Projektinhallinta. OTM viikolla 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektinhallinta. OTM viikolla 8"

Transkriptio

1 Projektinhallinta 1 Ohjelmistoprojekti Projektin sidosryhmät Projektinhallinnan osa-alueet Osittaminen Aikataulutus Seuranta Työmäärien arviointi, cocomo-malli Riskien hallinta Talous Työkalut Kokoukset, ideointipalaverit Johtaminen Kansanviisauksia, esimerkkejä pasilla oli aika-arvioinnista hyviä case-lähteitä, ainakin yksi OTM viikolla 8 Luennot... projektinhallinnan loppu Ohjelmistosuunnittelu alkaa Viikkoharjoitus Projektisuunnitelmaharjoitus (TuPA-projekti) Muista esikysymykset Harjoitustyö Harjoitustyöryhmät valmiiksi pe mennessä Ilmoittakaa puuttuvista henkilöistä/ryhmistä uutisryhmässä (helppo käyttää IDLEn kautta)

2 A quotation of one of the managers, only 2 years before the big disaster at AA 3 "...we have spent 30 years handicrafting computer systems. We like to think we re better at this than most and that our skills in hardware evaluation, project management for software development, and systems integration ti have given us an important leg up on the competition. Keskeisiä projektin suureita 4 Projektin tuotos Laajuus (scope) Lopputuloksen laatu Kalenteriaika Ihmiset ("resurssit") Mitä tapahtuu, kun yhtä joudutaan muuttamaan (trade-offs)?

3 Projekti 5 Projektiin liittyy lähtötilanne, syy käynnistämiselle ja tavoitetila Yksi määritelmä: Projekti on kertaluontoinen, toisiinsa liittyvien tehtävien ja aktiviteettien muodostama kokonaisuus, jolla on suunnitelmallinen toteutus (=tavoitteet, aikataulu, resurssit, kustannukset). Projektiin liittyy organisaatio, joka yleensä poikeaa linjaorganisaatiosta johto osallistujat sidosryhmät... Ovatko projekteja? ohjelmistotuotannon menetelmät -kurssi kevät 2009 DI-tutkinnon suorittaminen Komponenttivaraston kiertonopeuden kasvattaminen Projektityyppejä 6 Esitutkimusprojekti, määrittelyprojekti toteutusprojekti Jako aliprojekteiksi Suurissa projekteissa jako aliprojekteihin (yksi nyrkkisääntö: jos projekti on yli viisi henkilötyövuotta ja kestää yli vuoden, hankaluuksia on varmasti odotettavissa). Muita projektityyppejä käyttöönottoprojekti koulutusprojekti hankintaprojekti laatujärjestelmän kehitysprojekti. ohjelmistoprojektiin voi liittyä myös laitteistoprojekti. Asiakas- vs. tuotekehitysprojekti: Verrattuna asiakaskohtaisen ohjelmiston tuottamiseen, ohjelmiston tuotteistaminen on moninkertainen urakka. Massatuotteessa vikojen seuraukset voivat olla erittäin kalliita.

4 Projekteja 7 Esitutkimus vaihtoehtojen kartoittaminen alustava määrittely ja tarveanalyysi kannattavuuden ja riskien arviointi päätös seuraavan vaiheen käynnistämisestä asiakas tekee usein esitutkimusprojektin itse. Määrittely lopputuloksen määrittely alustava tekninen suunnittelu (jotta työmääräarvioiden tekeminen on mahdollista) riskien arviointi päätös seuraavan vaiheen käynnistämisestä. Toteutus Suunnittelu Toteutus (ohjelmointi, integrointi) Testaus Käyttöönotto. Projektin sidosryhmiä (kuva 12.3) 8 Asiakkaan projektipäällikkö Asiakas Käyttäjät Ohjausryhmä Projektiryhmä Toimittaja mm. tekn. asiantuntijat Tukiryhmä Projektipäällikkö

5 Sidosryhmäanalyysi (ei kirjassa) 9 Projektin ja kehitettävän järjestelmän toimintaympäristön selvittämiseksi voidaan tehdä sidosryhmäanalyysi (stakeholder analysis). Tarvitaan mm. projektin suunnittelua, riskienhallintaa ja vaatimustenhallintaa varten. Erityisen tärkeä organisaation toimintatapoja muuttavissa hankkeissa. Kuka / ketkä ovat projektiin ja/tai tehtävään järjestelmään jotenkin "sidoksissa" esimerkiksi toimeksiantaja, tilaaja, käyttäjä, muut sidosryhmät, viranomaistaho i Kuvaus: Sidosryhmän nimi Rooli ja vaikutusmahdollisuudet projektissa Sidosten laatu: mitä tavoitteita/odotuksia/sidoksia ko. sidosryhmällä on Sidosryhmän tärkeys Kaikkia sidosryhmiä ja sidoksia ei aina kyetä tunnistamaan Sidosryhmän edustus saattaa käytännössä olla vaikeasti järjestettävissä Sidosryhmien tavoitteet voivat olla ristiriitaisia ja jopa "negatiivisia" Esimerkkejä sidosryhmistä 10 Toimeksiantaja, projektin sponsori liiketoiminnallinen i i lli hyöty päätösvalta Tilaaja, asiakas maksaa tuotteesta tai sen käyttöoikeudesta usein käyttäjäorganisaatio tilaajia saattaa olla useita Käyttäjä henkilöt jotka käyttävät tuotetta omassa työssään Sisäinen tarkastus Järjestelmän kehittäjät Alihankkijat (kolmannet osapuolet) Järjestelmät, joilla on liittymiä kehitettävään järjestelmään Henkilöt, joiden työhön järjestelmä vaikuttaa

6 Hyvä lähde: pieni osa esimerkkipohjaa Volere Stakeholder Analysis Template Identify your stakeholder roles, the representative(s) of each role and the type(s) of knowledge that you need from them Bear in mind that you might choose to add additional roles and classes of knowledge. You might also have several Stakeholder Names for the same role. For each stakeholder role, identify the relevant classes of knowledge. The classes of knowledge are suggestions, you will need to replace the suggestions with classes of knowledge for your particular project. Stakeholder Class (Class of stakeholders who share a particular stakeholding in the project) Stakeholder Role (The job title, department or organisation that might indicate a role for this class of stakeholder) Operational Work Area, Stakeholder Classes Interfacing Technology (Any system within the operational area- software, hardware or mechanical - that must have a defined interface with the eventual solution) Interfacing Technology Existing Software Systems Interfacing Technology Existing Hardware Interfacing Technology Existing Machines Maintenance Operator (Keeps the product operational according to agreed requirements) Maintenance Operator Hardware maintainer Stakeholder Name (The name(s) of the responsible stakeholder(s) or their representatives Stakeholder Rationale (Why does this stakeholder need to be invloved? Consider benefits and Impacts) Necessary Involvement (Estimate of when and how much time) Classes of Knowledge Goals Business Constraints Technical Constraints Look and Functionality Feel Usability Performance Projektin kulku (kuva 12.2) 12 Linjaorganisaatio Projektiorganisaatio Lähtötiedot: tavoitteet, reunaehdot, rajoitteet... Suunnittelu Projektisuunnitelma ja muu projektiin liittyvä materiaali Käynnistäminen Seurantaraportit Seuranta ja ohjaus Ohjaus Projekti Loppuraportti Päättäminen Päätösraportti Tuote

7 Lähtökohdat Takana usein esitutkimus, feasibility study Selkeä tavoite, toteutuminen mitattavissa. Business case liiketoiminnalliset i i lli t tavoitteet t Reunaehdot: raha, aika, henkilöt. Voidaanko tavoitteet saavuttaa reunaehtojen puitteissa. 13 Suunnittelu 14 organisointi tavoitteiden tarkentaminen riskien analysointi teknologioiden ja työmenetelmien valinta tukitoimintojen suunnittelu (dokumentointi, laadunvarmistus, tuotteenhallinta) vaiheistaminen ja osittaminen (WBS) työmäärien arviointi osallistujien työpanoksen kartoittaminen sekä aikataulutus projektibudjetti, kassavirtalaskelma millä edellytyksillä projekti voi toteutua. t t

8 Tekstiä: Projektisuunnitelma 15 Projektisuunnitelma, dokumenttirunko... t t (= HYTT) Loppuraportti, dokumenttirunko ISO 10006: Quality management - Guidelines to quality in project management ISOT PROJEKTIT KESKISUURET PROJEKTIT PIENET PROJEKTIT PROJEKTIKORTTI Projekti: Proj. no: PROJEKTISUUNNITELMA LIITTEINEEN PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIKORTTI Projektisuunnitelma: MIKSI? 16 Projektin ohjauksen ja seurannan apuväline, joka samalla toimii "sopimuksena" ja tiedonvälittäjänä eri sidosryhmien kesken. Tavoitteet Tehtävät ja aikataulu Organisointi ja vastuut Toimintatavat, työvälineet Raha Riskit

9 Projektisuunnitelman sisältö 1. Johdanto: Yleiskuvaus, Tuote (tavoitteet), Suunnitelman ylläpito, Viitatut dokumentit, Määritelmät, termit ja lyhenteet 2. Projektin organisointi: Projektin vaiheistus, Organisaation rakenne, Sidosryhmien kuvaus, Vastuuhenkilöt 3. Projektin ohjaaminen: Tavoitteet ja priorisointi, Oletukset, riippuvuudet, reunaehdot, Riskien hallinta, Seuranta ja ohjaus, Henkilöresurssien käytön, suunnittelu 4. Tekniikka: Menetelmät ja työkalut, Dokumentointi, Tuotteenhallinta, Laadunvarmistus 5. Vaiheet, aikataulu ja budjetti: Projektin osittaminen, Riippuvuudet, Resurssien käyttö ajan funktiona, Budjetti ja resurssien allokointi, Aikataulu Muita mahdollisia kohtia: Alihankkijoiden käyttö, Suojaukset ja turvallisuus, Koulutus ja asennussuunnitelmat, t Ylläpitosuunnitelma, l Muutosmenettelyt. tt t Tarkennettava esim. parin kuukauden välein. Tehtävä pienistäkin projekteista (projektikortti). 17 Käynnistäminen 18 Käynnistäminen: pieni, mutta tärkeä osa suunniteltava huolellisesti tärkeimpien sidosryhmien sitoutuminen varmistettava jokaisen tiedettävä tehtävänsä ja vastuunsa.

10 Seuranta, ohjaus ja (uudelleen)suunnittelu 19 Projektipalaverit (esim. kerran viikossa, Scrum: kerran päivässä) Projektikatselmukset (esim. muutaman kuukauden välein) Vaihetuotteiden hyväksyminen Mittaaminen (esim. testikattavuus, onnistuneiden järjestelmätestitapausten osuus ) Poikkeamat havaittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Raportointi ohjausryhmälle Projektin päättäminen 20 Projektin päättyminen on todettava selkeästi materiaali muutettava ja arkistoitava ylläpitoa tukevaan muotoon. Loppuraporttiin tai projektisuunnitelmaan mikä onnistui, mikä ei (eli on parannettavaa) mitä opittiin kommentteja työvälineistä ja työtavoista laatumittarit, erityisesti aikataulujen pitävyys jälkiarviot.

11 Projektin osittaminen 21 Yleensä kaksitasoinen ositus; Aktiviteetti suurehko tehtäväkokonaisuus joka yleensä koostuu alemman tason aktiviteeteista ja/tai tehtävistä voi olla myös koko projektin kestävä (esimerkiksi projektinhallintaan liittyvät tehtävät). alkamisajankohta päättymisajankohta eli etappi työmääräarvio tekijät vaihetuotteet. Tehtävä ä yhden henkilön suorittama tehtävä tyypillisesti 1-2 viikkoa pienet tehtävät (muutamia päiviä) luotettavat arviot poikkeamat havaitaan ajoissa byrokratian määrä kasvaa. projektin osittaminen 22 Yleensä suunnitellaan esimerkiksi vuosi eteenpäin karkealla tasolla, ja muutamia viikkoja eteenpäin hyvinkin tarkasti (työpäiviä tai jopa tunteja) Kaikkia tehtäviä ei pysty tietämään edeltä käsin. Kannattaa varata esimerkiksi 20% aikaa ennalta tuntemattomille tehtäville (tai esim. varataan puoli päivää viikossa kalenterista). Ennakoimattomat ongelmat ovat tavallisia. Aikataulun tarkistus esimerkiksi kahden kuukauden välein "Deadline-efekti", "viimeisen yön ihme".

12 Work Breakdown Structure WBS (kuva 12.4) 23 P ro je k tin h a llin ta Projektisuunnitelm an la a d in ta Johtoryhm än palaverit Raportointi Projektin Loppuraportin la a d in ta E s itys o h je lm is to Järjestelm ätehtävät Versionhallinta ja arkistointi Käyttöohjeen laadinta Hankinnat Koulutus K ä yttö ö n o tto tu ki A sennus H yväksym iskoe Kartta M ä ä ritte lyn tarkennus K a rtto je n lu o n ti Sym bolien luonti Karttaosuuden suunnittelu ja pakkauskuvauksen la a d in ta Ohjelmointi Moduulitestaus Tietokanta M ä ä ritte lyn ta rke n n u s Kohdetietokannan rakenteen suunnittelu Lisätietokannan rakenteen suunnittelu Kohdetietokantaolion suunnittelu ja pakkauskuvauksen la a d in ta Tietokannan suorituskykytestit O h je lm o in ti Moduulitestaus Testaus Testisuunnitelm an laadinta Testiym päristön kokoam inen Testitapausten laadinta Jär j est e l m ätest aus Koekäyttötestaus L iityn tä X -jä rje s te lm ä ä n Protokollan tarkennus Liityntäosuuden suunnittelu ja pakkauskuvauksen laadinta Ohjelmointi M d lit t Jä j t l ät t M o d uulitest aus K ä y ttö liittym ä M ä ä ritte lyn ta rke n n u s K ä yttö liittym ä p ro to n lu o n ti Käyttöliittym äproton arviointi Ik k u n o id e n viim e is te ly Tekninen suunnittelu A rkkitehtuurikaavion laadinta Vaatim usten laadinta arkkitehtuuriosille Tekninen m äärittely Projektisuunnitelm an tarkennus S o ve llu s Määrittelyn tarkennus Sovellusosuuden suunnittelu Koodaus Moduulitestaus Ajankäytön suunnittelu ja seuranta 24 Tehtävän m äärittely, reunaehdot Projektiryhmän muut tehtävät Projektin suunnittelu: - tehtävien m ääritys (W BS) - aikataulutus ja - resurssointi Oltava tiedossa Projektin aikataulu Toteutumien seuranta Reagointi m u uto ksiin Pohja u usille arvio ille Tietokanta arvioista ja toteutum ista i t i ill

13 Aikataulutus 25 Lähtökohtana reunaehdot. Laaditaan WBS (osittaminen). i Arvioidaan tehtävien työmäärät (päivinä), esim. kolme henkilöä arvioi yksin ja sitten ryhmässä. Selvitetään henkilöresurssien ajankäyttö (myös asiantuntijat). Sijoitetaan tehtävät kalenteriin kuka tekee milloin alkaa milloin päättyy. Reunaehtoja 26 Ohjelmiston on oltava tuotantokäytössä Ohjelmisto toteutetaan t t t kolmen hengen projektina Käytettävissä on ainakin Ahto ja puolet Teemun työpanoksesta Tietokantaohjelmiston uusi versio on käytettävissä vasta toukokuussa 2008.

14 Aika-arvioiden tarkentuminen (kuva 12.8) 27 Työpanoksen arviointi 28 Kartoitetaan kunkin projektiin osallistuvan työpanos. Lähtökohtana 5 päivää ää viikossa. Vähennetään kuormitus projektin ulkopuolelle (lomat, juhlapyhät, koulutus, työt muihin projekteihin). Varataan aikaa yllättäville tehtäville. Vähennetään projektin "ei-tuottava" tt " työ (projektihallinto, kokoukset, tarkastukset/katselmukset, matkustus jne.) Jäljelle jää "tuottava työ", jota käytetään pääteltäessä milloin tehtävä X on valmis kun henkilö A aloittaa sen suorittamisen tiettynä päivänä

15 Esimerkki työajan jakautumisesta (kuva 12.6) 29 Esimerkki viikottaisesta ajankäytöstä % työaja asta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% viikot muut teht. proj. tukiteht. projektille jää Projektiryhmän jäsenen työaika 30 Projektin ulko- Ei-tuottava työ Tuottava työ puolinen työ Pari 1 15 % 25 % 60 % Pari 2 30 % 35 % 35 % Pari 3 26 % 19 % 55 % Pari 4 20 % 20 % 60 % Pari i5 20 % 40 % 40 %

16 The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Projektipäällikön työaika 31 Projektin ulko- Ei-tuottava työ Tuottava työ puolinen työ Pari 1 30 % 50 % 20 % Pari 2 40 % 30 % 30 % Pari 3 80 % 20 % 0 % Pari 4 30 % 27 % 53 % Pari i5 33 % 53 % 14 % Aikataulutus Gantt-kaaviolla (kuva 12.7) 32

17 The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Toimintoverkko (kuva 12.7) 33 Yksi käytännönläheinen työkalu 34

18 Projektiseuranta (kuva 2.10) 35 Palaverit, tarkastukset, katselmukset. Poikkeamat havaittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toteumatietojen seuranta (kuva 12.9) 36 henkilökohtaiset seurantatiedot keräys ja laskenta henkilökohtai- set tilastot projektikohtai- set tilastot

19 Toteumaseuranta (kuva 12.9) 37 Työmäärä ä Kalenteri alkuperäinen arvio nykyinen arvio toteutunut alk.pvm arvio alk.pvm toteutunut päätt.pvm arvio päätt.pvm toteutunut tekijä Määrittely ijh Suunnittelu vtv -moduuli vtv Tekstiliittymä ijh... Yhteensä 170 Projektin osittuminen (kuva 12.2) 38 osittumaton projekti osittuva projekti henkilöitä Johtopäätös: What one programmer can do in a day, two programmers can also do in day. A man's got to know his limitations. -- Dirty Harry. Softan teko on enemmän kaivon kuin ojan kaivamista. Montun pohjalle ei sovi montaa henkeä yhtaikaa."

20 keh ityskus stannukset Seuraus (kuva 12.2) minimiaika 39 minimihinta kalenteriaika Johtopäätös: ajan ostaminen voi olla äärimmäisen kallista: mitä nopeammin haluat sen valmiiksi, sen kalliimmaksi se tulee. Työmäärien arviointi 40 Edellytys aikataulun ja budjetin laatimiselle. Vaikeaa mm. Koska ihmisten työn tuottavuus vaihtelee (edes kertaiset erot eivät ole harvinaisia työn vaativuus vaikuttaa tuottavuuteen (kerroin 1-20) yllättävät ongelmat eivät ole harvinaisia. tuotteen kokoa on vaikea arvata

21 Miten työmäärän saa selville 41 Arvioidaan ohjelman koko K jollain mitalla Tavallisin i on KLOC (tuhansia koodirivejä) i eli KDSI (delivered source instructions) Voidaan arvioida myös mm. luokkien tai näyttöjen lukumäärällä. Arvioidaan tuottavuus b (riviä päivässä) Siihen vaikuttaa esim. työn vaativuus, tekijän kokemus, työkalujen laatu,käytettävissä oleva kalenteriaika Aika = 1000*K / b päivää. Menetelmiä työmäärien arviointiin 42 Cocomo (constructive cost model), käsitellään tarkemmin jatkossa FPA (function point analysis) Putnam, Myers (ks. lähteet) Analogia (kokemukseen perustuva arvaus) Historiatiedon i ti merkitys! Murheellinen paradoksi: kaupan saa usein se joka arvioi työmäärän eniten väärin

22 COCOMO 43 Ensimmäinen versio n Tämä materiaali perustuu COCOMO 2000.II malliin 1. Syötteet: tuotteen koko (SLOC, source lines of code) Koko hanketta kuvaava skaalaustekijät, joilla skaalataan kokoa tilanteen mukaan. Kustakin projektin osasta kustannuskertoimet (cost drivers), jotka kuvaavat Tuotteen ominaisuuksia Kehitysympäristön ominaisuuksia Kehittäjien ominaisuuksia Projektin ominaisuuksia Tuloksena saadaan: Kehityspanos Kalenteriaika Mallista kaksi versiota: early design ja post architecture Lähde: Boehm, B., Abts, C., Brown, W., Chulani, S., Clark, B., Horowitz, E., Madachy, R., Rifer D., and Steece B., Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall (2000) 502pp. Työmäärä, PM = person months 44 Normaali työmäärä (nominal schedule) PM NS = A * Size E * EM 1 * EM 2 * EM n Missä A = tuottavuuskerroin (effort coefficient), kalibroitavissa tilanteen mukaan, arvo 2.94, voi tulkita tarkoittavan kuukausia tuhatta koodiriviä kohti Size on kokoa kuvaava luku, tuhansia koodirivejä EM i:t ovat kustannuskertoimia, mallista on olemassa 7 (early design) ja 17 (post design) kustannuskertoimen versiot. Normaalitapauksessa kertoimet ovat ykkösiä (nominal). E on koon skaalauspotenssi, joka saadaan kaavasta E = B *( SF 1 + SF 2 + SF 3 + SF 4 + SF 5 ) Missä B on 0.91 ja SF i :t skaalauskertoimia Lopuksi PM saadaan kertomalla PM NS aikataulun tiukkuutta Kuvaavalla kertoimella (SCED).

23 Kalenteriaika 45 TDEV = * F NS C (PM NS ) Missä: C on kalibroitavissa oleva aikataulukerroin, arvo 3.67 F on kalenteriajan skaalauspotenssi, F = D + 02*001*SF * 1 *SF 2 *SF 3 *SF 4 *SF 5 = D * (E - B) Missä: D on kalibroitavissa oleva aikataulun skaalauspotenssin perusarvo, arvo 0.28 Arvioinnin suorittaminen Arvioidaan projektille skaalauskertoimet SF i (I=1..5) ja lasketaan niiden avulla koon skaalauspotenssi E. 2. Jaetaan tuote erikseen arvioitaviin osiin. 3. Arvioidaan jokaisen osan koko, tässä otetaan huomioon uudelleenkäyttö ja koodin automaattinen generointi 4. Arvioidaan kustannuskertoimet EM i ja lasketaan niiden avulla PM ns 5. Lasketaan kehitysaika TDEV NS. 6. Jos kehitys halutaan tehdä lyhyemmässä ajassa, valitaan SCED arvo low tai very low, jolloin TDEV putoaa max 25%. Vastaavasti PM kasvatetaan kertomalla se vastaavalla SCEDkertoimella.

24 Skaalauskertoimet SF i (taulukko 12.2) 47 Kukin tekijä arvioidaan 6-pykäläisellä asteikolla: hyvin alhainen (very low), alhainen (low), normaali (nominal), korkea k (high), h) hyvin korkea k (very high), h) erittäin korkea k (extra high). VL L N H VH EH Precedentedness Development Flexibility Architecture/Risk Resolution Team Cohesion Process Maturity Näistä saadaan laskettua: E = *( SF 1 + SF 2 + SF 3 + SF 4 + SF 5) ) ja F = * (E 0.91) Kustannuskertoimet EM i (taulukko 12.3) Very Low Normal Extra High Product VL L N H VH EH Required Software Reliability Database Size Documentation Match to Lifecycle Needs Product Complexity Required Reusability Platform 1.00 Execution Time Constraint Main Storage Constraint Platform Volatility Personnel 1.00 Analyst Capability Applications Experience Programmer Capability Platform Experience Language and Tool Experience Personnel Continuity Project 1.00 Use of Software Tools Multisite Development Required Development Schedule

25 Yksinkertainen esimerkki 49 Projekti: Pascal-kääntäjä, riviä Osaavat tekijät Uusi laitteistoympäristö Oletetaan, t että skaalaustekijät kijät normaaleja E = *( ) ) = 1.1 F = * (E 0.91) = 0.32 Kustannuskertoimista personnel&project-tekijät VH, muut N PM ns = 2.94 * * 0.71*0.81*0.76*0.85*0.84*0.81*0.78*0.86 =~37HTKK TDEV NS = 3.67 * = ~12kk, eli noin 3 henkeä tekee vuodessa Jos halutaan kiristää aikataulua, SCED kasvattaa työmäärää, esim VL =>TDEV lyhenee 25% = ~9kk, samalla henkilötyömäärä kasvaa ~53HTKK:n Työkoneen kunnonvalvonta (kuva 12.13) 50 Yhteys kunnonvalvontakeskukseen, etäkäyttö, 5000 riviä C++. Muualta saatu suurehko komponentti, jota joudutaan muokkaamaan 1000 C++ -rivin edestä. Sisältää useita verraten yksinkertaisia analyysikomponentteja, yhteensä 6000 riviä. Ohjelmointikieli vaihtelee (C++, Visual Basic) Etäkommunikointi GPS Analyysi Käyttöliittymä Sanomareititin CAN-liityntä Paikallinen selainpohjainen käyttöliittymä, 4000 riviä C++, valmiita komponentteja. Välittää sanomat kaikille rekisteröityneille kuuntelijoille, 2500 riviä C++ Uudelleenkäytetty edellisestä projektista, muokkaustyötä 1000 C-rivin edestä. Kirjasto "Platform": komponenttien yhteiset palvelut, 5000 riviä C++.

26 Työkoneen kunnonvalvonta (taulukko 12.4) San nomareititin Product, size (VC++) Required Software Reliability hi hi nom nom nom nom nom Database Size nom lo lo nom nom nom nom Documentation ti Match to Lifecycle Needs vlo vlo vlo vlo vlo nom nom Product Complexity hi hi lo lo nom nom nom Required Reusability nom nom nom nom nom nom nom Platform Execution Time Constraint hi hi nom nom nom nom nom Main Storage Constraint nom nom nom nom nom nom nom Platform Volatility lo lo lo lo lo lo lo Personnel Analyst Capability vhi vhi vhi vhi vhi vhi vhi Applications Experience hi nom nom nom nom nom nom Programmer Capability vhi vhi hi hi hi hi hi Platform Experience hi nom nom nom nom lo nom Language and Tool Experience hi nom nom nom nom nom nom Personnel Continuity vhi vhi vhi vhi vhi vhi vhi Project Use of Software Tools nom nom nom nom nom nom nom Multisite Development xhi xhi xhi hi xhi xhi xhi Required Development Schedule nom nom nom nom nom nom nom N-liityntä CA jasto Kirj Ana alyysi inti Etä äkommunikoi Käy yttöliittymä S GP Yhteensä n. 25KLOC 51 Cocomon arvio: n. 28htkk, kolme henkeä tekee n. 10kk Riskienhallinta 52 Ongelmat ja riskit Ongelma (problem) on jotain, mikä on olemassa Riski (risk) on potentiaalinen ongelma, se siis saattaa muuttua ongelmaksi Riskejä voidaan kuvata eri abstraktiotasoilla ("Ahto ei osaa kunnolla SQL:ää", "Projekti myöhästyy") Käytännössä termillä riski voidaan tarkoittaa useita eri asioita, esimerkiksi: riskin syytä ("uusi alihankkija") riskin toteutumista ("piirikortin valmistuminen myöhästyy") riskin toteutumisen seurausta ("projekti myöhästyy") Riskien hallinnassa kannattaa olla "riittävän" järjestelmällinen

27 Mihin riskit liittyvät 54 asiakkaan organisaatioon omaan henkilöstöön ja toimintatapoihin alihankkijoihin ja toimittajiin kehitettävään järjestelmään j ja työkaluihin teknologiaan liittymiin... yleisimmin riskien taustalla ovat asiakasvaatimuksiin liittyvät ongelmat kommunikointiin liittyvät ongelmat

28 Riskienhallinnan osa-alueet 55 Riskien arviointi Riskien tunnistaminen Riskien analysointi Riskien priorisointi Riskien toteutumisen seuranta ja hallinta riskien ennakointi ja seuranta (ennusmerkit ) riskien eliminointi (poistaminen, torjunta ennakolta) riskien väistäminen (jos riski uhkaa) seurausten minimointi (jos riski on toteutunut). Hyvä lähde, Jyrki Kontion väitöskirja: Software Engineering Risk Management: A Method, Improvement Framework, and Empirical Evaluation. TKK Riskien arviointi (risk assessment) 56 Riskien tunnistaminen: kokemus, haastattelut, tarkastuslistat, SEI:n riskiluokittelu... Riskiin liittyy: syyt ("koska puutarhajyrsin on vanha,") tapahtuma ("...se voi hajota") seuraukset ("...ja kevättyöt saattavat viivästyä") Syy 0 tai useampia Sama syy voi esiintyä useissa tapahtumissa Syy voi olla myös jonkin toisen riskin toteutuminen (seuraus) Tapahtuman todennäköisyys: esim harvinainen, todennäköinen, hyvin todennäköinen Seurauksen vakavuus, esimerkiksi: katastrofaalinen, kriittinen, normaali, vähäinen (suhteessa projektin tavoitteisiin) Sidosryhmät, joiden tavoitteisiin riskin toteutuminen vaikuttaa. Riskin tärkeys

29 Riskin tärkeys (ei kirjassa) 57 todennäköisyys seuraus hyvin toden- toden- harvi- näköinen näköinen nainen katastrofaalinen kriittinen normaali vähäinen Seuranta ja hallinta 58 Projektipäällikkö ja ohjausryhmä. Riskit kirjataan projektisuunnitelmaan tai erilliseen riskienhallintasuunnitelmaan. Riskien arvioinnin perusteella suunnitellaan hallinta kuka vastaa miten seurataan miten havaitaan miten toteutumistodennäköisyys minimoidaan mitä tehdään, jos riski toteutuu ("Plan B")

30 Top risks, USA 59 Avainhenkilö vaihtaa työpaikkaa Epärealistiset t aikataulut t ja budjetit Kehitetään ohjelmistoon vääriä toimintoja ja turhia piirteitä Huono käyttöliittymä Muutokset t määrittelyssä ä = "liikkuva maali" Ongelmat muualta hankituissa komponenteissa ja/tai palveluissa Tekniset ongelmat (suoritusteho, reaaliaikaisuus, muistitila). Top risks, Tampere MITEN aikataulu petti kustannukset ylittyivät y asiakas tyytymätön tuotteeseen (ei vastaa tavoitteita, liiketaloudelliset menetykset) jälkihoidon työmäärä valtava. 60 MIKSI? työmääräarvio virheellinen määrittely puutteellinen muutosvastarinta liian suuri projekti asiakkaan/toimittajan asiantuntemattomuus suunnittelematon käyttöönotto henkilöstön vaihtuvuus huono projektipäällikkö ongelmat työvälineissä/laitteissa.

31 Critical (anti) success factors in software projects 61 (J. S. Reel, IEEE Software May/June 1999) 1. projektinvetäjä ei ymmärrä asiakasvaatimuksia 2. projektin laajuutta ei ole määritelty kunnolla 3. muutostenhallinta on puutteellista 4. teknologiassa tapahtuu muutoksia 5. asiakasvaatimukset muuttuvat 6. aikataulu on epärealistinen 7. käyttäjien vastustus 8. tuki projektille loppuu 9. projektiryhmässä ei ole tarvittavaa ammattitaitoa 10. ei oteta oppia toimivista käytännöistä ja tehdyistä virheistä. Johtopäätös: Projektien ongelmat eivät niinkään ole teknisiä, vaan liittyvät projektinhallintaan, ihmisten johtamiseen, ryhmätyöhön, kommunikointiin, asiakastarpeiden ymmärtämiseen Mikä ohjelmistotyössä maksaa? 62 Työvoimakustannukset (palkat, henkilösivukulut), yleensä 50-70% kaikesta yleiskustannukset (tilojen vuokra, konttorikustannukset, puhelin, posti,...) alihankinta kalusto- ja tilajärjestelyt koulutus palkitseminen projektiryhmän huolto, edustus (syöttäminen, juottaminen, saunotus, seminaarit korpihotellissa) matkakustannukset kirjallisuus yms. tiedonhankinta laitteet pääomakustannukset katetavoite

32 Ihmistyön kustannustekijät 63 palkka (kk-palkka, ylityöt, palkkiot) pakolliset henkilösivukulut i k l (lomakorvaukset, k sosiaaliturva, eläke- yms. vakuutukset, palkalliset sairauspäivät, arkipyhät, yhteensä 50-60% palkasta) vapaaehtoiset henkilösivukulut (ruoka, auto, terveydenhoito, virkistys...) koulutus rekrytointi (voi olla merkittäväkin, esimerkiksi 6-10 kk palkka). Yksi karkea hinta-arvio 64 Perustuntihinta: laskutettavan työtunnin hinta yrityksessä, nyrkkisääntö: Keskimääräinen palkka pitäisi saada laskutettua perustuntihinnalla 2,5-4 kertaisena. Projektin hinnoittelu saadaan summaamalla aika-arvio * perustuntihinta (*hhh-vakio) 1 projektiin ulkoa ostettavat laitteet, ohjelmistot, laitteet mahdolliset muut kulut 1) hhh-vakio = hiha, hanska ja hattu, voi joskus olla ykköstä pienempikin.

33 Perustuntihinnan määrääminen 65 Perustuntihinta saadaan jakamalla kustannustekijöiden summa laskutuskelpoisten tuntien kokonaismäärällä. Laskutuskelpoisten tuntien määrä saadaan vähentämällä kaikesta työajasta (n. 225 päivää/henkilö vuodessa, eli n tuntia) johtajien, sihteerien yms. työaika sekä laskutettavaa työtä tekevien henkilöiden työpanoksesta esimerkiksi 25% (perustuu kokemukseen). Summittainen esimerkki hengen ohjelmistotalo Päätoiminen i johtaja, j ei sihteeriä iä Muut tekevät laskutettavaa työtä 75% työajasta Vaihtuvuus n. 1 hlö / vuosi Palkat ja henkilösivukustannukset 1.6 * 3 k * 12 kk = ~58k Otetaan huomioon vuokrat, laitteiden poistot, leasing- autot, konttorikustannukset jne... kertomalla summa 1.5:llä => ~86k Yhteensä 10 henkeä => menopuolella ~860k

34 summittainen esimerkki 67 Laskutettavia tunteja voi arvioida tulevan vuoden aikana yhdeksälle työtekijälle. Vaihtuvuuden ja sairaslomien yms. huomioon ottamiseksi käytetään kertoimena kuitenkin lukua 8: 8*1700*0.75 = noin laskutettavaa tuntia. Työtunnin hinnaksi tulee siis ~86 ja päivähinnaksi 650. Henkilötyövuosi maksaa ~150k Epävirallinen ajankohtainen pikakysely helmikuussa 2007 Konsulttityön ostaja, Helsinki: Tyypillisesti (erityisosaaminen kasvattaa) Isoissa projekteissa ja landelta halvempaa Joskus paljonkin enemmän (yli 300, erityisasiantuntija) Koulutuksessa voi olla tätäkin enemmän Konsulttityön myyjä, Tampere: Ehdoton minimi 60 euroa (3000/kk, 2,5 yleiskustannuskertoimella n euroa/vuosi) Yleensä enemmän Projektinhallintatyökalut 68 Perustietojen hallinta. kalenteri, jossa vapaapäivät ät (sekä henkilöille) että muille resursseille) resurssit ja kustannukset (henkilöt, laitteet...) aikataulun laatiminen. Excel on edelleen suosituin i projektinhallintatyökalu t t l Microsoft Project Moniprojektihallinta? t

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

Projektitoiminta JOTU 23.09.2013. 23.9.2013 JOTU2013/K.Systä 1

Projektitoiminta JOTU 23.09.2013. 23.9.2013 JOTU2013/K.Systä 1 Projektitoiminta JOTU 23.09.2013 23.9.2013 JOTU2013/K.Systä 1 Tiedotuksia Harjoitusryhmiin muodostamisesta: jo ette ole ryhmässä tehkää yhden hengenryhmiä Marko sitten yhdistää Ne joilla ei ole ryhmää

Lisätiedot

Projektitoiminta JOTU JOTU2015/K.Systä 1

Projektitoiminta JOTU JOTU2015/K.Systä 1 Projektitoiminta JOTU 23.09.2013 19.10.2015 JOTU2015/K.Systä 1 Muistutus kontaktihenkilöistä Viikkoharjoitukset tero.ahtee@tut.fi Harjoitustyöt marko.leppanen@tut.fi Oma assari Luennot ja kurssin suorittaminen

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Projektitoiminta. JOTU (uusintayritys) TTY TIE-02300/Kari Systä 1

Projektitoiminta. JOTU (uusintayritys) TTY TIE-02300/Kari Systä 1 Projektitoiminta JOTU 26.10.2015 (uusintayritys) 26.10.2015 TTY TIE-02300/Kari Systä 1 Ajankohtaista Tämän viikon viikkoharjoituksissa piirrellään taas: ottakaa kone mukaan Keskiviikon viimeistä harjoituskertaa

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet

CT60A4600 Projektinhallinta. Luentorunko. Luento 1:Yleistä ja organisaatiot. Projektinhallinta Osa 1: yleistä. Kurssin tavoitteet CT60A4600 Projektinhallinta Luentorunko Luento 1:Yleistä ja organisaatiot Projektinhallinta Osa 1: yleistä Kurssin tavoitteet Kurssin keskeisin sisältö Kurssin rakenne Luennot Harjoitukset Harjoitusajat

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Projektityö

Projektityö Projektityö 21.10.2005 Projektisuunnitelma Työn ositus Projektisuunnitelman sisältö Kurssin luennoitsija ja projektiryhmien ohjaaja: Timo Poranen (email: tp@cs.uta.fi, työhuone: B1042) Kurssin kotisivut:

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA

Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit 1 Evtek KA ELINKAARIMALLEISTA Ohjelmointitekniikka lyhyesti Survival Kit. Vesiputousmalli ELINKAARIMALLEISTA. Ohjelmiston elinkaari Ohjelmiston elinkaarella (life cycle) tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen aloittamisesta

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Estimointityökalut. Pekka Forselius, Senior Advisor Finnish Software Measurement Association FiSMA ry

Estimointityökalut. Pekka Forselius, Senior Advisor Finnish Software Measurement Association FiSMA ry Estimointityökalut Pekka Forselius, Senior Advisor Finnish Software Measurement Association FiSMA ry 1 Työkalujen rooli ohjelmistotyössä A fool with a tool is still a fool! Ohjelmistotyökalujen käyttäminen

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN JOHTAMINEN ON YKSINKERTAISTA PUUHAA Projektin suunnittelua Projektin toteutusta Listaa tehtävät Tehkää tehtävät Projektin ohjausta

Lisätiedot

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Työmäärän arviointi Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 20.3. Vaihtoehtoja Arvioidaan projektin jälkeen (onnistuu varmasti) Verrataan karkeasti samanlaisiin aiempiin projekteihin Ositetaan projekti

Lisätiedot

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Arviointiprosessi. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Arviointiprosessi. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Työmäärän arviointi Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 20.3. Vaihtoehtoja Arvioidaan projektin jälkeen (onnistuu varmasti) Verrataan karkeasti samanlaisiin aiempiin projekteihin Ositetaan projekti

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17

PROJEKTISUUNNITELMA. FotMana17 PROJEKTISUUNNITELMA FotMana17 Tekijä(t) Kimmo Kärki Kka Päiväys: 15.5.2017 Tiivistelmä Tarkoituksena on rakentaa Jalkapallomanageri järjestelmä, jolla voidaan pelata visuaalisesti manageripeliä. Järjestelmää

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus

Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu Kevät Ohjelmistoprosessit ja ohjelmistojen laatu. Projektinhallinnan laadunvarmistus LAADUNVARMISTUS 135 Projektinhallinnan laadunvarmistus Projektinhallinnan laadunvarmistus tukee ohjelmistoprojektien ohjaus- ja ylläpitotehtäviä. Projektinhallinnan laadunvarmistustehtäviin kuuluvat seuraavat:

Lisätiedot

Projektin suunnittelu

Projektin suunnittelu Projektin suunnittelu Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 15.3. Projektin suunnittelu - CMMIkäytänteet Projektin estimaatit: Määritellään projektin laajuus (scope) Määritellään tehtävien ja tuotosten

Lisätiedot

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso

PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso <jaksonumero, alkupäivä - päättymispäivä> PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTTI Seurantajakso -projekti PROJEKTIN EDISTYMISRAPORTIN

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento 2: Prosessimallit

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. CMMI-käytänteet. Projektin suunnittelu CMMI-käytänteet

Projektin suunnittelu. CMMI-käytänteet. Projektin suunnittelu CMMI-käytänteet Projektin suunnittelu CMMI-käytänteet Projektin suunnittelu Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 17.1.2007 Laaditaan estimaatit: Määritellään projektin laajuus (scope) Määritellään tehtävien ja tuotosten

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi, I Johdanto

812341A Olio-ohjelmointi, I Johdanto 812341A Olio-ohjelmointi, 2016 I Johdanto Sisältö 1. Abstraktiosta 2. Olio-ohjelmoinnin historiaa 3. Olioparadigmasta 4. Peruskäsitteiden kertausta 812341A Olio-ohjelmointi, Johdanto 2 1 Abstraktiosta

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma 10 vinkkiä

Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma 10 vinkkiä Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma 10 vinkkiä Consultor Finland Oy Aluksi Suunnitelmien tekeminen on meille jokaiselle arkipäivää. Suunnitelmiin voi kuulua ostoksille menoa, illallista ja television

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Työmäärien arviointi

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta. Luento 4 Työmäärien arviointi Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Luento 4 Työmäärien arviointi Luentokartta Projektin elinkaaren vaiheet Aika Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4

Lisätiedot

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia Aluksi Riskien hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 24.1.2007 Reaktiivinen strategia Indiana Jones -tyyli Ei huolehdita ongelmista ennen kuin ne tapahtuu Proaktiivinen strategia Tunnistetaan

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 2 Jouni Lappalainen Luku 2: Prosessimallit - miten spiraalimalliin päädyttiin - spiraalimallista (R)UP malliin - oman ammattitaidon kehittäminen; PSP ja TSP mallit 1 Luento

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

3. Projektinhallinta. Miksi ohjelmistoprojektin hallinta on erilaista?

3. Projektinhallinta. Miksi ohjelmistoprojektin hallinta on erilaista? 3. Projektinhallinta Ohjelmistoprojektien koon kasvaessa on törmätty projektinhallinnan ongelmiin, kuten jatkuva, osin huonosti hallittu kasvu, myöhästymiset, huono laatu, budjettien ylitykset, projektien

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento 10 Asiakasroolista ja projektitoiminnasta

Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento 10 Asiakasroolista ja projektitoiminnasta Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento 10 Asiakasroolista ja projektitoiminnasta Kari Systä, 3.11.2014 03.11.2014 JOTU/KSY 1 Ohjelmassa tänään Viime luennolla käsittelemättä jäänyt materiaali Uudestaan viime

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

Osaaminen ja vastuut

Osaaminen ja vastuut Resurssointi Mitä osaamista projektin suunnittelu ja toteuttaminen vaatii? Oma henkilöstö, ulkopuoliset asiantuntijat, asiakkaat? Mitä välineitä, tarvikkeita, ohjelmia projektin suunnittelu ja toteuttaminen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 Johdantoa

Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 Johdantoa Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 Johdantoa Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 8.1.2014 1 1 Johdanto 1.1 Mikä on ohjelmistoarkkitehtuuri? 1.2 Ohjelmistoarkkitehtuuri ja laatuvaatimukset 1.3

Lisätiedot

TK Palvelinympäristö

TK Palvelinympäristö TK081001 Palvelinympäristö 5 opintopistettä!! Petri Nuutinen! 8 opintopistettä!! Petri Nuutinen! Nauha-asemat Tehtävänä lähes poikkeuksetta datan varmistaminen Hoitavat palvelimien kiintolevyjen varmistamisen

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan

Projektinhallinta SFS-ISO mukaan Projektinhallinta SFS-ISO 21500 mukaan (Ohjeita projektinhallinnasta, 2012) 13.4.2017 Panu Kiviluoma Osaamistavoitteet Luennon jälkeen osaat selittää, mitä tarkoitetaan Projektilla Projektinhallinnalla

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto, projektinhallinta Kevät 2005

Ohjelmistotuotanto, projektinhallinta Kevät 2005 3. Projektinhallinta Ohjelmistoprojektien koon kasvaessa on törmätty projektinhallinnan ongelmiin, kuten jatkuva, osin huonosti hallittu kasvu, myöhästymiset, huono laatu, budjettien ylitykset, projektien

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 3 7.11.2003 Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rich picture...3 3 Mittarit...5

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta

Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Tik-76.612 Ohjelmistotuoteliiketoiminta Luennot ja projekti synty suunnittelu käynnistys ohjaus päätös operointi Ti 12.3 To 14.3 Ti 19.3 To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti 9.4 To 11.4 Ti 16.4 Ti 18.4 To 23.4 Kurssin

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4.

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset

Kurssin tavoitteista uennot. 4.1 Projektityö, 5 ov. Esitietovaatimukset Kurssin tavoitteista uennot ma ls. 1097, klo 10-12. pe ls. DXI, klo 12-14. uennot ovat viikoilla 40-42. uentojen yhteydessä ei järjestetä erillisiä harjoituksia. Opinto-oppaasta: Opintojakson tavoitteena

Lisätiedot

IIZT4020 Projektitoiminta

IIZT4020 Projektitoiminta IIZT4020 Projektitoiminta Jouni Huotari S2010 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4020/ Tutustumiskierros Kuka minä olen miksi minä opetan projektitoimintaa Keitä te olette mitä te haluatte

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektiorganisaation roolit ja tehtävät

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektiorganisaation roolit ja tehtävät Ohjelmistoprojektien hallinta Projektiorganisaation roolit ja tehtävät Projektiorganisaation roolit ja tehtävät TAVOITE: YMMÄRTÄÄ projektin organisoinnin merkitys projektin onnistumiselle It s not so good

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14)

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14) 1 PROJEKTIN TUNNUSMERKIT Projekti on johonkin määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jolla on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio. Jokainen projekti

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014 SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor Mannerheimintie 2 00100, Helsinki Finland tel: +358 9 4152 0200 www.reaktor.fi info@reaktor.fi 2014

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Megaprojekti pysyi aikataulussa. Totta vai tarua?

Megaprojekti pysyi aikataulussa. Totta vai tarua? Megaprojekti pysyi aikataulussa. Totta vai tarua? Megaprojekti mikä? Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/megaproject 2 Megaprojekti miksi? Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/megaproject 3 Megaprojekti

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus

Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet. (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Yhteenveto Ohjelmistotuotanto vs. muut insinööritieteet Monimutkaisuus Näkymättömyys (Usein näennäinen) luotettavuus ja edullisuus Muunnettavuus Epäjatkuvuus virhetilanteissa Skaalautumattomuus Copyright

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 1 Ohjelmistotuotannon työkaluuista Projektinhallintatyökalut (ei käsitellä tällä kurssilla) CASE- ja mallinnustyökalut (esim. Poseidon)

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

CMMI CMMI CMM -> CMMI. CMM Capability Maturity Model. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto CMM Capability Maturity Model CMMI Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 16.1.2007 Software Engineering Institute (SEI) www.sei.cmu.edu Perustettu vuonna 1984 Carnegie Mellon University 1985 SEI aloitti

Lisätiedot

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja

Harjoitus 3 Case Face Wash. Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Harjoitus 3 Case Face Wash Raine Mäki, Laura Takkinen, Marika Östman, Otto Kataja Tunnistettuja ongelmia Katastrofaaliset ongelmat Kommunikointi Projektisuunnitelman puuttuminen Projektia ei aikataulutettu

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010 Jyrki Kontio, Ph.D. Principal Consultant, R & D-Ware Oy Risk mgmt consulting and training Software engineering consulting Technical due diligence Process management and improvement Board member at QPR

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot