Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry Projektipäällikkö VTL Tuuli Salospohja SISÄLLYS 1. JOHDANTO Projektihakemus RAY:lle Projektin loppuselvitys RAY:lle Projektin talous Tapahtumataulukko TUOTOKSET JA SUORITTEET Keskeisiä tuotoksia Antidopingtyö kohderyhmän keskuudessa Koulutus ja muu toiminta Tiedotus Haasteet ja ongelmat TULOKSET JA ARVIOINTI Keskeiset tulokset Itsearviointi Ulkoinen arviointi POHDINTA 40 LIITTEET LÄHTEET

2 Näinä pinnallisuuden ja yltiöyksilöllisyyden aikoina, jolloin haikaillaan erityisyyttä. Näinä aikoina, jolloin melkein jokaisen, varsinkin nuoren, on pakko yrittää olla spesiaali (Idols-voittaja, BB-talon tähti, tai muu hömppäjulkkis). Näinä aikoina, jolloin tavallisuus on sama kuin olla luuseri. Näinä aikoina, jolloin ihmisyys ei ole itseisarvo. Näinä aikoina, jolloin erilaisia perinteisen rehellisyyden näkökulmasta harmaita alueita on tarjolla kaikkialla. Näinä aikoina, kun mielikuvalliset signaalit ovat erittäin keskeisessä asemassa. Näinä aikoina, kun monet luulevat onnen löytyvän oikotietä. Näinä aikoina, kun mikään ei riitä. Näinä aikoina, jolloin uuden ulkonäön voi saada rasvaimulla tai kauneusleikkauksella. Näinä aikoina, kun kemiallisesti muokataan niin mielialoja kuin vireyttäkin. Näinä aikoina, kun mikään ei tunnu miltään. Näinä aikoina, jolloin miehetkin värjäävät hiuksiaan ja ylipäätään kiinnittävät huomiota ulkonäköönsä. Näinä aikoina, jolloin se, miltä youtubessa tai facebookissa näyttää on merkityksellistä. Näinä aikoina, kun ulkoisiin paineisiin reagoidaan käpertymällä itseen tai etsitään äärimmäisyyksiä. Näinä aikoina, kun meillä on yltäkylläiset mahdollisuudet itsemme manipulointiin. Näinä aikoina on hyvä, että joku ottaa tehtäväkseen analysoida dopingaineiden käyttöä muuallakin kuin huippu-urheilussa. (Katkelma dosentti Pasi Kosken aloituspuheenvuorosta projektipäällikkö Tuuli Salospohjan lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuudessa )

3 1 1. JOHDANTO Nuoret, liikunta ja doping -projekti käynnistyi Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry:ssä pitkien taustaponnistelujen jälkeen loppukesällä Se toteutettiin kolmen vuoden aikana Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Projektin suurena päämääränä oli nostaa esiin ilmiö, joka oli aiemmin ollut vain sivulauseiden kuningas, mutta johon kätkeytyi kuitenkin monenlaisia vääristyneitäkin mielikuvia ja asenteita julkisessa keskustelussa. Tämän noston avulla haluttiin tuoda esiin ennen muuta dopingaineiden käytön terveyshaitat, joista arveltiin olevan aivan liian vähän tietoa yleisesti niin itse käyttäjillä kuin terveydenhoito-, liikunta- ja päihdealan ammattilaisillakin. Projektin onnistui tässä päämäärässään hyvin, ja sai vahvaa sivustatukea sanomalleen korkeimmalta mahdolliselta liikuntapoliittiselta taholta Suomessa: Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin otti vahvasti kantaa projektin tavoitteisiin tukien niitä, ja nimittämällä kuntoilijoiden dopingaineiden käyttöä kasvavaksi kansanterveydelliseksi uhkaksi Suomessa (Wallin 2007). Keskustelun lisäksi projekti käynnisti monenlaisia käytännön toimia dopingaineiden käytön ehkäisemiseksi nuorten ja nuorten aikuisten kuntoilijoiden keskuudessa Suomessa. 1.1 Projektihakemus RAY:lle 2004 Projektin päämäärät ja tavoitteet, sekä perustelu sille, miksi projekti pitäisi toteuttaa Tutkimuksia dopingaineiden käytöstä on tehty vain vähän, anabolisten aineiden psyykkisestä problematiikasta ja samanaikaisesta päihteiden käytöstä ei Suomessa juuri lainkaan. Tämän pilottiprojektin tavoitteena on tuottaa tietoa dopingaineiden käytöstä suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Erityisesti selvitetään syitä käytön aloittamiseen ja yhteyksiä muiden päihteiden käyttöön. Projektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja osaamista em. aihealueesta EOPH ry:n ja yhteistyötahojen käyttöön (esim. urheiluseurat, KTL, muut järjestöt) sekä tuottaa materiaalia ja luoda ehkäiseviä työmenetelmiä dopingaineiden kokeilun ja käytön tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tutkimustulosten pohjalta toteutettavan tiedotus- ja valistuskampanjan tavoitteena on kasvattaa kohderyhmien kriittisyyttä erilaisten kehoa muokkaavien aineiden markkinointia kohtaan sekä lisätä yleistä tietoutta dopingaineiden käytön riskeistä. Projekti tukee näin ollen myös vuonna 2002 voimaan tulleen ns. dopingainelain tavoitteita.

4 2 Tiivistelmä projektin toteuttamistavasta ja tarvittavista resursseista Projektin aikana kerätään tietoa dopingaineiden käytöstä ja siihen liittyvistä aihealueista erilaisissa liikuntapaikoissa ja -tapahtumissa sekä laitoksissa, kuhunkin tutkimuskohteeseen parhaiten soveltuvien välineiden ja menetelmien avulla. Tiedonkeruuvaiheessa tullaan suosimaan tehokkaiksi osoittautuneita, perinteisiä ja nykyaikaisia, tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Tulosten soveltamisvaiheessa, tiedotus- ja valistuskampanjan aikana, esim. mini-interventioissa voimailijoiden, koululaisten, valmentajien tai muiden kohderyhmien kanssa, hyödynnettäneen myös EOPH:n edistyksellisiä teknisiä menetelmiä kuten Hubu -työskentelyä. Tietoa projektin edistymisestä ja havainnoista sen aikana jaetaan mm. erilaisten tiedotteiden, seminaarien sekä internetin välityksellä. Projektia koordinoi, suunnittelee ja toteuttaa projektipäällikkö, VTM Tuuli Salospohja, joka vastaa myös hankkeen taloudesta. EOPH ry. hallinnoi projektia. Projektiin perustetaan laaja ohjausryhmä, jossa on edustettuina ehkäisevän päihdetyön sekä liikunta- ja urheilujärjestöjen edustajia, KTL, ADT sekä mahdollisesti joidenkin ammattiryhmien edustajia. Ohjausryhmä seuraa projektin tuotoksia, arvioi niitä vuosittain ja luo puitteet toiminnan hyväksyttävyydelle. Projektin kohderyhmät vuotiaat liikuntaa harrastavat nuoret ja nuoret aikuiset sekä heidän kanssaan toimivat aikuiset ja läheiset. Riskiryhmässä olevat nuoret ja nuoret aikuiset mm. lisäravinteiden käyttäjät, syömishäiriöistä kärsivät, voimailun harrastajat ja nuorisorikolliset sekä joidenkin erityisammattiryhmien edustajat, kuten esimerkiksi vartijat ja ovimiehet. Sidosryhmät ja yhteistyötahot Projektin virallinen yhteistyökumppani on KTL. Toiminnallisia yhteistyökumppaneita ovat eri asiantuntijaorganisaatiot terveyden edistämisen, liikunnan, urheilun ja päihdetyön sektoreilta. Yhteistyömahdollisuuksia Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n kanssa selvitetään aktiivisesti. Projektin eri vaiheissa ja tasoilla tehokkaaseen yhteistyöhön pyritään myös mm. koulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, poliisi-, pelastus-, vankeinhoitoja maanpuolustuslaitosten, urheiluseurojen ja -järjestöjen, kunto- ja voimailusaleilla kävijöiden sekä useiden ehkäisevää päihdetyötä tekevien yhdistysten kanssa.

5 3 Projektin pääasialliset tuotokset 1. Tuotetaan tietoa suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten dopingin käytöstä. Erityisesti selvitetään syitä dopingainelakiin kirjattujen aineiden sekä muiden lääkevalmisteiden käytön aloittamiseen ei-huippu-urheilijoiden ja muiden yleisen dopingvalvonnan ulkopuolelle rajautuvien väestöryhmien keskuudessa. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää muihin soveltaviin jatkotutkimuksiin. 2. Luodaan ehkäiseviä työmenetelmiä dopingaineiden kokeilun ja käytön tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 3. Tuotetaan tiedotusmateriaalia dopingaineiden kokeilun ja käytön tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 4. Projektin aikana sekä projektin lopuksi pidetään yhteistyöseminaareja liikuntajärjestöjen sekä ammattiorganisaatioiden kanssa kerätyn tiedon jakamiseksi ja jatkotyöskentelyn varmistamiseksi. 5. Tuotetaan väliraportit ja loppuraportti. Selvitys siitä, miten projektin etenemistä seurataan ja vaikuttavuutta arvioidaan Projektiin perustetaan laaja ohjausryhmä, jossa on edustettuina ehkäisevän päihdetyön ja liikunta- ja urheilujärjestöjen edustajia, KTL, ADT sekä mahdollisesti joidenkin erityisammattiryhmien edustajia. Ohjausryhmä seuraa projektin tuotoksia ja arvioi niitä vuosittain. Arviointia toteutetaan myös jatkuvalla arvioinnilla projektityöntekijän toimesta sekä yhdistyksen sisäisen ohjauskäytäntöjen mukaan. Projektista tuotetaan toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset, ja kolmannesvuosittain osavuosisuunnitelmat ja katsaukset. Vaikuttavuutta seurataan määrällisesti ja laadullisesti, mm. paljonko ihmisiä projekti on tavoittanut eri menetelmin ja millaista uutta tietoa tutkimustyö on tuottanut. Projektin aikana työskentelyyn osallistuneilta ihmisiltä pyydetään palautetta ainakin internetvälitteisesti. Projektin kulkua suunnataan ohjausryhmän ohjeiden mukaan niin, että projektista on hyötyä mahdollisimman laajasti. Tietoa projektin edistymisestä ja havainnoista sen aikana jaetaan mm. erilaisten tiedotteiden, seminaarien sekä internetin välityksellä.

6 4 1.2 Projektin loppuselvitys RAY:lle 2008 Tämän selvittämis- ja kehittämisprojektin tehtävänä oli selvittää, millaisen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ilmiön dopingin käyttö muodostaa Suomessa, ja kehittää dopingaineiden käyttöä ehkäiseviä ja käytön lopettamista helpottavia toimintamalleja nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Projektin kohderyhmää olivat noin vuotiaat kuntosaliharrastajat ja muut aktiiviset kuntoilijat, jotka eivät ole arvokisamenestykseen tähtääviä kilpaurheilijoita, ja / tai joiden mahdollista dopingaineiden käyttöä ei valvota Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n toimesta. Dopingaineiden käytön yleisyyttä, syitä ja tavoitteita kuntoilijoiden keskuudessa oli tutkittu Suomessa hyvin vähän ennen tätä projektia. Tämä projekti tuottikin paljon uutta ja käytännössä heti hyödynnettävissä olevaa tietoa dopingaineiden käytön syistä ja tavoitteista kuntoilijoiden keskuudessa. Kyselytutkimus toteutettiin yliopistolllisena opinnäytteenä. Projektipäällikkö Tuuli Salospohjan tutkimus "TIUKKAA LIHHOO Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa" tarkastettiin lisensiaatintyönä Turun yliopiston sosiologian laitoksella lokakuussa 2008, mitä ennen tutkimuksesta julkaistiin projektin internetsivuilla kaksi väliraporttia ("Raportti 5 / 2007" ja "Kyselyn taustoitusta 12 / 2007"). Tutkimuksen lisäksi projekti tuotti uutta tietoa mm. siitä, 1) millaista hyvä / huono antidopingtyö on kohderyhmän itsensä mielestä, 2) millaista antidopingtyötä muissa Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa tehdään ja 3) millaisia tarkennuksia dopingaineita koskevaan rikoslakiin (44 luku, 6 8, 16 ) pitäisi tehdä aiheen kannalta keskeisten järjestöjen ja viranomaistahojen mielestä Suomessa. Antidopingtyötä kohderyhmän keskuudessa tehtiin käytännössä mm. Fitness Expo - tapahtumassa sekä virtuaalisesti IRC-Galleriassa ja pakkotoisto.com-foorumilla. Työ perustui keskusteluihin ja riskitiedotusmateriaalin jakamiseen. Riskitiedotuksen jakamisen keskeisenä kanavana käytettiin projektille luotua internetsivustoa sekä esitettä, joka suunniteltiin yhdessä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n, Suomen Fitnessliiton ja kohderyhmän kanssa. Pumppaa.fi:llä julkaistiin em. raporttien ja esitteen lisäksi myös kohderyhmän kaipaamia ja muutoin hankalasti saatavilla olevia suomenkielisiä lääketieteellisiä tutkimusartikkeleita dopingaineiden käytön haitoista.

7 5 Projekti järjesti helmikuussa 2008 seminaarin "Doping pullistelee takahuoneissamme" yhteistyössä Preventiimin ja opetusministeriön kanssa Helsingin säätytalolla. Lisäksi projektipäällikkö luennoi useissa valtakunnallisissa ja tieteellisissä seminaareissa (mm. A- klinikkasäätiön Päihdetiedotusseminaari, Päihdepäivät, Sosiologipäivät), koulutti dopingaineiden käytön riskiryhmiin kuuluvia käytännön töissään kohtaavia ammattilaisia (mm. sairaanhoitajat, liikunnan- ja terveystiedon opettajat) sekä kirjoitti artikkeleita useisiin liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattilehtiin. Kuntoilijoiden dopingaineiden käyttö nousi projektin ja tutkimuksen ansiosta laajaan yhteiskunnalliseen ja julkiseen keskusteluun. Ammattilehdissä olleiden artikkeleiden lisäksi EOPH antoi aiheesta yhteensä neljä tiedotetta, minkä lisäksi projektipäällikkö kirjoitti kaksi kannanottoa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalle. Aihetta käsiteltiin myös yli viidessäkymmenessä toimitetussa TV-, radio- ja lehtijutussa (n. 20 kpl valtakunnallisissa medioissa), minkä lisäksi kohderyhmä keskusteli median esiin nostamista kysymyksistä vilkkaasti internetin keskustelupalstoilla ja blogeissa. Projektin merkittävin tulos on, että julkisen keskustelun ansiosta kuntoilijoiden dopingaineiden käyttö tunnistetaan huippu-urheilun dopingongelmasta irrallisena ilmiönä, ja siihen suhtaudutaan vakavana kansanterveydellisenä uhkana. Käyttäjiä on Suomessa , ja käytön arvioidaan yhä yleistyvän länsimaisissa yhteiskunnissa. Projektin tutkimusten tuloksena tiedetään, millainen on tyypillinen dopingaineiden kuntoilijakäyttäjä, ja millaista antidopingtyön pitäisi juuri tämän kohderyhmän keskuudessa olla. Pumppaa.fisivustoa käytti kahden vuoden aikana noin kävijää, jotka voivat löytää sieltä aiempaa enemmän ja helpommin suomenkielistä riskitiedotusmateriaalia aiheesta. Kuntoilijoiden keskuudessa tehtävää antidopingtyötä ja riskitiedotusta tarvitaan kuitenkin edelleen, koska käytön terveydelliset haitat ovat vakavia, ja käyttöä on usein vaikea lopettaa. Tärkeimmät yhteistyötahot Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry (tiedotuksen suunnittelua, tiedotusta, "Doping ja salitreeni" -esite, koulutusta); KTL / Timo Seppälä (projektin sisältöjen ja tiedotuksen sekä tutkimuksen tutorointia ja koulutusyhteistyötä); Opetusministeriö (tiedotuksen suunnittelua ja

8 6 koulutusta, "Doping pullistelee takahuoneissamme" -seminaari); Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura ja STAKES (tieteellisiä seminaareja ja opinnäytetyön ohjausta); IRC- Galleria ja (kyselyjen toteutus ja internetkeskusteluja); Suomen Fitnessliitto, Fitness Expo ja Body (koulutusta, tiedotusta ja tapahtumakampanja); Preventiimi (tiedotusta ja "Doping pullistelee takahuoneissamme" -seminaarin järjestäminen); Terveyden edistämisen keskus Tekry ry (Valtakunnalliset Päihdepäivät ja ulkoinen arviointi); Mäkelänrinteen lukio (kyselylomakkeen ja antidopingaiheisen Hubu -vedon testaukset); Liikunnan- ja terveystiedon opettajat ry, Sairaanhoitajaliitto, Terveydenhoitajaliitto, Diakonissalaitos (tiedotusta ja koulutusta); Kuntoliikuntaliitto Kunto ry, Suomen Kuntokeskusyrittäjät SKY (tiedotusta ja antidopingtyötä saleilla, esite jakoon); KRP, Tulli, KTL, Lääkelaitos (tiedotusta ja yhteistyötä dopingaineita koskevan rikoslain tarkentamiseksi); A-klinikkasäätiö (koulutusta ja tiedotusta, mm. Päihdetiedotusseminaari); Inner Wheel (lahjoitus 2000 euroa "Doping ja salitreeni" -esitteeseen); Tiedotusvälineet, ks. tarkemmin tämä loppuraportti / "Mediatapahtumat" (yhteiskunnallista keskustelua ja riskitiedotusta). Tavoitteiden saavuttamista edesauttaneet tekijät Laajan ja laadukkaan yhteistyöverkoston luominen päihdetyökentän ulkopuolelle auttoi tutkimuksen fokuksen löytämisessä, kyselylomakkeen suunnittelussa ja kyselyn suorittamisessa, mahdollisti tiedotus-, koulutus- ja tapahtumayhteistyön, avasi uusia yhteistyökuvioita eri toimijoiden välille, sekä liitti myös EOPH:n ko. verkostoon. Aiheen yhteiskunnallinen kiinnostavuus ja ajankohtaisuus nostivat sen taas laajaan julkiseen keskusteluun, ja se sai myös liikunta- ja sosiaalipolitiikan päättäjät vakuuttumaan pysyvien toimintamallien luomisen tärkeydestä Suomessa. Tutkimuksen suorittaminen yliopistollisena opinnäytteenä antoi painoarvoa projektille, vankisti yhdistyksen asemaa asiantuntijaorganisaationa sekä projektipäällikön statusta aiheen uutena yhteiskunnallisena asiantuntijana. Lisäksi yhdistys sai tunnustusta ennakkoluulottomasta ja rohkeasta otteestaan aiheeseen, johon moni muu toimija ei ole aiemmin tarttunut. Lopulta myös EOPH:n maine ehkäisevän päihdetyön järjestönä oli hyödyksi, sillä eri toimijat kokivat hyväksi sen, että keskeiseksi toimijaksi nousi liikuntajärjestökentän ulkopuolinen taho.

9 7 Tulosten ja toimintamallien käyttöönottoa edistivät erityisesti tutkimuksen laadukkuus (opinnäytetyöluonne) sekä se, että aiheesta ei ole ollut aiemmin saatavilla juuri minkäänlaista yhteiskunnallista tietoa suomeksi. Myös tiedotusvälinen kiinnostus ja niiden toimittamat laadukkaat juttukokonaisuudet ovat edistäneet käyttöönottoa. Tiedolle on ollut Suomessa suuri tarve, ja se kiinnostaa monia, jotka työskentelevät päivittäin aiheen parissa (esim. viranomaistahot), käyttävät itse dopingaineita tai ovat tekemisissä dopingaineiden käyttäjien kanssa (esim. opettajat, läheiset). Erityisesti internetkeskustelut IRC-Galleriassa ja sekä tapahtumayhteistyö Fitnessliiton kanssa Fitness Expossa olivat erittäin myönteisiä kokemuksia. Näiden toimien jatkamiselle on suuri tarve. Tavoitteiden saavuttamista vaikeuttaneet tekijät Aiheen arkaluontoisuus ja kiistanalaisuus sekä EOPH:n maine ehkäisevän päihdetyön järjestönä hidastivat ja vaikeuttivat yhteistyökuvioiden luomista ja käytännön toimiin ryhtymistä, koska eri toimijoiden ja kohderyhmän ennakkoasenteet oli otettava huomioon yhteistyökuvioita solmiessa, sekä tutkimuksen toteutusta ja interventioita suunnitellessa. Varsinkaan kohderyhmän keskuudessa aiheeseen ei haluttu suhtautua "päihdeongelmana", eikä myöskään koettu erityistä tarvetta antiodopingtyölle: kohderyhmä oli saanut aiemmin käyttää dopingaineita "ihan omassa rauhassaan", sillä antidopingtyö oli kohdistunut Suomessa ennen projektia pääasiassa huippu-urheiluun. Myös yhdistyksen asiantuntijuus tässä aiemmin enemmän liikuntapoliittisena asiana pidetyssä ilmiössä punnittiin tarkkaan, mikä kääntyi lopulta kuitenkin sen eduksi paljolti tutkimuksen opinnäyteluonteen ansioista. Tutkimuksen toteuttaminen vei silti paljon aikaa ja energiaa projektissa, vaikka projektipäällikkö tekikin sitä hyvin paljon myös omalla ajallaan ja oli jopa puoli vuotta tutkimusvapaalla Urheiluopistosäätiön myöntämän apurahan turvin. Tutkimuksen tekoa ei kuitenkaan voitu ohittaa, sillä ilman laadukasta tutkimustietoa olisi ollut erittäin vaikeaa ellei jopa käytännössä mahdotonta ryhtyä toteuttamaan tehokasta antidopingtyötä kohderyhmän parissa. Projektin seuranta Projektille luotiin laaja yhteistyöverkosto, joka toimi alussa ohjausyhmän asemassa. Lähimpinä ohjaajina toimivat aluksi toiminnanjohtaja Kari Vuorisen ohella opinnäytetyön ohjaajat professori Seppo Pöntinen ja lehtori Taina Kinnunen sekä projektin käytännön tutorit dosentti Mikko Salasuo, ADT:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sekä ADT:n

10 8 pääsihteeri Juha Viertola. Tämä ryhmä seurasi ja ohjasi projektin etenemista, sekä oli mukana tuotosten suunnittelussa ja kommentoinnissa alusta alkaen. Myöhemmin EOPH perusti lisäksi projektien johtotyöryhmän, joka kokoontui kuukausittain. Tähän ryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan ja projektipäällikön lisäksi Kim Kannussaari, Antti Murto ja Anita Malkamäki. Ryhmässä käytiin läpi EOPH:n projektien keskeisiä tavoitteita, suunniteltiin niiden käytännön toteutusta ja arvioitiin tuotoksia. Projektista tuotettiin myös toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä osavuosikatsaukset. Näissä katsauksissa arvioitiin, paljonko ihmisiä projekti oli tavoittanut eri menetelmin (mm. kysely, pumppaa.fi-sivuston kävijämäärät, mediatapahtumat jne.) sekä millaista uutta tietoa projekti oli tuottanut. Kohderyhmä antoi projektille palautetta erillisen kyselyn lisäksi jatkuvasti sekä osallistui myös käytännön toimien suunnitteluun. Tietoa projektin edistymisestä ja tuotoksista jaettiin mm. erilaisten tiedotteiden, seminaarien sekä internetin välityksellä. Lopuksi toteutettiin myös ulkoinen arviointi yhteistyössä Terveyden Edistämisen Keskus Tekryn kanssa. Projektin arviointi Itsearviointia on toteutettu väliraporteissa (osavuosikatsaukset ja toimintakertomukset), joissa toteutunutta toimintaa on peilattu aina projektin alkuperäisiin ja päivitettyihin tavoitteisiin. Lisäksi itsearviointia on suoritettu ja projektipäällikön lisensiaatintutkimuksessa sekä yhdistyksen projektien johtoryhmän ja läheisimpien yhteistyökumppaneiden kanssa käydyissä neuvotteluissa, ja niiden pohjalta tuotetuissa raporteissa. Yhdistyksessä toteutettiin myös laatutyökoulutus, jossa sovellettiin STAKES:n laatimia laatutyökriteereitä. Lisäksi palautetta ja kehittämisideoita on pyydetty ja saatu suoraan kohderyhmältä. Ulkoinen arviointi toteutettiin Terveyden edistämisen keskuksen Tekryn johdolla. Koolle kutsuttiin kuuden hengen arviointipaneeli, jonka tehtäväksi annettiin viikkoa aiemmin tutustua Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraporttiin, projektin internetsivuihin sekä projektipäällikön lisensiaatintyöhön. Näistä materiaaleista heille esitettiin kysymyksiä, joihin paneelin jäsenet vastasivat kokoontumisessa. Arviointipaneelin yhteinen näkemys oli, että Nuoret, liikunta ja doping -projekti onnistui syksyllä 2005 päivitettyihin tavoitteisiin nähden erittäin hyvin. Kyseessä oli koko paneelin mielestä ansiokas pilottiprojekti. Työ on kuitenkin kesken, ja paneelin mielestä olisi hyvin

11 9 vahingollista, jos sitä ei jatkettaisi. Nuoret, liikunta ja doping - projektissa oli erittäin hyvä panos-tuotos -suhde. Onnistumisen mahdollisuudet jatkossa ovat tältä pohjalta erittäin hyvät, totesi emeritusprofessori Ilkka Vuori. Koko projektin onnistumisen ja päämäärän tiedon ja osaamisen lisäämisen kannalta keskeisimpiä elementtejä olivat paneelin mielestä 1) toimiva yhteistyö ylläpitäjän kanssa ja onnistunut interventio kohderyhmän keskuuteen sen avulla, 2) tutkimuksen laadukkuus ja luonne yliopistollisena opinnäytteenä, 3) viestinnän ja mediayhteistyön onnistuminen; runsas ja laadukas yhteiskunnallinen keskustelu sekä 4) yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden kiinnostus ja osallistuminen julkiseen keskusteluun. Erityisesti opetusministeriön ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n tuki suomalaisesta antidopingtyöstä vastaavina toimijoina oli erittäin merkittävää. Viestintä taas onnistui arviointipaneelin mielestä erinomaisesti varsinkin siksi, että siinä onnistuttiin välttymään sensaatiohakuisuudelta. Julkinen keskustelu kehittyi projektin aikana sen kannalta ja sen ansiosta toivottuun suuntaan, ja tämän mediayhteistyön johdosta ilmiö kirkastui selvästi: käytön yleisyys on hahmottunut ja kohderyhmä löytynyt. Lisäksi eri tahojen välille on luotu toimivat yhteistyösuhteet. Paneelissa todettiin, että aiheen asemointi kenttään on kesken. Pelkän liikuntakentän varaan vastuun ottamista ei voi jättää siitä syystä, että liikuntatoimijat kokevat aiheen edelleen selvästi liian vaikeaksi käsitellä. Aihe koetaan siellä oman pesän likaajaksi, ja tästä syystä olisi hyvä, että päävastuullinen toimija tulisi tämän kentän ulkopuolelta. Toinen selkeä peruste tälle on, että hyvin suuri osa kohderyhmään kuuluvista nuorista ei ole minkään urheiluseuran jäsen, eikä siten tule edes löydetyksi esimerkiksi lajiliittojen kautta. 1.3 Projektin talous ja tapahtumataulukko Projekti sai vuosina RAY:ltä avustusta yhteensä euroa, joten vuosittainen budjetti oli noin euroa. Merkittävin kuluerä oli projektipäällikön palkka, jonka ohella suurimmat kulut syntyivät tiedotuksesta sekä erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja sellaisiin osallistumisesta. Lisäksi projekti sai euron lahjoituksen Inner Wheel -järjestön piiri 141:ltä ja Turku ry:ltä Fitness Expossa 2008 jaossa olleen esitteen toteutuskuluihin.

12 PVM 9 10/ / / / 2006 Tapahtumia & toimintaa & tuotoksia Educa-messut, Helsinki EOPH:n kiertue, Kainuu päätös opinnäytetyöstä & 1. tutkimussuunnitelma kyselylomakkeen suunnittelu & testaus / Mäkelänrinteen lukio 4 / 2006 EOPH:n minikiertue, Vihti 5 / / 2006 Boosman Fitness & Bodybuilding, Kulttuuritalo, Hki WPO:n voimanostokilpailut, Urheilutalo, Hki Fitness Expo, Lahti Julkinen keskustelu Fitness: Kaiken takana on doping? Etelä-Saimaa: Kroppa komistuu myös kielletyillä aineilla EOPH & Projektinhallinta EOPH:n laatutyökoulutuspäivä 1., Hki osavuosikatsaus toimintasuunnitelma käyttötalousarvio 2007 osavuosikatsaus EOPH:n laatutyökoulutus- & kehittämispäivä 2., Hki Projektityön kurssi Onnistu projektissa, STKL, Hki osavuosikatsaus ohjaustyöryhmän tilannekatsaus 9 10/2006 Nuorisotutkimuspäivät Hki Reilu tutkimus nuorten tutkimisen etiikka kehityskeskustelu 1. / tj Kari Vuorinen kyselyaineiston keräys, pakkotoisto.com Kehon manipulointi kulttuurisena ilmiönä Suomessa 11 / 2006 seminaariesitelmä, Tuy esitelmä Preventiimin Doping nuorisoliikunnassa -seminaarissa 7.12., Helsinki pakkotoisto.com / Turun Sanomien artikkeli Pakko saada muskelit Ylex-keskipäivä: "Miksi ihmeessä nuoret kuntoilijat turvautuvat dopingiin?" Helsingin Sanomat: Dopingin käyttäjiä ehkä reilusti yli Turun Sanomat: "Nuorten liikunnanharrastajien doping luultua yleisempää"& "Pakko saada muskelit" Verkkouutiset: Turun Sanomat: Nuorten liikunnanharrastajien doping luultua yleisempää Preventiimin tiedote seminaarista Vaeltaja (blogi) Medialukutaito EOPH:n laatutyökoulutuspäivä 3. / Hki, SPSS-kurssi, Tuy

13 2007 tapahtumia & toimintaa & tuotoksia näkyvyys EOPH & Projektinhallinta osavuosikatsaus 12 / / 2007 pakkotoisto.com / Ke MTV3 45 minuuuttia radiomainos NRJ:llä avautuu toimintakertomus 2006 toimintasuunnitelma & kta 2007 EOPH:n projektien johtoryhmän perustamiskokous 1. 2 / 2007 seminaariesitelmä, Stakes, Hki Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:n kehittämistyöryhmä, Hki Nelonen / IS-Urheilu-uutiset Nelonen / Urheiluaamu EOPH:n projektien johtoryhmät Isä (Tuuli Salospohja) "Kuntoilijoiden dopingin käyttö lisääntyy huolestuttavasti" 3 / 2007 seminaariesitelmä, Tuy (sosiologia) seminaariesitelmä, Valtakunnalliset Sosiologipäivät, Turku Helsingin Uutiset: "Kilpakehonrakentajat ovat harrastajille kuin rock-idoleita" & "Dopingin käyttäjillä tavoitteet nousevat kaiken muun yläpuolelle" EOPH:n projektien johtoryhmä 4. Utain: "Pilleri ei korvaa kuntoilijan ateriaa" YLE FST uutiset: TV , 20 YLE FST internet Dopningen mycket utbredd 4 / 2007 tapaaminen 24.4., Eduskunta / Asell, Matikainen-Kallström Pohdintoja dopingaineita koskevaan lainsäädäntöön liittyen pumppaa.fi:lle YLE internet uutiset Moni kuntoilija käyttää dopingaineita YLE FST uutiset: TV , 20 YLE FST internet Brax och Wallin: Dopningen måste stävjas osavuosikatsaus EOPH:n projektien johtoryhmä 5. EOPH:n laatutyökoulutus- & kehittämispäivä 4. / Kirkkonummi Radio99: Kuntoilijat & doping Veteraaniurheilija (blogi) Liian moni kuntoilija käyttää dopingaineita 5 / 2007 Aineistoraportti 5 / 2007 pumppaa.fi:lle seminaariesitelmä, Stakes, Hki tapaaminen 28.5., OPM /Johansson pakkotoisto.com / Kaiken takana on doping? & Eka kerta?? YLE FST internet uutiset: Dopningsmissbruket bör bekampas YLE internet uutiset Wallin: Kuntodoping tärkeimpiä kysymyksiä Stop huumeille: Voisilmällä vai ilman? Urheiluopistosäätiön apurahan ( e) julkistaminen, Pajulahti kehityskeskustelu 2. / tj Kari Vuorinen

14 esitelmät aineistoraportista: EOPH ry:n koulutuspäivä 5.6. Kaupunkilehti Vartti: Haaveena upea kroppa sairaanhoitajien koulutuspäivä 6.6. EOPH ry:n sijoittajaseminaari 7.6. Plaza.fi / Kolinaa Panuhuoneesta (blogi) Doping kuntoilussa 6 / / /2007 ADT:n kesäkokous, 11.6., Kirkkonummi EOPH:n tiedote (1) Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä tavallisia nuoria kuntoilijoita dopingaineiden käyttäjät tekevät terveyttään koskevia päätöksiä riittämättömän tiedon varassa EOPH:n tiedote ylitti uutiskynnyksen viikonlopun aikana mm. seuraavissa medioissa: MTV3:n internet, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat, Kaleva, Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat Satakunnan Kansa: Kun unelmakropasta tulee elämän sisältö EOPH:n projektien johtoryhmä 6. osavuosikatsaus projektipäällikön tutkimusvapaa projektista & Projektijohtamisen kurssi, Turku 9 / 2007 seminaariesitelmä, Valtakunnalliset Päihdepäivät , Helsinki pakkotoisto.com / Joko roinaus laitonta? & TS-kolumni, Wallin: Dopingista kansantauti? Kunto kortilla (blogi) Doping kuntourheilussa Turun Sanomat -kolumni: Stefan Wallin: Dopingista kansantauti? Wallin huolestunut kuntoilijoiden dopingista Turun Sanomat: "Dopingia käyttää yleensä alle kolmekymppinen kuntosaliharrastaja" Hämeen sanomat (pääkirjoitus): Doping-pullistelu ei ole kuntoliikuntaa 10 / 2007 Kunto ja Terveys: Doping tikittävä aikapommi 11 / 2007 seminaariesitelmä, Turun yliopisto Radio Robin Hood: Doping 12 / 2007 pakkotoisto.com / Tuomo Karilan väitöskirja Kyselyn taustoitusta 12 / 2007 pumppaa.fi:lle LIITO Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja (Tuuli Salospohja) Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä on tavallisia nuoria kuntoilijoita EOPH:n projektien johtoryhmä tapahtumia & toimintaa & tuotoksia näkyvyys EOPH & Projektinhallinta 1 / 2008 Irc-G. / teemavk + chatit seminaariesitelmä, Porvoo 18.1., ehkäisevän päihdetyön päivä osavuosikatsaus toimintakertomus 2007 pakkotoisto.com / Seminaari Helsingin Säätytalolla, Elämä on huumetta seminaarissa vielä tilaa toimintasuunnitelma & kta 2008

15 / / / / 2008 Doping pullistelee takahuoneissamme -seminaari 6.2. yhteistyössä Preventiimin ja OPM:n kanssa. Säätytalo, Helsinki pakkotoisto.com / Wallin: Yhä useampi kuntosaliharrastaja käyttää dopingia EOPH:n ja Preventiimin tiedote 8.2. (2) Kuntoilijoiden dopingaineiden käyttöön puuttuminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä seminaariesitelmä / LIITO Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n koulutuspäivät, Lahti seminaariesitelmät x 2, Turun yliopisto (Lapsi- ja nuorisotutkijat & sosiologia) pakkotoisto.com / T. Seppälä ja vieroitus Raportti dopingaiheisista terveysneuvontapalveluista Pohjoismaissa pumppaa.fi:lle pakkotoisto.com / Mallia muista Pohjoismaista? seminaariesitelmä, Stakes, Hki Millaista on hyvä / huono antidopingtyö kuntoilijoiden? & Dopingainetaulukko pumppaa.fi esitelmä 22.4./ Inner Wheel, Turku pakkotoisto.com/ Hiihtoliitto ja tapaaminen 5.5. OPM / Tolonen International Harm Reduction Conference Barcelona, posteri & kooste tapahtuman annista pumppaa.fi Helsingin Sanomat: Wallin: Yhä useampi kuntosaliharrastaja käyttää dopingia" Wallin: Yhä useampi kuntosaliharrastaja käyttää dopingia Verkkouutiset: "Pullistelua pillereiden voimalla" Veteraaniurheilija (blogi) / Dopingaineet ja kuntoilu STT: "ADT perää tiukempaa lainsäädäntöä dopingin estämiseksi" ja Bigoreksia saattaa sorruttaa kuntoilijan dopingiin useissa lehdissä, mm. Kaleva Apu: Kuntoilijat pilleripurkilla Lääkärilehti: Kolmikymppiset viimeistelevät vartaloaan dopingaineilla YleX Tänään: "Doping on yleistyvä oikotie seksikkääseen vartaloon" YLE TV2 Akuutti: Doping ja kuntoilijat Kunto kortilla (blogi) Doping kuntourheilussa Body: Suomen Fitnessliitto ry tiukentaa dopingvalvontaa Helsingin Sanomat Vieraskynä (Tuuli Salospohja) Kuntoilijat ummistavat silmänsä dopingaineiden terveyshaitoilta YLE Radio 1 Ykkösaamu : Kuntoilijat & doping Rannikkoseudun Sanomat: Tuuli Salospohja torjuu kuntoilijoiden dopingia EOPH:n projektien johtoryhmän (8.) kehittämispäivät, Pajulahti kehityskeskustelu 3. / tj Kari Vuorinen EOPH:n projektien johtoryhmä 9. osavuosikatsaus EOPH:n sisäisen dopingkoulutusjärjestelmän raamit Inner Wheel, Turku: lahjoitus 2000e esite EOPH:n projektien johtoryhmä 10. EOPH:n kehittämispäivä, Helsinki Terveydenhoitaja & Irti! (Tuuli Salospohja) Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä tavallisia nuoria kuntoilijoita

16 6 / / / 2008 tapaaminen STM / Halla dopingkoulutus 11.6., HDL esitelmä 12.6./ Hgin Rotaryt tapaaminen 12.6., Fitnessliitto, K.P. Ourama, Lahti Fitness Expo-, esite- ja puhelinneuvontasuunnitelmat esite & käyntikortti pumppaa.fi tapaaminen 19.8., OPM /Johansson esitelmä A-klinikkasäätiön seminaarissa , Berliini lisensiaatintutkimuksen viimeistely & sidonta & luovutus arviointiin pumppaa.fi:n ISO päivitys, mm. lääketieteellisiä artikkeleita, lisensiaatintyön käsikirjoitus ym. pakkotoisto.com / Joka kuudes treenaaja douppaa? & Aamulehti: Kuntosalien yleisimmät dopingaineet YLE Radio1: Kolmessa polvessa YLE 1 / AamuTV Satakunnan Kansa: Rantakuntoon keinoja kaihtamatta Aamulehti: etusivu Insuliini on tuttu vieras jo Suomenkin kuntosaleilla ja Rauta nousee efedriinin ja klenbuterolin voimalla Iltalehti: Tutkimus: Doping on kuntoilijoiden arkea Iltasanomat: Lehti: Kuntoilijat nappailevat hevosten astmalääkettä Tohtori.fi: Hevosten astmalääke ja efedriini kuntosaliharrastajien suosiossa Radio Nova / Aamun radio CRM-koulutus EOPH:n projektien johtoryhmä 11. esitelmä, EOPH:n hallituksen kokous EOPH:n projektien johtoryhmä 12. osavuosikatsaus EOPH:n ja HDL:n yhteisen dopingkoulutuksen toteutus (37,5h) EOPH:n projektien johtoryhmä 13. Jatkuvan toiminnan rahoitushakemus RAY luento ODL 2.10., Oulu Helsingin Sanomat: Kuntosalidopingia ei voi valvoa YLE / Oulu Radio 10 / 2008 EOPH:n tiedote (3): Dopinglinja aukeaa lokakuussa Fitness Expo 2008, Lahti puhelinneuvontakok IRC-G./ teemavk + chat lisensiaatintutkimuksen tarkastus seminaariesitelmä, STAKES, Hki Kaleva: Rasva palaa dopingaineilla Sairaanhoitaja (Tuuli Salospohja) Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä tavallisia nuoria kuntoilijoita Aurora: Kuntosaleilla muhii kansanterveysongelma Puhe- ja esiintymistaidon koulutus, Lieto EOPH:n projektien johtoryhmä 14. loppuraportin kirjoittamista & arvioinnin järjestäminen / Tekry 11 / 2008 esitelmä, Terveys ry , Raisio 12 / 2008 Hubu -veto doping -pilotti 8.12., Mäkelänrinteen lukio EOPH:n tiedote (4): Projekti päättyy, tutkimustyö jatkuu 2009 Projektin päättäjäiset Sport (Tiina Suomalainen) Tahtoo timmin kropan, Salospohjan artikkelit: A-tiimi, Liikunta ja tiede, Terveys, SVNL nuorten SM-kisalehti ym. loppuraportin viimeistely projektin arviointi ja -raportti EOPH:n projektien johtoryhmä 15. loppuraportin julkistus ja painatus viimeinen osavuosikatsaus & toimintakertomus 2008 & loppuselvitys RAY:lle

17 15 2. TUOTOKSET JA SUORITTEET 2.1 Keskeisiä tuotoksia Projektin keskeiset tuotokset voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 1. internetsivusto 2. yhdistyksen tiedotteet (4 kpl), projektin väliraportit ja eri teemoista tuotetut raportit (5 kpl) 3. projektipäällikön opinnäytetyöhön liittyvät tuotokset (5 kpl) 4. projektipäällikön kirjoittamat artikkelit ja kannanotot (15 kpl) 5. riskitiedotusmateriaalit 6. koulutusmateriaalit Internetsivusto perustettiin vuoden 2007 alussa yhdistyksen kotisivujen yhteyteen projektin keskeiseksi tiedotuskanavaksi. Siellä on ollut jaossa alusta alkaen tietoa projektin tavoitteista, toiminnasta ja tuotoksista sekä riskitiedotusmateriaalia kohderyhmälle. Myös kaikki tässä luvussa kuvailtavat kirjalliset tuotokset löytyvät sieltä. Kahden vuoden aikana sivustolle on kertynyt kävijöitä yhteensä noin Sivustoa mainostettiin laajasti ja maksullisesti ainoastaan vuoden 2007 alussa Radio NRJ:llä viikon ajan pyörineellä kampanjalla. Tämän jälkeen sivustoa markkinoitiin yhdistyksen tiedotteiden, tiedotusvälineissä olleiden toimitettujen juttujen, projektipäällikön kirjoittamien artikkelien ja kohderyhmän kanssa internetissä käytyjen keskustelujen yhteydessä. Sivuston statistiikan tarkastelu paljastaa, että se on EOPH:n kotisivuilla yhdistyksen etusivun jälkeen toiseksi suosituin sisältö. Kävijöistä suurin osa (~40 %) löysi sivustolle minkä jälkeen toiseksi eniten (~25 %) sivustolle löydettiin suoraan sen nimen perusteella. Loput kävijät löysivät sivustolle mm. hakukoneiden ja eri tiedotusvälineiden sivustojen kautta. Avainsanojen tarkastelu osoittaa, että noin kolmasosa kävijöistä käytti haussa sanaa pumppaa 1. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että sivuston nimi on onnistunut. Yksi syy tähän lienee se, että nimi on varsin helppo muistaa. 1 Nimi viittaa tyypilliseen painoharjoittelutapaan, jota käytetään usein myös kannustettaessa treenikavereita kovempaan ponnisteluun salilla. Toisaalta sen voi yhdistää myös ns. liian suuriin tavoitteisiin, ja itsensä dopingaineilla pumppaamiseen. Nimeä on pidetty erityisesti kohderyhmän keskuudessa onnistuneena.

18 16 Sivustolla vietettiin aikaa keskimäärin 2,5 minuuttia, mikä on verrattain pitkä aika tämän tyyppisillä internetsivustoilla. Tämä viittaa siihen, että sivustolla olevat materiaalit kiinnostavat kävijöitä. Kun tämän tiedon rinnalla huomioidaan se, että kävijöistä hyvin suuri osa saapuu sivustolle kautta, niin voidaan tehdä se johtopäätös, että sivustolta löytyville riskitiedotusmateriaaleille ja dopingaineiden käyttöä ja haittoja käsitteleville lääketieteellisille tutkimusartikkeleille on todennäköisesti ollut tarvetta. (Katso tarkempi kuvaus internetfoorumi seuraavasta alaluvusta 2.2.) Yhdistys antoi yhteensä neljä tiedotetta projektin tapahtumista ja tuotoksista. Ensimmäisessä tiedotteessa annettiin väliraportti lisensiaatintyön tuloksista kesällä 2007, toisessa tiedotteessa kerrottiin Säätytalolla järjestetyn paneeliseminaarin linjauksista helmikuussa 2008, kolmannessa tiedotteessa markkinoitiin Fitness Expossa tehtävää yhteistyötä, esitteiden jakooperaatiota ja lokakuussa 2008 toteutettua puhelinneuvontakokeilua, ja neljännessä tiedotettiin lisensiaatintyön tarkastuksesta, loppuraportista ja sen arvioinnista, sekä Fitness Expon ja puhelinneuvonnan kokemuksista marraskuussa (Ks. Liitteet 4 a. d.) Ensimmäinen ja toinen tiedote menivät läpi myös tiedotusvälineissä varsin laajasti. Kolmannen ja neljännen tiedotteen tavoitteena sen sijaan oli ensisijaisesti yhteistyökumppaneiden ja tiedotusvälineiden informoiminen projektin etenemisestä ja sen kokemuksista. Lisäksi juuri perjantaina 3.10., jolloin kolmas tiedote annettiin, ilmestyi Sairaanhoitaja-lehti, jossa oli projektipäällikön kirjoittama artikkeli, ja Kalevassa oli näyttävä juttu projektista ja projektipäälliköstä, joka oli ollut edellisenä päivänä luennoimassa Oulun Diakonissalaitoksen antidopingillassa. Syksyyn 2008 mennessä projektista oli myös toimitettu jo niin paljon ja niin laajoja juttuja eri tiedotusvälineissä, että näiden tiedotteiden suora läpimeno ei ollut edes tärkeänä tavoitteena. Tiedotteita tarkemmin projektin etenemisestä ja tuotoksista kerrottiin projektin väliraporteissa eli kolmannesvuosittain annetuissa osavuosikatsauksissa, sekä vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa ja -tavoitteissa. Myös eri aiheista tuotetuissa raporteissa raportit dopingaiheisista terveysneuvontapalveluista Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa, Fitness Exposta ja dopinglinjasta, pohdinnat dopingaineita koskevaan lainsäädäntöön liittyen sekä Millaista on hyvä / huono antidopingtyö nuorten kuntoilijoiden keskuudessa? kuvattiin

19 17 projektin tavoitteiden kannalta keskeisiä, dopingaineiden ehkäisemistä helpottavia toimintamalleja, niiden kannalta merkityksellisiä näkökulmia sekä muita huomioonotettavia seikkoja (Kaikki ko. raportit liitteinä, ks. Liitteet ) Projektipäällikön syksyllä 2008 valmistuneesta lisensiaatintyöstä julkaistiin myös kaksi väliraporttia (Raportti 5 / 2007 ja Kyselyn taustoitusta 12 / 2007) ennen kokonaistutkimuksen valmistumista. Lisäksi tutkimuksessa käytetty kyselylomake oli sellaisenaan uusi tuotos, jota testattiin ennen käyttöä Mäkelänrinteen lukiolaisilla. Kyselylomaketta on käytetty tiivistettynä myös Tampereen Nervin huumeklinikalla, mutta näitä tuloksia ei ole annettu julkisuuteen. Kyselyssä pyydettiin palautetta siihen vastanneilta, ja palautteesta tuotettiin kooste, joka julkaistiin Kaikki lisensiaatintutkimukseen liittyvät tuotokset on liitetty missä niihin on ollut kenen tahansa mahdollista tutustua välittömästi kunkin vaiheen valmistuttua. Katkelma projektipäällikkö Tuuli Salospohjan lisensiaatintyöstä, s : Päädyin toteuttamaan tämän Nuoret, liikunta ja doping -projektista lähtölaukauksensa saaneen tutkimuksen yhteiskuntatieteellisten opintojeni jatkotutkintona Turun yliopistolle, jotta sen tulokset kestäisivät paremmin eri tahoilta odotettavissa ollutta kritiikkiä. Koska kyseessä on käytännön antidopingtyöhön tähtäävä projekti, julkaisin useita väliraportteja jo ennen kokonaistutkimuksen valmistumista. Aihe on yhteiskunnallisena ilmiönä yleisestikin varsin kiinnostava, mistä syystä olen saanut perustella tutkimuksellisia valintojani ja niistä tekemiäni tulkintoja hyvin monenlaisissa yhteyksissä. Tästä on ollut hyötyä myös projektille. Uskon esimerkiksi, että kuntoilijoiden dopingaineiden käyttö tunnistetaan julkisuudessa käydyn keskustelun ansiosta aiempaa paremmin omana, huippu-urheilusta irrallisena ilmiönään. On ollut hyvin kiinnostavaa seurata sisältä käsin, miten yhteiskunnallinen keskustelu on kehittynyt kahden vuoden aikana. Siitäkin olen iloinen, että saan tehdä työtä, mikä kannustaa minua kehittämään itseäni edelleen myös käytännön tarpeita palvelevaa tiedettä tekevänä sosiologina. Minkäänlaista haittaa en ole havainnut siitä, että oma roolini on tämän aiheen parissa edellä kuvaillulla tavalla kahtiajakautunut. Pikemminkin siitä on mielestäni ollut hyötyä kumpaankin suuntaan: tieteellisten ja käytännöllisten perustelujen huomioiminen on pakottanut minua laajentamaan näkökulmiani monessa yhteydessä merkittävästi. Koen myös oppineeni seisomaan ryhdikkäästi niin tutkijana kuin projektipäällikkönäkin sanojeni takana erilaisten yleisöjen edessä. Interaktiivisena yleisönäni ovat toimineet muun muassa ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset, viranomaiset, media, tiedeyhteisö ja kohderyhmä.

20 18 Projektipäällikkö kirjoitti myös useita artikkeleita ja kannanottoja eri ammatti- ja sanomalehtiin. Kaikissa kirjoituksissa kiinnitettiin huomiota erityisesti dopingaineiden käytön terveysriskeihin, kuntoilijoiden käytön yleisyyteen länsimaissa sekä lisensiaatintutkimuksen tuloksiin tyypillisestä käyttäjästä. Nämä asiat projektipäällikkö pyrki nostamaan esiin myös eri tiedotusvälineiden toimittamissa jutuissa. Sekä projektipäällikön itse kirjoittamat artikkelit että tiedotusvälineiden toimittamat jutut nostivat ilmiön ja sen uhkakuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun, johon myös liikuntapoliittiset päättäjät osallistuivat, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin etunenässä. Hänen johdollaan opetusministeriö on pyrkinyt yhteistyöhön sosiaali- ja terveysministeriön kanssa asian tiimoilta. Yhteistyön tuloksena on päädytty siihen, että Suomeen pyritään rakentamaan samantyyppinen kuntoilijoille suunnattu antidopingjärjestelmä kuin muissa Pohjoismaissa. Suoraan kohderyhmälle tuotettua riskitiedotusmateriaalia olivat Doping ja salitreeni -esite ja julisteet, jotka olivat esillä ja jaossa Fitness Expo -tapahtumassa sekä liitetyt koosteet suomenkielisistä lääketieteellisistä dopingtutkimuksista (5 kpl). Lisäksi linkitetyt dopingaineita koskevat rikoslain pykälät, sitä edeltävä hallituksen esitys ja pohdinnat lain tarkennuksen tarpeista samoin kuin muiden Pohjoismaiden internetsivustot sekä osa projektipäällikön kirjoittamista artikkeleista ja tiedotusvälineiden toimittamista jutuista voidaan nähdä riskitiedotuksena suoraan kohderyhmälle. Lisäksi projektipäällikkö keskusteli vilkkaasti ja toi esille niitä riskinäkökohtia, joista käyttäjät ja muut sisäpiiriin kuuluvat eivät yleensä keskustele. Suurin osa ja välisestä virtuaaliliikenteestä johtuukin todennäköisesti juuri näistä keskusteluista. (ks. tarkemmin seuraava alaluku 2.2.) Myös erilaisia koulutustilaisuuksia, seminaariesitelmiä ja -alustuksia varten tuotettiin omat materiaalit. Barcelonassa keväällä 2008 järjestettyä IHRA-konferenssia varten tehtiin englanninkieliset julisteet ja esitteet, minkä lisäksi julkaistiin englanninkielinen referaatti. Myös toista kansainvälistä tapahtumaa, Berliinin Päihdetiedotusseminaaria ja projektipäällikön siellä pitämää esitelmää varten piti tuottaa englanninkieliset materiaalit (alustus ja kalvosarja). Projektipäällikkö esitteli projektia ja tutkimuksen tuloksia myös yli 30 koulutustilaisuudessa eri puolilla Suomea, joita varten hän tuotti koulutusmateriaalin erilaisia kohderyhmiä silmällä pitäen.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Joulukuu 2008 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö

Projektityön ABC? Petri Kylmänen, 2006. Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-2006, A-klinikkasäätiö Projektityön ABC? Petri Kylmänen, Päihdetyön asiantuntijatoiminnan valmennus, Huuko 2004-, A-klinikkasäätiö Lähteitä (mm.): Paavo Viirkorpi: Onnistunut projekti RAY projektihallinnan opas, Stakes Ehkäisevän

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Kysely MAL-verkoston jäsenseuduille v. 2014 toiminnan sisällöiksi. (22.11.2013 ja uusinta 5.12.2013)

Kysely MAL-verkoston jäsenseuduille v. 2014 toiminnan sisällöiksi. (22.11.2013 ja uusinta 5.12.2013) Kysely MAL-verkoston jäsenseuduille v. 2014 toiminnan sisällöiksi (22.11.2013 ja uusinta 5.12.2013) MAL-VERKOSTON KYSELY JÄSENSEUDUILLE VUODEN 2014 PAINOPISTEISTÄ MAL-verkoston v. 2014 toiminnan ja talouden

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke

Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Move Monialainen verkkonuorisotyöhanke Projektityöntekijä Timo Pulkkinen Move Monialainen verkkonuorisotyö 2011-2013 2 työntekijää 439200 Esr 60%, Oulun kaupunki 40% Hanke lisää nuorten parissa toimivien

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

1. Kristalin tunnettuus ja yhdistyminen Saunalahteen

1. Kristalin tunnettuus ja yhdistyminen Saunalahteen TULOKSET LÄHTÖTILANTEESEEN VERRATTUNA VIESTINTÄ, MUISTAMINEN TUNNETUUS 1. Kristalin tunnettuus ja yhdistyminen Saunalahteen Tavoitteet: Tavoitteena oli 1) Kristalin 10 % tunnettuus koko väestössä (15 79

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Päihdetiedotusseminaareja 1984-2008 "Riippuvuuksien teoriaa ja käytk

Päihdetiedotusseminaareja 1984-2008 Riippuvuuksien teoriaa ja käytk Päihdetiedotusseminaareja 1984-2008 "Riippuvuuksien teoriaa ja käytk ytäntöä" Teuvo Peltoniemi Berliinin päihdetiedotusseminaari 4-7.9.2008 Teema: Lääkkeet huumeina ja hoitokeinoina A-klinikkasäätiö, Alko,

Lisätiedot

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen Seuran mediaviestintä Suunnitelmallisuutta tekemiseen Sisältö Millaista tietoa media haluaa ja missä muodossa Viestintäsuunnitelman laatiminen seuralle Millaista viestinnän tukea SJAL tarjoaa seuroille

Lisätiedot

Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa

Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa VTL Tuuli Salospohja Turun Yliopisto www.pumppaa.fi tuuli.salospohja@utu.fi 1 Syksyllä 2008 tarkastetun lisensiaatintutkimuksen kohderyhmä:

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 Sisällys 1. Tarkoitus 2. Yleistä Suomen Tanssipelaajat ry - 2010 Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 3. Vastuuhenkilöroolit 2010 4. Kilpailut 2010 4.1. Suomen kilpailut 4.2. Ulkomaiden

Lisätiedot

Vuoden 2013 pääkampanjat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Vuoden 2013 pääkampanjat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Vuoden 2013 pääkampanjat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kevätloma autoilusta 8.4. 12.5.2013 Kampanjakuvaus HSL kampanjoi autoilijakohderyhmälle printissä, verkossa ja radiossa teemalla Ota kevätloma

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA

Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA Avustustoiminta RAY-AVUSTEINEN KOULUTUSTOIMINTA SISÄLLYSLUETTELO Taustaa... 3 Koulutustoiminnan avustamisen periaatteet... 3 Tunnusmerkkejä koulutustoiminnasta, jota ei rahoiteta RAY-avustuksella... 4

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

Ajankohtaista antidopingasiaa. Susanna Sokka viestintäpäällikkö

Ajankohtaista antidopingasiaa. Susanna Sokka viestintäpäällikkö Ajankohtaista antidopingasiaa Susanna Sokka viestintäpäällikkö Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Liittotoimija Tunne sinua ja urheilijaa koskevat antidopingsäännöstöt sekä tekemänne

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Kampanjan plussat ja miinukset Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Pakkausmerkintäkampanjan päätösseminaari 3.6.2010

Kampanjan plussat ja miinukset Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Pakkausmerkintäkampanjan päätösseminaari 3.6.2010 Kampanjan plussat ja miinukset Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Pakkausmerkintäkampanjan päätösseminaari 3.6.2010 Kuluttajien riittävän tiedonsaannin varmistaminen fokuksessa Kuluttajapoliittinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot