Case-storyt oppilaitoksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Case-storyt oppilaitoksista"

Transkriptio

1 a t s u t e p o - os an a Case-storyt oppilaitoksista

2 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Yrityskylä NY Mitä ihmiset tekevät? 2 NY Vuosi yrittäjänä

3 4 Case-storya oppilaitoksista NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma NY-Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa toisella asteella opiskelevat nuoret perustavat lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimivia harjoitusyrityksiä, jotka tuottavat palveluja tai tuotteita. Nuoret suunnittelevat itse yrityksensä liikeidean ja toteuttavat sen mukaista miniyritystoimintaa lukuvuoden ajan. Mini/ harjoitusyritys toimii oppimisen polkuna, jonka kautta yrittäjyys, oma-aloitteisuus, vuorovaikutustaidot, vastuunottaminen, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentely sekä muut työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät käytännön kautta. Integrointi opetukseen NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa käytetään laajasti eri ammatillisen toisen asteen opinnoissa ja ohjelma on mahdollista integroida usean eri oppiaineen osaksi. Olemme koonneet tähän vihkoon neljä erilaista esimerkkiä ohjelman käytöstä ja integroinnista. Voit tutustua esimerkkeihin ja pohtia, miten ohjelma sopii parhaiten omaan oppilaitokseesi ja kuinka sen voi yhdistää osaksi usean aineen opintoja. Kokemustemme mukaan juuri oppiainerajat ylittävä yhteistyö on hedelmällisintä opiskelijoiden motivaation ja ohjelman suorittamisen kannalta. Case 1 Tampereen ammattiopisto - Opintojakson nimi: Toiminta harjoitusyrityksessä - Perustutkinto: Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Case 2 PIRKO - Pirkanmaan ammattiopisto - Opintojakson nimi: Ammatilliset ja yhteisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien aineopinnot - Perustutkinto: Mahdollisuus eri ammattialoilla Case 3 SAKKY - Savon Ammatti ja Aikuisopisto - Opintojakson nimi: NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttö osana normaalia opetusta - Perustutkinto: Autoalan opiskelijat Case 4 Paasikivi-Opisto - Opintojakson nimi: Yrittäjyys - Perustutkinto: Media-assistentti 3

4 Case 1 Tampereen ammattiopisto Tiedot Oppilaitos Tampereen ammattiopisto Palvelut ja liiketalous Sammonkatu Tampere Vastaava opettaja Kimmo Kumpulainen Opintojakson nimi Aloitusvuosi 2009 Perustutkinto Sijainti opinnoissa Opintopisteet Vuosikurssi Aloitusaika Muiden aineiden opintopisteet Toiminta harjoitusyrityksessä Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Pakolliset aineopinnot (joillakin luokilla) 10 opintoviikkoa, joista 6 ov lähiopetusta YO-pohjaisille 1. vuonna, peruskoulu-pohjaisille 2 tai 3 vuonna. Elokuu tai lokakuu Ei tähän kurssiin, mutta NY:tä voi käyttää oppimisympäristönä kaikilla kursseilla, jos opettaja näin päättää. Opintojakson tavoitteet Opiskelija muodostaa realistisen yritysidean arvioi perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä ja rajoituksia hankkii omatoimisesti yritystoiminnan kannalta oleellisia yhteistyökumppaneita toimii taloudellisesti ja laatii laskelmia yritystoimintaansa liittyen esittelee selkeästi liiketoiminta- ja taloussuunnitelmiaan sidosryhmille perustaa oman harjoitusyrityksen suunnittelee sekä omaa että yrityksen käytännön toimintaa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä toimii rakentavasti oman työyhteisönsä jäsenenä ja tekee itseohjautuvasti yrityksen ydintehtäviä toimii asiakaslähtöisesti ulkoisten sidosryhmien kanssa laatii realistisen ja toteuttamiskelpoisen toimintasuunnitelman hankkii laajasti tietoa lainsäädännöstä, kilpailutilanteesta, verotuksesta ja vakuutuksista käyttää monipuolisesti sovellus- ja työvälineohjelmia projektin toteuttamisessa käyttää koko opiskeluaikana opittuja tietoja ja taitoja hyväksi ottaa muut huomioon ja tekee yhteistyötä suunnittelee ajankäytön soveltaa opittuja taitoja perustamansa yrityksen toimistotehtävissä hoitaa omatoimisesti yhteyksiä alan yrityksiin ja organisaatioihin huomioi tiedon säilytykselle asetettavat vaatimukset yritystoiminnassa osaa hankkia monipuolisesti tietoa omatoimisesti tehdyistä yrityskäynneistä osaa lopettaa yrityksen toiminnan hallitusti Opetusmenetelmät NY Vuosi Yrittäjänä -malli Opintojaksolla käytettävä materiaali ja kirjallisuus NY Vuosi Yrittäjänä -materiaali opiskelijalle Yrityksen perustamiseen liittyvä materiaali Opettajien antama materiaali Alan lehdet, kirjallisuus ja verkkomateriaali Arviointi Arviointitapa Arvosana Suoritustapa ja pakolliset osuudet Tunneilla opiskelijat ovat itseohjautuvia ja opettaja lähinnä seuraa ja ohjaa antamalla vinkkejä tai ohjaa lisätiedon luokse. Kilpailut ja messut ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia. 4 NY Vuosi yrittäjänä

5 NY Vuosi yrittäjänä - osana opetusta Arviointikohteet ja vaatimukset Arviointikriteerit T1 Osallistuu yritysideoiden ideointiin Osallistuu aktiivisesti työn tekemiseen ja tekee yrityksen sisäiset tehtävät ajallaan Toimii asiakaslähtöisesti Toimii muiden tekemien suunnitelmien mukaisesti Toimii pääosin taloudellisesti Arviointikriteerit H2 Osallistuu yritysideoiden ideointiin ja muokkaamiseen Ylläpitää toiminnallaan positiivista ilmapiiriä työyhteisössään Toimii omatoimisesti ja auttaa muita ryhmänjäseniä työn tekemisessä Toimii käytännön tehtävissä eri sidosryhmien edustajien kanssa Toimii asiakaslähtöisesti ja ylläpitää luotuja asiakassuhteita Suunnittelee omaa toimintaansa ja toimii suunnitelmien mukaisesti lyhyellä aikavälillä Toimii taloudellisesti Arviointikriteerit K3 Osallistuu aktiivisesti yritysideoiden ideointiin ja muokkaamiseen Edistää toiminnallaan positiivista ilmapiiriä työyhteisössään Toimii omatoimisesti ja aktivoi muita ryhmänjäseniä työn tekemiseen Osaa toimia sujuvasti eri sidosryhmien edustajien kanssa Toimii asiakaslähtöisesti ja luo uusia asiakassuhteita Suunnittelee omaa toimintaansa ja toimii suunnitelmien mukaisesti pitkällä ja lyhyellä aikavälillä Osaa suunnitella ja toteuttaa realistisesti toimintansa taloudellisia toimenpiteitä Integrointi Mahdollisuus käyttää kaikissa aineissa. Syksyllä 2011 on tarkoitus käyttää muutamalla luokalla vuoden punaisena lankana" jolloin mukana on noin 10 opettajaa, joiden oppiaineissa käytetään harjoitusten sisältönä omaa NY-yritystä. Yhteistä materiaalia Vastaa seuraaviin kysymyksiin integroitujen kurssien osalta ja tarkenna kysymyksiä nimenomaan NY-yritysten osalta. Tavoitteena opettaa syksyllä 2011 toimistopalveluja (MS office), kirjanpitoa, englantia, kansainvälistä kauppaa ja sähköistä liiketoimintaa NY oppimisympäristössä. Ei tarkempia rajauksia. Kurssien sisällöt, tavoitteet pysyvät ennallaan, mutta harjoitukset tehdään itseohjautuvammin ja käyttäen esimerkkinä omaa NY-yritystä. Oppilaitoksen erityisiä oivalluksia / muuta huomionarvoista Lähes kaikki lähtevät innolla mukaan (alkuihmetyksen jälkeen). Uusi oppimistyyli (omatoimisuus ja töiden suunnittelu) vaatii totuttelua (1-3 kk). HUOM! Useilla on takana vuotta behavioristista oppimista. Epätoivon alhoja kuuluu usein kommenteista, kuten "meillä ei ole mitään tekemistä" tai osa meistä ei tee yhtä paljon töitä tai miten meidän rahamme riittävät kaikkeen. Mutta juuri tämä epävarmuuden sieto kasvattaa huomaamaan oman aktiivisuuden merkityksen työelämässä. Vaikeudet ovat tärkeä osa oppimista ja (pienen) rahamäärän mukanaolo tuo oman lisäjännitteensä tiimien ongelmanratkaisuun ja tavoitteelliseen ponnisteluun. Raha on yllättävän suuri motivaattori ja sopii (mielestäni) kaikille aloille. 5

6 Case 2 Pirkanmaan ammattiopisto Tiedot Oppilaitos PIRKO - Pirkanmaan ammattiopisto Vastaava opettaja Ammatilliset ja yhteisten (atto, eli ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien) aineiden opettajat Opintojakson nimi Aloitusvuosi Perustutkinto Sijainti opinnoissa Opintopisteet Vuosikurssi Aloitusaika Muiden aineiden opintopisteet Menee sekä atto-aineissa että ammatillissa Atto-aineissa 2. vuonna valinnaisissa. Ammatillisissa aloitettu 1. vuonna tai 2. vuonna. Vapaasti valittavissa ja Yrittäjyys 10 ov 3. vuonna. Mahdollista eri ammattialoilla. Eniten toteutuksia liiketalouden perustutkinnossa tähän mennessä. Atto-valinnainen / ammatilliset pakolliset/koulutusohjelmaopinnot/kaikille valinnaiset, muut valinnaiset, vapaasti valittavat (tarjolla monessa eri yhteydessä) alkaen 2 ov (atto-valinnaiset), ammatillisissa enemmän 2. vuonna atto-aineissa. Ammatillisissa 1. vuodesta alkaen. Mahdollisuus myös 3. vuonna. Syksy / tammikuu, vaihteluvuutta Ammatilliset ja atto-aineet tekevät yhteistyötä. Opintojakson tavoitteet Atto-aineissa esim valinnaiset Yritystoiminta 0-4 ov (kts. valtakunnalliset tutkinnon perusteet). Yrittäjyys 10 ov (kts. valtakunnalliset tutkinnon perusteet). Ammatillisten sisällä tutkintoalakohtaiset, tutkinnon osan mukaiset tavoitteet. Opintojakson sisällöt Ks. edellä. Opetusmenetelmät NY Vuosi yrittäjänä -malli. Opintojaksolla käytettävä materiaali ja kirjallisuus NY-materiaalia. Opettajan omaa materiaalia. Vaihtelee. Opintojakson ydinosaamistavoite Kts edellä. riippuen siitä, minkä sisällä menee. Arviointi Arviointitapa T1 K3 tai S (=suoritusmerkintä, usein ammatillisissa) Suoritustapa ja pakolliset osuudet Tarjotaan/kannustetaan osallistumaan tapahtumiin. Osallistuttu messuille kahtena vuonna, 2010 ja Arviointikohteet ja vaatimukset Arviointikohteet ja kriteerit tulevat suoraan valtakunnallisista tutkinnon perusteista. NY-vuosiohjelman mukaiset tehtävät tulee olla tehty. Oppilaitoksen kurssikuvaus opiskelijoille Tutkinnon osat ja opintojaksot esitellään kaikilla aloilla opintojen /opintojakson alkaessa. NY-yritystoiminta esitellään ohjelman kuvauksen mukaisesti. 6 NY Vuosi yrittäjänä

7 NY Vuosi yrittäjänä - osana opetusta Integrointi Katso edellä. Menee sekä atto-aineissa, että ammatillisissa, että vapaasti valittavissa. Opettajat tekevät yhteistyötä vaihtelevasti. Oppilaitoksen erityisiä oivalluksia / muuta huomionarvoista NY-toiminta on tarjolla koko 2. asteen opiskelun ajan. Yrittäjyyskasvatuksessa on nk. NY-polku, joka lähtee siitä, että opiskelija voi ottaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman 1. vuonna, 2. vuonna tai 3. vuonna. Ohjelma on mahdollisuus käynnistää MiniCamp:llä ja jatkaa NYvuotena. Aloitus syksyllä tai keväällä. Menee tuolloin ammatillisissa aineissa. 2. vuonna NY Vuosi yrittäjänä on tarjolla atto-valinnaisissa, tai/sekä ammatillisissa. 3. vuonna Yrittäjyys 10 ov on mahdollista toteuttaa NY-vuotena (toteutussuunnitelma työn alla). Ohjelma on 2-4 ov:n laajuisena tarjolla myös vapaasti valittavissa. Toimintaa on kokeiltu ja kokemuksista opittu. Haasteita Haasteena on NY:n toteuttaminen atto-valinnaisissa 2 ov. Ko. opintojakso voi mennä esim. keväällä kahden kuukauden aikana (oppilaitoksen lukuvuosi/lukujärjestystekninen asia). Kuinka opiskelijoille ja opettajille saadaan sijoitettua lukujärjestyksiin mahdollisuus NYohjelman aloittamiseen/toteutukseen/päättämiseen, jos kaikki tuntiresurssit on yhdessä jaksossa (4 lukuvuosijaksoa, kaksi syksyllä ja kaksi keväällä). Ajatuksia NY-vuosi on mallinnettu vuosikellon mukaan. Joustavuutta on tuonut aloitus syksyn lisäksi keväällä. Mikäli non-stop aloitukset/lopetukset olisi mahdollisia, ohjelman toteutus atto-aineissa (ja luultavasti ammatillisissakin) lisääntyisi. 7

8 Case 3 Savon Ammatti ja Aikuisopisto Tiedot Oppilaitos SAKKY Savon Ammatti ja Aikuisopisto NY Vuosi yrittäjänä ohjelman käyttö osana normaalia opetusta SAKKYn autoalan opiskelijat suorittavat NY yritystoimintaa (ammatilliset tavoitteet) alan olemassa olevien opetussuunnitelmien sisältöjen mukaisesti. Nuoret ovat yrityksessään tehneet alan opetussuunnitelmien mukaisia asiakastöitä, joita kulloinkin työsalissa olevat opettajat ovat arvioineet. Luokkaopetuksessa (ns. teoriapäivinä) opiskelijat ovat olleet lukujärjestyksen mukaisesti oppitunneilla muiden mukana. Työssäoppiminen on suoritettu omassa yrityksessä koululla, mutta työssaoppimisen ammatilliset sisällöt ja tavoitteet on toteutettu oman vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmalle ei ole tarvittu erillistä NY OPS:ia. Muutaman opiskelijan osalta kurssi on voitu toteuttaa 8 ov-laajuisina vapaasti valittavina opintoina. Heille on opintokorttiin merkitty NY-korjaamoyrittäjänä toimiminen 8 ov. Todistukseen on kuitenkin merkitty erikseen näkyviin merkintä siitä, että opiskelija on toiminut NY-korjaamoyrittäjänä lukuvuoden NY Vuosi yrittäjänä

9 NY Vuosi yrittäjänä - osana opetusta 9

10 Case 4 Paasikivi-Opisto Tiedot Oppilaitos Vastaava opettaja Arja Kitola Opintojakson nimi Paasikivi-Opisto Harjattulantie Turku Yrittäjyys Aloitusvuosi 2009 Perustutkinto Sijainti opinnoissa Opintopisteet Vuosikurssi Aloitusaika Muiden aineiden opintopisteet Media-assistentti Kaikille pakolliset tutkinnon osat 5 ov, tarvittaessa lisäviikot ryhmässä "Muut valinnaiset osat." 5-10 ov Ensimmäisen vuoden opintoihin Syksy Periaatteessa kyllä (esim. graafinen suunnittelu, eri ohjelmistojen käyttö, englannin kieli), mutta asian kunnollinen pohtiminen, valmistelu ja yhteistyö opettajien kanssa kesken Opintojakson tavoitteet Kurssilla opiskelija harjoittelee oman ja ryhmän osaamisen, tuotteen tai palvelun tuotteistamista, toteuttaa perustettavan yrityksen tain yrityssimulaation toimintaedellytysten arviointia, liikeidean täsmentämistä ja perustaa yrityksen tai yrityssimulaation ja käynnistää yritystoiminnan sekä toimii tässä yrityksessä. Opiskelija harjoittelee yrityksen perustamista ja toimintaa tukevien palvelujen hyödyntämistä ja yhteistyö- tai partneriyrityksen hankintaa. Oppii yrityksen tai yrityssimulaation toiminnan lopettamisen tai sen jatkamisen opiskelijan omana yrityksenä. Laatii alustavan liiketoimintasuunnitelman omalle yritystoiminnalleen. Kurssin tavoitteena on tarjota kokemuksellinen matka yrittäjämäiseen toimintaan. Opintojakson sisällöt Mitä on yrittäjyys: sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys Olisiko minusta yrittäjäksi: henkilökohtainen ja tiimiswot Tiimityö ja sosiaaliset taidot Yritystiimien perustaminen ja yrityksen henkilöstön tehtävät Projektinhallinta ja sen työkalut (swot, roadmap ym) Tutustuminen media-alan yrityksiin Liikeidean kehittely ideariihestä lopulliseksi liikeideaksi Liiketoimintasuunnitelma ja sen kehittyminen NY-yrityksen perustaminen ja rekisteröinti ja muut siihen liittyvät viralliset asiakirjat (perustamissopimus, osuustodistukset, yhtiöjärjestys) Yrityksen hallituksen toiminta ja hallituksen kokoukset Pankki- ja vakuutusasiat, yhteistyö Nordean kanssa (vierailut, pankkiluento, tilin avaaminen, nettipankin käyttö, tilin lopettaminen, tilimaksut ym) Verotus, arvonlisävero, palkkojen ja voiton verotus Yritystoiminta käytännössä: yrityksen tuotteen tai palvelun suunnittelu, tekeminen ja toteuttaminen Yrityksen nimi ja logo Yrityksen nettisivujen tekeminen Yrityksen esitteen tekeminen Markkinointi, myynti ja hinnoittelu (mm. markkina-analyysi, esitteet, asiakkaiden etsiminen, neuvottelu asiakkaiden kanssa, yhteistyöverkostot) Tuotteen tai palvelun myynti standillä (miten hyvin myyvä standi suunnitellaan ja toteutetaan, visuaalisuus ja toiminnallisuus) Talouden suunnittelu, seuranta ja kirjanpito 10 NY Vuosi yrittäjänä

11 NY Vuosi yrittäjänä - osana opetusta NY-yrityksen tilinpäätös, osavuosikatsaus ja vuosikertomus Yrityksen lopettaminen Erilaiset yritysmuodot ja yritystoiminta käytännössä yleisellä tasolla (esitellään vaihtoehtoja jos haluaa jatkaa yrittäjänä) Kurssin kokoava portflio, johon on koottu kaikki tehtävät ja tuotteet sekä arviointia kurssista, omasta oppimisesta, ryhmän toiminnasta sekä opettajan toiminnasta) Opetusmenetelmät Luennot (pääopettaja, vierailevat luennoitsijat) Tutustumiskäynnit Tutustuminen aikaisempiin NY materiaaleihin (esim. vuosiraportit, messukuvat ym nettimateriaali) Asiakaskäynnit ja niiden arviointi Yhteistyöverkostokäynnit ja niiden arviointi Itse tekeminen Aluemessuille valmistautuminen Messuille ja muihin tapahtumiin osallistuminen Harjoitustyöt Portfolio Moodle, wilma ja sähköposti Opintojaksolla käytettävä materiaali ja kirjallisuus Valmis NY-materiaali (sekä opettajille tehty valmis materiaali että muu NY-sivuilta löytyvä materiaali, NY-opiskelijan ja opettajan opas) Opettajien itse valmistamat materiaalit Opintojakson ydinosaamistavoite Opiskelija ymmärtää sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset arvot ja toiminnot sekä harjoittelee asioita käytännön toiminnan kautta itse tekemällä, kokemalla ja arvioimalla. Opiskelija saa sellaisen perustietämyksen ja kokemuksen, että hän alkaa pohtia omaa sisäistä yrittäjyyttään ja myös halua ja mahdollisuuksiaan yrittäjän ammattiin. Opinto-oppaan kurssikuvaus ohjelmasta Ks. tavoitteet. Arviointi Arviointitapa Portfolio (itsearviointi) Ammatillisen koulutuksen arviointiasteikolla 1-3 Suoritustapa ja pakolliset osuudet Osallistutaan kaikkeen, myös messuille. Osallistuminen oppitunneille ja ryhmäohjaukseen pakollista. Osallistuminen yksilöohjaukseen vapaaehtoista. Arviointikohteet ja vaatimukset Yleiset ammatillisen koulutuksen arviointikohteet ja -kriteerit. Oppilaitoksen kurssikuvaus opiskelijoille Ks tavoitteet. Intergrointi muihin kursseihin tai opetusaloihin Media-alan NY-yritysten toiminta nivoutuu melkein kaikkiin ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin: äidinkieleen, englannin kieleen, matematiikkaan, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoon, taide- ja kulttuurikurssiin. Valinnaisista opinnoista tieto- ja viestintätekniikkaan ja etiikkaan. Ammatillisissa suuntautumisopinnoissa graafiseen suunnitteluun ja tuotantoon, valokuvatuotantoon ja kuvakäsittelyyn sekä erilaisiin ohjelmistokursseihin. Yhteistä materiaalia Kurssit, joilla voidaan käyttää NY-yrityksen tehtäviä hyväksi ja näin saada synergiaa NY-yrityksen toiminnalle (esim markkinointi, taloushallinta, käden taidot,) Periaatteessa lähes kaikki oppilaitoksen kurssit, mutta tällainen kokonaissuunnittelu vasta alkuvaiheessa. 11

12 Nuori Yrittäjyys ry haluaa omasta ja oppilaiden puolesta kiittää seuraavia toimijoita, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan Suomessa. Pääyhteistyökumppanit Yhteistyökumppanit Perustajajäsenet Toimintaa tukevat Yksityisyrittäjäin säätiö Liikesivistysrahasto Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö Emilie ja Rudolf Gesellius Stiftelse Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö Nuori Yrittäjyys ry (NY) tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia perusasteelta korkeakouluihin. NY toimii koulutuksenjärjestäjien ja yrityselämän siltana tarjoten oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia rajat ylittäväänyhteistyöhön eri toimijoiden välillä. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys ja se kuuluu yli 120 jäsenmaata käsittävään Junior Achievement Worldwideen. Suomessa toimintaa on ollut vuodesta Toimintavuosien aikana on koulutettu tuhansia tulevaisuuden tekijöitä ja aktiivisia kansalaisia. NY:n opinto-ohjelmat ovat käytännönläheisiä, tekemällä oppimisen periaatteella toimivia kokonaisuuksia. Ohjelmat harjaannuttavat ongelmanratkaisua, ryhmätyötaitoja sekä vastuunottoa omasta toiminnasta. NY Vuosi yrittäjänä tarjoaa mahdollisuuden omien ideoiden toteuttamiseen ja tekemällä oppimiseen oman miniyrityksen avulla. Nuori Yrittäjyys ry Toinen Linja Helsinki

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen OPETUKSEN YRITYSPALAT käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen 1 Toimitus: Kasvu yrittäjyyteen -hanke: Katriina Huvi, Tiina Paukkonen, Arja Rantamäki, Helena Hannu, Pirjo Hauvala, Taina Matis, Satu Mursula

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Nuorten kesäyrittäjyys

Nuorten kesäyrittäjyys Nuorten kesäyrittäjyys YHTEISTYÖMALLI NUORTEN KESÄYRITTÄJYYDEN MAHDOLLISTAMISEKSI OULUN SEUDULLA Minna t Lam, 18.12.2014 Kesätyönä yrittäjyys -esiselvityshanke Sisältö: 1 Johdanto... 2 2 Kesäyrittäjyyden

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot