Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 7 Projektinhallinnan työkalut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 7 Projektinhallinnan työkalut"

Transkriptio

1 Tik Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 7 Projektinhallinnan työkalut

2 Luentokartta Projektinhallinnan työkalut -niille on todellista käyttöä koko projektin elinkaaren ajan... synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 26.4 Kurssin aloitus Projektin synty Projektisuunnitelma Projektin käynnistäminen Työmäärien arviointi Projektin ohjaus Projektihallinnan työkalut Projektien erilaisuudet Laadunohjaus ja leadership Projektin päättäminen Ohjelmistotuoteliiketoiminta

3 Projektinhallinnan työkalutosuuden tavoite Projektinhallinnan työkalut -osassa käydään läpi tarpeita, joita työkaluilla pyritään täyttämään, työkalujen hyödyntämisen perusperiaatteita sekä käsitellään muutamien esimerkkityökalujen toiminnallisuutta. Osiossa EI oteta kantaa markkinoilta löytyvien ohjelmistojen hyvyyteen!! Määritelty aloituspiste Määritelty kesto, eri vaiheita Määritelty lopetuspiste Tarve Resurssitarve Tarve tyydytetty Tuki ja / tai linja-organisaatio Projekti synty suunnittelu käynnistys tekeminen päätös operointi Yrityksen tukiorganisaatio tukee projektia (ja muita projekteja) peruspalveluilla ohjaus

4 Pohdittavaksi Mihin (projektinhallinta)työkaluja käytetään/tarvitaan? Mikä työkalussa on oleellista? Entä jos joudut vastaamaan: Miksi projekti on myöhässä? Mistä budjetti muodostuu? Entä toteutuneet kustannukset Kuinka paljon aikaa testaustiimiltä kului? Voimmeko siirtää näitä tehtäviä eteenpäin? Tarvitsen Java-skodarin apua, ehtiskö joku?

5 SHIT IN, SHIT OUT... Tarvitaan OIKEAA dataa - muuten kaikki on liian vaikeaa......toisaalta asioista ei pidä tehdä liian vaikeita; eli......k.i.s.s!! (Keep It Simple & Stupid) Työkalut on turhia, jos kaikki menee hyvin eikä kenellekään tarvitse kommunikoida mitään......näinhän ei ole, todellisuudessa; siksi oikeat..... työkalut siirtävät projektin ohjaajan työn fokusta reaktiivisuudesta PROaktiivisuuteen!

6 Projektihallintaan liittyy moninaisia tarpeita -> tarvitaan erilaisia työvälineitä Projektin tehtävät - >Projektin luonnin automatisointi aiemmat projektit runkona, (kaupallisista) menetelmistä rakentuvat, automaattiset projektirungot. estimoinnin tuki - projektin muodon tuki Projektin komponentit - > Komponenttien hallinnan automatisointi resurssit, lopputuotteet, riskit, muutoshallinta... Ajankirjaus, estimointi & raportointi vastuu työkalun esittämän tilanteen yhdenmukaisuudesta todellisen tilanteen kanssa jokaisella projektin jäsenellä SHIT IN, SHIT OUT!!

7 Projektinhallintatyökalun ominaisuuksia Tehtävien ositus & aikataulutus WBS-rakenne & verkkorakenne tehtävien ryhmittely rakenteesta huolimatta useita versioita samasta projektista - versionhallinta toteutuneiden projektien / projektikehysten käyttö uuden suunnitelman pohjana projektin ohjaaminen uuteen suuntaan kesken projektin -> simulointi, tietojen replikointi aikayksiköt (h, p, vk, kk, q, v) automaattinen aikataulunlaskenta poiskytkentä!! globaali kalenteri vs. projektikalenteri

8 Resursointi Projektinhallintatyökalun ominaisuuksia (jatkuu) resurssikohtainen kalenteri (lomat / poissaolot) resurssipoolit & koneresurssit moniprojektiympäristön resurssihallinta moniprojektihallinta!! resurssikohtainen laskenta - ylityöt resurssitasaus kompetenssien hallinta - roolien hallinta

9 Kustannukset Projektinhallintatyökalun ominaisuuksia (jatkuu) kustannusten kohdistus tehtäville tehtävien kohdistus eri kustannuspaikoille monipuolisen kustannusrakenteen hallinta (normaali vs. ylityöt vs. konsultit yms.) kustannusraportointi ajan funktiona kassavirtalaskelmat earned value -laskenta

10 Projektinhallintatyökalun ominaisuuksia (jatkuu) Käytettävyys - yhteistoiminta (collaboration) omien raporttien/näkymien luonti suodattimet & lajittelijat (filters & sorters) näkymien ulkonäön muokkaus (värit, merkit yms.) käyttöliittymän toiminnallisuus hiiri, drag & drop, workbench verkkotoiminnallisuus!!!! tietoturva vs. auktorisoinnit!! personointi tiedonsiirto - yhteensopivuus tulostus

11 Tekniikka Client vs. Server Projektinhallintatyökalun ominaisuuksia (jatkuu) verkko - intranet - internet OS Oma kehitys / muokkaus Hinta & Tuki Hinta Kehittämistuki Koulutus / Help Desk / (On-line) manuaalit

12 Projektisuunnitelma pitäisi tehdä ja työkalu on valittu, mitä nyt? - Konsultin oppikirjaesimerkki Ennen kuin käärit hihat... Olethan määrittänyt jo... mitä ja miten ohjaat - mikä on tärkeintä miten hallitset contingencyä WBS perusrakenteen (+ verkko) perusprosessit (muutokset, riskit, resurssit, talous yms.) Ymmärräthän miten työkalusi... aikatauluttaa tehtävät (työmäärä, aika, yksikkö) automatiikka (onkohan sitä?) toimii mihin tunnuslukujen laskenta perustuu Hyvä... kääritään hihat

13 Tekninen pystytys + projektitoimisto yhteiset kirjastot (näkymät, tiedostot yms.) merkit, väritys, yms. auktorisoinnit & roolit kuka omistaa suunnitelmat kuka ylläpitää tietoja ja pyörittää rutiineja Perusmääritykset kalenterit + peruspäivämäärät aikayksiköt (työmäärä, ajan kesto) desimaalit WBS-tasot (jos tarpeen) alustava budjetti - alustava projektitiimin koko OK! - mitä sitten?

14 Suunnittele (Plan the Work) Määritä lopputuotteet (tehtävät) sitten suunnitellaan Projekti on lopputuotteista muodostuva ketju Tehtävän oikeutus on siitä syntyvä lopputuote Aloita avainlopputuotteista!!! Rakenna raportointia tukeva WBS-rakenne Määritä tehtävien riippuvuudet Mitkä tehtävät ovat OIKEASTI riippuvuussuhteessa ja miten Edellytys työkalun todelliselle hyödyntämiselle

15 Määritä resurssit suunnittelu jatkuu työmäärien kiinnitys ei (yleensä) onnistu ilman resurssia käytä N.N - tai ryhmäresursseja, jos muuta ei ole MÄÄRITÄ RESURSSIKOHTAISET KALENTERIT muista myös tukiroolit IT-tuki, asiantuntijatuki yms. Kohdenna budjetit / työmäärät tehtäville ESTIMOINTI käytä Budjetti -resurssia, jos haluat tarkastella vain työmääriä Aikatauluta Milloin alkaa, milloin valmistuu Reunaehdot ( constraint ) Käytä automaattista aikataulutusta erittäin VAROEN

16 ja edelleen suunnitellaan Määritä jatkuvat tehtävät hallinta, raportointi, status-palaverit, IT-tuki jne. ota huomioon rakenteessa, jotta eivät sotke mittareita Kohdista resurssit kuka tekee ja mitä tarkenna työmäärät Höylää ja iteroi Nyt se työ vasta alkaa... Hyväksytä Kiinnitä contingencyn hallintaan jos hallitset sitä toisella työkalulla... Aja budjetti / lukitse budjetti aja raportit hetkeltä nolla tätä vastaan projektiasi mitataan

17 Ja sitten työkalu onkin tehnyt tehtävänsä... vai? Projekti saatiin käyntiin...mitäs sitten? Nyt Tehdään (Work the Plan) Suunnitelman tulisi pitää mahdollisimman paljon yhtä ympäröivän todellisuuden kanssa...koko ajan Tietoja PITÄÄ ylläpitää viikoittain / päivittäin päivämäärät, status, toteutumat, ETC t Jokainen henkilö -> esimiehen tarkistus -> projektijohdon tarkistus tunnusluvut erilaiset eri tasoilla räätälöidyt raportit

18 Työkalun käyttö - yhteenveto Mieti mitä mittaat, hallitset ja raportoit Shit in, shit out Guestimates to Complete eivät tuo lisäarvoa Projektilla on kaksi yhtä tärkeää todellisuutta (alkuperäinen) budjetti & nykytilanne Suunnittelu ja hallinta ovat iteratiivisia prosesseja -> suunnitelma on valmis vasta kun projekti päättyy Ymmärrä ero datan ja näkymän välillä (työkalukohtainen asia) Ymmärrä syvällisesti data ja hallinnointiprosessi, jotta ymmärrät raportteja (K.I.S.S.)! Keskity yksityiskohtiin, kun pystytät projektitoimistoa. Kerralla oikein! Minimoi muutokset ja tee tarvittavat muutokset hyvin kontrolloidusti Kirjaa (erikseen) suuret projekti- tai suunnitelmamuutokset

19 Yleisimpiä projektinhallinnan työkaluja Projektityökalut ostetaan useimmiten valmiina pakettina. Suurissa organisaatioissa voi olla perusteltua tehdä oma sovellus. MS Excel (MS Powerpoint) MS Project ABT Project Workbench Niku Portofolio Manager Notes (räätälityökalut) Paketit (SAP-PS, PTC Windchill) + lukematon määrä muita (katso esim.

20 (Ylivoimaisesti) eniten käytetty projektinhallinnan työväline Joustavin ja helpoin työväline (niin...) MS Excel kun tarpeet ovat suoraviivaiset, projekti simppeli ja maailma ympärillä ei kovasti muutu Suuria haasteita laajennettaessa käyttöä Siirtyminen raskaampien (eli tehokkaimpien) työkalujen käyttöön voi olla työlästä HUOM! Erittäin tärkeä työkalu muiden kuin tehtäväkomponenttien hallinnassa Riskit, Avoimet asiat, Tunnusluvut yms.

21 Yksinkertaiset projektit Asiakas saa byrokratiasta näppyjä Kommunikointi (& kalenteri) oleellisinta Työmäärää ei tarvitse hallita MS Powerpoint Suunnitelmamuutokset hyvin manuaalista työtä Edellyttää TODELLA aktiivista keskustelua ja seuraamista -> projektipäällikkö itse savessa muiden mukana

22 MS Project Suosituin oikea projektihallintatyökalu! tällä saa planit niin nopeasti kasaan... Accenturen kokemukset eivät ole aivan parhaat mahdolliset MS Project ei taivu joka mutkalle projektin kohdatessa ongelmia... Automatiikkaa / älyä hieman liikaa... Kehitys kuitenkin kehittyy. Tietokantasovellus Data kannassa -> katsellaan muokattavien näkymien avulla

23 ABT Project Workbech Pemari on iso/raskas työkalu, isoihin projekteihin, vai onko? voi toki käyttää riisutuilla ominaisuuksilla pienissäkin projekteissa Moniprojektituki onnistuu myös ilman repositorya Tehokas, eikä niin vaikea kuin maine/huhut antavat ymmärtää työkalun logiikka on hieman haastava vaatii panostusta liikkeelle lähdössä Tietokantasovellus Data kannassa -> katsellaan muokattavien näkymien avulla Huolimatta korkeasta iästä edelleen laajalti tehokkaassa käytössä...

24 Niku Portofolio Manager Pemarin uusin versio kokonaan uusi tuote!! toimittaja ja maahantuoja vaihtunut laajentunut toiminnallisuus, moduloitu Niku Planner - Metodit, Profilointi, Työmääräarviot Niku Workbench - Vanha pemari Niku Resourcer - Resurssien ja kompetenssin hallinta Niku Time - Ajankirjaus ja tiedonvälitys Niku Publisher - Tiedottaminen, Projektin webbisivut Niku Director - Projektisalkun hallinta Saatavissa WEB-liittymä tuntien syöttöön

25 Räätälöintiä ajankäytön hallintaan - Notes Paperihärdelli generoi uuden työkalun -> syntyi lokaali Notes kanta muutaman projektin käyttöön - omat tarpeeni saivat tarttumaan Notes Designeriin... Tarve pitää olla meillä se oli erittäin vaativa asiakas ja paperin pyörittämiseen väsynyt tiimi Tiedät mitä haluat!!! oleellista oli toteutumien ja statuksen seuranta statusraportit samaan kantaan Sinulla on osaavia tekijöitä tai itselläsi on aikaa

26 Mitä hyötyjä saavutetaan tekemällä projektinhallintaratkaisu itse? Milloin se voi olla tarkoituksenmukaista? Työkaluna esimerkiksi Lotus Notes Todellisuus varmasti yhdistelmä useammasta työkalusta/menetelmästä. taskien hallinta tunnuslukujen hallinta issuet, SIR t riskit resurssit (roll-in, roll-out, osaamisen kehitys) yms. Make or buy?

27 Muita projektipäällikön työkaluja 1 Riskien seuranta, muutosten seuranta, asioiden seuranta Nordic CM PAM Conference - Naantali May 27-28, 1999 Project progress 2/ Project s progress Project s budget is on track Productivity is good and as planned Project s is on time and will reach the intermediate goals High-quality final deliverbles Project risks are at normal level and they are managed proactively Successful co-ordination with other projects and their requirements Probability Impact NEW DOWN SAME Risk development curve Original Risk point = risk s probability x risk s effect 2: DBC s commitment, resource availability and project schedule might not be synchronized with FCSD s project. 4: Collisions with the other FCSD projects. It might also lead to conflicts using system resources. Possible version control problems, because both projects possibly modify the same code. 1: Unavailability of resources with the right skill profile (FCSD, DBC, AC, Dycom) 3: Project team needs to change unfamiliar program code (Ramses and Gateway). Program documentation is not up to date, possible errors and original programmers not available). 5: Transition from new business capabilities development into operations fails, because operations people are not identified on time or transition poorly executed.

28 Projektipäällikön työkalupakki Muita projektipäällikön työkaluja 2

29 A tools is always a tool... Automatisoi ja ohjaa tehtävien suorittamista, mutta ei korvaa projektipäällikköä... Työkalua pitää AINA osata käyttää ja muokata hallintatarpeiden mukaan > älä kopioi, ajattele ensin!!! Työkalu synnyttää aina ohjelmistonhallintahaasteen kuka tukee sovellusta (vrt. make vs. buy)? joku muu organisaatiossasi tekee oman suunnitelmansa toisella työkalulla pitää (aina) myydä organisaatiolle!!!!!! jonain päivänä käytät vanhaa versiota

30 Projektien hallinnassa EI OLE tärkeintä työkalut Projekteja hallinnoitiin ennen aikaan mm. Klubiaskin kanteen, nykyinen viimeistelty teknologia mahdollistaa enemmän, mutta ei ole poistanut tarvetta hallita muitakin muutoksen osia. Lack of sponsorship and leadership Poor planning prior to action Attempt to take on too much change Do not continuously monitor impact of changing external dynamics upon projected project benefits Impractical or unimplementable concept Focused on project rather than business deliverables Do not adequately address all components of change

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Hiltunen, Sari & Rantanen, Merja 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Henkilöstön

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot