ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUS- OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUS- OHJELMA"

Transkriptio

1 Tieto herättää ajatuksen, ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUS- OHJELMA Pirkanmaan tarpeisiin yrittäjille yritysten työntekijöille julkisen sektorin toimijoille

2 Koulutusohjelman tavoite Tampereen kesäyliopisto on järjestänyt Aluekehittäjän koulutusohjelmia Pirkanmaan tarpeisiin vuodesta Tähän mennessä 140 pirkanmaalaista on suorittanut tämän koulutusohjelman. Koulutuksen jälkeen vuorovaikutus on jatkunut Pirkanmaan aluekehittäjäverkoston jäsenenä. Aluekehittäjän koulutusohjelman tavoitteena on tarjota käytännön kehittämistoimia palveleva käsitekehikko, jonka kautta tarkastellaan eurooppalaista, kansallista ja maakunnallista elinkeino-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa, parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten sekä julkisen sektorin toimijoiden kykyä vastata alueellisiin elinvoimaisuus ja kilpailukykyhaasteisiin sekä luodaan osallistujille valmiuksia toimia aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä erityisesti pirkanmaalaisten kehitys- ja koulutustarpeiden pohjalta. Koulutuksessa haetaan suoraa vuorovaikutusta Pirkanmaan seutukuntien elinkeinoelämän ja alueen korkeakoulujen sekä niiden tutkimus-, kehitys- ja palveluyksikköjen välille yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi. Koulutus tukee korkeakoulujen yhteistä aluestrategiaa Pirkanmaalla ja PIRAMKin vetovastuulla olevaa maakuntakorkeakoulutoimintaa. Koulutusohjelman ohjausryhmä Koulutuksen tieteellisenä johtajana toimii dosentti Ilari Karppi Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitokselta. Jäseninä ohjaus- ja suunnitteluryhmään kuuluvat lisäksi professori, johtaja Markku Sotarauta Tampereen yliopisto professori, dekaani Arto Haveri Tampereen yliopisto professori Seppo Laakso Tampereen yliopisto suunnittelupäällikkö Mauri Pimiä Tampereen yliopisto T&K-päällikkö Markku Mattila Pirkanmaan ammattikorkeakoulu T&K- ja palvelujohtaja Esa Ala-Uotila Pirkanmaan ammattikorkeakoulu vararehtori Tuomo Tiainen Tampereen teknillinen yliopisto tutkimuspäällikkö Ari Hynynen Tampereen teknillinen yliopisto vararehtori Kaisa Lahtinen Tampereen ammattikorkeakoulu suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti Pirkanmaaseutu ry. toiminnanjohtaja Jari Jokilampi Pirkanmaan yrittäjät ry. rehtori Ritva Ojalehto Tampereen kesäyliopisto projektipäällikkö Kirsikka Soikkeli Tampereen kesäyliopisto Koulutuksen koordinaattorina ja järjestäjänä toimii Tampereen kesäyliopisto. Koulutusohjelman kohderyhmä Koulutus on suunnattu pirkanmaalaisille yrittäjille, yritysten työntekijöille sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka haluavat päivittää tietojaan ja jakaa kokemuksiaan aluekehittämisestä sekä vahvistaa yhteistyöverkostojaan. Osallistujat määrittelevät asemansa oman alan/alueen strategisessa ja luovassa kehittämisessä ja saavat välineitä toimia alueosaajana ja aluevaikuttajana eri strategioita toteutettaessa. Osanottajia otetaan enintään 30. Koulutusohjelman sisältö ja opetusmenetelmät Aluekehittäjän koulutusohjelma 2007 alkaa ja päättyy Sen laajuus on opintopistettä suorituksista riippuen. Suoritukset voidaan hyväksi lukea sekä Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun että Pirkanmaan ammattikorkeakoulun tiettyinä opintoina. Lähiopetuspäivät Aluekehittäjän koulutusohjelma 2007 alkaa 15. joulukuuta 2006 ja viimeinen jakso on lokakuussa Siihen sisältyy 16 lähiopetuspäivää, yleensä 2 päivän jaksoissa. Lisäksi on vapaavalintaisia koulutuspäiviä. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät henkilö- tai organisaatiokohtaisen kehittäjäverkostoanalyysin sekä omaan alaansa/ alueeseensa/työhönsä liittyvän käytännöllisen seminaarityön. Koulutuspaikat Helmikuun lähiopetus pidetään Virroilla, elokuussa tehdään ekskursio Kaakkois- Pirkanmaalle. Muut tilaisuudet pidetään eri puolilla Tamperetta, pääasiassa kesäyliopiston Suvituuli-koulutustilassa, osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, Tampere. Verkottumista tukeva toiminta Koulutukseen osallistuvilla on käytössä yhteinen OPTIMA -verkko-oppimisympäristö, joka toimii keskeisenä koulutuksen ja muun kesäyliopiston aluekehittämistoiminnan tiedonvälitys- ja keskustelukanavana. Lisäksi Tampereen kesäyliopisto ylläpitää ja johtaa verkostoa, johon kuuluvat kaikki Aluekehittäjän koulutusohjelman suorittaneet henkilöt. Aluekehittäjät Pirkanmaalla verkostossa on tällä hetkellä n. 140 alueellista toimijaa ympäri Pirkanmaata.

3 ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA PIRKANMAAN TARPEISIIN 2007 I ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 2007 KICK OFF TILAISUUS , Työväen keskusmuseon auditorio, Tampere Luottamus ja luova viestintä verkostoissa sekä verkostosukkuloinnin käytännöt. Viestinnän suunnittelu sekä uudet tiedotuskanavat ja -tavat. Luovuuden ja alueosaamisen levittäminen. Pirkanmaan aluekehittäjien verkoston toiminnan esittely. Kouluttajina mm. pääjohtaja, professori Kari Neilimo SOK:sta ja Kaisa Kaipia-Gran Viestintägran Oy:sta. II ALUEKEHITTÄMISEN SISÄLTÖ JA TOIMIJAT , Lomasaari Marttinen, Virrat Suomi eurooppalaisessa aluekehityksessä, Suomen alueellisten rakenteiden kehitys, aluekehittämisen toimijat, keinot ja välineet, aluehallinto, aluepolitiikan kehitysvaiheet ja aluepoliittinen lainsäädäntö. Vuoden 2007 alusta alkaneen rakennerahastokauden keskeiset piirteet. Yhteinen illanvietto. Kouluttajina mm. dosentti Ilari Karppi Tampereen yliopistosta ja suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen Pirkanmaan liitosta. III VERKOSTOYHTEISKUNNAN HAASTEET JA KILPAILUKYKYTEKIJÄT , Tampere Kehittämisessä olennaista on uuden luominen ja kohti tuntematonta tunkeutuminen. Globaalius, glokaalius ja ikääntyminen haastavat myös Pirkanmaan mikä on menestyvän alueen perusta? Toimintaympäristön muutokset, sosiaalinen pääoma alueiden kehittämisessä, verkostoyhteiskunnan haasteet, verkostojen toiminta, organisoituminen ja johtaminen, strateginen kumppanuus, luottamus, alueiden kilpailukykytekijät, kehittäjäverkostoanalyysin teko. Kouluttajana mm. professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta. IV KANSAINVÄLISYYS, MARKKINOINTI JA PIRKANMAA ja , Tampere Kansainvälistyvä Pirkanmaa: tunnuslukuja, vuosia, historiaa, visioita. Englanninkielinen alue- ja ammatti-identiteetti. Asiantuntijuus, imago ja brändi menestystekijöinä. Viestintä ja tiedottaminen. Luova työskentely ja esiintyminen englanniksi: persoonallisuus, itsevarmuus, rohkeus, selkeä puheen rakenne. Kouluttajina mm. organisaatiokouluttaja Hilkka Laukka-Sinisalo Sesam Talent Oy:stä ja Pekka Putkinen Ideatoimisto Putkinen-Rossi:sta. V ALUEKEHITTÄJIEN EKSKURSIO SLOVENIAAN (4 pv) toukokuussa 2007, erillinen osallistumismaksu VI ALUEELLISET VOIMAVARAT PIRKANMAALLA (yht. 4 pv, osa päivistä vapaavalintaisia) Ensimmäinen jakso Elävä kulttuurimaisema ja ympäristöhallinnan perusteet , Tampere Elävä kulttuurimaisema ja ympäristönhallinnan perusteet, maiseman lukutaito. Perehdytään kulttuuriympäristön käsitteisiin, kulttuurimaiseman arvoon ja maankäytön suunnitteluun. Kulttuuriympäristön synty ja kehitys, suojelutoiminnan käytäntö rakennetun ympäristön näkökulmasta, arkeologinen kulttuuriperintö, kansalaisten aktiivisuus. Jalkaudutaan Tampereen kaupungin alueelle ja tehdään kulttuurimaisemien maastolukuharjoituksia. Kouluttajina mm. museolehtori Aino Nissinaho ja rakennustutkija Hannele Kuitunen Pirkanmaan maakuntamuseosta. Toinen jakso Välineitä kuvataiteen tulkintaan , Tampere ja Kaakkois-Pirkanmaa Taide, kulttuuri, matkailu ja hyvinvointipalvelut alueellisina voimavaroina. Pohditaan taiteellisen tekemisen ja ajattelun luonnetta ja annetaan konkreettisia välineitä nykytaiteen tulkintaan. Kuvataide ja suomalaiskansallisen identiteetin rakentuminen. Nykytaide, luovuus ja kärsivällisyys taiteen tekemisessä ja tulkinnassa. Paikallinen kulttuuri liiketoimintaosaamisena. Kulttuurin osaamiskeskittymät, verkostot ja kulttuurintuottajat Pirkanmaalla. Ekskursio Kaakkois-Pirkanmaan Väkevä Maa - taidealueeseen. Kouluttajina mm. toimittaja Maila-Katriina Tuominen Aamulehdestä, toiminnanjohtaja, kuvataiteilija Anitta Toivio ja joukko muita taiteilijoita. VII YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA URBAANIT KESANNOT, ,Tampere Vajaakäyttöisten kaupunkitilojen eli urbaanien kesantojen jalostaminen, kesannointi aluekehittämisen menetelmänä, urbaanit kesannot luovan talouden generaattoreina, miten paikalle luodaan tarina, paikan brändäys ja markkinointi. Koulutuksesta vastaa tutkimuspäällikkö Ari Hynynen, Tampereen teknillinen yliopisto, Yhdyskuntasuunnittelun laitos. Kouluttajina tutkijoita, suunnittelijoita, kiinteistökehittäjiä ja luovan talouden yrittäjiä.

4 VIII PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI , Tampere Tulevaisuuden tutkiminen ja tekeminen, ennakointi aluekehittämisessä, strategiatyön vaiheet ja välineet, strategia-/suunnitteluprosessin toteuttaminen, luova teknologian käyttö ja logistiikka. Ennakointitiedon hyödyntäminen, ennakointiosaaminen, teknologisen kehityksen ennakointi, teknologia arjen työkaluna, alueelliset menestysstrategiat, klusterit, innovaatiokeskukset. Kouluttajia mm. TE keskuksesta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tulevaisuuden tutkimuksen yksiköstä sekä aluekeskusohjelmien ja osaamiskeskusohjelmien edustajia, yritysvierailut Hermiaan. IX SEMINAARITYÖ tehdään omalla ajalla 1-9/07 Tavoite on, että seminaarityöt ovat koulutukseen osallistuvien korkeakoulujen edustajien (ja lopputyötä tekevien korkeakouluopiskelijoiden ja/tai korkeakouluharjoittelijoiden) ja yrittäjien yhteinen projekti(suunnitelma). X PROJEKTINHALLINTA (2pv) 4/07 Vapaavalintainen opintojakso huhtikuussa niille osallistujille, jotka kokevat tarvitsevansa projektihallintaosaamisen täydentämistä. ajatuksesta jalostuu intuitio.

5 ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA PIRKANMAAN TARPEISIIN 2007 I ALUEKEHITTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 2007 KICK OFF TILAISUUS Työväen keskusmuseon auditorio, Tampere II ALUEKEHITTÄMISEN SISÄLTÖ JA TOIMIJAT Lomasaari Marttinen, Virrat III VERKOSTOYHTEISKUNNAN HAASTEET JA KILPAILUKYKYTEKIJÄT Tampere IV KANSAINVÄLISYYS, MARKKINOINTI JA PIRKANMAA ja Tampere V ALUEKEHITTÄJIEN EKSKURSIO SLOVENIAAN (4 pv) toukokuussa 2007, erillinen osallistumismaksu VI ALUEELLISET VOIMAVARAT PIRKANMAALLA (yht. 4 pv, osa päivistä vapaavalintaisia) Ensimmäinen jakso Elävä kulttuurimaisema ja ympäristöhallinnan perusteet , Tampere Toinen jakso Välineitä kuvataiteen tulkintaan ,Tampere ja Kaakkois-Pirkanmaa VII YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA URBAANIT KESANNOT, Tampere VIII PIRKANMAAN TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI Tampere IX SEMINAARITYÖ tehdään omalla ajalla 1-9/07 X PROJEKTINHALLINTA (2pv) 4/07 Hinta 500. Koulutusohjelma toteutetaan Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämän ESR-rahoituksen tuella. Koulutusjaksojen sisällöt tarkentuvat vastuukouluttajien johdolla. Kesäyliopisto pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. Ilmoittautuminen Tampereen kesäyliopiston toimistoon maanantaihin 8. joulukuuta 2006 mennessä wwwilmoittautumislomakkeella tai puhelimitse (03) Lisätiedot Rehtori Ritva Ojalehto gsm

6 Koulutusohjelma antoi hyvän yleiskatsauksen Pirkanmaan tilanteesta - Aluekehittäjän koulutusohjelma antoi hyvän yleiskatsauksen siihen missä Pirkanmaa menee, sanoo Professialla projektipäällikkönä työskentelevä Vesa Keinonen. Hän suoritti koulutuksen vuonna Keinonen työskenteli tuolloin Media Tampereessa ja teki yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Hän haki koulutuksesta lisää eväitä toimintaansa. Keinonen kokee että koulutuksessa oli mukana sekä yleissivistävää antia että erityistietoa. Hän sai koulutuksesta myös verkostoja niin luennoitsijoista kuin opiskelijoistakin. - Ohjelmaan kuulunut ulkomaan ekskursio Etelä-Ruotsiin ja Kööpenhaminaan oli ehkä kaikkein parasta antia. Matkan aikana opittiin paljon uutta ja myös kurssin sisäiset verkostot kehittyivät. Ja olihan matkalla myös todella hauskaa, kertoo Keinonen. Keinonen on kokonaisuudessaan hyvin tyytyväinen koulutuksen hinta-laatu suhteeseen. Aluekehittäjän koulutusohjelman jälkeen Keinonen on ollut mukana Pirkanmaan aluekehittäjäverkoston retkillä ja luennoilla. Seuraavana onkin vuorossa verkoston matka Helsinkiin EU-seminaariin. Aluekehittäjyys ja luovuus kiinnostavat Nenosta Tarja Nenonen opiskelee tänä vuonna Aluekehittäjän koulutusohjelmassa. Tänä vuonna koulutuksen painopiste on luovuudessa ja kulttuurissa. - Aihe tuntui kiinnostavalta, sanoo Nenonen. Nenonen on työskennellyt yrittäjänä yli 20 vuotta. Hänet tunnetaan Tampereella Tallipihan toiminnasta. Hän suunnittelee alueelle tapahtumia ja on vuosien saatossa polkaissut siellä käyntiin kahvilan ja kehittänyt suklaapuotia. -Yrittäjä on monessa asiassa usein yksin, miettii Nenonen. Hän on hakenut ja saanut Aluekehittäjän koulutusohjelmasta verkostoja ja se on herättänyt lisäpohdintoja moneen asiaan. - Aluekehittäjän koulutusohjelma antaa opiskelijalle siivet, loppu on itsestä kiinni, summaa Nenonen. Haastattelut: Päivi Huuskonen Valokuvat: Sanna Vaurula PROJECT 067

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

T A R I N O I T A luovalta

T A R I N O I T A luovalta TARINOITA luovalta TARINOITA LUOVALTA POLULTA ESIPUHE, Esa Rimpiläinen 3 LUOVA POLKU, projektipäällikkö Juhani Vainio 4 LÄHIPÄIVÄT JA WORKSHOPIT 6 VIERAILUT JA VERKOTTUMINEN 18 TIEDOTUS JA JULKISUUS 24

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa

KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa KOKO Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:38 aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa Niina Hattunen (toim.) KOKO aluekehittämisen

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Jäsentiedote 3/2012. s. 6 s. 8 s. 23. Kasvu Open voittajat. Jämsän seudulla positiivista virettä. Aikaja 2/2012 ilmestynyt

Jäsentiedote 3/2012. s. 6 s. 8 s. 23. Kasvu Open voittajat. Jämsän seudulla positiivista virettä. Aikaja 2/2012 ilmestynyt Jäsentiedote 3/2012 s. 6 s. 8 s. 23 Kasvu Open voittajat Jämsän seudulla positiivista virettä Aikaja 2/2012 ilmestynyt SISÄLTÖ s. 4 Valiokuntavallankumouksessa verkottumista KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARI Sepänkatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdeksästä yksiköstä neljä sijaitsee Imatralla. Kuvassa matkailun yksikkö Imatran Valtionhotellin tuntumassa.

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä

2 /2008. Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. /Kansainvälinen yhteistyö. Kasarminmäellä Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2 /2008 /Kansainvälinen yhteistyö Kasarminmäellä / Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri innoste on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

kutu - kulttuurista tulevaisuutta 2011-2012

kutu - kulttuurista tulevaisuutta 2011-2012 Niina Hattunen C kutu - kulttuurista tulevaisuutta 2011-2012 Loppuraportti POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU 1 C:60 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C:60 LOREN IPSUM DOLOR kutu -kulttuurista

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Anne Berner: Perheyritys on lainassa tulevilta sukupolvilta

Anne Berner: Perheyritys on lainassa tulevilta sukupolvilta Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot