Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti"

Transkriptio

1 Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry Projektipäällikkö VTL Tuuli Salospohja SISÄLLYS 1. JOHDANTO Projektihakemus RAY:lle Projektin loppuselvitys RAY:lle Projektin talous Tapahtumataulukko TUOTOKSET JA SUORITTEET Keskeisiä tuotoksia Antidopingtyö kohderyhmän keskuudessa Koulutus ja muu toiminta Tiedotus Haasteet ja ongelmat TULOKSET JA ARVIOINTI Keskeiset tulokset Itsearviointi Ulkoinen arviointi POHDINTA 40 LIITTEET LÄHTEET

2 Näinä pinnallisuuden ja yltiöyksilöllisyyden aikoina, jolloin haikaillaan erityisyyttä. Näinä aikoina, jolloin melkein jokaisen, varsinkin nuoren, on pakko yrittää olla spesiaali (Idols-voittaja, BB-talon tähti, tai muu hömppäjulkkis). Näinä aikoina, jolloin tavallisuus on sama kuin olla luuseri. Näinä aikoina, jolloin ihmisyys ei ole itseisarvo. Näinä aikoina, jolloin erilaisia perinteisen rehellisyyden näkökulmasta harmaita alueita on tarjolla kaikkialla. Näinä aikoina, kun mielikuvalliset signaalit ovat erittäin keskeisessä asemassa. Näinä aikoina, kun monet luulevat onnen löytyvän oikotietä. Näinä aikoina, kun mikään ei riitä. Näinä aikoina, jolloin uuden ulkonäön voi saada rasvaimulla tai kauneusleikkauksella. Näinä aikoina, kun kemiallisesti muokataan niin mielialoja kuin vireyttäkin. Näinä aikoina, kun mikään ei tunnu miltään. Näinä aikoina, jolloin miehetkin värjäävät hiuksiaan ja ylipäätään kiinnittävät huomiota ulkonäköönsä. Näinä aikoina, jolloin se, miltä youtubessa tai facebookissa näyttää on merkityksellistä. Näinä aikoina, kun ulkoisiin paineisiin reagoidaan käpertymällä itseen tai etsitään äärimmäisyyksiä. Näinä aikoina, kun meillä on yltäkylläiset mahdollisuudet itsemme manipulointiin. Näinä aikoina on hyvä, että joku ottaa tehtäväkseen analysoida dopingaineiden käyttöä muuallakin kuin huippu-urheilussa. (Katkelma dosentti Pasi Kosken aloituspuheenvuorosta projektipäällikkö Tuuli Salospohjan lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuudessa )

3 1 1. JOHDANTO Nuoret, liikunta ja doping -projekti käynnistyi Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry:ssä pitkien taustaponnistelujen jälkeen loppukesällä Se toteutettiin kolmen vuoden aikana Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Projektin suurena päämääränä oli nostaa esiin ilmiö, joka oli aiemmin ollut vain sivulauseiden kuningas, mutta johon kätkeytyi kuitenkin monenlaisia vääristyneitäkin mielikuvia ja asenteita julkisessa keskustelussa. Tämän noston avulla haluttiin tuoda esiin ennen muuta dopingaineiden käytön terveyshaitat, joista arveltiin olevan aivan liian vähän tietoa yleisesti niin itse käyttäjillä kuin terveydenhoito-, liikunta- ja päihdealan ammattilaisillakin. Projektin onnistui tässä päämäärässään hyvin, ja sai vahvaa sivustatukea sanomalleen korkeimmalta mahdolliselta liikuntapoliittiselta taholta Suomessa: Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin otti vahvasti kantaa projektin tavoitteisiin tukien niitä, ja nimittämällä kuntoilijoiden dopingaineiden käyttöä kasvavaksi kansanterveydelliseksi uhkaksi Suomessa (Wallin 2007). Keskustelun lisäksi projekti käynnisti monenlaisia käytännön toimia dopingaineiden käytön ehkäisemiseksi nuorten ja nuorten aikuisten kuntoilijoiden keskuudessa Suomessa. 1.1 Projektihakemus RAY:lle 2004 Projektin päämäärät ja tavoitteet, sekä perustelu sille, miksi projekti pitäisi toteuttaa Tutkimuksia dopingaineiden käytöstä on tehty vain vähän, anabolisten aineiden psyykkisestä problematiikasta ja samanaikaisesta päihteiden käytöstä ei Suomessa juuri lainkaan. Tämän pilottiprojektin tavoitteena on tuottaa tietoa dopingaineiden käytöstä suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Erityisesti selvitetään syitä käytön aloittamiseen ja yhteyksiä muiden päihteiden käyttöön. Projektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja osaamista em. aihealueesta EOPH ry:n ja yhteistyötahojen käyttöön (esim. urheiluseurat, KTL, muut järjestöt) sekä tuottaa materiaalia ja luoda ehkäiseviä työmenetelmiä dopingaineiden kokeilun ja käytön tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tutkimustulosten pohjalta toteutettavan tiedotus- ja valistuskampanjan tavoitteena on kasvattaa kohderyhmien kriittisyyttä erilaisten kehoa muokkaavien aineiden markkinointia kohtaan sekä lisätä yleistä tietoutta dopingaineiden käytön riskeistä. Projekti tukee näin ollen myös vuonna 2002 voimaan tulleen ns. dopingainelain tavoitteita.

4 2 Tiivistelmä projektin toteuttamistavasta ja tarvittavista resursseista Projektin aikana kerätään tietoa dopingaineiden käytöstä ja siihen liittyvistä aihealueista erilaisissa liikuntapaikoissa ja -tapahtumissa sekä laitoksissa, kuhunkin tutkimuskohteeseen parhaiten soveltuvien välineiden ja menetelmien avulla. Tiedonkeruuvaiheessa tullaan suosimaan tehokkaiksi osoittautuneita, perinteisiä ja nykyaikaisia, tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Tulosten soveltamisvaiheessa, tiedotus- ja valistuskampanjan aikana, esim. mini-interventioissa voimailijoiden, koululaisten, valmentajien tai muiden kohderyhmien kanssa, hyödynnettäneen myös EOPH:n edistyksellisiä teknisiä menetelmiä kuten Hubu -työskentelyä. Tietoa projektin edistymisestä ja havainnoista sen aikana jaetaan mm. erilaisten tiedotteiden, seminaarien sekä internetin välityksellä. Projektia koordinoi, suunnittelee ja toteuttaa projektipäällikkö, VTM Tuuli Salospohja, joka vastaa myös hankkeen taloudesta. EOPH ry. hallinnoi projektia. Projektiin perustetaan laaja ohjausryhmä, jossa on edustettuina ehkäisevän päihdetyön sekä liikunta- ja urheilujärjestöjen edustajia, KTL, ADT sekä mahdollisesti joidenkin ammattiryhmien edustajia. Ohjausryhmä seuraa projektin tuotoksia, arvioi niitä vuosittain ja luo puitteet toiminnan hyväksyttävyydelle. Projektin kohderyhmät vuotiaat liikuntaa harrastavat nuoret ja nuoret aikuiset sekä heidän kanssaan toimivat aikuiset ja läheiset. Riskiryhmässä olevat nuoret ja nuoret aikuiset mm. lisäravinteiden käyttäjät, syömishäiriöistä kärsivät, voimailun harrastajat ja nuorisorikolliset sekä joidenkin erityisammattiryhmien edustajat, kuten esimerkiksi vartijat ja ovimiehet. Sidosryhmät ja yhteistyötahot Projektin virallinen yhteistyökumppani on KTL. Toiminnallisia yhteistyökumppaneita ovat eri asiantuntijaorganisaatiot terveyden edistämisen, liikunnan, urheilun ja päihdetyön sektoreilta. Yhteistyömahdollisuuksia Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n kanssa selvitetään aktiivisesti. Projektin eri vaiheissa ja tasoilla tehokkaaseen yhteistyöhön pyritään myös mm. koulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, poliisi-, pelastus-, vankeinhoitoja maanpuolustuslaitosten, urheiluseurojen ja -järjestöjen, kunto- ja voimailusaleilla kävijöiden sekä useiden ehkäisevää päihdetyötä tekevien yhdistysten kanssa.

5 3 Projektin pääasialliset tuotokset 1. Tuotetaan tietoa suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten dopingin käytöstä. Erityisesti selvitetään syitä dopingainelakiin kirjattujen aineiden sekä muiden lääkevalmisteiden käytön aloittamiseen ei-huippu-urheilijoiden ja muiden yleisen dopingvalvonnan ulkopuolelle rajautuvien väestöryhmien keskuudessa. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää muihin soveltaviin jatkotutkimuksiin. 2. Luodaan ehkäiseviä työmenetelmiä dopingaineiden kokeilun ja käytön tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 3. Tuotetaan tiedotusmateriaalia dopingaineiden kokeilun ja käytön tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 4. Projektin aikana sekä projektin lopuksi pidetään yhteistyöseminaareja liikuntajärjestöjen sekä ammattiorganisaatioiden kanssa kerätyn tiedon jakamiseksi ja jatkotyöskentelyn varmistamiseksi. 5. Tuotetaan väliraportit ja loppuraportti. Selvitys siitä, miten projektin etenemistä seurataan ja vaikuttavuutta arvioidaan Projektiin perustetaan laaja ohjausryhmä, jossa on edustettuina ehkäisevän päihdetyön ja liikunta- ja urheilujärjestöjen edustajia, KTL, ADT sekä mahdollisesti joidenkin erityisammattiryhmien edustajia. Ohjausryhmä seuraa projektin tuotoksia ja arvioi niitä vuosittain. Arviointia toteutetaan myös jatkuvalla arvioinnilla projektityöntekijän toimesta sekä yhdistyksen sisäisen ohjauskäytäntöjen mukaan. Projektista tuotetaan toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset, ja kolmannesvuosittain osavuosisuunnitelmat ja katsaukset. Vaikuttavuutta seurataan määrällisesti ja laadullisesti, mm. paljonko ihmisiä projekti on tavoittanut eri menetelmin ja millaista uutta tietoa tutkimustyö on tuottanut. Projektin aikana työskentelyyn osallistuneilta ihmisiltä pyydetään palautetta ainakin internetvälitteisesti. Projektin kulkua suunnataan ohjausryhmän ohjeiden mukaan niin, että projektista on hyötyä mahdollisimman laajasti. Tietoa projektin edistymisestä ja havainnoista sen aikana jaetaan mm. erilaisten tiedotteiden, seminaarien sekä internetin välityksellä.

6 4 1.2 Projektin loppuselvitys RAY:lle 2008 Tämän selvittämis- ja kehittämisprojektin tehtävänä oli selvittää, millaisen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ilmiön dopingin käyttö muodostaa Suomessa, ja kehittää dopingaineiden käyttöä ehkäiseviä ja käytön lopettamista helpottavia toimintamalleja nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Projektin kohderyhmää olivat noin vuotiaat kuntosaliharrastajat ja muut aktiiviset kuntoilijat, jotka eivät ole arvokisamenestykseen tähtääviä kilpaurheilijoita, ja / tai joiden mahdollista dopingaineiden käyttöä ei valvota Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n toimesta. Dopingaineiden käytön yleisyyttä, syitä ja tavoitteita kuntoilijoiden keskuudessa oli tutkittu Suomessa hyvin vähän ennen tätä projektia. Tämä projekti tuottikin paljon uutta ja käytännössä heti hyödynnettävissä olevaa tietoa dopingaineiden käytön syistä ja tavoitteista kuntoilijoiden keskuudessa. Kyselytutkimus toteutettiin yliopistolllisena opinnäytteenä. Projektipäällikkö Tuuli Salospohjan tutkimus "TIUKKAA LIHHOO Dopingaineiden käyttö kuntosaliharrastajien keskuudessa Suomessa" tarkastettiin lisensiaatintyönä Turun yliopiston sosiologian laitoksella lokakuussa 2008, mitä ennen tutkimuksesta julkaistiin projektin internetsivuilla kaksi väliraporttia ("Raportti 5 / 2007" ja "Kyselyn taustoitusta 12 / 2007"). Tutkimuksen lisäksi projekti tuotti uutta tietoa mm. siitä, 1) millaista hyvä / huono antidopingtyö on kohderyhmän itsensä mielestä, 2) millaista antidopingtyötä muissa Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa tehdään ja 3) millaisia tarkennuksia dopingaineita koskevaan rikoslakiin (44 luku, 6 8, 16 ) pitäisi tehdä aiheen kannalta keskeisten järjestöjen ja viranomaistahojen mielestä Suomessa. Antidopingtyötä kohderyhmän keskuudessa tehtiin käytännössä mm. Fitness Expo - tapahtumassa sekä virtuaalisesti IRC-Galleriassa ja pakkotoisto.com-foorumilla. Työ perustui keskusteluihin ja riskitiedotusmateriaalin jakamiseen. Riskitiedotuksen jakamisen keskeisenä kanavana käytettiin projektille luotua internetsivustoa sekä esitettä, joka suunniteltiin yhdessä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n, Suomen Fitnessliiton ja kohderyhmän kanssa. Pumppaa.fi:llä julkaistiin em. raporttien ja esitteen lisäksi myös kohderyhmän kaipaamia ja muutoin hankalasti saatavilla olevia suomenkielisiä lääketieteellisiä tutkimusartikkeleita dopingaineiden käytön haitoista.

7 5 Projekti järjesti helmikuussa 2008 seminaarin "Doping pullistelee takahuoneissamme" yhteistyössä Preventiimin ja opetusministeriön kanssa Helsingin säätytalolla. Lisäksi projektipäällikkö luennoi useissa valtakunnallisissa ja tieteellisissä seminaareissa (mm. A- klinikkasäätiön Päihdetiedotusseminaari, Päihdepäivät, Sosiologipäivät), koulutti dopingaineiden käytön riskiryhmiin kuuluvia käytännön töissään kohtaavia ammattilaisia (mm. sairaanhoitajat, liikunnan- ja terveystiedon opettajat) sekä kirjoitti artikkeleita useisiin liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattilehtiin. Kuntoilijoiden dopingaineiden käyttö nousi projektin ja tutkimuksen ansiosta laajaan yhteiskunnalliseen ja julkiseen keskusteluun. Ammattilehdissä olleiden artikkeleiden lisäksi EOPH antoi aiheesta yhteensä neljä tiedotetta, minkä lisäksi projektipäällikkö kirjoitti kaksi kannanottoa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalle. Aihetta käsiteltiin myös yli viidessäkymmenessä toimitetussa TV-, radio- ja lehtijutussa (n. 20 kpl valtakunnallisissa medioissa), minkä lisäksi kohderyhmä keskusteli median esiin nostamista kysymyksistä vilkkaasti internetin keskustelupalstoilla ja blogeissa. Projektin merkittävin tulos on, että julkisen keskustelun ansiosta kuntoilijoiden dopingaineiden käyttö tunnistetaan huippu-urheilun dopingongelmasta irrallisena ilmiönä, ja siihen suhtaudutaan vakavana kansanterveydellisenä uhkana. Käyttäjiä on Suomessa , ja käytön arvioidaan yhä yleistyvän länsimaisissa yhteiskunnissa. Projektin tutkimusten tuloksena tiedetään, millainen on tyypillinen dopingaineiden kuntoilijakäyttäjä, ja millaista antidopingtyön pitäisi juuri tämän kohderyhmän keskuudessa olla. Pumppaa.fisivustoa käytti kahden vuoden aikana noin kävijää, jotka voivat löytää sieltä aiempaa enemmän ja helpommin suomenkielistä riskitiedotusmateriaalia aiheesta. Kuntoilijoiden keskuudessa tehtävää antidopingtyötä ja riskitiedotusta tarvitaan kuitenkin edelleen, koska käytön terveydelliset haitat ovat vakavia, ja käyttöä on usein vaikea lopettaa. Tärkeimmät yhteistyötahot Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry (tiedotuksen suunnittelua, tiedotusta, "Doping ja salitreeni" -esite, koulutusta); KTL / Timo Seppälä (projektin sisältöjen ja tiedotuksen sekä tutkimuksen tutorointia ja koulutusyhteistyötä); Opetusministeriö (tiedotuksen suunnittelua ja

8 6 koulutusta, "Doping pullistelee takahuoneissamme" -seminaari); Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura ja STAKES (tieteellisiä seminaareja ja opinnäytetyön ohjausta); IRC- Galleria ja (kyselyjen toteutus ja internetkeskusteluja); Suomen Fitnessliitto, Fitness Expo ja Body (koulutusta, tiedotusta ja tapahtumakampanja); Preventiimi (tiedotusta ja "Doping pullistelee takahuoneissamme" -seminaarin järjestäminen); Terveyden edistämisen keskus Tekry ry (Valtakunnalliset Päihdepäivät ja ulkoinen arviointi); Mäkelänrinteen lukio (kyselylomakkeen ja antidopingaiheisen Hubu -vedon testaukset); Liikunnan- ja terveystiedon opettajat ry, Sairaanhoitajaliitto, Terveydenhoitajaliitto, Diakonissalaitos (tiedotusta ja koulutusta); Kuntoliikuntaliitto Kunto ry, Suomen Kuntokeskusyrittäjät SKY (tiedotusta ja antidopingtyötä saleilla, esite jakoon); KRP, Tulli, KTL, Lääkelaitos (tiedotusta ja yhteistyötä dopingaineita koskevan rikoslain tarkentamiseksi); A-klinikkasäätiö (koulutusta ja tiedotusta, mm. Päihdetiedotusseminaari); Inner Wheel (lahjoitus 2000 euroa "Doping ja salitreeni" -esitteeseen); Tiedotusvälineet, ks. tarkemmin tämä loppuraportti / "Mediatapahtumat" (yhteiskunnallista keskustelua ja riskitiedotusta). Tavoitteiden saavuttamista edesauttaneet tekijät Laajan ja laadukkaan yhteistyöverkoston luominen päihdetyökentän ulkopuolelle auttoi tutkimuksen fokuksen löytämisessä, kyselylomakkeen suunnittelussa ja kyselyn suorittamisessa, mahdollisti tiedotus-, koulutus- ja tapahtumayhteistyön, avasi uusia yhteistyökuvioita eri toimijoiden välille, sekä liitti myös EOPH:n ko. verkostoon. Aiheen yhteiskunnallinen kiinnostavuus ja ajankohtaisuus nostivat sen taas laajaan julkiseen keskusteluun, ja se sai myös liikunta- ja sosiaalipolitiikan päättäjät vakuuttumaan pysyvien toimintamallien luomisen tärkeydestä Suomessa. Tutkimuksen suorittaminen yliopistollisena opinnäytteenä antoi painoarvoa projektille, vankisti yhdistyksen asemaa asiantuntijaorganisaationa sekä projektipäällikön statusta aiheen uutena yhteiskunnallisena asiantuntijana. Lisäksi yhdistys sai tunnustusta ennakkoluulottomasta ja rohkeasta otteestaan aiheeseen, johon moni muu toimija ei ole aiemmin tarttunut. Lopulta myös EOPH:n maine ehkäisevän päihdetyön järjestönä oli hyödyksi, sillä eri toimijat kokivat hyväksi sen, että keskeiseksi toimijaksi nousi liikuntajärjestökentän ulkopuolinen taho.

9 7 Tulosten ja toimintamallien käyttöönottoa edistivät erityisesti tutkimuksen laadukkuus (opinnäytetyöluonne) sekä se, että aiheesta ei ole ollut aiemmin saatavilla juuri minkäänlaista yhteiskunnallista tietoa suomeksi. Myös tiedotusvälinen kiinnostus ja niiden toimittamat laadukkaat juttukokonaisuudet ovat edistäneet käyttöönottoa. Tiedolle on ollut Suomessa suuri tarve, ja se kiinnostaa monia, jotka työskentelevät päivittäin aiheen parissa (esim. viranomaistahot), käyttävät itse dopingaineita tai ovat tekemisissä dopingaineiden käyttäjien kanssa (esim. opettajat, läheiset). Erityisesti internetkeskustelut IRC-Galleriassa ja sekä tapahtumayhteistyö Fitnessliiton kanssa Fitness Expossa olivat erittäin myönteisiä kokemuksia. Näiden toimien jatkamiselle on suuri tarve. Tavoitteiden saavuttamista vaikeuttaneet tekijät Aiheen arkaluontoisuus ja kiistanalaisuus sekä EOPH:n maine ehkäisevän päihdetyön järjestönä hidastivat ja vaikeuttivat yhteistyökuvioiden luomista ja käytännön toimiin ryhtymistä, koska eri toimijoiden ja kohderyhmän ennakkoasenteet oli otettava huomioon yhteistyökuvioita solmiessa, sekä tutkimuksen toteutusta ja interventioita suunnitellessa. Varsinkaan kohderyhmän keskuudessa aiheeseen ei haluttu suhtautua "päihdeongelmana", eikä myöskään koettu erityistä tarvetta antiodopingtyölle: kohderyhmä oli saanut aiemmin käyttää dopingaineita "ihan omassa rauhassaan", sillä antidopingtyö oli kohdistunut Suomessa ennen projektia pääasiassa huippu-urheiluun. Myös yhdistyksen asiantuntijuus tässä aiemmin enemmän liikuntapoliittisena asiana pidetyssä ilmiössä punnittiin tarkkaan, mikä kääntyi lopulta kuitenkin sen eduksi paljolti tutkimuksen opinnäyteluonteen ansioista. Tutkimuksen toteuttaminen vei silti paljon aikaa ja energiaa projektissa, vaikka projektipäällikkö tekikin sitä hyvin paljon myös omalla ajallaan ja oli jopa puoli vuotta tutkimusvapaalla Urheiluopistosäätiön myöntämän apurahan turvin. Tutkimuksen tekoa ei kuitenkaan voitu ohittaa, sillä ilman laadukasta tutkimustietoa olisi ollut erittäin vaikeaa ellei jopa käytännössä mahdotonta ryhtyä toteuttamaan tehokasta antidopingtyötä kohderyhmän parissa. Projektin seuranta Projektille luotiin laaja yhteistyöverkosto, joka toimi alussa ohjausyhmän asemassa. Lähimpinä ohjaajina toimivat aluksi toiminnanjohtaja Kari Vuorisen ohella opinnäytetyön ohjaajat professori Seppo Pöntinen ja lehtori Taina Kinnunen sekä projektin käytännön tutorit dosentti Mikko Salasuo, ADT:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä sekä ADT:n

10 8 pääsihteeri Juha Viertola. Tämä ryhmä seurasi ja ohjasi projektin etenemista, sekä oli mukana tuotosten suunnittelussa ja kommentoinnissa alusta alkaen. Myöhemmin EOPH perusti lisäksi projektien johtotyöryhmän, joka kokoontui kuukausittain. Tähän ryhmään kuuluivat toiminnanjohtajan ja projektipäällikön lisäksi Kim Kannussaari, Antti Murto ja Anita Malkamäki. Ryhmässä käytiin läpi EOPH:n projektien keskeisiä tavoitteita, suunniteltiin niiden käytännön toteutusta ja arvioitiin tuotoksia. Projektista tuotettiin myös toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä osavuosikatsaukset. Näissä katsauksissa arvioitiin, paljonko ihmisiä projekti oli tavoittanut eri menetelmin (mm. kysely, pumppaa.fi-sivuston kävijämäärät, mediatapahtumat jne.) sekä millaista uutta tietoa projekti oli tuottanut. Kohderyhmä antoi projektille palautetta erillisen kyselyn lisäksi jatkuvasti sekä osallistui myös käytännön toimien suunnitteluun. Tietoa projektin edistymisestä ja tuotoksista jaettiin mm. erilaisten tiedotteiden, seminaarien sekä internetin välityksellä. Lopuksi toteutettiin myös ulkoinen arviointi yhteistyössä Terveyden Edistämisen Keskus Tekryn kanssa. Projektin arviointi Itsearviointia on toteutettu väliraporteissa (osavuosikatsaukset ja toimintakertomukset), joissa toteutunutta toimintaa on peilattu aina projektin alkuperäisiin ja päivitettyihin tavoitteisiin. Lisäksi itsearviointia on suoritettu ja projektipäällikön lisensiaatintutkimuksessa sekä yhdistyksen projektien johtoryhmän ja läheisimpien yhteistyökumppaneiden kanssa käydyissä neuvotteluissa, ja niiden pohjalta tuotetuissa raporteissa. Yhdistyksessä toteutettiin myös laatutyökoulutus, jossa sovellettiin STAKES:n laatimia laatutyökriteereitä. Lisäksi palautetta ja kehittämisideoita on pyydetty ja saatu suoraan kohderyhmältä. Ulkoinen arviointi toteutettiin Terveyden edistämisen keskuksen Tekryn johdolla. Koolle kutsuttiin kuuden hengen arviointipaneeli, jonka tehtäväksi annettiin viikkoa aiemmin tutustua Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraporttiin, projektin internetsivuihin sekä projektipäällikön lisensiaatintyöhön. Näistä materiaaleista heille esitettiin kysymyksiä, joihin paneelin jäsenet vastasivat kokoontumisessa. Arviointipaneelin yhteinen näkemys oli, että Nuoret, liikunta ja doping -projekti onnistui syksyllä 2005 päivitettyihin tavoitteisiin nähden erittäin hyvin. Kyseessä oli koko paneelin mielestä ansiokas pilottiprojekti. Työ on kuitenkin kesken, ja paneelin mielestä olisi hyvin

11 9 vahingollista, jos sitä ei jatkettaisi. Nuoret, liikunta ja doping - projektissa oli erittäin hyvä panos-tuotos -suhde. Onnistumisen mahdollisuudet jatkossa ovat tältä pohjalta erittäin hyvät, totesi emeritusprofessori Ilkka Vuori. Koko projektin onnistumisen ja päämäärän tiedon ja osaamisen lisäämisen kannalta keskeisimpiä elementtejä olivat paneelin mielestä 1) toimiva yhteistyö ylläpitäjän kanssa ja onnistunut interventio kohderyhmän keskuuteen sen avulla, 2) tutkimuksen laadukkuus ja luonne yliopistollisena opinnäytteenä, 3) viestinnän ja mediayhteistyön onnistuminen; runsas ja laadukas yhteiskunnallinen keskustelu sekä 4) yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden kiinnostus ja osallistuminen julkiseen keskusteluun. Erityisesti opetusministeriön ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n tuki suomalaisesta antidopingtyöstä vastaavina toimijoina oli erittäin merkittävää. Viestintä taas onnistui arviointipaneelin mielestä erinomaisesti varsinkin siksi, että siinä onnistuttiin välttymään sensaatiohakuisuudelta. Julkinen keskustelu kehittyi projektin aikana sen kannalta ja sen ansiosta toivottuun suuntaan, ja tämän mediayhteistyön johdosta ilmiö kirkastui selvästi: käytön yleisyys on hahmottunut ja kohderyhmä löytynyt. Lisäksi eri tahojen välille on luotu toimivat yhteistyösuhteet. Paneelissa todettiin, että aiheen asemointi kenttään on kesken. Pelkän liikuntakentän varaan vastuun ottamista ei voi jättää siitä syystä, että liikuntatoimijat kokevat aiheen edelleen selvästi liian vaikeaksi käsitellä. Aihe koetaan siellä oman pesän likaajaksi, ja tästä syystä olisi hyvä, että päävastuullinen toimija tulisi tämän kentän ulkopuolelta. Toinen selkeä peruste tälle on, että hyvin suuri osa kohderyhmään kuuluvista nuorista ei ole minkään urheiluseuran jäsen, eikä siten tule edes löydetyksi esimerkiksi lajiliittojen kautta. 1.3 Projektin talous ja tapahtumataulukko Projekti sai vuosina RAY:ltä avustusta yhteensä euroa, joten vuosittainen budjetti oli noin euroa. Merkittävin kuluerä oli projektipäällikön palkka, jonka ohella suurimmat kulut syntyivät tiedotuksesta sekä erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja sellaisiin osallistumisesta. Lisäksi projekti sai euron lahjoituksen Inner Wheel -järjestön piiri 141:ltä ja Turku ry:ltä Fitness Expossa 2008 jaossa olleen esitteen toteutuskuluihin.

12 PVM 9 10/ / / / 2006 Tapahtumia & toimintaa & tuotoksia Educa-messut, Helsinki EOPH:n kiertue, Kainuu päätös opinnäytetyöstä & 1. tutkimussuunnitelma kyselylomakkeen suunnittelu & testaus / Mäkelänrinteen lukio 4 / 2006 EOPH:n minikiertue, Vihti 5 / / 2006 Boosman Fitness & Bodybuilding, Kulttuuritalo, Hki WPO:n voimanostokilpailut, Urheilutalo, Hki Fitness Expo, Lahti Julkinen keskustelu Fitness: Kaiken takana on doping? Etelä-Saimaa: Kroppa komistuu myös kielletyillä aineilla EOPH & Projektinhallinta EOPH:n laatutyökoulutuspäivä 1., Hki osavuosikatsaus toimintasuunnitelma käyttötalousarvio 2007 osavuosikatsaus EOPH:n laatutyökoulutus- & kehittämispäivä 2., Hki Projektityön kurssi Onnistu projektissa, STKL, Hki osavuosikatsaus ohjaustyöryhmän tilannekatsaus 9 10/2006 Nuorisotutkimuspäivät Hki Reilu tutkimus nuorten tutkimisen etiikka kehityskeskustelu 1. / tj Kari Vuorinen kyselyaineiston keräys, pakkotoisto.com Kehon manipulointi kulttuurisena ilmiönä Suomessa 11 / 2006 seminaariesitelmä, Tuy esitelmä Preventiimin Doping nuorisoliikunnassa -seminaarissa 7.12., Helsinki pakkotoisto.com / Turun Sanomien artikkeli Pakko saada muskelit Ylex-keskipäivä: "Miksi ihmeessä nuoret kuntoilijat turvautuvat dopingiin?" Helsingin Sanomat: Dopingin käyttäjiä ehkä reilusti yli Turun Sanomat: "Nuorten liikunnanharrastajien doping luultua yleisempää"& "Pakko saada muskelit" Verkkouutiset: Turun Sanomat: Nuorten liikunnanharrastajien doping luultua yleisempää Preventiimin tiedote seminaarista Vaeltaja (blogi) Medialukutaito EOPH:n laatutyökoulutuspäivä 3. / Hki, SPSS-kurssi, Tuy

13 2007 tapahtumia & toimintaa & tuotoksia näkyvyys EOPH & Projektinhallinta osavuosikatsaus 12 / / 2007 pakkotoisto.com / Ke MTV3 45 minuuuttia radiomainos NRJ:llä avautuu toimintakertomus 2006 toimintasuunnitelma & kta 2007 EOPH:n projektien johtoryhmän perustamiskokous 1. 2 / 2007 seminaariesitelmä, Stakes, Hki Kuntoliikuntaliitto Kunto ry:n kehittämistyöryhmä, Hki Nelonen / IS-Urheilu-uutiset Nelonen / Urheiluaamu EOPH:n projektien johtoryhmät Isä (Tuuli Salospohja) "Kuntoilijoiden dopingin käyttö lisääntyy huolestuttavasti" 3 / 2007 seminaariesitelmä, Tuy (sosiologia) seminaariesitelmä, Valtakunnalliset Sosiologipäivät, Turku Helsingin Uutiset: "Kilpakehonrakentajat ovat harrastajille kuin rock-idoleita" & "Dopingin käyttäjillä tavoitteet nousevat kaiken muun yläpuolelle" EOPH:n projektien johtoryhmä 4. Utain: "Pilleri ei korvaa kuntoilijan ateriaa" YLE FST uutiset: TV , 20 YLE FST internet Dopningen mycket utbredd 4 / 2007 tapaaminen 24.4., Eduskunta / Asell, Matikainen-Kallström Pohdintoja dopingaineita koskevaan lainsäädäntöön liittyen pumppaa.fi:lle YLE internet uutiset Moni kuntoilija käyttää dopingaineita YLE FST uutiset: TV , 20 YLE FST internet Brax och Wallin: Dopningen måste stävjas osavuosikatsaus EOPH:n projektien johtoryhmä 5. EOPH:n laatutyökoulutus- & kehittämispäivä 4. / Kirkkonummi Radio99: Kuntoilijat & doping Veteraaniurheilija (blogi) Liian moni kuntoilija käyttää dopingaineita 5 / 2007 Aineistoraportti 5 / 2007 pumppaa.fi:lle seminaariesitelmä, Stakes, Hki tapaaminen 28.5., OPM /Johansson pakkotoisto.com / Kaiken takana on doping? & Eka kerta?? YLE FST internet uutiset: Dopningsmissbruket bör bekampas YLE internet uutiset Wallin: Kuntodoping tärkeimpiä kysymyksiä Stop huumeille: Voisilmällä vai ilman? Urheiluopistosäätiön apurahan ( e) julkistaminen, Pajulahti kehityskeskustelu 2. / tj Kari Vuorinen

14 esitelmät aineistoraportista: EOPH ry:n koulutuspäivä 5.6. Kaupunkilehti Vartti: Haaveena upea kroppa sairaanhoitajien koulutuspäivä 6.6. EOPH ry:n sijoittajaseminaari 7.6. Plaza.fi / Kolinaa Panuhuoneesta (blogi) Doping kuntoilussa 6 / / /2007 ADT:n kesäkokous, 11.6., Kirkkonummi EOPH:n tiedote (1) Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä tavallisia nuoria kuntoilijoita dopingaineiden käyttäjät tekevät terveyttään koskevia päätöksiä riittämättömän tiedon varassa EOPH:n tiedote ylitti uutiskynnyksen viikonlopun aikana mm. seuraavissa medioissa: MTV3:n internet, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Turun Sanomat, Kaleva, Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat Satakunnan Kansa: Kun unelmakropasta tulee elämän sisältö EOPH:n projektien johtoryhmä 6. osavuosikatsaus projektipäällikön tutkimusvapaa projektista & Projektijohtamisen kurssi, Turku 9 / 2007 seminaariesitelmä, Valtakunnalliset Päihdepäivät , Helsinki pakkotoisto.com / Joko roinaus laitonta? & TS-kolumni, Wallin: Dopingista kansantauti? Kunto kortilla (blogi) Doping kuntourheilussa Turun Sanomat -kolumni: Stefan Wallin: Dopingista kansantauti? Wallin huolestunut kuntoilijoiden dopingista Turun Sanomat: "Dopingia käyttää yleensä alle kolmekymppinen kuntosaliharrastaja" Hämeen sanomat (pääkirjoitus): Doping-pullistelu ei ole kuntoliikuntaa 10 / 2007 Kunto ja Terveys: Doping tikittävä aikapommi 11 / 2007 seminaariesitelmä, Turun yliopisto Radio Robin Hood: Doping 12 / 2007 pakkotoisto.com / Tuomo Karilan väitöskirja Kyselyn taustoitusta 12 / 2007 pumppaa.fi:lle LIITO Liikunnan ja Terveystiedon Opettaja (Tuuli Salospohja) Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä on tavallisia nuoria kuntoilijoita EOPH:n projektien johtoryhmä tapahtumia & toimintaa & tuotoksia näkyvyys EOPH & Projektinhallinta 1 / 2008 Irc-G. / teemavk + chatit seminaariesitelmä, Porvoo 18.1., ehkäisevän päihdetyön päivä osavuosikatsaus toimintakertomus 2007 pakkotoisto.com / Seminaari Helsingin Säätytalolla, Elämä on huumetta seminaarissa vielä tilaa toimintasuunnitelma & kta 2008

15 / / / / 2008 Doping pullistelee takahuoneissamme -seminaari 6.2. yhteistyössä Preventiimin ja OPM:n kanssa. Säätytalo, Helsinki pakkotoisto.com / Wallin: Yhä useampi kuntosaliharrastaja käyttää dopingia EOPH:n ja Preventiimin tiedote 8.2. (2) Kuntoilijoiden dopingaineiden käyttöön puuttuminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä seminaariesitelmä / LIITO Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n koulutuspäivät, Lahti seminaariesitelmät x 2, Turun yliopisto (Lapsi- ja nuorisotutkijat & sosiologia) pakkotoisto.com / T. Seppälä ja vieroitus Raportti dopingaiheisista terveysneuvontapalveluista Pohjoismaissa pumppaa.fi:lle pakkotoisto.com / Mallia muista Pohjoismaista? seminaariesitelmä, Stakes, Hki Millaista on hyvä / huono antidopingtyö kuntoilijoiden? & Dopingainetaulukko pumppaa.fi esitelmä 22.4./ Inner Wheel, Turku pakkotoisto.com/ Hiihtoliitto ja tapaaminen 5.5. OPM / Tolonen International Harm Reduction Conference Barcelona, posteri & kooste tapahtuman annista pumppaa.fi Helsingin Sanomat: Wallin: Yhä useampi kuntosaliharrastaja käyttää dopingia" Wallin: Yhä useampi kuntosaliharrastaja käyttää dopingia Verkkouutiset: "Pullistelua pillereiden voimalla" Veteraaniurheilija (blogi) / Dopingaineet ja kuntoilu STT: "ADT perää tiukempaa lainsäädäntöä dopingin estämiseksi" ja Bigoreksia saattaa sorruttaa kuntoilijan dopingiin useissa lehdissä, mm. Kaleva Apu: Kuntoilijat pilleripurkilla Lääkärilehti: Kolmikymppiset viimeistelevät vartaloaan dopingaineilla YleX Tänään: "Doping on yleistyvä oikotie seksikkääseen vartaloon" YLE TV2 Akuutti: Doping ja kuntoilijat Kunto kortilla (blogi) Doping kuntourheilussa Body: Suomen Fitnessliitto ry tiukentaa dopingvalvontaa Helsingin Sanomat Vieraskynä (Tuuli Salospohja) Kuntoilijat ummistavat silmänsä dopingaineiden terveyshaitoilta YLE Radio 1 Ykkösaamu : Kuntoilijat & doping Rannikkoseudun Sanomat: Tuuli Salospohja torjuu kuntoilijoiden dopingia EOPH:n projektien johtoryhmän (8.) kehittämispäivät, Pajulahti kehityskeskustelu 3. / tj Kari Vuorinen EOPH:n projektien johtoryhmä 9. osavuosikatsaus EOPH:n sisäisen dopingkoulutusjärjestelmän raamit Inner Wheel, Turku: lahjoitus 2000e esite EOPH:n projektien johtoryhmä 10. EOPH:n kehittämispäivä, Helsinki Terveydenhoitaja & Irti! (Tuuli Salospohja) Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä tavallisia nuoria kuntoilijoita

16 6 / / / 2008 tapaaminen STM / Halla dopingkoulutus 11.6., HDL esitelmä 12.6./ Hgin Rotaryt tapaaminen 12.6., Fitnessliitto, K.P. Ourama, Lahti Fitness Expo-, esite- ja puhelinneuvontasuunnitelmat esite & käyntikortti pumppaa.fi tapaaminen 19.8., OPM /Johansson esitelmä A-klinikkasäätiön seminaarissa , Berliini lisensiaatintutkimuksen viimeistely & sidonta & luovutus arviointiin pumppaa.fi:n ISO päivitys, mm. lääketieteellisiä artikkeleita, lisensiaatintyön käsikirjoitus ym. pakkotoisto.com / Joka kuudes treenaaja douppaa? & Aamulehti: Kuntosalien yleisimmät dopingaineet YLE Radio1: Kolmessa polvessa YLE 1 / AamuTV Satakunnan Kansa: Rantakuntoon keinoja kaihtamatta Aamulehti: etusivu Insuliini on tuttu vieras jo Suomenkin kuntosaleilla ja Rauta nousee efedriinin ja klenbuterolin voimalla Iltalehti: Tutkimus: Doping on kuntoilijoiden arkea Iltasanomat: Lehti: Kuntoilijat nappailevat hevosten astmalääkettä Tohtori.fi: Hevosten astmalääke ja efedriini kuntosaliharrastajien suosiossa Radio Nova / Aamun radio CRM-koulutus EOPH:n projektien johtoryhmä 11. esitelmä, EOPH:n hallituksen kokous EOPH:n projektien johtoryhmä 12. osavuosikatsaus EOPH:n ja HDL:n yhteisen dopingkoulutuksen toteutus (37,5h) EOPH:n projektien johtoryhmä 13. Jatkuvan toiminnan rahoitushakemus RAY luento ODL 2.10., Oulu Helsingin Sanomat: Kuntosalidopingia ei voi valvoa YLE / Oulu Radio 10 / 2008 EOPH:n tiedote (3): Dopinglinja aukeaa lokakuussa Fitness Expo 2008, Lahti puhelinneuvontakok IRC-G./ teemavk + chat lisensiaatintutkimuksen tarkastus seminaariesitelmä, STAKES, Hki Kaleva: Rasva palaa dopingaineilla Sairaanhoitaja (Tuuli Salospohja) Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä tavallisia nuoria kuntoilijoita Aurora: Kuntosaleilla muhii kansanterveysongelma Puhe- ja esiintymistaidon koulutus, Lieto EOPH:n projektien johtoryhmä 14. loppuraportin kirjoittamista & arvioinnin järjestäminen / Tekry 11 / 2008 esitelmä, Terveys ry , Raisio 12 / 2008 Hubu -veto doping -pilotti 8.12., Mäkelänrinteen lukio EOPH:n tiedote (4): Projekti päättyy, tutkimustyö jatkuu 2009 Projektin päättäjäiset Sport (Tiina Suomalainen) Tahtoo timmin kropan, Salospohjan artikkelit: A-tiimi, Liikunta ja tiede, Terveys, SVNL nuorten SM-kisalehti ym. loppuraportin viimeistely projektin arviointi ja -raportti EOPH:n projektien johtoryhmä 15. loppuraportin julkistus ja painatus viimeinen osavuosikatsaus & toimintakertomus 2008 & loppuselvitys RAY:lle

17 15 2. TUOTOKSET JA SUORITTEET 2.1 Keskeisiä tuotoksia Projektin keskeiset tuotokset voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 1. internetsivusto 2. yhdistyksen tiedotteet (4 kpl), projektin väliraportit ja eri teemoista tuotetut raportit (5 kpl) 3. projektipäällikön opinnäytetyöhön liittyvät tuotokset (5 kpl) 4. projektipäällikön kirjoittamat artikkelit ja kannanotot (15 kpl) 5. riskitiedotusmateriaalit 6. koulutusmateriaalit Internetsivusto perustettiin vuoden 2007 alussa yhdistyksen kotisivujen yhteyteen projektin keskeiseksi tiedotuskanavaksi. Siellä on ollut jaossa alusta alkaen tietoa projektin tavoitteista, toiminnasta ja tuotoksista sekä riskitiedotusmateriaalia kohderyhmälle. Myös kaikki tässä luvussa kuvailtavat kirjalliset tuotokset löytyvät sieltä. Kahden vuoden aikana sivustolle on kertynyt kävijöitä yhteensä noin Sivustoa mainostettiin laajasti ja maksullisesti ainoastaan vuoden 2007 alussa Radio NRJ:llä viikon ajan pyörineellä kampanjalla. Tämän jälkeen sivustoa markkinoitiin yhdistyksen tiedotteiden, tiedotusvälineissä olleiden toimitettujen juttujen, projektipäällikön kirjoittamien artikkelien ja kohderyhmän kanssa internetissä käytyjen keskustelujen yhteydessä. Sivuston statistiikan tarkastelu paljastaa, että se on EOPH:n kotisivuilla yhdistyksen etusivun jälkeen toiseksi suosituin sisältö. Kävijöistä suurin osa (~40 %) löysi sivustolle minkä jälkeen toiseksi eniten (~25 %) sivustolle löydettiin suoraan sen nimen perusteella. Loput kävijät löysivät sivustolle mm. hakukoneiden ja eri tiedotusvälineiden sivustojen kautta. Avainsanojen tarkastelu osoittaa, että noin kolmasosa kävijöistä käytti haussa sanaa pumppaa 1. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että sivuston nimi on onnistunut. Yksi syy tähän lienee se, että nimi on varsin helppo muistaa. 1 Nimi viittaa tyypilliseen painoharjoittelutapaan, jota käytetään usein myös kannustettaessa treenikavereita kovempaan ponnisteluun salilla. Toisaalta sen voi yhdistää myös ns. liian suuriin tavoitteisiin, ja itsensä dopingaineilla pumppaamiseen. Nimeä on pidetty erityisesti kohderyhmän keskuudessa onnistuneena.

18 16 Sivustolla vietettiin aikaa keskimäärin 2,5 minuuttia, mikä on verrattain pitkä aika tämän tyyppisillä internetsivustoilla. Tämä viittaa siihen, että sivustolla olevat materiaalit kiinnostavat kävijöitä. Kun tämän tiedon rinnalla huomioidaan se, että kävijöistä hyvin suuri osa saapuu sivustolle kautta, niin voidaan tehdä se johtopäätös, että sivustolta löytyville riskitiedotusmateriaaleille ja dopingaineiden käyttöä ja haittoja käsitteleville lääketieteellisille tutkimusartikkeleille on todennäköisesti ollut tarvetta. (Katso tarkempi kuvaus internetfoorumi seuraavasta alaluvusta 2.2.) Yhdistys antoi yhteensä neljä tiedotetta projektin tapahtumista ja tuotoksista. Ensimmäisessä tiedotteessa annettiin väliraportti lisensiaatintyön tuloksista kesällä 2007, toisessa tiedotteessa kerrottiin Säätytalolla järjestetyn paneeliseminaarin linjauksista helmikuussa 2008, kolmannessa tiedotteessa markkinoitiin Fitness Expossa tehtävää yhteistyötä, esitteiden jakooperaatiota ja lokakuussa 2008 toteutettua puhelinneuvontakokeilua, ja neljännessä tiedotettiin lisensiaatintyön tarkastuksesta, loppuraportista ja sen arvioinnista, sekä Fitness Expon ja puhelinneuvonnan kokemuksista marraskuussa (Ks. Liitteet 4 a. d.) Ensimmäinen ja toinen tiedote menivät läpi myös tiedotusvälineissä varsin laajasti. Kolmannen ja neljännen tiedotteen tavoitteena sen sijaan oli ensisijaisesti yhteistyökumppaneiden ja tiedotusvälineiden informoiminen projektin etenemisestä ja sen kokemuksista. Lisäksi juuri perjantaina 3.10., jolloin kolmas tiedote annettiin, ilmestyi Sairaanhoitaja-lehti, jossa oli projektipäällikön kirjoittama artikkeli, ja Kalevassa oli näyttävä juttu projektista ja projektipäälliköstä, joka oli ollut edellisenä päivänä luennoimassa Oulun Diakonissalaitoksen antidopingillassa. Syksyyn 2008 mennessä projektista oli myös toimitettu jo niin paljon ja niin laajoja juttuja eri tiedotusvälineissä, että näiden tiedotteiden suora läpimeno ei ollut edes tärkeänä tavoitteena. Tiedotteita tarkemmin projektin etenemisestä ja tuotoksista kerrottiin projektin väliraporteissa eli kolmannesvuosittain annetuissa osavuosikatsauksissa, sekä vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa ja -tavoitteissa. Myös eri aiheista tuotetuissa raporteissa raportit dopingaiheisista terveysneuvontapalveluista Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa, Fitness Exposta ja dopinglinjasta, pohdinnat dopingaineita koskevaan lainsäädäntöön liittyen sekä Millaista on hyvä / huono antidopingtyö nuorten kuntoilijoiden keskuudessa? kuvattiin

19 17 projektin tavoitteiden kannalta keskeisiä, dopingaineiden ehkäisemistä helpottavia toimintamalleja, niiden kannalta merkityksellisiä näkökulmia sekä muita huomioonotettavia seikkoja (Kaikki ko. raportit liitteinä, ks. Liitteet ) Projektipäällikön syksyllä 2008 valmistuneesta lisensiaatintyöstä julkaistiin myös kaksi väliraporttia (Raportti 5 / 2007 ja Kyselyn taustoitusta 12 / 2007) ennen kokonaistutkimuksen valmistumista. Lisäksi tutkimuksessa käytetty kyselylomake oli sellaisenaan uusi tuotos, jota testattiin ennen käyttöä Mäkelänrinteen lukiolaisilla. Kyselylomaketta on käytetty tiivistettynä myös Tampereen Nervin huumeklinikalla, mutta näitä tuloksia ei ole annettu julkisuuteen. Kyselyssä pyydettiin palautetta siihen vastanneilta, ja palautteesta tuotettiin kooste, joka julkaistiin Kaikki lisensiaatintutkimukseen liittyvät tuotokset on liitetty missä niihin on ollut kenen tahansa mahdollista tutustua välittömästi kunkin vaiheen valmistuttua. Katkelma projektipäällikkö Tuuli Salospohjan lisensiaatintyöstä, s : Päädyin toteuttamaan tämän Nuoret, liikunta ja doping -projektista lähtölaukauksensa saaneen tutkimuksen yhteiskuntatieteellisten opintojeni jatkotutkintona Turun yliopistolle, jotta sen tulokset kestäisivät paremmin eri tahoilta odotettavissa ollutta kritiikkiä. Koska kyseessä on käytännön antidopingtyöhön tähtäävä projekti, julkaisin useita väliraportteja jo ennen kokonaistutkimuksen valmistumista. Aihe on yhteiskunnallisena ilmiönä yleisestikin varsin kiinnostava, mistä syystä olen saanut perustella tutkimuksellisia valintojani ja niistä tekemiäni tulkintoja hyvin monenlaisissa yhteyksissä. Tästä on ollut hyötyä myös projektille. Uskon esimerkiksi, että kuntoilijoiden dopingaineiden käyttö tunnistetaan julkisuudessa käydyn keskustelun ansiosta aiempaa paremmin omana, huippu-urheilusta irrallisena ilmiönään. On ollut hyvin kiinnostavaa seurata sisältä käsin, miten yhteiskunnallinen keskustelu on kehittynyt kahden vuoden aikana. Siitäkin olen iloinen, että saan tehdä työtä, mikä kannustaa minua kehittämään itseäni edelleen myös käytännön tarpeita palvelevaa tiedettä tekevänä sosiologina. Minkäänlaista haittaa en ole havainnut siitä, että oma roolini on tämän aiheen parissa edellä kuvaillulla tavalla kahtiajakautunut. Pikemminkin siitä on mielestäni ollut hyötyä kumpaankin suuntaan: tieteellisten ja käytännöllisten perustelujen huomioiminen on pakottanut minua laajentamaan näkökulmiani monessa yhteydessä merkittävästi. Koen myös oppineeni seisomaan ryhdikkäästi niin tutkijana kuin projektipäällikkönäkin sanojeni takana erilaisten yleisöjen edessä. Interaktiivisena yleisönäni ovat toimineet muun muassa ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset, viranomaiset, media, tiedeyhteisö ja kohderyhmä.

20 18 Projektipäällikkö kirjoitti myös useita artikkeleita ja kannanottoja eri ammatti- ja sanomalehtiin. Kaikissa kirjoituksissa kiinnitettiin huomiota erityisesti dopingaineiden käytön terveysriskeihin, kuntoilijoiden käytön yleisyyteen länsimaissa sekä lisensiaatintutkimuksen tuloksiin tyypillisestä käyttäjästä. Nämä asiat projektipäällikkö pyrki nostamaan esiin myös eri tiedotusvälineiden toimittamissa jutuissa. Sekä projektipäällikön itse kirjoittamat artikkelit että tiedotusvälineiden toimittamat jutut nostivat ilmiön ja sen uhkakuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun, johon myös liikuntapoliittiset päättäjät osallistuivat, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin etunenässä. Hänen johdollaan opetusministeriö on pyrkinyt yhteistyöhön sosiaali- ja terveysministeriön kanssa asian tiimoilta. Yhteistyön tuloksena on päädytty siihen, että Suomeen pyritään rakentamaan samantyyppinen kuntoilijoille suunnattu antidopingjärjestelmä kuin muissa Pohjoismaissa. Suoraan kohderyhmälle tuotettua riskitiedotusmateriaalia olivat Doping ja salitreeni -esite ja julisteet, jotka olivat esillä ja jaossa Fitness Expo -tapahtumassa sekä liitetyt koosteet suomenkielisistä lääketieteellisistä dopingtutkimuksista (5 kpl). Lisäksi linkitetyt dopingaineita koskevat rikoslain pykälät, sitä edeltävä hallituksen esitys ja pohdinnat lain tarkennuksen tarpeista samoin kuin muiden Pohjoismaiden internetsivustot sekä osa projektipäällikön kirjoittamista artikkeleista ja tiedotusvälineiden toimittamista jutuista voidaan nähdä riskitiedotuksena suoraan kohderyhmälle. Lisäksi projektipäällikkö keskusteli vilkkaasti ja toi esille niitä riskinäkökohtia, joista käyttäjät ja muut sisäpiiriin kuuluvat eivät yleensä keskustele. Suurin osa ja välisestä virtuaaliliikenteestä johtuukin todennäköisesti juuri näistä keskusteluista. (ks. tarkemmin seuraava alaluku 2.2.) Myös erilaisia koulutustilaisuuksia, seminaariesitelmiä ja -alustuksia varten tuotettiin omat materiaalit. Barcelonassa keväällä 2008 järjestettyä IHRA-konferenssia varten tehtiin englanninkieliset julisteet ja esitteet, minkä lisäksi julkaistiin englanninkielinen referaatti. Myös toista kansainvälistä tapahtumaa, Berliinin Päihdetiedotusseminaaria ja projektipäällikön siellä pitämää esitelmää varten piti tuottaa englanninkieliset materiaalit (alustus ja kalvosarja). Projektipäällikkö esitteli projektia ja tutkimuksen tuloksia myös yli 30 koulutustilaisuudessa eri puolilla Suomea, joita varten hän tuotti koulutusmateriaalin erilaisia kohderyhmiä silmällä pitäen.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen () loppuraportti Susanna Leimio-Reijonen (toim.), YTM, projektikoordinaattori 30.12.2010 Sisältö Johdanto... 3 1. Hankkeen tausta...

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS

KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS. VTK Liisa Kauppila kevät 2011 TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS KAKS:N RAHOITTAMIEN VÄITÖSTUTKIMUSTEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS VTK Liisa Kauppila kevät 2011 KAKS:N RAHOITTAMIEN TUTKIMUSHANKKEIDEN ONNISTUMINEN JA VAIKUTTAVUUS VTK Anna Laiho syksy 2011 VTK Liisa

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot