e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu"

Transkriptio

1 e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen

2 e-leadership

3 Vastuuvapauslauseke Ei Euroopan komissio eikä yksikään henkilö, joka toimii komission toimeksiannosta, ole vastuussa seuraavien tietojen mahdollisesta käytöstä. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Euroopan komission näkemyksiä. Mikään tässä esitteessä ei viittaa tai ilmaise minkäänlaista takuuta. Tuloksia tulee käyttää vain suuntaviivoina osana kokonaisstrategiaa. Euroopan komissio, Kopiointi on sallittua, kunhan lähde ilmoitetaan. Painopaikka Tämän esitteen on valmistanut empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh, toimeksiantajanaan Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto. Se on Euroopan e-leadership aloitteen julkaisu palvelusopimuksen European Guidelines and Quality Labels for new Curricula Fostering e-leadership Skills mukaisesti (www.eskills-guide.eu). Toimittajat Toimittajat Simon Robinson, Werner B. Korte, Tobias Hüsing, empirica GmbH Muotoilu & sommittelu: Painettu Saksassa 03

4 04 e-leadership

5 Esipuhe Jos Eurooppa aikoo olla kilpailu- ja kasvukykyinen ja luoda työpaikkoja, sen täytyy kiinnittää huomiota nykyiseen vakavaan pulaan ihmisistä, jotka kykenevät johtamaan tieto- ja viestintäteknologioiden (TVT) hyödyntämiseen tarvittavaa innovaatiota. Työpaikkoja luova taloudellinen kasvu edellyttää, että innovaatiomahdollisuudet tunnistetaan ja hyödynnetään tehokkaasti. Tämä taas vaatii hyviä e-leadership-taitoja. Juuri näillä taidoilla voidaan johtaa henkilöstö suunnittelemaan liiketoimintamalleja ja hyödyntämään innovaatiomahdollisuuksia, käyttämään TVT:tä tehokkaasti hyväksi, ja synnyttämään arvoa organisaatioilleen. EU:n e-osaamisen strategia on keskeinen osa pyrkimystä vahvistaa työvoiman kilpailukykyä, tuottavuutta ja työllistettävyyttä kiinnittämällä huomiota e-taitojen tarpeeseen Euroopan teollisuudessa. Se auttaa parantamaan kehysedellytyksiä innovaatiolle ja kasvulle ja uusille digitaalityöpaikoille. Ja se varmistaa, että Euroopan työvoiman tietämys, taidot, kelpoisuudet ja luovuus täyttävät maailman korkeimmatkin vaatimukset ja että näitä valmiuksia jatkuvasti päivitetään tehokkaalla elämänikäisellä oppimisella. Vuonna 2013 Euroopan komissio pani alulle "Suuren digitaalityöpaikkojen koalition" tehostaakseen ja nopeuttaakseen pyrkimystään digiosaamisvajauksen täyttämiseen. Osana e-osaamisen strategiaa, e-leadership-taitojen kehittäminen on hyötynyt komission käynnistämästä e-leadership aloitteesta. Tärkeimmät asianosaiset ovat ottaneet hyvin myönteisesti vastaan tämän uuden aloitteen. Se käynnistyi alun perin vuonna 2013 keskittyen suuriin yrityksiin ja sitä laajennettiin vuonna 2013 sisältämään myös pienet ja keskisuuret yritykset, gaselliyritykset ja toimintansa aloittavat yritykset. Tulevina vuosina sitä jatketaan ja laajennetaan. Tähän mennessä on saatu hyvin kiinnostavia ja lupaavia tuloksia ja lukuisat asianosaiset kehottavat Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tukeaan e-leadership-taitojen kehittämiselle. Erityisesti Euroopan digitaaliyrittäjyyden poliittisen foorumin raportti Euroopan teollisuuden ja yritysten digitaalisesta muutoksesta (on the digital transformation of European industry and enterprises), maaliskuu 2015, suosittelee painottamaan digitaalisen johtajuuden tärkeyttä ja julistaa, että e-leadershipin osaamissisältöä pitää kehittää ja sisällyttää kaikkiin yleisiin, yritysjohtajille ja ylemmille julkisille virkamiehille tarkoitettuihin liikkeenjohdon koulutusohjelmiin. Digitaaliajalla tarvitaan e-leadership-taitojen tarjonnan lisäämiseksi kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikille yrityksille yhteinen Euroopan laajuinen ohjelma. Tästä vallitsee vahva yksimielisyys. Michel Catinat Yksikön päällikkö Keskeiset mahdollistavat teknologiat ja digitaalitalous Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto Euroopan komissio 05

6 e-leadership e-leadership-taitojen haaste Eurooppa tarvitsee e-leadership-taitoja innovaatioon ja kasvuun Riittävän kasvun ja laadukkaiden työpaikkojen turvaamiseen pyrkivää Eurooppaa on kohdannut merkittävä vajaus e-johtajista, ihmisistä jotka kykenevät johtamaan menestyksekästä innovaatiotyötä ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologioiden (TVT) edistysaskeleita. Työpaikkoja luova taloudellinen kasvu on riippuvainen siitä, että innovaatiomahdollisuudet havaitaan ja hyödynnetään tehokkaasti, ja tämä taas vaatii hyviä e-leadership-taitoja. Näillä taidoilla varustetut ihmiset pystyvät johtamaan henkilöstön tunnistamaan ja suunnittelemaan liiketoimintamalleja ja hyödyntämään oleellisia innovaatiomahdollisuuksia, käyttämään TVT:tä tehokkaasti hyväksi, ja synnyttämään arvoa organisaatioilleen. Euroopan komission aloitteet Euroopan komissio on jo reagoinut eurooppalaisten asianosaisten julkituomiin laaja-alaisiin puutteisiin tämänhetkisessä e-taitojen, TVT-liitännäisten taitojen saatavuudessa. Se on käynnistänyt aloitteita, jotka edistävät Euroopassa e-taitoja ja TVT-työntekijöiden lisääntyvää ammattilaistumista. Huomio on edennyt alkaen e-taitojen kysynnän ja tarjonnan välisen kuilun umpeenkuromisesta ja keskittyy nyt e-leadership osaamisvajaukseen. e-leadership-taidot e-leadership-taitoihin kuuluvat tietämys ja valmiudet TVT-liitännäisen innovaatiotyön alullepanoon ja ohjaamiseen kaikilla yritystoiminnan tasoilla toimintansa aloittavista yrityksistä suurimpiin yhtymiin, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kaikkialla Euroopan teollisuudessa on kasvava tarve korkealaatuisesta e-leadership osaamisesta, joka pystyy hyödyntämään ja organisoimaan TVT-innovaatiota liiketoiminnallisen arvon tuottamiseksi. Tutkimukset vahvistavat, että puute näistä johtamistaidoista on merkittävä kaikkialla Euroopassa. TVT-työvoiman kehitys Euroopassa vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2011 ja ennuste vuodelle 2015 Liikkeenjohto arkkitehtuuri ja analyysi 29,2 % 33,8% TVT-ydinalueen työntekijät - ammattilaistaso 4,3% 7,9% muut TVT-työntekijät - ammattilaistaso -21,2% TVT-ydinalueen työntekijät - Liitännäistehtävät/teknikkotaso 5,9% 9,9% muut TVT-työntekijät - Liitännäistehtävät/teknikkotaso -27,1% 2013 / 2011 Yhteensä 0,3% 3,1% ennuste 2015 /

7 Toimenpiteitä, joihin ollaan ryhtymässä e-leadership-taitojen vajauksen korjaaminen vaatii Euroopan koulutusjärjestelmissä parannuksia, joita aikaansaavat paremmat menetelmät tuottaa koulutustarjouksia, jotka täyttävät asianosaisten tarpeet, uusien kurssisuunnitelmien ja -sisältöjen käyttöönoton rohkaisu, parannettu tiedonvälitys e-leadership-taitojen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Uusia taitoja uutta teknologiaa varten Jatkuva innovaatio TVT-sovelluksissa luo eurooppalaisille yrityksille tilaisuuksia kilpailukykyyn ja kasvuun, mutta myös haastaa Euroopan tuottamaan ymmärryksen ja taidot, jotka mahdollistavat tilaisuuksiin tarttumisen. TVT-innovaation uusi aalto - johon liittyvät sosiaalisten, langattomien ja pilviteknologioiden yhteensulautuminen, suuret tietokokonaisuudet (big data) ja uudet analytiikat arvon luomiseksi - sisältää monia kehityssuuntia, joiden odotetaan vaikuttavan e-leadership osaamisen kysyntään ensi vuosikymmenellä. Tunnistamillamme kehityssuunnilla on suuri potentiaali häiriöiden aiheuttamiseen - nopeasti edistyvät teknologiat, joilla on laaja vaikutus ja huomattava arvo. Nämä tulevat dramaattisesti muuttamaan markkinatasapainoa ja vaikuttavat syvällisesti osaamisen kysyntään ja tarjontaan. Käyttötehtäviin liittyvät TVT-taidot tulevat olemaan vähemmän kysyttyjä, mutta uusien digitaalipalveluiden erikoistuneiden suunnittelu- ja sijoittelutaitojen tarve kasvaa. e-leadership-taitoja tarvitaan tunnistamaan ja hyödyntämään näitä uusia tilaisuuksia liiketoiminnan kasvuun. Teknologian suuntauksia Liikkuvuus: Langattomien laitteiden ja teknologioiden nopea markkinoille tunkeutuminen ja niiden tarjoamat langattomat liiketoimintaratkaisut. Pilviteknologia: Muutoksia aiheuttava IT-ohjelmistojen ja palveluiden toimitustapa, joka perustuu joustaviin ja on-demand-pohjaisiin liiketoimintamalleihin. Big data analytiikat: uudet teknologiat ja arkkitehtuurit, jotka erottavat arvoa tehokkaasti suurista monenlaista tietoa sisältävistä kokonaisuuksista käyttämällä suurinopeuksista automaattista tiedonkeruuta, tiedon löytämistä ja/tai analysointia. Sosiaalisen median teknologiat: yritysten sisällä ja niiden ulkopuolella, käyttävät sosiaalisen markkinoinnin tekniikoita ja helpottavat yhteistyötä ja tietämyksen jakamista. Esineiden internet: Dynaaminen maailmanlaajuinen verkosto-infrastruktuuri, jolla on kykyä konfiguroida itse itseään, perustuen standardeihin ja yhteentoimiviin yhteyskäytäntöihin, joissa fysikaalisilla ja virtuaalisilla "esineillä" on henkilöllisyydet, fyysiset ominaisuudet ja virtuaaliset persoonallisuudet, ja ne käyttävät älykkäitä liittymiä ja ovat saumattomasti yhdistettyinä tietoverkkoon. Turvalliset järjestelmät: Eurooppalaiset organisaatiot ovat yhä riippuvaisempia TVT-järjestelmistä ja toisiinsa kytkettyjen ympäristöjen monimutkaisuus kasvaa. Siksi IT-järjestelmien turvallisuuden takaamiseen tarkoitetuilla ohjelmistoilla ja työkaluilla on suuri kysyntä ja levitys kaikilla tasoilla. Mikroelektroniikka ja rinnakkaiset järjestelmät: Moniytimellisten tekniikoiden kasvava levinneisyys on mullistamassa puolijohdeteollisuutta ja vaikuttamassa dynamiikkaan kaikilla mikroprosessorien loppukäyttömarkkinoilla. Siirtyminen rinnakkaisuuteen asettaa haasteita ohjelmistokehitykselle ja vaatii ohjelmistosuunnittelun ja -kehityksen työkalujen, järjestelmien ja menetelmien muuttamista. Yhteensulautuminen: Yksittäisten kehityssuuntausten vaikutusten lisäksi näiden teknologioiden yhteensulautumisella on kumulatiivinen vaikutus markkinarakenteeseen; niiden hyödyntäminen toistensa yhteydessä asettaa vielä korkeampia vaatimuksia e-leadership osaamiselle. 07

8 e-leadership e-leadership ennuste Vuonna 2013 toteutettu yritystutkimus tunnisti ja laski yrityksiä, jotka toteuttivat menestyksellisesti innovatiivisia IT-projekteja ja selvitti kuinka monet IT-osastojen ja niiden ulkopuoliset työntekijät alullepanivat ja johtivat näitä projekteja. Tällä perusteella Euroopan e-johtajien työvoimatarpeen EU28-alueella arvioidaan olevan arvojen (IT-riippuvaisia innovatiivisia projekteja menestyksellisesti ehdottavien henkilöiden lukumäärä) ja (sellaisia projekteja johtavat). noin 40 % e-johtajista on sijoittunut IT-osastoille ja 60 % niiden ulkopuolelle. Kaikista e-johtajista % on sijoittunut pk-yrityksiin. korkeimman ammattitaidon TVT-tehtäviin, joille sellaisia arvioita on olemassa. IDC ja empirica ovat ennustaneet korkean taitotason TVT-ammattien työvoimakysynnän nousevan vuosittain keskimäärin 4,6% vuoteen Näyttää perustellulta olettaa, että e-leadership-taitojen kysyntä on läheisesti kytkeytynyt korkeimman taitotason TVT-työpaikkoihin. Kysynnän vuonna 2015 arvioidaan olevan välillä Käyttäen 4,6 & kasvuvauhtia kysyntä vuonna 2020 on e-leadership-taitojen työkysynnän ennuste EU28 alueelle vuosina e-johtajat: Työpaikat ja kysyntäpotentiaali Alaraja Yläraja Kun vuoden 2013 tarve on määritetty, ennusteiden e-leadership-taitojen kysynnästä täytyy perustua arvioituihin kasvulukuihin, koska markkinatietoa vapaista e-johtajapaikoista tai tulevaisuuden pestauksesta on niukasti. Me käytämme vertailua Talouskasvu huomioonottaen (uudet työpaikat) kysynnän ja vaihtuvuuden korvaamisen (johtuen eläköitymisestä jne.) täytynee siis olla välillä e-johtajaa lisää vuoteen 2020 mennessä, eli välillä vuotta kohden. 08

9 Eurooppa tarvitsee tuhansia uusia e-johtajia joka vuosi Euroopan e-johtajien nykyisen määrän on äskettäin arvioitu olevan välillä henkilöä. Kun IDC ja empirica arvioivat keskimääräiseksi vuosikasvuksi 4,6% vuoteen 2020, nykymäärän arvio osoittaa kysyntäpotentiaalia e-johtajalle vuonna 2020, käytettäessä vain varovaisia ennusteita. Kansalliset kirjeenvaihtajat kaikissa jäsenvaltioissa toimeenpanivat alkuvuonna 2013 järjestelmällisen tarjolla olevien e-leadership koulutusohjelmien etsinnän. Tulokset osoittavat, että Euroopassa on ollut voimakas kasvukausi poikkiammatillisissa ohjelmissa maisteritasolla - yhdistäen liiketaloustieteen ja IT:n, mutta vain alan uusille tulokkaille. Työtä on tehtävänä! Euroopan korkeakoulu- ja käytännön tason e-leadership opetuksen maisema vuonna 2013 Yhdistelmä ohjelmat 1091 Ammatillisesti suuntautuneet 494 ohjelmat mahdollisille työnhakijoille 47 Ohjelmat työnhakijoille 21 Programmes (a) jatkokoulutustasolla yhdistäen TVT + liiketoiminta... ja (b) suunnatut niille, joilla on ammatillista kokemusta, ei täyspäiväisesti paikalla... ja suunnatut ylemmälle liikkeenjohdolle, hyvin korkealla teknisellä tasolla... ja pääsy edellyttää huomattavaa kokemusta liiketoiminnasta + jatko-opiskelijalta kutsumusta: uudistaa liiketoimintaa Näiden arvioiden mukaan Eurooppa tarvitsee vähintään e-johtajaa lisää vuoteen 2020 mennessä, mukaan lukien vaihtuvuuden korvaaminen, eli Tämä on suuri haaste nykyiselle koulutuksen ekosysteemille. Ohjelmista on puutetta Euroopasta löytyi vain 21 ohjelmaa, jotka antavat e-leadership koulutusta siinä mielessä kuin asianosaiset sen määrittelivät - antaen valmiuden johtaa kokeneita johtotason työntekijöitä liiketoiminnan uudistuksessa. e-leadership-taitojen haaste Kaikkialla Euroopassa on kasvava tarve nopeuttaa innovaatiota, joka vahvistaa kilpailukykyä, edistää talouskasvua ja luo työpaikkoja. Tärkeä tekijä uuden luomisessa on johdon vahvuus, erityisesti kyky hyödyntää uusia TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia. Mutta e-leadership-taitojen tarjonta on paljon kysyntää pienempi ja tarvitaan koordinoituja toimenpiteitä. 09

10 e-leadership Tarpeisiin vastaaminen Tavoite ja lähestymistapa e-leadership aloitteen käynnisti Euroopan komissio, aluksi pääpaino oli suurten yritysten e-leadership-taitojen tarpeissa. Tavoitteena on kehittää, esitellä ja levittää eurooppalaisia suuntaviivoja ja laatutunnuksia uusille opetussuunnitelmille, jotka edistävät e-leadership-taitoja. Suuntaviivat kehitettiin käyttäen tutkimustuloksia, asianosaisten palautteita ja parhaiden käytäntöjen analysointia yhteistyössä kansainvälisen tason kaupallisen alan oppilaitosten kanssa. Näitä suuntaviivoja on käytetty kaikkialla Euroopassa. Ne ovat saaneet laajan hyväksynnän ja osoittautuneet asianosaisille hyödyllisiksi. Freddy Van den Wyngaert VP, CIO, AGFA ICS Agfa on toteuttanut suuren ja hyvin onnistuneen liiketoimintansa muutoksen ja jatkaa tätä menestystä päättäväisesti varmistamalla, että toimihenkilöt tuovat mukanaan parasta e-leadership osaamista. Tavoitteenmääritysten parannukset Merkittäviä parannuksia syntyy ottamalla enenevästi käyttöön parhaita käytäntöjä huomioiden markkinoiden tarpeet, sisältöjen läpinäkyvyys ja laatutunnuksen myöntäminen. Painopisteessä ovat e-leadership-taidot henkilöille, jotka ovat yrityksissä vaikutusvaltaisissa asemissa ja voivat mobilisoida merkittäviä henkilöstö- ja muita voimavaroja. Sellaiset johtohenkilöt, mukaan lukien IT-osastojen johtaja (CIO) ja muut päällikkötason (c-taso) toimihenkilöt, ohjaavat yrityksen ylempien portaiden henkilöstöä ja ovat suoraan vastuussa liiketoiminnasta, innovaatiosta ja kilpailukyvystä. Innovaatiotyön johtaminen suuressa yrityksessä e-leadership aloitteen ensimmäinen vaihe keskittyy suurten yritysten ylimpien päättäjien tarvitsemiin johtamistaitoihin. Nämä johtajat hoitavat salkkuja, joihin sisältyy sekä hyvin määriteltyjä että kehittymässä olevia innovaatiomahdollisuuksia. Innovaation tavoittelussaan heidän on palkattava hyvin pätevää henkilöstöä, joista monet tarvitsevat tukea saadakseen vaaditun erinomaisen ymmärryksen TVT:stä ja sen potentiaalisesta arvosta. Małgorzata Ryniak VOLVO, Information Technology Volvo investoi meidän IT-väkeemme niin, että he tulevat kykeneviksi johtamaan meidän puolestamme. Komission vireille panema e-leadership koulutuksen tarjonnan korkeampi laatu ja yhtenäisyys Euroopassa vetoaa meihin hyvin paljon. Erityisiin taitoihin lukeutuu kyky nopeasti ja järjestelmällisesti arvioida liiketoimintatilanteita samalla rohkaisten uusien liiketoimintamallien suunnittelun ja innovaatiomahdollisuuksien hyödyntämisen vaatimaa luovuutta. Euroopan komission toimet e-leadership-taidon vajauksen täyttämiseksi Osana komission e-leadership aloitetta on kehitetty suuntaviivoja kursseille, jotka tuottavat e-leadership osaamista yritysten käyttöön. Tämä lähestymistapa auttaa luonnehtimaan yritysten päätöksenteossa tarvittavat e-leadership-taidot ja määrittelemään oppisisällöt, jotka soveltuvat keskeisissä asemissa oleville, päällikkötasolle (C-taso) asti. Kehitteillä on kurssiprofiileja, jotka määrittelevät korkeakoulujen ja käytännön tason koulutuslaitosten tarjoamaan e-leadership koulutukseen kuuluvan tavoitesisällön ja oppimiskokemukset. Laatu voidaan helposti ylläpitää, jos tarvepuolen ymmärrys taitovaatimuksista työpaikalla kulkee palautteena koulutuksen tarjoajille. Palaute entisiltä opiskelijoilta auttaa ylläpitämään esitystavan ja sisältöjen kiinnostavuutta ja tarjoaa lisätietoa johtajuuden kehittyvistä vaatimuksista työelämässä. 10

11 Cristina Alvarez CIO Telefonica Spain Komission aloite e-leadership kelpoisuuksien tarjonnan parantamisesta kiinnostaa meitä hyvin paljon; odotamme hyötyvämme merkittävästi ohjelmista, jotka tuottavat näitä kelpoisuuksia. Suuntaviivojen käyttöönotto luo läpinäkyvyyttä yrityksille, jotka etsivät e-johtajia, ja ammattilaisille, jotka haluavat lisäkoulutusta tavoitellen lisävastuuta ja menestystä liiketoiminnan uudistamisessa. Uudenaikaisten koulutustarjousten kehittämistä ja parantamista on rohkaistu. Sellaisten tarjousten, jotka voivat lisätä kokeneiden ja erittäin pätevien johtajien tarjontaa TVT-perusteiseen innovaatiotyöhön yksityisellä ja julkisella sektorilla. Jeanne Bracken Toimitusjohtaja & kustantaja, LID Editorial Spain Yksi avain on joustavat ja yhteistoiminnalliset oppimisformaatit. Olkaamme realisteja, tuskin tulemme luomaan innovatiivisia johtajia perinteisillä menetelmillä. Online koulutusmahdollisuus - MOOC koulutusta e-leadership osaamiseen Pascal Buffard Puheenjohtaja, CIGREF ja puheenjohtaja, AXA Technology Services CIGREF näkee "e-leadership-taitojen" teeman olevan johtajille top 10 haaste vuoteen 2020 mennessä. Digitaalinen muutosjohtaminen merkitsee ensimmäiseksi kykyä kehittää kaikkien asianosaisten kanssa digitaalisidonnainen strateginen visio. CIGREF rohkaisee kaikkia talouden toimijoita eurooppalaisen e-leadershiptaitojen edistämiseen liittyvien toimien tehostamiseen. Yhteistyössä eri eurooppalaisten yliopistojen ja kaupallisen alan oppilaitosten kanssa tehdyt kokeilut osoittivat käytännössä miten kurssiprofiilit yhdessä laatukriteerien kanssa voivat auttaa arvioimaan korkeakoulujen ja kauppaopistojen tarjoamia opinto-ohjelmia. Uudet opetusmenetelmät voivat auttaa lisäämään e-leadership-taitojen tarjontaa pitäen samalla opinto-ohjelmat hinnaltaan edullisina, ja online-kurssien tarjonta on houkutteleva vaihtoehto. Tähänastisista Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehdyistä investoinneista "massiivisiin avoimiin online-kursseihin" (MOOC) saadut tulokset e-leadership alueilla eivät kuitenkaan ole vielä täysin nähtävissä. Useimmilla korkeakouluilla on tarjolla maisteritason opinto-ohjelma TVT:ssä ja hallinnossa, mutta jopa USA:ssa näitä opetetaan perinteiseen tapaan, paikan päällä. MOOC-ohjelmat tarjoavat tällä hetkellä suhteellisen perustasoisia kursseja, tyypillisesti oppimistavoitteilla, jotka ovat pysyneet samoina jo vuosia - mikä ei ole ominaista TVTaloille. TVT:n ja kaupallisen koulutuksen yhdistäviä online-opetusohjelmia on yhä hyvin vähän. Useimmat tarjotut ovat erillisiä, lyhyitä, alle tunnin kestäviä "pikaratkaisupillereitä". Näitä ei ole yhdistetty eivätkä ne tuo opintopisteitä suuremmissa ohjelmissa. 11

12 e-leadership Perusta Parhaat käytännöt e-leadership koulutuksessa e-leadership opinto-ohjelmien suuntaviivat on kehitetty Euroopassa ja maailmassa olemassa olevien parhaiden käytäntöjen pohjalta. Keskeinen lähtökohta oli erinomainen käytännön koulutuksen EuroCIO ohjelma. Modulaaristen ohjelmien hierarkia antaa ammatillisia ja johtamispätevyyksiä Tässä lähestymistavassa opinto-ohjelmien kehittäminen on tulosta palkita elinikäinen oppiminen, lisäten niiden osaamista, jotka ovat jo kokeneita ja työllistettyjä, erityisesti yritysarkkitehtuurin, strategian ja innovaation alueilla; varmistaa, että tarjolla olevat ohjelmat perustuvat vakaisiin mutta joustaviin kursseihin, jotka ovat tasapuolisia kaupallisten toimijoiden suhteen; rohkaista oppilaitoksia sekä yritys- ja julkista sektoria olla säännöllisessä yhteydessä ja keskittyä toisiaan täydentäviin ominaisuuksiinsa eroavuuksien sijasta; sallia oppilaitosten varmistaa kurssilähestymisen merkityksellisyys ja pysyvyys; Parhaat käytännöt e-leadership koulutuksessa EuroCIO:n mukaan MBA yrityksen tiedonhallinnassa EuroCIO Executive MBA viestinnässä ja tiedonhallinnassa ammatilliset ohjelmat Modulaarit kurssit EuroCIO ammatillinen Ohjelma aiheesta IT-hallinto EuroCIO ammatillinen Ohjelma aiheesta IT-strategia Mgmt ammatillinen Ohjelma aiheesta Liiketoiminta & Yritys Arkkitehtuuri EuroCIO ammatillinen Ohjelma aiheesta kysyntä Mgmt Teollisuuden edustajien ja kaupallisen alan oppilaitosten komitean neuvotteluista. Eri ohjelmilla on omat komiteansa. Uusia tekniikoita on käytetty tämän ohjelman laajentamiseksi tuottamaan Euroopan tarvitsemat määrät koulutettuja. INSEAD suuntaviivat opinto-ohjelmille e-leadership aloite pohjaa INSEAD tutkimuksen "European e-competence Curricula Development Guidelines johtopäätöksiin, jotka koskevat toimintalinjaa ja oppilaitosten suuntaviivoja e-osaamisen koko alueella. Politiikan suuntaviivojen tulee: rohkaista teollisuutta tukemaan henkilökohtaista kehitystä ja tarjoamaan kannusteita elinikäiseen oppimiseen esim. sisällyttämällä se suoritusarviointiin. Oppilaitosten suuntaviivat menestykselliselle kurssisuunnittelulle suosittelevat: (1) synnyttämään kiinnostusta potentiaalisten opiskelijoiden keskuudessa; (2) varmistamaan koulutuksen merkityksellisyys teollisuudelle ja potentiaalisille työnantajille; (3) suunnittelemaan kurssit joukkona moduuleja, tehden helpoksi yhdistellä niitä muihin kursseihin ja edistämään monitieteellisiä lähentymisiä; (4) ennakoida valmistuneiden tarve pitää tietämyksensä ajan tasalla; (5) valvoa kurssien suunnittelua ja opetuksen toteutusta Jatkuvan kehittämisen prosessi 12

13 Valittu lähestymistapa e-leadership-taitojen tarjonnan lisäämiseen ottaa täysin huomioon nämä suuntaviivat. e-leadership aloite kohottaa INSEAD ajatukset uusien, e-leadership-taitoja tarjoavien kurssien salkuksi, upotettuna kestävään ja kehittyvään laadunvarmistuskehykseen. Tämä kehys varmistaa kurssisisältöjen ja kehityksen jatkuvan yhteensopivuuden johtajuuden vaatimuksiin kaikilla talouden sektoreilla ja kaikenkokoisissa organisaatioissa. Euroopan tietotekniikan osaamisen viitekehys Moniosaamista edellyttävä käsitys e-leadershipistä ja sen merkitys tulevalle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle Euroopan taloudessa on laajalti todettu oikeaksi alan asianosaisten piirissä. Opintokurssien profiilit ovat vastaus asianosaisten vaatimukseen, että kurssien suuntaviivojen tulee synnyttää parannettu läpinäkyvyys niiden liitännöistä Tietotekniikan osaamisen viitekehykseen. Jokainen kurssiprofiili sijoitetaan Euroopan tietotekniikan osaamisen viitekehykseen, jolloin selviää mitkä e-cf:n pätevyyksistä lisääntyvät profiilin mukaisilla ohjelmilla. Suuntaviivat uusille opintokursseille e-leadership-taitojen tarjonnan lisääminen e-leadership-taitojen tarjonnan lisääminen vaatii mekanismeja, jotka tarttuvat tarjottujen ohjelmien sisältöjä koskevaan läpinäkyvyyden puutteeseen. Ohjelmia ei ole helppo vertailla, joten luottamus tarjouksiin on rajallista. Luotetun lähteen antama hyväksyntä on hyväksi todettu mekanismi synnyttää luottamusta, käynnistää toimintaa ja nopeuttaa e-leadership-taitojen käyttööntuloa. E-taitojen kehittämisen ekosysteemin virkistäminen Lähestymisen laajentaminen vaatii selkeää analyysiä kohteista ja prosesseista, joissa parannuksia läpinäkyvyyteen ja vertailukelpoisuuteen voidaan tarjota. Se vaatii myös selkeän määrittelyn siitä miten yhdenmukaisuus innovaatiojohtajuuden vaatimuksiin suuren yrityksen työpaikalla voidaan taata, ja kuinka selviä viestejä voidaan antaa, että jokin koulutustarjous ei täytä vaatimuksia. e-leadership-taitojen kehittämisen ekosysteemi tarjoaa soveltuvan analyysikehyksen. Yhteenveto läpinäkyvyyden, vertailukelpoisuuden ja luottamuksen rooleista tukemassa ohjelmien tunnustamista Synnytä läpinäkyvyyttä Synnytä vertailukelpoisuutta Synnytä luottamusta Järjestä tunnustaminen Lisää koulutustarjontaa; nopeuta e-leadership-taidot 13

14 e-leadership Prof. Dr. John Board Dekaani, Henley Business School Henley, vahvoina tutkimus- ja opetusperinteineen on suoraan edistänyt e-leadership aloitetta sopeuttamalla keskeisiä ohjelmia täyttämään e-leadership kurssiprofiilien vaatimukset. Suuntaviivojen ja laatutunnusten keskiössä on e-leadership kurssiprofiilien salkku. Tätä ympäröivät laadunarviointi ja vuorovaikutus asianosaisten kanssa, johon kuuluvat tehokkaat palautekanavat. profiilit tuovat ekosysteemin Eduardo Vendrell Puheenjohtaja, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática ja professori, Universitat Politècnica de València asianosaisille koulutustarjousten läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. Korkeakouluille ja kauppaopistoille tarjoutuu keinot sovittaa ohjelmiensa oppimistulokset pätevien toimihenkilöiden tarpeeseen yrityksissä tavalla, joka on läpinäkyvä työnantajille ja tuleville e-johtajille. e-leadership kurssiprofiili e-leadership kurssiprofiilit, jotka ovat avain uusien kurssien kehittämiseen, laaditaan yliopistojen ja teollisuuden edustajien työryhmässä, jota opetustaidon asiantuntijat tukevat. Profiilit tarjoavat ohjelmien vertailukelpoisuutta - tuoden läpinäkyvyyttä e-osaamisen ekosysteemiin. Ne kuvaavat ja tuovat esiin eri e-leadership-taitojen yhdelmien tarvetta, ja auttavat opetusohjelmia pysymään ajanmukaisina muuttuvassa ympäristössä. Profiilit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja niiden ylläpito ja käyttö sujuu vähillä resursseilla - tämä sopii taloudelliseen ilmastoon. Nykypäivän ratkaisujen on oltava kevyitä käsitellä! Tehtävässäni Espanjan informatiikan tutkinto-opetuksen dekaanien neuvoston (CODDII) puheenjohtajana olen sitoutunut e-osaamisen ja e-leadership aloitteisiin, joita Euroopan komissio tukee. e-leadership-taitojen kehityksen ekosysteemi TARJOAVA JÄRJESTELMÄ SUUNTAVIIVAT ja LAATUTUNNUKSET HYÖDYNTÄVÄ JÄRJESTELMÄ Korkeakoulujen & Käytännön koulutuksen oppilaitosten ohjelmat Asianosaisten vuorovaikutus Palautekanavat Salkku kurssiprofiileja Laadun kriteerit ja arviointi Yritykset - jotka etsivät johtajia TVT:tä hyödyntäville innovaatioohjelmille 14

15 Silvia Leal Akateeminen johtaja, IE Business School IE Business School oli yksi ensimmäisistä Euroopassa soveltamaan e-leadership koulutuksen suuntaviivoja korkeakoulutason kursseihinsa, ja me suosittelemme vahvasti myös muita yliopistoja ja kauppaopistoja käyttämään e-leadership kurssiprofiilien lähestymistapaa. Adam Dzidowski University of Technology Wroclaw, Tietokonetieteen ja hallinnon tiedekunta, Wroclaw University of Technology Prof. Dr. Renaud Cornu Emieux Johtaja, l Ecole de Management des Systèmes d Information de Grenoble, Chair Orange GEM «Digital Natives» Tulevana vuonna oppituoli "digitaaliset alkuasukkaat", Orange-Grenoble Ecole de Management ja EMSI tulevat johtamaan e-leadership moduulien ja sertifikaattien kehittämistä Grenoble Ecole de Management (GEM) yliopiston pääopintolinjan opiskelijoille. Nämä moduulit ja sertifikaatit on tarkoitettu opiskelijoille ja työskenteleville ammattilaisille. e-leadership aketin tärkein osa on sen refleksiivinen potentiaali, ja kuinka sitä voidaan käyttää asettamaan oikeat kysymykset olemassa olevista ohjelmista. e-leadership kurssiprofiilin osat Nimi Tarkoitus Esimerkkirooleja Mielekäs nimi kurssin profiilille Lyhyt kuvaus merkityksestä ja tarpeesta Esitys tyypillisistä rooleista työympäristöissä Ydinsisältö Pääaiheet, jotka liittyvät tähän profiilityyppiin Oppimisen tulokset Tietämys, taidot ja pätevyydet Pätevyydet Sijoitettuina e-osaamisen viitekehykseen 15

16 e-leadership Esimerkki e-leadership kurssiprofiilista: Yritysarkkitehtuuri e-leadership kurssiprofiili Nimi Perustelu Osallistujaprofiili Ydinsisältö oppiminen Kokemus Esimerkkikohde Roolit Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuuri Markkinakysyntä Yhtiöiden, erityisesti niiden, joilla on kansainvälistä toimintaa, täytyy kiinnittää huomiota asioiden monimutkaisuuteen, sillä se kasvattaa riskejä ja kustannuksia, ja reagoida nopeasti muutoksiin markkinoilla. Liiketoiminnan suunnittelu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vaatii osaamista sekä liiketoiminta- että TVT-arkkitehtuurissa. Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuurin kurssi käsittelee näitä haasteita ja pyrkii kasvattamaan kokeneiden ammattilaisten kykyä yhteistyöhön keskeisten asianosaisten kanssa strategian, arkkitehtuurin, muutoksen ja arvon yhdistämisessä. Painopiste on sekä ammatillisen pätevyyden kehittämisessä että käyttäytymisen taitojen lisäämisessä. Tähän profiiliin perustuvat ohjelmat yleensä tarvitsevat osallistujia, joilla on jo käytännön kokemusta tehtävistä IT:n mahdollistamassa liiketoiminnan uudistamisessa. Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuurin elinkaari liiketoiminnan strategian ja toteutuksen mahdollistajana, kytkettynä toisiinsa yhteydessä oleviin toimintoihin: Strategia & yritysarkkitehtuuri Yritysarkkitehtuurin ratkaisut Yritysarkkitehtuurin toteutus Yhdistä teoriaopetus avustettuun parhaiden käytäntöjen ryhmätarkasteluun vahvasti sijoitettu organisationaaliseen asiayhteyteensä tarjoa opiskelijoille mahdollisuus hyödyntää kurssilta saatua kokemusta ja näkemyksiä työympäristössään Yritysarkkitehti Liiketoiminta-arkkitehti Oppimistulokset Luo arkkitehtonisia suunnitelmia, jotka auttavat uudistamaan liiketoiminnan ja sen suorituksen malleja Hyödynnä digitaalisia suuntauksia kohdemallien arkkitehtuurien kehittämiseksi Hahmottele ja käynnistä arkkitehtonista muutosta liiketoiminnan tehostamiseksi Vaikuta arkkitehtuuriin arkkitehtuurin asianosaisiin raja-aitojen yli Kehitä arkkitehtonista osaamista ja johda moniammatillista henkilöstöä e-cf pätevyys Taso A.1 Informaatioyhteiskunta ja liiketoimintastrategian sopeuttaminen 4 A.5 Arkkitehtuurin suunnittelu 5 A.7 Teknologian suuntausten seuranta 4 A.9 Innovaatiotyö 4 E.7 Liiketoiminnan muutoksen hallinta 4 e-leadership osaamisen ymmärtäminen A.3 Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen B.6 Systeeminsuunnittelu C.3 Palveluntarjonta E.2 Projektinhallinta ja salkunhoito E.3 Riskienhallinta E.9 IT-hallinta Jokaisella kurssiprofiililla on nimi ja ytimekäs perustelu sen paikalle salkussa, luetellen roolit, joihin se pätevöittää ja esittäen yhteenvedon sisällöstä. Jokaisen kurssiprofiilin ydin sisältää oppimistulokset kurssin suorituksesta: tietämys, taidot ja pätevyydet jotka ohjelma antaa muodostaakseen e-leadership osaamista.. Kaikki aloitteen ensimmäisessä vaiheessa kehitetyt profiilit tarjoavat keskeiset pätevyydet e-leadership tehtäviin suurissa yrityksissä. Oppimistulokset viittaavat kauttaaltaan Tietotekniikan osaamisen viitekehykseen (e-cf), jotta tarjotaan maksimaalinen läpinäkyvyys ja hyödynnetään olemassa olevaa itsearviointia ja henkilöstövoimavarojen suunnittelua. 16

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille

Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Kohti Euroopan e-skills laatumerkkejä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) teollisuuden koulutusohjelmille ja sertifioinneille Ehdotukset laatumerkeistä, liittyvistä palveluista ja työkaluista Valmisteltu

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot