Projektinhallinta. OTM viikolla 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektinhallinta. OTM viikolla 8"

Transkriptio

1 Projektinhallinta 1 Ohjelmistoprojekti Projektin sidosryhmät Projektinhallinnan osa-alueet Osittaminen Aikataulutus Seuranta Työmäärien arviointi, cocomo-malli Riskien hallinta Talous Työkalut Kokoukset, ideointipalaverit Johtaminen Kansanviisauksia, esimerkkejä pasilla oli aika-arvioinnista hyviä case-lähteitä, ainakin yksi OTM viikolla 8 Luennot... projektinhallinnan loppu Ohjelmistosuunnittelu alkaa Viikkoharjoitus Projektisuunnitelmaharjoitus (TuPA-projekti) Muista esikysymykset Harjoitustyö Harjoitustyöryhmät valmiiksi pe mennessä Ilmoittakaa puuttuvista henkilöistä/ryhmistä uutisryhmässä (helppo käyttää IDLEn kautta)

2 A quotation of one of the managers, only 2 years before the big disaster at AA 3 "...we have spent 30 years handicrafting computer systems. We like to think we re better at this than most and that our skills in hardware evaluation, project management for software development, and systems integration ti have given us an important leg up on the competition. Keskeisiä projektin suureita 4 Projektin tuotos Laajuus (scope) Lopputuloksen laatu Kalenteriaika Ihmiset ("resurssit") Mitä tapahtuu, kun yhtä joudutaan muuttamaan (trade-offs)?

3 Projekti 5 Projektiin liittyy lähtötilanne, syy käynnistämiselle ja tavoitetila Yksi määritelmä: Projekti on kertaluontoinen, toisiinsa liittyvien tehtävien ja aktiviteettien muodostama kokonaisuus, jolla on suunnitelmallinen toteutus (=tavoitteet, aikataulu, resurssit, kustannukset). Projektiin liittyy organisaatio, joka yleensä poikeaa linjaorganisaatiosta johto osallistujat sidosryhmät... Ovatko projekteja? ohjelmistotuotannon menetelmät -kurssi kevät 2009 DI-tutkinnon suorittaminen Komponenttivaraston kiertonopeuden kasvattaminen Projektityyppejä 6 Esitutkimusprojekti, määrittelyprojekti toteutusprojekti Jako aliprojekteiksi Suurissa projekteissa jako aliprojekteihin (yksi nyrkkisääntö: jos projekti on yli viisi henkilötyövuotta ja kestää yli vuoden, hankaluuksia on varmasti odotettavissa). Muita projektityyppejä käyttöönottoprojekti koulutusprojekti hankintaprojekti laatujärjestelmän kehitysprojekti. ohjelmistoprojektiin voi liittyä myös laitteistoprojekti. Asiakas- vs. tuotekehitysprojekti: Verrattuna asiakaskohtaisen ohjelmiston tuottamiseen, ohjelmiston tuotteistaminen on moninkertainen urakka. Massatuotteessa vikojen seuraukset voivat olla erittäin kalliita.

4 Projekteja 7 Esitutkimus vaihtoehtojen kartoittaminen alustava määrittely ja tarveanalyysi kannattavuuden ja riskien arviointi päätös seuraavan vaiheen käynnistämisestä asiakas tekee usein esitutkimusprojektin itse. Määrittely lopputuloksen määrittely alustava tekninen suunnittelu (jotta työmääräarvioiden tekeminen on mahdollista) riskien arviointi päätös seuraavan vaiheen käynnistämisestä. Toteutus Suunnittelu Toteutus (ohjelmointi, integrointi) Testaus Käyttöönotto. Projektin sidosryhmiä (kuva 12.3) 8 Asiakkaan projektipäällikkö Asiakas Käyttäjät Ohjausryhmä Projektiryhmä Toimittaja mm. tekn. asiantuntijat Tukiryhmä Projektipäällikkö

5 Sidosryhmäanalyysi (ei kirjassa) 9 Projektin ja kehitettävän järjestelmän toimintaympäristön selvittämiseksi voidaan tehdä sidosryhmäanalyysi (stakeholder analysis). Tarvitaan mm. projektin suunnittelua, riskienhallintaa ja vaatimustenhallintaa varten. Erityisen tärkeä organisaation toimintatapoja muuttavissa hankkeissa. Kuka / ketkä ovat projektiin ja/tai tehtävään järjestelmään jotenkin "sidoksissa" esimerkiksi toimeksiantaja, tilaaja, käyttäjä, muut sidosryhmät, viranomaistaho i Kuvaus: Sidosryhmän nimi Rooli ja vaikutusmahdollisuudet projektissa Sidosten laatu: mitä tavoitteita/odotuksia/sidoksia ko. sidosryhmällä on Sidosryhmän tärkeys Kaikkia sidosryhmiä ja sidoksia ei aina kyetä tunnistamaan Sidosryhmän edustus saattaa käytännössä olla vaikeasti järjestettävissä Sidosryhmien tavoitteet voivat olla ristiriitaisia ja jopa "negatiivisia" Esimerkkejä sidosryhmistä 10 Toimeksiantaja, projektin sponsori liiketoiminnallinen i i lli hyöty päätösvalta Tilaaja, asiakas maksaa tuotteesta tai sen käyttöoikeudesta usein käyttäjäorganisaatio tilaajia saattaa olla useita Käyttäjä henkilöt jotka käyttävät tuotetta omassa työssään Sisäinen tarkastus Järjestelmän kehittäjät Alihankkijat (kolmannet osapuolet) Järjestelmät, joilla on liittymiä kehitettävään järjestelmään Henkilöt, joiden työhön järjestelmä vaikuttaa

6 Hyvä lähde: pieni osa esimerkkipohjaa Volere Stakeholder Analysis Template Identify your stakeholder roles, the representative(s) of each role and the type(s) of knowledge that you need from them Bear in mind that you might choose to add additional roles and classes of knowledge. You might also have several Stakeholder Names for the same role. For each stakeholder role, identify the relevant classes of knowledge. The classes of knowledge are suggestions, you will need to replace the suggestions with classes of knowledge for your particular project. Stakeholder Class (Class of stakeholders who share a particular stakeholding in the project) Stakeholder Role (The job title, department or organisation that might indicate a role for this class of stakeholder) Operational Work Area, Stakeholder Classes Interfacing Technology (Any system within the operational area- software, hardware or mechanical - that must have a defined interface with the eventual solution) Interfacing Technology Existing Software Systems Interfacing Technology Existing Hardware Interfacing Technology Existing Machines Maintenance Operator (Keeps the product operational according to agreed requirements) Maintenance Operator Hardware maintainer Stakeholder Name (The name(s) of the responsible stakeholder(s) or their representatives Stakeholder Rationale (Why does this stakeholder need to be invloved? Consider benefits and Impacts) Necessary Involvement (Estimate of when and how much time) Classes of Knowledge Goals Business Constraints Technical Constraints Look and Functionality Feel Usability Performance Projektin kulku (kuva 12.2) 12 Linjaorganisaatio Projektiorganisaatio Lähtötiedot: tavoitteet, reunaehdot, rajoitteet... Suunnittelu Projektisuunnitelma ja muu projektiin liittyvä materiaali Käynnistäminen Seurantaraportit Seuranta ja ohjaus Ohjaus Projekti Loppuraportti Päättäminen Päätösraportti Tuote

7 Lähtökohdat Takana usein esitutkimus, feasibility study Selkeä tavoite, toteutuminen mitattavissa. Business case liiketoiminnalliset i i lli t tavoitteet t Reunaehdot: raha, aika, henkilöt. Voidaanko tavoitteet saavuttaa reunaehtojen puitteissa. 13 Suunnittelu 14 organisointi tavoitteiden tarkentaminen riskien analysointi teknologioiden ja työmenetelmien valinta tukitoimintojen suunnittelu (dokumentointi, laadunvarmistus, tuotteenhallinta) vaiheistaminen ja osittaminen (WBS) työmäärien arviointi osallistujien työpanoksen kartoittaminen sekä aikataulutus projektibudjetti, kassavirtalaskelma millä edellytyksillä projekti voi toteutua. t t

8 Tekstiä: Projektisuunnitelma 15 Projektisuunnitelma, dokumenttirunko... t t (= HYTT) Loppuraportti, dokumenttirunko ISO 10006: Quality management - Guidelines to quality in project management ISOT PROJEKTIT KESKISUURET PROJEKTIT PIENET PROJEKTIT PROJEKTIKORTTI Projekti: Proj. no: PROJEKTISUUNNITELMA LIITTEINEEN PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIKORTTI Projektisuunnitelma: MIKSI? 16 Projektin ohjauksen ja seurannan apuväline, joka samalla toimii "sopimuksena" ja tiedonvälittäjänä eri sidosryhmien kesken. Tavoitteet Tehtävät ja aikataulu Organisointi ja vastuut Toimintatavat, työvälineet Raha Riskit

9 Projektisuunnitelman sisältö 1. Johdanto: Yleiskuvaus, Tuote (tavoitteet), Suunnitelman ylläpito, Viitatut dokumentit, Määritelmät, termit ja lyhenteet 2. Projektin organisointi: Projektin vaiheistus, Organisaation rakenne, Sidosryhmien kuvaus, Vastuuhenkilöt 3. Projektin ohjaaminen: Tavoitteet ja priorisointi, Oletukset, riippuvuudet, reunaehdot, Riskien hallinta, Seuranta ja ohjaus, Henkilöresurssien käytön, suunnittelu 4. Tekniikka: Menetelmät ja työkalut, Dokumentointi, Tuotteenhallinta, Laadunvarmistus 5. Vaiheet, aikataulu ja budjetti: Projektin osittaminen, Riippuvuudet, Resurssien käyttö ajan funktiona, Budjetti ja resurssien allokointi, Aikataulu Muita mahdollisia kohtia: Alihankkijoiden käyttö, Suojaukset ja turvallisuus, Koulutus ja asennussuunnitelmat, t Ylläpitosuunnitelma, l Muutosmenettelyt. tt t Tarkennettava esim. parin kuukauden välein. Tehtävä pienistäkin projekteista (projektikortti). 17 Käynnistäminen 18 Käynnistäminen: pieni, mutta tärkeä osa suunniteltava huolellisesti tärkeimpien sidosryhmien sitoutuminen varmistettava jokaisen tiedettävä tehtävänsä ja vastuunsa.

10 Seuranta, ohjaus ja (uudelleen)suunnittelu 19 Projektipalaverit (esim. kerran viikossa, Scrum: kerran päivässä) Projektikatselmukset (esim. muutaman kuukauden välein) Vaihetuotteiden hyväksyminen Mittaaminen (esim. testikattavuus, onnistuneiden järjestelmätestitapausten osuus ) Poikkeamat havaittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Raportointi ohjausryhmälle Projektin päättäminen 20 Projektin päättyminen on todettava selkeästi materiaali muutettava ja arkistoitava ylläpitoa tukevaan muotoon. Loppuraporttiin tai projektisuunnitelmaan mikä onnistui, mikä ei (eli on parannettavaa) mitä opittiin kommentteja työvälineistä ja työtavoista laatumittarit, erityisesti aikataulujen pitävyys jälkiarviot.

11 Projektin osittaminen 21 Yleensä kaksitasoinen ositus; Aktiviteetti suurehko tehtäväkokonaisuus joka yleensä koostuu alemman tason aktiviteeteista ja/tai tehtävistä voi olla myös koko projektin kestävä (esimerkiksi projektinhallintaan liittyvät tehtävät). alkamisajankohta päättymisajankohta eli etappi työmääräarvio tekijät vaihetuotteet. Tehtävä ä yhden henkilön suorittama tehtävä tyypillisesti 1-2 viikkoa pienet tehtävät (muutamia päiviä) luotettavat arviot poikkeamat havaitaan ajoissa byrokratian määrä kasvaa. projektin osittaminen 22 Yleensä suunnitellaan esimerkiksi vuosi eteenpäin karkealla tasolla, ja muutamia viikkoja eteenpäin hyvinkin tarkasti (työpäiviä tai jopa tunteja) Kaikkia tehtäviä ei pysty tietämään edeltä käsin. Kannattaa varata esimerkiksi 20% aikaa ennalta tuntemattomille tehtäville (tai esim. varataan puoli päivää viikossa kalenterista). Ennakoimattomat ongelmat ovat tavallisia. Aikataulun tarkistus esimerkiksi kahden kuukauden välein "Deadline-efekti", "viimeisen yön ihme".

12 Work Breakdown Structure WBS (kuva 12.4) 23 P ro je k tin h a llin ta Projektisuunnitelm an la a d in ta Johtoryhm än palaverit Raportointi Projektin Loppuraportin la a d in ta E s itys o h je lm is to Järjestelm ätehtävät Versionhallinta ja arkistointi Käyttöohjeen laadinta Hankinnat Koulutus K ä yttö ö n o tto tu ki A sennus H yväksym iskoe Kartta M ä ä ritte lyn tarkennus K a rtto je n lu o n ti Sym bolien luonti Karttaosuuden suunnittelu ja pakkauskuvauksen la a d in ta Ohjelmointi Moduulitestaus Tietokanta M ä ä ritte lyn ta rke n n u s Kohdetietokannan rakenteen suunnittelu Lisätietokannan rakenteen suunnittelu Kohdetietokantaolion suunnittelu ja pakkauskuvauksen la a d in ta Tietokannan suorituskykytestit O h je lm o in ti Moduulitestaus Testaus Testisuunnitelm an laadinta Testiym päristön kokoam inen Testitapausten laadinta Jär j est e l m ätest aus Koekäyttötestaus L iityn tä X -jä rje s te lm ä ä n Protokollan tarkennus Liityntäosuuden suunnittelu ja pakkauskuvauksen laadinta Ohjelmointi M d lit t Jä j t l ät t M o d uulitest aus K ä y ttö liittym ä M ä ä ritte lyn ta rke n n u s K ä yttö liittym ä p ro to n lu o n ti Käyttöliittym äproton arviointi Ik k u n o id e n viim e is te ly Tekninen suunnittelu A rkkitehtuurikaavion laadinta Vaatim usten laadinta arkkitehtuuriosille Tekninen m äärittely Projektisuunnitelm an tarkennus S o ve llu s Määrittelyn tarkennus Sovellusosuuden suunnittelu Koodaus Moduulitestaus Ajankäytön suunnittelu ja seuranta 24 Tehtävän m äärittely, reunaehdot Projektiryhmän muut tehtävät Projektin suunnittelu: - tehtävien m ääritys (W BS) - aikataulutus ja - resurssointi Oltava tiedossa Projektin aikataulu Toteutumien seuranta Reagointi m u uto ksiin Pohja u usille arvio ille Tietokanta arvioista ja toteutum ista i t i ill

13 Aikataulutus 25 Lähtökohtana reunaehdot. Laaditaan WBS (osittaminen). i Arvioidaan tehtävien työmäärät (päivinä), esim. kolme henkilöä arvioi yksin ja sitten ryhmässä. Selvitetään henkilöresurssien ajankäyttö (myös asiantuntijat). Sijoitetaan tehtävät kalenteriin kuka tekee milloin alkaa milloin päättyy. Reunaehtoja 26 Ohjelmiston on oltava tuotantokäytössä Ohjelmisto toteutetaan t t t kolmen hengen projektina Käytettävissä on ainakin Ahto ja puolet Teemun työpanoksesta Tietokantaohjelmiston uusi versio on käytettävissä vasta toukokuussa 2008.

14 Aika-arvioiden tarkentuminen (kuva 12.8) 27 Työpanoksen arviointi 28 Kartoitetaan kunkin projektiin osallistuvan työpanos. Lähtökohtana 5 päivää ää viikossa. Vähennetään kuormitus projektin ulkopuolelle (lomat, juhlapyhät, koulutus, työt muihin projekteihin). Varataan aikaa yllättäville tehtäville. Vähennetään projektin "ei-tuottava" tt " työ (projektihallinto, kokoukset, tarkastukset/katselmukset, matkustus jne.) Jäljelle jää "tuottava työ", jota käytetään pääteltäessä milloin tehtävä X on valmis kun henkilö A aloittaa sen suorittamisen tiettynä päivänä

15 Esimerkki työajan jakautumisesta (kuva 12.6) 29 Esimerkki viikottaisesta ajankäytöstä % työaja asta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% viikot muut teht. proj. tukiteht. projektille jää Projektiryhmän jäsenen työaika 30 Projektin ulko- Ei-tuottava työ Tuottava työ puolinen työ Pari 1 15 % 25 % 60 % Pari 2 30 % 35 % 35 % Pari 3 26 % 19 % 55 % Pari 4 20 % 20 % 60 % Pari i5 20 % 40 % 40 %

16 The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Projektipäällikön työaika 31 Projektin ulko- Ei-tuottava työ Tuottava työ puolinen työ Pari 1 30 % 50 % 20 % Pari 2 40 % 30 % 30 % Pari 3 80 % 20 % 0 % Pari 4 30 % 27 % 53 % Pari i5 33 % 53 % 14 % Aikataulutus Gantt-kaaviolla (kuva 12.7) 32

17 The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Toimintoverkko (kuva 12.7) 33 Yksi käytännönläheinen työkalu 34

18 Projektiseuranta (kuva 2.10) 35 Palaverit, tarkastukset, katselmukset. Poikkeamat havaittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toteumatietojen seuranta (kuva 12.9) 36 henkilökohtaiset seurantatiedot keräys ja laskenta henkilökohtai- set tilastot projektikohtai- set tilastot

19 Toteumaseuranta (kuva 12.9) 37 Työmäärä ä Kalenteri alkuperäinen arvio nykyinen arvio toteutunut alk.pvm arvio alk.pvm toteutunut päätt.pvm arvio päätt.pvm toteutunut tekijä Määrittely ijh Suunnittelu vtv -moduuli vtv Tekstiliittymä ijh... Yhteensä 170 Projektin osittuminen (kuva 12.2) 38 osittumaton projekti osittuva projekti henkilöitä Johtopäätös: What one programmer can do in a day, two programmers can also do in day. A man's got to know his limitations. -- Dirty Harry. Softan teko on enemmän kaivon kuin ojan kaivamista. Montun pohjalle ei sovi montaa henkeä yhtaikaa."

20 keh ityskus stannukset Seuraus (kuva 12.2) minimiaika 39 minimihinta kalenteriaika Johtopäätös: ajan ostaminen voi olla äärimmäisen kallista: mitä nopeammin haluat sen valmiiksi, sen kalliimmaksi se tulee. Työmäärien arviointi 40 Edellytys aikataulun ja budjetin laatimiselle. Vaikeaa mm. Koska ihmisten työn tuottavuus vaihtelee (edes kertaiset erot eivät ole harvinaisia työn vaativuus vaikuttaa tuottavuuteen (kerroin 1-20) yllättävät ongelmat eivät ole harvinaisia. tuotteen kokoa on vaikea arvata

21 Miten työmäärän saa selville 41 Arvioidaan ohjelman koko K jollain mitalla Tavallisin i on KLOC (tuhansia koodirivejä) i eli KDSI (delivered source instructions) Voidaan arvioida myös mm. luokkien tai näyttöjen lukumäärällä. Arvioidaan tuottavuus b (riviä päivässä) Siihen vaikuttaa esim. työn vaativuus, tekijän kokemus, työkalujen laatu,käytettävissä oleva kalenteriaika Aika = 1000*K / b päivää. Menetelmiä työmäärien arviointiin 42 Cocomo (constructive cost model), käsitellään tarkemmin jatkossa FPA (function point analysis) Putnam, Myers (ks. lähteet) Analogia (kokemukseen perustuva arvaus) Historiatiedon i ti merkitys! Murheellinen paradoksi: kaupan saa usein se joka arvioi työmäärän eniten väärin

22 COCOMO 43 Ensimmäinen versio n Tämä materiaali perustuu COCOMO 2000.II malliin 1. Syötteet: tuotteen koko (SLOC, source lines of code) Koko hanketta kuvaava skaalaustekijät, joilla skaalataan kokoa tilanteen mukaan. Kustakin projektin osasta kustannuskertoimet (cost drivers), jotka kuvaavat Tuotteen ominaisuuksia Kehitysympäristön ominaisuuksia Kehittäjien ominaisuuksia Projektin ominaisuuksia Tuloksena saadaan: Kehityspanos Kalenteriaika Mallista kaksi versiota: early design ja post architecture Lähde: Boehm, B., Abts, C., Brown, W., Chulani, S., Clark, B., Horowitz, E., Madachy, R., Rifer D., and Steece B., Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall (2000) 502pp. Työmäärä, PM = person months 44 Normaali työmäärä (nominal schedule) PM NS = A * Size E * EM 1 * EM 2 * EM n Missä A = tuottavuuskerroin (effort coefficient), kalibroitavissa tilanteen mukaan, arvo 2.94, voi tulkita tarkoittavan kuukausia tuhatta koodiriviä kohti Size on kokoa kuvaava luku, tuhansia koodirivejä EM i:t ovat kustannuskertoimia, mallista on olemassa 7 (early design) ja 17 (post design) kustannuskertoimen versiot. Normaalitapauksessa kertoimet ovat ykkösiä (nominal). E on koon skaalauspotenssi, joka saadaan kaavasta E = B *( SF 1 + SF 2 + SF 3 + SF 4 + SF 5 ) Missä B on 0.91 ja SF i :t skaalauskertoimia Lopuksi PM saadaan kertomalla PM NS aikataulun tiukkuutta Kuvaavalla kertoimella (SCED).

23 Kalenteriaika 45 TDEV = * F NS C (PM NS ) Missä: C on kalibroitavissa oleva aikataulukerroin, arvo 3.67 F on kalenteriajan skaalauspotenssi, F = D + 02*001*SF * 1 *SF 2 *SF 3 *SF 4 *SF 5 = D * (E - B) Missä: D on kalibroitavissa oleva aikataulun skaalauspotenssin perusarvo, arvo 0.28 Arvioinnin suorittaminen Arvioidaan projektille skaalauskertoimet SF i (I=1..5) ja lasketaan niiden avulla koon skaalauspotenssi E. 2. Jaetaan tuote erikseen arvioitaviin osiin. 3. Arvioidaan jokaisen osan koko, tässä otetaan huomioon uudelleenkäyttö ja koodin automaattinen generointi 4. Arvioidaan kustannuskertoimet EM i ja lasketaan niiden avulla PM ns 5. Lasketaan kehitysaika TDEV NS. 6. Jos kehitys halutaan tehdä lyhyemmässä ajassa, valitaan SCED arvo low tai very low, jolloin TDEV putoaa max 25%. Vastaavasti PM kasvatetaan kertomalla se vastaavalla SCEDkertoimella.

24 Skaalauskertoimet SF i (taulukko 12.2) 47 Kukin tekijä arvioidaan 6-pykäläisellä asteikolla: hyvin alhainen (very low), alhainen (low), normaali (nominal), korkea k (high), h) hyvin korkea k (very high), h) erittäin korkea k (extra high). VL L N H VH EH Precedentedness Development Flexibility Architecture/Risk Resolution Team Cohesion Process Maturity Näistä saadaan laskettua: E = *( SF 1 + SF 2 + SF 3 + SF 4 + SF 5) ) ja F = * (E 0.91) Kustannuskertoimet EM i (taulukko 12.3) Very Low Normal Extra High Product VL L N H VH EH Required Software Reliability Database Size Documentation Match to Lifecycle Needs Product Complexity Required Reusability Platform 1.00 Execution Time Constraint Main Storage Constraint Platform Volatility Personnel 1.00 Analyst Capability Applications Experience Programmer Capability Platform Experience Language and Tool Experience Personnel Continuity Project 1.00 Use of Software Tools Multisite Development Required Development Schedule

25 Yksinkertainen esimerkki 49 Projekti: Pascal-kääntäjä, riviä Osaavat tekijät Uusi laitteistoympäristö Oletetaan, t että skaalaustekijät kijät normaaleja E = *( ) ) = 1.1 F = * (E 0.91) = 0.32 Kustannuskertoimista personnel&project-tekijät VH, muut N PM ns = 2.94 * * 0.71*0.81*0.76*0.85*0.84*0.81*0.78*0.86 =~37HTKK TDEV NS = 3.67 * = ~12kk, eli noin 3 henkeä tekee vuodessa Jos halutaan kiristää aikataulua, SCED kasvattaa työmäärää, esim VL =>TDEV lyhenee 25% = ~9kk, samalla henkilötyömäärä kasvaa ~53HTKK:n Työkoneen kunnonvalvonta (kuva 12.13) 50 Yhteys kunnonvalvontakeskukseen, etäkäyttö, 5000 riviä C++. Muualta saatu suurehko komponentti, jota joudutaan muokkaamaan 1000 C++ -rivin edestä. Sisältää useita verraten yksinkertaisia analyysikomponentteja, yhteensä 6000 riviä. Ohjelmointikieli vaihtelee (C++, Visual Basic) Etäkommunikointi GPS Analyysi Käyttöliittymä Sanomareititin CAN-liityntä Paikallinen selainpohjainen käyttöliittymä, 4000 riviä C++, valmiita komponentteja. Välittää sanomat kaikille rekisteröityneille kuuntelijoille, 2500 riviä C++ Uudelleenkäytetty edellisestä projektista, muokkaustyötä 1000 C-rivin edestä. Kirjasto "Platform": komponenttien yhteiset palvelut, 5000 riviä C++.

26 Työkoneen kunnonvalvonta (taulukko 12.4) San nomareititin Product, size (VC++) Required Software Reliability hi hi nom nom nom nom nom Database Size nom lo lo nom nom nom nom Documentation ti Match to Lifecycle Needs vlo vlo vlo vlo vlo nom nom Product Complexity hi hi lo lo nom nom nom Required Reusability nom nom nom nom nom nom nom Platform Execution Time Constraint hi hi nom nom nom nom nom Main Storage Constraint nom nom nom nom nom nom nom Platform Volatility lo lo lo lo lo lo lo Personnel Analyst Capability vhi vhi vhi vhi vhi vhi vhi Applications Experience hi nom nom nom nom nom nom Programmer Capability vhi vhi hi hi hi hi hi Platform Experience hi nom nom nom nom lo nom Language and Tool Experience hi nom nom nom nom nom nom Personnel Continuity vhi vhi vhi vhi vhi vhi vhi Project Use of Software Tools nom nom nom nom nom nom nom Multisite Development xhi xhi xhi hi xhi xhi xhi Required Development Schedule nom nom nom nom nom nom nom N-liityntä CA jasto Kirj Ana alyysi inti Etä äkommunikoi Käy yttöliittymä S GP Yhteensä n. 25KLOC 51 Cocomon arvio: n. 28htkk, kolme henkeä tekee n. 10kk Riskienhallinta 52 Ongelmat ja riskit Ongelma (problem) on jotain, mikä on olemassa Riski (risk) on potentiaalinen ongelma, se siis saattaa muuttua ongelmaksi Riskejä voidaan kuvata eri abstraktiotasoilla ("Ahto ei osaa kunnolla SQL:ää", "Projekti myöhästyy") Käytännössä termillä riski voidaan tarkoittaa useita eri asioita, esimerkiksi: riskin syytä ("uusi alihankkija") riskin toteutumista ("piirikortin valmistuminen myöhästyy") riskin toteutumisen seurausta ("projekti myöhästyy") Riskien hallinnassa kannattaa olla "riittävän" järjestelmällinen

27 Mihin riskit liittyvät 54 asiakkaan organisaatioon omaan henkilöstöön ja toimintatapoihin alihankkijoihin ja toimittajiin kehitettävään järjestelmään j ja työkaluihin teknologiaan liittymiin... yleisimmin riskien taustalla ovat asiakasvaatimuksiin liittyvät ongelmat kommunikointiin liittyvät ongelmat

28 Riskienhallinnan osa-alueet 55 Riskien arviointi Riskien tunnistaminen Riskien analysointi Riskien priorisointi Riskien toteutumisen seuranta ja hallinta riskien ennakointi ja seuranta (ennusmerkit ) riskien eliminointi (poistaminen, torjunta ennakolta) riskien väistäminen (jos riski uhkaa) seurausten minimointi (jos riski on toteutunut). Hyvä lähde, Jyrki Kontion väitöskirja: Software Engineering Risk Management: A Method, Improvement Framework, and Empirical Evaluation. TKK Riskien arviointi (risk assessment) 56 Riskien tunnistaminen: kokemus, haastattelut, tarkastuslistat, SEI:n riskiluokittelu... Riskiin liittyy: syyt ("koska puutarhajyrsin on vanha,") tapahtuma ("...se voi hajota") seuraukset ("...ja kevättyöt saattavat viivästyä") Syy 0 tai useampia Sama syy voi esiintyä useissa tapahtumissa Syy voi olla myös jonkin toisen riskin toteutuminen (seuraus) Tapahtuman todennäköisyys: esim harvinainen, todennäköinen, hyvin todennäköinen Seurauksen vakavuus, esimerkiksi: katastrofaalinen, kriittinen, normaali, vähäinen (suhteessa projektin tavoitteisiin) Sidosryhmät, joiden tavoitteisiin riskin toteutuminen vaikuttaa. Riskin tärkeys

29 Riskin tärkeys (ei kirjassa) 57 todennäköisyys seuraus hyvin toden- toden- harvi- näköinen näköinen nainen katastrofaalinen kriittinen normaali vähäinen Seuranta ja hallinta 58 Projektipäällikkö ja ohjausryhmä. Riskit kirjataan projektisuunnitelmaan tai erilliseen riskienhallintasuunnitelmaan. Riskien arvioinnin perusteella suunnitellaan hallinta kuka vastaa miten seurataan miten havaitaan miten toteutumistodennäköisyys minimoidaan mitä tehdään, jos riski toteutuu ("Plan B")

30 Top risks, USA 59 Avainhenkilö vaihtaa työpaikkaa Epärealistiset t aikataulut t ja budjetit Kehitetään ohjelmistoon vääriä toimintoja ja turhia piirteitä Huono käyttöliittymä Muutokset t määrittelyssä ä = "liikkuva maali" Ongelmat muualta hankituissa komponenteissa ja/tai palveluissa Tekniset ongelmat (suoritusteho, reaaliaikaisuus, muistitila). Top risks, Tampere MITEN aikataulu petti kustannukset ylittyivät y asiakas tyytymätön tuotteeseen (ei vastaa tavoitteita, liiketaloudelliset menetykset) jälkihoidon työmäärä valtava. 60 MIKSI? työmääräarvio virheellinen määrittely puutteellinen muutosvastarinta liian suuri projekti asiakkaan/toimittajan asiantuntemattomuus suunnittelematon käyttöönotto henkilöstön vaihtuvuus huono projektipäällikkö ongelmat työvälineissä/laitteissa.

31 Critical (anti) success factors in software projects 61 (J. S. Reel, IEEE Software May/June 1999) 1. projektinvetäjä ei ymmärrä asiakasvaatimuksia 2. projektin laajuutta ei ole määritelty kunnolla 3. muutostenhallinta on puutteellista 4. teknologiassa tapahtuu muutoksia 5. asiakasvaatimukset muuttuvat 6. aikataulu on epärealistinen 7. käyttäjien vastustus 8. tuki projektille loppuu 9. projektiryhmässä ei ole tarvittavaa ammattitaitoa 10. ei oteta oppia toimivista käytännöistä ja tehdyistä virheistä. Johtopäätös: Projektien ongelmat eivät niinkään ole teknisiä, vaan liittyvät projektinhallintaan, ihmisten johtamiseen, ryhmätyöhön, kommunikointiin, asiakastarpeiden ymmärtämiseen Mikä ohjelmistotyössä maksaa? 62 Työvoimakustannukset (palkat, henkilösivukulut), yleensä 50-70% kaikesta yleiskustannukset (tilojen vuokra, konttorikustannukset, puhelin, posti,...) alihankinta kalusto- ja tilajärjestelyt koulutus palkitseminen projektiryhmän huolto, edustus (syöttäminen, juottaminen, saunotus, seminaarit korpihotellissa) matkakustannukset kirjallisuus yms. tiedonhankinta laitteet pääomakustannukset katetavoite

32 Ihmistyön kustannustekijät 63 palkka (kk-palkka, ylityöt, palkkiot) pakolliset henkilösivukulut i k l (lomakorvaukset, k sosiaaliturva, eläke- yms. vakuutukset, palkalliset sairauspäivät, arkipyhät, yhteensä 50-60% palkasta) vapaaehtoiset henkilösivukulut (ruoka, auto, terveydenhoito, virkistys...) koulutus rekrytointi (voi olla merkittäväkin, esimerkiksi 6-10 kk palkka). Yksi karkea hinta-arvio 64 Perustuntihinta: laskutettavan työtunnin hinta yrityksessä, nyrkkisääntö: Keskimääräinen palkka pitäisi saada laskutettua perustuntihinnalla 2,5-4 kertaisena. Projektin hinnoittelu saadaan summaamalla aika-arvio * perustuntihinta (*hhh-vakio) 1 projektiin ulkoa ostettavat laitteet, ohjelmistot, laitteet mahdolliset muut kulut 1) hhh-vakio = hiha, hanska ja hattu, voi joskus olla ykköstä pienempikin.

33 Perustuntihinnan määrääminen 65 Perustuntihinta saadaan jakamalla kustannustekijöiden summa laskutuskelpoisten tuntien kokonaismäärällä. Laskutuskelpoisten tuntien määrä saadaan vähentämällä kaikesta työajasta (n. 225 päivää/henkilö vuodessa, eli n tuntia) johtajien, sihteerien yms. työaika sekä laskutettavaa työtä tekevien henkilöiden työpanoksesta esimerkiksi 25% (perustuu kokemukseen). Summittainen esimerkki hengen ohjelmistotalo Päätoiminen i johtaja, j ei sihteeriä iä Muut tekevät laskutettavaa työtä 75% työajasta Vaihtuvuus n. 1 hlö / vuosi Palkat ja henkilösivukustannukset 1.6 * 3 k * 12 kk = ~58k Otetaan huomioon vuokrat, laitteiden poistot, leasing- autot, konttorikustannukset jne... kertomalla summa 1.5:llä => ~86k Yhteensä 10 henkeä => menopuolella ~860k

34 summittainen esimerkki 67 Laskutettavia tunteja voi arvioida tulevan vuoden aikana yhdeksälle työtekijälle. Vaihtuvuuden ja sairaslomien yms. huomioon ottamiseksi käytetään kertoimena kuitenkin lukua 8: 8*1700*0.75 = noin laskutettavaa tuntia. Työtunnin hinnaksi tulee siis ~86 ja päivähinnaksi 650. Henkilötyövuosi maksaa ~150k Epävirallinen ajankohtainen pikakysely helmikuussa 2007 Konsulttityön ostaja, Helsinki: Tyypillisesti (erityisosaaminen kasvattaa) Isoissa projekteissa ja landelta halvempaa Joskus paljonkin enemmän (yli 300, erityisasiantuntija) Koulutuksessa voi olla tätäkin enemmän Konsulttityön myyjä, Tampere: Ehdoton minimi 60 euroa (3000/kk, 2,5 yleiskustannuskertoimella n euroa/vuosi) Yleensä enemmän Projektinhallintatyökalut 68 Perustietojen hallinta. kalenteri, jossa vapaapäivät ät (sekä henkilöille) että muille resursseille) resurssit ja kustannukset (henkilöt, laitteet...) aikataulun laatiminen. Excel on edelleen suosituin i projektinhallintatyökalu t t l Microsoft Project Moniprojektihallinta? t

Projektitoiminta JOTU 23.09.2013. 23.9.2013 JOTU2013/K.Systä 1

Projektitoiminta JOTU 23.09.2013. 23.9.2013 JOTU2013/K.Systä 1 Projektitoiminta JOTU 23.09.2013 23.9.2013 JOTU2013/K.Systä 1 Tiedotuksia Harjoitusryhmiin muodostamisesta: jo ette ole ryhmässä tehkää yhden hengenryhmiä Marko sitten yhdistää Ne joilla ei ole ryhmää

Lisätiedot

Projektitoiminta JOTU JOTU2015/K.Systä 1

Projektitoiminta JOTU JOTU2015/K.Systä 1 Projektitoiminta JOTU 23.09.2013 19.10.2015 JOTU2015/K.Systä 1 Muistutus kontaktihenkilöistä Viikkoharjoitukset tero.ahtee@tut.fi Harjoitustyöt marko.leppanen@tut.fi Oma assari Luennot ja kurssin suorittaminen

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

Projektitoiminta. JOTU (uusintayritys) TTY TIE-02300/Kari Systä 1

Projektitoiminta. JOTU (uusintayritys) TTY TIE-02300/Kari Systä 1 Projektitoiminta JOTU 26.10.2015 (uusintayritys) 26.10.2015 TTY TIE-02300/Kari Systä 1 Ajankohtaista Tämän viikon viikkoharjoituksissa piirrellään taas: ottakaa kone mukaan Keskiviikon viimeistä harjoituskertaa

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN JOHTAMINEN ON YKSINKERTAISTA PUUHAA Projektin suunnittelua Projektin toteutusta Listaa tehtävät Tehkää tehtävät Projektin ohjausta

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Työmäärän arviointi. Vaihtoehtoja. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Työmäärän arviointi Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 20.3. Vaihtoehtoja Arvioidaan projektin jälkeen (onnistuu varmasti) Verrataan karkeasti samanlaisiin aiempiin projekteihin Ositetaan projekti

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia

Aluksi. Riskien hallinta. Riskityyppejä. Riskillä on kaksi ominaisuutta. Reaktiivinen strategia. Proaktiivinen strategia Aluksi Riskien hallinta Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 24.1.2007 Reaktiivinen strategia Indiana Jones -tyyli Ei huolehdita ongelmista ennen kuin ne tapahtuu Proaktiivinen strategia Tunnistetaan

Lisätiedot

Projektin suunnittelu

Projektin suunnittelu Projektin suunnittelu Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 15.3. Projektin suunnittelu - CMMIkäytänteet Projektin estimaatit: Määritellään projektin laajuus (scope) Määritellään tehtävien ja tuotosten

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA

PROJEKTINHALLINTA 2900050 PROJEKTINHALLINTA Marko Seppänen marko.seppanen@tut.fi FB109, p. 3115 3655 2900050 PROJEKTINHALLINTA (2ov)! Luennot keskiviikkoisin klo 12-14 Pikku Sali 1 3.3. Kurssin tavoitteet, rakenne ja järjestelyt.

Lisätiedot

Projektin suunnittelu. CMMI-käytänteet. Projektin suunnittelu CMMI-käytänteet

Projektin suunnittelu. CMMI-käytänteet. Projektin suunnittelu CMMI-käytänteet Projektin suunnittelu CMMI-käytänteet Projektin suunnittelu Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 17.1.2007 Laaditaan estimaatit: Määritellään projektin laajuus (scope) Määritellään tehtävien ja tuotosten

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet

Prosessiajattelu. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessien määritys CMMI käytänteet Organisaation prosessikuvaus - CMMI Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 7.2.2007 Level5 Level4 Level3 Requirements Development Technical Solution Product Integration

Lisätiedot

A4.1 Projektityö, 5 ov.

A4.1 Projektityö, 5 ov. A4.1 Projektityö, 5 ov. Kurssin esitietovaatimuksia Kurssin tavoitteista Kurssin sisällöstä Luentojen tavoitteista Luentojen sisällöstä Suoritustavoista ja -vaatimuksista Arvostelukriteereistä Motivointia

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Ketterästi iteroiden, työelämää monimenetelmäisesti lähestyen

Ketterästi iteroiden, työelämää monimenetelmäisesti lähestyen Ketterästi iteroiden, työelämää monimenetelmäisesti lähestyen Työelämää ja opintoja -iltapäivä 2009 Kristiina Abdallah Näkökulmia aiheeseen Opettaja: Ja taas muutoksia. En millään jaksais - sais nyt kerrankin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4.

Prosessiajattelu. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit. Organisaation prosessikuvaus - CMMI. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Prosessikuvaukset ja elinkaarimallit Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 3.4. Organisaation prosessikuvaus - CMMI Level5 Level4 Organizational Innovation and Deployment Causal Analysis and Resolution

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 1 Ohjelmistotuotannon työkaluuista Projektinhallintatyökalut (ei käsitellä tällä kurssilla) CASE- ja mallinnustyökalut (esim. Poseidon)

Lisätiedot

TK Palvelinympäristö

TK Palvelinympäristö TK081001 Palvelinympäristö 5 opintopistettä!! Petri Nuutinen! 8 opintopistettä!! Petri Nuutinen! Nauha-asemat Tehtävänä lähes poikkeuksetta datan varmistaminen Hoitavat palvelimien kiintolevyjen varmistamisen

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu

Järjestelmän alasajon suunnittelu. Kullström Satu Järjestelmän alasajon suunnittelu Kullström Satu 13.3.2016 Sisältö Yleistä alasajon suunnittelusta Case Fennia 2 Elinkaaren loppu Wikipediassa Ohjelma ei kuole koskaan. Ohjelma voi tulla tarpeettomaksi

Lisätiedot

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy

Loppuraportti. Ryhmä 14. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan. Innofactor Oy Loppuraportti Ryhmä 14 Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Version Date Author Description 0.1 29.2.2008 Suanto Ensimmäinen versio Sisällysluettelo T-76.4115 / T76.5115

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4.

Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: (ELSA) Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Ravintola Pääposti 13.4. Tutkimus tutuksi! Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt (ELSA) Eerikki Mäki & Tanja Kuronen Mattila: Aalto yliopisto Kati Ovaska: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc

ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc ADM Arkkitehtuuritason automaatio #tdarc Kalle Launiala http://abstractiondev.wordpress.com kalle.launiala@citrus.fi Ohjelmistoteollisuus elää murrosta Ohjelmistoteollisuudesta halutaan perusteollisuutta

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

Lausekielinen ohjelmointi II Ensimmäinen harjoitustyö

Lausekielinen ohjelmointi II Ensimmäinen harjoitustyö Lausekielinen ohjelmointi II Ensimmäinen harjoitustyö Yleistä Tehtävä: Tee Javalla LineBreaker-ohjelma tekstirivin sovittamiseen tekstialueelle riviä katkomalla. Lausekielinen ohjelmointi II -kurssin pakollinen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta?

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta? OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi (http://www.cs.tut.fi/~sulo/) 5op, to 12-14, 14, TB 109 Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

World-Wide Work Stress

World-Wide Work Stress Sanomatalo, Helsinki Hajautetun työn seminaari 7.9.2010 World-Wide Work Stress Hyvinvoinnin johtaminen hajautetussa työssä Niina Nurmi Aalto Yliopisto, TKK Projektipäällikkö, vmstan VÄITÖSKIRJATUTKIMUS

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 16.9.2016 Esityksen sisältö 1. Hankkeen sisäinen seuranta ja raportointi 2. Raportointi kansalliselle toimistolle & hankkeiden monitorointi a) Väliraportti

Lisätiedot

SYSTEEMITYÖ. Tärkeitä sanoja

SYSTEEMITYÖ. Tärkeitä sanoja SYSTEEMITYÖ Tärkeitä sanoja SYSTEEMITYÖN TÄRKEITÄ SANOJA Laatu (itse tuotteessa ja sen tekemisessä) Dokumentaatio Riskienhallinta Vaatimustenhallinta Uudelleenkäytettävyys Versionhallinta 2 LAATU Parityönä:

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Projektin eteneminen. Veli Liikanen. ABC hankkeet etenee tukea hankkeiden toteutukseen ja valmisteluun

Projektin eteneminen. Veli Liikanen. ABC hankkeet etenee tukea hankkeiden toteutukseen ja valmisteluun Projektin eteneminen Veli Liikanen ABC hankkeet etenee tukea hankkeiden toteutukseen ja valmisteluun 25.9.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu // Mikkeli University of Applied Sciences // www.mamk.fi Vaahtokarkkihaaste

Lisätiedot

- - - A - Missä vaiheessa projektia on vielä järkevää vaihtaa projektille valittuja teknologiavalintoja, joista on koitunut paljon ylimääräistä työtä?

- - - A - Missä vaiheessa projektia on vielä järkevää vaihtaa projektille valittuja teknologiavalintoja, joista on koitunut paljon ylimääräistä työtä? TIE-PROJ, Project management workshop questions, 22.10.2013 Tensu thinks these questions are good for GENERAL thinking. So please think about these non-trivial matters; first with yourself (5 min), then

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Johdanto. Mitä on ohjelmistotuotanto? Tämän kurssin näkökulma. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto

Johdanto. Mitä on ohjelmistotuotanto? Tämän kurssin näkökulma. Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto Johdanto Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 6.3. Mitä on ohjelmistotuotanto? Ohjelmistotekniikka (Software Engineering) tarkoittaa pätevien insinööriperiaatteiden vakiinnuttamista ja käyttämistä

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe

Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Luku 6 Projektisuunnitteluvaihe Projektisuunnittelu Project Planning Projektin Project Definition määrittely and ja Planning suunnittelu Projektin Initiate käynnistäminen andja organisointi Project Organize

Lisätiedot