Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut"

Transkriptio

1 KIERTÄJÄ 1 / 14

2 SISÄLLYS Nooran sananen 3 Partiouutisia meiltä ja muualta Maailma odottaa WAstaa kutsuun! Tilastonurkkaus Suurjuhla Ajankohtaista Kuulumisia kololta ja maailmalta Pestiystäväkirja Karvamadot toimittajina Partioelämää Englannissa Menneitä Ossi Gaala Tapahtui joulukuussa... Leikkikurssi Johtajapäivä Folke Maire Puuhasivut Ilmari Kannessa: Ossi Gaalan voittajavartio Fisut (kuva: Jura Nurminen) Lippukuntalehti Kiertäjä (nettiversio) Päätoimittaja: Maarit Heikkinen Toimittajat: Satu Rantanen ja Sanni Salonen Taittaja: Jasmin Salonen Toimituksen osoite: Poikluomantie 9, Piispanristi Julkaisija: RajakivenKiertäjät ry Painopaikka: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän monistamo Levikki: 110 Numero: 1/14 2

3 NOORAN SANANEN Kiertäjä Uunituore supersankari Vuodenvaihde oli minulle tällä kertaa tavallista jännittävämpää aikaa. Sen lisäksi, että kännykästäni loppui akku ilotulituksia katsellessani ja meinasin näin eksyä ka vereistani väentungoksessa, lankesi harteilleni samaan aikaan lippukunnanjohta janpesti. Lippukunnanjohtaja on koko pienen ikäni ollut minulle se isoakin isompi johtaja, vaikka pestiä ovat vuorollaan hoitaneet myös omat siskoni. Missä vaiheessa minusta tuli näin iso, oli päällimmäisin kysymys mielessäni. Pikku hiljaa alan tajuta, etten yhdessä yössä muuttunut yhtään sen isommaksi, eikä aikaisemmat lippukunnanjohtajat ehkä sittenkään olleet niin valtavia kuin olin kuvitellut. Heillä oli kuitenkin paljon supersankaruuteen verrattavia ominaisuuksia, jotka mahdollis tivat lippukuntamme pyörimisen toivotulla tavalla ja hyvässä hengessä, onkohan minulla näitä ominaisuuksia? Olen saanut perehdytystä hommiin edelliseltä lippukunnanjohtajaltamme Jessical ta, joka ansiokkaasti hoiti pestiä viimeiset neljä vuotta. Suuri kiitos Jessicalle vielä minunkin puolestani! Vaikka opiskelut veivät Jessican nyt toiseen kaupunkiin, on hän aktiivisesti mukana lippukunnan toiminnassa, kuuluuhan hän edelleen hallituk seenkin. Minun kannaltani tämä tarkoittaa sitä, että voin aina kääntyä Jessican puoleen, jos olen yhtäkkiä ihan pihalla, huh. Johtajat kokoustavat säännöllisesti myös muiden Kaarinan lippukuntien kanssa niin kutsutussa Kymmenys Kahvilassa. Olin itse paikalla vuoden ensimmäisessä kahvilas sa, jossa alueohjaajamme tiedusteli lippukuntien yleistä tilannetta. Kun tuli minun vuoroni vastata, ensimmäinen reaktio oli, että En mä tiiä miten lippukunnalla menee, mä vasta alotin lippukunnanjohtajana!. Mutta hetken mietittyäni oli pakko todeta, että kyllähän lippukuntaa oli tähän mennessä pyöritetty niin loista vasti, että ei sillä kovin huonosti voi mennä. Vielä tarkemmin ajateltuna, olenhan minä partiovuosieni aikana oppinut yhtä jos toista, ehkä en olekaan niin pihalla kuin ensiksi luulin. Suuria mullistuksia lippukunnan toimintaan ei ainakaan juuri nyt ole luvassa. Jat ketaan me kaikki sudenpennuista vanhimpiin johtajiin siis samaan malliin iloisesti partiota tehden, niin eiköhän kaikki suju! Keväällä on luvassa paljon perinteisiä ta pahtumia: koko lippukunnan kevätleiri, lupauksenanto, partiomarssi ja partiotaito kilpailuja niin sudareille, seikkailijoille kuin tarpojillekin. Toivottavasti törmätään siis mahdollisimman monessa tapahtumassa! Innokkain terveisin, Noora 3

4 A J A N KO H TA I S TA Partiouutisia meiltä ja muualta Partiotoimintaa on oman lippukuntamme lisäksi joka puolella ja mielenkiintoisia juttuja on meneillään kaiken aikaa. Kiertäjän toimitus kokoaa välähdyksiä partiomaailmasta tiedoksi meille kaikille! Partio kovassa kasvussa: Lounais Suomen Partiopiirissä yli 2000 uutta jäsentä toimintaa tai toimintaa, joka on lippukun nan, piirin tai keskusjärjestön johdon tiedos sa. Suomen Partiolaisten järjestövakuutus on siirtynyt LähiTapiolalle Seurakuntavaalit 2014 Suomen partioharrastajien määrä on lähtenyt reippaaseen kasvuun, ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen. Pelkästään syksyn aikana partioon liittyi yli uutta harrastajaa, 24 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Lounais Suomen Partio piirin alueella jäseneksi liittyneitä oli syksyn aikana 21,6% prosenttia enemmän kuin edel lisenä vuonna samaan aikaan, yli Jotta partioharrastuksesta kiinnostuneet lapset ja nuoret voidaan ottaa toimintaan mukaan, tueksi kaivataan myös uusia aikuisia harras tajia. Iloisena käänteenä myös aikuisten har rastajien määrä kasvoi viime vuonna ennätystahtiin. Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on toiminnan vastuu, tapaturma, matkustaja, matkatavara ja matkavastuuvakuutus Lähi Tapiolassa. Partiovakuutuksen sisältö pysyy vakuutusyhtiön vaihtumisesta huolimatta pääosin ennallaan. Vakuutus on voimassa partion jäsenmaksun maksaneilla partiolaisil la partiotoiminnassa. Partiotoiminnalla tar koitetaan toimintasuunnitelman mukaista 4 Vahinkoilmoitus tehdään jatkossa suoraan LähiTapiolalle. Ilmoituksen vahingosta voi tehdä vaivattomimmin lahitapiola.fi sivuston kautta tai puhelimitse numerossa (ma pe 8 17). Kun korvausta on haettu, va kuutusyhtiö varmistaa keskusjärjestöstä, että henkilön jäsenmaksu on ollut maksettuna ja että kyseessä on ollut partiotapahtuma. Va hingon sattuessa korvausta haetaan ensisi jaisesti vakuutetun omasta, mahdollisesta henkilökohtaisesta vakuutuksesta. Ensi syksynä ovat taas vuorossa seurakunta vaalit, joissa valitaan henkilöitä mukaan seurakuntien päätöksentekoon. Partiolaisten kannalta tässä päätöksenteossa on tärkeää olla mukana, koska esimerkiksi Kaarinassa seurakunta on kaikkien lippukuntien taus tayhteisönä ja seurakuntien toimintaa kos kevat päätökset vaikuttavat suoraan myös meidän toimintaamme. Koska partiolaisten on tärkeää näkyä ja par tiolaisia tai partiomyönteisiä henkilöitä tar vitaan pitämään partiolaisten puolia, niin vaaleissa kaikkien meidän on oltava aktiivi sia! Eli mieti olisiko sinusta ehdokkaaksi vaa leihin, sillä ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Ja syksyllä jokainen 16 vuotta täyttänyt pääsee käyttämään ääntään.

5 Kiertäjä Maailma odottaa WAstaa kutsuun! Kesällä 2015 järjestetään järjestyksessään 23. maailmanjamboree Japanin Yamaguchissa. Tämä joka neljäs vuosi järjestettävä jättipartioleiri kokoaa yhteen noin partiolaista ympäri maailmaa! Osana jotain suurta Ja tietenkin myös suomalaisilla partiolaisilla on mahdollisuus lähteä kokemaan kansainvä listä partiomeininkiä maapallon toiselle puo lelle! Leiriläiseksi voivat lähteä kaikki välillä syntyneet. Ikärajoista ei valitettavasti voida millään joustaa, sillä ne ovat määränneet Japanin jamboreen leirijoh to. Kaikki tätä vanhemmat partiolaiset voivat lähteä leirille joko ISTiksi (=Inter national Service Team) tai Suomen leirijoukkueen johtajatiimin jäsenenä. Leiriläisenä pääset kokemaan huikean leirielämyksen osana suomalaista leirilippukuntaa, kun taas ISTinä pääset työskente lemään leirillä kansainvälisessä työporukassa. Jamboreen leiriosuus on , mutta sitä ennen leiriläiset asuvat muu taman päivän japanilaisissa per heissä, jota kutsutaan myös Home Hospitalityksi. Matkapaketin valinnasta riip puen voi myös osallistua ennen leiriä ja Home Hospitalitya Suomen joukkueen järjes tämälle oheismatkalle, jossa tutustutaan 5 6 päivän ajan mm. Tokioon, Fujiin ja Kiotoon. Jamboree ei siis ole vain pelkkää partiolei reilyä, vaan myös tutustumista paikalliseen kulttuuriin! Löytyisikö sinulta talkooideoita? Partioleiri kaukaisessa Japanissa ei valitetta vasti ole kovin halpaa lystiä. Leiriläisten osallistumismaksu on paketista riippuen ja ISTien Korkean elintason maana suomalaiset lähtijät maksa vat samalla myös osan köyhimpien maiden osallistujien osallistumismaksuista. Kuluja voi kuitenkin yrittää vähentää varainhankinnalla. Lippukunnassamme ryhdytäänkin nyt keväällä tutkailemaan talkoo ja avustusmahdollisuuksia jamboreelähtijöille. Vaikka jamboreen hinta saattaakin kirpaista ja matka maail man toiselle puolelle saattaa kuulos taa vähän pe lottavalta, kannattaa muistaa, että edessä on ihan huikea seikkailu! Ulko maalaiset partioystävät, isot yhteistapahtumat ja lu kemattomat unohtumattomat hetket ovat kaiken vaivan arvoista! Ilmoit tautuminen Japanin jamboreelle on nyt auki ja se päättyy Lisätietoja löytyy osoitteesta Teksit: Satu Rantanen (leiriläisenä Englannin jamboreella 2007 ja ISTinä Ruotsin jambo reella 2011) 5

6 A J A N KO H TA I S TA Tilastonurkkaus Tällä kertaa tilastonurkkauksessa nuuskitaan lippukuntalaistemme syntymäkuukausia, ho roskooppimerkkejä ja syntymäpäiviä. Yllä olevaan taulukkoon on kuvattu lippukuntalaistemme syntymäkuukaudet. Eniten juhlan aihetta lippukuntalaisiltamme löytyy touko ja heinäkuussa. Kaiken kaikkiaan valtaosa lippukuntalaisistamme on kevään ja kesän lapsia. Vähiten löytyy lokakuussa syntyneitä. Horoskooppimerkeistä on oheisen ympyräkaavion mukaisesti lippukunnassamme vahvimmin edustettuna härkä. Syntymäpäiväkaimapareja löytyy lippukun nastamme yhteensä 13 kappaletta. Jos siis olet syntynyt joko 7. tai 9.maaliskuuta 2.huhtikuuta 6. tai 26.toukokuuta 2., 21., 22. tai 29. heinäkuuta 10.syyskuuta 8. tai 17.marraskuuta 19.joulukuuta löytyy lippukunnastamme myös joku toinen samana päivänä syntynyt. Eipä siis muuta kuin partsakavereiden syntymäaikoja tiedus telemaan :) 6 Teksti: Sanni Salonen, jäsenrekisterinhoitaja

7 Kiertäjä Suurjuhla Kouvola on meidän! Suurjuhla2014 kokoaa noin partiolaista yhteiseen hauskanpitoon Kouvolaan. Luvassa on jokaiselle ikäkaudelle omaa jännittävää ohjelmaa. Sudarit seilaavat satamasta toiseen, seikkai lurata odottaa seikkailijoita, tarpojia odottaa vaikka ja mikä, kuten Arman Alizad. Vaeltajille on kaiken muun siistin sotkun lisäksi luvassa jatkot jäähallilla! Johtajillekin löytyy omaa ohjelmaa, mutta toki nuorem mista pidetään aina huolta. Saattaa olla, että huvipuistoonkin päästään Kaarinastakin odotetaan kymmeniä lähtijöitä ja me RKK olemme tässä porukassa mukana! Mä en siis keksi yhtään syytä, miksi just sä et lähtis meidän mukaan, keksitkö ite? Lisätietoa ohjelmasta löydät osoitteesta Tarkemmat hintatie dot ja ilmoittautuminen kerrotaan pikapuolin juna aikataulujen ja hintojen varmistuttua. Ilmoittautumislomake on tullut jokaisen kotiin partiolehden välissä helmikuun aikana, mutta lomake löytyy myös osoitteesta ota siis lomake talteen ja jää hetkeksi odotta maan lisätietoja. Ilmoittautuminen maaliskuun aikana. Terveisin Tytti Kankaristo, Suurjuhlayhteys henkilö 7

8 KU U L U M I S I A KO L O L TA J A M A A I L M A L TA Pestiystäväkirja Kiertäjän toimituksessa päätimme aloittaa uuden juttusarjan, jossa esittelemme lippukun nan toiminnan pyörimisessä korvaamattomia henkilöitä ja heidän hoitamiaan tehtäviä. Juttujen perusteella voi jokainen lukija miettiä, mihin itse lähtee tähtäämään! Kunnian aloittaa uuden juttusarjamme saa luonnollisesti Noora, uusi lippukunnanjohta jamme Pestisi lippukunnassa: Lippukunnanjohtaja Miten kauan olet hoitanut pestiä: Aloitin juuri vuodenvaihteessa Miten tulit aloittaneeksi tässä pestissä: Kun Jessican lähtö alkoi lähestyä, etsi hän pitkään itselleen sopivaa seuraaja, jolla olisi aikaa ja motivaatiota pestin hoitamiseen. Lopullisesti taisin myöntää kiinnostukseni it selleni ja muille, kun olimme vaeltajien kanssa Irlannissa ja rantakalliolla istuskelles samme pohdimme tulevaa pestijakoa. Tästä tilanteesta taidettiin jopa ottaa sellainen miltä nyt tuntuu kuva! Miten kauan olet ajatellut pestisi kestävän: Lippukunnanjohtajan pesti kestää vähintään 2 vuotta, mutta itse olen kaavaillut etsiväni itselleni seuraajan viimeistään 4 vuoden päästä. Mitkä ovat tärkeimmät pestiisi liittyvät teh tävät: Se toivottavasti selviää pikku hiljaa! Hallituksen kanssa yhdessä tehdään isompia päätöksiä, joita sitten johtajistossa käydään läpi muiden kanssa ja saadaan mahdollisesti lisäideoita sieltä. Vuosittain täytyy myös kir joittaa erilaisia virallisia papereita kuten toi mintasuunnitelmia ja kertomuksia. Mitä odotat eniten uudelta pestiltäsi: Että pääsen partioparaatissa marssimaan upean marssirivistömme kärjessä ja huutamaan RajakivenKiertäjät, katse oikeaan päin! Mitkä asiat pestissäsi jännittävät ennak koon eniten: Yleisesti, että kaikki tarvittava tulee hoidettua ajoissa eikä mikään tärkeä juttu unohdu. 8 Kenen kanssa teet eniten yhteistyötä: Koko lippukunnan hallituksen, etenkin rahaston hoitajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa ja lisäksi lippukunnan sihteerin. Oman lippukunnan ulkopuolelta eniten yhteistyötä on varmasti Kymmenysten kanssa. Miten paljon luulet, että pestisi vie aikaa esim. viikoittain: Hallitus ja johtajisto ko koustaa kumpikin noin kerran kuussa, mutta lisäksi tulee kirjoiteltua erilaisia dokument teja ja sähköposteja lähes päivittäin, että eiköhän tähän ihan mukavasti aikaa kulu! Mitä tapahtuisi, jos kukaan ei hoitaisi pes tiäsi: Lippukunnassa ei tiedettäisi piirin tai Suomen partiolaisten asioista eikä lippukun nan sisäisetkään asiat todennäköisesti tie dottuisi yhtä hyvin. Jos kukaan ei kirjoittaisi esim. toimintakertomuksia, lakkaisimme to dennäköisesti saamasta rahallisia avustuksia ja ilman niitä taloudellinen tilanteemme olisi heikko. Tilanne olisi äkkiä melko sekava. Mitä toivot pestissäsi oppineesi vuoden sitä hoidettuasi: Enemmän yhdistyksen arjesta, mitä kaikkea vuoteen kuuluukaan ja, että osaisin katsoa asioita laajemmassa mittakaa vassa. Kenelle suosittelisit omaa pestiäsi jatkossa: Kenelle tahansa partiojohtajalle, jolla riittää aikaa ja innostusta hommaan, tekemällä oppii! Mitä itse ajattelit tehdä partiossa tämän pestin jälkeen: Voiko noin pitkälle muka tietää? Ehkä jatkan hallituksessa tai otan jonkun uuden ryhmän. Mottosi: Epäonnistuminen on sallittua, mutta oma virheet täytyy myöntää.

9 Kiertäjä Karvamadot toimittajina! Karvamadot kokeilivat eräänä tiistai iltana toimittajan taitoja ja haastattelivat Oselotit lauman sudenpentuja. Haastateltavana: Hilla Toimittajina: Sani ja Ada 1. Mikä oli kivoin leiri? Tammileiri. 2. Mikä oli kauhein kokemus leirillä? Ei mikään. 3. Mikä on ollut kivoin partiokerta? Silloin, kun me leivoimme. 4. Mikä on paras juttu partiossa? Piirtämi nen ja kirjoittaminen. 5. Mikä on inhottavinta partiossa? Ei mikään. 6. Kommentteja? Kiva haastattelu! Haastateltavana: Moona Toimittajina: Melike ja Viivi 1. Mikä oli paras kerta syksyllä? Kun lei voimme vadelmamuffinsseja. 2. Mikä on tylsintä partiossa? Ulkona olemi nen. 3. Mitä haluaisit, että partiossa muuttuisi? Sudarikisoja voisi olla enemmän. 4. Minkä nimen haluaisit ryhmällesi? Tuho laiset. 5. Kuinka monella leirillä olet ollut? Kol mella. Haastateltavana: Sofia Toimittajina: Jemina ja Julia 1. Miltä sinusta tuntui ensimmäinen partio leiri? Kivalta. 2. Tykkäätkö partiosta? Tykkään! 3. Mikä on sinun paras kaveri? Hilla. 4. Minkä ikäisenä olet aloittanut partion? 7 vuotiaana. Teksti: Karvamadot 9

10 KU U L U M I S I A KO L O L TA J A M A A I L M A L TA Partioelämää Englannissa eli Anniinan kuulumisia suuresta maailmasta Olen vihdoin päässyt liittymään partioon myos täällä Lontoossa tämän vuoden alusta alkaen. On ollut todella mielenkiintoista nähdä, miten asiat hoidetaan täälläpäin ja miten kokoukset eroavat tutuista ja turvallisista RajakivenKiertäjien kokouksista! Harrastaja vai vapaaehtoinen? Täällä Englannissa partiojohtajia kohdellaan vapaaehtoisina ja partio organisaationa on hyväntekeväisyysjärjestö ( charity ). Onhan asia näin Suomessakin, mutta itse aina ajat telin partiojohtajuutta harrastuksena, en va paaehtoistyönä ja partiota järjestönä nuorisojärjestönä, en hyväntekeväisyysjär jestönä. Tämä kuitenkin mahdollistaa sen, että Englannissa johtajaksi on helppo liittyä aikuisena, eikä johtajaksi aina kasveta su denpennusta lähtien, kuten esimerkiksi suu rinosa RKK:n johtajista on tehnyt. Partiojohtajakurssia ei ole pakko käydä, mutta siihen kannustetaan, ja itsekin olen il maissut kiinnostukseni, joten jossain vai heessa alan suorittaa vaadittavia moduuleita partiojohtajatodistuksen saa miseksi. Ryhmänjohtajaksi vasta oikeasti aikui sena Ryhmä, johon olen liittynyt, kokoontuu tors taisin St. Andrew:n seurakuntasalissa. Kyse on Guides ryhmästa, eli tytöt ovat vuotiaita. Englannissa ikäryhmät siis jakaan tuvat neljään: Rainbows tytöt ovat 5 7 vuo tiaita, Browniet 7 10 vuotiaita, Guides tytöt vuotiaita ja Senior Section, johon kuuluu vuotiaat tytöt ja naiset. Tätä vanhemmat ovat siis niitä mahdollistajia ja partiojohtajia (toki Senior Section ikäisetkin voivat olla partiojohtajia, mutta eivat kui tenkaan ryhmänjohtajia). 10 Ryhmämme nimi on 4th Brondesbury Brow nies and Guides, joka on tietenkin todella tylsä nimi. Brondesbury viittaa asuinaluee seen ja järjestysnumero sen edessa erottaa meidät muista alueella toimivista ryhmistä. Bethany and Elizabeth Lippukuntia ei siis ole, vaan ryhmät ( unit ) ovat itsenäisiä, ja ryhmien johtajat tapaavat aluetasolla silloin tällöin (käsittääkseni ei kuitenkaan useammin kuin 2 4 kertaa vuo dessa). Kansallisella partiojärjestöllä (Girlguiding UK) ei myöskaan ole jäsenmaksua, vaan tytöt maksavat muutaman punnan käteisellä erik seen joka kerta, ja tämä raha menee koko naisuudessaan suoraan ryhmälle itselleen. Eri tason alueita on Englannissa useita, ja nämä tasot järjestävät isompia tapahtumia, joihin ryhmät voivat osallistua. Meidän ryh mämme kuuluu Middlesex East County alue seen, joka taas kuuluu London & South East England Region piiriin. Kokouksissa monenlaista tekemistä, ihan kuin meilläkin! Mitä me kokouksissa sitten teemme? Niinä kertoina, joina olen tänä vuonna ollut mukana, tytöt ovat suorittaneet Sirkustaidot taitomerkkiä, joten olemme harjoitelleet

11 Kiertäjä jonglöörausta sukista ja riisistä itse tehdyilla palloilla, suorittaneet temppurataa ja koitta neet lautasten (muovisten!) pyörittämistä tikun päässä. Viime kerralla juhlistimme kii nalaista uutta vuotta värittämällä kiinalaiset kalenterit ja tekemällä (lämmittämällä..) kiinalaista ruokaa. Kokoukset alkavat nor maalisti ilman mitään seremonioita, mutta kokouksen päätteeksi tytöt kävelevät ympy rään jonoista ja ryhmänjohtaja käy läpi il moitusasiat. Sitten otetaan käsistä kiinni ja niitä heilutellaan edestakaisin samalla kun lauletaan loppulaulu: Day is done, gone the sun, From the sea, from the hills, from the sky, All is well, safely rest, God is nigh Guides Teksti ja kuvat: Anniina Wikman piiru14.fi facebook.com/piiru14 piiru14.blogspot.fi 11

12 MENNEITÄ Ossi Gaala Turussa Tarpojaikäisten ohjelmaan kuuluu jokaisen puolen vuoden, samalla teemalla tehdyn oh jelmajakson jälkeen Majakka, joka huipentaa kyseisen toimintakauden. Elokuvateemaisen Ossi Gaalan järjesti Lounais Suomen Partiopiiri ja omasta lippukunnastamme siihen osal listuivat oma tarpojavartioni Fisut sekä Tasmanian tuholaiset. Elokuva alan ammattilaisiksi Tapahtuma alkoi perjantai illalla, kun kaikki leiriläiset kokoontuivat yhdessä yhteen TSYK:n koulun suurista saleista. Meidät jaet tiin ryhmiin, joissa pääsimme tutustumaan erilaisiin aloihin, joita tarvittiin elokuvien te kemiseen, esimerkiksi puvustukseen, erikois tehosteisiin, musiikkiin, tanssiin, maskeeraukseen ja käsikirjoitukseen. Erityi sen hauskoja olivat mielestäni erikoistehos teiden savukone ja se, että pääsimme maalaamaan käsiimme ruhjeita ja haavoja maskeerauksessa. Iltapalaksi oli pitsaa. Järjestely oli hieman takkuileva, sillä kaikki ohjaajat eivät tien neet saiko jauhelija ja jalopenopitsojen väliltä valita vai pitikö ottaa ensimmäinen käteen osuva. Muutenkaan en tajunnut että miksi ostetaan jalopenopitsoja, kun lähestul koon kaikki nyppivät ne pois. Lisäksi pizzat olivat vähän kylmiä, mutta siltä ei kai voida välttyä niin suuren tilauksen kanssa. Illalla järjestettiin disko, jossa soitettiin vähän vanhaa musaa, mutta meno oli silti hyvä. Diskossa järjestettiin mm. limbo ja tanssiki sa. Kaikki nukkuivat isossa liikuntasalissa, jossa jotkut kielloista huolimatta höpisivät yömyöhään, niin että unet jäivät vähän ly hyeksi. Valmistautumista varsinaiseen kisailuun Lauantaiaamulla kävelimme Partiovarusteen takapihalle syömään aamupalaa. Sitten pala simme koululle pakkaamaan, ja sen jälkeen lähdimme Vimmaan, jossa Ossi Gaala eloku vakisa tultaisiin pitämään myöhemmin sinä päivänä. RajakivenKiertäjiä ja uusia tarpojakavereita valokuvakehyksissä 12

13 Kiertäjä Vimmassa saimme rastihenkilöltä kirjekuo ren, jossa oli tehtävät ja aikataulu, jota piti noudattaa. Olimme toribingoa, kokkasimme gaala iltaan ruokaa Partiotoimistolla ja tans simme What does the fox say laulun mukaan torilla. Ohjeet olivat mielestäni jok seenkin sekavat ja aikataulu petti alta lopussa, joten emme ehtineet tehdä ruokaa kunnolla ja trangialla tehdystä nakkiperuna muusista tulikin muusivelliä ja kylmää sinistä lenkkiä kuorilla. Ehdimme kuitenkin juuri ja juuri pakata tavaramme, ja kiirehdimme Vimmaan vaihtamaan gaala asumme, sillä leirin kohokohta, elokuvagaala oli alkamassa! Kultaista tonttua tavoittelemassa Vimmassa meitä vastaan tulivat ystävämme, sillä tähän tilaisuuteen oli saatu kutsua ulko puolisia mukaan. Sitten alkoi itse tilaisuus. Jokainen gaalaan osallistunut vartio oli saanut tehdä elokuvan, joka kilpaili muiden vartioiden elokuvien kanssa Kultaisesta Ton tusta! Elokuvia oli monenmoisia. Suosituin katego ria oli kauhuleffa, johon omakin leffamme lukeutui. Välissä pidettiin tauko, jonka aikana sai käydä hakemassa buffetista juomaa ja muita herkkusia. Oli aivan älytön tä, kun mukaan kutsutut vieraat eivät saaneet hakea syötävää, sillä sitä ei riittä nyt. Lopuksi kauan odotettu hetki tuli, kun oma kauhuelokuvamme näytettiin. Saattoi oikein kuulla kuinka ihmiset vetivät pelästy neesti henkeä loppuhuipennuksessa. Jännitys tiivistyi aivan gaalan loppuun, jolloin jokainen vartio äänesti omaa suosik kielokuvaansa ja TADAA, meidän elokuva voitti! Yli kymmenestä muusta elokuvasta! Mutta kyllä se oli sen arvoista, sillä elokuvaa kuvasimme pimeässä metsässä kolme tuntia ja minä kaverini Jennan kanssa editoin elo kuvaa kuusi tuntia. Jos jotain olen tästä matkasta oppinut niin sen että elokuvan ku vaaminen ei niinkään ole se isoin juttu vaan editoiminen ja suunnitteleminen. Lähdimme siis Ossi Gaalasta kotiin hyvin mielin ja Kul tainen Tonttu takakontissa. Teksti: Vilma Koskela, Fisut Kuvat: Jura Nurminen, Kris Loimaala Kettutanssia torilla 13

14 MENNEITÄ Tapahtui joulukuussa Joulukalenterien luukkujen avaamisen lomassa ehti joulukuussa tapahtua myös paljon muuta partiomaista. Tässä kooste siitä, mitä kaikkea joulukuussa puuhailtiinkaan joulukuun alussa vietimme lippukunnan pe rinteisiä joulujuhlia Kaarinan kirkolla. Jokai nen sai jälleen puuroa syödäkseen, joulupussin mukaansa ja saimme nauttia erinomaisista esityksistä unohtamatta joka vuotista nuorimpien sudenpentujen esittä mää jouluevankeliumia. Yllätyksiäkin oli kuitenkin luvassa, sillä tänä vuonna myös Joulupukki sai lahjan, kun lippukuntamme hallitus päätti muistaa häntä lippukuntamme omalla ansiomerkillä. Onnea Joulupukki! itsenäisyyspäivän aamuna toimivat lippu kuntamme vanhimmat tarpojat, eli Fisut, tyylikkäästi lippuvartiona Kuusiston kirkossa partiolaisten itsenäisyyspäiväkirkossa. Kysei nen tapahtuma järjestetään joka vuosi, kan nattaa käydä kurkkaamassa tänä vuonna, jos viime kerta meni sivu suun. suurin osa ryhmistä ennätti myös kokoustaa vielä joulujuhlien jälkeenkin. Toimituksen korviin on kantautunut juttua muun muassa piparitalkoista ja huovutushetkistä. joulunalusviikolla ja vielä aattonakin saattoi yksi jos toinenkin bongata lippukun tamme johtajia sekä vanhimpia tarpojia pa ketointipuuhista Piispanristin Prismalta. Jo perinteeksi muodostunut lahja ja kukkapa ketointi on tärkeä osa vuotuista varainhan kintaamme, ja mukavasti se sujui tänä vuonnakin, vaikka välillä tuntui, etteivät ne kukkapaketit lopu ikinä! Kaarinan Kymmenykset, eli Kaarinan alueen partiolaiset, järjestää vuosittain partiolais ten joulukirkon Kuusiston kirkossa 22.joulu kuuta. Tänä vuonna myös tämän tapahtuman järjestäminen oli lippukuntamme vastuulla. Vaikka lunta ei ollut maassa, toivat sankari haudoille sytytetyt kynttilät ja paikalle saa punut Betlehemin rauhantuli varmasti joulumieltä läsnäolijoille. Lopuksi tarjottiin vielä joulutorttuja, joita muutamat lippu 14 Jessica ja ansiomerkin saanut Joulupukki kuntamme johtajat olivat ahkerasti leipo neet..ja kun joulut oli juhlittu kokoontui vielä joukko lippukuntamme johtajia ja reippaita tarpojia osallistumaan seurakunnan kyntti länkeruutalkoisiin Turun hautausmaalle. Tar koituksena oli koota talkoovoimin tyhjien hautakynttilöiden roskat pois haudoilta. Homma sujui partiolaisilta näpsäkästi ja yl lätimme vikkelyydellämme myös seurakun nan työntekijät! Teksti ja kuva: Sanni Salonen

15 Kiertäjä Leikkikurssi Sauvon Ahtelassa Partioharrastuksen puitteissa on mahdollisuus kouluttautua monella tapaa. Kurssien sisäl löt vaihtelevat johtamisesta muonittamiseen ja mediataidoista leikkimiseen, josta Heidi ja Maria olivat hankkimassa uusia oppeja! Todellinen sirkus Perjantai iltana matkamme alkoi Kaarinasta kohti Sauvon Ahtelaa. Ahtelassa käynnistyi koko viikonlopun mittainen L SP:n järjestämä leikkikurssi. Saavuttuamme perille Ahtelaan oli meillä hetki aikaa majoittua ja viedä omat tavaramme majoittautumismökkiin. Seuraavana meillä oli ohjelmassa iltaohjel ma, jota varten meidän piti sonnustautua omiin sirkusaiheisiin rooliasuihin, jotka meille oli jaettu ennen kurssin alkua. Yh teensä jaettuja rooleja oli kuusi, joista koostui kurssin aikana toi mivat kurssivartiot. Ryhmien rooleja olivat nuorallatanssijat, taikurit, pellet, leijonat, lei jonankesyttäjät ja apinat. Iltaohjelmassa leikimme eri laisia tutustumis ja ryhmäy tymisleikkejä. Meille myös kerrottiin leirin aikana käynnissä olevasta halimurhaajaleikistä ja sen säännöistä. Jokaiselle annettiin jokin henkilö kurssilta ja tehtävänä oli murhata tämä halaamalla niin ettei kukaan näkisi murhaa. Iltaohjelman jälkeen söimme her kullisen iltapalan pizzaa. Iltaohjelman jälkeen siirryimme rannalle iltanuotiolle rau hoittumaan. Rannalla lauloimme erilaisia partiolauluja, sekä leikimme lisää tutustu misleikkejä. Iltanuotion loputtua pääsimme vihdoin lämpimiin makuupusseihimme nukku maan. Talvi yllätti lipunnostajat le. Aamiaisen jälkeen aloimme käydä läpi eri kurssirupeamia. Rupeamia oli muun muassa ikäkausileikit, hyvän leikin piirteet, hyvä lei kittäjä sekä leikkien muunteleminen. Lauantai illalla leikimme myös isoa strate giapeliä, jossa meidän piti perustaa omia sirkuksia kurssivartioissa. Strategialeikin jälkeen oli vuorossa iltaohjelma, jossa teemana oli, yllätys yllätys, sirkus. Iltaohjel massa näimme erilaisia sirkustemppuja, sekä leikimme erilaisia leikkejä. Iltaohjelmassa oli myös herkullinen iltapala sirkusteemalla hotdogeja, popcornia sekä jäätelöä. Iltapalan nautittuamme pääsim me saunaan ja sen jälkeen nukkumaan. Mikä on sinun suosikkisi? Sunnuntai aamu alkoi lipun noston uudella yrityksellä ja tälläkertaa saimme kuin saimme kin lipun tankoon. Tämän jälkeen söimme aamiaisen ja jatkoimme kurssi rupeamien läpikäyntiä. Sunnuntaina kävimme läpi muunmuaassa erilaisia kim leikkejä. Ennen viimeisiä ohjelmia, kävimme siivoa massa majoittautumismökkimme ja sen jälkeen aloimme käymään läpi eri lippukun tien omia suosikkileikkejä. Lopuksi laskimme lipun ja menimme sisaruspiiriin ja lähdimme kukin omilla kyydeillämme takaisin kotiin. Teksti: Maria Mellanen ja Heidi Oksanen Lauantai aamuna heräsimme lipunnostoon, jota meillä ollutkaan, sillä lipputangon naru oli niin pahasti jäässä. Epäonnistuneen lipun noston jälkeen siirryimme sisälle aamupalal 15

16 MENNEITÄ Johtajapäivä Folke kololla Johtajille alkuvuodesta järjestetyssä johtajapäivässä suunniteltiin tulevaa kevättä, kerrat tiin lippukunnan pelisääntöjä ja päivitettiin ajankohtaisia kuulumisia ja haastettiin toinen toisiamme! Antoisan päivän lopuksi johtajat haastoivat toinen toisiaan tekemään erilaisia pieniä ja suurempiakin partiotekoja tulevan vuoden aikana. Haastetekojen tarkoituksena on tehdä lippukuntamme toiminnasta taas hiuk kasen parempaa, ja herättää johtajat siihen, että jokainen meistä voi omalla panostuksel laan olla iloksi ja avuksi kaikille muille! Ja jos haastamaan haluaa lähteä oikein julkisel la jakelulla, niin partiopiirin nettisivuilla sp.fi voi käydä tekemässä haasteensa partiokaverille koko piirin silmien edessä. Haasteet on heitetty! Seuraavat haasteet siis heitettiin johtajapäi vässä läsnä olleiden kesken; pitäkää silmät ja korvat avoimina ja seurailkaa suoriutuuko jo kainen omastaan! Maria on haastettu tekemään kevätleirin il taohjelmaa Maarit on haastettu osallistumaan tapahtu maan, jota ei ole itse ollut suunnittelemassa Jenna on haastettu osallistumaan mahdolli simman monelle leirille vuoden aikana Heidi on haastettu lähtemään Karvamato jen yöretkelle Vilma on haastettu vetämään syksyllä uutta tarpojavartiota Fisu kaverin kanssa Kaisla on haastettu järjestämään kevätlei rillä ohjelmaa muille kuin tarpojille Susu on haastettu osallistumaan yhteen ta pahtumaan Puumien kanssa Satu on haastettu pitämään hätäensiapu koulutus jossain lippukunnan tapahtumassa Sanni on haastettu osallistumaan kevätlei rille Iida on haastettu ottamaan syksyllä lisää vastuuta partiossa ja ryhtymään ryhmänjoh tajaksi Petra on haastettu mukaan Puumien ko koukseen 16 Kaisa on haastettu osallistumaan enemmän Oselottien kerroille Aliisa on haastettu lähtemään seikkailijaki soihin Salli on haastettu järjestämään jokin su perpitkä, kiva ja amazing maastoleikki jolle kin leirille jossa on tarpojia Noora on haastettu järjestämään paras leiri ikinä Linda on haastettu järjestämään/suunnit telemaan liikunnallinen ohjelmanumero ke säleirille Camilla on haastettu ROK:lle ja ottamaan syksyllä oma ryhmä johdettavaksi Hanna on haastettu osallistumaan yhteen piirin tarjoamaan uuden pestin mukaiseen koulutukseen Essi on haastettu olemaan vuoden paras johtaja Jasmin on haastettu suunnittelemaan seu raavalle retkelle/leirille ruokalista Anniina on haastettu innostamaan omat tarpojansa mukaan piirin tarpojatapahtumiin ja lähtemään itsekin mukaan

17 Kiertäjä Maire L SP:n vaeltajatapahtuma Maarianhaminassa Aikataulut ja kokoontumispaikka täsmäisivät laivalle lähtöön, mutta onko kyseessä sitten kin suuri huijaus? Tällaisia mietteitä oli lippukuntamme vaeltajilla vielä tammikuun vii meisenä viikonloppuna. Ja kuinkas sitten kävikään! Valmiina ihan mihin vaan Mairea matkamme alkaa Viking Linen Turun terminaalista kello Tällaisen viestin vastaanottivat lippukuntamme seitse män ennakkoluulotonta vaeltajaa. Ilmoittau duimme joukolla mukaan Lounais Suomen partiopiirin vaeltajajaoston järjestämään vaeltajatapahtumaan, josta emme etukäteen tienneet oikeastaan mitään. Mukaan piti pakata niin uimapukua, suolaa kuin Bol lywood kuteitakin ja luvassa olikin melkoinen reissu. Matkamme tosiaan alkoi lauantaiaamu, Viking Linen terminaalista, johon saavuimme rinkat selässä ja huivit kaulassa. Aika no peasti selvisi, että laivaanhan tässä hypättäi siin (pelkäsimme jo, että kyseessä on jokin suuren luokan huijaus, emmekä pääsekään reissaamaan oikeasti!) ja kohteenamme toimisi Maarianhamina. Jakauduimme ennalta määriteltyihin ryhmiin, joissa pääsimme tutustumaan myös uusiin partiokavereihin muista lippukunnista. Oma ryhmän kanssa piti kehitellä niin salai nen tervehdys kuin nimikin, ennen kuin suun tasimme laivaan, jossa meitä odotti buffet aamiainen. Aamiainen oli höystetty ryhmille jaetuilla keskustelukorteilla, joiden aiheet tosin tuntuivat ehkä hieman liiankin filosofisilta heti aamutuimaan. Saimme myös heti satamassa muutakin materiaalia ja ohjeita ryhmäläisten kanssa tutustumiseen. Alkumatka sujuikin muun muassa Kuutamolla pelin ja pelikorttirakennelmien parissa. Suolaa sapuskaan ja tulitikkuja tossui hin Massut aamiaista pullollaan kokoonnuimme kaikki yhteen. Oli aika aloittaa koko reissun mittainen murhaajapeli. Jokaiselle jaettiin uhri, jonka saattoi murhata joko villasukan iskulla, kenkään piilotetulla tulitikkurasialla tai saamalla uhrin nauttimaan suolattua ruokaa. Allekirjoittanut putosi pelistä alta aika yksikön, mutta viikonlopun mittaan taisto kävi välillä hyvinkin raa aksi. Murhaajapelin aloitettuamme pääsimme me ääneen. Saimme esitellä muille paikallaoli joille viime kesänä tekemäämme ulko maanprojektia Irlantiin. Tämän jälkeen alkoi varsinainen ulkomaanprojekti workshop, jossa ryhmittäin suunnittelimme kuvitteelli set ulkomaanprojektit. Kohteiksi valikoitui niin Islantia, Italiaa kuin varsin kunnianhi moisesti myös Uusi Seelanti. Workshopin jälkeen lähdimme kiertelemään ympäri laivaa ryhmittäin laivasuunnistuksen muodossa. Myös kielitaito oli koetuksella, kun tehtävänämme oli luritella mahdollisim man maireat runot ruotsiksi, olihan se koh demaamme virallinen kieli. Aika kului vikkelään, vaikka paattimme keikkuikin vähän turhan villisti ja pian olimmekin perillä Ahvenanmaalla. Maarianhamina, here we come! Satamassa meille jaettiin eväät, kartat ja ohjeet saapua Ahvenanmaan itsehallintora kennukselle määräaikaan mennessä. Lisäksi saimme tehtäväksemme valmistella iltaa varten ryhmissä tunnettuihin Bollywood elo kuviin perustuvia esityksiä. Perillä itsehallintorakennuksella joka toimi myös Ahvenanmaan parlamenttina meitä odotti opastettu kierros, jossa opimme paljon uutta Ahvenanmaasta. Tiesitkö sinä, että Ahvenanmaalta ei noin vain saa ostaa maata? Tai että Ahvenanmaalla on 16 kuntaa, vaikka asukkaitakaan ei ole kuin pa rikymmentätuhatta? 17

18 MENNEITÄ Parlamentilta matkamme suuntasi kohti sala peräistä yöpymispaikkaamme, joka osoittau tui ahvenanmaalaisten partiolaisten koloksi. Paikan päällä täytimme mahamme avokado pastalla ja jatkoimme iltaohjelmiemme ke hittelyä. Pian olikin aika ryhtyä valmistautumaan illan suuriin Bollywoodjuh liin. Intialaisen tanssin hurmaa ja sipsihupia Kietouduttuamme huiveihin ja sudittuamme meikit ojennukseen olimme valmiita aloitta maan intialaisen tanssin harjoittelun. Tarkoi tuksena oli opetella muutamia liikkeitä videon opastamana, mutta usean yrityksen jälkeen tekniikka petti. Hätä ei kuitenkaan ollut tämän näköinen, vaan lopulta taphtu man vetäjät pääsivät esittelemään ihan omia tanssitaitojaan. Musiikin soidessa ja tanssin huumassa oli hyvä aloittaa varsinaiset karke lot. Tarjolla oli niin gingerale pongia, jossa piti pompautella pingispalloja vastustajien juo malaseihin, Bollywood henkistä pictionarya sekä sokkona tehty sipsien makutunnistus. Jälkimmäinen hoitui meiltä alan asiantunti joilta (etenkin Essiltä) harvinaisen mallik kaasti. Jotenkin kummasti myös noin 90% jäljelle jääneistä sipseistä katosi illan mittaan juuri rkk:laisten suihin Luvassa oli tietysti myös niitä kovasti treenattuja elokuva esityksiä, joissa koettiin todellisia draaman, komedian ja kauhun hetkiä. Yöpymispuitteet olivat melkoiset, sillä ma joituksenamme toimineen kolomme kattoon oli pienen pienistä led valoista tehty tähti taivas. Aikainen herätys oli verottanut voi miamme ja superväsyneinä nukahdimmekin hetkessä tähtien tuikkeeseen. Sunday, funday Sunnuntaina herätessämme meille luvattiin heti, että kohta tulisi uimapuvuille käyttöä. Napsittuamme aamupalan emme kuitenkaan joutuneet hyiseen avantoon vaan suunnaksi otettiin ihastuttava Mariebad. Ah, mitä luk 18 susta, maisemat ulkoaltaasta jäi selle merelle olivat aivan mahtavat! Uskaltauduimme toki myös liuku mäen pyörteisiin ja lilluimme erittäin hyvän aikaa kuu massa porekylvys sä. Voiko ihanammin päivän enää alkaa! Kylpylästä siir ryimme takaisin yöpymispaikkaam me, mutta koska kotimatka läheni jo kovaa kyytiä, ei aikaa ollut kuin pakkauksel le, siivoukselle ja pikalounas välipalalle. Sen jälkeen lähdimme tallustamaan kohti satamaa rinkat selässä ja erittäin rennossa fiiliksessä. Laivaan astuessamme oli luvassa ainakin meidän hyvästä ruokahalusta tunnettujen reissun ehdoton kohokohta: LAIVABUFFET! Caesar salaattia, hampparia, graavilohta, janssoninkiusausta (joka jostain syystä oli vain allekirjoittaneen mieleen ), sorbettia, suklaabrownieita ja vaikka mitä! Ja jotenkin luonnollisesti olimme taas koko porukan vii meiset, jotka kierivät ulos buffetista. Ähkyn jälkeinen elämä soljui mukavasti pi kaisen taxfree visiitin kautta konferenssi huoneeseen, jossa keskusteltiin tulevista vaeltajatapahtumista ja vaeltajaohjelmasta ylipäätään. Lisäksi leikimme arvaa kuka leikkiä, jossa tuli tunnistaa omaan selkään kiinnitetty henkilö kyselemällä muilta läsnä olijoilta kyllä ja ei kysymyksiä. Satamaan saapuessamme olimme väsyneitä, mutta samalla erittäin rentoutuneita ja vatsat yhä aivan pullollaan. Sitä paitsi, ker rankin partiotapahtumasta palatessa oli todella raikas olo, kun teltassa lojumiseen sijaan olimme kylpeneet sydämemme kyllyy destä :) Teksti ja kuva: Sanni Salonen

19 Kiertäjä Poutapilvi web design Oy mahdollistaa rajakivenkiertajat.fi nettisivut. Kiitämme lämpimästi pitkäaikaisesta yhteistyöstä! 19

20 P U U H A S I VU T Mikä sana muodostuu nuolen kohdalle? Viereisellä sivulla kuvavihjeet. Oikeat vastaukset sivulla Puuhat puuhasteli Emmi Leppänen.

21 Kiertäjä PARTIO JOULU Lippukunnan laulukirja? SOLMU 1 6. LIPPUKUNNAN SUDEN+ 21

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat Järvi-Suomen Partiolaiset ry LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat MUISTATHAN Ajankohtaiset asiat ANSIOMERKIT haetaan neljä kertaa vuodessa: 15.1. Yrjönpäivänä jaettavat merkit 15.4. Kesäleireillä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Mesikämmen 2/2006 2/2006

Mesikämmen 2/2006 2/2006 Mesikämmen 2/2006 2/2006 Partiolippukunta Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti 2/2006 2 Mesikämmen 2/2006 Mesikämmen on partiolippukunta Mankkaan Eräsusien virallinen tiedotuslehti. Päätoimittaja ja taitto:

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

KUVAkollaasi RJK NUMERO 5. Leirilehden toimitus [1] Lieskahdus. Leiriterveisiä DISCO

KUVAkollaasi RJK NUMERO 5. Leirilehden toimitus [1] Lieskahdus. Leiriterveisiä DISCO Leirilehti 14.06.2015 NUMERO 5 Leiriterveisiä KUVAkollaasi Leirilehden toimitus DISCO RJK Kiitos leiristä, ja turvallista kotimatkaa kaikille. Nähdään ensi vuonna! Lieskahdus [1] Leirimuistoja [2] Lieskahdus

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 Tälle koko lukuvuodelle olemme suunnitelleet teemaksi MATKALLA Tutkimusmatkamme lähtee minusta itsestä ja laajenee käsittämään ainakin Suomen ja Pohjoismaat. Otamme toimintaamme

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten Aika päivittää partiovaatetus kuntoon! Siispä tässä ohjeet virallisten partiopaitojen hankkimiseen kaikille ikäkausille. Lisäksi nyt on mahdollisuus tilata tyylikkäitä lippukunnan logolla varustettuja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT Ilves13 Piirileiri parrasvaloissa Evo, 25.7-2.8.2013

ENNAKKOTEHTÄVÄT Ilves13 Piirileiri parrasvaloissa Evo, 25.7-2.8.2013 T Ilves13 Piirileiri parrasvaloissa Evo, 25.7-2.8.2013 MAJAKKA Ikäkausi: tarpojat Määrä: 1 kpl / vartio MAJAKKA Tarpojavartio valloittaa Majakkaa koko Ilves13 -leirin ajan. Majakan ennakkotehtävä koostuu

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN talvi 2016

KOULUIKÄISTEN talvi 2016 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN talvi 2016 ILLAT KERHOT PARTIO LEIRI TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö.

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. KUUSISTON LEIKKIPUISTON TOIMINTASUUNNITELMA KEVÄÄLLE 2016. Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. Lasten kanssa puistossamme

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Niklas Sillander Luksia Marraskuu, 2015 Matkaan mars! Laukku on pakattu ja kaikki tarvittava varmistettu moneen kertaan olevan mukana joten nyt vain odotellaan kyytiä lentokentälle,

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN syksy 2015

KOULUIKÄISTEN syksy 2015 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN syksy 2015 KERHOT LEIRI PARTIO ILLAT TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 6.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(6) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Kuva 1 Tässä vielä harjoiteltiin Viimeisiä veneitä Anne-Maija näyttää sanoja etupenkissä Itsenäisyyspäivänä olikin sunnuntai ja perinteinen

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Lähdimme Essin kanssa sunnuntai aamuna 27.3 kohti länsisatamaa, josta suuntasimme laivalla kohti Tallinnaa.

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa

RAPORTTI. Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014. Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa RAPORTTI Pajapäivä Joensuun Steinerkoululla 20.5.2014 Joensuussa 22.5.2014 Tuuli Karhumaa Johdanto Työpajatoiminta matemaattisissa aineissa kurssiin kuului työskentely SciFest-tapahtumassa. Itse en päässyt

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko!

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantaiaamuna otimme suunnan kohti moision terveyskeskus-sairaalaa. Aamupäivän vietimme Sinivuokko osastolla. Siellä muutamat vanhukset lähtivät heti

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008 PÄIVÄKIRJA 26.5.2008 Tyttöjen kausi päättyi muutaman viikon takaisiin harrastesarjojen SM-kisoihin Jyväskylässä. Sijoitus oli hienosti neljäs, tosin harmittavasti 0.05 pisteen päässä pronssi mitalista.

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot