Säästötoimet kunnissa Aopj- ja lm- neuvottelupäivät Helsinki Messukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säästötoimet kunnissa Aopj- ja lm- neuvottelupäivät 3.-4.2.2014 Helsinki Messukeskus"

Transkriptio

1 Säästötoimet kunnissa Aopj- ja lm- neuvottelupäivät Helsinki Messukeskus Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö Edunvalvonta

2 Tiedossa olevat säästötoimet 1/2014 Akaa, Hamina, Juua, Jyväskylä, Kirkkonummi, Kouvola, Kuhmo, Lapinlahti, Nurmijärvi, Oulu, PPKY Selänne, Raisio, Sauvo, Uusikaupunki, Vaasa Lomautukset 1-3 vkoa Palkatonta vapaata tarjotaan Sijaisten määrää vähennetään Määräaikaisuuksia ei uusita Paikallisia sopimuksia irtisanotaan (kutsuraha) Harkinnanvaraisia etuuksia karsitaan Työaikamuotoja tarkastellaan Irtisanotaan Henkilöstöä vähennetään eläköitymisen kautta

3 Yhteistoimintamenettely käytännössä 1. YT käynnistettävä, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa lomautuksiin, osa-aikaistamisiin tai irtisanomisiin 2. Lomauttamisperusteet = oikeus lomauttaa, TSL 5 luku 3. Irtisanomisperusteet = oikeus irtisanomiseen, TSL 7 luku 4. YT-neuvottelujen kuluessa tarkastellaan TSL:ssa säädettyjen lomautus- tai irtisanomisperusteiden täyttymistä 5. Työnantaja saa tehdä päätöksen työvoiman vähentämisestä vasta YT-menettelyn jälkeen

4 Säästösopimuksille Ei kiitos Tehyn tehtävänä jäsenten edunvalvonta sekä keskustasolla että paikallistasolla Paikallisen sopimuksen motiivina pitää olla jäsenen etu Yleensä kyse kertaluonteisesta korjausliikkeestä Sama tilanne seuraavana vuonna edessä? Työnantaja vastaa lakisääteisten toimintojen tuottamisesta ja taloudesta Palvelujen vähentäminen voi johtaa kustannusten nousuun Työssä jaksaminen vaarantuu, kun kuormitus kasvaa Työturvallisuus, potilasturvallisuus

5 Lomarahan vaihtaminen vapaaksi Työnantajat tarjoavat sitkeästi joka vuosi Tehyn valtuuston päätös: ao ei voi tehdä tällaista sopimusta Jopa 5 %:n palkanalennus Vaikuttaa myös eläkkeeseen Sopimusrikkomus, jos ta tarjoaa yksittäisille työntekijöille Valvontapyyntö keskustoimistosta KT:hin

6 Ongelmia yt-menettelyssä Ta:n osaaminen ei aina riittävää Asioita valmistellaan pitkälle virkamiestyönä ennen yhteydenotto henkilöstön edustajiin Tietojen saaminen liian myöhään Yt ei ole yhdensuuntaista informaation jakamista vaan neuvottelua perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista

7 Ongelmia yt-menettelyssä Yt- neuvottelu edellyttää, että hlöstön edustajilla tarpeelliset tiedot ja riittävästi aikaa perehtyä ja valmistautua (Kunta yt laki 6 ) 7, kun kyse lomautuksista, osa-aikaistamisista ja irtisanomisista neuvotteluesitys viisi päivää ennen Jos harkitaan yli 10 irtisanomista tai lomautuksen kesto olisi yli 90 pv Kirjallisesti tiedot perusteista, määristä, lomautettavien/irtisanottavien määräytymisestä, arvio aikataulusta

8 Ongelmia yt-menettelyssä Seuraamukset menettelysäännösten laiminlyönnistä: Jos työntekijä irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu, kunta yt-lain 5 ja 7 9 :ien laiminlyönnistä hyvitys max euroa/työntekijä Muilta osin työnantajan edustaja voidaan tuomita sakkoon

9 Lomautus Perustuu työnantajan päätökseen Taloudelliset ja tuotannolliset syyt Ennakkoselvitys viipymättä Yt-menettely 1. Lomautus toistaiseksi, edellyttää irtisanomisperustetta TSL 7:3 ja 7:4 2. Lomautus määräajaksi enintään noin 90 päivän ajaksi toteutettavissa vähäisemmillä perusteilla Huom! Määräaikainen voidaan lomauttaa vain, jos on vakituisen tt:n sijainen ja jos tämä voitaisiin lomauttaa

10 Talkoovapaa/säästövapaa/palkaton vapaa Talkoovapaa on työntekijälle huonompi vaihtoehto kuin lomautus Ei oikeutta työttömyysturvaan Vuosilomaa kertyy vain rajallisesti Ei takeita siitä ettei kuitenkin lomautettaisi myöhemmin Työnantajalla ei vastuuta laillisuudesta Lyhyempi talkoovapaa vs. pidempi lomautus Lomautuksen perusteet siltä osin, kuin pidempi?

11 Lomautuksen alkaminen Lomautuksesta on ilmoitettava viimeistään 1 kk ennen lomautuksen alkamista (KVTES VIII luku 2 ) Ilmoitettava henkilökohtaisesti Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti -> kirjallinen ilmoitus tarkoituksenmukaisin Myöhästyminen johtaa vahingonkorvaukseen (palkanmenetys korvattava)

12 Lomautuksen aikana Työnantajalla on velvollisuus ennen lomautusta ja lomautuksen aikana tarjota ilmaantunutta työtä lomautetuille Lomautettu työntekijä voi työskennellä myös toiselle työnantajalle Vuosilomaa kertyy normaalisti, jos lomautus kestää enintään kuukauden

13 Lomautuksen siirtäminen ja peruuttaminen KVTES Luku VIII 2 2. mom. Lomautuksen siirtäminen Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Lomautuksen alkamisajankohtaa voidaan tällä perusteella siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää Jos ta peruuttaa lomautuksen, tulee uusista lomautuksista antaa uudet lomautusilmoitukset

14 Laiton lomautus Jos työ ei lomauttamalla vähene, lomautus on laiton Työ ei ole vähentynyt, kun - lomautettujen työt tehdään ylityönä - lomautettujen työt teetetään ulkopuolisilla - lomautettujen työt teetetään alihankintana tai vuokratyönä Palkattomia harjoittelijoita voidaan käyttää (KVTES VIII luku 7 ) Osa-aikaiset ovat etusijalla lomautettuihin nähden Jos lomautus todetaan laittomaksi, työntekijälle syntyy oikeus korvaukseen menetetystä ansiosta

15 Lomautuksen päättyminen Määräaikainen lomautus päättyy lomautusilmoituksessa ilmoitettuna aikana Aiemmasta päättymisajankohdasta voidaan sopia Myöhempi päättymisaika edellyttää uutta lomautusilmoitusta

16 Irtisanominen Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet TSL 7 luku 1 Asiallinen ja painava syy 3 Työ tai työn tarjoamisen edellytykset vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi 4 Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus Jokaisen irtisanotun kohdalla tarkastellaan erikseen irtisanomisajan päättymisen jälkeen

17 Työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi Työ vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä Ei perustetta irtisanomiseen, jos Ta ottanut ennen tai jälkeen irtisanomisen uuden tt:n samankaltaisiin tehtäviin, vaikka toimintaedellytykset eivät ole muuttuneet Uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiallista vähentymistä

18 Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus Työnantajan tarjottava irtisanottavalle 1. Työsopimuksen mukaisia tehtäviä 2. Vastaavia tehtäviä 3. Muita tehtäviä (vrt. koulutus, ammattitaito, kokemus) + tehtävän edellyttämää tarkoituksenmukaista ja kohtuullista koulutusta Ta:n tarjottava työtä aktiivisesti: muuten irtisanomisperusteet eivät täyty

19 Irtisanominen vs. KVTES VIII luku Työvoiman vähentämisjärjestys (KVTES III luku 4 ) Viimeiseksi irtisanotaan Kunnan/ky:n toiminnalle tärkeät tt:t Saman ta:n työssä osan työkyvystään menettäneet Jos em. perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota huoltovelvollisuuteen ja palvelussuhteen kestoaikaan Sovelletaan myös lomautustilanteissa (KVTES III luku 4 3 mom.)

20 Irtisanominen vs. KVTES VIII luku Irtisanomisaika (KVTES VIII luku 5 ) Määräytyy palvelussuhteen keston mukaan Keskeytyksetön palvelussuhde Virasta työsuhteeseen: ilman keskeytystä Esim. äitiysvapaa, asevelvollisuus, opintovapaa ei keskeytä palvelussuhdetta Irtisanomisajan kuluminen (KVTES VIII luku 5 3 mom.) Is-aika alkaa kulua tiedoksiantoa seuraavasta päivästä Ei suositella: tt:n suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempääkin is-aikaa

21 Määräaikaisen työsuhteen päättyminen Säästötoimet aiheuttaneet ongelmia määräaikaisille työntekijöille suullinen työsopimus yhtä sitova kuin kirjallinen! Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen edellyttää irtisanomisehtoa ja purkaminen TSL 8:1 :n mukaista purkuperustetta Lähtökohtaisesti määräaikaisuus päättyy sovitun mukaisesti, ei etuoikeutta uuteen määräaikaiseen työsopimukseen Ketjusopimustilanteessa tarkasteltava määräaikaisuuksista muodostuvaa kokonaisuutta: pysyvä työvoiman tarve?

22 Ketjusopimustilanteet ja pysyvä työvoiman tarve Määräaikaisuuksien ketjutus sallittua, mikäli jokaiselle määräaikaisuudelle löytyy perusteltu syy EIKÄ menettelyllä paikata pysyvää työvoiman tarvetta Sijaisuus yleisin peruste, avoimen toimen hoito kyseenalainen Työntekijä paikkaa pysyvää työvoiman tarvetta: Lukuisia määräaikaisia palvelussuhteita Määräaikaisuuksia ketjutettu useita vuosia lähes yhdenjaksoisesti Työtehtävät säilyneet koko ajan samoina tai samantyyppisiä Kokonaisarvio, tärkein mittari aika KKO:2011:73: yli 10 määräaikaisuutta 7 vuoden aikana osoitti pysyvän työvoiman tarpeen

23 Syrjintä raskauden ja synnytyksen perusteella Työnantaja ei voi ilman hyväksyttävää syytä jättää uusimatta raskaana olevan tai perhevapaalle jääneen määräaikaisen työntekijän työsopimusta, jos työnantajalla on edelleen vastaavaa työtä tarjolla Vastaavan työn tarkastelu tapahtuu koko työnantajan tasolla Syrjintäolettama, jos todennäköistä, että työsuhde olisi jatkunut ellei työntekijä olisi jäänyt perhevapaalle Työnantajalla velvollisuus antaa kirjallinen selvitys menettelystään viivytyksettä (Tasa-arvoL 10 ) Palkallinen äitiysvapaa ei kumoa syrjintäolettamaa

24 Paikalliset säästötoimenpiteistä tieto Tehyyn Kun lm/ao saa tiedon Säästötoimien suunnittelusta Säästötoimien käytännön toteuttamisesta Säästötoimien muuttamisesta Säästötoimien peruuttamisesta Tieto prosessin kaikissa eri vaiheissa: suunnitelmat, neuvottelut, toteuttaminen, peruuttaminen, vaikutusten arviointi

25 Tiedon kerääminen ja analysointi Kerätään ja analysoidaan tietoa säästötoimista Otetaan kantaa tilanteen mukaan: Onko menettelyissä toimittu työlainsäädännön mukaan Turvataanko potilasturvallisuus => toimenpiteet (AVI ym.) Ammattihenkilön vastuu Todellisten säästöjen syntyminen vs. syntyvät kustannukset Ajantasaiset tilastot säästötoimien luonteesta ja määrästä Tieto siitä, mikä oli säästöjen vaikutus Tuliko säästöä, kasvoivatko jonot, vaarantuiko potilasturvallisuus, miten kävi työnantajakuvan ja työssä jaksamisen?

26 Säästötoimista tieto Tehyyn Paikalliset säästöt/ toimenpiteet Ohjeistus paikallistasolle Tieto Tehyyn Tiedon keräys ja analysointi

27 2 1

28 Ammattiosaston rooli Jäsenten tiedottaminen Jäsenkirjeet, jäsentilaisuudet Ei kannusteta yksilöllisiin talkoovapaisiin tms. Työnantajan toiminta voi olla hyvinkin nopeaa, jopa aggressiivista Yhteydenpito päättäjiin, yhteiskuntavaikuttaminen Tehyn aluetsto, keskustoimisto ja työttömyyskassa tukena Videoneuvottelu Jos potilasturvallisuus vaarassa, aluehallintovirastoon kantelu

29 Vaikutusmahdollisuudet YT-lain mukainen yhteistoiminta muodollista ja jäykkää Usein vaikutusmahdollisuus parempi ennen virallista YTmenettelyä Ennakkovaikuttaminen: Epäviralliset ja ei-muodolliset keskustelut > yhteisiä näkemyksiä vaikka eri puolilla pöytää YT-menettelyssä Tehyläisten asioihin vaikuttaminen mutta yhteisiä tavoitteita esim. organisaatiomuutoksessa Vaatii henkilösuhteita ja aktiivisuutta Edistää yhteistyötä ja lisää keskinäistä luottamusta virallinen yhteistoiminta paranee

30 Kiitos!

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde.

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN, toimintaohjeita Lomauttamisen periaatteet Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. Lomauttamisen pituus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot