JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA 2007. 3.3.2008 Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TIETOHALLINTO TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINTA Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen

2 1. TIETOHALLINNON TOIMINTAA JA TALOUS TOIMINNAN JA TALOUDEN TUNNUSLUKUJA TIETOHALLINNON TULOSKORTTI (BSC) LAITEMÄÄRÄT MATKAPUHELINTEN VOLYYMITIETOA KOULUTUKSEN LUKUJA TALOUDEN LUKUJA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA TOIMITILANELIÖT TIETOHALLINNON VUODEN 2007 TAVOITTEIDEN TOTEUMA STRATEGISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUMA KEHITTÄMISTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUMA TOIMINNAN ARVIOINTIA ASIAKASTYYTYVÄISYYS PLUSSAA TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINNASSA MIINUSTA TIETOTEKNIIKKA- JA TELETOIMINNASSA TIETOHALLINNON VUODEN 2007 BUDJETIN KÄYTTÖ TELETOIMINTA/MENOT TELETOIMINTA/TULOT TIETOTEKNIIKKATOIMINTA/MENOT TIETOTEKNIIKKATOIMINTA/TULOT LAITE- JA SOVELLUSLUETTELOT LAITELUETTELO PÄÄPALVELIMISTA (LIITE 1, ) SOVELLUSLUETTELO (LIITE 2, TILANNE ) LIITE LIITE

3 1. TIETOHALLINNON TOIMINTAA JA TALOUS 1.1. Toiminnan ja talouden tunnuslukuja Eri hallinnonaloilla päivitettiin tietojärjestelmiä, otettiin käyttöön uusia järjestelmien ominaisuuksia, testattiin uusia ratkaisuja ja vietiin läpi kehittämisprojekteja Tietohallinnon tuloskortti (BSC) BSC-tavoitteet / mittari Tavoitetaso Tulos asiakastyytyväisyys (1-5)/tietohallinto: 3,9 3,73 asiakastyytyväisyys(1-5) /puhelinvaihde 3,9 4,15 työilmapiiri (1-5) tavoite 4 3,97 tukipyyntöjen ratkaisu % 100 % 99,9 % viruksien ja tietomurtojen aiheuttamat käyttökatkot 0 0 tietojärjestelmien ja tietoverkon käytettävyys 99,5 % 98,5 % nettobudjetoitu tulos/poikkeama % 3 % 1,3 % ICT menot/käyttötalous 1,4 % 1,65 % 1.3. Laitemäärät Konsernin sisällä vuokrataan mikrotietokoneita (tällä hetkellä 915 vuokratyöasemaa, vuonna kpl) ja rahoitussopimuksen kesto on kolme vuotta. Työasemaympäristöjen vakiointi ja etähallinta ovat vähentäneet ylläpitokustannuksia. Työasemien ja tietojärjestelmien käyttäjien lukumäärä on kasvanut edelleen. Palvelinlaitteita oli vuoden lopussa 115 kpl. Osa on joko partitioita tai virtuaalisia eli fyysisten laitteiden määrä on pienempi kuin palvelinten. Käytössä oli 2361 mikrotietokonetta, 455 kannettavaa mikrotietokonetta, 9 päätettä, 279 jonokirjoitinta sekä 63 työajan seurannan leimauspäätettä. CygnNet-kouluverkossa oli vuoden lopussa opetuskäytössä 1150 Pentiumtasoista mikrotietokonetta. Laiteluokka Palvelimet Päätteet Mikrot Kannettavat Kirjoittimet Mobiiliteknologiapalvelut Flexim-päätteet CygnNet -koneet

4 2500 Laitemäärät Palvelimet Mikrot Kirjoittimet Flexim-päätteet Päätteet Kannettavat Mobiiliteknologiapalvelut CygnNet -koneet 1.4. Matkapuhelinten volyymitietoa Kaupunkikonsernin käytössä olevien matkapuhelinten (sisältää dataliittymät) lukumäärä kasvoi edelleen 154 puhelimella kokonaismäärän ollessa vuoden lopussa 2087 (vuonna kpl). Teleoperaattoreille konserniyhtiöt, liikelaitokset, hallintokunnat ja toimintayksiköt maksoivat ,13 euroa (alv 0%) erilaisia matkapuhelimien käyttöön liittyviä kustannuksia. Menokeskiarvo eur/vuosi/puhelin on noussut 15 % edellisestä vuodesta. Matkapuhelimien käyttö dataliikenteessä selittää kasvua. Yksityispuheluiden laskutus (151-koodi) oli yhteensä , Matkapuhelimet Lkm

5 Matkapuhelinkustannukset/liittymä Koulutuksen lukuja Kevään ja kesän aikana pidettiin 27 kurssia, joilla oli yhteensä 212 oppilasta. Kursseista 6 oli kesäkuussa ja yksi suunnattu Korpilahden kunnan työntekijöille. Ilmoittautuneista peruutti osallistumisensa 13,1 %, joten ilmoittautuneita oli kaikkiaan 244. Kurssimäärä ja varsinkin oppilaiden määrä on pienempi kuin vuotta aiemmin. Luokassa on nyt vain 10 paikkaa entisen 14 tilalla. Osuutensa koulutusmäärän pienenemiseen tuo koulutustiimin kevään sairauslomat ja vuorotteluvapaat. Syksyn aikana, mukana yksi elokuun kurssi, pidettiin 21 kurssia, joilla oli yhteensä 141 oppilasta. Luokan koko vaikuttaa koulutettujen pieneen määrään, mutta suurempi ongelma oli kurssin peruuttaneet 24,6 %. Vain neljällä kurssilla oli luokka täynnä. ERP-koulutus ei sisälly em. tunnuslukuihin Talouden lukuja Tietohallinto on nettobudjetoitu yksikkö, jonka tavoitteena on tehdä poistojen verran ylijäämäinen. Vuonna 2007 tietohallinnon käyttötaloustulot olivat euroa ja käyttötalousmenot euroa toimintakatteen ollessa ylijäämäinen euroa. Budjetoitu tulostavoite oli (erotus ) eur Toimintatulot 2 791, , , , , , , ,2 4761,6 Toimintamenot 2 858, , , , , , , ,4 4115,2 Toimintakate -66,6 57,2-14,8-41,3 124,3 127,2 285,3 463,7 646,5-5 -

6 Tietohallinnon tulot ja menot Toimintatulot Toimintamenot ,8 2858, , ,8 3519,1 3560,4 3636,8 3512,5 4481,4 4354,2 4744,9 4459,6 4736,2 4272,4 4761,6 4115, Koko kaupungin käyttötalouden ICT-menot olivat vuonna ,65 % käyttötalousmenoista (ilman sisäisiä eriä) eli 78 /kunnan asukas vuodessa. Luvuissa eivät ole mukana konserniyhtiöt. Tietohallinnon menot ovat alentuneet edelliseen vuoteen verrattuna mutta työasemamäärät ovat kasvaneet. Tämä näkyy myös tunnusluvuissa tietohallinnon menot per henkilötyövuosi ja tietohallinnon menot per hallintotyöasema (mikrot+kannettavat) Kaupungin ict-menot/asukas Kaupungin ict-menot/ % käyttötalous 1,10 % 1,40 % 1,20 % 1,28 % 1,29 % 1,35 % 1,63 % 1,65 % Tietohallinnon menot/htv (1000 ) TH:n menot/hallintotyöasema (1000 ) 1,0 1,0 1,7 1,5 1,8 1,7 1,6 1,5 Investointihankkeet (1000 ) Tietojärjestelmät 176,0 253,0 354,0 354,0 300,0 602,1 989,7 774,6 Tietohallinnon osuus 137,5 640,3 336,7 ERP-toiminnanohjausjärjestelmän osuus 464,6 349,4 437,9 Tietohallinnon investointirahasta siirrettiin vuodelle 2007 palkkajärjestelmän uusinnan ja SAP-HR integraation osalta euroa, julkaisujärjestelmän osalta (extranet) osalta euroa, tietohallintostrategian päivittämisen osalta euroa sekä yritysnumerojärjestelmän kartoittamisen osalta euroa. Budjetoitu investointiraha: irtain käyttöomaisuus oli yhteensä siirtojen jälkeen (ylitys 9735 )

7 1.7. Henkilöstömäärä ja toimitilaneliöt Resurssit Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat Henkilötyövuodet 31,3 33,3 33,8 34,6 33,8 Toimitilat, m ,5 848,5 2. TIETOHALLINNON VUODEN 2007 TAVOITTEIDEN TOTEUMA 2.1. Strategiset tavoitteet ja niiden toteuma 1. Sisäasianministeriössä aloittaa toimintansa KuntaIT-yksikkö. Tavoitteena on vahvistaa kuntasektorin ja koko julkisen sektorin yhteistyötä ja luoda edellytyksiä julkisen hallinnon yhteisen JulkIT toimintamallin käyttöönotolle vuonna KuntaIT toteuttaa laajoja kansallisia ja kansallisesti merkittäviä kehittämishankkeita tiiviillä julkishallinnon yhteistyöllä ja verkostomaisella toimintatavalla. KuntaIt:n 2007 toimintasuunnitelman mukaisiin ajankohtaisiin hankkeisiin osallistutaan soveltuvilta osin. KuntaIT-yksikön ja kymmenen suurimman kaupungin tietohallintojohdon (KympiIT) kesken linjattiin kehittämishankkeita ja hankesalkun eri projekteihin osallistuttiin yhteistyöverkostoissa. Jyväskylällä ei ollut osoittaa henkilöresursseja projektien toteutuksiin mutta niissä ollaan mukana sekä seurantajäsenenä että KympIT:n puitteissa päätöksentekijänä. 2. Maakunnallisina hankkeina tietohallinto on mukana: Terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen keskittäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alaiseen liikelaitokseen eteni mm. palvelujen hinnoittelun osalta. Hanke etenee kuntarakenneselvityksen jälkeen helmikuussa SosKes-portaali: Kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen Keski-Suomessa. Hankkeelle saatiin jatkorahoitus ja se etenee uuden budjetin turvin. Käyttöpalvelun hinnoitteluperiaatteista sovittiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 3. Tietohallinnon verkostokaupunki- ja seutuyhteistyötä kehitetään yhteistyössä mm. Jyväskylän maalaiskunnan, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattiopiston kanssa. Yhteishankkeita toteutetaan eri toimijoiden kesken tarpeen mukaan. Strategiset hankkeet odottavat kuntarakenteen mahdollisia uudistuksia. Korpilahden tietohallinto ja tietotekniikkatoiminta integroitiin Jyväskylän tietohallintoon

8 2.2. Kehittämistavoitteet ja niiden toteuma 1. Kaupunkikonsernin tietohallintostrategian päivitys hanke toteutetaan kuntarakenneuudistuksen ja siihen liittyvien aikataulujen selvittyä. 2. Seudullisen tietohallintostrategian toteutus jatkuu 2006 käynnistyneiden hankkeiden ja alkaa 2007 mahdollisten uusien kärkihankkeiden osalta Dataverkkotoimittajan kilpailutus toteutettiin. Yhteistyössä ovat mukana Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän mlk, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osittain Jyväskylän yliopisto. Sopimusneuvottelut ja hankkeen toteutus siirtyi vuodelle Työasemakilpailutus käynnistyi seudullisena hankkeena. Kirjastojärjestelmän käyttäjiksi liittyi uusia kuntia mm. Toivakka, Petäjävesi. Timmi-tilanvarausjärjestelmän käyttöönoton valmistelun aloitti Jyväskylän mlk. 3. Erp-toiminnanohjaus hankekokonaisuuden läpivienti jatkuu uusilla osilla Hankkeesta on erillinen raportointidokumentaatio. 4. Puhelinjärjestelmien uusinta Selvitystyön konsultti valittiin yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja hankkeen ohjausryhmän toiminta käynnistyi. Hanke jatkuu vuoden 2008 aikana ja tulokset kytketään seudullisesti toteutettavaan teleoperaattorikilpailutukseen. 5. Kilpailutetun seudullisen dataverkon käyttöönotto Sopimusneuvottelut ja käyttöönotto aikataulutetaan vuoden 2008 alkupuolella. 6. Hallinnon kokouskäytännön kehittäminen sähköiseksi; esityslistojen ja pöytäkirjojen paperiversioiden lukumäärän vähentäminen. Laajempi selvitys tehdään vuoden 2008 aikana kuntarakenneuudistuksen selvittyä. 7. Toimialakohtaisia tietojärjestelmäuudistuksia toteutetaan Tiimikohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen on kirjattu erilliseen asiakirjaan 3. TOIMINNAN ARVIOINTIA 3.1. Asiakastyytyväisyys 2007 Tietohallinto teki syksyn 2007 aikana kaksi asiakastyytyväisyyskyselyä. Ensimmäisessä kyselyssä tutkittiin tietohallinnon palvelujen tasoa: asiakastukea, mikrotukea, tietojärjestelmäpalvelujen laatua ja tietotekniikkakoulutuksen laatua ja riittävyyttä. Toisessa kyselyssä selvitettiin kaupungin työntekijöiden tyytyväisyyttä puhelinpalveluihin. Samalla kysyttiin ajantarkkailuohjelmiston ja saldokorjauksien toimivuutta. Tietohallinto sai palvelustaan yleisarvosanaksi 3,73 (asteikko 1-5). Tietohallinnon työntekijöiden asiantuntemusta arvioitiin keskiarvolla 4,12. Puhelinvaihde sai kyselystä - 8 -

9 yleisarvosanan 4,15 (asteikko 1-5). Arvosanat vaihtelivat vain vähän parhaan keskiarvon ollessa 4,12 ja huonoimman 3,95. Koko Jyväskylän kaupungin henkilöstökyselyssä, joka tehtiin syksyllä 2007, tietohallinto sai ilmapiirikeskiarvoksi 3,97, kun koko kaupungin vastaava luku oli 3,84. Tietohallinnon edellisen vuoden vastaava arvo oli 3,82, joten paranemista oli tapahtunut huomattavasti. Työolojen ulottuvuuksissa tietohallinto oli parantunut kahdella osa-alueella: palkkaus ja viestintä. Vastapainoksi kaksi ulottuvuutta oli huonontunut: muutosvalmius ja esimiestyö. Viestintä oli edellisen kyselyn jälkeen nostettu painopistealueeksi ja se toi tulosta. Kysymyksiin tulleiden vastausten hajonta oli suuri, vaikka keskiarvo olikin hyvä; monessa kysymyksessä löytyi 1-2 vastausta aivan huonoimmasta luokasta Plussaa tietotekniikka- ja teletoiminnassa 2007 o erinomainen asiakastyytyväisyys puhelinvaihteen palveluihin o julkishallinnon tiiviimpi yhteistyö (KuntaIT, KympIT) edistyi o kiitettävä selviytyminen monista vuorottelu- ja vanhempainvapaista, henkilökunnan sitoutuminen vahvaa, uusia toimintamalleja syntynyt o toimiston vesivaurioremontin onnistuminen o vetuman käyntiin saaminen o julkaisujärjestelmän käyttö laajentunut varsinkin internetsivujen tekovälineenä; intranet- ja internet-sivujen tekeminen samalla välineellä o asiakirjanhallintajärjestelmän versiopäivitys tehtiin joulukuun lopussa. Nyt helpompaa asiakirjojen palauttaminen ja tietokannan maksimikokorajoite poistui o kuvienhallinnan tarpeet selvitetty o lautakuntien liitteiden vienti nettiin laajentunut o asiakastuen tavoitettavuus parantunut (useampi puhelin sarjassa) o alueverkon kilpailutuksen kautta on tulossa SLA-sopimukset, jotka jatkossa toivottavasti takaavat verkon paremman palvelutason o järjestelmien virtualisointi on lisääntynyt o Windows-palvelimissa tärkeitä järjestelmiä on siirretty 64-bittiseen ympäristöön o Active Directoryn terveystarkastus on tehty hyvällä tuloksella o mobiililaitteiden vakioinnin aloittaminen 3.3. Miinusta tietotekniikka- ja teletoiminnassa 2007 o asiakastyytyväisyys hieman laski ict-palvelujen osalta edellisestä vuodesta o tietotekniikkakoulutuksissa paljon perumisia o alueverkon kilpailutus ei tuonut kustannussäästöjä, pelastuslaitoksen kustannukset laskevat mutta toisaalta kouluverkon kustannukset nousevat o exchange-postipalvelimen terveystarkastus toi esiin puutteita ylläpidossa, järjestelmän seurantaa ja kapasiteettia on lisättävä o palvelinten toiminnan seuranta ja valvonta ei ole riittävän järjestelmällistä ja säännöllistä o ajoittaiset laitetoimitusten vaikeudet o sap tietämättömyys, keskeneräisyys ja hankkeiden viivästyminen (AD-integraatio) - 9 -

10 4. TIETOHALLINNON VUODEN 2007 BUDJETIN KÄYTTÖ 4.1. Teletoiminta/menot: - henkilöstö- ja huoneistomenot - puhelinvaihteen huoltomaksut ja vakuutukset - kaapelivuokrat, johtomaksut, puhelinliikennemaksut, LIM-kortit - työajan seurantajärjestelmä - kehittämishankkeet 4.2. Teletoiminta/tulot: - puhelinalaliittymän, faksin, hälytyslinjan ja flexim päätteen käyttömaksu - sopimusten mukaiset veloitukset ympäristökunnilta, konserniyhtiöiltä, liikelaitoksilta ja muilta yhteistyökumppaneilta 4.3. Tietotekniikkatoiminta/menot: - henkilöstö- ja huoneiston vuokramenot - atk-laitteiston huoltomaksut ja vakuutukset - mikrotietokoneiden vaihtovuokrauksen leasingmaksut - mikrotuen erillisohjelmistot - Microsoft EA (Enterprise Agreement) lisenssisopimus - tietojärjestelmien (laitteet, sovellukset, tiedonhallintajärjestelmät, varusohjelmistot) hankinta ja ylläpitomaksut - alueverkon, valokuituyhteyksien ja muiden datayhteyksien sekä tietoliikennelaitteiden vuokra- ja huoltomaksut - alueverkon ja internetin dataliikennemaksut - atk-laitteiden ja kaluston hankinnat - verkkolaitteiden hankinnat - kehittämishankkeet 4.4. Tietotekniikkatoiminta/tulot: - työasemakohtainen tietoverkkomaksu ja lisenssimaksu - tietojärjestelmäpalveluista henkilötyön mukainen veloitus - konesalipalveluista tietojärjestelmien vaatimien palvelinkapasiteettien mukainen veloitus - vaihtovuokratyöasemista veloitus kokoonpanon mukaan - sopimusten mukaiset veloitukset ympäristökunnilta, konserniyhtiöiltä, liikelaitoksilta ja muilta yhteistyökumppaneilta

11 5. LAITE- JA SOVELLUSLUETTELOT 5.1. laiteluettelo pääpalvelimista (liite 1, ) LIITE sovellusluettelo (liite 2, tilanne ) LIITE

12 LIITE 1 Laiteympäristö /kk IBM AIX Erp-koneina on 4 kpl P550Q-laitteita, joihin on virtualisoitu 19 palvelinta. Näistä palvelimista 10 kpl muodostaa 5 klusteroitua Erpin tuotantoympäristöä. Palkkasovelluskoneena on yksi P550, jossa on virtualisoitu kaksi palvelinta. Muut Unixit Kirjastojärjestelmä käyttää kahta HP:n RP-sarjan laitetta, joista toinen on vuoden ja toinen neljän vuoden ikäinen. Lisäksi HP:n laitteita on käytössä verkon valvonnassa ja tulostuspalvelimena. Kuntatieto-Xcity on vuoden 2008 alussa poistuvassa HP:n True64 unixissa. Lisäksi konesalissa on kolme muuta raskaampaa Unix-laitetta, jotka eivät ole tuotannossa eivätkä ylläpidossa. Intel-pohjaiset palvelimet I IBM X-Series palvelinlaitteita on 64 kpl, joista 32 on laajennetulla ylläpidolla ja jotka ovat siis yli 3 vuotta vanhoja. HP:n palvelinlaitteita on 4 kpl ja Dell kehikkopalvelinlaitteita on 20kpl. Dellit on hankittu vuonna Neljällä palvelinlaitteella on VMWare ESXkäyttöjärjestelmä, johon on virtualisoitu 43 Windows- ja Linux-palvelinta. Levyjärjestelmät Keskitettynä levyjärjestelmänä on EMC Clarion CX500, jota käyttävät Erp-palvelimet, VMWaret, sekä kolme erillistä Windows-palvelinta. Levykapasiteettia on raakana levynä 27TB ja varmennettua erityyppistä levyä on käytettävissä noin 18TB. Tästä 8TB on varattu varmuuskopiointikäyttöön. Verkon aktiivilaitteet Verkon aktiivilaitteista työryhmätason kytkimiä (pääosin HP:n ja Ciscon 24-porttisia) on 173 kpl ja reitittäviä kytkimiä on yksi. Kahdennettu palomuuri on neljän vuoden ikäinen

13 LIITE 2 SOVELLUSLUETTELO Sovellus Toimittaja Ohjelman nimi Pääkäyttäjä YHTEISET Vastuuyksikkö (omistaja) Ajantarkkailu, kulunvalvonta Flexim security Oy FlexWin Paula Kankainen Tietohallinto/Puh.vaihde Asiakirjahallinta Microsoft, Fujitsu/ SysOpen Digia SPS2003 / MOSS2007 Leena Monthan- Leppänen Arja Manninen Elli Ryynänen (Tietohallinto) Ykt/Hake Tietohallinto Asiakirjahallinta (Diaari, EPJ, VIPS, Vas, Triplan Oy Kuntatoimisto (Tietohallinto) Arkisto, Päätösarkisto, KTWeb) Raija Kakkonen(Diaari) Hallintokeskus Marketta Kauppinen Tuulikki Tikkanen Tarja Tiainen Juha Salmenoja(arkisto) Sote/Hallinto ja kehittäminen Ykt/Hake Hallintokeskus Hallintokeskus Digium Digium Digium Päivi Anttila Hallintokeskus Arja Manninen Leena Monthan- Leppänen Maija Nakari Ykt/Hake Tietohallinto Efecte Efecte Laiterekisteri Jarkko Kurki (Tietohallinto) Hallintoverkon proxy OpenSource Squid Kari Kivelä Tietohallinto Leena Monthan- HelpDesk Netwell HelpDesk Leppänen Tietohallinto Puhelinvaihdejärjestelmä Ericsson MD110 Paula Kankainen Tietohallinto Sote/Hallinto ja kehittäminen Info TV -järjestelmä Avack Oy Avac Info Erkki Huovinen Sivistyspalvelukeskus Minna Koivisto Pirkko Kupari Kirjasto Uimahalli Internet/weppi(linux) Oma Oma Mikael Ratschinskij Hallintokeskus Leena Monthan- Julkaisujärjestelmä Innofactor Oy Innofactor Prime Leppänen (Tietohallinto) Mikael Ratschinskij Hallintokeskus Kuntatieto/paikkatietojärjestelmä Tekla Oy Xcity Matti Nieminen (Tietohallinto) Janne Hartman Ykt/Toto - kiinteistöt Marja-Liisa Nuora Ykt/Toto - maarekisteri Marja-Liisa Nuora Ykt/Toto - suunnitelmat Ville Viinikainen Kaupunkisuunnittelu - rakennukset ja huoneistot Päivi Turpeinen Rakennusvalvonta - rakennusvalvonta Päivi Turpeinen Rakennusvalvonta - väestötiedot Matti Tuosa Hallintokeskus - kauppahinta - yleiset alueet YAOH Risto Mäkinen Katu-ja puisto-osasto - yritys- ja toimipaikkatiedot Kaija Nyrönen Jykes - tilasto- ja tietopalvelut Matti Tuosa Hallintokeskus - karttarajapinta Ismo Tulisalo Ykt/Toto Webinfo (rekisteritietojen selaus) Tekla Oy Webinfo Lyyti NovoExtend ProExtend Janne Hartman/ Matti Nieminen Leena M-L/Matti Nieminen Toto/Tietohallinto Tietohallinto Sähköposti Open Source/kusti Sendmail Kari Kivelä Tietohallinto Tekstinkäsittely Microsoft Word Microsoft Exchange/Outlook Jyri Pöllänen Tietohallinto Tilastoanalyysi SPSS SPSS Maija Nakari Sote/Hallinto ja kehittäminen Vaalilaskenta Tieto Oy/Valtionpalvelut Kuntavat Virustentorjunta F-Secure F-Secure Anti-Virus Jyri Pöllänen Tietohallinto Panda PandaExchange Jyri Pöllänen Tietohallinto Varmuuskopionti Legato Legato Networker Ari Mäkinen Tietohallinto

14 Palomuuri Cygate CheckPoint Kari Kivelä Tietohallinto Tietoturvapäivitykset Microsoft, Wsus Jarkko Kurki Tietohallinto HENKILÖSTÖHALLINTO Palkanlaskenta Aditro Oy Personec F.K. Lahtinen Kirsti Talouspalvelu Ahonen Liisa Salminen Riitta Aditro asiakassivut (FK tiedotteet) Aditro Oy Aditro asiakassivut Lahtinen Kirsti Talouspalvelu Jyväskylän energia Jyväskylän amm. korkeakoulu Henkilöstöhallinto WMData SAP HR Karhu Sari Hallintokeskus Tiedostonsiirto sidosryhmille TietoEnator Persona Linkki Lahtinen Kirsti Talouspalvelu Henkilöstökyselyt Henty Anttila Päivi Hallintokeskus Rekrytointi Skillnet Oy Artist Anttila Päivi Hallintokeskus Työvuorotaulukko Aditro Oy MD-Titania Tikka Mika Sotepa Koskensilta Kirsi Liikuntapalvelukeskus Työvuorotaulukko Aditro Oy Kulunval. Titania Huhtilainen Harry Tietohallinto TALOUSHALLINTO Hankintajärjestelmä Tietoaura Hanna Pöllänen Jyri Tietohallinto Kassajärjestelmä Analyste Oy Palvelukassa Räsänen Tiina Talouspalvelukeskus Kassanhallinta (rahatoimisto) Teemu Aho Oy Kasööri Jokela Arja Talouspalvelukeskus Kassanhallinta (uimahalli) Pusatec Oy Pirkko Kupari Uimahalli Kassanhallinta (liikuntatoimi) etimmi Oy WinTimmi 1.3 Kirsi Koskensilta Monnari, Graniitti Kassajärjestelmä (käsityön museo) TietoRoi Ky Puoti Kotilainen Simo Kulttuurivirasto/ Suomen käsityön museo Kokopankki/maksuliikenne Basware Oy (Analyste) Maksuliikenne Ekberg Anne Talouspalvelukeskus Konsernilaskenta BasWare Oy Basware GC(Sigma) Hämäläinen Liisa Talouspalvelukeskus Lainojen hoito APLComp Oy Comp Jokela Arja Talouspalvelukeskus Maksupäätteet (uimahalli) Pusatec Oy Pirkko Kupari Uimahalli Maksupäätteet (liikuntatoimi) VF Partner Oy Kirsi Koskensilta Monnari, Graniitti Rahoitushallinta /seudullinen installaatio Opus Capita Finance Maija-Liisa Sarja Jyväskylän mlk/talous Korpilahti, Jkl mlk käyttävät (kaupunki ei) Toimintolaskenta QPR-Software CostControl Vesa Voutilainen Talouspalvelukeskus Ostolaskujen sähköinen käsittely BasWare Oyj Basware IP Anne Ekberg Talouspalvelukeskus Sisäinen laskutus/ Käyttö liittymärajapintana Oma/Intranet Sisäinen laskutus Rautiainen Ulla Talouspalvelukeskus Materiaalihallinto Affecto Oy Marela Tiina Kauppinen Total - perusrekisterit - ostotoiminnot - myyntitoiminnot - varastonvalvonta - hankinta ERP:iin SIIRTYNEET Kirjanpito WM-data SAP Heli Mäkinen Talouspalvelukeskus Konsernilaskenta WM-data SAP Marja-Liisa Hänninen Talouspalvelukeskus Myyntireskontra WM-data SAP Komu Pirjo Talouspalvelukeskus Ostoreskontra WM-data SAP Ekberg Anne Talouspalvelukeskus Sisäinen laskenta WM-data SAP Anu Pekkanen Talouspalvelukeskus Tulosyksikkölaskenta WM-data SAP Jaana Majuri Talouspalvelukeskus Taloussuunnittelu WM-data SAP Rautiainen Ulla Talouspalvelukeskus Myyntilaskut WM-data SAP Hytönen Riitta Talouspalvelukeskus Käyttöomaisuus WM-data SAP Jaana Majuri Talouspalvelukeskus Projektihallinta WM-data SAP Jaana Majuri Talouspalvelukeskus SIVISTYSTOIMIALA OPETUSTOIMI Oppilasrekisteri StarSoft Oy MultiPrimus Päivi Tammelin Peruskoulut Päivi Hyvärinen Opettajarekisteri StarSoft Oy MultiPrimus Anita Toikkanen Opetuspalvelukeskus Opetuksen suunnittelu/työjärjestys StarSoft Oy Kurre7/ Kurre rehtori koulu Opetustoimen arviointi Zef Solutions Zef Eino Leisimo Opetuspalvelukeskus Lukiot

15 Oppilasrekisteri Kuvataidekoulu Aviste Oy Avita Tarja Ryömä Kuvataidekoulu Kuvataidekoulu oma Osoite-Dos Tarja Ryömä Kuvataidekoulu Cygnnet proxy Open Source Squid Kari Kivelä Tietohallinto KULTTUURI Luettelointi Luettelointi selaus - Alvar Aalto - museo AB Företagssimulering, Göteborg, Sverige Polydoc Kotilainen Simo AB Företagssimulering, Göteborg, Sverige Polydoc WEB Kotilainen Simo - Keski-Suomen museo Marja-Leena Matilainen - Suomen käsityön museo Simo Kotilainen Käsityö ja K-S Museo oma Osoite-Dos Simo Kotilainen Kirjastojärjestelmä Ab AXIELL kirjastot Oy PallasPro Johanna Vesterinen Kirjasto - hankinta Maija Loukonen Kirjasto - lainaus Lea Hassinen Kirjasto - luettelointi Maija Loukonen Kirjasto - seuranta Raila Junnila Kirjasto - autojarjestelmä Riitta Kalenius Kirjasto Kirjastojärjestelmä/www-palvelut Ab AXIELL kirjastot Oy PallasPro-Intro Juha Hälinen Kirjasto Lipunmyynti Lippupiste, Tampere Lipunmyynti Sirkka Helke Teatteri LIIKUNTATOIMI Irmeli Korpi Kulttuuritoimen keskus/ Suomen käsityön museo Kulttuuritoimen keskus/ Suomen käsityön museo Kulttuuritoimen keskus/ Suomen käsityön museo Jyväskylän Seudun Matkailu Järjestörekisteri KSML/Voutilainen Erkki Huovinen Liikuntapalvelukeskus Tilanvaraus ja laskutus Timmi Software Oy WinTimmi 2.0 Mika Juoperi Liikuntapalvelukeskus Tilanvaraus/www-palvelu Timmi Software Oy Webtimmi Mika Juoperi Liikuntapalvelukeskus VETUMA-verkkotunnist&maksaminen Timmi Software Oy Webtimmi Matti Nieminen Tietohallinto SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Ajanvaraus TietoEnator Effica Ajanvaraus Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Hammashuolto TietoEnator Effica Kertomus Lahtinen Helka Sotepa/Hannikaisenkadun hh Hoitotietojärjestelmä TietoEnator Effica Kertomus Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Käyntilaskutus TietoEnator Effica Laskutus Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Tuntikertymä TietoEnator Effica Tuntikertymä Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Elektrokardiografia TietoEnator Effica Ekg Nuutinen Pirjo Sotepa/Keskustan terv.asema Rasitus Ekg Berner Rasitus Ekg Sirpa Myllyniemi Sotepa/Kyllön ensiapu Lääkehuolto Affecto WebMarela Sotepa/Lääkekeskus/ Sairaanhoitopiiri Velkajärjestelijä Knowledge Partners oy Velkajärjestelijä Ritva Anttonen Sotepa/Velkaneuvonta Virho J&K International Oy Virho- ja Maksuliikenne Marita Väliaho Sotepa/Edunvalvonta Sotepa/Keskustan Laboratoriopyynnöt ja vastaukset TietoEnator Effica Kertomus Nuutinen Pirjo terv.asema Terveydenhuollon raportointijärjestelmä TietoEnator Effica Seuranta Nakari Maija Sotepa/Casi Sairaanhoitopalveluiden käytön seuranta Datawell Oy Ecomed/OR off-line v 3.1 Nakari Maija Sotepa/Hallinto ja kehittäminen Sotka Stakes Sotka vertailutietokanta Nakari Maija Sotepa/Suunnittelu Spirometria Medikro Oy Spiro2000 Sirpa Myllyniemi Sotepa/Kyllön terv.asema Vertti-vertailutietokanta Efectia SoteVertti Nakari Maija Sotepa/Suunnittelu Fysioterapiakuvat FdSystems Physiotools Sari Anttila Fysioterapia Huumehoitotieto Stakes Pompidou Päivi Nevalainen Sotepa/Nuorten päihde- ja huumetiimi Elektroninen verenkuvaseurantaohjelma Novartis Leponex Pirjo Mäkelä Aikuispsykiatria Sairaalajärjestelmä Miratel Oy Miratel Aurora Rita Kärkkäinen Sotepa/Tk-sairaala Elatusturva TietoEnator SosiaaliEffica Pirjo Niskavaara Sotepa/elatusturva tsto Kotihoito TietoEnator Effica Kotihoito Jenni Salminen Sotepa/Kotihoito

16 Osastonhallinta TietoEnator Effica Osastonhallinta Tarja Keinänen Sotepa/Tk-sairaala Lastenvalvoja TietoEnator SosiaaliEffica Johanna Kuisma Sotepa/Sosiaaliasemat Perhehuolto TietoEnator SosiaaliEffica Johanna Kuisma Sotepa/Sosiaaliasemat Perheneuvolan kirjanpito Atsoft Oy Asteri Raija Keski-Petäjä Sotepa/Perheneuvola Päivähoito TietoEnator SosiaaliEffica Eija Pitkänen Sotepa/Päivähoito Soto-sovittelu Kb B.Isaksson Ky Sovittelutietokanta Ansa Leinonen Sotepa/Nuorten erityspalvelut YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA Kaupunkisuunnittelu Kuntatiedot/kaavat Tekla Oy Xcity Ville Viinikainen/Kaupsu Tietohallinto Yhdyskuntarakentamisen hallinta Yhmä Leena Rossi Kaupunkisuunnittelu Rakennusvalvonta Kuntatietojärjestelmä Tekla Oy Xcity Tietohallinto - rakennukset ja huoneistot Päivi Turpeinen/Rakval - rakennusvalvonta Päivi Turpeinen/Rakval Hallinto ja kehittäminen Laatu- ja ympäristöjärjestelmä oma/peltola Tommi Peltola Ykt/Hake TekpaVertti (Efektian palvelimella) Efektia Oy TekpaVertti Arja Manninen Ykt/Hake Winfile antolainalaskutus Aravalainat Winfile Ohjelmistot Miettinen Raili Ykt/Hake Asumisoikeusohjelmisto Excel-taulukko Rönn Raili Ykt/Hake Katu- ja puisto-osasto Liikenneturvallisuuden seuranta Viatek Oy Litu Liisa Havila/Kapu Ykt/Kapu Venepaikat Timmi Software Oy Venepaikkarekisteri Anita Paju / Hapa Ykt/Kapu Investointihankkeiden ylläpito Hankerekisteri Kari Hänninen Ykt/Kapu Julkisen käyttöomaisuuden hallinta Kohateam? Katupoika Risto Mäkinen Ykt/Kapu Viheralueiden tietokanta WinSystems Vire Leena Rapo Ykt/Kapu Katusuunnittelu Tekla Oy Xstreet Kari Seuranen Tekpa/Jycon Katupiirustusten viimeistely Microsoft Autocad Kari Seuranen Tekpa/Jycon Viheraluetöiden tilaus Oma/Kapu Hannu Niemi Ykt/Kapu Jätehuollon asiakashallinta Tietomitta JHL Terttu Nyberg Ykt/Kapu Pysäkkirekisteri ITGEO Consulting Pysäkkirekisteri Kalevi Lehtinen Ykt/Kapu Liikennevalojen ohjaus Peek Trafik Oy Liva Varis Martti Ykt/Kapu Pysäköinninvalvonta Tietobotnia Oy Helka Tuula Ahonen Ykt/Kapu Tonttiosasto Paikkatietojärjestelmä Tekla Oy Xcity Janne Hartman Ykt/toto Paikkatiedon selain Tekla Oy Webmap Janne Hartman Ykt/toto Paikkatiedon analysointi Genimap Mapinfo Janne Hartman Ykt/toto Karttapalvelu (internetissä) Tekla Oy Webmap Internet Janne Hartman Ykt/toto Paikkatiedon mobiilisovellus Tekla Oy Webmap Mobile Janne Hartman Ykt/toto Kiinteän omaisuuden hallinta Tekla Oy Xcity/maaomaisuus Niina Tourunen Ykt/toto Metsäsuunnittelujärjestelmä Tapio Tforest Marko Kemppainen Ykt/toto Maanvuokralaskutus Tekla Oy Community Susanna Matalalampi Ykt/toto Maatilaohjelmisto Maatalousministeriö Vesa Nerg Ykt/toto Ympäristöosasto Ilmantarkkailujärjestelmä PPM-Systems Sahi Timo Ympäristöosasto Laboratoriojärjestelmä Software Point Oy Lims-Boss Sahi Timo Ympäristöosasto Ympäristöterveyden huolto Jukka Kuusisto TerveKuu Sahi Timo Ympäristöosasto LIIKELAITOKSET JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU Kiinteistörekisteri Haahtelakehitys Oy Kiinteistötieto - kaupungin rakennukset, osakkeet, vuokratilat Tervo Timo Tilapalvelu - kustannuslaskenta Kinos Soile Tilapalvelu - vuokrasopimukset Lahti Maritta Tilapalvelu - vuokranvalvonta Paloniemi Tuija Tilapalvelu ALTEK ALUETEKNIIKKA Projektinhallinta / katuprojektit PlanMan Oy PlaNet Pekka Kaikkonen Altek Aluetekniikka Kustannuslaskenta Jydacom Oy JD-Kustannuslaskenta Pekka Kaikkonen Altek Aluetekniikka

17 Kustannusseuranta Jydacom Oy JD-Kustannusseuranta Pekka Kaikkonen Altek Aluetekniikka TOTAL KIINTEISTÖPALVELU Siivouksen suunnittelu Novo Oy Sisukas Heljä Kastelin Total Projektinhallinta / taloprojektit PlanMan Oy PlaNet Jyri Pöllänen Total Kustannuslaskenta Jydacom Oy JD-Kustannuslaskenta Jyri Pöllänen Total Kustannusseuranta Jydacom Oy JD-Kustannusseuranta Jyri Pöllänen Total Graafinen määrämittaus Jydacom Oy 2J-Määrämittaus Jyri Pöllänen Total Kiinteistöjen kunnossapito Fatman Oy Infomaster Timo Hovila Total KYLÄN KATTAUS Ruokapalvelu WM-data Aromi Jarno Kemppainen Kylän Kattaus Ruokapalvelu WM-data Eväs ja Mysli Jarno Kemppainen Kylän Kattaus Ruokalaseuranta Flexim security Oy FlexWin Veid Jaana Kylän Kattaus JYVÄSKYLÄN SEUDUN TYÖTERVEYS Työterveys TietoEnator Effica Kertomus Hakkarainen Aira Työterveys Effica Työterveyslaskutus Työterveyshuollon laskutus TietoEnator Aira Hakkarainen Työterveys Työvuorotaulukko TietoEnator MD-Titania Hakkarainen Aira Työterveys Fysioterapiakuvat FdSystems Physiotools Tuula Katajamäki Työterveys KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Sairaankuljetus WM-data Novo SAKU Marja-Leena Ek K-S Pelastulaitos Onnettomuustietojärjestelmä ( SM:n palvelimella) TietoEnator Pronto Risto Helminen K-S Pelastulaitos Palotarkastus WM-data Novo Palofacta Mika Kuivalainen K-S Pelastulaitos KONSERNIYHTIÖT JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY Energialaitoksen järjestelmät TietoEnator Enfo-tuoteperhe Jyväskylän energia Verkostokartta- ja huoltojärjestelmä Tekla Oy Xpipe Pekka Pahkamäki JE/Vela Pintavesilaitoksen valvontajärjestelmä Tekmanni Oy Fix (?) Seppo Lahtinen JE/Vela JYVÄSKYLÄN VUOKRA- ASUNNOT OY Asunnonhakijat Visma Software Liinos6 Costiander Sirpa Jyväskylän Vuokra-Asunnot Vuokravalvonta ja isännöinti Visma Software Liinos6 Myöhänen Arja Jyväskylän Vuokra-Asunnot JVA:n lainojenhallinta Winfile Ohjelmistot Winfile lainarekisteri Muhonen Pirjo Jyväskylän Vuokra-Asunnot Tilinpäätösanalyysi TeemuAho Oy Yritysmalli Myöhänen Arja Jyväskylän Vuokra-Asunnot Kiinteistörekisteri Visma Software Liinos6 Tirkkonen Matti Jyväskylän Vuokra-Asunnot Kokopankki/maksuliikenne Analyste Oy Maksuliikenne Myöhänen Arja Jyväskylän Vuokra-Asunnot SÄÄTIÖT JYVÄSKYLÄN SEUDUN PÄIHDEPALVELUSÄÄTIÖ Asiakas- ja hoitoonohjausjärjestelmä Helsingin Diakonissalaitos Huuti Matti Lamminen Huumehoitotieto Stakes Pompidou Matti Lamminen Taloushallinnon järjestelmä Passeli Pirjo Holopainen Jyväskylän seudun päihdpalvelusäätiö Jyväskylän seudun päihdpalvelusäätiö Jyväskylän seudun päihdpalvelusäätiö

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk

LIITE : Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S- JA V A P A A - A I K A L A U T A K U N T A : Laskujen hyväksyjät, käyttövaltuudet ja hankintarajat sekä laskujen vastaanottajat vuonna 2015 Sijaisuusjärjestelyissä noudatetaan muutoksista

Lisätiedot

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta

Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta Sopimus Keski-Suomen sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta 1. Osapuolet Nimetään tähän jakson 1. alle erikseen kaikki maakunnan kunnat, jotka haluavat sopimusperusteisesti valmisteluun osallistua.

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue

Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Kilpailukyky ja kaupunkikehitys -vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 22.2.2013 Kaupunkikehitys: Strategia, rakenteet ja kehittäminen

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli 6.2.2016 klo17:24 A) Miehet kilpasarja (17) Sij. nimi tas tas 6 tulos YHT koulutuksen järjestäjä 1 Lappeteläinen Jorma 29 174 1 227 1 401 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2 Sepponen Pekka 13

Lisätiedot

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT 19.08.2009 KLO 17.30, Eläintarhan urheilukenttä Miehet yleinen Keihäs 1 Rahunen Toni M TKP Tieto 50,07 3 Ojanen Markku M Varma 42,89 4 Haataja Ahti M Lähivakuutus 40,99

Lisätiedot

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty

Sijoitus Nimi Työpaikka Aika 1 Seppo Lamminmäki TietoEnator 1.05.10 Lauri Keltikangas TietoEnator Hylätty TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2007 Kalajärvi 18.9.2007 Miehet H21 B-rata 4,8 km 1 Pekka Larmala Ericsson 41.04 2 Sakari Taskila Espoon Kunto 46.56 3 Niko Torvela Espoon Kunto 48.10

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Kesto/ tuntia. Aineisto (muistiot) omassa yksikössä käytössä työterveyshuollon intrassa. Vastuullinen toiminta, 3

Kesto/ tuntia. Aineisto (muistiot) omassa yksikössä käytössä työterveyshuollon intrassa. Vastuullinen toiminta, 3 TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) (lomake myös osoitteessa: http://www.pshp.fi/default.aspx?nodeid=10167&contentlan=1) TERVEYSKESKUS/ KOULUTUSVASTAAVA LÄÄKÄRI: Kuusiokuntien

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls TEKNINEN TOIMIALA, MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT V.2016, tekla 23.2.2016 Teknisen toimialan osastojen/yksiköiden mahdollisesti suljettuna ollessa, tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä ovat poissa

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu - tilannekatsaus / lokakuu 2010 Toimikunta 25.10.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelun järjestelyt

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10

Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 Kansaneläkelaitos Länsi-Suomen vakuutusalue Keski-Suomen vakuutuspiiri Diaarinro: 13/331/10 KELAN KESKI-SUOMEN VAKUUTUSPIIRIN AVOTERAPIOIDEN PALVELUNTUOTTAJAT VUOSILLE 2011-2014 TERAPIALAJEITTAIN Fysioterapia/

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

Vaatimusten määrittely osana tietojärjestelmähankintaa

Vaatimusten määrittely osana tietojärjestelmähankintaa Vaatimusten määrittely osana tietojärjestelmähankintaa 25.4.2007 Consulting Oy Pekka Kähkönen 25.4.2007 JHS-suositus: Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely Mitä: Miksi: Suosituksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi

Koulu Puhelin Sähköposti Faksi PERUSKOULUJEN REHTORIEN JA KOULUSIHTEERIEN YHTEYSTIEDOT LV. 2013-2014 Päivitetty 30.1.2014 Luokka-asteet 1-6 Koulu Puhelin Sähköposti Faksi Aurinkorinteen koulu rehtori Esa Miettinen 044 718 4771 esa.miettinen@kuopio.fi

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta 20.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y Vapaapistooli, 25.05.2012 1 Salo Jarmo LSA 94 88 91 90 89 91 543 7 2 Kaaro Kirsti KAS 87 90 92 93 89 92 543 6 3 Turja Jyrki LSA 86 94 82 88 92 90 532 3 4 Tervo Antti SA 87 87 84 83 84 92 517 2 5 Kiviö

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta 4.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 7.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN 1. 8. Kokkonen Jouni Meri-Lapin urheilukalastajat 9780 2. 6. Uusitalo Jari Meri-Lapin urheilukalastajat 5545 3. 41. Ohtonen Kari 5520 4. 17. Sipola Jani Keminseudun

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7 SUL:n K-S:n piiriin 17-19 pm kilpailut Viitasaari 7.8.2007 Viitasaaren Viesti/ Suolahden Urho sää: + 27 TULOKSET M17 100 m finaali -0,9 1. Petteri Monni JyvKU 10,92 2. Juho Kaihlajärvi JyvKU 11,33 3. Jooel

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA KY-verkko - pilottiasiakkaan näkökulmasta: KY-verkko, lyhyt historia LapIT, esittely yrityksestä ja asiakasympäristöstä LapIT rooli KY-verkon suunnittelussa ja pilotoinnissa KY-verkko, tavoitteet ja hyödyt

Lisätiedot

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli

Saku Keilakilpailut Lohja , Lohjan Keilahalli 8.2.2016 klo7:47 A) Miehet kilpasarja (17) Sij. nimi tas tas 6 tulos YHT koulutuksen järjestäjä 1 Lappeteläinen Jorma 29 174 1 227 1 401 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2 Sepponen Pekka 13

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen perustaksi otetaan yksitasoinen kuntayhtymämalli. Tässä mallissa sosiaali-

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU

KAUPUNKIOTTELU 1 Vierumäen Golfseura (ViGS) Varpu Blomster pj 31 19 15 34 Heikki Blomster kapt 7 18 18 36 Timo Selonen 5 11 11 22 Armi Selonen 27 17 17 34 Risto Santapukki 17 15 17 32 Leo Haapsaari 15 14 18 32 190 2

Lisätiedot

ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus

ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus ELY keskusten ja TE toimistojen kehittämis ja hallintokeskus 2015 KEHA keskuksen k k perustamisen taustalla Pohjautuu selvitysmies Rauno Saaren esitykseen. Taustalla ovat myös ALKU hanketta koskevan selonteon

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54 KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty 26.1. klo 21.54 LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet

Lisätiedot

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30 KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot