Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla

2 Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN Kansikuva: Helkama Bica Hanko, Kaarina

3 Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Lokakuu 2004

4 S I S Ä L T Ö Johdanto Toimenpide-ehdotukset Raportin alustus ja Varsinais-Suomen yleiskuvaus Valtioneuvoston laajakaistastrategia Varsinais-Suomi ja laajakaista Laajakaistan määritelmä Laajakaistan määritelmä ja tulevaisuus Käyttäjäryhmät ja tarpeet Nykytilanteen kartoitus alueellisesti Seudun kunnat Turun seutu Turunmaa Loimaan seutu Vakka-Suomi Salon seutu Alueen operaattorit Muut julkisen sektorin toimijat kuin kunnat Turun yliopisto Turun ammattikorkeakoulu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Yhteenveto Alueellinen ratkaisumalli ja tekniset vaihtoehdot Kiinteät jakeluverkot Datakaapelointi (valokuiti, lähiverkot) xdsl (puhelinverkko) Muut (sähköverkko PLC) Langattomat jakeluverkot WLAN Satelliittiteknologia Matkaviestinverkot WLL, WiMax Maakuntaverkko Suositukset kunnille ja valtionhallinnolle Infrastruktuurin rakentamisessa huomioitavat seikat Rakennusmääräykset Rahoitus Kilpailutilanteissa havaitut puutteet Yhteenveto...23

5 Johdanto Varsinais-Suomen liitto käynnisti keväällä 2004 valtioneuvoston laajakaistastrategiaan liittyvän maakunnallisen strategiatyön. Tehtävästä muodostettiin ICT-Turku Oy:n vetämä maakunnan kehittämisrahalla toteutettava hanke. Maakunnallisen laajakaistastrategian laatiminen jaettiin kahteen tavoitteeseen. Strategia asiakirjassa pyritään määrittämään sen alueen laajuus, minne ei synny laajakaistatarjonnan edellyttämää riittävää kaupallista kysyntää. Tavoitteena on, että tälle alueelle toteutetaan vähintään 256 Kbit laajakaistayhteys yhteiskunnan tuella. Tavoite toteuttaa kansalaisten keskinäistä tasa-arvoa ja luo alustan valtion ja kuntien internetissä välitettävälle palvelutarjonnalle. Toisena tehtävänä oli määrittää ne toimenpiteet, millä Varsinais-Suomi nousee ja pysyy laajakaistatarjonnassa kaikissa käyttäjäryhmissä maan kärkijoukossa. ICT-Turku Oy tilasi strategian selvitysosia kolmelta eri ICT-alan yritykseltä. Strategian lopullisesta sisällöstä vastasi hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluivat: Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki puheenjohtaja Jaakko Kuosmanen ICT Turku Oy asiantuntijajäsen Sirpa Simola ICT Turku Oy projektipäällikkö Sari Suominen ICT Turku Oy sihteeri Jari Jussinmäki TAD Centre asiantuntijajäsen Jorma Kylänpää TAD Centre asiantuntijajäsen Matti Kiviö MP-MasterPlanet Oy asiantuntijajäsen Eirik Näse Skärgårdsnätet / Saarsitoverkot Oy asiantuntijajäsen Jouko Ylänen Nordic Lan & Wan Communication Oy asiantuntijajäsen Tapio Tuhkanen Varsinais-Suomen liitto hankkeen valvoja Varsinais-Suomen maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt ja hyväksynyt Varsinais-Suomen laajakaistastrategia - asiakirjan. Varsinais-Suomen liitto Juho Savo maakuntajohtaja Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 5

6 1. Toimenpide-ehdotukset Varsinais-Suomen laajakaistaverkko perustuu valokuituun Varsinais-Suomen seutukunnat toteuttavat julkishallinnon tarpeisiin seutuverkot, mitkä yhdistetään toisiinsa - Saaristoverkko, Turku Area Net jne. Lisäksi pyritään liittämään verkkoja yhteen yli maakuntarajojen. Näin tyydytetään julkishallinnon verkkojen jatkuvasti ja nopeasti kasvava kapasiteettitarve ilman, että kustannukset kasvavat vastaavasti. Koska seutuverkko on julkishallinnon omistama, voidaan sitä tarvittaessa avata kilpailun edistämiseksi yhtäläisin ehdoin kaikille operaattoreille. Toteuttamisessa pyritään laajaan myös operaattorit kattavaan yhteistyöhön, jolloin kaikille yhteistyön osapuolille syntyy merkittäviä kustannussäästöjä. Varsinais-Suomen saaristoalueilla toteutetaan seutuverkot ja laajakaistan jakeluverkot taloudellisesti ja teknisesti tehokkaimmilla ratkaisuilla. Langaton tekniikka täydentää muita tekniikoita ja soveltuu hyvin saaristoalueiden käyttöön. Edistetään laajakaistaverkkojen käytettävyyttä kaikkialla huolehtimalla julkisten verkkojen käyttömahdollisuuksista mahdollisimman laajasti. Näin saadaan kaikkialla oleva laajakaistakapasiteetti mahdollisimman laajaan käyttöön. Laajakaistan toteuttaminen osaksi kaikkea rakentamista Valokuidun vetäminen ja kaapeliputkien asennus huomioidaan aina kun kaivetaan linjoja. Rakennusmääräyksillä edistetään valokuitutoteutuksia kaava-alueilla ja Ethernet-parikaapelitoteutuksia rakennuksissa. Näin rakennetaan pitävä pohja tulevaisuuden tietoyhteiskunnalle. Lainsäädännöllisin ja muin keinoin varmistetaan valokuituverkon esteetön käyttö ja estetään rajallisten langattomien taajuuksien varaaminen omaan käyttöön ilman tarkoitusta tarjota palveluja niiden avulla. Suositetaan viranomaisille mahdollisuutta määritellä tariffihinnoittelu kaapelivuokrissa, laitetiloissa ja mastopaikoissa. Näin edistetään kilpailua laajakaistapalveluissa samaan tapaan kuin sähkön jakelun osalta on jo tehty koskien sähköverkkoja. Laajakaistayhteys toteutetaan yhteiskunnan tuella niille alueille, minne kaupallista tarjontaa ei synny Vain niillä alueilla, joissa kaupallinen toiminta ei ole kannattavaa, toteutetaan julkisella, kilpailuneutraalilla tuella laajakaistan jakeluverkkoja. Markkinat hoitavat suurimman osan Varsinais-Suomen alueesta ja julkinen tuki kohdistuu ongelmakohtiin kilpailua vääristämättä. Verkot toteutetaan teknistaloudellisesti parhailla mahdollisilla tekniikoilla huomioiden myös tekniikoiden yhdistämismahdollisuus. Mitään tekniikkaa ei suosita, sillä tekniikoiden kehittyessä ja hintojen muuttuessa paras ratkaisukin muuttuu. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 6

7 2. Raportin alustus ja Varsinais-Suomen yleiskuvaus 2.1 Valtioneuvoston laajakaistastrategia Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta laajakaistastrategiasta. Strategia on keskeinen osa hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikkaa ja sen tavoitteena on nopeiden, vaivattomien ja kohtuuhintaisten tiedonsiirtoyhteyksien saatavuuden tarjoaminen jokaiselle suomalaiselle vuoden 2005 loppuun mennessä. Laajakaistastrategian lähtökohdaksi on asetettu se, että laajakaistan leviämiseen pyritään teknisesti neutraalein keinoin, näin halutaan varmistaa erilaisten laajakaistateknologioiden rinnakkainen kehittyminen ja keskinäinen kilpailu. Hallituksen laajakaistastrategia-asiakirjasta pyydetyissä lausunnoissa mielipiteet erosivat siinä, että pitäisikö laajakaistainfrastruktuuria kehittää nykyisten viestintäverkkojen pohjalta, vai pitäisikö yhteiskunnan tuella rakentaa tietoliikennekäyttöön kokonaan uusi, välityskyvyltään ylivoimainen valokuituverkko. Laajakaistastrategian mukaisesti hallitus selvittää mahdollisuudet edistää valokuidun käyttöä kotitalouksien tiedonsiirtoyhteytenä, mutta ei kuitenkaan aseta tätä tekniikkaa etusijalle. Hallituksen laajakaistastrategiana on: Edistää kilpailua kaikissa viestintäverkoissa ja eri viestintäverkkojen välillä Edistää palvelujen ja sisältöjen toimintaa verkoissa Edistää laajakaistan kysyntää Jatkaa ja kehittää erityistoimenpiteitä niillä alueilla, joissa ei synny riittävää kysyntää kaupalliselle laajakaistatarjonnalle Strategian vaikuttavuustavoitteena on vuoteen 2005 mennessä: Suomessa on vähintään 256 kbs tason laajakaistaliitymää, kaikki teknologiat huomioon ottaen Nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla Suomi nousee euroopan eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä ja saatavuudessa. Hallitus on listannut 50 erilaista toimenpidettä, joiden avulla kansallinen laajakaistastrategia toteutetaan vuosina Maakuntien liittojen ja kuntien vastuulle on kirjattu seuraava toimenpide, jonka toteuttamiseen nyt käsillä oleva strategia-asiakirja tähtää: Maakuntien liitot laativat yhdessä kuntien kanssa oman alueensa laajakaistastrategian ja edistävät sen toteutusta. Strategia perustuu kuntakohtaisiin arvioihin kysynnän ja markkinatilanteen kehityksestä. Strategiat toimivat välineenä päätettäessä julkisesta rahoituksesta ja muista julkisen hallinnon toimenpiteitä edellyttävistä asioista. Lisäksi strategioissa tulee kartoittaa palvelujen tarjonnan kannalta oleellisia käyttäjäsegmenttejä. (kohta 39) Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 7

8 2.2 Varsinais-Suomi ja laajakaista Suomen eri maakunnat poikkeavat tuntuvasti toisistaan laajakaistayhteyksien toteuttamisen kohdealueina. Varsinais-Suomelle on tyypillistä muihin maakuntiin verrattuna maakunnan pieni pinta-ala, suuri kuntien lukumäärä sekä keskittynyt asutusrakenne. Varsinais-Suomen :een henkeen nouseva kokonaisväestö asuttaa tasaisesti koko maakuntaa. Täysin asumattomia kohtia on erittäin vähän. Oman erityisen piirteen Varsinais-Suomen laajakaistastrategiaan tuo suuri kuntien määrä (54 kuntaa vuoden 2005 alussa). Valtioneuvoston laajakaistastrategialle asettamien tavoitteiden nopea toteutuminen on keskeisimpiä ehtoja sille, että Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma 2020 asiakirjassa esitetty tavoitteellinen palvelutarjonnan kehityksen on mahdollista toteutua. Varsinais-Suomessa laajakaistapalveluja tuottaa 14 eri operaattoria. Näistä Turun kaupunkiseudulla toimii 10 teleoperaattoria. Useimpien kuntien haja-asutusalueilla tarjoaa tällä hetkellä laajakaistapalveluja käytännössä ainoastaan yksi teleoperaattori. Varsinais-Suomen laaja, harvaan asuttu saaristoalue luo laajakaistayhteyksien toteuttamiselle oman erityisen haasteensa. Perinteisiä puhelinverkkoja on vaikea hyödyntää niiden pitkien merenalaisten osuuksien vuoksi. Saariston laajakaistayhteyksien toteutuksessa tulee ottaa huomioon loma-asumisen synnyttämä kasvava kysyntä laajakaistayhteyksille. Joillakin saariston osilla laajakaistayhteyksiin liittyvillä etätyömahdollisuuksilla on alueen elinvoimaisuuteen liittyvää merkitystä. Varsinais-Suomen tele ja radiotekniikkaan liittyvä teollinen perinne yhdistettynä maakunnan osaamis- ja tuotekehitysresursseihin antavat mahdollisuuden innovatiiviseen laajakaistastrategian toteuttamiseen. Tästä on hyvinä esimerkkeinä datasähkö ja roaming järjestelyn soveltaminen WLAN-tekniikalla toteutettuun laajakaistan jakelutiehen. Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä maan laajin ja nopeiten laajeneva, julkisestikin innovatiivisuudestaan palkittu, julkinen WLAN-verkko. Valokuituverkot ovat osa Varsinais-Suomen infrastruktuuria Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 8

9 3. Laajakaistan määritelmä 3.1 Laajakaistan määritelmä ja tulevaisuus Laajakaista ei ole ainoastaan tiedon jakelukanava vaan tietoyhteiskunnan uusi kaksisuuntainen tiedonvälityksen väline. Tiedonvälitys voi olla suljettua julkisen sektorin ja yritysten yksiköiden ja työntekijöiden välillä lähiverkkonopeudella, yksilöiden välistä tietoliikennettä reaaliajassa esimerkiksi kuvapuhelimella tai osallistumista globaalin tietoyhteiskunnan tiedonjakeluun. Laajakaistan ja tietoyhteiskunnan kehitys on riippuvainen infrastruktuurista ja palvelutarjonnasta. Toimiva infrastruktuuri on perusedellytys palvelutarjonnan kehittämiselle ja samalla myös edellytys loppukäyttäjien palvelujen kulutukselle. Sekä julkisella sektorilla, että yritysmaailmassa tärkeä osa tietoliikenteestä on yksiköiden välistä nopeaa kaksisuuntaista liikennettä, jossa Internetin hyödyntäminen tuo turvallisuusriskin. Vuokrattujen suorien linjayhteyksien ylihinnoittelu on esteenä omien turvallisten yhteyksien käyttöönottoon. Yksityiselle kansalaiselle tietoyhteiskunta on usein Internetin ja sähköpostin käyttöä. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa kotitalouksien laajakaistayhteyksien nopeustarpeen kasvu, koska kaikki kommunikointimuodot kuten data ja puhelinliikenne, kuvapuhelimet, videosovellukset ja lopulta myös digitaalinen tv-vastaanotto kohtaavat digitaalisessa mediassa. Nopeustarpeista keskustellaan yleisesti. On huomattava, että yleinen nopeus on kehittynyt modeemitasolta ISDN:n kautta ADSL-tasolle vain muutamassa vuodessa. Palvelujen monipuolistuminen merkitsee, että myös nopeustarpeet tulevat lisääntymään huomattavasti. Voi syntyä tilanne, missä palvelujen monipuolinen hyödyntäminen nykytekniikalla on teknisesti mahdollista ainoastaan taajamissa. Käsite laajakaista on osin menettänyt alkuperäisen merkityksensä. Operaattoreiden markkinoinnissa laajakaista tarkoittaa kaikkia kiinteitä yhteyksiä nopeudesta huolimatta eli käytännössä kaikkia muita paitsi modeemiyhteyksiä. Nopeusvaatimus lähivuosien kotitalouksien laajakaistalle tulisi olla 2 10 Mbit/s ja muina ominaisuuksina on kaksisuuntaisuus, mobilisuus ja skaalautuva tekniikka. Julkisen sektorin ja yritysten liikennöintitarpeet vaativat puolestaan lähiverkkonopeutta. Nykyinen ADSL-liikennöinti vastaa kotitalouksien tarpeita taajamissa, missä on nykyaikainen kehittynyt puhelinverkosto ja lyhyet siirtoetäisyydet. Haja-asutusalueilla kehityksen suunta on taantuva. Rajallisella kapasiteetilla toimiva avolinjainen puhelinverkosto on ikääntynyt ja yleisesti huonokuntoinen. Teleoperaattoreiden halukkuus ja kyky ylläpitää verkostoa jatkossa on avoin kysymys. Tähän on syynä toisaalta kehitys, missä puhelinliikenne siirtyy kohti langattomia järjestelmiä ja toisaalta puhelujen hintatason laskeva suunta. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 9

10 Korvaavaksi tekniikaksi otetaan käyttöön kyläalueilla valokuidulla toteutetut runkolinjat ja langattomat järjestelmät soveltuvin osin. Usein mainitut satelliittiyhteydet ja digi-tv eivät tähän haasteeseen pysty vastaamaan, koska molemmat edellyttävät maanpäällisen nopean paluukanavan kaksisuuntaisuustarpeita varten. Silloin voidaan yhtä hyvin näitä yhteyksiä käyttää molempiin suuntiin. Taulukko:Verkon siirtokyky esimerkin valossa 3.2 Käyttäjäryhmät ja tarpeet Julkishallinto, yritykset ja kotitaloudet muodostavat tietoyhteiskunnassa selkeitä ryhmiä, joilla on toisistaan poikkeavat vaatimukset verkon välityskyvylle. Julkishallinnon ensisijainen tarve on lähinnä yksiköiden välinen suljettu liikennöinti ja hyvä rajapinta internettiin asiakaspalveluja ja sovelluksia varten. Nopeustarve on tällä hetkellä lähiverkkotasoinen (100 Mbps) ja enemmänkin (1-10 Gbps). Yritysten tarpeet vaihtelevat eniten. Suuret yritykset tarvitsevat lähinnä yksiköiden välisiä turvallisia ja nopeita lähiverkkotasoisia yhteyksiä (100 Mbps) sisäisten online-järjestelmien käytölle, ja sen lisäksi riittävän nopeat yhteydet järjestelmistä internetin suuntaan ( Mbps). Kotitaloudet tarvitsevat lähinnä nopean internetyhteyden, jonka avulla hoidetaan tietoyhteiskunnan kommunikointitarpeet ja sen lisäksi vaativat viihdesovellukset. Tällä hetkellä tarve on n Mbps pääosin internetistä kotiin. Tarve kodista internettiin suuntautuviin yhteyksiin kasvaa samaan suuruusluokkaan (nyt tarjolla yleensä max 512 kbps 1 Mbps). Nopeat, alueelliset valokuituverkot palvelevat julkishallintoa ja yrityksiä sekä luovat pohjan tehokkaalle kapasiteetin jakelulle kotitalouksille. Kotitalouksien osalta ratkaisevassa asemassa ovat paikalliset jakeluverkot. Koko tietoyhteiskunnan kehityksen perustana on toimiva, avoin ja yhteensopiva infrastruktuuri, joka on kaikkien palveluntarjoajien ulottuvissa kohtuullisella hinnoittelulla ns. Open access runkoverkko. Tässä verkossa operaattorit ja muut palveluntarjoajat tarjoavat palvelujaan laajalle kuluttajaryhmälle samoilla edellytyksillä. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 10

11 Liikkuvat käyttäjät, mobiliteetti Julkiset verkot ja niiden väliset verkkovierailut, käyttäjien väliset verkkovierailut, langattomat verkot Laajakaista kaikille kaikkialla Yritykset, julkishallinto Organisaatioiden sisäiset ja väliset, nopeat ja turvatut verkkoyhteydet, runkoverkot, seutuverkot, Tämä edistää muita Koti, yksityishenkilö Internetsivujen käyttö Etätyö, nettipuhelut, videot Laajojen tietomäärien siirto Laajakaista kaikkialle , kbps 1 Mbps 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Hallituksen laajakaistastrategian fokus Varsinais-Suomen laajakaistastrategian fokus Varsinais-Suomeen laajakaista kaikille, kaikkialla! 4. Nykytilanteen kartoitus alueellisesti Yleisen laajakaista tarjonnan kuluttajamarkkinoiden nykytilanne kartoitettiin alueen kuntien edustajille tehdyllä kyselyllä. Yleisen laajakaistatarjonnan lisäksi selvitettiin kuntien ja julkisen sektorin nykyiset ja arvioidut tulevaisuuden tietoliikennetarpeet. Lisäksi osalle alueen merkittävistä julkisen sektorin toimijoista tehtiin vastaava laajakaistatarjontakysely. Laajakaistatarjonnan nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä tehtiin kysely myös alueella laajakaistapalveluita tuottaville operaattoreille. Näin nykytilanteen arviointiin saatiin sekä yksityisen että julkisen sektorin kuluttajanäkökulma ja lisäksi palveluntarjoajanäkökulma. Kyselyn vastaukset ovat saatavilla strategian sähköisessä versiossa. ja www. turkusciencepark.com 4.1 Seudun kunnat Vastaukset jakoivat maakunnan seutukunnittain kahteen ryhmään. Salon seudulla palveluntarjonta koettiin ongelmattomaksi tai asiaa ei suoraan haluttu kommentoida. Muualla palveluntarjonta koettiin ongelmalliseksi. Yleisesti terveydenhuollon tietoliikennetarpeet nähdään kuntien väliselle yhteistyölle tärkeänä vaikuttimena. Seutukunnan laajakaistaverkon rakentamiseen ei kunnissa yleisesti ole budjetoitu rahaa. Samaten kunnissa ei juurikaan huomioida laajakaistatarjonnan edistämistä rakentamisessa esimerkiksi kunnallisteknisissä ohjeistuksissa. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 11

12 Turun-, Turunmaan-, Loimaan- ja Vakka-Suomen seutukunnilla palveluntarjonta koettiin monessa kunnassa puutteelliseksi. Sekä saatavuudessa, että hintatasossa koettiin olevan ongelmia. Yhteistyö kuntien välillä on varsin vähäistä, lukuunottamatta Turunmaan saariston aluetta, jossa muun muassa on toimiva seutuverkkototeutus. Lisäksi joillain kunnilla on erillisiä tietojärjestelmäyhteistyöprojekteja esimerkiksi kirjastojärjestelmien puitteissa. Omia verkkoyhteyksiä kunnilla on toteutettu lähinnä vain hallintorakennusten välille Turun seutu Turun seutu koostuu (vuoden 2005 alusta lukien) 18:sta kunnasta. Alueella on kaupunkeja, joissa laajakaistatarjonta on monipuolinen ja hinnoittelultaan kilpailukykyinen, mutta toisaalta on myös reuna-alueita, missä vallitsee tyypillinen yhden operaattorin tarjonta ja hinnoittelu, sekä lisäksi muutamia haja-asutusalueita, joista tarjonta puuttuu kokonaan. Vuonna 2003 suoritettiin TAD-Centren toimesta kartoitus nimeltä Turku Area Net. Kartoituksella pyrittiin selvittämään alueellisen valokuituisen runkoverkon tarve ja kustannukset. Ajatus perustui siihen tosiasiaan, että Turun seudun julkishallinnolla on jo nyt mittava ja lähitulevaisuudessa kasvava tarve vuokratuille nopeille ja suojatuille linjayhteyksille. Käyttäjäryhmät ovat terveydenhuolto (keskussairaalat, kuntayhtymät ja terveyskeskukset), opetustoimi (yliopistot, TuAMK ja muut, etäopetus, etätyöskentely, etätyö), yleishallinto (kuntien väliset tietoliikennejärjestelmät, esim. kirjasto, koulutoimi ja muut yhteiset toiminnot). Lisäksi haluttiin järjestää laajakaistatarjontaa niillä alueilla, joissa tarjonnassa tai hinnoittelutasossa on tänä päivänä puutteita. Lopputuloksena todettiin, että verkon toteuttaminen olisi taloudellisesti kannattava investointi kunnille, mutta suuri toiminta-alue ja kuntien väliset koko erot, tarpeet ja investointiresurssit ovat ratkaistava ennen mahdollista toteuttamista Turunmaa Turunmaa muodostuu saaristoalueen kahdeksasta kunnasta. Seutukunnassa toimii kolme eri operaattoria. TeliaSonera hoitaa Länsi-Turunmaan saaristokunnat, Dragsfjärdin ulkosaaristoa ja Taalintehdasta. Paraisten puhelin hoitaa Paraisten aluetta ja Kemiön puhelin puolestaan Kemiönsaaren kunnat. Operaattoreiden välinen yhteistyö on rajallista ja perustuu lähinnä omaan paikalliseen tarjontaan. Turunmaan seutukunta kuuluu yhtenä kahdeksasta valitusta seudusta sisäasianministeriön ja Suomen Kuntaliiton käynnistämään seutukuntien tuki-hankkeeseen (SEUTU-hanke). Eduskunta on päättänyt jatkaa hanketta vuoden 2012 loppuun asti. SEUTU-hanke antaa mahdollisuuden toteuttaa laajakaistastrategiaan liittyviä toimenpiteitä seutukunnassa. Laajakaistatarjonnan tilanne Turunmaalla on viime vuosina kehittynyt merkittävästi sen jälkeen, kun kunnat käynnistivät valokuituun pohjautuvan SaaristoNet- nimisen infrastruktuuri-kehitysprojektin. Neljä vuotta kestävällä projektilla toteutetaan valokuituinen runkoverkko. Verkko yhdistää kaikki Turunmaan kunnat toisiinsa siten, että se palvelee terveydenhuoltoa, opetustointa sekä yleishallintoa. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 12

13 Sittemmin yhtiöitetty toiminta tarjoaa laajakaistayhteyksiä myös yrityksille ja muille, lähinnä niillä alueilla, joista laajakaistatarjonta on puuttunut kokonaan. Hankkeella on ollut huomattavia sivuvaikutuksia myös alueen operaattoreiden toimintaan rakennusyhteistyön, tarjonnan lisäyksen ja hinnoittelun suhteen. Yleisesti katsoen Turunmaassa on lyhyessä ajassa syntynyt uusi ja kattava valokuituinen infrastruktuuri teleoperaattoreiden ja SaaristoNetin toimesta. Nykyisessä laajakaistatarjonnassa on kuitenkin vielä vakavia puutteita lähinnä asutuilla saarilla ja yleisesti Länsi-Turunmaan haja-asutus kunnissa, eli TeliaSoneran operaattorialueilla. Tilanne johtuu pitkälti puhelinverkon teknisistä rajoituksista ja operaattorien haluttomuudesta investoida ilman julkista tukea. Tilannetta pyritään parantamaan kehittämällä saaristo olosuhteisiin sopivia langattomia järjestelmiä Loimaan seutu Vuoden 2005 alussa yhdistyvät Loimaan kaupunki ja Loimaan kunta. Samoin yhdistyvät myös Pöytyän ja Karinaisten kunnat, minkä jälkeen seutukuntaan kuuluu yhteensä 10 kuntaa. Loimaan seutukunta kuuluu yhtenä kahdeksasta valitusta seudusta sisäasiainministeriön ja suomen kuntaliiton käynnistämään seutukuntien tuki-hankkeeseen (SEUTU-hanke). Eduskunta on päättänyt jatkaa hanketta vuoden 2012 loppuun asti. SEUTU- hanke antaa mahdollisuuden toteuttaa laajakaista -strategiaan liittyviä toimenpiteitä seutukunnassa. Alueella toimivia operaattoreita ovat Auria Oy ja Härkätien Puhelin Oy. Härkätien puhelimen toimintaalue käsittää Koski Tl, Marttilan ja Tarvasjoen kunnat, joiden alueelle yhtiö takaa laajakaistatarjonnan. Härkätien puhelin vuokraa kuparikaapeleita ja ADSL-liittymiä muille operaattoreille. Myös valokuidun vuokraamiseen on valmiuksia. Laajakaistaliittymiä on saatavilla lähes kaikkialla muuallakin puhelinverkkokaapeloinnin kattamalla alueella. Palvelujen laadun määrittelee ko. operaattori omalla toimialueellaan. Käytännössä operaattorien välinen kilpailu on vähäistä varsinkin haja-asutusalueilla. Yleensä operaattoreilta on rajallisesti saatavissa vuokrakupareita sekä tietoliikennekapasiteettia. Pelkkää valokuitua ei pääsääntöisesti vuokrata muille operaattoreille tai loppukäyttäjille. Esimerkiksi SEUTU-hankkeen ja toteutettavien kuntaliitosten johdosta seutukunnan alueella olisi erityistä tarvetta ja hyvä mahdollisuus rakentaa valokuituyhteyksiä uusien yhdistyneiden kuntien alueella Vakka-Suomi Vakka-Suomi muodostuu kahdeksasta kunnasta. Kunnilla on yhteinen operaattorilta vuokrattu alueverkkopalvelu. Alueella toimii pääasiallisesti kolme operaattoria: Vakka-Suomen Puhelin Oy, Laitilan Puhelin Osuuskunta ja Lännen Puhelin Oy, jotka tarjoavat laajakaistapalveluita omien puhelinverkkokaapelointiensa puitteissa. Alueen suurimmissa taajamissa on tarjolla myös kaapeli-tv -liittymiä. Laajakaistapalveluita alueella on kohtalaisen hyvin saatavissa ja puhelinverkkokaapelointi kattaa lähes kaikki kiinteistöt. Kilpailutilanne on taajamien ulkopuolella heikko. Kullakin alueen operaattorilla on omat Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 13

14 vakiintuneet toimialueensa, joilla ne ovat käytännössä ainoita laajakaistapalvelujen tarjoajia. Operaattoreilta on mahdollista vuokrata rajoitetusti kuparijohtoja. Pääsääntöisesti pelkkää valokuitua ei vuokrata toisille operaattoreille vaan yhteyksiä tarjotaan kapasiteetti-pohjaisesti. Kunnat tarvitsevat laajakaistaliittymiä mm. koulujen, terveyskeskusten, päivä- ja vanhainkotien, sekä erilaisten kunnan hallintoon liittyvien organisaatioiden palveluita varten. Vakka-Suomen alueen kuntien väliset etäisyydet ovat suhteellisen lyhyitä sekä kuntataajamat keskittyneitä. Kunnille tulisi edulliseksi investoida omiin tietoliikenneyhteyksiin kuntien välillä ja keskustaajamien alueella Salon seutu Salon seutuun muodostuu yhdestätoista kunnasta. Nykyinen palvelutarjonta koettiin riittäväksi tai asiaa ei haluttu suoraan kommentoida. Suuressa osassa kuntia kyselyyn ei vastattu lainkaan, vaan kysely kehotettiin ohjaamaan paikalliselle laajakaistaoperaattorille Salon Seudun Puhelin Oy:lle. Osittain haluttomuus vastata kyselyyn perustuu siihen, että Salon seudun kunnissa kilpailutettiin kevään 2004 aikana seutuverkon toimitus. Seutuverkko on vielä toteutusvaiheessa, ja sen toteuttajaksi valittiin Salon Seudun Puhelin Oy. Yhteistyötä Salon seudulla tehdään siis seutuverkon luomiseksi, tosin seutuverkko ostetaan palveluna teleoperaattorilta. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri tietojärjestelmäprojektein, josta esimerkkinä seudullinen kirjastojärjestelmä. 4.2 Alueen operaattorit Liikenne- ja viestintäministeriön nettisivuilla olevien verkko-operaattoritietojen perusteella lähetettiin kysely alueen verkko-operaattoreille. Tummennettuna ne, jotka vastasivat valmistelun aikana. AURAJOEN PUHELIN OY AURIA OY HÄRKÄTIEN PUHELIN OY KIMITO TELEFON AB LAITILAN PUHELIN OSK LOUNET OY LÄNNEN PUHELIN OY LÄNSILINKKI OY PARGAS TELEFON AB SALON SEUDUN PUHELIN OY SAUNALAHTI SONG NETWORKS OY TELEKARELIA WAKKANET OY VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 14

15 Operaattoreiden vastaukset olivat hyvin yhdenmukaisia.runkoverkkon kapasiteettia on operaattorien mielestä alueella riittävästi ja laajakaistayhteydet pystytään tarjoamaan lähes joka paikkaan. Hyvin harvat operaattorit ovat valmiita vuokraamaan ns. mustaa kuitua. Yhteistyö operaattoreiden kesken toimii operaattorien mukaan hyvin ja kiinnostaa edelleen. Julkista toimijaa ei operaattorien mielestä markkinoille tarvita. Hintataso on operaattoreiden mielestä edullinen mutta verkoissa ei ole riittävästi palveluja. 4.3 Muut julkisen sektorin toimijat kuin kunnat Toimijoina haastateltiin Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopistollisen keskussairaalan edustajia. Näillä kaikilla toimijoilla on toimipisteitä useassa maakunnan kunnassa ja runsaasti erilaisia tietoliikennetarpeita Turun yliopisto Laajakaistapalvelujen saatavuus koetaan ongelmaksi. Yliopistolla on käytössä henkilökunnalle ja opiskelijoille operaattoreilta ostettu korkeakoulu-adsl-palvelu. Turun yliopisto on pitkään rakentanut runkoverkkoaan itsenäisesti. Paikkakuntien välinen tietoliikenne pyritään hoitamaan omalla kuidulla tai operaattorilta vuokratulla mustalla kuidulla. Turun yliopisto tekee runsaasti tietoverkkoyhteistyötä eri paikallisten toimijoiden kanssa, ja sillä on runsaasti tietoliikennetarpeita eri toimijoiden ja eri paikkakunnilla sijaitsevien toimipisteiden välille. Alue- tai seutuverkon toteuttamiseen suhtaudutaan myönteisesti. Tälläinen verkko on omiaaan edistämään laajakaistatarjonta. Korkeakoulujen internet-yhteydet hoidetaan nopeassa FUNET-verkossa mutta tällä ei ole suurta merkitystä laajakaistastrategian kannalta, sillä tätä kapasiteettia ei voi vuokrata tai käyttää mihinkään muuhun kuin korkeakoulun omiin tarpeisiin Turun ammattikorkeakoulu Laajakaistapalvelujen korkeat hinnat koetaan ongelmaksi (hinnoittelun mielivaltaisuus). Myös ammattikorkeakoululla on käytössä henkilökunnalle ja opiskelijoille operaattoreilta ostettu korkeakoulu-adsl -palvelu. Myös ammatti- korkeakoulujen internet-yhteydet hoidetaan nopeassa FUNET-verkossa. Turun ammattikorkeakoulun toimipaikkojen väliset yhteydet vuokrataan aina operaattorilta. Myös ammattikorkeakoulu tekee runsaasti tietoverkkoyhteistyötä eri paikallisten toimijoiden kanssa, ja sillä on runsaasti tietoliikennetarpeita eri toimijoiden ja eri paikkakunnilla sijaitsevien toimipisteiden välille. Turun ammattikorkeakoululla on halu olla mukana laajakaistatarjonnan kehitystyössä aktiivisena toimijana. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 15

16 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen alueen terveydenhuollon data-yhteydet keskittyvät suurelta osin Turkuun ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiriin. Tämän lisäksi kaikilla aluesairaaloilla ja alueen kunnilla on omia tarpeita tietoliikenne yhteyksistä. Nämä ovat pääsääntöisesti vuokrattu eri operaattoreilta, mutta eräissä kunnissa on myös rakennettu omia yhteyksiä esim. terveyskeskuksen, vanhainkotien ja kunnantalon välille. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on käynnistetty projekti, jonka tarkoituksena on selvittää ja toteuttaa terveydenhuollon tarvitsemat tietoliikenneyhteydet koko Varsinais-Suomen alueella. Tavoitteena on, että yhteydet voisi rakentaa ilman yksittäisiä päällekkäisiä ratkaisuja. Edellä mainitun projektin johdolta on esitetty toive että mahdollisia laajakaista- tai runkoverkkohankkeita toteutettaisiin yhteistyössä Varsinais-Suomen terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Näin voitaisiin välttää tekemästä päällekkäisiä tietoliikenneratkaisuja. 4.4 Yhteenveto Laajakaistayhteyksien toteuttaminen on pitkäjännitteistä toimintaa, missä tulee varautua kehityksen tuomiin muutoksiin. Valokuitu on näköpiirissä olevana tekniikkana ylivoimainen kasvavien datavirtojen siirtotienä. Kuntien on tärkeää ottaa valokaapelin asennusmahdollisuus huomioon omilla kaapeliputkireiteillä osana kunnallistekniikkaa aina kun kunnassa kaivetaan linjoja. Käytännössä tulee ottaa kantaa valokaapelin asennukseen aina kun sen voi sopivasti toteuttaa esimerkiksi kunnallistekniikan tai muun maanrakennuksen yhteydessä. Keskustaajamien alueella kannattaa aina rakentaa vähintään kaapelikaivot ja niiden väliset putkitukset, jolloin valokaapelin on helppoa ja halpaa asentaa myös myöhemmin tarpeen mukaan. Kaapelireittejä tulee vuokrata operaattoreille ja mm. sähköyhtiöille, sen sijaan että jokainen kaivaa omat kaapelinsa erikseen. Kunnallistekniikan- ja maanrakennuksen yhteydessä tehtävät kaapelikaivo- ja putkitustyöt tulee tehdä siten, että informoidaan ja ollaan yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa. Näin luodaan mahdollisuuksia kilpailevalle palvelutarjonnalle kuntien alueella. Kaikista hankkeista tulee informoida operaattoreita ja pyrkiä rakentamaan yhteistyössä valmiuksia kaapeloinnille. Näin kaikki osapuolet säästävät kustannuksissa. Kunnat luonnollisesti myös vuokraavat kaapelikaivoja/-reittejä operaattoreille, yrityksille ja muille tarvitsijoille. Kuntien aktiivisuus tietoliikenteen siirtoteiden suunnittelussa sekä niiden huomioonottaminen kaavoitusja rakennusvaiheessa lisää mahdollisuuksia operaattoreiden kilpailulle. Toimiva operaattorikilpailu luo myös uusia ja entistä parempia palveluita kunnille, yrityksille ja alueen asukkaille. Laajakaistatarjonnassa koetaan yleisesti olevan puutteita. Suurimpana ongelmana nähdään kilpailun puutteesta johtuvat palveluiden korkeat hinnat. Lisäksi seudun kunnissa ja julkisen sektorin toimijoiden keskuudessa ollaan kiinnostuneita kuntien ja muun julkisen sektorin palveluja tuottavasta seutuverkkoratkaisusta. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 16

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LAAJAKAISTASTRATEGIAN OSA 1; SELVITYS LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN SAATAVUUDESTA

KANTA-HÄMEEN LAAJAKAISTASTRATEGIAN OSA 1; SELVITYS LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN SAATAVUUDESTA KANTA-HÄMEEN LAAJAKAISTASTRATEGIAN OSA 1; SELVITYS LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN SAATAVUUDESTA Hämeen liitto 13.12.2004 SISALTÖ 1. Taustaa 2 2. Kansallinen laajakaistastrategia 2 3. Laajakaistatekniikoista 5 4.

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä Caruna Oy / Henrik Suomi Tuulivoimaliitynnät Carunan verkkoalueella 2012 3,5 MVA Mika Manni, Peräseinäjoki 1.5 MVA Koskenkorvan Tuulivoima 2,0 MVA 2013 3,7 MVA Halikon

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 50230K TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 1-9 2 015 SU34L 01 PKLKÄYNTI 03 ETÄHOITO 04 MUU KÄYNTI 06 VARAUS Summa: Akaa Akaa Summa:

Lisätiedot

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km)

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km) Pirkkala Nakkila Harjavalta ssa työssäkäyvienkokemäki asuinpaikat vuonna 2007 Eurajoki Le Vesilahti Rauma Köyliö Eura Pyhäranta Säkylä Akaa Punkalaidun Urjala Laitila Kustavi Vehmaa Naantali Ta Taivassalo

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa 24.5.2011 Esko Miikkulainen SSP Yhtiöt Oy Miksi tietoliikenne kuuluu liikenneseminaariin Liikenteen merkitys

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1 Laajakaista kaikille Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Haja-asutusalueiden 200 milj. laajakaistahankkeen työllistävyys Vaikutukset työllisyyteen Nopeat laajakaistayhteydet kaikkien ulottuvilla

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00. Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00. Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 26.11.2015 klo 12.00 Asiantuntijan kuuleminen ja kirjallinen asiantuntijalausunto Saimaan Kuitu Oy toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen Asia: HE 116/2015 vp Hallituksen

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 18.5.1992 I LUKU NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄT Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina Kaarina Littoinen - Kaarina 31,3 % Piispanristi 30,6 % Keskusta - Kaarina 28,1 % Voivala 35,4 % Piikkiö 30,6 % Kuusisto 40,4 % ja VAS 0 1 2 kilometriä Kemiönsaari Kemiö 48,9 % Björkboda-Kulla 35,9 % Västanfjärd

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla

Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu -seminaari 3.6.2009 Maakuntasuunnittelija Eeva Polvi Etelä-Savon maakuntaliitto Valtioneuvoston kaksiosainen periaatepäätös

Lisätiedot

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut.

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut. Laajakaistaverkot - avain tulevaisuuden palveluihin professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen (TKK) Hannu.Kari@hut.fi Hannu H. Kari/TKK/T/TKT Page 1/18 Internetin palvelut Perinteiset

Lisätiedot

DNA Welho 7.3.2012 / Hki

DNA Welho 7.3.2012 / Hki DNA Welho 7.3.2012 / Hki Tiitus Ranta Myyntijohtaja, Kiinteistötuotemyynti tiitus.ranta@dna.fi GSM 044 044 5045 Agenda: Sisäverkot, niiden saneeraus ja huomioitavat seikat Taloyhtiölaajakaista mikä se

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

MAASEUDUN MAAHANMUUTTAJAT

MAASEUDUN MAAHANMUUTTAJAT MAASEUDUN MAAHANMUUTTAJAT Kokemuksia työperäisestä maahanmuutosta Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maaseudulla Ruralia-instituutti, Seinäjoki Siirtolaisuusinstituutti Turun yliopiston Täydennyskoulutuskeskus

Lisätiedot

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta Ajankohtaista sote-uudistuksesta Kuntatalousristeily 21.5.2013 Erikoissuunnittelija Laura Leppänen Yleistä - Koordinaatioryhmän valmistelemat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen

Lisätiedot

Suomen koko väestön kattavan laajakaistapalvelun investointikustannukset

Suomen koko väestön kattavan laajakaistapalvelun investointikustannukset Suomen koko väestön kattavan laajakaistapalvelun investointikustannukset Kustannusarvio täyden väestöpeiton saavuttamiseksi 19.6.2008 Analyysin päävaiheet Workshop 1 (29.5.2008) Workshop 2 (9.6.2008) 1.

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto Äänekoski Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne Seppo Kuusisto Rakennetut ja rakennettavat reitit Äänekoskella 2013 2014 Rakennetaan vain jos 50% vakituisista asunnoista tilaa liittymän Rakennettu vuonna

Lisätiedot

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Teliasonera/Seppo Kuusisto /Relation/Identifier 0.1 Draft Äänekoski 2013 rakennetut ja 2014 rakennettavat rungot 50 % Vuonna 2014 rakennettava osuus liittymiä tarjotaan

Lisätiedot

TERVETULOA VALOKAISTALLE!

TERVETULOA VALOKAISTALLE! TERVETULOA VALOKAISTALLE! SSPNET TÄNÄÄN VALOKUITUTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ Olemme tietoliikenneyhteyksien ja internetpalveluiden luotettava asiantuntija. Tarjoamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja.

Lisätiedot

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014. 215/2014 Ympäristöministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014. 215/2014 Ympäristöministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014 215/2014 Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueiden perustamisesta Varsinais-Suomen maakuntaan Annettu Helsingissä 13 päivänä

Lisätiedot

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Jyväskylä. Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 23.2.2014

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Jyväskylä. Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 23.2.2014 Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Jyväskylä Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 23.2.2014 Kansallinen kehittäminen: Laajakaista kaikille Suomi on sitoutunut EU:n

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014. 214/2014 Valtioneuvoston asetus. Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014. 214/2014 Valtioneuvoston asetus. Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2014 214/2014 Valtioneuvoston asetus Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1443. Opetusministeriön asetus. arkistolaitoksen suoritteiden maksuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1443. Opetusministeriön asetus. arkistolaitoksen suoritteiden maksuista. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1443 1445 SISÄLLYS N:o Sivu 1443 Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista... 3989 1444 Opetusministeriön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Maaseudun palvelut ja järjestöjen rooli maaseudulla Etelä-Savon maaseutufoorumi Juva 16.9.2008 Ritva Pihlaja YTR kansalaisjärjestöteemaryhmä HY Ruralia-instituutti 300 KM Kuntaliitokset 1.1.2009 Pohjakartta

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

PALVELURAKENNE- UUDISTUS

PALVELURAKENNE- UUDISTUS PALVELURAKENNE- UUDISTUS IHANTEISTA TODELLISUUTEEN SELVITYSMIESTEN TYÖ Göran Honga 22.08.2013 HISTORIA 10 VUOTTA 3 HALLITUSTA TYÖRYHMIÄ SELVITYSMIEHIÄ ASIANTUNTIJASELVITYKSIÄ NYKYHALLITUS KUNTARAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9.00 Nuorten miesten työttömyys vähenee Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi 1 Sisältö 1. Mikä 100 megan laajakaista? sivu 2-3 4. Mitä kaikkea valokuidulla saa? sivu 6 2. Tee sijoitus tulevaisuuteen sivu 4 5. Tilaa huippunopea laajakaista kotiisi

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

VAINION LIIKENNE. LIIKENNEMUUTOKSET 3.6.2013 alkaen

VAINION LIIKENNE. LIIKENNEMUUTOKSET 3.6.2013 alkaen VAINION LIIKENNE LIIKENNEMUUTOKSET 3.6.2013 alkaen LIIKENNEMUUTOKSET 3.6.2013 alkaen Aikataulu- ja reittimuutokset 3.6.2013 alkaen: Länsi-Uusimaa: 07.15 M-S 280 Helsinki Taalintehdas Kasnäs. Ajetaan vain

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy - Kuntaomisteisen teleoperaattorin toiminta. 30.11.2014 Hyvän valokuituprojektin käytännöt, Kajaani

Savon Kuituverkko Oy - Kuntaomisteisen teleoperaattorin toiminta. 30.11.2014 Hyvän valokuituprojektin käytännöt, Kajaani Savon Kuituverkko Oy - Kuntaomisteisen teleoperaattorin toiminta 30.11.2014 Hyvän valokuituprojektin käytännöt, Kajaani Yhtiön perustamisprosessi 2010 Savon Kuituverkko Oy Yhtiö perustettiin 26.10.2010

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU JATKUNUT NOPEANA Toukokuussa alkanut työttömyyden kasvun kiihtyminen on jatkunut alkusyksyn aikana. Vuonna 2013 alkaneesta työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisesta huolimatta Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa Verkko-osuuskunta n hallituksen puheenjohtaja Internet-operaattorin toimitusjohtaja lähes 10 vuotta Netplaza Oy, Talonetti Kokemusta Internet-teknologioista

Lisätiedot

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Hannu Sulin Pyhäranta Varsinais-Suomi Laitila Loimaa Uusikaupunki Oripää Vehmaa E Taivassalo Mynämäki Nousiainen Aura Pöytyä Koski Tl Somero Kustavi

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko PYHÄNET OY Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko Hanne Nivala 31.1.2014 Tässä raportissa on kuvattu Haapajärven kaupungin tietoliikenneinfrastruktuurin tilannetta ja esitetty arvioita koko

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Väestönmuutos Pohjolassa

Väestönmuutos Pohjolassa Väestönmuutos Pohjolassa Urbaanimpi ja vanheneva väestö (?) Photo: Johanna Roto Johanna Roto 130 125 120 115 110 105 100 EU28 Denmark Finland Sweden Iceland Norway Norden Väestönmuutos 1990-2014 Indeksi

Lisätiedot

Liite 1 b. Marttilan (9.) tarjousalueet kartalla

Liite 1 b. Marttilan (9.) tarjousalueet kartalla Liite 1 b. Marttilan (9.) kartalla LOIMAA PÖYTYÄ Marttila 1 TARVASJOKI SALO PAIMIO Tarjousaluekarttojen mittakaavat: 1: 50 000 1-3 1: 70 000 tarjousalue 4 Lisätietoja: Tapio Tuhkanen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Työttömyysaste yhä varsin korkea Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä varsin korkealla tasolla joulukuussa 2013. Työttömyysasteen kasvu on Varsinais-Suomessa kuitenkin koko maan keskiarvoa pienempää,

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun POSTITOIMILUPAHAKBMUS Valtioneuvosto hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Vai'sinais-Suomeen seuraavien kuntien alueelle. Aura, Kaarina, Koski tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila,

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta ke 7.11.2012, klo 18:00 Ristijärven Yhteispalvelupiste, Ahontie 25 Valokuituverkon suunnitteluilta Laajakaista kaikille hanke ja sen eteneminen Kainuussa - Paula Karppinen,

Lisätiedot

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)...

1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3. 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 VUOKRATTAVAT TUOTTEET... 2 2 TOIMITUSAIKA... 2 3 PALVELUKUVAUKSET... 3 3.1 Analoginen 2- johdinyhteys, tavanomainen laatu (O)... 3 3.2 Analoginen 2-johdinyhteys, erikoislaatu

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 13.3.2008

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 13.3.2008 Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen 13.3.2008 Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit

Lisätiedot

Laajakaistan tilanne Suomessa

Laajakaistan tilanne Suomessa Laajakaistan tilanne Suomessa Suomen Seutuverkot ry:n kevätseminaari 23.4.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö 2 Valtion rooli ICT-sektorilla Keskeinen rooli viestintäpolitiikan suunnannäyttäjänä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö Sadan megan Suomi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu 25-100

Lisätiedot

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö TAMMILEIRI 2016 Auto LPK määrä YHTEENSÄ klo osoite Kunta 1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö Purku 59 59 11.20 Rymättylän Märssyvahdit

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Simo Tanner simo.tanner@kuntaliitto.fi Esityksen sisältö Kunnat ja tietoyhteiskunta Verkoista ja kehityksestä Uusia palvelukanavia? Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätiedot

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon

Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Nykyaikainen IP pohjainen provisiointi operaattorin verkkoon Palvelun myynti lähtökohdaksi Liiketoimintamallin ja verkon muutos Säästöt verkon kustannuksissa ja asiakaspalvelussa Provisioinnin toteuttaminen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009 Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Ålands Telefonandelslag Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Finström -

Lisätiedot

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa

Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Paikkatietojen käyttö ensihoitopalvelujen suunnittelussa Pauli Kamsula, HTM, sh Projektipäällikkö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VSSHP Ensihoitopalvelu Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa

Lisätiedot

Liite 1 b. Sauvon (20.) tarjousalueet kartalla

Liite 1 b. Sauvon (20.) tarjousalueet kartalla Liite b. Sauvon (2.) kartalla PAIMIO KAARINA Sauvo 7 Sauvo 6 SALO PARAINEN Sauvo 5 SAUVO Sauvo Sauvo 4 Sauvo 2 KEMIÖ SALO Tarjousaluekarttojen mittakaava: : 5 : 2, 3, 6 ja 7. 7 :, 4 ja 5 Lisätietoja: Tapio

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyö uudella valtuustokaudella. 20.1.2009 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

Pääkaupunkiseudun yhteistyö uudella valtuustokaudella. 20.1.2009 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Pääkaupunkiseudun yhteistyö uudella valtuustokaudella 20.1.2009 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen K A U P U N K I E N T O I M I N T A Tasot Sisältö Ohjaus Kaupunkikonsernin palvelutoimintamalli Asiakkaat:

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Liite 1 b. Nousiaisten (13.) tarjousalueet kartalla

Liite 1 b. Nousiaisten (13.) tarjousalueet kartalla Liite b. Nousiaisten (3.) kartalla PÖYTYÄ AURA Nousiainen Nousiainen 5 TURKU LIETO RAISIO NAANTALI Tarjousaluekarttojen mittakaavat: : 5, 3-5 : 7 tarjousalue 2 Lisätietoja: Tapio Tuhkanen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 12.11.2008

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 12.11.2008 ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Mikä on kylä tulevaisuudessa?

Mikä on kylä tulevaisuudessa? Mikä on kylä tulevaisuudessa? Lähidemokratia ja asukasvaikuttaminen Päijät-Hämeessä Paikallisesti PARAS 19.11.2008 Lahti, Fellmanni Ritva Pihlaja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) Kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013

Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013 Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013 LPOnet Oy Ab toimitusjohtaja Gustaf Forsberg Agenda: 1. LPOnet Oy Ab 2.

Lisätiedot

Pyydämme huomioimaan, että osassa näytteenottopisteistämme näytteitä otetaan pääsääntöisesti vain ajanvarauksella (tiedot sisäsivuilla).

Pyydämme huomioimaan, että osassa näytteenottopisteistämme näytteitä otetaan pääsääntöisesti vain ajanvarauksella (tiedot sisäsivuilla). Tykslab näytteenotto Pyydämme huomioimaan, että osassa näytteenottopisteistämme näytteitä otetaan pääsääntöisesti vain ajanvarauksella (tiedot sisäsivuilla). Ajanvaraus: www.tykslab.fi > ajanvaraus tai

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Uurainen. Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 24.2.2014

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Uurainen. Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 24.2.2014 Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Uurainen Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 24.2.2014 Päätöksentekomalli Toiminto A Toiminto B Päätöksentekijät Päätös A Päätös

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

Laajakaistat markkinalähtöisesti

Laajakaistat markkinalähtöisesti Laajakaistat markkinalähtöisesti Teleyhtiön näkemys Matti Makkonen Toimitusjohtaja Anvia Oyj Anvia Oyj - entinen Vaasan läänin puhelin (VLP) Liikevaihto 2009 104 M Suomen 4. suurin teleoperaattori Johtava

Lisätiedot