Tampereen ev.lut. seurakunnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen ev.lut. seurakunnat"

Transkriptio

1 Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus

2 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa Kriisin vuosi 3 Kirkko olemme me 4 Muutosten vuosi Jäsenmäärä laski alle Yhteisen kirkkovaltuuston työntäyteinen vuosi Strategiaa toiminnaksi Valtuustoaloitteet Yhteinen kirkkoneuvosto Kiinteistöt ja hautaustoimi Tasapainottamisohjelma taloussuunnittelua varten Kirkkomusiikkitoimikunta Kuvataidetoimikunta Kansainvälisten asioiden toimikunta Ympäristötoimikunta Paikallisseurakunnat lähellä tamperelaisia 8 Aitolahden seurakunta Harjun seurakunta Aineellista ja hengellistä apua Hervannan seurakunta Härmälän seurakunta Kalevan seurakunta Messukylän seurakunta Satoja lapsia Pyynikin seurakunta Ruotsalainen seurakunta Tuomiokirkkoseurakunta Teiskon seurakunta Viinikan seurakunta Yhteisvastuukeräys 17 Seurakuntavaalit onnistuivat yli odotusten 18 Seurakuntavaalien äänisaalis kipusi ääneen Kirkkovaltuusto nuoreni ja uudistui Seurakuntaneuvostoihin 22 nuorta Seurakuntavaalien markkinointi ja mainonta Tuomasmessu mukana Tampere for Haiti -tapahtumassa 23 Keskustelu auttaa 24 Sairaalasielunhoidon työt lisääntyivät Koukkuniemessä Jono perheasiain neuvottelukeskuksen asiakkaaksi piteni Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa 26 Diakonian asiakasmäärät kasvoivat Avustuksia annettiin viime vuotta enemmän Remontti hankaloitti Epilän elämää Nuorten pajatoiminta sai lisärahoitusta Vapaaehtoisten joukko kasvoi Mummon Kammarissa Yhteiskunnallinen työ palvelee työikäisiä Maahanmuuttajanaisia työllistävä hanke jatkui Taantuma hellitti, huomasivat työpaikkapapit Kiinteistötoimi keskittyi perustyöhön 30 Ilkon kurssikeskuksen remontti valmiiksi Palveluksessanne 32 Hautauksia yli kaksi tuhatta Hoitamattomia hautoja palautui seurakunnille Kalevankankaan kasvihuoneet lopetetaan Seitsemän hautausmaata Talous ja hallinto 34 Ainutlaatuinen vuosi Talous Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön kiitos- pyyntörukoushelmet. Eri värit kertovat eri tunnetiloista. Helmet ovat käytössä sekä päivä- että avoimissa päiväkerhoissa. Kasvualustana kristillinen usko 20 Päiväkerhotyö juhli 60-vuotisjuhliaan Määräaikaisten lastenohjaajien suuri joukko toi haasteita Nuorisotyö oli läsnä siellä, missä nuoretkin ovat Yhteisöt lisääntyivät nuorten aikuisten toiminnassa Henkilöstö 36 Henkilöstölle vaativa vuosi Sairauspäivien määrä säilyi ennallaan Henkilöstöstä pidetään huolta Viestintä 38 Ennennäkemätön uutissyksy Sivustouudistus tulossa Arkki vakiinnutti paikkansa Tampereen seurakuntien ensimmäistä Hääyötä vietettiin Finlaysonin kirkossa. Lokakuun ensimmäinen päivä vaihtui uuteen, ennen kuin 47 paria oli saanut toisensa. Kannen kuva: Hannu Jukola Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä Vuosikertomus 2010 Toimitus ja tekstit: Marja Rautanen, Heta Mäkelä, Matti Ilveskoski Taitto: Valpuri Tauriainen Valokuvat: Hannu Jukola, Janne Ruotsalainen, Timo Haikka Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino Oy, Tampere

3 Kriisin vuosi Vuosi 2010 jää koko kirkon ja myös Tampereen seurakuntien historiaan kriisin vuotena. Ajankohtaisen kakkosen Homoillasta alkanut jäsenpako vei Tampereen seurakunnista pelkästään lokakuun aikana parituhatta jäsentä. Keskusteluohjelma aloitti vilkkaan ja repivänkin keskustelun kirkon suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin. Monet homoseksuaalit ja heidän läheisensä kokivat loukkaavina jotkut kirkon piiristä tulleet puheenvuorot, joissa kyseenalaistettiin heidän identiteettinsä. Myös kirkon konservatiivisiipi sai osansa ryöpytyksestä. Näkemysten kärjistyessä maltilliset äänet eivät päässeet kuuluviin. Kirkko ja seurakunnat joutuivat ottamaan vastaan keskustelun nostamia tunnereaktioita, sellaisiakin, jotka kohdistuivat kirkkoa laajemmin yhteiskuntaan. Kärjistyneessä keskustelussa tahtoi unohtua se hyvä perustyö jota seurakunnissa tehdään. Työ lasten, nuorten, vanhusten ja heikoimmassa asemassa olevien puolesta on edelleen kirkon kivi jalka. Kirkon tehtävä on tehdä hyvää ja jakaa hyväksyntää Kristuksen esimerkin mukaisesti. Tämä työ ei lopu eikä tämä tehtävä muutu. Kaiken julkisuuskohun keskellä taustalle jäänyt seurakuntarakennekeskustelu kuitenkin jatkui. Seurakuntaneuvostot ja yhteinen kirkkovaltuusto antoivat lausuntonsa tuomiokapitulin asettamien selvittäjien esityksestä. Lausunnot osoittivat, että seurakuntien tulevaisuudesta oltiin erimielisiä. Oli nykyrakenteen, neljän seurakunnan ja yhdenkin seurakunnan kannattajia. Miten näistä kannoista löydetään yhteisempää näkemystä? Muutoksen tarpeellisuudesta näyttää olevan laaja yksimielisyys. Seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston vaikea tehtävä on etsiä ratkaisu, joka turvaa seurakuntatyön eri puolilla kotikaupunkiamme. Jos seurakunta- ja yksikkökoko suurenee, miten varmistaa seurakuntalaisia ja toimintaa lähellä tapahtuva päätöksenteko? Miten turvata resurssien riittävyys? Seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstö on työhönsä sitoutunutta. Sen ovat kyselyt osoittaneet. Heidän motivaationsa säilyminen edellyttää nykyistä selkeämpää johtamisjärjestelmää ja johtajuutta. Selvittäjien raportissa nostettiin esille monia ongelmakohtia. Näihin tulee etsiä ratkaisut. Keskustelussa kirkon suhtautumisessa erilaisiin ihmisryhmiin kuten myös seurakuntarakenneasiassa tarvitsemme yhteisen pöydän ääreen tulemista, avointa keskustelua. Kun aikanaan kirkkohallitus antaa päätöksensä seurakuntarakenteesta, jätetään pulinat pois ja lähdetään yhdessä rakentamaan kirkkoa Tampereella. Olli Hallikainen tuomiorovasti 3

4 KIRKKO OLEMME ME 4

5 Muutosten vuosi Vuosi 2010 jää Tampereen seurakunnissa mieleen työntäyteisenä muutosten vuotena. Vuonna 2007 aloitettu strategia hyväksyttiin joulukuussa Heti alkuvuodesta 2010 strategiaa ryhdyttiin työstämään seurakuntatyöksi. Toiseksi seurakuntien rakenneratkaisu eteni, kun Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli asetti selvitysmiehet selvittämään hallinnollisten ja toiminnallisten rakenteiden uudistamista. Asian olivat panneet vireille Aitolahden ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostot. Selvitysmiesten lausunto seurakuntajaosta saatiin marras kuussa. Selvitysmiesten esityksestä tuomiokapituli pyysi lausunnot kaikilta seurakuntaneuvostoilta ja yhteiseltä kirkkovaltuustolta vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2011 puolella tuomiokapituli on antanut seurakuntayhtymälle oman lausuntonsa seurakuntarakenteesta ja se on ollut uudelleen lausuntokierroksella. Vuosi 2010 jää aikakirjoihin kirkosta eroamisen vuotena. TV2:n Homoillasta alkanut kirkosta eroamisen vyöry koski myös Tamperetta. Kirkon jäsenyyden tunnusluvut palautuivat joulukuussa 2010 ja alkuvuonna 2011 viime vuosien tilannetta vastaavalle tasolle. Loppuvuodesta myös taloudesta johtuva epävarmuus lisääntyi ja se oli pakko ottaa huomioon arvioitaessa toimintaedellytyksiä. Strategian suuntaviivoja kuvaavien kärkihankkeiden suunnittelu oli työn alla. Vuoden aikana tehtiin valmisteltujen suunnitelmien pohjalta päätös vuonna 2011 käynnistettävistä kärkihankeprojekteista. Vuoden toimintaa arvioidaan yksityiskohtaisesti talousja toimintasuunnitelmassa esitetyn tavoiteasettelun pohjalta. Tavoiteasettelua ohjaaviksi painopisteiksi päättyneelle vuodelle asetettiin kolme seikkaa, lujittuva seurakuntayhteys, ihmisarvon puolustaminen ja toimintatapojen kehittäminen. Ensimmäisen painopistealueen kehittämiskohteina olivat jumalanpalveluselämän yhteisöllisyys ja moni muotoisuus. Samoin painotettiin toimitusten ja rippikoulun laadun syventämistä, seurakuntalaisten osallisuuden lisäämistä ja perheiden kristillisen kasvatuksen tukemista. Näihin painopistealueisiin liittyvät kärkihankkeista Kirkko polku ja Profiloituvat jumalanpalvelukset. Kaupungin päiväkodit pyysivät varhaiskasvatukselta tukea päivähoitolain mukaiseen kristilliseen kasvatukseen. Kertomusvuonna tuli esiin nuorten aikuisten innostus kokoontua omiin messuihin. Seurakunnat paneutuivat myös päiväjumalanpalvelustensa kehittämiseen. Ihmisarvon puolustamisessa oli tavoitteena yhteiskunnallisesta tasa-arvosta puhuminen ja lähetyksen ja kansain välisen diakonian puolesta taisteleminen. Yhteisvastuukeräys onnistui hyvin. Myös ihmisten aineellisiin ja hengellisiin tarpeisiin pystyttiin vastaamaan. Tampereen seurakunnissa ehtoollisella kävijöiden määrä on noussut. Uudet jaot -kärkihanke tulee linjaamaan sopivia tapoja ihmisarvon parantamiseksi niin Tampereella kuin maailmanlaajuisesti. Toimintatapojen kehittämisessä on tähdätty hallinnon tehokkuuteen ja keveyteen. Toiminnallisten yhteisöjen on oltava riittävän pieniä, jotta läheisyys turvataan. Strategiassa tullaan keskittymään juuri näihin tavoitteisiin, muun muassa lähikirkkoalueiden muodossa. Eräs merkittävimpiä toimintatapojen kehittämiseen liittyviä hankkeita oli vuoden IT-yhteistyöalueen valmistuminen. Tampereen IT-alueeseen kuuluu 36 seurakuntaa. Tampereen seurakuntien tietohallinto hoitaa sopimusseurakuntien tietohallinnon. Hallinnosta vastaa yhdeksänjäseninen johtokunta. ITalueiden rakentaminen ja niihin liittyminen koskee jokaista seurakuntaa. Strategian toiminnalliset suuntaviivat ohjasivat kertomusvuoden toiminnan suuntaamista. 1. Sitoudumme tukemaan uskon syntymistä ja siinä kasvamista 2. Mahdollistamme monimuotoisen seurakuntayhteyden 3. Edistämme yhteiskuntaa uudistavaa elämäntapaa 4. Tavoitamme ja vaikutamme Strategian toiminnallistaminen eteni suuntaviivojen pohjalta ja vuoden 2011 yhteiset toiminnalliset tavoitteet onkin laadittu uuden strategian mukaisesti. Jäsenmäärä laski alle Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenmäärä oli 31. joulukuuta henkilöä. Jäsenmäärä väheni vuoden aikana jäsenellä. Edellisvuonna vähennystä oli vain 589 henkilöä. Suurimmillaan jäseniä on ollut vuonna 2002, jolloin jäseniä oli Kahdeksassa vuodessa jäsenmäärä on vähentynyt henkilöllä. Vuoden lopussa tamperelaisista kuului kirkkoon 70,4 prosenttia. Eri seurakuntien kirkkoon kuulumisessa on isoja eroja, 62 prosentista 80,9 prosenttiin. Yhteisen kirkkovaltuuston työntäyteinen vuosi Kertomusvuosi oli yhteisen kirkkovaltuuston toimintakauden viimeinen. Puheenjohtajana toimi työterveys lääkäri Matti Sääksi ja varapuheenjohtajana talousjohtaja Marja Karvo. Kokouksia oli seitsemän, joissa käsiteltiin 92 asiaa. Syksyllä valtuutetuille järjestettiin strategiaprosessin jälkeen seminaari. Tuloveroprosentiksi vahvistettiin vuodeksi 2010 edelleen 1,25 %. Prosentti on ollut sama vuodesta 1976 lähtien. Henkilöstöä pyrittiin vähentämään jo vuoden 2010 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto perusti määräaikaisena vain kaksi virkaa ja kolme työsuhdetta. Sama tiukka linja oli myös investoinneissa ja rakentamisessa. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kertomusvuonna vain kahden peruskorjaushankkeen kustannusten kattamisesta 5

6 peruskorjausrahastosta. Epilän toimintakeskus ja Ilkon keittiön ja ruokalan peruskorjaus voitiin toteuttaa. Kertomusvuonna kirkkojärjestyksen voimaan tullut muutos edellytti seurakuntayhtymän tilintarkastuksen järjestämistä uudelleen. Uuden säädöksen mukaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikautta varten tulee valita joko vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisö. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntayhtymän tilintarkastuksen tekee vuosina tilintarkastusyhteisö. Yhteiselle kirkkoneuvostolle annettiin tehtäväksi tarjouskilpailun järjestäminen. Joulukuun kokouksessa yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli rahastoasioita. Tuolloin päätettiin Eila Kivekkään diakoniarahaston siirrosta seurakuntayhtymän perustamalle Martinussäätiölle ja hyväksyttiin rahastolle tältä pohjalta uudet säännöt. Näin voitiin perustaa rahasto seurakuntayhtymään Tampereen diakoniarahasto, jonka alle kootaan kaikki yhteisen diakonian lahjoitus-, testamentti- ja muut vapaat varat. Rahaston varoja käytetään diakoniatyöhön Tampereella. Kaikille 22 testamentille ja lahjoituksille tehtiin oma rahasto sääntönsä, jotka yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi. Strategiaa toiminnaksi Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli strategiaan liittyviä asioita useampaan kertaan vuoden aikana. Ensimmäisessä kokouksessa merkittiin tiedoksi kokonaisesityksenä Strategiamietintö Kesäkuun kokouksen yhteydessä yhteiselle kirkkovaltuustolle järjestettiin selvitysmiesten toimesta kuulemistilaisuus seurakuntajaon muutosta koskevien aloitteiden takia. Joulukuun ensimmäisessä kokouksessa valtuusto hyväksyi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman ja niihin liittyvät kärkihankkeista johdetut projektit. Vuonna 2011 aloitetaan Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille, Hääyö ja Seurakunnan olohuone. Uudet jaot -projekti aloitetaan vuonna 2011, mutta varsinaisesti vauhtiin päästään seuraavana vuonna. Valtuustoaloitteet Valtuutetut Antti Valmari, Matti Heinivaho ja Anni Pälä esittivät, että Internetiä laajennettaisiin luottamushenkilöiden avuksi ja kustannusten säästämiseksi. Aloitteessa esitettiin muun muassa, että yhtymän sivustoille laitettaisiin kaikki yhtymän ja sen yksiköiden toimintaa ohjaavat perus-, johto-, ym. säännöt, joiden julkaisemiselle ei ole estettä. Lisäksi kaikkien seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien pöytäkirjat ja esityslistat laitettaisiin verkkoon mahdollisuuksien mukaan liitteineen. Lisäksi esitettiin, että yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valtuustoryhmille perustetaan sähkö postilistat, joihin voi lähettää viestiä seurakuntayhtymän posteista ja listalla olevista osoitteista. Vastauksessa todettiin, että valtuutettujen esityksille ei ole periaatteellista estettä. Työ eteni ripeästi, mitä helpotti Intranet Arkin käyttö. Arkkiin ollaan luomassa myös luottamushenkilöille tunnukset ja samalla sähköpostiosoiteviitteet. Valtuutettu Matti Heinivaho esitti aloitteessaan Messukylän vanhan kirkon nimen muuttamista keskiaikaiseksi kivikirkoksi. Vastauksessa todettiin, ettei Messukylän vanha kivikirkko täytä rakennusajan eikä rakennusmateriaalien vuoksi keskiaikaisen kivikirkon kriteereitä. Näin aloite raukesi. Kirkkovaltuutettu Sirpa Koiviston aloite koski tutkimusta vanhustyön kehittämiseksi sekä henkilöstöresursseja ja virkojen saamista seuraavaan virkapakettiin Vanhustyön foorumin esityksen pohjalta. Vastauksessa todettiin, että vanhustyötä koskevat rakenteelliset ratkaisut ja niihin perustuvat vastuukysymykset tehdään seurakuntien rakenneratkaisun yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 15 kertaa ja se käsitteli 226 asiaa. Kertomusvuonna yhteinen kirkkoneuvosto päätti henkilöstön osalta muun muassa seuraavista asioista. Perustettiin työryhmä seuraamaan ja ohjaamaan henkilöstön vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä oli laatia vuoteen 2015 tähtäävä suunnitelma, jossa otetaan huomioon myös mahdolliset rakennemuutokset. Työryhmän raporttia käsiteltiin vuoden viimeisessä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Linjaukset hyväksyttiin jatkotyöskentelyn pohjaksi. Työryhmän lisäaikaa jatkettiin siksi, kunnes uusi seurakuntarakenne on hyväksytty. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän osalta kehitysvammatyön pastorin siirtymisen Ylöjärveltä Tampereen seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitoon vuoden 2011 alkaen. Avustuksia myönnettiin muun muassa Pirkanpoikien kannatusyhdistykselle euroa vierailevien kuorolaisten majoitukseen ja ruokailuun. Samoin päätettiin jakaa kristillisille järjestöille euroa. Kiinteistöt ja hautaustoimi Alkuvuodesta tuli esille Uudenkylän seurakuntatalon myynti Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle. Ostotarjouksen pohjalta kirkkoneuvosto kuitenkin päätti, että tässä vaiheessa seurakuntakotia ei myydä. Asiasta pyydettiin Messukylän seurakunnan ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan lausunnot. Kertomusvuonna asetettiin myös Epilän seurakunta talon ja Pispalan kirkon suunnittelutoimikunta peruskorjausta varten. Harjun seurakuntaneuvosto oli esittänyt näiden kahden kohteen käynnistämistä osana laajempaa Harjun seurakunnan alueen toimitilojen käytön uudelleenarviointia, jonka tavoitteena on myös kiinteistökustannusten alentaminen. 6

7 Tasapainottamisohjelma taloussuunnittelua varten Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi muun muassa taloustoimikunnan laatiman tasapainottamisohjelman käytettäväksi strategian suuntaviivojen rinnalla ohjeena ja taloussuunnittelussa vuosina Samoin vahvistettiin kurssikeskusten ja yhteisen nuorisotyön hinnastot. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että talousarviossa varaudutaan Kirkon Mediasäätiön tukemiseen. Tampereen seurakunnat on Mediasäätiön perustajajäsen ja osallistuu vuosittain sen tukemiseen noin eurolla. Seurakuntien päivitetty hankintaohje hyväksyttiin. Hankinta laki muuttui kertomusvuonna, minkä vuoksi seurakuntien hankintaohje päivitettiin. Neuvosto päätti jatkaa Pirkanmaan Hoitokodin ja seura kuntayhtymän välistä sairaalasielunhoidon palveluita koskevaa vuoden mittaista määräaikaista sopimusta tammikuun alusta lähtien toistaiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kahteen kertaan Hervannan Café Olohuoneen jatkamista. Olohuonetta päätettiin jatkaa vuoden 2011 loppuun. Seurakuntien uuden yhteisö- ja portaalipalvelun ratkaisu hankitaan tarjouskilpailun perusteella Poutapilvi Oy:ltä. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Jukka Kosola esitti, että kaikkien toimipisteiden sähköpostiosoitteissa näkyisi Tampereen seurakuntien tunnus. Hän ehdotti nykyisen logon vaihtamista ristiksi. Vastauksena todettiin, että nykyinen logo on painunut ihmisten mieliin, eikä sitä ole syytä muuttaa. Jäsen Raili Raittila ehdotti, että kaikille seurakuntavaaleissa mukana oleville tilataan Kotimaa-lehti. Tähän ei voitu suostua taloudellisista syistä. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet Anne Karhola, Markku Isotalo ja Jukka Kosola esittivät kiinteistöjen toimenpidesuunnitelman aikatauluttamista ja saattamista toimeen. Vastauksessa todettiin, että työ aloitetaan välittömästi ja se valmistuu vuoden 2011 aikana. Kirkkomusiikkitoimikunta Kirkkomusiikkitoimikunnan tehtävänä on koordinoida kuorojen avustuksia. Kertomusvuonna toiminta avustuksia annettiin 11 yhteistyökuorolle ja yhdelle orkesterille. Yhteistyö edellyttää myös esiintymistä jumalan palveluksissa ja muissa maksuttomissa tilaisuuksissa. Kirkkomusiikkitoiminta vastasi myös Iltamusiikkia Tuomio kirkossa ja Kesäillan Urkumusiikkia -sarjoista, samoin Vanhan kirkon Tapahtumien yön konsertista. Kuvataidetoimikunta Kuvataidetoimikunta tarjosi jälleen luentosarjat sekä keväällä että syksyllä. Teemoina olivat kirkkoarkkitehtuuri ja hautaus maat. Kävijöitä oli yhteensä 420. Luennoitsijoina olivat muun muassa yliarkkitehti Eero Raatikainen ja FT Markus Hiekkanen. Kuvataidetoimikunta tilasi Aino Louhelta seinämaalauksen nimeltä Paikallinen ryhmä piristämään Seurakuntien talon Kapernaum-nuorisotilaa. Kansainvälisten asioiden toimikunta Kansainvälisten asioiden toimikunta pyrki innostamaan seurakuntia osallistumaan kansainvälisten asioiden käsittelyyn ja suhteiden rakentamiseen. Tammikuussa pidettiin seminaari, jossa käsiteltiin kirkon ulkoasiain osaston roolia ystävyysseurakuntatyössä ja sekä rahoitusmahdollisuuksia. Harjun seurakunta piti aktiivisesti yllä yhteistyötä Tallinnan Peetelin seurakunnan kanssa. Härmälästä vierailtiin Unkarin Oroshazassa ja Kalevan seurakunta jatkoi tiivistä yhteistyötään Sárszenlörincin kanssa. Manchesterin hiippakunnan nuorisotyön kanssa yhteistyö tiivistyi entisestään. Ympäristötoimikunta Ympäristötoimikunta otti käyttöönsä Internetin ja Intranetin, jotta henkilöstö voisi helposti ottaa selvää ympäristötoimikunnan toiminnasta. Toimikunta järjesti myös sisäisiä katselmuksia ja järjesti paikallisia ympäristötapahtumia, muun muassa kirkon ympäristöpäivänä. Kirkon ympäristödiplomin hakua siirrettiin vuodella aikataulullisista syistä. 7

8 paikallisseurakunnat LÄHELLÄ TAMPERELAISIA 8

9 Aitolahden seurakunta Aitolahden seurakunnan toiminta-ajatus on ollut 16 vuoden ajan sama. Tavoitteena on saada kaikki 0 18-vuotiaat seurakunnan piiriin. Seurakunnan päiväjumalanpalveluksessa kävijöiden määrä on laskenut kahtena edellisvuonna yhteensä noin tuhannella. Erityisesti kesäkuukaudet ovat olleet hiljaisia. Kuitenkin seurakunta tavoittaa monipuolisilla perinteillä ja tapahtumilla suuren määrän ihmisiä. Metsäkirkot, Kauneimmat joululaulut, perhemessut, vauva kirkot, päiväkerhojen ja musiikkileikkikoulujen juhlat, Viattomien lasten päivän enkelikirkko, koulutielle siunattavien kirkkohetki, avoimet päiväkerhot ja Jumalan kämmenellä -illat antavat mahdollisuuden tutustua myös perheisiin. Kertomusvuonna Johanna Kurkelan Yhteisvastuukonserttiin tuli 240 kuulijaa ja talvitapahtumassa pyöri 250 henkilöä. Atalassa jatkuneet Jumalan kämmenellä -illat kokosivat perheitä monipuolisiin iltoihin. RE-TO retkiä ja toimintaa kerho isille ja pojille otti ensimmäiset rohkaisevat askeleensa. Maallikoiden ja työntekijöiden toteuttama joulunäytelmä onnistui erinomaisesti. Jouluaamun perhemessussa oli 280 osallistujaa. Ponnistelu kannatti ja siitä saatiin hyvää palautetta. Seurakunnassa toimi kolme kuoroa. Yhteistyö koulujen kanssa on ollut syyskaudella vilkasta. Atalan koulun virsituntien lisäksi kanttori valmisteli musiikkia Olkahisen koululaisten kanssa varhaisnuorten messuun ja Atalan koulun kanssa Metsäkirkkoon. Atalassa seurakunnan kerhotoiminta organisoitiin koulun Harrastava iltapäivä (HIP) -hankkeen kautta. Kerhoihin ilmoittautui enemmän lapsia kuin ryhmiin pystyttiin ottamaan. Aitolahden kirkolla monitoimikerho Kohossa oli mukana lasta. Aitolahden rippikoulu on vuosien varrella kehittynyt keskimääräistä pidemmäksi ja vaativammaksi sekä riparilaisille että opettajille. Jatkorippis tavoitti kolmanneksen rippikoulun käyneestä nuorisosta. Isoskoulutuksessa oli mukana koko ajan 120 nuorta. Perhetyössä jatkettiin suunnittelua ja toteutusta varhaisnuoriso-, diakonia- ja lapsityöntekijöiden sekä pappien yhteistyöllä. Parisuhdetyö katsottiin perhetyön osa -alueeksi. Parisuhdetyössä vapaaehtoisten osuus on merkittävä. Diakonian talousarviomäärärahoista ja kolehdeista avustettiin 134 taloutta. Myös RuokaNyssessä asioiville annettiin 438 asiointilupaa. Yhteisvastuun lipaskeräys oli Linnainmaan Prismassa ja K-Citymarketissa kahtena viikonloppuna. Lipaskeräyksen ansiosta keräyksen tuotto nousi 6 910,67 euroon eli kolminkertaiseksi. Lähetystyöhön tuli uusia vapaaehtoisia ja nimikkolähettejä tuettiin 4 614,41 eurolla. Harjun seurakunta Harjun seurakunnassa messuihin osallistuminen pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Ehtoollisella käyntien määrä kasvoi yli tuhannella hengellä. Harjun seurakunta on musiikin tarjonnan suhteen ainutlaatuinen. Seurakunnassa toimii seitsemän kuoroa. Kertomusvuonna aloitti uutena ryhmänä Gospel Big Band. Aloite tuli aktiiviseurakuntalaiselta Rami Helmiseltä. Vastaavia bändejä ei kirkon piiristä löydy muualta. Myös nuoret perustivat Gospel-kuoron. Pitkään odotettu Pispalan urkujen rakentaminen pääsi käyntiin keväällä. Urkurakentamo Martti Porthan sai tehtäväkseen rakentaa Silbermann-tyyliset urut. Konsertti vuosi oli hiljainen. Tämä johtui osaksi lamasta ja osaksi siitä, että kirkko muusikot tähtäsivät adventtiin Silloin urut otetaan käyttöön ja Pispalan kirkko täyttää 40 vuotta juhla vuonna. Varhaiskasvatuksen ja päiväkotien yhteistyö oli edellisvuosia monipuolisempaa ja yksilöllisempää. Harjun kasvu- Tampere for Haiti -tapahtuma helatorstaina sai väen liikkeelle. Lämmön helliessä kuunneltiin Dave Lindholmia, Pate Mustajärveä, Essi Wuorelaa ja Harri Marstiota ja Jaakko Löyttyä. Mikko Löytty johti bändiä. Artistit ovat mukana talkooperiaatteella ja tuotto meni lyhentämättömänä Haitin uhrien auttamiseen. Aitolahden seurakunnan vapaaehtoiset ja työn tekijät valmistivat joulu kirkkoon perinteisen joulunäytelmän. 9 Kuva: Timo Haikka

10 ympäristön tavoitteina olivat kertomusvuonna messut, raamattuopetus kaikessa toiminnassa ja Jumalan kutsu tähän työhön. Kävijämäärät ovat olleet kasvussa. Erityisesti kerhojen toiminta oli ilahduttavaa, samoin poikien tulo mukaan toimintaan. Harjunlapset-kotisivuilla käytiin liki kertaa. Tyttötyöllä on oma Facebook-sivu ja kerhonohjaajilla oma Facebook-ryhmä. Nuoria kävi edellisvuotta enemmän messuissa ja jumalan palveluksissa, kun isoskoulutukseen liitettiin jumalan palveluksissa avustaminen. Myös viikonloppuleirit päätettiin yhteiseen messuun. Erityisesti Kaarilan koulun kanssa yhteistyö voimistui. Kaikki kahdeksannet luokat kävivät mm. tutustumassa omaan Pispalan lähikirkkoon. Päivänavauksia pidettiin myös alakouluissa koulujen pyynnöstä edellisvuotta enemmän. Nuorisotyössä nuorteniltojen kävijämäärä nousi 24 %, isoskoulutuksen 50 % ja apuopettajakoulutuksen 35 prosenttia. Nousu toi myös haasteita, joista selvittiin muun muassa vanhojen isosten ja apuopettajien voimin. Vuoden aikana aloitettiin Taizé-messut, joihin osallistuminen on nuorten koulutusta. Nuorten aikuisten toiminnan runkona olivat edelleen Varikko -messut, joita vietettiin joka toinen sunnuntai Pispalan kirkossa. Helmikuussa toista kertaa järjestetty Yövarikko sai runsaasti hyvää palautetta. Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan kolme leiriä, joista yksi liittyi Alfa-kurssiin ja kaksi oli kaikille avoimia. Vuoden lopulla Harjun Veikot viettivät lippukunnan 60-vuotisjuhlia Torpan kurssikeskuksessa. Aineellista ja hengellistä apua Vuonna 2010 elettiin taloudellisen epävarmuuden aikaa. Tämä näkyi avustusten lisääntymisenä ja ruokapalveluiden käyttäjien kasvuna. Diakonian toimitila Silmukassa kävijöitä oli noin viidennes enemmän kuin edellisvuonna. Apua tarvitsevat olivat pääasiassa yksin asuvia työttömiä. Myös asunnottomien määrä oli nousussa, joten merkittäväksi toiminta muodoksi nousi saunomis- ja suihkupalvelut ja vaatteiden pesumahdollisuus. Pispalan aamupalalla kävi vuoden aikana (983) henkilöä. Tesomalla työttömien ruokailussa kävi noin 700 kävijää enemmän kuin vuonna Vanhustyön suunnitteluryhmä toteutti sukupolvien välistä toimintaa, laitosvierailuja, luontoretkiä ja kotikäyntejä. Tavoitteellista perhetyötä tehtiin kaiken ikäisten henkilöiden kanssa. Yhteisvastuukeräys tuotti kaikkien aikojen ennätyksen. Harjun seurakunnassa oli kertomusvuonna seitsemän lähetyspiiriä. Varoja on kerätty perinteisin keinoin. Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian tuen kasvu on ollut nousujohteista: talousarviosta on tullut reilut kaksi kolmannesta ja loput vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Hervannan seurakunta Hervannan seurakunta täytti kertomusvuonna 30 vuotta. Juhlamessuun osallistui 430 henkilöä. Juhlassa julkistettiin myös FT Anne Seppäsen kirjoittama Sen kaupungin parhaaksi -juhlakirja. Jumalanpalveluselämässä kävijöiden määrä säilyi lähes entisellään, mutta ehtoollisella kävi noin 850 henkilöä enem- Harjun seurakunnan työntekijät kävivät laulattamassa Kauneimpia joululauluja myös ravintola Kujakollissa. 10

11 män kuin vuonna Hervannan aamujumalanpalvelus tulkattiin englanniksi kerran kuukaudessa ja Toinen messu järjestettiin kevätkaudella joka toinen viikko. Nuorten aikuisten kuorossa oli jo 20 jäsentä. Kuorolla oli esiintymisiä messuissa ja konserteissa. Alkuvuodesta järjestettiin toistamiseen Yhteislaulutilaisuuksien sarja. Kolmessa Kauneimmissa joululauluissa oli kävijöitä 314. Lähetysviikon yhteydessä seurakunta järjesti Etelä-Hervannan ja Kanjonin jouluihin Pekka Laukkarisen konsertin. Café Olohuoneen toiminnan jatkamista puitiin yhteisessä kirkkoneuvostossa kahteen kertaan. Hervannan kauppakeskus DUOssa oleva tila oli vuokrattu yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä määräajaksi vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Olohuoneen toimintaa vuoden 2011 loppuun, jolloin tulokset arvioidaan ja päätetään toiminnan jatkamisesta. Café Olohuoneessa kävi vuoden aikana noin asiakasta. Lauantaisin lapsille oli satutunti. Samoin papit päivystävät Olohuoneessa säännöllisesti. Joulukuussa saatiin myyntiin Coffee Hervanta, Reilun kaupan kahvi hervantalaisessa paketissa. Olohuoneessa oli myös monia yleisö- ja musiikkitilaisuuksia ja isompia tapahtumia. Myös taloudellisesti Olohuone on mennyt hyvään suuntaan. Se tuotti toiminnallisista menoista 77,7 prosenttia. Hervannan seurakunnan diakonia-asiakkaiden määrä tasaantui vuoden aikana. Suurin osa työstä painottui taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten auttamiseen. Diakonian avustusvarat ylitettiin melkein kaksinkertaisesti. RuokaNyssestä haettiin ruokakassia, joiden päätökset tehtiin vastaanottokäynneillä. Kantapöydässä syötiin noin 1300 ateriaa vuoden aikana. Diakonian avustusruokalipuilla aterioitiin maksutta Hervannassa Päiväkeskus Witosessa 158 kertaa. Hervannassa oli 8 maahanmuuttajille tarkoitettua ryhmää. Niissä oli osallistujia viikoittain noin 58 henkilöä. Ompelu tuvalla työharjoittelijoita tuettiin suomen kielen oppimisessa. Maahanmuuttajia kohdattiin myös kotikäynti- ja vastaanottotyössä. Kielitaitoisten diakonia-avustajien rooli koti käynti- ja neuvontatyössä oli merkittävä. Lasten lähetysviikon yhteydessä lapsille järjestettiin Kapteeni Kauko -tapahtuma, jossa kävi 500 oppilasta. Luokkaleiripyyntöjä tuli yli odotusten, mutta kaikkiin kutsuihin vastattiin. Viidellä luokkaleirillä ja yhdellä luokkaretkellä tavoitettiin 200 lasta. Härmälän seurakunta Vuosi 2010 oli Härmälän seurakunnassa muutoksen aikaa, vaikka Tampereen seurakuntien rakenneratkaisu oli vielä kesken. Siitä huolimatta asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Ainoastaan uusien asukkaiden ilta jäi järjestämättä, Hervannan kirkon katolle pystytettiin risti Lindforsinkadun puolelle elokuussa. Ristin suunnittelija arkkitehti Seija Hirvikallio ja seurakuntien kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi tarkistavat ristin paikkaa. yksin kertaisesti siksi, että uudisrakentaminen pysähtyi. Nuorten toimintaan ei voinut olla vaikuttamatta se, ettei seurakunnan alueella ollut yhtään nuorisotyöntekijää varsinaisessa nuorisotyössä. Aikuistyössä raamattupiiri kokosi viikoittain 4 5 henkilöä, naistenpiiri kymmenkunta. Naisten- ja miestenillat jatkuivat Kuuselan seniorikeskuksessa. Kirjailija Sinikka Nopola keräsi eniten kuulijoita. Härmälän seurakunta kohtaa päiväkerhojen, avoimien päiväkerhojen, perhekahvilan ja muskareiden kautta kotona olevat lasta hoitavat vanhemmat. Lisäksi tiiviit yhteydet takaavat sen, että seurakunta kohtaa kaikki alle kouluikäiset pari kertaa vuodessa. Kirkkosaliin saatiin uusi hiljainen lastennurkkaus; esikoululaisille tarkoitettu Kotikirkko-hetki ja pyhäkoulu jumalan palveluksen aikana paransivat edelleen lasten osallistumista jumalanpalvelushetkiin. Myös pyhäkoulut toimivat eri puolilla seurakuntaa. Diakoniatyössä oli selvästi nähtävissä, että erityisesti yksinhuoltajaperheiden määrä lisääntyi kuluneen vuoden aikana kaikkialla Härmälän alueella. Perheiden elämä on edelleen tiukentunut ja taloudellinen ahdinko lisääntynyt. Vuoden aikana diakoniatyöntekijät kohtasivat 476 eri asiakasta joko vastaanotolla tai kotikäynneillä. Tapaamisia oli Suurin ikäluokka oli yli 74-vuotiaat. Härmälän seurakunnan lähetystyötä hoiti vapaaehtoinen, koska lähetyssihteerin virka on taloudellisista syistä täyttämättä. Erilaisia varainhankintalähteitä oli kuitenkin useita, ja lähettejä voitiin sovitusti tukea. Kolmessa Kauneimmissa Joululauluissa kävi yhteensä 314 henkeä. Härmälässä toimii kaksi kuoroa: Härmälä-kuoro ja laulukoulu Löydä Musiikin Oma Ääni, Musiikin O-Ä. Keväällä 11

12 aloitti myös kolmas kuoro Kevätesikot kanttorin johdolla. Kuorolaisia oli kaikkiaan nelisenkymmentä. Konserteissa oli kuulijoita yhteensä noin Ystävyysseurakuntatyössä oli tällä kertaa vuorossa härmäläläisten matka Unkariin, Orosházaan. Matkalaisia oli mukana 15. Saimme kokea lämpimän vastaanoton, ja rakentaa kristittyjen yhteyttä jälleen kerran. Kalevan seurakunta Kalevan seurakunnassa on kaksi kirkkomuusikkoa ja musiikki oli vahvasti esillä seurakunnan toiminnassa. Jumalan palveluksiin kutsuttiin omien kuorojen lisäksi muita tamperelais kuoroja. Itsenäisyyspäivän messussa avusti Pirkan maan musiikkiopiston puhallinorkesteri. Konsertteja järjestettiin ympäri vuoden. Pääsiäisyönä vieraili kirkossa Kuusankosken Naiskuoro, joka esitti Gabriel Faurén Requemin. Kirkossa esiintyi myös sopraano Barbara Hendricks, jota tuli kuulemaan yli 800 henkilöä. Kauneimpia joululauluja laulettiin viisi kertaa. Syksyllä aloitti Kehittyvät laulajat -ryhmä, jossa oli 35 laulajaa. Kanttorit vierailivat eri laitoksissa ja kouluissa. Virsikinkereitä pidettiin useassa alakoulussa. Varhaisnuorisotyössä iloittiin siitä, että kirkolle saatiin jälleen päiväkerho. Työntekijän jäädessä eläkkeelle ja lasten vähetessä aloitettiin kerran kuukaudessa kokoontuva Jumalan kämmenellä -perhepyhäkoulu. Varhaisnuorisotyö toimi hyviksi koetuin työmuodoin. Koululaisille järjestettiin Yhteisvastuukonsertti, joka keräsi 125 laulajaa. Molemmat nuorisotyöntekijät osallistuivat alueelliseen koulutyöhön järjestämällä leirikouluja, tuntivierailuja, päivänavauksia tai Jumalan kämmenellä -iltoja. Retkillä käytiin Ähtärin eläinpuistossa ja Vehoniemen automuseossa. Diakonian painopisteenä oli löytää yksinäisiä ihmisiä, jotka tarvitsivat diakonista tukea. Myös vapaaehtoisia haluttiin lisää toimintaan. Diakoniatyöntekijät tapasivat asiakkaita yhteensä kertaa. Ruokakasseja jaettiin vuoden aikana Kaleva järjesti yhdessä Mustan Lampaan ja Hippostuvan kanssa avointen ovien iltapäivän, jossa tavattiin paljon uusia ihmisiä. Kalevan kirkolla toimivan Martan ja Marian kahvilan aukioloaikana aloitettiin keskustelupäivystys. Yhdessä todettiin, että tällaiset kohtaamiset olivat tervetulleita. Lähetystyö järjesti vuoden mittaan useita tilaisuuksia, joissa lähetys oli esillä. Näitä olivat Kylväjän lähetyspyhä, lähettien Lauri ja Asako Palmun matkaan siunaaminen lähetys työhön Japaniin sekä Sanansaattajien Raamattu kannesta kanteen -juhla, johon osallistui 274 opiskelijaa. Lähetys järjesti vapun aattona lapsille ja aikuisille tapahtuman, jossa tarjoilujen ohella taikuri esitti taitojaan. Kalevan ystävyysseurakunta Varpaisjärven seurakunta täytti 100 vuotta. Messukylän seurakunta Messukylän seurakunta on Tampereen seurakunnista väkiluvultaan suurin. Seurakunnassa oli kertomusvuoden lopussa noin jäsentä. Seurakuntayhtymän strategiaprosessi heijastui koko yhtymän ja seurakuntien hallintoon, pitkäjänteiseen suunnitteluun ja toimintaan. Strategiaprosessin aiheuttama tilanne oli johtanut yhtymän väliaikaisiin työsuhteisiin. Näkyvin esiintyminen oli TV1:n jumalanpalveluksen suora lähetys pääsiäisaamun messusta yhdessä Choralia-kuoron kanssa. Messukylän seurakunnassa kiinnitettiin erityistä huomiota perustyön hyvään hoitamiseen. Messukylässä päiväjumalanpalvelusten kävijämäärä pieneni, keskimäärin kirkossa kävi 130 henkilöä messua kohti. Seurakuntataloissa pidettyjä messuja vähennettiin. Kaikkiaan viidessä paikassa toimitettiin vuoden aikana 47 messua, joista useimmat olivat perhemessuja. Kivikirkon messu oli kesäsunnuntai-iltaisin Messukylän vanhassa kirkossa. Pääjumalanpalvelusten osanottajamäärä oli , missä oli laskua Pääjumalanpalvelusten keskimääräinen osanottajamäärä oli 189 (230) eli selvästi edellisvuotta pienempi. Erityisjumalanpalvelusten kävijämäärä nousi. Niitä olivat viikkomessut, lasten ja nuorten jumalanpalvelukset, koululaiskirkot, konfirmaatiojumalanpalvelukset ja muut erityisjumalanpalvelukset, kuten talvikaudella parillisten viikkojen sunnuntaina Uudessakylässä pidetyt iltamessut sekä seurakuntatilojen ulkopuolella, erityisesti laitoksissa pidetyt jumalanpalvelukset. Messukylässä Linnainmaan seurakuntakeskuksessa alakoululaiset saivat eläytyä ritariretkiseikkailulla keskiajan tunnelmaan. 12

13 Riikka Viljakainen johti Dietrich Buxtehuden kantaatin Aleksanterin kirkossa toukokuussa. Muitten jumalanpalvelusten osanottajamäärä oli (13 032) eli aiempaa enemmän. Muita jumalanpalveluksia oli 130 (124) eli aiempaa enemmän. Myös keskimääräinen kävijämäärä muissa jumalanpalveluksissa oli isompi. Syy suurempiin lukuihin on pääjumalanpalveluksista tilastollisesti irrotettujen erillisten konfirmaatioiden vaikutus. Aikuistyön eri ryhmissä oli jäseniä yhteensä 270. Lisäksi oli raamattupiirejä ja miestenpiiri. Messukylän kirkkokuoroon kuului 30 laulajaa. Esiintymisiä oli 15. Piccolo-kuoroihin kuului 68 (103) laulajaa eli aiempaa vähemmän. Esiintymisiä oli 44 (30). Kuororyhmiä oli neljä: Fughetta-kuoro Uusikylä, Fughetta-kuoro Messukylä, Fughetta-kuoro Kaukajärvi ja jo aikuisikään ehtineille Piccolon Kamarikuoro. Kuorot esiintyivät kymmenissä eri tilaisuuksissa, myös naapuriseurakunnissa. Kuoro lauloi myös Tuomasmessussa ja Messukylän vanhassa kirkossa jouluyönä. Satoja lapsia Messukylän seurakunnassa pyhäkoululaisten määrä oli kasvussa. Heitä oli kaikkiaan 105. Lapsille pidettiin myös Lasten Hoosianna -tilaisuus. Päiväkerhoja oli 16 ja niissä lapsia 287. Kirkkovuoteen liittyvien teemojen lisäksi toimintaa toteutettiin Pyhä-teeman ympärillä. Keväällä tehtiin kysely lasten vanhemmille. Vanhemmat toivoivat, että uskontokasvatus säilyisi vahvana ja että ohjaajat eivät vaihtuisi. Kaikissa kohdissa keskiarvo oli yli 4,3 asteikolla 0 5. Perhekerhoja oli kaikkiaan kahdeksan. Yhteistyö kaupungin perhevalmennuksen kanssa jatkui. Perhetyö tarjosi 13 tilaisuutta, ja niihin osallistui 81 esikoistaan odottavaa paria. Messukylässä kävi rippikoulun kaikkiaan 462 nuorta. Jatkisleirillekin osallistui 197 nuorta. Diakoniatyössä oli havaittavissa yhä moniongelmaisempien asiakkaiden tukemista, mutta toisaalta myös viranomaisten kanssa yhteistyö laajeni. Lähetystyön vuosi kulki entiseen tapaan. Pyynikin seurakunta Pyynikin seurakunnassa päiväjumalanpalveluksessa kävijöiden määrä laski henkilöllä, mutta muiden jumalanpalvelusten kävijöiden nousi 2510:llä. Nousu johtui ennen kaikkea nuorten aikuisten tapahtumista, jotka keräsivät Aleksanterin kirkon täyteen kolme kertaa syksyn aikana. Pyynikin seurakunnassa toimii neljä kuoroa. Urkurin johtama Aleksanterin lauluryhmä kokosi kevätkaudella 16 laulajaa ja se esiintyi neljä kertaa kirkon päämessussa. Syyskaudella heillä oli kolme esiintymistä. Kamarikuoro Solenne palvelee paitsi Pyynikkiä, myös koko seurakuntayhtymää. Musiikkitilaisuuksissa kävi noin kuulijaa. Pyynikin seurakunta on vakiinnuttanut asemansa vapaaehtoistyön keskuksena Tampereen seurakunnissa. Selkeimmin se näkyy Avoin kirkko -toiminnassa ja Tuomasmessuissa. Vapaaehtoisia toimii myös diakoniatyössä, piirien vetäjinä ja suntion apuna. Avoimen kirkon päivystäjät kirjasivat kirkossa käyneiden määräksi kertomusvuonna yli käyntiä, noin käyntiä enemmän kuin vuonna Lähikouluissa opiskelevat varhaisnuoret alkoivat käydä omasta aloitteestaan kirkossa koulusta tultuaan. Kertomusvuonna seurakunta perusti näille nuorille kaksi kertaa vii- 13

14 kossa kokoontuvan iltapäiväkerhon, jota nuorisotyötyöntekijä veti. Pyynikin lähetystyössä aloitettiin uutena Uskomme juuret -tilaisuudet, joita pidettiin muutaman kerran Aleksanterin kirkon kryptassa. Seurakunnalla oli kaikkiaan seitsemän nimikkosopimusta. Pyynikin ja Tuomiokirkkoseurakunnan varhaisnuorisotyössä oli vuonna 2010 kaksitoista kerhoa. Uutta olivat Junnukappelikerhot Aleksanterin kirkon kryptassa kaksi kertaa viikossa. Tavoitteena oli saada varhaisnuoria mukaan toimintaan teemalla olla siellä, missä koululaisetkin ovat. Yhteistyö kaikkien koulujen ja varhaisnuorisotyön kesken oli toimivaa. Amurin ja Pyynikin 7.-luokkalaisten ryhmät pitivät yllä seurakuntayhteyttä yläkouluun siirryttäessä. Alakoululaisille oli tarjolla Huimapäät-rockmusikaali, joka esitettiin Aleksanterin ja Johanneksen kouluissa. Rippikoulu toteutettiin yhdessä Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Diakoniatyössä näkyi selvästi kaupungin toimeentulotuen määrän ja huostaanottojen kasvu. Mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö ja yleinen alakuloisuus näyttivät lisääntyvän. Monet eläkeläiset elävät toimeentulon rajoilla. Vastaanottojen määrä laski jonkin verran, mikä johtui siitä, että RuokaNysse kävi joka toinen viikko Pyynikin alueella. Kirkontuvalla osallistujia oli ja heistä ruokaili henkilöä. Kaikkiaan tehtiin 14 matkaa, niistä kaksi ulkomaille. Eläkeläisten virkistysviikko vietettiin Pärnussa, Virossa. Ruotsalainen seurakunta Höstdagar-tapahtuma kokosi jälleen Tampereelle yli 800 suomenruotsalaista nuorta pyhäinpäivän aikoihin. Rippikoulussa tehtiin yhteistyötä Porin seurakunnan riparien kanssa. Seurakuntavaaleissa Ruotsalainen seurakunta päätyi sopuvaaleihin. Nuorisotyötä kehitettiin uuden työntekijän tullessa töihin. Pienessä yhteisössä voidaan ottaa huomioon nuorten tarpeet ja vahvuudet, jolloin nuorisotyöntekijä on isossa roolissa. Joka toinen viikko oli tarjolla kaakaovälitunti, mikä on tuonut uusia kontakteja. Tavoitteeksi asetettiin myös sekä ruotsalaisen korttelin että yhteistyön syventäminen suomenruotsalaisten kanssa Tampereella ja koko maan laajuisesti. Erittäin tärkeäksi nähtiin, että ruotsia puhuvat voisivat puhua myös hengellisistä asioista omalla äidinkielellään. Perinteisesti monien laulajien ja instrumentalistien kanssa järjestettiin konsertteja kirkossa ja toteutettiin kahvikonsertti De Gamlas Hemissä. Monivuotisia yhteistyökumppaneitamme ovat mm. laulupedagogi Tarja Mäki- Latvala, Scaramella-yhtye, kvartetti Anoia, Do-Mi-Nutz sekä Sampolan Laulajat. Taantuma ei vaikuttanut merkittävästi taloudelliseen avustamiseemme. Työttömiä ja yksinhuoltajia on pyritty auttamaan. Avuntarvitsijat ovat nuorentuneet. Tuomiokirkkoseurakunta Tuomiokirkkoseurakunnassa tavoitteena oli pitää toimitusten asema vahvana. Messussa kävijöiden määrä pysyikin edellisvuoden tasolla. Messuja olivat järjestämässä seurakunnan kanssa 8 järjestöä ja yhteisöä. Perinteisesti Tuomiokirkon musiikkielämään kuuluvat Kesäillan urkumusiikkia- ja Iltamusiikkia Tuomiokirkossa sarjat jatkuivat. Gospel Big Band rikastutti yhdessä messussa musiikkia. Uusina messuina toteutettiin Sateenkarimessu Setan hengellisen piirin kanssa ja nuorten aikuisten Voimala-messut. Keskustorilla toteutettu MOTORISTImessu sai innostuneen Tampereen seurakuntien jäsenmäärät (läsnä oleva väestö) Seurakunta Väkiluku Osuus Väkiluku Osuus Henkilöä % Henkilöä % Aitolahti evl ,8 % ,8 % Harju evl ,8 % ,6 % Hervanta evl ,6 % ,8 % Härmälä evl ,0 % ,1 % Kaleva evl ,1 % ,2 % Messukylä evl ,0 % ,9 % Pyynikki evl ,2 % ,1 % Teisko evl ,7 % ,7 % Tampereen tuomiokirkko evl ,2 % ,2 % Viinikka evl ,0 % ,0 % Tammerfors sv 896 0,6 % 913 0,6 % Yhteensä ,0 % ,0 % Vähennys (-) Lisäys (+) Henkilöä

15 Vanhat hautausmaat ja viehättävät muistomerkit kertovat paljon historiasta, ja siksi otan mielelläni lapsenlapsia mukaan tänne hautojenhoitopäivään. Näin saan siirrettyä perinteitä ja suvun tarinoita nuoremmille polville, kertoo Tuula Moisio. Vieressä Tomi Moisio. vastaanoton, johon on luvassa jatkoa. Messuja pidetään kerran kuukaudessa myös Hatanpää- Vihilahti -alueella. Mukula-messu oli syksyllä ja keväällä. Erityisesti asukkaita kiinnosti syyskauden avaus, jota juhlittiin Katariinan ja Kukkapellon päiväkodin 10-vuotisjuhlien merkeissä. Tampereen kaupunki osallistui tarjoiluihin ja väkeä tuli tuvan täydeltä. Aluetoiminta on saavuttanut Hatanpää-Vihilahden alueella tasapainon. Perustoiminnat ovat vakiintuneet ja omia perinnetapahtumia on saatu synnytetyksi. Koko ajan on kuitenkin mietittävä, miten jatkossa mennään eteenpäin. Perhetyön pastori piti kolmessa keskusta-alueen neuvolassa perhevalmennuksia kaikkiaan 14 kertaa. Nämä poikivat kastekontakteja ja kastekeskusteluissa päästiin selvästi syvemmälle perheen kysymyksiin kuin ilman valmennusta. Tuomiokirkko Pyynikki-seurakuntien yhteinen perheleiri pidettiin Aitoon koulutuskeskuksessa, jossa oli 64 osanottajaa. Kukkolan kesäleirille tuli 31 henkilöä. Tampereen ensimmäinen Hääyö pidettiin lokakuun alussa Finlaysonin kirkossa. Vihittyjä oli 47 paria. Diakoniatyössä koettiin myönteisenä eri työmuotojen ja yhteistyökumppaneiden yhdessä toimiminen muun muassa Yhteisvastuukeräyksen, Kirkon Ulkomaanavun kirkkopyhän ja Kaiken kansan joulujuhlan toteuttamisen yhteydessä. Yhteinen suunnittelu, tekeminen ja voimavarojen yhdistäminen on koettu tärkeäksi. Kaupungin keskusta-alueella asuu paljon nuoria aikuisia ja opiskelijoita, joita diakoniatyöntekijät ovat kohdanneet omassa työssään kuluneen toimintakauden aikana. Diakonisessa asiakastyössä ei kysytä kirkkoon kuulumista, vaan autetaan apua hakevia. Diakoninen perhetyö keskittyy lähinnä Hatanpää-Vihilahden alueelle. Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan lähetyskannatus on erityisesti vapaaehtoisen kannatuksen osalta suurempi kuin seurakunnissa keskimäärin. Vapaaehtoinen kannatus oli vuonna euroa euroa lahjoitettiin Onandjokwen sairaalan kappelin korjaukseen. Viiden lähetin joukkoon liittyi Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Helena Soininen joulukuussa. Hänet kutsuttiin Angolan kirkon diakoniatyön opetus- ja kehitystehtäviin Shangalalaan. Tuomiokirkkoseurakunnan rooli keskustaseurakuntana ja lähetystyön aktiivisena toimintaympäristönä on ollut merkittävä. Pyynikin seurakunnan lähetystyön kanssa on uusien toimintojen ja yhteistyön kokeilu hyvässä alussa. Teiskon seurakunta Teiskon seurakunnan toiminta-ajatuksena on olla teiskolaisille hengellinen koti, jossa evankeliumi ja sakramentit ovat jokaisen saatavilla, ja jossa välitetään siitä, miten seurakuntalaiset jaksavat. Toiminta on vahvojen perinteiden säilyttämistä, mutta samalla uutta kokeilevaa ja työalojen yhteistyötä painottavaa. Jumalanpalveluselämässä keskeisenä tavoitteena oli lapsi perheiden huomioon ottaminen jumalanpalveluksissa, mikä toteutettiin perhemessuja kehittämällä. Toukokuussa Teiskossa oli Tuomasmessu, joka oli monen työalan yhteinen ponnistus. Kokonaisuus oli onnistunut ja siitä tuli hyvää palautetta eri-ikäisiltä ihmisiltä. Myös kuorotoiminta pystyttiin pitämään täysmääräisenä kanttoreiden vaihtumisesta huolimatta. Kristillisessä kasvatuksessa haluttiin vahvistaa lapsi- ja nuorisotyön yhteyksiä kirkkoon ja jumalanpalveluselämään. 15

16 Erityisesti isoskoulutuksessa olevia nuoria on kutsuttu entistä laajemmin mukaan toimimaan jumalanpalveluksiin ja kaikilla 6-vuotiailla on ollut mahdollisuus tutustua kotikirkkoonsa. Pyhäkoulujen määrä on lisääntynyt. Myös lapsityön ja päiväkotien yhteistyötä on tiivistetty. Kertomusvuonna seurakunnassa vahvistettiin uusia työmenetelmiä. Pienryhmätoimintaan saatiin kaksikin uutta hengellistä kasvua tukevaa ryhmää, joista toinen vasta käynnisti toimintaansa. Diakonisen perhetyön tarve näkyi lisääntyneinä asiakaskäynteinä. Diakoninen näkökulma on huomioitu myös osana muuta perhetyötä. Lähetyskasvatussuunnitelman toteuttaminen ja kouluyhteistyön kehittäminen ovat käynnissä. Viinikan seurakunta Viinikan seurakunnassa päiväjumalanpalveluksissa kävi suurin piirtein sama määrä väkeä kuin edellisvuonna. Muissa jumalanpalveluksissa oli määrällistä laskua, mikä johtui osittain tilastollisesta muutoksesta. Kirkossa kävijöitä oli kuitenkin enemmän kuin vuonna Jumalanpalveluselämä monipuolistui vuoden aikana. On vietetty nuorten ja perheiden messuja, vauvakirkkoja ja ikäihmisten viikkomessuja. Myös harvemmin pidettävät Hiljaisuuden kirkkoillat ja Tyhjän sylin messut ovat saaneet paikkansa Viinikassa. Varhaisvastuksessa Viinikka on verkostoitunut hyvin alueensa toimijoiden kanssa. Päiväkodit suunnittelivat yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa suurten juhla - aikojen lasten jumalanpalvelukset ja vuosittaiset kirkkokonsertit. Rippikoulussa työkulttuurista keskiöön nousivat isoset ja apuopettajat. Rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä tärkeää on yhteisöllisyys ja kunkin kohtaaminen omana itsenään. Monet 18 vuotta täyttäneet nuoret osallistuvat nuorisotyön järjestämiin iltoihin ja toimivat vastuunkantajina. Keskusteleva ja pohtiva ilmapiiri on selvästi lisääntynyt nuorten keskuudessa. Seuriksen illat kokosivat kiitettävästi väkeä. Diakoniatyöntekijöiden kanssa punnittiin talouteen ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. Samoin yksinäisyys, erilaiset elämän kriisit sekä syrjäytyminen toivat ihmisiä diakoniatyöntekijöiden luo. Asiakaskontakteja oli kertomusvuonna Eri asiakkaita oli 502. Viinikan vanhuksille on kolme erilaista ryhmää. Keskiviikkopiiri kokoontui 22 kertaa kirkon seurakuntasalissa. Torstaipiiri kokosi vanhuksia Muotialan kerhohuoneeseen, ja Nekalan Pysäkki toimi perjantaisin Nekalan seurakuntatalolla. Näissä paikoissa vanhukset tapasivat toisiaan ja saivat vertaistukea. Viinikassa kutsuttiin myös ikäihmisiä juhlimaan vuosikymmeniään. Juhlijoita oli kaikkiaan 119. Viinikka on vahva lähetysseurakunta. Veisun pajat ahkeroivat puu- ja käsitöitä. Vapaaehtoisia tuli mukaan sekä Veisun että Nekalan työpajan toimintaan. Eri toimintaryhmien lähetyskannatus oli euroa. Osallistuminen seurakuntien tilaisuuksiin vuosina Seurakunta Päiväjumalanpalveluksia osallistujia Muita jumalanpalveluksia osallistujia Musiikkitilaisuuksia osallistujia Muita yleisiä tilaisuuksia osallistujia Aitolahti Harju Hervanta Härmälä Kaleva Messukylä Pyynikki Ruotsalainen Teisko Tuomiokirkko Viinikka Yhteensä % muutos kokonaisosallistujamäärissä osallist. % osallist. % ** ** ** * Osallistuneita viikkoa kohti (52) seurakunnan väkilukuun verrattuna ** Vuonna 2009 tilastointi virheellisin perustein, vuoden 2010 osalta perusteet tarkistettu ja korjattu 16

17 Yhteisvastuukeräys Kaikkein paras tulos Vuoden 2010 oli Yhteisvastuukeräyksen osalta erikoinen vuosi. Kohteiksi oli valittu köyhät lapsiperheet niin Haitissa kuin Suomessakin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa elää köyhyydessä noin lasta. Köyhiksi luokitellaan kotitaloudet, joiden tulot ovat alle 60 prosenttia väestön keskituloista. Keräys käynnistettiin poikkeuksellisesti etuajassa Haitissa tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen vuoksi. Haiti kuuluu maailman köyhimpiin maihin. Siellä ei ollut toimivaa hallintoa eikä varoja myöskään ihmisten auttamiseen. Suomessa Yhteisvastuukeräyksen alkamista aiennettiin ja aloitettiin heti Haitin auttamistyö. Vuonna 2010 saavutettiinkin kaikkein paras tuotto kautta aikojen.valtakunnallisesti Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli vuonna 2010 yhteensä 6,8 miljoonaa euroa. Tämä on Yhteisvastuukeräyksen 60-vuotisen historian paras tulos. Keräyksen tuotto jaetaan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyön ja katastrofiavun (60%), Marttaliiton (20%), Kirkon diakoniarahaston ja hiippakuntien (10%) sekä seurakuntien diakoniatyön (10%) kesken. Tampereen seurakuntien yhteinen tuotto oli ,69 euroa. Harjun seurakunta saavutti yli jäsenen seurakuntien sarjassa 12. sijan. Harju keräsi ,59 euroa. Vastaava luku Kalevan seurakunnassa oli , 62 euroa. Seurakunta Aitolahti Harju Hervanta Härmälä Kaleva Messukylä Pyynikki Ruotsalainen Teisko Tuomiokirkko Viinikka Yhteensä Yhteisvastuukeräyksen tulos Tampereella vuonna 2010 Tulos , , , , , , , , , , , ,69 /jäsen 1,04 1,18 0,33 0,99 0,86 0,41 1,40 4,59 2,53 1,23 0,84 0,92 17

18 Seurakuntavaalit onnistuivat yli odotusten Vuoden 2010 seurakuntavaalit tulevat jäämään historiaan, niin moni-ilmeiset ja erikoiset vaalit olivat. Hyvään äänestysaktiivisuuteen oli useita syitä. Vaaleihin panostettiin seurakuntayhtymässä erityisesti, koska vuotiaat saivat äänestää ensimmäistä kertaa vaaleissa Suomen historiassa. Kiinnostusta vaaleihin kasvatti myös Ajankohtaisen kakkosen Homoillasta noussut keskustelu. Homoilta aiheutti erovyöryn kirkosta. Tiedotusvälineet ja sosiaalinen media seurasivat eroamisia tarkkaan, ja ilmiö innosti myös seurakuntalaisia äänestämään. Tampereen yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin pyrki 476 henkilöä. Nuoria, alle 30-vuotiaita ehdokkaita oli listoilla 66. Ehdokkaita asettivat Yhteinen seurakuntaväki, Kokoomus ja Tampereen Kirkkodemarit. Messukylässä on lisäksi Peruskristittyjen ehdokaslista ja Kalevassa Nuoret aikuiset. Teiskossa myös Keskustalla oli ehdokaslista. Ruotsalainen seurakunta päätyi sopuvaaleihin. Seurakuntavaalien äänisaalis kipusi ääneen Seurakuntavaalien ennakkoäänestys oli Tampereella vilkasta. Ennakkoääniä annettiin ja äänimäärä nousi viime kerrasta 52 prosenttia. Vuoden 2006 vaaleissa ennakkoääniä saatiin Eniten ihmiset äänestivät suurissa kauppa- keskuksissa. Marketeissa annettiin viikon aikana yli puolet ennakkoäänien määrästä, yhteensä ääntä. Ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä Tampereella antoi äänensä äänioikeutettua eli ääniä annettiin 33 prosenttia enemmän kuin ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä vuonna Vilkas ennakkoäänestys siivitti myös koko vaalien äänestysinnon reilusti korkeammaksi kuin edellisissä vaaleissa. Tampereella äänensä seurakuntavaaleissa antoi äänioikeutettua ja äänestysprosentti oli 13. Vuoden 2006 vaaleissa äänestysprosentti oli Tampereella 9,6 ja ääniä annettiin Äänestysinto kasvoi siis 36,5 prosenttia edellisistä vaaleista. Äänestämässä kävi vuotiasta nuorta eli 7,9 prosenttia äänioikeutetuista. Kirkkovaltuusto nuoreni ja uudistui Valituista valtuutetuista 59 prosenttia oli uusia. Kirkkovaltuusto myös nuoreni. Kirkkovaltuuston keski-iäksi tuli 50 vuotta, kun 2006 valitun valtuuston keski-ikä oli 53 vuotta. Tampereen kirkkovaltuustoon valittiin myös hyvin nuoria ehdokkaita. Alle 30-vuotiaita valtuutettuja tuli kirkkovaltuustoon kymmenen eli 16 prosenttia valtuutetuista, kun valtakunnallinen keskiarvo oli 8,7 prosenttia. Yhteensä kirkkovaltuustossa on 61 valtuutettua. Miehiä uudessa kirkkovaltuustossa on 31 ja naisia 30. Uuden kirkkovaltuuston valtuustopaikat jakautuvat ryhmittäin seuraavasti: Yhdistynyt seurakuntaväki Tampere 46 % (28 paikkaa) Kokoomus 33 % (20 paikkaa) Kirkkodemarit 15 % (9 paikkaa) Keskusta 3 % (2 paikkaa) Ruotsalainen seurakunta 3 % (2 paikkaa) 18

19 Harjun seurakunnassa äänestettiin myös Lentävänniemen Talentissa. Seurakuntaneuvostoihin 22 nuorta Kirkkovaltuuston lisäksi seurakuntavaaleissa valittiin valtuutetut Tampereen 11 seurakuntaneuvostoon. Seurakuntaneuvostoihin valittiin yhteensä 144 valtuutettua, joista 22 oli alle 30-vuotiaita. Seurakuntaneuvostoihin valituista 82 oli uusia jäseniä, mikä on 57 prosenttia kaikista seurakuntaneuvostojen jäsenistä. Naisia valituista oli 80 (56 %) ja miehiä 64 (44%). Seurakuntaneuvostojen jäsenet painottuvat iäkkäisiin ihmisiin. Kaikista seurakuntaneuvostoihin valituista henkilöistä yli puolet on yli 50-vuotiaita. Nuoria, alle 30-vuotiaita, oli seurakuntaneuvostoihin valituista 15 prosenttia. Seurakuntavaalien markkinointi ja mainonta Seurakuntavaalien markkinointi alkoi elokuussa, kun alettiin kehittää vaalien visuaalista ilmettä. Seurakuntavaalit toteutettiin printti- ja ulkomainonnan osalta Kirkon tiedotuskeskuksen valtakunnallisen kampanjailmeen mukaisesti. Seurakuntien graafikko ja valokuvaaja työstivät vaalikirjeet, jotka sisälsivät kuvalliset ehdokaslistojen yhdistelmät seurakunnittain. Ehdokkaat saivat käyttää näitä valokuvia myös omassa mainonnassaan. Graafikko suunnitteli myös sanomalehtimainokset ja teki vaalipaikoille viralliset ehdokaslistojen yhdistelmät. Ulkomainonta Tampereen kaupungin bussien kyljissä alkoi marraskuun ensimmäisenä päivänä ja kesti kaksi viikkoa. Bussien istuinselustoissa pidettiin esillä kahta seikkaa, iltarukousta ja RuokaNysseä. Verkko oli entistä isommassa roolissa vaalien tiedottamisessa. Vaaliuutisia alettiin tehdä jo syyskuussa, kun ehdokaslistat julkistettiin. 25. lokakuuta avatusta vaalikoneesta tiedotettiin, siirrettiin sivustolle ehdokkaiden kuvat ja autettiin vaalikoneen käytössä. Tampereen seurakuntien vaalikoneen sivuja oli perjantaihin mennessä selattu kertaa, ja vaalikoneen oli täyttänyt kävijää. Tampereella ehdokkaista 80 prosenttia vastasi vaalikoneen kysymyksiin, kun koko maan keskiarvo oli 72 prosenttia. Tampereen Kirkkosanomat julkaisi vaalilehden ja Radio 957:ssä oli nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu vaalimainos. 19

20 kasvualustana kristillinen usko 20

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään Nokian seurakunta / Pertti Jarla Tamperelainen seurakuntalehti Joulukuu 2014 Virittäydy jouluun Tampereen seurakuntien tapahtumien parissa. Lisätietoja liitteessä. siltalehti.fi Sivut 8 10 Lauri Tähkä

Lisätiedot

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ

Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa. www.evl.fi/srk/hyvinkaa KIRKONMÄELTÄ K Hyvinkään seurakuntalehti nro 2 10.4.2003 Kuva: Sami Kallioinen/kuvankäsittely: Jorma Ersta Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava J.S. Bachin Matteuspassio su 13.4. klo 16.00 Hyvinkään kirkossa www.evl.fi/srk/hyvinkaa

Lisätiedot

Jos Pispalan urut olisivat eläin?

Jos Pispalan urut olisivat eläin? 10/22 19/20 23.11.2011 21.5.2008 www.tampereenkirkkosanomat.fi R E I L U S T I K R I S T I T T Y Tanja Mikkola Kirkontupa on ihmisten yhteyttä Harjussa juhlitaan kirkontupien 40-vuotista toimintaa. Keittäjä

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin.

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin. KIRKONMÄELTÄ KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin Martti Lintunen Keskiaukeama www.evl.fi /srk/hyvinkaa Pääkirjoitus Tule mukaan tekemään

Lisätiedot

Vastuuta ihmisistä. Yhteisvastuukohteet 2012 sivut 8-9 ja 13 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2012.

Vastuuta ihmisistä. Yhteisvastuukohteet 2012 sivut 8-9 ja 13 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2012. Ekotekoja sivu 5 Yhteisvastuukohteet 2012 sivut 8-9 ja 13 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2012 Näkökulmia Raamattuun sivu 16 Vastuuta ihmisistä Paderissa, Pohjois-Ugandassa asuvat

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24 Naantalin seurakuntalehti 2/2008 18.4.2008 Virsi on hengitystä, rukousta ja ruisleipää Lue lisää s. 4-5 Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk.

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Keminmaa. Kemi. K e m i -To r n i o n r o v a s t i k u n n a n s e u r a k u n t a l e h t i N o 4 2 5. 2. 2 0 1 0

Keminmaa. Kemi. K e m i -To r n i o n r o v a s t i k u n n a n s e u r a k u n t a l e h t i N o 4 2 5. 2. 2 0 1 0 Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Yhteisvastuu torjuu ylivelkaantumista Suomessa ja Ugandassa. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio. yhteisvastuu. Lumikappeli kutsuu hiljentymään

Yhteisvastuu torjuu ylivelkaantumista Suomessa ja Ugandassa. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio. yhteisvastuu. Lumikappeli kutsuu hiljentymään Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

Parisuhdetta kannattaa hoitaa ajoissa - sivu 7

Parisuhdetta kannattaa hoitaa ajoissa - sivu 7 Hyvinkään seurakuntalehti 1 2.2.2012 Pienestä kiinni Yhteisvastuu 2012 Keskiaukeama Päivi Lammela Parisuhdetta kannattaa hoitaa ajoissa - sivu 7 Pertti Utriainen - emo-luokan sairaanhoitaja - kuoronjohtaja

Lisätiedot

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio.

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio. Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena

2/48. Suomessa on paras pysyä terveenä ja nuorena 2/48 17.1.2008 Espoon seurakuntasanomat www.esse.fi Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Tuomiokirkko Kauniainen Markku Mattila / Kuvakotimaa Se on viimeinen matka Hautajaisissa perhe, sukulaiset ja ystävät

Lisätiedot

Seurakuntatervehdys 2/2008

Seurakuntatervehdys 2/2008 Seurakuntatervehdys Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien tiedotuslehti 41.vuosikerta 2/2008 Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot Hiippakuntauutiset helsinki 1/07 1 Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot 2 P IISPAN PIISI Velvollisuudet Martti Ahtisaari puhui Lundissa

Lisätiedot

"Me sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa"

Me sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa Naantalin seurakuntalehti 4/2006 n 30.11.2006 "Me sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa" Joulu tulee Velkualle Lue lisää S. 4-5 Kuka varastaa joulumielesi?

Lisätiedot

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää!

Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk. Hyvää äitienpäivää! Kajaanin seurakuntalehti No 5 keskiviikko 7.5.2014 57. vsk Hyvää äitienpäivää! 2 7.5.2014 KAJAANIN SEURAKUNTALEHTI PÄÄKIRJOITUS Euroopan uusi kuohunta Viime kuukaudet olemme saaneet seurata koko maanosaamme

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Majakka. Keskellämme kulkee hän, hyvä auttajamme. Adventin juhlasta joulun iloon. Perheneuvonta on kirkon sielunhoitotyötä Sivu 3

Majakka. Keskellämme kulkee hän, hyvä auttajamme. Adventin juhlasta joulun iloon. Perheneuvonta on kirkon sielunhoitotyötä Sivu 3 Majakka Sählykerho n vaasansuomalainenseurakunta.fi Vaasan suomalainen seurakunta 4/2014 Sivu 12 Matti Kolho/Pictorium Keskellämme kulkee hän, hyvä auttajamme Adventin juhlasta joulun iloon Perheneuvonta

Lisätiedot

SEURAKUNTA- TERVEHDYS

SEURAKUNTA- TERVEHDYS SEURAKUNTA- TERVEHDYS 3/2012 Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien tiedotuslehti 3.10.2012 45. vuosikerta Syksy virkistää kehoa & mieltä Kapellimestari Jorma Lautanen: Soittamisen palo näkyy silmissä Sivu

Lisätiedot

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET 2 Suomen Merimieskirkko SISÄLLYSLUETTELO LAIVAKURAATTORITYÖ...4 HAMINA-KOTKAN MERIMIESKIRKKO JA NAVICAR...6 VUOSAARI JA HERNESAARI...8

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

Lohkare. Jokainen voi olla arkienkeli s. 8 9. Haiti saa ekokoulun Lohjalta s. 3. Tule mukaan uuden alkuun s. 2 ja s. 4 7

Lohkare. Jokainen voi olla arkienkeli s. 8 9. Haiti saa ekokoulun Lohjalta s. 3. Tule mukaan uuden alkuun s. 2 ja s. 4 7 Lohkare Lohjan seurakunnan tervehdys koteihin Lojo församlings hälsning till hemmen 14.2.2013 n 1/2013 n Karjalohja n Lohja n Nummi n Pusula n Sammatti Jokainen voi olla arkienkeli s. 8 9 Haiti saa ekokoulun

Lisätiedot

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5

Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 Hyvinkään seurakuntalehti 6 12.12.2013 Seppo Ylönen: Nopon koulun 2. luokkalaisia joulukuvaelmaharjoituksissa Jouluevankeliumi kuuluu koulujen jouluun Seurakunnat liitosselvitykseen - sivu 5 keskiaukeama

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015

Hiippakuntauutiset. Kirkkomme vaikuttajat Genevessä. Ionan yhteisö innostaa. Toimintakalenteri 2015 Hiippakuntauutiset HELSINKI 1/14 1 Kirkkomme vaikuttajat Genevessä Ionan yhteisö innostaa Toimintakalenteri 2015 i r j a n i k k u n a s t a Erilainen on erilaista! Muistan pikkutyttönä hämmennykseni,

Lisätiedot