Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla

2 Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN Kansikuva: Helkama Bica Hanko, Kaarina

3 Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Lokakuu 2004

4 S I S Ä L T Ö Johdanto Toimenpide-ehdotukset Raportin alustus ja Varsinais-Suomen yleiskuvaus Valtioneuvoston laajakaistastrategia Varsinais-Suomi ja laajakaista Laajakaistan määritelmä Laajakaistan määritelmä ja tulevaisuus Käyttäjäryhmät ja tarpeet Nykytilanteen kartoitus alueellisesti Seudun kunnat Turun seutu Turunmaa Loimaan seutu Vakka-Suomi Salon seutu Alueen operaattorit Muut julkisen sektorin toimijat kuin kunnat Turun yliopisto Turun ammattikorkeakoulu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Yhteenveto Alueellinen ratkaisumalli ja tekniset vaihtoehdot Kiinteät jakeluverkot Datakaapelointi (valokuiti, lähiverkot) xdsl (puhelinverkko) Muut (sähköverkko PLC) Langattomat jakeluverkot WLAN Satelliittiteknologia Matkaviestinverkot WLL, WiMax Maakuntaverkko Suositukset kunnille ja valtionhallinnolle Infrastruktuurin rakentamisessa huomioitavat seikat Rakennusmääräykset Rahoitus Kilpailutilanteissa havaitut puutteet Yhteenveto...23

5 Johdanto Varsinais-Suomen liitto käynnisti keväällä 2004 valtioneuvoston laajakaistastrategiaan liittyvän maakunnallisen strategiatyön. Tehtävästä muodostettiin ICT-Turku Oy:n vetämä maakunnan kehittämisrahalla toteutettava hanke. Maakunnallisen laajakaistastrategian laatiminen jaettiin kahteen tavoitteeseen. Strategia asiakirjassa pyritään määrittämään sen alueen laajuus, minne ei synny laajakaistatarjonnan edellyttämää riittävää kaupallista kysyntää. Tavoitteena on, että tälle alueelle toteutetaan vähintään 256 Kbit laajakaistayhteys yhteiskunnan tuella. Tavoite toteuttaa kansalaisten keskinäistä tasa-arvoa ja luo alustan valtion ja kuntien internetissä välitettävälle palvelutarjonnalle. Toisena tehtävänä oli määrittää ne toimenpiteet, millä Varsinais-Suomi nousee ja pysyy laajakaistatarjonnassa kaikissa käyttäjäryhmissä maan kärkijoukossa. ICT-Turku Oy tilasi strategian selvitysosia kolmelta eri ICT-alan yritykseltä. Strategian lopullisesta sisällöstä vastasi hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluivat: Lasse Lehtonen Naantalin kaupunki puheenjohtaja Jaakko Kuosmanen ICT Turku Oy asiantuntijajäsen Sirpa Simola ICT Turku Oy projektipäällikkö Sari Suominen ICT Turku Oy sihteeri Jari Jussinmäki TAD Centre asiantuntijajäsen Jorma Kylänpää TAD Centre asiantuntijajäsen Matti Kiviö MP-MasterPlanet Oy asiantuntijajäsen Eirik Näse Skärgårdsnätet / Saarsitoverkot Oy asiantuntijajäsen Jouko Ylänen Nordic Lan & Wan Communication Oy asiantuntijajäsen Tapio Tuhkanen Varsinais-Suomen liitto hankkeen valvoja Varsinais-Suomen maakuntahallitus on kokouksessaan käsitellyt ja hyväksynyt Varsinais-Suomen laajakaistastrategia - asiakirjan. Varsinais-Suomen liitto Juho Savo maakuntajohtaja Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 5

6 1. Toimenpide-ehdotukset Varsinais-Suomen laajakaistaverkko perustuu valokuituun Varsinais-Suomen seutukunnat toteuttavat julkishallinnon tarpeisiin seutuverkot, mitkä yhdistetään toisiinsa - Saaristoverkko, Turku Area Net jne. Lisäksi pyritään liittämään verkkoja yhteen yli maakuntarajojen. Näin tyydytetään julkishallinnon verkkojen jatkuvasti ja nopeasti kasvava kapasiteettitarve ilman, että kustannukset kasvavat vastaavasti. Koska seutuverkko on julkishallinnon omistama, voidaan sitä tarvittaessa avata kilpailun edistämiseksi yhtäläisin ehdoin kaikille operaattoreille. Toteuttamisessa pyritään laajaan myös operaattorit kattavaan yhteistyöhön, jolloin kaikille yhteistyön osapuolille syntyy merkittäviä kustannussäästöjä. Varsinais-Suomen saaristoalueilla toteutetaan seutuverkot ja laajakaistan jakeluverkot taloudellisesti ja teknisesti tehokkaimmilla ratkaisuilla. Langaton tekniikka täydentää muita tekniikoita ja soveltuu hyvin saaristoalueiden käyttöön. Edistetään laajakaistaverkkojen käytettävyyttä kaikkialla huolehtimalla julkisten verkkojen käyttömahdollisuuksista mahdollisimman laajasti. Näin saadaan kaikkialla oleva laajakaistakapasiteetti mahdollisimman laajaan käyttöön. Laajakaistan toteuttaminen osaksi kaikkea rakentamista Valokuidun vetäminen ja kaapeliputkien asennus huomioidaan aina kun kaivetaan linjoja. Rakennusmääräyksillä edistetään valokuitutoteutuksia kaava-alueilla ja Ethernet-parikaapelitoteutuksia rakennuksissa. Näin rakennetaan pitävä pohja tulevaisuuden tietoyhteiskunnalle. Lainsäädännöllisin ja muin keinoin varmistetaan valokuituverkon esteetön käyttö ja estetään rajallisten langattomien taajuuksien varaaminen omaan käyttöön ilman tarkoitusta tarjota palveluja niiden avulla. Suositetaan viranomaisille mahdollisuutta määritellä tariffihinnoittelu kaapelivuokrissa, laitetiloissa ja mastopaikoissa. Näin edistetään kilpailua laajakaistapalveluissa samaan tapaan kuin sähkön jakelun osalta on jo tehty koskien sähköverkkoja. Laajakaistayhteys toteutetaan yhteiskunnan tuella niille alueille, minne kaupallista tarjontaa ei synny Vain niillä alueilla, joissa kaupallinen toiminta ei ole kannattavaa, toteutetaan julkisella, kilpailuneutraalilla tuella laajakaistan jakeluverkkoja. Markkinat hoitavat suurimman osan Varsinais-Suomen alueesta ja julkinen tuki kohdistuu ongelmakohtiin kilpailua vääristämättä. Verkot toteutetaan teknistaloudellisesti parhailla mahdollisilla tekniikoilla huomioiden myös tekniikoiden yhdistämismahdollisuus. Mitään tekniikkaa ei suosita, sillä tekniikoiden kehittyessä ja hintojen muuttuessa paras ratkaisukin muuttuu. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 6

7 2. Raportin alustus ja Varsinais-Suomen yleiskuvaus 2.1 Valtioneuvoston laajakaistastrategia Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta laajakaistastrategiasta. Strategia on keskeinen osa hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikkaa ja sen tavoitteena on nopeiden, vaivattomien ja kohtuuhintaisten tiedonsiirtoyhteyksien saatavuuden tarjoaminen jokaiselle suomalaiselle vuoden 2005 loppuun mennessä. Laajakaistastrategian lähtökohdaksi on asetettu se, että laajakaistan leviämiseen pyritään teknisesti neutraalein keinoin, näin halutaan varmistaa erilaisten laajakaistateknologioiden rinnakkainen kehittyminen ja keskinäinen kilpailu. Hallituksen laajakaistastrategia-asiakirjasta pyydetyissä lausunnoissa mielipiteet erosivat siinä, että pitäisikö laajakaistainfrastruktuuria kehittää nykyisten viestintäverkkojen pohjalta, vai pitäisikö yhteiskunnan tuella rakentaa tietoliikennekäyttöön kokonaan uusi, välityskyvyltään ylivoimainen valokuituverkko. Laajakaistastrategian mukaisesti hallitus selvittää mahdollisuudet edistää valokuidun käyttöä kotitalouksien tiedonsiirtoyhteytenä, mutta ei kuitenkaan aseta tätä tekniikkaa etusijalle. Hallituksen laajakaistastrategiana on: Edistää kilpailua kaikissa viestintäverkoissa ja eri viestintäverkkojen välillä Edistää palvelujen ja sisältöjen toimintaa verkoissa Edistää laajakaistan kysyntää Jatkaa ja kehittää erityistoimenpiteitä niillä alueilla, joissa ei synny riittävää kysyntää kaupalliselle laajakaistatarjonnalle Strategian vaikuttavuustavoitteena on vuoteen 2005 mennessä: Suomessa on vähintään 256 kbs tason laajakaistaliitymää, kaikki teknologiat huomioon ottaen Nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla Suomi nousee euroopan eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä ja saatavuudessa. Hallitus on listannut 50 erilaista toimenpidettä, joiden avulla kansallinen laajakaistastrategia toteutetaan vuosina Maakuntien liittojen ja kuntien vastuulle on kirjattu seuraava toimenpide, jonka toteuttamiseen nyt käsillä oleva strategia-asiakirja tähtää: Maakuntien liitot laativat yhdessä kuntien kanssa oman alueensa laajakaistastrategian ja edistävät sen toteutusta. Strategia perustuu kuntakohtaisiin arvioihin kysynnän ja markkinatilanteen kehityksestä. Strategiat toimivat välineenä päätettäessä julkisesta rahoituksesta ja muista julkisen hallinnon toimenpiteitä edellyttävistä asioista. Lisäksi strategioissa tulee kartoittaa palvelujen tarjonnan kannalta oleellisia käyttäjäsegmenttejä. (kohta 39) Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 7

8 2.2 Varsinais-Suomi ja laajakaista Suomen eri maakunnat poikkeavat tuntuvasti toisistaan laajakaistayhteyksien toteuttamisen kohdealueina. Varsinais-Suomelle on tyypillistä muihin maakuntiin verrattuna maakunnan pieni pinta-ala, suuri kuntien lukumäärä sekä keskittynyt asutusrakenne. Varsinais-Suomen :een henkeen nouseva kokonaisväestö asuttaa tasaisesti koko maakuntaa. Täysin asumattomia kohtia on erittäin vähän. Oman erityisen piirteen Varsinais-Suomen laajakaistastrategiaan tuo suuri kuntien määrä (54 kuntaa vuoden 2005 alussa). Valtioneuvoston laajakaistastrategialle asettamien tavoitteiden nopea toteutuminen on keskeisimpiä ehtoja sille, että Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma 2020 asiakirjassa esitetty tavoitteellinen palvelutarjonnan kehityksen on mahdollista toteutua. Varsinais-Suomessa laajakaistapalveluja tuottaa 14 eri operaattoria. Näistä Turun kaupunkiseudulla toimii 10 teleoperaattoria. Useimpien kuntien haja-asutusalueilla tarjoaa tällä hetkellä laajakaistapalveluja käytännössä ainoastaan yksi teleoperaattori. Varsinais-Suomen laaja, harvaan asuttu saaristoalue luo laajakaistayhteyksien toteuttamiselle oman erityisen haasteensa. Perinteisiä puhelinverkkoja on vaikea hyödyntää niiden pitkien merenalaisten osuuksien vuoksi. Saariston laajakaistayhteyksien toteutuksessa tulee ottaa huomioon loma-asumisen synnyttämä kasvava kysyntä laajakaistayhteyksille. Joillakin saariston osilla laajakaistayhteyksiin liittyvillä etätyömahdollisuuksilla on alueen elinvoimaisuuteen liittyvää merkitystä. Varsinais-Suomen tele ja radiotekniikkaan liittyvä teollinen perinne yhdistettynä maakunnan osaamis- ja tuotekehitysresursseihin antavat mahdollisuuden innovatiiviseen laajakaistastrategian toteuttamiseen. Tästä on hyvinä esimerkkeinä datasähkö ja roaming järjestelyn soveltaminen WLAN-tekniikalla toteutettuun laajakaistan jakelutiehen. Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä maan laajin ja nopeiten laajeneva, julkisestikin innovatiivisuudestaan palkittu, julkinen WLAN-verkko. Valokuituverkot ovat osa Varsinais-Suomen infrastruktuuria Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 8

9 3. Laajakaistan määritelmä 3.1 Laajakaistan määritelmä ja tulevaisuus Laajakaista ei ole ainoastaan tiedon jakelukanava vaan tietoyhteiskunnan uusi kaksisuuntainen tiedonvälityksen väline. Tiedonvälitys voi olla suljettua julkisen sektorin ja yritysten yksiköiden ja työntekijöiden välillä lähiverkkonopeudella, yksilöiden välistä tietoliikennettä reaaliajassa esimerkiksi kuvapuhelimella tai osallistumista globaalin tietoyhteiskunnan tiedonjakeluun. Laajakaistan ja tietoyhteiskunnan kehitys on riippuvainen infrastruktuurista ja palvelutarjonnasta. Toimiva infrastruktuuri on perusedellytys palvelutarjonnan kehittämiselle ja samalla myös edellytys loppukäyttäjien palvelujen kulutukselle. Sekä julkisella sektorilla, että yritysmaailmassa tärkeä osa tietoliikenteestä on yksiköiden välistä nopeaa kaksisuuntaista liikennettä, jossa Internetin hyödyntäminen tuo turvallisuusriskin. Vuokrattujen suorien linjayhteyksien ylihinnoittelu on esteenä omien turvallisten yhteyksien käyttöönottoon. Yksityiselle kansalaiselle tietoyhteiskunta on usein Internetin ja sähköpostin käyttöä. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa kotitalouksien laajakaistayhteyksien nopeustarpeen kasvu, koska kaikki kommunikointimuodot kuten data ja puhelinliikenne, kuvapuhelimet, videosovellukset ja lopulta myös digitaalinen tv-vastaanotto kohtaavat digitaalisessa mediassa. Nopeustarpeista keskustellaan yleisesti. On huomattava, että yleinen nopeus on kehittynyt modeemitasolta ISDN:n kautta ADSL-tasolle vain muutamassa vuodessa. Palvelujen monipuolistuminen merkitsee, että myös nopeustarpeet tulevat lisääntymään huomattavasti. Voi syntyä tilanne, missä palvelujen monipuolinen hyödyntäminen nykytekniikalla on teknisesti mahdollista ainoastaan taajamissa. Käsite laajakaista on osin menettänyt alkuperäisen merkityksensä. Operaattoreiden markkinoinnissa laajakaista tarkoittaa kaikkia kiinteitä yhteyksiä nopeudesta huolimatta eli käytännössä kaikkia muita paitsi modeemiyhteyksiä. Nopeusvaatimus lähivuosien kotitalouksien laajakaistalle tulisi olla 2 10 Mbit/s ja muina ominaisuuksina on kaksisuuntaisuus, mobilisuus ja skaalautuva tekniikka. Julkisen sektorin ja yritysten liikennöintitarpeet vaativat puolestaan lähiverkkonopeutta. Nykyinen ADSL-liikennöinti vastaa kotitalouksien tarpeita taajamissa, missä on nykyaikainen kehittynyt puhelinverkosto ja lyhyet siirtoetäisyydet. Haja-asutusalueilla kehityksen suunta on taantuva. Rajallisella kapasiteetilla toimiva avolinjainen puhelinverkosto on ikääntynyt ja yleisesti huonokuntoinen. Teleoperaattoreiden halukkuus ja kyky ylläpitää verkostoa jatkossa on avoin kysymys. Tähän on syynä toisaalta kehitys, missä puhelinliikenne siirtyy kohti langattomia järjestelmiä ja toisaalta puhelujen hintatason laskeva suunta. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 9

10 Korvaavaksi tekniikaksi otetaan käyttöön kyläalueilla valokuidulla toteutetut runkolinjat ja langattomat järjestelmät soveltuvin osin. Usein mainitut satelliittiyhteydet ja digi-tv eivät tähän haasteeseen pysty vastaamaan, koska molemmat edellyttävät maanpäällisen nopean paluukanavan kaksisuuntaisuustarpeita varten. Silloin voidaan yhtä hyvin näitä yhteyksiä käyttää molempiin suuntiin. Taulukko:Verkon siirtokyky esimerkin valossa 3.2 Käyttäjäryhmät ja tarpeet Julkishallinto, yritykset ja kotitaloudet muodostavat tietoyhteiskunnassa selkeitä ryhmiä, joilla on toisistaan poikkeavat vaatimukset verkon välityskyvylle. Julkishallinnon ensisijainen tarve on lähinnä yksiköiden välinen suljettu liikennöinti ja hyvä rajapinta internettiin asiakaspalveluja ja sovelluksia varten. Nopeustarve on tällä hetkellä lähiverkkotasoinen (100 Mbps) ja enemmänkin (1-10 Gbps). Yritysten tarpeet vaihtelevat eniten. Suuret yritykset tarvitsevat lähinnä yksiköiden välisiä turvallisia ja nopeita lähiverkkotasoisia yhteyksiä (100 Mbps) sisäisten online-järjestelmien käytölle, ja sen lisäksi riittävän nopeat yhteydet järjestelmistä internetin suuntaan ( Mbps). Kotitaloudet tarvitsevat lähinnä nopean internetyhteyden, jonka avulla hoidetaan tietoyhteiskunnan kommunikointitarpeet ja sen lisäksi vaativat viihdesovellukset. Tällä hetkellä tarve on n Mbps pääosin internetistä kotiin. Tarve kodista internettiin suuntautuviin yhteyksiin kasvaa samaan suuruusluokkaan (nyt tarjolla yleensä max 512 kbps 1 Mbps). Nopeat, alueelliset valokuituverkot palvelevat julkishallintoa ja yrityksiä sekä luovat pohjan tehokkaalle kapasiteetin jakelulle kotitalouksille. Kotitalouksien osalta ratkaisevassa asemassa ovat paikalliset jakeluverkot. Koko tietoyhteiskunnan kehityksen perustana on toimiva, avoin ja yhteensopiva infrastruktuuri, joka on kaikkien palveluntarjoajien ulottuvissa kohtuullisella hinnoittelulla ns. Open access runkoverkko. Tässä verkossa operaattorit ja muut palveluntarjoajat tarjoavat palvelujaan laajalle kuluttajaryhmälle samoilla edellytyksillä. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 10

11 Liikkuvat käyttäjät, mobiliteetti Julkiset verkot ja niiden väliset verkkovierailut, käyttäjien väliset verkkovierailut, langattomat verkot Laajakaista kaikille kaikkialla Yritykset, julkishallinto Organisaatioiden sisäiset ja väliset, nopeat ja turvatut verkkoyhteydet, runkoverkot, seutuverkot, Tämä edistää muita Koti, yksityishenkilö Internetsivujen käyttö Etätyö, nettipuhelut, videot Laajojen tietomäärien siirto Laajakaista kaikkialle , kbps 1 Mbps 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps Hallituksen laajakaistastrategian fokus Varsinais-Suomen laajakaistastrategian fokus Varsinais-Suomeen laajakaista kaikille, kaikkialla! 4. Nykytilanteen kartoitus alueellisesti Yleisen laajakaista tarjonnan kuluttajamarkkinoiden nykytilanne kartoitettiin alueen kuntien edustajille tehdyllä kyselyllä. Yleisen laajakaistatarjonnan lisäksi selvitettiin kuntien ja julkisen sektorin nykyiset ja arvioidut tulevaisuuden tietoliikennetarpeet. Lisäksi osalle alueen merkittävistä julkisen sektorin toimijoista tehtiin vastaava laajakaistatarjontakysely. Laajakaistatarjonnan nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä tehtiin kysely myös alueella laajakaistapalveluita tuottaville operaattoreille. Näin nykytilanteen arviointiin saatiin sekä yksityisen että julkisen sektorin kuluttajanäkökulma ja lisäksi palveluntarjoajanäkökulma. Kyselyn vastaukset ovat saatavilla strategian sähköisessä versiossa. ja www. turkusciencepark.com 4.1 Seudun kunnat Vastaukset jakoivat maakunnan seutukunnittain kahteen ryhmään. Salon seudulla palveluntarjonta koettiin ongelmattomaksi tai asiaa ei suoraan haluttu kommentoida. Muualla palveluntarjonta koettiin ongelmalliseksi. Yleisesti terveydenhuollon tietoliikennetarpeet nähdään kuntien väliselle yhteistyölle tärkeänä vaikuttimena. Seutukunnan laajakaistaverkon rakentamiseen ei kunnissa yleisesti ole budjetoitu rahaa. Samaten kunnissa ei juurikaan huomioida laajakaistatarjonnan edistämistä rakentamisessa esimerkiksi kunnallisteknisissä ohjeistuksissa. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 11

12 Turun-, Turunmaan-, Loimaan- ja Vakka-Suomen seutukunnilla palveluntarjonta koettiin monessa kunnassa puutteelliseksi. Sekä saatavuudessa, että hintatasossa koettiin olevan ongelmia. Yhteistyö kuntien välillä on varsin vähäistä, lukuunottamatta Turunmaan saariston aluetta, jossa muun muassa on toimiva seutuverkkototeutus. Lisäksi joillain kunnilla on erillisiä tietojärjestelmäyhteistyöprojekteja esimerkiksi kirjastojärjestelmien puitteissa. Omia verkkoyhteyksiä kunnilla on toteutettu lähinnä vain hallintorakennusten välille Turun seutu Turun seutu koostuu (vuoden 2005 alusta lukien) 18:sta kunnasta. Alueella on kaupunkeja, joissa laajakaistatarjonta on monipuolinen ja hinnoittelultaan kilpailukykyinen, mutta toisaalta on myös reuna-alueita, missä vallitsee tyypillinen yhden operaattorin tarjonta ja hinnoittelu, sekä lisäksi muutamia haja-asutusalueita, joista tarjonta puuttuu kokonaan. Vuonna 2003 suoritettiin TAD-Centren toimesta kartoitus nimeltä Turku Area Net. Kartoituksella pyrittiin selvittämään alueellisen valokuituisen runkoverkon tarve ja kustannukset. Ajatus perustui siihen tosiasiaan, että Turun seudun julkishallinnolla on jo nyt mittava ja lähitulevaisuudessa kasvava tarve vuokratuille nopeille ja suojatuille linjayhteyksille. Käyttäjäryhmät ovat terveydenhuolto (keskussairaalat, kuntayhtymät ja terveyskeskukset), opetustoimi (yliopistot, TuAMK ja muut, etäopetus, etätyöskentely, etätyö), yleishallinto (kuntien väliset tietoliikennejärjestelmät, esim. kirjasto, koulutoimi ja muut yhteiset toiminnot). Lisäksi haluttiin järjestää laajakaistatarjontaa niillä alueilla, joissa tarjonnassa tai hinnoittelutasossa on tänä päivänä puutteita. Lopputuloksena todettiin, että verkon toteuttaminen olisi taloudellisesti kannattava investointi kunnille, mutta suuri toiminta-alue ja kuntien väliset koko erot, tarpeet ja investointiresurssit ovat ratkaistava ennen mahdollista toteuttamista Turunmaa Turunmaa muodostuu saaristoalueen kahdeksasta kunnasta. Seutukunnassa toimii kolme eri operaattoria. TeliaSonera hoitaa Länsi-Turunmaan saaristokunnat, Dragsfjärdin ulkosaaristoa ja Taalintehdasta. Paraisten puhelin hoitaa Paraisten aluetta ja Kemiön puhelin puolestaan Kemiönsaaren kunnat. Operaattoreiden välinen yhteistyö on rajallista ja perustuu lähinnä omaan paikalliseen tarjontaan. Turunmaan seutukunta kuuluu yhtenä kahdeksasta valitusta seudusta sisäasianministeriön ja Suomen Kuntaliiton käynnistämään seutukuntien tuki-hankkeeseen (SEUTU-hanke). Eduskunta on päättänyt jatkaa hanketta vuoden 2012 loppuun asti. SEUTU-hanke antaa mahdollisuuden toteuttaa laajakaistastrategiaan liittyviä toimenpiteitä seutukunnassa. Laajakaistatarjonnan tilanne Turunmaalla on viime vuosina kehittynyt merkittävästi sen jälkeen, kun kunnat käynnistivät valokuituun pohjautuvan SaaristoNet- nimisen infrastruktuuri-kehitysprojektin. Neljä vuotta kestävällä projektilla toteutetaan valokuituinen runkoverkko. Verkko yhdistää kaikki Turunmaan kunnat toisiinsa siten, että se palvelee terveydenhuoltoa, opetustointa sekä yleishallintoa. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 12

13 Sittemmin yhtiöitetty toiminta tarjoaa laajakaistayhteyksiä myös yrityksille ja muille, lähinnä niillä alueilla, joista laajakaistatarjonta on puuttunut kokonaan. Hankkeella on ollut huomattavia sivuvaikutuksia myös alueen operaattoreiden toimintaan rakennusyhteistyön, tarjonnan lisäyksen ja hinnoittelun suhteen. Yleisesti katsoen Turunmaassa on lyhyessä ajassa syntynyt uusi ja kattava valokuituinen infrastruktuuri teleoperaattoreiden ja SaaristoNetin toimesta. Nykyisessä laajakaistatarjonnassa on kuitenkin vielä vakavia puutteita lähinnä asutuilla saarilla ja yleisesti Länsi-Turunmaan haja-asutus kunnissa, eli TeliaSoneran operaattorialueilla. Tilanne johtuu pitkälti puhelinverkon teknisistä rajoituksista ja operaattorien haluttomuudesta investoida ilman julkista tukea. Tilannetta pyritään parantamaan kehittämällä saaristo olosuhteisiin sopivia langattomia järjestelmiä Loimaan seutu Vuoden 2005 alussa yhdistyvät Loimaan kaupunki ja Loimaan kunta. Samoin yhdistyvät myös Pöytyän ja Karinaisten kunnat, minkä jälkeen seutukuntaan kuuluu yhteensä 10 kuntaa. Loimaan seutukunta kuuluu yhtenä kahdeksasta valitusta seudusta sisäasiainministeriön ja suomen kuntaliiton käynnistämään seutukuntien tuki-hankkeeseen (SEUTU-hanke). Eduskunta on päättänyt jatkaa hanketta vuoden 2012 loppuun asti. SEUTU- hanke antaa mahdollisuuden toteuttaa laajakaista -strategiaan liittyviä toimenpiteitä seutukunnassa. Alueella toimivia operaattoreita ovat Auria Oy ja Härkätien Puhelin Oy. Härkätien puhelimen toimintaalue käsittää Koski Tl, Marttilan ja Tarvasjoen kunnat, joiden alueelle yhtiö takaa laajakaistatarjonnan. Härkätien puhelin vuokraa kuparikaapeleita ja ADSL-liittymiä muille operaattoreille. Myös valokuidun vuokraamiseen on valmiuksia. Laajakaistaliittymiä on saatavilla lähes kaikkialla muuallakin puhelinverkkokaapeloinnin kattamalla alueella. Palvelujen laadun määrittelee ko. operaattori omalla toimialueellaan. Käytännössä operaattorien välinen kilpailu on vähäistä varsinkin haja-asutusalueilla. Yleensä operaattoreilta on rajallisesti saatavissa vuokrakupareita sekä tietoliikennekapasiteettia. Pelkkää valokuitua ei pääsääntöisesti vuokrata muille operaattoreille tai loppukäyttäjille. Esimerkiksi SEUTU-hankkeen ja toteutettavien kuntaliitosten johdosta seutukunnan alueella olisi erityistä tarvetta ja hyvä mahdollisuus rakentaa valokuituyhteyksiä uusien yhdistyneiden kuntien alueella Vakka-Suomi Vakka-Suomi muodostuu kahdeksasta kunnasta. Kunnilla on yhteinen operaattorilta vuokrattu alueverkkopalvelu. Alueella toimii pääasiallisesti kolme operaattoria: Vakka-Suomen Puhelin Oy, Laitilan Puhelin Osuuskunta ja Lännen Puhelin Oy, jotka tarjoavat laajakaistapalveluita omien puhelinverkkokaapelointiensa puitteissa. Alueen suurimmissa taajamissa on tarjolla myös kaapeli-tv -liittymiä. Laajakaistapalveluita alueella on kohtalaisen hyvin saatavissa ja puhelinverkkokaapelointi kattaa lähes kaikki kiinteistöt. Kilpailutilanne on taajamien ulkopuolella heikko. Kullakin alueen operaattorilla on omat Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 13

14 vakiintuneet toimialueensa, joilla ne ovat käytännössä ainoita laajakaistapalvelujen tarjoajia. Operaattoreilta on mahdollista vuokrata rajoitetusti kuparijohtoja. Pääsääntöisesti pelkkää valokuitua ei vuokrata toisille operaattoreille vaan yhteyksiä tarjotaan kapasiteetti-pohjaisesti. Kunnat tarvitsevat laajakaistaliittymiä mm. koulujen, terveyskeskusten, päivä- ja vanhainkotien, sekä erilaisten kunnan hallintoon liittyvien organisaatioiden palveluita varten. Vakka-Suomen alueen kuntien väliset etäisyydet ovat suhteellisen lyhyitä sekä kuntataajamat keskittyneitä. Kunnille tulisi edulliseksi investoida omiin tietoliikenneyhteyksiin kuntien välillä ja keskustaajamien alueella Salon seutu Salon seutuun muodostuu yhdestätoista kunnasta. Nykyinen palvelutarjonta koettiin riittäväksi tai asiaa ei haluttu suoraan kommentoida. Suuressa osassa kuntia kyselyyn ei vastattu lainkaan, vaan kysely kehotettiin ohjaamaan paikalliselle laajakaistaoperaattorille Salon Seudun Puhelin Oy:lle. Osittain haluttomuus vastata kyselyyn perustuu siihen, että Salon seudun kunnissa kilpailutettiin kevään 2004 aikana seutuverkon toimitus. Seutuverkko on vielä toteutusvaiheessa, ja sen toteuttajaksi valittiin Salon Seudun Puhelin Oy. Yhteistyötä Salon seudulla tehdään siis seutuverkon luomiseksi, tosin seutuverkko ostetaan palveluna teleoperaattorilta. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri tietojärjestelmäprojektein, josta esimerkkinä seudullinen kirjastojärjestelmä. 4.2 Alueen operaattorit Liikenne- ja viestintäministeriön nettisivuilla olevien verkko-operaattoritietojen perusteella lähetettiin kysely alueen verkko-operaattoreille. Tummennettuna ne, jotka vastasivat valmistelun aikana. AURAJOEN PUHELIN OY AURIA OY HÄRKÄTIEN PUHELIN OY KIMITO TELEFON AB LAITILAN PUHELIN OSK LOUNET OY LÄNNEN PUHELIN OY LÄNSILINKKI OY PARGAS TELEFON AB SALON SEUDUN PUHELIN OY SAUNALAHTI SONG NETWORKS OY TELEKARELIA WAKKANET OY VAKKA-SUOMEN PUHELIN OY Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 14

15 Operaattoreiden vastaukset olivat hyvin yhdenmukaisia.runkoverkkon kapasiteettia on operaattorien mielestä alueella riittävästi ja laajakaistayhteydet pystytään tarjoamaan lähes joka paikkaan. Hyvin harvat operaattorit ovat valmiita vuokraamaan ns. mustaa kuitua. Yhteistyö operaattoreiden kesken toimii operaattorien mukaan hyvin ja kiinnostaa edelleen. Julkista toimijaa ei operaattorien mielestä markkinoille tarvita. Hintataso on operaattoreiden mielestä edullinen mutta verkoissa ei ole riittävästi palveluja. 4.3 Muut julkisen sektorin toimijat kuin kunnat Toimijoina haastateltiin Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopistollisen keskussairaalan edustajia. Näillä kaikilla toimijoilla on toimipisteitä useassa maakunnan kunnassa ja runsaasti erilaisia tietoliikennetarpeita Turun yliopisto Laajakaistapalvelujen saatavuus koetaan ongelmaksi. Yliopistolla on käytössä henkilökunnalle ja opiskelijoille operaattoreilta ostettu korkeakoulu-adsl-palvelu. Turun yliopisto on pitkään rakentanut runkoverkkoaan itsenäisesti. Paikkakuntien välinen tietoliikenne pyritään hoitamaan omalla kuidulla tai operaattorilta vuokratulla mustalla kuidulla. Turun yliopisto tekee runsaasti tietoverkkoyhteistyötä eri paikallisten toimijoiden kanssa, ja sillä on runsaasti tietoliikennetarpeita eri toimijoiden ja eri paikkakunnilla sijaitsevien toimipisteiden välille. Alue- tai seutuverkon toteuttamiseen suhtaudutaan myönteisesti. Tälläinen verkko on omiaaan edistämään laajakaistatarjonta. Korkeakoulujen internet-yhteydet hoidetaan nopeassa FUNET-verkossa mutta tällä ei ole suurta merkitystä laajakaistastrategian kannalta, sillä tätä kapasiteettia ei voi vuokrata tai käyttää mihinkään muuhun kuin korkeakoulun omiin tarpeisiin Turun ammattikorkeakoulu Laajakaistapalvelujen korkeat hinnat koetaan ongelmaksi (hinnoittelun mielivaltaisuus). Myös ammattikorkeakoululla on käytössä henkilökunnalle ja opiskelijoille operaattoreilta ostettu korkeakoulu-adsl -palvelu. Myös ammatti- korkeakoulujen internet-yhteydet hoidetaan nopeassa FUNET-verkossa. Turun ammattikorkeakoulun toimipaikkojen väliset yhteydet vuokrataan aina operaattorilta. Myös ammattikorkeakoulu tekee runsaasti tietoverkkoyhteistyötä eri paikallisten toimijoiden kanssa, ja sillä on runsaasti tietoliikennetarpeita eri toimijoiden ja eri paikkakunnilla sijaitsevien toimipisteiden välille. Turun ammattikorkeakoululla on halu olla mukana laajakaistatarjonnan kehitystyössä aktiivisena toimijana. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 15

16 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen alueen terveydenhuollon data-yhteydet keskittyvät suurelta osin Turkuun ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiriin. Tämän lisäksi kaikilla aluesairaaloilla ja alueen kunnilla on omia tarpeita tietoliikenne yhteyksistä. Nämä ovat pääsääntöisesti vuokrattu eri operaattoreilta, mutta eräissä kunnissa on myös rakennettu omia yhteyksiä esim. terveyskeskuksen, vanhainkotien ja kunnantalon välille. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on käynnistetty projekti, jonka tarkoituksena on selvittää ja toteuttaa terveydenhuollon tarvitsemat tietoliikenneyhteydet koko Varsinais-Suomen alueella. Tavoitteena on, että yhteydet voisi rakentaa ilman yksittäisiä päällekkäisiä ratkaisuja. Edellä mainitun projektin johdolta on esitetty toive että mahdollisia laajakaista- tai runkoverkkohankkeita toteutettaisiin yhteistyössä Varsinais-Suomen terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Näin voitaisiin välttää tekemästä päällekkäisiä tietoliikenneratkaisuja. 4.4 Yhteenveto Laajakaistayhteyksien toteuttaminen on pitkäjännitteistä toimintaa, missä tulee varautua kehityksen tuomiin muutoksiin. Valokuitu on näköpiirissä olevana tekniikkana ylivoimainen kasvavien datavirtojen siirtotienä. Kuntien on tärkeää ottaa valokaapelin asennusmahdollisuus huomioon omilla kaapeliputkireiteillä osana kunnallistekniikkaa aina kun kunnassa kaivetaan linjoja. Käytännössä tulee ottaa kantaa valokaapelin asennukseen aina kun sen voi sopivasti toteuttaa esimerkiksi kunnallistekniikan tai muun maanrakennuksen yhteydessä. Keskustaajamien alueella kannattaa aina rakentaa vähintään kaapelikaivot ja niiden väliset putkitukset, jolloin valokaapelin on helppoa ja halpaa asentaa myös myöhemmin tarpeen mukaan. Kaapelireittejä tulee vuokrata operaattoreille ja mm. sähköyhtiöille, sen sijaan että jokainen kaivaa omat kaapelinsa erikseen. Kunnallistekniikan- ja maanrakennuksen yhteydessä tehtävät kaapelikaivo- ja putkitustyöt tulee tehdä siten, että informoidaan ja ollaan yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa. Näin luodaan mahdollisuuksia kilpailevalle palvelutarjonnalle kuntien alueella. Kaikista hankkeista tulee informoida operaattoreita ja pyrkiä rakentamaan yhteistyössä valmiuksia kaapeloinnille. Näin kaikki osapuolet säästävät kustannuksissa. Kunnat luonnollisesti myös vuokraavat kaapelikaivoja/-reittejä operaattoreille, yrityksille ja muille tarvitsijoille. Kuntien aktiivisuus tietoliikenteen siirtoteiden suunnittelussa sekä niiden huomioonottaminen kaavoitusja rakennusvaiheessa lisää mahdollisuuksia operaattoreiden kilpailulle. Toimiva operaattorikilpailu luo myös uusia ja entistä parempia palveluita kunnille, yrityksille ja alueen asukkaille. Laajakaistatarjonnassa koetaan yleisesti olevan puutteita. Suurimpana ongelmana nähdään kilpailun puutteesta johtuvat palveluiden korkeat hinnat. Lisäksi seudun kunnissa ja julkisen sektorin toimijoiden keskuudessa ollaan kiinnostuneita kuntien ja muun julkisen sektorin palveluja tuottavasta seutuverkkoratkaisusta. Varsinais-Suomen laajakaistastrategia 16

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2008 Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.10.2008 Tekijät Oy Omnitele Ab Tapio Haantie, Ari

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI

SUVI-ESISELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 LOPPURAPORTTI PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Luonnos 23.5.2012 2 1. JOHDANTO... 5 2. VIESTINTÄPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 7 3. SUOMALAINEN MEDIAMAISEMA... 12 3.1 Televisiotaloudet... 12 3.2 Televisiotoimialan

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö 2009 4 Teleste lyhyesti Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous 6 Vuoden 2009 tapahtumia 8 Strategia ja visio 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Liiketoiminta-alueet 14 Broadband Cable Networks -tuoteliiketoiminta

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008 Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.7.2008 Tekijät Pöyry Telecom Oy, Finnet

Lisätiedot

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Julkaisun GT-karttaotteet Karttakeskus Oy

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2006 Viestintä. EU-maiden laajakaistahinnat 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2006 Viestintä. EU-maiden laajakaistahinnat 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2006 Viestintä EU-maiden laajakaistahinnat 2005 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 25.1.2006 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Tekniset JAPO myymälä palvelee SISÄSIVUILLA... JAPO yritysten yhtiestyökumppanina. Stratovarius tekee biisejä verkon kautta

Tekniset JAPO myymälä palvelee SISÄSIVUILLA... JAPO yritysten yhtiestyökumppanina. Stratovarius tekee biisejä verkon kautta Tieto, koneet ja yhteydet. JAPO-Tekniset-myymälä Alajärven Kauppakadun varrella on uudistunut sekä sisältä että ulkoa. Tekniset JAPO myymälä palvelee JAPOn toimitalo on läpikäynyt mittavan remontin. Toimitalon

Lisätiedot