JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA 2007. 3.3.2008 Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen

2 1. TIETOHALLINNON TOIMINTAA JA TALOUS TOIMINNAN JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA TIETOHALLINNON TULOSKORTTI (BSC) LAITEMÄÄRÄT MATKAPUHELINTEN VOLYYMITIETOA KOULUTUKSEN LUKUJA TALOUDEN LUKUJA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA TOIMITILANELIÖT TIETOHALLINNON VUODEN 2007 TAVOITTEIDEN TOTEUMA STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUMA KEHITTÄMISTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUMA TOIMINNAN ARVIOINTIA ASIAKASTYYTYVÄISYYS PLUSSAA TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINNASSA MIINUSTA TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINNASSA TIETOHALLINNON VUODEN 2007 BUDJETIN KÄYTTÖ TELETOIMINTA/MENOT TELETOIMINTA/TULOT TIETOTEKNIIKKATOIMINTA/MENOT TIETOTEKNIIKKATOIMINTA/TULOT LAITE- JA SOVELLUSLUETTELOT LAITELUETTELO PÄÄPALVELIMISTA (LIITE 1, ) SOVELLUSLUETTELO (LIITE 2, TILANNE ) LIITE LIITE

3 1. TIETOHALLINNON TOIMINTAA JA TALOUS 1.1. Toiminnan ja talouden tunnuslukuja Eri hallinnonaloilla päivitettiin tietojärjestelmiä, otettiin käyttöön uusia järjestelmien ominaisuuksia, testattiin uusia ratkaisuja ja vietiin läpi kehittämisprojekteja Tietohallinnon tuloskortti (BSC) BSC-tavoitteet / mittari Tavoitetaso Tulos asiakastyytyväisyys (1-5)/tietohallinto: 3,9 3,73 asiakastyytyväisyys(1-5) /puhelinvaihde 3,9 4,15 työilmapiiri (1-5) tavoite 4 3,97 tukipyyntöjen ratkaisu % 100 % 99,9 % viruksien ja tietomurtojen aiheuttamat käyttökatkot 0 0 tietojärjestelmien ja tietoverkon käytettävyys 99,5 % 98,5 % nettobudjetoitu tulos/poikkeama % 3 % 1,3 % ICT menot/käyttötalous 1,4 % 1,65 % 1.3. Laitemäärät Konsernin sisällä vuokrataan mikrotietokoneita (tällä hetkellä 915 vuokratyöasemaa, vuonna kpl) ja rahoitussopimuksen kesto on kolme vuotta. Työasemaympäristöjen vakiointi ja etähallinta ovat vähentäneet ylläpitokustannuksia. Työasemien ja tietojärjestelmien käyttäjien lukumäärä on kasvanut edelleen. Palvelinlaitteita oli vuoden lopussa 115 kpl. Osa on joko partitioita tai virtuaalisia eli fyysisten laitteiden määrä on pienempi kuin palvelinten. Käytössä oli 2361 mikrotietokonetta, 455 kannettavaa mikrotietokonetta, 9 päätettä, 279 jonokirjoitinta sekä 63 työajan seurannan leimauspäätettä. CygnNet-kouluverkossa oli vuoden lopussa opetuskäytössä 1150 Pentiumtasoista mikrotietokonetta. Laiteluokka Palvelimet Päätteet Mikrot Kannettavat Kirjoittimet Mobiiliteknologiapalvelut Flexim-päätteet CygnNet -koneet

4 2500 Laitemäärät Palvelimet Mikrot Kirjoittimet Flexim-päätteet Päätteet Kannettavat Mobiiliteknologiapalvelut CygnNet -koneet 1.4. Matkapuhelinten volyymitietoa Kaupunkikonsernin käytössä olevien matkapuhelinten (sisältää dataliittymät) lukumäärä kasvoi edelleen 154 puhelimella kokonaismäärän ollessa vuoden lopussa 2087 (vuonna kpl). Teleoperaattoreille konserniyhtiöt, liikelaitokset, hallintokunnat ja toimintayksiköt maksoivat ,13 euroa (alv 0%) erilaisia matkapuhelimien käyttöön liittyviä kustannuksia. Menokeskiarvo eur/vuosi/puhelin on noussut 15 % edellisestä vuodesta. Matkapuhelimien käyttö dataliikenteessä selittää kasvua. Yksityispuheluiden laskutus (151-koodi) oli yhteensä , Matkapuhelimet Lkm

5 Matkapuhelinkustannukset/liittymä Koulutuksen lukuja Kevään ja kesän aikana pidettiin 27 kurssia, joilla oli yhteensä 212 oppilasta. Kursseista 6 oli kesäkuussa ja yksi suunnattu Korpilahden kunnan työntekijöille. Ilmoittautuneista peruutti osallistumisensa 13,1 %, joten ilmoittautuneita oli kaikkiaan 244. Kurssimäärä ja varsinkin oppilaiden määrä on pienempi kuin vuotta aiemmin. Luokassa on nyt vain 10 paikkaa entisen 14 tilalla. Osuutensa koulutusmäärän pienenemiseen tuo koulutustiimin kevään sairauslomat ja vuorotteluvapaat. Syksyn aikana, mukana yksi elokuun kurssi, pidettiin 21 kurssia, joilla oli yhteensä 141 oppilasta. Luokan koko vaikuttaa koulutettujen pieneen määrään, mutta suurempi ongelma oli kurssin peruuttaneet 24,6 %. Vain neljällä kurssilla oli luokka täynnä. ERP-koulutus ei sisälly em. tunnuslukuihin Talouden lukuja Tietohallinto on nettobudjetoitu yksikkö, jonka tavoitteena on tehdä poistojen verran ylijäämäinen. Vuonna 2007 tietohallinnon käyttötaloustulot olivat euroa ja käyttötalousmenot euroa toimintakatteen ollessa ylijäämäinen euroa. Budjetoitu tulostavoite oli (erotus ) eur Toimintatulot 2 791, , , , , , , ,2 4761,6 Toimintamenot 2 858, , , , , , , ,4 4115,2 Toimintakate -66,6 57,2-14,8-41,3 124,3 127,2 285,3 463,7 646,5-5 -

6 Tietohallinnon tulot ja menot Toimintatulot Toimintamenot ,8 2858, , ,8 3519,1 3560,4 3636,8 3512,5 4481,4 4354,2 4744,9 4459,6 4736,2 4272,4 4761,6 4115, Koko kaupungin käyttötalouden ICT-menot olivat vuonna ,65 % käyttötalousmenoista (ilman sisäisiä eriä) eli 78 /kunnan asukas vuodessa. Luvuissa eivät ole mukana konserniyhtiöt. Tietohallinnon menot ovat alentuneet edelliseen vuoteen verrattuna mutta työasemamäärät ovat kasvaneet. Tämä näkyy myös tunnusluvuissa tietohallinnon menot per henkilötyövuosi ja tietohallinnon menot per hallintotyöasema (mikrot+kannettavat) Kaupungin ict-menot/asukas Kaupungin ict-menot/ % käyttötalous 1,10 % 1,40 % 1,20 % 1,28 % 1,29 % 1,35 % 1,63 % 1,65 % Tietohallinnon menot/htv (1000 ) TH:n menot/hallintotyöasema (1000 ) 1,0 1,0 1,7 1,5 1,8 1,7 1,6 1,5 Investointihankkeet (1000 ) Tietojärjestelmät 176,0 253,0 354,0 354,0 300,0 602,1 989,7 774,6 Tietohallinnon osuus 137,5 640,3 336,7 ERP-toiminnanohjausjärjestelmän osuus 464,6 349,4 437,9 Tietohallinnon investointirahasta siirrettiin vuodelle 2007 palkkajärjestelmän uusinnan ja SAP-HR integraation osalta euroa, julkaisujärjestelmän osalta (extranet) osalta euroa, tietohallintostrategian päivittämisen osalta euroa sekä yritysnumerojärjestelmän kartoittamisen osalta euroa. Budjetoitu investointiraha: irtain käyttöomaisuus oli yhteensä siirtojen jälkeen (ylitys 9735 )

7 1.7. Henkilöstömäärä ja toimitilaneliöt Resurssit Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat Henkilötyövuodet 31,3 33,3 33,8 34,6 33,8 Toimitilat, m ,5 848,5 2. TIETOHALLINNON VUODEN 2007 TAVOITTEIDEN TOTEUMA 2.1. Strategiset tavoitteet ja niiden toteuma 1. Sisäasianministeriössä aloittaa toimintansa KuntaIT-yksikkö. Tavoitteena on vahvistaa kuntasektorin ja koko julkisen sektorin yhteistyötä ja luoda edellytyksiä julkisen hallinnon yhteisen JulkIT toimintamallin käyttöönotolle vuonna KuntaIT toteuttaa laajoja kansallisia ja kansallisesti merkittäviä kehittämishankkeita tiiviillä julkishallinnon yhteistyöllä ja verkostomaisella toimintatavalla. KuntaIt:n 2007 toimintasuunnitelman mukaisiin ajankohtaisiin hankkeisiin osallistutaan soveltuvilta osin. KuntaIT-yksikön ja kymmenen suurimman kaupungin tietohallintojohdon (KympiIT) kesken linjattiin kehittämishankkeita ja hankesalkun eri projekteihin osallistuttiin yhteistyöverkostoissa. Jyväskylällä ei ollut osoittaa henkilöresursseja projektien toteutuksiin mutta niissä ollaan mukana sekä seurantajäsenenä että KympIT:n puitteissa päätöksentekijänä. 2. Maakunnallisina hankkeina tietohallinto on mukana: Terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen keskittäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alaiseen liikelaitokseen eteni mm. palvelujen hinnoittelun osalta. Hanke etenee kuntarakenneselvityksen jälkeen helmikuussa SosKes-portaali: Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa. Hankkeelle saatiin jatkorahoitus ja se etenee uuden budjetin turvin. Käyttöpalvelun hinnoitteluperiaatteista sovittiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 3. Tietohallinnon verkostokaupunki- ja seutuyhteistyötä kehitetään yhteistyössä mm. Jyväskylän maalaiskunnan, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattiopiston kanssa. Yhteishankkeita toteutetaan eri toimijoiden kesken tarpeen mukaan. Strategiset hankkeet odottavat kuntarakenteen mahdollisia uudistuksia. Korpilahden tietohallinto ja tietotekniikkatoiminta integroitiin Jyväskylän tietohallintoon

8 2.2. Kehittämistavoitteet ja niiden toteuma 1. Kaupunkikonsernin tietohallintostrategian päivitys hanke toteutetaan kuntarakenneuudistuksen ja siihen liittyvien aikataulujen selvittyä. 2. Seudullisen tietohallintostrategian toteutus jatkuu 2006 käynnistyneiden hankkeiden ja alkaa 2007 mahdollisten uusien kärkihankkeiden osalta Dataverkkotoimittajan kilpailutus toteutettiin. Yhteistyössä ovat mukana Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän mlk, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osittain Jyväskylän yliopisto. Sopimusneuvottelut ja hankkeen toteutus siirtyi vuodelle Työasemakilpailutus käynnistyi seudullisena hankkeena. Kirjastojärjestelmän käyttäjiksi liittyi uusia kuntia mm. Toivakka, Petäjävesi. Timmi-tilanvarausjärjestelmän käyttöönoton valmistelun aloitti Jyväskylän mlk. 3. Erp-toiminnanohjaus hankekokonaisuuden läpivienti jatkuu uusilla osilla Hankkeesta on erillinen raportointidokumentaatio. 4. Puhelinjärjestelmien uusinta Selvitystyön konsultti valittiin yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja hankkeen ohjausryhmän toiminta käynnistyi. Hanke jatkuu vuoden 2008 aikana ja tulokset kytketään seudullisesti toteutettavaan teleoperaattorikilpailutukseen. 5. Kilpailutetun seudullisen dataverkon käyttöönotto Sopimusneuvottelut ja käyttöönotto aikataulutetaan vuoden 2008 alkupuolella. 6. Hallinnon kokouskäytännön kehittäminen sähköiseksi; esityslistojen ja pöytäkirjojen paperiversioiden lukumäärän vähentäminen. Laajempi selvitys tehdään vuoden 2008 aikana kuntarakenneuudistuksen selvittyä. 7. Toimialakohtaisia tietojärjestelmäuudistuksia toteutetaan Tiimikohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen on kirjattu erilliseen asiakirjaan 3. TOIMINNAN ARVIOINTIA 3.1. Asiakastyytyväisyys 2007 Tietohallinto teki syksyn 2007 aikana kaksi asiakastyytyväisyyskyselyä. Ensimmäisessä kyselyssä tutkittiin tietohallinnon palvelujen tasoa: asiakastukea, mikrotukea, tietojärjestelmäpalvelujen laatua ja tietotekniikkakoulutuksen laatua ja riittävyyttä. Toisessa kyselyssä selvitettiin kaupungin työntekijöiden tyytyväisyyttä puhelinpalveluihin. Samalla kysyttiin ajantarkkailuohjelmiston ja saldokorjauksien toimivuutta. Tietohallinto sai palvelustaan yleisarvosanaksi 3,73 (asteikko 1-5). Tietohallinnon työntekijöiden asiantuntemusta arvioitiin keskiarvolla 4,12. Puhelinvaihde sai kyselystä - 8 -

9 yleisarvosanan 4,15 (asteikko 1-5). Arvosanat vaihtelivat vain vähän parhaan keskiarvon ollessa 4,12 ja huonoimman 3,95. Koko Jyväskylän kaupungin henkilöstökyselyssä, joka tehtiin syksyllä 2007, tietohallinto sai ilmapiirikeskiarvoksi 3,97, kun koko kaupungin vastaava luku oli 3,84. Tietohallinnon edellisen vuoden vastaava arvo oli 3,82, joten paranemista oli tapahtunut huomattavasti. Työolojen ulottuvuuksissa tietohallinto oli parantunut kahdella osa-alueella: palkkaus ja viestintä. Vastapainoksi kaksi ulottuvuutta oli huonontunut: muutosvalmius ja esimiestyö. Viestintä oli edellisen kyselyn jälkeen nostettu painopistealueeksi ja se toi tulosta. Kysymyksiin tulleiden vastausten hajonta oli suuri, vaikka keskiarvo olikin hyvä; monessa kysymyksessä löytyi 1-2 vastausta aivan huonoimmasta luokasta Plussaa tietotekniikka- ja teletoiminnassa 2007 o erinomainen asiakastyytyväisyys puhelinvaihteen palveluihin o julkishallinnon tiiviimpi yhteistyö (KuntaIT, KympIT) edistyi o kiitettävä selviytyminen monista vuorottelu- ja vanhempainvapaista, henkilökunnan sitoutuminen vahvaa, uusia toimintamalleja syntynyt o toimiston vesivaurioremontin onnistuminen o vetuman käyntiin saaminen o julkaisujärjestelmän käyttö laajentunut varsinkin internetsivujen tekovälineenä; intranet- ja internet-sivujen tekeminen samalla välineellä o asiakirjanhallintajärjestelmän versiopäivitys tehtiin joulukuun lopussa. Nyt helpompaa asiakirjojen palauttaminen ja tietokannan maksimikokorajoite poistui o kuvienhallinnan tarpeet selvitetty o lautakuntien liitteiden vienti nettiin laajentunut o asiakastuen tavoitettavuus parantunut (useampi puhelin sarjassa) o alueverkon kilpailutuksen kautta on tulossa SLA-sopimukset, jotka jatkossa toivottavasti takaavat verkon paremman palvelutason o järjestelmien virtualisointi on lisääntynyt o Windows-palvelimissa tärkeitä järjestelmiä on siirretty 64-bittiseen ympäristöön o Active Directoryn terveystarkastus on tehty hyvällä tuloksella o mobiililaitteiden vakioinnin aloittaminen 3.3. Miinusta tietotekniikka- ja teletoiminnassa 2007 o asiakastyytyväisyys hieman laski ict-palvelujen osalta edellisestä vuodesta o tietotekniikkakoulutuksissa paljon perumisia o alueverkon kilpailutus ei tuonut kustannussäästöjä, pelastuslaitoksen kustannukset laskevat mutta toisaalta kouluverkon kustannukset nousevat o exchange-postipalvelimen terveystarkastus toi esiin puutteita ylläpidossa, järjestelmän seurantaa ja kapasiteettia on lisättävä o palvelinten toiminnan seuranta ja valvonta ei ole riittävän järjestelmällistä ja säännöllistä o ajoittaiset laitetoimitusten vaikeudet o sap tietämättömyys, keskeneräisyys ja hankkeiden viivästyminen (AD-integraatio) - 9 -

10 4. TIETOHALLINNON VUODEN 2007 BUDJETIN KÄYTTÖ 4.1. Teletoiminta/menot: - henkilöstö- ja huoneistomenot - puhelinvaihteen huoltomaksut ja vakuutukset - kaapelivuokrat, johtomaksut, puhelinliikennemaksut, LIM-kortit - työajan seurantajärjestelmä - kehittämishankkeet 4.2. Teletoiminta/tulot: - puhelinalaliittymän, faksin, hälytyslinjan ja flexim päätteen käyttömaksu - sopimusten mukaiset veloitukset ympäristökunnilta, konserniyhtiöiltä, liikelaitoksilta ja muilta yhteistyökumppaneilta 4.3. Tietotekniikkatoiminta/menot: - henkilöstö- ja huoneiston vuokramenot - atk-laitteiston huoltomaksut ja vakuutukset - mikrotietokoneiden vaihtovuokrauksen leasingmaksut - mikrotuen erillisohjelmistot - Microsoft EA (Enterprise Agreement) lisenssisopimus - tietojärjestelmien (laitteet, sovellukset, tiedonhallintajärjestelmät, varusohjelmistot) hankinta ja ylläpitomaksut - alueverkon, valokuituyhteyksien ja muiden datayhteyksien sekä tietoliikennelaitteiden vuokra- ja huoltomaksut - alueverkon ja internetin dataliikennemaksut - atk-laitteiden ja kaluston hankinnat - verkkolaitteiden hankinnat - kehittämishankkeet 4.4. Tietotekniikkatoiminta/tulot: - työasemakohtainen tietoverkkomaksu ja lisenssimaksu - tietojärjestelmäpalveluista henkilötyön mukainen veloitus - konesalipalveluista tietojärjestelmien vaatimien palvelinkapasiteettien mukainen veloitus - vaihtovuokratyöasemista veloitus kokoonpanon mukaan - sopimusten mukaiset veloitukset ympäristökunnilta, konserniyhtiöiltä, liikelaitoksilta ja muilta yhteistyökumppaneilta

11 5. LAITE- JA SOVELLUSLUETTELOT 5.1. laiteluettelo pääpalvelimista (liite 1, ) LIITE sovellusluettelo (liite 2, tilanne ) LIITE

12 LIITE 1 Laiteympäristö /kk IBM AIX Erp-koneina on 4 kpl P550Q-laitteita, joihin on virtualisoitu 19 palvelinta. Näistä palvelimista 10 kpl muodostaa 5 klusteroitua Erpin tuotantoympäristöä. Palkkasovelluskoneena on yksi P550, jossa on virtualisoitu kaksi palvelinta. Muut Unixit Kirjastojärjestelmä käyttää kahta HP:n RP-sarjan laitetta, joista toinen on vuoden ja toinen neljän vuoden ikäinen. Lisäksi HP:n laitteita on käytössä verkon valvonnassa ja tulostuspalvelimena. Kuntatieto-Xcity on vuoden 2008 alussa poistuvassa HP:n True64 unixissa. Lisäksi konesalissa on kolme muuta raskaampaa Unix-laitetta, jotka eivät ole tuotannossa eivätkä ylläpidossa. Intel-pohjaiset palvelimet I IBM X-Series palvelinlaitteita on 64 kpl, joista 32 on laajennetulla ylläpidolla ja jotka ovat siis yli 3 vuotta vanhoja. HP:n palvelinlaitteita on 4 kpl ja Dell kehikkopalvelinlaitteita on 20kpl. Dellit on hankittu vuonna Neljällä palvelinlaitteella on VMWare ESXkäyttöjärjestelmä, johon on virtualisoitu 43 Windows- ja Linux-palvelinta. Levyjärjestelmät Keskitettynä levyjärjestelmänä on EMC Clarion CX500, jota käyttävät Erp-palvelimet, VMWaret, sekä kolme erillistä Windows-palvelinta. Levykapasiteettia on raakana levynä 27TB ja varmennettua erityyppistä levyä on käytettävissä noin 18TB. Tästä 8TB on varattu varmuuskopiointikäyttöön. Verkon aktiivilaitteet Verkon aktiivilaitteista työryhmätason kytkimiä (pääosin HP:n ja Ciscon 24-porttisia) on 173 kpl ja reitittäviä kytkimiä on yksi. Kahdennettu palomuuri on neljän vuoden ikäinen

13 LIITE 2 SOVELLUSLUETTELO Sovellus Toimittaja Ohjelman nimi Pääkäyttäjä YHTEISET Vastuuyksikkö (omistaja) Ajantarkkailu, kulunvalvonta Flexim security Oy FlexWin Paula Kankainen Tietohallinto/Puh.vaihde Asiakirjahallinta Microsoft, Fujitsu/ SysOpen Digia SPS2003 / MOSS2007 Leena Monthan- Leppänen Arja Manninen Elli Ryynänen (Tietohallinto) Ykt/Hake Tietohallinto Asiakirjahallinta (Diaari, EPJ, VIPS, Vas, Triplan Oy Kuntatoimisto (Tietohallinto) Arkisto, Päätösarkisto, KTWeb) Raija Kakkonen(Diaari) Hallintokeskus Marketta Kauppinen Tuulikki Tikkanen Tarja Tiainen Juha Salmenoja(arkisto) Sote/Hallinto ja kehittäminen Ykt/Hake Hallintokeskus Hallintokeskus Digium Digium Digium Päivi Anttila Hallintokeskus Arja Manninen Leena Monthan- Leppänen Maija Nakari Ykt/Hake Tietohallinto Efecte Efecte Laiterekisteri Jarkko Kurki (Tietohallinto) Hallintoverkon proxy OpenSource Squid Kari Kivelä Tietohallinto Leena Monthan- HelpDesk Netwell HelpDesk Leppänen Tietohallinto Puhelinvaihdejärjestelmä Ericsson MD110 Paula Kankainen Tietohallinto Sote/Hallinto ja kehittäminen Info TV -järjestelmä Avack Oy Avac Info Erkki Huovinen Sivistyspalvelukeskus Minna Koivisto Pirkko Kupari Kirjasto Uimahalli Internet/weppi(linux) Oma Oma Mikael Ratschinskij Hallintokeskus Leena Monthan- Julkaisujärjestelmä Innofactor Oy Innofactor Prime Leppänen (Tietohallinto) Mikael Ratschinskij Hallintokeskus Kuntatieto/paikkatietojärjestelmä Tekla Oy Xcity Matti Nieminen (Tietohallinto) Janne Hartman Ykt/Toto - kiinteistöt Marja-Liisa Nuora Ykt/Toto - maarekisteri Marja-Liisa Nuora Ykt/Toto - suunnitelmat Ville Viinikainen Kaupunkisuunnittelu - rakennukset ja huoneistot Päivi Turpeinen Rakennusvalvonta - rakennusvalvonta Päivi Turpeinen Rakennusvalvonta - väestötiedot Matti Tuosa Hallintokeskus - kauppahinta - yleiset alueet YAOH Risto Mäkinen Katu-ja puisto-osasto - yritys- ja toimipaikkatiedot Kaija Nyrönen Jykes - tilasto- ja tietopalvelut Matti Tuosa Hallintokeskus - karttarajapinta Ismo Tulisalo Ykt/Toto Webinfo (rekisteritietojen selaus) Tekla Oy Webinfo Lyyti NovoExtend ProExtend Janne Hartman/ Matti Nieminen Leena M-L/Matti Nieminen Toto/Tietohallinto Tietohallinto Sähköposti Open Source/kusti Sendmail Kari Kivelä Tietohallinto Tekstinkäsittely Microsoft Word Microsoft Exchange/Outlook Jyri Pöllänen Tietohallinto Tilastoanalyysi SPSS SPSS Maija Nakari Sote/Hallinto ja kehittäminen Vaalilaskenta Tieto Oy/Valtionpalvelut Kuntavat Virustentorjunta F-Secure F-Secure Anti-Virus Jyri Pöllänen Tietohallinto Panda PandaExchange Jyri Pöllänen Tietohallinto Varmuuskopionti Legato Legato Networker Ari Mäkinen Tietohallinto

14 Palomuuri Cygate CheckPoint Kari Kivelä Tietohallinto Tietoturvapäivitykset Microsoft, Wsus Jarkko Kurki Tietohallinto HENKILÖSTÖHALLINTO Palkanlaskenta Aditro Oy Personec F.K. Lahtinen Kirsti Talouspalvelu Ahonen Liisa Salminen Riitta Aditro asiakassivut (FK tiedotteet) Aditro Oy Aditro asiakassivut Lahtinen Kirsti Talouspalvelu Jyväskylän energia Jyväskylän amm. korkeakoulu Henkilöstöhallinto WMData SAP HR Karhu Sari Hallintokeskus Tiedostonsiirto sidosryhmille TietoEnator Persona Linkki Lahtinen Kirsti Talouspalvelu Henkilöstökyselyt Henty Anttila Päivi Hallintokeskus Rekrytointi Skillnet Oy Artist Anttila Päivi Hallintokeskus Työvuorotaulukko Aditro Oy MD-Titania Tikka Mika Sotepa Koskensilta Kirsi Liikuntapalvelukeskus Työvuorotaulukko Aditro Oy Kulunval. Titania Huhtilainen Harry Tietohallinto TALOUSHALLINTO Hankintajärjestelmä Tietoaura Hanna Pöllänen Jyri Tietohallinto Kassajärjestelmä Analyste Oy Palvelukassa Räsänen Tiina Talouspalvelukeskus Kassanhallinta (rahatoimisto) Teemu Aho Oy Kasööri Jokela Arja Talouspalvelukeskus Kassanhallinta (uimahalli) Pusatec Oy Pirkko Kupari Uimahalli Kassanhallinta (liikuntatoimi) etimmi Oy WinTimmi 1.3 Kirsi Koskensilta Monnari, Graniitti Kassajärjestelmä (käsityön museo) TietoRoi Ky Puoti Kotilainen Simo Kulttuurivirasto/ Suomen käsityön museo Kokopankki/maksuliikenne Basware Oy (Analyste) Maksuliikenne Ekberg Anne Talouspalvelukeskus Konsernilaskenta BasWare Oy Basware GC(Sigma) Hämäläinen Liisa Talouspalvelukeskus Lainojen hoito APLComp Oy Comp Jokela Arja Talouspalvelukeskus Maksupäätteet (uimahalli) Pusatec Oy Pirkko Kupari Uimahalli Maksupäätteet (liikuntatoimi) VF Partner Oy Kirsi Koskensilta Monnari, Graniitti Rahoitushallinta /seudullinen installaatio Opus Capita Finance Maija-Liisa Sarja Jyväskylän mlk/talous Korpilahti, Jkl mlk käyttävät (kaupunki ei) Toimintolaskenta QPR-Software CostControl Vesa Voutilainen Talouspalvelukeskus Ostolaskujen sähköinen käsittely BasWare Oyj Basware IP Anne Ekberg Talouspalvelukeskus Sisäinen laskutus/ Käyttö liittymärajapintana Oma/Intranet Sisäinen laskutus Rautiainen Ulla Talouspalvelukeskus Materiaalihallinto Affecto Oy Marela Tiina Kauppinen Total - perusrekisterit - ostotoiminnot - myyntitoiminnot - varastonvalvonta - hankinta ERP:iin SIIRTYNEET Kirjanpito WM-data SAP Heli Mäkinen Talouspalvelukeskus Konsernilaskenta WM-data SAP Marja-Liisa Hänninen Talouspalvelukeskus Myyntireskontra WM-data SAP Komu Pirjo Talouspalvelukeskus Ostoreskontra WM-data SAP Ekberg Anne Talouspalvelukeskus Sisäinen laskenta WM-data SAP Anu Pekkanen Talouspalvelukeskus Tulosyksikkölaskenta WM-data SAP Jaana Majuri Talouspalvelukeskus Taloussuunnittelu WM-data SAP Rautiainen Ulla Talouspalvelukeskus Myyntilaskut WM-data SAP Hytönen Riitta Talouspalvelukeskus Käyttöomaisuus WM-data SAP Jaana Majuri Talouspalvelukeskus Projektihallinta WM-data SAP Jaana Majuri Talouspalvelukeskus SIVISTYSTOIMIALA OPETUSTOIMI Oppilasrekisteri StarSoft Oy MultiPrimus Päivi Tammelin Peruskoulut Päivi Hyvärinen Opettajarekisteri StarSoft Oy MultiPrimus Anita Toikkanen Opetuspalvelukeskus Opetuksen suunnittelu/työjärjestys StarSoft Oy Kurre7/ Kurre rehtori koulu Opetustoimen arviointi Zef Solutions Zef Eino Leisimo Opetuspalvelukeskus Lukiot

15 Oppilasrekisteri Kuvataidekoulu Aviste Oy Avita Tarja Ryömä Kuvataidekoulu Kuvataidekoulu oma Osoite-Dos Tarja Ryömä Kuvataidekoulu Cygnnet proxy Open Source Squid Kari Kivelä Tietohallinto KULTTUURI Luettelointi Luettelointi selaus - Alvar Aalto - museo AB Företagssimulering, Göteborg, Sverige Polydoc Kotilainen Simo AB Företagssimulering, Göteborg, Sverige Polydoc WEB Kotilainen Simo - Keski-Suomen museo Marja-Leena Matilainen - Suomen käsityön museo Simo Kotilainen Käsityö ja K-S Museo oma Osoite-Dos Simo Kotilainen Kirjastojärjestelmä Ab AXIELL kirjastot Oy PallasPro Johanna Vesterinen Kirjasto - hankinta Maija Loukonen Kirjasto - lainaus Lea Hassinen Kirjasto - luettelointi Maija Loukonen Kirjasto - seuranta Raila Junnila Kirjasto - autojarjestelmä Riitta Kalenius Kirjasto Kirjastojärjestelmä/www-palvelut Ab AXIELL kirjastot Oy PallasPro-Intro Juha Hälinen Kirjasto Lipunmyynti Lippupiste, Tampere Lipunmyynti Sirkka Helke Teatteri LIIKUNTATOIMI Irmeli Korpi Kulttuuritoimen keskus/ Suomen käsityön museo Kulttuuritoimen keskus/ Suomen käsityön museo Kulttuuritoimen keskus/ Suomen käsityön museo Jyväskylän Seudun Matkailu Järjestörekisteri KSML/Voutilainen Erkki Huovinen Liikuntapalvelukeskus Tilanvaraus ja laskutus Timmi Software Oy WinTimmi 2.0 Mika Juoperi Liikuntapalvelukeskus Tilanvaraus/www-palvelu Timmi Software Oy Webtimmi Mika Juoperi Liikuntapalvelukeskus VETUMA-verkkotunnist&maksaminen Timmi Software Oy Webtimmi Matti Nieminen Tietohallinto SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Ajanvaraus TietoEnator Effica Ajanvaraus Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Hammashuolto TietoEnator Effica Kertomus Lahtinen Helka Sotepa/Hannikaisenkadun hh Hoitotietojärjestelmä TietoEnator Effica Kertomus Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Käyntilaskutus TietoEnator Effica Laskutus Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Tuntikertymä TietoEnator Effica Tuntikertymä Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Elektrokardiografia TietoEnator Effica Ekg Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Rasitus Ekg Berner Rasitus Ekg Sirpa Myllyniemi Sotepa/Kyllön ensiapu Lääkehuolto Affecto WebMarela Sotepa/Lääkekeskus/ Sairaanhoitopiiri Velkajärjestelijä Knowledge Partners oy Velkajärjestelijä Ritva Anttonen Sotepa/Velkaneuvonta Virho J&K International Oy Virho- ja Maksuliikenne Marita Väliaho Sotepa/Edunvalvonta Sotepa/Keskustan Laboratoriopyynnöt ja vastaukset TietoEnator Effica Kertomus Nuutinen Pirjo terv.asema Terveydenhuollon raportointijärjestelmä TietoEnator Effica Seuranta Nakari Maija Sotepa/Casi Sairaanhoitopalveluiden käytön seuranta Datawell Oy Ecomed/OR off-line v 3.1 Nakari Maija Sotepa/Hallinto ja kehittäminen Sotka Stakes Sotka vertailutietokanta Nakari Maija Sotepa/Suunnittelu Spirometria Medikro Oy Spiro2000 Sirpa Myllyniemi Sotepa/Kyllön terv.asema Vertti-vertailutietokanta Efectia SoteVertti Nakari Maija Sotepa/Suunnittelu Fysioterapiakuvat FdSystems Physiotools Sari Anttila Fysioterapia Huumehoitotieto Stakes Pompidou Päivi Nevalainen Sotepa/Nuorten päihde- ja huumetiimi Elektroninen verenkuvaseurantaohjelma Novartis Leponex Pirjo Mäkelä Aikuispsykiatria Sairaalajärjestelmä Miratel Oy Miratel Aurora Rita Kärkkäinen Sotepa/Tk-sairaala Elatusturva TietoEnator SosiaaliEffica Pirjo Niskavaara Sotepa/elatusturva tsto Kotihoito TietoEnator Effica Kotihoito Jenni Salminen Sotepa/Kotihoito

16 Osastonhallinta TietoEnator Effica Osastonhallinta Tarja Keinänen Sotepa/Tk-sairaala Lastenvalvoja TietoEnator SosiaaliEffica Johanna Kuisma Sotepa/Sosiaaliasemat Perhehuolto TietoEnator SosiaaliEffica Johanna Kuisma Sotepa/Sosiaaliasemat Perheneuvolan kirjanpito Atsoft Oy Asteri Raija Keski-Petäjä Sotepa/Perheneuvola Päivähoito TietoEnator SosiaaliEffica Eija Pitkänen Sotepa/Päivähoito Soto-sovittelu Kb B.Isaksson Ky Sovittelutietokanta Ansa Leinonen Sotepa/Nuorten erityspalvelut YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA Kaupunkisuunnittelu Kuntatiedot/kaavat Tekla Oy Xcity Ville Viinikainen/Kaupsu Tietohallinto Yhdyskuntarakentamisen hallinta Yhmä Leena Rossi Kaupunkisuunnittelu Rakennusvalvonta Kuntatietojärjestelmä Tekla Oy Xcity Tietohallinto - rakennukset ja huoneistot Päivi Turpeinen/Rakval - rakennusvalvonta Päivi Turpeinen/Rakval Hallinto ja kehittäminen Laatu- ja ympäristöjärjestelmä oma/peltola Tommi Peltola Ykt/Hake TekpaVertti (Efektian palvelimella) Efektia Oy TekpaVertti Arja Manninen Ykt/Hake Winfile antolainalaskutus Aravalainat Winfile Ohjelmistot Miettinen Raili Ykt/Hake Asumisoikeusohjelmisto Excel-taulukko Rönn Raili Ykt/Hake Katu- ja puisto-osasto Liikenneturvallisuuden seuranta Viatek Oy Litu Liisa Havila/Kapu Ykt/Kapu Venepaikat Timmi Software Oy Venepaikkarekisteri Anita Paju / Hapa Ykt/Kapu Investointihankkeiden ylläpito Hankerekisteri Kari Hänninen Ykt/Kapu Julkisen käyttöomaisuuden hallinta Kohateam? Katupoika Risto Mäkinen Ykt/Kapu Viheralueiden tietokanta WinSystems Vire Leena Rapo Ykt/Kapu Katusuunnittelu Tekla Oy Xstreet Kari Seuranen Tekpa/Jycon Katupiirustusten viimeistely Microsoft Autocad Kari Seuranen Tekpa/Jycon Viheraluetöiden tilaus Oma/Kapu Hannu Niemi Ykt/Kapu Jätehuollon asiakashallinta Tietomitta JHL Terttu Nyberg Ykt/Kapu Pysäkkirekisteri ITGEO Consulting Pysäkkirekisteri Kalevi Lehtinen Ykt/Kapu Liikennevalojen ohjaus Peek Trafik Oy Liva Varis Martti Ykt/Kapu Pysäköinninvalvonta Tietobotnia Oy Helka Tuula Ahonen Ykt/Kapu Tonttiosasto Paikkatietojärjestelmä Tekla Oy Xcity Janne Hartman Ykt/toto Paikkatiedon selain Tekla Oy Webmap Janne Hartman Ykt/toto Paikkatiedon analysointi Genimap Mapinfo Janne Hartman Ykt/toto Karttapalvelu (internetissä) Tekla Oy Webmap Internet Janne Hartman Ykt/toto Paikkatiedon mobiilisovellus Tekla Oy Webmap Mobile Janne Hartman Ykt/toto Kiinteän omaisuuden hallinta Tekla Oy Xcity/maaomaisuus Niina Tourunen Ykt/toto Metsäsuunnittelujärjestelmä Tapio Tforest Marko Kemppainen Ykt/toto Maanvuokralaskutus Tekla Oy Community Susanna Matalalampi Ykt/toto Maatilaohjelmisto Maatalousministeriö Vesa Nerg Ykt/toto Ympäristöosasto Ilmantarkkailujärjestelmä PPM-Systems Sahi Timo Ympäristöosasto Laboratoriojärjestelmä Software Point Oy Lims-Boss Sahi Timo Ympäristöosasto Ympäristöterveyden huolto Jukka Kuusisto TerveKuu Sahi Timo Ympäristöosasto LIIKELAITOKSET JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU Kiinteistörekisteri Haahtelakehitys Oy Kiinteistötieto - kaupungin rakennukset, osakkeet, vuokratilat Tervo Timo Tilapalvelu - kustannuslaskenta Kinos Soile Tilapalvelu - vuokrasopimukset Lahti Maritta Tilapalvelu - vuokranvalvonta Paloniemi Tuija Tilapalvelu ALTEK ALUETEKNIIKKA Projektinhallinta / katuprojektit PlanMan Oy PlaNet Pekka Kaikkonen Altek Aluetekniikka Kustannuslaskenta Jydacom Oy JD-Kustannuslaskenta Pekka Kaikkonen Altek Aluetekniikka

17 Kustannusseuranta Jydacom Oy JD-Kustannusseuranta Pekka Kaikkonen Altek Aluetekniikka TOTAL KIINTEISTÖPALVELU Siivouksen suunnittelu Novo Oy Sisukas Heljä Kastelin Total Projektinhallinta / taloprojektit PlanMan Oy PlaNet Jyri Pöllänen Total Kustannuslaskenta Jydacom Oy JD-Kustannuslaskenta Jyri Pöllänen Total Kustannusseuranta Jydacom Oy JD-Kustannusseuranta Jyri Pöllänen Total Graafinen määrämittaus Jydacom Oy 2J-Määrämittaus Jyri Pöllänen Total Kiinteistöjen kunnossapito Fatman Oy Infomaster Timo Hovila Total KYLÄN KATTAUS Ruokapalvelu WM-data Aromi Jarno Kemppainen Kylän Kattaus Ruokapalvelu WM-data Eväs ja Mysli Jarno Kemppainen Kylän Kattaus Ruokalaseuranta Flexim security Oy FlexWin Veid Jaana Kylän Kattaus JYVÄSKYLÄN SEUDUN TYÖTERVEYS Työterveys TietoEnator Effica Kertomus Hakkarainen Aira Työterveys Effica Työterveyslaskutus Työterveyshuollon laskutus TietoEnator Aira Hakkarainen Työterveys Työvuorotaulukko TietoEnator MD-Titania Hakkarainen Aira Työterveys Fysioterapiakuvat FdSystems Physiotools Tuula Katajamäki Työterveys KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Sairaankuljetus WM-data Novo SAKU Marja-Leena Ek K-S Pelastulaitos Onnettomuustietojärjestelmä ( SM:n palvelimella) TietoEnator Pronto Risto Helminen K-S Pelastulaitos Palotarkastus WM-data Novo Palofacta Mika Kuivalainen K-S Pelastulaitos KONSERNIYHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY Energialaitoksen järjestelmät TietoEnator Enfo-tuoteperhe Jyväskylän energia Verkostokartta- ja huoltojärjestelmä Tekla Oy Xpipe Pekka Pahkamäki JE/Vela Pintavesilaitoksen valvontajärjestelmä Tekmanni Oy Fix (?) Seppo Lahtinen JE/Vela JYVÄSKYLÄN VUOKRA- ASUNNOT OY Asunnonhakijat Visma Software Liinos6 Costiander Sirpa Jyväskylän Vuokra-Asunnot Vuokravalvonta ja isännöinti Visma Software Liinos6 Myöhänen Arja Jyväskylän Vuokra-Asunnot JVA:n lainojenhallinta Winfile Ohjelmistot Winfile lainarekisteri Muhonen Pirjo Jyväskylän Vuokra-Asunnot Tilinpäätösanalyysi TeemuAho Oy Yritysmalli Myöhänen Arja Jyväskylän Vuokra-Asunnot Kiinteistörekisteri Visma Software Liinos6 Tirkkonen Matti Jyväskylän Vuokra-Asunnot Kokopankki/maksuliikenne Analyste Oy Maksuliikenne Myöhänen Arja Jyväskylän Vuokra-Asunnot SÄÄTIÖT JYVÄSKYLÄN SEUDUN PÄIHDEPALVELUSÄÄTIÖ Asiakas- ja hoitoonohjausjärjestelmä Helsingin Diakonissalaitos Huuti Matti Lamminen Huumehoitotieto Stakes Pompidou Matti Lamminen Taloushallinnon järjestelmä Passeli Pirjo Holopainen Jyväskylän seudun päihdpalvelusäätiö Jyväskylän seudun päihdpalvelusäätiö Jyväskylän seudun päihdpalvelusäätiö

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1.3.2 Toiminnan rahoitus... 37 1.3.2.1 Rahoituslaskelma... 39 1.3.2.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut... 40

Sisällysluettelo. 1.3.2 Toiminnan rahoitus... 37 1.3.2.1 Rahoituslaskelma... 39 1.3.2.2 Rahoituslaskelman tunnusluvut... 40 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 1.1.3 Yleinen ja konsernin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005. Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2005 Mallinnuskuva huhtikuussa 2005 hyväksytystä ydinkeskustan yleissuunnitelmasta. 1 Sisällyslyettelo Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä TILINPÄÄTÖS 2011 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.2.1.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot