Projektinhallinta. OTM viikolla 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektinhallinta. OTM viikolla 8"

Transkriptio

1 Projektinhallinta 1 Ohjelmistoprojekti Projektin sidosryhmät Projektinhallinnan osa-alueet Osittaminen Aikataulutus Seuranta Työmäärien arviointi, cocomo-malli Riskien hallinta Talous Työkalut Kokoukset, ideointipalaverit Johtaminen Kansanviisauksia, esimerkkejä pasilla oli aika-arvioinnista hyviä case-lähteitä, ainakin yksi OTM viikolla 8 Luennot... projektinhallinnan loppu Ohjelmistosuunnittelu alkaa Viikkoharjoitus Projektisuunnitelmaharjoitus (TuPA-projekti) Muista esikysymykset Harjoitustyö Harjoitustyöryhmät valmiiksi pe mennessä Ilmoittakaa puuttuvista henkilöistä/ryhmistä uutisryhmässä (helppo käyttää IDLEn kautta)

2 A quotation of one of the managers, only 2 years before the big disaster at AA 3 "...we have spent 30 years handicrafting computer systems. We like to think we re better at this than most and that our skills in hardware evaluation, project management for software development, and systems integration ti have given us an important leg up on the competition. Keskeisiä projektin suureita 4 Projektin tuotos Laajuus (scope) Lopputuloksen laatu Kalenteriaika Ihmiset ("resurssit") Mitä tapahtuu, kun yhtä joudutaan muuttamaan (trade-offs)?

3 Projekti 5 Projektiin liittyy lähtötilanne, syy käynnistämiselle ja tavoitetila Yksi määritelmä: Projekti on kertaluontoinen, toisiinsa liittyvien tehtävien ja aktiviteettien muodostama kokonaisuus, jolla on suunnitelmallinen toteutus (=tavoitteet, aikataulu, resurssit, kustannukset). Projektiin liittyy organisaatio, joka yleensä poikeaa linjaorganisaatiosta johto osallistujat sidosryhmät... Ovatko projekteja? ohjelmistotuotannon menetelmät -kurssi kevät 2009 DI-tutkinnon suorittaminen Komponenttivaraston kiertonopeuden kasvattaminen Projektityyppejä 6 Esitutkimusprojekti, määrittelyprojekti toteutusprojekti Jako aliprojekteiksi Suurissa projekteissa jako aliprojekteihin (yksi nyrkkisääntö: jos projekti on yli viisi henkilötyövuotta ja kestää yli vuoden, hankaluuksia on varmasti odotettavissa). Muita projektityyppejä käyttöönottoprojekti koulutusprojekti hankintaprojekti laatujärjestelmän kehitysprojekti. ohjelmistoprojektiin voi liittyä myös laitteistoprojekti. Asiakas- vs. tuotekehitysprojekti: Verrattuna asiakaskohtaisen ohjelmiston tuottamiseen, ohjelmiston tuotteistaminen on moninkertainen urakka. Massatuotteessa vikojen seuraukset voivat olla erittäin kalliita.

4 Projekteja 7 Esitutkimus vaihtoehtojen kartoittaminen alustava määrittely ja tarveanalyysi kannattavuuden ja riskien arviointi päätös seuraavan vaiheen käynnistämisestä asiakas tekee usein esitutkimusprojektin itse. Määrittely lopputuloksen määrittely alustava tekninen suunnittelu (jotta työmääräarvioiden tekeminen on mahdollista) riskien arviointi päätös seuraavan vaiheen käynnistämisestä. Toteutus Suunnittelu Toteutus (ohjelmointi, integrointi) Testaus Käyttöönotto. Projektin sidosryhmiä (kuva 12.3) 8 Asiakkaan projektipäällikkö Asiakas Käyttäjät Ohjausryhmä Projektiryhmä Toimittaja mm. tekn. asiantuntijat Tukiryhmä Projektipäällikkö

5 Sidosryhmäanalyysi (ei kirjassa) 9 Projektin ja kehitettävän järjestelmän toimintaympäristön selvittämiseksi voidaan tehdä sidosryhmäanalyysi (stakeholder analysis). Tarvitaan mm. projektin suunnittelua, riskienhallintaa ja vaatimustenhallintaa varten. Erityisen tärkeä organisaation toimintatapoja muuttavissa hankkeissa. Kuka / ketkä ovat projektiin ja/tai tehtävään järjestelmään jotenkin "sidoksissa" esimerkiksi toimeksiantaja, tilaaja, käyttäjä, muut sidosryhmät, viranomaistaho i Kuvaus: Sidosryhmän nimi Rooli ja vaikutusmahdollisuudet projektissa Sidosten laatu: mitä tavoitteita/odotuksia/sidoksia ko. sidosryhmällä on Sidosryhmän tärkeys Kaikkia sidosryhmiä ja sidoksia ei aina kyetä tunnistamaan Sidosryhmän edustus saattaa käytännössä olla vaikeasti järjestettävissä Sidosryhmien tavoitteet voivat olla ristiriitaisia ja jopa "negatiivisia" Esimerkkejä sidosryhmistä 10 Toimeksiantaja, projektin sponsori liiketoiminnallinen i i lli hyöty päätösvalta Tilaaja, asiakas maksaa tuotteesta tai sen käyttöoikeudesta usein käyttäjäorganisaatio tilaajia saattaa olla useita Käyttäjä henkilöt jotka käyttävät tuotetta omassa työssään Sisäinen tarkastus Järjestelmän kehittäjät Alihankkijat (kolmannet osapuolet) Järjestelmät, joilla on liittymiä kehitettävään järjestelmään Henkilöt, joiden työhön järjestelmä vaikuttaa

6 Hyvä lähde: pieni osa esimerkkipohjaa Volere Stakeholder Analysis Template Identify your stakeholder roles, the representative(s) of each role and the type(s) of knowledge that you need from them Bear in mind that you might choose to add additional roles and classes of knowledge. You might also have several Stakeholder Names for the same role. For each stakeholder role, identify the relevant classes of knowledge. The classes of knowledge are suggestions, you will need to replace the suggestions with classes of knowledge for your particular project. Stakeholder Class (Class of stakeholders who share a particular stakeholding in the project) Stakeholder Role (The job title, department or organisation that might indicate a role for this class of stakeholder) Operational Work Area, Stakeholder Classes Interfacing Technology (Any system within the operational area- software, hardware or mechanical - that must have a defined interface with the eventual solution) Interfacing Technology Existing Software Systems Interfacing Technology Existing Hardware Interfacing Technology Existing Machines Maintenance Operator (Keeps the product operational according to agreed requirements) Maintenance Operator Hardware maintainer Stakeholder Name (The name(s) of the responsible stakeholder(s) or their representatives Stakeholder Rationale (Why does this stakeholder need to be invloved? Consider benefits and Impacts) Necessary Involvement (Estimate of when and how much time) Classes of Knowledge Goals Business Constraints Technical Constraints Look and Functionality Feel Usability Performance Projektin kulku (kuva 12.2) 12 Linjaorganisaatio Projektiorganisaatio Lähtötiedot: tavoitteet, reunaehdot, rajoitteet... Suunnittelu Projektisuunnitelma ja muu projektiin liittyvä materiaali Käynnistäminen Seurantaraportit Seuranta ja ohjaus Ohjaus Projekti Loppuraportti Päättäminen Päätösraportti Tuote

7 Lähtökohdat Takana usein esitutkimus, feasibility study Selkeä tavoite, toteutuminen mitattavissa. Business case liiketoiminnalliset i i lli t tavoitteet t Reunaehdot: raha, aika, henkilöt. Voidaanko tavoitteet saavuttaa reunaehtojen puitteissa. 13 Suunnittelu 14 organisointi tavoitteiden tarkentaminen riskien analysointi teknologioiden ja työmenetelmien valinta tukitoimintojen suunnittelu (dokumentointi, laadunvarmistus, tuotteenhallinta) vaiheistaminen ja osittaminen (WBS) työmäärien arviointi osallistujien työpanoksen kartoittaminen sekä aikataulutus projektibudjetti, kassavirtalaskelma millä edellytyksillä projekti voi toteutua. t t

8 Tekstiä: Projektisuunnitelma 15 Projektisuunnitelma, dokumenttirunko... t t (= HYTT) Loppuraportti, dokumenttirunko ISO 10006: Quality management - Guidelines to quality in project management ISOT PROJEKTIT KESKISUURET PROJEKTIT PIENET PROJEKTIT PROJEKTIKORTTI Projekti: Proj. no: PROJEKTISUUNNITELMA LIITTEINEEN PROJEKTISUUNNITELMA PROJEKTIKORTTI Projektisuunnitelma: MIKSI? 16 Projektin ohjauksen ja seurannan apuväline, joka samalla toimii "sopimuksena" ja tiedonvälittäjänä eri sidosryhmien kesken. Tavoitteet Tehtävät ja aikataulu Organisointi ja vastuut Toimintatavat, työvälineet Raha Riskit

9 Projektisuunnitelman sisältö 1. Johdanto: Yleiskuvaus, Tuote (tavoitteet), Suunnitelman ylläpito, Viitatut dokumentit, Määritelmät, termit ja lyhenteet 2. Projektin organisointi: Projektin vaiheistus, Organisaation rakenne, Sidosryhmien kuvaus, Vastuuhenkilöt 3. Projektin ohjaaminen: Tavoitteet ja priorisointi, Oletukset, riippuvuudet, reunaehdot, Riskien hallinta, Seuranta ja ohjaus, Henkilöresurssien käytön, suunnittelu 4. Tekniikka: Menetelmät ja työkalut, Dokumentointi, Tuotteenhallinta, Laadunvarmistus 5. Vaiheet, aikataulu ja budjetti: Projektin osittaminen, Riippuvuudet, Resurssien käyttö ajan funktiona, Budjetti ja resurssien allokointi, Aikataulu Muita mahdollisia kohtia: Alihankkijoiden käyttö, Suojaukset ja turvallisuus, Koulutus ja asennussuunnitelmat, t Ylläpitosuunnitelma, l Muutosmenettelyt. tt t Tarkennettava esim. parin kuukauden välein. Tehtävä pienistäkin projekteista (projektikortti). 17 Käynnistäminen 18 Käynnistäminen: pieni, mutta tärkeä osa suunniteltava huolellisesti tärkeimpien sidosryhmien sitoutuminen varmistettava jokaisen tiedettävä tehtävänsä ja vastuunsa.

10 Seuranta, ohjaus ja (uudelleen)suunnittelu 19 Projektipalaverit (esim. kerran viikossa, Scrum: kerran päivässä) Projektikatselmukset (esim. muutaman kuukauden välein) Vaihetuotteiden hyväksyminen Mittaaminen (esim. testikattavuus, onnistuneiden järjestelmätestitapausten osuus ) Poikkeamat havaittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Raportointi ohjausryhmälle Projektin päättäminen 20 Projektin päättyminen on todettava selkeästi materiaali muutettava ja arkistoitava ylläpitoa tukevaan muotoon. Loppuraporttiin tai projektisuunnitelmaan mikä onnistui, mikä ei (eli on parannettavaa) mitä opittiin kommentteja työvälineistä ja työtavoista laatumittarit, erityisesti aikataulujen pitävyys jälkiarviot.

11 Projektin osittaminen 21 Yleensä kaksitasoinen ositus; Aktiviteetti suurehko tehtäväkokonaisuus joka yleensä koostuu alemman tason aktiviteeteista ja/tai tehtävistä voi olla myös koko projektin kestävä (esimerkiksi projektinhallintaan liittyvät tehtävät). alkamisajankohta päättymisajankohta eli etappi työmääräarvio tekijät vaihetuotteet. Tehtävä ä yhden henkilön suorittama tehtävä tyypillisesti 1-2 viikkoa pienet tehtävät (muutamia päiviä) luotettavat arviot poikkeamat havaitaan ajoissa byrokratian määrä kasvaa. projektin osittaminen 22 Yleensä suunnitellaan esimerkiksi vuosi eteenpäin karkealla tasolla, ja muutamia viikkoja eteenpäin hyvinkin tarkasti (työpäiviä tai jopa tunteja) Kaikkia tehtäviä ei pysty tietämään edeltä käsin. Kannattaa varata esimerkiksi 20% aikaa ennalta tuntemattomille tehtäville (tai esim. varataan puoli päivää viikossa kalenterista). Ennakoimattomat ongelmat ovat tavallisia. Aikataulun tarkistus esimerkiksi kahden kuukauden välein "Deadline-efekti", "viimeisen yön ihme".

12 Work Breakdown Structure WBS (kuva 12.4) 23 P ro je k tin h a llin ta Projektisuunnitelm an la a d in ta Johtoryhm än palaverit Raportointi Projektin Loppuraportin la a d in ta E s itys o h je lm is to Järjestelm ätehtävät Versionhallinta ja arkistointi Käyttöohjeen laadinta Hankinnat Koulutus K ä yttö ö n o tto tu ki A sennus H yväksym iskoe Kartta M ä ä ritte lyn tarkennus K a rtto je n lu o n ti Sym bolien luonti Karttaosuuden suunnittelu ja pakkauskuvauksen la a d in ta Ohjelmointi Moduulitestaus Tietokanta M ä ä ritte lyn ta rke n n u s Kohdetietokannan rakenteen suunnittelu Lisätietokannan rakenteen suunnittelu Kohdetietokantaolion suunnittelu ja pakkauskuvauksen la a d in ta Tietokannan suorituskykytestit O h je lm o in ti Moduulitestaus Testaus Testisuunnitelm an laadinta Testiym päristön kokoam inen Testitapausten laadinta Jär j est e l m ätest aus Koekäyttötestaus L iityn tä X -jä rje s te lm ä ä n Protokollan tarkennus Liityntäosuuden suunnittelu ja pakkauskuvauksen laadinta Ohjelmointi M d lit t Jä j t l ät t M o d uulitest aus K ä y ttö liittym ä M ä ä ritte lyn ta rke n n u s K ä yttö liittym ä p ro to n lu o n ti Käyttöliittym äproton arviointi Ik k u n o id e n viim e is te ly Tekninen suunnittelu A rkkitehtuurikaavion laadinta Vaatim usten laadinta arkkitehtuuriosille Tekninen m äärittely Projektisuunnitelm an tarkennus S o ve llu s Määrittelyn tarkennus Sovellusosuuden suunnittelu Koodaus Moduulitestaus Ajankäytön suunnittelu ja seuranta 24 Tehtävän m äärittely, reunaehdot Projektiryhmän muut tehtävät Projektin suunnittelu: - tehtävien m ääritys (W BS) - aikataulutus ja - resurssointi Oltava tiedossa Projektin aikataulu Toteutumien seuranta Reagointi m u uto ksiin Pohja u usille arvio ille Tietokanta arvioista ja toteutum ista i t i ill

13 Aikataulutus 25 Lähtökohtana reunaehdot. Laaditaan WBS (osittaminen). i Arvioidaan tehtävien työmäärät (päivinä), esim. kolme henkilöä arvioi yksin ja sitten ryhmässä. Selvitetään henkilöresurssien ajankäyttö (myös asiantuntijat). Sijoitetaan tehtävät kalenteriin kuka tekee milloin alkaa milloin päättyy. Reunaehtoja 26 Ohjelmiston on oltava tuotantokäytössä Ohjelmisto toteutetaan t t t kolmen hengen projektina Käytettävissä on ainakin Ahto ja puolet Teemun työpanoksesta Tietokantaohjelmiston uusi versio on käytettävissä vasta toukokuussa 2008.

14 Aika-arvioiden tarkentuminen (kuva 12.8) 27 Työpanoksen arviointi 28 Kartoitetaan kunkin projektiin osallistuvan työpanos. Lähtökohtana 5 päivää ää viikossa. Vähennetään kuormitus projektin ulkopuolelle (lomat, juhlapyhät, koulutus, työt muihin projekteihin). Varataan aikaa yllättäville tehtäville. Vähennetään projektin "ei-tuottava" tt " työ (projektihallinto, kokoukset, tarkastukset/katselmukset, matkustus jne.) Jäljelle jää "tuottava työ", jota käytetään pääteltäessä milloin tehtävä X on valmis kun henkilö A aloittaa sen suorittamisen tiettynä päivänä

15 Esimerkki työajan jakautumisesta (kuva 12.6) 29 Esimerkki viikottaisesta ajankäytöstä % työaja asta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% viikot muut teht. proj. tukiteht. projektille jää Projektiryhmän jäsenen työaika 30 Projektin ulko- Ei-tuottava työ Tuottava työ puolinen työ Pari 1 15 % 25 % 60 % Pari 2 30 % 35 % 35 % Pari 3 26 % 19 % 55 % Pari 4 20 % 20 % 60 % Pari i5 20 % 40 % 40 %

16 The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Projektipäällikön työaika 31 Projektin ulko- Ei-tuottava työ Tuottava työ puolinen työ Pari 1 30 % 50 % 20 % Pari 2 40 % 30 % 30 % Pari 3 80 % 20 % 0 % Pari 4 30 % 27 % 53 % Pari i5 33 % 53 % 14 % Aikataulutus Gantt-kaaviolla (kuva 12.7) 32

17 The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. Toimintoverkko (kuva 12.7) 33 Yksi käytännönläheinen työkalu 34

18 Projektiseuranta (kuva 2.10) 35 Palaverit, tarkastukset, katselmukset. Poikkeamat havaittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toteumatietojen seuranta (kuva 12.9) 36 henkilökohtaiset seurantatiedot keräys ja laskenta henkilökohtai- set tilastot projektikohtai- set tilastot

19 Toteumaseuranta (kuva 12.9) 37 Työmäärä ä Kalenteri alkuperäinen arvio nykyinen arvio toteutunut alk.pvm arvio alk.pvm toteutunut päätt.pvm arvio päätt.pvm toteutunut tekijä Määrittely ijh Suunnittelu vtv -moduuli vtv Tekstiliittymä ijh... Yhteensä 170 Projektin osittuminen (kuva 12.2) 38 osittumaton projekti osittuva projekti henkilöitä Johtopäätös: What one programmer can do in a day, two programmers can also do in day. A man's got to know his limitations. -- Dirty Harry. Softan teko on enemmän kaivon kuin ojan kaivamista. Montun pohjalle ei sovi montaa henkeä yhtaikaa."

20 keh ityskus stannukset Seuraus (kuva 12.2) minimiaika 39 minimihinta kalenteriaika Johtopäätös: ajan ostaminen voi olla äärimmäisen kallista: mitä nopeammin haluat sen valmiiksi, sen kalliimmaksi se tulee. Työmäärien arviointi 40 Edellytys aikataulun ja budjetin laatimiselle. Vaikeaa mm. Koska ihmisten työn tuottavuus vaihtelee (edes kertaiset erot eivät ole harvinaisia työn vaativuus vaikuttaa tuottavuuteen (kerroin 1-20) yllättävät ongelmat eivät ole harvinaisia. tuotteen kokoa on vaikea arvata

21 Miten työmäärän saa selville 41 Arvioidaan ohjelman koko K jollain mitalla Tavallisin i on KLOC (tuhansia koodirivejä) i eli KDSI (delivered source instructions) Voidaan arvioida myös mm. luokkien tai näyttöjen lukumäärällä. Arvioidaan tuottavuus b (riviä päivässä) Siihen vaikuttaa esim. työn vaativuus, tekijän kokemus, työkalujen laatu,käytettävissä oleva kalenteriaika Aika = 1000*K / b päivää. Menetelmiä työmäärien arviointiin 42 Cocomo (constructive cost model), käsitellään tarkemmin jatkossa FPA (function point analysis) Putnam, Myers (ks. lähteet) Analogia (kokemukseen perustuva arvaus) Historiatiedon i ti merkitys! Murheellinen paradoksi: kaupan saa usein se joka arvioi työmäärän eniten väärin

22 COCOMO 43 Ensimmäinen versio n Tämä materiaali perustuu COCOMO 2000.II malliin 1. Syötteet: tuotteen koko (SLOC, source lines of code) Koko hanketta kuvaava skaalaustekijät, joilla skaalataan kokoa tilanteen mukaan. Kustakin projektin osasta kustannuskertoimet (cost drivers), jotka kuvaavat Tuotteen ominaisuuksia Kehitysympäristön ominaisuuksia Kehittäjien ominaisuuksia Projektin ominaisuuksia Tuloksena saadaan: Kehityspanos Kalenteriaika Mallista kaksi versiota: early design ja post architecture Lähde: Boehm, B., Abts, C., Brown, W., Chulani, S., Clark, B., Horowitz, E., Madachy, R., Rifer D., and Steece B., Software Cost Estimation with COCOMO II. Prentice Hall (2000) 502pp. Työmäärä, PM = person months 44 Normaali työmäärä (nominal schedule) PM NS = A * Size E * EM 1 * EM 2 * EM n Missä A = tuottavuuskerroin (effort coefficient), kalibroitavissa tilanteen mukaan, arvo 2.94, voi tulkita tarkoittavan kuukausia tuhatta koodiriviä kohti Size on kokoa kuvaava luku, tuhansia koodirivejä EM i:t ovat kustannuskertoimia, mallista on olemassa 7 (early design) ja 17 (post design) kustannuskertoimen versiot. Normaalitapauksessa kertoimet ovat ykkösiä (nominal). E on koon skaalauspotenssi, joka saadaan kaavasta E = B *( SF 1 + SF 2 + SF 3 + SF 4 + SF 5 ) Missä B on 0.91 ja SF i :t skaalauskertoimia Lopuksi PM saadaan kertomalla PM NS aikataulun tiukkuutta Kuvaavalla kertoimella (SCED).

23 Kalenteriaika 45 TDEV = * F NS C (PM NS ) Missä: C on kalibroitavissa oleva aikataulukerroin, arvo 3.67 F on kalenteriajan skaalauspotenssi, F = D + 02*001*SF * 1 *SF 2 *SF 3 *SF 4 *SF 5 = D * (E - B) Missä: D on kalibroitavissa oleva aikataulun skaalauspotenssin perusarvo, arvo 0.28 Arvioinnin suorittaminen Arvioidaan projektille skaalauskertoimet SF i (I=1..5) ja lasketaan niiden avulla koon skaalauspotenssi E. 2. Jaetaan tuote erikseen arvioitaviin osiin. 3. Arvioidaan jokaisen osan koko, tässä otetaan huomioon uudelleenkäyttö ja koodin automaattinen generointi 4. Arvioidaan kustannuskertoimet EM i ja lasketaan niiden avulla PM ns 5. Lasketaan kehitysaika TDEV NS. 6. Jos kehitys halutaan tehdä lyhyemmässä ajassa, valitaan SCED arvo low tai very low, jolloin TDEV putoaa max 25%. Vastaavasti PM kasvatetaan kertomalla se vastaavalla SCEDkertoimella.

24 Skaalauskertoimet SF i (taulukko 12.2) 47 Kukin tekijä arvioidaan 6-pykäläisellä asteikolla: hyvin alhainen (very low), alhainen (low), normaali (nominal), korkea k (high), h) hyvin korkea k (very high), h) erittäin korkea k (extra high). VL L N H VH EH Precedentedness Development Flexibility Architecture/Risk Resolution Team Cohesion Process Maturity Näistä saadaan laskettua: E = *( SF 1 + SF 2 + SF 3 + SF 4 + SF 5) ) ja F = * (E 0.91) Kustannuskertoimet EM i (taulukko 12.3) Very Low Normal Extra High Product VL L N H VH EH Required Software Reliability Database Size Documentation Match to Lifecycle Needs Product Complexity Required Reusability Platform 1.00 Execution Time Constraint Main Storage Constraint Platform Volatility Personnel 1.00 Analyst Capability Applications Experience Programmer Capability Platform Experience Language and Tool Experience Personnel Continuity Project 1.00 Use of Software Tools Multisite Development Required Development Schedule

25 Yksinkertainen esimerkki 49 Projekti: Pascal-kääntäjä, riviä Osaavat tekijät Uusi laitteistoympäristö Oletetaan, t että skaalaustekijät kijät normaaleja E = *( ) ) = 1.1 F = * (E 0.91) = 0.32 Kustannuskertoimista personnel&project-tekijät VH, muut N PM ns = 2.94 * * 0.71*0.81*0.76*0.85*0.84*0.81*0.78*0.86 =~37HTKK TDEV NS = 3.67 * = ~12kk, eli noin 3 henkeä tekee vuodessa Jos halutaan kiristää aikataulua, SCED kasvattaa työmäärää, esim VL =>TDEV lyhenee 25% = ~9kk, samalla henkilötyömäärä kasvaa ~53HTKK:n Työkoneen kunnonvalvonta (kuva 12.13) 50 Yhteys kunnonvalvontakeskukseen, etäkäyttö, 5000 riviä C++. Muualta saatu suurehko komponentti, jota joudutaan muokkaamaan 1000 C++ -rivin edestä. Sisältää useita verraten yksinkertaisia analyysikomponentteja, yhteensä 6000 riviä. Ohjelmointikieli vaihtelee (C++, Visual Basic) Etäkommunikointi GPS Analyysi Käyttöliittymä Sanomareititin CAN-liityntä Paikallinen selainpohjainen käyttöliittymä, 4000 riviä C++, valmiita komponentteja. Välittää sanomat kaikille rekisteröityneille kuuntelijoille, 2500 riviä C++ Uudelleenkäytetty edellisestä projektista, muokkaustyötä 1000 C-rivin edestä. Kirjasto "Platform": komponenttien yhteiset palvelut, 5000 riviä C++.

26 Työkoneen kunnonvalvonta (taulukko 12.4) San nomareititin Product, size (VC++) Required Software Reliability hi hi nom nom nom nom nom Database Size nom lo lo nom nom nom nom Documentation ti Match to Lifecycle Needs vlo vlo vlo vlo vlo nom nom Product Complexity hi hi lo lo nom nom nom Required Reusability nom nom nom nom nom nom nom Platform Execution Time Constraint hi hi nom nom nom nom nom Main Storage Constraint nom nom nom nom nom nom nom Platform Volatility lo lo lo lo lo lo lo Personnel Analyst Capability vhi vhi vhi vhi vhi vhi vhi Applications Experience hi nom nom nom nom nom nom Programmer Capability vhi vhi hi hi hi hi hi Platform Experience hi nom nom nom nom lo nom Language and Tool Experience hi nom nom nom nom nom nom Personnel Continuity vhi vhi vhi vhi vhi vhi vhi Project Use of Software Tools nom nom nom nom nom nom nom Multisite Development xhi xhi xhi hi xhi xhi xhi Required Development Schedule nom nom nom nom nom nom nom N-liityntä CA jasto Kirj Ana alyysi inti Etä äkommunikoi Käy yttöliittymä S GP Yhteensä n. 25KLOC 51 Cocomon arvio: n. 28htkk, kolme henkeä tekee n. 10kk Riskienhallinta 52 Ongelmat ja riskit Ongelma (problem) on jotain, mikä on olemassa Riski (risk) on potentiaalinen ongelma, se siis saattaa muuttua ongelmaksi Riskejä voidaan kuvata eri abstraktiotasoilla ("Ahto ei osaa kunnolla SQL:ää", "Projekti myöhästyy") Käytännössä termillä riski voidaan tarkoittaa useita eri asioita, esimerkiksi: riskin syytä ("uusi alihankkija") riskin toteutumista ("piirikortin valmistuminen myöhästyy") riskin toteutumisen seurausta ("projekti myöhästyy") Riskien hallinnassa kannattaa olla "riittävän" järjestelmällinen

27 Mihin riskit liittyvät 54 asiakkaan organisaatioon omaan henkilöstöön ja toimintatapoihin alihankkijoihin ja toimittajiin kehitettävään järjestelmään j ja työkaluihin teknologiaan liittymiin... yleisimmin riskien taustalla ovat asiakasvaatimuksiin liittyvät ongelmat kommunikointiin liittyvät ongelmat

28 Riskienhallinnan osa-alueet 55 Riskien arviointi Riskien tunnistaminen Riskien analysointi Riskien priorisointi Riskien toteutumisen seuranta ja hallinta riskien ennakointi ja seuranta (ennusmerkit ) riskien eliminointi (poistaminen, torjunta ennakolta) riskien väistäminen (jos riski uhkaa) seurausten minimointi (jos riski on toteutunut). Hyvä lähde, Jyrki Kontion väitöskirja: Software Engineering Risk Management: A Method, Improvement Framework, and Empirical Evaluation. TKK Riskien arviointi (risk assessment) 56 Riskien tunnistaminen: kokemus, haastattelut, tarkastuslistat, SEI:n riskiluokittelu... Riskiin liittyy: syyt ("koska puutarhajyrsin on vanha,") tapahtuma ("...se voi hajota") seuraukset ("...ja kevättyöt saattavat viivästyä") Syy 0 tai useampia Sama syy voi esiintyä useissa tapahtumissa Syy voi olla myös jonkin toisen riskin toteutuminen (seuraus) Tapahtuman todennäköisyys: esim harvinainen, todennäköinen, hyvin todennäköinen Seurauksen vakavuus, esimerkiksi: katastrofaalinen, kriittinen, normaali, vähäinen (suhteessa projektin tavoitteisiin) Sidosryhmät, joiden tavoitteisiin riskin toteutuminen vaikuttaa. Riskin tärkeys

29 Riskin tärkeys (ei kirjassa) 57 todennäköisyys seuraus hyvin toden- toden- harvi- näköinen näköinen nainen katastrofaalinen kriittinen normaali vähäinen Seuranta ja hallinta 58 Projektipäällikkö ja ohjausryhmä. Riskit kirjataan projektisuunnitelmaan tai erilliseen riskienhallintasuunnitelmaan. Riskien arvioinnin perusteella suunnitellaan hallinta kuka vastaa miten seurataan miten havaitaan miten toteutumistodennäköisyys minimoidaan mitä tehdään, jos riski toteutuu ("Plan B")

30 Top risks, USA 59 Avainhenkilö vaihtaa työpaikkaa Epärealistiset t aikataulut t ja budjetit Kehitetään ohjelmistoon vääriä toimintoja ja turhia piirteitä Huono käyttöliittymä Muutokset t määrittelyssä ä = "liikkuva maali" Ongelmat muualta hankituissa komponenteissa ja/tai palveluissa Tekniset ongelmat (suoritusteho, reaaliaikaisuus, muistitila). Top risks, Tampere MITEN aikataulu petti kustannukset ylittyivät y asiakas tyytymätön tuotteeseen (ei vastaa tavoitteita, liiketaloudelliset menetykset) jälkihoidon työmäärä valtava. 60 MIKSI? työmääräarvio virheellinen määrittely puutteellinen muutosvastarinta liian suuri projekti asiakkaan/toimittajan asiantuntemattomuus suunnittelematon käyttöönotto henkilöstön vaihtuvuus huono projektipäällikkö ongelmat työvälineissä/laitteissa.

31 Critical (anti) success factors in software projects 61 (J. S. Reel, IEEE Software May/June 1999) 1. projektinvetäjä ei ymmärrä asiakasvaatimuksia 2. projektin laajuutta ei ole määritelty kunnolla 3. muutostenhallinta on puutteellista 4. teknologiassa tapahtuu muutoksia 5. asiakasvaatimukset muuttuvat 6. aikataulu on epärealistinen 7. käyttäjien vastustus 8. tuki projektille loppuu 9. projektiryhmässä ei ole tarvittavaa ammattitaitoa 10. ei oteta oppia toimivista käytännöistä ja tehdyistä virheistä. Johtopäätös: Projektien ongelmat eivät niinkään ole teknisiä, vaan liittyvät projektinhallintaan, ihmisten johtamiseen, ryhmätyöhön, kommunikointiin, asiakastarpeiden ymmärtämiseen Mikä ohjelmistotyössä maksaa? 62 Työvoimakustannukset (palkat, henkilösivukulut), yleensä 50-70% kaikesta yleiskustannukset (tilojen vuokra, konttorikustannukset, puhelin, posti,...) alihankinta kalusto- ja tilajärjestelyt koulutus palkitseminen projektiryhmän huolto, edustus (syöttäminen, juottaminen, saunotus, seminaarit korpihotellissa) matkakustannukset kirjallisuus yms. tiedonhankinta laitteet pääomakustannukset katetavoite

32 Ihmistyön kustannustekijät 63 palkka (kk-palkka, ylityöt, palkkiot) pakolliset henkilösivukulut i k l (lomakorvaukset, k sosiaaliturva, eläke- yms. vakuutukset, palkalliset sairauspäivät, arkipyhät, yhteensä 50-60% palkasta) vapaaehtoiset henkilösivukulut (ruoka, auto, terveydenhoito, virkistys...) koulutus rekrytointi (voi olla merkittäväkin, esimerkiksi 6-10 kk palkka). Yksi karkea hinta-arvio 64 Perustuntihinta: laskutettavan työtunnin hinta yrityksessä, nyrkkisääntö: Keskimääräinen palkka pitäisi saada laskutettua perustuntihinnalla 2,5-4 kertaisena. Projektin hinnoittelu saadaan summaamalla aika-arvio * perustuntihinta (*hhh-vakio) 1 projektiin ulkoa ostettavat laitteet, ohjelmistot, laitteet mahdolliset muut kulut 1) hhh-vakio = hiha, hanska ja hattu, voi joskus olla ykköstä pienempikin.

33 Perustuntihinnan määrääminen 65 Perustuntihinta saadaan jakamalla kustannustekijöiden summa laskutuskelpoisten tuntien kokonaismäärällä. Laskutuskelpoisten tuntien määrä saadaan vähentämällä kaikesta työajasta (n. 225 päivää/henkilö vuodessa, eli n tuntia) johtajien, sihteerien yms. työaika sekä laskutettavaa työtä tekevien henkilöiden työpanoksesta esimerkiksi 25% (perustuu kokemukseen). Summittainen esimerkki hengen ohjelmistotalo Päätoiminen i johtaja, j ei sihteeriä iä Muut tekevät laskutettavaa työtä 75% työajasta Vaihtuvuus n. 1 hlö / vuosi Palkat ja henkilösivukustannukset 1.6 * 3 k * 12 kk = ~58k Otetaan huomioon vuokrat, laitteiden poistot, leasing- autot, konttorikustannukset jne... kertomalla summa 1.5:llä => ~86k Yhteensä 10 henkeä => menopuolella ~860k

34 summittainen esimerkki 67 Laskutettavia tunteja voi arvioida tulevan vuoden aikana yhdeksälle työtekijälle. Vaihtuvuuden ja sairaslomien yms. huomioon ottamiseksi käytetään kertoimena kuitenkin lukua 8: 8*1700*0.75 = noin laskutettavaa tuntia. Työtunnin hinnaksi tulee siis ~86 ja päivähinnaksi 650. Henkilötyövuosi maksaa ~150k Epävirallinen ajankohtainen pikakysely helmikuussa 2007 Konsulttityön ostaja, Helsinki: Tyypillisesti (erityisosaaminen kasvattaa) Isoissa projekteissa ja landelta halvempaa Joskus paljonkin enemmän (yli 300, erityisasiantuntija) Koulutuksessa voi olla tätäkin enemmän Konsulttityön myyjä, Tampere: Ehdoton minimi 60 euroa (3000/kk, 2,5 yleiskustannuskertoimella n euroa/vuosi) Yleensä enemmän Projektinhallintatyökalut 68 Perustietojen hallinta. kalenteri, jossa vapaapäivät ät (sekä henkilöille) että muille resursseille) resurssit ja kustannukset (henkilöt, laitteet...) aikataulun laatiminen. Excel on edelleen suosituin i projektinhallintatyökalu t t l Microsoft Project Moniprojektihallinta? t

Johdatus ohjelmistotuotantoon

Johdatus ohjelmistotuotantoon Johdatus ohjelmistotuotantoon Luento nro 3, 8.9.2014 Kari Systä 8.9.2014 JOTU/K.Systä 1 Viikkoharjoitusryhmät Tiistai klo 10-12 ilm. 22/28, oli 16. Tiistai klo 12-14 ilm. 28/28, oli 21. Keskiviikko klo

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely

Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Ohjelmistojen vaatimusmäärittely Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos (Perustuen Juha Tainan luentomateriaaliin keväältä 2010) 1. Johdanto Vaatimusmäärittely (Requirements Engineering) on

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen

Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Ohjelmistotekniikka - Luento 14 Jouni Lappalainen Luku 28: Riskien hallinta - reaktiivinen ja proaktiivinen riskien hallinta - riskien tunnistus, arviointi ja tarkentaminen - riskien vähentäminen, valvonta

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Hiltunen, Sari & Rantanen, Merja 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Henkilöstön

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot