Harjoitustyö Anu Kara /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita"

Transkriptio

1 Harjoitustyö Anu Kara /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

2 Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä perusta Eikö se riitä? Mitä? Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys Miten? Tuottaminen ja johtaminen Kehitä ja kehity Keskustelua ja kysymyksiä Lähdeaineistoa Designing for the social web (Joshua Porter) Getting real (37signals) Verkkopalvelujen laatukriteeristö (Valtiovarainministeriö) linkki

3 Julkiset verkkopalvelut Yleisesti kansalaisille, kuntalaisille tai yrityksille suunnatut informatiiviset, vuorovaikutteiset ja sähköisen asioinnin verkkopalvelut Erityisryhmille suunnatut verkkopalvelut (esim. maahanmuuttajat, asiantuntijaverkosto) Erityistarkoituksia varten toteutetut verkkopalvelut (esim. kriisiviestintä, verkko-opiskelu) Lähde: Verkkopalvelujen laatukriteeristö (Valtiovarainministeriö) linkki

4 Laatukriteerit hyvä perusta Tarkistuslista, aivan kaikkein tärkeimmät asiat: Käyttö Verkkopalvelua voi käyttää erilaisissa teknisissä ympäristöissä. Käyttö tuntuu turvalliselta ja luotettavalta. Navigointi ja tiedon löytäminen on helppoa. Käyttöliittymä on selkeä, yhdenmukainen ja ymmärrettävä. Linkit ovat kuvaavia ja toimivia. Sisältö Rakenne on jäsennelty tarkoituksenmukaisesti. Sisältö on luotettavaa ja ajantasaista. Tekstisisältö on ymmärrettävää ja luettavaa. Johtaminen Verkkopalvelussa ja sen kehittämisessä noudatetaan lainsäädäntöä. Verkkopalvelu tukee organisaation strategiaa ja tavoitteita. Verkkopalvelua johdetaan. Tuottaminen Käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja käyttötilanteet on otettu huomioon. Sisällöntuotanto on järjestelmällistä. Tekninen ylläpito on hallittua. Hyödyt Verkkopalvelusta on hyötyä organisaatiolle. Käyttäjä saa verkkopalvelusta lisäarvoa. Lähde: Verkkopalvelujen laatukriteeristö (Valtiovarainministeriö) linkki

5 Eikö se riitä? Sosiaalisen median maailmassa kasvaneet odottavat enemmän Yksilöllisyyttä ja omia valintoja korostavat odottavat enemmän Odotusten huomioiminen on mahdollista, koska nämä ryhmät ovat myös yhä osaavampia verkon käyttäjiä Hyvä peruskäytettävyys -> Kaikki pääsevät käyttämään ja osaavat käyttää palvelua Yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden huomioiminen -> Myös nämä kohderyhmät haluavat käyttää palvelua Enemmän käyntejä, sitoutuneita käyttäjiä, muiden houkuttelijoita, palautteen antajia -> Verkkopalvelun ylläpidossa ja kehittämisessä järkeä -> Mahdollisuus keskittää ja luoda uusia palveluja verkkoon -> Paremmat palvelukokonaisuudet, tyytyväisemmät asiakkaat

6 Mitä? Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys Maailma on täytetty tiedolla ja valinnan mahdollisuuksilla, loputtomia tiedonlähteitä mahdoton kahlata, käännytään luotettavana pidetyn tietolähteen puoleen -> Verkkopalvelussa mahdollisuus kysyä, keskustella, nähdä muiden arviointeja, suosituksia, liittyä samanmielisiin Oma panos koetaan ainutlaatuiseksi, halutaan osallistua vastavuoroisesti, vaikuttaa, tehdä asioita joilla on merkitystä -> Verkkopalvelussa mahdollisuus arvioida, suositella, tuottaa sisältöjä, jakaa, antaa palautetta, kehittää, auttaa, osallistua Identiteetti ja maine, ihmissuhteet verkossa, rakentuu toisten tekemisistä, kyseisessä yhteisössä arvostettujen asioiden kautta -> Verkkopalvelussa mahdollisuus nähdä omien sisältöjen paljous, hyvyys, saada palautetta, kehuja, seuraajia, ystäviä

7 Miten? Tuottaminen ja johtaminen Valitse viestisi ja kohderyhmäsi, keskity heihin Tunne toiminnot ja vaiheet, joita palvelusi on tarkoitus tukea Valitse muutama olennainen ominaisuus, tee ne hyvin Pyri tuotteeseen, jonka käyttöön ei tarvita ohjekirjaa Kirjoita asiakkaidesi kieltä, älä omaasi Kuuntele, keskustele asiakkaiden kanssa, kerro ja jaa tietoa Optimoi tiimisi onnellisuus ja innostus saat parempia tuotteita Yhdistä eri alojen osaajat, varmista keskustelu, tasapainota Älä tee turhia papereita vain asioita, jotka muuttuvat oikeiksi Testaa oikeassa maailmassa, oikeilla aineistoilla ja työnkuluilla Toimi ketterästi, arvosta toimeenpanoa, julkaise aikaisin ja usein Ota kritiikki kehittämisehdotuksena, korjaa virheet nopeasti

8 Kehitä ja kehity Keskity asiakkaisiin, jotka käyttävät palvelua, pidä heistä huolta Verkossa on helppo vieraantua Ongelmia ei huomaa, ellei joku vaivaudu kertomaan niistä Asiakas odottaa saavansa tuen samasta paikasta kuin palvelun Mittareista vain osa on merkityksellisiä juuri tälle palvelulle Millaista käyttäytymistä halutaan miten sitä voidaan mitata -> Käyntejä, rekisteröitymisiä, paluukäyntejä, maksullisia toimintoja, sisältöjen tallennuksia, jakamisia, arviointeja Selvitä nykytilanne Valitse asia, jota halutaan parantaa Hanki tietoa asiakkailta, tiimiltä, palautteista, kävijäseurannasta Korjaa yhtä kohtaa kerrallaan, seuraa vaikutusta, korjaa lisää Ole avoin uusille tarpeille ja mahdollisuuksille

9 Kiitos, keskustelua?

10 Designing for the social web file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/designing_... 1 / :48 Muistiinmerkintöjä Joshua Porterin kirjasta Designing for the social web Verkkopalvelun käytön elinkaari: Ei tietoinen Kiinnostunut Ensikertalainen Säännöllinen kävijä Intohimoinen käyttö Kappale 1 Yhteisöllisyyden nousu sosiaalinen verkko -ilmiön merkityksellisyys The web is more a social creation than a tehcnical one. I designed it for a social effect to help people work together and not as a technical toy. Tim Berners-Lee, Weawing the Web Sosiaalisen suunnittelun (design) määritelmä: sosiaalista vuorovaikutusta tukevien verkkosivustojen ja sovellusten konseptointi, suunnittelu ja tuotanto (esim. Amazon-ilmiön aikaansaaminen) Käyttäytymiseen vaikuttavat sekä persoonallisuus että ympäristö (Lewin) Erilaisia ympäristöjä: fyysinen, sosiaalinen, ohjelmistomaailmassa myös ohjelmistoympäristö (software environment) Jos se on liian rajaava, kukaan ei käytä sitä; jos se on liian joustava, kukaan ei tiedä miten käyttää sitä; sillä välillä käyttöliittymäsuunnittelijat voivat luoda vahvoja yhteisöllisiä ohjelmistoja (software), jotka tukevat sekä henkilöitä ja heidän persoonallisuuttaan että sosiaalista ympäristöä ja ryhmiä joiden jäseniä he ovat * Haasteena on suunnitella käyttöliittymiä, jotka tukevat käyttäjiensä nykyistä ja toivottua yhteisöllistä käyttäytymistä Elämme tiedon aikakautta (information age), mikä on kuin palopostista juomista meillä on enemmän tietoa kuin mille osaamme tehdä mitään, koskaan pystymme sulattamaan ja pystymme ikinä kuvittelemaan Edeltävä, teollinen aikakausi vaikuttaa vielä vahvasti massatuotannon helppouden vuoksi tuotteissa on aivan liikaa valinnanvaraa Näin ollen käännymme yhä useammin luotettavien lähteiden puoleen sen sijaan että yrittäisimme pärjätä loputtomien tiedonlähteiden kanssa ei ole muuta vaihtoehtoa Huomiotalous Yhteisöllisen ohjelmiston ydin on yhdistää virtuaalisesti ihmiset, joilla jo on suhde fyysisessä maailmassa he ylläpitävät samoja huomiovirtoja verkossa kuin oikeassakin maailmassa nämä sovellukset auttavat huomionhallintaa maailmassa, jossa se muutoin on vaikeaa (esim. FB, MySpace) Yhteisöllisissä verkkopalveluissa kohdistamme huomiomme enimmäkseen tuttuihin tai kanssamme samankaltaisiin ihmisiin ja näin suodatamme tietoa ja nuukailemme huomiomme jakamisessa sanomme ei valtaosalle informaatiota Yksisuuntainen kahdenvälinen monenvälinen keskustelu = ryhmävuorovaikutus (erottaa yhteisöllisen verkkosovelluksen tavallisesta verkkosovelluksesta) Yksilökeskeisyys henkilö ohjelmiston keskiössä syvällisen vuorovaikutuksen mahdollisuus (voit kaveerata seurata jopa suukottaa) Nopeimmin kasvavat verkko-ominaisuudet ovat yhteisöllisiä Kasvun hidastuminen on epätodennäköistä maailman väestöstä vasta 20% käyttää internetiä Kappale 2 Yhteisöllisen verkkosuunnittelun puitteet (web design framework) AOF priorisointimalli, joka auttaa suunnittelijaa tekemään aikaisia päätöksiä ohjelmiston ominaisuuksista Jos keskittyminen olennaiseen katkeilee, aletaan helposti lisäämään ominaisuuksia kunnes käyttöliittymä on ylikuormitettu ja ohjelmisto vaikeakäyttöinen sen sijaan että valittaisiin ne ydinominaisuudet, joita tuetaan Tämän estämiseksi tulee aikaisessa vaiheessa päättää Mitä toimintaa ohjelmistomme ensisijaisesti tukee? Mitä ominaisuuksia tarvitsemme sen tukemiseksi tehokkaasti? Mitä ominaisuuksia voidaan jättää pois? Suunnittelutiimi tarvitsee tavan priorisoida ja arvioida ehdotettujen ominaisuuksien arvoa AOF: Activities Objects Features Keskity ensisijaiseen toimintaan (activity) Mitä kohderyhmäsi tekee? Del.icio.us memory

11 Designing for the social web file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/designing_... 2 / :48 first, discovery second Ei ihmisiä tarvitse tuntea, vaan se toiminta /tekeminen, jota palvelumme tukee kaikki vaiheet, joita sen suorittamiseen liittyy, päätökset joita ihmisten on tehtävä eri vaiheissa, päätöksiin vaikuttavat tekijät ja minkälaisissa rooleissa ihmiset ovat niitä tehdessään Vain yksi toiminta on ensisijainen houkuttelevimpina pidetään niitä palveluja, jotka antavat käyttäjien olla erinomaisia yhdessä tekemisessä Ensisijaisen toiminnon määrittely Mitä ihmisten täyttyy tehdä, jotta me menestymme? Jaa edelleen tavoitteisiin (goals), toimintoihin (activities) ja tehtäviin (tasks) Määrittele yhteisölliset objektit (objects) Määrittele objektit, joiden kanssa käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa, kun tekevät kyseistä toimintoa Suuri osa toiminnasta liittyy näiden objektien hallinnointiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen niiden ympärillä Joten yhteisöllisestä suunnittelusta (social design) suurin osa on näiden objektien sekä niissä ja niiden ympärillä tehtävän vuorovaikutuksen löytämistä ja mallintamista Anna objekteille yksilöllinen URL, jotta niitä voi jakaa, niitä voi löytää helpommin (ja uudelleen), niihin voi linkata suoraan ja hakukoneetkin löytävät ne paremmin Valitse ydinominaisuudet (core feature set) Toiminnasta ja objekteista juontaen, mitä tekemisiä (actions) käyttäjät suorittavat objekteille /objektien kanssa, ja mitkä niistä ovat riittävän tärkeitä tuettaviksi sovelluksessa Ne tekemiset, joita sovelluksessasi voi tehdä määrittelevät mitä sovelluksessa tapahtuu, mahdolliset vuorovaikutukset ihmisten välillä, mitä voi ja yhtä tärkeänä mitä ei voi tapahtua Aloita objekteistasi ja määrittele mitä ihmiset niille tai niiden kanssa tekevät verbit ovat sovelluksen mahdollisia ominaisuuksia Huomioi mahdolliset objektien kokoelmat niistä voi tulla arvokkaita ominaisuuksia esim. listat anna ihmisille mahdollisuus hallinnoida kokoelmiaan lisätä, muokata, poistaa objekteja kokoelmaan, jakaa kokoelmaa ja linkittää siihen Jokainen lisäominaisuus merkitsee monimutkaisempaa sovellusta hyväksy vain tärkeimmät ja pidä muut odottamassa, kunnes ne tulevat oikeasti tarpeellisiksi Jossain vaiheessa kaikki suunnittelutiimit (design teams) taistelevat keskittymisen puutteen kanssa (lack of focus) priorisointimalli kuten AOF auttaa pysymään olennaisessa Kappale 3 Kuinka saat ihmiset tietoisiksi palvelustasi /sovelluksestasi Aidot keskustelut ovat tärkeintä mitä voit tehdä yhteisölliselle palvelullesi, koska verkkosovellusten tekijät vieraantuvat erityisen helposti asiakkaista /käyttäjistä: ei ole face-to-face -kontaktia (joten käy keskustelut verkossa), turhautuminen on näkymätöntä (et tiedä onko ongelmia, ellei joku näe vaivaa kertoakseen), tuki koetaan osaksi sovellusta verkkopalvelu on enemmän palvelu kuin tuote kokonaisuus on se arvo jota tuotat Aktiivisen sitoutumisen /osallistumisen (keskustelu) hyödyt pitkällä aikavälillä onnellisemmat ihmiset ja parempi sovellus Tyytyväisemmät ihmiset osoitat, että välität sovelluksesi huomataan ja siitä kiinnostutaan (niin metsä vastaa ) Parempi sovellus korva maassa, parempi käsitys siitä mitä tapahtuu ja voit reagoida nopeammin enemmän tietoa suunnittelua varten intohimoinen palaute käyttäjistä tulee kanssakehittäjiä Asiakaspalvelu on uudenlaista markkinointia Sitoudu aitoon keskusteluun Teknologiat kuten blogit, foorumit ja keskustelutaulut vahvistavat asiakkaiden mielipidettä (ennemmin kuin parantaisivat sitä) Kun keskustelu osoittaa, että tuotteesi on huono, vaihtoehtoja on: Kuuntele palautetta (+ ja -) ja paranna tuotetta /palvelua Jätä palaute huomiotta ja pidä tuote /palvelu ennallaan Yhteisöohjaajan rooli (community manager) asiakas ei tee eroa sovelluksen ja tuen välillä, hän odottaa saavansa ne samasta paikasta yhteisön ohjaaja on osa bisnestä, ei konsultti tai ulkopuolinen vaan joka tietää mistä on kyse Teknologia ei voi ratkaista ihmisongelmia asiat joita haluamme edellyttävät ihmisten

12 Designing for the social web file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/designing_... 3 / :48 välistä vuorovaikutusta teknologia voi auttaa tässä mutta se ei voi käydä keskustleuja puolestasi tai korvata aitoa kanssakäymistä Herätä huomiota keskittymällä tiettyyn yhteisöön jos mahdollista, tee sovellusta itsellesi ja ystävillesi aloita pienestä ja rakenna ulospäin Julkaise aikaisin ja usein (open source -lähestyminen) tuo hyvää mainetta, osoittaa että olet olemassa ja kehityt, saa ihmiset tulemaan usein takaisin, antaa sinun epäonnistua nopeasti (pienemmät investoinnit asioihin jotka eivät toimi) enemmän kokemusta, alhainen riski, nopea oppiminen, jatkuva kiinnostus Säilytä huomio reagoimalla myönteisesti haukkuihin asiakas lähtee nopeasti pienet viat hyväksytään helpommin kun myönnät ne ja osoitat että asiaa kehitetään ajan mittaan keskimääräinen ratkaisee Kielteistä kritiikkiä ei voi välttää käytä sitä kehittämisehdotuksena Sitoutumalla aitoon keskusteluun ja keskittymällä tiettyyn yhteisöön saat mahdollisimman aikaisin yhteyden ihmisiin, jotka käyttävät sovellustasi vahvin keino levittää sanaa palvelustasi tai tuotteestasi ja saada ihmiset tietoisuuden esteen yli ja lopulta tyytyväisiksi käyttäjiksi Reagoimalla myönteisesti kielteisiin tilanteisiin voit käsitellä julkisimpiakin ongelmia parantamisen mahdollisuuksina kun ihmiset alkavat julkaista itse, on elintärkeää että osallistut etkä välttele sovellustasi käyttäville ihmisille asiakaspalvelu on tärkeä ja yhtä lailla osa kokonaiskokemusta kuin muutkin suunnittelun osat ja vahva keino pitää heidän huomionsa Tämän epätavallisen markkinointisuunnitelman tuloksena sovelluksestasi kiinnostuneet ihmiset kertovat siitä muillekin Kappale 4 Kuinka saat ihmiset kirjautumaan palveluusi Päätös syntyy noin kahdeksan sekunnin aikana onko tämä sovellus aikani arvoinen kaikesta vuorovaikutuksesta käyttäjän kanssa tämä on tärkein Vaiheen tärkeyttä ei voi aliarvioida: ensivaikutelma (lähtijä ei todennäköisesti tule uudelleen), paljon kysymyksiä (sinulle mahdollisuus kertoa tuotteesta), kiinnostus voi muuttua sovelluksen käytöksi (potentiaalia), kriittinen valinta (sinun leipäsi on kiinni asiakkaan valinnasta) Eri ihmiset etsivät eri asioita tyypillisiä rooleja Aina valmiina (toiveasiakkaamme, tee sisääntulo mahdollisimman helpoksi) Kiinnostunut mutta epävarma (tarvitsee vakuuttamista, on kysymyksiä tarjoa vastauksia ja yksityiskohtia usealla tasolla) Tiedonhankkija (tutkii, etsii tietoa kertoakseen sitä eteenpäin tarjoa hyvä yhteenveto ja kuinka-se-toimii -info), Epäilijä (haluaa vakuuttua että sovelluksesi ei ole yhtä hyvä kuin se mitä jo käyttää, ettei tarvitse nähdä vaihtamisen vaivaa tarjoa paljon osoitusta tyytyväisistä käyttäjistä) Hyvä kirjautumissivu auttaa ihmisiä hyppäämään kiinnostuneesta ensikertalaiseksi kerro sovelluksen vahvuudet selkeästi anna hänen päättää, onko sovellus hänelle oikea vastaa kaikkiin olennaisiin sovellusta koskeviin kysymyksiin vahvista tai kumoa ennakkoluulot laita ihmiset käyttämään sovellusta saadakseen asian tehtyä anna heidän olla yhteydessä keneen tahansa jonka kanssa he voisivat tehdä yhteistyötä anna heille käsitys siitä millainen suhde sinuun tulee olemaan Pidä se yksinkertaisena sanomalehtitekniikka kuka, mitä, missä, milloin, miksi ja kuinka? Kenelle se on tarkoitettu (anna esimerkkejä kuka käyttää sitä, anna ihmisten löytää ystäviä, tarjoa todistajanlausuntoja, menestystarinoita, ole spesifi)? Mikä se on, mitä se tekee tai voi tehdä? Missä voin käyttää sitä, onko se mobiili (mikä sisältö olennaista silloin)? Milloin voin käyttää sitä, perustuuko se selaukseen (browser) jolloin voin käyttää sitä milloin tahansa (nyt, tarjoa ilmainen kokeilu)? Miksi se on minulle tärkeä, miksi se parantaa elämänlaatuani (hyödyt sekä ominaisuudet)? Kuinka se toimii, kuinka saan siitä hyödyt irti, kuinka aloitan (näytä

13 Designing for the social web file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/designing_... 4 / :48 kuva tai video, tarjoa myös seuraavan tason tietoa, näytä lopputulos)? Madalla kirjautumiskynnystä ei tiliä ennen kuin se on välttämätöntä progressiivinen sitoutuminen, mahdollisuus päästä alkuun ilman täyttä sitoutumista tai kirjautumislomakkeen täyttämistä Kappale 5 Kuinka pitää ihmiset tyytyväisinä ja saada heidät käymään palvelussa säännöllisesti ja osallistumaan, pitkälläkin aikavälillä Jos kiinnität huomiosi ihmisiin, jotka käyttävät palveluasi, ja pidät heistä huolta, pärjäät kyllä Investoijat, mainostajat ja lisäominaisuudet tulevat ajan myötä ne ovat menestyksen oireita, eivät sen syitä menestyksen syy on joukko tyytyväisiä ihmisiä, jotka rakastavat sovellustasi Määrittele palvelun käytön motiivit ymmärrä, miksi ihmiset ylipäätään osallistuvat Luo käyttöliittymät, jotka tukevat ja rohkaisevat noita motiiveja sopivalla tavalla Miksi ihmiset osallistuvat? mikä tahansa näistä voi olla syy palvelusi käyttöön - Identiteetti sen rakentaminen ja hallinnointi omissa sosiaalisissa ryhmissä anna mahdollisuus yksinkertainenkin käyttäjänimi on kahva, jonka avulla ihnmiset voivat tunnistaa toisensa riittävästi voidakseen keskustella, kerryttää historiaa ja muistaa henkilö, viitata henkilöön keskusteltaessa toisen kanssa profiilisivut, joiden elementit tukevat palvelun ensisijaista toimintoa (jota sinne tullaan tekemään), pidä elävinä ( elämänvirta, kommenttiseinä, status, huomiot ja ilmoitukset) älä rajoita liikaa, pysy pois tieltä Ainutlaatuisuus oman panoksen koetaan olevan yksilöllinen ja arvokas painota ja vahvista sitä tee siitä tärkeä, näytä erilaisuudet (jolloin yksilöllisyys korostuu) Vastavuoroisuus halu antaa takaisin tai odotus että saa muilta sait kommentin nyt on sinun vuorosi, Maine sen rakentaminen ja suhteiden parantaminen toisiin ihmisiin tulee toisilta ihmisiltä mitkä asiat luovat myönteistä mainetta, ovat arvostettuja tässä yhteisössä salli, mahdollista ystävien määrä, kirjoitettujen arviointien määrä, niiden hyvyys (jota toiset arvioivat), muiden antamien kommenttien määrä ja laatu, fanien (seuraajien) määrä, muiden antamien kohteliaisuuksien määrä ja laatu, ekojen määrä, jäsenyyden kesto, eliittijäsenyys maine voi olla kiva-omistaa tai se voi vaikuttaa palvelussa tehtäviin toimintoihin (voit ostaa jos ) Tehokkuuden tunne halu tehdä hyvää työtä ja vaikuttaa myönteisesti oman tekemisen tulosta (vrt. maine muiden antamaa) jotkut osallistuvat vain jos kokevat, että sillä on merkitystä luo palautevirtoja, jotka kertovat, että hänen panoksensa oli tärkeä yhteistyön edellytyksiä: todennäköisyys, että henkilöt tapaavat tulevaisuudessakin, kyky tunnistaa toisensa ( kahva riittää), aiemman käyttäytymisen kertymä Hallinta kuinka oma informaatiota jaetaan ja näytetään tunne siitä, että voi itse päättää ja vaikuttaa, vaikka ei sitten tekisikään niin Omistajuus omat sisällöt verkossa anna omistajuus käyttäjille minun, sinun omistajuuden tunne lisää asian arvostusta, vastuullisuuden tunnetta (huolenpitoa), voimaannuttaa ihmisiä (sinä hallitset), saa sivuston tuntumaan tutummalta ja ystävällisemmältä oma osio tai osuus palvelusta joshua s amazon.com painota käyttäjälle vain hänen omaa omistustaan, älä muiden käyttäjien korosta halutunlaista käyttäytymistä, mallikansalaisia Liittyminen ryhmään samanmielisten kanssa, samat arvot ja/tai toiminnot jakavien kanssa yksi selkeimmistä osallistumisen syistä ryhmät on yksi useimpien yhteisöllisten sovellusten keskiöistä Huvi osallistuminen ja pelaaminen on hauskaa sitouttaa myös vakavampiin toimintoihin Kun palvelullasi on säännöllinen käyttäjäjoukko, haluaisit ainakin osan intohimoisiksi käyttäjiksi he tukevat uusia kiinnostuneita ja kehuvat palveluasi kaikille Auta käyttäjiä oppimaan maailmastaan (jossa palvelusi käy järkeen) voimaannutat heidät

14 Designing for the social web file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/designing_... 5 / :48 näkemään itsensä paremmassa valossa aiemmin käsitelty aito keskustelu on alku tälle suhteelle Edellä oleva pätee hyvin monenlaisiin palveluihin seuraavaksi tarkastellaan sivustoja, jotka valjastavat kollektiivista älykkyyttä Kappale 6 mutkikkaiden, sopeutuvien, jatkuvasti muuttuvien järjestelmien maailma Suuren ihmisjoukon toiminta tuo esiin parhaan tai olennaisimman sisällön esim. arviointien, wikikirjoitusten, palautteiden avulla sivusto tallentaa käyttäjien toimintoja ja etsii käyttäytymismalleja, jotka tuovat älyn esiin Käyttäjän alkuperäinen toiminto Sisällön tallentaminen uutta sisältöä koko ajan, jotta pysyy kiinnostavana, mutta ei liiallisesti Mukaantulon esteitä epämuodolliset, esim. sivun design tai tekstityyli, joka houkuttelee tietynlaisia osallistujia muodolliset, esim. edellyttää tiliä, tiettyä sovellusta tai toimenpidettä erityiset, esim. kutsuun perustuva palvelu Alkuperäinen sisältö voi olla esim. tarina tai arviointi, voi kertyä tietyistä blogeista tai uutislähteistä, tai mistä tahansa web-sisällöstä palvelu indeksoi ja arvottaa sisältöjä eri tavoin varmistuakseen niiden laadusta ennen näyttämistä edelleen Tagit helppo tapa koota sisältöjä yhteen Sisällön asettaminen nähtäville ja käytettäväksi (act on) Näyttötavalla merkittävä vaikutus miten ihmiset suhtautuvat tärkeänä pidetään jos se on kotisivulla, usein, sivun yläosassa, korkealla sijoituksissa Järjestys voi perustua ajankohtaan, suosituimmuuteen tietyssä ajassa, osallistuvaan rankingiin (participant ranking), yhteissuodatukseen (collaborative filtering), olennaisuuteen, sosiaalisiin suhteisiin, käyttäjäkohtaisiin näkymiin Järjestys tekee palvelusta helpomman ja miellyttävämmän käyttää kertoo siitä mitä arvostat ohjaa käyttäytymään halutulla tavalla Mahdollisuus antaa palautetta, joka kertoo sisällön laadusta Epäsuora palaute kertyy käyttäjien liikkuessa palvelussa tarkka palaute taas heidän tehdessään arvioita ym. työläämpää Myönteiset ja kielteiset järjestelmä säätää ja uudelleen näyttää sisällön aiheuttaa palauteloopin Tee palautteen antaminen helpoksi Kappale 7 jakaminen Tue jakamista he mainostavat puolestasi, heidän sanansa on painavampi kuin sinun ja he kertovat miksi palvelusi on mahtava Epäsuora jakaminen, osallistumisen sivutuotteena, lisäarvoa muille samalla kun teet jotain itsellesi hyödyllistä Suora jakaminen, tarkoituksella, yhdelle tai monelle Hyvä sisältö ja mahdollisuus jakaa muutama tehokas jako-ominaisuus Jakaa voi uutisartikkeleita, blogiposteja, websivuja, videoita, kuvia, toivelistoja, musiikkia, dokumentteja, kalentereita, lukulistoja, kirjanmerkkejä, diaesityksiä, taulukoita melkein mitä tahnsa digitaalista Helppo jakaa pysyvä URL upotettavissa oleva PDF tulostinystävällinen Houkuttele toimimaan symbolit, elementit jaettavan asian lähellä hyvällä paikalla esim. tekstin lopussa kohtuullinen määrä vaihtoehtoisia työkaluja jos lomake, älä kysy mitään ylimääräistä tarjoa tekemistä jakamisen jälkeen tee uudelleenjakaminen helpoksi Mitä sähköpostissa lukee, linkin lisäksi selkeä (ei näytä spämmiltä), persoonallinen, vakuuttava Vastaanottaja klikkaa linkkiä ei ehkä muuten käytä palveluasi usein jaettujen lista Kappale 8 sivuston terveyden ja tehon arviointi käytön elinkaaren mukaisesti Suppiloanalyysi \/ kuinka tehokkaasti sivusto siirtää käyttäjiä kiinnostuneista (100%)

15 Designing for the social web file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/designing_... 6 / :48 intohimoisiksi (2%) vuotoja on joka tasolla Määrittele omalle palvelullesi olennaiset mittarit luo niiden mukainen suppilo kerää ja analysoi dataa esim. käynnit, rekisteröitymiset, käyntitiheys, maksaminen, maksullisten toimintojen useus Mitä tarvitsee muuttaa? Määrittele lähtökohta tilanne ennen muutoksia riittävän pitkän aikavälin suppilodata Valitse suppilon taso jota halutaan parantaa jos ei selviä aukkoja, aloita suppilon huipulta, niillä muutoksilla on suurempi vaikutus läpimenoon kuin alempien tasojen muutoksilla Tutki onko tasossa vuotoja hanki tietoa käyttäjiltä, yhteisöohjaajalta, tukipyynnöistä jos tasoon kuuluu monta näyttöä, tee hienojakoisempi tarkastelu toimintoon kuuluvat vaiheet esim. kirjautuminen: käynnit (100 ), kirjautumissivun käynnit, kirjautuminen, tilin vahvistaminen, tilin käyttö (20) esim. jakaminen: artikkelin lukijat (100%) jakamislomakkeen täyttö lähettäminen vastaanottaja avaa viestin vastaanottaja vierailee palvelussa (7%) Muuta tason näytön /näyttöjen suunnitelmaa (design) pidä muutokset melko pieninä, jotta näet niiden vaikutukset (yksi kohta kerrallaan) Mittaa muutosta ja vertaa lähtökohtaan riittävän pitkällä aikavälillä Huuhtele ja toista kunnes ei ole enää mitään muutettavaa tai muutostyö ei kannata verrattuna hyötyyn Varo Virheellinen lähtökohta (johon vertaat) ennen muutosten tekoa suhteiden pitäisi pysyä aika samoina Eri lähteistä tulee eri kävijöitä ja he käyttäytyvät eri tavoin erota normaali kävijävirta piikeistä, jotta saat oikean lähtökohdan Navigointi ei ole lineaarista väki menee takaisin, lataa sivun uudelleen, menee etusivulle, aloittaa uudelleen Numeroiden koko riippuu palvelusta työkalu vai sanakirja vapaa vai rekisteröitymistä edellyttävä Luvut ovat aika pieniä 90% käynneistä on vain käyntejä, ei muuta Suppiloanalyysi riippuu tarkoista numeroista miten voi tarkentaa Luo laskeutumissivuja, joihin voi tulla vain tietyllä tavalla esim. kutsusähköpostilla, mainosbannerista tai tietystä linkistä ei normaalin navigoinnin kautta Mittaa myös sivusarjoja esim. kaikki artikkelisivut kuuluvat jakamiseen ja riittää kun kävijä jakaa jonkun niistä näin mittaat tasa-arvoisesti useampia navigointivaihtoehtoja mutta saat silti tarvitsemasi tiedon Jaa liikenne kolmeen: hakuperusteinen, toisilta sivustoilta tuleva, suoraan tuleva tarkemmat numerot kustakin keskity tärkeimpiin Käytä oman talon mittareita tiedät tismalleen mitä ne mittaavat vastaavasti valvo itse keruuta Merkitykselliset mittarit vaikuttavat päätöksiin valitse oikeanlaiset Sivukatselut alkavat jäädä vaille merkitystä Mitä enemmän online -sisältöä, sitä vähemmän tämä luku kertoo Ajaxin sallivat käyttöliittymät vähentävät sivukatseluja merkittävästi, koska sivun osia voi freesata lataamatta sivua RSS avulla sisällöt voi tilata ja lukea muualla, tulematta itse sivulle Tavallisia mittareita Uniikit (eri) kävijät Paluukäynnit Sivustolla käytetty aika palvelun tarkoituksesta riippuu, onko pitkä aika hyvä vai huono asia Sivuranking Googlessa mittaa relevanttiutta ei voi ohittaa, koska Google on merkittävä voima netissä ja voi lähettää paljon liikennettä palveluusi

16 Designing for the social web file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/designing_... 7 / :48 LOPPU Kirjautumiset Tilaajat esim. blogipostausten mittaa palvelun saamaa huomiota Klikkaukset ulos kun palvelusi lähettää liikennettä toisille sivustoille esim. mainoksen teho Toiminnot määrittelevät mittariston tärkeitä mittareita muutama tai jopa vain yksi mitkä toiminnot ovat tärkeimpiä yhteisöllesi kiinnitä huomiota mittareihin joilla niitä voi seurata Suppiloanalyysi konkretisoi käytön elinkaaren vaiheet ja korostaa niiden tasa-arvoisuutta mikään ei ole vähäpätöisempi kuin sitä edellinen tai seuraava, koska kaikki täytyy vuorollaan tehdä

17 Ketterämpää web-suunnittelua file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/kettermp_... 1 / :24 Muistiinmerkintöjä Getting real -verkkokirjasta älä tee sitä, mikä vain näyttää todelliselta (taulukot, graafit, laatikot, nuolet, kaaviot, rautalankamallit ) vaan alusta asti lopullista palvelua, sitä mikä on todellista vähemmän tavaraa, ohjelmistoja, ominaisuuksia, paperitöitä vähemmän kaikkea epäolennaista aloita käyttöliittymästä, oikeista näytöistä joita ihmiset tulevat käyttämään tee mitä asiakas tarvitsee eikä muuta työskentele oikeiden ongelmien kanssa, eikä niistä luotujen kuvausten kanssa web-palvelu elää ja kehittyy joka päivä, ei kahden vuoden välein tehtävinä päivityksinä ratkaise yksinkertaiset ongelmat (hyvin) ja jätä vaikeammat kaikille muille asioita ja ominaisuuksia voi aina lisätä myöhemmin, siihen on ikuisesti aikaa keskity isoon kuvaan, minkä ongelman haluat ratkaista, miten muutosten täytyy olla helppoja ja halpoja tehdä reagointi, kehittäminen, hyvät ideat, huonojen tiputtaminen, keskittyminen olennaiseen, asiakkaiden kuuntelu, uudet teknologiat muutos on paras ystäväsi pidä homma pienenä, yksinkertaisena, anna sen tapahtua kolme ihmistä riittää aluksi: kehittäjä (developer), suunnittelija (designer) sekä yksi joka vaeltaa molemmilla puolilla (sweeper) rajoitukset lisäävät luovuutta ja pakottavat keskittymään olennaiseen määrittele big idea muutamalla sanalla, tee iskulause, motto aina suuresta pieneen päin ehdit olla perfektionisti myöhemmin laita tärkeät (isot) asiat sivulle ja varmista, että ne toimivat; korjattavat pienet asiat kyllä tulevat esiin, kun käytät sivustoa älä murehdi ongelmia, jotka eivät ole vielä ilmaantuneet valitse viestisi ja kohderyhmäsi, älä yritä tarjota kaikkea kaikille pitäydy olennaisessa, karsi haluamasi ominaisuudet puoleen ja sitten vielä puoleen aloita niukalla, fiksulla palvelulla ja odota että se alkaa vetää puoleensa sitten voit alkaa lisätä ominaisuuksia sen vankalle perustalle keskity välttämättömään, jätä pois kaikki millä ei ole (oikeasti) merkitystä tarjoa vain sellaista, jota voit myös ylläpitää organisatorisesti, strategisesti ja taloudellisesti tee pahaasi ongelman ytimen kanssa ja ratkaise se, sitten astu sivuun ja anna käyttäjien keksiä pienempiin pulmiin luovat ratkaisunsa itse asiakkaat kyllä muistuttavat mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, sinun ei tarvitse säilyttää kaikkia heiltä tulleita ideoita (joita et koskaan kuitenkaan kävisi läpi) älä kysy minkä ominaisuuden haluaisit lisätä vaan minkä haluaisit poistaa, mikä on turha älä juutu kaavioihin ja luonnoksiin vaan nosta palvelu ylös nopeasti, se on paras tapa saada porukka yhteen ja kehittämään todelliset asiat johtavat todellisiin reaktioihin älä pyri heti valmiiseen, lopulliseen, vaan anna palvelun elää ja muuttaa muotoa, kokeile kantavatko ideat, anna asiakkaiden kertoa millainen sen pitäisi olla Get your story straight. Make sure the pieces work. Then launch and revise. No one is as smart as all of us. Go from brainstorm to sketches to HTML to coding. päätä itse pienet yksityiskohdat ettei asiakkaiden tarvitse käyttää niihin aikaansa (personointi ei aina /yleensä ole asiakkaan mielestä hauskaa) just do it vaikka kuinka suunnittelisit ja analysoisit, osa päätöksistäsi on silti vääriä arvosta sen sijaan eteenpäin menoa, tee päätöksiä ja tarvittaessa korjaa virheet nopeasti päätökset ovat väliaikaisia ja virheitä sattuu toimeenpane, rakenna vauhtia, mene eteenpäin testaa oikeassa maailmassa, oikeilla aineistoilla ja työnkuluilla, esim. pienellä porukalla kutista aika(taulut) ja tavoitteet pieniin, ymmärrettäviin palasiin esim tunnin työ, 3

18 Ketterämpää web-suunnittelua file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/kettermp_... 2 / :24 päivää ja etene askel kerrallaan ratkaise se ongelma, joka tuijottaa kasvoihisi (älä niitä 20 muuta) yhdistä eri alojen osaajat jolloin syntyy terve keskustelu koko prosessin ajan, varmista ja tasapainota, laita copyt työskentelemään suunnittelijoiden (designer) kanssa, katso että suunnittelijat näkevät tukipyynnöt tai palkkaa moniosaajia, jotka pystyvät kantamaan eri roolien hattuja rauhoita osa päivästä hiljaiseksi ajaksi, jolloin työtäsi ei kesketytetä ja saat eniten aikaiseksi kuin myös kollegasi vähennä kokousten määrää, pidä vain jos tarvitset palautetta, hyväksynnän tai sopimuksen tavoittele ja juhli pieniä voittoja, julkaise jotakin tänään kun löydät neljän tunnin pikavoitot, löydät juhlimisen se luo taistelutahtoa, lisää motivaatiota ja vahvistaa, että tiimi menee oikeaan suuntaan et tarvitse niin montaa ihmistä kuin luulet etsiessäsi uusia ihmisiä kiinnitä huomio aikaisempiin työsuorituksiin, älä papereihin jos mietit kahden ihmisen välillä, valitse aina parempi kirjoittaja saat tehokasta ja ytimekästä koodia, suunnittelua, sähköposteja, viestejä jne käyttöliittymä ensin se on joustava ja kevyt, helppo muuttaa toisin kuin ohjelmointi, saat heti tuntuman miltä se näyttää ja tuntuu, ja se hioutuu koko prosessin ajan sitäpaitsi käyttöliittymähän on se varsinainen tuote jota myyt asiakkaalle, mitä hän näkee ja kokee suunnittele sivun keskus ensin = tärkein sisältö, jota ilman sivu ei voi olla olemassa (unohda navigaatio, alapalkki, värit, logo, sivupalkki jne.) sitten toiseksi kriittisin sisältö, sitten kolmanneksi jne. suunnittele myös tyhjä näkymä = ensivaikutelma huolella (asiakas käyttää ensimmäisen kerran, monet paikat tyhjiä koska hän ei ole vielä alkanut käyttää palvelua, haluat houkutella jäämään) samoin huolella virheilmoitukset ja kuinka tilanteesta pääsee eteenpäin puolustava suunnittelu (defensive design) kuten valpas autolla-ajo, katsele koko ajan mikä voi mennä vikaan ja miten sen voisi välttää hio virheilmoitukset, helpit, lomakkeet ja muut kriittiset kohdat huolella asiayhteys on joskus tärkeämpi kuin johdonmukaisuus anna ihmisille mitä he tarvitsevat, oikeaan aikaan, ja jätä loput pois älykäs epäjohdonmukaisuus verkossa olennaista on, että jokaikisellä sivulla voi nopeasti ja helposti edetä asian /toiminnon seuraavaan askeleeseen hyvin kirjoitettu on hyvin suunniteltu jokainen sana ja termi merkitsee älä kirjoita omaa kieltäsi vaan asiakkaiden kieltä sisällytä hallinnointi (editointi, lisäys, poisto ) samaan käyttöliittymään ei yhtä asiakkaille ja toista admineille pidä koodi mahdollisimman yksinkertaisena jokainen lisäys aiheuttaa sarjavaikutuksen, joka tekee kokonaisuudesta monimutkaisemman pilko iso ongelma pieniksi niin, että ne voi ratkaista yksinkertaisesti et ehkä ratkaise tismalleen samaa ongelmaa kuin alkuperäinen, mutta ehkä 80% siitä 20% työllä älä yritä ratkoa huomisen ongelmia, keskity tämänhetkisiin helppojen ongelmien ratkaisut ovat helpompia asentaa ja tukea, mutta myös helpompia ymmärtää ja käyttää emme rakenna tuotteita jotka tekevät enemmän, vaan sellaisia jotka tekevät vähemmän toisin kuin kilpailijamme kevyempi ohjelmisto on helpompi hallita ja ylläpitää, pienentää muutoskustannuksia joten voit helpommin muuttaa mieltäsi, siinä on vähemmän virheitä ja se tarvitsee vähemmän tukea hidasta anna idean marinoitua viikon verran ja katso sitten, vieläkö se on niin hyvä tänä aikana aivosi usein keksivät helpon ratkaisun jos ominaisuus päätetään toteuttaa, voiko sen tehdä vähemmällä koodilla optimoi onnellisuus onnellinen ohjelmoija on tuottava ohjelmoija, tekee oikeita asioita,

19 Ketterämpää web-suunnittelua file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/kettermp_... 3 / :24 kirjoittaa yksinkertaista ja luettavaa koodia onko työpaikalla intohimoa, ylpeyttä ja yrittäjyyttä? tee työn pienistä arkisista yksityiskohdista nautittavia, esimerkiksi mitkä ohjelmat valitset käytettäviksi tiimisi tarvitsee työkalut, joita he rakastavat innostus ja motivaatio synnyttävät parempia tuotteita kuuntele koodiasi jos uuden ominaisuuden lisääminen vaatisi tolkuttoman työn, sille luultavasti on helpompikin keino suunnittelun ja koodin kertyneet velat on joskus maksettava puhdistettava vähänsinnepäin-koodi ja suunnilleen-toimiva-sivu muutoin makselee jatkuvasti vain korkoja korjaamalla virheitä ja hakkerointiyrityksiä älä yritä lukita asiakkaitasi sisään anna datan kulkea vapaasti ja heidän hankkia haluamansa tieto milloin ja miten he haluavat: RSS, API näin laajennat oman sovelluksesi toimintaa syötteet antavat asiakkaille mahdollisuuden pysyä selvillä muuttuvasta sisällöstä kirjautumatta jatkuvasti sisään sovellusalustat sallivat kehittäjien rakentaa lisätuotteita sovelluksesi päälle, ne voivat osoittautua arvokkaiksi ja saada asiakkaat käyttämään juuri meidän sovellusta toiminnallisessa määrittelyssä ei ole mitään toiminnallista älä turhaan kirjoita niitä ne ovat vain rauhoittavia sanoja paperilla, eivät totta kuten käyttöliittymä ne pakottavat tekemään tärkeimmät päätökset alussa = silloin kun on vähiten tietoa the more you build it, the more you use it, the more you know it that s when you should be making decisiond ne johtavat ylimääräisiin ominaisuuksiin eivätkä salli kehitystä, muutosta ja uudelleenarviointia kirjoita mieluummin sivun kuvaus siitä, mitä sovelluksen tulisi tehdä, selkeästi ja ytimekkäästi sitten ala rakentamaan käyttöliittymää, toiminnallisen määrittelyn sijasta erimielisyys siitä mitä sovittiin katoaa, kun jokainen alkaa käyttämään samoja näyttöjä rakenna käyttöliittymä jota kaikki voivat katsella, klikkailla ja tuntea älä tee turhaa paperityötä jos dokumentti ei tule muuttamaan muotoaan joksikin todelliseksi, älä tee sitä tee malleja ja prototyyppejä mieluummin kuin pitkäpiimäisiä selostuksia software development is a constantly shifting, iterative process that involves interaction, snap decisions, and impossible-to-predict issues that crop up along the way none of this can or should be captured on paper jos tarvitsee selittää uusi ominaisuus tai konsepti, älä takerru teknisiin yksityiskohtiin vaan kerro siitä lyhyt tarina mitä tapahtuu, millainen kokemus käytä oikeaa tekstiä lorem ipsumin sijasta se muuntaa tekstielementin visuaaliseksi vain oikea teksti näyttää kuinka paljon se vie tilaa, miten taulukot elävät ja miltä sovellus näyttää vain tekstin naputtelu itse osoittaa miltä se asiakkaasta tuntuu tee kuten asiakkaasi tekevät ja ymmärrät heitä paremmin kun tunnet heidän tuntemuksensa, teet paremman käyttöliittymän anna sovelluksellesi persoonallisuus, minkälainen se on, ja pidä se mielessäsi kun kirjoitat uusia ominaisuuksia ja teet muutoksia sopivatko ne yhteen persoonallisuuden kanssa? anna ilmaiseksi jotain, jotta sovelluksesi huomataan jotain sellaista, mikä saa asiakkaat haluamaan ostaa lisää tee rekisteröityminen ja tilin sulkeminen niin helpoksi kuin mahdollista, ei ylimääräisiä kysymyksiä tai lomakkeita varmista että asiakas saa kaiken tallentamansa tiedon helposti itselleen jos haluaa, tiliä sulkiessaan esim. eksportoimalla viestit ja kommentit xml-datana se on asiakkaan dataa ja hänen pitää voida tehdä sillä mitä haluaa kontrollin luovuttaminen asiakkaalle rakentaa luottamusta ja hyvää mainetta vältä pitkäaikaissopimuksia ja rekisteröintimaksuja, kerran-kuussa-laskutus on selkeä ja tili pitää voida sulkea maksutta

20 Ketterämpää web-suunnittelua file:///c:/docume~1/me/locals~1/temp/kettermp_... 4 / :24 kerro huonoista uutisista riittävän aikaisin, ja harkitse voisitko kohdella nykyisiä asiakkaita hellävaraisemmin kuin uusia, esim. kun hintaa täytyy nostaa hollywood-tyyppinen lanseeraus: tiiseri esikatselu lanseeraus tee hyvä promosivusto blogiperusteinen markkinointi blogit voivat olla tehokkaampia kuin mainokset ja paljon halvempia blogissa on oltava idea mahdollisimman aikaisin pikkusivusto, jossa kiinnostuneet voivat antaa sähköpostiosoitteensa heistä sitten liikkeelle jaa tietosi maailman kanssa markkinoi kouluttamalla laita sivuille vinkkejä ja kikkoja, puhu seminaareissa, ohjaa workshoppeja, anna haastatteluja, kirjoita artikkeleita ja kirjoja jos käytät jotain uutta teknologiaa, kerro siitä, se kiinnostaa tiettyjä ryhmiä selvitä kuka puhuu sovelluksestasi mihin se on linkitetty, mitkä suosituista blogeista ovat jäljilläsi sitten osallistu jätä kommentteja blogeihin, tarjoa postituslistaa, kerää kehut sivustosi buzz-sivulle huomioi myös haukut vastaa ajatuksen kanssa kritiikki pehmenee ja tuotteesi saa ihmiskasvot nykyiset asiakkaat ovat paras ryhmä myydä jotain lisää uusi versio, uusia ominaisuuksia anna sovellukselle nimi joka on helppo muistaa konkreettinen, lyhyt, tarttuva älä rakenna muureja tuen (asiakaspalvelu) ja kehityksen (suunnittelu ja ohjelmointi) välille, on tärkeää tietää mitä asiakas ajattelee älä ulkoista asiakastukea soittokeskukseen tai kolmannelle osapuolelle, tee se itse tilastot eivät kerro samaa kuin asiakkaiden äänet pyri tuotteeseen, jonka käyttöön ei tarvita ohjekirjaa tai koulutusta yksinkertainen tuote, inline help (mahd. toiminnallinen linkki esim. selaimen freesaamiseen) ja usein kysytyt kysymykset mahdollisissa hämmentävissä kohdissa vastaa nopeasti, rehellisesti ja ajatuksella erotut kilpailijoista asiakas ei odota että tuotteesi on täydellinen, tai että kaikki ehdotetut ominaisuudet otetaan käyttöön, mutta hän odottaa että kuuntelet häntä ja osoitat että välität kehitä mahdollisimman aikaisin yhteisöllinen tunne sense of community joskus asiakkaalle on sanottava ei, jotta tuote pysyy yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä anna asiakkaiden auttaa toisiaan forumeilla ja chateissa kerro huonot uutiset heti, kiertelemättä ja avoimesti kerro hyvät uutiset vähitellen, pidennä hyviä aaltoja jos voit julkaise merkittävä päivitys kuukauden kuluttua ensijulkaisusta se osoittaa, että kuuntelet, ja että hihassasi on lisää temppuja voit keskittyä olennaisimpiin asioihin ennen ensijulkaisua, ja siirtää osan asioista päivitykseen sellaisia mitä itse jo tiedät, ja sellaisia joita asiakkaat heti alkavat kysyä pidä tuote(kehitys)blogia myös julkaisun jälkeen, se osoittaa että tuotteesi on elossa ja sitä kehitetään aktiivisesti, lisäksi blogi saa yrityksesi näyttämään inhimillisemmältä päivitä blogia ainakin kerran viikossa: usein kysytyt kysymykset, kuinka-tehdä, vinkit ja temput, uudet ominaisuudet päivitykset ja korjaukset, buzz medialle keskustele asiakkaiden kanssa, jaa tietoa läpinäkyvästi ja anteliaasti, anna yrityksesi arvojen paistaa läpi, linkitä ja keskustele kilpailijoista, viittaa tuleviin ominaisuuksiin ja pidä kommentit auki palautetta varten elävä tuote on sellainen, joka puhuu asiakkailleen ja kuuntelee heitä useinpäivittyvä tuoteblogi lisää läpinäkyvyyttä, yhteisöllisyyden tunnetta, brandiuskollisuutta ja tuo bonuksena ilmaista julkisuutta älä käytä betaa syntipukkina, jatkuva beta-tila kertoo asiakkaalle että et halua kantaa vastuuta tuotteen virheistä tuote ei ole koskaan täydellinen, älä jää odottamaan sitä priorisoi bugit, kaikkia ei ole pakko korjata heti kun keinutat venettä, syntyy aaltoja uuden ominaisuuden julkaisu, menettelytapojen muutos, jonkin poistaminen älä panikoi, odota tuntia ja arvioi tilanne vasta sitten, tarvitseeko tehdä muutoksia

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä

Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä 4.2.2017 Marketta Rusi-Karlsson Netgain Oy marketta.rusi-karlsson@netgain.fi p. 0400 404885 www.netgain.fi JÄSENLUPAUS ARVO, jota jäsen voi odottaa MIELIKUVAT ODOTUKSET

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Onnistu opiskelussa Ajankäyttö sujumaan! 22.9.2016 Opintopsykologi Minna Nevala Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Miten opiskelu Aallossa eroaa aiemmista opinnoistasi? Mitä taitoja

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

2.4. Oppimistyyleistä

2.4. Oppimistyyleistä 2.4. Oppimistyyleistä 1. Käytännölliset Näin ajattelevilla todellisuus koostuu siitä, mitä he aistivat näkemällä, koskettamalla, kuulemalla, haistamalla ja maistamalla. He huomaavat ja pystyvät palauttamaan

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto)

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) tietoisku Oppiva kirjasto

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen

Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen Open Badge osaamismerkin vastaanottaminen 2 Open Badge -osaamismerkit Open badge on Mozilla.org:n kehittämä osaamismerkkijärjestelmä, joka on Mozillan osalta vielä betavaiheessa; tuotantovaiheeseen siirrytään

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä.

Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä. Mitä paradigmoja asiakkaillamme yleensä on valmennukseen tultaessa & millaisia paradigmoja heillä on valmennuksesta lähdettäessä. Selkokielellä paradigma tarkoittaa oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa LinkedIn Ammatillista profiilia rakentamassa Henri Annila & Leena Itkonen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ja Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä www.linkedin.com/in/annila sekä www.linkedin.com/in/leenaitkonen

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

kotitehtävät 7/12 3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

kotitehtävät 7/12 3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Ohjeet kotitehtävien tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa aikaa 2-4

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot