e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu"

Transkriptio

1 e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen

2 e-leadership

3 Vastuuvapauslauseke Ei Euroopan komissio eikä yksikään henkilö, joka toimii komission toimeksiannosta, ole vastuussa seuraavien tietojen mahdollisesta käytöstä. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Euroopan komission näkemyksiä. Mikään tässä esitteessä ei viittaa tai ilmaise minkäänlaista takuuta. Tuloksia tulee käyttää vain suuntaviivoina osana kokonaisstrategiaa. Euroopan komissio, Kopiointi on sallittua, kunhan lähde ilmoitetaan. Painopaikka Tämän esitteen on valmistanut empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh, toimeksiantajanaan Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto. Se on Euroopan e-leadership aloitteen julkaisu palvelusopimuksen European Guidelines and Quality Labels for new Curricula Fostering e-leadership Skills mukaisesti (www.eskills-guide.eu). Toimittajat Toimittajat Simon Robinson, Werner B. Korte, Tobias Hüsing, empirica GmbH Muotoilu & sommittelu: Painettu Saksassa 03

4 04 e-leadership

5 Esipuhe Jos Eurooppa aikoo olla kilpailu- ja kasvukykyinen ja luoda työpaikkoja, sen täytyy kiinnittää huomiota nykyiseen vakavaan pulaan ihmisistä, jotka kykenevät johtamaan tieto- ja viestintäteknologioiden (TVT) hyödyntämiseen tarvittavaa innovaatiota. Työpaikkoja luova taloudellinen kasvu edellyttää, että innovaatiomahdollisuudet tunnistetaan ja hyödynnetään tehokkaasti. Tämä taas vaatii hyviä e-leadership-taitoja. Juuri näillä taidoilla voidaan johtaa henkilöstö suunnittelemaan liiketoimintamalleja ja hyödyntämään innovaatiomahdollisuuksia, käyttämään TVT:tä tehokkaasti hyväksi, ja synnyttämään arvoa organisaatioilleen. EU:n e-osaamisen strategia on keskeinen osa pyrkimystä vahvistaa työvoiman kilpailukykyä, tuottavuutta ja työllistettävyyttä kiinnittämällä huomiota e-taitojen tarpeeseen Euroopan teollisuudessa. Se auttaa parantamaan kehysedellytyksiä innovaatiolle ja kasvulle ja uusille digitaalityöpaikoille. Ja se varmistaa, että Euroopan työvoiman tietämys, taidot, kelpoisuudet ja luovuus täyttävät maailman korkeimmatkin vaatimukset ja että näitä valmiuksia jatkuvasti päivitetään tehokkaalla elämänikäisellä oppimisella. Vuonna 2013 Euroopan komissio pani alulle "Suuren digitaalityöpaikkojen koalition" tehostaakseen ja nopeuttaakseen pyrkimystään digiosaamisvajauksen täyttämiseen. Osana e-osaamisen strategiaa, e-leadership-taitojen kehittäminen on hyötynyt komission käynnistämästä e-leadership aloitteesta. Tärkeimmät asianosaiset ovat ottaneet hyvin myönteisesti vastaan tämän uuden aloitteen. Se käynnistyi alun perin vuonna 2013 keskittyen suuriin yrityksiin ja sitä laajennettiin vuonna 2013 sisältämään myös pienet ja keskisuuret yritykset, gaselliyritykset ja toimintansa aloittavat yritykset. Tulevina vuosina sitä jatketaan ja laajennetaan. Tähän mennessä on saatu hyvin kiinnostavia ja lupaavia tuloksia ja lukuisat asianosaiset kehottavat Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tukeaan e-leadership-taitojen kehittämiselle. Erityisesti Euroopan digitaaliyrittäjyyden poliittisen foorumin raportti Euroopan teollisuuden ja yritysten digitaalisesta muutoksesta (on the digital transformation of European industry and enterprises), maaliskuu 2015, suosittelee painottamaan digitaalisen johtajuuden tärkeyttä ja julistaa, että e-leadershipin osaamissisältöä pitää kehittää ja sisällyttää kaikkiin yleisiin, yritysjohtajille ja ylemmille julkisille virkamiehille tarkoitettuihin liikkeenjohdon koulutusohjelmiin. Digitaaliajalla tarvitaan e-leadership-taitojen tarjonnan lisäämiseksi kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikille yrityksille yhteinen Euroopan laajuinen ohjelma. Tästä vallitsee vahva yksimielisyys. Michel Catinat Yksikön päällikkö Keskeiset mahdollistavat teknologiat ja digitaalitalous Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto Euroopan komissio 05

6 e-leadership e-leadership-taitojen haaste Eurooppa tarvitsee e-leadership-taitoja innovaatioon ja kasvuun Riittävän kasvun ja laadukkaiden työpaikkojen turvaamiseen pyrkivää Eurooppaa on kohdannut merkittävä vajaus e-johtajista, ihmisistä jotka kykenevät johtamaan menestyksekästä innovaatiotyötä ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologioiden (TVT) edistysaskeleita. Työpaikkoja luova taloudellinen kasvu on riippuvainen siitä, että innovaatiomahdollisuudet havaitaan ja hyödynnetään tehokkaasti, ja tämä taas vaatii hyviä e-leadership-taitoja. Näillä taidoilla varustetut ihmiset pystyvät johtamaan henkilöstön tunnistamaan ja suunnittelemaan liiketoimintamalleja ja hyödyntämään oleellisia innovaatiomahdollisuuksia, käyttämään TVT:tä tehokkaasti hyväksi, ja synnyttämään arvoa organisaatioilleen. Euroopan komission aloitteet Euroopan komissio on jo reagoinut eurooppalaisten asianosaisten julkituomiin laaja-alaisiin puutteisiin tämänhetkisessä e-taitojen, TVT-liitännäisten taitojen saatavuudessa. Se on käynnistänyt aloitteita, jotka edistävät Euroopassa e-taitoja ja TVT-työntekijöiden lisääntyvää ammattilaistumista. Huomio on edennyt alkaen e-taitojen kysynnän ja tarjonnan välisen kuilun umpeenkuromisesta ja keskittyy nyt e-leadership osaamisvajaukseen. e-leadership-taidot e-leadership-taitoihin kuuluvat tietämys ja valmiudet TVT-liitännäisen innovaatiotyön alullepanoon ja ohjaamiseen kaikilla yritystoiminnan tasoilla toimintansa aloittavista yrityksistä suurimpiin yhtymiin, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kaikkialla Euroopan teollisuudessa on kasvava tarve korkealaatuisesta e-leadership osaamisesta, joka pystyy hyödyntämään ja organisoimaan TVT-innovaatiota liiketoiminnallisen arvon tuottamiseksi. Tutkimukset vahvistavat, että puute näistä johtamistaidoista on merkittävä kaikkialla Euroopassa. TVT-työvoiman kehitys Euroopassa vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2011 ja ennuste vuodelle 2015 Liikkeenjohto arkkitehtuuri ja analyysi 29,2 % 33,8% TVT-ydinalueen työntekijät - ammattilaistaso 4,3% 7,9% muut TVT-työntekijät - ammattilaistaso -21,2% TVT-ydinalueen työntekijät - Liitännäistehtävät/teknikkotaso 5,9% 9,9% muut TVT-työntekijät - Liitännäistehtävät/teknikkotaso -27,1% 2013 / 2011 Yhteensä 0,3% 3,1% ennuste 2015 /

7 Toimenpiteitä, joihin ollaan ryhtymässä e-leadership-taitojen vajauksen korjaaminen vaatii Euroopan koulutusjärjestelmissä parannuksia, joita aikaansaavat paremmat menetelmät tuottaa koulutustarjouksia, jotka täyttävät asianosaisten tarpeet, uusien kurssisuunnitelmien ja -sisältöjen käyttöönoton rohkaisu, parannettu tiedonvälitys e-leadership-taitojen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Uusia taitoja uutta teknologiaa varten Jatkuva innovaatio TVT-sovelluksissa luo eurooppalaisille yrityksille tilaisuuksia kilpailukykyyn ja kasvuun, mutta myös haastaa Euroopan tuottamaan ymmärryksen ja taidot, jotka mahdollistavat tilaisuuksiin tarttumisen. TVT-innovaation uusi aalto - johon liittyvät sosiaalisten, langattomien ja pilviteknologioiden yhteensulautuminen, suuret tietokokonaisuudet (big data) ja uudet analytiikat arvon luomiseksi - sisältää monia kehityssuuntia, joiden odotetaan vaikuttavan e-leadership osaamisen kysyntään ensi vuosikymmenellä. Tunnistamillamme kehityssuunnilla on suuri potentiaali häiriöiden aiheuttamiseen - nopeasti edistyvät teknologiat, joilla on laaja vaikutus ja huomattava arvo. Nämä tulevat dramaattisesti muuttamaan markkinatasapainoa ja vaikuttavat syvällisesti osaamisen kysyntään ja tarjontaan. Käyttötehtäviin liittyvät TVT-taidot tulevat olemaan vähemmän kysyttyjä, mutta uusien digitaalipalveluiden erikoistuneiden suunnittelu- ja sijoittelutaitojen tarve kasvaa. e-leadership-taitoja tarvitaan tunnistamaan ja hyödyntämään näitä uusia tilaisuuksia liiketoiminnan kasvuun. Teknologian suuntauksia Liikkuvuus: Langattomien laitteiden ja teknologioiden nopea markkinoille tunkeutuminen ja niiden tarjoamat langattomat liiketoimintaratkaisut. Pilviteknologia: Muutoksia aiheuttava IT-ohjelmistojen ja palveluiden toimitustapa, joka perustuu joustaviin ja on-demand-pohjaisiin liiketoimintamalleihin. Big data analytiikat: uudet teknologiat ja arkkitehtuurit, jotka erottavat arvoa tehokkaasti suurista monenlaista tietoa sisältävistä kokonaisuuksista käyttämällä suurinopeuksista automaattista tiedonkeruuta, tiedon löytämistä ja/tai analysointia. Sosiaalisen median teknologiat: yritysten sisällä ja niiden ulkopuolella, käyttävät sosiaalisen markkinoinnin tekniikoita ja helpottavat yhteistyötä ja tietämyksen jakamista. Esineiden internet: Dynaaminen maailmanlaajuinen verkosto-infrastruktuuri, jolla on kykyä konfiguroida itse itseään, perustuen standardeihin ja yhteentoimiviin yhteyskäytäntöihin, joissa fysikaalisilla ja virtuaalisilla "esineillä" on henkilöllisyydet, fyysiset ominaisuudet ja virtuaaliset persoonallisuudet, ja ne käyttävät älykkäitä liittymiä ja ovat saumattomasti yhdistettyinä tietoverkkoon. Turvalliset järjestelmät: Eurooppalaiset organisaatiot ovat yhä riippuvaisempia TVT-järjestelmistä ja toisiinsa kytkettyjen ympäristöjen monimutkaisuus kasvaa. Siksi IT-järjestelmien turvallisuuden takaamiseen tarkoitetuilla ohjelmistoilla ja työkaluilla on suuri kysyntä ja levitys kaikilla tasoilla. Mikroelektroniikka ja rinnakkaiset järjestelmät: Moniytimellisten tekniikoiden kasvava levinneisyys on mullistamassa puolijohdeteollisuutta ja vaikuttamassa dynamiikkaan kaikilla mikroprosessorien loppukäyttömarkkinoilla. Siirtyminen rinnakkaisuuteen asettaa haasteita ohjelmistokehitykselle ja vaatii ohjelmistosuunnittelun ja -kehityksen työkalujen, järjestelmien ja menetelmien muuttamista. Yhteensulautuminen: Yksittäisten kehityssuuntausten vaikutusten lisäksi näiden teknologioiden yhteensulautumisella on kumulatiivinen vaikutus markkinarakenteeseen; niiden hyödyntäminen toistensa yhteydessä asettaa vielä korkeampia vaatimuksia e-leadership osaamiselle. 07

8 e-leadership e-leadership ennuste Vuonna 2013 toteutettu yritystutkimus tunnisti ja laski yrityksiä, jotka toteuttivat menestyksellisesti innovatiivisia IT-projekteja ja selvitti kuinka monet IT-osastojen ja niiden ulkopuoliset työntekijät alullepanivat ja johtivat näitä projekteja. Tällä perusteella Euroopan e-johtajien työvoimatarpeen EU28-alueella arvioidaan olevan arvojen (IT-riippuvaisia innovatiivisia projekteja menestyksellisesti ehdottavien henkilöiden lukumäärä) ja (sellaisia projekteja johtavat). noin 40 % e-johtajista on sijoittunut IT-osastoille ja 60 % niiden ulkopuolelle. Kaikista e-johtajista % on sijoittunut pk-yrityksiin. korkeimman ammattitaidon TVT-tehtäviin, joille sellaisia arvioita on olemassa. IDC ja empirica ovat ennustaneet korkean taitotason TVT-ammattien työvoimakysynnän nousevan vuosittain keskimäärin 4,6% vuoteen Näyttää perustellulta olettaa, että e-leadership-taitojen kysyntä on läheisesti kytkeytynyt korkeimman taitotason TVT-työpaikkoihin. Kysynnän vuonna 2015 arvioidaan olevan välillä Käyttäen 4,6 & kasvuvauhtia kysyntä vuonna 2020 on e-leadership-taitojen työkysynnän ennuste EU28 alueelle vuosina e-johtajat: Työpaikat ja kysyntäpotentiaali Alaraja Yläraja Kun vuoden 2013 tarve on määritetty, ennusteiden e-leadership-taitojen kysynnästä täytyy perustua arvioituihin kasvulukuihin, koska markkinatietoa vapaista e-johtajapaikoista tai tulevaisuuden pestauksesta on niukasti. Me käytämme vertailua Talouskasvu huomioonottaen (uudet työpaikat) kysynnän ja vaihtuvuuden korvaamisen (johtuen eläköitymisestä jne.) täytynee siis olla välillä e-johtajaa lisää vuoteen 2020 mennessä, eli välillä vuotta kohden. 08

9 Eurooppa tarvitsee tuhansia uusia e-johtajia joka vuosi Euroopan e-johtajien nykyisen määrän on äskettäin arvioitu olevan välillä henkilöä. Kun IDC ja empirica arvioivat keskimääräiseksi vuosikasvuksi 4,6% vuoteen 2020, nykymäärän arvio osoittaa kysyntäpotentiaalia e-johtajalle vuonna 2020, käytettäessä vain varovaisia ennusteita. Kansalliset kirjeenvaihtajat kaikissa jäsenvaltioissa toimeenpanivat alkuvuonna 2013 järjestelmällisen tarjolla olevien e-leadership koulutusohjelmien etsinnän. Tulokset osoittavat, että Euroopassa on ollut voimakas kasvukausi poikkiammatillisissa ohjelmissa maisteritasolla - yhdistäen liiketaloustieteen ja IT:n, mutta vain alan uusille tulokkaille. Työtä on tehtävänä! Euroopan korkeakoulu- ja käytännön tason e-leadership opetuksen maisema vuonna 2013 Yhdistelmä ohjelmat 1091 Ammatillisesti suuntautuneet 494 ohjelmat mahdollisille työnhakijoille 47 Ohjelmat työnhakijoille 21 Programmes (a) jatkokoulutustasolla yhdistäen TVT + liiketoiminta... ja (b) suunnatut niille, joilla on ammatillista kokemusta, ei täyspäiväisesti paikalla... ja suunnatut ylemmälle liikkeenjohdolle, hyvin korkealla teknisellä tasolla... ja pääsy edellyttää huomattavaa kokemusta liiketoiminnasta + jatko-opiskelijalta kutsumusta: uudistaa liiketoimintaa Näiden arvioiden mukaan Eurooppa tarvitsee vähintään e-johtajaa lisää vuoteen 2020 mennessä, mukaan lukien vaihtuvuuden korvaaminen, eli Tämä on suuri haaste nykyiselle koulutuksen ekosysteemille. Ohjelmista on puutetta Euroopasta löytyi vain 21 ohjelmaa, jotka antavat e-leadership koulutusta siinä mielessä kuin asianosaiset sen määrittelivät - antaen valmiuden johtaa kokeneita johtotason työntekijöitä liiketoiminnan uudistuksessa. e-leadership-taitojen haaste Kaikkialla Euroopassa on kasvava tarve nopeuttaa innovaatiota, joka vahvistaa kilpailukykyä, edistää talouskasvua ja luo työpaikkoja. Tärkeä tekijä uuden luomisessa on johdon vahvuus, erityisesti kyky hyödyntää uusia TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia. Mutta e-leadership-taitojen tarjonta on paljon kysyntää pienempi ja tarvitaan koordinoituja toimenpiteitä. 09

10 e-leadership Tarpeisiin vastaaminen Tavoite ja lähestymistapa e-leadership aloitteen käynnisti Euroopan komissio, aluksi pääpaino oli suurten yritysten e-leadership-taitojen tarpeissa. Tavoitteena on kehittää, esitellä ja levittää eurooppalaisia suuntaviivoja ja laatutunnuksia uusille opetussuunnitelmille, jotka edistävät e-leadership-taitoja. Suuntaviivat kehitettiin käyttäen tutkimustuloksia, asianosaisten palautteita ja parhaiden käytäntöjen analysointia yhteistyössä kansainvälisen tason kaupallisen alan oppilaitosten kanssa. Näitä suuntaviivoja on käytetty kaikkialla Euroopassa. Ne ovat saaneet laajan hyväksynnän ja osoittautuneet asianosaisille hyödyllisiksi. Freddy Van den Wyngaert VP, CIO, AGFA ICS Agfa on toteuttanut suuren ja hyvin onnistuneen liiketoimintansa muutoksen ja jatkaa tätä menestystä päättäväisesti varmistamalla, että toimihenkilöt tuovat mukanaan parasta e-leadership osaamista. Tavoitteenmääritysten parannukset Merkittäviä parannuksia syntyy ottamalla enenevästi käyttöön parhaita käytäntöjä huomioiden markkinoiden tarpeet, sisältöjen läpinäkyvyys ja laatutunnuksen myöntäminen. Painopisteessä ovat e-leadership-taidot henkilöille, jotka ovat yrityksissä vaikutusvaltaisissa asemissa ja voivat mobilisoida merkittäviä henkilöstö- ja muita voimavaroja. Sellaiset johtohenkilöt, mukaan lukien IT-osastojen johtaja (CIO) ja muut päällikkötason (c-taso) toimihenkilöt, ohjaavat yrityksen ylempien portaiden henkilöstöä ja ovat suoraan vastuussa liiketoiminnasta, innovaatiosta ja kilpailukyvystä. Innovaatiotyön johtaminen suuressa yrityksessä e-leadership aloitteen ensimmäinen vaihe keskittyy suurten yritysten ylimpien päättäjien tarvitsemiin johtamistaitoihin. Nämä johtajat hoitavat salkkuja, joihin sisältyy sekä hyvin määriteltyjä että kehittymässä olevia innovaatiomahdollisuuksia. Innovaation tavoittelussaan heidän on palkattava hyvin pätevää henkilöstöä, joista monet tarvitsevat tukea saadakseen vaaditun erinomaisen ymmärryksen TVT:stä ja sen potentiaalisesta arvosta. Małgorzata Ryniak VOLVO, Information Technology Volvo investoi meidän IT-väkeemme niin, että he tulevat kykeneviksi johtamaan meidän puolestamme. Komission vireille panema e-leadership koulutuksen tarjonnan korkeampi laatu ja yhtenäisyys Euroopassa vetoaa meihin hyvin paljon. Erityisiin taitoihin lukeutuu kyky nopeasti ja järjestelmällisesti arvioida liiketoimintatilanteita samalla rohkaisten uusien liiketoimintamallien suunnittelun ja innovaatiomahdollisuuksien hyödyntämisen vaatimaa luovuutta. Euroopan komission toimet e-leadership-taidon vajauksen täyttämiseksi Osana komission e-leadership aloitetta on kehitetty suuntaviivoja kursseille, jotka tuottavat e-leadership osaamista yritysten käyttöön. Tämä lähestymistapa auttaa luonnehtimaan yritysten päätöksenteossa tarvittavat e-leadership-taidot ja määrittelemään oppisisällöt, jotka soveltuvat keskeisissä asemissa oleville, päällikkötasolle (C-taso) asti. Kehitteillä on kurssiprofiileja, jotka määrittelevät korkeakoulujen ja käytännön tason koulutuslaitosten tarjoamaan e-leadership koulutukseen kuuluvan tavoitesisällön ja oppimiskokemukset. Laatu voidaan helposti ylläpitää, jos tarvepuolen ymmärrys taitovaatimuksista työpaikalla kulkee palautteena koulutuksen tarjoajille. Palaute entisiltä opiskelijoilta auttaa ylläpitämään esitystavan ja sisältöjen kiinnostavuutta ja tarjoaa lisätietoa johtajuuden kehittyvistä vaatimuksista työelämässä. 10

11 Cristina Alvarez CIO Telefonica Spain Komission aloite e-leadership kelpoisuuksien tarjonnan parantamisesta kiinnostaa meitä hyvin paljon; odotamme hyötyvämme merkittävästi ohjelmista, jotka tuottavat näitä kelpoisuuksia. Suuntaviivojen käyttöönotto luo läpinäkyvyyttä yrityksille, jotka etsivät e-johtajia, ja ammattilaisille, jotka haluavat lisäkoulutusta tavoitellen lisävastuuta ja menestystä liiketoiminnan uudistamisessa. Uudenaikaisten koulutustarjousten kehittämistä ja parantamista on rohkaistu. Sellaisten tarjousten, jotka voivat lisätä kokeneiden ja erittäin pätevien johtajien tarjontaa TVT-perusteiseen innovaatiotyöhön yksityisellä ja julkisella sektorilla. Jeanne Bracken Toimitusjohtaja & kustantaja, LID Editorial Spain Yksi avain on joustavat ja yhteistoiminnalliset oppimisformaatit. Olkaamme realisteja, tuskin tulemme luomaan innovatiivisia johtajia perinteisillä menetelmillä. Online koulutusmahdollisuus - MOOC koulutusta e-leadership osaamiseen Pascal Buffard Puheenjohtaja, CIGREF ja puheenjohtaja, AXA Technology Services CIGREF näkee "e-leadership-taitojen" teeman olevan johtajille top 10 haaste vuoteen 2020 mennessä. Digitaalinen muutosjohtaminen merkitsee ensimmäiseksi kykyä kehittää kaikkien asianosaisten kanssa digitaalisidonnainen strateginen visio. CIGREF rohkaisee kaikkia talouden toimijoita eurooppalaisen e-leadershiptaitojen edistämiseen liittyvien toimien tehostamiseen. Yhteistyössä eri eurooppalaisten yliopistojen ja kaupallisen alan oppilaitosten kanssa tehdyt kokeilut osoittivat käytännössä miten kurssiprofiilit yhdessä laatukriteerien kanssa voivat auttaa arvioimaan korkeakoulujen ja kauppaopistojen tarjoamia opinto-ohjelmia. Uudet opetusmenetelmät voivat auttaa lisäämään e-leadership-taitojen tarjontaa pitäen samalla opinto-ohjelmat hinnaltaan edullisina, ja online-kurssien tarjonta on houkutteleva vaihtoehto. Tähänastisista Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehdyistä investoinneista "massiivisiin avoimiin online-kursseihin" (MOOC) saadut tulokset e-leadership alueilla eivät kuitenkaan ole vielä täysin nähtävissä. Useimmilla korkeakouluilla on tarjolla maisteritason opinto-ohjelma TVT:ssä ja hallinnossa, mutta jopa USA:ssa näitä opetetaan perinteiseen tapaan, paikan päällä. MOOC-ohjelmat tarjoavat tällä hetkellä suhteellisen perustasoisia kursseja, tyypillisesti oppimistavoitteilla, jotka ovat pysyneet samoina jo vuosia - mikä ei ole ominaista TVTaloille. TVT:n ja kaupallisen koulutuksen yhdistäviä online-opetusohjelmia on yhä hyvin vähän. Useimmat tarjotut ovat erillisiä, lyhyitä, alle tunnin kestäviä "pikaratkaisupillereitä". Näitä ei ole yhdistetty eivätkä ne tuo opintopisteitä suuremmissa ohjelmissa. 11

12 e-leadership Perusta Parhaat käytännöt e-leadership koulutuksessa e-leadership opinto-ohjelmien suuntaviivat on kehitetty Euroopassa ja maailmassa olemassa olevien parhaiden käytäntöjen pohjalta. Keskeinen lähtökohta oli erinomainen käytännön koulutuksen EuroCIO ohjelma. Modulaaristen ohjelmien hierarkia antaa ammatillisia ja johtamispätevyyksiä Tässä lähestymistavassa opinto-ohjelmien kehittäminen on tulosta palkita elinikäinen oppiminen, lisäten niiden osaamista, jotka ovat jo kokeneita ja työllistettyjä, erityisesti yritysarkkitehtuurin, strategian ja innovaation alueilla; varmistaa, että tarjolla olevat ohjelmat perustuvat vakaisiin mutta joustaviin kursseihin, jotka ovat tasapuolisia kaupallisten toimijoiden suhteen; rohkaista oppilaitoksia sekä yritys- ja julkista sektoria olla säännöllisessä yhteydessä ja keskittyä toisiaan täydentäviin ominaisuuksiinsa eroavuuksien sijasta; sallia oppilaitosten varmistaa kurssilähestymisen merkityksellisyys ja pysyvyys; Parhaat käytännöt e-leadership koulutuksessa EuroCIO:n mukaan MBA yrityksen tiedonhallinnassa EuroCIO Executive MBA viestinnässä ja tiedonhallinnassa ammatilliset ohjelmat Modulaarit kurssit EuroCIO ammatillinen Ohjelma aiheesta IT-hallinto EuroCIO ammatillinen Ohjelma aiheesta IT-strategia Mgmt ammatillinen Ohjelma aiheesta Liiketoiminta & Yritys Arkkitehtuuri EuroCIO ammatillinen Ohjelma aiheesta kysyntä Mgmt Teollisuuden edustajien ja kaupallisen alan oppilaitosten komitean neuvotteluista. Eri ohjelmilla on omat komiteansa. Uusia tekniikoita on käytetty tämän ohjelman laajentamiseksi tuottamaan Euroopan tarvitsemat määrät koulutettuja. INSEAD suuntaviivat opinto-ohjelmille e-leadership aloite pohjaa INSEAD tutkimuksen "European e-competence Curricula Development Guidelines johtopäätöksiin, jotka koskevat toimintalinjaa ja oppilaitosten suuntaviivoja e-osaamisen koko alueella. Politiikan suuntaviivojen tulee: rohkaista teollisuutta tukemaan henkilökohtaista kehitystä ja tarjoamaan kannusteita elinikäiseen oppimiseen esim. sisällyttämällä se suoritusarviointiin. Oppilaitosten suuntaviivat menestykselliselle kurssisuunnittelulle suosittelevat: (1) synnyttämään kiinnostusta potentiaalisten opiskelijoiden keskuudessa; (2) varmistamaan koulutuksen merkityksellisyys teollisuudelle ja potentiaalisille työnantajille; (3) suunnittelemaan kurssit joukkona moduuleja, tehden helpoksi yhdistellä niitä muihin kursseihin ja edistämään monitieteellisiä lähentymisiä; (4) ennakoida valmistuneiden tarve pitää tietämyksensä ajan tasalla; (5) valvoa kurssien suunnittelua ja opetuksen toteutusta Jatkuvan kehittämisen prosessi 12

13 Valittu lähestymistapa e-leadership-taitojen tarjonnan lisäämiseen ottaa täysin huomioon nämä suuntaviivat. e-leadership aloite kohottaa INSEAD ajatukset uusien, e-leadership-taitoja tarjoavien kurssien salkuksi, upotettuna kestävään ja kehittyvään laadunvarmistuskehykseen. Tämä kehys varmistaa kurssisisältöjen ja kehityksen jatkuvan yhteensopivuuden johtajuuden vaatimuksiin kaikilla talouden sektoreilla ja kaikenkokoisissa organisaatioissa. Euroopan tietotekniikan osaamisen viitekehys Moniosaamista edellyttävä käsitys e-leadershipistä ja sen merkitys tulevalle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle Euroopan taloudessa on laajalti todettu oikeaksi alan asianosaisten piirissä. Opintokurssien profiilit ovat vastaus asianosaisten vaatimukseen, että kurssien suuntaviivojen tulee synnyttää parannettu läpinäkyvyys niiden liitännöistä Tietotekniikan osaamisen viitekehykseen. Jokainen kurssiprofiili sijoitetaan Euroopan tietotekniikan osaamisen viitekehykseen, jolloin selviää mitkä e-cf:n pätevyyksistä lisääntyvät profiilin mukaisilla ohjelmilla. Suuntaviivat uusille opintokursseille e-leadership-taitojen tarjonnan lisääminen e-leadership-taitojen tarjonnan lisääminen vaatii mekanismeja, jotka tarttuvat tarjottujen ohjelmien sisältöjä koskevaan läpinäkyvyyden puutteeseen. Ohjelmia ei ole helppo vertailla, joten luottamus tarjouksiin on rajallista. Luotetun lähteen antama hyväksyntä on hyväksi todettu mekanismi synnyttää luottamusta, käynnistää toimintaa ja nopeuttaa e-leadership-taitojen käyttööntuloa. E-taitojen kehittämisen ekosysteemin virkistäminen Lähestymisen laajentaminen vaatii selkeää analyysiä kohteista ja prosesseista, joissa parannuksia läpinäkyvyyteen ja vertailukelpoisuuteen voidaan tarjota. Se vaatii myös selkeän määrittelyn siitä miten yhdenmukaisuus innovaatiojohtajuuden vaatimuksiin suuren yrityksen työpaikalla voidaan taata, ja kuinka selviä viestejä voidaan antaa, että jokin koulutustarjous ei täytä vaatimuksia. e-leadership-taitojen kehittämisen ekosysteemi tarjoaa soveltuvan analyysikehyksen. Yhteenveto läpinäkyvyyden, vertailukelpoisuuden ja luottamuksen rooleista tukemassa ohjelmien tunnustamista Synnytä läpinäkyvyyttä Synnytä vertailukelpoisuutta Synnytä luottamusta Järjestä tunnustaminen Lisää koulutustarjontaa; nopeuta e-leadership-taidot 13

14 e-leadership Prof. Dr. John Board Dekaani, Henley Business School Henley, vahvoina tutkimus- ja opetusperinteineen on suoraan edistänyt e-leadership aloitetta sopeuttamalla keskeisiä ohjelmia täyttämään e-leadership kurssiprofiilien vaatimukset. Suuntaviivojen ja laatutunnusten keskiössä on e-leadership kurssiprofiilien salkku. Tätä ympäröivät laadunarviointi ja vuorovaikutus asianosaisten kanssa, johon kuuluvat tehokkaat palautekanavat. profiilit tuovat ekosysteemin Eduardo Vendrell Puheenjohtaja, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática ja professori, Universitat Politècnica de València asianosaisille koulutustarjousten läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. Korkeakouluille ja kauppaopistoille tarjoutuu keinot sovittaa ohjelmiensa oppimistulokset pätevien toimihenkilöiden tarpeeseen yrityksissä tavalla, joka on läpinäkyvä työnantajille ja tuleville e-johtajille. e-leadership kurssiprofiili e-leadership kurssiprofiilit, jotka ovat avain uusien kurssien kehittämiseen, laaditaan yliopistojen ja teollisuuden edustajien työryhmässä, jota opetustaidon asiantuntijat tukevat. Profiilit tarjoavat ohjelmien vertailukelpoisuutta - tuoden läpinäkyvyyttä e-osaamisen ekosysteemiin. Ne kuvaavat ja tuovat esiin eri e-leadership-taitojen yhdelmien tarvetta, ja auttavat opetusohjelmia pysymään ajanmukaisina muuttuvassa ympäristössä. Profiilit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja niiden ylläpito ja käyttö sujuu vähillä resursseilla - tämä sopii taloudelliseen ilmastoon. Nykypäivän ratkaisujen on oltava kevyitä käsitellä! Tehtävässäni Espanjan informatiikan tutkinto-opetuksen dekaanien neuvoston (CODDII) puheenjohtajana olen sitoutunut e-osaamisen ja e-leadership aloitteisiin, joita Euroopan komissio tukee. e-leadership-taitojen kehityksen ekosysteemi TARJOAVA JÄRJESTELMÄ SUUNTAVIIVAT ja LAATUTUNNUKSET HYÖDYNTÄVÄ JÄRJESTELMÄ Korkeakoulujen & Käytännön koulutuksen oppilaitosten ohjelmat Asianosaisten vuorovaikutus Palautekanavat Salkku kurssiprofiileja Laadun kriteerit ja arviointi Yritykset - jotka etsivät johtajia TVT:tä hyödyntäville innovaatioohjelmille 14

15 Silvia Leal Akateeminen johtaja, IE Business School IE Business School oli yksi ensimmäisistä Euroopassa soveltamaan e-leadership koulutuksen suuntaviivoja korkeakoulutason kursseihinsa, ja me suosittelemme vahvasti myös muita yliopistoja ja kauppaopistoja käyttämään e-leadership kurssiprofiilien lähestymistapaa. Adam Dzidowski University of Technology Wroclaw, Tietokonetieteen ja hallinnon tiedekunta, Wroclaw University of Technology Prof. Dr. Renaud Cornu Emieux Johtaja, l Ecole de Management des Systèmes d Information de Grenoble, Chair Orange GEM «Digital Natives» Tulevana vuonna oppituoli "digitaaliset alkuasukkaat", Orange-Grenoble Ecole de Management ja EMSI tulevat johtamaan e-leadership moduulien ja sertifikaattien kehittämistä Grenoble Ecole de Management (GEM) yliopiston pääopintolinjan opiskelijoille. Nämä moduulit ja sertifikaatit on tarkoitettu opiskelijoille ja työskenteleville ammattilaisille. e-leadership aketin tärkein osa on sen refleksiivinen potentiaali, ja kuinka sitä voidaan käyttää asettamaan oikeat kysymykset olemassa olevista ohjelmista. e-leadership kurssiprofiilin osat Nimi Tarkoitus Esimerkkirooleja Mielekäs nimi kurssin profiilille Lyhyt kuvaus merkityksestä ja tarpeesta Esitys tyypillisistä rooleista työympäristöissä Ydinsisältö Pääaiheet, jotka liittyvät tähän profiilityyppiin Oppimisen tulokset Tietämys, taidot ja pätevyydet Pätevyydet Sijoitettuina e-osaamisen viitekehykseen 15

16 e-leadership Esimerkki e-leadership kurssiprofiilista: Yritysarkkitehtuuri e-leadership kurssiprofiili Nimi Perustelu Osallistujaprofiili Ydinsisältö oppiminen Kokemus Esimerkkikohde Roolit Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuuri Markkinakysyntä Yhtiöiden, erityisesti niiden, joilla on kansainvälistä toimintaa, täytyy kiinnittää huomiota asioiden monimutkaisuuteen, sillä se kasvattaa riskejä ja kustannuksia, ja reagoida nopeasti muutoksiin markkinoilla. Liiketoiminnan suunnittelu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vaatii osaamista sekä liiketoiminta- että TVT-arkkitehtuurissa. Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuurin kurssi käsittelee näitä haasteita ja pyrkii kasvattamaan kokeneiden ammattilaisten kykyä yhteistyöhön keskeisten asianosaisten kanssa strategian, arkkitehtuurin, muutoksen ja arvon yhdistämisessä. Painopiste on sekä ammatillisen pätevyyden kehittämisessä että käyttäytymisen taitojen lisäämisessä. Tähän profiiliin perustuvat ohjelmat yleensä tarvitsevat osallistujia, joilla on jo käytännön kokemusta tehtävistä IT:n mahdollistamassa liiketoiminnan uudistamisessa. Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuurin elinkaari liiketoiminnan strategian ja toteutuksen mahdollistajana, kytkettynä toisiinsa yhteydessä oleviin toimintoihin: Strategia & yritysarkkitehtuuri Yritysarkkitehtuurin ratkaisut Yritysarkkitehtuurin toteutus Yhdistä teoriaopetus avustettuun parhaiden käytäntöjen ryhmätarkasteluun vahvasti sijoitettu organisationaaliseen asiayhteyteensä tarjoa opiskelijoille mahdollisuus hyödyntää kurssilta saatua kokemusta ja näkemyksiä työympäristössään Yritysarkkitehti Liiketoiminta-arkkitehti Oppimistulokset Luo arkkitehtonisia suunnitelmia, jotka auttavat uudistamaan liiketoiminnan ja sen suorituksen malleja Hyödynnä digitaalisia suuntauksia kohdemallien arkkitehtuurien kehittämiseksi Hahmottele ja käynnistä arkkitehtonista muutosta liiketoiminnan tehostamiseksi Vaikuta arkkitehtuuriin arkkitehtuurin asianosaisiin raja-aitojen yli Kehitä arkkitehtonista osaamista ja johda moniammatillista henkilöstöä e-cf pätevyys Taso A.1 Informaatioyhteiskunta ja liiketoimintastrategian sopeuttaminen 4 A.5 Arkkitehtuurin suunnittelu 5 A.7 Teknologian suuntausten seuranta 4 A.9 Innovaatiotyö 4 E.7 Liiketoiminnan muutoksen hallinta 4 e-leadership osaamisen ymmärtäminen A.3 Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen B.6 Systeeminsuunnittelu C.3 Palveluntarjonta E.2 Projektinhallinta ja salkunhoito E.3 Riskienhallinta E.9 IT-hallinta Jokaisella kurssiprofiililla on nimi ja ytimekäs perustelu sen paikalle salkussa, luetellen roolit, joihin se pätevöittää ja esittäen yhteenvedon sisällöstä. Jokaisen kurssiprofiilin ydin sisältää oppimistulokset kurssin suorituksesta: tietämys, taidot ja pätevyydet jotka ohjelma antaa muodostaakseen e-leadership osaamista.. Kaikki aloitteen ensimmäisessä vaiheessa kehitetyt profiilit tarjoavat keskeiset pätevyydet e-leadership tehtäviin suurissa yrityksissä. Oppimistulokset viittaavat kauttaaltaan Tietotekniikan osaamisen viitekehykseen (e-cf), jotta tarjotaan maksimaalinen läpinäkyvyys ja hyödynnetään olemassa olevaa itsearviointia ja henkilöstövoimavarojen suunnittelua. 16

17 Ohjelmien sovittaminen kurssiprofiileihin nopeuttaa uuden osaamisen käyttööntuloa täyttämällä asianosaisten asettamat vaatimukset: innostaa korkeakoulu- ja käytännön tason opetusta kehittämään uusia ohjelmia hyödyntää akateemista osaamista - älä neuvo heille miten tulee opettaa,... jättää heille uusimman tutkimuksen sisällyttäminen opetukseen tuoda esille halutut tulokset, oppimistulokset, joille on kysyntää. Suuntaviivojen käyttöönotto ja niiden mukaisten ohjelmien tarjonta tulee vaikuttamaan toimihenkilöiden koulutukseen ja työhönottopäätöksiin tarjoamaan läpinäkyvyyttä eteenpäinpyrkiville e-johtajille ja opastamaan jatkokoulutuksen valinnassa. Lähestymistapa ottaa täysimääräisesti huomioon eri rooleihin liittyvät erilaiset e-leadership-taitojen yhdelmät. e-leadership salkku Teollisuuden ja korkeakoulujen laatimassa versiossa 1 on kolme profiilia: Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuuri Tietoturvallisuuden hallinto ja TVT-vetoinen innovaatio ja muutos. Marco Ferretti C.I.N.I National Consortium of Italian ICT universities ICT competencies Lab and Professor, University of Pavia CINI:n TVT-pätevyyksien tutkimustoimisto visioi mahdollisuuden julkaista laajan kokoelman yliopisto-ohjelmien arviointeja e-leadership kurssiprofiilien valossa ja on valmis antamaan lisätukea e-leadership aloitteelle. profiilit sopeutuvat vaatimusten muutoksiin, ja uusia profiileja kehitetään, kun vanhojen ala osoittautuu liian kapeaksi. Ohjelmien tarjoajat voivat analysoida tarjouksiaan käyttää profiilia niiden sopeuttamiseen tai suunnitella ne alusta lähtien, käyttäen yksinkertaista itsearviointityökalua. Työkalun prototyyppi on saatavilla tukemaan yksittäisen opetusohjelman rakenteista vertaamista kurssiprofiiliin Se perustaa laatukriteereihin ja tuottaa arviointiraportin koulutustarjouksesta. Korkeakoulu ja käytännön tason koulutuslaitos voivat arvioida ohjelmaansa ja julkaista tuloksia verkossa kertoakseen siitä eteenpäinpyrkiville toimihenkilöille ja toimihenkilöitä palkkaaville tai kouluttaville e-johtajille. Luottamuksen lisäämiseksi on määritelty laatutunnus, perustuen helposti toteutettavaan riippumattomaan arviointiin ja hyödyntäen olemassa olevaa sertifikaatiota. Filomena Ferrucci Professori, Università di Salerno, Fisciano (SA), Salernon yliopisto on ottanut käyttöön uuden opinto-ohjelman vastaamaan ammattilaisten tarpeeseen omata sekä informaatioteknologiassa että liikkeenjohdossa pätevyyksiä, joiden ansiosta he voivat johtaa muutosta ja innovaatiotyötä, olla e-johtajia. Tämä ohjelma on e-leadership koulutuksen suuntaviivojen mukainen, mikä osoittaa sen vastaavan teollisuuden tarpeita. e-leadership koulutuksen laatutunnus e-leadership koulutuksen laatutunnus sisältää kriteereitä, prosesseja ja tunnusten ylläpitojärjestelmän, joka on upotettu helposti johdettavaan hallintojärjestelmään. Riippumaton laadunarviointi ottaa täysimittaisesti huomioon olemassa olevan hyväksynnän, ja aiemmat arviot ja kansallisten hyväksyntäjärjestelmien selvitykset hyödynnetään maksimaalisesti. Birgit Hanny Johtokunnan jäsen, ASIIN ASIIN tukee e-leadership aloitetta ja sen kurssiprofiileja korkealaatuisten akateemisen tason koulutustarjousten kehittämisen työkaluina. 17

18 e-leadership Prototyyppi online läpinäkyvyydelle koulutuksessa e-leadership kurssiprofiilit Prototyyppinen verkkoympäristö esittelee suuntaviivat ja uuden lähestymisen kurssien läpinäkyvyyteen ja vertailukelpoisuuteen. Tämä ympäristö pystyy tukemaan tunnustamista sekä asianosaisten vuorovaikutusta ja palautetta minimaalisella ylläpitotyöllä. Diagrammi osoittaa kuinka kolme kurssiprofiilia voidaan esittää siten, että kenellä tahansa kiinnostuneella on pääsy yksityiskohtaisiin määrityksiin ja täydellisiin tietoihin sisällöistä. Tämä prototyyppinen verkkoympäristö tukee jokaisen salkussa olevan kurssiprofiilin vuorovaikutteista esittelyä. Jokainen profiili esittää selkeät oppimistulokset, ja siinä on ydinsisältö sekä perustelut. Se määrittää asianmukaisen oppimiskokemuksen, osoittaa oppimistulosten ja vastaavan e-cf pätevyyden välisen yhteyden ja otsikolla "e-leadership-taitojen ymmärtäminen" täsmentää asiasisällön, joka e-johtajan on ymmärrettävä riittävän hyvin johtaakseen muita toiminnassa, eikä toimiakseen vain itse. Prototyyppiesitys e-leadership kurssiprofiilien salkusta 18

19 Prototyyppiesitys e-leadership kurssiprofiilista Täydellisen kurssiprofiilin julkaiseminen lisää läpinäkyvyyttä ja auttaa varmistamaan, että se pidetään ajantasaisena. Juoksevien ylläpitomenojen vähentämiseksi oppilaitokset toimittavat suoraan logonsa ja kaiken materiaalin. Myös ohjelmien omistajat tekevät arvioita, käyttäen yksinkertaisia työkaluja kohdentaakseen ohjelmansa sopivaan kurssiprofiiliin. Työnantajat ja oppilaitoksesta valmistuneet voivat rekisteröityä osallistuakseen yhteistyönä tehtäviin parannuksiin. Ohjelmien arvioinnit - ja kurssiprofiilit - ovat avoinna asianosaisten ja asiantuntijoiden palautteelle. Kohde on liikkuva. Tämän suoran palautteen ansiosta ylläpidetään maksimaalinen joustavuus, jotta tarpeelliset muutokset voidaan käynnistää nopeasti. 19

20 e-leadership Läpinäkyvyyttä tunnustamisen kautta Yksittäisten koulutustarjousten läpinäkyvyyden varmistamiseksi korkeakoulut ja kauppaopistot voivat rekisteröityä ja esittää arvion ohjelmistaan kurssiprofiilin valossa. Jokainen osio yksittäisten ohjelmien kohdennuksesta johonkin profiiliin voidaan todeta täysin tai osittain vaatimusten mukaiseksi. Tämä tuo läpinäkyvyyttä ja muodostaa vahvan kehyksen koulutustarjousten vertailukelpoisuudelle. Lähestyminen laadun arviointiin Laatutunnuksen käyttöönotossa hakemusperusteen tai mittastandardin pitää olla selkeä. Ohjelmille, jotka ovat tunnustetun e-leadership kurssistandardin mukaisia, hakemusperuste on helppo hyväksyä. Prototyyppiesitys itsearviointityökalusta 20

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

04 Henkilöstökoulutuksen

04 Henkilöstökoulutuksen Ammatillisessa koulutuksessa on laadunvarmistuksen viitekehyksistä tullut viime aikoina tärkeä osa laadunhallinnan kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat myös oppia laadunhallinnassa

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kenen digikärjet? Mika Helenius. 24.11.2015 Helsinki

Kenen digikärjet? Mika Helenius. 24.11.2015 Helsinki Kenen digikärjet? Mika Helenius 24.11.2015 Helsinki Esittely: Mika Helenius (DI) Tutkija, ohjelmajohtaja, johdon neuvonantaja, ja hallitus ammattilainen http://www.linkedin.com/in/mikahelenius 2009 Aalto

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.5.2009 Carita Blomqvist, yksikön päällikkö Tutkintojen tunnustaminen

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa Opetusneuvos Tarja Riihimäki 1 Euroopan unionin strategia 2020 EU2020-strategian ydin muodostuu kolmesta prioriteetista: Älykäs kasvu osaamiseen ja

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

FINBIM: Koulutustarvekartoitus

FINBIM: Koulutustarvekartoitus Oppilaitokset vaikuttavat suoraan alan uusiin osaajiin. Laadukas opetus edellyttää myös sitä, että opettajat perehtyvät alan toimijoiden tarjontaan ja ratkaisuihin. (lainaus kartoituksen kommenteista)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari?

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari? TUTKINTOJEN VIITEKEHYS Tunnustetaanko osaaminen seminaari? Birgitta Vuorinen Helsinki, 3.12.2007 MIKSI TUTKINTOJEN VIITEKEHYKSIÄ? Eurooppalaisessa yhteistyössä tehtyjen viitekehysten tavoitteena on tehdä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. lokakuuta 2016 (OR. en) 13413/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita

Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Ville Saksi Toimitusjohtaja VR Track Oy VR Track Oy on infra-alan suurimpia rakennusliikkeitä. Olemme Suomen suurin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Smart Tampere

Smart Tampere Smart Tampere 06.04.2017 SRV/Studio Libeskind Kestävän kehityksen älykaupunki Älykkään, kestävän kehityksen kaupungin tavoite on parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua, kaupungin palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! Aika: Maanantai 10.12.2012 kello 10.00 15.00 Paikka: Koulutuskeskus Sedu (kabinetti), Törnäväntie 24, Seinäjoki Reija Lepola Johtaja, Koulutuskeskus Sedu reija.lepola@sedu.fi

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot