HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08"

Transkriptio

1 K A N K A A N P Ä Ä N P I T K Ä M Ä K I ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE HANKERAPORTTI Koonnut projektisihteeri Mariitta Vuorenpää Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

2 2 Kannen kuva: Messuilla käytettävä Roll Up / Kumppania 0y Kiitän kaikkia hankkeeseen osallistuneita! Kaupunginarkkitehti Maija Anttila projektin vastuullinen vetäjä ja johtoryhmän pj.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTINHALLINTA JA VERKOTTUMINEN 4 2. KUMPPANUUSHANKEOHJELMA Projektisuunnitelma Työohjelma TIEDON KERÄYS Ekologisen rakentamisen ohjeita ja vinkkejä Tietolähteitä, oppaita Kotimaan excursio Aluerakentamisen uudet energiaratkaisut, seminaari SPU-systemsin uuden tuotantolinjan avausseminaari Energiavaihtoehtojen allokointi TIEDOTUS Tiedotussuunnitelma Tiedotteet Kortit ja taulut Ilmoitukset Pitkämäki mediassa VUOROVAIKUTUSTAPAHTUMAT Tiedotustilaisuus rakentajille Rakentajan lämmittäjäinfo seminaari Asu Viihtyisämmin messut Porissa Maastopäivä TULOKSET Nettisivu Asemakaava ja selostus Rakentamistapaohje YHTEENVETO Projektin anti Julkaisut 53

4 4 1. PROJEKTINHALLINTA JA VERKOTTUMINEN Johtoryhmä Maija Anttila, kaupunginarkkitehti, projektin vastuullinen johtaja Mariitta Vuorenpää, osayleiskaavatyön projp., sihteeri Kalevi Salmijärvi, tekninen keskus, suunnittelurakennusmestari Paavo Karttunen, kaupunginjohtaja Heikki Perko, Prizztech Oy, projektipäällikkö Paavo Tikkanen, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, toimitusjohtaja Jonas Wolff, TEKES Jarkko Piirto, TEKES, Vaasan yksikkö Asiantuntijat Esa Merivalli, Pirzztech Oy / energiakysymykset Mikko Loukkalahti, rakennusvalvoja Terttu Ihanamäki, tarkastusinsinööri Päivi Holm, vt Kaupungingeodeetti Elisa Elohaka, Kaupungingeodeetti Konsultit Staffan Lodenius, A-Konsultit Oy : kumppanuushankeohjelma Ann-Mari Lindgren, A-Konsultit Oy :kaava + rakentamistapaohjeet Harri Aavaharju, Trilogon Oy : energiavaihtoehtojen esiselvitys Susanna Kallama, Kumppania Oy : tiedotus, tapahtumat ja nettisivu Projektitapahtumat Hankeneuvottelu ja työpäivä kumppanuus-hankeohjelma I informaatiotilaisuus potentiaalisille tontinvaraajille Johtoryhmän kokous 1 asemakaavamääräykset Projektiexcursio Eko Viikkiin tutustuminen Johtoryhmän kokous Johtoryhmän kokous Rakentajan lämmitysseminaari lämmitysvaihtoehtojen esiselvitys rakentamistapaohje tiedotussuunnitelma Maastopäivä Asu viihtyisämmin messut Porissa Johtoryhmän kokous Johtoryhmän kokous Tonttien yhteishaun esittely Johtoryhmän kokous Johtoryhmän kokous 7 nettisivut projektiraportti

5 Energiatehokkaan rakentamisen kohdealue 5

6 6 Yhteistyöverkosto

7 7 2. KUMPPANUUSHANKEOHJELMA Arkkit. tsto A-Konsultit Oy / Staffan Lodenius Projektisuunnitelma A) sisältö- ja sektorinäkökulma: työtehtävät työvaiheet menetelmät Mitä hanke sisältää tavanomaisen asuntoalueen kaavaan verrattuna? 1. tiedotus markkinointi profilointi pilottirakentajien mobilisointi (valinta); seuraavien tontinluovutuskierrosten pohjustaminen laite- ja rakennusainetoimittajien mobilisointi; kumppanuus yleisen kiinnostuksen herättäminen poliittisen sitoutumisen edistäminen; toimialasektoreiden kattavuuden sekä ohjaus- /toteutusketjun katkeamattomuuden varmistaminen porkkanat, tontti- ja liittymä- yms. hinnoittelu, lainatuet 2. hankkeen tietotuki tietopankki, linkit hankkeen prosessointi; kirjallisuuskatsaus, tutustumisretki rakentajille suunnattu tietopaketti: tontinkäyttö ja talokonsepti, rakennussuunnittelu, LVI, toteutus ja käyttö/ elämäntavat koulutus- ja tiedotustapahtuma rakentajille / yleisölle käyttö- ja ylläpito-opastus (huoltokirjat, säädöt ); kierrätys, hulevedet indikaattorilista, pisteytys tms. malli- ja referenssikohteet 3. kaavallinen ratkaisu energiataloudelliset näkökulmat vuorovaikutus: kaupunki hanke rakentajat yritykset/toimittajat korttelirakenne, tonttikoot, talotyypit, liikenneratkaisut yhteis- ja palvelutilat energiaratkaisujen (kaukolämpö ) ym. teknisten järjestelmien vaikutus kaavaratkaisuun kaavamääräykset ja rakentamisohjeet/ tontinluovutusehdot 4. työkalupakki hyvät käytänteet, indikaattorit ja check-listat a. kestävä ja energiatehokas rakentaminen (arkkitehtikonsultti) käyttöikätavoite; korjattavuus ja ylläpidettävyys; laajennettavuus, vaiheistus rakennusten ja tilojen suuntaaminen; aukotus, kattomuoto; puolilämpimät tilat tontin pienilmaston huomioiminen/ parantaminen b. tekniset ratkaisut ja niiden kehittämistyö (talotekniikan konsultti) materiaalit rakenneratkaisut: perustukset, ulkovaippa, ikkunat... tekniset järjestelmät: lämmitys, ilmanvaihto ja sen ohjaus, sähkölaitteet (kylmälaitteet, pesukoneet ym, valaistus, elektroniikka...) 5. ylläpito seuranta arviointi ja johtopäätökset; ohjeistus käytänteiden kehittämiseksi indikaattorien seuranta huoltokirja

8 8 B) kumppanuushankkeen tilaajanäkökulma: työnjako ja vuorovaikutus, vastuut ja odotukset Mitä kukin osapuoli odottaa ja/tai päättää hankkeesta? toimijataho Kankaanpään kaupunki kaavan laatijana ja kunnallistekniikan suunnittelijana/toteuttajana yritykset laite- ja materiaalitoimittajina; yhteisölliset palvelujen-tuottajat (vesi, lämpö, tieto...) yksityiset rakennuttajat / rakentajat / asukkaat vaihe kaup. ark.kons tekn.kons. PSKK Prizz yritykset val- hankkeen mistelu aloite hankkeen hallinta tuotteiden, toimittajien ja tekijöiden mobilisointi tonttipörssi yleistietous asemakaava sen käsittely ja kaava-asiakirjat määräyksineen ja liitteineen vuorovaikutusjärjestelyt referenssi- ja asiantuntijaryhmä yritysyhteistyö vuorovaikutus: tontin ominaisuudet vs. talohankkeen reunaehdot rakentamisen ohjaus rakentamistavan ohjeistus rakennusvalvonta/ ohjaus koulutus- ja neuvontapalvelut eri areenoilla rakennussuunnittelu ja sen edellyttämä osaaminen ja tietopohja rakentaminen ja käyttöönotto infran suunnittelu ja toteutus rakennusvalvonta - - yhteisrakentaminen seuranta ja kehittämistyö teknisen ja ympäristökeskuksen toimintamallien ja käytäntöjen uudistaminen pilottihankkeen käytäntöjen vakinaistaminen teknis-taloudellinen kehitystyö energian- ja vedenkulutuksen seuranta ja säätely huoltokirjan ylläpito

9 9 C) kumppanuushankkeen tuottajanäkökulmat: työnjako ja vuorovaikutus, vastuut ja odotukset Kuka tuottaa tarvittavat palvelut ja asiakirjat D) Työn vaiheistus Mitä työtehtäviä, toimintamalleja ja/tai dokumentteja sisältyy hankkeeseen? 1. Etsitään ja identifioidaan alueelle soveltuvat ekologiset ratkaisut 2. Ekskursio: etsitään sopivat tutustumiskohteet ja hankitaan niitä koskevat esittely- yms. tiedot 3. Laaditaan muistio energiatehokkaista ratkaisuista meiltä ja maailmalta sekä niihin liittyvät laskelmat olennaisten ekokustannusindikaattoreiden suhteen 4. Ohjataan ratkaisut kolmelle tasolle (esim. oheiset taulukot apuna): asemakaavamääräykset rakentamistapaohjeet suositukset / esimerkit: best practices 5. Kehitetään kaavamääräykset (valintaprosessi), jotka mahdollistavat ekologisten rakentamisratkaisujen kehittymisen.

10 10 6. Kehitetään ekologiseen rakentamiseen velvoittavat rakentamistapaohjeet (valintaprosessi) 7. Laaditaan kaavamääräyksille ja rakentamistapaohjeille ekologisia ratkaisuja havainnollistava ja niihin innostava liite. 8. Rakennetaan ja kootaan tietoportaali nettiin ja kirjastoihin: hyvän rakentamisen tietopankki ekologisten ratkaisujen työkalupakki parhaat käytännöt esimerkit hyvät linkit eko- ja kustannuslaskurit 9. Luodaan rakentamisen opastus- ja seurantajärjestelmä mm. rakentajien kysymyspalsta 10. Laaditaan alueen esitteet ja tiedotussuunnitelma. 11. Perustetaan tulevien asukkaiden ja rakentajien yhteydenpitofoorumi (mm. yhteistilaukset, koneiden vuokraus, kokemusten vaihto jne. tarpeet) ja annetaan tarvittavat tilat ja asiantuntemus sen käyttöön (alussa tarvitaan ulkopuolinen yhteydenpito- ja koolle kutsuva henkilö) sekä perustetaan nettiin rakentajien ja asukkaiden keskustelufoorumi Työohjelma 1. perus- ja taustatiedoston kokoaminen sisältövastuu arkkitehti- ja LVIS-konsultit, ylläpito projektikoordinaattori kestävää kaavoitusta, koskevat perustiedot, rakentamista, indikaattorit, talotekniikkaa ja varustelua, referenssikohteet ja esimerkit, käyttöä ja ylläpitoa kirjallisuusviitteet, linkit 2. asemakaava-asiakirjojen laatiminen sisältövastuu arkkitehtikonsultti, käsittely kaupungin tekninen ja ympäristökeskus kestävyyttä edistävät fyysiset ratkaisut kestävyyttä edistävät kaavamääräykset 3. kestävän ja ekotehokkaan rakentamisen toimijaverkoston ja tuotetiedoston kokoaminen sisältö- ja ylläpitovastuu osaamiskeskus rakennusmateriaalit ja -tuotteet LVIS-tekniikka suunnittelija- ja rakentajapankki 4. rakennustapaohjeiston ja yleissuosituksen ( 10 käskyn ) laatiminen sisältövastuu arkkitehtikonsultti, sovellus rakennusvalvonta kaavaa täydentävät ohjeet ja suositukset check-listat, ekolaskurit yms. suunnittelun apuvälineet (tietopankki) (työkalupakki) 5. rakennusteknisen ohjeiston ja yleissuosituksen ( 10 käskyn ) laatiminen sisältövastuu LVIS-konsultti, sovellus rakennusvalvonta

11 11 rakennustekniikkaa, laitteistoa ja varusteita koskevat ohjeet ja suositukset check-listat, ekolaskurit yms. suunnittelun apuvälineet 6. valistustoiminta ja yhteistyö rakentajien kanssa sisältö- ja ylläpitovastuu osaamiskeskus ja kaupungin ympäristökeskus yleinen valistustoiminta: kampanjat/tiedotteet, kirjaston tietopiste, nettipaikka koulutustoiminta ja suunnitteluneuvonta rakentajien verkottuminen, palvelu- ja neuvontafoorumit käyttö- ja ylläpito-opastus seurantaohjelma 7. hankkeeseen liittyvä tutkimus- ja kehittämistyö vastuu osaamiskeskus ja projektikoordinaattori

12 12 3. TIEDON KERÄYS 3.1. Ekologisen rakentamisen ohjeita ja vinkkejä Arkkit. tsto A-Konsultit Oy / Ann-Mari Lindgren Ekologinen rakentaminen OHJEITA JA VINKKEJÄ Pitkämäen energiatehokkaan alueen toteutukseen Koonnut: A-Konsultit Oy, Ann-Mari Lindgren KAUPUNKIRAKENNE palvelut ja työpaikat saavutettavissa julkisen tai kevyen liikenteen keinoin o edellyttää riittävää asukastiheyttä o julkinen liikenne alle 400 metrin kävelymatkan päässä asuntojakauma vaihteleva o perheet voivat muuttaa asuntotyypistä toiseen palveluja7tyäpaikkoja lähellä sijaitsevan alueen sisällä viheralueiden merkitys alueiden ekologiselle kestävyydelle merkittävä o lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä, viherverkostot ekologiset käytävät o parantavat mikroilmastoa o vähentävät saasteita yhteisöllisyys o yhteisöllisyyden kokemus voi auttaa asukkaat ekologiseen elämäntapaan o yhteiset kierrätyspisteet, tavaranvaihto ja autonpesupaikka pesuvedet öljynerottimen kautta viemäriin o korttelikohtaiset yhteisrakennukset (saunat, yhteistilat, varastot) o viljelypalstat PIHA-ALUE mahdollisimman suuri osa pihan pinnoitteista vettä läpäiseviä materiaaleja o autopaikka mahdollisimman lähelle tietä sadevedet kerätään kasteluvesiksi talous- ja puutarhajätteiden kompostointi kasvimaa+ kylmäkellari säilytykseen lämpökäsitelty tai hiilletty puu on ekologinen vaihtoehto painekyllästetylle puulle pihakalusteissa kotimaisista puista haapa kestää hyvin kosteutta RAKENNUKSEN SIJOITUS TONTILLE pyritään sovittamaan maastoon vältetään maaston leikkauksia ja täyttöjä

13 13 pienilmaston/enetgiakulutuksen kannalta tärkeä suunnata rakennus edullisesti o tuulensuojainen ja hallankoskematon paikka puusto voi pienentää tuulen nopeutta jopa 50% o rakennuksen aukotus/terassit aurinkoisiin ilmansuuntiin passiivinen aurinkoenergian hyödyntäminen o ruotsalaistutkimuksen mukaan pienilmaston vaikutus rakennuksen lämmitysenergian tarpeeseen voi olla jopa 25% RAKENNUKSET massoittelu o kompaktius on energian kulutuksen suhteen etu o rakennus on energiatehokas kun pohjan lyhyen sivun suhde pitkään on noin 2:3 o suuri rakennus energiatehokkaampi kahdessa kerroksessa o pitkät räystäät estävät kuumuutta kesällä tilojen järjestely o kylmillä tiloilla/rakenteilla voidaan luoda puskureita talon lämpimän massan ympärille erityisesti talon kylmien ilmansuuntien puoleisille seinustoille o keskeiset oleskelutilat lämpimiin ilmansuuntiin o tuulikaappi estää sisäilmaa karkaamasta ulko-ovea avattaessa o pitkät räystäät estävät huoneita kuumenemasta kesällä o tilojen muunneltavuus esim. asunnosta erotettava/liitettävä sivuasunto aukotus o rakennuksen aukotus/terassit aurinkoisiin ilmansuuntiin o ikkunapinta-alan lisäys nostaa aina lämmitysenergian kulutusta o energiaikkuna (lämmöneristysluvultaan alhainen) on taloudellisesti kannattava kunhan ikkunan liittyminen seinään tehdään huolella ja vaippa muilta osin lämmöneristyskyvyltään hyvä materiaalit o erilaiset ympäristöluokitukset ja merkit esim. joutsenmerkki ja Rakennustietosäätiön ympäristöselosteet o materiaalien ja rakennusosien kierrätys suositeltavaa o materiaalien ekologisuuden pisteytyksessä arvioidaan valmistusvaiheessa tarvittava energian määrä ja syntyvät päästöt, uusiutuvuus, kierrettävyys, paikallisuus pitkäikäisyys, materiaalin hajoaminen o Suomessa puu suositeltava materiaali pitkäaikaiskestävyydestä huolehdittava esim. laudoitus väh. 28mm paksua ja etäisyys maasta n. 50 cm o lämmönvaihteluita tasaavia massiivirakenteita myös hyvä olla esim märkätilojen rakenteet o rakennusmateriaalin hukka pienemmäksi valmiit puuelementit puhallettava selluvillaeriste saadaan täysin hyötykäyttöön sisäilma vaikuttaa käyttäjien terveyteen o kannattaa välttää PVC- ja muovipintaisia materiaaleja vaipan lämmöneristyskyky o talon tiiveys ja hyvä lämmöneristyskyky Suomessa ekotalon tärkein ominaisuus

14 14 o energiakulutusta mitataan u-arvon avulla kertoo paljonko rakenne vuotaa lämpöä ulos seinäneliömetriä kohden (W/m2K) o puukuitueristeet ekologisia o veto lisää kylmän tunnetta - ikkunoiden/ovien/vaipan rakenteet ja seinän liitokset tiivistettävä hyvin seinän tulee kuitenkin hengittää kodinkoneet o puuliesi ja uuni, puukiuas + lämminvesivaraaja ekologisia ratkaisuja ilmanvaihto o painovoimaisen ilmanvaihdon hyviä puolia äänettömyys ja kestävyys huono puoli poistoilman lämmön talteenoton vaikeus voi olla kuitenkin energiataloudellinen mikäli suunniteltu huolella ja ilmanvaihdon energiahävikki otettu huomioon eristyksen mitoituksessa o hybridi-ilmanvaihdosta hyviä kokemuksia esim. ilmavirtaa tehostettu märkätilojen koneellisella kohdepoistolla o koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto yleisin nykyään etuina tehokkuus ja lämmön talteenotto poistoilmasta varjopuolina melu ja tuloilman kanavien epäpuhtaudet vesi ja viemäri o vettä säästävät laitteet o kaksoisvesijärjestelmässä puhdistettua juomavettä vain juomiseen, ruoanvalmistukseen ja peseytymiseen o pinta- ja sadevettä pyykinpesuun, wc-huuhteluun ja puutarhan kasteluun o käyttöveden lämmitys o harmaan jäteveden lämmön talteenotto kuivakäymälä vaatii taajamassa luvan TEHOKKAITA JA HELPPOJA ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ! rakennuspäällikkö Erkki Liimu 1) Alenna huonelämpötilaa - 1 aste C vähentää lämmityskustannuksia 5 % 2) Vaihda energiansäästölamppuun - se kuluttaa % vähemmän energia valaisinta kohden 3) Korjauta vesivuodot - tiheä tippa vuoto (vuotokohdan koko n. ompelulanka) lisää vesikustannuksia 87,90 /v - ohut vesivirta (vuotokohdan koko n. parsinneula) lisää vesikustannuksia 879 /v -WC:n jatkuva vuoto (vuotokohdan koko n. tulitikku) lisää vesikustannuksia 8790 /v 4) Sammuta turhat valot - kaikki lamput, myös energiansäästö- tai loistelamput kannattaa aina sammuttaa 5) Sammuta laitteen valmiustila - jos esimerkiksi julkishallinnon tietokoneet olisivat päällä vain käytettäessä, säästyisi verovaroja vuosittain lähes 10 miljoonaa euroa

15 Tietolähteitä, oppaita Arkkit. tsto A-Konsultit Oy / Ann-Mari Lindgren EKOLOGISEN RAKENTAMISEN LÄHTEITÄ, OPPAITA, LASKUREITA, JÄRJESTÖJÄ, YHTEYSTIETOJA Irmeli Wahlgren, Kimmo Kuismanen, Lasse Makkonen: ilmastomuutoksen huomioiminen kaavoituksessa tapauskohtaisia tarkasteluja, Tiivistelmä Henk F. Kaan, Bart J. de Boer: Passive houses: Achievable concepts for low CO2 housing. ISES conference paper 2005,. ISES, ECN-RX Julkaistu myös internetissä Jari Shemeikka: Rakennusten energiatehokkuus, BAFF Kevätseminaari VTT. Viitattu Jyri Nieminen(a): Passiivitalo VTT. Viitattu Jyri Nieminen (b): Mikä on passiivitalo VTT. Viitattu Peter Cox, Winter: Passivhaus. Building for a Future Magazine, 2005, nro 6, s. s. 19. Jürgen Schnieders: CEPHEUS measurement results from more than 100 dwelling units in passive houses. ECEEE 2003 summer study. Passive House Institute, Julkaistu myös internetissä Mikko Saari: Matalaenergiatalot ja sähkölämmitys (pdf) VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Viitattu Energiaa säästävä pientalo, Motiva, Matalaenergiatalo säästää rahaa, STUL, VTT:n uudella teknologialla kerrostalon lämmitysenergian kulutus laskee kolmasosaan, Tiedetoimittaja, Ensimmäinen passiivitalo nousee Vantaalle, Mikko Piiroinen, Tekniikka ja Talous, Ekorakentaminen: Rakentajan ekolaskurin Laskuri auttaa arvioimaan kuinka kestävä rakennushanke on ekologisesti tarkasteltuna. Ekokuluttaja Pauli Välimäen toimittama ekokuluttajan opas kuluttajaviraston kotisivuilla. Paljon tietoa ja vinkkejä myös asumisesta ja rakentamisesta. Talotori Talotori on luonnonmukaisen rakentamisen tietopankki. Laajat ja kattavat linkkilistat osaajista sekä tarvikkeiden ja materiaalien valmistajista. Luonnonmukaisen rakentamisen yhdistys Paljon tietoa luomurakentamisesta sekä linkkejä osaajille ja tuotteiden valmistajille. Ekologisen rakentamisen ja asumisen yhdistys

16 16 Paljon tietoa ja hyvä linkkilista. Sivuja ei kuitenkaan ole päivitetty ihan hetkeen. Matalaenergiatalot ja energian säästäminen Motiva Motivan sivut matalaenergiatalosta ja muista energiaa säästävistä ratkaisuista. o o Ekoenergia Ohjeita ekosähköstä. Ympäristömerkit: Joutsen- ja kukkaympäristömerkit Pohjoismaiden ja Euroopan ympäristömerkit ja niiden kriteerit. Kaikkia rakennustarvikkeita ei näiltä listoilta löydy. Rakennustietosäätiö Rakennustietosäätiön M1-luokitus ja Ympäristöselosteet. Kierrätystä, varaosapankkeja ja korjausrakentamista: Rakennusluuppi Rakennusluuppi on käytettyjen tai ylijääneiden rakennusosien, purkumateriaalien ja ylijäämäaineiden kauppapaikka. Sieltä löytyvät hirret ja kylpyammeet, ikkunat ja kaakelit. Rakennusapteekki Rakennusapteekki on korjausrakentamisen opetuskeskus ja varaosapankki. Hyvät ohjeet perinne- ja korjausrakentamiseen, joita voi käyttää ekorakentamisessakin. Kierrätyskeskus Kierrättää ja jakaa tietoa kierrättämisestä. Viranomaisia: Ympäristöministeriö Ympäristöministeriön kotisivut. Linkit myös alueellisiin ympäristökeskuksiin. Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Sivuilta löytyy ohjeita rakentamisesta ja rakennusluvan hakemisesta. Järjestöjä: Woodfocus Tietoa puurakentamisesta. Suomen luonnonsuojeluliitto Suomen luonnonsuojeluliiton kotisivut. Tietoa myös rakentamisesta ja energiansäästämisestä. Luonto-Liitto Valtakunnallinen lasten ja nuorten luonnonharrastusjärjestö. Kotisivuilla paljon tietoa mm. metsien suojelusta. BirdLife Suomi BirdLife Suomi on lintuharrastajien kattojärjestö. Sen sivuilta löytyy ohjeita lintujen ja muun luonnon huomioon ottamisesta mm. kaavoituksessa, metsätaloudessa jne.

17 17 Muuta: Kangasalan ekokylä Kangasalan ekokylän ja sen talojen esittely. Paljon mielenkiintoisia esimerkkejä. Makupalat Hämeenlinnan kaupunginkirjaston ylläpitämä linkkisivusto, jolle on kerätty erittäin kattavasti www-osoitteita eri aloilta, myös rakentamisesta. Kirjallisuutta: Bruno Erat: Ihminen, ekologia, ympäristö, Rakennusalan kustantajat RAK 1994, 208 s, värikuvitus. o Suomalainen perusteos ekologisesta rakentamisesta maailmankatsomuksesta materiaalivertailuihin. Runsaasti esimerkkejä Suomesta ja ulkomailta. Bruno Erat ym: Aurinko-opas - aurinkoenergiaa rakennuksiin, Rakennusalan kustantajat RAK o Havainnollinen kirja aurinkoenergiasta, varsinkin passiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen selkiytyy lukijalle. Varis Bokalders ja Maria Block: Byggekologi, Svensk Byggtjänst 2004, 450 s. o Ruotsalainen klassikkoteos ekologisesta rakentamisesta. Valtavasti tietoa. Panu Kaila: Talotohtori, WSOY 1997, 662 s, mustavalkokuvitus o Tietojättiläinen rakennusmateriaaleista. Panu Kaila: Kevät toi maalarin - perinteinen ulkomaalaus, Gummerus 2000, 600 s, mustavalkokuvitus. o Runsaasti ohjeita perinteisestä ulkomaalauksesta, resepteistä työvälineiden valmistukseen. Matti Oijala: Rakennusaineet, Rakennusalan kustantajat RAK 1998, 222 s. o Hakuteos rakennusmateriaaleista ekologisine vertailuineen. Erja Heino ja Pirjo Sundman: Ekotalon rakennusaineet, Rakennusalan kustantajat RAK 1995, 80 s. o Kirja rakennusmateriaaleista. Mikael Westermarck, Eija-Reetta Heuru ja Bengt Lundsten: Luonnonmukaiset rakennusaineet, Rakennustieto 1996, 98 s. o Teknillisen korkeakoulun luonnonmukaisen rakentamisen tutkimusyksikön raportti luonnonmukaisista rakennusaineista. Pohjautuu perinnetietoon ja uusimpiin eurooppalaisiin tutkimuksiin. Mikael Westermarck (toim.): Savirakentaminen, Rakennusalan kustantajat RAK 1994, 170 s. mv-kuvitus. o Käsikirja savirakentamisesta. Massiivisavirakentamisella on ikiaikaiset perinteet. Kevytsavitekniikka on nykyajan versio savirakentamisesta. Savirakentaminen vaatii paljon työtä, mutta talo on pitkäikäinen ja varmasti terveellinen ja ekologinen. Harri Metsä: Puukirja, Rakennusalan kustantajat RAK 1997, 164 s, mustavalkokuvitus. o Hieno kirja puurakentamisen kansanperinteestä. Kertoo milloin puut tulee kaataa, mikä puulaji soveltuu mihinkin käyttötarkoitukseen jne. W. Keinänen: Rakennusopin tietokirja, WSOY 2001, 184 s, mustavalkokuvitus. o Faksimilepainos 1920-luvun rakentamisoppaasta. Tuolloin kirjan oppien mukaan rakennetut talot todistavat, että tuon aikaisin periaattein rakennetut talot ovat olleet pitkäikäisiä, asukkailleen terveellisiä ja kierrätettäviä. Homeongelmat syntyivät vasta paljon myöhemmin. Rakennusapteekin käsikirja, Rakennusapteekki 2002, 200 s, värikuvitus. o Selkeitä ohjeita perinteisten rakennusten korjaamisesta ja rakentamisesta. Vanhan talon korjaajalle korvaamaton tietopaketti. Samoja ohjeita voi soveltaa uudisrakentamiseenkin. Pekka Rytilä: Terve talo, Rakennusalan kustantajat RAK 2004, 82 s, mustavalkokuvi-

18 18 tus. o Ohjeita ekologisen ja terveellisen talon rakentamiseksi. Ilkka Romo: Tapanilan Ekotalo 97, Ympäristöministeriö 2001, 36 s, mustavalkokuvitus. o Raportti erään ekotalon suunnittelusta ja rakentamisesta sekä myös käyttökokemuksista. Asko Ahtiainen ja Pekka Leppänen: Ekologinen puutalo, Rakennustieto 1999, 100 s, mustavalkokuvitus. o Kirjassa seurataan kahden ekologisen pientalon suunnittelua ja toteutusta sekä pohditaan mikä meni pieleen ja mikä onnistui. Pekka Leppänen: Säästävä pientalo, Rakennustieto 2005, 64 s, värikuvitus o Erittäin mielenkiintoinen raportti Suomusjärven Rannanpellon matalaenergiatalon mittaustuloksista ja kokemuksista vuosilta Ympäristöministeriö: Asumisen ekokirjo, Rakennustieto 1997, 176 s, värikuvitus o Esimerkkejä Suomessa toteutetuista ekorakentamiskohteista. Jalo Aminoff ja Leena Kontinen: Terve koti ja asuinympäristö, Rakennustieto 2004, 118 s, värikuvitus o Kirja talon rakentamisen synnyttämistä kokemuksista. Paljon kiinnostavaa filosofista pohdiskelua. Erja Heino (toim): Ekotehokkuus rakennusalalla, Suomen luonnonsuojeluliitto 2002, 64 s, värikuvitus. o Kirjaseen on koottu artikkeleita ja kokemuksia erilaisista ekorakentamishankkeista. Pirjo Siipola: Kestävän kehityksen mukainen pientaloryhmä - kolmen suomalaisen ekokylähankkeen toteutus, Oulun yliopisto 2000, Julkaisu A 29, 220 s, mustavalkokuvitus. o Lisensiaattityössä seurataan kolmea suomalaista ekokylähankketta ja vertaillaan niistä käytännön kokemusten kautta. Kirjassa on valtavasti tietoa ekorakentamisesta. Se onkin hyvä käsikirja ekorakentajalle. Harri Hakaste (toim): Ruotsalaista ekokodikkuutta, EKO-SAFA 2000, 40 s, mv kuvitus o Kurkistus naapurimaamme ekologiseen rakentamiseen matkaoppaan muodossa. Kirja sisältää paljon kiinnostavia esimerkkejä ja yhteystiedot rakennusten haltijoihin. Häkkinen Tarja Kaipiainen Maarit o Ekologiset kriteerit rakennussuunnittelussa Rakennustieto Oy, Helsinki Häkkinen Tarja saari Mikko Vares Silja Vesikari Erkki Leinonen Jukka o Ekotehokkaan rakennuksen suunnittelu VTT Rakennustekniikka ja Rakennustieto Oy, Tampere useita rakentamiseen liittyviä julkaisuja (muita kuin edellä mainittuja) Kilpeläinen, M., Hekkanen, M., Seppälä, P. & Riippa, T Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus, Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille. Ympäristöministeriö, Helsinki. (ladattavissa Ympäristöopas Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus) Koskenvesa, A. & Mäki, T Pientalon rakentaminen. Rakennustieto Oy, Helsinki. Malin, A Toimiva keittiö. Työtehoseuran kotitaloustiedote 1/2004 (591). Malin, A. & Pehkonen, I Asuttava asunto arkielämä suunnittelun lähtökohtana. Työtehoseuran kotitaloustiedote 1/2000 (551). Nissinen, S. & Koskenvesa, A Pientalon kustannukset (+ CD). Rakennustieto Oy, Helsinki. Pelkonen, K Pientalorakennuttajan opas. Rakennustieto Oy, Helsinki.

19 19 Roos, I Toimiva kotitalousjätteiden lajittelu. Työtehoseuran kotitaloustiedote 6/2004 (596). Hyvä ja taloudellinen talo. Rakennutan energiaa säästävän pientalon. (pdf, 2,5 MT). Päivitetty painos Motiva Oy. Oppaan voi myös tilata tästä. Hyvän pientalorakentamisen A ja O. Maankäyttö- ja rakennuslaki (pdf, 504 KB) Ympäristöministeriö, Helsinki. Pientalon lämmitysjärjestelmät Motiva Oy, Helsinki. Oppaan voi myös tilata tästä. Rakennusten homeongelmat. (pdf, 291 KB) Hengitysliitto HELI ry, Helsinki. Terveellisen rakennuksen ilmanvaihto. (pdf, 669 KB) Hengitysliitto HELI ry, Helsinki. Terveellisen asunnon abc. (pdf, 179 KB) Hengitysliitto HELI ry, Helsinki. Ympäristöopas 51. Kosteus rakentamisessa, RakMK C2 opas Ympäristöministeriö, Helsinki. 56 s. Ympäristöopas 76. Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja (kirja + CD) Ympäristöministeriö, Helsinki. 128 s. Ympäristöopas 106. Lämmöneristysmääräysten 2003 täyttyminen Ympäristöministeriö, Helsinki. 79 s. Ympäristöopas 111. Vesivahinkojen ehkäiseminen rakentamisessa Ympäristöministeriö, Helsinki. 34 s. Energiatodistusopas Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen. Ympäristöministeriö, Helsinki. 127 s. AIHEESEEN LIITTYVIÄ NETTISIVUJA KAIKKI RAKENNUSTEN ENERGIALASKURIT YHDELLÄ SIVULLA, LYHYT KUVAUS LINKIN KOHDALLA: MOTIVAN ENERGIATEHOKAS KOTI: YM:N RAKENNUKSEN ENERGIA- JA EKOTEHOKKUUSSIVU: oppaat, laskurit, linkit OULUN RAKENNUSVALVONNAN PIENTALON LAATUOHJELMA RAKENTAJILLE: HELSINGIN EKOLASKURI: EKOLOGISEN ASUMISEN ESITTELYLINKKEJÄ: LINKKIKOKOELMIA: Asuntomessujen ekotalot kautta aikojen: Suunnitteluopas ekomyötäinen rakentaminen VTT:n ekoseutututkimus:

20 Kotimaan excursio PROJEKTIEXCURSIO MUISTIO / MVu Osallistujat: Kuvassa vasemmalta: Staffan Lodenius, Heikki Perko, Kalevi Salmijärvi,Ann-Mari Lindgren, Maija Anttila, Mikko Loukkalahti, Mariitta Vuorenpää (kuva) Vihdin ekokylään tutustuttiin Vallilalaisessa ArtLabissa, koska Linnanniitussa on vielä vain peltoa. Salo Viitanummi esittelijänä kaavoitusarkkitehti Päivi Liuska-Kankaanpää Vihreä Laakso: strategia ja kokonaisvisio Salon uuden kaupungin kehityksestä (Salo + Halikko + 8 maaseutukuntaa yhdistyvät 2009), lisätietoja Mika Ilomäki. Asukasluku lisääntyy :lla ja poliittiset voimasuhteet muuttunevat keskustaylivoimaksi nykyisen yhden paikan sijaan. Salon nykyiset as. mahtuvat halkaisijaltaan 4km ympyrän sisään, ympäröivän maaseudun maanomistus on pakottanut kaupungin rakentumaan tiiviisti joen

21 21 ympärille. Torista ja kaupallisten palvelujen määrästä näkee, että Salo on ja on ollut kauppapaikka. Viitanummen erittäin tarkkoja määräyksiä sisältävä asemakaava v Määräyksiin kannattaa tutustua, vaikka ohjearvot ovat jo vanhentuneet: kuvastavat 2000-luvun alun eko/energiatietämystä. Sijainti 3km keskustasta, alueesta noin puolet rakentunut. Palveluja ei vielä, kaavassa paikka myymälälle ja päiväkodille. Viereen on tulossa lisää asuinaluetta teollisuusalueen muutosalueelle. Alue hieno, mutta vaativa rakentamiskohde jyrkkyyden ja luonnonalueiden takia. Näkymät merenlahdelle, natura- ja muinaishistoria-alueet reunustavat. Muinaismännikkö alkaa aivan tonttien rajalta., Yksityiset rakentajat säilyttäneet puustoa tonteilla. Aloitettu 2001, tällöin mukana yksittäisiä ekorakentajia. Erityistä jopa 250 k-m 2 pientalot! Viitanummi sijaitsee arvokkaalla pohjavesialueella, josta seuraa erityisiä määräyksiä vesien käsittelyyn, myös kaukolämpöön liittymispakko, että ei tule öljysäiliöitä. Kaksoisvesijärjestelmä on rakennettu huonolaatuisen pohjaveden käyttämiseksi talousvetenä. Hulevesien imeytysalueet ovat tontilla laajat, tontista osa on jätettävä luonnonvaraiseksi. Kattosyöksyvettä kerätään sadevesikaivoihin, mutta autotallin kohdalla vesi johdetaan sadevesiviemäriin, sadeveden käyttöön motivoi käyttövesimaksun pieneneminen. Tonttitehokkuus on kovahko: esim. 150 k-m2 + 20% kylmätilaa + 10 k-m2 ilmoitusvaja / 600 m2. Tontin pinta-alasta saa käyttää vain 20% rakennusalaan (ei sis. ilmoitusvaja), joten silloin rakennusoikeus suuntautuu ylöspäin. 1-2 kerroksista rakentamista oli sekaisin, vapaa valinta. Myöskään kattokulmaa ei määrätty. Viitanummella on havaittu, että ihmisten toive rakentamisen ohjaamisesta on lisääntynyt. Erityisesti valvontaa halutaan, että naapuritontilla ei poiketa määräyksistä. Jätteiden yhteiskeräyspiste - Rouskis noutaa. Asukkaille järjestettiin rakentamisesta luentoja kaupungin toimesta. Rakennuslupavaiheessa rakennusten laadun (energialuvut jne.) valintaan rakentajat käytti MOTIVAN energiaohjelmaa, joka oli räätälöity Viitanummen hankkeeseen, tuloste rakennusvalvonnalle, mutta täyttämisen ja toteutuksen valvonta puuttui. Vaativan rinnekohteen takia asetettiin suunnittelijan pätevyydeksi AA-luokka, sittemmin tingittiin A-luokkaan. Monikerrosrakentamisesta ei tarvinnut tinkiä, koska 1-kerroksisen talon haluaville oli tarjota tontteja muualta kaupungista. Alueella eriytetty asukassuunnittelualue (esitteessä kohde 22): arkkitehdin johdolla asukkaat koottiin tutkimaan hanketta. Asukkaat "keksivät" mm. rakentaa 2 talon autotallit rajalle kiinni toisiinsa.

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen

Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen

Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Miten tulisija sopii nykyaikaiseen pientaloon? Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry Pientaloteollisuus PTT ry 25.8.2015 Isot luvut ver 0.1 Asuntorakentaminen 2000-2017 Lähde:Tilastokeskus, PTT,

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Markku Elg, Green Building Advisor Kestävän kehityksen mukainen Suunniteltu, rakennettu, kunnostettu Toimii tai käyttää ekologisesti resursseja tehokkaasti

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa

Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Talotekniikka integroituu ja energiatehokkuus kasvaa Integroitumisen hyödyt kolmessa esimerkkikohteessa Toimitusjohtaja Timo Luukkainen, Ensto Oy 21.11.2013 Timo Luukkainen 1 Hybriditalo on Enston talotekniikkaratkaisu

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen koulutusiltapäivä 19.02.2015, Oulun diakonissalaitos DI Petri Pylsy Lämmitysjärjestelmä Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila

Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa. Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Säteilevät Naiset -seminaari 17.9.2007 Päivi Laitila Sisältö Motiva lyhyesti Taustaa energiankulutuksesta Ilmastonmuutoksen torjunta kuluttajan arjessa Energiankäyttö

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana

Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakennusvalvonta laadun mahdollistajana Rakentamisen energiatehokkuutta ja muuta laatutasoa voidaan parantaa enemmän kuin laki vaatii, kunhan riskit hallitaan. Tommi Riippa, Energiakorjausneuvoja Markku

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun

Alue-energiamalli. Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Alue-energiamalli Ratkaisuja alueiden energiasuunnitteluun Lähes puolet Uudenmaan kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennuksista Uudenmaan liitto 3 4 5 Energiaverkot keskitetty Hajautettu tuotanto hajautettu

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ROADSHOW 2013 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ARA - erityiskohteen tulee sijaita tavallisen asumisen joukossa,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

ASUINYMPÄRISTÖN LAATU HYVINVOINTITEKIJÄNÄ

ASUINYMPÄRISTÖN LAATU HYVINVOINTITEKIJÄNÄ ASUINYMPÄRISTÖN LAATU HYVINVOINTITEKIJÄNÄ Sirkka Heinonen Johtava tutkija, VTT Tulevaisuudentutkimuksen dosentti, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Kommenttipuheenvuoro MAASEUDUN VETOVOIMAISUUS JA KULUTTAJIEN

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy

Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP. TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Uudet oppaat: Erillinen moottoriajoneuvosuoja PILP ja IVLP TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland O Moottoriajoneuvosuojat Pinta-alasäännöt Rakennuksen sisällä sijaitsevien tai rakennukseen rakenteellisesti

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot