e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu"

Transkriptio

1 e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen

2 e-leadership

3 Vastuuvapauslauseke Ei Euroopan komissio eikä yksikään henkilö, joka toimii komission toimeksiannosta, ole vastuussa seuraavien tietojen mahdollisesta käytöstä. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Euroopan komission näkemyksiä. Mikään tässä esitteessä ei viittaa tai ilmaise minkäänlaista takuuta. Tuloksia tulee käyttää vain suuntaviivoina osana kokonaisstrategiaa. Euroopan komissio, Kopiointi on sallittua, kunhan lähde ilmoitetaan. Painopaikka Tämän esitteen on valmistanut empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh, toimeksiantajanaan Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto. Se on Euroopan e-leadership aloitteen julkaisu palvelusopimuksen European Guidelines and Quality Labels for new Curricula Fostering e-leadership Skills mukaisesti (www.eskills-guide.eu). Toimittajat Toimittajat Simon Robinson, Werner B. Korte, Tobias Hüsing, empirica GmbH Muotoilu & sommittelu: Painettu Saksassa 03

4 04 e-leadership

5 Esipuhe Jos Eurooppa aikoo olla kilpailu- ja kasvukykyinen ja luoda työpaikkoja, sen täytyy kiinnittää huomiota nykyiseen vakavaan pulaan ihmisistä, jotka kykenevät johtamaan tieto- ja viestintäteknologioiden (TVT) hyödyntämiseen tarvittavaa innovaatiota. Työpaikkoja luova taloudellinen kasvu edellyttää, että innovaatiomahdollisuudet tunnistetaan ja hyödynnetään tehokkaasti. Tämä taas vaatii hyviä e-leadership-taitoja. Juuri näillä taidoilla voidaan johtaa henkilöstö suunnittelemaan liiketoimintamalleja ja hyödyntämään innovaatiomahdollisuuksia, käyttämään TVT:tä tehokkaasti hyväksi, ja synnyttämään arvoa organisaatioilleen. EU:n e-osaamisen strategia on keskeinen osa pyrkimystä vahvistaa työvoiman kilpailukykyä, tuottavuutta ja työllistettävyyttä kiinnittämällä huomiota e-taitojen tarpeeseen Euroopan teollisuudessa. Se auttaa parantamaan kehysedellytyksiä innovaatiolle ja kasvulle ja uusille digitaalityöpaikoille. Ja se varmistaa, että Euroopan työvoiman tietämys, taidot, kelpoisuudet ja luovuus täyttävät maailman korkeimmatkin vaatimukset ja että näitä valmiuksia jatkuvasti päivitetään tehokkaalla elämänikäisellä oppimisella. Vuonna 2013 Euroopan komissio pani alulle "Suuren digitaalityöpaikkojen koalition" tehostaakseen ja nopeuttaakseen pyrkimystään digiosaamisvajauksen täyttämiseen. Osana e-osaamisen strategiaa, e-leadership-taitojen kehittäminen on hyötynyt komission käynnistämästä e-leadership aloitteesta. Tärkeimmät asianosaiset ovat ottaneet hyvin myönteisesti vastaan tämän uuden aloitteen. Se käynnistyi alun perin vuonna 2013 keskittyen suuriin yrityksiin ja sitä laajennettiin vuonna 2013 sisältämään myös pienet ja keskisuuret yritykset, gaselliyritykset ja toimintansa aloittavat yritykset. Tulevina vuosina sitä jatketaan ja laajennetaan. Tähän mennessä on saatu hyvin kiinnostavia ja lupaavia tuloksia ja lukuisat asianosaiset kehottavat Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tukeaan e-leadership-taitojen kehittämiselle. Erityisesti Euroopan digitaaliyrittäjyyden poliittisen foorumin raportti Euroopan teollisuuden ja yritysten digitaalisesta muutoksesta (on the digital transformation of European industry and enterprises), maaliskuu 2015, suosittelee painottamaan digitaalisen johtajuuden tärkeyttä ja julistaa, että e-leadershipin osaamissisältöä pitää kehittää ja sisällyttää kaikkiin yleisiin, yritysjohtajille ja ylemmille julkisille virkamiehille tarkoitettuihin liikkeenjohdon koulutusohjelmiin. Digitaaliajalla tarvitaan e-leadership-taitojen tarjonnan lisäämiseksi kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikille yrityksille yhteinen Euroopan laajuinen ohjelma. Tästä vallitsee vahva yksimielisyys. Michel Catinat Yksikön päällikkö Keskeiset mahdollistavat teknologiat ja digitaalitalous Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto Euroopan komissio 05

6 e-leadership e-leadership-taitojen haaste Eurooppa tarvitsee e-leadership-taitoja innovaatioon ja kasvuun Riittävän kasvun ja laadukkaiden työpaikkojen turvaamiseen pyrkivää Eurooppaa on kohdannut merkittävä vajaus e-johtajista, ihmisistä jotka kykenevät johtamaan menestyksekästä innovaatiotyötä ja hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologioiden (TVT) edistysaskeleita. Työpaikkoja luova taloudellinen kasvu on riippuvainen siitä, että innovaatiomahdollisuudet havaitaan ja hyödynnetään tehokkaasti, ja tämä taas vaatii hyviä e-leadership-taitoja. Näillä taidoilla varustetut ihmiset pystyvät johtamaan henkilöstön tunnistamaan ja suunnittelemaan liiketoimintamalleja ja hyödyntämään oleellisia innovaatiomahdollisuuksia, käyttämään TVT:tä tehokkaasti hyväksi, ja synnyttämään arvoa organisaatioilleen. Euroopan komission aloitteet Euroopan komissio on jo reagoinut eurooppalaisten asianosaisten julkituomiin laaja-alaisiin puutteisiin tämänhetkisessä e-taitojen, TVT-liitännäisten taitojen saatavuudessa. Se on käynnistänyt aloitteita, jotka edistävät Euroopassa e-taitoja ja TVT-työntekijöiden lisääntyvää ammattilaistumista. Huomio on edennyt alkaen e-taitojen kysynnän ja tarjonnan välisen kuilun umpeenkuromisesta ja keskittyy nyt e-leadership osaamisvajaukseen. e-leadership-taidot e-leadership-taitoihin kuuluvat tietämys ja valmiudet TVT-liitännäisen innovaatiotyön alullepanoon ja ohjaamiseen kaikilla yritystoiminnan tasoilla toimintansa aloittavista yrityksistä suurimpiin yhtymiin, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kaikkialla Euroopan teollisuudessa on kasvava tarve korkealaatuisesta e-leadership osaamisesta, joka pystyy hyödyntämään ja organisoimaan TVT-innovaatiota liiketoiminnallisen arvon tuottamiseksi. Tutkimukset vahvistavat, että puute näistä johtamistaidoista on merkittävä kaikkialla Euroopassa. TVT-työvoiman kehitys Euroopassa vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2011 ja ennuste vuodelle 2015 Liikkeenjohto arkkitehtuuri ja analyysi 29,2 % 33,8% TVT-ydinalueen työntekijät - ammattilaistaso 4,3% 7,9% muut TVT-työntekijät - ammattilaistaso -21,2% TVT-ydinalueen työntekijät - Liitännäistehtävät/teknikkotaso 5,9% 9,9% muut TVT-työntekijät - Liitännäistehtävät/teknikkotaso -27,1% 2013 / 2011 Yhteensä 0,3% 3,1% ennuste 2015 /

7 Toimenpiteitä, joihin ollaan ryhtymässä e-leadership-taitojen vajauksen korjaaminen vaatii Euroopan koulutusjärjestelmissä parannuksia, joita aikaansaavat paremmat menetelmät tuottaa koulutustarjouksia, jotka täyttävät asianosaisten tarpeet, uusien kurssisuunnitelmien ja -sisältöjen käyttöönoton rohkaisu, parannettu tiedonvälitys e-leadership-taitojen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Uusia taitoja uutta teknologiaa varten Jatkuva innovaatio TVT-sovelluksissa luo eurooppalaisille yrityksille tilaisuuksia kilpailukykyyn ja kasvuun, mutta myös haastaa Euroopan tuottamaan ymmärryksen ja taidot, jotka mahdollistavat tilaisuuksiin tarttumisen. TVT-innovaation uusi aalto - johon liittyvät sosiaalisten, langattomien ja pilviteknologioiden yhteensulautuminen, suuret tietokokonaisuudet (big data) ja uudet analytiikat arvon luomiseksi - sisältää monia kehityssuuntia, joiden odotetaan vaikuttavan e-leadership osaamisen kysyntään ensi vuosikymmenellä. Tunnistamillamme kehityssuunnilla on suuri potentiaali häiriöiden aiheuttamiseen - nopeasti edistyvät teknologiat, joilla on laaja vaikutus ja huomattava arvo. Nämä tulevat dramaattisesti muuttamaan markkinatasapainoa ja vaikuttavat syvällisesti osaamisen kysyntään ja tarjontaan. Käyttötehtäviin liittyvät TVT-taidot tulevat olemaan vähemmän kysyttyjä, mutta uusien digitaalipalveluiden erikoistuneiden suunnittelu- ja sijoittelutaitojen tarve kasvaa. e-leadership-taitoja tarvitaan tunnistamaan ja hyödyntämään näitä uusia tilaisuuksia liiketoiminnan kasvuun. Teknologian suuntauksia Liikkuvuus: Langattomien laitteiden ja teknologioiden nopea markkinoille tunkeutuminen ja niiden tarjoamat langattomat liiketoimintaratkaisut. Pilviteknologia: Muutoksia aiheuttava IT-ohjelmistojen ja palveluiden toimitustapa, joka perustuu joustaviin ja on-demand-pohjaisiin liiketoimintamalleihin. Big data analytiikat: uudet teknologiat ja arkkitehtuurit, jotka erottavat arvoa tehokkaasti suurista monenlaista tietoa sisältävistä kokonaisuuksista käyttämällä suurinopeuksista automaattista tiedonkeruuta, tiedon löytämistä ja/tai analysointia. Sosiaalisen median teknologiat: yritysten sisällä ja niiden ulkopuolella, käyttävät sosiaalisen markkinoinnin tekniikoita ja helpottavat yhteistyötä ja tietämyksen jakamista. Esineiden internet: Dynaaminen maailmanlaajuinen verkosto-infrastruktuuri, jolla on kykyä konfiguroida itse itseään, perustuen standardeihin ja yhteentoimiviin yhteyskäytäntöihin, joissa fysikaalisilla ja virtuaalisilla "esineillä" on henkilöllisyydet, fyysiset ominaisuudet ja virtuaaliset persoonallisuudet, ja ne käyttävät älykkäitä liittymiä ja ovat saumattomasti yhdistettyinä tietoverkkoon. Turvalliset järjestelmät: Eurooppalaiset organisaatiot ovat yhä riippuvaisempia TVT-järjestelmistä ja toisiinsa kytkettyjen ympäristöjen monimutkaisuus kasvaa. Siksi IT-järjestelmien turvallisuuden takaamiseen tarkoitetuilla ohjelmistoilla ja työkaluilla on suuri kysyntä ja levitys kaikilla tasoilla. Mikroelektroniikka ja rinnakkaiset järjestelmät: Moniytimellisten tekniikoiden kasvava levinneisyys on mullistamassa puolijohdeteollisuutta ja vaikuttamassa dynamiikkaan kaikilla mikroprosessorien loppukäyttömarkkinoilla. Siirtyminen rinnakkaisuuteen asettaa haasteita ohjelmistokehitykselle ja vaatii ohjelmistosuunnittelun ja -kehityksen työkalujen, järjestelmien ja menetelmien muuttamista. Yhteensulautuminen: Yksittäisten kehityssuuntausten vaikutusten lisäksi näiden teknologioiden yhteensulautumisella on kumulatiivinen vaikutus markkinarakenteeseen; niiden hyödyntäminen toistensa yhteydessä asettaa vielä korkeampia vaatimuksia e-leadership osaamiselle. 07

8 e-leadership e-leadership ennuste Vuonna 2013 toteutettu yritystutkimus tunnisti ja laski yrityksiä, jotka toteuttivat menestyksellisesti innovatiivisia IT-projekteja ja selvitti kuinka monet IT-osastojen ja niiden ulkopuoliset työntekijät alullepanivat ja johtivat näitä projekteja. Tällä perusteella Euroopan e-johtajien työvoimatarpeen EU28-alueella arvioidaan olevan arvojen (IT-riippuvaisia innovatiivisia projekteja menestyksellisesti ehdottavien henkilöiden lukumäärä) ja (sellaisia projekteja johtavat). noin 40 % e-johtajista on sijoittunut IT-osastoille ja 60 % niiden ulkopuolelle. Kaikista e-johtajista % on sijoittunut pk-yrityksiin. korkeimman ammattitaidon TVT-tehtäviin, joille sellaisia arvioita on olemassa. IDC ja empirica ovat ennustaneet korkean taitotason TVT-ammattien työvoimakysynnän nousevan vuosittain keskimäärin 4,6% vuoteen Näyttää perustellulta olettaa, että e-leadership-taitojen kysyntä on läheisesti kytkeytynyt korkeimman taitotason TVT-työpaikkoihin. Kysynnän vuonna 2015 arvioidaan olevan välillä Käyttäen 4,6 & kasvuvauhtia kysyntä vuonna 2020 on e-leadership-taitojen työkysynnän ennuste EU28 alueelle vuosina e-johtajat: Työpaikat ja kysyntäpotentiaali Alaraja Yläraja Kun vuoden 2013 tarve on määritetty, ennusteiden e-leadership-taitojen kysynnästä täytyy perustua arvioituihin kasvulukuihin, koska markkinatietoa vapaista e-johtajapaikoista tai tulevaisuuden pestauksesta on niukasti. Me käytämme vertailua Talouskasvu huomioonottaen (uudet työpaikat) kysynnän ja vaihtuvuuden korvaamisen (johtuen eläköitymisestä jne.) täytynee siis olla välillä e-johtajaa lisää vuoteen 2020 mennessä, eli välillä vuotta kohden. 08

9 Eurooppa tarvitsee tuhansia uusia e-johtajia joka vuosi Euroopan e-johtajien nykyisen määrän on äskettäin arvioitu olevan välillä henkilöä. Kun IDC ja empirica arvioivat keskimääräiseksi vuosikasvuksi 4,6% vuoteen 2020, nykymäärän arvio osoittaa kysyntäpotentiaalia e-johtajalle vuonna 2020, käytettäessä vain varovaisia ennusteita. Kansalliset kirjeenvaihtajat kaikissa jäsenvaltioissa toimeenpanivat alkuvuonna 2013 järjestelmällisen tarjolla olevien e-leadership koulutusohjelmien etsinnän. Tulokset osoittavat, että Euroopassa on ollut voimakas kasvukausi poikkiammatillisissa ohjelmissa maisteritasolla - yhdistäen liiketaloustieteen ja IT:n, mutta vain alan uusille tulokkaille. Työtä on tehtävänä! Euroopan korkeakoulu- ja käytännön tason e-leadership opetuksen maisema vuonna 2013 Yhdistelmä ohjelmat 1091 Ammatillisesti suuntautuneet 494 ohjelmat mahdollisille työnhakijoille 47 Ohjelmat työnhakijoille 21 Programmes (a) jatkokoulutustasolla yhdistäen TVT + liiketoiminta... ja (b) suunnatut niille, joilla on ammatillista kokemusta, ei täyspäiväisesti paikalla... ja suunnatut ylemmälle liikkeenjohdolle, hyvin korkealla teknisellä tasolla... ja pääsy edellyttää huomattavaa kokemusta liiketoiminnasta + jatko-opiskelijalta kutsumusta: uudistaa liiketoimintaa Näiden arvioiden mukaan Eurooppa tarvitsee vähintään e-johtajaa lisää vuoteen 2020 mennessä, mukaan lukien vaihtuvuuden korvaaminen, eli Tämä on suuri haaste nykyiselle koulutuksen ekosysteemille. Ohjelmista on puutetta Euroopasta löytyi vain 21 ohjelmaa, jotka antavat e-leadership koulutusta siinä mielessä kuin asianosaiset sen määrittelivät - antaen valmiuden johtaa kokeneita johtotason työntekijöitä liiketoiminnan uudistuksessa. e-leadership-taitojen haaste Kaikkialla Euroopassa on kasvava tarve nopeuttaa innovaatiota, joka vahvistaa kilpailukykyä, edistää talouskasvua ja luo työpaikkoja. Tärkeä tekijä uuden luomisessa on johdon vahvuus, erityisesti kyky hyödyntää uusia TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia. Mutta e-leadership-taitojen tarjonta on paljon kysyntää pienempi ja tarvitaan koordinoituja toimenpiteitä. 09

10 e-leadership Tarpeisiin vastaaminen Tavoite ja lähestymistapa e-leadership aloitteen käynnisti Euroopan komissio, aluksi pääpaino oli suurten yritysten e-leadership-taitojen tarpeissa. Tavoitteena on kehittää, esitellä ja levittää eurooppalaisia suuntaviivoja ja laatutunnuksia uusille opetussuunnitelmille, jotka edistävät e-leadership-taitoja. Suuntaviivat kehitettiin käyttäen tutkimustuloksia, asianosaisten palautteita ja parhaiden käytäntöjen analysointia yhteistyössä kansainvälisen tason kaupallisen alan oppilaitosten kanssa. Näitä suuntaviivoja on käytetty kaikkialla Euroopassa. Ne ovat saaneet laajan hyväksynnän ja osoittautuneet asianosaisille hyödyllisiksi. Freddy Van den Wyngaert VP, CIO, AGFA ICS Agfa on toteuttanut suuren ja hyvin onnistuneen liiketoimintansa muutoksen ja jatkaa tätä menestystä päättäväisesti varmistamalla, että toimihenkilöt tuovat mukanaan parasta e-leadership osaamista. Tavoitteenmääritysten parannukset Merkittäviä parannuksia syntyy ottamalla enenevästi käyttöön parhaita käytäntöjä huomioiden markkinoiden tarpeet, sisältöjen läpinäkyvyys ja laatutunnuksen myöntäminen. Painopisteessä ovat e-leadership-taidot henkilöille, jotka ovat yrityksissä vaikutusvaltaisissa asemissa ja voivat mobilisoida merkittäviä henkilöstö- ja muita voimavaroja. Sellaiset johtohenkilöt, mukaan lukien IT-osastojen johtaja (CIO) ja muut päällikkötason (c-taso) toimihenkilöt, ohjaavat yrityksen ylempien portaiden henkilöstöä ja ovat suoraan vastuussa liiketoiminnasta, innovaatiosta ja kilpailukyvystä. Innovaatiotyön johtaminen suuressa yrityksessä e-leadership aloitteen ensimmäinen vaihe keskittyy suurten yritysten ylimpien päättäjien tarvitsemiin johtamistaitoihin. Nämä johtajat hoitavat salkkuja, joihin sisältyy sekä hyvin määriteltyjä että kehittymässä olevia innovaatiomahdollisuuksia. Innovaation tavoittelussaan heidän on palkattava hyvin pätevää henkilöstöä, joista monet tarvitsevat tukea saadakseen vaaditun erinomaisen ymmärryksen TVT:stä ja sen potentiaalisesta arvosta. Małgorzata Ryniak VOLVO, Information Technology Volvo investoi meidän IT-väkeemme niin, että he tulevat kykeneviksi johtamaan meidän puolestamme. Komission vireille panema e-leadership koulutuksen tarjonnan korkeampi laatu ja yhtenäisyys Euroopassa vetoaa meihin hyvin paljon. Erityisiin taitoihin lukeutuu kyky nopeasti ja järjestelmällisesti arvioida liiketoimintatilanteita samalla rohkaisten uusien liiketoimintamallien suunnittelun ja innovaatiomahdollisuuksien hyödyntämisen vaatimaa luovuutta. Euroopan komission toimet e-leadership-taidon vajauksen täyttämiseksi Osana komission e-leadership aloitetta on kehitetty suuntaviivoja kursseille, jotka tuottavat e-leadership osaamista yritysten käyttöön. Tämä lähestymistapa auttaa luonnehtimaan yritysten päätöksenteossa tarvittavat e-leadership-taidot ja määrittelemään oppisisällöt, jotka soveltuvat keskeisissä asemissa oleville, päällikkötasolle (C-taso) asti. Kehitteillä on kurssiprofiileja, jotka määrittelevät korkeakoulujen ja käytännön tason koulutuslaitosten tarjoamaan e-leadership koulutukseen kuuluvan tavoitesisällön ja oppimiskokemukset. Laatu voidaan helposti ylläpitää, jos tarvepuolen ymmärrys taitovaatimuksista työpaikalla kulkee palautteena koulutuksen tarjoajille. Palaute entisiltä opiskelijoilta auttaa ylläpitämään esitystavan ja sisältöjen kiinnostavuutta ja tarjoaa lisätietoa johtajuuden kehittyvistä vaatimuksista työelämässä. 10

11 Cristina Alvarez CIO Telefonica Spain Komission aloite e-leadership kelpoisuuksien tarjonnan parantamisesta kiinnostaa meitä hyvin paljon; odotamme hyötyvämme merkittävästi ohjelmista, jotka tuottavat näitä kelpoisuuksia. Suuntaviivojen käyttöönotto luo läpinäkyvyyttä yrityksille, jotka etsivät e-johtajia, ja ammattilaisille, jotka haluavat lisäkoulutusta tavoitellen lisävastuuta ja menestystä liiketoiminnan uudistamisessa. Uudenaikaisten koulutustarjousten kehittämistä ja parantamista on rohkaistu. Sellaisten tarjousten, jotka voivat lisätä kokeneiden ja erittäin pätevien johtajien tarjontaa TVT-perusteiseen innovaatiotyöhön yksityisellä ja julkisella sektorilla. Jeanne Bracken Toimitusjohtaja & kustantaja, LID Editorial Spain Yksi avain on joustavat ja yhteistoiminnalliset oppimisformaatit. Olkaamme realisteja, tuskin tulemme luomaan innovatiivisia johtajia perinteisillä menetelmillä. Online koulutusmahdollisuus - MOOC koulutusta e-leadership osaamiseen Pascal Buffard Puheenjohtaja, CIGREF ja puheenjohtaja, AXA Technology Services CIGREF näkee "e-leadership-taitojen" teeman olevan johtajille top 10 haaste vuoteen 2020 mennessä. Digitaalinen muutosjohtaminen merkitsee ensimmäiseksi kykyä kehittää kaikkien asianosaisten kanssa digitaalisidonnainen strateginen visio. CIGREF rohkaisee kaikkia talouden toimijoita eurooppalaisen e-leadershiptaitojen edistämiseen liittyvien toimien tehostamiseen. Yhteistyössä eri eurooppalaisten yliopistojen ja kaupallisen alan oppilaitosten kanssa tehdyt kokeilut osoittivat käytännössä miten kurssiprofiilit yhdessä laatukriteerien kanssa voivat auttaa arvioimaan korkeakoulujen ja kauppaopistojen tarjoamia opinto-ohjelmia. Uudet opetusmenetelmät voivat auttaa lisäämään e-leadership-taitojen tarjontaa pitäen samalla opinto-ohjelmat hinnaltaan edullisina, ja online-kurssien tarjonta on houkutteleva vaihtoehto. Tähänastisista Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehdyistä investoinneista "massiivisiin avoimiin online-kursseihin" (MOOC) saadut tulokset e-leadership alueilla eivät kuitenkaan ole vielä täysin nähtävissä. Useimmilla korkeakouluilla on tarjolla maisteritason opinto-ohjelma TVT:ssä ja hallinnossa, mutta jopa USA:ssa näitä opetetaan perinteiseen tapaan, paikan päällä. MOOC-ohjelmat tarjoavat tällä hetkellä suhteellisen perustasoisia kursseja, tyypillisesti oppimistavoitteilla, jotka ovat pysyneet samoina jo vuosia - mikä ei ole ominaista TVTaloille. TVT:n ja kaupallisen koulutuksen yhdistäviä online-opetusohjelmia on yhä hyvin vähän. Useimmat tarjotut ovat erillisiä, lyhyitä, alle tunnin kestäviä "pikaratkaisupillereitä". Näitä ei ole yhdistetty eivätkä ne tuo opintopisteitä suuremmissa ohjelmissa. 11

12 e-leadership Perusta Parhaat käytännöt e-leadership koulutuksessa e-leadership opinto-ohjelmien suuntaviivat on kehitetty Euroopassa ja maailmassa olemassa olevien parhaiden käytäntöjen pohjalta. Keskeinen lähtökohta oli erinomainen käytännön koulutuksen EuroCIO ohjelma. Modulaaristen ohjelmien hierarkia antaa ammatillisia ja johtamispätevyyksiä Tässä lähestymistavassa opinto-ohjelmien kehittäminen on tulosta palkita elinikäinen oppiminen, lisäten niiden osaamista, jotka ovat jo kokeneita ja työllistettyjä, erityisesti yritysarkkitehtuurin, strategian ja innovaation alueilla; varmistaa, että tarjolla olevat ohjelmat perustuvat vakaisiin mutta joustaviin kursseihin, jotka ovat tasapuolisia kaupallisten toimijoiden suhteen; rohkaista oppilaitoksia sekä yritys- ja julkista sektoria olla säännöllisessä yhteydessä ja keskittyä toisiaan täydentäviin ominaisuuksiinsa eroavuuksien sijasta; sallia oppilaitosten varmistaa kurssilähestymisen merkityksellisyys ja pysyvyys; Parhaat käytännöt e-leadership koulutuksessa EuroCIO:n mukaan MBA yrityksen tiedonhallinnassa EuroCIO Executive MBA viestinnässä ja tiedonhallinnassa ammatilliset ohjelmat Modulaarit kurssit EuroCIO ammatillinen Ohjelma aiheesta IT-hallinto EuroCIO ammatillinen Ohjelma aiheesta IT-strategia Mgmt ammatillinen Ohjelma aiheesta Liiketoiminta & Yritys Arkkitehtuuri EuroCIO ammatillinen Ohjelma aiheesta kysyntä Mgmt Teollisuuden edustajien ja kaupallisen alan oppilaitosten komitean neuvotteluista. Eri ohjelmilla on omat komiteansa. Uusia tekniikoita on käytetty tämän ohjelman laajentamiseksi tuottamaan Euroopan tarvitsemat määrät koulutettuja. INSEAD suuntaviivat opinto-ohjelmille e-leadership aloite pohjaa INSEAD tutkimuksen "European e-competence Curricula Development Guidelines johtopäätöksiin, jotka koskevat toimintalinjaa ja oppilaitosten suuntaviivoja e-osaamisen koko alueella. Politiikan suuntaviivojen tulee: rohkaista teollisuutta tukemaan henkilökohtaista kehitystä ja tarjoamaan kannusteita elinikäiseen oppimiseen esim. sisällyttämällä se suoritusarviointiin. Oppilaitosten suuntaviivat menestykselliselle kurssisuunnittelulle suosittelevat: (1) synnyttämään kiinnostusta potentiaalisten opiskelijoiden keskuudessa; (2) varmistamaan koulutuksen merkityksellisyys teollisuudelle ja potentiaalisille työnantajille; (3) suunnittelemaan kurssit joukkona moduuleja, tehden helpoksi yhdistellä niitä muihin kursseihin ja edistämään monitieteellisiä lähentymisiä; (4) ennakoida valmistuneiden tarve pitää tietämyksensä ajan tasalla; (5) valvoa kurssien suunnittelua ja opetuksen toteutusta Jatkuvan kehittämisen prosessi 12

13 Valittu lähestymistapa e-leadership-taitojen tarjonnan lisäämiseen ottaa täysin huomioon nämä suuntaviivat. e-leadership aloite kohottaa INSEAD ajatukset uusien, e-leadership-taitoja tarjoavien kurssien salkuksi, upotettuna kestävään ja kehittyvään laadunvarmistuskehykseen. Tämä kehys varmistaa kurssisisältöjen ja kehityksen jatkuvan yhteensopivuuden johtajuuden vaatimuksiin kaikilla talouden sektoreilla ja kaikenkokoisissa organisaatioissa. Euroopan tietotekniikan osaamisen viitekehys Moniosaamista edellyttävä käsitys e-leadershipistä ja sen merkitys tulevalle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle Euroopan taloudessa on laajalti todettu oikeaksi alan asianosaisten piirissä. Opintokurssien profiilit ovat vastaus asianosaisten vaatimukseen, että kurssien suuntaviivojen tulee synnyttää parannettu läpinäkyvyys niiden liitännöistä Tietotekniikan osaamisen viitekehykseen. Jokainen kurssiprofiili sijoitetaan Euroopan tietotekniikan osaamisen viitekehykseen, jolloin selviää mitkä e-cf:n pätevyyksistä lisääntyvät profiilin mukaisilla ohjelmilla. Suuntaviivat uusille opintokursseille e-leadership-taitojen tarjonnan lisääminen e-leadership-taitojen tarjonnan lisääminen vaatii mekanismeja, jotka tarttuvat tarjottujen ohjelmien sisältöjä koskevaan läpinäkyvyyden puutteeseen. Ohjelmia ei ole helppo vertailla, joten luottamus tarjouksiin on rajallista. Luotetun lähteen antama hyväksyntä on hyväksi todettu mekanismi synnyttää luottamusta, käynnistää toimintaa ja nopeuttaa e-leadership-taitojen käyttööntuloa. E-taitojen kehittämisen ekosysteemin virkistäminen Lähestymisen laajentaminen vaatii selkeää analyysiä kohteista ja prosesseista, joissa parannuksia läpinäkyvyyteen ja vertailukelpoisuuteen voidaan tarjota. Se vaatii myös selkeän määrittelyn siitä miten yhdenmukaisuus innovaatiojohtajuuden vaatimuksiin suuren yrityksen työpaikalla voidaan taata, ja kuinka selviä viestejä voidaan antaa, että jokin koulutustarjous ei täytä vaatimuksia. e-leadership-taitojen kehittämisen ekosysteemi tarjoaa soveltuvan analyysikehyksen. Yhteenveto läpinäkyvyyden, vertailukelpoisuuden ja luottamuksen rooleista tukemassa ohjelmien tunnustamista Synnytä läpinäkyvyyttä Synnytä vertailukelpoisuutta Synnytä luottamusta Järjestä tunnustaminen Lisää koulutustarjontaa; nopeuta e-leadership-taidot 13

14 e-leadership Prof. Dr. John Board Dekaani, Henley Business School Henley, vahvoina tutkimus- ja opetusperinteineen on suoraan edistänyt e-leadership aloitetta sopeuttamalla keskeisiä ohjelmia täyttämään e-leadership kurssiprofiilien vaatimukset. Suuntaviivojen ja laatutunnusten keskiössä on e-leadership kurssiprofiilien salkku. Tätä ympäröivät laadunarviointi ja vuorovaikutus asianosaisten kanssa, johon kuuluvat tehokkaat palautekanavat. profiilit tuovat ekosysteemin Eduardo Vendrell Puheenjohtaja, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática ja professori, Universitat Politècnica de València asianosaisille koulutustarjousten läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta. Korkeakouluille ja kauppaopistoille tarjoutuu keinot sovittaa ohjelmiensa oppimistulokset pätevien toimihenkilöiden tarpeeseen yrityksissä tavalla, joka on läpinäkyvä työnantajille ja tuleville e-johtajille. e-leadership kurssiprofiili e-leadership kurssiprofiilit, jotka ovat avain uusien kurssien kehittämiseen, laaditaan yliopistojen ja teollisuuden edustajien työryhmässä, jota opetustaidon asiantuntijat tukevat. Profiilit tarjoavat ohjelmien vertailukelpoisuutta - tuoden läpinäkyvyyttä e-osaamisen ekosysteemiin. Ne kuvaavat ja tuovat esiin eri e-leadership-taitojen yhdelmien tarvetta, ja auttavat opetusohjelmia pysymään ajanmukaisina muuttuvassa ympäristössä. Profiilit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja niiden ylläpito ja käyttö sujuu vähillä resursseilla - tämä sopii taloudelliseen ilmastoon. Nykypäivän ratkaisujen on oltava kevyitä käsitellä! Tehtävässäni Espanjan informatiikan tutkinto-opetuksen dekaanien neuvoston (CODDII) puheenjohtajana olen sitoutunut e-osaamisen ja e-leadership aloitteisiin, joita Euroopan komissio tukee. e-leadership-taitojen kehityksen ekosysteemi TARJOAVA JÄRJESTELMÄ SUUNTAVIIVAT ja LAATUTUNNUKSET HYÖDYNTÄVÄ JÄRJESTELMÄ Korkeakoulujen & Käytännön koulutuksen oppilaitosten ohjelmat Asianosaisten vuorovaikutus Palautekanavat Salkku kurssiprofiileja Laadun kriteerit ja arviointi Yritykset - jotka etsivät johtajia TVT:tä hyödyntäville innovaatioohjelmille 14

15 Silvia Leal Akateeminen johtaja, IE Business School IE Business School oli yksi ensimmäisistä Euroopassa soveltamaan e-leadership koulutuksen suuntaviivoja korkeakoulutason kursseihinsa, ja me suosittelemme vahvasti myös muita yliopistoja ja kauppaopistoja käyttämään e-leadership kurssiprofiilien lähestymistapaa. Adam Dzidowski University of Technology Wroclaw, Tietokonetieteen ja hallinnon tiedekunta, Wroclaw University of Technology Prof. Dr. Renaud Cornu Emieux Johtaja, l Ecole de Management des Systèmes d Information de Grenoble, Chair Orange GEM «Digital Natives» Tulevana vuonna oppituoli "digitaaliset alkuasukkaat", Orange-Grenoble Ecole de Management ja EMSI tulevat johtamaan e-leadership moduulien ja sertifikaattien kehittämistä Grenoble Ecole de Management (GEM) yliopiston pääopintolinjan opiskelijoille. Nämä moduulit ja sertifikaatit on tarkoitettu opiskelijoille ja työskenteleville ammattilaisille. e-leadership aketin tärkein osa on sen refleksiivinen potentiaali, ja kuinka sitä voidaan käyttää asettamaan oikeat kysymykset olemassa olevista ohjelmista. e-leadership kurssiprofiilin osat Nimi Tarkoitus Esimerkkirooleja Mielekäs nimi kurssin profiilille Lyhyt kuvaus merkityksestä ja tarpeesta Esitys tyypillisistä rooleista työympäristöissä Ydinsisältö Pääaiheet, jotka liittyvät tähän profiilityyppiin Oppimisen tulokset Tietämys, taidot ja pätevyydet Pätevyydet Sijoitettuina e-osaamisen viitekehykseen 15

16 e-leadership Esimerkki e-leadership kurssiprofiilista: Yritysarkkitehtuuri e-leadership kurssiprofiili Nimi Perustelu Osallistujaprofiili Ydinsisältö oppiminen Kokemus Esimerkkikohde Roolit Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuuri Markkinakysyntä Yhtiöiden, erityisesti niiden, joilla on kansainvälistä toimintaa, täytyy kiinnittää huomiota asioiden monimutkaisuuteen, sillä se kasvattaa riskejä ja kustannuksia, ja reagoida nopeasti muutoksiin markkinoilla. Liiketoiminnan suunnittelu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vaatii osaamista sekä liiketoiminta- että TVT-arkkitehtuurissa. Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuurin kurssi käsittelee näitä haasteita ja pyrkii kasvattamaan kokeneiden ammattilaisten kykyä yhteistyöhön keskeisten asianosaisten kanssa strategian, arkkitehtuurin, muutoksen ja arvon yhdistämisessä. Painopiste on sekä ammatillisen pätevyyden kehittämisessä että käyttäytymisen taitojen lisäämisessä. Tähän profiiliin perustuvat ohjelmat yleensä tarvitsevat osallistujia, joilla on jo käytännön kokemusta tehtävistä IT:n mahdollistamassa liiketoiminnan uudistamisessa. Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuurin elinkaari liiketoiminnan strategian ja toteutuksen mahdollistajana, kytkettynä toisiinsa yhteydessä oleviin toimintoihin: Strategia & yritysarkkitehtuuri Yritysarkkitehtuurin ratkaisut Yritysarkkitehtuurin toteutus Yhdistä teoriaopetus avustettuun parhaiden käytäntöjen ryhmätarkasteluun vahvasti sijoitettu organisationaaliseen asiayhteyteensä tarjoa opiskelijoille mahdollisuus hyödyntää kurssilta saatua kokemusta ja näkemyksiä työympäristössään Yritysarkkitehti Liiketoiminta-arkkitehti Oppimistulokset Luo arkkitehtonisia suunnitelmia, jotka auttavat uudistamaan liiketoiminnan ja sen suorituksen malleja Hyödynnä digitaalisia suuntauksia kohdemallien arkkitehtuurien kehittämiseksi Hahmottele ja käynnistä arkkitehtonista muutosta liiketoiminnan tehostamiseksi Vaikuta arkkitehtuuriin arkkitehtuurin asianosaisiin raja-aitojen yli Kehitä arkkitehtonista osaamista ja johda moniammatillista henkilöstöä e-cf pätevyys Taso A.1 Informaatioyhteiskunta ja liiketoimintastrategian sopeuttaminen 4 A.5 Arkkitehtuurin suunnittelu 5 A.7 Teknologian suuntausten seuranta 4 A.9 Innovaatiotyö 4 E.7 Liiketoiminnan muutoksen hallinta 4 e-leadership osaamisen ymmärtäminen A.3 Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen B.6 Systeeminsuunnittelu C.3 Palveluntarjonta E.2 Projektinhallinta ja salkunhoito E.3 Riskienhallinta E.9 IT-hallinta Jokaisella kurssiprofiililla on nimi ja ytimekäs perustelu sen paikalle salkussa, luetellen roolit, joihin se pätevöittää ja esittäen yhteenvedon sisällöstä. Jokaisen kurssiprofiilin ydin sisältää oppimistulokset kurssin suorituksesta: tietämys, taidot ja pätevyydet jotka ohjelma antaa muodostaakseen e-leadership osaamista.. Kaikki aloitteen ensimmäisessä vaiheessa kehitetyt profiilit tarjoavat keskeiset pätevyydet e-leadership tehtäviin suurissa yrityksissä. Oppimistulokset viittaavat kauttaaltaan Tietotekniikan osaamisen viitekehykseen (e-cf), jotta tarjotaan maksimaalinen läpinäkyvyys ja hyödynnetään olemassa olevaa itsearviointia ja henkilöstövoimavarojen suunnittelua. 16

17 Ohjelmien sovittaminen kurssiprofiileihin nopeuttaa uuden osaamisen käyttööntuloa täyttämällä asianosaisten asettamat vaatimukset: innostaa korkeakoulu- ja käytännön tason opetusta kehittämään uusia ohjelmia hyödyntää akateemista osaamista - älä neuvo heille miten tulee opettaa,... jättää heille uusimman tutkimuksen sisällyttäminen opetukseen tuoda esille halutut tulokset, oppimistulokset, joille on kysyntää. Suuntaviivojen käyttöönotto ja niiden mukaisten ohjelmien tarjonta tulee vaikuttamaan toimihenkilöiden koulutukseen ja työhönottopäätöksiin tarjoamaan läpinäkyvyyttä eteenpäinpyrkiville e-johtajille ja opastamaan jatkokoulutuksen valinnassa. Lähestymistapa ottaa täysimääräisesti huomioon eri rooleihin liittyvät erilaiset e-leadership-taitojen yhdelmät. e-leadership salkku Teollisuuden ja korkeakoulujen laatimassa versiossa 1 on kolme profiilia: Liiketoiminta- ja yritysarkkitehtuuri Tietoturvallisuuden hallinto ja TVT-vetoinen innovaatio ja muutos. Marco Ferretti C.I.N.I National Consortium of Italian ICT universities ICT competencies Lab and Professor, University of Pavia CINI:n TVT-pätevyyksien tutkimustoimisto visioi mahdollisuuden julkaista laajan kokoelman yliopisto-ohjelmien arviointeja e-leadership kurssiprofiilien valossa ja on valmis antamaan lisätukea e-leadership aloitteelle. profiilit sopeutuvat vaatimusten muutoksiin, ja uusia profiileja kehitetään, kun vanhojen ala osoittautuu liian kapeaksi. Ohjelmien tarjoajat voivat analysoida tarjouksiaan käyttää profiilia niiden sopeuttamiseen tai suunnitella ne alusta lähtien, käyttäen yksinkertaista itsearviointityökalua. Työkalun prototyyppi on saatavilla tukemaan yksittäisen opetusohjelman rakenteista vertaamista kurssiprofiiliin Se perustaa laatukriteereihin ja tuottaa arviointiraportin koulutustarjouksesta. Korkeakoulu ja käytännön tason koulutuslaitos voivat arvioida ohjelmaansa ja julkaista tuloksia verkossa kertoakseen siitä eteenpäinpyrkiville toimihenkilöille ja toimihenkilöitä palkkaaville tai kouluttaville e-johtajille. Luottamuksen lisäämiseksi on määritelty laatutunnus, perustuen helposti toteutettavaan riippumattomaan arviointiin ja hyödyntäen olemassa olevaa sertifikaatiota. Filomena Ferrucci Professori, Università di Salerno, Fisciano (SA), Salernon yliopisto on ottanut käyttöön uuden opinto-ohjelman vastaamaan ammattilaisten tarpeeseen omata sekä informaatioteknologiassa että liikkeenjohdossa pätevyyksiä, joiden ansiosta he voivat johtaa muutosta ja innovaatiotyötä, olla e-johtajia. Tämä ohjelma on e-leadership koulutuksen suuntaviivojen mukainen, mikä osoittaa sen vastaavan teollisuuden tarpeita. e-leadership koulutuksen laatutunnus e-leadership koulutuksen laatutunnus sisältää kriteereitä, prosesseja ja tunnusten ylläpitojärjestelmän, joka on upotettu helposti johdettavaan hallintojärjestelmään. Riippumaton laadunarviointi ottaa täysimittaisesti huomioon olemassa olevan hyväksynnän, ja aiemmat arviot ja kansallisten hyväksyntäjärjestelmien selvitykset hyödynnetään maksimaalisesti. Birgit Hanny Johtokunnan jäsen, ASIIN ASIIN tukee e-leadership aloitetta ja sen kurssiprofiileja korkealaatuisten akateemisen tason koulutustarjousten kehittämisen työkaluina. 17

18 e-leadership Prototyyppi online läpinäkyvyydelle koulutuksessa e-leadership kurssiprofiilit Prototyyppinen verkkoympäristö esittelee suuntaviivat ja uuden lähestymisen kurssien läpinäkyvyyteen ja vertailukelpoisuuteen. Tämä ympäristö pystyy tukemaan tunnustamista sekä asianosaisten vuorovaikutusta ja palautetta minimaalisella ylläpitotyöllä. Diagrammi osoittaa kuinka kolme kurssiprofiilia voidaan esittää siten, että kenellä tahansa kiinnostuneella on pääsy yksityiskohtaisiin määrityksiin ja täydellisiin tietoihin sisällöistä. Tämä prototyyppinen verkkoympäristö tukee jokaisen salkussa olevan kurssiprofiilin vuorovaikutteista esittelyä. Jokainen profiili esittää selkeät oppimistulokset, ja siinä on ydinsisältö sekä perustelut. Se määrittää asianmukaisen oppimiskokemuksen, osoittaa oppimistulosten ja vastaavan e-cf pätevyyden välisen yhteyden ja otsikolla "e-leadership-taitojen ymmärtäminen" täsmentää asiasisällön, joka e-johtajan on ymmärrettävä riittävän hyvin johtaakseen muita toiminnassa, eikä toimiakseen vain itse. Prototyyppiesitys e-leadership kurssiprofiilien salkusta 18

19 Prototyyppiesitys e-leadership kurssiprofiilista Täydellisen kurssiprofiilin julkaiseminen lisää läpinäkyvyyttä ja auttaa varmistamaan, että se pidetään ajantasaisena. Juoksevien ylläpitomenojen vähentämiseksi oppilaitokset toimittavat suoraan logonsa ja kaiken materiaalin. Myös ohjelmien omistajat tekevät arvioita, käyttäen yksinkertaisia työkaluja kohdentaakseen ohjelmansa sopivaan kurssiprofiiliin. Työnantajat ja oppilaitoksesta valmistuneet voivat rekisteröityä osallistuakseen yhteistyönä tehtäviin parannuksiin. Ohjelmien arvioinnit - ja kurssiprofiilit - ovat avoinna asianosaisten ja asiantuntijoiden palautteelle. Kohde on liikkuva. Tämän suoran palautteen ansiosta ylläpidetään maksimaalinen joustavuus, jotta tarpeelliset muutokset voidaan käynnistää nopeasti. 19

20 e-leadership Läpinäkyvyyttä tunnustamisen kautta Yksittäisten koulutustarjousten läpinäkyvyyden varmistamiseksi korkeakoulut ja kauppaopistot voivat rekisteröityä ja esittää arvion ohjelmistaan kurssiprofiilin valossa. Jokainen osio yksittäisten ohjelmien kohdennuksesta johonkin profiiliin voidaan todeta täysin tai osittain vaatimusten mukaiseksi. Tämä tuo läpinäkyvyyttä ja muodostaa vahvan kehyksen koulutustarjousten vertailukelpoisuudelle. Lähestyminen laadun arviointiin Laatutunnuksen käyttöönotossa hakemusperusteen tai mittastandardin pitää olla selkeä. Ohjelmille, jotka ovat tunnustetun e-leadership kurssistandardin mukaisia, hakemusperuste on helppo hyväksyä. Prototyyppiesitys itsearviointityökalusta 20

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen

Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen tutkintojen viitekehys ja sen suhde eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.5.2009 Carita Blomqvist, yksikön päällikkö Tutkintojen tunnustaminen

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari?

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari? TUTKINTOJEN VIITEKEHYS Tunnustetaanko osaaminen seminaari? Birgitta Vuorinen Helsinki, 3.12.2007 MIKSI TUTKINTOJEN VIITEKEHYKSIÄ? Eurooppalaisessa yhteistyössä tehtyjen viitekehysten tavoitteena on tehdä

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA Johda tiedolla Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Vastuuopettajapäivät Lappeenranta 11.2.2010 Olli Ervaala Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Viitekehyksiä Tutkintojen viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun Euroopan unionissa

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille

Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille Opetus ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM201600200 YVA Polvinen Minna(OKM) 15.12.2016 JULKINEN Asia EU; Koulutus; Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Case Id: 3089c594-b72b-4e83-859d-30a60afe4acd Date: 24/06/2015 11:15:00 Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Tähdellä (*) merkityt kentät

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Eurooppalainen vertaisarviointi

Eurooppalainen vertaisarviointi Eurooppalainen vertaisarviointi 18.3.2013 Mitä vertaisarviointi on? Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä arvioitavassa oppilaitoksessa. Ulkoisten

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä

Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Ohjelmistoilla kansainvälistä kilpailukykyä Digitaalinen talous perustuu ohjelmistoihin Aineettomat hyödykkeet (media, erilaiset oikeudet ja varaukset) luodaan, hallitaan ja kulutetaan ohjelmistoilla IoT

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot