HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015"

Transkriptio

1 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS

2 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen oppimäärän arviointi... 3 Lukion oppimäärän suoritus... 3 Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet... 3 Oppituntien ajankohdat... 4 Oppilashuolto ja -palvelut... 4 Oppilaskunnan tervehdys... 5 Yhteystiedot... 5 Kurssikuvausten lyhenteet... 5 Kurssikuvaukset... 6 Äidinkieli ja kirjallisuus... 6 Englanti, A-kieli... 7 Ruotsi, B1-kieli... 8 Saksa, B2-kieli... 9 Ranska, B2-kieli...10 Venäjä, B2-kieli...11 Saksa, B3-kieli...12 Ranska B3-kieli...13 Venäjä B3-kieli...14 Matematiikka, pitkä oppimäärä...15 Matematiikka, lyhyt oppimäärä...17 Fysiikka...18 Kemia...20 Biologia...21 Maantiede...21 Evankelis-luterilainen uskonto...22 Elämänkatsomustieto...22 Filosofia...23 Psykologia...24 Historia...25 Yhteiskuntaoppi...25 Liikunta...26 Musiikki...27 Kuvataide...28 Opinto-ohjaus...29 Tietotekniikka...30 Terveystieto...30 Kotitalous...31 Autokoulu...31 Valintakortit

3 Opintojen rakenne Lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien ja koulukohtaisten syventävien kurssien lisäksi tässä oppaassa on soveltavien kurssien keskeiset sisällöt. Opintosuunnitelman laadinta Opiskelijan tulee laatia ja esittää ryhmänohjaajan sekä opinto-ohjaajan hyväksyttäväksi oma opintosuunnitelmansa, joka käsittää paitsi yhden lukuvuoden, koko lukioaikana opiskeltaviksi aiotut aineet ja kurssit. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon, millaisen ylioppilastutkinnon opiskelija aikoo suorittaa ja missä aikataulussa. Suunnitelmaa voi tarvittaessa muuttaa siitä ohjaajien kanssa sopimalla. Opiskelijan tulee valita kursseja siten, että lukion suorittamiseen kuluu enintään neljä vuotta. Suoritettuja kursseja on oltava kaikkiaan 75, joista kaikille yhteisiä riippuen matematiikan oppimäärästä sekä eri aineiden syventäviä kursseja vähintään 10. Kurssin arviointi Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4-10 kurssin päätyttyä, ellei kurssikuvauksen kohdalla tässä oppaassa erikseen mainita, ettei kurssilla ole numeroarviointia. Muut kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S tai hylkäysmerkinnällä H. Arvostelu voi perustua suullisiin ja kirjallisiin kokeisiin, opiskelun edistymisen jatkuvaan havainnointiin sekä tuotosten arviointiin. Keskeytetyn kurssin merkintä K annetaan, jos kurssi katsotaan syystä tai toisesta keskeytetyksi, esimerkiksi liiallisten poissaolojen takia. Keskeytetty kurssi on suoritettava paitsi jos opiskelijan yhteenlaskettujen kurssien määrä on vähintään 75 kurssia. Keskeytetty kurssi voidaan poistaa, jos kyseessä on syventävä tai soveltava kurssi. Perustellusta syystä kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Tähän tulee saada etukäteen sekä aineenopettajan että rehtorin lupa. Uusintakuulustelut Uusintakuulustelu järjestetään joka jakson jälkeen. Sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin saa uusia kerran käymättä kurssia uudelleen. 2

4 Etenemiseste Kaksi hylättyä kurssia samassa oppiaineessa aiheuttavat etenemisesteen. Niiden ei tarvitse olla peräkkäisiä. Poissaolot Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppiaineen oppimäärän arviointi Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvostelussa. Soveltava kurssi on aina suoritettava hyväksytysti. Oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittajalla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Lukion oppimäärän suoritus Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa, eikä mitään voi jälkikäteen enää poistaa. Hausjärven lukioon hyväksytään musiikkiopiston kursseja sekä muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja, mikäli niistä on etukäteen sovittu aineenopettajan ja rehtorin kanssa. Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan: kaikki pakolliset oppiaineet valinnaiset vieraat kielet Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa oppimäärä käsittää vain yhden kurssin valinnaisista vieraista kielistä, mikäli hänen suorittamansa oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. 3

5 Oppituntien ajankohdat 1. tunti päivänavaus tunti tunti tunti ruokailu tunti tunti tunti tunti tunti Oppilashuolto ja -palvelut Kurssien valinnat, suoritusten seuranta, tiedottaminen sekä viestintä opiskelijoiden ja opettajien ja huoltajien välillä kanssa onnistuu helposti lukion käyttämän hallinto-ohjelma Wilman välityksellä. Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset. Valtion tuki korvaa 54 euroa kuukaudessa ylittävät matkakustannukset niin, että opiskelijan omavastuu on 43 euroa. Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava vähintään 10 kilometriä. Ajantasaista lisätietoa saa netistä osoitteesta ja lomakkeita lukion kansliasta. Kouluruokailu on lukiolaisille maksuton. Erikoisruokavalioita tarvitsevat opiskelijat toimittavat ruokalaan syyslukukauden alussa erikoisruokavaliolomakkeen, joita saa ryhmänohjaajalta. KELA myöntää opintotukea myös lukiolaisille. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opiskelija on oikeutettu opintotukeen, kun hän täyttää 17 vuotta. Lisätietoja saa netistä osoitteesta Terveydenhoitaja kutsuu kaikki 1. vuoden opiskelijat terveystarkastukseen lukuvuoden aikana. Lukioaikana kaikilla opiskelijoilla on myös lääkärin tekemä terveystarkastus. Lääkäritarkastus on tytöillä 1. opiskeluvuonna, pojilla 2. opiskeluvuonna tai sinä vuonna jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta. Lääkäri voi pyynnöstä tehdä uuden nuorisonterveystodistuksen terveystarkastuksen yhteydessä. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla päivittäin. Avoin vastaanottotunti on maanantaista perjantaihin kello Terveydenhoitajalle voi varata ajan terveyteen tai sairauteen liittyvissä asioissa. Opiskelijoiden ehkäisyasiat hoidetaan terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Terveydenhoitajan tavoittaa puh tai Wilman kautta. Tukiopetusta on saatavana oppiaineen opiskelun tueksi. Tarpeesta voi neuvotella aineenopettajien kanssa oma-aloitteisesti. 4

6 Erityisopetukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä suoraan erityisopettajaan. Koulukuraattorilta on mahdollista saada keskustelua liittyen opiskelijan kehitykseen, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan. Kuraattorin tapaamisia voivat toivoa vanhemmat, oppilas itse tai opettaja. Kuraattori myös kiertää säännöllisesti kaikilla kouluilla. Kuraattorin puhelinaika on klo 8-9 puh Opinto-ohjauksesta löytyy tietoa kurssikuvausten yhteydestä opinto-oppaan sivulta 29. Opintoohjaajaan voi olla suoraan yhteydessä myös puhelimella puh tai Wilman kautta. Oppilaskunta Hausjärven lukiossa toimii aktiivinen oppilaskunta. Oppilaskunnassa jokaiselta luokka-asteelta valitut opiskelijat päättävät lukiolaisia koskevista ajankohtaisista asioista. Oppilaskunnan toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi liittyä lukuvuoden alussa osallistumalla ensimmäiseen kokoukseen. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki ne opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan opiskeluympäristöön tai -oloihin. Oppilaskunnassa pääsee toteuttamaan konkreettisia hankkeita ja samalla se on opiskelijoiden vaikuttamiskanava, jonne rakentavia parannusehdotuksia voi lähettää oppilaskunnan jäsenen välityksellä. Hausjärven lukion oppilaskunta on järjestänyt muun muassa pikkujouluja, kesäpäivän, osallistunut yökoulun suunnitteluun, kehittänyt liikuntapäivän ohjelmaa ja paljon muuta. Yhteystiedot Lukiotie OITTI Rehtori puh Koulusihteeri puh Lukion opettajat puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kurssikuvausten lyhenteet Tässä oppaassa on käytetty seuraavia lyhenteitä kurssikuvauksien kohdalla: P = Pakollinen kurssi VS = Valtakunnallinen syventävä kurssi KS = Koulukohtainen syventävä kurssi SO = Soveltava kurssi vsk = vuosikurssi 5

7 Kurssikuvaukset Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (P) 1. vsk Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Luetaan kirjallisuutta, eri tekstilajien tekstejä, kirjoitetaan viestijäkuva ja keskustellaan. Oikeinkirjoituksen perusteiden tehtäviä. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä (P) 1. vsk Kurssilla harjoitellaan lisää eri tekstilajien lukemista ja analysointia. Lisäksi harjoitellaan tekstin pohjalta kirjoittamista. Tiedon hankinnan perusteisiin tutustutaan. Oikeinkirjoituksen perusteiden harjoittelu jatkuu. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (P) 1. vsk Kaunokirjallisuuden lukeminen ja analysoiminen ja tulkitseminen syvenevät. Tarkastellaan proosaa, runoa ja draamaa. Kaunokirjallisuudesta kirjoitetaan essee. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen (P) 2. vsk Erilaisia tekstejä tulkitaan vaikuttamisen näkökulmasta. Kurssin pääkohteet ovat argumentointi ja retoriikka, mielipidetekstit ja medialukutaito. Kaunokirjallisesta teoksesta kirjoitetaan arvostelu. Tutustutaan sensuuriin, lähdekritiikkiin ja mediavalintoihin. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti (P) 2. vsk Sekä kaunokirjallisia että mediatekstejä luetaan tyylin näkökulmasta. Perehdytään eri aikakausien ja kulttuurien kirjallisuuteen ja muihin taiteisiin. Opiskelija luo oman tyylikansion ja pohtii omaa kirjallista tyyliään. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (P) 3. vsk Opiskelija saa yleiskuvan suomalaisesta identiteetistä ja kirjallisuudesta ja suomen kielestä äidinkielenä. Pohditaan suomalaisuuden merkitystä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta ennen ja nyt. Esseekirjoittamisen syventämistä. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen (VS) 1. vsk Kurssilla syvennetään puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja ja arvioidaan puheviestinnän onnistumisen tekijöitä ihmissuhteissa, opiskeluissa ja työelämässä. Harjoitellaan oman puheviestinnän osa-alueita, ryhmäviestintää ja työelämän viestintää. Lukion puheviestinnän sisällöt keskittyvät tälle kurssille. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen (VS) 3. vsk Kurssi valmentaa ylioppilastutkinnon äidinkielen tekstitaidon kokeeseen. Opiskelija syventää ja monipuolistaa tekstianalyysia, vastaustekstin suunnittelua ja kirjoittamista ja otsikointia. Lisäksi arvioidaan muiden tekstejä. 6

8 ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (VS) 2. vsk Kurssi kehittää esseekirjoittaminen taitoja ja tarkoituksena on valmentautua ylioppilastutkinnon esseekokeeseen. Arvioidaan hyvän esseen piirteitä, syvennetään oman esseekirjoittamisen suunnittelua ja hiotaan oikeinkirjoitusta ja tyyliä. ÄI10 Tekstitaitojen lisäkurssi (KS) 2. vsk Kurssi antaa lisävalmiuksia tekstitaitoihin ja erilaisten tehtävätyyppien ratkaisemiseksi. Kurssilla perehdytään ja syvennytään niihin tekstitaitojen tehtävätyyppeihin, joihin ei perehdytä peruskursseilla mutta joihin yo-kokeessa voi törmätä. ÄI12 Oppimaan oppiminen (SO) 1. vsk Kurssilla perehdytään opiskelutaitoihin, jotka ovat oleellisia lukio-opiskelussa: mitkä oppimisen tekniikat toimivat ja ovat hyödyllisiä, mitkä raskaita tai hyödyttömiä. Miten eri aineissa opiskellaan ja opitaan. Kurssi tukee lukio-opiskelua. Erityisesti keskeistä on pohtia omaa oppimista, itseään oppijana (vahvuudet, heikkoudet). Ei numeroarviointia. Englanti, A-kieli ENA1 Nuori ja hänen maailmansa (P) 1. vsk Kurssilla perehdytään lukion työtapoihin ja vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden osaamista. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika (P) 1. vsk Kurssilla vahvistetaan etenkin suullista kielitaitoa ja harjoitellaan laajemmin kielen rakenteita. Aihepiirit liittyvät matkustamiseen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin. ENA3 Opiskelu ja työ (P) 1. vsk Aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan aihepiirien sanastoa suullisesti ja kirjallisesti. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (P) 2. vsk Aihepiirit liittyvät yhteiskunnallisiin asioihin. Vahvistetaan tekstin ymmärtämistä, suullista ja kirjallista viestintää kurssin aiheista. ENA5 Kulttuuri (P) 2. vsk Kurssilla käsitellään kulttuuria eri näkökulmista. Harjoitellaan kaunokirjallisten tekstien ymmärtämistä ja eri taiteenaloihin liittyvää sanastoa. Kurssilla tehdään aihepiiriin liittyvä oma tuotos. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka (P) 2. vsk Aihepiirit liittyvät eri tieteenaloihin, tekniikan saavutuksiin, viestinnän eri muotoihin ja talouselämään. Harjoitellaan vaativien tekstien ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua. 7

9 ENA7 Luonto ja kestävä kehitys (VS) 3. vsk Aihepiirit liittyvät luonnontieteisiin ja kestävään kehitykseen. Valmentaa opiskelijoita päättökokeeseen. ENA8 Suullisen kielitaidon kurssi (VS) 3. vsk Kurssilla harjoitellaan suullista kielitaitoa. Kurssin lopuksi tehdään valtakunnallinen suullinen koe, josta saa erillisen arvosanan ja todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. ENA9 Kertauskurssi (KS) 1. vsk Kerrataan peruskoulussa opittuja englannin kielen keskeisiä rakenteita. ENA10 Abikurssi (SO) 3. vsk Harjoitellaan päättökoetta varten. Ei numeroarviointia. Ruotsi, B1-kieli Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville kursseille osallistuminen edellyttää pakollisten kurssien suorittamista. RUB1 Koulu ja vapaa-aika (P) 1. vsk Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Kerrataan ja syvennetään peruskoulussa hankittua kielitaitoa, painoalueina sanasto ja keskeiset rakenteet. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa (P) 1. vsk Aihepiirinä pohjoismaiset nuoret ja heidän elämänsä: koti, perhe, pukeutuminen, ystävät, harrastukset, Tukholma. Kerrataan peruskoulussa opittuja rakenteita ja syvennetään sanavarastoa. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (P) 2. vsk Sisältöinä kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kielellisenä tavoitteena kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen (P) 2. vsk Aiheina elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Kehitetään tekstinymmärtämistä, sanavarastoa, suullista ja kirjallista ilmaisua. RUB5 Elinympäristömme (P) 2. vsk Aihepiireinä luonto, muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet. Syvennetään edelleen kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoja. Kehitetään kuullunymmärtämisen taitoa. RUB6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä, suullinen kurssi (VS) 3. vsk Pohjoismaisen kulttuurin tuntemus. Tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja elämään 8

10 eri Pohjoismaissa. Aiheina mm. elokuva ja musiikki. Numeroarviointi kurssista (sisältää kurssin ja suullisen kokeen). Kurssin lopussa erillinen suullisen kielitaidon koe, joka arvostellaan opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ja josta saa erillisen todistuksen yo-todistuksen liitteeksi. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (VS) 3. vsk Maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaikuttaminen, yhteiskunta ja päätöksenteko. Painotetaan monipuolista viestintää. RUB8 Kertauskurssi (KS) 1. vsk Kerrataan kaikki peruskoulussa opitut keskeiset kielioppiasiat ja laajennetaan myös sanastoa lukion puolelle. RUB9 Abikurssi (KS) 3. vsk Harjoitellaan ylioppilaskokeen edellyttämiä valmiuksia. Rakenteiden, sanaston, tekstin -ja kuullunymmärtämisen vahvistaminen. Ei numeroarviointia. Saksa, B2-kieli Aloitettu peruskoulun 8. luokalla. Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Kurssin aihepiirit käsittelevät nuorten elämää, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisemista. Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB22 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opitaan kertomaan omasta maasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tutustutaan saksankielisten maiden ihmisiin, maantieteeseen, historiaan ja nähtävyyksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB23 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Kurssin aiheina ovat mm. terveys- ja hyvinvointi. Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja kirjoitustaitoa. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Tämän kurssin aikana opiskellaan koulunkäyntiin, opiskeluun, ammatinvalintaan, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä aiheita. Painotetaan suullista ja kirjallista viestintää. SAB25 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tässä kurssissa käsitellään saksankielisten maiden kulttuuria, esim. kuvataide, musiikki, kirjallisuus, elokuva, teatteri ja urheilu. Oppilasta aktivoidaan osallistumaan, analysoimaan kulttuurielämyksiään ja ilmaisemaan omia mielipiteitään. Kaikkia kielitaidon osa-alueita harjoitetaan tasapuolisesti. 9

11 SAB26 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Kurssilla käsitellään oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaa Teemoina ovat mm. nuoren ihmisen elämä maaseudulla ja lähiympäristön hyödyntäminen globalisoituvassa maailmassa. Opiskelijoita herätellään myös omakohtaiseen, kriittiseen median tarkkailuun ja ajattelemaan sitä, kuinka omilla valinnoilla pystymme vaikuttamaan, minkälainen maapallomme on tulevaisuudessa. Painopiste on tekstinymmärtämisessä sekä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa. SAB27 Tiede ja tekniikka (VS) 3. vsk Tällä kurssilla opiskelijoita viedään tulevaisuuteen ja menneisyyteen tavalla, joka saa heidät ajattelemaan nykyhetkeä ja nykymaailmaa uudesta näkökulmasta. Kurssilla painotetaan aihepiiriin liittyvien tekstien ymmärtämistä ja annetaan työkaluja omien näkemysten esittämiseen. Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan aiemmin opittuja asioita. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys (VS) 3. vsk Kahdeksannella kurssilla opiskellaan luontoon liittyviä aiheita: Suomen ja Saksan luonto eri vuodenaikoina, Lappi, metsän eläimet, mitä tapahtuu luonnossa, kun tarvitsemme yhä enemmän energiaa ja mistä energiaa saadaan. Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan aiemmin opittuja asioita. SAB29 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentautumista yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaan. Ei numeroarviointia. Ranska, B2-kieli Peruskoulun 8. luokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Numeroarviointi. Kurssit 1-8 mahdollista suorittaa itsenäisesti. RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Kurssin aihepiirit ja harrastukset liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. RAB22 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan ranskankielisiin maihin. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. RAB23 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Tarkastellaan elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Painotetaan puheviestintää. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat työelämään ja opiskeluun liittyviin asioihin. Harjoitellaan ko aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. 10

12 RAB25 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tämän kurssin tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen ranskankieliseen kulttuuriin. Aihepiireinä ovat Ranskan kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja urheilu. RAB26 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. RAB27 Tiede ja tekniikka (VS) 3. vsk Lähtökohtana ovat eri tieteenalojen, tekniikan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys (VS) 3. vsk Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja ranskankielisessä kulttuurissa. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kurssin aihepiireihin liittyviin teksteihin. RAB29 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen että yksilöllisen kiinnostuksen perusteella. Kurssilla painotetaan tekstin ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoittamista että rakenteiden hallintaa. Ei itsenäistä suoritusta. Venäjä, B2-kieli Peruskoulun 8. luokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssit 1-8 mahdollista suorittaa itsenäisesti. VEB21 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Aihepiireinä tervehtiminen, hyvästely, kättely ja kuulumiset. Tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. VEB22 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opetellaan kertomaan Suomesta. Tutustutaan Venäjän tapoihin, lomanviettoon ja juhliin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista ja harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. VEB23 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. Pietari ennen ja nyt. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Perehdytään opiskeluun ja työelämään liittyviin asioihin. Harjoitellaan näihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 11

13 VEB25 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen venäjänkieliseen kulttuuriin. Aihepiireinä ovat venäjänkielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri ja urheilu. VEB26 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät helpot tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. VEB27 Tiede ja tekniikka (VS) 3. vsk Lähtökohtana ovat eri tieteenalojen, tekniikan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. VEB28 Luonto ja kestävä kehitys (VS) 3. vsk Aiheina luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja venäjänkielisessä kulttuurissa. VEB29 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaisesti. Ei numeroarviointia. Saksa, B3-kieli Lukiossa alkava kieli. Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Mikäli opiskelija siirtyy B2- kielestä B3-kieleen, hän voi opettajan harkinnan mukaan suorittaa itsenäisesti kurssit 1 ja 2. SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (VS) 1. vsk Kurssilla opetellaan saksan kielen perusfraaseja esittäytymiseen, tervehtimiseen ja hyvästelyyn. Opitaan kertomaan itsestä perusasioita ja kysymään niitä toiselta. Aiheina ovat perhe ja lähimmät ihmissuhteet sekä yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAB32 Näin asiat hoituvat (VS) 1. vsk Tämän kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Opetellaan selviytymään erilaisissa arkipäivän kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla, ravintolassa, lääkärissä ja matkustellessa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 2. vsk Kurssin aihepiirit käsittelevät nuorten elämää, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisemista. Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB34 Meillä ja muualla (VS) 2. vsk Kurssilla opitaan kertomaan omasta maasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tutustutaan saksankielisten maiden ihmisiin, maantieteeseen, historiaan ja nähtävyyksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 12

14 SAB35 Ennen ja nyt (VS) 2. vsk Kurssin aiheina ovat mm. terveys- ja hyvinvointi. Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja kirjoitustaitoa. SAB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 3. vsk Tämän kurssin aikana opiskellaan koulunkäyntiin, opiskeluun, ammatinvalintaan, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä aiheita. Painotetaan suullista ja kirjallista viestintää. SAB37 Kulttuuri (VS) 3. vsk Tässä kurssissa käsitellään saksankielisten maiden kulttuuria, esim. kuvataide, musiikki, kirjallisuus, elokuva, teatteri ja urheilu. Oppilasta aktivoidaan osallistumaan, analysoimaan kulttuurielämyksiään ja ilmaisemaan omia mielipiteitään. Kaikkia kielitaidon osa-alueita harjoitetaan tasapuolisesti. SAB38 Yhteinen maapallomme (VS) 3. vsk Kurssilla käsitellään oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaa Teemoina ovat mm. nuoren ihmisen elämä maaseudulla ja lähiympäristön hyödyntäminen globalisoituvassa maailmassa. Opiskelijoita herätellään myös omakohtaiseen, kriittiseen median tarkkailuun ja ajattelemaan sitä, kuinka omilla valinnoilla pystymme vaikuttamaan, minkälainen maapallomme on tulevaisuudessa. Painopiste on tekstinymmärtämisessä sekä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa. SAB39 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentautumista yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaan. Ei numeroarviointia. Ranska B3-kieli Lukiossa alkava kieli. Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Mikäli opiskelija siirtyy B2- kielestä B3-kieleen, hän voi harkinnan mukaan suorittaa itsenäisesti kurssit 1 ja 2. RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (VS) 1. vsk Kurssilla perehdytään suullisen viestinnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaatioon. Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. RAB32 Näin asiat hoituvat (VS) 1. vsk Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluja. Samalla tutustutaan Pariisiin ja sen nähtävyyksiin. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Aihepiireinä tervehtiminen, hyvästely, kättely ja kuulumiset. Tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. 13

15 RAB34 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opetellaan kertomaan Suomesta. Tutustutaan Ranskan tapoihin, lomanviettoon ja juhliin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista ja harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. RAB35 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. Pariisi ennen ja nyt. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Perehdytään opiskeluun ja työelämään liittyviin asioihin. Harjoitellaan näihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. RAB37 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen ranskankieliseen kulttuuriin. Aihepiireinä ovat ranskankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri ja urheilu. RAB38 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät helpot tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. RAB39 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaisesti. Ei numeroarviointia. Venäjä B3-kieli Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Mikäli opiskelija siirtyy B2-kielestä B3-kieleen, hän voi harkinnan mukaan suorittaa itsenäisesti kurssit 1 ja 2. VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (VS) 1. vsk Ensimmäisellä kurssilla opitaan suullisen viestinnän perusasiat, ääntäminen ja intonaatio. Opiskellaan kyrilliset kirjaimet. Opetellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. VEB32 Näin asiat hoituvat (VS) 1. vsk Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa kuten ostoksilla, tullissa ja postissa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Aihepiireinä tervehtiminen, hyvästely, kättely ja kuulumiset. Tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. 14

16 VEB34 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opetellaan kertomaan Suomesta. Tutustutaan Venäjän tapoihin, lomanviettoon ja juhliin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista ja harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. VEB35 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. Pietari ennen ja nyt. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Perehdytään opiskeluun ja työelämään liittyviin asioihin. Harjoitellaan näihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. VEB37 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen venäjänkieliseen kulttuuriin. Aihepiireinä ovat venäjänkielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri ja urheilu. VEB38 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät helpot tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. VEB39 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaisesti. Ei numeroarviointia. Matematiikka, pitkä oppimäärä Kurssia MAA15 suositellaan pitkän matematiikan lukijalle ensimmäiseksi kurssiksi. Pakolliset kurssit opiskellaan numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit voi opiskella pakollisten kurssien rinnalla; kurssi MAA11 suositellaan opiskeltavaksi ensimmäisenä lukuvuotena ja kurssit MAA13 ja MAA14 pakollisten kurssien jälkeen. MAA1 Funktiot ja yhtälöt (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi sekä eksponenttifunktio. MAA2 Polynomifunktiot (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat polynomien laskusäännöt ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälön ratkaiseminen, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin ja polynomi-epäyhtälön ratkaiseminen. 15

17 MAA3 Geometria (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrä, ympyrän osien ja siihen liittyvien suorien geometria sekä kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. MAA4 Analyyttinen geometria (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja -epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen ja pisteen etäisyys suorasta. MAA5 Vektorit (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden pistetulo sekä suorat ja tasot avaruudessa. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo ja normaalijakauma. MAA7 Derivaatta (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat rationaaliyhtälö- ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen sekä polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa sekä geometrinen jono ja summa. MAA10 Integraalilaskenta (P) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA11 Lukuteoria ja logiikka (VS) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause ja kokonaislukujen kongruenssi. 16

18 MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (VS) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö sekä muutosnopeus ja pinta-ala. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (VS) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä ja epäoleelliset integraalit. MAA14 Matematiikan kertauskurssi (SO) 3. vsk Kurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien pääkohdat. Kurssin keskeiset sisällöt ovat luvut ja lausekkeet, yhtälöt ja epäyhtälöt, geometria ja trigonometria, analyyttinen geometria, differentiaali- ja integraalilaskenta sovelluksineen sekä todennäköisyys ja jakaumat. MAA15 Lukiomatematiikan johdantokurssi (SO) 1. vsk Kerrataan ja täydennetään peruskoulussa opittuja asioita. Kurssin keskeiset sisällöt ovat peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla, yhtälön ja yhtälöparin muodostaminen ja ratkaiseminen, polynomilausekkeiden sieventäminen ja potenssisäännöt. Kurssi on yhteinen pitkän matematiikan oppimäärää suorittavien kanssa. Matematiikka, lyhyt oppimäärä MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt (P) 1. vsk Suureiden välinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi ja niiden ratkaiseminen. Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Prosenttilaskenta. MAB2 Geometria (P) 1. vsk Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause. Kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen. Geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. MAB3 Matemaattisia malleja I (P) 1. vsk Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB4 Matemaattinen analyysi (P) 2. vsk Polynomifunktion derivaatta. Polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen sekä suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen käyttäen graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (P) 2. vsk Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen (mm. keskiarvo ja keskihajonta) määrittäminen. Normaalijakauma. Kombinatoriikka. Todennäköisyyden käsite sekä laskulakien käyttö. 17

19 MAB6 Matemaattisia malleja II (P) 3. vsk Yhtälöparin ja yhtälöryhmän ratkaiseminen. Kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen. Lineaarinen optimointi. Aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja summa. MAB7 Talousmatematiikka (VS) 2. vsk Käsitellään käytännön elämään läheisesti liittyviä aiheita kuten indeksi, korko, verotus, valuuttalaskut ja lainoihin liittyvät laskut. MAB8 Matemaattisia malleja III (VS) 2. vsk Vektorin käsite ja peruslaskutoimitusten periaatteet. Koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. Kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. Trigonometristen funktioiden käsittely yksikköympyrän avulla. Yksinkertaisten trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. MAB9 Kertauskurssi (SO) 3. vsk Tavoitteena on lukion kurssien keskeisten sisältöjen kertaus ja syventäminen sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. MAB15 Lukiomatematiikan johdantokurssi (SO) 1. vsk Kerrataan ja täydennetään peruskoulussa opittuja asioita. Peruslaskutoimitukset kokonais-, murtoja desimaaliluvuilla, yhtälön ja yhtälöparin muodostaminen ja ratkaiseminen, polynomilausekkeiden sieventäminen ja potenssisäännöt. Kurssi on yhteinen pitkän matematiikan oppimäärää suorittavien kanssa. Matematiikan oppimäärän vaihtaminen Jos opiskelija vaihtaa pitkästä matematiikasta lyhyeen, niin seuraavat vastaavuudet ovat voimassa: MAA1 > MAB1 MAA3 > MAB2 MAA6 > MAB5 MAA7 > MAB4 MAA4 ja MAA8 > MAB3 Pitkän matematiikan kurssiarvosanat siirtyvät sellaisenaan vastaavien lyhyen oppimäärän kurssin arvosanoiksi. Halutessaan korottaa arvosanaa opiskelijan tulee suorittaa kyseisen lyhyen oppimäärän kurssin koe. Fysiikka Syventävät kurssit suositellaan opiskeltaviksi kaikille yhteisen kurssin FY1 jälkeen numerojärjestyksessä. Kurssi FY9 on oppimäärän kokoava kurssi, jota suositellaan opiskeltavaksi viimeisenä. 18

20 FY1 Fysiikka luonnontieteenä (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat kokeellisuus ja mallintaminen, fysiikan historia, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet, perusvuorovaikutukset, energian sitoutuminen ja vapautuminen, säteily, Newtonin lait ja liikkeen graafinen esittäminen. FY2 Lämpö (VS) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine ja hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen ja jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia ja energiavarat. FY3 Aallot (VS) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peili ja linssit sekä ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. FY4 Liikkeen lait (VS) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate ja värähdysliikkeen energia. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio (VS) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike sekä satelliitit ja niiden käyttö. FY6 Sähkö (VS) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia sekä sähkövirran kulku puolijohteessa. FY7 Sähkömagnetismi (VS) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus ja energiateollisuus. FY8 Aine ja säteily (VS) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, 19

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Pakollinen kurssi 1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1) saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tutustuu aineen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.9 FYSIIKKA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.9 FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem,post molestam senectutem nos habebit humus,nos habebit humus. Vivat academia, vivant

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem,post molestam senectutem nos habebit humus,nos habebit humus. Vivat academia, vivant Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem,post molestam senectutem nos habebit humus,nos habebit humus. Vivat academia, vivant professores! Vivant membrum quodlibet,vivant membra quaelibet,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 RANTASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018 I lk Äidinkieli Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1 Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2 Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 A1-Englanti

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot