Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2013"

Transkriptio

1 Kainuun liikenneturvallisuustoimija Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus

2 Toimijamalli ja liikenneturvallisuustyön organisointi Kainuun maakunnan ja Kainuun kuntien liikenneturvallisuustyön tukena on vuodesta 2004 alkaen toiminut tukihenkilö, liikenneturvallisuustoimija. Toimijan työpanos on hankittu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kuntien yhteisrahoituksella. Toimijan tehtävänä on avustaa kuntia käytännön liikenneturvallisuustyössä, kehittää maakunnallista ja kunnallista liikenneturvallisuustyötä sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja edistää liikenneturvallisuuden arvostusta. Keväällä 2011 Kainuun liikenneturvallisuustoimija -hanke kilpailutettiin seuraavaksi neljäksi vuodeksi ( ) ja sen myötä alueella aloitti uusi toimija Vuosi 2013 oli nykyisen toimijan kolmas toimintavuosi. Kainuun maakunnassa on yhdeksän kuntaa ja asukkaita yhteensä noin Liikenneturvallisuustyön perustan muodostaa kunnissa tehtävä paikallinen työ, jota koordinoidaan kuntien liikenneturvallisuusryhmissä. Kainuun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuivat vuonna Suunnitelmien toteutumista seurataan kuntien liikenneturvallisuusryhmissä. Toimijan työn myötä Kainuun liikenneturvallisuustyö on saatu vakiintuneeksi ja aktiiviseksi. Kuntien liikenneturvallisuustyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja sidosryhmät (Liikenneturva, ELY-keskus, poliisi, pelastuslaitos) ovat tiiviisti mukana työssä. Yhteistyö eri osapuolien kesken toimii hyvin. Maakuntatason yhteisiä toimintalinjauksia tehdään Kainuun liikenneturvallisuustyön ohjausryhmässä, jossa on edustajat kaikista kunnista sekä yhteistyötahoista. Ryhmä ohjaa myös liikenneturvallisuustoimijan työtä. Toimija toimii tiedonvälittäjänä ja liikenneturvallisuustyön tukena sekä maakunta- että kuntatasolla ja osallistuu aktiivisesti työn suunnitteluun ja kehittämiseen. Käytännössä Kainuun liikenneturvallisuustyö rytmittyy vuosikellon mukaisesti (kuva). Kuva: Kainuun liikenneturvallisuustyön vuosikello. Ryhmien kokoontuminen vuonna 2013 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana kaksi kertaa; huhti- ja syyskuussa. Huhtikuun kokouksessa käsiteltiin muun muassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen liikenneturvallisuustyön koordinointia ja ohjausta. Alueiden liikenneturvallisuustyön ohjausta aiotaan yhtenäistää ja yhteistyön takaamiseksi luodaan neuvottelukunta, jossa on edustajia kaikilta alueilta tai seuduilta. Neuvottelukunnan on määrä aloittaa toimintansa

3 Syyskuun kokouksessa keskityttiin käynnistettävään Kestävän liikkumisen edistäminen harvaan asutuilla alueilla -hankkeeseen. Hanke jätettiin hankehakuun keväällä 2013, jossa sille myönnettiin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta. Kuntatasoiset liikenneturvallisuusryhmät kokoontuivat kukin kaksi kertaa vuoden 2013 aikana. Hyrynsalmella ja Suomussalmella kokoukset pidettiin 26.2 ja Kajaanissa kokoonnuttiin 25.2 ja Kuhmon ja Sotkamon liikenneturvallisuusryhmät kokoontuivat 27.2 ja Paltamon ja Vaalan kokousajankohdat olivat 12.3 ja Puolangalla ja Ristijärvellä kokoukset pidettiin 28.2 ja Kevään kokouksissa käsiteltiin muun muassa Ajattele ajoissa! -näytelmäkiertueesta saatuja oppilaspalautteita ja moporeittien merkkimuutoksista. Lisäksi tiedusteltiin kokemuksia liittyen kunnissa kiertäneeseen nopeusnäyttöön. Syksyn kokouskierroksella keskityttiin viisaan liikkumisen edistämistyöhön ja ideoitiin ryhmissä viisaan liikkumisen edistämistoimia kunnissa. Toimija oli kasannut kutakin kokousta varten laajan joukon harvaan asutuille seuduille sopivia viisaan liikkumisen edistämistoimenpidekortteja, joista keskusteltiin ja valittiin kunkin kunnan tarpeisiin ja olosuhteisiin parhaiten sopivimmat toimenpidevaihtoehdot. Toteutetut toimet vuonna 2013 Vuoden 2013 päätapahtumat olivat liikenneturvallisuusaiheinen Ajattele ajoissa! -näytelmäkiertue sekä Sotkamon Turvaa tenaville -tapahtuma. Ajattele ajoissa! -näytelmäkiertue strattasi Suomussalmelta, ja ensi-illassa oli mukana liikenneministeri Kyllönen. Kiertue kokonaisuudessaan sisälsi yhteensä 19 esitystä Kainuun yläkouluissa. Näytelmä on luotu yhteistyössä Suomussalmen Teatteri Retikan kanssa. Kehitystyössä olivat mukana ELY-keskus, alueen kunnat sekä Liikenneturva. Kiertue tavoitti kaiken kaikkiaan noin yläkoululaista. Kouluja ohjeistettiin keskustelemaan oppilaiden kanssa näytelmästä ja keräämään palautetta oppitunneilla esityksen jälkeen. Liikenneturvallisuusnäytelmä saavutti suuren suosion. Kuvassa teatteri Retikan tyylinäytettä. Valistus teatterin keinoin oli sekä teatterin väelle että rahoittajatahoille uusi toimintatapa, josta ei ollut aikaisempaa kokemusta. Projekti vaatikin rohkeutta, uskoa ja luottamusta, mikä teki siitä samalla myös mielenkiintoisen ja haastavan. Teatterin väki teki ohjaajan johdolla näytelmän suunnitteluvaiheessa paljon taustatyötä; käsikirjoituksessa hyödynnettiin mm. Kainuun yläkoululaisten omia tekstejä ja ajatuksia liikenneturvallisuudesta sekä haastateltiin useita asiantuntijoita. Myös kiertue itsessään oli näyttelijöille tiivistahtinen ja raskas, mutta samalla erittäin antoisa. Rahoittajat ja toteuttajat pitivät näytelmäkiertuetta varsin onnistuneena ja odotukset täyttyivät tai jopa ylittyivät. Parhaiten onnistumista kuvaa se, että oppilailta ja opettajilta saatu palaute oli lähes yksinomaan positiivista. Oppitunnin mittaista näytelmää jaksettiin seurata ja se herätti paljon keskustelua. Teatterin luoma kuva nuorten maailmasta oli palautteiden perusteella uskottava ja aito, mitä kuvaa hyvin seuraava kommentti: Esitys kuvasti todenmukaisesti sitä, miten rajusti

4 seurustelusuhteet voivat vaikuttaa tilanteisiin. Lisäksi nuoret kertoivat, että näytelmä oli ajatuksia herättävä, koskettava ja toden tuntuinen, mutta toisaalta myös hauska. Näytelmäkiertue sai mediajulkisuutta laajalti, muun muassa Kainuun Sanomissa ja Radio Kajauksessa. Lisäksi näytelmä esitettiin näytelmäkiertueen jälkeen syyskuussa myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaarin yhteydessä, jossa teatteri Retikalle myönnettiin liikenneturvallisuuspalkinto. Jatkossa teatteri Retikka kiertää esittämässä tätä Kainuun toimijan puitteissa kehitettyä Ajattele ajoissa! -näytelmää myös muualla Suomessa. Turvaa tenaville -tapahtuma järjestettiin Sotkamossa syyskuussa. Tapahtumaan osallistuivat myös Kuhmon oppilaat. Tapahtuman rasteista vastasivat Liikenneturva, poliisi, Vuokatin Latu ry, Sotkamon ensihoito, Kainuun pelastuslaitos ja NCC. Päivän aikana turvallisuusteemaisilla rasteilla kiersi noin 350 lasta. Tilaisuus sai myös julkisuutta mm. Sotkamo-lehdessä ja radio Kajauksessa. Pelastuslaitoksen rastilla pääsi muun muassa kurkistamaan paloauton sisään Sotkamon Turvaa tenaville -tapahtumassa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari pidettiin Kajaanissa. Tilaisuudessa puhuivat maakuntajohtaja Pentti Malinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Timo Mäkikyrö, Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkö Sauli Kuha, Kainuun Prikaatin autokoulun johtaja Ari Huttunen, Kainuun liikenneturvallisuustoimija Noora Airaksinen, riskienhallintapäällikkö Jari Lepistö, Motivan asiantuntija Sara Lukkarinen ja Navicon puheenjohtaja Timo Perälä. Seminaarissa palkittiin myös vuoden liikenneturvallisuusteko. Palkinnon sai teatteri Retikka Ajattele ajoissa! - liikenneturvallisuusnäytelmästään. Seminaarin yhteydessä pidettiin tiedotustilaisuus medialle. Lisäksi toimijahankkeen puitteissa järjestettiin vuoden 2013 aikana seuraavat yksittäiset tapahtumat: Ajosyyni iäkkäille, Ristijärvellä huhtikuussa Moporeittimuutosten info- ja koulutustilaisuudet yläkouluilla Suomussalmella, Sotkamossa ja Kuhmossa huhti-toukokuun aikana Kuhmon iltatori -tapahtuma (esillä liikenneturvallisuus- ja pyöräilyasiat) toukokuussa. Tapahtumassa kävi noin 150 henkilöä. Nuorten tapahtuma Sotkamossa toukokuussa. Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä kurssi Hyrynsalmella (aiheena mm. peräkärryn kuormaus ym.) ei osallistujia! Paltamon mp-kerhokurssi huhtikuussa Kajaanin koululaiskuljettajien koulutustilaisuus Yhteistyö Kainuun soten kanssa saatiin käyntiin vuonna Ohjausryhmään nimettiin edustaja ja sovittiin henkilökoulutuksesta, joka oli määrä pitää Se kuitenkin päätettiin siirtää keväälle (alustava uusi ajankohta ) huonon ajankohdan vuoksi.

5 Muuta Vuoden 2013 lopussa toimintarahoilla hankittiin heijastimia ja pyörän valoja, joita jaetaan kussakin kunnassa vuonna 2014 sopivien tapahtumien yhteydessä. Vuoden 2011 lopussa toimijahankkeen puitteissa seudulle hankittu kuntien yhteinen nopeusnäyttö varastettiin s välisenä yönä en ollessa käytössä Puolangan keskustassa. Asiasta tehtiin rikosilmoitus mutta näyttöä ei ole saatu takaisin. Onnettomuustilastot Liikenneturvallisuustoimijan internet-sivuilla ylläpidettiin kuntakohtaisia onnettomuustietoja. Nämä onnettomuusanalyysit ja -yhteenvedot tehtiin iliitu-ohjelmalla ja näistä onnettomuustilastoista on nähtävissä mm. onnettomuuskustannukset euroa/asukas, onnettomuusmäärät, -paikat ja -ajankohdat. Maastoliikenneonnettomuuksista tehtiin Kainuun alueen yhteinen onnettomuusyhteenveto (Pronto aineisto). Liikenneturvallisuustoimijan internet- ja extranet-sivustot ja muu tiedottaminen Vuonna 2013 toimijan internet-sivuja on markkinoitu ja kävijämäärä onkin jatkuvasti kasvanut (kävijämäärä vuoden lopussa oli noin ). Sivusto on otettu aktiiviseksi tiedotuskanavaksi toimenpiteistä tiedotettaessa. Lisäksi lehdistölle lähtevissä tiedotteissa käytetään suoria linkkejä sivustolle. Myös kunnat ovat löytäneet sivut. Toimija tiedotti kuntia vuoden aikana ajankohtaisista asioista sähköpostitiedottein. Tiedotteeseen on lisätty linkkejä aineistoihin ja toimijan nettisivuille. Lisäksi toimija osallistui ulkoiseen tiedottamiseen seuraavasti: - Teatterikiertueesta tiedotettiin näkyvästi sekä tiedottein että nettisivujen kautta. Kainuun sanomat kirjoitti ison jutun. - Mopojen siirtäminen ajoradalle Kainuussa toukokuussa; toimija kokosi tietoa aiheesta toimijan internet-sivustolle (oma alasivu). - Turvaa Tenaville -tapahtumat touko- ja syyskuussa; toimija hoiti tiedottamisen. Internet-sivut löytyvät osoitteesta Kainuun Sanomien julkaisema juttu Ajattele ajoissa! liikenneturvallisuusnäytelmästä ja Sotkamo-lehden kirjoitus Turvaa tenaville -tapahtumasta.

6 Toimijan työ jatkuu Extranet-sivuston käyttö on vakiintunut. Sivusto palvelee toimijan, kuntien ja yhteistyökumppaneiden sisäistä tiedonvälitystä ja toimii myös ns. projektipankkina. Sivustolle tallennetaan kaikki projektinhallintaan liittyvät dokumentit, kuten esimerkiksi kokouskutsut ja muistiot sekä kustannusseurantatieto. Sivusto on suojattu tunnuksin, jotka on jaettu kuntien liikenneturvallisuusryhmien jäsenille. Ensi vuonna (2014) Kainuun toimijan työssä liitetään viisaan liikkumisen edistämistyö osaksi liikenneturvallisuustyötä. Viisaan liikkumisen edistämistoimia tullaan suunnittelemaan ja koordinoimaan maakunnallisessa ohjausryhmässä sekä kuntien liikenneturvallisuusryhmissä yhdessä linkitettynä liikenneturvallisuustoimiin. Lisäksi vuoden 2014 aikana järjestetään kaksi Turvaa tenaville - tapahtumaa. Keväällä tapahtuma järjestetään Kajaanissa ja syksyllä Suomussalmella. Kainuun kuntiin laadittiin Viisaan liikkumisen suunnitelma Kainuun liikkumisen ohjauksen hankkeelle myönnettiin valtion avustusta. Hanke toteutettiin toimijatyön rakenteita hyödyntäen. Hankkeessa haettiin keinoja sisällyttää liikkumisen ohjaus osaksi Kainuun ja Koillismaan liikenneturvallisuustoimijatöitä. Pääpaino oli erityisesti harvaan asuttujen alueiden liikkumisen ohjausmallien löytämisessä. Työn tuloksena laadittiin Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma, joka on ladattavissa toimijan nettisivuilta: pdf. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti liikenneturvallisuusryhmien kokouksissa; viisaan liikkumisen edistämistyö on integroitu kuntien liikenneturvallisuustyöhön. Viisaan liikkumisen suunnitelmaan liittyen järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Aloitusseminaari 4.9. Kajaanissa Kuntakokouskierros lokakuussa Suunnitelman esittely- ja kommentointitilaisuus Kajaanissa. Yhteystiedot: Kainuun liikenneturvallisuustoimija Projektipäällikkö Noora Airaksinen Sito, Viestikatu 7, Kuopio PL 4000, Kuopio puhelin sähköposti noora.airaksinen(a)sito.fi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikenneturvallisuusasiantuntija Tarja Jääskeläinen Veteraanikatu 5, Oulu puhelin Kuvat: Noora Airaksinen ja Teatteri Retikka

7 Liite Hyrynsalmi Onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin euroa (207,5 euroa/asukas). Kajaani Onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin 20,7 miljoonaa euroa (545 euroa/asukas).

8 Kuhmo Onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin 6,5 miljoonaa euroa (703,5 euroa/asukas). Paltamo Onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin 2,0 miljoonaa euroa (534 euroa/asukas).

9 Puolanka Onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin 2,5 miljoonaa euroa (853 euroa/asukas). Ristijärvi Onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin 2,0 miljoonaa euroa (1379 euroa/asukas).

10 Sotkamo Onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin 7,1 miljoonaa euroa (664,5 euroa/asukas). Suomussalmi Onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin 4,1 miljoonaa euroa (465 euroa/asukas).

11 Vaala Onnettomuuskustannukset olivat vuonna 2012 noin 2,5 miljoonaa euroa (769 euroa/asukas).

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Sisältö Taustaa ja kyselytuloksia Tavoitteet Liikkumisen ohjauksen organisointi ja suuntaviivat Toimenpidekokonaisuudet (1-7), aineistot ja linkit Liitteet:

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

Asumisen ABC -projekti Loppuraportti

Asumisen ABC -projekti Loppuraportti 1 Asumisen ABC -projekti Loppuraportti Projektityöntekijä Tiina Kupari SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Projektisuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutuminen 2 3. Tuotokset, tulokset ja vaikutukset 4 4. Tulosten

Lisätiedot

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA

SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA 1 SIJOITETTU LAPSI KOULUSSA SISUKAS-PROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 SISUKAS-PROJEKTI 2012 2016 SISUKAS (2012 2016) eli Sijoitettu lapsi koulussa -projekti, on osa RAY:n Emma ja Elias - avustusohjelmaa.

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta Itä-Suomen lääninhallitus Savo-Karjalan

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN Tietoja projektista ja tästä oppaasta Generational Change in the Teaching Profession (akronyymi 2AgePro) on Grundtvik-projekti, joka rahoitetaan EU:n elinikäisen

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI Sirpa Kovanen Mervi Kytömäki-Pussinen Janne Toivanen Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen jäljillä

Hyvien käytäntöjen jäljillä Hyvien käytäntöjen jäljillä 1 Hyvien käytäntöjen jäljillä Pirkanmaan liitto 2013 1. Painos, marraskuu 2013 Painopaikka: Juvenes Print Tampere 2013 Taitto: Niklas Pedersen Tekstit: Miika Saari Kannen kuva:

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot