Avaimia puhevammaisten tulkkipalveluihin. Punos-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avaimia puhevammaisten tulkkipalveluihin. Punos-hanke"

Transkriptio

1 PUNOS - hanke Avaimia puhevammaisten tulkkipalveluihin

2 Puhevammaisuus vaikeus tuottaa tai ymmärtää puhuttua tai kirjoitettua kieltä voi olla myös liikuntavamma, muistiongelmia tai hahmottamisvaikeuksia liittyy usein johonkin neurologiseen tai muuhun sairauteen tai vammaan voi olla synnynnäinen tai myöhemmin saatu 2

3 Puhevammaisuus Tutkimuksen mukaan 0,5-3,5 % kuulevista henkilöistä on jokin viestintään liittyvä vaikeus eli puhevamma ja heistä noin puolet voivat olla mahdollisia puhevammaisten tulkkipalvelun käyttäjiä (Roisko, 2003). Puhevammaisuutta aiheuttavat monet sairaudet, vammat ja oireyhtymät: kehitysvamma, cpvamma, autismi, asperger, dysfasia, aivohalvaus, aivovamma, parkinson, dystonia, ms, als lihastaudit jne. 3

4 Kommunikointiapuvälineet Kommunikoinnin apuvälineillä tarkoitetaan sellaisia apuvälineitä, jotka helpottavat käyttäjän ilmaisua. Puhevammaiset henkilöt voivat käyttää kommunikoinnissa puhetta tukemaan tai korvaamaan erilaisia apuvälineitä: kommunikointitauluja ja -kansioita aakkostaulua ja kirjoitusalustoja erilaisia puhelaitteita tietokonepohjaisia kommunikointiohjelmia ja sen käytössä tarvittavia erikoisnäppäimistöjä, - hiiriä, kytkimiä ja painikkeita ym. 4

5 Tietokoneen ohjaustapoja Tietokoneen ohjaimella tarkoitetaan tietokoneen ulkopuolista tiedonsyöttölaitetta esim. hiiri, näppäimistö, kosketuslevy, kytkin tai sauvaohjain. Askellus on tietokoneohjelman ohjaustapa, jossa käyttäjä liikuttaa itse tai seuraa ohjelmavalikossa automaattisesti etenevää osoitinta sekä valitsee haluamansa toiminnon yhdellä/kahdella käyttökytkimellä. Askellus onnistuu millä tahansa tahdonalaisella liikkeellä. Jos henkilö ei näe kommunikointilaitteen merkkiä, voi askellus olla myös auditiivinen (kuuloon perustuva). Nykytekniikka mahdollistaa tietokoneen ja siihen asennetun kommunikointiohjelman käytön myös pelkän katseen kohdistuksen avulla. 5

6 Punos hankkeen tehtävänä on tietoisuuden lisääminen puhevammaisten erilaisista kommunikointitavoista ja tulkkauspalvelusta. Tavoitteena on lisätä puhevammaisten tulkkauspalvelun tasa-arvoista saatavuutta ja saavutettavuutta tieto- ja viestintäteknologian avulla.

7 Punaisena lankana Punos-hankkeen kehitystyössä on yhdistää sähköinen lähikommunikointiteknologia videoneuvot- telun yhteyteen. Tavoitteena on kommunikointijärjestelmä, jota puhevammaiset henkilöt voivat käyttää sekä lähi- että etäkommunikoinnissa.

8 Punos- hankkeen kulmakiviä ITSENÄINEN SUORIUTUMINEN ESTEETTÖMYYS TASA-ARVO

9 TIETOKONEPOHJAINEN KOMMUNIKOINTIJÄRJESTELMÄ LÄHI JA ETÄKOMMUNIKOINNISSA ETÄYHTEYS TIETOKONEOHJELMA SYMBOLEIHIN PERUSTUVA KIRJOITTAMISEEN PERUSTUVA ÄÄNITULOSTUS GRAAFISET MERKIT PUHESYNTEESI TAVALLINEN KIRJOITUS SYMBOLI TAI KUVAKANTA VALOKUVAT TAI MUUT KUVAT OHJAUSTAPA ERIKOIS- NÄPPÄIMISTÖ ERIKOIS- HIIRI VIDEO- NEUVOTTELU- OHJELMISTO LAAJAKAISTA- YHTEYS WEB-KAMERA KAIUTTIMET Kaavio. Merja Kosonen Lisäys Punos hanke. DIGITOITU PUHE KYTKIMET JA PAINIKKEET 9

10 Punos- hankkeessa tuotettu innovaatio henkilöt, jotka käyttävät yksilöllisesti rakennettuja kommunikointijärjestelmiä lähikommunikoinnissa, voivat käyttää samanaikaisesti videoneuvotteluohjelmaa ja ottaa kuva- ja ääniyhteyden joko suoraan tai etätulkkauspalvelun välityksellä kavereihin, lähiomaisiin sekä palveluihin.

11 Punos- hankkeessa tuotettu innovaatio myös kahta eri kommunikointiohjelmaa käyttävät henkilöt voivat olla yhteydessä keskenään, jolloin molemmat osapuolet näkevät toisensa web-kameran välityksellä sekä kuulevat toisensa kommunikointi-ohjelmassa olevan puhesynteesin avulla.

12 Puhevammaisten etätulkkauspalvelu 12

13 Puhevammaisten etätulkkauspalvelu Yksi Punos-hankkeen päätavoitteista on puhevammaisten etätulkkauspalvelun kehittäminen. Hanke tekee yhteistyötä Etätulkki.fi hankkeen kanssa, jossa tavoitellaan valtakunnallista etätulkkaus-palvelujärjestelmää:

14 Puhevammaisten etätulkkauspalvelulla tarkoitetaan tulkkaustilannetta, jossa vähintään yksi osapuoli on fyysisesti eri paikassa ja on muihin videoneuvotteluyhteydessä. Etätulkkausta varten tarvitaan videoneuvottelujärjestelmä/ohjelma, laajakaistayhteys ja web-kamera.

15 Puhevammaisten etätulkkauspalvelu on videoneuvotteluyhteyden välityksellä tapahtuvaa esimerkiksi epäselvän puheen välitöntä selventämistä tai tukiviittomilla tuotettujen viestien tulkintaa. Asiakkaalla tai tulkilla voi olla manuaalisia tai sähköisiä kuvia, graafisia symboleja tai sanalistoja, joita osoittamalla voidaan kommunikoida.

16 Puhevammaisten etätulkkauspalvelua käyttävä henkilö voi myös kirjoittaa kirjoitusalustalle, josta tulkki lukee viestin kolmannelle osapuolelle. Silloin kun puhevammaisella henkilöllä on käytössä jokin tekninen apuväline, kommunikointi- ja/tai puhesynteesiohjelma, kirjoitettu teksti ja rakennetut ilmaisut kuuluvat tulkille myös äänenä.

17 Puhevammaisten etätulkkauspalvelua voi toteuttaa myös monipisteyhteydellä. Tällöin asiakas ottaa yhteyden etätulkkauspalveluun, jonka jälkeen tulkki yhdistää eteenpäin asiakkaan toivomaan palvelupisteeseen. Monipisteyhteyden aikana kaikki osapuolet näkevät ja kuulevat toisensa.

18 Puhevammaisten etätulkkauspalvelu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden itsenäiseen asioiden hoitamiseen omalla kommunikointitavallaan sekä lisää asiakkaan riippumattomuutta ja tasa-arvoa.

19 Puhevammaisten etätulkkauspalvelua käyttävän henkilön ei tarvitse poistua kotoa, hoitamaan lyhyitä ns. puhelimella selvitettäviä asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi ajan varaaminen tai yhteys eri asiakaspalveluihin.

20 Etätulkkauspalvelun käyttöön tarvittava tekniikka 20

21 Etätulkkaus puhetulkkaus ja viittomat Toimiva laajakaistayhteys Asiakas ottaa videoneuvottelu-yhteyden etätulkkaus-palveluun Hammaslääkärin ääni kuuluu tulkin puhelimen kaiuttimesta myös asiakkaalle. Puhelinyhteys Puhevammaisten tulkki soittaa puhelimella asiakkaan toivomaan kohteeseen esim. hammaslääkäriin. Tulkki tulkkaa asiakkaan epäselvän puheen. 21

22 Etätulkkaus kuva/symbolikommunikointi (manuaalisesti) Toimiva laajakaistayhteys Asiakas ottaa videoneuvotteluyhteyden etätulkkauspalveluun, käyttäen viestinnässä kuva/symbolikommunikointi -materiaalia Parturi keskustelee asiakkaan kanssa tulkin välityksellä Puhelinyhteys Puhevammaisten tulkki ottaa yhteyden asiakkaan toivomaan paikkaan esim. parturiin. Tulkki toimii viestin välittäjänä asiakkaan ja parturin välillä käyttäen kuva/symbolikommunikointimateriaalia 22

23 Esimerkkikäyttäjä 1. Puheella tai viittomilla kommunikoiva etätulkkauspalvelun asiakas. TIETOKONE WEB-KAMERA VIDEONEUVOTTELU- OHJELMISTO/ JÄRJESTELMÄ LAAJAKAISTA YHTEYS KAIUTIN 23

24 Etätulkkaus kirjoitus Word-tekstikäsittelyohjelmalla Toimiva laajakaistayhteys Asiakas ottaa videoneuvotteluyhteyden etätulkkauspalveluun, kirjoittaen Puhelinyhteys Puhevammaisten tulkki ottaa yhteyden asiakkaan toivomaan paikkaan esim. parturiin. Tulkki toimii viestin välittäjänä asiakkaan ja parturin välillä. Parturi keskustelee asiakkaan kanssa tulkin välityksellä 24

25 Esimerkkikäyttäjä 2. Kirjoittamalla kommunikoiva etätulkkauspalvelun asiakas. MAHDOLLISET TIETOKONEEN KÄYTÖN APUVÄLINEET TIETOKONE PUHESYNTEESIOHJELMA WEB-KAMERA VIDEONEUVOTTELU- OHJELMISTO/ JÄRJESTELMÄ LAAJAKAISTA YHTEYS KAIUTIN 25

26 Etätulkkaus sähköinen kuva/symbolikommunikointi Asiakas ottaa videoneuvotteluyhteyden etätulkkauspalveluun, käyttäen viestinnässä kommunikointiohjelmaa Autokorjaaja keskustelee asiakkaan kanssa tulkin välityksellä. Autokorjaajan ääni kuuluu tulkin puhelimen kaiuttimesta myös asiakkaalle. Puhevammaisten tulkki ottaa yhteyden asiakkaan toivomaan paikkaan esim. autokorjaamoon. Tulkki toimii viestin välittäjänä asiakkaan ja autokorjaamon välillä. 26

27 Etätulkkaus sähköinen tekstikommunikointi Asiakas ottaa videoneuvotteluyhteyden etätulkkauspalveluun, käyttäen viestinnässä kommunikointiohjelmaa Autokorjaaja keskustelee asiakkaan kanssa tulkin välityksellä. Autokorjaajan ääni kuuluu tulkin puhelimen kaiuttimesta myös asiakkaalle. Puhevammaisten tulkki ottaa yhteyden asiakkaan toivomaan paikkaan esim. autokorjaamoon. Tulkki toimii viestin välittäjänä asiakkaan ja autokorjaamon välillä. 27

28 Esimerkkikäyttäjä 3. Kommunikointiohjelmalla kommunikoiva etätulkkauspalvelun asiakas. KOMMUNIKOINTI- OHJELMA MAHDOLLISET TIETOKONEEN KÄYTÖN APUVÄLINEET TIETOKONE PUHESYNTEESIOHJELMA WEB-KAMERA VIDEONEUVOTTELU- OHJELMISTO/ JÄRJESTELMÄ LAAJAKAISTA YHTEYS KAIUTIN 28

29 Esimerkkikäyttäjä 5. Kommunikointiohjelmalla kommunikoiva etätulkkauspalvelun asiakas. (kaksi tietokonetta: 1.kommunikointi, 2. etäyhteys) KOMMUNIKOINTI- OHJELMA 1. TIETOKONE 2. TIETOKONE WEB-KAMERA PUHESYNTEESIOHJELMA LAAJAKAISTA YHTEYS KAIUTIN MAHDOLLISET TIETOKONEEN KÄYTÖN APUVÄLINEET VIDEONEUVOTTELU- OHJELMISTO/ JÄRJESTELMÄ 29

30 Etätulkkaus Monipistepalvelu Asiakas ottaa videoneuvotteluyhteyden etätulkkauspalveluun Toimiva laajakaista- yhteys Tulkki ottaa yhteyden asiakkaan toivomaan palveluun. Asiakaspalvelijan, tulkin ja asiakkaan välille syntyy monipistevideoneuvotteluyhteys 30

31 ASIAKAS Monipistepalvelu Asiakas näkee ja kuulee tulkin ja asiakaspalvelijan TULKKI ASIAKASPALVELIJA Tulkki näkee ja kuulee asiakkaan ja asiakaspalvelijan Asiakaspalvelija näkee ja kuulee asiakkaan ja tulkin 31

32 Pilottiasiantuntijat Hankkeessa on mukana eri menetelmillä/apuvälineillä kommunikoivia puhevammaisia pilottiasiantuntijoita, jotka ovat olleet testaamassa sekä tekniikan toimivuutta, että etätulkkauspalvelua. Esimerkiksi (pisimmälle vietynä) katseohjauksella tietokonetta käyttävä henkilö käyttää etätulkkauspalvelua ja näin olleen voi saada erilaisia palveluja kotoa käsin ilman ulkopuolista apua. (http://www.hls-video.fi/index.php?kansio=punos&valittu=punos)

33 Hanketta hallinnoi Honkalampi-säätiö ja rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen ajankohta on

34 Yhteistiedot projektipäällikkö Erkki Piironen projektisuunnittelija Mirjam Turunen projektisuunnittelija Piia Kuokkanen atk- suunnittelija Osmo Pöyhönen Niskakatu 21, Joensuu

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö 1 OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN Sisältö Kaikilla on tarve kommunikoida 2 Mitä kommunikointi on 2 Jos puhuminen ei suju 3 Kommunikointitarpeet vaihtelevat 4 Miten voi viestiä puhevammaisen henkilön

Lisätiedot

K U VAT k o m m u n i k o i n n i s s a

K U VAT k o m m u n i k o i n n i s s a Kuvat kommunikoinnissa Sisällys Kohti yhteistä viestintää 2 Viestimisen monet käyttötarkoitukset 3 Onnistuneet yhteiset viestintäkokemukset ovat tärkeitä 3 Kuvat tukevat ymmärtämistä 4 Kuvat ilmaisun välineenä

Lisätiedot

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit

Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit in ilmoitettujen tietojen perusteella asiakkaan tulkkitilaukseen etsitään asiakkaalle sopiva tulkki 1 perustiedot Sukunimi ja etunimet Työnantaja/toiminimi Tulkki toimii seuraavilla välitysalueilla Etelä-Suomi

Lisätiedot

MITÄ VAIN, KENELLE VAIN. Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin

MITÄ VAIN, KENELLE VAIN. Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin MITÄ VAIN, KENELLE VAIN Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin Anna Ikonen Logopedian pro gradu tutkielma Huhtikuu 2007

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista 133/210 Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Määritelmä Tulkkaus ja etätulkkaus

Lisätiedot

Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa

Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa Kesäyliopistot Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Sisältö 1 Adobe Acrobat Connect Pro 3 2 Blogit 4 3 Oppimisympäristöt: Optima ja Moodle 5 4 Videoneuvottelu

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ

JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ Mika Arvola TIIVISTELMÄ Videoneuvottelutekniikoiden käyttö on arkipäiväistynyt ja yleistynyt erilaisissa yhteyksissä ja uusia käyttökohteita

Lisätiedot

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1 MIKÄ ON SKYPE?... 2 Mitä tarvitset Skypen käyttöä varten?... 2 KUVALLISET OHJEET SKYPEN LATAUKSEEN JA KÄYTTÖÖN... 4 Tunnuksen luominen ja Skypen lataaminen... 4 Sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ

PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ PROFILOINNIN KÄYTÄNTÖ 1 yrityksen sisäinen viestintä Viestinnän tehtävä yrityksen sisällä Yrityksen johtaminen ja toimintatapojen kehittäminen ja uusien toimintatapojen läpivienti sekä yrityskulttuurin

Lisätiedot

Tablet -laitteet apuvälineenä

Tablet -laitteet apuvälineenä Tablet -laitteet apuvälineenä Tablet -laitteiden käyttö apuvälineenä on yleistynyt nopeasti Tähän esitykseen on koottu perustietoa tableteista ja niiden käytöstä apuvälineenä: Mitä ovat tablet-laitteet?

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 1 Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 TC 7.2 Käyttöohje Tuotettu: heinäkuu 2014 tuotteelle TC 7.2 2 Sisällys Tämän ohjeen sisältö Johdanto videoneuvotteluun Paras käytäntö... 4 Kosketusnäytön

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA Eduskunnan esteettömyystyöryhmä EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA 2 SISÄLLYS EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS 1. Johdanto Demokratia

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta. vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa

Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta. vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa Niil oli vaan se vuorovaikutus. Hyvä vuorovaikutus. Haastattelututkimus osaavasta vuorovaikutuskumppanuudesta vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa Nella Virtanen Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2012 Käyttäytymistieteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi.

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. 1 Sisältö Luku 1 3 Tervetuloa käyttämään iweb-ohjelmaa 3 Tietoja iwebistä 3 Mitä opit 4 Ennen kuin aloitat 4 Mitä tarvitset

Lisätiedot