V E R K O S T O I D U K A S V A KOULUTUKSEEN O S A A. Yrittäjyyden koulutus- ja valmennustarjotin 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V E R K O S T O I D U K A S V A KOULUTUKSEEN O S A A. Yrittäjyyden koulutus- ja valmennustarjotin 2008"

Transkriptio

1 R D U ULUU Yrittäjyyden koulutus- ja valmennustarjotin 2008

2 R H Y! Rohkeesti y! on uudenlainen yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on rekrytoida naisia yrittäjyyteen. lemme sopineet kolmen vuoden ohjelmakaudesta , jona aikana edistämme naisten yrittäjyyttä eri tavoin. Rohkeesti y! työstää kolmea teemaa, jotka ovat verkostofoorumi, oma osaaminen ja kasva kannattavasti. Rohkeesti y! ohjelmakauden vastuuorganisaationa toimii ampereen Yrittäjänaiset ry. Yhteistyössä mukana ovat ampereen ammattikorkeakoulu, ampereen aikuiskoulutuskeskus, ampereen ammattiopisto, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan oppisopimuskeskus, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ikuiskoulutusyksikkö, ampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Uusyrityskeskus nsimetri, -keskus, Pirkanmaan Yrittäjät ja ampereen kaupungin elinkeinotoimi. Rohkeesti y! koulutukseen esite on ensimmäinen yhteistyön hedelmä. astaava opas tullaan julkaisemaan vuosittain. Rohkeesti y! tapahtumista ja asioista saa lisätietoa ampereen yrittäjänaisten sivuilta:

3 RFRU erkostofoorumin valmennuksissa ja hankkeissa olennaista on mukana olevien yritysten ja muiden tahojen välinen yhteistyö. ma osaaminen kehittyy ja laajenee siten, että itse toimii sekä sparrattavana että sparraajana. avoitteena on sekä taloudellisten että toiminnallisten verkostojen luominen. man osaamisen valmennuksia tarvitsevat sekä yrittämistä aloittelevat että yrittäjinä toimivat. Yrittäminen vaatii monipuolisia taitoja, joiden päivittäminen kannattaa. saamisvalmennukset tarjoavat mahdollisuuksia uusien asioiden oppimiseen, erilaisten näkökulmien löytymiseen, omien taitojen hiomiseen sekä uusien ajattelutapojen omaksumiseen. asva kannattavasti -valmennuksilla lisätään liiketoimintaosaamista ja kasvatetaan yrityksen arvoa. Yrityksen laajentaminen edellyttää syvällistä liiketoimintasuunnitelman ymmärtämistä toimintaa ohjaavana työkaluna. aloudelliset tunnusluvut ja laskelmat tulee hallita. Yrityksen kasvu voi myös tarkoittaa yrittäjän toimintatapojen kehittämistä ja elämänlaadun parantamista.

4 YRÄJYY - eskustelua ja pohdintaa - kateemisten yrittäjien tarinoita keskustelun pohjaksi ika ja paikka klo Pellavatehtaankatu 12 C ampereen Yrittäjänaiset ry vimaksu 5 lmoittautuminen mennessä, PRJHLL, H-0705, 5 op - Projektien rooli yrityksen liiketoiminnassa ja kehittämisessä - iestinnän merkitys - Projektinhallinnan sovellukset (-project 2003) - odellisen projektin suunnittelu ja toteutus - ouluttaja FL Jussi Ylänen R - F R U R YRY HÄJÄÄ - entoroinnissa kokenut yrittäjä (mentori) sparraa joko yrittämisten alkuvaiheessa olevaa tai yrityksensä kehittämisestä tai laajentamisesta kiinnostunutta nuorempaa yrittäjää (aktori). olemmat osapuolet hyötyvät projektista. ika ja paikka nfotilaisuus klo (ilmainen), Pellavatehtaankatu 12 C ampereen Yrittäjänaiset ry 50 + alv 22 % ika ja paikka ouko-kesäkuu 2008,, eiskontie lmoittautuminen sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen. Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen

5 RUU Y (restonomeille), 30 P - uotteistaminen ja tuotekehityksen työkalupakki - Ruokatrendit maailmalla - ruokatuotteen kehittäjän tukena - Hyvinvoiva asiakas - alinnaiset opinnot - ehittämistehtävä - eemojen käsittelyä syvennetään draaman avulla: näyttelijä iina urmisen forum-teatteriryhmä esittää fiktiivisiä kohtauksia osallistujien esille nostamista aiheista. ika ja paikka ampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Y oulutuksen kesto on 4 päivää oteutus huhti-toukokuussa 2008 ika ja paikka , PR, oulukatu 18, ampere Hakeminen ja yhteystiedot ähköinen haku osoitteessa Hakuaika on päättyen klo Lisätietoja: irpi alo, p ja atu ylmälä, p p , p UL RUP, 30 P HLÖJH JHJUUD, UU J Ä ÄÖUL - arkastellaan ihmisten johtamista eri näkökulmista - Pääteemoja: * Johtamisen nykyiset ja tulevat haasteet * Johtamisviestintä sekä muutoksen johtaminen - Perehdytys liike-elämän ja työorganisaatioiden toimivuutta parantavien konsultatiivisten asiantuntijapalveluiden tuottamiseen - pinnot voidaan suorittaa työn ohessa ika ja paikka yyskuu toukokuu 2009,, eiskontie 33 Hakeminen ja yhteystiedot Hakuaika uula alo, p ,

6 LD UPJ - Luento ja work shop tapaamisia - Ryhmät sopivat tapaamiset keskenään ika ja paikka erkossa ika ja paikka loitusluento klo 18.00, Pellavatehtaankatu 12 C ampereen Yrittäjänaiset ry alv 22% lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen. Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen nintään 12 osallistujaa lmoittautuminen 4.9. mennessä, R PRU, H-P0904, 4 P - erkkokurssi - uuttuvan markkinoinnin rooli yrityksessä - arkkinointiajattelun kehittyminen - Yrityksen markkinointiympäristöt - stokäyttäytymiseen ja segmentointiin vaikuttavat tekijät - arkkinoinnin kilpailukeinot - ouluttaja atti Haverila J YRÄJÄÄ (16 H) - Yrittäjyyteen liittyviä erityispiirteitä jaksamisen näkökulmasta - mien voimavarojen tunnistaminen - tressisignaalien tunnistaminen-stressiasteen arviointi - iten jaksaa muutoksen pyörteissä - man luovuuden ja vahvuuden löytäminen - yön ja muun elämän yhteensovittaminen - itä on aika-ajan haltuunotto? - eemoja käsitellään pääasiassa toiminnallisin menetelmin ika ja paikka 15.10, 22.10, 29.10, , klo airaalankatu 6, ampere

7 380 lmoittautuminen mennessä oppilaitokselta saatavalla hakulomakkeella tai sähköisesti koulutustarjonta/aikuiskoulutus/sosiaali- ja terveysala/lyhytkurssit urssin vastaava opettaja irsti Huhtala, p ja toimistosihteeri Hannele ajamäki, p YÖLY nintään 10 osallistujaa lmoittautumiset viimeistään 5.3., H ULLU - ntaa eväät messuilla menestymiseen - arjoaa systemaattisia tapoja messuihin valmistautumiseen, käytännön vinkkejä tehokkaaseen myyntityöhön sekä ohjeita messuosallistumisen jälkihoitoon - ouluttaja: ampereen essut y sekä rainers House / gnis - urssilla perehdytään erilaisiin tavoitetyöskentelymenetelmiin, joiden avulla voi täsmentää tavoitteitaan sekä sitouttaa itsensä niiden toteuttamiseen ika ja paikka eskiviikkoisin 12., 19. ja 26.3 klo Pellavatehtaankatu 12 C ampereen Yrittäjänaiset ry alv 22 % ika ja paikka ke 9.4. klo ampereen essu- ja Urheilukeskus, ähtien ali Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille ja ampereen essut y:n asiakkaille 95 (+22 % alv). uut 120 /hlö (+22 % alv). an sisältyy kahvi ja lounas mennessä, Lisätietoja: ille eskinen, ampereen essut y, p

8 H LUU - ikä on onnistuneen asiakastilaisuuden salaisuus? * avoite * Järjestelyt * ieraista huolehtiminen ika ja paikka ja klo ampereen kauppaoppilaitos, atakunnankatu 13 ika ja paikka ja klo ampereen kauppaoppilaitos, atakunnankatu Yhteystiedot oulutuksen vastuuhenkilö nja janen, p ULLL, 15 P Yhteystiedot oulutuksen vastuuhenkilö nja janen, p D L J UR - itä yrittäjän tulee tietää tietojen säilyttämisestä? * Lait ja asetukset * siakkaiden tarpeet - ietosuojan velvoitteet * siakkaiden oikeusturva * Yrittäjän velvollisuudet - iten varmistaa tietojen säilyminen? * ähköpostin tietoturva * irjanpito- ja muu aineisto - arkkinoinnin perusteet - Laskentatoimen perusteet - Laatujärjestelmät - rganisaatioajattelun kehittyminen - yölainsäädäntö - Henkilöstöhallinnon eri osa-alueet - nglannin- ja ruotsinkielisen terminologian analysointi ja suullinen ja kirjallinen käyttäminen sisällöllisissä yhteyksissä ika ja paikka iistaisin ja torstaisin klo ja lauantaisin klo syksyllä 2008 ilmoitettavan lukujärjestyksen mukaisesti. PR/oulukatu 18, ampere

9 viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista sähköisellä ilmoituslomakkeella tai puhelimitse p Lisätietoja: atu ylmälä p U, Ä! - iedätkö, miltä sähköpostisi tuntuvat? - uoreutta tarjouksiin ja liikekirjeisiin - ielenhuoltoa: pilkutuksen pikakurssi kiireisille - ediapalvelujen ostaminen - ouluttaja viestintäkouluttaja F Riitta uominen YYLÄÄ RJ J L - Yrittäjän perusasiakirjat ja lomakkeet Word-ohjelmalla * mat tyylikkäät mallipohjat * Peruslomakkeet työtä helpottamaan ika ja paikka 2.9. ja klo ampereen kauppaoppilaitos, atakunnankatu Yhteystiedot oulutuksen vastuuhenkilö nja janen, p ika ja paikka 18.3., 27.3., 9.4. ja kello Hermiankatu 8 D, ampere 70 lmoittautuminen p tai p Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, ikuiskoulutus Lisätietoja: rru Jyske p

10 XCU B PRGR R- L BU D RG Description - odular and circulatory by nature - he studies are carried out on part-time basis alongside one s regular work. he yearly module list will be provided by request. - xecutive B has been designed for experts and managerial personnel in business and public administration, for people seeking entry to international business and administrative tasks. - xecutive B is designed to certify, audit and provide managers, technology-focused personnel, entrepreneurs and other professionals with a level of awareness, knowledge and strategic understanding which is necessary to compete and succeed in the rapidly evolving information technology economy. chedule and location ext programme starts arch Classroom teaching takes place at ampere University of ehcnology and allinn University of echnology Registration hroughout the year Contact information Leeni hola p JH, G300B, 3 P - Perehdyttää innovaatio- ja verkostojohtamiseen - iten kilpailukykyiset ideat ja innovaatiot syntyvät? - Hiljaisen tiedon siirtäminen organisaatioon ja aineettoman pääoman hyödyntäminen kilpailutilanteessa - uinka organisaation tietojohtamisen arkkitehtuuri suunnitellaan? - itä tarkoitetaan verkostovalmiuksilla? - irjallisuus: Grönroos, auri - ahdollisuuden aika - kohti virtuaalista organisaatiota (2006) - ouluttaja auri Grönroos ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika verkossa lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen

11 JHDU ÄHÖ L, H-22194B, 4 P - Perehdyttää yrityksen liiketoiminnan kehittämisen perusteisiin - Yritystoiminnan muutosilmiöt, kuten digitaalitekniikan ja tietoverkkojen hyödyntämisen kautta kehittyvät liiketoimintaprosessit, kilpailuedut ja ydinprosessit - sa 1: erkkoliiketoiminnan mahdollisuudet ja yritysten liiketoiminnan kehittämisen strategian lähtökohdat - sa 2: arkastellaan liiketoiminnan kehittämistä järjestelmien, tietoturvan, maksamisen ja lainsäädännön kannalta - sa 3: Perehdytään markkinointiin ja asiakaspalveluun internetissä sekä kerrataan ja sovelletaan laajemman harjoitustehtävän kautta jo aiemmin opiskeltua - ouluttaja Helena irronen JH L- J RYLLL, 30 P - Johtamisen perusopinnot - BC organisaation strateginen ohjausmenetelmä - siakasnäkökulma - Prosessinäkökulma - Henkilöstönäkökulma - alousnäkökulma - yventävät opinnot, kehittämisprojekti ika ja paikka , PR, untokatu 4, ampere Hakeminen ja yhteystiedot Hakuaika päättyen klo sähköinen haku osoitteessa Lisätietoja: eija elaranta p ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p /irpa urminen. Lisätietoja: tai / iina Hakkarainen

12 JHULUUHJL PR J XX JHD RUP (pohjakoulutus opistotaso tai amk-taso), 30 op - yvennetään ja vahvistetaan valmiuksia sekä päivittäisjohtamiseen että pidemmän aikavälin strategiseen kehittämistyöhön. - avoitteena on antaa liikkeenjohtajan työssä tarvittavaa kokonaisnäkemystä sekä valmiuksia ja intoa tarttua uusiin haasteisiin. ika ja paikka ampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Y Lähikoulutuspäivät pidetään pääasiassa ampereella, mutta ohjelmaan kuuluu myös mm. ulkomaan opintomatka. - yöhyvinvoinnin johtaminen - simies- ja alaistaidot - iimit ja ryhmädynamiikka - uutosjohtaminen - trateginen johtaminen (BC) - siakkuuksien johtaminen - Prosessien johtaminen ja laatu - alouden suunnittelu ja seuranta - yölainsäädäntö - ehittämistehtävä ika ja paikka , PR / änttä, oskelankatu 2, änttä p , p Hakeminen ja yhteystiedot Hakuaika päättyen klo 16.00, sähköinen haku osoitteessa Lisätietoja: Paula ivelä p

13 LD PLLUYRY, 14 P - Yritysmuoto - oimintaympäristö ja kehitysnäkymät - Liikeidea, tavoitteet, strategiat - arkkinointisuunnitelma - uotekehitys - uotantosuunnitelma - Henkilöstösuunnitelma - alous, verotus, vakuutukset ika ja paikka iistaisin ja torstaisin klo ja lauantaisin klo syksyllä 2008 ilmoitettavan lukujärjestyksen mukaisesti. PR/oulukatu 18, ampere iimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista sähköisellä ilmoituslomakkeella tai p Lisätietoja: atu ylmälä p UU HLL JHD JÄL (2 iltaa) - iivis koulutus yrityksen tai liiketoiminnan ostoa harkitseville tai sen jo toteuttaneille - amat asiat koskettavat myös yrityksen sukupolvenvaihdosta harkitsevia. - ouluttaja: JL Partners y ika ja paikka e ja to , klo Pirkanmaan -keskus / nsimetri, auppakatu 4, ampere Pirkanmaan Yrittäjien jäsenet 120, muut 150 (sis. alv 22 %) mennessä Lisätietoja: oulutuspäällikkö Pauli esiä, Pirkanmaan Yrittäjät, p arkempi kuvaus tapahtumat/?x20300=

14 PLL, H-5203, 3 P - Palkkausperusteet ja palkkaustavat - Harjoitellaan palkanlaskentaa käytännönläheisissä harjoitustehtävissä. - ouluttaja ati ouhia-uusisto ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika verkossa ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen. Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen lmoittautuminen mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen Ä L PRU, H-P1103, 3 P - isäisen laskentatoimen perusteet ja keskeiset käsitteet - atelaskenta, kannattavuusajattelu sekä katetuottolaskenta perustuva hinnoittelu - Budjetoinnin perusteet - ouluttaja ati ouhia-uusisto ÄHÖ LUHLL, H-3606, 6 P - ykyaikaiset taloushallinnon tietojärjestelmät ja niiden yhteydet yrityksen muihin tietojärjestelmiin - ähköisen taloushallinnon keskeiset menettelytavat - ntaa valmiuden toimia tietojärjestelmien kehittämishankkeissa ja arvioida yrityksen taloushallinnon toimintatapoja sekä tehdä niistä päätelmiä ja kehitysehdotuksia. - ouluttajat ati ouhia-uusisto ja D aroliina isula ika ja paikka erkkokurssi, opiskeluaika verkossa

15 lmoittautuminen 3.3. mennessä sähköisellä lomakkeella tai p / irpa urminen Lisätietoja: tai p / iina Hakkarainen LUHLL J UUUU YRÄJÄ U - Yrityksen kehittämisen toimintamalli - Lisää kilpailukykyä, parantaa toiminnan laatua ja kehittää yrittäjän osaamista. - Yrittäjän ammattitutkinnon osat: * Liikeidean täsmentäminen * Liiketoimintasuunnitelman laatiminen * Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen - iten yrittäjä voi tehostaa kustannusten hallintaa * aloushallinto pähkinänkuoressa * ustannukset kuriin ika ja paikka alkaen, noin 1,5 vuotta ampereen ikuiskoulutuskeskus, ampereen valtatie 15 ika ja paikka ja ampereen kauppaoppilaitos, atakunnankatu Yhteystiedot oulutuksen vastuuhenkilö nja janen, p Pirkanmaan oppisopimuskeskus oulutussihteeri arica Hannus p / p

16 YRÄJÄ U HY- L YRÄJLL YRYJH R- U - ehittämisen toimintamalli - Lisää kilpailukykyä, parantaa toiminnan laatua ja kehittää yrittäjän osaamista - Yrittäjän ammattitutkinnon osat: * Liikeidean täsmentäminen * Liiketoimintasuunnitelman laatiminen * Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen ika ja paikka ampereen ikuiskoulutuskeskus, ampereen valtatie 15 Pirkanmaan oppisopimuskeskus oulutussihteeri arica Hannus p / p lkavat koulutukset - oulutus on tarkoitettu kokeneille yrittäjille, joiden yrityksessä on työntekijöitä - Yrittäjän erikoisammattitutkinnon osat: * aikille yhteinen tutkinnon osa on - Yrityksen johtaminen ja kehittäminen. * alinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden, ovat - siakkuuksien johtaminen ja kehittäminen - saamisen johtaminen ja kehittäminen - alouden johtaminen ja kehittäminen - uotannon johtaminen ja kehittäminen - ansainvälistymisen johtaminen ja kehittäminen ika ja paikka alkaen, n. 1,5 vuotta ampereen ikuiskoulutuskeskus, ampereen valtatie 15 Pirkanmaan oppisopimuskeskus oulutussihteeri arica Hannus p / p

17 YRÄJÄ LUULUU (2 iltaa) - Pienyrityksen taloushallinnan keskeiset asiat käytännönläheisesti. - assavirtaillassa käsiteltäviä asioita mm. * aksuvalmiuden merkitys * Rahan riittävyyden ongelmakohdat * aksuvalmiuden hoidon sudenkuopat * yynnin tavoitetaso * avoitehinnoittelu * asvun problematiikkaa - annattavuusillassa käsiteltäviä asioita: * annattavuuden suunnittelu * Poistot * araston kasvu * ktivoidut menot * annattavuuden ja maksuvalmiuden ristiriita ja miten turvataan molemmat - ouluttaja: Cash Flow Guidance / imo etälä ika ja paikka ti 4.3. ja to , klo Pirkanmaan -keskus / nsimetri, auppakatu 4, ampere Pirkanmaan Yrittäjien jäsenet 105, muut 140 (sis. alv 22%) mennessä, Lisätietoja: oulutuspäällikkö Pauli esiä, Pirkanmaan Yrittäjät, p

18 R H Y! utustu yhteistyökumppaneihin netissä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, ikuiskoulutusyksikkö Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pirkanmaan oppisopimuskeskus Pirkanmaan yrittäjät ampereen aikuiskoulutuskeskus ampereen ammattikorkeakoulu

19 ampereen ammattiopisto ampereen kaupungin elinkeinotoimi ampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus ampereen Yrittäjänaiset -keskus Uusyrityskeskus nsimetri R H Y!

20 Yrittäjyyden koulutus- ja valmennustarjotin 2008 Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, ikuiskoulutusyksikkö

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2005-2006

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2005-2006 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2005-2006 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikka ja liikenne TTY15S Opetussuunnitelma 17.9.2015-31.5.2017 Vahvistettu 31.3.2015 ohjausryhmän kokouksessa Muutettu

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Myynti on tahto- ja taitolaji

Myynti on tahto- ja taitolaji myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341 Koulutus- ja kehittämispalvelut 2015 Hyvä asiakkaamme, HAUS tukee valtionhallinnon sisäisenä in-house-kouluttajana asiakkaidensa osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Sisällysluettelo Henkilöstöhallinto 4 26.2. Palkanlaskijan päivä, Oulu 5 24.3. Palkanlaskijan päivä, Kajaani 6 21.4. Vuosilomalaki käytännönläheisesti, Oulu Johtaminen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot