Rajaton hoito II Tornionlaakso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajaton hoito II Tornionlaakso"

Transkriptio

1 Rajaton hoito II Tornionlaakso

2

3 Sisältö YHTEENVETO... 4 JOHDANTO... 6 Viitteet 6 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN OSARAPORTTI... 7 Hankkeen osanottajat ja työprosessi 7 Työprosessin arviointi 7 Ohjausryhmä ja ulkoinen ohjausryhmä 7 Kytkennät toisiin hankkeisiin 7 Loppulausunnot 8 Viitteet 8 TIEDONSIIRTOTEKNIIKKA (AO6)... 9 Tausta 9 Tavoite 9 Metodit ja työtavat 10 Rajaukset 10 Tulokset Rajan yli tapahtuvat videotapaamiset Etälukuoikeus toistensa potilastiedostoon sekä käyttöön Digitaalinen röntgenkuvien siirto Sähköinen tiedonkäsittely Infrastruktuuri Turvallisuus ja lukuoikeus 19 Sanaluettelo ja kirjallisuusluettelo 20 Sanaluettelo 20 Kirjallisuusluettelo 21 VIDEO Tausta/tavoite 22 Menetelmät ja työtavat 22 Tulos 23 Implementoinnin edellytykset 23 Ongelma-alueet 23 Työryhmien jäsenet 23 LIITTEET 23 LOGISTiIKa Tausta/tavoite 43 Menetelmät ja työtavat 43 Tulos 43 Ongelma-alueet 44 Työryhmien jäsenet 44 LIITTEET 44 TYÖTAVAT JA KOULUTUS Tausta 60 Tavoite 60 Metodit ja työtavat 60 Tulos 60 Tulevaisuus 60 Työryhmien jäsenet 60 LIITTEET 60 TIEDONSIISTO JA LEVITYS Tarkoitus 68 Tavoiteryhmät 68 Sisäiset tavoiteryhmät 68 Ulkoiset tavoiteryhmät 68 Tiedonsiirtokanavat 68 Intranetti 68 Tiedotustilaisuudet 69 Uutiskirjeet 69 Ulkoinen webb 69 Esittelymateriaalit 69 Mediat 69 Hankkeen organisaatio 69 SEURANTA JA ARVIOINTI 69 Arviointi hankkeen tiedottamisesta 69 Aktiviteetit 70 LIITTEET 70 RÖNTGEN Tausta 34 Tavoite 34 Menetelmät ja työtavat 34 Tulos 34 Työryhmien jäsenet 34 LIITTEET 34

4 Yhteenveto Raportti kuvaa hankkeen Rajaton hoito II:isen vaiheen toteutuksen. Hanke kokonaisuudessaan suoritettiin kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 käsittää katsauksen tämän päivän toimintaan ja vaihe II käsittää testit ja toteutukset. Vaiheen I katsaus tämän päivän tilanteeseen alkoi ja päättyi Vaihe II testaus ja toteutus alkoi ja päättyi Hankkeen päätavoitteena on ollut luoda mahdollisuudet entistä vilkkaammalle liikkuvuudelle alueen asukkaille turvaamalla hyvä sairaanhoiito riippumatta asuinpaikasta tai työpaikasta. Tehostaa olemassa olevien sairaanhoidollisten resurssien käyttöä, vahvistaa yhteistyösuhteita sekä lisätä tiedonsiirtoa alueen eri hoitotoimijoiden kesken. Rajaton hoito II Tornionlaaksossa hankkeen osatavoitteena on toteuttaa muutamia etusijalle asetettuja yhteistyöprojekteja, suorittaa vierailuja ja uuden IT-järjestelmän koulutusta, luoda yhteisiä hoito-ohjelmia sekä aloittaa tiedonsiirtoa maiden sairaanhoitoalojen välillä. Mukana olleet terveyskeskukset ovat yhdessä toimineet tiettyjen aktivitteettien parissa. 4

5 Tietoliikennetekniikan työryhmä (AO6) on selvittänyt ja testannut kolmea tärkeimmäksi katsottua aluetta rajatylittävässä hoitoyhteistyössä vaiheessa II. Kolme nimettyä aluetta ovat Suomen ja Ruotsin terveyskeskusten väliset videotapaamiset, potilastiedostojen lukuoikeus sekä siirtyminen digitaaliseen röntgenkuvien siirtoon potilaan omasta terveyskeskuksesta toiseen ja takaisin. Testaukset ovat osoittaneet, että pienikin IT-tuen parannus voi edistää ja vahvistaa potilaan turvallisuutta. Jokainen muutos IT-tuessa edellyttää nykytilanteen tunnistamisen nykyiset työtavat, rutiinit ja säännöstöt. Jotta uuden IT-tuen käytäntöön ottaminen olisi menestyksellistä ja tulisi hyväksytyksi on erittäin tärkeä, että toiminta käsittää olemassa olevia ja/tai uusia työrutiineja jotka soveltuvat uusiin työmuotoihin hyvissä ajoin jo ennen varsinaista käytäntöön ottamista. Aktiviteetti Videot työryhmän tavoitteena on ollut levittää videoneuvottelun käyttöön ottamista esim. yhtdeydessä lääkäriin, mutta myös pienempiin kokouksiin, se säästää aikaa ja kustannuksia sekä ympäristöä. Ryhmä on testannut videoneuvotteluja terveyskekusten kesken potilaan hoidon yhteydessä Ruotsissa. Tulokset osoittavat, että tämä toimii hyvin, mutta tekniikkaa täytyy yksinkertaistaa, jotta sen käyttö olisi helpompaa hoidon yhteydessä. Toivottavaa olisi, että laitteisto olisi aina stand by ja että kamerat olisivat lääkärin kauko-ohjattavia niin että sairaanhoitaja voisi keskittyä potilaan hoitoon. Aktiviteetti Röntgen asetti tavoitteekseen että ottaa röntgenkuvia toisilleen lomalla ollessaan tai muun vuoksi ollessaan pois työstä. Testit tehtiin Tornion ja Haaparannan kesken ja toimivat erinomaisen hyvin ja ovat teknisesti toteutettavissa kaikkien raja-alueen terveyskeskusten välillä. läänin turvallisuusasioiden päällikkö suunnittelee projektia joka yhä parantaa yhteistyötä raja-alueella. Suunniteltu opintovierailu Tromssaan on tehty. Aktiviteetti työtavat ja koulutus Övertorneån ja Pellon terveyskeskusten sairaanhoitajat ovat vierailleet toisissaan. Vierailuja suositellaan, ne edistävt terveyskeskusten välistä hyvää yhteistyötä ja näin opitaan myös arvostamaan ja kunnioittamaan toistensa työtapoja. Ryhmä on myös tutkinut ja verrannut hoitotyön suuntauksia ja todennut niiden olevan lähes identiset ja sen vuoksi onkin ollut helppolla työssä toistensa luona. Ryhmä on valmistanut prosessikuvauksen ambulanssikuljetuksille rajan yli. Tiedonsiirron ja levittämisen työryhmä on laatinut esitteen, multimediaohjelman sekä Power Point-esittelyohjelman. Aineistoa on käytetty ja jaettu eri hankkeen esittelytilaisuuksissa. Projektipäällikkö ja useat työtyhmien jäsenet ovat esitelleet hanketta eri yhteyksissä. Koska vaiheessa II on ollut kaksi projektipäällikköä, ei tälle aktiviteetille ole pantu niin suurta painoa kuin aluksi oli ajateltu. Olemme sen sijaan enemmän keskittyneet käytännön työhön. Projektipäällikön osaraportti kuvaa iitse hanketyötä, arvioi työnkulkua ja kuvaa yhteistyötä ja verkostoutumista toisiin hankkeisiin. Saadakseen paremman kuvan koko hankkeesta kannattaa lukea vaiheen I loppuraportti Vapaa hoitovalinta Tornionlaakson toiminta-alueella. Aktiviteetti Logistiikka työryhmä on suunnitellut ja toteuttanut suuren katastrofiharjoituksen, johon osallistui niin Suomen kuin Ruotsin henkilöstöä. Hälytyssuunnitelmia ja ambulanssisopimuksia on kehitetty sekä perustettu työryhmä Ruotsin, Suomen ja Norjan kesken. Työryhmä laatii yhteisen ambulanssisopimuksen, kehittää hälytyssuunnitelmaa erityisiä tapauksia varten yhteisesti Pohjois-Norjalle, Pohjois-Ruotsille ja Pohjois-Suomelle. Norrbottenin 5

6 Johdanto Raportti kuvaa hankkeen Rajaton II Tornionlaakso vaiheen II toteutusta, kso hankkeen kuvausta, (Brodin 2009). Koko hanke on viety läpi kahdessa vaiheessa. Vaihe I (Brodin 2008) käsitti katsauksen toimintaan tänään Toiminnankatsaus Vaihe I alkoi ja päättyi Vaihe II käsitti testeukset ja toteutukset ja vaihe II alkoi ja päättyi Hanketta ovat rahoittaneet Interreg IV A Nord, Pohjoiskalottineuvosto, Torniolaaksonneuvosto ja Lapinläänin lääninhallitus Suomessa sekä Lääninhallitus Ruotsissa Oheisrahoittajia sekä yhteistyökumppaneita Suomesta ovat seuraavat kunnat: Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio ja Tornio. Ruotsista oheisrahoittaja ja ohjaustehtävän haltija on Norrbottenin läänin maakäräjät. Hanke on käsittänyt Tornionlaaksossa Ruotsin puolelta Pajalan, Övertorneån ja Haaparannan terveyskeskukset ja Suomen puolelta Enontekiön, Muonioon, Kolarin, Pellon, Ylitornion ja Tornion terveyskeskukset. Päätavoitteena on ollut luoda edellytykset tiiviimmälle liikkuvuudelle alueen asukkaille turvaamalla hyvä sairaanhoito riippumatta millä paikkakunnalla on työssä tai asuu, tehokkaammpi olemassa olevien resurssien hyväksikäyttö, vahvistaa yhteistyösuhteita sekä lisätä tiedonsiirtoa alueen eri hoitoa antavien toimijoiden välillä. Vaihe I herätti paljon huomiota eri viestimissä niin kansallisesti kuin EU:ssa (Janson, 2009). Koska alueella toimiva käytännön yhteistyö on ainutlaatuista. Tornionlaakso on valittu yhdeksi EU:n piloottialueeksi, johon suunnataan tähän mennessä suurin yhteinen voimainpanostus terveyden- ja sairaanhoidossa, epsos (Smart Open Services for European Patients). Tavoitteena epsos-ohjelmassa on saada potilaita koskeva lääketieteellinen tiedosto kaikkien hoitoa antavien tahojen saataville Euroopan Unionin alueella. Rajaton hoito luo kaytännön ratkaisuja käyttämällä olemassa olevaa tekniikkaa aloilla kuten sairauskertomusten lukuoikeus, laboratoriovastaukset, röntgen, lääkeluettelot jne. Tehtävässään epsos-projektin piloottina hanke voi nostaa esille päytännön ongelmia suoraan EU-tasolle. Vaiheen II tavoitteena oli toteuttaa joitakin ensisijalle asetettuja yhteistyöhankkeita, toteuttaa vierailuja ja ITkoulutusta, luoda yhteisiä hoito-ohjelmia sekä aloittaa tiedonsiirto maiden sairaanhoitotoimijoiden välillä. Mukana olevat terveyskeskukset toimivat yhdessä joidenkin erityisten aktiviteettien parissa. Ryhmien työn tulokset ovat koosteena osaraportissa tässä dokumentissa. Projektipäällikkö aloittaa osaraportillaan sitten seuraavat aktiviteetit, Tiedonsiirtotekniikka (AO6), Video, Röntgen, Logistiikka, Työtavat ja koulutus sekä Tiedonsiirto ja tiedonlevitys. Lähteet Brodin, A-G (2008) Vapaa hoitovalinta Tornionlaakson toiminta-alueella toteutus kahdessa vaiheessa joista vaihe I käsittää katsauksen toimintaan. Brodin, A-G (2009) Vapaa hoitovalinta Tornionlaakson toiminta-alueella, Vaiheen I loppuraportti. Jansson, M (2009) Vapaa hoitovalinta Tornionlaakson toiminta-alueella Vaiheen I loppuraportti. 6

7 Projektipäällikön osaraportti Hankkeen osanottajat ja työnkulku Hankkeen työaika on ollut Tänä aikana meillä on ollut neljä seminaaria ja niiden välissä työjaksot tammikuuta 2010 pidetyssä seminaarissa oli tehtävänä luoda kaikille yhteinen visio, tavoitekuva ja rajoitteet tulevalle työlle. Tässä seminaarissa muodostettiin työryhmät ja päätettiin tavoitealat. Hankkeen osanottajille kerrottiin myös viimeisimmät tiedot epsoshankkeesta. Ensimmäisen ja toisen seminaarin välisellä työajalla työryhmät jatkoivat tavotteiden saavuttamista koskevia suunnitelmia. Kesäkuun 2-3 päivänä 2010 pidettiin toinen seminaari Kukkolassa, jossa tehtävänä oli laatia kaikille valmisteluille, testeille ja arvioinneille aikataulut. Keskustelimme aiheista varustukset ja IT-palvelut. Työajalla kolmanteen seminaariin mennessä työryhmät jatkoivat testien suunnittelua ja toteutusta sekä IT ratkaisujen etsimistä. Osanottajat vierailivat toistensa työpaikoilla ja järjestivät eri toimijoiden välisiä tapaamisia molemmissa maissa. Kolmas seminaari pidettiin tammikuuta 2011 Muoniossa. Vuodenvaihteen alussa oli tapahtunut hankepäällikön vaihdos, mikä aiheutti ryhmien työssä katkon. Seminaari aloitettiin tilannekatsauksella, arviointityön ja raportoinnin aikataulun tarkistamisella. Työstimme myös perosessikuvausta ja otimme esille potilastapauksia erilaisissa hoitotilanteissa, joissa juridiset asianhaarat tulivat esille. Kolmannen ja neljännen seminaarin välinen aika oli koko hankeajan työteliäin. Kaikki työryhmät jatkoivat työtään ja opintomatka Norjaan toteutettiin, tutustuimme siellä akuuttisairaanhoitoon ja telemediaan eli miten tietotekniikka palvelee sairaanhoitoa. Tornionlaaksossa pidettiin suuri onnettomuusharjoitus, johon osallistujat tulivat Suomesta ja Ruotsista. Järjestettiin myös Ruotsin ja Suomen hälytyskeskusten välinen yhteistyökokous. Neljänteen ja päättävään seminaariin kutsuttiin edustajia Suomen kunnista, Norrbottenin läänin maakäräjiltä sekä kaikilta rahoittajilta. Työprosessin arviointi Koko hanke on kestänyt 2 vuotta ja 11 kuukautta paitsi 6 kuukauden tauko. Työryhmien jäsenten mielestä koko hankeaika oli liian pitkä, koska samanaikaisesti tuli uusia työtapoja, jotka piti sisällyttää työhön. Tämän johdosta myös hanke ajoittain oli kovin työntäyteinen. Hankkeen työmenetelmät seminaareineen ja niiden välissä olevine työjaksoineen koettiin hankkeessa mukana olleiden taholla opettavaisiksi, koska tällöin tutustuttiin toistensa työalueisiin. Seminaareissa varattiin aina aikaa työryhmien yhteistyölle. Kesksteluja ja ryhmätöiden esittelyjä pidettiin hyvin arvokkaina. Vaiheen II aikana on Suomen ja Ruotsin IT-työryhmillä ollut suuri tehtävä, millä on ollut vaikutusta useimpiin työryhmiin. CMA-desktop ja Video yhdistettiin ja siitä on selostus Video-osaraportissa. Lainsäädäntöä ja asetuksia sekä korvauksia koskevat asiat tulevat Ruotsin ja Suomen juristien selvitettäviksi. Lainsäädännöllisistä ja vakuutuksia koskevista kysymyksistä työryhmät ottivat esille tapauksia kuvaamaan sattuneita ongelmia. Kevään 2011 kovan työpaineen johdosta ei ollut mahdollisuutta tehdä lakisääteistä arviointia. Hankkeen työnkuvaan sisältyi myös ulkoisen arvioinnin teko. Sellaista arviointia ei kuitenkaan ajan puutteen vuoksi ole tehty. Hanketyön jatkuvuutta on häirinnyt se ettei meillä ole ollut sama projektipäällikkö koko hankeajan. Sen lisäksi pidettiin hankeaikana molemmissa maissa kunnallisja valtiopäivävaalit. Vaalien tuloksena Suomi vaihtoi ohjausryhmän henkilöitä. Pidetyt neljä seminaaria järjestettiin alueen eri paikkakunnille ja saatiin tasapuolinen jako matkustamiselle, kun etäisyydet Tornionlaaksossa ovat niin pitkät. Hankkeessa mukana olleet kunnat ovat välillä Haaparanta- Tornio etelässä ja Enontekiö pohjoisessa, joten matkaa kertyy 450 km. Ohjausryhmä ja toimeenpaneva ohjausryhmä Ohjausryhmässä olivat mukana kunnanhallitusten puheenjohtajat Suomesta ja kansanterveysneuvos Norrbottenin läänin maakäräjltä. Ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa Övertorneåssa hankkeen aikana. Toimeenpanevassa ohjausryhmässä olivat mukana hankkeen omistajan edustaja ja toimintapäälliköt kustakin terveyskeskuksesta sekä IT vastaavia Ruotsista ja Suomesta. Kokoukset pidettiin seminaarien yhteydessä ja osa kokouksista oli videokonferenssja. Yhteydet toisiin hankkeisiin epsos-hankkeen ja tämän hankkeen välisen yhteistyön syventäminen on sujunut hyvin. Jo vaiheen I aikana hankkeet Rajaton hoito ja epsos kiinnitettiin toisiinsa ja yhteistyötä on jatkettu ja syvennetty. EpSOS on päättänyt, että Övertorneå, Ylitornio ja Pello tulevat mukaan heidän hankkeeseensa yhtenä piloottihankkeena. Nämä kunnat valittiin, koska niillä on luonnollinen potilasvirta rajan yli, eli niillä on jo käytännön toimintaa potilaiden ja henkilöstön kanssa ja siellä voidaan kokeilla E-lääkemääräysten käyttöä rajan yli. Keväästä 2011 lähtien on Övertoneån terveyskeskuksen johtava lääketieteellisesti 7

8 vastaava lääkäri mukana yhdessä epsos hankkeen työryhmässä. Vuoden 2010 aikana on tämän hetkinen projektipäällikkö ollut mukana hankkeen Potilaiden liikkuvuus Pohjoismaissa viiteryhmässä. Hankkeen on käynnistänyt Phjoismainen Innovaatio Keskus. (HEM.2011) Keväällä 2011 Ruotsin, Suomen ja Norjan pohjoisimmat rajatylittävät sosiaali- ja terveydenhuoltohankkeet muodostivat keskenään verkoston. Verkoston tarkoituksena on saada tietoa toistensa hankkeista ja tehdä yhteistyötä yhteisissä asioissa. Ensimmäinen kokous johti opintovierailuun, joka Norjan ja Suomen rajaseuduilta tehtiin Övertoneålle. Loppulausunto Rajatylittävää terveydenhuollon ja sairaanhoidon yhteistyötä Torniolaaksossa on tehty yli 30 vuotta. Koko hankkeen päätavoitteena on ollut luoda edellytykset alueen asukkaiden suuremmalle liikkuvuudella takaamalla heille hyvä sairaanhoito työ- tai asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi olemme hankkeella halunneet vahvistaa jo olemassa olevia suhteita ja entisestään parantaa yhteistyötä. Kehittää alueen eri sairaanhoitotoimijoiden välistä tiedonsiirtoa oli myös yksi hankkeen tavoitteista. Yksi konkreettinen ja yleisvaltainen hankkeen tulos on että syyskuussa 2011 on allekirjoitettu Ruotsin, Suomen ja Norjan valtakuntien rajat ylittävän akuuttisairaanhoidon yhteistyösopimus. Sopimuksen mukaan voidaan ambulansseja ja helikoptereita käyttää valtakunnan rajojen yli. Sopimus tulee voimaan uudelta vuodelta 2012 ja kattaa alueiden potilaiden vakuutukset ja kustannukset On asetettu työryhmä, joka kehittää hälytyksen kulkua niin, että hälytyskeskuksessa voidaan kartalta seurata ambulansssin kulkua toisesssa maassa. Työryhmän tehtävänä on myös kehittää Rakel ja Virve hälytysjärjestelmien välistä yhteyttä. Ne eivät vielä nyt toimi keskenään. Edelleen on myös epäselvyyksiä käskyn annossa ambulansseille, sillä käskyn anto ei vielä päde rajan toisella puolella. Hanke on myös tutkinut, selvittänyt ja toteuttanut joukon käytännöllisiä ja teknisiä rajan yli tapahtuvia tiedonsiirron ratkaisuja ja nyt onkin mahdollista ottaa vastaan ja lähettää röntgenkuvia maiden sairaanhoitopiirien välillä. Suomen puolen lääkärit pääsevät lukemaan potilastiedostoa Ruotsin puolella rajaa. Tässä on kuitenkin huomattavia eroja maiden välillä. Saadakseen lukuoikeuden suomalaiseen tiedostoon vaaditaan kelpuutus Suomesta ja työsuhde terveyskeskukseen, mitä ei Suomen lääkäriltä vaadita saadakseen lukuoikeuden ruotsalaiseen tiedostoon. Videoneuvottelun käyttöä hoitoyhteydessä on myös testattu Övertorneån ja Pajalan terveyskeskusten välillä samoin myös Ruotsin ja Suomen välillä. Rajan yli tapahtuvia vierailuja toisissaan on tehty. Henkilöryhmä, jonka tilannetta emme ole onnistuneet parantamaan, on nk. rajatyöntekijät ts.henkilöt jotka asuvat toisessa maassa ja käyvät työssä toisessa. Heillä on oikeus hakeutua hoitoon siinä maassa, missä käyvät työssä. Siitä aiheutuu tappiota kunnille, joilla on monta rajatyöntekijää, sillä kunnat eivät saa mitään korvausta näistä potilaista. Pohjoiskalottineuvosto suunnittelee rajapalvelupisteen perustamista Haaparanta-Tornion alueelle. Toivottavasti sellainen foorumi hankeajan päätyttyä ajaa rajaesteasioita. Rajapalvelu tulee olemaan aloitteentekijä lainmuutosasioissa rajaesteiden poistamiseksi ja valvomaan ettei uusia esteitä synny. Se tulee myös helpottamaan asukkaiden ja yritysten liikkuvuutta rajaseudulla. Sen tehtävänä on vastata verotusta, sosiaalivakuutusta ja yritysten perustamista koskeviin kysymyksiin. Interreg Foorum III:n kokouksessa Tukholmassa 2010 Anna-Karin Hatt, IT ja alueministeri, painotti miten tärkeää on että kaikilla ihmisillä ja kaikilla alueilla täytyy olla samat mahdollisuudet kasvaa. Hän mainitsi Rajaton hoito Tornionlaakso -hankkeen hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä, jolla taataan asukkaiden mahdollisuus saada hyvä hoito vuorokaudet ympäri. Hanke on nimetty Regio Stars 2012 ehdokkaaksi. Regio Stars 2012 on Eurooppa komission kunniamerkki, joka jaetaan vuosittain innovatiiviselle hankkeelle ja on saanut hankevaroja Euroopan aluekehityrahastolta. Vaiheen I projektipäällikkö on auttanut allekirjoittanutta loppuraportin laatimisessa. Haluan kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita kuten: Interreg IV A Nord, Pohjoiskalottineuvosto, Torniolaakson neuvosto, Lääninhallitukset Suomessa ja Ruotsissa, oheisrahoittajat ja yhteistyökumppanit Suomen kunnissa Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio ja Tornio sekä Norrbottenin läänin maakäräjät. Lämmin kiitokseni myös henkilöille, jotka eri työpaikoilla ovat osallistuneet hankkeeseen. Ilman teidän kiinnostustanne ja uhrautuvaa työtänne ei tätä olisi voitu toteuttaa! Ylpey dellä voin seurata hyvän hoidon kehitystä niille, jotka jäävät Tornionlaaksoon asumaan pitkistä välimatkoista ja pakkasesta huolimatta. Hyvällä rajatylittävällä yhteistyöllä meistä tulee kilpailukykyinen alue tunnettu korkeasta elämänlaadusta ja puhtaasta luonnosta. Elisabeth Eero Lähteet Hem, K-G. (2011.) Report; Patient mobility in the Nordic Countries. 8

9 Tiedottaminen ja tiedonsiirtotekniikka Tämä osaraportti kuuluu hankkeeseen Rajaton hoito, vaihe 2, sen loppuraporttiin. Tehokas ja varma tiedonkulku on keskeinen ja edellytyksiä luova. Puuttuva tiedonsaanti sekä puuttuva tai puutteellinen infrastruktuuri ovat hoitoyhteistyön todelliset esteet Sairaanhoito niin Norrbottenin läänin maakäräjillä (NLL) kuin Suomen rajaseuduilla Lapin läänissä sekä erikoissairaaloissa on pitkälle tietokoneistettua ja on ollut sitä jo pitkään. Mainittakoon kaksi esimerkkiä, ensinnäkin NLL:n itse kehittämä potilastiedostojärjestelmä, joka vastíkään on saanut CE-merkinnän Ruotsin Lääkintälaitokselta ja toiseksi seikka, että Suomen rajakunnat jo useita vuosia ovat säännöllisesti käyttäneet videoneuvottelua. Varmat lääketieteen tekniset ratkaisut IT-palvelujen laajentuessa ja kehittyessä ovat tärkeät perusedellytykset hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi. IT:n, lääketieteellisen tekniikan ja E-terveyden tekninen kehitys tarjoaa sairaanhoidolle jatkuvasti uusia teknisiä edellytyksiä ja mahdollisuuksia mikä puolestaan merkitsee uusia mahdollisuuksia kehittää rajatonta hoitoa. Uudet mahdollisuudet merkitsevät myös uusia vaatimuksia ja nostavat uusia esteitä järjestöjen omien varmuusvaatimusten sekä säännöstöjen ja lakimääräisten vaatimusten ohella. Lainsäädännön soveltaminen tällä alalla vie huomattavasti pitemmän ajan kuin mitä uuden ja varman tekniikan kehittäminen vie. Hankkeen Rajaton hoitoyhteistyö toisen vaiheen kolme ensisijalle asetettua aluetta ovat videotapaamiset Suomen ja Ruotsin terveyskeskusten välillä, lukuoikeus potilaiden tiedostoon yhtenä perusedellytyksenä sekä siirtyminen röntgenkuvien digitaaliseen siirtoon potilaan oman terveyskeskuksen ja toisen hoivaavan terveyskeskuksen välillä molempiin suuntiin. Hankkeen toisessa vaiheessa on syvennetty ensimmäisessä vaiheessa suoritettuja selvityksiä ja tehty (tehty on mielestäni tarpeeton, koska testi itse on tekemistä) testejä tuotantoympäristössä käyttäen uusia työtapoja sekä soveltaen ehdotettuja muutoksia. On testattu muita tarpeellisia parannuksia ja toisia IT-palvelun ehdottamia. Testit ovat osoittaneet että pienetkin järjestelmien tai infrastruktuurin parannukset, jotka voidaan myös suorittaa suhteellisen pienin kustannuksin, ovat merkityksellisiä ja helpottavat rajatonta hoitoyhteistyötä. Muutokset ja parannukset merkitsevät usein uusia tai parempia mahdollisuuksia myös muihin sovelluksiin, esimerkiksi videoneuvotteluihin, jolloin vastapuoli saa lukea potilastiedostoa omssa näyttöpäätteessään ja voi käyttää suoritettua parannusta hyväkseen. Parannusten myötä saamme entistä paremman ja varmemman hoidon ja täten lisäämme potilasturvallisuutta. Jokainen muutos järjestelmissä edellyttää, että tunnistamme nykytilanteen nykyisen työtavan, rutiinit ja säännöstön. Jotta uusi IT-palvelu olisi käytännössä menestyksekäs ja tulisi hyväksytyksi on mitä tärkeintä, että toimijat hyvissä ajoin ennen varsinaista muutosta tarkistavat jo toiminnassa olevat ja/tai laativat uudet menetelmäohjeet, jotka paremmin soveltuvat uusiin työtapoihin. IT-työryhmä ehdottaa, että systeemipalvelun ja infrastruktuurin muutokset, jotka ovat mahdolliset toteuttaa, otetaan käytäntöön hankkeen päätyttyä. Ennen käyttöönottoa päätetään kunkin muutoksen palvelutasot ja muut rajauskysymykset eri sairaanhoitojärjestöjen välillä. tausta Rajaton hoito hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on luoda edellytykset alueen asukkaiden lisääntyvälle liikkuvuudelle turvaamalla heille hyvä sairaanhoito työpaikasta ja asuinpaikasta riippumatta, käyttää olemassa olevia resursseja entistä tehokkaammin, vahvistaa yhteistyösuhteita sekä lisätä tiedonsiirtoa alueen eri hoivatoimijoiden kesken. Rajaton hoito hankkeen tavoitteena on yhä syventää kuntien välistä hoitoyhteistyötä Suomen ja Ruotsin Tornionlaaksossa ja näin saada oikea hoidon laatu ja vapaa hoidon valinta alueen asukkaille. IT-työryhmän näkökanta on poikkitoiminnallinen ja sen tehtävänä on selvittää ja ehdottaa IT-ratkaisuja, jotka perustuvat toisten työryhmien esittämiin vaatimuksiin ja toiveisiin mitä tulee päivystyksen rajauksiin, laboratoriotyöhön, röntgeniin, ultraäänitutkimuksiin, koulutukseen, yhteiseen yhteydenpitoon, lainsäädäntöön ja tiedonsiirtoon. tavoite Hankkeen tavoitteiden ja toisten työryhmien toiveiden pohjalta IT-työryhmä on listannut seuraavat tavoitteet: 1. Videoneuvottelut - Mahdollisuus soittaa NLL:n videojärjestelmästä Suomen terveyskeskuksen järjestelmään ja takasin. - Mahdollisuus soittaa Suomen terveyskeskuksen järjestelmästä NLL:n järjestelmään ja takaisin. 2. oikeus lukea toistensa potilastiedostoja n.k. tirkistysaukko - Suomalaisella terveyskeskuksella lukuoikeus ruotsalaiseen potilastiedostoon. - Ruotsalaisella terveyskeskuksella lukuoikeus suomalaiseen potilastiedostoon (esim. Pellon Mediatri). 9

10 3. Digitaalinen röntgenkuvien siirto - Suomen terveyskeskuksen ruotsalaisesta potilaasta ottamat röntgenkuvat siirretään suoraan Norrbottenin läänin maakäräjien PACS-arkistoon. - Ruotsin terveyskeskuksen suomalaisesta potilaasta ottamat röntgenkuvat siirretään valtakunnanrajan yli Suomeen Kemin tai Rovaniemen sairaalan PACSarkistoon. 4. Sähköinen tiedonkäsittely - Lähetteet ja lab.-, röntgen-, ja kirjelähetteet Suomen ja Ruotsin terveyskeskusten välillä. 5. Infrastruktuuri - Infrastruktuuristen edellytysten ja mahdollisuuksien kartoitus, esim. verkostojen ja systeemien yhteen kytkeminen. 6. Varmuus ja lukuoikeus - Kartoitetaan ja selvitetään varma lukuoikeus ja pääsy toistensa tiedostoihin, niiden tekniset ratkaisut ja miten lukuoikeudet jaetaan. Menetelmät ja työtavat Tavoitteiden saavuttamiseksi IT-työryhmä on käyttänyt seuraavia työmenetelmiä; 1. Lukenut olemassa olevaa dokumentointia kuten raportteja, selvityksiä, projektikuvauksia, suunnitelmia ja IT-strategioita ym. Suomessa ja Ruotsissa. Osallistunut seminaareihin. Dokumentoinnissa on mukana hankkeen eri työryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden työdokumentit sekä julkaistua dokumentointia mikä käy ilmi tänän raportin viiteluettelosta ja mikä suurimmalta osalta on suoraan haettu Internetiltä. 2. On ollut fyysisiä tapaamisia, puhelin- ja videoneuvotteluja, s-postia sekä yllämainittua dokumentteihin tutustumista yhteistyössä hankkeessa mukana olevien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa sekä kuultu henkilöstöä Suomen terveyskeskuksissa ja Ruotsin terveyskeskuksissa, IT-asiantuntijoita Suomen kunnissa Tornionlaaksossa sekä Norrbottenin läänin maakäräjillä, muita viranomaisia, hankkijoita ja muita asianomaisia Suomessa ja Ruotsissa. Laadittu sisäinen dokumentointi näiden selvitysten tuloksista. 3. Testit on tehty yhteistyössä yllä mainittujen toimijoiden kanssa. Testit selvitetään kunkin tuotetavoitteen osuudessa otsikon Tulos alla. Sanaluettelosta löytyvät käsitteet ja lyhenteet, joita tässä osaraportissa ja jossakin määrin liitteinä olevissa prosessikuvauksissa esiintyy. Kirjallisuusluettelossa ovat linkit joihinkin perusdokumentteihin, jotka säätelevät kunkin maan terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa IT huomioon ottaen, kuten E-terveys ja IT-strategiat sekä Ruotsin potilastiedostoja koskevat lait ja niitä vastaavat lait Suomessa, mutta myös tietolinkkejä. Tietyt dokumentit ovat vain joko suomeksi tai ruotsiksi. Rajaukset 1. Kartoitetaan IT-koulutuksen tarve ja muoto, esim. hoitohenkilöstölle toistensa potilastiedostojärjestelmät. 2. Koulutusta toistensa tekniikan ja tiedostojen käytössä, miten luetaan toistensa potilastiedostoja. 3. Tekninen palvelu yksityiskohtainen yhteystiedottaminen, säännöstö, saavutettavuus, kustannukset, sopimukset ym. mikä koskee toistensa järjestelmien käyttöä. tulos Rajattomassa hoitoyhteistyössä on jo vakiintunutta yhteistyötä yhteisissä ambulanssikuljetuksissa, eli potilaan hakee lähimmällä oleva ambulanssi. Suomessa ambulanssi hälytetään hätäkeskuksesta HÄKE ja Ruotsissa SOSAlarm. Se hätäkeskus joka saa hälytyksen tarkistaa molemmista, Suomesta ja Ruotsista, kummassa on potilasta lähinnä oleva vapaa ambulanssi, joka sitten saa tehtäväkseen hakea potilaan. Ensimmäisessä kuvassa nähdään potilaan tie rajattomassa hoidossa ja miten s-terveys voi olla siellä hyödyksi. Esimerkissä ruotsalainen potilas tulee Suomeen ja sairastuu siellä, ambulanssi kutsutaan paikalle Ruotsin SOSAlarmin kautta, potilaan hakee suomalainen ambulanssi, joka vie potilaan Suomen terveyskeskukseen Pelloon (Pellon tk). Kuvassa nähdään myös toteutettavissa oleva työ- ja yhteistyömalli niistä IT-ratkaisuista, joita hankkeessa on esitetty, testattu ja selvitetty ja jotka osoittavat rajatylittävän tiedonsiirron mahdollisuudet. Katso myös liitettä Akutfall över riksgränsen/akuuttitapaus yli valtakunnan rajan sekä muita liitteitä, joissa on yksityiskohtainen kuvaus kustakin osaprosessista, joita hankkeessa on testattu tai selvitetty. Tarvittaessa voidaan EKG siirtää radiolinkin kautta ambulanssista valtakunnan rajan yli suoraan vastaanottavalle terveyskeskukselle tai sairaalalle. Tätä on testattu suomalaisesta ambulanssista ruotsalaiseen terveyskeskukseen ja toimi hyvin. Lääkäri voi saada lukuoikeuden ja lukea potilaan sairauskertomuksen, lääkkeet, lab-. ja röntgen tulokset, EKG:n ja lähetteet. Erikoistapauksissa lääkäri voi kirjoittaa tiedostoon ja lähettää lähetteitä ja s-lääkemääräyksiä. Tästä lisää etempänä. Etäkonsultaatio videotapaamisien ja videoneuvottelujen avulla on kehittynyt tärkeäksi apuvälineeksi ja työmuodoksi sairaanhoidossa molemmin puolin rajaa. Tämä työtapa tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia kehittää rajatonta sairaanhoitoa ja potilas voi tällä tavalla saada yhteyden lääkäriin nopeammin. Esimerkiksi voi päivystävä lääkäri Övertorneån terveyskeskuksessa videon avulla saada tavata suomalaisen potilaan, joka yhdessä suomalaisen sairaanhoitajan kanssa on Pellossa vastaanotolla ja jo ehkä siinä vaiheessa voi ratkaista täysin tai osittain potilaan hoitotarpeen ja hoidonlaadun. 10

11 Ruotsalainen Svensk Person henkilö reser matkustaa Suomeen... till Finland... Övertorneå VC eller Sunderby sjukhus Övertorneån terveyskeskus tai Sunderbynin sairaala VAS HÄKE Ambulans 1 2 EKG...ja och insjuknar sairastuu där... siellä Fjärråtkomst till VAS-patientjournal, VAS-potilastiedoston etäluku, elääkemääräys, e-recept, lab-, RTG-, RTG-, EKG- lähettet EKG-remisser jne. o.s.v. PortWise Pello, TK LSHP - PACS NLL Norrbotten PACS (GE Centricity) 6 SSL-suojattu SSL säker kommunikaatiolinkki kommunikationslänk RTG, Remiss EKG ja LAB till RTG, lähetteet EKG, jne. LAB, o.s.v. 5 EKG RTG VPN RTG EKG? VPN RIKSGRÄNSEN Kuva 1. Akuuttitapaus ja ambulanssikuljetus yli valtakunnan rajan. Ruotsalaisesta potilaasta otetut röntgenkuvat voidaan digitaalisesti siirtää Suomen terveyskeskuksesta suoraan Ruotsin puolelle tallennettaviksi NLL:n PACS-arkistoon Sunderbynin sairaalaan. Vastaavalla tavalla voidaan suomalaisesta potilaasta otetut röntgenkuvat siirtää Ruotsin terveyskeskuksesta suoraan Suomen puolelle, PACSarkistoon joko Kemin sairaalaan LPSHP tai Rovaniemen sairaalaan LSHP, riippuen siitä mihin terveyskeskukseen potilas kuuluu. 1. Videoneuvottelu Tavoite - Voida soittaa NLL:n videojärjestelmästä Suomen terveyskeskuksen järjestelmään. - Voida soittaa Suomen terveyskeskuksen videojärjestelmästä NLL:n järjestelmään. tausta Samanaikaisesti Rajaton hoito hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana NLL oli aloittanut uuden videojärjestelmän asentamisen. Terveyskeskuksissa Suomen puolella Tornionlaaksossa on videoneuvotteluja pidetty jo pitkään. Muualla saadut tulokset osoittavat että videoneuvottelut tarjoavat hyvän lisän eri hoitotilanteisiin, nopeamman vaihtoehdon kuin fyysinen tapaaminen, ja lääkäri kuitenkin tapaa potilaan kyseisessä terveyskeskuksessa. Potilas saa laajemman ja nopeamman lähihoidon, mutta myös erikoishoidon. Tämä merkitsee myös resurssien parempaa käyttöä esim. aikoja, matkoja, kustannuksia niin potilaan kuin hoidon kannalta. Nämä tekijät jokainen erikseen ja yhdessä lisäävät potilasturvallisuutta ja ovat erittäin arvokasta hajaseudulla (haja-asutusalueella), jossa monet potilaat asuvat kaukana terveyskeskuksista. Näiden positiivisten kokemusten perusteella sekä mahdollisuudella että voidaan yhdistää videot toisiin tekniikan järjestelmiin ohjausryhmä päätti, että videoneuvottelujen testaus on tavoite numero yksi vaiheessa 2. RESULTAT Tämän osaraportin ensimmäisissä kuvissa nähdään videotapaaminen videoneuvottelu, jossa sairaanhoidon eri erikoislääkärit ja potilas ovat mukana. Videoryhmän raportissa kerrotaan tarkemmin ryhmän kokemuksista. Katso myös prosessikuvausta Videoneuvottelu ja etävastaanotto, josta kuvia on mukana myös tässä osassa. Videotapaamisia Suomen terveyskeskusten ja Ruotsin terveyskeskusten välillä on testattu hoitotyön ja kokousten puitteissa. Hoivaavat ovat kokeneet hyödyn ja nähneet videon mahdollisuudet yhteistyössä ja erityisesti jaetussa päivystysyhteistyössä. Monet käyttäjät näkevät tässä miten eri hoitotilanteissa on suuria ja pikaisesti toteutettavissa olevia kehitysmahdollisuuksia, samoin videotapaamisessa lääkärin ja potilaan välillä, sekä Ruotsin terveyskeskuksen lääkärin neuvotellessa Suo- 11

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille. uusittu 2013 Oikeutesi hoitoon ja hoivaan ohjeita vanhuksille uusittu 2013 Sisältö Kuka voi saada apua? 03 Mihin voi saada apua? 05 Kenen puoleen tulee kääntyä? 10 Potilasturva ja osallisuus 12 Mitä hoito maksaa? 16

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. Varhainen tuki perheille -hankkeen tulokset Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen Pohjoismainen hyvinvointikeskus "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset Inspiraatio-opas 1 Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot