Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 3 Pääkirjoitus 4 LIVE liikkeelle AJASSA 6 Luonnonvaroista strategisesti 7 Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin Eroon ruokahävikistä HANKINNAT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 16 Lisälämpöä auringosta UUSIUTUVA ENERGIA 18 Bioenergian puolestapuhuja 19 Vastatuulen murtajia tarvitaan KURJENMIEKKA 20 Onni yksillä, kesä kaikilla Kestävät valinnat ja fiksut hankinnat Kuva: Petri Nevalainen / Comma Image 8 Kunnat ilmastoasialle 9 Materiaalista järkeä ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET 10 Ruukki ja kuljetuspalvelut KULUTTAJAT 12 Viisaasti vapaa-ajalla LIIKENTEESSÄ 14 Uusi E10-bensiini X P R E S S TIESITKÖ, että pyöräilijöille on tehty omat Pyöräily GT -kartat? U S K O I V A M O T KYTKENNÄT 21 Ekotehoa rakentamiseen 22 Tokaluokkalaiset ovat tulevaisuuden päättäjiä 23 Talviurheiluun uutta tehokkuutta P O 14 Uusi menoliemi liikenteeseen! I S Uusi E10-bensiini vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Kotimaassa vaikka pyörällä SUOMEN kaunis suvi houkuttaa kotimaan matkailuun. Mielenkiintoisia kohteita voi löytää lyhyenkin polkupyörämatkan päästä, mutta moni polkupyöräretkeilijä lähtee polkemaan viikkojen ajaksi. Nykyään matkoja ei tarvitse suunnitella ihan yksin. Verkkosivusto Pyöräillen Suomessa auttaa matkan suunnittelussa, kohteiden valinnassa ja varustelussa. Suomen lisäksi sivut on julkaistu myös englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Verkkosivuilta löytyy sangen kattava linkkilista polkupyöräilymahdollisuuksista ulkomailla. Jos oma kunto pelottaa, kannattaa ottaa käyttöön sähkömoottorilla vahvistettu polkupyörä. Niitä on vihdoin ja viimein ilmestynyt Suomen markkinoille. Kuva: Tomi Teckenberg ISA-MARIA BERGMAN asiantuntija Motiva Kuntaorganisaatiossa tarvitaan ennen kaikkea uutta asennetta TUKHOLMAN sairaanhoitopiiri on hankkinut maailman ensimmäisen ympäristöystävällisen ambulanssin, joka toimii biokaasulla ja jonka kaikki materiaalit ovat ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman vähäiset. Tavoitteena on tiukentaa vaatimuksia lisää, kaikki jatkuvan parantamisen nimissä. Taustalla on jo parinkymmenen vuoden kokemus edistyksellisestä ympäristöasioiden huomioimisesta hankinnoissa ja kunnianhimoiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Ruotsin ympäristöviraston tekemän selvityksen mukaan jopa vajaalla 90 prosentilla kunnista on ympäristöohjeet hankinnoilleen. Rohkeista organisaatioista, joilla on vahva tahto ryhtyä tuumasta toimeen ympäristöä ja rahaa säästäen, löytyy toki esimerkkejä muualtakin Euroopasta. Iso-Britanniassa kansallinen terveyspalvelu, NHS, julkisen sektorin suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, aikoo hankkia ratkaisun, jolla sairaalatiloihin saadaan ultratehokkaat, älykkäät valaistusjärjestelmät, jotka vähentävät päästöjä ja samalla vaikuttavat positiivisesti potilaiden sairaalakokemuksiin. Uusien ratkaisujen hankkiminen vaatii osaamista ja hyviä markkinointiviestinnän taitoja. NHS ei vielä tiedä, löytääkö optimaalista ratkaisua tarpeelleen, mutta odottaa tarjouksia. Alkamassa on avoin ja puolueeton markkinointivuoropuhelu, joka edeltää kilpailuttamista ja kattaa koko tuoteketjun. Sovellettu menettely stimuloi markkinoita kehittämään kustannustehokkaasti niitä tuotteita ja palveluita, joille on kysyntää. Julkiset hankinnat on Suomessakin usein nostettu esille keinona ohjata liiketoimintaa kestävän kehityksen suuntaan ja lisätä ympäristöliiketoiminnan kasvua. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpideohjelma painottaa julkisen sektorin roolia suunnannäyttäjänä myös uusien ratkaisujen käyttöönotossa, jolloin hankintaosaamisen tarve ja riskiensietokyky korostuu entisestään. Valtion strategiat ovat tärkeä signaali kuntasektorille ja ehdotusten toteuttamista odotetaan kiireisesti. Motivan kuntien tekniselle johdolle tekemä kysely vahvistaa jo tuttuja ongelmakohtia. Tietoa tarvitaan varsinkin elinkaarikustannusten laskemisesta ja ympäristöasioiden merkityksestä, kuten tämän lehden artikkelissa sivulla 8 todetaan. Ympäristöindikaattoreiden käyttö vertailuperusteena ei ole itsetarkoitus. Kokonaiskustannusten osoittaminen on usein ratkaiseva tekijä investointipäätöksissä. Omien, todellisten kustannusten tunteminen on osa hyvää johtamista. Siihen tarvitaan tietoa, uusia menettelytapoja, aikaa ja henkilöresursseja, mutta ennen kaikkea uutta asennetta kuntaorganisaatiossa, ja erityisesti johdon kannanottoa ja ohjausta. Tuore nettipalvelumme neuvoo julkista sektoria hankintaprosessin joka vaiheessa. Palvelussamme korostuu investointiprosessin hallinta kokonaisuutena ja markkinavuoropuhelun merkitys. Hyvien käytäntöjen esittäminen on tärkeätä, sillä niistä voi ottaa mallia ja ne auttavat alentamaan riskejä. Hyvien hankintakäytäntöjen ja ympäristöteknologiaratkaisujen monistettavuuden kannalta lisää kokemuksia on saatava esille. 2 MOTIVA XPRESS 2/2010 MOTIVA XPRESS 2/2010 3

3 RAKENTAMINEN LIIKENTEESSÄ Kevät ilman katupölyä? Kuva: Jari Aalto MILTÄ tuntuisi kevät ilman silmiin tunkevaa ja nielun käheyttävää katupölyä? Herääminen nousevan auringon säteisiin ja rauhalliseen linnunlauluun aamukuudelta? Pyöräileminen rennosti töihin puhdasta ilmaa ahnehtien, viimeisetkin unihiekat silmistä huuhtovassa kirpeässä kevätaamussa? Ei tämän tarvitsisi olla utopiaa. Liikenne ja sen aiheuttamat ympäristöhaitat ovat hyvin yleinen tyytymättömyyden aihe. Koko Euroopassa 90 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että alueellisia liikenneolosuhteita tulisi parantaa. Eikä ihme. Liikenteestä aiheutuu monenlaista haittaa. Se on yksi merkittävimpiä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia: Suomessa noin viidennes hiilidioksidipäästöistä syntyy liikenteestä. Liikenne aiheuttaa kuulo-ongelmia ja lisää stressiä. Myös onnettomuuksien osuus on merkittävä vuotiaiden ikäryhmässä lähes puolet kuolemantapauksista aiheutuu liikenteestä. Liikenteen päästöille altistuvat ensimmäisenä astmaatikot ja pienet lapset. Yleisimpiä oireita ovat nuha ja yskä. Mutta onko kaupunkielämä ylipäänsä mahdollista ilman liikenteen tuomia haittoja? Olemmeko jo niin tottuneita liikenteen haittoihin, että niitä pidetään itsestäänselvyytenä ja niiden minimoimista tuulimyllyjä vastaan taistelemisena? Liikkumisen ohjauksen asiantuntijat ovat eri mieltä. Liikkumisen ohjaus (mobility management) on maailman suurkaupungeissa ollut merkittävästi enemmän esillä kuin Suomessa, mutta se tekee nyt tuloaan myös meille. Liikkumisen ohjaus pitää sisällään kaikenlaiset toimenpiteet, joilla voidaan saada liikkumisesta kestävämpää ja elinympäristöstä miellyttävämpi liikkumisen tapoihin ja valintoihin vaikuttamalla. Pyöräilyn ja joukkoliikenteen asiaa päättäväisesti edistävä ja LIVE-hanketta Motivassa vetävä liikenneasiantuntija Johanna Taskinen Helsingin Kampin ratakuilussa, johon suunnitellaan keskustasta Ruoholahteen johtavaa turvallista jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoitettua elämysraittia. LIVE liikkeelle runsaslukuisena TEKSTI: KIRSI GIMISHANOV Reilusti yli kaksi sataa eri sektoreilla toimivaa, liikkumisen ohjaukseen jollain tavalla kytkeytyvää ihmistä ilmoittautui mukaan Liikkumisen ohjauksen asiantuntijaverkoston LIVEn tilaisuuteen, jonka avasi liikenneministeri Anu Vehviläinen. LIVE on vapaamuotoinen yhteisö, jonka toiminta painottuu alussa viestintään verkoston sisällä, ja vuosittaiseen kokoontumiseen eri puolilla Suomea. Verkostossa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia sekä ideoidaan liikkumisen ohjaukseen liittyviä aloitteita ja hankkeita. Siihen ovat tervetulleita mukaan kaikki asian omakseen tuntevat. Liikkumisen ohjauksen asiantuntijaverkosto LIVE perustettiin maaliskuussa Helsingissä. LIVE-verkostoon kutsuttiin mukaan liikkumisen ohjauksen parissa työskenteleviä tai siitä kiinnostuneita ihmisiä. LIVE-verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa Helsingissä maaliskuun puolessa välissä. Tilaisuutta edelsi kutsukierros ja sähköpostien metsästäminen, jonka tuloksena kartoitettiin liikkumisen ohjauksesta kiinnostuneita ihmisiä ja pyydettiin heitä mukaan. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa alan sisällä myös kansainvälisellä tasolla. LIVE on samalla lähtölaukaus sille, että Suomi saadaan osaksi eurooppalaista alan verkostoa, EPOMMia (European Platform on Mobility Management). Tilaisuudessa pidettiin puheenvuoroja liikkumisen ohjauksen kasvavasta merkityksestä ja esiteltiin erilaisia hankkeita, palveluja ja tuotteita, joilla liikkumistavan valintoihin voidaan vaikuttaa. Suomessa, jossa ruuhkat ja muut liikenteen aiheuttamat haitat ovat tiheästi asuttujen kaupunkialueiden ulkopuolella melko harvinaisia, ei liikkumisen ohjaukselle ole ollut kovin pitkään tarvetta. Tilanne on kuitenkin muuttumassa nopeasti. Suomalaisetkin muuttavat asumaan kasvukeskuksiin tai niiden tuntumaan. Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne ovat yhä useammalle tärkeä osa arjen toimivuutta. Liikennesuunnittelun ohella ihmisvirtojen liikkumiseen voidaan vaikuttaa mo- nin uusin oivalluksin, joissa voidaan hyödyntää niin tietotekniikkaa ja verkkopalveluja kuin ihmisten yhteisöllisyyden tarvetta. Näitä oivalluksia ja keinoja esiteltiin myös LIVE-tilaisuudessa. Fillarikonsultit ovat tuoneet pyöräilyn ilosanomaa työpaikoille huumorilla ja iloisella yhteishenkeä kohottavalla konseptilla. Strafica Oy on suunnitellut asunnonhakuportaaleihin liitettäviä ominaisuuksia, joiden avulla voi helposti selvittää liikkumisen palveluita alueella. Helsingin seudun liikenne HSL puolestaan keskittyy jatkossa erityisesti työnantajayhteistyön ja siihen liittyvän työpaikkojen liikkumisen suunnittelun kehittämiseen. Liikkumisen ohjaus voi kuitenkin olla jo osa kaavoitusvaiheen suunnittelua, jossa tulevaisuuden asukkaiden liikkumisen tarpeet huomioidaan hyvin varhaisessa vaiheessa. Kaikki LIVE-tilaisuuden näyttelymateriaalit ja esitykset löytyvät myös verkoston internetsivuilta Motiva koordinoi LIVE-verkoston kansallisena koordinaattorina toimii Motiva. Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. LIVE-verkoston ohjausryhmässä on toimijoita liikenteen eri sektoreilta ja suurimmilta kaupunkiseuduilta: liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Pyöräilykuntien verkosto, Helsingin Seudun Liikenne HSL, Valonia (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus), Turun kaupunki, Ekokumppanit Oy (Pirkanmaa), Tampereen joukkoliikenne ja Oulun kaupunki. Ilmoittaudu mukaan LIVE-verkostoon! LIVE-yhteyshenkilöt Motivassa: JOHANNA TASKINEN OKARIINA RAUTA EPOMM, European Platform on Mobility Management Mitä on liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksella kannustetaan ympäristöystävällisiin liikkumistottumuksiin ja pyritään vähentämään auton käyttöä. Tavoitteena on, että viranomaiset, palveluntarjoajat sekä liikkumistarvetta synnyttävät tahot järjestävät yhteistyössä olosuhteet sellaisiksi, että ihmiset voivat tehdä liikkumisen suhteen kestäviä valintoja. Liikkumisen ohjaus kattaakin hyvin erilaisia keinoja. Liikkumisen ohjausta voi olla esimerkiksi: henkilöauton yhteiskäyttöjärjestelmän kehittäminen kimppakyytien organisoiminen kestävän liikkumisen markkinointikampanjat kestävän liikkumisen edistäminen työpaikoilla ja kouluissa tiedotus oman liikkumistavan vaikutuksesta liikenteen päästöihin 4 MOTIVA XPRESS 2/2010 MOTIVA XPRESS 2/2010 5

4 AJASSA AJASSA Energiaklinikka Kuopion asuntomessuilla Vuoden pyöräilijä 2010 Luonnonvaroista strategisesti TEKSTI: SUVI SALMELA Sitran johdolla vuonna 2009 valmistunut luonnonvarastrategia on käynnistänyt vastaavan työn myös valtioneuvostossa. Osana luonnonvarastrategian valmistelua on asetettu markkinoiden kehitystä arvioiva biotaloustyöryhmä ja käynnistetty kansallisen mineraalistrategian laadinta. Molempien strateginen tavoitevuosi on Mineraaleista kasvua Mineraalisektorista on kehittynyt yksi uusista kasvualoista Suomessa ja malmien ja mineraalien louhinta on nopeasti kohoamassa moninkertaiseksi aikaisempaan verrattuna. Strategialla halutaan edistää kotimaista työtä, kasvua ja hyvinvointia mineraalisektorin avulla, tuottaa innovaatioita maailmanlaajuisen raaka-aineketjun tarpeisiin sekä vähentää kaivannaisalan ympäristöhaittoja. Strategia valmistuu syyskuuhun 2010 mennessä ja sen valmistelua voi seurata osoitteesta EU:n luonnonvarapolitiikka Komission ehdotuksesta valmistellaan parhaillaan EU:n yhteistä luonnonvarapolitiikkaa. Ensimmäisenä valmistuu kesäkuussa esiselvitys Euroopalle kriittisistä luonnonvaroista. Luonnonvarapolitiikalla pyritään turvaamaan raaka-aineiden saanti kansainvälisiltä markkinoilta ilman vääristyneitä ehtoja, luomaan EU:n sisäiset toimintamenettelyt luonnonvarojen hyödyntämiselle ja vähentämään primääriraaka-aineiden kulutusta parantamalla resurssitehokkuutta. Yksikönpäällikkö Henrik Österlund toivoo Suomelta aktiivisuutta materiaalitehokkuuden puolestapuhujana. Raaka-aineiden järkevä, säästeliäs käyttö pitäisi huomioida politiikassa tasaveroisena edellä mainittujen tavoitteiden rinnalla, jotta se ei jäisi muiden tavoitteiden jalkoihin, Österlund pohtii. Kuva: Terho Pelkonen/Vastavalo KESÄN asuntomessuilla rakentajat voivat kysellä alan asiantuntijoilta asumisen ja rakentamisen energiatehokkuudesta Motivan Energiaklinikalla, jonka Motiva ja Suomen Asuntomessut tarjoavat nyt kolmatta kertaa. Klinikka sijaitsee LVI-talotekniikkateollisuuden yhteisosastolla. Asuntomessut käynnistyvät 15. heinäkuuta lehdistöpäivällä ja jatkuvat 15. elokuuta saakka. C-luokka on rakentamisen nykypäivää Jos talo rakennetaan vuoden alussa voimaan tulleiden rakentamismääräysten mukaisesti, sen energialuokka on C. Parhaaseen A- luokkaan, johon suurin osa Kuopion asuntomessutaloista kuuluu, sijoittuvat matala- ja passiivienergiatalot. Messuilla on siis hyvät mahdollisuudet tutustua energiatehokkaaseen rakentamiseen. Motiva ja ympäristöministeriö esittelevät messutalojen energiatodistukset alueella kohdekohtaisesti. Messutalojen kolmen kärki Messukohteista valitaan toukokuussa kolme taloa, jotka erottuvat edukseen muista. Valintaperusteina ovat rakennustekniikka, talotekniikka ja energiatehokkuus. Messujen käynnistyessä lehdistö pääsee opastetulle kierrokselle kärkikohteisiin. Motiva osallistuu valintaraatiin yhdessä Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n sekä LVI-talotekniikkateollisuuden kanssa. KIMMO RAUTIAINEN, Motiva Uusia tuotteita energiamerkinnän piiriin LÄHIAIKOINA odotellaan uutta puitedirektiiviä energiamerkinnöistä. Direktiivin voimaantulo on viivästynyt Lissabonin sopimuksen tuomien muutosten myötä. Energiamerkintädirektiivin sisällöstä on kuitenkin jo päästy yksimielisyyteen. Direktiivin soveltamisala laajenee kotitalouslaitteista myös energiaan liittyviin tuotteisiin, minkä seurauksena energiamerkintävaatimuksia voidaan tulevaisuudessa asettaa aiempaa useammalle tuoteryhmälle. Myös energiamerkintäsäädöksiä ollaan uudistamassa, ja muutoksia on tulossa astianpesukoneiden, pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden merkintöihin. Lisäksi valmistelussa on energiamerkintävaatimukset uusille tuoteryhmille, kuten televisioille, lämminvesivaraajille, huoneilmastointilaitteille, lämmityskattiloille, kaupan kylmälaitteille, pölynimureille ja nykyistä laajemmalle ryhmälle kotitalouksien valaistustuotteita. Motiva, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö julkaisevat kesän aikana tietoaineiston tuotteiden energiamerkinnöistä ja uusista ekosuunnittelun vaatimuksista. Aineistossa paneudutaan tuotteiden hankintaan erityisesti kuluttajien näkökulmasta. Se julkaistaan Motivan verkkopalvelussa. KANSANEDUSTAJA Oras Tynkkynen on nimetty Vuoden pyöräilijäksi. Perusteluina valinnalle Suomi pyöräilee -yhteistyötoimikunta mainitsee aktiivisen arkipyöräilyharrastuksen, kestävän liikkumiskulttuurin puolesta toimimisen sekä ilmastopoliittiset teot. Ajokortittomalla Tynkkysellä on kotonaan Tampereella kolme käytettyä pyörää ja eduskunnassa työpöydän alla taittopyörä, joka kulkee kätevästi mukana vaikka puhujamatkoille. Kilometrejä polkemaan KILOMETRIKISA innostaa yrityksiä, työporukoita ja yhteisöjä mukaan työmatka- ja arkipyöräilyyn. Leikkimielinen kisa jatkuu syyskuun loppuun, ja siihen voi ilmoittautua jatkuvasti. Osallistuminen on maksutonta. Palkaksi saa vähintään kohonnutta kuntoa ja mielihyvää. Palkintojakin on jaossa osallistujien kesken kuukausittain ja kisan lopuksi. Kun kisa avattiin 11. toukokuuta, mukana oli jo 260 joukkuetta ja osallistujaa. Eroon ruokahävikistä FOODSPILL-hankkeessa tutkitaan ruokahävikin määrää, syitä ja vähentämiskeinoja. Kaksivuotisessa tutkimuksessa tarkastellaan ruokahävikkiä, joka voitaisiin välttää kotitalouksissa ja ravitsemuspalveluissa tai estää kuljetuksessa, varastoinnissa ja kaupassa. Vastaavia tutkimuksia ei ole Suomessa aiemmin tehty, ja maailmaltakin niitä löytyy vain muutamia. Elintarvikkeiden hävikin vähentäminen on tärkeää elintarvikeketjun ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Se leikkaisi myös tuotannosta aiheutuvia päästöjä. Ruokahävikin synnyn ja siihen liittyvien mekanismien tutkiminen on keskeistä, jotta sen määrään päästäisiin tehokkaasti vaikuttamaan. Hanketta rahoittavat MTT,MMM, Jätelaitosyhdistys, Motiva sekä useat elintarvikealan yritykset, ja sitä johtaa tutkimusjohtaja Juha-Matti Katajajuuri. Motiva osallistuu hankkeen viestintään. Kuva: Antero Aaltonen JUHA-MATTI KATAJAJUURI, , MTT 6 MOTIVA XPRESS 2/2010 MOTIVA XPRESS 2/2010 7

5 HANKINNAT MATERIAALITEHOKKUUS TEKSTI: SUVI SALMELA Kunnat ilmastoasialle TEKSTI: SUVI SALMELA Kuntien ympäristöteknologiahankintojen pitäisi edistää uusien teknologioiden pääsyä markkinoille, vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Eri vaihtoehtojen joukosta olisi vielä löydettävä kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Ympäristötavoitteiden toteutuminen haastaa kuntien hankintaosaamisen. Motiva selvitti ympäristöteknologiahankinnoista vastaavien näkemyksiä kevään aikana toteutetulla sähköpostikyselyllä, joka lähetettiin 338 vastaajalle. Vastausprosentti oli 18,6. Tarjousten vertailu keskeistä Ympäristöteknologiahankinnoissa ensisijainen tarjousten kriteeri pitäisi olla elinkaarikustannusten perusteella tehty kokonaistaloudellisuuden vertailu, Motivan asiantuntija Isa-Maria Bergman sanoo. Bergmanin mukaan vertailun tekeminen koetaan vaikeana. Kokonaistaloudellisuuden arviointiin apua kaipasi peräti 70 prosenttia vastaajista, ja 60 prosenttia kaipasi ohjeistusta myös tarjousten ympäristövaikutusten arviointiin. Tarjousten vertailu myös muiden kriteerien kuin hinnan perusteella Muita ympäristönäkökohtien huomioimisen esteitä olivat erityisesti korkeampi hinta, voimavarojen puute, uuden tekniikan toimivuuteen liittyvät riskit sekä monimutkaiset hankintamenettelyt. Kyselyyn vastanneiden mukaan ympäristöteknologiahankinnoilla on kuitenkin ollut haluttuja vaikutuksia. Vastaajista 74 prosenttia sanoo tehtyjen investointien vähentäneen energiankulutusta, 46 prosenttia niiden tuoneen kustannussäästöjä. 37 prosenttia kertoo investointien vähentäneen myös hiilidioksidipäästöjä. Hankintojen onnistuminen vaatii kuitenkin hyvää osaamista. Työkalut hankintapalvelusta Jotta hankintaosaaminen paranisi, tarvitaan tietoa ja kannustusta. Tämän vuoksi Motiva on avannut uuden internet-palvelun. Kyllä, elinkaarikustannusten perusteella Kyllä, energiankulutuksen tai energiansäästön perusteella Kyllä, jätemäärien vähentämisen perusteella Kyllä, CO 2 -päästöjen perusteella Kyllä, polttoaineen kulutuksen perusteella Kyllä, muu peruste Ei, kilpailutamme hinnan perusteella Materiaalista järkeä Kun tuotannon kustannukset alenevat, yrityksen kilpailukyky paranee. Materiaalien käytön tehostaminen on osoittautunut monissa suomalaisyrityksissä hyväksi keinoksi säästää. Yritysten kokemuksia materiaalitehokkuuden parantamisesta on nyt selvitetty. Tuloksena löytyi liuta loistavia esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joissa materiaalien käyttöä oli onnistuttu vähentämään ja saatu merkittäviäkin kustannussäästöjä eri toimialoilta. Keinovalikoima vaihtelee uusista jätteen käsittely- ja hyödyntämistavoista sivutuotteiden kierrättämiseen ja tuotantoprosessien kehittämiseen. Esimerkiksi Sachtleben Pigments Oy on saavuttanut euron vuosittaiset säästöt materiaalien käsittelyssä ja kuljetuskustannuksissa hyödyntämällä prosessijätteitään kaatopaikan tiivistekerroksessa. Yhteistyössä jätehuoltoalan yritysten ja viranomaisten kanssa prosessijätteelle löytyi hyötykäyttökohde kilometrin päästä naapuritehtaalta. Laatu on avain tehokkuuteen Materiaalitehokkuus on usein sidoksissa laadun parantamiseen. Astioita ja muita kodin sisustustuotteita valmistava Iittala Group sekä Fazer Makeiset Oy ovat hyödyntäneet toimintansa tehostamisessa Lean Six Sigma -menetelmää. Laadun paranemisen myötä myös materiaalien käyttö on tehostunut merkittävästi. Esimerkiksi Iittalan painevaluprosessissa tuotteiden saantoa on onnistuttu nostamaan aiemmasta 58 prosentista peräti 85 prosenttiin. Tasalaatuisempi prosessi säästää materiaalia ja energiaa vuositasolla noin euron edestä. Fazer Makeiset Oy puolestaan pystyi vähentämään hävikkiään 3,5 prosenttia suklaan kuorrutuslinjalla saavuttaen noin euron vuotuisen säästön. Nämä tulokset eivät vaatineet investointeja. Pöyry Finland Oy selvitti yritysten kokemuksia materiaalitehokkuuden parantamisesta Motivan toimeksiannosta. Fazer Makeiset Oy pystyi vähentämään hävikkiään 3,5 prosenttia suklaan kuorrutuslinjalla saavuttaen noin euron vuotuisen säästön. Kuva: Fazer Makeiset Oy PAULA ESKOLA, Motiva 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Hyötykäytöstä liiketoimintaa Ympäristönäkökohtien huomioimisen esteitä teknologiaratkaisujen investoinneissa Liian vähäiset resurssit (raha, henkilöstöresurssit, aika) Tiedon puute uusista teknologiaratkaisuista Johdolta saatu puutteellinen ohjeistus Monimutkaiset hankintamenettelyt Ympäristölupaprosessin käytäntöjen kirjavuus Riski joutua markkinaoikeuteen Uuden tekniikan toimivuuteen liittyvät riskit (korjattavuus, luotettavuus, jne.) Poliittinen vastustus investoinnille Vaikeus vertailla tarjouksia Kokonaistaloudellisimman ratkaisun määrittämisen vaikeus Markkinatutkimuksen toteuttaminen puolueettomasti Korkea hinta Tiedonkulun puutteellisuus omassa organisaatiossa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % merkitys pieni merkitys kohtalainen tai suuri Tämä julkisten kertaluonteisten ympäristöteknologiahankintojen neuvontaan keskittyvä palvelu on suunnattu julkisia hankintoja suunnitteleville ja toteuttaville asiantuntijoille ja päättäjille. Sieltä löytyy valmiita työkaluja elinkaarikustannusten laskentaan, hankintaohjeita ja tietoa hyvistä käytännöistä ja hankkeista Suomesta ja ulkomailta. Lisäksi tarjolla on tietoa ympäristöteknologian eri aloilta, kuten rakentamisesta, liikkumisesta tai valaistuksesta. ISA-MARIA BERGMAN, Motiva TEOLLISTEN prosessien sivutuotteena syntyvien materiaalien hyötykäyttö voi myös tarjota mahdollisuuksia liiketoimintaan. Betonirakentamiseen keskittynyt Rudus Oy tarjoaa voimalaitoksille lentotuhkan hyötykäytön palveluita. Samalla sekä tuhkan tuottaja että hyödyntäjä säästävät rahaa. Lentotuhkaa syntyy kivihiilen polton sivutuotteena. Se joudutaan usein läjittämään kaatopaikoille. Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää muun muassa betoniteollisuudessa sementtiä korvaavana sideaineena, asfalttimassojen täyteaineena ja sementin valmistuksessa raaka-aineena. Hyötykäytön lisäämiseksi Rudus Oy on investoinut kehitystyöhön ja erityisesti kesäaikana tarvittavaan varastokapasiteettiin. Lisää esimerkkejä hyvistä käytännöistä materiaalitehokkuuden parantamiseksi on koottu Motivan sivuille. 8 MOTIVA XPRESS 2/2010 9

6 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET Kuva: Timo Heikkala Ruukki edellyttää enemmän kuljetuspalveluilta Teräspaalut, vesikatot ja lukuisat muut Rautaruukin valmistamat tuotteet toimitetaan täsmäkuljetuksina loppuasiakkaalle asti. Kuljetuksissa suurin potentiaali energian ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen löytyy maanteiltä. Vaikka maantiekuljetusten päästöt kilometriä ja toimitusyksikköä kohden ovat paljon suuremmat kuin juna- tai merikuljetusten, kumipyöristä ei voi luopua. Niitä tarvitaan tuotteiden viemiseksi perille asiakkaan luo. Maakuljetuksissa Suomessa meillä on parisenkymmentä pääyhteistyökumppania, joiden kanssa teemme useiden vuosien mittaisia sitovia sopimuksia. He puolestaan huolehtivat omista alihankkijoistaan siten, että homma toimii, sanoo Ruukki Logisticsin laatupäällikkö Paavo Siurua. Logistiset ratkaisut vaikuttavat koko kuljetusketjun energiatehokkuuteen ja edelleen Ruukille, alihankkijalle ja asiakkaalle koituviin kuluihin. Raportointeja ja auditointeja Rautaruukki tekee tiivistä yhteistyötä kuljetusalihankkijoidensa kanssa energiatehokkuussopimuksiin liittyen. Monissa kansainvälisissä kuljetusyrityksissä seurataan tarkasti energiankulutusta, mutta energiatehokkuussopimus koskee vain suomalaisia alan yrityksiä. Rautaruukin kuljetussopimuksiin on esimerkiksi lisätty kohta, joka velvoittaa sopimuskumppaneita raportoimaan ympäristöasioista. Energiatehokkuussopimuksen piirissä toimiva yritys saa raportit suoraan EMISTRAn tietojärjestelmästä. Muita yrityksiä opastamme raportoimaan kaluston, kuljetussuoritteen, matkan ja kulutetun polttoaineen pohjalta. Tämä saattaa aikanaan alentaa niiden kynnystä TEKSTI: VESA VILLE MATTILA Kuljetukset ovat kriittinen kilpailutekijä Rautaruukki Oyj:lle. Sopimuskumppaneiltaan kuljetuspalvelut ostava yritys edellyttää kuljetuksilta myös alati parempaa energiatehokkuutta. liittyä energiatehokkuussopimukseen, Siurua arvioi. Uusinta uutta on laatustandardin mukainen alihankkijoiden auditointi, jota Rautaruukki tekee kuljetusyrityksissäkin. Lisäksi yritys pitää kuljetusten sopimuskumppaneilleen säännöllisesti asiakastilaisuuksia, joissa se kertoo toimintansa ajankohtaisista ympäristö- ja energiakysymyksistä. Energiatehokkuus vähitellen valintakriteeriksi Siuruan mukaan maanteillä kannattaa optimoida ajoreittejä tuotantolaitosten ja asiakkaiden sijaintien suhteen. Meno- ja paluukuormat pitää suunnitella siten, että voi välttää tyhjänä ajamista. Uusi kalusto sekä kuluttaa polttoainetta että aiheuttaa päästöjä vähemmän kuin vanha. Suurimmat kuljetuspuolen yhteistyökumppanimme tekevät aktiivisesti töitä Rautaruukki lyhyesti RUUKKI markkinointinimeä käyttävä Rautaruukki Oyj valmistaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja kokonaistoimituksia rakentamista ja konepajateollisuutta varten. Konserni toimii 27 maassa ja sen palveluksessa työskentelee ihmistä. Viime vuonna Rautaruukin liikevaihto oli noin kaksi miljardia euroa. Ruukki Logisticsin Suomea koskevat maakuljetussopimukset (kotimaa ja vienti) kattavat noin kolme miljoonaa tonnia vuodessa. Rautaruukki on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuskaudella se allekirjoitti energiansäästösopimuksen ensimmäisten teollisuusyritysten joukossa. energiatehokkuuden edistämiseksi. Myös pienemmät toimijat tiedostavat asian merkityksen, joskus vain niiden paukut eivät tahdo riittää toiminnan kehittämiseksi. Siurua ennakoi energiatehokkuuden ja sitoutumisen energiatehokkuussopimukseen nousevan vielä yhdeksi Rautaruukin kuljetusten valintakriteeriksi. Sen ovat yhteistyökumppanitkin oivaltaneet. PAAVO SIURUA, Ruukki Logistics TEKSTI: SIRPA MUSTONEN Joukkoliikenteen tietopankki Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimukseen liittyjät saavat maksutta käyttöönsä kätevän tietojärjestelmän. Uusi tietojärjestelmä auttaa joukkoliikenteen energiatehokkuussopimukseen liittyneitä yhtiöitä energia- ja kustannustehokkuuden parantamisessa. Järjestelmä on kehitetty yhteistyössä bussiyhtiöiden, VR:n ja Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenneyksiköiden kanssa. Joukkoliikenneyritysten, liikenne- ja viestintäministeriön ja Motivan välisellä tiiviillä yhteistyöllä on varmistettu, että järjestelmä täyttää energiatehokkuussopimuksessa mukana olevien joukkoliikenneyritysten tarpeet, mutta tuottaa myös viranomaisille valtakunnallista seurantatietoa, korostaa asiantuntija Vesa Peltola Motivasta. Sopimuksella tavoitellaan henkilökuljetusten alalla yhdeksän prosentin parannusta energiatehokkuuteen vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on saada vähintään 80 prosenttia joukkoliikenteestä mukaan vapaaehtoiseen sopimukseen. Yritys voi liittyä sopimukseen tulostamalla internetistä liittymisasiakirjan ja toimittamalla sen allekirjoitettuna Motivaan. Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus vuosille astui voimaan elokuussa Uusi sopimus korvaa sitä edeltäneen joukkoliikenteen energiansäästösopimuksen, ja nyt myös rautatie-, metro- ja raitiovaunuliikenne kuuluvat sopimuksen piiriin. Kuva: Jari Aalto Perus- ja suoritetiedot talteen Yritykset tallentavat tietojärjestelmään liikennevälineistään kahdenlaista tietoa: perus- ja suoritetietoa. Perustietoina tallennetaan muun muassa auton merkki, kauppamalli, päästöluokka ja kokoluokka. Suoritetietoja taas ovat ajokilometrit ja energiankulutus. Tietojärjestelmästä saadaan kahdentasoisia raportteja: yrityskohtaisia ja liikennemuoto- ja -tyyppikohtaisia yhteenvetoraportteja. Yrityskohtaiset raportit, mukaan lukien koontiraportit konsernin yritysten tiedoista, on tarkoitettu vain yrityksen tai konsernin itsensä käyttöön eivätkä ulkopuoliset pääse niitä katsomaan. Yhteenvetoraporteissa on aina vähintään kolmen eri yrityksen tiedot, eli kilpailijan tietojen etsiminen tietojärjestelmästä ei ole mahdollista. Yhteenvetoraporttien avulla yritys voi verrata omia energiankulutustietojaan valtakunnallisiin keskiarvoihin. Omien perustietojensa lisäksi yritys syöttää järjestelmään tiedot tehdyistä energiatehokkuustoimenpiteistä ja niiden ajankohdista. Lisäksi järjestelmään tallennetaan kiinteistöjen energiatehokkuuslukuja ja tietoa yrityksissä käytössä olevista laatu- ja ympäristöjärjestelmistä. Yhteenvetoraporttien ansiosta on mahdollista seurata joukkoliikenteen energiansäästöä vuosina Yritykset taas voivat laatia omista tiedoistaan koostetut yritysraportit sekä kuukausi- että vuositasolla. Molemmissa voidaan verrata samanaikaisesti edellisen kauden ajanjaksoja sekä valittuja aikasarjoja. Lisäksi molemmissa raporttityypeissä tiedot saadaan luokiteltua mm. päästöluokittain, kokoluokan ja merkin sekä linja-autoliikenteestä myös maantieteellisen ELY-aluejaon mukaan. Raportit esitetään sekä taulukkomuodossa että grafiikkana. VESA PELTOLA, Motiva Uusi joukkoliikenteen tietojärjestelmä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verrata oman yrityksen tulosta muihin ja pyrkiä sitä kautta energiatehokkuuden ja oman tuloksen jatkuvaan parantamiseen. 10 MOTIVA XPRESS 2/2010 MOTIVA XPRESS 2/

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta ALANSA YKKÖNEN 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta lämmittää Rautavaaran kuntakeskusta. sivu sivulla 36 20 Ranskan metropolit uudistuvat sivu 12 Pellettien pölypoltto tuli Suomeen sivu 22 Led alkaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan

EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Essi Lahti 2011 Johtamisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Asokotien lehti 3/2013 Osallistu energiansäästöviikkoon voita Jopo! 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Säästä energiaa myös ruokailussa Energiansäästöviikko

Lisätiedot

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti VIHREÄ IT 3D-tulostus s. 4 Vaikuttavin opinnäytetyö s. 16 Laadukas yritysvastuu s. 6 Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

demos helsingin tulevaisuuskatsaus PELOTON 17 tapaa luoda uusia markkinoita

demos helsingin tulevaisuuskatsaus PELOTON 17 tapaa luoda uusia markkinoita demos helsingin tulevaisuuskatsaus Sharetribe, RePack, Venuu ja seitsemän muuta resurssiviisasta kasvuyritystä PELOTON 17 tapaa luoda uusia markkinoita Tekesin Soini: Kasvua kokeilualueilta YM:n Nikula:

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun

kotiin uusi ilme Maalaten ja tapetoiden Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2009 Näin käytin Asoedun Energian säästöprojekti käynnistyi Korkokatosta helpotusta lainanmaksuun Tutustu uuteen uutispalstaan! Maalaten ja tapetoiden kotiin uusi ilme sisältö

Lisätiedot

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2014 ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 > Senaatti-kiinteistöjen Petri Porkka: Yhteiskäyttötilat lisääntyvät s. 8 > Tulli

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot