.) Yhdysvalloissa. Toimitusjohtajana hän on vienyt läpi useita laajoja ohjelmistokehitys- ja suunnitteluhankkeita, terveydenhoitoalan ohjelmistokehitystä ja konsultointia. Nitza Melas Professori Cirque du Soleil n päälaulaja Laulaja, lauluntekijä Entinen lehtori, Musicians Institute (muusikkoinstituutti), Kalifornia, Yhdysvallat Hän on voittanut Los Angelesin maailmanmusiikkipalkinnon, Hollywoodin maailmanmusiikkipalkinnon, DEKA Awardin ja monia muita palkintoja. Hänen ääntään voi kuulla japanilaisten yritysten mainoksissa, kuten SXL Home Co. Ltd ja TOYOTA Motor Corporation. Masayasu Morita Professori Humanististen tieteiden kandidaatti, Berkeleyn yliopisto, Kalifornia, Yhdysvallat Kasvatustieteiden maisteri, Harvardin yliopisto, Yhdysvallat Filosofian maisteri, Cambridgen yliopisto, Iso-Britannia Hallituksen jäsen, ALC PRESS, Incorporated Toimitusjohtaja, Hitomedia Inc. Sonoyo Mukai Professori Luonnontieteiden kandidaatti ja astrofysiikan tohtori, Kioton yliopisto Ent. professori, Kanazawan teknologiainstituutti Ent. professori, Luonnontieteiden ja teknologian laitos, Kinkin yliopisto Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja, Japanin kaukokartoitusseura Auditoija ja pysyvä puheenjohtaja, Japanin aerosolitutkimuksen ja -teknologian seura Japanin tieteenedistämisyhdistyksen erityiskomitean jäsen Aasian ja Tyynenmeren alueen kaukokartoituskomitean jäsen Graduate Women In Science -komitean (akateemisesti koulutetut naiset) jäsen, Japanin osasto Tadashi Mukai Professori Luonnontieteiden kandidaatti, fysiikan maisteri ja fysiikan tohtori, Kioton yliopisto Emeritusprofessori, Koben yliopisto Jäsen, Kansainvälinen tähtitieteellinen unioni (IAU) Erikoisjäsen, Japanin tähtitieteellinen yhdistys (ent. sivukonttorin puheenjohtaja) Jäsen, Japanin planeettatutkimuksen yhdistys (ent. puheenjohtaja) Hallituksen puheenjohtaja, Nishi-Harima tähtitieteellinen observatoriopuisto Ent. professori, Kanazawan teknologiainstituutti Ent. professori, Koben yliopisto Ent. vieraileva professori, Japanin avaruusjärjestö Ent. johtaja, Koben yliopiston planeettatutkimuksen keskus Shozo Naito Professori Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto Tekniikan maisteri, Kioton yliopisto Ent. päätutkija, NTT Information Sharing Platform Laboratories Apulaisprofessori, Korean tietoturvallisuusvirasto Yumi Nakagawa Professori Kotimaantutkimuksen kandidaatti, Kioton prefektuurin yliopisto Career Development Advisor (CDA) (uraohjaaja) Jäsen, Japan Career Development Association (Japanin urakehitysliitto) Uraohjaaja, Association for Technical and Career Education (Teknisen ja työelämäkasvatuksen liitto) Rehtori, Kyoto Computer Gakuinin Kamogawa-kampus Johtaja, Kyoto Computer Gakuinin Kamogawa-kampuksen opiskelijapalveluiden toimisto Paikallisten nuorten tukija, Kioton prefektuuri Huumeidenvastaisen työn kouluttaja, Kioton prefektuuri Ravitsemusterapeutti Ent. rehtori, Kyoto Computer Gakuinin Rakuhoku-kampus Entinen terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriön neuvonantaja On-line counseling for working young people project" (Online-neuvonta työssä käyville nuorille -projekti) Masaki Nakamura Professori Taloustieteiden kandidaatti, Aoyama Gakuin -yliopisto Työskenneltyään Nihon Unisys, Ltd.:ssä perusti dgic Inc.:n vuonna Yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja. Pääjohtaja, Hokkaido Computer-related Industrial Health Insurance Union (Hokkaidon tietokoneteollisuuden sairausvakuutusunioni) Puheenjohtaja, Hokkaido Information system Industry Association (Hokkaidon tietotekniikkateollisuuden liitto) Puheenjohtaja, Japanin informaatioteollisuuden liitto Yasuhiro Noishiki Professori Tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatti, Ritsumeikanin yliopisto Entinen työnantaja: Hewlett-Packard Development Company, L.P. Toshio Okamoto Professori Kasvatuspsykologian maisteri, Tokyo Gakugei -yliopisto Tekniikan tohtori, Tokion teknologiainstituutti Emeritusprofessori, Sähköisen viestinnän yliopisto Ent. akateeminen johtaja, ent. tietojärjestelmätieteiden ja vaihto-opiskelukeskuksen johtaja, Sähköisen viestinnän yliopisto Puheenjohtaja, Japanese Association for Education of Information Studies (Japanin tietotekniikan opetuksen liitto) Ent. puheenjohtaja, Japanese Society for Information and Systems in Education (Japanin tietotekniikkaa opetuksessa edistävä liitto) Ent. hallituksen jäsen, Japan Society for Educational Technology (Japanin opetusteknologialiitto) Puheenjohtaja, e-learning AWARD -palkintokomitea Jäsen, The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (Sähkö-, tietotekniikka- ja viestintäinsinöörien instituutti) Puheenjohtaja, ISO/SC36-WG2 IPSJ Contribution Award palkinto, Japanin tietotekniikan liitto Kazuyuki Sakka Professori Luonnontieteiden kandidaatti, Kioton yliopisto Luonnontieteiden tohtori, Kioton yliopisto Ent. osa-aikainen luennoija, Kioton yliopisto Eiki Satomi Professori MBA-tutkinto, Otarun liiketalouden yliopisto Työskenneltyään yrityksissä Nanko Building Ltd. ja DATT, Ltd. (nykyinen DATT JAPAN INC.) perusti Media Magic Co., Ltd.:n vuonna Yrityksen puheen- ja pääjohtaja. Varapuheenjohtaja, Hokkaido Information System Industry Association (Hokkaidon tietotekniikkateollisuuden liitto) Edustaja, Hokkaido Mobile Content Promotion Council (Hokkaidon mobiilin sisällön edistämisen neuvosto) Ensimmäinen jäsen, Sapporo Chamber of Commerce and Industry (Sapporon teollisuus- ja kauppakamari) The 2nd Hokkaido IT strategy Examination Committee (Toinen Hokkaidon IT-strategian tutkimuskomitea) Masaya Takeda Professori Maataloustieteen kandidaatti, Rakuno Gakuen -yliopisto Kanslian johtaja, All Nippon Information Industry Association Federation (Japanin informaatioteollisuuden liitto) Paikallisen informaatioalueen työvoiman työryhmän jäsen, The Association for Promotion of Public Local Information and Communication (Julkisen paikallisen viestinnän edistämisen yhdistys) Kanslian johtaja, The Association for Conservation of Environment in Hokkaido (NPO) (Hokkaidon ympäristönsuojeluliitto) Kanslian johtaja, Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulun Sapporon satelliittikampus Yasuhiro Takeda Professori GAINAX Co., Ltd.:n ohjaaja, animaatiotuotannon pääkonttorin toimitusjohtaja GAINAX tuottaa useita japanilaista ANIME-alaa edustavia animaatioteoksia, mukaan lukien Neon Genesis EVANGELION. Prof. Yasuhiro Takeda on kuulunut GAINAXin hallitukseen sen perustamisesta lähtien. Masayoshi Tezuka Professori Tekniikan kandidaatti, Osakan yliopisto Tekniikan maisteri, Osakan yliopisto Ent. erikoistutkija, Fujitsu Laboratories Ltd. Ent. pääjohtaja, Fujitsu Institute of Management Ltd. Ent. apulaisprofessori, tietojenkäsittelytiede, Kanazawan teknologiainstituutti Harufumi Ueda Professori Tekniikan kandidaatti, Osakan kaupungin yliopisto Ent. johtaja, Sanyo Electric Co.:n MIS Division Puheenjohtaja, NAIS (tietojärjestelmäliiton Japanin osasto) 14 15

10 Opetushenkilökunta Professori Koji Ueda Johtaja, Verkkoliiketoimintateknologian koulutusohjelma Tekniikan kandidaatti, Kansain yliopisto Tekniikan maisteri, Kansain yliopiston tutkijakoulu Luonnontieteiden maisteri, tietojenkäsittelytiede, Rochesterin teknologiainstituutti, Yhdysvallat Aiempi työnantaja: Matsushita Electric Works, Ltd. JICA:n (Japan International Cooperation Agency) Mosambikin asiantuntija (ICT) Milan Vlach Professori Luonnontieteiden kandidaatti, Kaarlen yliopisto, Tšekin tasavalta Luonnontieteiden tohtori, Kaarlen yliopisto, Tšekin tasavalta Filosofian tohtori, Kaarlen yliopisto, Tšekin tasavalta Luonnontieteiden tohtori, Tšekin tasavallan tiedeakatemia Ent. tietojenkäsittelytieteen professori, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST, Japanin tieteen ja teknologian jatko-opiskeluinstituutti) Akiyoshi Watanabe Professori Tekniikan kandidaatti, Hokkaidon yliopisto Tekniikan maisteri (sovellettu järjestelmätiede), Kioton yliopisto Ent. jäsen, Nakamichi Ltd. Katsumasa Watanabe Professori Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto Tekniikan tohtori, Kioton yliopisto Ent. apulaisprofessori, Kioton yliopisto Ent. professori, Fukuin yliopisto Ent. professori, Naran tiede- ja teknologiainstituutti Jäsen, Japanin tietotekniikan liitto Keiichi Yamagata Professori Tekniikan kandidaatti, Kioton yliopisto Tekniikan tohtori, Osakan yliopisto Emeritusprofessori, Hiroshiman yliopisto Ent. puheenjohtaja, Chugokun osasto, Japanin tietotekniikan liitto Tomihiko Yoshida Professori Kauppatieteiden kandidaatti, Kansain yliopisto SAP-valtuutettu rahoituksen ja kirjanpidon konsultti Salesforce.com-valtuutettu konsultti Ent. pääjohtaja, Echo Systems Inc. Keiji Emi Apulaisprofessori Luonnontieteiden kandidaatti, Kioton yliopisto Humanististen ja ympäristötieteiden tohtori, Kioton yliopisto Ent. kokopäiväinen luennoija, Kanazawan teknologiainstituutti William Allan Kotas Apulaisprofessori Humanististen tieteiden kandidaatti, Ohion yliopisto, Yhdysvallat MBA-tutkinto, Kelloggin johtamiskorkeakoulu, Northwesternin yliopisto, Yhdysvallat Ent. markkinointipäällikkö, United Airlines/Galileo International Ent. markkinointikonsultti, Banco de Chile, Chile Ent. professori, Kaarlen yliopisto, Tšekin tasavalta Ent. osastonpäällikkö, Marketing and Business Development, Aeroperu, Peru Perustaja ja projektipäällikkö, Copernico LLC, Yhdysvallat Dosentti, Florida Atlantic -yliopisto, Yhdysvallat Hao Lee Apulaisprofessori Luonnontieteiden kandidaatti, Kansallinen Chung Hsing -yliopisto, Taiwan Taloustieteiden tohtori, Kioton yliopisto Yi Li Apulaisprofessori Humanististen tieteiden kandidaatti, Pekingin kieliyliopisto Tietotekniikan maisteri, Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu Ent. luennoija, Dalianin ulkomaisten kielten yliopisto Entinen työntekijä, AD Laboratories Co. Ltd., hallituksen jäsen Ent. osa-aikainen luennoija, kirjeyliopisto, Aichi Sangyo -yliopisto Kengo Onishi Apulaisprofessori Arkkitehtuurin kandidaatti, Kansain yliopisto Hallituksen jäsen, Onishi Building Co.Ltd. Pätevöity ensimmäisen luokan arkkitehti Hätätilanteiden riskien analysoija, Kioton prefektuuri Maanjäristyksen kestävien rakennusten arvioija, Kioton prefektuuri 22. puheenjohtaja ja auditoija, General Constructors Association of Kyoto Young People Section (yleisen rakentajaliiton Kioton nuorten osasto) Perustaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja, Kyoto Keikan Forum (NPO) Auditoija, Kioton kansainvälinen nuorkauppakamari Perustaja ja ensimmäinen edustaja, Kinomachidukuri Conference (NPO) 31. puheenjohtaja, Japan Construction Club Kyoto Construction Club (Japanin ja Kioton rakentajat) Ent. työnantaja: MITSUIHOME CO.LTD. Sandeep Shah Apulaisprofessori Luonnontieteiden kandidaatti, Houstonin yliopisto, Yhdysvallat MBA-tutkinto, Kelloggin johtamiskorkeakoulu, Northwesternin yliopisto, Yhdysvallat Ent. Development Engineer, Input/Output, Inc., Yhdysvallat Ent. Business Development Manager, Pc Point, Intia Tutkija, Kelloggin johtamiskorkeakoulu, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus, Yhdysvallat Atsushi Tabuchi Apulaisprofessori Tekniikan kandidaatti ja sähkötekniikan maisteri, Kioton yliopisto Ent. jäsen, NEC Central Research Laboratory (NEC:n tutkimuslaboratorio) Ryoko Takahashi Apulaisprofessori Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri, Doshishan yliopisto Valmistunut Kyoto Computer Gakuinista Luonnontieteiden maisteri, tietotekniikka, Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu Akihiko Takeda Apulaisprofessori Eläinlääketieteen maisteri, maataloustieteiden laitos, Nihonin yliopisto Eläinlääkäri System Engineer, Hitachi corporation group e-japan (e-government) -projektin jäsen Tietojärjestelmäosaston ylin päällikkö, Kyoto Computer Gakuin Vastaava johtaja, Intellect-supply Co., Ltd. Toshiaki Tateishi Apulaisprofessori Liiketalouden kandidaatti, Wasedan yliopisto Vastaava johtaja, MandalaNet Limited Toimitusjohtaja ja varapuheenjohtaja, Japanin internetoperaattoreiden liitto Pääjohtaja, The Inter-Area High Speed Network Organization (alueiden välisiä laajakaistaverkkoja kehittävä järjestö) Vastaava johtaja, Internet Intelligence Okinawa Co. Ltd. Hallituksen jäsen, Web Proper Use Promotion Consortium (sähköpostin ja internetin tarkoituksenmukaista käyttöä edistävä yhteenliittymä) Fredrick Jon Laurentine Apulaisprofessori Humanististen tieteiden kandidaatti, Brownin yliopisto, Yhdysvallat MBA-tutkinto, Harvardin yliopisto, Yhdysvallat Entinen työnantaja: Procter & Gamble, Yhdysvallat Entinen työnantaja: Computer Associates, Yhdysvallat Entinen työnantaja: Sun Microsystems, Inc., Yhdysvallat Perustaja ja toimitusjohtaja, Two Eyes Two Ears, Yhdysvallat 16 17

11 Henkilökunnan haastattelu Liiketoiminta japanilaisessa animeteollisuudessa Gainaxin ohjaaja, Neon Genesis Evangelionin tuottaja Professori Yasuhiro Takeda Japanilainen anime ja ICT. KCGI:n Sisältöpohjaisen liiketoiminnan koulutusohjelmassa tutkitaan uusien markkinoiden ja liiketoimintamallien kehittämistä yhdistämällä nämä kaksi ideaa. Yasuhiro Takeda on professori, joka opettaa animen suunnittelua, tuotantoa ja promootiota käsittelevää kurssia. Takeda oli mukana perustamassa Neon Genesis Evangelionista tunnettua Gainax Co., Ltd.:tä, ja nyt hän toimii yrityksen animaatiotuotannon pääkonttorissa ohjaajan ja toimitusjohtajan tehtävissä. Animaatiotuottajana Takedalla on kokemusta monista tuotannoista, joihin kuuluvat videopeli Neon Genesis Evangelion Iron Maiden, Diebuster, Magical Shopping Arcade Abenobashi ja Hanamaru Kindergarten. Myös KCG-yhtymän perustamisen 50. juhlavuotta juhlistava televisiomainos tuotettiin yhteistyössä Gainaxin kanssa. Liiketoiminnassa perimmäinen kysymys on "Miten paljon rahoitusta se saa kerättyä?" - Mikä on avainasemassa, kun animesta tehdään liiketoimintaa? Tällä hetkellä toimin Gainaxilla animaatiosuunnittelun tuottajana. Teen animetarjouksia, neuvottelen lähetysajoista niiden yritysten kanssa, joiden kanssa haluaisimme työskennellä, ja varmistan tarkan budjetin. Kun tuotanto on valmis, on tärkeää pohtia, paljonko se saa rahoitusta. Sitä voisi kai kutsua liiketoiminnaksi. - Kertoisitko, miten päädyit animen pariin? Gurren Lagann ja Panty & Stocking with Garterbelt ovat tuotantoja, jotka suunnittelin lähiaikoina. Työskentelen tällä hetkellä usean uuden animesuunnitelman parissa. Kuitenkin oli vain sattumaa, että päädyin nykyiseen työhöni. Aiemmin opiskelin aivan muuta. Ennen kuin huomasinkaan, tapahtumista ja riippumattomista tuotannoista, joissa olin mukana koulussa, oli tullut työtäni. Siksi minusta tuntuukin siltä kuin olisin edelleen harrastelija. Tai pikemminkin olen päättänyt olla unohtamatta harrastelijavuosien asennettani tarttua hauskoihin ja mielenkiintoisiin asioihin. - Onko sinulla viestiä opiskelijoille, jotka haluavat opiskella animealaa? Animen suunnittelu ja tuottaminen vaatii valtavasti energiaa. Lisäksi rahoituksen kerääminen ja tuotanto ovat vastuullisia tehtäviä. Tuotantoon kuuluvat työtäsi tarkastelevat ihmiset, kritiikin saaminen, varojen kerääminen ja yrityksen johdattaminen kohti tuntematonta. Näin pitkälle ajatteleminen on jo puoli suunnitelmaa. On itsensä huijaamista kuvitella, että pelkän tuotannon valmiiksi saaminen riittäisi. Tuotanto on valmis vasta, kun se on arvosteltu. Arvostelu ei koske ainoastaan tuotantoa, vaan kaikkea muutakin, mitä olet tehnyt ja sanonut. Siksi pyydänkin animen opiskelusta kiinnostuneita opiskelemaan sillä asenteella, että he pystyvät ottamaan vastaan kritiikinkin

12 Henkilökunnan haastattelu Vastaava johtaja Crypton F uture Media, Inc., Miku Hatsunen tuottaja Professori Hiroyuki Ito Miku Hatsune, jonka nimi on muodostettu japanilaisesta sanonnasta "mirai kara kita hajimete no oto" ("tulevaisuuden ensimmäinen ääni ), on virtuaali-idoli, joka laulaa keinotekoisella äänellä, kun käyttäjä syöttää sanat ja melodian tietokoneeseen. Miku Hatsune on esiintynyt live-konserteissa Japanin lisäksi myös ulkomailla ja laulanut tiensä monien sydämeen. Hiroyuki Itoh, sensaatiomaisen Miku Hatsunen äänisyntetisaattoriohjelmiston kehittäneen Crypton Future Media Inc.:n vastaava johtaja, on liittynyt KCGI:n opetushenkilökuntaan. Itoh, joka jatkaa synteettisiä ääniä tuottavan ohjelmiston kehittämistä, antaa seuraavan neuvon tulevaisuuden IT-alaa johtaville nuorille: "Vasta puoleenväliin edennyt tietotekninen vallankumous on laajuudeltaan suunnaton ja teillä on edessänne rajaton määrä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Toivon, että pidätte opintojenne aikana tämän konseptin tiukasti mielessänne." Crypton F uture Media ei ole videopeli- eikä animealan yritys. Vaikka olemmekin tekemisissä musiikin kanssa, emme ole myöskään levy-yhtiö. Koska onnistuimme muuntamaan tietokonemusiikkiharrastuksen liiketoiminnaksi, pidän yritystä " äänimyyjänä." Miku Hatsune tuli myyntiin ensimmäisen kerran elokuussa 2007 ja uskon, että ohjelmistomme antoi ihmisille mahdollisuuden olla luovia. Sanotaan, että ihmiskunta on kokenut historiansa aikana kolme vallankumousta. Ensimmäinen näistä oli maatalouden vallankumous. Vallankumouksen seurauksena ihmiset, joiden oli metsästyksen takia oltava jatkuvasti liikkeessä, pystyivät tuottamaan ravintoa järjestelmällisesti ja varastoimaan sitä, ja näin asettumaan pysyville asuinpaikoille. Tämä mahdollisti yhteiskuntien ja valtioiden synnyn mutta aiheutti myös varallisuuseroja. Voisi sanoa, että kehittyneestä talousjärjestelmästä tuli myös sotien aiheuttaja. Toinen vallankumous oli teollinen vallankumous. Käyttövoiman keksiminen ja uudet innovaatiot, kuten mahdollisuus valmistaa identtisiä tuotteita tehokkaasti, johtivat massatuotannon ja massakulutuksen syntyyn. Tämä kiihdytti kaupankäyntiä ja edisti suurten varallisuuksien syntyä. Teollinen vallankumous aiheutti myös ns. väestöräjähdyksen. Teollista vallankumousta edeltäneenä aikana sekä syntyvyys että kuolleisuus olivat korkeita, ihmispopulaatio pysyi jokseenkin samana ja varallisuus jakautui yhteiskunnassa melko tasaisesti, mutta teollisen vallankumouksen myötä ihmispopulaatio kasvoi nopeasti. Kolmas vallankumous on tietotekniikan aikaansaama ja internetin hyvin havainnollistama tiedon vallankumous. Ennen internetin olemassaoloa tiedon välitys oli rajoitettua ja monopolistista. Tiedonlähteitä olivat media, kuten sanomalehdet sekä televisio- ja radiokanavat, ja erilaiset kustantamot, mutta näiden toimintaan liittyi myös merkittäviä tila- ja henkilöstökustannuksia. L isäksi informaatio oli varsin vähäistä ja yksisuuntaista. Internetin saapuminen on kuitenkin saanut aikaan tiedon vallankumouksen. Informaation lähetystapa on muuttunut huomattavasti. Nykyisin internet on alati läsnä käsissämme, työpöydillämme tai taskuissamme olevissa laitteissa. D igitalisoitavissa oleva tieto, kuten uutiset, elokuvat ja musiikki, voidaan lähettää ja tallentaa helposti internetin välityksellä. Eläminen ja töiden tekeminen on äärimmäisen kätevää, hauskaa ja mukavaa: voit katsella lempivideoitasi tai lähettää mediaa käden käänteessä. L isäksi teknologia on mahdollistanut sen, että kuka tahansa voi jakaa tietoa ja ajatuksiaan nopeasti ja helposti F aceb ookin, Tw itterin ja b logien välityksellä oli kyseessä sitten miten henkilökohtainen uutinen tahansa. Uskon kuitenkin, että kokemamme on vasta alkusoittoa niille muutoksille, jotka tiedon vallankumous tuo mukanaan. Maatalouden vallankumous ja teollinen vallankumous saivat aikaan valtavia muutoksia ihmisten elämässä. Tiedon vallankumouksesta aiheutuvat muutokset eivät ole vielä saavuttaneet samaa tasoa. Nyt on kuitenkin meneillään vasta siirtymäaika, eivätkä konkreettiset muutokset ole vielä edes alkaneet. Uskon, että ihmisten elämäntyyli tulee käymään läpi radikaaleja muutoksia seuraavien vuoden aikana. En kuitenkaan tiedä, millaisia muutoksia ne ovat. Muutosten laatu on kiinni meistä itsestämme ja erityisesti seuraavaa sukupolvea edustavista nuorista. Miku Hatsune Kuvitus: KEI Crypton Future Media, INC

13 KCGtietokonemuseo Kioto opiskelijakaupunki Information Processing Society of Japanin sertifioima ensimmäinen historiallisten tietokoneiden satelliittimuseo Yleistä KCG-tietokonemuseosta Vuonna 1963 Kyoto Universityn tutkijaopiskelijat perustivat IBM 709/7090 -opintopiirin ja -työpajan. Tähän aikaan missään japanilaisessa yliopistossa ei vielä ollut informaatioteknologian laitosta. Siitä lähtien Kyoto Computer Gakuin, Japanin ensimmäinen yksityinen tietotekniikan koulutuslaitos, on kouluttanut arvostettuja osaajia, jotka kehittävät omalta osaltaan Japanin IT-alaa. Haluamme esitellä kulttuurillisesti arvokkaat tietokoneemme, joita käytettiin aikanaan tietokoneopetuksessa. Monet näistä arvokkaista tietokoneista, mukaan lukien ne, jotka Information Processing Society of Japan sertifioi Information Processing Technology Heritage -laitteiksi (tietojenkäsittelyteknologian perintö), ovat esillä KCG-tietokonemuseossa. KCG-tietokonemuseo sertifioitiin Japanin ensimmäiseksi historiallisten tietokoneiden satelliittimuseoksi. Kyoto Ekimae -kampuksen lähellä Kioton rautatieasema, missä JR, Kintetsu ja kaupungin metro liikennöivät, on portti Kiotoon ja siellä vierailee ihmisiä ympäri Japanin. Alueella on sekä moderneja että historiallisia rakennuksia, joiden kontrasti on kaupungissa aistittavissa. Nähtävää Toji Nishi Honganji -temppeli Tofukuji -temppeli Kyoto Tower Higashi Honganji -temppeli Sanjusangendo Kioton kansallinen museo Kioton rautatieasema Kamogawa-kampuksen lähellä Shimogamon pyhättö, joka tunnetaan Aoi Matsurista, yhdestä Kioton kolmesta suurimmasta festivaalista, ja Kioton keisarillinen palatsi ovat molemmat kampuksen läheisyydessä. Alue tunnetaan rikkaasta luonnostaan. Nähtävää Shimogamon pyhättö Kioton keisarillinen palatsi Tadasu no Mori (pyhättömetsä) Kioton historiallinen museo Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde NEAC-2206 (Hyväksytty ) Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde NEAC System 100 (Hyväksytty ) Kiotolla on yli 1200 vuoden mittainen historia sen pääkaupungiksi valitsemisen jälkeen, ja se on edelleen Japanin kulttuurillinen keskus. Se on myös kansainvälinen kaupunki ja koti monille nuorille opiskelijoille. KCG-kampukset sijaitsevat alueella, josta on kätevä matka kaikkialle Kiotoon ja lisäksi Kansain alueelle, kuten Osakaan, Naraan, Kobeen ja Otsuun. Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde TOSBAC-3400 (Hyväksytty ) Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde OKITAC järjestelmä (Hyväksytty ) Rakuhoku-kampuksen ja Omiya-asuntolan lähellä Metrolla ja kaupungin linja-autolla kampukselta pääsee kätevästi Rakuhoku-alueelle, Kioton keskustaan ja Kioton rautatieasemalle. Modernien rakennusten reunustaman Kitayama-kadun lähellä sijaitsee Kamigamon pyhättö, ja luonnosta pääsee nauttimaan kasvitieteellisessä puutarhassa, Midoroga-ike-lammella ja Kamo-joella. Nähtävää Kamigamon pyhättö Kioton kasvitieteellinen puutarha Midoroga-ike-lampi Kitayama-katu (tunnetaan myös Mizoroga-ike-lampena) Kioton tietotekniikan opintojen jatko-opiskelulaitoksen lähellä Alueella on monia nähtävyyksiä, kuten Muromachi-kulttuuria edustava Ginkaku-ji-temppeli, Heian Jingun pyhättö, joka yhdistetään Kioton kolmen suurimman festivaalin joukkoon kuuluvan Jidai Matsurin viettoon, Tetsugaku-no-michi, joka on tunnettu kirsikkapuiden reunustama polku, Kioton eläintarha, joka on Japanin kolmanneksi vanhin, Kioton kaupunginmuseo jne., jotka tuovat hyvin esille Japanin kulttuurin ja historian. Nähtävää Ginkakuji Tetsugaku-no-michi (kirj. filosofian polku) Nanzenji-temppeli Kioton kaupunginmuseo Kioton eläintarha Heian Jingun pyhättö Eikando Zenrin-ji Chionji-temppeli Kansallinen modernin taiteen museo Tietojenkäsittelyteknologian perintökohde MZ-80K (Hyväksytty ) 22 23

14 koulutusverkosto KCGI yleiskatsaus KIOTO Kioton tietotekniikan jatko-opintojen koulutuslaitos haluaa tarjota korkean tason IT-koulutusta johtavana kansainvälisenä IT-koululaitoksena ja verkostoitua samalla läheisesti muiden KCG-yhtymän koulutuslaitosten kanssa sekä tehdä yhteistyötä ulkomaisten hallitusten ja yliopistojen kanssa. Vuonna 1963 perustetulla Kyoto Computer Gakuinilla on Japanin ensimmäisenä tietotekniikan koululaitoksena yli 50 vuoden edestä perinteitä ja saavutuksia, ja sen yli tutkinnon suorittanutta muodostavat Japanin tietotekniikka-alan suurimman henkilöverkoston. KCG The Rochester Institute of Technology (RIT, Rochesterin teknologiainstituutti) on vuonna 1829 perustettu tekninen yliopisto, joka oli yksi koko Yhdysvaltojen ensimmäisistä IT-kursseja tarjoavista yliopistoista (1991). RIT on myös Yhdysvaltojen parhaimmaksi arvioitu college CG- ja IT-aloilla. RIT solmi ystävyyskoulusopimuksen Kyoto Computer Gakuinin kanssa vuonna Rochesterin teknologiainstituutti Nimi: Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Kattojärjestö: Kyoto Joho Gakuen Osoite: 7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kioto , Japani Jatko-opiskelulaitos: Soveltavan tietojenkäsittelytieteen opiskelulaitos Pääaine: Verkkoliiketoimintateknologia Valmistumiseen vaadittavat opintopisteet: 44 Hyväksyttyjä opiskelijoita: 160 (suurin mahdollinen määrä 320) Opintojen kesto: 2 vuotta Tutkinto: Tietotekniikan maisteri Hyakumanben-kampus, Kioton pääkampus N Kamo-joki Kamo-joki Takano-joki Kawabata-dori KCG KCGI Imadegawa-dori Kioton yliopisto Useat IT-yritykset, Japanin teollisuuden kärkinimet, sijaitsevat Kiotossa, joka on Japanin perinteisen kulttuurin keskus. Paikallisia yrityksiä ovat muun muassa Rohm, Murata Manufacturing, Nintendo, Horiba, Kyocera, Nidec ja Omron. Myös monet Nobel-palkinnon voittajat ovat syntyneet Kiotossa. KCGI pyrkii ammentamaan Kioton tuottamaa mahtavaa energiaa ja siirtämään sen opetukseen. Osoite: 7 Tanakamonzen-cho, Sakyo-ku, Kioto , Japani Yhteydet: 1 minuutin kävelymatka pohjoiseen Hyakumanben-risteyksestä 8 minuutin kävelymatka Demachiyanagi-asemalta; kulje Keihan Electric Railwaylla tai Eizan Electric Railwaylla Ota linja-auto nro 17 Kioton rautatieasemalta ja poistu kyydistä Hyakumanbenin kohdalla tai ota nro 206 ja poistu kyydistä Asukaichon kohdalla Kioton japanin kielen koulutuskeskus (Kyoto Japanese Language Training Center) on Japanin kielen opetusta edistävän yhdistyksen sertifioima, ja Japanin koulutus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriö on nimennyt sen japanin kielen opistoksi opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet 12 vuoden mittaisia opintoja Japanissa (nimityksen on saanut vain 21 japanilaista ja kaksi ulkomaista koulua). KCGI KJLTC Kyoto Ekimae -satelliittikampus, Kioton pääkampus Sapporon satelliittikampus N N Rihga Royal Hotel Kyoto JR Kioto-linja Ishiyama-dori KCGI Kintetsu Kioto-linja Sapporo-asema (metro) Hokkaidon hallintovirasto Horikawa-dori KCG Aburanokoji-dori Kyoto Tower Chuo-uloskäynti Kellotorni Kioton rautatieasema Hachijo-uloskäynti Hachijo-dori New Miyako Hotel Aeon Mall Kyoto JR Sapporoasema Karasumametrolinja Osoite: 10-5 Nishikujoteranomae-cho, Minami-ku, Kioto, , Japani Yhteydet: 7 minuutin kävelymatka länteen Kioton rautatieaseman Hachijo-uloskäynniltä Osoite: Daigo Building 7. kerros (dgic Inc.:n sisällä), 5-11 Odorinishi, Chuo-ku, Sapporo, , Japani Yhteydet: 1 minuutin kävelymatka pohjoiseen Odori-aseman uloskäynniltä nro 2. New Yorkin toimisto Pekingin toimisto, Dalianin toimisto KCGI Odori-asema Sapporon raitiovaunu Nishi 4-Chome New Yorkin toimisto perustettiin vuonna 2000 New Yorkin World Trade Centeriin KCG-yhtymän ulkomaisen toiminnan päämajaksi. Vaikka toimisto kärsikin syyskuun 11. päivän terroriteoista, jatkaa se nykyisin toimintaansa New Yorkin Rockefeller Centerissä. KCG:n Pekingin toimisto perustettiin vuonna 2002 Kiinan kansallisen kirjaston yhteyteen, ja sen kautta parannetaan yhteistyötä valittujen kiinalaisten yliopistojen kanssa. KCG:n Dalianin toimisto perustettiin vuonan 2008 kehittämään esimerkiksi IT-opetusta kiinalaisissa yliopistoissa. Tokion satelliittikampus N Tokion metron Hibiya-linja Azabun verovirasto Hiroo-asema Roppongi-asema Uloskäynti Grand Hyatt Tokyo Roppongi Hills Keyakizaka KCGI Azabun poliisiasema Uloskäynti Toei Oedo -linja Azabu-Jubanasema Tokion metron Namboku-linja Osoite: C-MA3 Building A 4. kerros (Hitomedia, Inc.:n sisällä) Motoazabu, Minato-ku, Tokio, , Japani Yhteydet: 8 minuutin kävelymatka Tokion metron Hibiya-linjan Roppongi-aseman uloskäynniltä 1A 10 minuutin kävelymatka Toei Oedo -linjan Roppongi-aseman uloskäynniltä

Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics)

Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Japanin ensimmäinen ammatillinen IT-jatko-opiskelulaitos Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Linkki pioneerihenkeen Opiskele uusinta

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics)

Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Japanin ensimmäinen ammatillinen IT-jatko-opiskelulaitos Kioton tietojenkäsittelytieteiden maisterikoulu (KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Linkki pioneerihenkeen Opiskele uusinta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Orientaatiopäivät 27.8.2014

Orientaatiopäivät 27.8.2014 Orientaatiopäivät 27.8.2014 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo

Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede (TJT) / Tekninen viestintä (TEVI) linjavalintainfo Tietojärjestelmätiede 5.4.2017 2 Tietojärjestelmätiede Markkinat IT ja markkinat Organisaatio Ryhmä IT ja organisaatio IT ja ryhmä

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Tietojenkäsittelyopin pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 tietojenkäsittelyopin oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä Ingmar Björkman Dekaani Kristiina Mäkelä Varadekaani Aalto-yliopisto Ainutlaatuiseen yhteisöömme kuuluu: 80 000 alumnia 20 000 opiskelijaa

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN HUIPPULAADUKAS OPISKELU JA TUTKIMUS OPPIMISEN ILO JA HALU YLIOPISTOJEN RESURSSIEN PARANTAMINEN PARASTA SUOMELLE TEKin

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutuksen uudet suuntaukset Jarmo Perttula 1. Suhdanteiden vaikutus Hakijoiden määrä lisääntyy jopa moninkertaistuu Lomautusten sijaan lomautuskoulutus esim. telakka

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Lähtökohta: Erilaiset opintopolut vastauksina erilaisiin tarpeisiin Ihmisen ikä ei saa aiheuta eriarvoisuutta tai ongelmia sinänsä,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat

Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat Tervetuloa opiskelemaan! Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (ITI) Orientoivat 29.8.2017 Päivän ohjelma Tutkinto-ohjelmavastaavan tervehdyssanat: Jaana Kekäläinen Henkilökunnan esittäytyminen

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 13.9.2017 Marko Keskinen & Maija Sihvonen ENSURING A SUSTAINABLE & FUNCTIONING SOCIETY

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla

Tietotekniikan koulutus ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ammattikorkeakouluissa 2012 Uudellamaalla ICT-alan ennakointikamari 17.4.2012 Terttu Honkasaari HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ammattikoreakouluissa Koulutustasot: Master Bachelor Luonnontieteiden koulutusala

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Rakentamisen laatu ja tulevaisuuden haasteet Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä tulevaisuuden osaajat rakentamiseen? Professori Ralf Lindberg 1. Taustaa 2. Opiskelijat

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

KOULUTTAUTUMISVAIHTOEHDOT

KOULUTTAUTUMISVAIHTOEHDOT KOULUTTAUTUMISVAIHTOEHDOT Pentti JÄRVELÄ TkT, Professori TTY Muovi- ja elastomeeritekniikka TTY Lahden yksikkö 1 TAVOITE Hankkia osaamista joltakin alueelta. Osaamista, joka on vaihdettavissa rahaksi työnantajan

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot