Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nooran sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta ja maailmalta. Menneitä. Puuhasivut"

Transkriptio

1 KIERTÄJÄ 1 / 14

2 SISÄLLYS Nooran sananen 3 Partiouutisia meiltä ja muualta Maailma odottaa WAstaa kutsuun! Tilastonurkkaus Suurjuhla Ajankohtaista Kuulumisia kololta ja maailmalta Pestiystäväkirja Karvamadot toimittajina Partioelämää Englannissa Menneitä Ossi Gaala Tapahtui joulukuussa... Leikkikurssi Johtajapäivä Folke Maire Puuhasivut Ilmari Kannessa: Ossi Gaalan voittajavartio Fisut (kuva: Jura Nurminen) Lippukuntalehti Kiertäjä (nettiversio) Päätoimittaja: Maarit Heikkinen Toimittajat: Satu Rantanen ja Sanni Salonen Taittaja: Jasmin Salonen Toimituksen osoite: Poikluomantie 9, Piispanristi Julkaisija: RajakivenKiertäjät ry Painopaikka: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän monistamo Levikki: 110 Numero: 1/14 2

3 NOORAN SANANEN Kiertäjä Uunituore supersankari Vuodenvaihde oli minulle tällä kertaa tavallista jännittävämpää aikaa. Sen lisäksi, että kännykästäni loppui akku ilotulituksia katsellessani ja meinasin näin eksyä ka vereistani väentungoksessa, lankesi harteilleni samaan aikaan lippukunnanjohta janpesti. Lippukunnanjohtaja on koko pienen ikäni ollut minulle se isoakin isompi johtaja, vaikka pestiä ovat vuorollaan hoitaneet myös omat siskoni. Missä vaiheessa minusta tuli näin iso, oli päällimmäisin kysymys mielessäni. Pikku hiljaa alan tajuta, etten yhdessä yössä muuttunut yhtään sen isommaksi, eikä aikaisemmat lippukunnanjohtajat ehkä sittenkään olleet niin valtavia kuin olin kuvitellut. Heillä oli kuitenkin paljon supersankaruuteen verrattavia ominaisuuksia, jotka mahdollis tivat lippukuntamme pyörimisen toivotulla tavalla ja hyvässä hengessä, onkohan minulla näitä ominaisuuksia? Olen saanut perehdytystä hommiin edelliseltä lippukunnanjohtajaltamme Jessical ta, joka ansiokkaasti hoiti pestiä viimeiset neljä vuotta. Suuri kiitos Jessicalle vielä minunkin puolestani! Vaikka opiskelut veivät Jessican nyt toiseen kaupunkiin, on hän aktiivisesti mukana lippukunnan toiminnassa, kuuluuhan hän edelleen hallituk seenkin. Minun kannaltani tämä tarkoittaa sitä, että voin aina kääntyä Jessican puoleen, jos olen yhtäkkiä ihan pihalla, huh. Johtajat kokoustavat säännöllisesti myös muiden Kaarinan lippukuntien kanssa niin kutsutussa Kymmenys Kahvilassa. Olin itse paikalla vuoden ensimmäisessä kahvilas sa, jossa alueohjaajamme tiedusteli lippukuntien yleistä tilannetta. Kun tuli minun vuoroni vastata, ensimmäinen reaktio oli, että En mä tiiä miten lippukunnalla menee, mä vasta alotin lippukunnanjohtajana!. Mutta hetken mietittyäni oli pakko todeta, että kyllähän lippukuntaa oli tähän mennessä pyöritetty niin loista vasti, että ei sillä kovin huonosti voi mennä. Vielä tarkemmin ajateltuna, olenhan minä partiovuosieni aikana oppinut yhtä jos toista, ehkä en olekaan niin pihalla kuin ensiksi luulin. Suuria mullistuksia lippukunnan toimintaan ei ainakaan juuri nyt ole luvassa. Jat ketaan me kaikki sudenpennuista vanhimpiin johtajiin siis samaan malliin iloisesti partiota tehden, niin eiköhän kaikki suju! Keväällä on luvassa paljon perinteisiä ta pahtumia: koko lippukunnan kevätleiri, lupauksenanto, partiomarssi ja partiotaito kilpailuja niin sudareille, seikkailijoille kuin tarpojillekin. Toivottavasti törmätään siis mahdollisimman monessa tapahtumassa! Innokkain terveisin, Noora 3

4 A J A N KO H TA I S TA Partiouutisia meiltä ja muualta Partiotoimintaa on oman lippukuntamme lisäksi joka puolella ja mielenkiintoisia juttuja on meneillään kaiken aikaa. Kiertäjän toimitus kokoaa välähdyksiä partiomaailmasta tiedoksi meille kaikille! Partio kovassa kasvussa: Lounais Suomen Partiopiirissä yli 2000 uutta jäsentä toimintaa tai toimintaa, joka on lippukun nan, piirin tai keskusjärjestön johdon tiedos sa. Suomen Partiolaisten järjestövakuutus on siirtynyt LähiTapiolalle Seurakuntavaalit 2014 Suomen partioharrastajien määrä on lähtenyt reippaaseen kasvuun, ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen. Pelkästään syksyn aikana partioon liittyi yli uutta harrastajaa, 24 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Lounais Suomen Partio piirin alueella jäseneksi liittyneitä oli syksyn aikana 21,6% prosenttia enemmän kuin edel lisenä vuonna samaan aikaan, yli Jotta partioharrastuksesta kiinnostuneet lapset ja nuoret voidaan ottaa toimintaan mukaan, tueksi kaivataan myös uusia aikuisia harras tajia. Iloisena käänteenä myös aikuisten har rastajien määrä kasvoi viime vuonna ennätystahtiin. Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on toiminnan vastuu, tapaturma, matkustaja, matkatavara ja matkavastuuvakuutus Lähi Tapiolassa. Partiovakuutuksen sisältö pysyy vakuutusyhtiön vaihtumisesta huolimatta pääosin ennallaan. Vakuutus on voimassa partion jäsenmaksun maksaneilla partiolaisil la partiotoiminnassa. Partiotoiminnalla tar koitetaan toimintasuunnitelman mukaista 4 Vahinkoilmoitus tehdään jatkossa suoraan LähiTapiolalle. Ilmoituksen vahingosta voi tehdä vaivattomimmin lahitapiola.fi sivuston kautta tai puhelimitse numerossa (ma pe 8 17). Kun korvausta on haettu, va kuutusyhtiö varmistaa keskusjärjestöstä, että henkilön jäsenmaksu on ollut maksettuna ja että kyseessä on ollut partiotapahtuma. Va hingon sattuessa korvausta haetaan ensisi jaisesti vakuutetun omasta, mahdollisesta henkilökohtaisesta vakuutuksesta. Ensi syksynä ovat taas vuorossa seurakunta vaalit, joissa valitaan henkilöitä mukaan seurakuntien päätöksentekoon. Partiolaisten kannalta tässä päätöksenteossa on tärkeää olla mukana, koska esimerkiksi Kaarinassa seurakunta on kaikkien lippukuntien taus tayhteisönä ja seurakuntien toimintaa kos kevat päätökset vaikuttavat suoraan myös meidän toimintaamme. Koska partiolaisten on tärkeää näkyä ja par tiolaisia tai partiomyönteisiä henkilöitä tar vitaan pitämään partiolaisten puolia, niin vaaleissa kaikkien meidän on oltava aktiivi sia! Eli mieti olisiko sinusta ehdokkaaksi vaa leihin, sillä ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Ja syksyllä jokainen 16 vuotta täyttänyt pääsee käyttämään ääntään.

5 Kiertäjä Maailma odottaa WAstaa kutsuun! Kesällä 2015 järjestetään järjestyksessään 23. maailmanjamboree Japanin Yamaguchissa. Tämä joka neljäs vuosi järjestettävä jättipartioleiri kokoaa yhteen noin partiolaista ympäri maailmaa! Osana jotain suurta Ja tietenkin myös suomalaisilla partiolaisilla on mahdollisuus lähteä kokemaan kansainvä listä partiomeininkiä maapallon toiselle puo lelle! Leiriläiseksi voivat lähteä kaikki välillä syntyneet. Ikärajoista ei valitettavasti voida millään joustaa, sillä ne ovat määränneet Japanin jamboreen leirijoh to. Kaikki tätä vanhemmat partiolaiset voivat lähteä leirille joko ISTiksi (=Inter national Service Team) tai Suomen leirijoukkueen johtajatiimin jäsenenä. Leiriläisenä pääset kokemaan huikean leirielämyksen osana suomalaista leirilippukuntaa, kun taas ISTinä pääset työskente lemään leirillä kansainvälisessä työporukassa. Jamboreen leiriosuus on , mutta sitä ennen leiriläiset asuvat muu taman päivän japanilaisissa per heissä, jota kutsutaan myös Home Hospitalityksi. Matkapaketin valinnasta riip puen voi myös osallistua ennen leiriä ja Home Hospitalitya Suomen joukkueen järjes tämälle oheismatkalle, jossa tutustutaan 5 6 päivän ajan mm. Tokioon, Fujiin ja Kiotoon. Jamboree ei siis ole vain pelkkää partiolei reilyä, vaan myös tutustumista paikalliseen kulttuuriin! Löytyisikö sinulta talkooideoita? Partioleiri kaukaisessa Japanissa ei valitetta vasti ole kovin halpaa lystiä. Leiriläisten osallistumismaksu on paketista riippuen ja ISTien Korkean elintason maana suomalaiset lähtijät maksa vat samalla myös osan köyhimpien maiden osallistujien osallistumismaksuista. Kuluja voi kuitenkin yrittää vähentää varainhankinnalla. Lippukunnassamme ryhdytäänkin nyt keväällä tutkailemaan talkoo ja avustusmahdollisuuksia jamboreelähtijöille. Vaikka jamboreen hinta saattaakin kirpaista ja matka maail man toiselle puolelle saattaa kuulos taa vähän pe lottavalta, kannattaa muistaa, että edessä on ihan huikea seikkailu! Ulko maalaiset partioystävät, isot yhteistapahtumat ja lu kemattomat unohtumattomat hetket ovat kaiken vaivan arvoista! Ilmoit tautuminen Japanin jamboreelle on nyt auki ja se päättyy Lisätietoja löytyy osoitteesta Teksit: Satu Rantanen (leiriläisenä Englannin jamboreella 2007 ja ISTinä Ruotsin jambo reella 2011) 5

6 A J A N KO H TA I S TA Tilastonurkkaus Tällä kertaa tilastonurkkauksessa nuuskitaan lippukuntalaistemme syntymäkuukausia, ho roskooppimerkkejä ja syntymäpäiviä. Yllä olevaan taulukkoon on kuvattu lippukuntalaistemme syntymäkuukaudet. Eniten juhlan aihetta lippukuntalaisiltamme löytyy touko ja heinäkuussa. Kaiken kaikkiaan valtaosa lippukuntalaisistamme on kevään ja kesän lapsia. Vähiten löytyy lokakuussa syntyneitä. Horoskooppimerkeistä on oheisen ympyräkaavion mukaisesti lippukunnassamme vahvimmin edustettuna härkä. Syntymäpäiväkaimapareja löytyy lippukun nastamme yhteensä 13 kappaletta. Jos siis olet syntynyt joko 7. tai 9.maaliskuuta 2.huhtikuuta 6. tai 26.toukokuuta 2., 21., 22. tai 29. heinäkuuta 10.syyskuuta 8. tai 17.marraskuuta 19.joulukuuta löytyy lippukunnastamme myös joku toinen samana päivänä syntynyt. Eipä siis muuta kuin partsakavereiden syntymäaikoja tiedus telemaan :) 6 Teksti: Sanni Salonen, jäsenrekisterinhoitaja

7 Kiertäjä Suurjuhla Kouvola on meidän! Suurjuhla2014 kokoaa noin partiolaista yhteiseen hauskanpitoon Kouvolaan. Luvassa on jokaiselle ikäkaudelle omaa jännittävää ohjelmaa. Sudarit seilaavat satamasta toiseen, seikkai lurata odottaa seikkailijoita, tarpojia odottaa vaikka ja mikä, kuten Arman Alizad. Vaeltajille on kaiken muun siistin sotkun lisäksi luvassa jatkot jäähallilla! Johtajillekin löytyy omaa ohjelmaa, mutta toki nuorem mista pidetään aina huolta. Saattaa olla, että huvipuistoonkin päästään Kaarinastakin odotetaan kymmeniä lähtijöitä ja me RKK olemme tässä porukassa mukana! Mä en siis keksi yhtään syytä, miksi just sä et lähtis meidän mukaan, keksitkö ite? Lisätietoa ohjelmasta löydät osoitteesta Tarkemmat hintatie dot ja ilmoittautuminen kerrotaan pikapuolin juna aikataulujen ja hintojen varmistuttua. Ilmoittautumislomake on tullut jokaisen kotiin partiolehden välissä helmikuun aikana, mutta lomake löytyy myös osoitteesta ota siis lomake talteen ja jää hetkeksi odotta maan lisätietoja. Ilmoittautuminen maaliskuun aikana. Terveisin Tytti Kankaristo, Suurjuhlayhteys henkilö 7

8 KU U L U M I S I A KO L O L TA J A M A A I L M A L TA Pestiystäväkirja Kiertäjän toimituksessa päätimme aloittaa uuden juttusarjan, jossa esittelemme lippukun nan toiminnan pyörimisessä korvaamattomia henkilöitä ja heidän hoitamiaan tehtäviä. Juttujen perusteella voi jokainen lukija miettiä, mihin itse lähtee tähtäämään! Kunnian aloittaa uuden juttusarjamme saa luonnollisesti Noora, uusi lippukunnanjohta jamme Pestisi lippukunnassa: Lippukunnanjohtaja Miten kauan olet hoitanut pestiä: Aloitin juuri vuodenvaihteessa Miten tulit aloittaneeksi tässä pestissä: Kun Jessican lähtö alkoi lähestyä, etsi hän pitkään itselleen sopivaa seuraaja, jolla olisi aikaa ja motivaatiota pestin hoitamiseen. Lopullisesti taisin myöntää kiinnostukseni it selleni ja muille, kun olimme vaeltajien kanssa Irlannissa ja rantakalliolla istuskelles samme pohdimme tulevaa pestijakoa. Tästä tilanteesta taidettiin jopa ottaa sellainen miltä nyt tuntuu kuva! Miten kauan olet ajatellut pestisi kestävän: Lippukunnanjohtajan pesti kestää vähintään 2 vuotta, mutta itse olen kaavaillut etsiväni itselleni seuraajan viimeistään 4 vuoden päästä. Mitkä ovat tärkeimmät pestiisi liittyvät teh tävät: Se toivottavasti selviää pikku hiljaa! Hallituksen kanssa yhdessä tehdään isompia päätöksiä, joita sitten johtajistossa käydään läpi muiden kanssa ja saadaan mahdollisesti lisäideoita sieltä. Vuosittain täytyy myös kir joittaa erilaisia virallisia papereita kuten toi mintasuunnitelmia ja kertomuksia. Mitä odotat eniten uudelta pestiltäsi: Että pääsen partioparaatissa marssimaan upean marssirivistömme kärjessä ja huutamaan RajakivenKiertäjät, katse oikeaan päin! Mitkä asiat pestissäsi jännittävät ennak koon eniten: Yleisesti, että kaikki tarvittava tulee hoidettua ajoissa eikä mikään tärkeä juttu unohdu. 8 Kenen kanssa teet eniten yhteistyötä: Koko lippukunnan hallituksen, etenkin rahaston hoitajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa ja lisäksi lippukunnan sihteerin. Oman lippukunnan ulkopuolelta eniten yhteistyötä on varmasti Kymmenysten kanssa. Miten paljon luulet, että pestisi vie aikaa esim. viikoittain: Hallitus ja johtajisto ko koustaa kumpikin noin kerran kuussa, mutta lisäksi tulee kirjoiteltua erilaisia dokument teja ja sähköposteja lähes päivittäin, että eiköhän tähän ihan mukavasti aikaa kulu! Mitä tapahtuisi, jos kukaan ei hoitaisi pes tiäsi: Lippukunnassa ei tiedettäisi piirin tai Suomen partiolaisten asioista eikä lippukun nan sisäisetkään asiat todennäköisesti tie dottuisi yhtä hyvin. Jos kukaan ei kirjoittaisi esim. toimintakertomuksia, lakkaisimme to dennäköisesti saamasta rahallisia avustuksia ja ilman niitä taloudellinen tilanteemme olisi heikko. Tilanne olisi äkkiä melko sekava. Mitä toivot pestissäsi oppineesi vuoden sitä hoidettuasi: Enemmän yhdistyksen arjesta, mitä kaikkea vuoteen kuuluukaan ja, että osaisin katsoa asioita laajemmassa mittakaa vassa. Kenelle suosittelisit omaa pestiäsi jatkossa: Kenelle tahansa partiojohtajalle, jolla riittää aikaa ja innostusta hommaan, tekemällä oppii! Mitä itse ajattelit tehdä partiossa tämän pestin jälkeen: Voiko noin pitkälle muka tietää? Ehkä jatkan hallituksessa tai otan jonkun uuden ryhmän. Mottosi: Epäonnistuminen on sallittua, mutta oma virheet täytyy myöntää.

9 Kiertäjä Karvamadot toimittajina! Karvamadot kokeilivat eräänä tiistai iltana toimittajan taitoja ja haastattelivat Oselotit lauman sudenpentuja. Haastateltavana: Hilla Toimittajina: Sani ja Ada 1. Mikä oli kivoin leiri? Tammileiri. 2. Mikä oli kauhein kokemus leirillä? Ei mikään. 3. Mikä on ollut kivoin partiokerta? Silloin, kun me leivoimme. 4. Mikä on paras juttu partiossa? Piirtämi nen ja kirjoittaminen. 5. Mikä on inhottavinta partiossa? Ei mikään. 6. Kommentteja? Kiva haastattelu! Haastateltavana: Moona Toimittajina: Melike ja Viivi 1. Mikä oli paras kerta syksyllä? Kun lei voimme vadelmamuffinsseja. 2. Mikä on tylsintä partiossa? Ulkona olemi nen. 3. Mitä haluaisit, että partiossa muuttuisi? Sudarikisoja voisi olla enemmän. 4. Minkä nimen haluaisit ryhmällesi? Tuho laiset. 5. Kuinka monella leirillä olet ollut? Kol mella. Haastateltavana: Sofia Toimittajina: Jemina ja Julia 1. Miltä sinusta tuntui ensimmäinen partio leiri? Kivalta. 2. Tykkäätkö partiosta? Tykkään! 3. Mikä on sinun paras kaveri? Hilla. 4. Minkä ikäisenä olet aloittanut partion? 7 vuotiaana. Teksti: Karvamadot 9

10 KU U L U M I S I A KO L O L TA J A M A A I L M A L TA Partioelämää Englannissa eli Anniinan kuulumisia suuresta maailmasta Olen vihdoin päässyt liittymään partioon myos täällä Lontoossa tämän vuoden alusta alkaen. On ollut todella mielenkiintoista nähdä, miten asiat hoidetaan täälläpäin ja miten kokoukset eroavat tutuista ja turvallisista RajakivenKiertäjien kokouksista! Harrastaja vai vapaaehtoinen? Täällä Englannissa partiojohtajia kohdellaan vapaaehtoisina ja partio organisaationa on hyväntekeväisyysjärjestö ( charity ). Onhan asia näin Suomessakin, mutta itse aina ajat telin partiojohtajuutta harrastuksena, en va paaehtoistyönä ja partiota järjestönä nuorisojärjestönä, en hyväntekeväisyysjär jestönä. Tämä kuitenkin mahdollistaa sen, että Englannissa johtajaksi on helppo liittyä aikuisena, eikä johtajaksi aina kasveta su denpennusta lähtien, kuten esimerkiksi suu rinosa RKK:n johtajista on tehnyt. Partiojohtajakurssia ei ole pakko käydä, mutta siihen kannustetaan, ja itsekin olen il maissut kiinnostukseni, joten jossain vai heessa alan suorittaa vaadittavia moduuleita partiojohtajatodistuksen saa miseksi. Ryhmänjohtajaksi vasta oikeasti aikui sena Ryhmä, johon olen liittynyt, kokoontuu tors taisin St. Andrew:n seurakuntasalissa. Kyse on Guides ryhmästa, eli tytöt ovat vuotiaita. Englannissa ikäryhmät siis jakaan tuvat neljään: Rainbows tytöt ovat 5 7 vuo tiaita, Browniet 7 10 vuotiaita, Guides tytöt vuotiaita ja Senior Section, johon kuuluu vuotiaat tytöt ja naiset. Tätä vanhemmat ovat siis niitä mahdollistajia ja partiojohtajia (toki Senior Section ikäisetkin voivat olla partiojohtajia, mutta eivat kui tenkaan ryhmänjohtajia). 10 Ryhmämme nimi on 4th Brondesbury Brow nies and Guides, joka on tietenkin todella tylsä nimi. Brondesbury viittaa asuinaluee seen ja järjestysnumero sen edessa erottaa meidät muista alueella toimivista ryhmistä. Bethany and Elizabeth Lippukuntia ei siis ole, vaan ryhmät ( unit ) ovat itsenäisiä, ja ryhmien johtajat tapaavat aluetasolla silloin tällöin (käsittääkseni ei kuitenkaan useammin kuin 2 4 kertaa vuo dessa). Kansallisella partiojärjestöllä (Girlguiding UK) ei myöskaan ole jäsenmaksua, vaan tytöt maksavat muutaman punnan käteisellä erik seen joka kerta, ja tämä raha menee koko naisuudessaan suoraan ryhmälle itselleen. Eri tason alueita on Englannissa useita, ja nämä tasot järjestävät isompia tapahtumia, joihin ryhmät voivat osallistua. Meidän ryh mämme kuuluu Middlesex East County alue seen, joka taas kuuluu London & South East England Region piiriin. Kokouksissa monenlaista tekemistä, ihan kuin meilläkin! Mitä me kokouksissa sitten teemme? Niinä kertoina, joina olen tänä vuonna ollut mukana, tytöt ovat suorittaneet Sirkustaidot taitomerkkiä, joten olemme harjoitelleet

11 Kiertäjä jonglöörausta sukista ja riisistä itse tehdyilla palloilla, suorittaneet temppurataa ja koitta neet lautasten (muovisten!) pyörittämistä tikun päässä. Viime kerralla juhlistimme kii nalaista uutta vuotta värittämällä kiinalaiset kalenterit ja tekemällä (lämmittämällä..) kiinalaista ruokaa. Kokoukset alkavat nor maalisti ilman mitään seremonioita, mutta kokouksen päätteeksi tytöt kävelevät ympy rään jonoista ja ryhmänjohtaja käy läpi il moitusasiat. Sitten otetaan käsistä kiinni ja niitä heilutellaan edestakaisin samalla kun lauletaan loppulaulu: Day is done, gone the sun, From the sea, from the hills, from the sky, All is well, safely rest, God is nigh Guides Teksti ja kuvat: Anniina Wikman piiru14.fi facebook.com/piiru14 piiru14.blogspot.fi 11

12 MENNEITÄ Ossi Gaala Turussa Tarpojaikäisten ohjelmaan kuuluu jokaisen puolen vuoden, samalla teemalla tehdyn oh jelmajakson jälkeen Majakka, joka huipentaa kyseisen toimintakauden. Elokuvateemaisen Ossi Gaalan järjesti Lounais Suomen Partiopiiri ja omasta lippukunnastamme siihen osal listuivat oma tarpojavartioni Fisut sekä Tasmanian tuholaiset. Elokuva alan ammattilaisiksi Tapahtuma alkoi perjantai illalla, kun kaikki leiriläiset kokoontuivat yhdessä yhteen TSYK:n koulun suurista saleista. Meidät jaet tiin ryhmiin, joissa pääsimme tutustumaan erilaisiin aloihin, joita tarvittiin elokuvien te kemiseen, esimerkiksi puvustukseen, erikois tehosteisiin, musiikkiin, tanssiin, maskeeraukseen ja käsikirjoitukseen. Erityi sen hauskoja olivat mielestäni erikoistehos teiden savukone ja se, että pääsimme maalaamaan käsiimme ruhjeita ja haavoja maskeerauksessa. Iltapalaksi oli pitsaa. Järjestely oli hieman takkuileva, sillä kaikki ohjaajat eivät tien neet saiko jauhelija ja jalopenopitsojen väliltä valita vai pitikö ottaa ensimmäinen käteen osuva. Muutenkaan en tajunnut että miksi ostetaan jalopenopitsoja, kun lähestul koon kaikki nyppivät ne pois. Lisäksi pizzat olivat vähän kylmiä, mutta siltä ei kai voida välttyä niin suuren tilauksen kanssa. Illalla järjestettiin disko, jossa soitettiin vähän vanhaa musaa, mutta meno oli silti hyvä. Diskossa järjestettiin mm. limbo ja tanssiki sa. Kaikki nukkuivat isossa liikuntasalissa, jossa jotkut kielloista huolimatta höpisivät yömyöhään, niin että unet jäivät vähän ly hyeksi. Valmistautumista varsinaiseen kisailuun Lauantaiaamulla kävelimme Partiovarusteen takapihalle syömään aamupalaa. Sitten pala simme koululle pakkaamaan, ja sen jälkeen lähdimme Vimmaan, jossa Ossi Gaala eloku vakisa tultaisiin pitämään myöhemmin sinä päivänä. RajakivenKiertäjiä ja uusia tarpojakavereita valokuvakehyksissä 12

13 Kiertäjä Vimmassa saimme rastihenkilöltä kirjekuo ren, jossa oli tehtävät ja aikataulu, jota piti noudattaa. Olimme toribingoa, kokkasimme gaala iltaan ruokaa Partiotoimistolla ja tans simme What does the fox say laulun mukaan torilla. Ohjeet olivat mielestäni jok seenkin sekavat ja aikataulu petti alta lopussa, joten emme ehtineet tehdä ruokaa kunnolla ja trangialla tehdystä nakkiperuna muusista tulikin muusivelliä ja kylmää sinistä lenkkiä kuorilla. Ehdimme kuitenkin juuri ja juuri pakata tavaramme, ja kiirehdimme Vimmaan vaihtamaan gaala asumme, sillä leirin kohokohta, elokuvagaala oli alkamassa! Kultaista tonttua tavoittelemassa Vimmassa meitä vastaan tulivat ystävämme, sillä tähän tilaisuuteen oli saatu kutsua ulko puolisia mukaan. Sitten alkoi itse tilaisuus. Jokainen gaalaan osallistunut vartio oli saanut tehdä elokuvan, joka kilpaili muiden vartioiden elokuvien kanssa Kultaisesta Ton tusta! Elokuvia oli monenmoisia. Suosituin katego ria oli kauhuleffa, johon omakin leffamme lukeutui. Välissä pidettiin tauko, jonka aikana sai käydä hakemassa buffetista juomaa ja muita herkkusia. Oli aivan älytön tä, kun mukaan kutsutut vieraat eivät saaneet hakea syötävää, sillä sitä ei riittä nyt. Lopuksi kauan odotettu hetki tuli, kun oma kauhuelokuvamme näytettiin. Saattoi oikein kuulla kuinka ihmiset vetivät pelästy neesti henkeä loppuhuipennuksessa. Jännitys tiivistyi aivan gaalan loppuun, jolloin jokainen vartio äänesti omaa suosik kielokuvaansa ja TADAA, meidän elokuva voitti! Yli kymmenestä muusta elokuvasta! Mutta kyllä se oli sen arvoista, sillä elokuvaa kuvasimme pimeässä metsässä kolme tuntia ja minä kaverini Jennan kanssa editoin elo kuvaa kuusi tuntia. Jos jotain olen tästä matkasta oppinut niin sen että elokuvan ku vaaminen ei niinkään ole se isoin juttu vaan editoiminen ja suunnitteleminen. Lähdimme siis Ossi Gaalasta kotiin hyvin mielin ja Kul tainen Tonttu takakontissa. Teksti: Vilma Koskela, Fisut Kuvat: Jura Nurminen, Kris Loimaala Kettutanssia torilla 13

14 MENNEITÄ Tapahtui joulukuussa Joulukalenterien luukkujen avaamisen lomassa ehti joulukuussa tapahtua myös paljon muuta partiomaista. Tässä kooste siitä, mitä kaikkea joulukuussa puuhailtiinkaan joulukuun alussa vietimme lippukunnan pe rinteisiä joulujuhlia Kaarinan kirkolla. Jokai nen sai jälleen puuroa syödäkseen, joulupussin mukaansa ja saimme nauttia erinomaisista esityksistä unohtamatta joka vuotista nuorimpien sudenpentujen esittä mää jouluevankeliumia. Yllätyksiäkin oli kuitenkin luvassa, sillä tänä vuonna myös Joulupukki sai lahjan, kun lippukuntamme hallitus päätti muistaa häntä lippukuntamme omalla ansiomerkillä. Onnea Joulupukki! itsenäisyyspäivän aamuna toimivat lippu kuntamme vanhimmat tarpojat, eli Fisut, tyylikkäästi lippuvartiona Kuusiston kirkossa partiolaisten itsenäisyyspäiväkirkossa. Kysei nen tapahtuma järjestetään joka vuosi, kan nattaa käydä kurkkaamassa tänä vuonna, jos viime kerta meni sivu suun. suurin osa ryhmistä ennätti myös kokoustaa vielä joulujuhlien jälkeenkin. Toimituksen korviin on kantautunut juttua muun muassa piparitalkoista ja huovutushetkistä. joulunalusviikolla ja vielä aattonakin saattoi yksi jos toinenkin bongata lippukun tamme johtajia sekä vanhimpia tarpojia pa ketointipuuhista Piispanristin Prismalta. Jo perinteeksi muodostunut lahja ja kukkapa ketointi on tärkeä osa vuotuista varainhan kintaamme, ja mukavasti se sujui tänä vuonnakin, vaikka välillä tuntui, etteivät ne kukkapaketit lopu ikinä! Kaarinan Kymmenykset, eli Kaarinan alueen partiolaiset, järjestää vuosittain partiolais ten joulukirkon Kuusiston kirkossa 22.joulu kuuta. Tänä vuonna myös tämän tapahtuman järjestäminen oli lippukuntamme vastuulla. Vaikka lunta ei ollut maassa, toivat sankari haudoille sytytetyt kynttilät ja paikalle saa punut Betlehemin rauhantuli varmasti joulumieltä läsnäolijoille. Lopuksi tarjottiin vielä joulutorttuja, joita muutamat lippu 14 Jessica ja ansiomerkin saanut Joulupukki kuntamme johtajat olivat ahkerasti leipo neet..ja kun joulut oli juhlittu kokoontui vielä joukko lippukuntamme johtajia ja reippaita tarpojia osallistumaan seurakunnan kyntti länkeruutalkoisiin Turun hautausmaalle. Tar koituksena oli koota talkoovoimin tyhjien hautakynttilöiden roskat pois haudoilta. Homma sujui partiolaisilta näpsäkästi ja yl lätimme vikkelyydellämme myös seurakun nan työntekijät! Teksti ja kuva: Sanni Salonen

15 Kiertäjä Leikkikurssi Sauvon Ahtelassa Partioharrastuksen puitteissa on mahdollisuus kouluttautua monella tapaa. Kurssien sisäl löt vaihtelevat johtamisesta muonittamiseen ja mediataidoista leikkimiseen, josta Heidi ja Maria olivat hankkimassa uusia oppeja! Todellinen sirkus Perjantai iltana matkamme alkoi Kaarinasta kohti Sauvon Ahtelaa. Ahtelassa käynnistyi koko viikonlopun mittainen L SP:n järjestämä leikkikurssi. Saavuttuamme perille Ahtelaan oli meillä hetki aikaa majoittua ja viedä omat tavaramme majoittautumismökkiin. Seuraavana meillä oli ohjelmassa iltaohjel ma, jota varten meidän piti sonnustautua omiin sirkusaiheisiin rooliasuihin, jotka meille oli jaettu ennen kurssin alkua. Yh teensä jaettuja rooleja oli kuusi, joista koostui kurssin aikana toi mivat kurssivartiot. Ryhmien rooleja olivat nuorallatanssijat, taikurit, pellet, leijonat, lei jonankesyttäjät ja apinat. Iltaohjelmassa leikimme eri laisia tutustumis ja ryhmäy tymisleikkejä. Meille myös kerrottiin leirin aikana käynnissä olevasta halimurhaajaleikistä ja sen säännöistä. Jokaiselle annettiin jokin henkilö kurssilta ja tehtävänä oli murhata tämä halaamalla niin ettei kukaan näkisi murhaa. Iltaohjelman jälkeen söimme her kullisen iltapalan pizzaa. Iltaohjelman jälkeen siirryimme rannalle iltanuotiolle rau hoittumaan. Rannalla lauloimme erilaisia partiolauluja, sekä leikimme lisää tutustu misleikkejä. Iltanuotion loputtua pääsimme vihdoin lämpimiin makuupusseihimme nukku maan. Talvi yllätti lipunnostajat le. Aamiaisen jälkeen aloimme käydä läpi eri kurssirupeamia. Rupeamia oli muun muassa ikäkausileikit, hyvän leikin piirteet, hyvä lei kittäjä sekä leikkien muunteleminen. Lauantai illalla leikimme myös isoa strate giapeliä, jossa meidän piti perustaa omia sirkuksia kurssivartioissa. Strategialeikin jälkeen oli vuorossa iltaohjelma, jossa teemana oli, yllätys yllätys, sirkus. Iltaohjel massa näimme erilaisia sirkustemppuja, sekä leikimme erilaisia leikkejä. Iltaohjelmassa oli myös herkullinen iltapala sirkusteemalla hotdogeja, popcornia sekä jäätelöä. Iltapalan nautittuamme pääsim me saunaan ja sen jälkeen nukkumaan. Mikä on sinun suosikkisi? Sunnuntai aamu alkoi lipun noston uudella yrityksellä ja tälläkertaa saimme kuin saimme kin lipun tankoon. Tämän jälkeen söimme aamiaisen ja jatkoimme kurssi rupeamien läpikäyntiä. Sunnuntaina kävimme läpi muunmuaassa erilaisia kim leikkejä. Ennen viimeisiä ohjelmia, kävimme siivoa massa majoittautumismökkimme ja sen jälkeen aloimme käymään läpi eri lippukun tien omia suosikkileikkejä. Lopuksi laskimme lipun ja menimme sisaruspiiriin ja lähdimme kukin omilla kyydeillämme takaisin kotiin. Teksti: Maria Mellanen ja Heidi Oksanen Lauantai aamuna heräsimme lipunnostoon, jota meillä ollutkaan, sillä lipputangon naru oli niin pahasti jäässä. Epäonnistuneen lipun noston jälkeen siirryimme sisälle aamupalal 15

16 MENNEITÄ Johtajapäivä Folke kololla Johtajille alkuvuodesta järjestetyssä johtajapäivässä suunniteltiin tulevaa kevättä, kerrat tiin lippukunnan pelisääntöjä ja päivitettiin ajankohtaisia kuulumisia ja haastettiin toinen toisiamme! Antoisan päivän lopuksi johtajat haastoivat toinen toisiaan tekemään erilaisia pieniä ja suurempiakin partiotekoja tulevan vuoden aikana. Haastetekojen tarkoituksena on tehdä lippukuntamme toiminnasta taas hiuk kasen parempaa, ja herättää johtajat siihen, että jokainen meistä voi omalla panostuksel laan olla iloksi ja avuksi kaikille muille! Ja jos haastamaan haluaa lähteä oikein julkisel la jakelulla, niin partiopiirin nettisivuilla sp.fi voi käydä tekemässä haasteensa partiokaverille koko piirin silmien edessä. Haasteet on heitetty! Seuraavat haasteet siis heitettiin johtajapäi vässä läsnä olleiden kesken; pitäkää silmät ja korvat avoimina ja seurailkaa suoriutuuko jo kainen omastaan! Maria on haastettu tekemään kevätleirin il taohjelmaa Maarit on haastettu osallistumaan tapahtu maan, jota ei ole itse ollut suunnittelemassa Jenna on haastettu osallistumaan mahdolli simman monelle leirille vuoden aikana Heidi on haastettu lähtemään Karvamato jen yöretkelle Vilma on haastettu vetämään syksyllä uutta tarpojavartiota Fisu kaverin kanssa Kaisla on haastettu järjestämään kevätlei rillä ohjelmaa muille kuin tarpojille Susu on haastettu osallistumaan yhteen ta pahtumaan Puumien kanssa Satu on haastettu pitämään hätäensiapu koulutus jossain lippukunnan tapahtumassa Sanni on haastettu osallistumaan kevätlei rille Iida on haastettu ottamaan syksyllä lisää vastuuta partiossa ja ryhtymään ryhmänjoh tajaksi Petra on haastettu mukaan Puumien ko koukseen 16 Kaisa on haastettu osallistumaan enemmän Oselottien kerroille Aliisa on haastettu lähtemään seikkailijaki soihin Salli on haastettu järjestämään jokin su perpitkä, kiva ja amazing maastoleikki jolle kin leirille jossa on tarpojia Noora on haastettu järjestämään paras leiri ikinä Linda on haastettu järjestämään/suunnit telemaan liikunnallinen ohjelmanumero ke säleirille Camilla on haastettu ROK:lle ja ottamaan syksyllä oma ryhmä johdettavaksi Hanna on haastettu osallistumaan yhteen piirin tarjoamaan uuden pestin mukaiseen koulutukseen Essi on haastettu olemaan vuoden paras johtaja Jasmin on haastettu suunnittelemaan seu raavalle retkelle/leirille ruokalista Anniina on haastettu innostamaan omat tarpojansa mukaan piirin tarpojatapahtumiin ja lähtemään itsekin mukaan

17 Kiertäjä Maire L SP:n vaeltajatapahtuma Maarianhaminassa Aikataulut ja kokoontumispaikka täsmäisivät laivalle lähtöön, mutta onko kyseessä sitten kin suuri huijaus? Tällaisia mietteitä oli lippukuntamme vaeltajilla vielä tammikuun vii meisenä viikonloppuna. Ja kuinkas sitten kävikään! Valmiina ihan mihin vaan Mairea matkamme alkaa Viking Linen Turun terminaalista kello Tällaisen viestin vastaanottivat lippukuntamme seitse män ennakkoluulotonta vaeltajaa. Ilmoittau duimme joukolla mukaan Lounais Suomen partiopiirin vaeltajajaoston järjestämään vaeltajatapahtumaan, josta emme etukäteen tienneet oikeastaan mitään. Mukaan piti pakata niin uimapukua, suolaa kuin Bol lywood kuteitakin ja luvassa olikin melkoinen reissu. Matkamme tosiaan alkoi lauantaiaamu, Viking Linen terminaalista, johon saavuimme rinkat selässä ja huivit kaulassa. Aika no peasti selvisi, että laivaanhan tässä hypättäi siin (pelkäsimme jo, että kyseessä on jokin suuren luokan huijaus, emmekä pääsekään reissaamaan oikeasti!) ja kohteenamme toimisi Maarianhamina. Jakauduimme ennalta määriteltyihin ryhmiin, joissa pääsimme tutustumaan myös uusiin partiokavereihin muista lippukunnista. Oma ryhmän kanssa piti kehitellä niin salai nen tervehdys kuin nimikin, ennen kuin suun tasimme laivaan, jossa meitä odotti buffet aamiainen. Aamiainen oli höystetty ryhmille jaetuilla keskustelukorteilla, joiden aiheet tosin tuntuivat ehkä hieman liiankin filosofisilta heti aamutuimaan. Saimme myös heti satamassa muutakin materiaalia ja ohjeita ryhmäläisten kanssa tutustumiseen. Alkumatka sujuikin muun muassa Kuutamolla pelin ja pelikorttirakennelmien parissa. Suolaa sapuskaan ja tulitikkuja tossui hin Massut aamiaista pullollaan kokoonnuimme kaikki yhteen. Oli aika aloittaa koko reissun mittainen murhaajapeli. Jokaiselle jaettiin uhri, jonka saattoi murhata joko villasukan iskulla, kenkään piilotetulla tulitikkurasialla tai saamalla uhrin nauttimaan suolattua ruokaa. Allekirjoittanut putosi pelistä alta aika yksikön, mutta viikonlopun mittaan taisto kävi välillä hyvinkin raa aksi. Murhaajapelin aloitettuamme pääsimme me ääneen. Saimme esitellä muille paikallaoli joille viime kesänä tekemäämme ulko maanprojektia Irlantiin. Tämän jälkeen alkoi varsinainen ulkomaanprojekti workshop, jossa ryhmittäin suunnittelimme kuvitteelli set ulkomaanprojektit. Kohteiksi valikoitui niin Islantia, Italiaa kuin varsin kunnianhi moisesti myös Uusi Seelanti. Workshopin jälkeen lähdimme kiertelemään ympäri laivaa ryhmittäin laivasuunnistuksen muodossa. Myös kielitaito oli koetuksella, kun tehtävänämme oli luritella mahdollisim man maireat runot ruotsiksi, olihan se koh demaamme virallinen kieli. Aika kului vikkelään, vaikka paattimme keikkuikin vähän turhan villisti ja pian olimmekin perillä Ahvenanmaalla. Maarianhamina, here we come! Satamassa meille jaettiin eväät, kartat ja ohjeet saapua Ahvenanmaan itsehallintora kennukselle määräaikaan mennessä. Lisäksi saimme tehtäväksemme valmistella iltaa varten ryhmissä tunnettuihin Bollywood elo kuviin perustuvia esityksiä. Perillä itsehallintorakennuksella joka toimi myös Ahvenanmaan parlamenttina meitä odotti opastettu kierros, jossa opimme paljon uutta Ahvenanmaasta. Tiesitkö sinä, että Ahvenanmaalta ei noin vain saa ostaa maata? Tai että Ahvenanmaalla on 16 kuntaa, vaikka asukkaitakaan ei ole kuin pa rikymmentätuhatta? 17

18 MENNEITÄ Parlamentilta matkamme suuntasi kohti sala peräistä yöpymispaikkaamme, joka osoittau tui ahvenanmaalaisten partiolaisten koloksi. Paikan päällä täytimme mahamme avokado pastalla ja jatkoimme iltaohjelmiemme ke hittelyä. Pian olikin aika ryhtyä valmistautumaan illan suuriin Bollywoodjuh liin. Intialaisen tanssin hurmaa ja sipsihupia Kietouduttuamme huiveihin ja sudittuamme meikit ojennukseen olimme valmiita aloitta maan intialaisen tanssin harjoittelun. Tarkoi tuksena oli opetella muutamia liikkeitä videon opastamana, mutta usean yrityksen jälkeen tekniikka petti. Hätä ei kuitenkaan ollut tämän näköinen, vaan lopulta taphtu man vetäjät pääsivät esittelemään ihan omia tanssitaitojaan. Musiikin soidessa ja tanssin huumassa oli hyvä aloittaa varsinaiset karke lot. Tarjolla oli niin gingerale pongia, jossa piti pompautella pingispalloja vastustajien juo malaseihin, Bollywood henkistä pictionarya sekä sokkona tehty sipsien makutunnistus. Jälkimmäinen hoitui meiltä alan asiantunti joilta (etenkin Essiltä) harvinaisen mallik kaasti. Jotenkin kummasti myös noin 90% jäljelle jääneistä sipseistä katosi illan mittaan juuri rkk:laisten suihin Luvassa oli tietysti myös niitä kovasti treenattuja elokuva esityksiä, joissa koettiin todellisia draaman, komedian ja kauhun hetkiä. Yöpymispuitteet olivat melkoiset, sillä ma joituksenamme toimineen kolomme kattoon oli pienen pienistä led valoista tehty tähti taivas. Aikainen herätys oli verottanut voi miamme ja superväsyneinä nukahdimmekin hetkessä tähtien tuikkeeseen. Sunday, funday Sunnuntaina herätessämme meille luvattiin heti, että kohta tulisi uimapuvuille käyttöä. Napsittuamme aamupalan emme kuitenkaan joutuneet hyiseen avantoon vaan suunnaksi otettiin ihastuttava Mariebad. Ah, mitä luk 18 susta, maisemat ulkoaltaasta jäi selle merelle olivat aivan mahtavat! Uskaltauduimme toki myös liuku mäen pyörteisiin ja lilluimme erittäin hyvän aikaa kuu massa porekylvys sä. Voiko ihanammin päivän enää alkaa! Kylpylästä siir ryimme takaisin yöpymispaikkaam me, mutta koska kotimatka läheni jo kovaa kyytiä, ei aikaa ollut kuin pakkauksel le, siivoukselle ja pikalounas välipalalle. Sen jälkeen lähdimme tallustamaan kohti satamaa rinkat selässä ja erittäin rennossa fiiliksessä. Laivaan astuessamme oli luvassa ainakin meidän hyvästä ruokahalusta tunnettujen reissun ehdoton kohokohta: LAIVABUFFET! Caesar salaattia, hampparia, graavilohta, janssoninkiusausta (joka jostain syystä oli vain allekirjoittaneen mieleen ), sorbettia, suklaabrownieita ja vaikka mitä! Ja jotenkin luonnollisesti olimme taas koko porukan vii meiset, jotka kierivät ulos buffetista. Ähkyn jälkeinen elämä soljui mukavasti pi kaisen taxfree visiitin kautta konferenssi huoneeseen, jossa keskusteltiin tulevista vaeltajatapahtumista ja vaeltajaohjelmasta ylipäätään. Lisäksi leikimme arvaa kuka leikkiä, jossa tuli tunnistaa omaan selkään kiinnitetty henkilö kyselemällä muilta läsnä olijoilta kyllä ja ei kysymyksiä. Satamaan saapuessamme olimme väsyneitä, mutta samalla erittäin rentoutuneita ja vatsat yhä aivan pullollaan. Sitä paitsi, ker rankin partiotapahtumasta palatessa oli todella raikas olo, kun teltassa lojumiseen sijaan olimme kylpeneet sydämemme kyllyy destä :) Teksti ja kuva: Sanni Salonen

19 Kiertäjä Poutapilvi web design Oy mahdollistaa rajakivenkiertajat.fi nettisivut. Kiitämme lämpimästi pitkäaikaisesta yhteistyöstä! 19

20 P U U H A S I VU T Mikä sana muodostuu nuolen kohdalle? Viereisellä sivulla kuvavihjeet. Oikeat vastaukset sivulla Puuhat puuhasteli Emmi Leppänen.

21 Kiertäjä PARTIO JOULU Lippukunnan laulukirja? SOLMU 1 6. LIPPUKUNNAN SUDEN+ 21

Jessican sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta. Menneitä. Kesäterkkuja Johtajien yhteystiedot

Jessican sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta. Menneitä. Kesäterkkuja Johtajien yhteystiedot KIERTÄJÄ 2 / 12 S ISÄLLYS Jessican sananen 3 RajakivenKiertäjät 25 vuotta Kiertäjän suuri kansikuvakilpailu Toimitus testaa 4 7 8 Ajankohtaista Kuulumisia kololta Lukijan ääni Menneitä PaKu eli Pallokalat

Lisätiedot

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13 Pohjan Puhuri Mukaan veteraanitempaukseen s. 3 Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5 Yhtä juhlaa s. 8-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 4/2007 Pääkirjoitus Hypetys on väännetty suomeksi kreikan kielen sanasta

Lisätiedot

PIIKAPOSTI 3/2013 MARRASKUU (72)

PIIKAPOSTI 3/2013 MARRASKUU (72) PIIKAPOSTI 3/2013 MARRASKUU (72) Piikapostin 30-vuotisjuhlanumero Littoisten Pirtapiiat pää-äänenkannattaja 160 kpl Levikki Paino Turun ev.lut. srk:ien monistamo Päätoimittaja Susanna Koivisto Taitto Linda

Lisätiedot

-KIRJOITUS HUURTEISET OMENAT

-KIRJOITUS HUURTEISET OMENAT 1 2/2000 -KIRJOITUS M I K K O 2 HUURTEISET OMENAT Pari viikkoa sitten vielä kuljeskelin sortsit jalassa pihalla ja nyt saa raapata auton tuulilasin aamuisin. Syksy tuli melkeimpä varkain. Syksyn ei tarvitse

Lisätiedot

Reimari. 3/2008 Partiolippukunta Merituuli ry

Reimari. 3/2008 Partiolippukunta Merituuli ry 3 08 Reimari 3/2008 Partiolippukunta Merituuli ry Reimari Toimitus: Päätoimittaja Salla Törmänen salla_1991@hotmail.com Taittaja Noora Vainio noora@noora.fi Toimittajat: Antti Gärding Juho Miilukangas

Lisätiedot

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006 Uusi piirilehti Pääkirjoitus Sun ja mun yhteinen lehti Ehkä tiedätkin jo, että kädessäsi on ensimmäinen piirienvälisen

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

SOPA 3 / 09 1 NIKSIPAKETTI FUKSEILLE:

SOPA 3 / 09 1 NIKSIPAKETTI FUKSEILLE: SOPA 3 / 09 1 NIKSIPAKETTI FUKSEILLE: NÄIN SINÄKIN VOIT VÄLTTÄÄ YÖKASTELUN! KAUPUNGIN KUUMIMMAT LEHTIROSKIKSET - TURUN VIILEIMMÄT YÖSIJAT 3/09 - Asiapitoisempi ja kiinnostavampi julkaisu kuin se tenttikirja

Lisätiedot

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I Digesta on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ainejärjestö Artikla ry:n äänenkannattaja. Digestassa esiintyvät mielipiteet eivät välttämättä

Lisätiedot

Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä

Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä Ripari oli kiva ja opittiin vähän uusia asioita, Teo sanoi. Ekalla kerralla tuntu, e se kestäis liian kauan. Koko ripari meni todella nopeasti. Kiva,

Lisätiedot

Toukokuu 3/2008 PUHURI. Puhurin Pojat ry:n ja Puhurin Poikien Tuki ry:n virallinen jäsenlehti vuodesta 1945.

Toukokuu 3/2008 PUHURI. Puhurin Pojat ry:n ja Puhurin Poikien Tuki ry:n virallinen jäsenlehti vuodesta 1945. Toukokuu 3/2008 PUHURI Puhurin Pojat ry:n ja Puhurin Poikien Tuki ry:n virallinen jäsenlehti vuodesta 1945. Pääkirjoitus...2 Valtermannin kalavaleita...3 Ko-Gi - Mikä ihme se on?...4 Vita brevis, ars longa...5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Osavuosikatsaus Q4 Q1 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Pääkirjoitus Kohti uutta ja tuntematonta Vuoden vaihtuessa vaihtui jälleen valta myös Optimissa. Marraskuussa

Lisätiedot

F a r o s 1/2010. Turun Suomi-Kreikka-Seura ry 35 v

F a r o s 1/2010. Turun Suomi-Kreikka-Seura ry 35 v F a r o s Turun Suomi-Kreikka-Seura ry 35 v Tulkaa nyt te murheet ja vastukset, niin saatte te vasten suuta! Nyt raudasta mulla on jänteret, nyt luuni on yhtä luuta. Kas, Apolloa, joka hymyilee, sitä voita

Lisätiedot

OPISKELIJAELÄMÄÄ. EGONOMI 2/2009 18. vuosikerta. Julkaisija: Finanssi ry. Kansikuva: Juha Snellman Taittaja: Santtu-Matti Korkalo

OPISKELIJAELÄMÄÄ. EGONOMI 2/2009 18. vuosikerta. Julkaisija: Finanssi ry. Kansikuva: Juha Snellman Taittaja: Santtu-Matti Korkalo PÄÄKIRJOITUS OPISKELIJAELÄMÄÄ Lähes jokaisessa opiskelijalehdessä pääkirjoitus liittyy aina opiskeluvuodenaikaan sekä menneisiin ja tuleviin tapahtumiin. Itse haluaisin tätä välttää ja kirjoittaa jotain

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

EURAN MATKAMOOTTORIPYÖRÄILIJÄT ry

EURAN MATKAMOOTTORIPYÖRÄILIJÄT ry EURAN MATKAMOOTTORIPYÖRÄILIJÄT ry www.euranmmp.fi KAUSIJULKAISU 2013 Koko Alasatakunnan Moottoripyöräkerho KERHON ASUSTEET PRODEERATTUNA GLIQUE VEDENPITÄVÄ TAKKI 90 GLIQUE VETOKETJULLINEN GOLLEGE TAKKI

Lisätiedot

Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärppien lehti n:o 1/2013

Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärppien lehti n:o 1/2013 Kuksa Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärppien lehti n:o 1/2013 RuOKTU 30 vuotta! Ruoktupeli s. 13 Olleita ja Olli-pappi s. 5 menneitä s. 8 Hoi vanhemmat s.4 etunimi.sukunimi@niittykarpat.fi s. 21 hyvä

Lisätiedot

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköpos ti: kalajarvis eura -hallitus @yhdis tys avain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Jaakko Ala -Paavola, Viki Sirkiä,

Lisätiedot

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA

UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA UUTISIA LÄHETYSTYÖSTÄ 1/2014 VIHDIN SEURAKUNTA 1 J JOULURUOKAMYYJÄISIIN VALMISTAUTUMASSA Joulukuun viimeiset myyjäiset vuonna 2013 olivat Jouluruokamyyjäiset. Kirkonkylän omiin puurojuhliin tuli paljon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 1 HELMIKUU 2010 Q1 Kevätlukukauden avajaiset Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Paakirjoitus

Lisätiedot

5/2011. Excuja!!!! Puuhaa Vuosijuhlat WWW.TARAKI.FI

5/2011. Excuja!!!! Puuhaa Vuosijuhlat WWW.TARAKI.FI TARAKI 5/2011 Excuja!!!! Puuhaa Vuosijuhlat WWW.TARAKI.FI TARAKI-lehti on Tampereen Rakentajakillan jäsenlehti. Lehti postitetaan vanhoille kähmyille ja puheenjohtajille, sekä kiltaa tukeneille yhteistyökumppaneille.

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 3/2002

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 3/2002 Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 3/2002 2 Pääkirjoitus Puheenjohtajalta Kesä oli ja meni. Oikeastaan hitaammin kuin kesät yleensä. Ensimmäistä kertaa en mennyt uuteen kesätyöpaikkaan, vaan jatkoin

Lisätiedot

PALKITUT KOULUTETUT. I-luokan riihityksen suorittaneet: Taneli Vehkomäki Janne Åman. Risto Mannonen. Risto Mannonen. Mikko-Samuli Kolkkanen

PALKITUT KOULUTETUT. I-luokan riihityksen suorittaneet: Taneli Vehkomäki Janne Åman. Risto Mannonen. Risto Mannonen. Mikko-Samuli Kolkkanen PALKITUT Piirin pronssinen mitali Pyhän Yrjön solki Jesse Sinisalo Teemu Seikkula I-luokan riihityksen suorittaneet: Niklas Silvan Taneli Vehkomäki Janne Åman KOULUTETUT Sampo-kurssi Akela-kurssi VJ-jatkokurssi

Lisätiedot

Vuosijulkaisu 2006 APUTASSU APUTASSU 2006. A vustajakoirayhdistys. juhlii 10-vuotistaivaltaan

Vuosijulkaisu 2006 APUTASSU APUTASSU 2006. A vustajakoirayhdistys. juhlii 10-vuotistaivaltaan Vuosijulkaisu 2006 APUTASSU APUTASSU 2006 A vustajakoirayhdistys juhlii 10-vuotistaivaltaan 1 AATU JA HANNU KAINUUN KAKSIKKO Teksti: Kajaanin ikiliikkujat Hannu ja Aatu Minun tieni avustajakoiran onnekkaaksi

Lisätiedot

OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 4 MARRASKUU 2010. Pete Parkkonen Jyrki Kalaja Daniel Yli-Seppälä

OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 4 MARRASKUU 2010. Pete Parkkonen Jyrki Kalaja Daniel Yli-Seppälä bátäâoá ~tàátâá OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 4 MARRASKUU 2010 dg Pete Parkkonen Jyrki Kalaja Daniel Yli-Seppälä Pääkirjoitus Lasken sitten puuteria Alpeilla tai lampaita himassa, päähäni

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Digesta 2/09. sisällysluettelo

Digesta 2/09. sisällysluettelo DIGESTA 2/09 Digesta 2/09 sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Varapuheenjohtajan palsta... 5 Publiikki: Todistus käteen ja töihin... 6 Poronkusema 2009... 7 Matkakertomus: Institutional

Lisätiedot