Huomisesta huolehtien, ympäristöä kunnioittaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huomisesta huolehtien, ympäristöä kunnioittaen"

Transkriptio

1 KESKISUOMALAINEN OYJ:n YMPÄRISTÖRAPORTTI YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Sauli Vuorinen Sanomalehti Keskisuomalainen Oy, Savon Sanomat Oy, Iisalmen Sanomat Oy, Warkauden Lehti Oy, Maakunnan Sanomat Oy, Suur-Jyväskylän Lehti Oy, Viikkosavo Oy, YS-Painos Oy, Lehtisepät Oy, Savon Jakelu Oy, Kiinteistöyhtiö Oy Tahko Twinhills 213, Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21, Sisä-Suomen Kaupunkilehdet Oy, Mediasepät Oy, Tietoykkönen Oy.

2 SISÄLTÖ Ympäristönäkökohdat Ympäristötavoiteohjelmat Ympäristömittarit ja tulokset

3 SFS- ISO SERTIFIKAATTI

4 KONSERNIN MERKITTÄVIMMIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDIKSI ON MÄÄRITELTY Materiaalien kulutus Energian kulutus CO2 päästöt * kuljetus * jakelu * työmatkustus

5 Materiaalien kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet 1) Painovärien vähentäminen 10 % vähennys v Toimenpide 1 -Alivärinpoisto/Opti-Ink-ohjelmisto (painovärin tarpeen vähenemisen lisäksi painojäljen laadun pitäisi tasoittua) Painojen tulostuksen työnkulku suunnitellaan lehtikohtaisesti siten, että tulostettavat työt kulkevat Opti-Ink ohjelmiston kautta. Vasthlö ESu / JOn Keskitetty tulostus on rakenteilla ja Opti-Ink otettu käyttöön jo lähes kaikissa tuotteissa. Keskistetty tulostus rakennettu kaikille muille tuotteille paitsi KSML, IS ja SS. Kuvia saatu kevennettyä ja täten set-offia vähennettyä. Vaikea sanoa paljonko tämän takia värin kulutus on vähentynyt. Jatkotoimenpiteet: KSML, IS ja SS (Opti -Ink) tehdään aikana.

6 Materiaalit: Painovärin kulutus kg /painettu paperitonni (JKL, Kuopio, Pmki) -10 % 2007 tasosta 2012

7 Materiaalien kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet 2) Painolevyprosessissa käytettyjen kemikaalien vähentäminen vuoden 2012 kehitteen käyttö vähenee 10 % Toimenpide 1 - Siirrytään kemia-vapaiden levyjen käyttöön (ko. levyt ovat tulossa markkinoille ennakkotietojen perusteella ensi vuonna) - Kemia-vapaissa levyissä käytetään vain saippuavettä ja/tai kumia, kehite jää pois: - Kuopion paino on jo aloittanut tuotannollisen käytön. Jkl aloittaa vuoden 2009 aikana. Pieksämäen painossa tarvitaan investointi, jonka vuoksi aloittaminen aikaisintaan Vasthlö ESu, JOn Kuopiossa käytössä. JKL P:mäki 2010 aikana. JKL otettu kemiaton levy käyttöön vk 26 / 2010 PMK otettu kemiaton levy käyttöön vk 36 / 2010 Erilaisten kemioiden määrä vähentynyt. Nykyisellä kemialla voidaan ajaa pitempään eli kemian kulutus vähentyy. Jatkotoimenpiteet: Ei ole määritelty jatkotoimenpiteitä.

8 Materiaalit: Painolevykemikaalien kulutus litraa/painolevym 2 (JKL, Kuopio, Pmki) -10 % 2007 tasosta 2012

9 Materiaalien kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet 3) Toimistopaperin käytön vähentäminen Paperin kulutuksen vähentämine n 5 % per vuosi vv Toimenpide 1 - Hankitaan kaksipuolisia tulostimia lisää ja koulutetaan henkilöstö käyttämään niitä (+yhteiskäyttö) - Asennekoulutus paperinkäytön vähentämiseksi - Henkilökohtaisia tulostimia ei hankita lisää, vaan siirrytään keskitettyyn tulostukseen. Konserninäkökulma ja hankintapaikan selvitys. Vasthlö T Moisio Kohteittain käydään läpi ko.koneet Sanomalehti Keskisuomalainen on sovittu pilottikohteeksi ja siellä on vähennetty n. 30 kpl henkilökohtaisia tulostimia. Tilalle on hankittu monitoimilaitteita, joilla on mahdollista mm. tulostaa kaksipuolisia tulosteita. Säästöjä paperin, väriaineiden ja sähkön kulutuksessa. Jatkotoimenpiteet: Saatujen kokemusten perusteella laajennetaan muualle konserniin.

10 Materiaalit: Toimistopaperin kulutus kg/henkilö -5 % 2007 tasosta 2012

11 YMPÄRISTÖRAPORTTI YMPÄRISTÖINFO Materiaalien kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet 4) Jätteiden lajittelu ja kierrätyksen tehostaminen, koulutus Tavoitteet: tavoite 1: jokaisessa toimipisteessä on jätteiden lajittelujärjestelmä v tavoite 2: vuoden % henkilöstöstä on koulutettu toimimaan lajitteluja kierrätysohjeiden mukaisesti Toimenpide 1 - Ohjeistetaan ja koulutetaan henkilöstö kaikissa yksiköissä lajittelemaan jätteet ja kierrättämään ne: - Tarkennetaan paikallisesti ohjeistusta ja koulutusta. Vast.hlö J Linna Lajitteluohjeen läpikäynti henkilöstökoulutuksissa sekä tarkennetaan jätelajien sisältöä. Tiedotettu, ohjeistettu Rasterissa ja yksikkökohtaisissa infoissa. Kierrätysohjeita tarkennettu ja kohdennettu. Sekajätteiden lajittelu selkeästi tehostunut. Jatkotoimenpiteet: Yksikkökohtaista koulutusta ja lajitteluohjeistusta lisättävä v aikana.

12 Materiaalit: Kaatopaikkajätteen määrä kg /henkilö Lajittelun parantaminen ja tiedotus toteuma kg/hlö toteuma kg/hlö Vuosi 2007: Palvelutuottajan muutos, tiedot puutteelliset

13 Energian kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme sähkön kulutusta vuoden 2007:n Vähentää sähkön kulutusta 5 % vuoden 2012 käytettyä sanoma lehtipaperitonnia kohti. Toimenpide 1 - Tuotantolaitteiden (paino,postitus) pysähdykset minimoitava (kaikki 3 painoa): Kuopion paino on aloittanut em. tavoitteen mukaisen hyväksi koetun käytännön. Jkl ja P:mäki hyödyntävät kokemusta. - Painon ja postituksen valaistus minimoitava, kun ei tuotantoa: Tiiminvetäjät huolehtivat sammuttamisesta, kun ei ole tuotantoa sekä ohjeistavat siivoojat ja huoltohenkilöstön.vasthlö ESu/JOn JOn käy läpi Kuopion kokemuksia JKL:n ja P:mäen kanssa Valaistuksen sammuttaminen käyty läpi JKL johtoryhmässä. Myös pysähdyksien ja häiriöin syitä pyritään saamaan kiinni, jotta päästään parantamaan. Vähentää sähkön kulutusta Jatkotoimenpiteet: Tiedottamista lisättävä painoissa.

14 Energian kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme sähkön kulutusta vuoden 2007:n Vähentää sähkön kulutusta 5 % vuoden 2012 käytettyä sanoma lehtipaperitonnia kohti. Toimenpide 2 - Isoissa kiinteistöissä, joissa sähkö ostetaan suurjännitteellä (ne joilla on omat muuntajat) muuntajien vaihtaminen vähä- hävikkisiksi esim. saneerauksien yhteydessä: Jos olosuhteet muuttuu, harkitaan muuntajien vaihtamista. Seurataan tilannetta. Vast.hlö J Linna Ei toimenpiteitä lähiaikana. Ei merkittäviä muutoksia toimenpiteiden suhteen. Ei vielä vaikutuksia. Jatkotoimenpiteet: Saneerauksien yhteydessä otetaan esitetty toimenpide esille (vastuu: kiinteistöhuolto).

15 Energian kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme sähkön kulutusta vuoden 2007:n Vähentää sähkön kulutusta 5 % vuoden 2012 käytettyä sanoma lehtipaperitonnia kohti. Toimenpide 3 - Painojen kompensointien säätöjen tarkistus: Säädöt tarkistetaan vuosittain. Vasthlö JOn Tehdään huolto-ohjelmien mukaan tai lisätään huolto-ohjelmiin. Kuopiossa, Pieksämäellä ja Jyväskylässä on painoissa kompensointi tarkistettu. Pieksämäen painossa lisätty kompensointimuuntaja joka vaikuttaa puoleen käytettävästä sähköstä. Toiselle puolelle on budjetoitu muuntaja v Vähentää sähkön kulutusta. Jatkotoimenpiteet Jatketaan tarpeen mukaan.

16 YMPÄRISTÖRAPORTTI YMPÄRISTÖINFO Energian kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme sähkön kulutusta vuoden 2007:n Vähentää sähkön kulutusta 5 % vuoden 2012 käytettyä sanoma lehtipaperitonnia kohti. Toimenpide 4 -PC ja oheislaitteiden, monitoimilaitteet virrat päällä vain työaikoina: Tietohallinto ohjeistaa henkilöstön Vasthlö T Moisio Tiedotetaan myös Rasterissa. H Korpijoki ja A Siimes -Matkapuhelinlaturi pois pistorasiasta, jos puhelin ei latauksessa: Tietohallinto muistuttaa/ohjeistaa. Vast.hlö TMoisio Valmistellaan esimerkkityöasema Syöppö, joka varustetaan faktalaskelmilla. HKo valmistelee demon ja/tai jutun, kyltin tms. + Otetaan hankinnoissa huomioon keskitetty hankinta ja mahdollinen yhteinen käyttö. Tiedotettu Rasterissa ja yksiköiden infoissa ko. toimenpiteistä. Hankinnoissa (esim. palvelimet) on huomioitu laitteiden ympäristöpäästöt. Sähkö/CO2 määriin. Jatkotoimenpiteet: Esimerkkityöasema Syöppö kehitellään v-2011 aikana. Hankinta-ohjeistus ko.laitteille uudistetaan 2011 alussa.

17 Energian kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme sähkön kulutusta vuoden 2007:n Vähentää sähkön kulutusta 5 % vuoden 2012 käytettyä sanoma lehtipaperitonnia kohti. Toimenpide 5 -Energiansäästölamppujen käyttö: Aina kun lamppu tarvitaan vaihtaa, laitetaan energiansäästölamppu tilalle (mikäli mahdollista) Vastuuhlö: J Linna Lain mukaan 1.9. hehkulamppujen myynti loppuu. Kiinteistöhuolto hoitaa vaihdot mahdollisuuksiensa mukaan. Toimittu toimenpide-suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Led-valoja asennettu osittain ulkopiha- ja kulkuvaloihin Aholaidan kiinteistön alueella. Sähkön kulutukseen. Jatkotoimenpiteet: Led-valojen asennuksia jatketaan muidenkin kiinteistöjen alueilla v-2011 aikana mahdollisuuksien mukaan.

18 Energian kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme sähkön kulutusta vuoden 2007:n Vähentää sähkön kulutusta 5 % vuoden 2012 käytettyä sanoma lehtipaperitonnia kohti. Toimenpide 6 -Tilapäistiloissa liiketunnistuslamput käyttöön: Suurin osa jo käytössä. Viivettä lyhennetään. Vastuuhlö: J Linna Kiinteistöhuolto hoitaa mahdollisuuksiensa mukaan (esim. remonttien yhteydessä). Toimenpiteitä tehty sitä mukaan, kun se on ollut mahdollista ja tavoitteen mukaista mm. remontit. Yleiseen mielipiteeseen ja sähkön käyttöön. Jatkotoimenpiteet: Kiinteistöhuolto jatkaa mahdollisuuksien mukaan.

19 Energian kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme sähkön kulutusta vuoden 2007:n Vähentää sähkön kulutusta 5 % vuoden 2012 käytettyä sanoma lehtipaperitonnia kohti. Toimenpide 7 Sähkölämmitystiloissa termostaattien säätö: Asetetaan toimistotiloissa + 22 C. Vastuu.hlö: J Linna Kiinteistöhuolto hoitaa mahdollisuuksiensa mukaan 2010 aikana. Tiedotus Rasterissa syksyllä. Kaikissa niissä tiloissa joissa se on ollut tarkoituksenmukaista säädöt on tarkistettu. Sähkön käytön ja siihen vaikuttamisen tietoisuuden lisääntyminen. Jatkotoimenpiteet Uusien tai remonttien yhteydessä säädetään +22 C toimistotilojen lämpötilaksi mahdollisuuksien mukaan= tavoite.

20 Energian kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme sähkön kulutusta vuoden 2007:n Vähentää sähkön kulutusta 5 % vuoden 2012 käytettyä sanoma lehtipaperitonnia kohti. Toimenpide 8 -Lämmitystolpat aikakelloilla -2 h TAI autolämmitystä ohjataan kiinteistövalvonta-järjestelmän kautta (Aholaita), esim. +5 C annetaan sähköä 5 sek/min, -20 C annetaan sähkö kokoajan: Kiinteistöpäälliköt selvittävät investoinnin kannattavuuden kannalta. Vasthlö: J Linna Selvitys ja mahdollinen käyttöönotto talven 2010 aikana. Rasteriin juttu myös. Toteutettu Aholaidan osalta alku talvesta Sähkön määrään ja käyttöön. Vastustusta alussa, mutta kokemukset kuitenkin positiivisia. Jatkotoimenpiteet: Kuopiossa: Vuorikadulla ja Leväsen painossa autolämmitysvalvonta toteutetaan uuden kiinteistövalvontajärjestelmän muutoksen yhteydessä v aikana.

21 Energia: Sähkön kulutus MWh /käytetty paperitonni -5 % 2007 tasosta 2012

22 Energian kulutukseen liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme sähkön kulutusta vuoden 2007:n Vähentää lämmön ja veden kulutusta 5 % vuoden 2012 käytettyä sanoma lehtipaperitonnia kohti. Toimenpide 1 Kiinteistöhoidon tsekkauslista kiinteistöhoitajille seuraavista toimenpiteistä sekä tiedotus henkilöstölle yksikkökohtaisissa tilaisuuksissa / Rasteri. Vast.hlö: J Linna ja K Koivisto - Lämpöpattereiden termostaattien säätäminen: suosituslämpö + 22 C - Lämmön talteenottojen tarkennus poistoissa/kiinteistösaneeraukset - IV-säädettävyys portaattomasti (aikaohjaus)/kiinteistösaneeraukset y - Kiertoilmajärjestelmissä ei ikkuna tuuletuksia. Ikkunat pidetään kiinni. - Jäähdytyksen käyttö vain tarvittaessa / talvikäytön rajoitus - Jäähdytyksen säädöt tarkistettava vuosittain - Vesipisteet tarkistettava ajoittain. - Vastuu kaikille ilmoittaa hana-vessa vuodot - Painojen-postitusten kostutuslaitteiden käyttökuntoisuus - Kostutusta tarvitsevissa tuotannon tiloista ympäröiviin tiloihin ovien aukipitäminen on minimoitava WC:eiden huuhteluveden vähennys (pieni hätä iso hätä) niissä toimipisteissä, missä se on mahdollista Käydään yllämainittu lista yksikkökohtaisissa tilaisuuksissa läpi. Tiedotettu Rasterissa (Vihervinkit) ja yksikkö.koht.tilaisuuksissa. Lämmön ja sähkön kulutukseen: oma vastuu Jatkotoimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa/tiedottamista

23 Energia: lämpöenergian kulutus MWh -5 % 2007 tasosta 2012

24 CO2 -päästöihin liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme CO2 päästöjä vuoden 2007:n Vähentää CO2 -päästöjä 5-10% vuoden 2012 vuoden 2007 Toimenpide 1 - Henkilöstöopas: *ohjeistus ympäristöystävällisestä liikkumisesta * esittely työhön tullessa, työssä oleville omanet - Rakennetaan kalenterin yhteyteen yhteiskyytijärjestelmä (esim. Jkl-Kuopio, Jkl-Hki). Suositellaan lähimatkoilla polkupyöriä sekä julkista liikennettä. Vasthlö T Moisio Kalenteri heti/ T.Moisio ja tiedotetaan henkilöstölle: Rasteri, omanetti ja henkilöstöinfot. Videoneuvotteluiden määrää on olennaisesti lisätty. Tiedotettu henkilöstölle ympäristöystävällisestä liikkumisesta henk.lehti Rasterissa/yksiköiden infoissa. Omanetin ohjeistus puuttuu. Samoin sähk. kalenteri. Vaikuttanut merkittävästi CO2 päästöjen määrään. Jatkotoimenpiteet : Omanet ohjeistus ja sähköinen kalenteri yhteiskuljetuksista v aikana.

25 CO2 -päästöihin liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme CO2 päästöjä vuoden 2007:n Vähentää CO2 - päästöjä 5-10% vuoden 2012 vuoden 2007 YMPÄRISTÖRAPORTTI YMPÄRISTÖINFO Toimenpide 2 Ecodriving-koulutus konsernissa työnsä puolesta liikkuville (vähentää polttoaineen kulutusta 10-15%) Tehdään takaisinmaksuselvitys. Ecodriving- koulutus työnantajan puolesta. Vasthlö: E Ekonen Selvitetään, missä ollaan koulutuksen osalta ja ketkä vielä tarvitsevat. EEk. - Ecodriving-koulutusta ei ole järjestetty ( -09, -10 ) - Perustelu; keskitytty lamassa selviytymään perusbisneksestä, säästötoimenpiteet. - CO2 päästöt eivät ole tältä osin vähentyneet Jatkotoimenpiteet - Jatkamme valitulla tiellä ja aikojen parantuessa koulutusta tullaan järjestämään, 2011.

26 CO2 -päästöihin liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme CO2 päästöjä vuoden 2007:n Vähentää CO2 - päästöjä 5-10% vuoden 2012 vuoden 2007 YMPÄRISTÖRAPORTTI YMPÄRISTÖINFO Toimenpide 3 Autokalusto - hankitaan pienikulutuksisia autoja - diesel tai pieni bensiinimoottori - tulevaisuudessa hybridi ( bensa + sähkö ) Jatketaan jo käytössä olevaa ehdotuksen mukaista toimintaa. Tarkennetaan autojen hankintaohjetta em. periaatteilla. Vasthlö E Ekonen EEk j H Linnavirta käyvät hankintaohjeen läpi. - Hankittu yritykseen diesel autoja - Autojen hankintaohje täsmennetty! ( 5/2010 ) - Hankintaohjeessa autojen päästörajat - - CO2 päästöt vähenevät Jatkotoimenpiteet - Jatketaan valitulla tiellä autojen hankinnoissa

27 CO2 -päästöihin liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme CO2 päästöjä vuoden 2007:n Vähentää CO2 - päästöjä 5-10% vuoden 2012 vuoden 2007 YMPÄRISTÖRAPORTTI YMPÄRISTÖINFO Toimenpide 4 - Navigaattorit *hankitaan konsernin autoihin, ainakin toimitukselliset autot *huomioidaan autojen hankinnoissa. Vasthlö Ksml E Ekonen Selvitetään, missä mennään ja ketkä tarvitsevat. Vast.hlö EEk. - Uusiin autoihin navigaattorit hankitaan -Hukkakilometrit vähenevät, toimitukselliset autot - CO2 päästöt vähenevät Jatkotoimenpiteet - Jatketaan valitulla tiellä auto hankintojen yhteydessä

28 CO2 -päästöihin liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme CO2 päästöjä vuoden 2007:n Vähentää CO2 - päästöjä 5-10% vuoden 2012 vuoden 2007 Toimenpide 5 Videoneuvottelut - käytetään konsernin sisäisissä palavereissa - vältetään turhaa matkustamista Vasthlöt: H Linnavirta ja esimiehet Palaverien pitäjät. Videoneuvottelut lähes päivittäisiä jo nyt ja lisääntyvät. Videoneuvotteluvälineistöä hankittu lisää, mm. Jyväskylään 2. laitteisto ja Iisalmeen. Suunniteltu laajennusta seuraavaksi Varkauteen tai Pieksämäelle Palavereja pidetään laajemmin videoneuvotteluna. Ajaminen ja siitä johtuvat ympäristövaikutukset pienentyvät konsernissa. Jatkotoimenpiteet: Videoneuvottelukalustoja lisätään, niin että kattavat isoimmat paikkakuntamme. Hyödynnetään myös kevyempiä nettipohjaisia ratkaisuja.

29 CO2: työmatkustaminen ja liikkuminen C02 kg (yht.) YMPÄRISTÖRAPORTTI YMPÄRISTÖINFO % 2007 tasosta 2012

30 CO2 -päästöihin liittyvät ympäristöohjelmatavoitteet Vähennämme CO2 päästöjä vuoden 2007:n Vähentää CO2 - päästöjä 5-10% vuoden 2012 vuoden 2007 YMPÄRISTÖRAPORTTI YMPÄRISTÖINFO Toimenpide 1 Kuljetusyrittäjäjien sitouttaminen - energia- ja ympäristöohjelma käytössä - autokalusto vähäpäästöistä Uusia kuljetusyrittäjiä valittaessa huomioidaan energia- ja ympäristöohjelma (joillakin on jo ympäristöohjelma). Vasthlö Ksml E Ekonen, Savon Jakelu H Ahponen Selvitetään, missä ollaan nyt ja ketkä tarvitsevat. Vast.hlö EEk. -Kuljetusyrittäjä valinnoissa painotettu ko. asiaa, esim. syksyn 2009 valinta -Biokaasu auto jo Ksml yrittäjän käytössä - CO2 päästöt vähenevät Jatkotoimenpiteet - Jatketaan valitulla tiellä kuljetusyrittäjä valinnoissa

31 CO2: kuljetukset C02 kg (yht.) -5-10% 2007 tasosta 2012

32

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Trafin julkaisuja. Liikenteen turvallisuusvirasto. energiatehokkuussuunnitelma 16.5.2013. Helsinki 2013 15 2013

Trafin julkaisuja. Liikenteen turvallisuusvirasto. energiatehokkuussuunnitelma 16.5.2013. Helsinki 2013 15 2013 s Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin energiatehokkuussuunnitelma 16.5.2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisuja Helsinki 2013 15 2013 Sisällysluettelo 1 Esipuhe... 3 2 Johdanto... 4 3 Nykyinen

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastokumppanit 2013 Alkusanat...1 Tiivistelmä...2 Ilmastokumppanit organisaatioittain 2013...4 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 ISBN 978-952-272-783-1

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin

Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin Yhteisvoimin vauhtia metropolialueen ilmastotekoihin Katsaus hankkeen tuloksiin Ilmastonmuutos Helsingin seudulla, hillintä ja sopeutuminen Sisällys Julia 2030 -hanke 3 Ekotukitoiminnan suosio yllätti

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2005

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2005 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2005 Sisältö Yhteiskuntavastuun raportti 2005... Toimitusjohtajan katsaus: Vastuullisuutta läpi koko kahviketjun... Perustietoja Gustav Pauligista... Vastuullisuutta ohjaavat

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Mia-Britt Kaunisaho Toukokuu 2015 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 1 Aurinkoenergiahankkeet Suomessa Tämä raportti on yhteenveto agrologi AMK- koulutuksen loppuvaiheen

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003

RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 RAISIO YHTYMÄ YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISEN VASTUUN RAPORTTI 2003 Sisältö YLEISTÄ Pääjohtajan katsaus Konserni lyhyesti YMPÄRISTÖVASTUU Politiikat EHS-politiikka GMO-politiikka Eläinkokeista Päämäärät Johtaminen

Lisätiedot

VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET

VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET VIHREÄ DRAAMA -HARJOITUKSET YMPÄRISTÖKASVATUSTA DRAAMA- HARJOITUSTEN AVULLA VIHREÄ DRAAMA on ympäristökasvatusmenetelmä, jota toteutetaan draaman keinoin. Se on yhdessä tekemistä ja osallistumista. Kyse

Lisätiedot