HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015"

Transkriptio

1 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS

2 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen oppimäärän arviointi... 3 Lukion oppimäärän suoritus... 3 Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet... 3 Oppituntien ajankohdat... 4 Oppilashuolto ja -palvelut... 4 Oppilaskunnan tervehdys... 5 Yhteystiedot... 5 Kurssikuvausten lyhenteet... 5 Kurssikuvaukset... 6 Äidinkieli ja kirjallisuus... 6 Englanti, A-kieli... 7 Ruotsi, B1-kieli... 8 Saksa, B2-kieli... 9 Ranska, B2-kieli...10 Venäjä, B2-kieli...11 Saksa, B3-kieli...12 Ranska B3-kieli...13 Venäjä B3-kieli...14 Matematiikka, pitkä oppimäärä...15 Matematiikka, lyhyt oppimäärä...17 Fysiikka...18 Kemia...20 Biologia...21 Maantiede...21 Evankelis-luterilainen uskonto...22 Elämänkatsomustieto...22 Filosofia...23 Psykologia...24 Historia...25 Yhteiskuntaoppi...25 Liikunta...26 Musiikki...27 Kuvataide...28 Opinto-ohjaus...29 Tietotekniikka...30 Terveystieto...30 Kotitalous...31 Autokoulu...31 Valintakortit

3 Opintojen rakenne Lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien ja koulukohtaisten syventävien kurssien lisäksi tässä oppaassa on soveltavien kurssien keskeiset sisällöt. Opintosuunnitelman laadinta Opiskelijan tulee laatia ja esittää ryhmänohjaajan sekä opinto-ohjaajan hyväksyttäväksi oma opintosuunnitelmansa, joka käsittää paitsi yhden lukuvuoden, koko lukioaikana opiskeltaviksi aiotut aineet ja kurssit. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon, millaisen ylioppilastutkinnon opiskelija aikoo suorittaa ja missä aikataulussa. Suunnitelmaa voi tarvittaessa muuttaa siitä ohjaajien kanssa sopimalla. Opiskelijan tulee valita kursseja siten, että lukion suorittamiseen kuluu enintään neljä vuotta. Suoritettuja kursseja on oltava kaikkiaan 75, joista kaikille yhteisiä riippuen matematiikan oppimäärästä sekä eri aineiden syventäviä kursseja vähintään 10. Kurssin arviointi Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4-10 kurssin päätyttyä, ellei kurssikuvauksen kohdalla tässä oppaassa erikseen mainita, ettei kurssilla ole numeroarviointia. Muut kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S tai hylkäysmerkinnällä H. Arvostelu voi perustua suullisiin ja kirjallisiin kokeisiin, opiskelun edistymisen jatkuvaan havainnointiin sekä tuotosten arviointiin. Keskeytetyn kurssin merkintä K annetaan, jos kurssi katsotaan syystä tai toisesta keskeytetyksi, esimerkiksi liiallisten poissaolojen takia. Keskeytetty kurssi on suoritettava paitsi jos opiskelijan yhteenlaskettujen kurssien määrä on vähintään 75 kurssia. Keskeytetty kurssi voidaan poistaa, jos kyseessä on syventävä tai soveltava kurssi. Perustellusta syystä kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Tähän tulee saada etukäteen sekä aineenopettajan että rehtorin lupa. Uusintakuulustelut Uusintakuulustelu järjestetään joka jakson jälkeen. Sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin saa uusia kerran käymättä kurssia uudelleen. 2

4 Etenemiseste Kaksi hylättyä kurssia samassa oppiaineessa aiheuttavat etenemisesteen. Niiden ei tarvitse olla peräkkäisiä. Poissaolot Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppiaineen oppimäärän arviointi Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Tällöin jokainen opiskeltu pakollinen ja syventävä kurssi on mukana oppiaineen arvostelussa. Soveltava kurssi on aina suoritettava hyväksytysti. Oppiaineen oppimäärän arvioinnin suorittajalla on mahdollisuus myös korottaa arvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. Lukion oppimäärän suoritus Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion kurssimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa, eikä mitään voi jälkikäteen enää poistaa. Hausjärven lukioon hyväksytään musiikkiopiston kursseja sekä muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja, mikäli niistä on etukäteen sovittu aineenopettajan ja rehtorin kanssa. Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan: kaikki pakolliset oppiaineet valinnaiset vieraat kielet Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa oppimäärä käsittää vain yhden kurssin valinnaisista vieraista kielistä, mikäli hänen suorittamansa oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. 3

5 Oppituntien ajankohdat 1. tunti päivänavaus tunti tunti tunti ruokailu tunti tunti tunti tunti tunti Oppilashuolto ja -palvelut Kurssien valinnat, suoritusten seuranta, tiedottaminen sekä viestintä opiskelijoiden ja opettajien ja huoltajien välillä kanssa onnistuu helposti lukion käyttämän hallinto-ohjelma Wilman välityksellä. Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset. Valtion tuki korvaa 54 euroa kuukaudessa ylittävät matkakustannukset niin, että opiskelijan omavastuu on 43 euroa. Yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava vähintään 10 kilometriä. Ajantasaista lisätietoa saa netistä osoitteesta ja lomakkeita lukion kansliasta. Kouluruokailu on lukiolaisille maksuton. Erikoisruokavalioita tarvitsevat opiskelijat toimittavat ruokalaan syyslukukauden alussa erikoisruokavaliolomakkeen, joita saa ryhmänohjaajalta. KELA myöntää opintotukea myös lukiolaisille. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opiskelija on oikeutettu opintotukeen, kun hän täyttää 17 vuotta. Lisätietoja saa netistä osoitteesta Terveydenhoitaja kutsuu kaikki 1. vuoden opiskelijat terveystarkastukseen lukuvuoden aikana. Lukioaikana kaikilla opiskelijoilla on myös lääkärin tekemä terveystarkastus. Lääkäritarkastus on tytöillä 1. opiskeluvuonna, pojilla 2. opiskeluvuonna tai sinä vuonna jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta. Lääkäri voi pyynnöstä tehdä uuden nuorisonterveystodistuksen terveystarkastuksen yhteydessä. Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla päivittäin. Avoin vastaanottotunti on maanantaista perjantaihin kello Terveydenhoitajalle voi varata ajan terveyteen tai sairauteen liittyvissä asioissa. Opiskelijoiden ehkäisyasiat hoidetaan terveydenhoitajan kautta. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Terveydenhoitajan tavoittaa puh tai Wilman kautta. Tukiopetusta on saatavana oppiaineen opiskelun tueksi. Tarpeesta voi neuvotella aineenopettajien kanssa oma-aloitteisesti. 4

6 Erityisopetukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä suoraan erityisopettajaan. Koulukuraattorilta on mahdollista saada keskustelua liittyen opiskelijan kehitykseen, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan. Kuraattorin tapaamisia voivat toivoa vanhemmat, oppilas itse tai opettaja. Kuraattori myös kiertää säännöllisesti kaikilla kouluilla. Kuraattorin puhelinaika on klo 8-9 puh Opinto-ohjauksesta löytyy tietoa kurssikuvausten yhteydestä opinto-oppaan sivulta 29. Opintoohjaajaan voi olla suoraan yhteydessä myös puhelimella puh tai Wilman kautta. Oppilaskunta Hausjärven lukiossa toimii aktiivinen oppilaskunta. Oppilaskunnassa jokaiselta luokka-asteelta valitut opiskelijat päättävät lukiolaisia koskevista ajankohtaisista asioista. Oppilaskunnan toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi liittyä lukuvuoden alussa osallistumalla ensimmäiseen kokoukseen. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki ne opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan opiskeluympäristöön tai -oloihin. Oppilaskunnassa pääsee toteuttamaan konkreettisia hankkeita ja samalla se on opiskelijoiden vaikuttamiskanava, jonne rakentavia parannusehdotuksia voi lähettää oppilaskunnan jäsenen välityksellä. Hausjärven lukion oppilaskunta on järjestänyt muun muassa pikkujouluja, kesäpäivän, osallistunut yökoulun suunnitteluun, kehittänyt liikuntapäivän ohjelmaa ja paljon muuta. Yhteystiedot Lukiotie OITTI Rehtori puh Koulusihteeri puh Lukion opettajat puh Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kurssikuvausten lyhenteet Tässä oppaassa on käytetty seuraavia lyhenteitä kurssikuvauksien kohdalla: P = Pakollinen kurssi VS = Valtakunnallinen syventävä kurssi KS = Koulukohtainen syventävä kurssi SO = Soveltava kurssi vsk = vuosikurssi 5

7 Kurssikuvaukset Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (P) 1. vsk Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Luetaan kirjallisuutta, eri tekstilajien tekstejä, kirjoitetaan viestijäkuva ja keskustellaan. Oikeinkirjoituksen perusteiden tehtäviä. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä (P) 1. vsk Kurssilla harjoitellaan lisää eri tekstilajien lukemista ja analysointia. Lisäksi harjoitellaan tekstin pohjalta kirjoittamista. Tiedon hankinnan perusteisiin tutustutaan. Oikeinkirjoituksen perusteiden harjoittelu jatkuu. ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (P) 1. vsk Kaunokirjallisuuden lukeminen ja analysoiminen ja tulkitseminen syvenevät. Tarkastellaan proosaa, runoa ja draamaa. Kaunokirjallisuudesta kirjoitetaan essee. ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen (P) 2. vsk Erilaisia tekstejä tulkitaan vaikuttamisen näkökulmasta. Kurssin pääkohteet ovat argumentointi ja retoriikka, mielipidetekstit ja medialukutaito. Kaunokirjallisesta teoksesta kirjoitetaan arvostelu. Tutustutaan sensuuriin, lähdekritiikkiin ja mediavalintoihin. ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti (P) 2. vsk Sekä kaunokirjallisia että mediatekstejä luetaan tyylin näkökulmasta. Perehdytään eri aikakausien ja kulttuurien kirjallisuuteen ja muihin taiteisiin. Opiskelija luo oman tyylikansion ja pohtii omaa kirjallista tyyliään. ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (P) 3. vsk Opiskelija saa yleiskuvan suomalaisesta identiteetistä ja kirjallisuudesta ja suomen kielestä äidinkielenä. Pohditaan suomalaisuuden merkitystä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta ennen ja nyt. Esseekirjoittamisen syventämistä. ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen (VS) 1. vsk Kurssilla syvennetään puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja ja arvioidaan puheviestinnän onnistumisen tekijöitä ihmissuhteissa, opiskeluissa ja työelämässä. Harjoitellaan oman puheviestinnän osa-alueita, ryhmäviestintää ja työelämän viestintää. Lukion puheviestinnän sisällöt keskittyvät tälle kurssille. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen (VS) 3. vsk Kurssi valmentaa ylioppilastutkinnon äidinkielen tekstitaidon kokeeseen. Opiskelija syventää ja monipuolistaa tekstianalyysia, vastaustekstin suunnittelua ja kirjoittamista ja otsikointia. Lisäksi arvioidaan muiden tekstejä. 6

8 ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (VS) 2. vsk Kurssi kehittää esseekirjoittaminen taitoja ja tarkoituksena on valmentautua ylioppilastutkinnon esseekokeeseen. Arvioidaan hyvän esseen piirteitä, syvennetään oman esseekirjoittamisen suunnittelua ja hiotaan oikeinkirjoitusta ja tyyliä. ÄI10 Tekstitaitojen lisäkurssi (KS) 2. vsk Kurssi antaa lisävalmiuksia tekstitaitoihin ja erilaisten tehtävätyyppien ratkaisemiseksi. Kurssilla perehdytään ja syvennytään niihin tekstitaitojen tehtävätyyppeihin, joihin ei perehdytä peruskursseilla mutta joihin yo-kokeessa voi törmätä. ÄI12 Oppimaan oppiminen (SO) 1. vsk Kurssilla perehdytään opiskelutaitoihin, jotka ovat oleellisia lukio-opiskelussa: mitkä oppimisen tekniikat toimivat ja ovat hyödyllisiä, mitkä raskaita tai hyödyttömiä. Miten eri aineissa opiskellaan ja opitaan. Kurssi tukee lukio-opiskelua. Erityisesti keskeistä on pohtia omaa oppimista, itseään oppijana (vahvuudet, heikkoudet). Ei numeroarviointia. Englanti, A-kieli ENA1 Nuori ja hänen maailmansa (P) 1. vsk Kurssilla perehdytään lukion työtapoihin ja vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden osaamista. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. ENA2 Viestintä ja vapaa-aika (P) 1. vsk Kurssilla vahvistetaan etenkin suullista kielitaitoa ja harjoitellaan laajemmin kielen rakenteita. Aihepiirit liittyvät matkustamiseen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin. ENA3 Opiskelu ja työ (P) 1. vsk Aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan aihepiirien sanastoa suullisesti ja kirjallisesti. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (P) 2. vsk Aihepiirit liittyvät yhteiskunnallisiin asioihin. Vahvistetaan tekstin ymmärtämistä, suullista ja kirjallista viestintää kurssin aiheista. ENA5 Kulttuuri (P) 2. vsk Kurssilla käsitellään kulttuuria eri näkökulmista. Harjoitellaan kaunokirjallisten tekstien ymmärtämistä ja eri taiteenaloihin liittyvää sanastoa. Kurssilla tehdään aihepiiriin liittyvä oma tuotos. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka (P) 2. vsk Aihepiirit liittyvät eri tieteenaloihin, tekniikan saavutuksiin, viestinnän eri muotoihin ja talouselämään. Harjoitellaan vaativien tekstien ymmärtämistä ja hiotaan kirjallista ilmaisua. 7

9 ENA7 Luonto ja kestävä kehitys (VS) 3. vsk Aihepiirit liittyvät luonnontieteisiin ja kestävään kehitykseen. Valmentaa opiskelijoita päättökokeeseen. ENA8 Suullisen kielitaidon kurssi (VS) 3. vsk Kurssilla harjoitellaan suullista kielitaitoa. Kurssin lopuksi tehdään valtakunnallinen suullinen koe, josta saa erillisen arvosanan ja todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. ENA9 Kertauskurssi (KS) 1. vsk Kerrataan peruskoulussa opittuja englannin kielen keskeisiä rakenteita. ENA10 Abikurssi (SO) 3. vsk Harjoitellaan päättökoetta varten. Ei numeroarviointia. Ruotsi, B1-kieli Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventäville kursseille osallistuminen edellyttää pakollisten kurssien suorittamista. RUB1 Koulu ja vapaa-aika (P) 1. vsk Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset. Kerrataan ja syvennetään peruskoulussa hankittua kielitaitoa, painoalueina sanasto ja keskeiset rakenteet. RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa (P) 1. vsk Aihepiirinä pohjoismaiset nuoret ja heidän elämänsä: koti, perhe, pukeutuminen, ystävät, harrastukset, Tukholma. Kerrataan peruskoulussa opittuja rakenteita ja syvennetään sanavarastoa. RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (P) 2. vsk Sisältöinä kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kielellisenä tavoitteena kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti. RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen (P) 2. vsk Aiheina elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Kehitetään tekstinymmärtämistä, sanavarastoa, suullista ja kirjallista ilmaisua. RUB5 Elinympäristömme (P) 2. vsk Aihepiireinä luonto, muuttuva elin- ja työympäristö, joukkoviestimet. Syvennetään edelleen kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoja. Kehitetään kuullunymmärtämisen taitoa. RUB6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä, suullinen kurssi (VS) 3. vsk Pohjoismaisen kulttuurin tuntemus. Tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja elämään 8

10 eri Pohjoismaissa. Aiheina mm. elokuva ja musiikki. Numeroarviointi kurssista (sisältää kurssin ja suullisen kokeen). Kurssin lopussa erillinen suullisen kielitaidon koe, joka arvostellaan opetushallituksen ohjeiden mukaisesti ja josta saa erillisen todistuksen yo-todistuksen liitteeksi. RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (VS) 3. vsk Maailmanlaajuiset ilmiöt, kansainvälinen vaikuttaminen, yhteiskunta ja päätöksenteko. Painotetaan monipuolista viestintää. RUB8 Kertauskurssi (KS) 1. vsk Kerrataan kaikki peruskoulussa opitut keskeiset kielioppiasiat ja laajennetaan myös sanastoa lukion puolelle. RUB9 Abikurssi (KS) 3. vsk Harjoitellaan ylioppilaskokeen edellyttämiä valmiuksia. Rakenteiden, sanaston, tekstin -ja kuullunymmärtämisen vahvistaminen. Ei numeroarviointia. Saksa, B2-kieli Aloitettu peruskoulun 8. luokalla. Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Kurssin aihepiirit käsittelevät nuorten elämää, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisemista. Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB22 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opitaan kertomaan omasta maasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tutustutaan saksankielisten maiden ihmisiin, maantieteeseen, historiaan ja nähtävyyksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB23 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Kurssin aiheina ovat mm. terveys- ja hyvinvointi. Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja kirjoitustaitoa. SAB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Tämän kurssin aikana opiskellaan koulunkäyntiin, opiskeluun, ammatinvalintaan, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä aiheita. Painotetaan suullista ja kirjallista viestintää. SAB25 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tässä kurssissa käsitellään saksankielisten maiden kulttuuria, esim. kuvataide, musiikki, kirjallisuus, elokuva, teatteri ja urheilu. Oppilasta aktivoidaan osallistumaan, analysoimaan kulttuurielämyksiään ja ilmaisemaan omia mielipiteitään. Kaikkia kielitaidon osa-alueita harjoitetaan tasapuolisesti. 9

11 SAB26 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Kurssilla käsitellään oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaa Teemoina ovat mm. nuoren ihmisen elämä maaseudulla ja lähiympäristön hyödyntäminen globalisoituvassa maailmassa. Opiskelijoita herätellään myös omakohtaiseen, kriittiseen median tarkkailuun ja ajattelemaan sitä, kuinka omilla valinnoilla pystymme vaikuttamaan, minkälainen maapallomme on tulevaisuudessa. Painopiste on tekstinymmärtämisessä sekä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa. SAB27 Tiede ja tekniikka (VS) 3. vsk Tällä kurssilla opiskelijoita viedään tulevaisuuteen ja menneisyyteen tavalla, joka saa heidät ajattelemaan nykyhetkeä ja nykymaailmaa uudesta näkökulmasta. Kurssilla painotetaan aihepiiriin liittyvien tekstien ymmärtämistä ja annetaan työkaluja omien näkemysten esittämiseen. Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan aiemmin opittuja asioita. SAB28 Luonto ja kestävä kehitys (VS) 3. vsk Kahdeksannella kurssilla opiskellaan luontoon liittyviä aiheita: Suomen ja Saksan luonto eri vuodenaikoina, Lappi, metsän eläimet, mitä tapahtuu luonnossa, kun tarvitsemme yhä enemmän energiaa ja mistä energiaa saadaan. Kurssilla vahvistetaan ja laajennetaan aiemmin opittuja asioita. SAB29 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentautumista yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaan. Ei numeroarviointia. Ranska, B2-kieli Peruskoulun 8. luokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Numeroarviointi. Kurssit 1-8 mahdollista suorittaa itsenäisesti. RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Kurssin aihepiirit ja harrastukset liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. RAB22 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan ranskankielisiin maihin. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. RAB23 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Tarkastellaan elämää ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Painotetaan puheviestintää. RAB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat työelämään ja opiskeluun liittyviin asioihin. Harjoitellaan ko aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailu. 10

12 RAB25 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tämän kurssin tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen ranskankieliseen kulttuuriin. Aihepiireinä ovat Ranskan kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja urheilu. RAB26 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. RAB27 Tiede ja tekniikka (VS) 3. vsk Lähtökohtana ovat eri tieteenalojen, tekniikan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. RAB28 Luonto ja kestävä kehitys (VS) 3. vsk Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja ranskankielisessä kulttuurissa. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kurssin aihepiireihin liittyviin teksteihin. RAB29 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Aihepiirit valitaan sekä yhteisen että yksilöllisen kiinnostuksen perusteella. Kurssilla painotetaan tekstin ja kuullun ymmärtämistä sekä kirjoittamista että rakenteiden hallintaa. Ei itsenäistä suoritusta. Venäjä, B2-kieli Peruskoulun 8. luokalla alkanut kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kurssit 1-8 mahdollista suorittaa itsenäisesti. VEB21 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Aihepiireinä tervehtiminen, hyvästely, kättely ja kuulumiset. Tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. VEB22 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opetellaan kertomaan Suomesta. Tutustutaan Venäjän tapoihin, lomanviettoon ja juhliin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista ja harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. VEB23 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. Pietari ennen ja nyt. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB24 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Perehdytään opiskeluun ja työelämään liittyviin asioihin. Harjoitellaan näihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 11

13 VEB25 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen venäjänkieliseen kulttuuriin. Aihepiireinä ovat venäjänkielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri ja urheilu. VEB26 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät helpot tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. VEB27 Tiede ja tekniikka (VS) 3. vsk Lähtökohtana ovat eri tieteenalojen, tekniikan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. VEB28 Luonto ja kestävä kehitys (VS) 3. vsk Aiheina luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja venäjänkielisessä kulttuurissa. VEB29 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaisesti. Ei numeroarviointia. Saksa, B3-kieli Lukiossa alkava kieli. Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Mikäli opiskelija siirtyy B2- kielestä B3-kieleen, hän voi opettajan harkinnan mukaan suorittaa itsenäisesti kurssit 1 ja 2. SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (VS) 1. vsk Kurssilla opetellaan saksan kielen perusfraaseja esittäytymiseen, tervehtimiseen ja hyvästelyyn. Opitaan kertomaan itsestä perusasioita ja kysymään niitä toiselta. Aiheina ovat perhe ja lähimmät ihmissuhteet sekä yksinkertaiset arkipäivän viestintätilanteet. Kurssilla painotetaan puheviestintää. SAB32 Näin asiat hoituvat (VS) 1. vsk Tämän kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Opetellaan selviytymään erilaisissa arkipäivän kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla, ravintolassa, lääkärissä ja matkustellessa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 2. vsk Kurssin aihepiirit käsittelevät nuorten elämää, vapaa-ajan viettoa ja harrastuksia. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, mm. mielipiteen ilmaisemista. Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. SAB34 Meillä ja muualla (VS) 2. vsk Kurssilla opitaan kertomaan omasta maasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tutustutaan saksankielisten maiden ihmisiin, maantieteeseen, historiaan ja nähtävyyksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 12

14 SAB35 Ennen ja nyt (VS) 2. vsk Kurssin aiheina ovat mm. terveys- ja hyvinvointi. Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja kirjoitustaitoa. SAB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 3. vsk Tämän kurssin aikana opiskellaan koulunkäyntiin, opiskeluun, ammatinvalintaan, työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä aiheita. Painotetaan suullista ja kirjallista viestintää. SAB37 Kulttuuri (VS) 3. vsk Tässä kurssissa käsitellään saksankielisten maiden kulttuuria, esim. kuvataide, musiikki, kirjallisuus, elokuva, teatteri ja urheilu. Oppilasta aktivoidaan osallistumaan, analysoimaan kulttuurielämyksiään ja ilmaisemaan omia mielipiteitään. Kaikkia kielitaidon osa-alueita harjoitetaan tasapuolisesti. SAB38 Yhteinen maapallomme (VS) 3. vsk Kurssilla käsitellään oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaa Teemoina ovat mm. nuoren ihmisen elämä maaseudulla ja lähiympäristön hyödyntäminen globalisoituvassa maailmassa. Opiskelijoita herätellään myös omakohtaiseen, kriittiseen median tarkkailuun ja ajattelemaan sitä, kuinka omilla valinnoilla pystymme vaikuttamaan, minkälainen maapallomme on tulevaisuudessa. Painopiste on tekstinymmärtämisessä sekä suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa. SAB39 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentautumista yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaan. Ei numeroarviointia. Ranska B3-kieli Lukiossa alkava kieli. Kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä. Mikäli opiskelija siirtyy B2- kielestä B3-kieleen, hän voi harkinnan mukaan suorittaa itsenäisesti kurssit 1 ja 2. RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (VS) 1. vsk Kurssilla perehdytään suullisen viestinnän alkeisiin, ääntämiseen ja intonaatioon. Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. RAB32 Näin asiat hoituvat (VS) 1. vsk Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluja. Samalla tutustutaan Pariisiin ja sen nähtävyyksiin. RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Aihepiireinä tervehtiminen, hyvästely, kättely ja kuulumiset. Tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. 13

15 RAB34 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opetellaan kertomaan Suomesta. Tutustutaan Ranskan tapoihin, lomanviettoon ja juhliin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista ja harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. RAB35 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. Pariisi ennen ja nyt. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. RAB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Perehdytään opiskeluun ja työelämään liittyviin asioihin. Harjoitellaan näihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. RAB37 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen ranskankieliseen kulttuuriin. Aihepiireinä ovat ranskankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri ja urheilu. RAB38 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät helpot tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. RAB39 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaisesti. Ei numeroarviointia. Venäjä B3-kieli Lukiossa alkava kieli. Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Mikäli opiskelija siirtyy B2-kielestä B3-kieleen, hän voi harkinnan mukaan suorittaa itsenäisesti kurssit 1 ja 2. VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua (VS) 1. vsk Ensimmäisellä kurssilla opitaan suullisen viestinnän perusasiat, ääntäminen ja intonaatio. Opiskellaan kyrilliset kirjaimet. Opetellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. VEB32 Näin asiat hoituvat (VS) 1. vsk Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa kuten ostoksilla, tullissa ja postissa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset (VS) 1. vsk Aihepiireinä tervehtiminen, hyvästely, kättely ja kuulumiset. Tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Painotetaan puhumista ja puheen ymmärtämistä. 14

16 VEB34 Meillä ja muualla (VS) 1. vsk Kurssilla opetellaan kertomaan Suomesta. Tutustutaan Venäjän tapoihin, lomanviettoon ja juhliin. Laajennetaan perusrakenteiden tuntemista ja harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. VEB35 Ennen ja nyt (VS) 1. vsk Kurssilla tarkastellaan elämää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta, aiheina esim. Pietari ennen ja nyt. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. VEB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (VS) 2. vsk Perehdytään opiskeluun ja työelämään liittyviin asioihin. Harjoitellaan näihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. VEB37 Kulttuuri (VS) 2. vsk Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen venäjänkieliseen kulttuuriin. Aihepiireinä ovat venäjänkielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, teatteri ja urheilu. VEB38 Yhteinen maapallomme (VS) 2. vsk Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaan yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät helpot tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. VEB39 Abikurssi (SO) 3. vsk Valmentaa yo-kokeeseen. Käydään läpi rakenteita, sanastoa, tekstin- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjoittamista toiveiden mukaisesti. Ei numeroarviointia. Matematiikka, pitkä oppimäärä Kurssia MAA15 suositellaan pitkän matematiikan lukijalle ensimmäiseksi kurssiksi. Pakolliset kurssit opiskellaan numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit voi opiskella pakollisten kurssien rinnalla; kurssi MAA11 suositellaan opiskeltavaksi ensimmäisenä lukuvuotena ja kurssit MAA13 ja MAA14 pakollisten kurssien jälkeen. MAA1 Funktiot ja yhtälöt (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi sekä eksponenttifunktio. MAA2 Polynomifunktiot (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat polynomien laskusäännöt ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälön ratkaiseminen, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin ja polynomi-epäyhtälön ratkaiseminen. 15

17 MAA3 Geometria (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrä, ympyrän osien ja siihen liittyvien suorien geometria sekä kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. MAA4 Analyyttinen geometria (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja -epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen ja pisteen etäisyys suorasta. MAA5 Vektorit (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden pistetulo sekä suorat ja tasot avaruudessa. MAA6 Todennäköisyys ja tilastot (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyksien laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo ja normaalijakauma. MAA7 Derivaatta (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat rationaaliyhtälö- ja epäyhtälö, funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen sekä polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot (P) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa sekä geometrinen jono ja summa. MAA10 Integraalilaskenta (P) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. MAA11 Lukuteoria ja logiikka (VS) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora, käänteinen ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause ja kokonaislukujen kongruenssi. 16

18 MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (VS) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat absoluuttinen ja suhteellinen virhe, Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö sekä muutosnopeus ja pinta-ala. MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (VS) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä ja epäoleelliset integraalit. MAA14 Matematiikan kertauskurssi (SO) 3. vsk Kurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien pääkohdat. Kurssin keskeiset sisällöt ovat luvut ja lausekkeet, yhtälöt ja epäyhtälöt, geometria ja trigonometria, analyyttinen geometria, differentiaali- ja integraalilaskenta sovelluksineen sekä todennäköisyys ja jakaumat. MAA15 Lukiomatematiikan johdantokurssi (SO) 1. vsk Kerrataan ja täydennetään peruskoulussa opittuja asioita. Kurssin keskeiset sisällöt ovat peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla, yhtälön ja yhtälöparin muodostaminen ja ratkaiseminen, polynomilausekkeiden sieventäminen ja potenssisäännöt. Kurssi on yhteinen pitkän matematiikan oppimäärää suorittavien kanssa. Matematiikka, lyhyt oppimäärä MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt (P) 1. vsk Suureiden välinen riippuvuus ja verrannollisuus, ongelmien muotoileminen yhtälöiksi ja niiden ratkaiseminen. Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Prosenttilaskenta. MAB2 Geometria (P) 1. vsk Kuvioiden yhdenmuotoisuus, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause. Kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen. Geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa. MAB3 Matemaattisia malleja I (P) 1. vsk Lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen sekä eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. MAB4 Matemaattinen analyysi (P) 2. vsk Polynomifunktion derivaatta. Polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen sekä suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen käyttäen graafisia ja numeerisia menetelmiä. MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (P) 2. vsk Jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen (mm. keskiarvo ja keskihajonta) määrittäminen. Normaalijakauma. Kombinatoriikka. Todennäköisyyden käsite sekä laskulakien käyttö. 17

19 MAB6 Matemaattisia malleja II (P) 3. vsk Yhtälöparin ja yhtälöryhmän ratkaiseminen. Kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen. Lineaarinen optimointi. Aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja summa. MAB7 Talousmatematiikka (VS) 2. vsk Käsitellään käytännön elämään läheisesti liittyviä aiheita kuten indeksi, korko, verotus, valuuttalaskut ja lainoihin liittyvät laskut. MAB8 Matemaattisia malleja III (VS) 2. vsk Vektorin käsite ja peruslaskutoimitusten periaatteet. Koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. Kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla. Trigonometristen funktioiden käsittely yksikköympyrän avulla. Yksinkertaisten trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. MAB9 Kertauskurssi (SO) 3. vsk Tavoitteena on lukion kurssien keskeisten sisältöjen kertaus ja syventäminen sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. MAB15 Lukiomatematiikan johdantokurssi (SO) 1. vsk Kerrataan ja täydennetään peruskoulussa opittuja asioita. Peruslaskutoimitukset kokonais-, murtoja desimaaliluvuilla, yhtälön ja yhtälöparin muodostaminen ja ratkaiseminen, polynomilausekkeiden sieventäminen ja potenssisäännöt. Kurssi on yhteinen pitkän matematiikan oppimäärää suorittavien kanssa. Matematiikan oppimäärän vaihtaminen Jos opiskelija vaihtaa pitkästä matematiikasta lyhyeen, niin seuraavat vastaavuudet ovat voimassa: MAA1 > MAB1 MAA3 > MAB2 MAA6 > MAB5 MAA7 > MAB4 MAA4 ja MAA8 > MAB3 Pitkän matematiikan kurssiarvosanat siirtyvät sellaisenaan vastaavien lyhyen oppimäärän kurssin arvosanoiksi. Halutessaan korottaa arvosanaa opiskelijan tulee suorittaa kyseisen lyhyen oppimäärän kurssin koe. Fysiikka Syventävät kurssit suositellaan opiskeltaviksi kaikille yhteisen kurssin FY1 jälkeen numerojärjestyksessä. Kurssi FY9 on oppimäärän kokoava kurssi, jota suositellaan opiskeltavaksi viimeisenä. 18

20 FY1 Fysiikka luonnontieteenä (P) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat kokeellisuus ja mallintaminen, fysiikan historia, aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet, perusvuorovaikutukset, energian sitoutuminen ja vapautuminen, säteily, Newtonin lait ja liikkeen graafinen esittäminen. FY2 Lämpö (VS) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen, paine ja hydrostaattinen paine, kappaleiden lämpeneminen ja jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia, mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde, lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia ja energiavarat. FY3 Aallot (VS) 1. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen, aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen, heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen, valo, peili ja linssit sekä ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. FY4 Liikkeen lait (VS) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat liikkeen mallit ja Newtonin lait, etä- ja kosketusvoimat, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate ja värähdysliikkeen energia. FY5 Pyöriminen ja gravitaatio (VS) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike, pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen, pyörimisliikkeen energia, ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys, gravitaatio ja gravitaation alainen liike, heittoliike ja planeettojen liike sekä satelliitit ja niiden käyttö. FY6 Sähkö (VS) 2. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä, kondensaattori, kytkennät ja energia sekä sähkövirran kulku puolijohteessa. FY7 Sähkömagnetismi (VS) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, induktiolaki ja Lenzin laki, induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio, energian siirto sähkövirran avulla, tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen, värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä, sähköturvallisuus ja energiateollisuus. FY8 Aine ja säteily (VS) 3. vsk Kurssin keskeiset sisällöt ovat sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, mustan kappaleen säteily, valosähköilmiö, säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne, atomimallit, kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio, atomiytimen rakenne, 19

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta

FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet

FYSIIKKA. Opetuksen tavoitteet FYSIIKKA Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 1 7.4. Matematiikka 7.4.1. Matematiikka, lyhyt oppimäärä Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty.

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa.

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5.

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5. 3.6 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Nykyisen huipputeknologian saavuttamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet

Fysiikka. Opetuksen tavoitteet Fysiikka Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä

Lisätiedot

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 5.6 Matematiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot