Tampereen ev.lut. seurakunnat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen ev.lut. seurakunnat"

Transkriptio

1 Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus

2 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa Kriisin vuosi 3 Kirkko olemme me 4 Muutosten vuosi Jäsenmäärä laski alle Yhteisen kirkkovaltuuston työntäyteinen vuosi Strategiaa toiminnaksi Valtuustoaloitteet Yhteinen kirkkoneuvosto Kiinteistöt ja hautaustoimi Tasapainottamisohjelma taloussuunnittelua varten Kirkkomusiikkitoimikunta Kuvataidetoimikunta Kansainvälisten asioiden toimikunta Ympäristötoimikunta Paikallisseurakunnat lähellä tamperelaisia 8 Aitolahden seurakunta Harjun seurakunta Aineellista ja hengellistä apua Hervannan seurakunta Härmälän seurakunta Kalevan seurakunta Messukylän seurakunta Satoja lapsia Pyynikin seurakunta Ruotsalainen seurakunta Tuomiokirkkoseurakunta Teiskon seurakunta Viinikan seurakunta Yhteisvastuukeräys 17 Seurakuntavaalit onnistuivat yli odotusten 18 Seurakuntavaalien äänisaalis kipusi ääneen Kirkkovaltuusto nuoreni ja uudistui Seurakuntaneuvostoihin 22 nuorta Seurakuntavaalien markkinointi ja mainonta Tuomasmessu mukana Tampere for Haiti -tapahtumassa 23 Keskustelu auttaa 24 Sairaalasielunhoidon työt lisääntyivät Koukkuniemessä Jono perheasiain neuvottelukeskuksen asiakkaaksi piteni Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa 26 Diakonian asiakasmäärät kasvoivat Avustuksia annettiin viime vuotta enemmän Remontti hankaloitti Epilän elämää Nuorten pajatoiminta sai lisärahoitusta Vapaaehtoisten joukko kasvoi Mummon Kammarissa Yhteiskunnallinen työ palvelee työikäisiä Maahanmuuttajanaisia työllistävä hanke jatkui Taantuma hellitti, huomasivat työpaikkapapit Kiinteistötoimi keskittyi perustyöhön 30 Ilkon kurssikeskuksen remontti valmiiksi Palveluksessanne 32 Hautauksia yli kaksi tuhatta Hoitamattomia hautoja palautui seurakunnille Kalevankankaan kasvihuoneet lopetetaan Seitsemän hautausmaata Talous ja hallinto 34 Ainutlaatuinen vuosi Talous Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön kiitos- pyyntörukoushelmet. Eri värit kertovat eri tunnetiloista. Helmet ovat käytössä sekä päivä- että avoimissa päiväkerhoissa. Kasvualustana kristillinen usko 20 Päiväkerhotyö juhli 60-vuotisjuhliaan Määräaikaisten lastenohjaajien suuri joukko toi haasteita Nuorisotyö oli läsnä siellä, missä nuoretkin ovat Yhteisöt lisääntyivät nuorten aikuisten toiminnassa Henkilöstö 36 Henkilöstölle vaativa vuosi Sairauspäivien määrä säilyi ennallaan Henkilöstöstä pidetään huolta Viestintä 38 Ennennäkemätön uutissyksy Sivustouudistus tulossa Arkki vakiinnutti paikkansa Tampereen seurakuntien ensimmäistä Hääyötä vietettiin Finlaysonin kirkossa. Lokakuun ensimmäinen päivä vaihtui uuteen, ennen kuin 47 paria oli saanut toisensa. Kannen kuva: Hannu Jukola Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä Vuosikertomus 2010 Toimitus ja tekstit: Marja Rautanen, Heta Mäkelä, Matti Ilveskoski Taitto: Valpuri Tauriainen Valokuvat: Hannu Jukola, Janne Ruotsalainen, Timo Haikka Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino Oy, Tampere

3 Kriisin vuosi Vuosi 2010 jää koko kirkon ja myös Tampereen seurakuntien historiaan kriisin vuotena. Ajankohtaisen kakkosen Homoillasta alkanut jäsenpako vei Tampereen seurakunnista pelkästään lokakuun aikana parituhatta jäsentä. Keskusteluohjelma aloitti vilkkaan ja repivänkin keskustelun kirkon suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin. Monet homoseksuaalit ja heidän läheisensä kokivat loukkaavina jotkut kirkon piiristä tulleet puheenvuorot, joissa kyseenalaistettiin heidän identiteettinsä. Myös kirkon konservatiivisiipi sai osansa ryöpytyksestä. Näkemysten kärjistyessä maltilliset äänet eivät päässeet kuuluviin. Kirkko ja seurakunnat joutuivat ottamaan vastaan keskustelun nostamia tunnereaktioita, sellaisiakin, jotka kohdistuivat kirkkoa laajemmin yhteiskuntaan. Kärjistyneessä keskustelussa tahtoi unohtua se hyvä perustyö jota seurakunnissa tehdään. Työ lasten, nuorten, vanhusten ja heikoimmassa asemassa olevien puolesta on edelleen kirkon kivi jalka. Kirkon tehtävä on tehdä hyvää ja jakaa hyväksyntää Kristuksen esimerkin mukaisesti. Tämä työ ei lopu eikä tämä tehtävä muutu. Kaiken julkisuuskohun keskellä taustalle jäänyt seurakuntarakennekeskustelu kuitenkin jatkui. Seurakuntaneuvostot ja yhteinen kirkkovaltuusto antoivat lausuntonsa tuomiokapitulin asettamien selvittäjien esityksestä. Lausunnot osoittivat, että seurakuntien tulevaisuudesta oltiin erimielisiä. Oli nykyrakenteen, neljän seurakunnan ja yhdenkin seurakunnan kannattajia. Miten näistä kannoista löydetään yhteisempää näkemystä? Muutoksen tarpeellisuudesta näyttää olevan laaja yksimielisyys. Seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston vaikea tehtävä on etsiä ratkaisu, joka turvaa seurakuntatyön eri puolilla kotikaupunkiamme. Jos seurakunta- ja yksikkökoko suurenee, miten varmistaa seurakuntalaisia ja toimintaa lähellä tapahtuva päätöksenteko? Miten turvata resurssien riittävyys? Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on työhönsä sitoutunutta. Sen ovat kyselyt osoittaneet. Heidän motivaationsa säilyminen edellyttää nykyistä selkeämpää johtamisjärjestelmää ja johtajuutta. Selvittäjien raportissa nostettiin esille monia ongelmakohtia. Näihin tulee etsiä ratkaisut. Keskustelussa kirkon suhtautumisessa erilaisiin ihmisryhmiin kuten myös seurakuntarakenneasiassa tarvitsemme yhteisen pöydän ääreen tulemista, avointa keskustelua. Kun aikanaan kirkkohallitus antaa päätöksensä seurakuntarakenteesta, jätetään pulinat pois ja lähdetään yhdessä rakentamaan kirkkoa Tampereella. Olli Hallikainen tuomiorovasti 3

4 KIRKKO OLEMME ME 4

5 Muutosten vuosi Vuosi 2010 jää Tampereen seurakunnissa mieleen työntäyteisenä muutosten vuotena. Vuonna 2007 aloitettu strategia hyväksyttiin joulukuussa Heti alkuvuodesta 2010 strategiaa ryhdyttiin työstämään seurakuntatyöksi. Toiseksi seurakuntien rakenneratkaisu eteni, kun Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli asetti selvitysmiehet selvittämään hallinnollisten ja toiminnallisten rakenteiden uudistamista. Asian olivat panneet vireille Aitolahden ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostot. Selvitysmiesten lausunto seurakuntajaosta saatiin marras kuussa. Selvitysmiesten esityksestä tuomiokapituli pyysi lausunnot kaikilta seurakuntaneuvostoilta ja yhteiseltä kirkkovaltuustolta vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2011 puolella tuomiokapituli on antanut seurakuntayhtymälle oman lausuntonsa seurakuntarakenteesta ja se on ollut uudelleen lausuntokierroksella. Vuosi 2010 jää aikakirjoihin kirkosta eroamisen vuotena. TV2:n Homoillasta alkanut kirkosta eroamisen vyöry koski myös Tamperetta. Kirkon jäsenyyden tunnusluvut palautuivat joulukuussa 2010 ja alkuvuonna 2011 viime vuosien tilannetta vastaavalle tasolle. Loppuvuodesta myös taloudesta johtuva epävarmuus lisääntyi ja se oli pakko ottaa huomioon arvioitaessa toimintaedellytyksiä. Strategian suuntaviivoja kuvaavien kärkihankkeiden suunnittelu oli työn alla. Vuoden aikana tehtiin valmisteltujen suunnitelmien pohjalta päätös vuonna 2011 käynnistettävistä kärkihankeprojekteista. Vuoden toimintaa arvioidaan yksityiskohtaisesti talousja toimintasuunnitelmassa esitetyn tavoiteasettelun pohjalta. Tavoiteasettelua ohjaaviksi painopisteiksi päättyneelle vuodelle asetettiin kolme seikkaa, lujittuva seurakuntayhteys, ihmisarvon puolustaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Ensimmäisen painopistealueen kehittämiskohteina olivat jumalanpalveluselämän yhteisöllisyys ja moni muotoisuus. Samoin painotettiin toimitusten ja rippikoulun laadun syventämistä, seurakuntalaisten osallisuuden lisäämistä ja perheiden kristillisen kasvatuksen tukemista. Näihin painopistealueisiin liittyvät kärkihankkeista Kirkko polku ja Profiloituvat jumalanpalvelukset. Kaupungin päiväkodit pyysivät varhaiskasvatukselta tukea päivähoitolain mukaiseen kristilliseen kasvatukseen. Kertomusvuonna tuli esiin nuorten aikuisten innostus kokoontua omiin messuihin. Seurakunnat paneutuivat myös päiväjumalanpalvelustensa kehittämiseen. Ihmisarvon puolustamisessa oli tavoitteena yhteiskunnallisesta tasa-arvosta puhuminen ja lähetyksen ja kansain välisen diakonian puolesta taisteleminen. Yhteisvastuukeräys onnistui hyvin. Myös ihmisten aineellisiin ja hengellisiin tarpeisiin pystyttiin vastaamaan. Tampereen seurakunnissa ehtoollisella kävijöiden määrä on noussut. Uudet jaot -kärkihanke tulee linjaamaan sopivia tapoja ihmisarvon parantamiseksi niin Tampereella kuin maailmanlaajuisesti. Toimintatapojen kehittämisessä on tähdätty hallinnon tehokkuuteen ja keveyteen. Toiminnallisten yhteisöjen on oltava riittävän pieniä, jotta läheisyys turvataan. Strategiassa tullaan keskittymään juuri näihin tavoitteisiin, muun muassa lähikirkkoalueiden muodossa. Eräs merkittävimpiä toimintatapojen kehittämiseen liittyviä hankkeita oli vuoden IT-yhteistyöalueen valmistuminen. Tampereen IT-alueeseen kuuluu 36 seurakuntaa. Tampereen seurakuntien tietohallinto hoitaa sopimusseurakuntien tietohallinnon. Hallinnosta vastaa yhdeksänjäseninen johtokunta. ITalueiden rakentaminen ja niihin liittyminen koskee jokaista seurakuntaa. Strategian toiminnalliset suuntaviivat ohjasivat kertomusvuoden toiminnan suuntaamista. 1. Sitoudumme tukemaan uskon syntymistä ja siinä kasvamista 2. Mahdollistamme monimuotoisen seurakuntayhteyden 3. Edistämme yhteiskuntaa uudistavaa elämäntapaa 4. Tavoitamme ja vaikutamme Strategian toiminnallistaminen eteni suuntaviivojen pohjalta ja vuoden 2011 yhteiset toiminnalliset tavoitteet onkin laadittu uuden strategian mukaisesti. Jäsenmäärä laski alle Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenmäärä oli 31. joulukuuta henkilöä. Jäsenmäärä väheni vuoden aikana jäsenellä. Edellisvuonna vähennystä oli vain 589 henkilöä. Suurimmillaan jäseniä on ollut vuonna 2002, jolloin jäseniä oli Kahdeksassa vuodessa jäsenmäärä on vähentynyt henkilöllä. Vuoden lopussa tamperelaisista kuului kirkkoon 70,4 prosenttia. Eri seurakuntien kirkkoon kuulumisessa on isoja eroja, 62 prosentista 80,9 prosenttiin. Yhteisen kirkkovaltuuston työntäyteinen vuosi Kertomusvuosi oli yhteisen kirkkovaltuuston toimintakauden viimeinen. Puheenjohtajana toimi työterveys lääkäri Matti Sääksi ja varapuheenjohtajana talousjohtaja Marja Karvo. Kokouksia oli seitsemän, joissa käsiteltiin 92 asiaa. Syksyllä valtuutetuille järjestettiin strategiaprosessin jälkeen seminaari. Tuloveroprosentiksi vahvistettiin vuodeksi 2010 edelleen 1,25 %. Prosentti on ollut sama vuodesta 1976 lähtien. Henkilöstöä pyrittiin vähentämään jo vuoden 2010 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto perusti määräaikaisena vain kaksi virkaa ja kolme työsuhdetta. Sama tiukka linja oli myös investoinneissa ja rakentamisessa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kertomusvuonna vain kahden peruskorjaushankkeen kustannusten kattamisesta 5

6 peruskorjausrahastosta. Epilän toimintakeskus ja Ilkon keittiön ja ruokalan peruskorjaus voitiin toteuttaa. Kertomusvuonna kirkkojärjestyksen voimaan tullut muutos edellytti seurakuntayhtymän tilintarkastuksen järjestämistä uudelleen. Uuden säädöksen mukaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikautta varten tulee valita joko vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisö. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntayhtymän tilintarkastuksen tekee vuosina tilintarkastusyhteisö. Yhteiselle kirkkoneuvostolle annettiin tehtäväksi tarjouskilpailun järjestäminen. Joulukuun kokouksessa yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli rahastoasioita. Tuolloin päätettiin Eila Kivekkään diakoniarahaston siirrosta seurakuntayhtymän perustamalle Martinussäätiölle ja hyväksyttiin rahastolle tältä pohjalta uudet säännöt. Näin voitiin perustaa rahasto seurakuntayhtymään Tampereen diakoniarahasto, jonka alle kootaan kaikki yhteisen diakonian lahjoitus-, testamentti- ja muut vapaat varat. Rahaston varoja käytetään diakoniatyöhön Tampereella. Kaikille 22 testamentille ja lahjoituksille tehtiin oma rahasto sääntönsä, jotka yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi. Strategiaa toiminnaksi Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli strategiaan liittyviä asioita useampaan kertaan vuoden aikana. Ensimmäisessä kokouksessa merkittiin tiedoksi kokonaisesityksenä Strategiamietintö Kesäkuun kokouksen yhteydessä yhteiselle kirkkovaltuustolle järjestettiin selvitysmiesten toimesta kuulemistilaisuus seurakuntajaon muutosta koskevien aloitteiden takia. Joulukuun ensimmäisessä kokouksessa valtuusto hyväksyi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman ja niihin liittyvät kärkihankkeista johdetut projektit. Vuonna 2011 aloitetaan Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille, Hääyö ja Seurakunnan olohuone. Uudet jaot -projekti aloitetaan vuonna 2011, mutta varsinaisesti vauhtiin päästään seuraavana vuonna. Valtuustoaloitteet Valtuutetut Antti Valmari, Matti Heinivaho ja Anni Pälä esittivät, että Internetiä laajennettaisiin luottamushenkilöiden avuksi ja kustannusten säästämiseksi. Aloitteessa esitettiin muun muassa, että yhtymän sivustoille laitettaisiin kaikki yhtymän ja sen yksiköiden toimintaa ohjaavat perus-, johto-, ym. säännöt, joiden julkaisemiselle ei ole estettä. Lisäksi kaikkien seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien pöytäkirjat ja esityslistat laitettaisiin verkkoon mahdollisuuksien mukaan liitteineen. Lisäksi esitettiin, että yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valtuustoryhmille perustetaan sähkö postilistat, joihin voi lähettää viestiä seurakuntayhtymän posteista ja listalla olevista osoitteista. Vastauksessa todettiin, että valtuutettujen esityksille ei ole periaatteellista estettä. Työ eteni ripeästi, mitä helpotti Intranet Arkin käyttö. Arkkiin ollaan luomassa myös luottamushenkilöille tunnukset ja samalla sähköpostiosoiteviitteet. Valtuutettu Matti Heinivaho esitti aloitteessaan Messukylän vanhan kirkon nimen muuttamista keskiaikaiseksi kivikirkoksi. Vastauksessa todettiin, ettei Messukylän vanha kivikirkko täytä rakennusajan eikä rakennusmateriaalien vuoksi keskiaikaisen kivikirkon kriteereitä. Näin aloite raukesi. Kirkkovaltuutettu Sirpa Koiviston aloite koski tutkimusta vanhustyön kehittämiseksi sekä henkilöstöresursseja ja virkojen saamista seuraavaan virkapakettiin Vanhustyön foorumin esityksen pohjalta. Vastauksessa todettiin, että vanhustyötä koskevat rakenteelliset ratkaisut ja niihin perustuvat vastuukysymykset tehdään seurakuntien rakenneratkaisun yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 15 kertaa ja se käsitteli 226 asiaa. Kertomusvuonna yhteinen kirkkoneuvosto päätti henkilöstön osalta muun muassa seuraavista asioista. Perustettiin työryhmä seuraamaan ja ohjaamaan henkilöstön vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä oli laatia vuoteen 2015 tähtäävä suunnitelma, jossa otetaan huomioon myös mahdolliset rakennemuutokset. Työryhmän raporttia käsiteltiin vuoden viimeisessä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Linjaukset hyväksyttiin jatkotyöskentelyn pohjaksi. Työryhmän lisäaikaa jatkettiin siksi, kunnes uusi seurakuntarakenne on hyväksytty. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän osalta kehitysvammatyön pastorin siirtymisen Ylöjärveltä Tampereen seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitoon vuoden 2011 alkaen. Avustuksia myönnettiin muun muassa Pirkanpoikien kannatusyhdistykselle euroa vierailevien kuorolaisten majoitukseen ja ruokailuun. Samoin päätettiin jakaa kristillisille järjestöille euroa. Kiinteistöt ja hautaustoimi Alkuvuodesta tuli esille Uudenkylän seurakuntatalon myynti Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle. Ostotarjouksen pohjalta kirkkoneuvosto kuitenkin päätti, että tässä vaiheessa seurakuntakotia ei myydä. Asiasta pyydettiin Messukylän seurakunnan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan lausunnot. Kertomusvuonna asetettiin myös Epilän seurakunta talon ja Pispalan kirkon suunnittelutoimikunta peruskorjausta varten. Harjun seurakuntaneuvosto oli esittänyt näiden kahden kohteen käynnistämistä osana laajempaa Harjun seurakunnan alueen toimitilojen käytön uudelleenarviointia, jonka tavoitteena on myös kiinteistökustannusten alentaminen. 6

7 Tasapainottamisohjelma taloussuunnittelua varten Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi muun muassa taloustoimikunnan laatiman tasapainottamisohjelman käytettäväksi strategian suuntaviivojen rinnalla ohjeena ja taloussuunnittelussa vuosina Samoin vahvistettiin kurssikeskusten ja yhteisen nuorisotyön hinnastot. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että talousarviossa varaudutaan Kirkon Mediasäätiön tukemiseen. Tampereen seurakunnat on Mediasäätiön perustajajäsen ja osallistuu vuosittain sen tukemiseen noin eurolla. Seurakuntien päivitetty hankintaohje hyväksyttiin. Hankinta laki muuttui kertomusvuonna, minkä vuoksi seurakuntien hankintaohje päivitettiin. Neuvosto päätti jatkaa Pirkanmaan Hoitokodin ja seura kuntayhtymän välistä sairaalasielunhoidon palveluita koskevaa vuoden mittaista määräaikaista sopimusta tammikuun alusta lähtien toistaiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kahteen kertaan Hervannan Café Olohuoneen jatkamista. Olohuonetta päätettiin jatkaa vuoden 2011 loppuun. Seurakuntien uuden yhteisö- ja portaalipalvelun ratkaisu hankitaan tarjouskilpailun perusteella Poutapilvi Oy:ltä. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Jukka Kosola esitti, että kaikkien toimipisteiden sähköpostiosoitteissa näkyisi Tampereen seurakuntien tunnus. Hän ehdotti nykyisen logon vaihtamista ristiksi. Vastauksena todettiin, että nykyinen logo on painunut ihmisten mieliin, eikä sitä ole syytä muuttaa. Jäsen Raili Raittila ehdotti, että kaikille seurakuntavaaleissa mukana oleville tilataan Kotimaa-lehti. Tähän ei voitu suostua taloudellisista syistä. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet Anne Karhola, Markku Isotalo ja Jukka Kosola esittivät kiinteistöjen toimenpidesuunnitelman aikatauluttamista ja saattamista toimeen. Vastauksessa todettiin, että työ aloitetaan välittömästi ja se valmistuu vuoden 2011 aikana. Kirkkomusiikkitoimikunta Kirkkomusiikkitoimikunnan tehtävänä on koordinoida kuorojen avustuksia. Kertomusvuonna toiminta avustuksia annettiin 11 yhteistyökuorolle ja yhdelle orkesterille. Yhteistyö edellyttää myös esiintymistä jumalan palveluksissa ja muissa maksuttomissa tilaisuuksissa. Kirkkomusiikkitoiminta vastasi myös Iltamusiikkia Tuomio kirkossa ja Kesäillan Urkumusiikkia -sarjoista, samoin Vanhan kirkon Tapahtumien yön konsertista. Kuvataidetoimikunta Kuvataidetoimikunta tarjosi jälleen luentosarjat sekä keväällä että syksyllä. Teemoina olivat kirkkoarkkitehtuuri ja hautaus maat. Kävijöitä oli yhteensä 420. Luennoitsijoina olivat muun muassa yliarkkitehti Eero Raatikainen ja FT Markus Hiekkanen. Kuvataidetoimikunta tilasi Aino Louhelta seinämaalauksen nimeltä Paikallinen ryhmä piristämään Seurakuntien talon Kapernaum-nuorisotilaa. Kansainvälisten asioiden toimikunta Kansainvälisten asioiden toimikunta pyrki innostamaan seurakuntia osallistumaan kansainvälisten asioiden käsittelyyn ja suhteiden rakentamiseen. Tammikuussa pidettiin seminaari, jossa käsiteltiin kirkon ulkoasiain osaston roolia ystävyysseurakuntatyössä ja sekä rahoitusmahdollisuuksia. Harjun seurakunta piti aktiivisesti yllä yhteistyötä Tallinnan Peetelin seurakunnan kanssa. Härmälästä vierailtiin Unkarin Oroshazassa ja Kalevan seurakunta jatkoi tiivistä yhteistyötään Sárszenlörincin kanssa. Manchesterin hiippakunnan nuorisotyön kanssa yhteistyö tiivistyi entisestään. Ympäristötoimikunta Ympäristötoimikunta otti käyttöönsä Internetin ja Intranetin, jotta henkilöstö voisi helposti ottaa selvää ympäristötoimikunnan toiminnasta. Toimikunta järjesti myös sisäisiä katselmuksia ja järjesti paikallisia ympäristötapahtumia, muun muassa kirkon ympäristöpäivänä. Kirkon ympäristödiplomin hakua siirrettiin vuodella aikataulullisista syistä. 7

8 paikallisseurakunnat LÄHELLÄ TAMPERELAISIA 8

9 Aitolahden seurakunta Aitolahden seurakunnan toiminta-ajatus on ollut 16 vuoden ajan sama. Tavoitteena on saada kaikki 0 18-vuotiaat seurakunnan piiriin. Seurakunnan päiväjumalanpalveluksessa kävijöiden määrä on laskenut kahtena edellisvuonna yhteensä noin tuhannella. Erityisesti kesäkuukaudet ovat olleet hiljaisia. Kuitenkin seurakunta tavoittaa monipuolisilla perinteillä ja tapahtumilla suuren määrän ihmisiä. Metsäkirkot, Kauneimmat joululaulut, perhemessut, vauva kirkot, päiväkerhojen ja musiikkileikkikoulujen juhlat, Viattomien lasten päivän enkelikirkko, koulutielle siunattavien kirkkohetki, avoimet päiväkerhot ja Jumalan kämmenellä -illat antavat mahdollisuuden tutustua myös perheisiin. Kertomusvuonna Johanna Kurkelan Yhteisvastuukonserttiin tuli 240 kuulijaa ja talvitapahtumassa pyöri 250 henkilöä. Atalassa jatkuneet Jumalan kämmenellä -illat kokosivat perheitä monipuolisiin iltoihin. RE-TO retkiä ja toimintaa kerho isille ja pojille otti ensimmäiset rohkaisevat askeleensa. Maallikoiden ja työntekijöiden toteuttama joulunäytelmä onnistui erinomaisesti. Jouluaamun perhemessussa oli 280 osallistujaa. Ponnistelu kannatti ja siitä saatiin hyvää palautetta. Seurakunnassa toimi kolme kuoroa. Yhteistyö koulujen kanssa on ollut syyskaudella vilkasta. Atalan koulun virsituntien lisäksi kanttori valmisteli musiikkia Olkahisen koululaisten kanssa varhaisnuorten messuun ja Atalan koulun kanssa Metsäkirkkoon. Atalassa seurakunnan kerhotoiminta organisoitiin koulun Harrastava iltapäivä (HIP) -hankkeen kautta. Kerhoihin ilmoittautui enemmän lapsia kuin ryhmiin pystyttiin ottamaan. Aitolahden kirkolla monitoimikerho Kohossa oli mukana lasta. Aitolahden rippikoulu on vuosien varrella kehittynyt keskimääräistä pidemmäksi ja vaativammaksi sekä riparilaisille että opettajille. Jatkorippis tavoitti kolmanneksen rippikoulun käyneestä nuorisosta. Isoskoulutuksessa oli mukana koko ajan 120 nuorta. Perhetyössä jatkettiin suunnittelua ja toteutusta varhaisnuoriso-, diakonia- ja lapsityöntekijöiden sekä pappien yhteistyöllä. Parisuhdetyö katsottiin perhetyön osa -alueeksi. Parisuhdetyössä vapaaehtoisten osuus on merkittävä. Diakonian talousarviomäärärahoista ja kolehdeista avustettiin 134 taloutta. Myös RuokaNyssessä asioiville annettiin 438 asiointilupaa. Yhteisvastuun lipaskeräys oli Linnainmaan Prismassa ja K-Citymarketissa kahtena viikonloppuna. Lipaskeräyksen ansiosta keräyksen tuotto nousi 6 910,67 euroon eli kolminkertaiseksi. Lähetystyöhön tuli uusia vapaaehtoisia ja nimikkolähettejä tuettiin 4 614,41 eurolla. Harjun seurakunta Harjun seurakunnassa messuihin osallistuminen pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Ehtoollisella käyntien määrä kasvoi yli tuhannella hengellä. Harjun seurakunta on musiikin tarjonnan suhteen ainutlaatuinen. Seurakunnassa toimii seitsemän kuoroa. Kertomusvuonna aloitti uutena ryhmänä Gospel Big Band. Aloite tuli aktiiviseurakuntalaiselta Rami Helmiseltä. Vastaavia bändejä ei kirkon piiristä löydy muualta. Myös nuoret perustivat Gospel-kuoron. Pitkään odotettu Pispalan urkujen rakentaminen pääsi käyntiin keväällä. Urkurakentamo Martti Porthan sai tehtäväkseen rakentaa Silbermann-tyyliset urut. Konsertti vuosi oli hiljainen. Tämä johtui osaksi lamasta ja osaksi siitä, että kirkko muusikot tähtäsivät adventtiin Silloin urut otetaan käyttöön ja Pispalan kirkko täyttää 40 vuotta juhla vuonna. Varhaiskasvatuksen ja päiväkotien yhteistyö oli edellisvuosia monipuolisempaa ja yksilöllisempää. Harjun kasvu- Tampere for Haiti -tapahtuma helatorstaina sai väen liikkeelle. Lämmön helliessä kuunneltiin Dave Lindholmia, Pate Mustajärveä, Essi Wuorelaa ja Harri Marstiota ja Jaakko Löyttyä. Mikko Löytty johti bändiä. Artistit ovat mukana talkooperiaatteella ja tuotto meni lyhentämättömänä Haitin uhrien auttamiseen. Aitolahden seurakunnan vapaaehtoiset ja työn tekijät valmistivat joulu kirkkoon perinteisen joulunäytelmän. 9 Kuva: Timo Haikka

10 ympäristön tavoitteina olivat kertomusvuonna messut, raamattuopetus kaikessa toiminnassa ja Jumalan kutsu tähän työhön. Kävijämäärät ovat olleet kasvussa. Erityisesti kerhojen toiminta oli ilahduttavaa, samoin poikien tulo mukaan toimintaan. Harjunlapset-kotisivuilla käytiin liki kertaa. Tyttötyöllä on oma Facebook-sivu ja kerhonohjaajilla oma Facebook-ryhmä. Nuoria kävi edellisvuotta enemmän messuissa ja jumalan palveluksissa, kun isoskoulutukseen liitettiin jumalan palveluksissa avustaminen. Myös viikonloppuleirit päätettiin yhteiseen messuun. Erityisesti Kaarilan koulun kanssa yhteistyö voimistui. Kaikki kahdeksannet luokat kävivät mm. tutustumassa omaan Pispalan lähikirkkoon. Päivänavauksia pidettiin myös alakouluissa koulujen pyynnöstä edellisvuotta enemmän. Nuorisotyössä nuorteniltojen kävijämäärä nousi 24 %, isoskoulutuksen 50 % ja apuopettajakoulutuksen 35 prosenttia. Nousu toi myös haasteita, joista selvittiin muun muassa vanhojen isosten ja apuopettajien voimin. Vuoden aikana aloitettiin Taizé-messut, joihin osallistuminen on nuorten koulutusta. Nuorten aikuisten toiminnan runkona olivat edelleen Varikko -messut, joita vietettiin joka toinen sunnuntai Pispalan kirkossa. Helmikuussa toista kertaa järjestetty Yövarikko sai runsaasti hyvää palautetta. Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan kolme leiriä, joista yksi liittyi Alfa-kurssiin ja kaksi oli kaikille avoimia. Vuoden lopulla Harjun Veikot viettivät lippukunnan 60-vuotisjuhlia Torpan kurssikeskuksessa. Aineellista ja hengellistä apua Vuonna 2010 elettiin taloudellisen epävarmuuden aikaa. Tämä näkyi avustusten lisääntymisenä ja ruokapalveluiden käyttäjien kasvuna. Diakonian toimitila Silmukassa kävijöitä oli noin viidennes enemmän kuin edellisvuonna. Apua tarvitsevat olivat pääasiassa yksin asuvia työttömiä. Myös asunnottomien määrä oli nousussa, joten merkittäväksi toiminta muodoksi nousi saunomis- ja suihkupalvelut ja vaatteiden pesumahdollisuus. Pispalan aamupalalla kävi vuoden aikana (983) henkilöä. Tesomalla työttömien ruokailussa kävi noin 700 kävijää enemmän kuin vuonna Vanhustyön suunnitteluryhmä toteutti sukupolvien välistä toimintaa, laitosvierailuja, luontoretkiä ja kotikäyntejä. Tavoitteellista perhetyötä tehtiin kaiken ikäisten henkilöiden kanssa. Yhteisvastuukeräys tuotti kaikkien aikojen ennätyksen. Harjun seurakunnassa oli kertomusvuonna seitsemän lähetyspiiriä. Varoja on kerätty perinteisin keinoin. Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian tuen kasvu on ollut nousujohteista: talousarviosta on tullut reilut kaksi kolmannesta ja loput vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Hervannan seurakunta Hervannan seurakunta täytti kertomusvuonna 30 vuotta. Juhlamessuun osallistui 430 henkilöä. Juhlassa julkistettiin myös FT Anne Seppäsen kirjoittama Sen kaupungin parhaaksi -juhlakirja. Jumalanpalveluselämässä kävijöiden määrä säilyi lähes entisellään, mutta ehtoollisella kävi noin 850 henkilöä enem- Harjun seurakunnan työntekijät kävivät laulattamassa Kauneimpia joululauluja myös ravintola Kujakollissa. 10

11 män kuin vuonna Hervannan aamujumalanpalvelus tulkattiin englanniksi kerran kuukaudessa ja Toinen messu järjestettiin kevätkaudella joka toinen viikko. Nuorten aikuisten kuorossa oli jo 20 jäsentä. Kuorolla oli esiintymisiä messuissa ja konserteissa. Alkuvuodesta järjestettiin toistamiseen Yhteislaulutilaisuuksien sarja. Kolmessa Kauneimmissa joululauluissa oli kävijöitä 314. Lähetysviikon yhteydessä seurakunta järjesti Etelä-Hervannan ja Kanjonin jouluihin Pekka Laukkarisen konsertin. Café Olohuoneen toiminnan jatkamista puitiin yhteisessä kirkkoneuvostossa kahteen kertaan. Hervannan kauppakeskus DUOssa oleva tila oli vuokrattu yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä määräajaksi vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Olohuoneen toimintaa vuoden 2011 loppuun, jolloin tulokset arvioidaan ja päätetään toiminnan jatkamisesta. Café Olohuoneessa kävi vuoden aikana noin asiakasta. Lauantaisin lapsille oli satutunti. Samoin papit päivystävät Olohuoneessa säännöllisesti. Joulukuussa saatiin myyntiin Coffee Hervanta, Reilun kaupan kahvi hervantalaisessa paketissa. Olohuoneessa oli myös monia yleisö- ja musiikkitilaisuuksia ja isompia tapahtumia. Myös taloudellisesti Olohuone on mennyt hyvään suuntaan. Se tuotti toiminnallisista menoista 77,7 prosenttia. Hervannan seurakunnan diakonia-asiakkaiden määrä tasaantui vuoden aikana. Suurin osa työstä painottui taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseen. Diakonian avustusvarat ylitettiin melkein kaksinkertaisesti. RuokaNyssestä haettiin ruokakassia, joiden päätökset tehtiin vastaanottokäynneillä. Kantapöydässä syötiin noin 1300 ateriaa vuoden aikana. Diakonian avustusruokalipuilla aterioitiin maksutta Hervannassa Päiväkeskus Witosessa 158 kertaa. Hervannassa oli 8 maahanmuuttajille tarkoitettua ryhmää. Niissä oli osallistujia viikoittain noin 58 henkilöä. Ompelu tuvalla työharjoittelijoita tuettiin suomen kielen oppimisessa. Maahanmuuttajia kohdattiin myös kotikäynti- ja vastaanottotyössä. Kielitaitoisten diakonia-avustajien rooli koti käynti- ja neuvontatyössä oli merkittävä. Lasten lähetysviikon yhteydessä lapsille järjestettiin Kapteeni Kauko -tapahtuma, jossa kävi 500 oppilasta. Luokkaleiripyyntöjä tuli yli odotusten, mutta kaikkiin kutsuihin vastattiin. Viidellä luokkaleirillä ja yhdellä luokkaretkellä tavoitettiin 200 lasta. Härmälän seurakunta Vuosi 2010 oli Härmälän seurakunnassa muutoksen aikaa, vaikka Tampereen seurakuntien rakenneratkaisu oli vielä kesken. Siitä huolimatta asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Ainoastaan uusien asukkaiden ilta jäi järjestämättä, Hervannan kirkon katolle pystytettiin risti Lindforsinkadun puolelle elokuussa. Ristin suunnittelija arkkitehti Seija Hirvikallio ja seurakuntien kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi tarkistavat ristin paikkaa. yksin kertaisesti siksi, että uudisrakentaminen pysähtyi. Nuorten toimintaan ei voinut olla vaikuttamatta se, ettei seurakunnan alueella ollut yhtään nuorisotyöntekijää varsinaisessa nuorisotyössä. Aikuistyössä raamattupiiri kokosi viikoittain 4 5 henkilöä, naistenpiiri kymmenkunta. Naisten- ja miestenillat jatkuivat Kuuselan seniorikeskuksessa. Kirjailija Sinikka Nopola keräsi eniten kuulijoita. Härmälän seurakunta kohtaa päiväkerhojen, avoimien päiväkerhojen, perhekahvilan ja muskareiden kautta kotona olevat lasta hoitavat vanhemmat. Lisäksi tiiviit yhteydet takaavat sen, että seurakunta kohtaa kaikki alle kouluikäiset pari kertaa vuodessa. Kirkkosaliin saatiin uusi hiljainen lastennurkkaus; esikoululaisille tarkoitettu Kotikirkko-hetki ja pyhäkoulu jumalan palveluksen aikana paransivat edelleen lasten osallistumista jumalanpalvelushetkiin. Myös pyhäkoulut toimivat eri puolilla seurakuntaa. Diakoniatyössä oli selvästi nähtävissä, että erityisesti yksinhuoltajaperheiden määrä lisääntyi kuluneen vuoden aikana kaikkialla Härmälän alueella. Perheiden elämä on edelleen tiukentunut ja taloudellinen ahdinko lisääntynyt. Vuoden aikana diakoniatyöntekijät kohtasivat 476 eri asiakasta joko vastaanotolla tai kotikäynneillä. Tapaamisia oli Suurin ikäluokka oli yli 74-vuotiaat. Härmälän seurakunnan lähetystyötä hoiti vapaaehtoinen, koska lähetyssihteerin virka on taloudellisista syistä täyttämättä. Erilaisia varainhankintalähteitä oli kuitenkin useita, ja lähettejä voitiin sovitusti tukea. Kolmessa Kauneimmissa Joululauluissa kävi yhteensä 314 henkeä. Härmälässä toimii kaksi kuoroa: Härmälä-kuoro ja laulukoulu Löydä Musiikin Oma Ääni, Musiikin O-Ä. Keväällä 11

12 aloitti myös kolmas kuoro Kevätesikot kanttorin johdolla. Kuorolaisia oli kaikkiaan nelisenkymmentä. Konserteissa oli kuulijoita yhteensä noin Ystävyysseurakuntatyössä oli tällä kertaa vuorossa härmäläläisten matka Unkariin, Orosházaan. Matkalaisia oli mukana 15. Saimme kokea lämpimän vastaanoton, ja rakentaa kristittyjen yhteyttä jälleen kerran. Kalevan seurakunta Kalevan seurakunnassa on kaksi kirkkomuusikkoa ja musiikki oli vahvasti esillä seurakunnan toiminnassa. Jumalan palveluksiin kutsuttiin omien kuorojen lisäksi muita tamperelais kuoroja. Itsenäisyyspäivän messussa avusti Pirkan maan musiikkiopiston puhallinorkesteri. Konsertteja järjestettiin ympäri vuoden. Pääsiäisyönä vieraili kirkossa Kuusankosken Naiskuoro, joka esitti Gabriel Faurén Requemin. Kirkossa esiintyi myös sopraano Barbara Hendricks, jota tuli kuulemaan yli 800 henkilöä. Kauneimpia joululauluja laulettiin viisi kertaa. Syksyllä aloitti Kehittyvät laulajat -ryhmä, jossa oli 35 laulajaa. Kanttorit vierailivat eri laitoksissa ja kouluissa. Virsikinkereitä pidettiin useassa alakoulussa. Varhaisnuorisotyössä iloittiin siitä, että kirkolle saatiin jälleen päiväkerho. Työntekijän jäädessä eläkkeelle ja lasten vähetessä aloitettiin kerran kuukaudessa kokoontuva Jumalan kämmenellä -perhepyhäkoulu. Varhaisnuorisotyö toimi hyviksi koetuin työmuodoin. Koululaisille järjestettiin Yhteisvastuukonsertti, joka keräsi 125 laulajaa. Molemmat nuorisotyöntekijät osallistuivat alueelliseen koulutyöhön järjestämällä leirikouluja, tuntivierailuja, päivänavauksia tai Jumalan kämmenellä -iltoja. Retkillä käytiin Ähtärin eläinpuistossa ja Vehoniemen automuseossa. Diakonian painopisteenä oli löytää yksinäisiä ihmisiä, jotka tarvitsivat diakonista tukea. Myös vapaaehtoisia haluttiin lisää toimintaan. Diakoniatyöntekijät tapasivat asiakkaita yhteensä kertaa. Ruokakasseja jaettiin vuoden aikana Kaleva järjesti yhdessä Mustan Lampaan ja Hippostuvan kanssa avointen ovien iltapäivän, jossa tavattiin paljon uusia ihmisiä. Kalevan kirkolla toimivan Martan ja Marian kahvilan aukioloaikana aloitettiin keskustelupäivystys. Yhdessä todettiin, että tällaiset kohtaamiset olivat tervetulleita. Lähetystyö järjesti vuoden mittaan useita tilaisuuksia, joissa lähetys oli esillä. Näitä olivat Kylväjän lähetyspyhä, lähettien Lauri ja Asako Palmun matkaan siunaaminen lähetys työhön Japaniin sekä Sanansaattajien Raamattu kannesta kanteen -juhla, johon osallistui 274 opiskelijaa. Lähetys järjesti vapun aattona lapsille ja aikuisille tapahtuman, jossa tarjoilujen ohella taikuri esitti taitojaan. Kalevan ystävyysseurakunta Varpaisjärven seurakunta täytti 100 vuotta. Messukylän seurakunta Messukylän seurakunta on Tampereen seurakunnista väkiluvultaan suurin. Seurakunnassa oli kertomusvuoden lopussa noin jäsentä. Seurakuntayhtymän strategiaprosessi heijastui koko yhtymän ja seurakuntien hallintoon, pitkäjänteiseen suunnitteluun ja toimintaan. Strategiaprosessin aiheuttama tilanne oli johtanut yhtymän väliaikaisiin työsuhteisiin. Näkyvin esiintyminen oli TV1:n jumalanpalveluksen suora lähetys pääsiäisaamun messusta yhdessä Choralia-kuoron kanssa. Messukylän seurakunnassa kiinnitettiin erityistä huomiota perustyön hyvään hoitamiseen. Messukylässä päiväjumalanpalvelusten kävijämäärä pieneni, keskimäärin kirkossa kävi 130 henkilöä messua kohti. Seurakuntataloissa pidettyjä messuja vähennettiin. Kaikkiaan viidessä paikassa toimitettiin vuoden aikana 47 messua, joista useimmat olivat perhemessuja. Kivikirkon messu oli kesäsunnuntai-iltaisin Messukylän vanhassa kirkossa. Pääjumalanpalvelusten osanottajamäärä oli , missä oli laskua Pääjumalanpalvelusten keskimääräinen osanottajamäärä oli 189 (230) eli selvästi edellisvuotta pienempi. Erityisjumalanpalvelusten kävijämäärä nousi. Niitä olivat viikkomessut, lasten ja nuorten jumalanpalvelukset, koululaiskirkot, konfirmaatiojumalanpalvelukset ja muut erityisjumalanpalvelukset, kuten talvikaudella parillisten viikkojen sunnuntaina Uudessakylässä pidetyt iltamessut sekä seurakuntatilojen ulkopuolella, erityisesti laitoksissa pidetyt jumalanpalvelukset. Messukylässä Linnainmaan seurakuntakeskuksessa alakoululaiset saivat eläytyä ritariretkiseikkailulla keskiajan tunnelmaan. 12

13 Riikka Viljakainen johti Dietrich Buxtehuden kantaatin Aleksanterin kirkossa toukokuussa. Muitten jumalanpalvelusten osanottajamäärä oli (13 032) eli aiempaa enemmän. Muita jumalanpalveluksia oli 130 (124) eli aiempaa enemmän. Myös keskimääräinen kävijämäärä muissa jumalanpalveluksissa oli isompi. Syy suurempiin lukuihin on pääjumalanpalveluksista tilastollisesti irrotettujen erillisten konfirmaatioiden vaikutus. Aikuistyön eri ryhmissä oli jäseniä yhteensä 270. Lisäksi oli raamattupiirejä ja miestenpiiri. Messukylän kirkkokuoroon kuului 30 laulajaa. Esiintymisiä oli 15. Piccolo-kuoroihin kuului 68 (103) laulajaa eli aiempaa vähemmän. Esiintymisiä oli 44 (30). Kuororyhmiä oli neljä: Fughetta-kuoro Uusikylä, Fughetta-kuoro Messukylä, Fughetta-kuoro Kaukajärvi ja jo aikuisikään ehtineille Piccolon Kamarikuoro. Kuorot esiintyivät kymmenissä eri tilaisuuksissa, myös naapuriseurakunnissa. Kuoro lauloi myös Tuomasmessussa ja Messukylän vanhassa kirkossa jouluyönä. Satoja lapsia Messukylän seurakunnassa pyhäkoululaisten määrä oli kasvussa. Heitä oli kaikkiaan 105. Lapsille pidettiin myös Lasten Hoosianna -tilaisuus. Päiväkerhoja oli 16 ja niissä lapsia 287. Kirkkovuoteen liittyvien teemojen lisäksi toimintaa toteutettiin Pyhä-teeman ympärillä. Keväällä tehtiin kysely lasten vanhemmille. Vanhemmat toivoivat, että uskontokasvatus säilyisi vahvana ja että ohjaajat eivät vaihtuisi. Kaikissa kohdissa keskiarvo oli yli 4,3 asteikolla 0 5. Perhekerhoja oli kaikkiaan kahdeksan. Yhteistyö kaupungin perhevalmennuksen kanssa jatkui. Perhetyö tarjosi 13 tilaisuutta, ja niihin osallistui 81 esikoistaan odottavaa paria. Messukylässä kävi rippikoulun kaikkiaan 462 nuorta. Jatkisleirillekin osallistui 197 nuorta. Diakoniatyössä oli havaittavissa yhä moniongelmaisempien asiakkaiden tukemista, mutta toisaalta myös viranomaisten kanssa yhteistyö laajeni. Lähetystyön vuosi kulki entiseen tapaan. Pyynikin seurakunta Pyynikin seurakunnassa päiväjumalanpalveluksessa kävijöiden määrä laski henkilöllä, mutta muiden jumalanpalvelusten kävijöiden nousi 2510:llä. Nousu johtui ennen kaikkea nuorten aikuisten tapahtumista, jotka keräsivät Aleksanterin kirkon täyteen kolme kertaa syksyn aikana. Pyynikin seurakunnassa toimii neljä kuoroa. Urkurin johtama Aleksanterin lauluryhmä kokosi kevätkaudella 16 laulajaa ja se esiintyi neljä kertaa kirkon päämessussa. Syyskaudella heillä oli kolme esiintymistä. Kamarikuoro Solenne palvelee paitsi Pyynikkiä, myös koko seurakuntayhtymää. Musiikkitilaisuuksissa kävi noin kuulijaa. Pyynikin seurakunta on vakiinnuttanut asemansa vapaaehtoistyön keskuksena Tampereen seurakunnissa. Selkeimmin se näkyy Avoin kirkko -toiminnassa ja Tuomasmessuissa. Vapaaehtoisia toimii myös diakoniatyössä, piirien vetäjinä ja suntion apuna. Avoimen kirkon päivystäjät kirjasivat kirkossa käyneiden määräksi kertomusvuonna yli käyntiä, noin käyntiä enemmän kuin vuonna Lähikouluissa opiskelevat varhaisnuoret alkoivat käydä omasta aloitteestaan kirkossa koulusta tultuaan. Kertomusvuonna seurakunta perusti näille nuorille kaksi kertaa vii- 13

14 kossa kokoontuvan iltapäiväkerhon, jota nuorisotyötyöntekijä veti. Pyynikin lähetystyössä aloitettiin uutena Uskomme juuret -tilaisuudet, joita pidettiin muutaman kerran Aleksanterin kirkon kryptassa. Seurakunnalla oli kaikkiaan seitsemän nimikkosopimusta. Pyynikin ja Tuomiokirkkoseurakunnan varhaisnuorisotyössä oli vuonna 2010 kaksitoista kerhoa. Uutta olivat Junnukappelikerhot Aleksanterin kirkon kryptassa kaksi kertaa viikossa. Tavoitteena oli saada varhaisnuoria mukaan toimintaan teemalla olla siellä, missä koululaisetkin ovat. Yhteistyö kaikkien koulujen ja varhaisnuorisotyön kesken oli toimivaa. Amurin ja Pyynikin 7.-luokkalaisten ryhmät pitivät yllä seurakuntayhteyttä yläkouluun siirryttäessä. Alakoululaisille oli tarjolla Huimapäät-rockmusikaali, joka esitettiin Aleksanterin ja Johanneksen kouluissa. Rippikoulu toteutettiin yhdessä Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Diakoniatyössä näkyi selvästi kaupungin toimeentulotuen määrän ja huostaanottojen kasvu. Mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö ja yleinen alakuloisuus näyttivät lisääntyvän. Monet eläkeläiset elävät toimeentulon rajoilla. Vastaanottojen määrä laski jonkin verran, mikä johtui siitä, että RuokaNysse kävi joka toinen viikko Pyynikin alueella. Kirkontuvalla osallistujia oli ja heistä ruokaili henkilöä. Kaikkiaan tehtiin 14 matkaa, niistä kaksi ulkomaille. Eläkeläisten virkistysviikko vietettiin Pärnussa, Virossa. Ruotsalainen seurakunta Höstdagar-tapahtuma kokosi jälleen Tampereelle yli 800 suomenruotsalaista nuorta pyhäinpäivän aikoihin. Rippikoulussa tehtiin yhteistyötä Porin seurakunnan riparien kanssa. Seurakuntavaaleissa Ruotsalainen seurakunta päätyi sopuvaaleihin. Nuorisotyötä kehitettiin uuden työntekijän tullessa töihin. Pienessä yhteisössä voidaan ottaa huomioon nuorten tarpeet ja vahvuudet, jolloin nuorisotyöntekijä on isossa roolissa. Joka toinen viikko oli tarjolla kaakaovälitunti, mikä on tuonut uusia kontakteja. Tavoitteeksi asetettiin myös sekä ruotsalaisen korttelin että yhteistyön syventäminen suomenruotsalaisten kanssa Tampereella ja koko maan laajuisesti. Erittäin tärkeäksi nähtiin, että ruotsia puhuvat voisivat puhua myös hengellisistä asioista omalla äidinkielellään. Perinteisesti monien laulajien ja instrumentalistien kanssa järjestettiin konsertteja kirkossa ja toteutettiin kahvikonsertti De Gamlas Hemissä. Monivuotisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. laulupedagogi Tarja Mäki- Latvala, Scaramella-yhtye, kvartetti Anoia, Do-Mi-Nutz sekä Sampolan Laulajat. Taantuma ei vaikuttanut merkittävästi taloudelliseen avustamiseemme. Työttömiä ja yksinhuoltajia on pyritty auttamaan. Avuntarvitsijat ovat nuorentuneet. Tuomiokirkkoseurakunta Tuomiokirkkoseurakunnassa tavoitteena oli pitää toimitusten asema vahvana. Messussa kävijöiden määrä pysyikin edellisvuoden tasolla. Messuja olivat järjestämässä seurakunnan kanssa 8 järjestöä ja yhteisöä. Perinteisesti Tuomiokirkon musiikkielämään kuuluvat Kesäillan urkumusiikkia- ja Iltamusiikkia Tuomiokirkossa sarjat jatkuivat. Gospel Big Band rikastutti yhdessä messussa musiikkia. Uusina messuina toteutettiin Sateenkarimessu Setan hengellisen piirin kanssa ja nuorten aikuisten Voimala-messut. Keskustorilla toteutettu MOTORISTImessu sai innostuneen Tampereen seurakuntien jäsenmäärät (läsnä oleva väestö) Seurakunta Väkiluku Osuus Väkiluku Osuus Henkilöä % Henkilöä % Aitolahti evl ,8 % ,8 % Harju evl ,8 % ,6 % Hervanta evl ,6 % ,8 % Härmälä evl ,0 % ,1 % Kaleva evl ,1 % ,2 % Messukylä evl ,0 % ,9 % Pyynikki evl ,2 % ,1 % Teisko evl ,7 % ,7 % Tampereen tuomiokirkko evl ,2 % ,2 % Viinikka evl ,0 % ,0 % Tammerfors sv 896 0,6 % 913 0,6 % Yhteensä ,0 % ,0 % Vähennys (-) Lisäys (+) Henkilöä

15 Vanhat hautausmaat ja viehättävät muistomerkit kertovat paljon historiasta, ja siksi otan mielelläni lapsenlapsia mukaan tänne hautojenhoitopäivään. Näin saan siirrettyä perinteitä ja suvun tarinoita nuoremmille polville, kertoo Tuula Moisio. Vieressä Tomi Moisio. vastaanoton, johon on luvassa jatkoa. Messuja pidetään kerran kuukaudessa myös Hatanpää- Vihilahti -alueella. Mukula-messu oli syksyllä ja keväällä. Erityisesti asukkaita kiinnosti syyskauden avaus, jota juhlittiin Katariinan ja Kukkapellon päiväkodin 10-vuotisjuhlien merkeissä. Tampereen kaupunki osallistui tarjoiluihin ja väkeä tuli tuvan täydeltä. Aluetoiminta on saavuttanut Hatanpää-Vihilahden alueella tasapainon. Perustoiminnat ovat vakiintuneet ja omia perinnetapahtumia on saatu synnytetyksi. Koko ajan on kuitenkin mietittävä, miten jatkossa mennään eteenpäin. Perhetyön pastori piti kolmessa keskusta-alueen neuvolassa perhevalmennuksia kaikkiaan 14 kertaa. Nämä poikivat kastekontakteja ja kastekeskusteluissa päästiin selvästi syvemmälle perheen kysymyksiin kuin ilman valmennusta. Tuomiokirkko Pyynikki-seurakuntien yhteinen perheleiri pidettiin Aitoon koulutuskeskuksessa, jossa oli 64 osanottajaa. Kukkolan kesäleirille tuli 31 henkilöä. Tampereen ensimmäinen Hääyö pidettiin lokakuun alussa Finlaysonin kirkossa. Vihittyjä oli 47 paria. Diakoniatyössä koettiin myönteisenä eri työmuotojen ja yhteistyökumppaneiden yhdessä toimiminen muun muassa Yhteisvastuukeräyksen, Kirkon Ulkomaanavun kirkkopyhän ja Kaiken kansan joulujuhlan toteuttamisen yhteydessä. Yhteinen suunnittelu, tekeminen ja voimavarojen yhdistäminen on koettu tärkeäksi. Kaupungin keskusta-alueella asuu paljon nuoria aikuisia ja opiskelijoita, joita diakoniatyöntekijät ovat kohdanneet omassa työssään kuluneen toimintakauden aikana. Diakonisessa asiakastyössä ei kysytä kirkkoon kuulumista, vaan autetaan apua hakevia. Diakoninen perhetyö keskittyy lähinnä Hatanpää-Vihilahden alueelle. Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan lähetyskannatus on erityisesti vapaaehtoisen kannatuksen osalta suurempi kuin seurakunnissa keskimäärin. Vapaaehtoinen kannatus oli vuonna euroa euroa lahjoitettiin Onandjokwen sairaalan kappelin korjaukseen. Viiden lähetin joukkoon liittyi Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Helena Soininen joulukuussa. Hänet kutsuttiin Angolan kirkon diakoniatyön opetus- ja kehitystehtäviin Shangalalaan. Tuomiokirkkoseurakunnan rooli keskustaseurakuntana ja lähetystyön aktiivisena toimintaympäristönä on ollut merkittävä. Pyynikin seurakunnan lähetystyön kanssa on uusien toimintojen ja yhteistyön kokeilu hyvässä alussa. Teiskon seurakunta Teiskon seurakunnan toiminta-ajatuksena on olla teiskolaisille hengellinen koti, jossa evankeliumi ja sakramentit ovat jokaisen saatavilla, ja jossa välitetään siitä, miten seurakuntalaiset jaksavat. Toiminta on vahvojen perinteiden säilyttämistä, mutta samalla uutta kokeilevaa ja työalojen yhteistyötä painottavaa. Jumalanpalveluselämässä keskeisenä tavoitteena oli lapsi perheiden huomioon ottaminen jumalanpalveluksissa, mikä toteutettiin perhemessuja kehittämällä. Toukokuussa Teiskossa oli Tuomasmessu, joka oli monen työalan yhteinen ponnistus. Kokonaisuus oli onnistunut ja siitä tuli hyvää palautetta eri-ikäisiltä ihmisiltä. Myös kuorotoiminta pystyttiin pitämään täysmääräisenä kanttoreiden vaihtumisesta huolimatta. Kristillisessä kasvatuksessa haluttiin vahvistaa lapsi- ja nuorisotyön yhteyksiä kirkkoon ja jumalanpalveluselämään. 15

16 Erityisesti isoskoulutuksessa olevia nuoria on kutsuttu entistä laajemmin mukaan toimimaan jumalanpalveluksiin ja kaikilla 6-vuotiailla on ollut mahdollisuus tutustua kotikirkkoonsa. Pyhäkoulujen määrä on lisääntynyt. Myös lapsityön ja päiväkotien yhteistyötä on tiivistetty. Kertomusvuonna seurakunnassa vahvistettiin uusia työmenetelmiä. Pienryhmätoimintaan saatiin kaksikin uutta hengellistä kasvua tukevaa ryhmää, joista toinen vasta käynnisti toimintaansa. Diakonisen perhetyön tarve näkyi lisääntyneinä asiakaskäynteinä. Diakoninen näkökulma on huomioitu myös osana muuta perhetyötä. Lähetyskasvatussuunnitelman toteuttaminen ja kouluyhteistyön kehittäminen ovat käynnissä. Viinikan seurakunta Viinikan seurakunnassa päiväjumalanpalveluksissa kävi suurin piirtein sama määrä väkeä kuin edellisvuonna. Muissa jumalanpalveluksissa oli määrällistä laskua, mikä johtui osittain tilastollisesta muutoksesta. Kirkossa kävijöitä oli kuitenkin enemmän kuin vuonna Jumalanpalveluselämä monipuolistui vuoden aikana. On vietetty nuorten ja perheiden messuja, vauvakirkkoja ja ikäihmisten viikkomessuja. Myös harvemmin pidettävät Hiljaisuuden kirkkoillat ja Tyhjän sylin messut ovat saaneet paikkansa Viinikassa. Varhaisvastuksessa Viinikka on verkostoitunut hyvin alueensa toimijoiden kanssa. Päiväkodit suunnittelivat yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa suurten juhla - aikojen lasten jumalanpalvelukset ja vuosittaiset kirkkokonsertit. Rippikoulussa työkulttuurista keskiöön nousivat isoset ja apuopettajat. Rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä tärkeää on yhteisöllisyys ja kunkin kohtaaminen omana itsenään. Monet 18 vuotta täyttäneet nuoret osallistuvat nuorisotyön järjestämiin iltoihin ja toimivat vastuunkantajina. Keskusteleva ja pohtiva ilmapiiri on selvästi lisääntynyt nuorten keskuudessa. Seuriksen illat kokosivat kiitettävästi väkeä. Diakoniatyöntekijöiden kanssa punnittiin talouteen ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. Samoin yksinäisyys, erilaiset elämän kriisit sekä syrjäytyminen toivat ihmisiä diakoniatyöntekijöiden luo. Asiakaskontakteja oli kertomusvuonna Eri asiakkaita oli 502. Viinikan vanhuksille on kolme erilaista ryhmää. Keskiviikkopiiri kokoontui 22 kertaa kirkon seurakuntasalissa. Torstaipiiri kokosi vanhuksia Muotialan kerhohuoneeseen, ja Nekalan Pysäkki toimi perjantaisin Nekalan seurakuntatalolla. Näissä paikoissa vanhukset tapasivat toisiaan ja saivat vertaistukea. Viinikassa kutsuttiin myös ikäihmisiä juhlimaan vuosikymmeniään. Juhlijoita oli kaikkiaan 119. Viinikka on vahva lähetysseurakunta. Veisun pajat ahkeroivat puu- ja käsitöitä. Vapaaehtoisia tuli mukaan sekä Veisun että Nekalan työpajan toimintaan. Eri toimintaryhmien lähetyskannatus oli euroa. Osallistuminen seurakuntien tilaisuuksiin vuosina Seurakunta Päiväjumalanpalveluksia osallistujia Muita jumalanpalveluksia osallistujia Musiikkitilaisuuksia osallistujia Muita yleisiä tilaisuuksia osallistujia Aitolahti Harju Hervanta Härmälä Kaleva Messukylä Pyynikki Ruotsalainen Teisko Tuomiokirkko Viinikka Yhteensä % muutos kokonaisosallistujamäärissä osallist. % osallist. % ** ** ** * Osallistuneita viikkoa kohti (52) seurakunnan väkilukuun verrattuna ** Vuonna 2009 tilastointi virheellisin perustein, vuoden 2010 osalta perusteet tarkistettu ja korjattu 16

17 Yhteisvastuukeräys Kaikkein paras tulos Vuoden 2010 oli Yhteisvastuukeräyksen osalta erikoinen vuosi. Kohteiksi oli valittu köyhät lapsiperheet niin Haitissa kuin Suomessakin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa elää köyhyydessä noin lasta. Köyhiksi luokitellaan kotitaloudet, joiden tulot ovat alle 60 prosenttia väestön keskituloista. Keräys käynnistettiin poikkeuksellisesti etuajassa Haitissa tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen vuoksi. Haiti kuuluu maailman köyhimpiin maihin. Siellä ei ollut toimivaa hallintoa eikä varoja myöskään ihmisten auttamiseen. Suomessa Yhteisvastuukeräyksen alkamista aiennettiin ja aloitettiin heti Haitin auttamistyö. Vuonna 2010 saavutettiinkin kaikkein paras tuotto kautta aikojen.valtakunnallisesti Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli vuonna 2010 yhteensä 6,8 miljoonaa euroa. Tämä on Yhteisvastuukeräyksen 60-vuotisen historian paras tulos. Keräyksen tuotto jaetaan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyön ja katastrofiavun (60%), Marttaliiton (20%), Kirkon diakoniarahaston ja hiippakuntien (10%) sekä seurakuntien diakoniatyön (10%) kesken. Tampereen seurakuntien yhteinen tuotto oli ,69 euroa. Harjun seurakunta saavutti yli jäsenen seurakuntien sarjassa 12. sijan. Harju keräsi ,59 euroa. Vastaava luku Kalevan seurakunnassa oli , 62 euroa. Seurakunta Aitolahti Harju Hervanta Härmälä Kaleva Messukylä Pyynikki Ruotsalainen Teisko Tuomiokirkko Viinikka Yhteensä Yhteisvastuukeräyksen tulos Tampereella vuonna 2010 Tulos , , , , , , , , , , , ,69 /jäsen 1,04 1,18 0,33 0,99 0,86 0,41 1,40 4,59 2,53 1,23 0,84 0,92 17

18 Seurakuntavaalit onnistuivat yli odotusten Vuoden 2010 seurakuntavaalit tulevat jäämään historiaan, niin moni-ilmeiset ja erikoiset vaalit olivat. Hyvään äänestysaktiivisuuteen oli useita syitä. Vaaleihin panostettiin seurakuntayhtymässä erityisesti, koska vuotiaat saivat äänestää ensimmäistä kertaa vaaleissa Suomen historiassa. Kiinnostusta vaaleihin kasvatti myös Ajankohtaisen kakkosen Homoillasta noussut keskustelu. Homoilta aiheutti erovyöryn kirkosta. Tiedotusvälineet ja sosiaalinen media seurasivat eroamisia tarkkaan, ja ilmiö innosti myös seurakuntalaisia äänestämään. Tampereen yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin pyrki 476 henkilöä. Nuoria, alle 30-vuotiaita ehdokkaita oli listoilla 66. Ehdokkaita asettivat Yhteinen seurakuntaväki, Kokoomus ja Tampereen Kirkkodemarit. Messukylässä on lisäksi Peruskristittyjen ehdokaslista ja Kalevassa Nuoret aikuiset. Teiskossa myös Keskustalla oli ehdokaslista. Ruotsalainen seurakunta päätyi sopuvaaleihin. Seurakuntavaalien äänisaalis kipusi ääneen Seurakuntavaalien ennakkoäänestys oli Tampereella vilkasta. Ennakkoääniä annettiin ja äänimäärä nousi viime kerrasta 52 prosenttia. Vuoden 2006 vaaleissa ennakkoääniä saatiin Eniten ihmiset äänestivät suurissa kauppa- keskuksissa. Marketeissa annettiin viikon aikana yli puolet ennakkoäänien määrästä, yhteensä ääntä. Ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä Tampereella antoi äänensä äänioikeutettua eli ääniä annettiin 33 prosenttia enemmän kuin ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä vuonna Vilkas ennakkoäänestys siivitti myös koko vaalien äänestysinnon reilusti korkeammaksi kuin edellisissä vaaleissa. Tampereella äänensä seurakuntavaaleissa antoi äänioikeutettua ja äänestysprosentti oli 13. Vuoden 2006 vaaleissa äänestysprosentti oli Tampereella 9,6 ja ääniä annettiin Äänestysinto kasvoi siis 36,5 prosenttia edellisistä vaaleista. Äänestämässä kävi vuotiasta nuorta eli 7,9 prosenttia äänioikeutetuista. Kirkkovaltuusto nuoreni ja uudistui Valituista valtuutetuista 59 prosenttia oli uusia. Kirkkovaltuusto myös nuoreni. Kirkkovaltuuston keski-iäksi tuli 50 vuotta, kun 2006 valitun valtuuston keski-ikä oli 53 vuotta. Tampereen kirkkovaltuustoon valittiin myös hyvin nuoria ehdokkaita. Alle 30-vuotiaita valtuutettuja tuli kirkkovaltuustoon kymmenen eli 16 prosenttia valtuutetuista, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 8,7 prosenttia. Yhteensä kirkkovaltuustossa on 61 valtuutettua. Miehiä uudessa kirkkovaltuustossa on 31 ja naisia 30. Uuden kirkkovaltuuston valtuustopaikat jakautuvat ryhmittäin seuraavasti: Yhdistynyt seurakuntaväki Tampere 46 % (28 paikkaa) Kokoomus 33 % (20 paikkaa) Kirkkodemarit 15 % (9 paikkaa) Keskusta 3 % (2 paikkaa) Ruotsalainen seurakunta 3 % (2 paikkaa) 18

19 Harjun seurakunnassa äänestettiin myös Lentävänniemen Talentissa. Seurakuntaneuvostoihin 22 nuorta Kirkkovaltuuston lisäksi seurakuntavaaleissa valittiin valtuutetut Tampereen 11 seurakuntaneuvostoon. Seurakuntaneuvostoihin valittiin yhteensä 144 valtuutettua, joista 22 oli alle 30-vuotiaita. Seurakuntaneuvostoihin valituista 82 oli uusia jäseniä, mikä on 57 prosenttia kaikista seurakuntaneuvostojen jäsenistä. Naisia valituista oli 80 (56 %) ja miehiä 64 (44%). Seurakuntaneuvostojen jäsenet painottuvat iäkkäisiin ihmisiin. Kaikista seurakuntaneuvostoihin valituista henkilöistä yli puolet on yli 50-vuotiaita. Nuoria, alle 30-vuotiaita, oli seurakuntaneuvostoihin valituista 15 prosenttia. Seurakuntavaalien markkinointi ja mainonta Seurakuntavaalien markkinointi alkoi elokuussa, kun alettiin kehittää vaalien visuaalista ilmettä. Seurakuntavaalit toteutettiin printti- ja ulkomainonnan osalta Kirkon tiedotuskeskuksen valtakunnallisen kampanjailmeen mukaisesti. Seurakuntien graafikko ja valokuvaaja työstivät vaalikirjeet, jotka sisälsivät kuvalliset ehdokaslistojen yhdistelmät seurakunnittain. Ehdokkaat saivat käyttää näitä valokuvia myös omassa mainonnassaan. Graafikko suunnitteli myös sanomalehtimainokset ja teki vaalipaikoille viralliset ehdokaslistojen yhdistelmät. Ulkomainonta Tampereen kaupungin bussien kyljissä alkoi marraskuun ensimmäisenä päivänä ja kesti kaksi viikkoa. Bussien istuinselustoissa pidettiin esillä kahta seikkaa, iltarukousta ja RuokaNysseä. Verkko oli entistä isommassa roolissa vaalien tiedottamisessa. Vaaliuutisia alettiin tehdä jo syyskuussa, kun ehdokaslistat julkistettiin. 25. lokakuuta avatusta vaalikoneesta tiedotettiin, siirrettiin sivustolle ehdokkaiden kuvat ja autettiin vaalikoneen käytössä. Tampereen seurakuntien vaalikoneen sivuja oli perjantaihin mennessä selattu kertaa, ja vaalikoneen oli täyttänyt kävijää. Tampereella ehdokkaista 80 prosenttia vastasi vaalikoneen kysymyksiin, kun koko maan keskiarvo oli 72 prosenttia. Tampereen Kirkkosanomat julkaisi vaalilehden ja Radio 957:ssä oli nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu vaalimainos. 19

20 kasvualustana kristillinen usko 20

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta

Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Kuvat: Katri Saarela ja Kirkon kuvapankki KCSA Maria Manelius ja Vesa Ranta Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015

Kolehtisuunnitelma 1.7.2015-31.12.2015 su 5.7. Apostolien päivä Kadonnut ja jälleen löytynyt Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella Sydämellä -verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki,

Lisätiedot

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen

Kokouksen päättäminen iltarukoukseen Kokousaika Keskiviikko 1.9.2010 kello 17.30 Kokouspaikka Kuljun Majakka 1 2 3 4 5 6 7 8 Alkuhartaus (Timo) ja kokouksen avaus (pj) Kuluvan vuoden toiminta työaloillamme - Alkuvuoden toiminnan arviointi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi

Lisätiedot

JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2012 DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILASTOT VUODESTA 2011 ELÄMÄSSÄ KIINNI PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2012 DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILASTOT VUODESTA 2011 ELÄMÄSSÄ KIINNI PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Kokousaika Tiistaina 31.1.2011 kello 15.00 Kokouspaikka Puistolinna, Himminpolku 13 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS JÄRJESTÄYTYMINEN VUODELLE 2012 DIAKONIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILASTOT VUODESTA 2011 ELÄMÄSSÄ

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2014 Aika Paikka 13.5.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

Mitä Jumala voi tehdä. yhden papin kautta. kun seurakuntalaisten ideat ja lahjat vapautetaan Jumalan käyttöön?

Mitä Jumala voi tehdä. yhden papin kautta. kun seurakuntalaisten ideat ja lahjat vapautetaan Jumalan käyttöön? Mitä Jumala voi tehdä yhden papin kautta kun seurakuntalaisten ideat ja lahjat vapautetaan Jumalan käyttöön? Tätä kaikkea on Kohtaamispaikka Johtoryhmä Näky-ryhmä Iltamessu Solut Alfa-tiimi Rukoustiimi

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2013 Aika Paikka 10.12.2013 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit 2014 Seurakuntavaalit 2014 Kirkossa on vaalivuosi. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2014. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vuoden 2014 seurakuntavaalit

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat. vuosikertomus 2009 1

Tampereen ev.lut. seurakunnat. vuosikertomus 2009 1 Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2009 1 Sisällysluettelo 2 Missio ja Uudet jaot 3 Kirkko olemme me 4 Strategia saatiin valmiiksi Kirkosta eroaminen väheni tuntuvasti Talouden epävakaus heijastui

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Aika. Tapiolan kirkon seurakuntasali. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/ klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Aika. Tapiolan kirkon seurakuntasali. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/ klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/2011 Aika Paikka 8.11.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA 2/ 2017 Aika 22.03.2017 klo 18 Paikka Paikalla: Seurakuntakeskus, Kahvion laajennus Kahvitus alkoi klo 17.45 Antila Veli-Matti Puheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa.

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. DIAKONIATYÖN syksy 2015 DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. Diakonia toteuttaa ja kutsuu toteuttamaan

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa kevät 2016 1 PERHEMESSUT 17.1. Vehkojalla klo 11.00 Perhebrunssi klo 9.30 alk. 24.1. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (rippikoulusunnuntai) 31.1. Vauvakirkko

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 6/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 6/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 6/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 8.9.2015 klo 18:00-19.15 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja,

Lisätiedot

Pannula Simo jäsen, poistui kokouksesta klo 19.00 Rantakaulio Anne jäsen, poistui kokouksesta klo 18.30

Pannula Simo jäsen, poistui kokouksesta klo 19.00 Rantakaulio Anne jäsen, poistui kokouksesta klo 18.30 LAUKAAN SEURAKUNTA KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Aika: 07.05.2015 klo 17.00, tarjoilu 16.30 alkaen Paikka: Vihtavuoren kappelin yläkerta Jäsenet: Lehto Ari puheenjohtaja Ek Terhi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 13.2.2012 kello 19.00-21.15 Paikka: Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 Läsnä: Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Eerola Liisa Kainulainen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi jäsen Hartikainen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: ma 16.3.2015 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 7/

PÖYTÄKIRJA 7/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 7/2013 10.12.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 55 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki.

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koutaniemi ja Esa Malkamäki. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 4/2015 Aika 2.6.2015 klo 16.30 Paikka Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4

Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 7/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4 Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014. Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, Sonkajärvi Pöytäkirja 3/2014 Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika Torstaina 11.9.2014 klo 18.00-21.10 Paikka Sonkajärven srk-talo, Rutakontie 20, 74300 Sonkajärvi Osallistujat:

Lisätiedot

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia

KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia. Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia KOTISEURAKUNTANI - kiinteistöstrategia Kontiolahden seurakunnan kiinteistöstrategia 2017-2020 ARVOMME Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän perusta. Messu hengellisen elämän keskiönä Vapaaehtoisten

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan!

Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Meilahden seurakunnan vapaaehtoistoimintaa koordinoi KOVA (koordinaatiovastuu) -tiimi yhdessä vapaaehtois- ja aluetoiminnan vastuuryhmän

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 1/2014 Aika Paikka 21.1.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1(10) Aika Paikka 10.6.2015 klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 64 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015. 8.12.2015 klo 18.00-18.30 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 10/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 8.12.2015 klo 18.00-18.30 Läsnä: Poissa: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja, pois

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.10.2016 16:30 7/2016 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, kirkon peruskorjauksen tarveselvitys... 2 2 Tapiolan seurakunta, lausunto

Lisätiedot