Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä"

Transkriptio

1 amicase Amiedun asiakaslehti Koulutus henkilöstrategian kulmakivenä Osaaminen tuottaa laatua

2 Julkaisija Ami-säätiö Päätoimittaja Timo Karkola Toimituspäällikkö Pipsa Hiltunen Toimitus Viestintätoimisto Povitasku Oy Ulkoasu Mainostoimisto Tasku Oy Kirjapaino Libris Oy Juttuvinkit, kehitysideat ja osoitteenmuutokset sähköpostitse amicase Sisältö Ami-säätiö, Amiedu vaihde PL 151, Helsinki Amiedun asiakaspalvelu puhelin Toimipisteet Valimotie 8, Helsinki Valimotie 17 19, Helsinki Hiomotie 6, Helsinki Hitsaajankatu 4, Helsinki Amicom ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset vaihde Valimotie 8, Helsinki Taitotalon kongressikeskus vaihde Valimotie 8, Helsinki Kannen kuva Securitaksen Jari Kelahaaran ja Kaija Siikaluoman kuvasi TaskuStudion Tuomas Pietinen Koulutus antaa tavoitteille työkaluja Välineet uudistavat työyhteisöjen viestinnän Kun koulutus on henkilöstöstrategian kulmakivi Oppisopimuskoordinaattorin monet vastuut Yhdessä enemmän kuin yksin Hoitotaidon laadun viimeistelee kielitaito Tukea ja taitoa työpaikkaohjaajille Uutiset Laatu syntyy alihankintaverkostossa Tehokas työkalu kaupan työpaikkaohjaajille Passione! Marko Koskisen voittoisa keittokirja Koulutus raivaa pätevyyksien viidakkoa Ami-säätiön palvelukokonaisuus Ami-säätiö tarjoaa laaja-alaisia kokonaisratkaisuja pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja yksilöllisen osaamisen lisäämiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ja alueelliset strategiat. Amiedu on Suomen johtava ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Amiedun omistaa Ami-säätiö, jonka taustayhteisöjä ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Amicom-ajankohtaisseminaarit ja -koulutukset ovat laadukkaita ammatillisen osaamisen ja ajankohtaisen tiedon välittäjiä. Taitotalon kongressikeskuksen ravintola- ja kongressipalvelut varmistavat kongressin, seminaarin ja kokouksen onnistumisen. Ami-säätiön arvot Yhteiskunnallinen vastuullisuus Vaikuttavuus Luotettavuus Luovuus 2

3 Työntekijöitä, jotka saavat aikaiseksi Erilaisilla laatutyökaluilla, kuten ISO-sertifiointi, EFQM-itsearviointi ja prosessisuuntaiset ristiinauditoinnit, on Amiedun laadunvarmistuksessa oma tärkeä tehtävänsä. Arjen hektisessä asiakaspalvelutilanteessa ja sitä tukevassa esimiestoiminnassa me amiedulaiset seuraamme japanilaisen laatuajattelun ohjetta. Sen mukaan laatu syntyy tekemällä, ei tarkastamalla luvulla julkaistu laatuaiheinen oppikirja oli otsikoitu osuvasti You know it when you see it. Se kuvaakin osuvasti vielä 90-luvulla useimpien omaehtoisten aikuisoppijoiden ja toisaalta myös hr-ammattilaisten näkemystä siitä, millaista on laadukas koulutustai kehittämispalvelu. Amiedun asiakaslupaus on sen tuottamien palveluratkaisujen ja -tuotteiden kilpailijoita parempi vaikuttavuus. Osaaminen ja tutkinnot ovat tärkeitä, mutteivät toiminnan varsinainen päämäärä, saati itseisarvo. Sen sijaan uuden osaamisen, kehittämisprojektissa hankittujen uusien tietojen ja taitojen, siirtyminen asiakasyhteisön tuotannollisiin ja asiakaspalveluprosesseihin on jo lähempänä päämäärää. Ammatilliselle aikuiskoulutukselle ja työelämän kehittämispalveluille asetetut päämäärät on saavutettu kokonaan, mikäli osaamisen siirtovaikutus tekee asiakasyhteisömme tuottamista tuotteista tai palveluista entistä asiakaslähtöisempiä, toimintaprosesseista entistäkin paremmin joustavia ja skaalautuvia sekä työyhteisön työpanoksesta aikaisempaa paremmin tuottavaa. Tällaiset tulokset kertovat strategia- ja liiketoimintalähtöisestä kehittämisyhteistyöstä asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Yhteistyöstä, joka parhaimmillaan syvenee kumppanuudeksi niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin välillä. Amiedun asiakkaan ostoslista alkaa useimmiten alakohtaisen substanssin kehittämishaasteella. Aikuisoppija tai tulosvastuinen linjajohtaja hakee itselleen tai työyhteisölleen kilpailukykyä parantavaa, ammatillista huippuosaamista. Amiedun palveluratkaisuissa toimialakohtainen substanssi saa ympärilleen kaikille yhteisistä metataidoista koostuvan kerroksen. Synergiaa syntyy mm. substanssin, asiakassuhteiden hallintaa, myyntiä ja markkinointia, ict:n tehokasta hyödyntämistä sekä johtamis- ja esimiestyötä koskevien kehittämistoimenpiteiden tehokkaasti koordinoidusta kokonaisuudesta. Asiakkaat ja me amiedulaiset olemme yhtä mieltä siitä, että tavoitteellisen muutoksen johtamisen tulee tuottaa pysyviä, organisaation osaamisperustaan, toimintamalliin ja kulttuuriin juurtuvia vaikuttavuustuloksia. Huippuunsa hiotun substanssin ja metataitojen ohella tarvitaan työn aseman ja luonteen sekä työn merkityksen muutoksen ymmärrystä. Kun tähän lisätään oikea arvoperusta sekä vastuullinen asennoituminen työhön ja yhteisöön, lopputuotoksena on alan arvostettu osaaja, joka saa työssään aikaiseksi. Tähän me kaikki pyrimme. Ja tähän hyvin suunnitellulla, ohjatulla ja arvioidulla kehittämistoiminnalla voi päästä. Amiedussa on edellä kuvatuissa asioissa tekemisen meininki. Timo Karkola johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu 3

4 Laatutekoja Koulutus antaa tavoitteille työkaluja Laatu ei ole vain lupauksia, vaan ennen kaikkea arkipäivän tekoja. Aikuiskoulutuksen ammattilaiset kertovat, miten ihminen ja hänen osaamisensa vaikuttavat asiakaspalvelun ja tuotannon laatuun. Laadun perustana Asiakas ja ajattelu Amiedussa laatuajattelu on aina asiakaslähtöistä. Toimintojen ohjauksella ja johtamisella pyritään tehokkaisiin prosesseihin sekä asiakkaan näkökulmasta laadukkaisiin palveluihin. Amiedun asiakaslupaus on palvelun vaikuttavuus. Amiedussa on määritelty sekä ydinprosessit että ydinosaaminen siten, että ne varmistavat tämän lupauksen täyttymisen myös käytännössä. Oleellista lupauksen lunastamisessa on henkilöstön osaaminen. Amiedussa ydinosaaminen perustuu neljään eri osaamisalueeseen: liiketoiminta- ja työelämäosaamiseen, palveluratkaisuihin, projektinhallintaan sekä ammatti- ja aikuispedagogiseen osaamiseen. Jokaiseen palveluun sitoutetaan siihen parhaiten soveltuvat osaajat. Laadunhallinta on myös oleellinen osa Amiedun johtamisjärjestelmää ja käytännön arkea. Työkaluina ovat mm. ulkoisella auditoinnilla ylläpidettävä ISO sertifiointi sekä oman toiminnan arviointi- ja kehittämismalli EFQM (European Foundation for Quality Management). Palvelujen laadusta kerätään järjestelmällisesti asiakaspalautetta, joka analysoidaan ja hyödynnetään toimintojen kehittämisessä. Laadun varmistaminen on jokaisen amiedulaisen vastuulla. Asiakasta kuunnellaan ja kaikki saatu palaute hyödynnetään niin jokaisen omassa työssä kuin palvelujen ja prosessien kehitysideoinakin. Laatuajattelu ei ole projekti, joka alkaa ja päätyy. Päin vastoin: sen ydin on jatkuva parantaminen. Lähes jokaisen yrityksen strategiaan kirjataan huomioita toiminnan laadusta ja sen tavoittelemisesta. Konkreettinen laatu syntyy kuitenkin monien käsien kautta. Palvelukulttuurin voimistuessa laatuun vaikuttaa yhä enemmän se, miten osaavan tekijän asiakas kohtaa. Pyysimme Amiedun kolmen suurimman osaamisalan koulutuspäälliköitä kertomaan, miten yritysten tärkeimpiä laatutekijöitä, osaavia ammattilaisia, kehittyy aikuiskoulutuksessa sekä miten laadukas koulutus vaikuttaa yksilöön, yritykseen ja koko yhteiskuntaan. Yhtenäinen toimintamalli tuo lisäarvoa Amiedun hoito-, hoiva- ja kasvatusalan koulutuspäällikkö Riitta Kokki sekä kollegansa sähkö- ja automaatioalan Kai Hämäläinen ja kiinteistöpalvelujen Janne Ilmonen näkevät edustamiensa alojen ammattilaisilta vaadittavan paljon samoja taitoja, toki erikoisosaamistakin vaaditaan. Kärjistäen sähkö- ja automaatioalalla osaaminen liittyy laitteistojen hallitsemiseen ja kiinteistöalalla rakennusten käyttämiseen oikein, Kai Hämäläinen tiivistää. Unohtamatta kuitenkaan, että kiinteistöjä ja koneitakin käyttää ihminen, Janne Ilmonen muistuttaa. Vaikka asiakkaiden tarpeissa on eroja, kaikilla aloilla on loppujen lopuksi kyse asiakastarpeiden kartoittamisesta ja asiakaspalvelun osaamisesta. Amiedun kaikissa yksiköissä arjen toimintamalli ja sen varmistama osaamisvaade on pääosiltaan yhteinen, toki toimialakohtaiset asiakasvaatimukset ja alan kulttuuri huomioiden. Koulutusprosessin laatua seurataan säännöllisissä auditoinneissa. Arjessa koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan asiakaspalautteiden ja vaikuttavuusmittausten avulla. Mittausten tulokset käsitellään, ja sovitaan tarvittavista kehitystoimista. Näin Amiedussa varmistetaan konseptin mukainen toiminta sekä tuotettavien palveluiden laatu ja vaikuttavuus. Koulutuksen laatua seurataan myös ohjausryhmissä, jossa ovat edustettuina kaikki osapuolet, myös opiskelijat. Pelkkä numeropalaute ei kerro arvostelun syistä, mutta opiskelija sanoo miten asia on, Kai Hämäläinen toteaa. Onnistunut koulutus vaikuttaa positiivisesti monen ihmisen elämään. Opiskelija odottaa saavansa opinnoista ammatillista tukea ja ohjausta, työelämälähtöistä koulutusta sekä oppeja teorian soveltamisesta käytännössä. 4

5 Osaavat työntekijät ovat laatuinvestointi. Amiedun koulutuspäälliköiden (vas.) Kai Hämäläinen, Janne Ilmonen, Riitta Kokki työtä on varmistaa, että koulutusten arkikin on laadukasta. Teksti: Lotta Suistoranta Kuvat: Tuomas Pietinen 5

6 Hyvänä esimerkkinä on opiskelija, joka hakeutui sähköalan koulutukseen työttömänä, suoritti tutkinnon pakolliset osat työvoimakoulutuksena ja tutkinnon loppuun oppisopimuksella. Koulutuksen jälkeen hänellä oli paitsi uusi ammatti myös uusi työpaikka. Opiskelijan palkannut yritys sai osaavaa työvoimaa ja yhteiskunta yhden oikealle alalle työllistyneen lisää, Kai Hämäläinen tiivistää. Vaaditaan ja mitataan Myös koulutusten ostajilla on laatuvaatimuksensa. Työvoimapoliittisissa koulutuksissa mittarina pidetään opiskelija-asiakkaan työllistymistä kolmen kuukauden sisällä koulutuksesta. Työnantaja odottaa lisääntyneen osaamisen parantavan työyhteisön kilpailukykyä sekä tehokkuutta ja tulosta, Kai Hämäläinen luettelee. Koulutuksen seurauksena asiakastyytyväisyys voi kasvaa ja sairaslomat ja työtapaturmat vähentyä. Ja työtyytyväisyyden paraneminen on iso juttu, Janne Ilmonen sanoo. Hoito-, hoiva- ja kasvatusalan ammateissa on kyse yksittäisen ihmisen ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnista sekä sen edistämisestä. Alan koulutus on ihmisläheistä, vaikka sisältääkin paljon lakisääteistä osaamista. Hoitoalalla laatua on hyvä suoritus, jossa ei ole huolimattomuutta, ja arvostava vuorovaikutus asiakkaan kanssa, Riitta Kokki kertoo. Hoidon kohteena on aina ihminen. Asiakas on lapsi, nuori tai vanhus, elämänkaaren koko kirjo on läsnä. Eettiset arvoperiaatteet sekä vuorovaikutustaidot korostuvat, kun on kyse sairauksista ja hoitamisesta. Pitää tietää, miten toimitaan erilaisissa tilanteissa, Riitta Kokki sanoo. Hoito-, hoiva- ja kasvatusalan ammattilaisten työ on työtä ihmistä varten ja työtä ihmisten kanssa, Riitta Kokki sanoo. Huippuosaaminen vaikuttaa arvoverkoissa Asiakkaan määritteleminen ei ole aina yksiselitteisen helppoa. Hoiva-alalla asiakkaita ovat hoidettavien lisäksi heidän omaisensa ja palvelusuoritteen hankkija, usein kunta. Myös kiinteistö- ja teknologia-alalla uudet tiedot ja taidot leviävät opiskelijoiden mukana kauas yritysten arvoketjuun. Koulutettavan lisäksi myös työtoverit ja tuottajaverkostot sekä viime kädessä loppuasiakas, esimerkiksi kiinteistön käyttäjä pääsee osallisiksi uudistuneen osaamisen hyödyistä ja vaikutuksista. Sähkö- ja automaatioalan opiskelijat menevät valmistumisensa jälkeen useimmiten sähköasennustöihin urakoitsijalle tai teollisuudelle, vaikkapa makeistehtaaseen tai energialaitokseen, Kai Hämäläinen havainnollistaa. Osa ryhtyy yrittäjäksi ja osaamisesta hyötyvä ryhmä laajenee edelleen hänen asiakkaisiinsa sekä toisten ammattikuntien edustajiin, Janne Ilmonen jatkaa. Kiinteistöpalvelu on asiakaspalvelua, Janne Ilmonen sanoo. Moniosaajia tarvitaan entistä enemmän Tulevaisuudessa hoiva-, hoito- ja kasvatusalan, sähkö- ja automaatioalan sekä kiinteistöpalvelujen alan ammatilliset osaamisvaatimukset ovat yhä enemmän yhteisiä. Sähköasentaja tekee työtä putkimiehen, maalareiden ja rakennusmiesten tai yhtä lailla hoitoalan ihmisten kanssa. Kun sairaalassa työskentelevä sähköasentaja menee korjaamaan sähköisesti toimivaa potilasvuodetta, hän tulee hoiva-alan ammattikentälle, Kai Hämäläinen sanoo. Moniosaamisen tarve on jo nyt kova. Hyvä lähihoitaja hallitsee lääkehuollon ja potilastyön, mutta erilaiset työympäristöt tuovat hoitoalan koulutukseen uusia haasteita. Kiinteistö- ja puhdistuspalvelut ovat fyysisestikin lähellä toisiaan ja turva-alan osaaminen kuuluu nykyään kaikkiin palveluammatteihin. Hoitokulttuuri on muuttumassa ja laitoshoidosta suunnataan yhä enemmän kotiin. Tehokas ja tuloksellinen työ kotiympäristössä edellyttää, että hoiva-alan henkilökunta ymmärtää perusasioita esimerkiksi sähkö- ja kiinteistötyöstä, Riitta Kokki sanoo. Laadun kehittäminen on investointi siinä missä muutkin liiketoimintaa kohentavat teot. Vaikka huippulaatu maksaa, huono laatu tulee pahimmillaan todella kalliiksi. Koulutuksen laatua on se, että opitut asiat siirtyvät arjen työhön asiakaspalvelussa ja tuotannossa niin, että niiden kehittämispäämäärät saavutetaan. Sähköä on kaikkialla, ihmisissä, koneissa ja kiinteistöissä, Kai Hämäläinen sanoo. 6

7 Sähköpostista pikaviestiin Välineet uudistavat työyhteisöjen viestinnän Organisaatioiden sisäisen viestinnän tulevaisuus riippuu välineistä ja niiden hallinnasta. Kotikoneilta tutut pikaviestimet ja tapa jakaa tietoa muuttavat työyhteisöjen viestintäkulttuuria. Pikaviestitellessä, chattaillessa ja skypettäessä opitut taidot ovat hyödyksi myös tulevaisuuden organisaatioviestinnässä. Sähköposti on vanhanaikaista, asynkronista viestintää, jossa osapuolet kommunikoivat eri aikaan. Se ruokkii kulttuuria, jossa oletetaan että postia saanut paneutuu vastaamiseen välittömästi, vaikka kesken kokouksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Tietotekniikan teknologiajohtaja Jouko Virtanen sanoo. Virtasen mukaan tulevaisuuden ratkaisu on unified communication. Erilaisten sähköisten viestintävälineiden yhdistelmät tulevat lisääntymään. Kommunikaatiovälineiden piirteitä sulautetaan yhdeksi sovellukseksi, jota käytetään kulloinkin järkevimpään tarkoitukseen. Oikean viestintätavan käyttäminen tehostaa viestintää ja hyödyntää resursseja paremmin, Virtanen kertoo. HUS-kuntayhtymä on työntekijän organisaatio. Tulevaisuudessa keskitetty viestintäjärjestelmä voi välittää päivittäin jopa huslaisen viestit tekstinä, puheena ja videokuvana. Suuressa työyhteisössä etäisyydet ovat pitkät ja viestinnän haasteet kasvavat. Porvoosta tulevat käyttävät Helsingissä pidettävään kahden tunnin kokoukseen viisi tuntia. Etäneuvottelut ja ryhmäkeskustelut pikaviesteillä säästävät aikaa, kuluja ja kasvattavat työn tuottavuutta sekä fyysistä turvallisuuttakin, kun matkustaminen vähenee, Virtanen sanoo. Kokousetiketti uusiksi Uudet välineet muuttavat koko viestintäkulttuuria. Kaikkialla läsnä oleva, ubiikki tieto- ja viestintätekniikka vaatii uudenlaisia käyttäytymissääntöjä. Ei ole harvinaista, että puhelinkokouksen aikana joku vetää vessan, kamerassa näkyy esille unohtunut viinilasi tai ryhmälle jaettavalla työpöydällä onkin avoimena pasianssi. Sähköposti voi pian joutaa sinne, missä sen juuretkin ovat: viestinnän historiaan. Sähköpostiviesti jäljittelee perinteistä kirjettä, jonka lähettäjä sulkee kuoreen, tipauttaa lähtevien kansioon ja jää odottamaan vastausta. Modernit viestintävälineet yhdistelevät puhelun, sähköpostiviestinnän ja videoneuvottelun parhaita ominaisuuksia. Teksti: Lotta Suistoranta Kuvat: Tuomas Pietinen Ajasta ja paikasta riippumaton viestintäkulttuuri on mahdollista, mutta ei välttämätöntä. Oman ja läheisten jaksamisen vuoksi ei kannata olla tavoitettavissa kaiken aikaa, Jouko Virtanen muistuttaa. HUS on käyttänyt Microsoftin ohjelmistoihin sopivaa viestintäjärjestelmää viime keväästä. Elokuussa aiheesta järjestettiin pilottikoulutus yhdessä Amiedun viestintätekniikkayksikön kanssa ja nyt osaamisen kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia tutkitaan edelleen. Tärkeimpiä ominaisuuksia viestityökalussa on läsnäolon ilmaiseva tila. Status kertoo milloin tavoiteltava henkilö on vapaana ja millä välineellä häneen todennäköisimmin saa yhteyden. Myös mese-tyyppistä pikaviestimistä käytetään ahkerasti. Työkalut tuovat lukemattomia mahdollisuuksia. Työnantaja arvostaa tehokkuutta, mutta myös jokaisen käyttäjän on hyödyttävä uusista välineistä, Virtanen perustelee. Osaatko käyttää työkalujasi? Mahdollisuuksien lisäksi muutos haastaa työyhteisöt. Valmistautua voi laittamalla verkot, yhteydet ja laitteet kuntoon sekä kartuttamalla osaamista. Tekniikka on paikoin vielä vaikeaa. Viestintävälineet ovat verrattavissa älypuhelimeen. Tietyt asiat on opeteltava, jotta laitteesta olisi hyötyä. Laajempaan käyttöön tarvitaan ammattimainen peruskoulutus samassa teknisessä ympäristössä, jossa välinettä käytetään. Opetettavat asiat pitää myös suhteuttaa niihin oikeuksiin, joita käyttäjällä on omassa työympäristössään, Jouko Virtanen sanoo. Etätyöskentelyä helpottavat työkalut ovat tervetulleita. Asiat hoituvat paikasta huolimatta, tapaamiset jäsennellään paremmin ja työkuorman jakaminen on mahdollista. Ilmastopäästöjäkin syntyy vähemmän, kun fyysistä liikkumista ei aina tarvita. 7

8 Kun koulutus on henkilöstöstrategian kulmakivi Securitas on turva-alan markkinajohtaja Suomessa eikä syyttä. Yritys on kirjannut henkilöstöstrategiaansa myös koulutuksen. Se ei ole jäänyt pelkästään suunnitelmaksi, vaan toteutuu tavoitteellisesti käytännössäkin vartijasta aina yrityksen ylimpään johtoon. Palvelualalla koulutus tarkoittaa karttuvan taidon lisäksi myös parempaa laatua ja sitä kautta suoraa kilpailuetua. Työnantaja kouluttaa lakisääteisesti kaikki tulevat vartijat. Aluksi he suorittavat vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssin. Nämä muodostavat osan jo varsinaisesta vartijan ammattitutkinnosta. Halukkaat voivat meillä jatkaa opintojaan oppisopimusmuotoisesti ja suorittaa vartijan ammattitutkinnon loppuun. Lisäksi annamme mahdollisuuden turvallisuusalan ja liiketalouden perustutkintojen sekä virastomestarin ja myynnin ammattitutkintojen suorittamiseen, Securitaksen henkilöstön kehittämisestä vastaava Kaija Siikaluoma kertoo. Erikoisammattitutkintoja pääsevät suorittamaan kaikki, jotka jo toimivat tai tulevat toimimaan esimiestason tehtävissä. Olemme tehneet Amiedun kanssa oppisopimusyhteistyötä jo vuosia hyvällä menestyksellä. Amiedun kouluttajilla on hyvä asenne ja he huolehtivat, että koko ryhmä pysyy mukana. Suuri kiitos hyvän hengen ylläpitämisestä kuuluu kouluttajille ja erityisesti konkarikouluttaja Timo Hakkaraiselle, Siikaluoma kehuu. Alalle valitaan valiojoukkoa Rekrytoinnissa oikeanlaisten henkilöiden valitseminen on tarkkaa ja systemaattista työtä. Vartijaksi haluavat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaisiin haastatteluihin ja työhöntulotarkastukseen. Sitten he suorittavat vartijan peruskoulutuksen kokeineen. Vartijakorttia haettaessa viranomaiset tarkastavat vielä henkilön taustan, jonka täytyy olla nuhteeton. Vartijan ammatti on nykyään suosittu ja siihen täytyy tavoitteellisesti hakeutua. Kun itse aikanaan aloitin vartijan työt 20 vuotta sitten, kyse oli ennemminkin sattumasta. Etsin töitä ja soitin STV:lle. Työhönotossa kysyttiin sotilasarvo ja reservin kersanttina sain paikan heti, nykyisin tuotanto- ja logistiikkayksikön palveluesimies ja työpaikkaohjaaja Jari Kelahaara muistelee. Vaikka palveluhenkilöstön kohtaamat uhkatilanteet ovat lisääntyneet, henkilöstön loukkaantumiset voimankäyttötilanteissa ovat pysyneet aiemmalla tasolla. Koulutus parantaa valmiuksia myös vaaratilanteiden ratkaisemisessa, Jari Kelahaara tietää. 8

9 Tavoitteessa saada 10 vuodessa puolet vakinaisessa työsuhteessa olevista koulutettua on onnistuttu. Olemme saaneet hyvää palautetta työntekijöittemme ammattitaidosta ja työkäyttäytymisestä, Kaija Siikaluoma toteaa. Kymmenen vuotta tein töitä kentällä ja opin käytännön kautta. Lisäksi opiskelin itsekseni kaikenlaista alaan liittyvää. Kun sain mahdollisuuden suorittaa oppisopimuksella Amiedussa ensin vartijan ammattitutkinnon ja sittemmin alan erikoisammattitutkinnon, tartuin heti tilaisuuteen. Oppisopimus on aivan ihanteellinen tapa pätevöityä oman työn ohessa ansiotuloja menettämättä. Oppisopimuskoulutukset räätälöidään koulutettavan mukaan ja osaaminen näytetään tutkintotilaisuuksissa. Valmistumiseen kannustaa myös pätevöitymisen tuoma TES-palkankorotus ja eteneminen työtehtävissä. Itse pidin erityisesti koulutuksen antamista uusista näkökulmista sekä mahdollisuudesta jakaa kokemuksia kollegojen kesken. Osa lähiopiskelupäivistämme järjestettiin nimittäin yhdessä kilpailevan yrityksen henkilökunnan kanssa, Kelahaara kertoo. Vartiointia huipulla Securitas täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Suomessa yrityksen palveluksessa on yli henkilöä. Toimintaa on 37 maassa ja työntekijöitä kaikkiaan Toiminnan laadusta kertoo ISO laatusertifikaatti sekä opetusministeriön myöntämä oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailun kunniapalkinto. Olen tehnyt jo parina vuonna kyselyn koulutuksen vaikuttavuudesta niin henkilökunnallemme kuin asiakkaillemmekin. Haastattelujen perusteella sekä koulutukseen että palveluihimme ollaan hyvin tyytyväisiä ja niiden laadun koetaan kehittyneen koko ajan parempaan suuntaan. Vartijoiden osaamista ja työtä arvostettiin suuresti. Olemme tosiaan onnistuneet tuomaan strategiaankin kirjatun koulutuksen käytäntöön, Siikaluoma sanoo. Sitoutuminen on aitoa ylintä johtoa myöten. Toimitusjohtajamme pyysikin minua taannoin järjestämään myös ylimmälle johdolle ja palvelupäälliköille mahdollisuuden suorittaa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Sen he myös tekivät. Liikkeenjohto on siis erinomaisen hyvin perillä tuotteestaan. Ja se näkyy tuloksesta, Siikaluoma tiivistää. Teksti: Maija Tavia Kuvat: Tuomas Pietinen Oppisopimuskoordinaattorin monet vastuut Oppisopimuskoordinaattori Tuija Mykkänen huolehtii Amiedussa siitä, että oppisopimustoimistot saavat palvelun yhden luukun periaatteella. Vastaan yhteistyöstä oppisopimustoimistojen kanssa, neuvottelen ja sovin oppisopimuksista valtakunnallisiin asiakastoteutuksiin. Hoidan tarjous- ja sopimusliikennettä oppisopimustoimistojen, meidän ja Amiedun eri osaamiskeskusten välillä, Mykkänen jatkaa. Tehtäviini kuuluu myös edistää oppisopimuskoulutusta, jolla varmistetaan ammattitaitoinen työvoima sekä kehitetään työyhteisöjen liike- tai palvelutoimintaa. Helsingin seudun asiakkuuksien rinnalla myös valtakunnalliset kumppanuussopimuksemme vaativat yhä useammin tasalaatuisen palvelun ulottamista koko maahan. Tästä olemme antaneet asiakaslupauksen, jonka haluamme toteuttaa hyvässä yhteistyössä oppisopimustoimistojen kanssa. Oppisopimusmuotoinen koulutuspalvelumme varmistaa yksilöasiakkaalle työmarkkinoiden arvostaman ammatillisen osaamisen. Samalla hänen työmarkkina-asemansa ja -arvonsa kehittyy tavoitteellisesti, Tuija Mykkänen toteaa. 9

10 Yhdessä enemmän kuin yksin Sekä Salcom Group että Amiedu ovat olleet perinteisesti vahvoja omissa ydintoiminnoissaan. Salcom Group on erikoistunut IT-infrastruktuurin hallintaratkaisuihin. Se tarjoaa konsultointipalveluja, ohjelmistoja ja valmennusta lähinnä it-alan asiantuntijoille eri organisaatioissa. Amiedulla maan johtavana aikuiskouluttajana on puolestaan hallinnassa myös tietotekniikan loppukäyttäjien osaaminen. Voimme nyt yhdessä tarjota ICT-koulutusta sekä asiantuntijoille että loppukäyttäjille laaja-alaisesti, mikä onkin tarpeen monessa organisaatiossa, Salcom Groupin toimitusjohtaja Niko Karjula sanoo. Mukaan talkoisiin Vain innovatiiviset ja luovat organisaatiot pysyvät mukana kilpailussa. Yritys ei voi pärjätä toimimalla koko ajan niin kuin aina ennenkin. Tämä koskee erityisesti tietotekniikan osaamista ja hyödyntämistä, Niko Karjula sanoo. Tietotekniikka kehittyy niin vauhdikkaasti, että ajan tasalla pysyminen vaatii jatkuvaa alan seurantaa sekä ratkaisujen tarjoajilta että niiden käyttäjiltä. Koulutukseen pitää koko ajan miettiä uusia menetelmiä ja sisältöjä. Sekä meidän että Amiedun leipä kapenisi, jos tekisimme jatkuvasti vain samalla tavalla kuin aina ennekin. Olimme jo parin vuoden ajan Amiedun kanssa tehneet yhteistyötä projektiluontoisesti, ja viime talvena totesimme meillä olevan hyvät mahdollisuudet laajempaankin yhteistyöhön, Karjula sanoo. Karjulan mukaan yhteistyö Amiedun kanssa on myös vastaus valtiovallan kutsuun tulla talkoisiin maamme tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Opetusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö rohkaisevat yrityksiä 10

11 Amiedu ja Salcom Group yhdistivät voimansa. Tuloksena on Suomen kattavimmat ICT-koulutuspalvelut. Salcomin perinteisiin kuuluu kilpailla laadulla, ei määrällä, toimitusjohtaja Niko Karjula sanoo. Salcom Groupin puolelta koulutuksista vastaa IT Education Center Helsingin Lauttasaaressa. osaamisen kehittämiseen. Amiedu on tehnyt pitkään yhteistyötä heidän kanssaan ja tietää, miten eri asioissa toimitaan. Se osaa esimerkiksi neuvoa erilaisissa rahoitusratkaisuissa myös yhteisiä asiakkaitamme, Karjula toteaa. Laajalla rintamalla Amiedun ja Salcom Groupin yhteistyö on tuonut maamme ICT-koulutusmarkkinoille poikkeuksellisen laaja-alaisen toimijan. Tämä koskee sekä tarjontaa, osaamista että maantieteellistä toiminta-aluetta. Salcom Group toimii vahvasti myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Itse asiassa puolet liikevaihdostamme tulee Kehä III:n ulkopuolelta. Siis sekä meillä että Amiedulla on täysi valmius yhteistyöverkostonsa kautta valtakunnalliseenkin palveluun. Liian usein yritykset jäävät toimimaan parin sadan kilometrin säteellä Helsingistä. Kyllä elämää, liiketaloutta ja varsinkin tarpeita on muuallakin. Meidän täytyy vain itse aktiivisesti kartoittaa tilanteita, kaivaa ongelmat esiin, tarjota niihin ratkaisu ja antaa asiakkaalle oivaltamisen mahdollisuus, Karjula sanoo. Ensisijaisesti Amiedun ja Salcom Groupin yhteiskoulutukset on suunnattu yritysten it-osastoille, pk-yrityksille, julkishallinnolle sekä teknologiateollisuudelle. Toimimme hyvin lähellä asiakasta. Heiltä saatu palaute on ollut erittäin kannustavaa. Yhteistyömme on lähtenyt nopeasti liikkeelle. Lukuisia hankkeita on käynnistetty ja tavoitteenamme ovat pitkäaikaiset, aidot kumppanuudet. Esimerkiksi Kirkkohallituksen kanssa on aloitettu mittava yhteistyö, joka sisältää muun muassa oppisopimuspohjaisen tietotekniikan perustutkinnon ja sen suorittaneiden henkilöiden sertifioinnin, Karjula kertoo. Verkostoa tarvitaan Aikuiskoulutus on nykyisin niin monitahoista, ettei ilman verkottumista voi menestyä. Me Amiedussa haluamme kumppaneiksi eri toimialojen merkittäviä toimijoita, niin asiakkaiksi kuin yhteistyöpartnereiksikin, Amiedun teknologiateollisuuden toimialajohtaja Kari Lepistö korostaa. Tähän malliin sopii myös Salcom Group. Lepistön mukaan Salcomilla on Amiedulle paljon sellaista annettavaa, jota Amiedun ei kannattaisi itse tuottaa. Hyvin alkanutta yhteistyötä ja yhdessä tarjottavia koulutuskokonaisuuksia kehitetään edelleen. ICT-alan koulutuksen ohella kokonaisuuteen sisältyy myös liiketoiminnan kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä yrittäjyyteen liittyvää valmennusta. Amiedun niin sanottu yhden luukun periaate toteutuu myös tässä yhteistyössä, Lepistö muistuttaa. Teksti: Leena-Kaisa Simola Kuvat: Tuomas Pietinen 11

12 Hoitotaidon laadun viimeistelee kielitaito Helsingin Kivelän sairaalan hoitohenkilökunnasta noin 12 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia. Pätevän ammatillisen koulutuksen lisäksi hyvässä potilassuhteessa tarvitaan empatiaa ja kielitaitoa. Erityisesti silloin, kun potilaan puhe- ja ilmaisukyky on heikentynyt. Pyrimme siihen, että ulkomaalaistaustainen hoitohenkilökuntamme suorittaa myös suomen kielen tutkinnon. Se on tärkeää, jotta voimme taata hoidon hyvän laadun. Osastollamme on paljon vanhuksia ja pitkäaikaissairaita. Potilaiden ilmaisukyky tai voimat ovat usein heikentyneet ja jopa suomalaiselle henkilökunnalle voi tuottaa päänvaivaa, mitä potilas kulloinkin kertoo. Lisäksi hoitoalan sanaston hallitseminen suomeksi on edellytys hoitohenkilökunnan sujuvalle yhteistyölle. Moni suomalainen puhuu myös esimerkiksi englantia, mutta ei välttämättä hallitse hoitoalan erikoissanastoa kuin suomeksi, osastonhoitaja Terttu Lipasti kertoo. Kielikoulutusta räätälöidään Amiedussa juuri meitä varten. Opettajat kävivät haastattelemassa henkilökuntaa ja seuraamassa heidän työskentelyään. He laativat sisältöjä kielikoulutuksiin muun muassa näiden tilanteiden pohjalta. Tämä ohjelma on osa ASKI-projektia eli ammatillisen suomen kielen palvelukokonaisuus -hanketta. Lääkäreille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille on kaikille oma koulutus kokonaisuutensa, Lipasti jatkaa. Yhteistyö opettajien kanssa on sujunut hyvin ja myös opiskelijamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulutuksen antiin. Meillä on jatkuva koulutuksen tarve uusien rekrytointien takia. Saamme uutta, osaavaa henkilökuntaa ja voimme tarjota työsuhteen lisäksi ammattikielen peruskoulutuksen, Lipasti tiivistää. Sairaanhoitaja Kate Mäkinen puhuu kuutta kieltä, joista uusimpana hän on opetellut suomea. Osastonhoitaja Terttu Lipasti arvostaa kielitaitoa hoitotyössä. Afrikasta Suomeen Sairaanhoitaja Kate Mäkinen on valmistunut Espoon Laurea-ammattikorkeakoulusta englanninkieliseltä linjalta vuonna Suomeen hän tuli yhdeksän vuotta sitten veljensä houkuttelemana. Isäni oli lääkäri, joten hoitoala oli tuttu ja kiinnostava. Kun olin valmistunut sairaanhoitajaksi, aloitin Amiedussa kahden kuukauden päivittäisen suomen kielen opiskelun. Sen jälkeen sain työpaikan täältä Kivelästä ja jatkoin kieliopintoja omalla ajallani. Nyt opetus jatkuu joka keskiviikko täällä Kivelässä 1,5 tuntia kerrallaan työajalla. Ammattikielen opiskelusta on ollut paljon hyötyä sekä potilastyössä että työtovereiden kanssa toimiessa, kertoo Kate myönteisenä. Paitsi englantia ja suomea, Kate puhuu sujuvasti neljää eri afrikan kieltä. Työn lisäksi Katen arkeen kuuluvat aviomies ja pieni tytär. Suomessa on hyvä työskennellä ja elää, joskus on kyllä hiukan kylmä, hän toteaa nauraen ja lähtee pirteästi takaisin potilaiden pariin. Teksti: Maija Tavia Kuva: Tuomas Pietinen 12

13 Tukea ja taitoa työpaikkaohjaajille Monikulttuurisessa työympäristössä oppisopimustoimintojen työpaikkaohjaajilla on onnistumisen kannalta merkittävä rooli. Siksi heitä varten on oma koulutuksensa, jonka tavoitteena on konkreettisten työkalujen antaminen maahanmuuttajien työssäoppimisen ohjaustilanteisiin. Koulutuksille on selkeä tarve. Käytännössä oli jo havaittu, että huonosti suomea osaavien maahanmuuttajien ohjaaminen vaati erityistä huomiota. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi kouluttajan tulisi osata huomioida kielitaidon lisäksi myös kulttuurillisia eroavaisuuksia. Lisäksi koulutuksen tavoitteena oli työpaikkaohjaajien tukeminen. Heille haluttiin antaa eväitä käsitellä erilaisia tilanteita sekä kohdata ja ymmärtää maahanmuuttajia paremmin, Espoon koulutustarkastaja Kirsti Hakoniemi kertoo. Ensimmäinen koulutus toteutettiin kokeiluluonteisena yhteistyössä Helsingin ja Vantaan oppisopimustoimistojen kanssa, Koulutus käsitti kaksi puolen päivän tilaisuutta, joihin osallistui 15 henkilöä. Osallistumispäivien välillä piti suorittaa käytännön ohjausharjoitus kunkin omalla työpaikalla. Ensimmäinen koulutuspäivä keskittyi kulttuuri- ja vuorovaikutusteemaan, toisena päivänä purettiin työpaikalla tehty harjoitustehtävä sekä käytiin läpi monikulttuurisen työympäristön haasteita. Koulutukseen kuului myös käytännön harjoituksia yhdessä Amiedun maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa. Jatkoa suunnitellaan jo. Tarkoitus on tehdä johtopäätökset tästä koulutuksesta, kehittää sitä edelleen ja toteuttaa seuraava kurssi. Koulutuksen tarve on jatkuva ja maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaaminen on vaativaa työtä, joka edellyttää tiedostavaa ja keskittynyttä otetta ohjaajalta, Hakoniemi tiivistää. Amiedun monikulttuurisuuskoulutus toteutetaan yrityksen tarpeiden mukaan. Menestyksekkään liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että työntekijät tiedostavat kulttuurierojen käytännön vaikutukset työelämässä. amicase uutisia Vahvoja kumppaneita Amiedu on solminut tänä syksynä useita kumppanuussopimuksia muun muassa Realia Groupin ja Vanhusten Palvelutalo-yhdistyksen kanssa. Realia Group Oy Yhteistyö koskee Realia Groupin henkilöstön osaamisen kehittämistä ensisijaisesti kiinteistöjohtamisen liiketoiminnoissa. Realia Groupin kiinteistöjohtamiseen keskittyvien yhtiöiden, SKV Isännöinti Oy:n ja Realia Management Oy:n, henkilöstö koulutetaan jatkossa yhteistyössä Amiedun kanssa. Sopimus on meille strategisesti erittäin tärkeä, sillä isännöinnin ja kiinteistöjohtamispalveluiden edelläkävijänä tahdomme varmistaa alan parhaan osaamisen nyt ja tulevaisuudessa. Palveluiden vaatimustaso nousee kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvaessa, lainsäädännön muuttuessa ja asiakkaitten tarpeiden monipuolistuessa, Realia Groupin varatoimitusjohtaja Jani Nieminen toteaa. Kiinteistöjohtamisen alalla nykyiset koulutukset ovat hyvin tutkintokeskeisiä isännöinnin ja taloushallinnon yleiskoulutuksia. Yritykset tuottavat itse tai kumppanien kanssa lisäkoulutuksensa. Realia Groupin ja Amiedun laaja yhteistyö on alalla poikkeuksellinen. Kumppanit suunnittelevat yhdessä koulutuskokonaisuuden sisällön siten, että henkilöstö koulutetaan maanlaajuisesti ammatillisen koulutuksen lisäksi myös yhtiön toimintamalleihin, järjestelmiin ja prosesseihin. Koulutussopimus on luonteva jatko yhtiön uudistettujen toimintamallien jalkauttamiseksi koko organisaatioon. Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Yhteistyön tavoitteena on tukea yhdistyksen strategian mukaista toimintaa koko henkilöstön työ- ja toimintamalleja kehittämällä. Olemme aloittaneet puolitoista vuotta kestävän kehittämishankkeen. Suunnittelemme koko henkilökuntamme koulutuksen ja mietimme henkilöstön, asukkaiden, asiakkaiden ja vapaaehtoisten yhteistyötä, toiminnanjohtaja Saara Nyyssölä sanoo. Vanhusten Palvelutaloyhdistyksellä on noin 140 työntekijää, joista 90 % työskentelee hoitotyössä. Uuden toimintamallin etsiminen ja vieminen käytäntöön on iso hanke. Kutsuimme mukaan Amiedun, koska sillä on osaamista kehittää koko organisaation asiantuntemusta myös hyvinvointialalta. Se on meille tärkeää, Nyyssölä toteaa. 13

14 Valvontaa vai varmistusta? Laatu syntyy alihankintaverkostossa ABB Oy:n Sähkökoneet-yksikkö ja Amiedu varmistavat ABB:n alihankkijaketjun laadun tasaisuutta muun muassa osaavien hitsaajien avulla. Hallitun alihankintaketjun avulla on mahdollista palvella paremmin, mutta laaja toimittajien verkosto merkitsee myös riskejä. Mitä useampi lenkki ketjussa, sitä enemmän mahdollisuuksia mennä pieleen myös laadussa. Jokainen hitsi on tärkeä. Pahimmillaan huonolaatuinen hitsaus aiheuttaa vakavan ongelman: kone hajoaa, laitos pysähtyy ja kokonainen tehdas tai laiva kärsii, ABB Oy:n Sähkökoneet-yksikön tahtikoneiden laatupäällikkö Esa Heikkinen sanoo. Heikkinen on perehtynyt siihen, miten hyvä laatu säilytetään läpi koko tuotantoketjun: pienimmältä alihankkijalta tilaajalle ja koneen kokoajalle ABB:lle sekä eteenpäin asiakkaille, aina loppukäyttäjien käsiin saakka. Laatu on ketjun perusasia. Sähkökoneiden valmistus muuttuu tulevaisuudessa yhä enemmän kokoonpanoksi. Teemme itse vähemmän osia ja painotamme sen sijaan tehokasta kokoonpanoa, Heikkinen kertoo. Voimanlähteenä viidakossa ABB:n sähkökone-yksikön tahtikoneita käytetään vaativissa tehtävissä. Ne tuottavat voimaa esimerkiksi valssilaitoksiin, laivan potkureihin, kompressoreihin, pumppuihin ja puhaltimiin. Tahtigeneraattoreita seilaa merillä ja niillä tuotetaan sähköä viidakossa. Jos komponentti rikkoutuu, korjaaminen voi olla vaikeaa tai joskus lähes mahdotonta. Rahallinen menetys on aina suuri. Korjattu hitsi ei myöskään ole yhtä hyvä kuin alkuperäinen, ei kenttäolosuhteissa hitsattu korjaus ainakaan, Esa Heikkinen sanoo. Alihankintaketjun laatua uhkaa Heikkisen mukaan kaksi pääasiallista riskiä: osia ei toimiteta ajallaan tai ne ovat viallisia. Yhteen koneeseen tulevia, keskenään samanlaisia komponentteja saattaa valmistaa useampi kuin yksi luotettava toimittaja. Osien pitää olla tasalaatuisia, tulevatpa ne Kiinasta, Suomesta, itäisestä Euroopasta tai Intiasta. Asiakkaillemme koneet ovat aina made in ABB, Heikkinen sanoo. Valvonnasta varmistukseen Tilaajat vaativat koneenosien toimittajilta joustavuutta, kilpailukykyisempiä hintoja sekä parempaa laatua. Jokaisen komponentin on toimittava oikein, ja laaduntavoittelussa koko ketju pelaa samaan pussiin. Teksti: Lotta Suistoranta Kuva: Tuomas Pietinen Miten hyvä laatu säilyy läpi tuotantoketjun? ABB tuo eri tehtaidensa laadusta vastaavat ihmiset ja alihankkijoiden edustajat säännöllisesti tapaamaan toisiaan, sillä tärkeintä on yhteydenpito. Puolin ja toisin. Kaikkien on ymmärrettävä mihin osia käytetään ja mitä tapahtuu, jos komponentti rikkoutuu tai hitsi pettää, Esa Heikkinen painottaa. Teknisempiä laatutyökaluja ovat standardit, katselmukset ja auditoinnit. Niillä pyritään estämään vahinkoja ennalta. Länsimaissa laatua pyritään hallitsemaan yleensä ensisijaisesti varmistamalla. Laadunvarmistus on proaktiivista ennakoimista, kun taas laadunvalvonta on jo tehdyn työn tarkastamista. Katsotaan tuliko tehtyä virheitä, Heikkinen vertaa. Ennakoivasti hyvään laatuun tähtää myös ABB:n ja Amiedun yhteinen työ, laadukkaan hitsauksen ja teräsrakenteiden valmistamisen sekä tuottamisen varmistaminen. Yhteistyöstämme 80 % on laadunvarmistusta. Koko toimitusketju huomioidaan jatkuvasti ja erikoistarkastuksia tehdään, kun epäillään ongelmia. Tarvittaessa Amiedun edustaja valvoo hitsauksia vaikka Senegalissa tai Brasiliassa, Esa Heikkinen kertoo. ABB ja Amiedu laativat yhdessä muun muassa hitsausohjeet, hallitsevat hitsaajien pätevyyttä ja tarkastelevat hitsauslisäaineiden, -menetelmien ja materiaalien vaikutuksia. Toisaalta monet asiakkaamme painottavat edelleen vahvasti myös jälkikäteen tehtävää laadunvalvontaa ja joissain maanosissa ennakoivaa varmistusta ei juuri tunneta. Laadun tuottamisen peruskäsitteiden ymmärtämisessä on maailmanlaajuisesti vielä harmonisoimisen varaa, Esa Heikkinen toteaa. 14

15 Miten saadaan lisää tehoa työssäoppimiseen? Muun muassa tähän kysymykseen Kari Salminen ja Sirkku Mäntynen pureutuivat. Tuloksena on käytännönläheinen ja tehokas verkkokurssi kaupan alan työpaikkaohjaajille. Tehokas työkalu kaupan työpaikkaohjaajille Kaupan työpaikkaohjaajille on nyt tarjolla Kaupan ammattiin ohjaamisen verkkokurssi. Tätä kurssia voi hyödyntää laajemminkin esimies- ja tiimitoiminnassa, diplomikauppias Kari Salminen sanoo. Kaupassa työtahti on kiireinen monen muun työpaikan lailla. Opiskeluun ei ole helposti irrotettavissa aikaa työpäivistä. Verkkokoulutus vapauttaa koulutuksen ajasta ja paikasta. Se on tehokas tapa opiskella. Kaupan toimialalla on valmistunut uudenlainen kurssi työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen. Olemme tehneet laajalla rintamalla yhteistyötä eri kaupparyhmittymien kanssa. Lopputuloksena on hyvin käytännönläheinen verkkokurssi, joka antaa työpaikkaohjaajalle vahvat eväät tukea esimerkiksi kaupassa oppisopimuksella alan tutkintoa suorittavaa opiskelijaa, Amiedun kouluttaja Sirkku Mäntynen toteaa. K-Citymarket Myyrmäen diplomikauppias Kari Salminen on ollut alusta lähtien mukana kurssin kehittämisessä. Olemme päässeet todella hedelmälliseen vuoropuheluun. Salmisella on pitkä kokemus kaupan alalta ja näkemystä siitä, miten asiat käytännössä hoituvat, Mäntynen sanoo. Oikeaa näkökulmaa Kari Salminen on tuonut esiin myös opiskelijoiden näkökulmaa. Olen sparranut verkkokurssin ideaa muun muassa johtoryhmäni kanssa. Nuoret työntekijät ovat tottuneita tietokoneisiin ja toimimaan verkoissa. Vanhemmilla kynnys on varmasti korkeampi, mutta sekään ei ole este, kun asia esitetään oikein, Kari Salminen sanoo. Tämän tyyppinen verkkokurssi syventää kaupan alan esimiesten ja muiden ammattilaisten tietoja sekä antaa uutta näkökulmaa, kunhan malttaa käydä aineistoa läpi. Verkko-opiskelussahan on myös se hyvä puoli, että asiaan voi palata aina tarvittaessa. Kun eteen tulee käytännön ongelma, siihen voi etsiä ratkaisua. Kurssin pituus on n. 45 minuuttia, ja se sisältää työkaluja, joita työpaikkaohjaaja voi hyödyntää ohjausprosessin ajan. Kurssi on myös valmis koulutuspaketti tiimityöskentelyyn. Sen voi esittää koko tiimille ja aiheista voidaan keskustella yhdessä. Kurssin aineistoissa on paljon tilanteita, joita me kaupan puolella aidosti kohtaamme. Salmisen mukaan verkkokurssi on myös yksi tapa kehittää toiminnan laatua. Tämän avulla voidaan yhtenäistää toimintatapoja. Voimme mallintaa, miten toimitaan esimerkiksi asiakaspalvelussa. Verkkokurssi on hyvin monikäyttöinen. Se on hyvä väline esimerkiksi kerrata asioita ja varmasti kokeneetkin esimiehet oppivat jotain uutta. Teksti: Leena-Kaisa Simola Kuva: Tuomas Pietinen 15

16 Piemonten maakunta on oma suosikkini. 16

17 Passione Marko Koskisen intohimona on italialainen keittiö. Hän kokosi maukkaimmat reseptinsä kirjaksi, joka valittiin maailman parhaaksi italialaiseksi keittokirjaksi tänä vuonna. Olihan se yllätys! The Gourmand World Cookbook Awards -gaala kerää vuosittain Pariisiin kolmisen tuhatta kutsuvierasta. Tilaisuus on ikään kuin ruoka- ja viinikirjojen Oscar-gaala. Tänä vuonna Amiedun Taitotalon kongressikeskuksen ravintolatoimenpäällikkö Marko Koskinen sai kutsun, koska hänen kirjansa Passione intohimona italialainen keittiö oli valittu omassa sarjassaan kolmen finalistin joukkoon. Se oli jo saavutus, koska kirja on suomenkielinen. Voittoon en edes uskonut ja jätin gaalan väliin, Marko Koskinen kertoo. Marko Koskisen ja toimittaja Christer Lindgrenin yhteistyössä tekemän kirjan kustansi Otava. Kirja palkittiin jo viime vuonna parhaana suomalaisena keittokirjana. Kansainvälinen kilpailu kerää vuosittain kymmeniä tuhansia omissa maissaan palkittuja kirjoja. Tänä vuonna italialaisten kirjojen sarja oli kovatasoinen, mukana oli neljäntoista eri maan parhaat kirjat. Raati antoi erityistä kiitosta sekä kirjan sisällölle että hienoille valokuville ja graafiselle suunnittelulle. Herkkuja monipuolisesti Marko Koskinen on ihastunut italialaiseen keittiöön, koska se on hyvin monipuolinen. Italiassa on monta eri maakuntaa ja jokaisella on tyypillinen keittiönsä. Oma suosikkini on Piemonten maakunta, koska sen ruokakulttuuri on moderni. Monin paikoinhan italialainen keittiö on hyvinkin perinteinen, Koskinen toteaa. Italialainen monipuolisuus näkyy myös kirjassa, jonka noin 60 reseptiä an- Toimivat tilat ja hyvä ruoka Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevaa Taitotalon Kongressikeskusta ylläpitää Ami-säätiön tytäryhtiö Amicom Oy. Kongressikeskus tarjoaa toimivat kokoustilat, nykyaikaisen tekniikan sekä asiantuntevan ja joustavan asiakaspalvelun. Sen asiakkaina on niin yrityksiä, järjestöjä, julkishallinnon edustajia kuin yksityishenkilöitäkin. Me haluamme erottua kilpailijoistamme tarjoamalla asiakkaillemme sekä hyvät tilat että herkullista ruokaa viihtyisässä ympäristössä, kongressikeskuksen johtaja Kaija Ruotsalainen painottaa. Taitotalon kongressikeskus ravintoloineen tarjoaa myös työssäoppimisympäristön Amiedun ravitsemisyksikön opiskelijoille. tavat herkullisia vaihtoehtoja erilaisiksi aterioiksi. Reseptit on ryhmitelty vuodenaikojen mukaan. Reseptit löytyivät yllättävänkin helposti. Tavoitteena oli ottaa mukaan erityyppisiä ohjeita, jotta omansa löytävät yhtä lailla ruuanlaiton kevyet harrastelijat kuin suurempiakin haasteita haluavat kotikokit. Kaikki raaka-aineetkin löytyvät suomalaisista ruokakaupoista. Kirjassa on selkeät ja tarkat ohjeet. Niitä kannattaa noudattaa varsinkin jälkiruokia valmistaessa. Pääruuissa pystyy vähän soveltamaankin. Lähiruoka suosiossa Marko Koskinen on työskennellyt pari vuotta Taitotalossa. Aikaisemmin hän toimi keittiöpäällikkönä ja osakkaana Sasso-ravintolassa Helsingissä. Se oli italialaistyylinen ravintola eli saman suunnan mukaisen keittokirjan tekeminen oli luontevaa, Koskinen toteaa. Nykyinen työni on hyvinkin erilaista kuin niissä ravintoloissa, joissa olen aikaisemmin työskennellyt. Olen mukana myös kehittämässä kongressikeskuksen liiketoimintaa ja ruokatuotteita. Työssä on sekä haasteita että onnistumisen tunteita. Koskisen mukaan ruuanvalmistuksen trendinä on lähiruuan suosion voimakas kasvu. Entistä enemmän halutaan käyttää prosessoimattomia raaka-aineita. Ongelmana on niiden hinta ja saatavuus. Teksti: Leena-Kaisa Simola Kuvat: Tuomas Pietinen ja Jukka Lehtinen 17

18 Spaghetti alla puttanesca 200 g spagettia 1/2 dl oliiviöljyä 5 valkosipulinkynttä 1 keltasipuli 1 pieni kuivattu chilipalko 2 tölkkiä murskattuja tomaatteja (à 400 g) 25 g säilöttyjä sardiineja 20 kpl mustia Kalamata-oliiveja 2 rkl kapriksia 1 rkl pilkottua lehtipersiljaa Kuullota oliiviöljyssä veitsen lappeella litistettyjä valkosipulinkynsiä noin viisi minuuttia. Poimi valkosipulit öljystä, lisää pilkottu sipuli ja murskattu chili. Lisää sitten seokseen murskatut tomaatit ja pilkotut sardiinit ja anna hymyillä pienellä lämmöllä noin minuuttia. Lisää puolikkaiksi pilkotut oliivit sekä kokonaiset kaprikset ja hauduta vielä noin 15 minuuttia. Lisää lopuksi lehtipersilja. Sekoita kastike keitettyyn pastaan ja tarjoa heti. Raakaa peuranpaistia, herkkutattia ja pistaasimajoneesia 200 g peuranpaistia 2 tl kapriksia 1 rkl oliiviöljyä 50 g herkkutatteja 1/2 dl majoneesia 1 tl pistaasipähkinöitä pikkusalaatteja suolaa mustapippuria Puhdista paisti mahdollisesti kalvoista. Revi haarukalla liha pieneksi tai hienonna se tehosekoittimessa. Mausta pilkotuilla kapriksilla, suolalla, pippurilla ja lorauksella oliiviöljyä. Muotoile muotin avulla haluamasi kokoisia pihvejä ja paista niihin kuumalla pannulla väri. Varo kypsentämästä liikaa. Tarjoa lisäksi pikkusalaatteja, paistettuja herkkutatteja ja majoneesia, jonka joukkoon on lisätty murskattuja pistaasipähkinöitä. Viikunasemifreddo ja appelsiinikinuskia 150 g viikunoita 100 g hillosokeria 1/2 dl vettä 4 munankeltuaista 120 g sokeria 1 vaniljatanko 1 limetin raastettu kuori 3 dl kermaa 1 dl fariinisokeria 1 dl kuohukermaa 1 rkl voita 1/2 appelsiinin raastettu kuori 2 dl punaviiniä 1 dl sokeria 1/2 appelsiinin mehu 4 tuoretta viikunaa Semifreddo Kiehauta vesi ja hillosokeri. Lisää pilkotut viikunat ja jäähdytä. Vatkaa keltuainen ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi ja kypsennä vesihauteessa yhdessä vaniljan kanssa 83-asteiseksi. Jäähdytä ja poista vaniljatanko. Lisää hillotut viikunat, limetin kuori ja vatkattu kerma. Kaada massa annosvuokiin ja jäähdytä. Kinuski Mittaa kattilaan sokeri ja kerma ja keitä noin 15 minuuttia niin, että seoksesta tulee kauniinruskeaa. Lisää hieman jäähtyneeseen kinuskiin voi ja raastettu appelsiininkuori. Punaviinisiirapissa mehustettua viikunaa Mittaa kattilaan punaviini, sokeri ja mehu. Keitä seosta, kunnes sitä on jäljellä noin puolet. Lisää hieman jäähtyneeseen liemeen neljään osaan leikatut viikunat. Anna maustua jääkaapissa vähintään pari tuntia, mutta mieluiten seuraavaan päivään. Aseta viikunat semifreddon päälle ja valuta lautaselle appelsiinikinuskia. 18

19 Koulutus raivaa pätevyyksien viidakkoa LVI-alan koulutuksessa riittää töitä pätevyysvaatimusten täyttämiseksi. Onkin tärkeää, että alan ihmiset löytävät oikeisiin koulutuksiin, SuLVIn koulutuspäällikkö Hilkka Peltoharju sanoo. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry, on alan henkilöiden yhteistyö- ja koulutusjärjestö. SuLVIn rooli kouluttajana on erittäin merkittävä. Olemme osakkaana FISE Oy:ssä, joka myöntää LVI-alan suunnittelijoille ja työnjohdolle tarvittavat pätevyydet. Pätevyyden saadakseen hakijalla täytyy olla näyttöä osaamisesta, ja se taas vaatii koulutusta työkokemuksen lisäksi, Hilkka Peltoharju kiteyttää. Pätevyyksiä määritellään muun muassa ympäristöministeriön asettaman rakentamismääräyskokoelman eri osissa. Määräysten uusiutuminen lisää aina koulutuksen tarvetta. Esimerkiksi viime vuosi oli koulutusten kannalta hyvinkin tiivis, kun aloitettiin koulutus erillisten energiatodistusten antajien pätevöittämiseksi, Peltoharju kertoo. Alan ensimmäiset FISE-pätevyydet myönnettiin vuonna Sertifikaatit ovat voimassa seitsemän vuotta eli nyt on aika uusia ne. Sekin vaatii paljon resursseja koulutukseen. Pätevyys tuo töitä SuLVI ja Amiedu aloittivat viime vuonna entistä tiiviimmän yhteistyön. Starttina olivat IV- ja KVV-koulutukset Helsingissä ja Jyväskylässä. Nyt yhteistyö on laajentunut sekä sisällöllisesti että maantieteellisesti muihinkin suurimpiin kaupunkeihin. Amiedulta saamme sekä koulutukseen liittyvät palvelut että tilat. SuLVI vastaa koulutuksen sisällöstä ja sovimme Amiedun kanssa yhdessä kouluttajat. Tänä syksynä aloitimme myös toimintamallin, jossa pätevyyshakemus koulutukseen ja tenttiin lähetetään suoraan Amieduun. Siellä tarkistetaan alustavasti, että hakija täyttää koulutukseen pääsyn ehdot, Hilkka Peltoharju kertoo. Haasteena onkin se, että osaamisen kehittäminen on LVI-alalla harvoin yrityksen tärkeimpiä tavoitteita. Monella osaaminen on pitkän kokemuksen tulosta. Varsinaista koulutusta kuitenkin vaaditaan pätevyyden saamiseksi. Pätevyys puolestaan mahdollistaa myös töiden saamisen. Laatua seurataan Teksti: Leena-Kaisa Simola Kuva: Tuomas Pietinen Hilkka Peltoharjun mukaan SuLVI on saanut koulutettaviltaan hyvää palautetta Amiedun kanssa tehdystä yhteistyöstä. Amiedun palautejärjestelmään tulevat meidän koulutuksiamme koskevat viestit käsitellään myös SuLVIn koulutustoimikunnassa, missä otamme kaikki rakentavat kehitysideat huomioon. Palautetta on tullut esimerkiksi koulutusten ajankohdista, jos ne sattuvat alan kiireisimpiin aikoihin. Tärkeintähän on kuitenkin koulutuksen laatu ja sitä me pidämme yllä yhdessä Amiedun kanssa, Peltoharju sanoo. Yhteisiä koulutettavia riittää: SuLVIlla on 33 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin henkilöjäsentä. Pätevyysvaatimukset ovat jo nyt mahdoton viidakko ja lisää vaatimuksia tulee koko ajan. Kaikkien rakennusalalla toimivien pitäisi yhteistyössä koordinoida eri pätevyyksien todellista tarvetta. Tuskin on kenellekään eduksi, että jokaiseen työhön vaaditaan erillinen pätevyystodistus. 19

20

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

Securitas-yhtiöt. Henkilöstöraportti 2008

Securitas-yhtiöt. Henkilöstöraportti 2008 Securitas-yhtiöt Henkilöstöraportti 28 2 Securitas-yhtiöt Arvoisa lukija Securitas yhtiöissä on julkaistu henkilöstöraporttia vuodesta 21 lähtien. Vuonna 28 henkilöstön määrä oli jälleen kasvussa. Henkilöstö

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Kaupan työ ja tulevaisuus 4.11.2009 Finlandia -talo Ami-säätiö, Amiedu Timo Karkola Johtaja, rehtori Kaupan työ,, kauppa ja työ,, myyjä Vuosi 2006 Näyttömuotoisesta

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Eläköön lahna! Reseptejä 25.5.2011

Eläköön lahna! Reseptejä 25.5.2011 Eläköön lahna! Reseptejä 25.5.2011 Lahnaviettelys Raaka-aineet: 400 g kylmäsavustettua tai lämminsavustettua lahna 2 kovaksi keitettyä kananmunaa 1 keltasipuli 1 dl majoneesia 2 rkl Crème fraîchea 2 rkl

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä

Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä Puutoimiala kasvuun seminaari 13.11.2017 Ville Bräysy opintopäällikkö Mikko Karjalainen opiskelija, NY-yrittäjä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oppisopimusiltapäivä Opojen tilaisuus

Oppisopimusiltapäivä Opojen tilaisuus Oppisopimusiltapäivä 8.9.2017 Opojen tilaisuus Iltapäivän ohjelma Oppisopimustoimiston väen esittely Oppisopimuksen pikakertaus ja oppisopimusviikko Reformi ja oppisopimus Ryhmäkeskustelu oppisopimuksen

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Ami-säätiön tarina. OPH:n kansallinen laatuverkosto Timo Karkola Johtaja, rehtori

Ami-säätiön tarina. OPH:n kansallinen laatuverkosto Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiön tarina OPH:n kansallinen laatuverkosto 31.10.2013 Timo Karkola Johtaja, rehtori Pikakoulutuksesta aikuiskoulutuskeskuksiin Pikakoulutuksella tarkoitettiin työvaltaisin opetussuunnitelmin annettavaa,

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3

Tiemerkitsijän tutkinto. MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 Tiemerkitsijän tutkinto MAARAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO 2.3.2015 31.12.2015 Nro 3 SISÄLTÖ AMIEDU Näyttötutkinnot Hyödyt yritykselle Hyödyt henkilöstölle Tutkintojen rahoitus AMIEDU kumppaniksi Maarakennusalan

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj.

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. YKSITYISEN JA JULKISEN SEKTORIN EROJA AJATTELUSSA JA TOIMINNASSA SOTE-ALALLA

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO osaamista monialaiseen työnjohtamiseen ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkintorakenne Tekniikan erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen vahvistama erikoisammattitutkinto.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen, ohjaaminen ja valvominen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta

Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen, ohjaaminen ja valvominen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen, ohjaaminen ja valvominen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta Varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta Touhula Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974

Sinussa on kasvun mahdollisuus. Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Sinussa on kasvun mahdollisuus Ammatillista koulutusta aikuisille jo vuodesta 1974 Oppia tositarkoituksella Aikuisille Koulutukset Ammatilliset tutkinnot Sertifikaatit ja ammattipätevyydet Joustava Käytännönläheinen

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao.

ADR- SEMINAARI 2012. Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö. Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012. www.lao. ADR- SEMINAARI 2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Aikuiskoulutuspäällikkö Arto Kähkönen Lapin ammattiopisto 11.5.2012 Oppilaitoksen ja kuljetusalan yhteistyö Esityksen sisältö: - Toimiiko yhteistyö?

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 26.1.2018 Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto 26.1.2018 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

Lisätiedot

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Mitä kiinteistöpalveluala on tänään? osa mittavaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria

Lisätiedot

Tatu Elonen Materiaalihallintopäällikkö, Planmeca Oy. Better care through innovation

Tatu Elonen Materiaalihallintopäällikkö, Planmeca Oy. Better care through innovation Tatu Elonen Materiaalihallintopäällikkö, Planmeca Oy Better care through innovation Planmeca Group Perustettu vuonna 1971 Helsingissä Maailman suurin yksityisomisteinen hammasalan teknologiayritys Yksi

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ruisleipää porkkanarakuunatäytteellä

Ruisleipää porkkanarakuunatäytteellä Ruisleipää porkkanarakuunatäytteellä 2 Fazer Puikula -ruisleipää 500 g kypsää porkkanaa, soseena (5 dl) 1 dl creme bonjour -tuorejuustoa, valkosipulilla maustettua tuoretta rakuunaa suolaa ja mustapippuria

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja LVI-ala Pasi Ollikainen 28.3.2017 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Osaamiskartoituksia vuonna 2016 Rakentaminen, pintakäsittely ja LVI Hoito- ja hoiva-ala

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS Twitter: @JuhaRiippi Juha Riippi, Vincit Oy Linkedin: fi.linkedin.com/in/juhariippi MINUSTA Töissä Vincitillä vuodesta 2009. Monta eri roolihattua: Koodari Project Lead

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Sikahyvää ruokaa villisiasta!

Sikahyvää ruokaa villisiasta! à la Tapio Kangas Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa -hanke Elintarvikealan koordinointihanke Pohjois-Karjalassa 2010 2012 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

TOT-hankkeen 28.1.2014 pidetyn AC-kokouksen muistio

TOT-hankkeen 28.1.2014 pidetyn AC-kokouksen muistio Muistio 1 (5) TOT-hankkeen pidetyn AC-kokouksen muistio Läsnä: Oulun seudun ammattiopisto: Sari Veijola (Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö), puheenjohtaja Seija Rannikko (Oulun seudun ammattiopisto,

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut

Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Healthcare Security Terveydenhuollon turvallisuuspalvelut Terveydenhuollon toimintaympäristössä korostuvat ihmisläheisyys, luottamuksellisuus ja kyky toimia ripeästi tilanteiden muuttuessa. Nämä ominaisuudet

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Rohkeasti uuteen ammattiin. Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta

Rohkeasti uuteen ammattiin. Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta Rohkeasti uuteen ammattiin Emeritus läänin sisvistystoimentarkastaja Tapio Toivonen EK-elinkeinopäivä 18.5.2006 Lappeenranta Miten toimittava, jotta rohkeus kasvaisi? 1. Tunnustettava aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä Ratkaisun paikka 2013 Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Esityksen rakenne Lyhyt yrityksen ja sen taustan esittely Vastuuajattelu Diacorissa Yritysjohdon roolista yritysvastuussa

Lisätiedot

Everyday heroes. Every day.

Everyday heroes. Every day. Everyday heroes. Every day. Securitas yrityksenä Securitas Oy on Suomen johtava yritysten, yhteisöjen ja kotien turvallisuuspalveluiden tuottaja. Meillä työskentelee yli 3 500 turvallisuusalan ammattilaista

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

OSAAMISEN TULEVAISUUS

OSAAMISEN TULEVAISUUS OSAAMISEN TULEVAISUUS SKOL konsulttipäivä 10.4.2017 Markku Moilanen, SKOL ry hallituksen puheenjohtaja, Ramboll Finland Oy hallituksen puheenjohtaja 1 OSAAMINEN VANHENEE, ELLEI SITÄ UUDISTETA JATKUVASTI

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot