Lukiokoulutuksen virtuaalikouluhanke Väliraportti vuoden 2004 toiminnasta Valtionapupäätöksen dnro 488/530/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukiokoulutuksen virtuaalikouluhanke Väliraportti vuoden 2004 toiminnasta Valtionapupäätöksen dnro 488/530/2004"

Transkriptio

1 1 Lukiokoulutuksen virtuaalikouluhanke Väliraportti vuoden 2004 toiminnasta Valtionapupäätöksen dnro 488/530/2004 Koulutuksen järjestäjän ja koordinaattorin raportti virtuaalikoulutushankkeesta Raportin päiväys Hankkeen nimi: Pienten kieliryhmien opetuksen turvaaminen Lahden ympäristökunnissa Hankkeen kotisivu: Kesken (tiedot löytyvät Erkko-lukion kotisivulta: ) Koulutuksen järjestäjä: Orimattilan kaupunki Oppilaitos: Erkko-lukio Raportin laatija: Timo Ahvo, rehtori Erkko-lukio Yhteystiedot: / Loppuraportti laaditaan virtuaalikouluhankkeesta, johon on myönnetty rahoitusta vuonna Raportti allekirjoitetaan ja lähetetään mennessä kirjeitse osoitteella Opetushallitus PL HELSINKI. Jokainen valtionapupäätöksen saanut koulutuksen järjestäjä täyttää oman raporttinsa. Lisäksi hankkeen koordinaattori lähettää koko hankkeen osalta oman kuvauksensa tavoitteissa onnistumisesta. Raportoinnissa hyödynnetään hakemusvaiheessa laadittua suunnitelmaa. Kirjaamalla suunnitelma ja toteutuma rinnakkain, voidaan niitä verrata. Mikäli hankkeen aikana on katsottu tarpeelliseksi poiketa oleellisesti määrärahahakemuksessa esitetystä suunnitelmasta, on poikkeamisesta saatu hyöty esitettävä. 1. Toteutuneen hankkeen vertailu hankesuunnitelmaan Hankesuunnitelma 2.1. Tavoitteet - Monipuolisten kielivalintojen takaaminen joka vuosi (Erkko-lukio, Hollolan lukio, Nastopoli-lukio) - mahdollisuus suorittaa 3. vuodessa lyhyen kielen oppimäärä ja osallistua yokirjoituksiin - kehittää koulujen välistä yhteistyötä opetustarjonnassa - levittää uusia työskentelytapoja kouluihin - valmistaa opiskelijoita entistä tehokkaammin jatko-opintoihin ja työelämään - turvata ison keskuksen ympärillä tasaarvoiset kouluttautumismahdollisuudet omalla paikkakunnalla Toteutuma - venäjän opetus saadaan jatkumaan kaikissa kouluissa lv Opetus 4. ja 5. jaksossa - yhteinen tarjonta lv venäjänkielen opetuksessa ja samalla vakiinnuttaminen osaksi yhteistyölukioiden tarjontaa - sovittu lv tuntikaavioon yhteisen opetuksen paikat - suunnittelu videoneuvotteluopetuksen laajentamisesta lv muihin aineisiin - toteutuu yhteistyön vakiintuessa ja laajentuessa useisiin oppiaineisiin - yhteistyö on ehdoton edellytys tasaarvoisten koulutusmahdollisuuksien turvaamisessa varsinkin uuden opetussuunnitelman tullessa käyttöön ja ainereaalin toteutuessa

2 Tuotokset (palvelut, opetusjärjestelyt, kehitettävä malli, menetelmä ja ratkaisu) - 1. vaiheessa lv kahden venäjän kurssin opetus yhteistyönä - yhteinen suunnittelujärjestelmä 2.3. Toteutus (toteutustapa, työsuunnitelma, aikataulu) Vuosi 2003 Joulukuu Hankesuunnitelma Vuosi 2004 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Hankesuunnittelu ja talousarvio Toteutussuunnittelu Opetusjärjestelyjen suunnittelu Opetusjärjestelyjen suunnittelu Toukokuu Tiedottaminen peruskouluille, laitehankinnat ja hanketoteutus Elokuu Hankekoulutus, opetusmateriaalin suunnittelu, WWW-sivut Syyskuu Hankekoulutus, opetusmateriaalin suunnittelut, WWW-sivut, opetus Lokakuu Marraskuu Joulukuu, lukuvuoden suunnittelu Kehitetyt mallit, menetelmät ja ratkaisut - opetus järjestetään videoneuvottelulaitteistolla (monipisteyhteys), kussakin koulussa on venäjänopettaja opiskelijoiden tutorina (perehtynyt videoneuvottelulaitteella opetukseen). Opettajat tekevät verkkomateriaalia opetuksen tueksi. lukuvuoden jaksotus samanlainen, yhteinen tuntikaavio ja oppituntien pituus, yhteisiä VESO:ja, rehtoreiden suunnittelupalaverit Kuka, mitä, milloin? Vuosi Oppilaitosten rehtorit Vuosi Oppilaitosten rehtorit. - Koordinaattori, Erkko-lukio, tarkennettu suunnitelma hankkeelle. - Oppilaitosten rehtorit, laitehankintojen valmistelu. - Oppilaitosten rehtorit ja venäjänopettajat vierailivat Lievestuoreella tutustumassa videoneuvotteluopetukseen, opettajien kanssa neuvottelut opetusjärjestelyistä. - Opinto-ohjaajat ja rehtorit, laitteiden tilaus. - Koordinaattori, WWW-sivujen tilaus, VESOn suunnittelu. - Oppilaitokset, yhteinen VESO Nastopolissa Aiheena videoneuvottelupedagogiikka ja videoneuvottelulaitteisiin tutustuminen. Jukka Kuuren luento Oulun lyseon lukiosta ja Videra Oy:n laitekoulutus. Laitteet kouluille. - Laitteiston asennuksessa ongelmia ja monipisteyhteys toimivaksi vasta lokakuun lopulla. - Koordinaattori, WWW-sivujen valmistelu tekijä luopui hankkeesta, Moodle-seminaarissa Hollolan lukion edustajat, II valtakunnallisilla virtuaalikoulupäivillä koordinaattori. - Oppilaitosten rehtorit. Hollolassa hankkeen esittely Päijät-Hämeen lukioiden rehtoreille. Vuosi 2005 Tammikuu Oppimateriaalin suunnittelu Vuosi Opettajat. Uusi yritys WWW-sivujen osalta. - Kaikki virtuaaliyhteistyössä olevat koulut hakivat muiden Päijät-Hämeen toisen asteen

3 3 Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Opetus Opetus, toiminnan laajentaminen muihin Lahden seudun ympäristökuntiin Opetus, arviointi oppilaitosten kanssa yhteistä rahoitusta OmaTaso-hankeeelle Opetushallituksen virtuaalikoulurahoista. - VB32.1-kurssin opetus käynnistyi Nastolasta Orimattilaan - käytiin keskusteluja muiden lukioiden kanssa, mutta ei saatu vastkaikua -VB33.1-kurssin opetus Nastolasta Orimattilaan - palaute pääosin myönteistä, ongelmia: tuntikaavioiden erilaisuus ja opettajalle uusi asia. Tekniikka toimi hyvin. Hyvä, että lähdettiin liikkeelle opetuksessa aivan perusratkaisun kanssa videoneuvottelun osalta. - hanketta esiteltiin Päijät-Hämeen toisen asteen oppilaitoksille alueellisen yhteistyöryhmän kokouksessa Toukokuu Opetus, lukuvuoden suunnittelu Kesäkuu Yhteistä suunnittelua Elokuu Suunnittelu ja opetus, laitteisto -sovittiin Erkko-lukion, Hollolan lukion ja Nastopoli-lukion kanssa 16 yhteisen videoneuvottelukurssin järjestämisestä lukuvuonna yhdenmukaistettiin tuntikaaviot kaikissa kolmessa koulussa - sovittiin koeviikkojärjestelyistä ja yhteisistä koulutuksista lv sovitettiin lukuvuoden työaikoja ja todettiin että koulutuksenjärjestäjiä painostetaan kohti alueellista työaikaa Päijät-Hämeessä - aloitettiin neuvottelut yhteisen verkkooppimisympäristön käyttöönotosta - tarkistettiin kaikkien työjärjestykset - neuvoteltiin yhteistyösopimus koulutuksen järjestäjien välille - neuvoteltiin Lahden ammattikorkeakoulun kanssa verkko-oppimisympäristön ylläpidosta ja ympäristöön liittyvistä käyttökoulutuksista - allekirjoitettiin koulutuksen järjestäjien välinen sopimus kustannusten jaosta ja yhteistyön periaatteista (Orimattila, Hollola ja Päijät- Hämeen koulutuskonserni); ideana avoimuus ja muiden toivottaminen mukaan, jos kiinnostusta löytyy -koulutuksen järjestäjät allekirjoittivat verkko-

4 4 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu 2006 oppimisympäristön ylläpitosopimuksen Lahden ammattikorkeakoulun kanssa - yhteinen opetus käynnistyi suunnitellusti - koulut yhdenmukaistivat etäopetuslaitteiston - opettajien VESO -koulutuksen suunnittelu - rehtorit osallistuvat REKSI.FI koulutukseen (lv ): tavoitteena yhteistyön laajentaminen Lahteen ja muihin Lahden ympäristökuntiin - koulutuksessa sovittiin, että Erkkolukion, Hollolan lukion ja Nastopolilukion hanke toimii maakunnallisena pilottina etäopetuksen suhteen (videoneuvottelu- ja verkko-opetus); työniminä: ErHoNa+ ja OmaTaso - koordinaattori lähetti hankkeen suunnittelu- ja raportointiaineiston Turun kouluvirastoon Päivi Luoman pyynnöstä - neuvottelut Vääksyn yhteiskoulun lukion ja Padasjoen lukion kanssa etäopetusyhteistyöstä: vahva kiinnostus tulla mukaan seuraavana lukuvuotena -Erkko-lukion, Hollolan lukion ja Nastopolilukion yhteinen VESO -koulutus Hollolassa Opiskeltiin Moodlen käyttöä ja vertailtiin omaa toimintaa Etelä-Pohjanmaan virtuaalilukioverkon kanssa videoneuvottelun kautta jakson opetus venäjässä ja ranskassa suunnitelmien mukaan - uutena käynnistettiin elämänkatsomustiedon opetus (ETP1) verkko-oppimisympäristössä Erkko-lukiosta Hollolan ja Nastopoli-lukion opiskelijoille - Reksi.fi koulutus , jossa ErHoNaPlus ryhmä jatkaa alueellisen moni muoto- ja etäopetuspilotin kehittelyä -koordinaattori lähetti koulutussuunnittelija Anne Seppälälle Turkuun tietoja hankkeen vaikutuksista kustannusten säästöön jakson opetus venäjässä ja ranskassa suunnitelmien mukaan -koordinaattori lähetti koulutussuunnittelija Anne Seppälälle Turkuun tietoja hankkeen kustannusarviosta - ErHoNaPlus ryhmä kokoontui ja 26.1.,

5 5 Koordinointi: rehtorit (3) Opetus: kolme opettajaa Ohjaus: kolme opettajaa jolloin päätettiin laajentaa etä- ja monimuotoopetuksen rinkiä uusilla edustajilla (Asikkala, Lahti, Padasjoki ja Kärkölä). Uudeksi nimeksi tuli OMATASO -lukiokoulutus ja se on osa Päijät-Hämeen alueen toisen asteen oppilaitosten verkostoa, jota kutsutaan OMATASOKSI. - sovittiin seuraavan lukuvuoden suunnittelusta, koulutuksista, jne. - Reksi.fi koulutus , jossa hahmoteltiin Päijät-Hämeen alueverkostoa ja alueellista tieto- ja viestintästrategiaa Yhteistyö muiden oppilaitosten kuin lukioiden kanssa, osallistuneet oppilaitokset ja kuvaus yhteistyöstä. Yritysyhteistyö, osallistuneet yritykset ja kuvaus yhteistyöstä. Kuvaus yritysyhteistyöstä saaduista hyödyistä sekä oppilaitoksen ja toisaalta yrityksen kannalta HANKKEEN TULOKSET VUONNA 2004 JA TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT VUONNA Hankkeen vaikutukset 2.1 Painopisteet vuoden 2004 toiminnassa

6 6 Pienten kieliryhmien opetuksen turvaaminen Lahden ympäristökunnissa virtuaalikouluhankkeessa keskityttiin vuonna 2004 hankkeen käynnistykseen ja perustan kuntoon saattamiseen. Sovittiin yhteisistä päämääristä, hankittiin välineet opetusta varten ja tutustutettiin opettajat hankkeeseen. Lisäksi sovittiin kevään 2005 käynnistyvän opetuksen käytännön järjestelyistä. 2.2 Yleiskuva vuoden 2005 suunnitellusta toiminnasta ja edistymisestä verrattuna tilanteeseen Hanke konkretisoituu keväällä 2005, jolloin toteutetaan videoneuvottelulaitteistolla kaksi venäjän kurssia. Opetus annetaan Nastopoli-lukiosta ja Erkko-lukion ja Hollolan lukion opiskelijat osallistuvat tähän opetukseen. Talvella 2005 neuvotellaan muiden alueen lukioiden kanssa heidän mahdollisuudestaan osallistua hankkeeseen. Samalla syvennetään jo hankkeessa mukana olevien koulujen sitoutumista hankkeeseen yhtenäistämällä tuntikaavioita ja opetustuntien ajankohtia, jotta virtuaali- ja etäopetusta voidaan hiljalleen laajentaa muihin oppiaineisiin. Koulut ottavat käyttöönsä yhteisen palvelimen, jota käytetään opetuksen materiaalipankkina yms. tarkoituksiin. 2.3 Hankkeen tuottama lisäarvo lukiotoimessa lukiopalveluiden saatavuuden, laadun ja taloudellisuuden kannalta. Päijät-Hämeessä tämä virtuaalihanke takaa Lahden ympäristökuntien lukioille tasavertaisen mahdollisuuden kehittää toimintaansa niin, että opiskelijan omalla paikkakunnalla on saatavissa isoon keskukseen nähden yhtä laadukkaat lukiopalvelut. Opiskelija voi nyt luottaa, että oppilaitosten tuntijaossa mainituissa oppiaineissa hän saa opetusta. Samalla yhteistyö tehostaa resurssien käyttöä, kun pienten ryhmien kustannukset jaetaan useamman oppilaitoksen kesken. Hankkeen avulla levitetään myös yhteistyökouluihin uusia työskentelytapoja ja pyritään vastaamaan jatko-opintojen ja työelämän tarpeisiin niin, että opiskelijat oppivat jo lukio-opintojensa aikana riittävät tiedot ja taidot teknologian avulla tapahtuvasta opetuksesta ja työskentelystä. 2.4 Hankkeen tuottama lisäarvo oppiaineiden kannalta. Venäjän opetus pystytään turvamaan kaikissa kouluissa. 2.5 Hankkeen tavoiteltu vaikutus koko maan lukiotoimen kehittämiselle 2.6 Havainnot opettajien - TVT:n käyttöön ja soveltamiseen liittyvän kompetenssin muutoksista hankkeen aikana o kaikkien koulujen opettajat saaneet perusvalmiudet käyttää videoneuvottelulaitteistoa ja perehtyneet sen pedagogiikkaan. Opetukseen osallistuvat opettajat pisimmällä. - valmiuden muuttumisesta käyttää TVT:tä osana työtään o opettajien kiinnostus tieto- ja viestintätekniikan käyttöön lisääntynyt ja johtanut täydennyskoulutukseen hakeutumiseen - sitoutumisesta hankkeen tavoitteisiin o osalla opettajista epäilyjä ratkaisun toimivuudesta. Ei pakotusta vaan toiminnan

7 7 kehittämisen kautta mukaan. Kaksi opetuksen aloittavaa opettajaa valmiita opetukseen ja yksi osallistuu tutorointiin. 2.7 Tuotettava lisäarvo - oppilaitoksen kannalta o opetustarjonnan monipuolisuus pystytään takaamaan o muilta oppiminen yhteistyön kautta ja sitä kautta oman toiminnan kehittäminen o resurssin tehokkaampi käyttö - opettajan kannalta o ammattitaidon kehittyminen o opetustuntien säilyminen - opiskelijan kannalta o voi opiskella omalla paikkakunnallaan o valinnan mahdollisuuksien säilyminen o uudet opiskelutaidot 2.8 Tulosten levittämisen onnistuminen - koulun sisällä - koulun ulkopuolelle alueellisesti ja valtakunnallisesti - useita yhteydenottoja eri puolilta Suomea: levitetty materiaalia ja kerrottu käytännöistä 2.9 Hankkeeseen liittyvä opettajien täydennyskoulutus - pääasialliset koulutushankkeet o videoneuvottelulaitteiden käyttökoulutus, tietotekniikan opetuskäytön valmiuksien lisäämiseen liittyvä koulutus - koulutuksen vaikuttavuus hankkeen toiminnassa o ei vielä tietoa - koulutustarpeet vuonna 2005 o videoneuvottelulaitteiston pedagoginen käyttökoulutus o etäopetukseen liittyvät koulutukset o koulujen tieto- ja viestintätekniikan laitteiston käyttöä koskevat syventävät pedagogiset koulutukset 2.10 Hankkeeseen liittyvät laitehankinnat - tärkeimmät hankinnat o Videoneuvottelulaitteisto (Erkko-lukio, Hollolan lukio ja Nastopoli-lukio) o Dokumenttikamera (Nastopoli-lukio) o Kannettavia tietokoneita opiskelijoiden käyttöön (Erkko-lukio) o Ebeam-laitteistot (Erkko-lukio, Hollolan lukio ja Nastopoli-lukio) - hankintojen vaikuttavuus o opettajien kiinnostus lisääntynyt teknologian avulla tapahtuvaa opetusta kohtaan o laiteiden käyttöä kouluissa jo muuhun opetukseen kuin varsinaisesti hankkeeseen liittyen - hankintatarpeet vuonna 2005 o dokumenttikamerat kaikkiin kouluihin o E-beam/ elektroninen taulujärjestelmä o monipisteyhteyksien laajentaminen o lisää kannettavia koneita opiskelijoiden käyttöön kaikissa kouluissa

8 8 3. Tee hankkeen tuloksena syntyneestä mallista tai opetuskäytännöstä kuvaus Opetushallituksen OPEN IDEA -palveluun Osoite on käytettävissä vuodenvaihteen jälkeen. Tulosta tämä kuvaus raportin liitteeksi. Ei ole tehty vielä. 4. Hankkeen koordinaattorin vapaamuotoinen kuvaus koko hankkeen tuloksista. Tämän osan voivat halutessaan täyttää myös partnerina osallistuneet, mikäli koordinaattorin tekemää raporttia halutaan joiltakin osin syventää. Loppuraportin yhteydessä. Orimattilassa12. tammikuuta 2005 Pirkko Luokkanen Sivistystoimenjohtaja Orimattilan kaupunki Timo Ahvo Rehtori Erkko-lukio, hankkeen koordinaattori

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot