V E R K O S T O I D U K A S V A KOULUTUKSEEN O S A A. Yrittäjyyden koulutus- ja valmennustarjotin 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V E R K O S T O I D U K A S V A KOULUTUKSEEN O S A A. Yrittäjyyden koulutus- ja valmennustarjotin 2008"

Transkriptio

1 R D U ULUU Yrittäjyyden koulutus- ja valmennustarjotin 2008

2 R H Y! Rohkeesti y! on uudenlainen yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on rekrytoida naisia yrittäjyyteen. lemme sopineet kolmen vuoden ohjelmakaudesta , jona aikana edistämme naisten yrittäjyyttä eri tavoin. Rohkeesti y! työstää kolmea teemaa, jotka ovat verkostofoorumi, oma osaaminen ja kasva kannattavasti. Rohkeesti y! ohjelmakauden vastuuorganisaationa toimii ampereen Yrittäjänaiset ry. Yhteistyössä mukana ovat ampereen ammattikorkeakoulu, ampereen aikuiskoulutuskeskus, ampereen ammattiopisto, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan oppisopimuskeskus, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ikuiskoulutusyksikkö, ampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Uusyrityskeskus nsimetri, -keskus, Pirkanmaan Yrittäjät ja ampereen kaupungin elinkeinotoimi. Rohkeesti y! koulutukseen esite on ensimmäinen yhteistyön hedelmä. astaava opas tullaan julkaisemaan vuosittain. Rohkeesti y! tapahtumista ja asioista saa lisätietoa ampereen yrittäjänaisten sivuilta:

3 RFRU erkostofoorumin valmennuksissa ja hankkeissa olennaista on mukana olevien yritysten ja muiden tahojen välinen yhteistyö. ma osaaminen kehittyy ja laajenee siten, että itse toimii sekä sparrattavana että sparraajana. avoitteena on sekä taloudellisten että toiminnallisten verkostojen luominen. man osaamisen valmennuksia tarvitsevat sekä yrittämistä aloittelevat että yrittäjinä toimivat. Yrittäminen vaatii monipuolisia taitoja, joiden päivittäminen kannattaa. saamisvalmennukset tarjoavat mahdollisuuksia uusien asioiden oppimiseen, erilaisten näkökulmien löytymiseen, omien taitojen hiomiseen sekä uusien ajattelutapojen omaksumiseen. asva kannattavasti -valmennuksilla lisätään liiketoimintaosaamista ja kasvatetaan yrityksen arvoa. Yrityksen laajentaminen edellyttää syvällistä liiketoimintasuunnitelman ymmärtämistä toimintaa ohjaavana työkaluna. aloudelliset tunnusluvut ja laskelmat tulee hallita. Yrityksen kasvu voi myös tarkoittaa yrittäjän toimintatapojen kehittämistä ja elämänlaadun parantamista.

4 YRÄJYY - eskustelua ja pohdintaa - kateemisten yrittäjien tarinoita keskustelun pohjaksi ika ja paikka klo Pellavatehtaankatu 12 C ampereen Yrittäjänaiset ry vimaksu 5 lmoittautuminen mennessä, PRJHLL, H-0705, 5 op - Projektien rooli yrityksen liiketoiminnassa ja kehittämisessä - iestinnän merkitys - Projektinhallinnan sovellukset (-project 2003) - odellisen projektin suunnittelu ja toteutus - ouluttaja FL Jussi Ylänen R - F R U R YRY HÄJÄÄ - entoroinnissa kokenut yrittäjä (mentori) sparraa joko yrittämisten alkuvaiheessa olevaa tai yrityksensä kehittämisestä tai laajentamisesta kiinnostunutta nuorempaa yrittäjää (aktori). olemmat osapuolet hyötyvät projektista. ika ja paikka nfotilaisuus klo (ilmainen), Pellavatehtaankatu 12 C ampereen Yrittäjänaiset ry 50 + alv 22 % ika ja paikka ouko-kesäkuu 2008,, eiskontie lmoittautuminen sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen. Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen

5 RUU Y (restonomeille), 30 P - uotteistaminen ja tuotekehityksen työkalupakki - Ruokatrendit maailmalla - ruokatuotteen kehittäjän tukena - Hyvinvoiva asiakas - alinnaiset opinnot - ehittämistehtävä - eemojen käsittelyä syvennetään draaman avulla: näyttelijä iina urmisen forum-teatteriryhmä esittää fiktiivisiä kohtauksia osallistujien esille nostamista aiheista. ika ja paikka ampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Y oulutuksen kesto on 4 päivää oteutus huhti-toukokuussa 2008 ika ja paikka , PR, oulukatu 18, ampere Hakeminen ja yhteystiedot ähköinen haku osoitteessa Hakuaika on päättyen klo Lisätietoja: irpi alo, p ja atu ylmälä, p p , p UL RUP, 30 P HLÖJH JHJUUD, UU J Ä ÄÖUL - arkastellaan ihmisten johtamista eri näkökulmista - Pääteemoja: * Johtamisen nykyiset ja tulevat haasteet * Johtamisviestintä sekä muutoksen johtaminen - Perehdytys liike-elämän ja työorganisaatioiden toimivuutta parantavien konsultatiivisten asiantuntijapalveluiden tuottamiseen - pinnot voidaan suorittaa työn ohessa ika ja paikka yyskuu toukokuu 2009,, eiskontie 33 Hakeminen ja yhteystiedot Hakuaika uula alo, p ,

6 LD UPJ - Luento ja work shop tapaamisia - Ryhmät sopivat tapaamiset keskenään ika ja paikka erkossa ika ja paikka loitusluento klo 18.00, Pellavatehtaankatu 12 C ampereen Yrittäjänaiset ry alv 22% lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen. Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen nintään 12 osallistujaa lmoittautuminen 4.9. mennessä, R PRU, H-P0904, 4 P - erkkokurssi - uuttuvan markkinoinnin rooli yrityksessä - arkkinointiajattelun kehittyminen - Yrityksen markkinointiympäristöt - stokäyttäytymiseen ja segmentointiin vaikuttavat tekijät - arkkinoinnin kilpailukeinot - ouluttaja atti Haverila J YRÄJÄÄ (16 H) - Yrittäjyyteen liittyviä erityispiirteitä jaksamisen näkökulmasta - mien voimavarojen tunnistaminen - tressisignaalien tunnistaminen-stressiasteen arviointi - iten jaksaa muutoksen pyörteissä - man luovuuden ja vahvuuden löytäminen - yön ja muun elämän yhteensovittaminen - itä on aika-ajan haltuunotto? - eemoja käsitellään pääasiassa toiminnallisin menetelmin ika ja paikka 15.10, 22.10, 29.10, , klo airaalankatu 6, ampere

7 380 lmoittautuminen mennessä oppilaitokselta saatavalla hakulomakkeella tai sähköisesti koulutustarjonta/aikuiskoulutus/sosiaali- ja terveysala/lyhytkurssit urssin vastaava opettaja irsti Huhtala, p ja toimistosihteeri Hannele ajamäki, p YÖLY nintään 10 osallistujaa lmoittautumiset viimeistään 5.3., H ULLU - ntaa eväät messuilla menestymiseen - arjoaa systemaattisia tapoja messuihin valmistautumiseen, käytännön vinkkejä tehokkaaseen myyntityöhön sekä ohjeita messuosallistumisen jälkihoitoon - ouluttaja: ampereen essut y sekä rainers House / gnis - urssilla perehdytään erilaisiin tavoitetyöskentelymenetelmiin, joiden avulla voi täsmentää tavoitteitaan sekä sitouttaa itsensä niiden toteuttamiseen ika ja paikka eskiviikkoisin 12., 19. ja 26.3 klo Pellavatehtaankatu 12 C ampereen Yrittäjänaiset ry alv 22 % ika ja paikka ke 9.4. klo ampereen essu- ja Urheilukeskus, ähtien ali Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille ja ampereen essut y:n asiakkaille 95 (+22 % alv). uut 120 /hlö (+22 % alv). an sisältyy kahvi ja lounas mennessä, Lisätietoja: ille eskinen, ampereen essut y, p

8 H LUU - ikä on onnistuneen asiakastilaisuuden salaisuus? * avoite * Järjestelyt * ieraista huolehtiminen ika ja paikka ja klo ampereen kauppaoppilaitos, atakunnankatu 13 ika ja paikka ja klo ampereen kauppaoppilaitos, atakunnankatu Yhteystiedot oulutuksen vastuuhenkilö nja janen, p ULLL, 15 P Yhteystiedot oulutuksen vastuuhenkilö nja janen, p D L J UR - itä yrittäjän tulee tietää tietojen säilyttämisestä? * Lait ja asetukset * siakkaiden tarpeet - ietosuojan velvoitteet * siakkaiden oikeusturva * Yrittäjän velvollisuudet - iten varmistaa tietojen säilyminen? * ähköpostin tietoturva * irjanpito- ja muu aineisto - arkkinoinnin perusteet - Laskentatoimen perusteet - Laatujärjestelmät - rganisaatioajattelun kehittyminen - yölainsäädäntö - Henkilöstöhallinnon eri osa-alueet - nglannin- ja ruotsinkielisen terminologian analysointi ja suullinen ja kirjallinen käyttäminen sisällöllisissä yhteyksissä ika ja paikka iistaisin ja torstaisin klo ja lauantaisin klo syksyllä 2008 ilmoitettavan lukujärjestyksen mukaisesti. PR/oulukatu 18, ampere

9 viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista sähköisellä ilmoituslomakkeella tai puhelimitse p Lisätietoja: atu ylmälä p U, Ä! - iedätkö, miltä sähköpostisi tuntuvat? - uoreutta tarjouksiin ja liikekirjeisiin - ielenhuoltoa: pilkutuksen pikakurssi kiireisille - ediapalvelujen ostaminen - ouluttaja viestintäkouluttaja F Riitta uominen YYLÄÄ RJ J L - Yrittäjän perusasiakirjat ja lomakkeet Word-ohjelmalla * mat tyylikkäät mallipohjat * Peruslomakkeet työtä helpottamaan ika ja paikka 2.9. ja klo ampereen kauppaoppilaitos, atakunnankatu Yhteystiedot oulutuksen vastuuhenkilö nja janen, p ika ja paikka 18.3., 27.3., 9.4. ja kello Hermiankatu 8 D, ampere 70 lmoittautuminen p tai p Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, ikuiskoulutus Lisätietoja: rru Jyske p

10 XCU B PRGR R- L BU D RG Description - odular and circulatory by nature - he studies are carried out on part-time basis alongside one s regular work. he yearly module list will be provided by request. - xecutive B has been designed for experts and managerial personnel in business and public administration, for people seeking entry to international business and administrative tasks. - xecutive B is designed to certify, audit and provide managers, technology-focused personnel, entrepreneurs and other professionals with a level of awareness, knowledge and strategic understanding which is necessary to compete and succeed in the rapidly evolving information technology economy. chedule and location ext programme starts arch Classroom teaching takes place at ampere University of ehcnology and allinn University of echnology Registration hroughout the year Contact information Leeni hola p JH, G300B, 3 P - Perehdyttää innovaatio- ja verkostojohtamiseen - iten kilpailukykyiset ideat ja innovaatiot syntyvät? - Hiljaisen tiedon siirtäminen organisaatioon ja aineettoman pääoman hyödyntäminen kilpailutilanteessa - uinka organisaation tietojohtamisen arkkitehtuuri suunnitellaan? - itä tarkoitetaan verkostovalmiuksilla? - irjallisuus: Grönroos, auri - ahdollisuuden aika - kohti virtuaalista organisaatiota (2006) - ouluttaja auri Grönroos ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika verkossa lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen

11 JHDU ÄHÖ L, H-22194B, 4 P - Perehdyttää yrityksen liiketoiminnan kehittämisen perusteisiin - Yritystoiminnan muutosilmiöt, kuten digitaalitekniikan ja tietoverkkojen hyödyntämisen kautta kehittyvät liiketoimintaprosessit, kilpailuedut ja ydinprosessit - sa 1: erkkoliiketoiminnan mahdollisuudet ja yritysten liiketoiminnan kehittämisen strategian lähtökohdat - sa 2: arkastellaan liiketoiminnan kehittämistä järjestelmien, tietoturvan, maksamisen ja lainsäädännön kannalta - sa 3: Perehdytään markkinointiin ja asiakaspalveluun internetissä sekä kerrataan ja sovelletaan laajemman harjoitustehtävän kautta jo aiemmin opiskeltua - ouluttaja Helena irronen JH L- J RYLLL, 30 P - Johtamisen perusopinnot - BC organisaation strateginen ohjausmenetelmä - siakasnäkökulma - Prosessinäkökulma - Henkilöstönäkökulma - alousnäkökulma - yventävät opinnot, kehittämisprojekti ika ja paikka , PR, untokatu 4, ampere Hakeminen ja yhteystiedot Hakuaika päättyen klo sähköinen haku osoitteessa Lisätietoja: eija elaranta p ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p /irpa urminen. Lisätietoja: tai / iina Hakkarainen

12 JHULUUHJL PR J XX JHD RUP (pohjakoulutus opistotaso tai amk-taso), 30 op - yvennetään ja vahvistetaan valmiuksia sekä päivittäisjohtamiseen että pidemmän aikavälin strategiseen kehittämistyöhön. - avoitteena on antaa liikkeenjohtajan työssä tarvittavaa kokonaisnäkemystä sekä valmiuksia ja intoa tarttua uusiin haasteisiin. ika ja paikka ampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Y Lähikoulutuspäivät pidetään pääasiassa ampereella, mutta ohjelmaan kuuluu myös mm. ulkomaan opintomatka. - yöhyvinvoinnin johtaminen - simies- ja alaistaidot - iimit ja ryhmädynamiikka - uutosjohtaminen - trateginen johtaminen (BC) - siakkuuksien johtaminen - Prosessien johtaminen ja laatu - alouden suunnittelu ja seuranta - yölainsäädäntö - ehittämistehtävä ika ja paikka , PR / änttä, oskelankatu 2, änttä p , p Hakeminen ja yhteystiedot Hakuaika päättyen klo 16.00, sähköinen haku osoitteessa Lisätietoja: Paula ivelä p

13 LD PLLUYRY, 14 P - Yritysmuoto - oimintaympäristö ja kehitysnäkymät - Liikeidea, tavoitteet, strategiat - arkkinointisuunnitelma - uotekehitys - uotantosuunnitelma - Henkilöstösuunnitelma - alous, verotus, vakuutukset ika ja paikka iistaisin ja torstaisin klo ja lauantaisin klo syksyllä 2008 ilmoitettavan lukujärjestyksen mukaisesti. PR/oulukatu 18, ampere iimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista sähköisellä ilmoituslomakkeella tai p Lisätietoja: atu ylmälä p UU HLL JHD JÄL (2 iltaa) - iivis koulutus yrityksen tai liiketoiminnan ostoa harkitseville tai sen jo toteuttaneille - amat asiat koskettavat myös yrityksen sukupolvenvaihdosta harkitsevia. - ouluttaja: JL Partners y ika ja paikka e ja to , klo Pirkanmaan -keskus / nsimetri, auppakatu 4, ampere Pirkanmaan Yrittäjien jäsenet 120, muut 150 (sis. alv 22 %) mennessä Lisätietoja: oulutuspäällikkö Pauli esiä, Pirkanmaan Yrittäjät, p arkempi kuvaus tapahtumat/?x20300=

14 PLL, H-5203, 3 P - Palkkausperusteet ja palkkaustavat - Harjoitellaan palkanlaskentaa käytännönläheisissä harjoitustehtävissä. - ouluttaja ati ouhia-uusisto ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika verkossa ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen. Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen Ä L PRU, H-P1103, 3 P - isäisen laskentatoimen perusteet ja keskeiset käsitteet - atelaskenta, kannattavuusajattelu sekä katetuottolaskenta perustuva hinnoittelu - Budjetoinnin perusteet - ouluttaja ati ouhia-uusisto ÄHÖ LUHLL, H-3606, 6 P - ykyaikaiset taloushallinnon tietojärjestelmät ja niiden yhteydet yrityksen muihin tietojärjestelmiin - ähköisen taloushallinnon keskeiset menettelytavat - ntaa valmiuden toimia tietojärjestelmien kehittämishankkeissa ja arvioida yrityksen taloushallinnon toimintatapoja sekä tehdä niistä päätelmiä ja kehitysehdotuksia. - ouluttajat ati ouhia-uusisto ja D aroliina isula ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika verkossa

15 lmoittautuminen 3.3. mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen LUHLL J UUUU YRÄJÄ U - Yrityksen kehittämisen toimintamalli - Lisää kilpailukykyä, parantaa toiminnan laatua ja kehittää yrittäjän osaamista. - Yrittäjän ammattitutkinnon osat: * Liikeidean täsmentäminen * Liiketoimintasuunnitelman laatiminen * Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen - iten yrittäjä voi tehostaa kustannusten hallintaa * aloushallinto pähkinänkuoressa * ustannukset kuriin ika ja paikka alkaen, noin 1,5 vuotta ampereen ikuiskoulutuskeskus, ampereen valtatie 15 ika ja paikka ja ampereen kauppaoppilaitos, atakunnankatu Yhteystiedot oulutuksen vastuuhenkilö nja janen, p Pirkanmaan oppisopimuskeskus oulutussihteeri arica Hannus p / p

16 YRÄJÄ U HY- L YRÄJLL YRYJH R- U - ehittämisen toimintamalli - Lisää kilpailukykyä, parantaa toiminnan laatua ja kehittää yrittäjän osaamista - Yrittäjän ammattitutkinnon osat: * Liikeidean täsmentäminen * Liiketoimintasuunnitelman laatiminen * Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ika ja paikka ampereen ikuiskoulutuskeskus, ampereen valtatie 15 Pirkanmaan oppisopimuskeskus oulutussihteeri arica Hannus p / p lkavat koulutukset - oulutus on tarkoitettu kokeneille yrittäjille, joiden yrityksessä on työntekijöitä - Yrittäjän erikoisammattitutkinnon osat: * aikille yhteinen tutkinnon osa on - Yrityksen johtaminen ja kehittäminen. * alinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden, ovat - siakkuuksien johtaminen ja kehittäminen - saamisen johtaminen ja kehittäminen - alouden johtaminen ja kehittäminen - uotannon johtaminen ja kehittäminen - ansainvälistymisen johtaminen ja kehittäminen ika ja paikka alkaen, n. 1,5 vuotta ampereen ikuiskoulutuskeskus, ampereen valtatie 15 Pirkanmaan oppisopimuskeskus oulutussihteeri arica Hannus p / p

17 YRÄJÄ LUULUU (2 iltaa) - Pienyrityksen taloushallinnan keskeiset asiat käytännönläheisesti. - assavirtaillassa käsiteltäviä asioita mm. * aksuvalmiuden merkitys * Rahan riittävyyden ongelmakohdat * aksuvalmiuden hoidon sudenkuopat * yynnin tavoitetaso * avoitehinnoittelu * asvun problematiikkaa - annattavuusillassa käsiteltäviä asioita: * annattavuuden suunnittelu * Poistot * araston kasvu * ktivoidut menot * annattavuuden ja maksuvalmiuden ristiriita ja miten turvataan molemmat - ouluttaja: Cash Flow Guidance / imo etälä ika ja paikka ti 4.3. ja to , klo Pirkanmaan -keskus / nsimetri, auppakatu 4, ampere Pirkanmaan Yrittäjien jäsenet 105, muut 140 (sis. alv 22%) mennessä, Lisätietoja: oulutuspäällikkö Pauli esiä, Pirkanmaan Yrittäjät, p

18 R H Y! utustu yhteistyökumppaneihin netissä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, ikuiskoulutusyksikkö Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pirkanmaan oppisopimuskeskus Pirkanmaan yrittäjät ampereen aikuiskoulutuskeskus ampereen ammattikorkeakoulu

19 ampereen ammattiopisto ampereen kaupungin elinkeinotoimi ampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus ampereen Yrittäjänaiset -keskus Uusyrityskeskus nsimetri R H Y!

20 Yrittäjyyden koulutus- ja valmennustarjotin 2008 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, ikuiskoulutusyksikkö

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Golfkentän johtaminen 2016

Golfkentän johtaminen 2016 Golfkentän johtaminen 2016 Mitä kierros maksaa? Ainakin tämän verran 250? 40? 100? 27,50 60? 15? Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan Mitä kierroksen pitäisi maksaa? Ainakin

Lisätiedot

Keskijohdon koulutusohjelma 2008

Keskijohdon koulutusohjelma 2008 Liiketoiminnan johtaminen Keskijohdon koulutusohjelma 2008 1. jakso: Liiketoiminnan perusedellytykset 07. 09.04.2008 2. jakso: Talous 19. 22.05.2008 3. jakso: Organisointi ja johtaminen 06. 08.10.2008

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Taloudesta töitä - Unelmatyöpaikka-kysely 7.4. 12.5.2014

Taloudesta töitä - Unelmatyöpaikka-kysely 7.4. 12.5.2014 Taloudesta töitä - Unelmatyöpaikka-kysely 7.4. 12.5.2014 1. Temperamentiltäni ja työtyyliltäni olen testin mukaan eniten (valitse yksi) Punainen. Ponteva punainen k asvaa m yyntiin ja m ark k inointiin.

Lisätiedot

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu

Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri. Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Innovaatiopedagogiikka oppimisen uusi kulttuuri Taru Konst, FT, KTL Innovaatiopedagogiikka-tutkimusryhmän vetäjä Turun Ammattikorkeakoulu Nuorten ihmisten työnkuva voi muuttua keskimäärin 25 kertaa heidän

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa Yrittäjän ammattitutkinto 3.9 Ulkomaankauppa Dnro 53/011/2012 1 A. Ulkomaankauppa... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen kehittämishanke vuosina 2011 2012. Hellevi Lassila, koulutusjohtaja, vararehtori Koulutuskeskus

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009

Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009 Liiketoiminnan johtaminen Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009 1. jakso: Liiketoiminnan perusedellytykset 19. 20.02.2009 2. jakso: Taloustietoa keskijohdolle 05. 06.05.2009 3. jakso: Organisaation toiminnan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 AJANKOHTAISTA TOIMEENPANOSTA Elinkeinojen kehittäminen Rahoitusinfo 5.5.2015 Kalevi Hiivala Asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6.5.2015 YRITYSTEN

Lisätiedot

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Unipoli Tampere Mentoring Programme Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Taustaa Taustaa: WorkPlace Pirkanmaa 3/2009-5/2011 -> osaksi Unipolin toimintoja 1. mentorointinohjelma

Lisätiedot

JOHTAMISEN OSION TOTEUTUSTA. Marja Heikkilä v. 9.10.2015

JOHTAMISEN OSION TOTEUTUSTA. Marja Heikkilä v. 9.10.2015 JOHTAMISEN OSION TOTEUTUSTA Marja Heikkilä v. 9.10.2015 JOHTAMISOSIO JATKOSSA Hankesuunnitelmassa: 1. muutosjohtaminen, 2. tietojohtaminen, 3. lähiesimiestyö ja 4. palvelumuotoilu 2 JOHTAMISEN TIIVIS YHTEYS

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO LEAN-ajattelun johtaminen #lean 18.5.2016 1 KOULUTUKSEN RUNKO YRITYKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 25.5.2016 10.8.2016 14.9.2016 19.10.2016 16.11.2016 1. STARTTI.

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku)

ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku) ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI -koulutustarjotin (jatkuva haku) Pori, Rauma Nonstop AIKATAULU JA TOTEUTUS Nonstop-haku. Koulutusaika 01.01.2016-31.12.2018. OSALLISTU KOKO KOULUTUSPAKETTIIN (valitse 15 kertaa)

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan kehittäjäseminaari Hyvä-aluefoorum Turku 10.12.2009 Marika Lähde, Prizztech Oy Hyke-hankkeen tausta ja lähtökohta Strateginen

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin

Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin Hankkeen linkit strategioihin ja ohjelman tavoitteisiin 2013 Yleistä Hankkeiden tulee linkittyä ohjelmatasolla KA2 toiminnon tavoitteisiin ja painopistealueisiin Ks. Programme Guide sivut 27, 95 ja 238

Lisätiedot