JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA 2007. 3.3.2008 Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen

2 1. TIETOHALLINNON TOIMINTAA JA TALOUS TOIMINNAN JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA TIETOHALLINNON TULOSKORTTI (BSC) LAITEMÄÄRÄT MATKAPUHELINTEN VOLYYMITIETOA KOULUTUKSEN LUKUJA TALOUDEN LUKUJA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA TOIMITILANELIÖT TIETOHALLINNON VUODEN 2007 TAVOITTEIDEN TOTEUMA STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUMA KEHITTÄMISTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUMA TOIMINNAN ARVIOINTIA ASIAKASTYYTYVÄISYYS PLUSSAA TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINNASSA MIINUSTA TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINNASSA TIETOHALLINNON VUODEN 2007 BUDJETIN KÄYTTÖ TELETOIMINTA/MENOT TELETOIMINTA/TULOT TIETOTEKNIIKKATOIMINTA/MENOT TIETOTEKNIIKKATOIMINTA/TULOT LAITE- JA SOVELLUSLUETTELOT LAITELUETTELO PÄÄPALVELIMISTA (LIITE 1, ) SOVELLUSLUETTELO (LIITE 2, TILANNE ) LIITE LIITE

3 1. TIETOHALLINNON TOIMINTAA JA TALOUS 1.1. Toiminnan ja talouden tunnuslukuja Eri hallinnonaloilla päivitettiin tietojärjestelmiä, otettiin käyttöön uusia järjestelmien ominaisuuksia, testattiin uusia ratkaisuja ja vietiin läpi kehittämisprojekteja Tietohallinnon tuloskortti (BSC) BSC-tavoitteet / mittari Tavoitetaso Tulos asiakastyytyväisyys (1-5)/tietohallinto: 3,9 3,73 asiakastyytyväisyys(1-5) /puhelinvaihde 3,9 4,15 työilmapiiri (1-5) tavoite 4 3,97 tukipyyntöjen ratkaisu % 100 % 99,9 % viruksien ja tietomurtojen aiheuttamat käyttökatkot 0 0 tietojärjestelmien ja tietoverkon käytettävyys 99,5 % 98,5 % nettobudjetoitu tulos/poikkeama % 3 % 1,3 % ICT menot/käyttötalous 1,4 % 1,65 % 1.3. Laitemäärät Konsernin sisällä vuokrataan mikrotietokoneita (tällä hetkellä 915 vuokratyöasemaa, vuonna kpl) ja rahoitussopimuksen kesto on kolme vuotta. Työasemaympäristöjen vakiointi ja etähallinta ovat vähentäneet ylläpitokustannuksia. Työasemien ja tietojärjestelmien käyttäjien lukumäärä on kasvanut edelleen. Palvelinlaitteita oli vuoden lopussa 115 kpl. Osa on joko partitioita tai virtuaalisia eli fyysisten laitteiden määrä on pienempi kuin palvelinten. Käytössä oli 2361 mikrotietokonetta, 455 kannettavaa mikrotietokonetta, 9 päätettä, 279 jonokirjoitinta sekä 63 työajan seurannan leimauspäätettä. CygnNet-kouluverkossa oli vuoden lopussa opetuskäytössä 1150 Pentiumtasoista mikrotietokonetta. Laiteluokka Palvelimet Päätteet Mikrot Kannettavat Kirjoittimet Mobiiliteknologiapalvelut Flexim-päätteet CygnNet -koneet

4 2500 Laitemäärät Palvelimet Mikrot Kirjoittimet Flexim-päätteet Päätteet Kannettavat Mobiiliteknologiapalvelut CygnNet -koneet 1.4. Matkapuhelinten volyymitietoa Kaupunkikonsernin käytössä olevien matkapuhelinten (sisältää dataliittymät) lukumäärä kasvoi edelleen 154 puhelimella kokonaismäärän ollessa vuoden lopussa 2087 (vuonna kpl). Teleoperaattoreille konserniyhtiöt, liikelaitokset, hallintokunnat ja toimintayksiköt maksoivat ,13 euroa (alv 0%) erilaisia matkapuhelimien käyttöön liittyviä kustannuksia. Menokeskiarvo eur/vuosi/puhelin on noussut 15 % edellisestä vuodesta. Matkapuhelimien käyttö dataliikenteessä selittää kasvua. Yksityispuheluiden laskutus (151-koodi) oli yhteensä , Matkapuhelimet Lkm

5 Matkapuhelinkustannukset/liittymä Koulutuksen lukuja Kevään ja kesän aikana pidettiin 27 kurssia, joilla oli yhteensä 212 oppilasta. Kursseista 6 oli kesäkuussa ja yksi suunnattu Korpilahden kunnan työntekijöille. Ilmoittautuneista peruutti osallistumisensa 13,1 %, joten ilmoittautuneita oli kaikkiaan 244. Kurssimäärä ja varsinkin oppilaiden määrä on pienempi kuin vuotta aiemmin. Luokassa on nyt vain 10 paikkaa entisen 14 tilalla. Osuutensa koulutusmäärän pienenemiseen tuo koulutustiimin kevään sairauslomat ja vuorotteluvapaat. Syksyn aikana, mukana yksi elokuun kurssi, pidettiin 21 kurssia, joilla oli yhteensä 141 oppilasta. Luokan koko vaikuttaa koulutettujen pieneen määrään, mutta suurempi ongelma oli kurssin peruuttaneet 24,6 %. Vain neljällä kurssilla oli luokka täynnä. ERP-koulutus ei sisälly em. tunnuslukuihin Talouden lukuja Tietohallinto on nettobudjetoitu yksikkö, jonka tavoitteena on tehdä poistojen verran ylijäämäinen. Vuonna 2007 tietohallinnon käyttötaloustulot olivat euroa ja käyttötalousmenot euroa toimintakatteen ollessa ylijäämäinen euroa. Budjetoitu tulostavoite oli (erotus ) eur Toimintatulot 2 791, , , , , , , ,2 4761,6 Toimintamenot 2 858, , , , , , , ,4 4115,2 Toimintakate -66,6 57,2-14,8-41,3 124,3 127,2 285,3 463,7 646,5-5 -

6 Tietohallinnon tulot ja menot Toimintatulot Toimintamenot ,8 2858, , ,8 3519,1 3560,4 3636,8 3512,5 4481,4 4354,2 4744,9 4459,6 4736,2 4272,4 4761,6 4115, Koko kaupungin käyttötalouden ICT-menot olivat vuonna ,65 % käyttötalousmenoista (ilman sisäisiä eriä) eli 78 /kunnan asukas vuodessa. Luvuissa eivät ole mukana konserniyhtiöt. Tietohallinnon menot ovat alentuneet edelliseen vuoteen verrattuna mutta työasemamäärät ovat kasvaneet. Tämä näkyy myös tunnusluvuissa tietohallinnon menot per henkilötyövuosi ja tietohallinnon menot per hallintotyöasema (mikrot+kannettavat) Kaupungin ict-menot/asukas Kaupungin ict-menot/ % käyttötalous 1,10 % 1,40 % 1,20 % 1,28 % 1,29 % 1,35 % 1,63 % 1,65 % Tietohallinnon menot/htv (1000 ) TH:n menot/hallintotyöasema (1000 ) 1,0 1,0 1,7 1,5 1,8 1,7 1,6 1,5 Investointihankkeet (1000 ) Tietojärjestelmät 176,0 253,0 354,0 354,0 300,0 602,1 989,7 774,6 Tietohallinnon osuus 137,5 640,3 336,7 ERP-toiminnanohjausjärjestelmän osuus 464,6 349,4 437,9 Tietohallinnon investointirahasta siirrettiin vuodelle 2007 palkkajärjestelmän uusinnan ja SAP-HR integraation osalta euroa, julkaisujärjestelmän osalta (extranet) osalta euroa, tietohallintostrategian päivittämisen osalta euroa sekä yritysnumerojärjestelmän kartoittamisen osalta euroa. Budjetoitu investointiraha: irtain käyttöomaisuus oli yhteensä siirtojen jälkeen (ylitys 9735 )

7 1.7. Henkilöstömäärä ja toimitilaneliöt Resurssit Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat Henkilötyövuodet 31,3 33,3 33,8 34,6 33,8 Toimitilat, m ,5 848,5 2. TIETOHALLINNON VUODEN 2007 TAVOITTEIDEN TOTEUMA 2.1. Strategiset tavoitteet ja niiden toteuma 1. Sisäasianministeriössä aloittaa toimintansa KuntaIT-yksikkö. Tavoitteena on vahvistaa kuntasektorin ja koko julkisen sektorin yhteistyötä ja luoda edellytyksiä julkisen hallinnon yhteisen JulkIT toimintamallin käyttöönotolle vuonna KuntaIT toteuttaa laajoja kansallisia ja kansallisesti merkittäviä kehittämishankkeita tiiviillä julkishallinnon yhteistyöllä ja verkostomaisella toimintatavalla. KuntaIt:n 2007 toimintasuunnitelman mukaisiin ajankohtaisiin hankkeisiin osallistutaan soveltuvilta osin. KuntaIT-yksikön ja kymmenen suurimman kaupungin tietohallintojohdon (KympiIT) kesken linjattiin kehittämishankkeita ja hankesalkun eri projekteihin osallistuttiin yhteistyöverkostoissa. Jyväskylällä ei ollut osoittaa henkilöresursseja projektien toteutuksiin mutta niissä ollaan mukana sekä seurantajäsenenä että KympIT:n puitteissa päätöksentekijänä. 2. Maakunnallisina hankkeina tietohallinto on mukana: Terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen keskittäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alaiseen liikelaitokseen eteni mm. palvelujen hinnoittelun osalta. Hanke etenee kuntarakenneselvityksen jälkeen helmikuussa SosKes-portaali: Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa. Hankkeelle saatiin jatkorahoitus ja se etenee uuden budjetin turvin. Käyttöpalvelun hinnoitteluperiaatteista sovittiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 3. Tietohallinnon verkostokaupunki- ja seutuyhteistyötä kehitetään yhteistyössä mm. Jyväskylän maalaiskunnan, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattiopiston kanssa. Yhteishankkeita toteutetaan eri toimijoiden kesken tarpeen mukaan. Strategiset hankkeet odottavat kuntarakenteen mahdollisia uudistuksia. Korpilahden tietohallinto ja tietotekniikkatoiminta integroitiin Jyväskylän tietohallintoon

8 2.2. Kehittämistavoitteet ja niiden toteuma 1. Kaupunkikonsernin tietohallintostrategian päivitys hanke toteutetaan kuntarakenneuudistuksen ja siihen liittyvien aikataulujen selvittyä. 2. Seudullisen tietohallintostrategian toteutus jatkuu 2006 käynnistyneiden hankkeiden ja alkaa 2007 mahdollisten uusien kärkihankkeiden osalta Dataverkkotoimittajan kilpailutus toteutettiin. Yhteistyössä ovat mukana Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän mlk, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osittain Jyväskylän yliopisto. Sopimusneuvottelut ja hankkeen toteutus siirtyi vuodelle Työasemakilpailutus käynnistyi seudullisena hankkeena. Kirjastojärjestelmän käyttäjiksi liittyi uusia kuntia mm. Toivakka, Petäjävesi. Timmi-tilanvarausjärjestelmän käyttöönoton valmistelun aloitti Jyväskylän mlk. 3. Erp-toiminnanohjaus hankekokonaisuuden läpivienti jatkuu uusilla osilla Hankkeesta on erillinen raportointidokumentaatio. 4. Puhelinjärjestelmien uusinta Selvitystyön konsultti valittiin yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja hankkeen ohjausryhmän toiminta käynnistyi. Hanke jatkuu vuoden 2008 aikana ja tulokset kytketään seudullisesti toteutettavaan teleoperaattorikilpailutukseen. 5. Kilpailutetun seudullisen dataverkon käyttöönotto Sopimusneuvottelut ja käyttöönotto aikataulutetaan vuoden 2008 alkupuolella. 6. Hallinnon kokouskäytännön kehittäminen sähköiseksi; esityslistojen ja pöytäkirjojen paperiversioiden lukumäärän vähentäminen. Laajempi selvitys tehdään vuoden 2008 aikana kuntarakenneuudistuksen selvittyä. 7. Toimialakohtaisia tietojärjestelmäuudistuksia toteutetaan Tiimikohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen on kirjattu erilliseen asiakirjaan 3. TOIMINNAN ARVIOINTIA 3.1. Asiakastyytyväisyys 2007 Tietohallinto teki syksyn 2007 aikana kaksi asiakastyytyväisyyskyselyä. Ensimmäisessä kyselyssä tutkittiin tietohallinnon palvelujen tasoa: asiakastukea, mikrotukea, tietojärjestelmäpalvelujen laatua ja tietotekniikkakoulutuksen laatua ja riittävyyttä. Toisessa kyselyssä selvitettiin kaupungin työntekijöiden tyytyväisyyttä puhelinpalveluihin. Samalla kysyttiin ajantarkkailuohjelmiston ja saldokorjauksien toimivuutta. Tietohallinto sai palvelustaan yleisarvosanaksi 3,73 (asteikko 1-5). Tietohallinnon työntekijöiden asiantuntemusta arvioitiin keskiarvolla 4,12. Puhelinvaihde sai kyselystä - 8 -

9 yleisarvosanan 4,15 (asteikko 1-5). Arvosanat vaihtelivat vain vähän parhaan keskiarvon ollessa 4,12 ja huonoimman 3,95. Koko Jyväskylän kaupungin henkilöstökyselyssä, joka tehtiin syksyllä 2007, tietohallinto sai ilmapiirikeskiarvoksi 3,97, kun koko kaupungin vastaava luku oli 3,84. Tietohallinnon edellisen vuoden vastaava arvo oli 3,82, joten paranemista oli tapahtunut huomattavasti. Työolojen ulottuvuuksissa tietohallinto oli parantunut kahdella osa-alueella: palkkaus ja viestintä. Vastapainoksi kaksi ulottuvuutta oli huonontunut: muutosvalmius ja esimiestyö. Viestintä oli edellisen kyselyn jälkeen nostettu painopistealueeksi ja se toi tulosta. Kysymyksiin tulleiden vastausten hajonta oli suuri, vaikka keskiarvo olikin hyvä; monessa kysymyksessä löytyi 1-2 vastausta aivan huonoimmasta luokasta Plussaa tietotekniikka- ja teletoiminnassa 2007 o erinomainen asiakastyytyväisyys puhelinvaihteen palveluihin o julkishallinnon tiiviimpi yhteistyö (KuntaIT, KympIT) edistyi o kiitettävä selviytyminen monista vuorottelu- ja vanhempainvapaista, henkilökunnan sitoutuminen vahvaa, uusia toimintamalleja syntynyt o toimiston vesivaurioremontin onnistuminen o vetuman käyntiin saaminen o julkaisujärjestelmän käyttö laajentunut varsinkin internetsivujen tekovälineenä; intranet- ja internet-sivujen tekeminen samalla välineellä o asiakirjanhallintajärjestelmän versiopäivitys tehtiin joulukuun lopussa. Nyt helpompaa asiakirjojen palauttaminen ja tietokannan maksimikokorajoite poistui o kuvienhallinnan tarpeet selvitetty o lautakuntien liitteiden vienti nettiin laajentunut o asiakastuen tavoitettavuus parantunut (useampi puhelin sarjassa) o alueverkon kilpailutuksen kautta on tulossa SLA-sopimukset, jotka jatkossa toivottavasti takaavat verkon paremman palvelutason o järjestelmien virtualisointi on lisääntynyt o Windows-palvelimissa tärkeitä järjestelmiä on siirretty 64-bittiseen ympäristöön o Active Directoryn terveystarkastus on tehty hyvällä tuloksella o mobiililaitteiden vakioinnin aloittaminen 3.3. Miinusta tietotekniikka- ja teletoiminnassa 2007 o asiakastyytyväisyys hieman laski ict-palvelujen osalta edellisestä vuodesta o tietotekniikkakoulutuksissa paljon perumisia o alueverkon kilpailutus ei tuonut kustannussäästöjä, pelastuslaitoksen kustannukset laskevat mutta toisaalta kouluverkon kustannukset nousevat o exchange-postipalvelimen terveystarkastus toi esiin puutteita ylläpidossa, järjestelmän seurantaa ja kapasiteettia on lisättävä o palvelinten toiminnan seuranta ja valvonta ei ole riittävän järjestelmällistä ja säännöllistä o ajoittaiset laitetoimitusten vaikeudet o sap tietämättömyys, keskeneräisyys ja hankkeiden viivästyminen (AD-integraatio) - 9 -

10 4. TIETOHALLINNON VUODEN 2007 BUDJETIN KÄYTTÖ 4.1. Teletoiminta/menot: - henkilöstö- ja huoneistomenot - puhelinvaihteen huoltomaksut ja vakuutukset - kaapelivuokrat, johtomaksut, puhelinliikennemaksut, LIM-kortit - työajan seurantajärjestelmä - kehittämishankkeet 4.2. Teletoiminta/tulot: - puhelinalaliittymän, faksin, hälytyslinjan ja flexim päätteen käyttömaksu - sopimusten mukaiset veloitukset ympäristökunnilta, konserniyhtiöiltä, liikelaitoksilta ja muilta yhteistyökumppaneilta 4.3. Tietotekniikkatoiminta/menot: - henkilöstö- ja huoneiston vuokramenot - atk-laitteiston huoltomaksut ja vakuutukset - mikrotietokoneiden vaihtovuokrauksen leasingmaksut - mikrotuen erillisohjelmistot - Microsoft EA (Enterprise Agreement) lisenssisopimus - tietojärjestelmien (laitteet, sovellukset, tiedonhallintajärjestelmät, varusohjelmistot) hankinta ja ylläpitomaksut - alueverkon, valokuituyhteyksien ja muiden datayhteyksien sekä tietoliikennelaitteiden vuokra- ja huoltomaksut - alueverkon ja internetin dataliikennemaksut - atk-laitteiden ja kaluston hankinnat - verkkolaitteiden hankinnat - kehittämishankkeet 4.4. Tietotekniikkatoiminta/tulot: - työasemakohtainen tietoverkkomaksu ja lisenssimaksu - tietojärjestelmäpalveluista henkilötyön mukainen veloitus - konesalipalveluista tietojärjestelmien vaatimien palvelinkapasiteettien mukainen veloitus - vaihtovuokratyöasemista veloitus kokoonpanon mukaan - sopimusten mukaiset veloitukset ympäristökunnilta, konserniyhtiöiltä, liikelaitoksilta ja muilta yhteistyökumppaneilta

11 5. LAITE- JA SOVELLUSLUETTELOT 5.1. laiteluettelo pääpalvelimista (liite 1, ) LIITE sovellusluettelo (liite 2, tilanne ) LIITE

12 LIITE 1 Laiteympäristö /kk IBM AIX Erp-koneina on 4 kpl P550Q-laitteita, joihin on virtualisoitu 19 palvelinta. Näistä palvelimista 10 kpl muodostaa 5 klusteroitua Erpin tuotantoympäristöä. Palkkasovelluskoneena on yksi P550, jossa on virtualisoitu kaksi palvelinta. Muut Unixit Kirjastojärjestelmä käyttää kahta HP:n RP-sarjan laitetta, joista toinen on vuoden ja toinen neljän vuoden ikäinen. Lisäksi HP:n laitteita on käytössä verkon valvonnassa ja tulostuspalvelimena. Kuntatieto-Xcity on vuoden 2008 alussa poistuvassa HP:n True64 unixissa. Lisäksi konesalissa on kolme muuta raskaampaa Unix-laitetta, jotka eivät ole tuotannossa eivätkä ylläpidossa. Intel-pohjaiset palvelimet I IBM X-Series palvelinlaitteita on 64 kpl, joista 32 on laajennetulla ylläpidolla ja jotka ovat siis yli 3 vuotta vanhoja. HP:n palvelinlaitteita on 4 kpl ja Dell kehikkopalvelinlaitteita on 20kpl. Dellit on hankittu vuonna Neljällä palvelinlaitteella on VMWare ESXkäyttöjärjestelmä, johon on virtualisoitu 43 Windows- ja Linux-palvelinta. Levyjärjestelmät Keskitettynä levyjärjestelmänä on EMC Clarion CX500, jota käyttävät Erp-palvelimet, VMWaret, sekä kolme erillistä Windows-palvelinta. Levykapasiteettia on raakana levynä 27TB ja varmennettua erityyppistä levyä on käytettävissä noin 18TB. Tästä 8TB on varattu varmuuskopiointikäyttöön. Verkon aktiivilaitteet Verkon aktiivilaitteista työryhmätason kytkimiä (pääosin HP:n ja Ciscon 24-porttisia) on 173 kpl ja reitittäviä kytkimiä on yksi. Kahdennettu palomuuri on neljän vuoden ikäinen

13 LIITE 2 SOVELLUSLUETTELO Sovellus Toimittaja Ohjelman nimi Pääkäyttäjä YHTEISET Vastuuyksikkö (omistaja) Ajantarkkailu, kulunvalvonta Flexim security Oy FlexWin Paula Kankainen Tietohallinto/Puh.vaihde Asiakirjahallinta Microsoft, Fujitsu/ SysOpen Digia SPS2003 / MOSS2007 Leena Monthan- Leppänen Arja Manninen Elli Ryynänen (Tietohallinto) Ykt/Hake Tietohallinto Asiakirjahallinta (Diaari, EPJ, VIPS, Vas, Triplan Oy Kuntatoimisto (Tietohallinto) Arkisto, Päätösarkisto, KTWeb) Raija Kakkonen(Diaari) Hallintokeskus Marketta Kauppinen Tuulikki Tikkanen Tarja Tiainen Juha Salmenoja(arkisto) Sote/Hallinto ja kehittäminen Ykt/Hake Hallintokeskus Hallintokeskus Digium Digium Digium Päivi Anttila Hallintokeskus Arja Manninen Leena Monthan- Leppänen Maija Nakari Ykt/Hake Tietohallinto Efecte Efecte Laiterekisteri Jarkko Kurki (Tietohallinto) Hallintoverkon proxy OpenSource Squid Kari Kivelä Tietohallinto Leena Monthan- HelpDesk Netwell HelpDesk Leppänen Tietohallinto Puhelinvaihdejärjestelmä Ericsson MD110 Paula Kankainen Tietohallinto Sote/Hallinto ja kehittäminen Info TV -järjestelmä Avack Oy Avac Info Erkki Huovinen Sivistyspalvelukeskus Minna Koivisto Pirkko Kupari Kirjasto Uimahalli Internet/weppi(linux) Oma Oma Mikael Ratschinskij Hallintokeskus Leena Monthan- Julkaisujärjestelmä Innofactor Oy Innofactor Prime Leppänen (Tietohallinto) Mikael Ratschinskij Hallintokeskus Kuntatieto/paikkatietojärjestelmä Tekla Oy Xcity Matti Nieminen (Tietohallinto) Janne Hartman Ykt/Toto - kiinteistöt Marja-Liisa Nuora Ykt/Toto - maarekisteri Marja-Liisa Nuora Ykt/Toto - suunnitelmat Ville Viinikainen Kaupunkisuunnittelu - rakennukset ja huoneistot Päivi Turpeinen Rakennusvalvonta - rakennusvalvonta Päivi Turpeinen Rakennusvalvonta - väestötiedot Matti Tuosa Hallintokeskus - kauppahinta - yleiset alueet YAOH Risto Mäkinen Katu-ja puisto-osasto - yritys- ja toimipaikkatiedot Kaija Nyrönen Jykes - tilasto- ja tietopalvelut Matti Tuosa Hallintokeskus - karttarajapinta Ismo Tulisalo Ykt/Toto Webinfo (rekisteritietojen selaus) Tekla Oy Webinfo Lyyti NovoExtend ProExtend Janne Hartman/ Matti Nieminen Leena M-L/Matti Nieminen Toto/Tietohallinto Tietohallinto Sähköposti Open Source/kusti Sendmail Kari Kivelä Tietohallinto Tekstinkäsittely Microsoft Word Microsoft Exchange/Outlook Jyri Pöllänen Tietohallinto Tilastoanalyysi SPSS SPSS Maija Nakari Sote/Hallinto ja kehittäminen Vaalilaskenta Tieto Oy/Valtionpalvelut Kuntavat Virustentorjunta F-Secure F-Secure Anti-Virus Jyri Pöllänen Tietohallinto Panda PandaExchange Jyri Pöllänen Tietohallinto Varmuuskopionti Legato Legato Networker Ari Mäkinen Tietohallinto

14 Palomuuri Cygate CheckPoint Kari Kivelä Tietohallinto Tietoturvapäivitykset Microsoft, Wsus Jarkko Kurki Tietohallinto HENKILÖSTÖHALLINTO Palkanlaskenta Aditro Oy Personec F.K. Lahtinen Kirsti Talouspalvelu Ahonen Liisa Salminen Riitta Aditro asiakassivut (FK tiedotteet) Aditro Oy Aditro asiakassivut Lahtinen Kirsti Talouspalvelu Jyväskylän energia Jyväskylän amm. korkeakoulu Henkilöstöhallinto WMData SAP HR Karhu Sari Hallintokeskus Tiedostonsiirto sidosryhmille TietoEnator Persona Linkki Lahtinen Kirsti Talouspalvelu Henkilöstökyselyt Henty Anttila Päivi Hallintokeskus Rekrytointi Skillnet Oy Artist Anttila Päivi Hallintokeskus Työvuorotaulukko Aditro Oy MD-Titania Tikka Mika Sotepa Koskensilta Kirsi Liikuntapalvelukeskus Työvuorotaulukko Aditro Oy Kulunval. Titania Huhtilainen Harry Tietohallinto TALOUSHALLINTO Hankintajärjestelmä Tietoaura Hanna Pöllänen Jyri Tietohallinto Kassajärjestelmä Analyste Oy Palvelukassa Räsänen Tiina Talouspalvelukeskus Kassanhallinta (rahatoimisto) Teemu Aho Oy Kasööri Jokela Arja Talouspalvelukeskus Kassanhallinta (uimahalli) Pusatec Oy Pirkko Kupari Uimahalli Kassanhallinta (liikuntatoimi) etimmi Oy WinTimmi 1.3 Kirsi Koskensilta Monnari, Graniitti Kassajärjestelmä (käsityön museo) TietoRoi Ky Puoti Kotilainen Simo Kulttuurivirasto/ Suomen käsityön museo Kokopankki/maksuliikenne Basware Oy (Analyste) Maksuliikenne Ekberg Anne Talouspalvelukeskus Konsernilaskenta BasWare Oy Basware GC(Sigma) Hämäläinen Liisa Talouspalvelukeskus Lainojen hoito APLComp Oy Comp Jokela Arja Talouspalvelukeskus Maksupäätteet (uimahalli) Pusatec Oy Pirkko Kupari Uimahalli Maksupäätteet (liikuntatoimi) VF Partner Oy Kirsi Koskensilta Monnari, Graniitti Rahoitushallinta /seudullinen installaatio Opus Capita Finance Maija-Liisa Sarja Jyväskylän mlk/talous Korpilahti, Jkl mlk käyttävät (kaupunki ei) Toimintolaskenta QPR-Software CostControl Vesa Voutilainen Talouspalvelukeskus Ostolaskujen sähköinen käsittely BasWare Oyj Basware IP Anne Ekberg Talouspalvelukeskus Sisäinen laskutus/ Käyttö liittymärajapintana Oma/Intranet Sisäinen laskutus Rautiainen Ulla Talouspalvelukeskus Materiaalihallinto Affecto Oy Marela Tiina Kauppinen Total - perusrekisterit - ostotoiminnot - myyntitoiminnot - varastonvalvonta - hankinta ERP:iin SIIRTYNEET Kirjanpito WM-data SAP Heli Mäkinen Talouspalvelukeskus Konsernilaskenta WM-data SAP Marja-Liisa Hänninen Talouspalvelukeskus Myyntireskontra WM-data SAP Komu Pirjo Talouspalvelukeskus Ostoreskontra WM-data SAP Ekberg Anne Talouspalvelukeskus Sisäinen laskenta WM-data SAP Anu Pekkanen Talouspalvelukeskus Tulosyksikkölaskenta WM-data SAP Jaana Majuri Talouspalvelukeskus Taloussuunnittelu WM-data SAP Rautiainen Ulla Talouspalvelukeskus Myyntilaskut WM-data SAP Hytönen Riitta Talouspalvelukeskus Käyttöomaisuus WM-data SAP Jaana Majuri Talouspalvelukeskus Projektihallinta WM-data SAP Jaana Majuri Talouspalvelukeskus SIVISTYSTOIMIALA OPETUSTOIMI Oppilasrekisteri StarSoft Oy MultiPrimus Päivi Tammelin Peruskoulut Päivi Hyvärinen Opettajarekisteri StarSoft Oy MultiPrimus Anita Toikkanen Opetuspalvelukeskus Opetuksen suunnittelu/työjärjestys StarSoft Oy Kurre7/ Kurre rehtori koulu Opetustoimen arviointi Zef Solutions Zef Eino Leisimo Opetuspalvelukeskus Lukiot

15 Oppilasrekisteri Kuvataidekoulu Aviste Oy Avita Tarja Ryömä Kuvataidekoulu Kuvataidekoulu oma Osoite-Dos Tarja Ryömä Kuvataidekoulu Cygnnet proxy Open Source Squid Kari Kivelä Tietohallinto KULTTUURI Luettelointi Luettelointi selaus - Alvar Aalto - museo AB Företagssimulering, Göteborg, Sverige Polydoc Kotilainen Simo AB Företagssimulering, Göteborg, Sverige Polydoc WEB Kotilainen Simo - Keski-Suomen museo Marja-Leena Matilainen - Suomen käsityön museo Simo Kotilainen Käsityö ja K-S Museo oma Osoite-Dos Simo Kotilainen Kirjastojärjestelmä Ab AXIELL kirjastot Oy PallasPro Johanna Vesterinen Kirjasto - hankinta Maija Loukonen Kirjasto - lainaus Lea Hassinen Kirjasto - luettelointi Maija Loukonen Kirjasto - seuranta Raila Junnila Kirjasto - autojarjestelmä Riitta Kalenius Kirjasto Kirjastojärjestelmä/www-palvelut Ab AXIELL kirjastot Oy PallasPro-Intro Juha Hälinen Kirjasto Lipunmyynti Lippupiste, Tampere Lipunmyynti Sirkka Helke Teatteri LIIKUNTATOIMI Irmeli Korpi Kulttuuritoimen keskus/ Suomen käsityön museo Kulttuuritoimen keskus/ Suomen käsityön museo Kulttuuritoimen keskus/ Suomen käsityön museo Jyväskylän Seudun Matkailu Järjestörekisteri KSML/Voutilainen Erkki Huovinen Liikuntapalvelukeskus Tilanvaraus ja laskutus Timmi Software Oy WinTimmi 2.0 Mika Juoperi Liikuntapalvelukeskus Tilanvaraus/www-palvelu Timmi Software Oy Webtimmi Mika Juoperi Liikuntapalvelukeskus VETUMA-verkkotunnist&maksaminen Timmi Software Oy Webtimmi Matti Nieminen Tietohallinto SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Ajanvaraus TietoEnator Effica Ajanvaraus Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Hammashuolto TietoEnator Effica Kertomus Lahtinen Helka Sotepa/Hannikaisenkadun hh Hoitotietojärjestelmä TietoEnator Effica Kertomus Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Käyntilaskutus TietoEnator Effica Laskutus Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Tuntikertymä TietoEnator Effica Tuntikertymä Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Elektrokardiografia TietoEnator Effica Ekg Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Rasitus Ekg Berner Rasitus Ekg Sirpa Myllyniemi Sotepa/Kyllön ensiapu Lääkehuolto Affecto WebMarela Sotepa/Lääkekeskus/ Sairaanhoitopiiri Velkajärjestelijä Knowledge Partners oy Velkajärjestelijä Ritva Anttonen Sotepa/Velkaneuvonta Virho J&K International Oy Virho- ja Maksuliikenne Marita Väliaho Sotepa/Edunvalvonta Sotepa/Keskustan Laboratoriopyynnöt ja vastaukset TietoEnator Effica Kertomus Nuutinen Pirjo terv.asema Terveydenhuollon raportointijärjestelmä TietoEnator Effica Seuranta Nakari Maija Sotepa/Casi Sairaanhoitopalveluiden käytön seuranta Datawell Oy Ecomed/OR off-line v 3.1 Nakari Maija Sotepa/Hallinto ja kehittäminen Sotka Stakes Sotka vertailutietokanta Nakari Maija Sotepa/Suunnittelu Spirometria Medikro Oy Spiro2000 Sirpa Myllyniemi Sotepa/Kyllön terv.asema Vertti-vertailutietokanta Efectia SoteVertti Nakari Maija Sotepa/Suunnittelu Fysioterapiakuvat FdSystems Physiotools Sari Anttila Fysioterapia Huumehoitotieto Stakes Pompidou Päivi Nevalainen Sotepa/Nuorten päihde- ja huumetiimi Elektroninen verenkuvaseurantaohjelma Novartis Leponex Pirjo Mäkelä Aikuispsykiatria Sairaalajärjestelmä Miratel Oy Miratel Aurora Rita Kärkkäinen Sotepa/Tk-sairaala Elatusturva TietoEnator SosiaaliEffica Pirjo Niskavaara Sotepa/elatusturva tsto Kotihoito TietoEnator Effica Kotihoito Jenni Salminen Sotepa/Kotihoito

16 Osastonhallinta TietoEnator Effica Osastonhallinta Tarja Keinänen Sotepa/Tk-sairaala Lastenvalvoja TietoEnator SosiaaliEffica Johanna Kuisma Sotepa/Sosiaaliasemat Perhehuolto TietoEnator SosiaaliEffica Johanna Kuisma Sotepa/Sosiaaliasemat Perheneuvolan kirjanpito Atsoft Oy Asteri Raija Keski-Petäjä Sotepa/Perheneuvola Päivähoito TietoEnator SosiaaliEffica Eija Pitkänen Sotepa/Päivähoito Soto-sovittelu Kb B.Isaksson Ky Sovittelutietokanta Ansa Leinonen Sotepa/Nuorten erityspalvelut YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA Kaupunkisuunnittelu Kuntatiedot/kaavat Tekla Oy Xcity Ville Viinikainen/Kaupsu Tietohallinto Yhdyskuntarakentamisen hallinta Yhmä Leena Rossi Kaupunkisuunnittelu Rakennusvalvonta Kuntatietojärjestelmä Tekla Oy Xcity Tietohallinto - rakennukset ja huoneistot Päivi Turpeinen/Rakval - rakennusvalvonta Päivi Turpeinen/Rakval Hallinto ja kehittäminen Laatu- ja ympäristöjärjestelmä oma/peltola Tommi Peltola Ykt/Hake TekpaVertti (Efektian palvelimella) Efektia Oy TekpaVertti Arja Manninen Ykt/Hake Winfile antolainalaskutus Aravalainat Winfile Ohjelmistot Miettinen Raili Ykt/Hake Asumisoikeusohjelmisto Excel-taulukko Rönn Raili Ykt/Hake Katu- ja puisto-osasto Liikenneturvallisuuden seuranta Viatek Oy Litu Liisa Havila/Kapu Ykt/Kapu Venepaikat Timmi Software Oy Venepaikkarekisteri Anita Paju / Hapa Ykt/Kapu Investointihankkeiden ylläpito Hankerekisteri Kari Hänninen Ykt/Kapu Julkisen käyttöomaisuuden hallinta Kohateam? Katupoika Risto Mäkinen Ykt/Kapu Viheralueiden tietokanta WinSystems Vire Leena Rapo Ykt/Kapu Katusuunnittelu Tekla Oy Xstreet Kari Seuranen Tekpa/Jycon Katupiirustusten viimeistely Microsoft Autocad Kari Seuranen Tekpa/Jycon Viheraluetöiden tilaus Oma/Kapu Hannu Niemi Ykt/Kapu Jätehuollon asiakashallinta Tietomitta JHL Terttu Nyberg Ykt/Kapu Pysäkkirekisteri ITGEO Consulting Pysäkkirekisteri Kalevi Lehtinen Ykt/Kapu Liikennevalojen ohjaus Peek Trafik Oy Liva Varis Martti Ykt/Kapu Pysäköinninvalvonta Tietobotnia Oy Helka Tuula Ahonen Ykt/Kapu Tonttiosasto Paikkatietojärjestelmä Tekla Oy Xcity Janne Hartman Ykt/toto Paikkatiedon selain Tekla Oy Webmap Janne Hartman Ykt/toto Paikkatiedon analysointi Genimap Mapinfo Janne Hartman Ykt/toto Karttapalvelu (internetissä) Tekla Oy Webmap Internet Janne Hartman Ykt/toto Paikkatiedon mobiilisovellus Tekla Oy Webmap Mobile Janne Hartman Ykt/toto Kiinteän omaisuuden hallinta Tekla Oy Xcity/maaomaisuus Niina Tourunen Ykt/toto Metsäsuunnittelujärjestelmä Tapio Tforest Marko Kemppainen Ykt/toto Maanvuokralaskutus Tekla Oy Community Susanna Matalalampi Ykt/toto Maatilaohjelmisto Maatalousministeriö Vesa Nerg Ykt/toto Ympäristöosasto Ilmantarkkailujärjestelmä PPM-Systems Sahi Timo Ympäristöosasto Laboratoriojärjestelmä Software Point Oy Lims-Boss Sahi Timo Ympäristöosasto Ympäristöterveyden huolto Jukka Kuusisto TerveKuu Sahi Timo Ympäristöosasto LIIKELAITOKSET JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU Kiinteistörekisteri Haahtelakehitys Oy Kiinteistötieto - kaupungin rakennukset, osakkeet, vuokratilat Tervo Timo Tilapalvelu - kustannuslaskenta Kinos Soile Tilapalvelu - vuokrasopimukset Lahti Maritta Tilapalvelu - vuokranvalvonta Paloniemi Tuija Tilapalvelu ALTEK ALUETEKNIIKKA Projektinhallinta / katuprojektit PlanMan Oy PlaNet Pekka Kaikkonen Altek Aluetekniikka Kustannuslaskenta Jydacom Oy JD-Kustannuslaskenta Pekka Kaikkonen Altek Aluetekniikka

17 Kustannusseuranta Jydacom Oy JD-Kustannusseuranta Pekka Kaikkonen Altek Aluetekniikka TOTAL KIINTEISTÖPALVELU Siivouksen suunnittelu Novo Oy Sisukas Heljä Kastelin Total Projektinhallinta / taloprojektit PlanMan Oy PlaNet Jyri Pöllänen Total Kustannuslaskenta Jydacom Oy JD-Kustannuslaskenta Jyri Pöllänen Total Kustannusseuranta Jydacom Oy JD-Kustannusseuranta Jyri Pöllänen Total Graafinen määrämittaus Jydacom Oy 2J-Määrämittaus Jyri Pöllänen Total Kiinteistöjen kunnossapito Fatman Oy Infomaster Timo Hovila Total KYLÄN KATTAUS Ruokapalvelu WM-data Aromi Jarno Kemppainen Kylän Kattaus Ruokapalvelu WM-data Eväs ja Mysli Jarno Kemppainen Kylän Kattaus Ruokalaseuranta Flexim security Oy FlexWin Veid Jaana Kylän Kattaus JYVÄSKYLÄN SEUDUN TYÖTERVEYS Työterveys TietoEnator Effica Kertomus Hakkarainen Aira Työterveys Effica Työterveyslaskutus Työterveyshuollon laskutus TietoEnator Aira Hakkarainen Työterveys Työvuorotaulukko TietoEnator MD-Titania Hakkarainen Aira Työterveys Fysioterapiakuvat FdSystems Physiotools Tuula Katajamäki Työterveys KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Sairaankuljetus WM-data Novo SAKU Marja-Leena Ek K-S Pelastulaitos Onnettomuustietojärjestelmä ( SM:n palvelimella) TietoEnator Pronto Risto Helminen K-S Pelastulaitos Palotarkastus WM-data Novo Palofacta Mika Kuivalainen K-S Pelastulaitos KONSERNIYHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY Energialaitoksen järjestelmät TietoEnator Enfo-tuoteperhe Jyväskylän energia Verkostokartta- ja huoltojärjestelmä Tekla Oy Xpipe Pekka Pahkamäki JE/Vela Pintavesilaitoksen valvontajärjestelmä Tekmanni Oy Fix (?) Seppo Lahtinen JE/Vela JYVÄSKYLÄN VUOKRA- ASUNNOT OY Asunnonhakijat Visma Software Liinos6 Costiander Sirpa Jyväskylän Vuokra-Asunnot Vuokravalvonta ja isännöinti Visma Software Liinos6 Myöhänen Arja Jyväskylän Vuokra-Asunnot JVA:n lainojenhallinta Winfile Ohjelmistot Winfile lainarekisteri Muhonen Pirjo Jyväskylän Vuokra-Asunnot Tilinpäätösanalyysi TeemuAho Oy Yritysmalli Myöhänen Arja Jyväskylän Vuokra-Asunnot Kiinteistörekisteri Visma Software Liinos6 Tirkkonen Matti Jyväskylän Vuokra-Asunnot Kokopankki/maksuliikenne Analyste Oy Maksuliikenne Myöhänen Arja Jyväskylän Vuokra-Asunnot SÄÄTIÖT JYVÄSKYLÄN SEUDUN PÄIHDEPALVELUSÄÄTIÖ Asiakas- ja hoitoonohjausjärjestelmä Helsingin Diakonissalaitos Huuti Matti Lamminen Huumehoitotieto Stakes Pompidou Matti Lamminen Taloushallinnon järjestelmä Passeli Pirjo Holopainen Jyväskylän seudun päihdpalvelusäätiö Jyväskylän seudun päihdpalvelusäätiö Jyväskylän seudun päihdpalvelusäätiö

Laitteiden lukumäärät 1999-2005. Palvelimet Päätteet Mikrot Kannettavat Kirjoittimet Flexim-päätteet CygnNet -koneet

Laitteiden lukumäärät 1999-2005. Palvelimet Päätteet Mikrot Kannettavat Kirjoittimet Flexim-päätteet CygnNet -koneet Kuvio 1. Laitteiden lukumäärät 1999-2005 2500 2000 Lkm 1500 1000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2 005 Palvelimet Päätteet Mikrot Kannettavat Kirjoittimet Flexim-päätteet CygnNet -koneet Taulukko 1.

Lisätiedot

Laitemäärät 1999-2006

Laitemäärät 1999-2006 Taulukko 1 BSC -tavoitteet / mittari Tavoitetaso Tulos asiakastyytyväisyys (1-5) 3,9 3,87 työilmapiiri (1-5) tavoite 4 3,82 tukipyyntöjen ratkaisu % 100 % 100 % viruksien ja tietomurtojen aiheuttamat käyttökatkot

Lisätiedot

Aditro Oy Aviste Oy Basware Oy CGI Oy CPU (ennen Basware Oyj :n) Espina Oy Innofactor Oy Itella Information OpusCapita Oy - Cash Management PN Yhtiöt

Aditro Oy Aviste Oy Basware Oy CGI Oy CPU (ennen Basware Oyj :n) Espina Oy Innofactor Oy Itella Information OpusCapita Oy - Cash Management PN Yhtiöt LIITE 4 Liitteessä toimittajia ei ole luokiteltu tai ryhmitelty toimittamiensa tuotteiden tai palvelujen perusteella. Mukana on niin teknologian, ohjelmistojen, kuin palveluidenkin toimittajia. Toimittajalistauksen

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Lahden seutu Tommi Oikarinen 29.10.2013 Muutosprosessi ja ICT-muutostuki Yhdistymispäätös Yhdistymissopimuksen hyväksyntä Uuden kunnan päätöksentekojärjestelmän

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 5/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 5/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 5/08 Työvaliokunta 28.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 31.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

TIETOHALLINTO. Konsernihallinnon perehdytys 21.2.2013

TIETOHALLINTO. Konsernihallinnon perehdytys 21.2.2013 TIETOHALLINTO Konsernihallinnon perehdytys 21.2.2013 22.2.2013 Tietohallinnon toimintaympäristö 11 suurinta kaupunkia Kuntaliitto JulkICT/VM Juhta Kuntien Tiera Oy Liikelaitokset Konsernin tietohallinto

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

HALLINTOKESKUS - rakenne

HALLINTOKESKUS - rakenne HALLINTOKESKUS - rakenne Muutosjohtaminen Risto Kortelainen Aluekehittäminen Jouni Juutilainen Hallintokeskus Maija-Liisa Havia Sisäinen tarkastus Kanslia Maija-Liisa Havia Kehittäminen Aluetoiminta Maaseutu

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen Tampere, 11.5.2004 Esityksen sisältö Taustaa seudulliselle tietohallinnolle Etelä-Pirkanmaan tieto- / seutuverkko Nykyiset tietoverkon käyttökohteet Tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

Porin tietohallinnon uudistaminen 2013 22.3.2013 1 / 9 Porin konserniyhtiöiden IT-toiminnot

Porin tietohallinnon uudistaminen 2013 22.3.2013 1 / 9 Porin konserniyhtiöiden IT-toiminnot 1 / 9 Porin konserniyhtiöiden IT-toiminnot Sisällys Satakunnan ammattikorkeakoulu... 2 Organisaatio... 2 Keskeiset tietojärjestelmät... 2 Talousarviot vuodelle 2013... 3 Tietoverkkojen karkea kuvaus...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Kainuun maakunta - kuntayhtymä Yhteisten palvelujen asiakastyytyväisyyskysely

Kainuun maakunta - kuntayhtymä Yhteisten palvelujen asiakastyytyväisyyskysely Kainuun maakunta - kuntayhtymä Yhteisten palvelujen asiakastyytyväisyyskysely Timo Leinonen Minna Leinonen 15.12.2006 JOHDANTO Kainuun maakunnan yhteisten palvelujen vuosisuunnitelmassa vuodelle 2006 oli

Lisätiedot

KUNTAX ERP TALOUS JA TOIMINTA YHTENÄ PILVIRATKAISUNA. Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro Oy

KUNTAX ERP TALOUS JA TOIMINTA YHTENÄ PILVIRATKAISUNA. Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro Oy KUNTAX ERP TALOUS JA TOIMINTA YHTENÄ PILVIRATKAISUNA Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro Oy ESITYKSEN SISÄLTÖ Kuntax ERP:n tarina Hallinnon ohjauksesta palveluiden ohjaukseen Kuntax ERP mahdollisuudet

Lisätiedot

+ OMISTAJIEN TUOTTOVAATIMUS + MK/M 2 JA %/SIJ.P.O.

+ OMISTAJIEN TUOTTOVAATIMUS + MK/M 2 JA %/SIJ.P.O. TAVOITE: 1. ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2. OMISTAJALLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE + KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ + LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA Projektien hallinta ja kommunikaatio Asiakirjat Yhteydenpito RAKENTAJA Palaute

Lisätiedot

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sopimus talous- ja henkilöstöhallinn palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle LIITE 4 LUONNOS SITOUMUKSETTA 17.3.2014 [Operaattorisopimukset] Verkko-operointi, skannaus Osuuspankki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011 Päivitetty 20.8.2012 Organisaatio 1.1.2011 Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio Yksilöhuoltojaosto Ympäristöterveysjaosto Terveydenhuollon jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Päivähoito ja varhaiskasvatusjaosto

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä YHTYMÄKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLITUS VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA Ari Loppi Maija Kirvesoja PIRKANMAAN AMMATTIOPISTO Nuorten koulutuspalvelut VS. REHTORI Leena

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

LASKUTUSOSOITE TUNNUS

LASKUTUSOSOITE TUNNUS LASKUTETTAVA ORGANISAATIO LASKUTUSOSOITE OVT- TUNNUS LISÄTIETO LIIKELAITOKSET ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitos PL 200 00370211675293 Yhteyshenkilö: Jaana-Helena Valkila, jaana.valkila@tt.tampere.fi,

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

Tietohallinto. sairaanhoitopiirissä

Tietohallinto. sairaanhoitopiirissä Tietohallinto Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä 2006 Tietohallintopää äällikkö Raimo Kuikka Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuollon atk-päivät, Mikkeli, 29.-30.5.2006 ESSHP-alueen toimintaympärist

Lisätiedot

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA -konserni lyhyesti Liikevaihto noin 772 miljoonaa EUR (2012) Liikevaihto kvartaaleittain 2012: Q1/2012 n. 190 milj. EUR Q2/2012 n. 194,4 milj. EUR Q3/2012 n. 180,0 milj. EUR

Lisätiedot

20.11.2014 (ajopvm) SIVU 1 PÄÄKIRJA, EUR 1200 VENEET JA KALUSTO 6 231,48 * 27.12.2013. Avaus * 0,00 -623,15. poisto 10 % 2.9.

20.11.2014 (ajopvm) SIVU 1 PÄÄKIRJA, EUR 1200 VENEET JA KALUSTO 6 231,48 * 27.12.2013. Avaus * 0,00 -623,15. poisto 10 % 2.9. 20..204 (ajopvm) SIVU Korkkiruuvi ry KAUSI -30.9.204 JAKSO avaus/3-09/4 200 VENEET JA KALUSTO 30.9.204 99-3 * 6 23,48 6 23,48 6 23,48 0,00 0,00 6 23,48 6 23,48 * -623,5 poisto 0 % 0,00-623,5 0,00-623,5

Lisätiedot

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2007 Kalajärvi 18.9.2007 Miehet H21 B-rata 4,8 km 1 Pekka Larmala Ericsson 41.04 2 Sakari Taskila Espoon Kunto 46.56 3 Niko Torvela Espoon Kunto 48.10

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen

Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Maanmittauslaitos ja Yhteisten vesialueiden yhdistäminen 18.9. 2014 Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Aiheet Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yhteisten vesialueiden

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta 1. Osapuolet Nimetään tähän jakson 1. alle erikseen kaikki maakunnan kunnat, jotka haluavat sopimusperusteisesti valmisteluun osallistua.

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Avosairaanhoito Sakari Ritala Mari Muhonen Anu Mutka Keskitetyt palvelut Mauri Paajanen Riitta-Maija

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A : Laskujen hyväksyjät, käyttövaltuudet ja hankintarajat sekä laskujen vastaanottajat vuonna 2015 Sijaisuusjärjestelyissä noudatetaan muutoksista

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOVELLUSPALVELU Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOFTWARE OY Yritysohjelmistojen käytettävyys ja tietoturva ovat asioita, joista ei kannata tinkiä. Tässä materiaalissa esitellään Visma

Lisätiedot

Vaatimusten määrittely osana tietojärjestelmähankintaa

Vaatimusten määrittely osana tietojärjestelmähankintaa Vaatimusten määrittely osana tietojärjestelmähankintaa 25.4.2007 Consulting Oy Pekka Kähkönen 25.4.2007 JHS-suositus: Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely Mitä: Miksi: Suosituksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä:

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen (vastuuhenkilö) Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli 6.2.2016 klo17:24 A) Miehet kilpasarja (17) Sij. nimi tas tas 6 tulos YHT koulutuksen järjestäjä 1 Lappeteläinen Jorma 29 174 1 227 1 401 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2 Sepponen Pekka 13

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT 19.08.2009 KLO 17.30, Eläintarhan urheilukenttä Miehet yleinen Keihäs 1 Rahunen Toni M TKP Tieto 50,07 3 Ojanen Markku M Varma 42,89 4 Haataja Ahti M Lähivakuutus 40,99

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls TEKNINEN TOIMIALA, MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT V.2016, tekla 23.2.2016 Teknisen toimialan osastojen/yksiköiden mahdollisesti suljettuna ollessa, tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä ovat poissa

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Kesto/ tuntia. Aineisto (muistiot) omassa yksikössä käytössä työterveyshuollon intrassa. Vastuullinen toiminta, 3

Kesto/ tuntia. Aineisto (muistiot) omassa yksikössä käytössä työterveyshuollon intrassa. Vastuullinen toiminta, 3 TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) (lomake myös osoitteessa: http://www.pshp.fi/default.aspx?nodeid=10167&contentlan=1) TERVEYSKESKUS/ KOULUTUSVASTAAVA LÄÄKÄRI: Kuusiokuntien

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu - tilannekatsaus / lokakuu 2010 Toimikunta 25.10.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelun järjestelyt

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe KPK THH Oy käynnistysvaiheen hallitus ja yhtiön perustajakuntatoimijat Varapuheenjohtaja Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Jäsen Markku Silen Jäsen Jukka Linnavuori

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka. Ohjausryhmä 14.3.2013

Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka. Ohjausryhmä 14.3.2013 Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka Ohjausryhmä 14.3.2013 Työryhmät Tietoteknikka - Effector Apuvälinelogistiikka (huolto, pesu, logistiikka, varastointi) Talousryhmä (hankinnat, sopimusten

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot