JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013"

Transkriptio

1 JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO 2013 Ympäristökonsultointi Jynx Oy Kaarinan kaupungin rakennuttama lintulava on hyvin suosittu retkeilykohde. Kuva: Jynx Oy.

2 Johdanto Kaarinan kaupunki tilasi loppuvuodesta 2012 Ympäristökonsultointi Jynx Oy:ltä kosteikon linnustoselvityksen. Järvelän kosteikon selvitystyössä seurataan viidettä peräkkäistä vuotta kosteikon pesimä- ja muutonaikaista linnustoa. Kosteikon muodostui pumppurikon jälkeen Kaarinan kaupungin omistamille Järvelän pelloille keväällä 2009, jonka jälkeen kosteikon annettiin säilyä pelloilla ja kohdetta alettiin kehittää ja kunnostaa vesiensuojelu-, virkistys- ja retkeilykohteena. Nykyään alue on suosittu lähiretkikohde. Kosteikolle reunalle Kaarinaan rakennettiin syksyllä 2012 lintulava ja kesällä 2013 EU:n, kunnan ja yhdistysten tuella Liedon puolelle lintutorni. Torni nousi helmikuussa hakatulle rinteelle kosteikon ja järven väliselle mäelle. Syksyllä 2013 Kaarina rakensi uutta luontopolkua kosteikon itäpäässä osana järveä ja kosteikkoa kiertävää luontopolkuverkostoa. Kaarina uusi myös opastauluja. Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti viikoittain neljänä arki-iltana lintuopastuksia keväällä ja syksyllä. Näihin osallistui satoja kävijöitä. Molemmat kosteikon lintulavat (vaikka lintutornista oli tehty vasta perustukset) osallistuivat Tornien taisto -tapahtumaan 4.5. Molempien lintulavojen avajaisia vietettiin 30.8.Markku Mikkola- Roos Suomen ympäristökeskuksesta tutustui kosteikkoon Hän ehdotti rakennettavan piilokoju luontokuvaajille. Sopiva paikka voisi olla lintulavan edustalla olevan penkan edessä. Raportin kirjoittaja on ehdottanut samaa jo aiemmin. Pienpetojen pyyntiä mukaan lukien kissojen pyydystäminen olisi suositeltavaa ja toiminta on jo alkanutkin. Uusia muita luontohavaintoja: kesäkuun alussa hyönteispyydyksistä saatiin kaksi viherkehnäkiitäjäistä. Laji kuuluu uhanalaisluokkaan EN erittäin uhanalaiset ilmoitettiin isosukeltaja, mutta havainnosta ei valitettavasti ole dokumentteja. Viime vuonna vihersammakot asettuivat kosteikolle (2 yksilöä), mutta tänä vuonna näitä äänekkäitä vieraslajeja tavattiin äänessä jo 5-8 yksilöä, ensimmäiset kaksi Kaksi minkkiä nähtiin Myös supit ja kissat saalistavat kosteikolla, harvoin myös kettu. JÄRVELÄN KOSTEIKON LINNUSTO lintuvesiarvo jatkoi nousuaan Kosteikon pesimäaikainen lintuvesiarvo parani entisestään. Kosteikkolintupareja pesi yhteensä 100 (vuonna paria) ja lajeja oli yhteensä 22 (vuonna 2012 lajeja 21). Avomaalinnustossa ei ollut suuria muutoksia, nyt 7 paria ja 3 lajia (vuonna paria ja 3 lajia). Taulukko vuosien pesimälinnuista löytyy lajikohtaisen esittelyn lopusta. Kevät saapui myöhään, kosteikko suli vasta huhtikuun jälkimmäisellä puoliskolla ja syksyllä kosteikko jäätyi kokonaan vasta marraskuun lopulla. Muutonaikaisessa linnustossa on tapahtunut muutoksia, erityisesti kahlaajalinnut ovat edelleen vähentyneet, sillä niille sopivia avoimia ja matalia vesialueita on umpeenkasvun takia entistä vähemmän. Myöskään osmankäämin leviämisen estämiseksi (mutta vesilinnuille mieluisille) kaivetut vesialueet eivät sovellu kahlaaville linnuille. Sitä vastoin vesilinnuissa muutokset eivät ole suuria ja vuosittaiset ja vuodenaikaiset vaihtelut ovat muutenkin suuria. Harvinaisten pesimälintujen mustakurkku-uikun ja heinätavin kanta oli muuttomaton, liejukana sitä vastoin runsastui edelleen ja tukkasotkakanta jopa kolminkertaistui. Laji on runsastunut myös järven puolella ja syynä voi olla naurulokkien tarjoama suoja petoja vastaan. Myös nokikanakanta lähes kaksinkertaistui. Naurulokkikanta nousi kosteikolla yhdestä parista seitsemään. Pesivissä kahlaajissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Uutena pesimälajeina tavattiin luhtakana, josta tunnetaan aiemmin vain yksi syyshavainto. Rytikerttunen vakiintui pesimälinnustoon. Toinen umpeenkasvusta hyötynyt laulaja ruokokerttunen runsastui edelleen. Pajusirkkukanta puolestaan pysyi vakaana.

3 Kosteikolla uusina lajeina tavattiin valkoposkihanhi, sitruunavästäräkki, kattohaikara (kaksi havaintoa muuttavista linnuista) paikallisena kuovi ja tarkemmin määrittämätön aro-/niittysuohaukka. Kosteikolta puuttuivat säännöllisemmistä lajeista kurki,lapinsirri, ruisrääkkä ja reunametsien ja -pihojen laji käenpiika ja satakieli. Raportissa esitellään lajit, jotka pesivät, lepäilevät tai ruokailevat kosteikolla. Ohimuuttavia tai metsälajeja koskevat havainnot on pääsääntöisesti jätetty raportin ulkopuolelle. Joitakin erikoisempia lajeja on kuitenkin nostettu esille, vaikka ne eivät ole varsinaisia kosteikkolajeja. Lajinimen yhteydessä on maininta, mikäli laji on vuoden 2010 Suomen uhanalaistarkastelussa uhanalainen (alueellisesti uhanalainen, vaarantunut, erittäin uhanalainen, äärimmäisen uhanalainen tai silmälläpidettävä). Havainnot ovat raportin tekijän ja lukuisten lintuharrastajien. Erityiset kiitokset Kaarinan kaupungin ympäristöpäällikkö Jouni Saariolle sekä lintuharrastaja Jarmo Bomanille. Suosituksia tuleviin hoito- ja selvitystöihin Vuosittaisen linnustonseurannan lisäksi jatkossa olisi tarpeellista kartoittaa systemaattisemmin muuta kosteikon eliölajistoa, myös kasvillisuutta sekä kosteikon pohjaeläimiä. Kosteikkoa tulisi kevyesti syventää ja pintamaata kuoria itäpäässä ja samalla raivata osmankäämikasvustoja. Osmankäämikasvustoja tulisi rajoittaa koko kosteikolla kaivamalla, leikkaamalla, murskaamalla tai rantojen äestämisellä. Myös liiallista pusikoitumista tulee ehkäistä. Kosteikon umpeenkasvu on luonnollinen prosessi ja lintuvesiarvon ylläpito vaatiikin jatkuvaa alueen hoitoa ja raivausta. Syksyllä rakennettiin kosteikon itäpäähän kosteikon kiertävää luontopolkua. Kuva: Jynx Oy.

4 Pesimälinnusto 2013 LAULUJOUTSEN (Cygnus cygnus) saapui kosteikolle kylmän kevään johdosta vasta (Järvelän sulassa jo 6.4.).Pesivä pari ajoi keväällä kosteikolle laskeutumista yrittäviä yksittäisiä joutsenia tai pareja pois reviiriltään. Ensimmäiset poikaset näkyvillä ja seuraavana päivänä kaikki viisi poikasta näkyvillä. Poikue viihtyi paikalla marraskuuhun saakka loppuaikoina epäsäännöllisesti. Laji on pesinyt kosteikolla joka vuosi, mutta vuonna 2010 pesintä epäonnistui ilmeisesti häirinnän takia. Loppusyksystä muutamia havaintoja kosteikolta, jotka saattavat olla muuttaviakin joutsenia. Viimeiset havainnot kosteikolta marraskuulta. HEINÄTAVI (Anas querquedula, vaarantunut). Pari saapui ja 6.5. nähtiin 2/1. Naaras nähtiin vielä 30.6., jonka jälkeen tehtiin 2.7. ja havainto kahdesta nuoresta heinätavi. Vuosittainen pesimälaji. TAVI (Anas crecca). Kylmän kevään takia ensihavainto vasta (14 yksilöä) ja 24.4 taveja oli kertynyt 42 p. Toukokuun alussa enää pieniä määriä, /4 yksilöä. Toukokuun lopulta alkaen sulkasatokertymiä, kuten koirasta ja jo 122 p. Kesäkuun lopulla nähtiin ainakin neljä ei poikuetta. Heinäkuun alun korkein määrä 70 p ja p. Elokuun huippu p, syyskuun huippu p. Lintuja kosteikolla marraskuun loppupuolelle saakka, esim p. Pesimäkanta (5) ollut vakaa koko kosteikon historian ajan. HAAPANA (Anas penelope). Ensimmäinen pari nähtiin ja kolme paria. Ei muuttokertymiä, mutta sulkasatoajan kertymänä koirasta ja /2. Ensimmäinen poikue (5 poikasta), ehkä toinenkin poikue. Syksyn suurin määrä p ja viimeiset marraskuussa, esimerkiksi p. SINISORSA (Anas platyrhynchos). Ensimmäiset muiden vesilintujen tavoin myöhään, vasta p, eikä suuria kertymiä havaittu keväällä, korkein laskettu määrä jo /8 ja /9. Ensimmäinen poikue 25.5., yhteensä nähtiin ainakin neljä eri poikuetta. Heinäkuun huippu p. Syyskuun alun määrä huomattavan korkea, kuin myös loppusyksyn p. Lintuja kosteikolla sen jäätymiseen saakka. LAPASORSA (Anas clypeata). Kevään aloitus p ja kuun lopussa paikalla yhdeksän paria. Toukokuussa /3 ja /4 ja vielä /1. Kesäkuun sulkasatoaikaan /1 + kaksi naarasta poikueineen (16+6). Kolmannessa poikueessa 11 pullusta. Syksyllä säännöllinen ja suurin määrä p. Viimeinen havainto TUKKASOTKA (Aythya fuligula, vaarantunut). Vasta kaksi paria ja /7 sekä /10. Toukokuun lopulla /3. Laji on runsastunut voimakkaasti naurulokkien suojissa niin kosteikolla, kuin viereisellä Littoistenjärvelläkin. Ensimmäinen poikue (9) ja yhteensä poikueita nähtiin kuusi (12, 10, 9,8, 5,4), mutta välillä yhdessä kasassa oli 20 poikasta. TELKKÄ (Bucephala clangula). Ensimmäiset p ja laskettiin viisi paria ja 8.5. kuusi paria. Poikueita nähtiin ainakin neljä. MUSTAKURKKU-UIKUN (Podiceps auritus, vaarantunut). Ensihavainto ja heti 14 lintua kosteikolla. Huhtikuun lopussa koossa 12 paria (ja järven puolella yksi), paria ja 8.5. kosteikolla 14 paria (ja järvellä yksi pari) nähtiin 4 poikuetta ja kuusi poikuetta. Katosi nopeasti heinäkuussa ja viimeinen vanha lintu 4.8. ja viimeinen nuori lintu jo 7.8. NAURULOKKI (Larus ridibundus, silmälläpidettävä). Laji pesi ensi kertaa vuonna 2012 kosteikolla ja suuressa yhdyskunnassa järven puolella saaressa. Kosteikolle asettui ainakin seitsemän paria. Heinäkuun alussa nähtiin yhteensä 8 poikasta ja lisäksi 3 juuri kuoriutunutta. Kosteikolle kertyy seudun naurulokkeja toisinaan hyönteispyyntiin suurina joukkoina, kuten 9.6. illalla 400 lintua. KALALOKKI (Larus canus). Saapui 21.4., jonka jälkeen pesivä pari, joka epäonnistui pesinnässään. Välillä

5 kosteikolla nähtiin toinenkin pari. Ensi pesintä kosteikolla vuonna LUHTAKANA (Rallus aquaticus). Uusi pesimälaji kosteikolle. Aiemmin tunnetaan vain yksi syyshavainto. Nyt Ä ja Ä ja näkyvillä hienosti itäniityn reunalla. Vanha lintu nähtiin vielä LIEJUKANA (Gallinula chloropus, vaarantunut) kevään ensiahavainto ja kuun lopussa paikalla 4 reviiriä mennessä kuusi paria/reviiriä. Ensimmäinen poikue 1.7. (5) ja 6.7. toinen poikue (4) ja 8.7. kolmas poikue. Heinäkuun lopussa nähtiin neljäs poikue, yhteensä esim. 3.8 näkyvillä 5 vanhaa +14 poikasta. Viimeinen vanha lintu. NOKIKANA (Fulica atra) nähtiin 16 p ja p ja toukokuun alussa koossa kaikki 18 pesivää paria laskettiin 59 poikasta. Viimeinen jo PIKKUTYLLI (Charadrius dubius) alkaen havaittiin harvakseltaan yksi lintu ja kaksi paria ja parin soidinlentoa itäniityn päällä. Nuori ja vanha lintu nähtiin elokuun alussa. Tulkittu vielä pesiväksi itse kosteikon puolella(kin). TÖYHTÖHYYPPÄ (Vanellus vanellus). Ensimmäiset p, kaksi paria ja kolme paria kosteikolla Ensimmäinen poikue Viimeinen havainto 7.9. TAIVAANVUOHI (Gallinago gallinago) tehtiin ensihavainto ja 26.4 nähtiin kaksi paria ja 4.5. kolme soidintavaa paria. Syksyn suurimmat määrät vaatimattomia p ja p. Viimeiset p. METSÄVIKLO (Tringa ochropus) Ensimmäiset p, huippu p. Toukokuussa kaksi paria nähtiin emot ja yksi poikanen. Syksyn huippu vaatimaton p ja viimeiset p. RANTASIPI (Actitis hypoleucos, silmälläpidettävä) Saapui 25.4, 4.5. alkaen kaksi paria. Viimeiset p. NIITTYKIRVINEN (Anthus pratensis, silmälläpidettävä). Ensimmäiset p ja pesivänä vain yksi pari. Viimeinen PIKKULEPINKÄINEN (Lanius collurio). Saapui Onnistui pesinnässä itäpäässä. Maastopoikue nähtiin VÄSTÄRÄKKI (Motacilla alba). Ensimmäiset (peräti 20) lintua nähtiin vasta Kosteikon piirissä yhteensä viisi pesivää paria. Syksyllä p ja vielä p. RUOKOKERTTUNEN (Acrocephalus schoeobanus). Ensimmäinen 9.5., Ä, Ä, Ä ja koirasta reviireillään. Syksyn viimeinen RYTIKERTTUNEN (Acrocephalus scirpaceus). Ensimmäinen lavan edustalla Ä, Ä, 20.5 alkaen. 3 Ä. Uusi pesimälaji kosteikolle vasta 2012, jolloin yksi pari enemmän kuin tänä vuonna. PAJUSIRKKU (Emberiza schoeniclus). Ensimmäinen vasta Ainakin kolme reviiriä.

6 Kaarinan Järvelän kosteikon linnustosta Laji Pareja Pesimälajit Silkkiuikku Podiceps cristatus Mustakurkku-uikkuPodiceps auritus Laulujoutsen Cygnus cygnus Kurki Grus grus Tavi Anas crecca Sinisorsa Anas platyrhynchos Lapasorsa Anas clypeata Haapana Anas penelope Heinätavi Anas qurquedula Tukkasotka Aythya fuligula Telkkä Bucephala clangula Liejukana Gallinula chloropus Luhtakana Rallus aquatigus Nokikana Fulica atra Pikkutylli Charadrius dubius Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus Taivaanvuohi Gallinago gallinago Punajalkaviklo Tringa totanus Metsäviklo Tringa ochropus Rantasipi Actitis hypoleuca Kalalokki Larus canus Naurulokki Larus ridibundus Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus Ruokokerttunen Acrocephalus schoeobanus Pajusirkku Emberiza schoeniclus Yhteensä kosteikkolintupareja Kosteikkolajeja Niittykirvinen Anthus pratensis Pikkulepinkäinen Lanius collurio Västäräkki Motacilla alba Kiuru Alauda arvensis Avomaalajien parimäärä Avomaalajeja Yhteensä kosteikko- ja avomaalintupareja Lajeja Vuonna 2006 pellolla ja sen valtaojan varrella pesi tavi, sinisorsa, metsäviklo ja pellolla kolme paria kiuruja, kolme paria niittykirvisiä, kaksi paria västäräkkejä sekä pensaikossa pensaskerttu.

7 Kesällä 2013 kosteikon itäpuolelle nousi Liedon kunnan johdolla lintutorni. Kuva: Jynx Oy.

8 Kosteikolla vierailevat Littoistenjärvellä pesivät lajit KANADANHANHI (Branta canadensis). Ainoa kosteikolla SILKKIUIKKU (Podiceps cristatus). Ainoa havainto tästä järven puolella runsaammin pesivästä lajista: 13.5 pari soitimella. KALATIIRA (Sterna hirundo). Järvellä pesivät kalatiirat lentävät päivittäin Aurajoelle saalistamaan ja satunnaisesti pysähtyvät kosteikollekin joskus turhaan saalistamaan kalattomassa (?) lintukeitaassa. MERIHARAKKA (Haematopus ostralegus) p ja kiertelevä, kiertelevää yksilöä. TERVAPÄÄSKYT (Apus apus). aikainen 4.5. Kesän korkein kertymä vaatimaton p. HAARAPÄÄSKYT (Hirundo rustica). Ensimmäiset ja p. Syksyllä ja p. RÄYSTÄSPÄÄSKY (Delichon urbica). Ensihavainto 4.5. Ei mainittavia määriä. Muuttoaikojen vieraat ja harvinaisuudet PIKKU-UIKKU (Tachybabtus ruficollis). 1 p VALKOPOSKIHANHI (Branta leucopsis). Ensihavainto kosteikolta p HARMAASORSA (Anas strepera) pari ja naaraspukuinen. JOUHISORSA (Anas acuta, vaarantunut). Ainoa havainto keväällä koiras ja syksyllä p sekä p. HÄRKÄLINTU (Podieceps griseigena) Ainoa havainto: p. PUNASOTKA (Ayhya ferina). Ainoa havainto: 29.4 kaksi paria. UIVELO (Mergus albellus). Ainoa havainto p naarasta. HARMAAHAIKARA (Ardea cinerea). Laji on runsastunut ja tullut säännöllisemmäksi myös keväällä. Kevät- ja kesähavainnot: p, kiertelevää ja syksyn ensimmäiset muuttavaa ja p. Elo-marraskuussa säännöllinen, huppuina kuukausittain (8), 3.9. (10) ja 8.11 (17), mikä on kaikkien aikojen korkein määrä Littoisista. ARO-/NIITTYSUOHAUKKA (Circus macrourus/pygargus) naaraspukuinen lintu kosteikon pintaa myöden itään. RUSKOSUOHAUKKA (Circus aeruginosus). Muuttavien lisäksi kaikki paikalliset ja kiertelevät: naaras 6.5 kiertelevä., naaras, koiras ja TUULIHAUKKA (Falco tinnunculus) ja p. Lisäksi muuttavia.

9 AMPUHAUKKA (Falco columbarius) hetken paikallisena kosteikolla. LUHTAHUITTI (Porzana porzana) p. KATTOHAIKARA (Ciconia ciconia) muuttavaa ja kiertelevä. TYLLI (Charadrius hiaticula, silmälläpidettävä). Kaikki havainnot: vanhaa, , kv, p, p, p, p ja p. JÄNKÄKURPPA (Lymnocryptes minimus) p, p, ja p ja 4.10 ja p. SUOSIRRI (Calidris alpina) yksi ja p PIKKUSIRRI (Calidris minuta) kv ja p SUOKUKKO (Philomachus pugnax) /1 ja kesäkuun lopussa naaras useana päivänä. Sitten p, p, p, p, , enimmillään, ja p. PUNAJALKAVIKLO (Tringa totanus, silmälläpidettävä) p, p, p, kaksi sekä 6.8., p. MUSTAVIKLO (Tringa erythropus). Ainoa keväthavainto kiertelevää. Syysmuuttohavainnot p, vanhaa, p, vanhaa, p, p, p, 4.8. nuori ja 7.8 1p.. VALKOVIKLO (Tringa nebularia). Keväthavainnot: p, ja p. Syksyllä: alkane, jonka jälkeen 1-2 lintua satunnaisesti, paitsi p, Elokuun alussa 1-2 lähes päivittäin ja syyskuussa alkupuoliskolla lähes päivittäin 1-2 lintua saakka. LIRO (Tringa glareola, alueellisesti uhanalainen). Kevätmuuton avaus: p, p ja huippuna p. Tämän jälkeen määrät vähenivät nopeasti ja viimeinen p. Syysmuuton alkuna ja kesäkuun huippu p. Heinäkuun huippu p, elokuun p ja viimeiset 7.9. (2). KUOVI (Numenius arquata). Ensihavainto kosteikolla paikallisesta linnusta: p. PIKKULOKKI (Larus minutus). Ensimmäinen p, 5 m, 6.5 (4), 8.5. (3), (2 vanhaa), (2 vanhaa) ja (1 vanha). Ei syyshavaintoja. KELTAVÄSTÄRÄKKI (Motacilla flava, vaarantunut) , k, ä, m,1p SITRUUNAVÄSTÄRÄKKI (Motacilla citreola). Uusi laji kosteikolle tästä harvinaisesta lajista: 2 -kv koiras itäniityllä. LAPINKIRVINEN (Anthus cervinus). Ainoat: m, ä. TÖRMÄPÄÄSKY (Riparia riparia) kiertelevää., p, p ja p, SINIRINTA (Luscinia svecica).ainoa koiras. PENSASKERTULLA (Sylvia communis). yksi pari eka havis 9.5. ISOLEPINKÄINEN (Lanius excubitor) ja p.

10 KOTTARAISIA (Sturnus vulgaris, silmälläpidettävä laji). Pesivänä 1-2 paria. Ei kertymiä. PENSASTASKU (Saxicola rubetra) useana päivänä 1-3p. KIVITASKU (Oenanthe oenanthe, vaarantunut). Ainoa kiertelevä. Metsien lajeja KANAHAUKKA (Accipiter gentilis). Pesi tuttuun tapaan jossain lähialueella ja kosteikolla nähtiin syksyllä nuoria lintuja. VARPUSHAUKKA (Accipiter nisus). Pesi kosteikon itäpuolella Järveläntien varrella samassa paikassa kuin vuonna MERIKOTKA (Haliaetus albicilla). Kiertelevä merikotka Merikotka on nykyisin säännöllinen saalistaja järvellä, etenkin syksyisin, mutta kotkat vierailevat harvoin kalattomalla kosteikolla. Lintuja näkee kuitenkin kosteikolta kun ne lentelevät järven yllä. KALASÄÄKSI (Pandion haliaetus, silmälläpidettävä laji). Ainoa 9.5. kosteikolla saalistava. Lisäksi muuttavia ja kierteleviä lintuja. NUOLIHAUKKA (Falco subbuteo). Saapui 4.5. (2), jonka jälkeen satunnaisesti. Pesi todennäköisesti jossain lähistöllä, vaikka nuoria lintuja ei tänä vuonna nähty kosteikolla. PIKKUSIEPPO (Ficedula albicilla). Varmistamaton havainto laulava lintu Järveläntien parkkipaikalla. PÄHKINÄHAKKI (Nucifraga caryocatactes).elokuun lopulla ja syyskuun alussa muutamia lintuja vaeltavina. PEUKALOINEN (Troglodytes troglodytes) tornille johtavan polun varrella. PUNAVARPUNEN (Carpodacus erythrinus). Koiras laulavana länsipäässä. ISOKÄPYLINTU (Loxia pytyopsittacus). Elo-syyskuussa useita ruokailevia ja kierteleviä parvia kosteikjon reunamännyissä.

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN. Konsultointi & suunnittelu VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVIITÄJÄRVEN LINNUSTON SYYSLEVÄHTÄJÄLASKENNAT 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Niemijärvi-Itäjärven

Lisätiedot

K O K E M Ä E N S Ä Ä K S J Ä R V E N V E S I - J A L O K K I L I N T U L A S K E N T A R IS TO VI LÉ N

K O K E M Ä E N S Ä Ä K S J Ä R V E N V E S I - J A L O K K I L I N T U L A S K E N T A R IS TO VI LÉ N K O K E M Ä E N S Ä Ä K S J Ä R V E N V E S I - J A L O K K I L I N T U L A S K E N T A 2 0 1 4 R IS TO VI LÉ N JOHDANTO Sääksjärven linnustoa on laskettu aiemmin vuosina 1992 (Nuotio, K. ym.) ja 2007

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Tampereen Teiskon Nuutilanlahden ranta- ja vesilinnusto 2012 sekä alueen viitasammakot ja konnanulpukkaesiintymä

Tampereen Teiskon Nuutilanlahden ranta- ja vesilinnusto 2012 sekä alueen viitasammakot ja konnanulpukkaesiintymä Tampereen Teiskon Nuutilanlahden ranta- ja vesilinnusto 2012 sekä alueen viitasammakot ja konnanulpukkaesiintymä Kesäkuun alussa Nuutilanlahden luoteisosassa on avovettä, mutta heinäkuussa vesialueet ovat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

NAANTALIN LUOLALANJÄRVEN LINNUSTOSELVITYS

NAANTALIN LUOLALANJÄRVEN LINNUSTOSELVITYS NAANTALIN LUOLALANJÄRVEN LINNUSTOSELVITYS NAANTALIN LUOLALANJÄRVEN LINNUSTOSELVITYS 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys 1. Johdanto...5 2. Tutkimusalue...5 3. Aineisto ja menetelmät...6 4. Tulokset...7

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Mustfinnträsketin alueen pesimälinnusto, le- vähtäjät ja viitasammakot 2011

Länsi-Turunmaan Mustfinnträsketin alueen pesimälinnusto, le- vähtäjät ja viitasammakot 2011 VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2011 Markus Lampinen & Pekka Alho Länsi-Turunmaan Mustfinnträsketin alueen pesimälinnusto, le- vähtäjät ja viitasammakot 2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Laskennat...

Lisätiedot

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011

Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus. Tutkimusraportti 115/2011 Pieksänjärven niittoalojen linnusto- ja sudenkorentoselvitys 2011. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 115/2011 Tuomas Syrjä Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset

Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liite 3. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tavattujen huomionarvoisten lintulajien kuvaukset Liitteessä käytettyjen lyhenteiden selitykset: VU=vaarantunut, RT=alueellisesti uhanalainen NT=silmälläpidetävä,

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. - MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 6.. Johdanto Päijät-Hämeen maakuntaliitto tilasi Päijät-Hämeen lintutieteelliseltä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy RAAHEN KAUPUNKI ja RAAHEN SATAMA AITTALAHDEN JA SOMERONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Aittalahden ja Someronlahden linnustoselvitys P12075 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu

Kesäkuussa kirjattujen havaintojen vertailu viiksitimali 1,06 0,76 1,10 1,21 0,14 0,01 0,15 0,18 1,21 6,01 1,03 0,77 0,90 1,18 0,29 0,07 0,44 0,35 0,93 3,03 1,03 0,98 1,21 1,03 0,49 0,12 0,35 0,51 1,31 1,98 44 42 52 44 21 5 15 22 56 85 valkoselkätikka

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Ojakylänlahden, sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Ojakylänlahden, Hailuodon pohjoisrannan sekä Akionlahden pesimälinnustoselvitys 2009 Mustakurkku-uikku kuuluu Akionlahden pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 38/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS

JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS JÄRVENPÄÄN LINNUSTOTUTKIMUS 2001-2003 Järvenpään kaupunki Ympäristötutkimus Metsätähti Oy Juha Honkala, Seppo Niiranen, Ari Lavinto Järvenpään linnustotutkimus 2001-2003 2 TIIVISTELMÄ Järvenpään lintuatlas

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVI- ITÄJÄRVEN LINNUSTO- JA VIITASAMMAKKO- SELVITYS 2011 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVI- ITÄJÄRVEN LINNUSTO- JA VIITASAMMAKKO- SELVITYS 2011 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS NIEMIJÄRVI- ITÄJÄRVEN LINNUSTO- JA VIITASAMMAKKO- SELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Vesi-

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys

16WWE0564 15.9.2010. Arkkitehtitoimisto Timo Takala Ky. Varjakan osayleiskaavan linnustoselvitys 15.9.2010 ; Sisältö 16WWE0564 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1 Olemassa olevat selvitykset ja aineistot... 2 3 LINNUSTOSELVITYKSEN TULOKSET... 2 3.1 Varjakan mantereen puoleiset osat...

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke

Hanhikiven ydinvoimalaitoshanke Hanhikivenydinvoimalaitoshanke PyhäjoenHanhikivenkeväinenmuutonseurantajaNatura alueidennykytilakeväällä2009 SamiLuoma SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 KEVÄTMUUTON SEURANTA JA LEPÄILIJÄT 2.1 Menetelmät 2.2

Lisätiedot

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi

Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi Luontoselvitys Kotkansiipi Jukolantie 9 A 1 45200 KOUVOLA petri.parkko@kotkansiipi.fi 28.5.2007 1. Yleistä...1 2. Tutkimusmenetelmät...2 3. Räskin-Syvälahdenpohjan vesi- ja rantalinnusto 2007...3 4. Soininlaakson

Lisätiedot

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen törmäysmallinnus 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 18/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Epävarmuustekijät...

Lisätiedot

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä.

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärven tilan muutokset ovat heijastuneet järven pesimälinnustoon. Järvelle pesimään kotiutuneet linnut kertovat siitä, millaista ravintoa

Lisätiedot

Pieksämäen Vehka- ja Uuhilammen pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2015

Pieksämäen Vehka- ja Uuhilammen pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2015 1 Etelä-Savon ELY-keskus Pieksämäen Vehka- ja Uuhilammen pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2015 Jari Kontiokorpi 30.6.2015 2 Sisältö Tiivistelmä... 2 1 Aineisto ja menetelmät... 4 1.1 Selvitysalueen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v

Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat. v Artjärven IBA-alueen pesimälinnustolaskennat v. 2012-2013 Timo Metsänen Johdanto Artjärven kirkonkylän tärkeä lintualue on järvien, rantaniittyjen, kosteikkojen ja tulvapeltojen muodostama kokonaisuus

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 55/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007

Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007 Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 22 2008 Nummi-Pusulan lintuvesien pesimälinnuston selvitys 2007 Jan Södersved Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 22 2008 Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Osa Vähäjärven länsipään pienestä naurulokkikoloniasta. Samalla kohdalla osmankäämikössä esiintyy myös viitasammakko. Kuva Pekka Rintamäki.

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Poimintoja Helsingin Vanhankaupunginlahden v. 2014 pesimälinnuston seurantalaskennan tuloksista

Poimintoja Helsingin Vanhankaupunginlahden v. 2014 pesimälinnuston seurantalaskennan tuloksista 1 Poimintoja Helsingin Vanhankaupunginlahden v. 2014 pesimälinnuston seurantalaskennan tuloksista Hannu Sarvanne Tein kuluneena keväänä ja kesänä pesimälinnuston seurantalaskentoja Vanhankaupunginlahdella

Lisätiedot

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela

Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Kansikuva: Telkkä Ari Kuusela Suomen Ympäristökonsultit Käyntiosoite: Linnankatu 1 H, Turku Postiosoite: PL 14, 20101 Turku Puhelin: (02) 534 7570 Matkapuhelin: 044 534 7570 Sähköposti: toimisto@ymparistokonsultit.fi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2017. Markluhdanlahden luontoselvitys Pekka Rintamäki

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2017. Markluhdanlahden luontoselvitys Pekka Rintamäki NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2017 Markluhdanlahden luontoselvitys 2017 Pekka Rintamäki 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 5 2. Johdanto... 6 3. Tutkimusalue ja menetelmät...

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus. Rauman Saarnijärven pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Varsinais-Suomen ELY-keskus. Rauman Saarnijärven pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Varsinais-Suomen ELY-keskus Rauman Saarnijärven pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 50/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

Saari on melko pieni, parhaat lintupaikat pystyy hyvin käymään viikossa.

Saari on melko pieni, parhaat lintupaikat pystyy hyvin käymään viikossa. Lanzarote 19.1. - 26.1.2005 Petri Saarinen saarinen.petri@kolumbus.fi Perheen odotettu Thaimaan matka vaihtui pikaisesti Kanarian saarista pohjoisimpaan, tuliperäiseen Lanzaroteen. Puerto del Carmenissa

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

LIITE 7. Linnustoselvitykset.

LIITE 7. Linnustoselvitykset. LIITE 7 Linnustoselvitykset. Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010. Tunturikihu muuttaa säännöllisesti alueen poikki Suomen

Lisätiedot

Ahlaistenjokisuiston ja Mustalahden linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2012

Ahlaistenjokisuiston ja Mustalahden linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2012 Ahlaistenjokisuiston ja Mustalahden linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2012 Risto Vilén Porin Ahlaisten vedet hanke 2012 SISÄLTÖ Tiivistelmä...2 Johdanto...3 Tutkimusalue...5 Menetelmät...5 Vesi- ja lokkilintujen

Lisätiedot

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS

MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN LINNUSTOSELVITYKSEN TÖRMÄYSMALLINNUS Lausunto Pöyry Finland Oy Tutkijantie 2 PL 20 90571 Oulu www.poyry.fi Päiväys 2.10.2012 Viite 16USP0084 Sivu 1 (3) Yhteyshlö Aappo Luukkonen Puh. 010 3331544 aappo.luukkonen@poyry.com MERIKARVIAN TUULIVOIMAHANKKEEN

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS

ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA ALVAJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA- ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Alvajärven linnustoselvitys

Lisätiedot

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009

Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2009 Tuusulan Gustavelundin linnustoselvitys 2009 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Tuusulan kunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Köyliönjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu

Köyliönjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Köyliönjärven linnusto 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Köyliönjärven linnustoselvitys 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin

KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin Kivitaipaleen osayleiskaava 1 (4) KIVITAIPALEEN OSAYLEISKAAVA Tarkennuksia alueen linnustollisiin arvoihin 1. Aineisto ja menetelmät Kivitaipaleen OYK:n suunnittelualueella ei ole tehty erillisiä linnustoselvityksiä

Lisätiedot

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946.

Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. 67 Havaintoja Alavuden asemanseudun linnustosta vv. 1944-1946. AIMO KOMONEN Seutu, jolla minulla oli tilaisuus tehdä lintuhavaintoja 22. Xl.

Lisätiedot

HALIKON JÄTEVESIALTAIDEN LINNUSTO 2012

HALIKON JÄTEVESIALTAIDEN LINNUSTO 2012 HALIKON JÄTEVESIALTAIDEN LINNUSTO 2012 VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2012 0 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. KARTOITUSALUE JA KARTOITUSMENETELMÄT 3 3. TULOKSET 5 3.1. LEVÄHTÄVÄ LINNUSTO 5 3.2.

Lisätiedot

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006

Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 2006 1 Riistantutkimuksen tiedote 209:1-5. Helsinki 16.8.6 Vesilintujen runsaus ja poikastuotto vuonna 6 Hannu Pöysä, Marcus Wikman, Esa Lammi ja Risto A. Väisänen Vesilinnuston kokonaiskanta pysyi viime vuoden

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI. " '\ i YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA VIII-

TURUN KAUPUNKI.  '\ i YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA VIII- TURUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO EHOOTETTUJEN LUONNONSUOJELUALUEIDEN ELOLLISEN LUONNON PERUSSELVITVKSET OSA VIII- KUUSISTONLAHTI, RAUVOLANLAHTI JA FRISKALANLAHTI " '\ i JULKAISU 9/86 KUUSISTONLAHDEN,

Lisätiedot

Tampereen Iidesjärven linnustoselvitys 2011

Tampereen Iidesjärven linnustoselvitys 2011 Tampereen Iidesjärven linnustoselvitys Iidesrantaa Nekalan puolelta kuvattuna. Kuva Pekka Rintamäki Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen/ Ympäristönsuojeluyksikkö Pirkanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi

NATURA TARVEARVIOINTI 16USP NAT PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto. Natura tarvearviointi NATURA TARVEARVIOINTI 16USP0142.6501.NAT 4.10.2013 PUHURI OY Pyhäjoen Parhalahden tuulipuisto Natura tarvearviointi 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu

TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Luontoselvitys. 23.8.2010 Oulu TAIVALKOSKI ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Luontoselvitys 23.8.2010 Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saba Wind Oy. Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saba Wind Oy Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 213 AHLMAN GROUP OY Raportteja 67/213 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON

HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON 1/52 HYVINKÄÄN RITASSAARENSUON VOIMAJOHTOJEN VAIKUTUS LINNUSTOON PERTTI KOSKIMIES, VILHO KUNTSI, TIMO METSÄNEN, SEPPO NIIRANEN & PEKKA TOIMINEN Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry. PL

Lisätiedot

Laasonpohjan ja Häyhdön salmen pesimälinnusto 2013 MAALI-hankkeen osaraportti

Laasonpohjan ja Häyhdön salmen pesimälinnusto 2013 MAALI-hankkeen osaraportti Laasonpohjan ja Häyhdön salmen pesimälinnusto 2013 MAALI-hankkeen osaraportti Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry Lahti 13.10.2013 1. JOHDANTO Lintuharrastusjärjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö

Lisätiedot

Laskentojen hyödyntäminen paikallistasolla: esimerkki TLY:stä. Esko Gustafsson, Kim Kuntze

Laskentojen hyödyntäminen paikallistasolla: esimerkki TLY:stä. Esko Gustafsson, Kim Kuntze Laskentojen hyödyntäminen paikallistasolla: esimerkki TLY:stä Esko Gustafsson, Kim Kuntze 1. Kaksi artikkelia TLY:n juhlavuonna 2. 1. Kannanarviot Noin 75 tarpeeksi yleistä lajia: vakiolinjat Tarpeeksi

Lisätiedot

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnusto 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnustoselvitys 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno

Lisätiedot

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Sweco Ympäristö Oy. Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Sweco Ympäristö Oy Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 27/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Kaksi viikkoa Hailuodossa. EINARI MERIKALLIO.

Kaksi viikkoa Hailuodossa. EINARI MERIKALLIO. 40 Kaksi viikkoa Hailuodossa. Kaksi viikkoa Hailuodossa. EINARI MERIKALLIO. Hailuoto, tuo matala, suuri saari Pohjanlahdessa Oulun edustalla, on ollut jo varhain lintutieteilijäin huomion esineenä. Täältähän

Lisätiedot

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012

Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 LIITE2 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen 1 Ruokolahden Kuokkalammen pesimälinnustoselvitys 2012 Karri Kuitunen SISÄLLYS Tiivistelmä...

Lisätiedot

VIII KONTIOLAHDEN PITKÄRANNAN SEKÄ POLVIJÄRVEN RUVAS- JA PUHAKANLAHDEN PESIMÄLINNUSTO KESÄLLÄ 2008

VIII KONTIOLAHDEN PITKÄRANNAN SEKÄ POLVIJÄRVEN RUVAS- JA PUHAKANLAHDEN PESIMÄLINNUSTO KESÄLLÄ 2008 VIII KONTIOLAHDEN PITKÄRANNAN SEKÄ POLVIJÄRVEN RUVAS- JA PUHAKANLAHDEN PESIMÄLINNUSTO KESÄLLÄ 2008 Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen raportteja 4 2009 295 Kurjen pesä on veden ympäröimässä saarekkeessa

Lisätiedot

LINTUKYMI. Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat lintualueet. Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys Ry 1/2015

LINTUKYMI. Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat lintualueet. Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys Ry 1/2015 LINTUKYMI 1/2015 Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat lintualueet Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys Ry Kymenlaakson maakunnallisesti arvokkaat lintualueet Tekijät: Petri Parkko, Juha Ojala, Eero

Lisätiedot

RAISIONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS

RAISIONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS Osuustyö Aura Rauno Laine RAISIONLAHDEN LINNUSTOSELVITYS SAATTEEKSI Tämä selvitys perustuu allekirjoittaneen keväällä ja kesällä vuonna 2000 tekemiin linnustolaskentoihin. Työ on tehty Raision kaupungin

Lisätiedot

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue

Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue 29.10.2014 Teksti: Ari Aalto Kuvat: Markku Saarinen Jaakonsuon jätevedenpuhdistamo Maakunnallisesti arvokas lintualue Huom! Puhdistamoalueella liikkuminen on luvanvaraista. Vierailuja koskevista pelisäännöistä

Lisätiedot

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys

Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö. Linnustoselvitys Suunnittelualueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja muu eläimistö Linnustoselvitys Yleiskaava-alueen linnustoselvityksen on laatinut Raimo Laurila Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen toimesta

Lisätiedot

TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT. Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011. Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry. Johdanto

TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT. Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011. Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry. Johdanto TORNION RÖYTÄN TUULIVOIMALAT Lähisaarten pesimälinnuston kartoitus 2011 Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry Johdanto Tutkimuksen tilaaja oli Ramboll Oy. Kartoituksen kohteena olivat nykyisellä ja suunnitellulla

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 9/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Pekka Heikkilä & Miika Suojarinne VESILINTUJEN KIERTOLASKENTA KYYVEDEN NATURA-ALUEELLA 2012

Pekka Heikkilä & Miika Suojarinne VESILINTUJEN KIERTOLASKENTA KYYVEDEN NATURA-ALUEELLA 2012 Pekka Heikkilä & Miika Suojarinne VESILINTUJEN KIERTOLASKENTA KYYVEDEN NATURA-ALUEELLA 2012 Raportti (asianumero 798/2013/04.01) Metsähallitus, Luontopalvelut, Etelä-Suomi 2.4.2013 KUVAILULEHTI JULKAISIJA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma Pesimälinnustoinventoinnit 2011 Juha Repo & Ari-Pekka Auvinen

Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma Pesimälinnustoinventoinnit 2011 Juha Repo & Ari-Pekka Auvinen SUOLINNUSTOSELVITYS Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma Pesimälinnustoinventoinnit 2011 Juha Repo & Ari-Pekka Auvinen Pohjois-Pohjanmaan lintutieteelinen yhdistys ry ja tekijät Suositeltu viittaus:

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

Malmin lentokenttä luontoharrastajan näkökulmasta

Malmin lentokenttä luontoharrastajan näkökulmasta Malmin lentokenttä luontoharrastajan Ilkka Lyytikäinen 20.10.2007 Kentän luontoarvot 2 3 Siipiparatiisi Luonnonomainen niitty, joka niitetään säännöllisesti Niitty - pensaisto - metsä muodostavat kokonaisuuden,

Lisätiedot

Pirkanmaan tärkeät lintualueet

Pirkanmaan tärkeät lintualueet Loppuraportti MAALI-hankkeesta Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry www.pily.fi 2014 Raportin laadinta: Petri Seppälä Taitto: Teemu Rajalammi Kannen kuvat: Erkka Hindberg (tausta), Olavi Kalkko (Laukko),

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SUISTON LINNUSTOSELVITYS 2008

KOKEMÄENJOEN SUISTON LINNUSTOSELVITYS 2008 KOKEMÄENJOEN SUISTON LINNUSTOSELVITYS 2008 - Keväällä levähtävän linnuston kartoitus - Pesimälinnustokartoitus - Syksyllä levähtävän linnuston kartoitus VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2008

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2016

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2016 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2016 Matti J. Koivula Kannen kuva: vanha selkälokki. 23.8.2016. Raporttiin viitataan seuraavasti: Koivula, M. J. 2017: Joensuun

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy. Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy Ypäjän Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 15/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Tammelan Kuivajärven hoitoja käyttösuunnitelma

Tammelan Kuivajärven hoitoja käyttösuunnitelma Tammelan Kuivajärven hoitoja käyttösuunnitelma Tammelan kunta Tammelan Pyhäjärven, Kuivajärven ja Kaukjärven kunnostus ja virkistyskäytön lisääminen -hanke Rauno Yrjölä Elina Vaskelainen Peter Uppstu Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Petsamon Heinäsaarten lintuluettelo.

Petsamon Heinäsaarten lintuluettelo. 2 Petsamon Heinäsaarten lintulu ettelo. Petsamon Heinäsaarten lintuluettelo. EINARI MERIKALLIO.. Heinäsaaret, joiden maine on levinnyt jonkunverran ulkopuolelle maamme rajojenkin, lienevät maamme linturikkain

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Suotuisan suojelutason saavuttamiseen tarvitaan vuosittain rahaa vähintään nel- jä kertaa enemmän kuin hallinto nykyään käyttää linnustonsuojelualueiden

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY PAIMION SALON PÖYLÄN ALUEEN TUULIVOIMA- PUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä

Lisätiedot

94 Tietoja kaakkois-suomen vesi- ja rantalinnustosta

94 Tietoja kaakkois-suomen vesi- ja rantalinnustosta 94 Tietoja kaakkois-suomen vesi- ja rantalinnustosta Tietoja kolmen kaakkois-suomen pitäjän vesi- ja rantalinnuista. BERNHARD LINDEBERG Tarkasteluni neljä kohdetta sijaitsevat kaakkois-suomessa P u n-

Lisätiedot

Uhanalaiset ja muut merkittävät putkilokasvilajit Hannukaisen ja Rautuvaaran alueilla.

Uhanalaiset ja muut merkittävät putkilokasvilajit Hannukaisen ja Rautuvaaran alueilla. Kuva 11-10-14. 548 Uhanalaiset ja muut merkittävät putkilokasvilajit Hannukaisen ja Rautuvaaran alueilla. Kuva 11-10-15. Uhanalaiset ja muut merkittävät putkilokasvilajit lisäalueen ja Ristimellanjänkän

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN LINTUJEN KEVÄTMUUTTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 5 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot