MOBITOP VAATIMUSMÄÄRITTELY 1.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOBITOP VAATIMUSMÄÄRITTELY 1.1"

Transkriptio

1 MOBITOP VAATIMUSMÄÄRITTELY Yleinen tausta - Tutkimuksellinen asetelma suhteessa ammattitaidon kehittymiseen 1.1 Fokus ja kohderyhmä Mobitop-hanke tutkii ja kehittää mobiileja työssäoppimisen ohjaamisen muotoja SoTe-alan koulutuksessa. Hankkeen pilottiryhmänä on lähihoitajakoulutuksen kolmannen vuosikurssin aikuisopiskelijaryhmä. Pilottiryhmän rinnalla tutkimuksessa on mukana on vastaavan vuosikurssin verrokkiryhmä. Hankkeessa pyritään löytämään uusia keinoja työssäoppimisjaksojen aikaiseen ohjaukseen erityisesti seuraavilla alueilla: kouluttajan ja opiskelijan välisen kommunikaation parantaminen työssäoppimisen aktiviteetit ja ammattitaidon kehittäminen tutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelijan ammatillisen identiteetin ja itseohjautuvuuden kehittyminen Ammatillisen osaamisen ja identiteetin kehittymistä voidaan jäsentää mitä, miten, miksi -näkökulmien kautta: Mitä tutkinnon perusteiden kriteeristön tunnistaminen ja ammatillisen tiedon hallitseminen o Keskeisessä ohjaavassa roolissa opiskelumateriaalit ja ohjaava kouluttaja/opettaja Miten ammatillinen tiedon soveltaminen käytäntöön o Keskeisessä ohjaavassa roolissa työpaikkaohjaaja, vertaisryhmä ja kouluttaja/opettaja Miksi ammatillisen identiteetin ja itseohjautuvuuden kehittyminen o Ohjaava rooli siirtyy opiskelijalle itselleen ammatillisen identiteetin kehittyessä Hankkeen teknisenä ympäristönä on pilvessä toimiva verkkopalvelu, jota voi käyttää sekä mobiililaitteella että tietokoneella. Työssäoppimisjaksojen aikana sekä kouluttajat että opiskelijat käyttävät palvelua ja tallentavat palveluun päivittäiset aktiviteetit mobiilisti. Työssäoppimisjakson valmistelu- ja purkuvaiheessa, sekä lähiopetusjaksojen aikana palvelua voi käyttää tietokoneella. Tutkinnon perusteista sekä kouluttajan ja opiskelijan tallentamista aktiviteeteista muodostuu oppimisprosessia kuvaavaa sisältöä, jota voidaan käyttää mm. reflektoinnin ja palautekeskustelujen aineistona ja henkilökohtaisen näyttösuunnitelman (HeNSu) luomisen tukena. 1.2 Vaatimusmäärittelyjen perusteena olevat aktiviteetit Tutkinnon osa-aluekohtaiset perusteet jäsennetään työssäoppimista ohjaaviksi osaamis- ja toimintamäärittelyiksi sekä mobiiliohjauksen kannalta toimivaksi kriteeristöksi. Osaamis- ja toimintamäärittelyt sekä kriteerit integroidaan työssäoppimisjaksojen prosesseihin opintojakso-, viikko- ja päivätasolla. Määrittelyistä ja kriteeristöstä luodaan opiskelijakohtainen mobiili oppimisympäristö, jota opiskelija voi käyttää ja jota hän voi muokata sekä tietokoneella että mobiililaitteella. Oppimisympäristön tulee integroitua ja sen tulee tukea työssäoppimispaikalla tapahtuvaa oppimisprosessia. Oppimisympäristö sisältää erilaisia toimintoja, joiden avulla opintojakson aikaiset tapahtumat kirjataan. Oppimisympäristön suunnittelun yhteydessä määritellään tarkasti, mitkä osia/toimintoja on tarkoitus käyttää mobiilisti ja minkä osien käyttäminen onnistuu parhaiten tietokoneella. Sivu 1 / 7

2 n tallentamat aktiviteetit tallentuvat työssäoppimispäiväkirjaksi, joka rakentuu koko Työssäoppimisjakson ajan. 2 Työssäoppimisjakson (prosessin) mukainen jäsennys 2.1 Tekninen ympäristö Opiskelijoiden ja kouluttajien päätelaitteena toimii kosketusnäytöllinen älypuhelin (ei tablettietokone) o Käyttöjärjestelmä Android tai Windows Mobile (onko iphonessa rajoitteita tarpeisiimme)? o Mahdollista luoda mobiili videoneuvottelu yhden tai useamman henkilön kanssa toimii valitun videoneuvottelujärjestelmän päällä Reaaliaikaisen videoneuvottelun ja nopean tiedonsiirron mahdollistava mobiililaajakaistayhteys Videoneuvottelujärjestelmä, joka tukee kouluttajan ja opiskelijoiden välistä mobiilia reaaliaikaista kommunikaatiota Älypuhelimella käytettävä tekstiviestijärjestelmä, jonka kautta kouluttaja ohjaa opiskelijoita ja opiskelijat voivat ottaa yhteyttä kouluttajaan. Kouluttaja voi luoda ja muokata viestejä tietokonepohjaisessa käyttöliittymässä. Oppimisympäristönä toimii Fronter o Yleinen sisältöjen luominen ja raporttien kirjoittaminen tapahtuu tietokoneella o Työssäoppimisjaksojen aikana Fronterin mobiiliprofiloituja tutkintokriteereitä ja niihin liittyviä oppimistavoitteita käytetään valitulla älypuhelimella. Älypuhelimella voi tallentaa myös vapaata tekstiä Fronteriin. 2.2 Työssäoppimisjakson mobiilit aktiviteetit 1. Kouluttajan luo Fronteriin tietokoneella työssäoppimisjakson opiskelua ohjaavat tutkintokriteerit ja yleiset oppimistavoitteet, joita opiskelijat käyttävät älypuhelimella (monivalinta / vapaa teksti) 2. tutustuu älypuhelimella tutkintokriteereihin ja valitsee/määrittää niihin sopivat oppimistavoitteet itselleen (monivalinta / vapaa teksti) opiskelijan muokkaukset ja valinnat tallentuvat Fronteriin 3. valitsee älypuhelimella ennen työvuoroa päivän tavoitteet ja raportoi työvuoron päätyttyä kuinka tavoitteet on saavutettu (monivalinta / vapaa teksti) opiskelijan muokkaukset ja valinnat tallentuvat Fronteriin 4. Työpaikkaohjaaja pitää palaverin viikoittain opiskelijan kanssa ja antaa palautteen opiskelijan älypuhelimen kautta siitä kuinka tavoitteet on saavutettu ja ohjaa tulevan viikon tavoitteiden asettamista (monivalinta / vapaa teksti) opiskelijan muokkaukset ja valinnat tallentuvat Fronteriin 5. Kouluttaja lähettää tietokoneella / älypuhelimella tekstiviestijärjestelmän kautta 1-2 kertaa viikossa ohjausviestin, johon opiskelijat vastaavat älypuhelimella (monivalinta / vapaa teksti). n palautteen mukaan ohjaaja voi antaa lisäneuvoja tai ottaa opiskelijaan videoneuvotteluyhteyden älypuhelimien kautta. opiskelijan ja kouluttajan väliset tesktiviestit tallentuvat tekstiviestijärjestelmään(?) Sivu 2 / 7

3 6. Kouluttaja ottaa opiskelijaan videoneuvotteluyhteyden älypuhelimen kautta joka toinen viikko. 7. Fronteriin ja tekstiviestijärjestelmään tallentuneen sisällöt ovat tarkasteltavissa työssäoppimisjakson jälkeen Työviikkokohtaiset aktiviteetit tietokoneella/mobiilisti Viikoittaiset tavoitteet opiskelija luo itselleen viikkotavoitteet tutkinnon perusteiden (kriteerien) mukaisesti työviikon alussa o Kouluttajan ohjaus viikkotasolla: orientointi, tavoitteen syventäminen, itsearvioinnin tukeminen (opiskelija tarkastaa kouluttajan viestit jokaisen työvuoron alussa) Viikon tavoitteiden saavuttaminen opiskelija reflektoi tavoitteiden saavuttamista asettamiensa tavoitteiden ja kriteerien perusteella, kouluttaja kommentoi ja tukee reflektointia Päivittäiset aktiviteetit mobiilisti Orientointi työvuoroon opiskelija valitsee yhden (tai useamman) asettamansa viikkotavoitteen työvuoron näkökulmaksi (monivalinta / lyhyt sanallinen kuvaus) Kouluttajan lähettämien viestien/aktiviteettien tarkistaminen Työpaikkaohjaajan ohjaus/palaute työpaikkaohjaajan palautteen kirjaaminen työvuoron aikana (opiskelijan mobiililaitteella), monivalinta / lyhyt sanallinen kuvaus Yhteenveto työvuoroon opiskelija reflektoi tekemiään työsuoritteita ja tavoitteiden saavuttamista (monivalinta / lyhyt sanallinen kuvaus), kouluttajan lähettämien viestien/aktiviteettien tarkistaminen Työssäoppimisjakson päättymisen aktiviteetit tietokoneella Opintojakson tavoitteiden saavuttaminen - opiskelija reflektoi tavoitteiden saavuttamista asettamiensa tavoitteiden ja kriteerien perusteella, kouluttaja kommentoi ja tukee reflektointia. Järjestelmä generoi kriteereihin liittyvien tavoitteiden saavuttamista kuvaavat graafit. Työssäoppimisen arviointi työssäoppimisen päiväkirjan tukemana - opiskelija, kouluttaja ja työpaikkaohjaaja HeNSun rakentaminen työssäoppimispäiväkirjan tukemana opiskelija, kouluttaja ja työpaikkaohjaaja työssäoppimisen päiväkirjaan tallentuneen prosessoinnin perusteella Lisäksi opiskelija voi käyttää opintojaksojen aikana syntynyttä materiaalia ja prosessointia oman ammatillisen kasvun tukena yleisestikin. 2.3 Mobiili päätelaite Päätelaitteena toimii kosketusnäytöllinen älypuhelin. Käyttöjärjestelmä Android tai Windows Mobile Mahdollista luoda mobiili videoneuvottelu yhden tai useamman henkilön kanssa toimii valitun videoneuvottelujärjestelmän päällä Älypuhelimella mahdollista käyttää Fronterissa toimivaa oppimisympäristöä - aktivieetit ei tabletti tietokone Sivu 3 / 7

4 Ennen työssäoppimisjaksoa tietokoneella tehtävät aktiviteetit Opintojaksoon liittyvien tutkinnonosien määrittely kouluttaja luo kertaalleen tutkinnon perusteista Tutkinnonosan tutkintoperusteiden ja siihen liittyvän kriteeristön jäsentäminen - kouluttaja luo kertaalleen tutkinnon perusteista n oma tavoitteenasettelu opintojaksolle opiskelija määrittää itse opintojakson alussa Työviikkokohtaiset aktiviteetit tietokoneella/mobiilisti Viikoittaiset tavoitteet opiskelija luo itselleen viikkotavoitteet tutkinnon perusteiden (kriteerien) mukaisesti työviikon alussa o Kouluttajan ohjaus viikkotasolla: orientointi, tavoitteen syventäminen, itsearvioinnin tukeminen (opiskelija tarkastaa kouluttajan viestit jokaisen työvuoron alussa) Viikon tavoitteiden saavuttaminen opiskelija reflektoi tavoitteiden saavuttamista asettamiensa tavoitteiden ja kriteerien perusteella, kouluttaja kommentoi ja tukee reflektointia Päivittäiset aktiviteetit mobiilisti Orientointi työvuoroon opiskelija valitsee yhden (tai useamman) asettamansa viikkotavoitteen työvuoron näkökulmaksi (monivalinta / lyhyt sanallinen kuvaus) Kouluttajan lähettämien viestien/aktiviteettien tarkistaminen Työpaikkaohjaajan ohjaus/palaute työpaikkaohjaajan palautteen kirjaaminen työvuoron aikana (opiskelijan mobiililaitteella), monivalinta / lyhyt sanallinen kuvaus Yhteenveto työvuoroon opiskelija reflektoi tekemiään työsuoritteita ja tavoitteiden saavuttamista (monivalinta / lyhyt sanallinen kuvaus), kouluttajan lähettämien viestien/aktiviteettien tarkistaminen Työssäoppimisjakson päättymisen aktiviteetit tietokoneella Opintojakson tavoitteiden saavuttaminen - opiskelija reflektoi tavoitteiden saavuttamista asettamiensa tavoitteiden ja kriteerien perusteella, kouluttaja kommentoi ja tukee reflektointia. Järjestelmä generoi kriteereihin liittyvien tavoitteiden saavuttamista kuvaavat graafit. Työssäoppimisen arviointi työssäoppimisen päiväkirjan tukemana - opiskelija, kouluttaja ja työpaikkaohjaaja HeNSun rakentaminen työssäoppimispäiväkirjan tukemana opiskelija, kouluttaja ja työpaikkaohjaaja työssäoppimisen päiväkirjaan tallentuneen prosessoinnin perusteella Lisäksi opiskelija voi käyttää opintojaksojen aikana syntynyttä materiaalia ja prosessointia oman ammatillisen kasvun tukena yleisestikin. Sivu 4 / 7

5 Prosessikuvaus Kouluttaja määrittelee relevantit tutkinnonosat ja kriteeristön asettaa omat tavoitteet Työssäoppimisjakso asettaa viikkotavoitteet. Kouluttaja tukee Työviikko reflektoi tavoitteiden saavuttamista, kouluttaja kommentoi reflektoi ja kouluttaja arvioi jaksoa. HeNSun rakentaminen asettaa päivätavoitteen. Kouluttajan ohjausviestit. Työvuoro Työpaikkaohjaajan ohjaus ja palaute (opiskelijan laite) reflektoi tavoitteiden saavuttamista, kouluttaja kommentoi Palvelukuvaus Kriteerien luominen ja muokkaus Tiedostojen ja tehtävien luominen ja muokkaus Jakso- ja viikkotavoitteiden asettaminen, valinta ja saavuttaminen (teksti/monivalinta) Koosteraporttien generointi, ja graafinen esittäminen (kyselyt, arvioinnit ym.) Kyselyihin vastaaminen Tekstiviestien lähetys/hallinta Live video meeting? Mobitop-palvelu Selainpohjainen mobiili/tietokone käyttäjäprofiilit yhteinen alue, yksityiset alueet Päiväkirjamainen tietojen syöttö ja tarkastelu Mobiililaitteesta kirjautuminen automaattisesti Kriteereiden luominen, muokkaus ja valinta Käyttäjäkohtainen tietojen syöttö ja muokkaus Viesti- ja keskustelualueet Monivalintakyselyt Graafiset raportit (mm. kyselyt) Push-viestit ja tekstiviestipalvelu yhdelle / ryhmille Video ja kuvaleikkeiden tallentaminen Live video meeting? Mobitop-profiloitu käyttöliittymä Kouluttaja/opiskelijaprofiilit Kirjautuminen palveluun automaattisesti Päivätavoitteiden asettaminen, kriteerien valinta ja saavuttaminen (teksti/monivalinta) Kyselyihin vastaaminen Push-viestit Tekstiviestien lähetys/vastaanotto Kuvien / videoiden tallentaminen Työpaikkaohjaajan kommenttien identifiointi Live video meeting? Sivu 5 / 7

6 2.4 Aktiviteetit roolien näkökulmasta Kouluttajan aktiviteetit Tutkinnon perusteisiin perustuvien kriteerien kuvaaminen selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa Arviointikriteerien täsmentäminen ja konkretisointi ohjaamaan työssäoppimisen aktiviteetteja (miten kriteerit ja niiden hallinta näkyvät ja todennetaan käytännön toiminnassa) n toimintaan liittyvä ohjaus, mm. työtehtävien osoittaminen ja sisällöllinen tuki n toiminnan arviointi ja palautteen antaminen Työpaikkaohjaajan tukeminen (välillisesti opiskelijan kautta) Akuutin tuen antaminen opiskelijalle pyydettäessä n tallentaminen aktiviteettien tarkastelu ja kommentointi n aktiviteetit Työssäoppimisjaksoon liittyvien tutkinnon osan kriteerien ymmärtäminen ja sisäistäminen, n itselleen asettamien tavoitteiden kirjaaminen ja muokkaaminen (perustuu tutkinnon kriteereihin) Kriteereiden soveltaminen työssäoppimisen aktiviteeteiksi (käytännön työtehtävien määrittäminen) Oman toiminnan ja aktiviteettien tallentaminen ja raportointi Kouluttajan ohjauksen ja palautteen vastaanottaminen Työpaikkaohjaajan ohjauksen ja palautteen vastaanottaminen Vertaistuen antaminen ja vastaanottaminen opiskeluryhmältä Työpaikkaohjaajan aktiviteetit (opiskelijan mobiililaitteen kautta) n ohjaaminen työtehtävissä (opiskelijan asettamien aktiviteettien ja työtehtävien mukaisesti) Ohjaavan arvioinnin ja palautteen antaminen opiskelijalle Yhteydet kouluttajaan 3 Teknisiä määrittelyitä Video ja audio Käytettävyys mm. Videotallenteiden kuvaaminen työsuoritteista mm. Tutkinnon perusteiden ja kriteerien kuvaaminen ymmärrettävästi, ohjeiden antaminen Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä Äänen ja visuaalisten viestien käyttömahdollisuus (esim. arviointikriteerien avaaminen äänitiedostona ja mindmap tyyppinen prosessin hahmottaminen) Laitteet lle mobiililaite älypuhelin, ipad?? Työpaikkaohjaajalle mobiililaitetta käyttää tarvittaessa opiskelijan yhteyttä/laitetta Näkymät Laitetta avatessa selkeä ohjausnäkymä jossa esim. painikkeet: tekstiviestit, äänitiedostot, videot Sivu 6 / 7

7 Aktiviteettien jakaminen työvuoron rytmitykseen: aamu, päivä, iltapäivä (työn jälkeen). Aamulla aktivoiva viesti, päivällä input ohjaajan suuntaan, iltapäivällä reflektointi. Lisäominaisuuksia joiden hyödyntämistä mietittävä Mobiilitunnisteen käyttö mm. HeNSun allekirjoittamisessa tai muissa henkilön tunnistautumista edellyttävissä prosesseissa HeNSun allekirjoitus sähköisesti (nyt pitää printata koko HeNSu usein 100 sivua, ja kustannuksia karsittava) Yhteisölliset toiminnot mm. Vertaistuen saaminen opintoryhmältä Sivu 7 / 7

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot