MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD"

Transkriptio

1 MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB

2 Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. EGENSKAPER Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System) Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3 och WMA-format Automatisk minnessparning Löstagbar frontpanel Förinställda equalizerlägen Elektroniskt stöt/skakminne (ESP) AUX- och USB-ingång Fjärrkontroll INNEHÅLL Montering Hantera den löstagbara fronten Kabelanslutningar Knappar och anslutningar Grundläggande funktioner Fjärrkontroll Felsökning Montering Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. OBS! Var noggrann och välj en lämplig placering av båtradion. Innan du monterar fast båtradion, anslut kablaget och kontrollera att alla kopplingar är korrekta genom att starta upp enheten och testa alla funktioner. Använd endast medföljande delar vid montering. Vid bruk av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå som kan påverka enhetens funktion. Rådgör med din båtleverantör i fall då monteringen innebär att hål måste borras eller andra modifieringar av båten måste göras. Montera enheten där den inte är i vägen för den som kör båten och där den inte kan skada någon vid t.ex. ett nödstopp. Enheten är enbart avsedd för horisontell montering. Om enheten monteras i mer än 30 vinkel från horisontalläge kan riskerar enhetens funktion att påverkas och frontpanelen riskerar att inte kunna lossas. Undvik att montera enheten på ställen där den riskerar att utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer Biltema Nordic Services AB 2

3 Ta bort skruvar före montering Innan du monterar enheten, se först till att lossa de två skruvarna enligt bilden: OBS! Vid montering av enheten ska de medföljande två bitarna med plastfilm (30 x 20 mm) användas för att täcka hålen efter skruvarna, så att enheten blir vattenskyddad. DIN frontmontering Montera enheten 1. Instrumentpanel 2. Mutter (5 mm) 3. Fjäderbricka 4. Skruv (5 x 25 mm) 5. Skruv 6. Stag. Använd staget som stöd för baksidan av enheten. Staget kan böjas för hand för att få rätt vinkel. 7. Bricka 1. Instrumentpanel 2. Konsol. Efter att konsolen har placerats inne i instrumentpanelen, välj de bleck som bäst passar tjockleken på instrumentpanelen och böj dem inåt så att konsolen hålls på plats. 3. Skruv Biltema Nordic Services AB

4 Att montera loss enheten 2. Tryck in knappen på frontpanelens undersida, dra försiktigt uppåt och lossa frontpanelen från konsolen. Front OPEN (öppningsknapp) Knapp på undersidan 3. Förvara alltid den lösa frontpanelen i det medföljande skyddsfodralet för att undvika oxid eller smuts på kontaktytor. Skyddsfodral 1. Innan enheten monteras loss, tryck på OPEN-knappen för att lossa den löstagbara frontpanelen. 2. Placera de medföljande metallnycklarna i spåren på höljet tills de klickar på plats (se bild). Dra i metallnyckarna för att lossa enheten från instrumentpanelen. Att använda den löstagbara frontpanelen Att lossa den löstagbara frontpanelen 1. Tryck på OPEN och fronten fälls ner. Front Att montera den löstagbara frontpanelen 1. Med frontkonsolen i nerfällt läge, skjut in fronten på konsolen och tryck lätt på sidorna tills ett klickande ljus hörs och fronten låser sig i läge. 2. Tryck på frontpanelens sidor så att den viks uppåt i vertikalt läge. Front OPEN 3. Om frontpanelen inte låser fast sig i rätt läge, tryck på OPEN igen och gör om proceduren Biltema Nordic Services AB 4

5 WIRING CONNECTION Kabelanslutningar För 4 x 40 W system FOR 4X40W SYSTEM Art Försiktighet vid hantering 1. Var aktsam och se till att frontpanelen inte blir tappad eller utsatt för stötar. 2. Utsätt inte frontpanelen eller panelens knappar för onödigt tryck när du lossar eller monterar den. Panelen ska i normala fall snäppa i läge utan att överdriven kraft används. 3. Rör inte kontaktdonen eller kommunikationsporten på panelens baksida, då detta kan leda till att kontaktytorna blir smutsiga eller får minskad ledningsförmåga. 4. Om smuts eller damm fastnat på kontaktytorna, försök då torka bort det med en ren, torr trasa. 5. Utsätt inte frontpanelen för höga temperaturer och håll den undan direkt solljus. 6. Flyktiga vätskor som thinner eller bensin får inte komma i kontakt med frontens yta. 7. Försök inte montera isär frontpanelen. Kabeluttag, fjärrkontroll (SVART) Säkring 15 A säkring Antennkontakt RCA-kabel (GRÅ) Höger RÖD Vänster VIT Elantenn/förstärkare (blå) +12 V (till tändning) (röd) +12 V (driftsström) (gul) Jordkabel (svart) Främre högtalare, vänster Bakre högtalare, vänster VIT VIT/SVART GRÖN GRÅ GRÖN/SVART GRÅ GRÅ/SVART VIOLETT VIOLETT/SVART Främre högtalare, höger Bakre högtalare, höger Biltema Nordic Services AB

6 OPERATION OPERATION LOCATION LOCATION OF OF KEYS KEYS Knappar och anslutningar Art PTY button 1. PTY button 2. AUX IN interface 2. AUX IN interface regionalt) 3. AF button 3. AF button 4. Eject button Disc Eject slot button Disc MODE slot button MODE (open) button button Liquid (open) crystal button display Liquid (power) crystal button display SEL (power) button button SEL VOL- button button VOL- VOL+ button 1. PTY-funktion (programtyp) 2. AUX-ingång 3. AF-funktion (alternativa frekvenser/ 4. Mata ut CD 5. CD-fack 6. MODE (läge) 7. OPEN (öppna/lossa frontpanelen) 8. LCD-skärm 9. På/av 10. SEL (välj, bekräfta) 11. Volym ner Volym upp 13. BND/LOU/ENT (band/loudness/enter) 2011 Biltema Nordic Services AB VOL+ BND/LOUD/ENT button button 13. BND/LOUD/ENT button 14. Förinställda 1-6 preset stationer buttons (1-6) DISP 1-6 DISP (skärm) preset buttons button DISP Justera/sök/spår tune/seek/track button NER 17. Justera/sök/spår UPP down button AS/PS/Navi-SCH tune/seek/track tune/seek/track (automatisk up down lagring button button och 17. förinställd 18. AS/PS/Navi-SCH tune/seek/track sökning/mp3- sökning) button up button 19. TA-funktion (trafikinformation) PAU AS/PS/Navi-SCH TA (paus) button button 21. SCN (sökning, intro) TA 1 button 22. RPT (repeat/repetera) button SHF 12 SCN (slumpmässigt button låtval) 24. DIR (katalog ner) SCN RPT button 25. DIR (katalog upp) USB-ingång 34 RPT SHF button 27. Reset SHF DIR- button DIR- DIR USB DIR+ interface USB Reset interface button

7 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER: Att slå på och av enheten Slå på enheten genom att trycka in vilken knapp som helst, utom (4) och OPEN (7). Tryck (9) för att slå av enheten. Att lossa frontpanelen Tryck in (7) för att fälla ner och lossa den avtagbara frontpanelen. För mer detaljerad information om hur du lossar och sätter fast frontpanelen, se avsett stycke tidigare i bruksanvisningen. Att ändra ljudinställningarna Tryck ett kort tryck på SEL-knappen (10) för att komma in i ljudinställningsläget och använd samma knapp för att bläddra mellan de olika justerbara inställningarna. Vald ljudinställning visas på displayen och är i tur och ordning: VOL (volym) BAS (bas) TRE (diskant) BAL (balans) FAD (fader) För att justera ljudinställningarna trycker du på + (plus, 12) eller (minus, 11), för att bekräfta val och gå vidare trycker du på SEL-knappen (10). Med EQ-funktionen väljs önskad ljudinställning med volymknappen + (plus, 12) eller (minus, 11). Det finns följande fem lägen: EQ OFF -> EQ FLAT -> EQ CLASS -> EQ POP -> EQROCK Att ändra inställningarna för trafikinformation Om du trycker in och håller inne SEL-knappen (10) i ett par sekunder kan du ändra inställningarna för trafikinformationsfunktionen. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: TA SEEK eller TA ALARM > PI SOUND eller MUTE > RETUNE L eller S > MASK DPI eller ALL > BEEP 2nd > ALL eller OFF. Loudness Tryck in och håll inne BND/LOU/ENT-knappen (13) för att aktivera loudness-funktionen och öka volymstyrkan i basregistret. Tryck in och håll inne knappen igen för att stänga av funktionen. EQ Display Tryck på knappen DISP (15) för att bläddra mellan och ställa in enhetens olika statusmeddelanden. Statusmeddelandena varierar lite beroende på om enheten tar emot en RDS-signal i radioläge eller om enheten är i CD (MP3/ WMA)-läge. Statusmeddelandena är: Vid mottagning av RDS-station. I radioläge: > PS > CT > FREQ > PTY > I CD (MP3/WMA)-läge: > CD (MP3/WMA) > CT > PS > FREQ > PTY > När CT (klocktid) eller PTY-information inte tas emot, visas NO CLOCK eller PTY NONE på skärmen. Vid mottagning av station utan RDS. I radioläge: > NO CLOCK > FREQ > PTY NONE I CD (MP3/WMA)-läge: > CD > CT > FREQ > PTY NONE > Varje funktion visas under flera sekunder på skärmen, som därefter återgår till att visa den första funktionen. LCD-skärm Visar aktuell frekvens och vilken funktion som är aktiv (8). ESP-funktion Enheten är utrustad med en elektronisk buffringsfunktion som ger CD-spelaren ett 10 sekunders anti-stötskydd. AUX-porten extern ljudingång Enheten kan kopplas samman med en bärbar enhet, som t.ex. en MP3-spelare, genom AUXin porten på frontpanelen (2). Efter du kopplat ihop enheten med den bärbara enheten, tryck på MOD-knappen (6) för att ändra uppspelningsläge till AUX IN. Reset/nollställningsfunktionen Ibland händer det att enheten måste nollställas på grund av nyinstallation, fel eller andra störningar. För att göra det trycker du in den försänkta resetknappen (27) med t.ex. en kulspetspenna eller ett uträtat gem till dess du ser enheten starta om. Observera att enheten bör nollställas efter nyinstallation eller om anslutningskablarna ändrats eller bytts Biltema Nordic Services AB

8 LYSSNA PÅ RADIO Att byta till radioläge Tryck på MODE-knappen (6) för att skifta till radioläge. Bytet kommer att visas på LCD-displayen tillsammans med minnesplats, eventuellt radiostationsnamn och radiofrekvens. Att välja frekvensband När radioläget är aktiverat, tryck BND/LOU/ ENT-knappen (13) för att välja frekvensband. Banden är i löpande ordning: FM1 FM2 FM3 AM LW Att söka och välja radiostationer Tryck på endera (16) eller (17) för att aktivera enhetens automatiska sökfunktion. Om du vill använda dig av den manuella sökfunktionen trycker du istället in och håller inne knappen (16, 17) till dess att texten MANUAL visas på LCD-displayen. Om du inte söker aktivt under loppet av några sekunder kommer enheten ställa tillbaka sig i automatiskt sökläge, vilket indikeras med texten AUTO på LCD-displayen. Automatisk programsökning och minnessparning - Automatisk minnessparning. Tryck AS/PS (Navi-SCH) (18) i ett par sekunder. Radion söker från den aktuella frekvensen och kontrollerar signalstyrkan tills en sökcykel är avslutad. De 6 stationer med starkast signal lagras i knapparna med motsvarande siffror. - Programsökning. Tryck AS/PS (Navi-SCH) (18) i ett par sekunder för att söka förvalda stationer. När signalstyrkan är starkare än tröskelnivån håller radion det förvalda numret i några sekunder och söker sedan igen. Manuell lagring av förval Tryck på en av knapparna för förvalda stationer 1 6 (14). Tryck på knappen i flera sekunder (tills 2 signaler har hörts) och den aktuella stationen lagras i minnet för denna sifferknapp. ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING AV RDS-LÄGET (RADIO DATA SYSTEM) RDS (Radio Data System) är ett digitalt informationssystem utvecklat av EBU (European Broadcast Union). Viktig trafikinformation kan skickas ut digitalt över radiobandet till enheter utrustade med RDS-funktion. Ställa in RDS-läget Tryck på AF-knappen (3) för att slå på eller av RDS-läget, vilket kommer att indikeras med texten AF på LCD-displayen. När du har RDS-läget aktiverat kommer programnamnet på den radiostation du lyssnar på att visas. Om RDS-signalen försvagas kommer AF - indikatorn att börja blinka. Om det går ut en radiovarning eller ett alarm kommer texten ALARM att visas på LCD-displayen och volymnivån kommer automatiskt att justeras till förvald normalvolym. Alternativa frekvenser/regionalt läge Tryck in AF-knappen (3) i ett par sekunder för att slå på eller av regionalt läge. Vissa radiokanaler, som exempelvis SR P4, har både lokala/ regionala som nationella sändningar där de olika regionala sändningarna normalt har prioritet. När AF-funktionen är aktiverad kommer enheten att prioritera de nationella sändningarna och när funktionen är inaktiv prioriteras normalt de lokala/regionala ändningarna. Välja programtyp, PTY (1) Programtyp, PTY, är ytterligare en funktion som ingår i RDS-läget och som aktiveras genom att trycka på PTY-knappen (1). Lägets tre förval skiftar du mellan med tryck på PTYknappen (1) och är i tur och ordning: PTY-MUSIC group (musik) PTY-SPEECH group (tal) PTY off (av) Om du ställer in funktionen på PTY-MUSIC group -inställingen kommer enheten automatiskt att söka rätt på närmast tillgängliga radiostation där det sänds ett PTY-taggat musikprogram. Motsvarande gäller PTY-taggade talprogram om du ställer in funktionen på PTY-SPEECH group. Trafikinformation (TA) TA-funktionen (traffic announcement, trafikinformation) slår du på och stänger av genom att 2011 Biltema Nordic Services AB 8

9 trycka in och hålla inne TA-knappen (19). Om du aktiverat TA-funktionen kommer enheten automatiskt skifta till radioläge om trafikinformation skickas ut över RDS. Om enheten är i CD-läge (MP3/WMA) vid ett sådant tillfälle så kommer den temporärt att byta till radioläge och justera volymen så att trafikmeddelandet hörs tydligt. När meddelandet är över fortsätter uppspelningen i det läge du befann dig i innan trafikmeddelandet och volymen justeras tillbaka till ditt tidigare val. För att avbryta ett pågående trafikmeddelande trycker du in TAknappen (19) - observera att detta inte stänger av TA-läget permanent. TA-knappen (19) används också till att välja mellan EON TA LOCAL (lokal mottagning) och EON TA DISTANT (avlägsen mottagning) och du skiftar mellan dessa två genom att göra en lång tryckning på knappen. Dessa två inställningar styr om det ska finnas ett gränsvärde i signalstyrkan för att enheten ska aktivera trafikinformationsfunktionen. Om funktionen är inställd på EON TA LOCAL kommer enheten bara att byta till radioläge och spela upp trafikinformation on signalstyrkan övergår det förinställda tröskelvärdet. Om funktionen är inställd på EON TA DISTANT byter enheten till radioläge så fort den den mottar ett trafikmeddelande, oavsett signalstyrka. RDS-data som används är följande: PI: Programidentifiering PS: Programservicenamn AF: Alternativa frekvenser, då flera sändare sänder samma program. TP: Trafikprogramidentifiering TA: Trafikmeddelanden EON: Utsändningsinformation om PI, AF, TP, TA, etc. från andra nätverk än det aktuella. PTY: Programtyp, för information om olika genrer. LYSSNA PÅ CD/MP3/WMA VIA CD- SPELAREN Att byta till CD-läge Avspelningen börjar automatiskt när en CD läggs in i CD-facket (5). Om det redan ligger en CD-skiva i facket, tryck på MODE-knappen (6) till dess texten CD dyker upp på LCDdisplayen för att starta avspelningen. Att välja spår Tryck på (16) eller (17) för att välja önskat spår. Om spårknappen (16, 17) hålls intryckt bläddrar du snabbt genom spårlistan. Släpp knappen när önskat spår visas på LCDdisplayen. Att pausa avspelningen Tryck på PAU-knappen (20) för att pausa avspelningen. Tryck in knappen igen för att fortsätta. Att aktivera introuppspelning av ett spår Tryck in SCN-knappen (21) för att spela upp de första sekunderna på varje spår på skivan. Texten SCN kommer att visas på LCD-displayen då funktionen är aktiv. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Att spela ett spår på repeat Tryck in RPT-knappen (22) för att spela ett spår på repeat. Texten RPT kommer att visas på LCD-displayen då funktionen är aktiv. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Att spela att spår i slumpmässig ordning Tryck in SHF-knappen (23) för att spela upp spåren i slumpmässig ordning. Texten SHF kommer att visas på LCD-displayen då funktionen är aktiv. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Att mata ut CD-skivan Tryck på OPEN-knappen för att fälla ned fronten. Tryck därefter på -knappen (4) för att avsluta uppspelningen och mata ut CD-skivan ut facket (5). Att välja katalog vid uppspelning av MP3/WMA-filer Tryck (24) för att välja föregående katalog. Tryck (25) för att välja nästa katalog. Att välja spår med hjälp av AS/PS/ Navi-SCH-knappen Att söka efter spårnummer Tryck på AS/PS/Navi-SCH-knappen (18) för att aktivera spårsökningsfunktionen. Välj siffror med volymknapparna (11, 12) och bekräfta vald siffra med SEL-knappen (10). När tre siffror har valts kommer enheten att leta efter spåret direkt. Om en eller två siffror har valts kommer Biltema Nordic Services AB

10 enheten direkt att vänta på att du trycker in BDN/LOU/ENT (13) för att bekräfta val. Att söka efter katalog eller filnamn Tryck på AS/PS/Navi-SCH-knappen (18) två gånger för att aktivera den namnbaserade sökningsfunktionen. Bläddra igenom alfabete, siffror och tecken genom att trycka på volymknapparna (11, 12). Du bekräftar valt tecken med SEL-knappen (10). Upprepa de två föregående stegen för att välja andra och tredje tecknet. De spår som börjar på angivna bokstäver, siffror eller tecken kommer nu att visas i en lista på LCD-displayen. Använd återigen volymknapparna (11, 12) för att bläddra i spårlistan och tryck på BDN/LOU/ENT-knappen (13) för att starta avspelningen av valt spår. AS/PS/Navi-SCH.. Välja läge BND/LOU/ENT.... Bekräfta val och påbörja avspelning SEL Bekräfta valt tecken Volym upp/ner.... Välja tecken (A, B ~ 8, 9, 0, _, -, +) Bläddra igenom katalog eller spårlista Om den valda titeln är ett katalognamn, kommer skärmen att visa ( ). Använd då knapparna / (16, 17) för att lista alla låtar i katalogen och välja låt. Tryck in BND/LOU/ ENT-knappen (13) för att bekräfta valet och påbörja uppspelningen. Att söka filer från rotkatalogen Tryck på AS/PS/Navi-SCH-knappen (18) tre gånger för att börja manövrera bland spåren från filsystemets rotkatalog. Bläddra igenom kataloger och spårlistor med knapparna / (16, 17). Bekräfta val med BND/LOU/ENTknappen (13). Om den valda filen är ett MP3/ WMA-spår påbörjas avspelningen omedelbart. Om den valda titeln är en katalog så kommer skärmen att visa ( ). Använd då knapparna / (16, 17) för att bläddra genom alla spår i katalogen och tryck BND/LOU/ENT (13) för att bekräfta spårval och påbörja avspelningen. Att söka i aktuell katalog Tryck på AS/PS/Navi-SCH (18) fyra gånger för att börja manövrera bland spåren från den katalog du för tillfället spelar upp MP3/ WMA-filer från. Bläddra igenom katalogen med knapparna (16, 17) och tryck på BND/ LOU/ENT-knappen (13) för att bekräfta val och påbörja avspelningen. Information på LCD-displayen Tryck på DISP-knappen (15) för att bläddra igenom information om t.ex. tid, spårinformation och inspelningsdetaljer (i de fall musikfilen är utrustad med en ID3-tagg). Att spela upp musik från USB-minne Anslut USB-minnet direkt till USB-ingången (26). Uppspelningen av MP3/WMA-filer startar automatiskt. Det är också möjligt att bläddra till USB-läget genom att trycka MODE (6). Viktig information Beroende på den stora mängden av produkter med USB-ingång med ibland leverantörsspecifika funktioner kan vi inte garantera att alla USB-enheter kommer att fungera med båtradion. När du kopplar in en USB-enhet - exempelvis en MP3-spelare - som har ett vanligt, icke uppladdningsbart batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3-spelaren. Anledningen till detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. Ta inte ur USB-minnet ur ingången när enheten är i USB-läge! Stödda MP3/WMA-format USB/filkonfiguration.. FAT 16, FAT 32 eller båda, FAT 16, FAT 32 MP3/WMA-format.... MP3: MPEG 1/2/2,5 Layer 2/3 (8~48 khz), WMA: WMA V4,V7,V8,V9 (L1,L2) (22,05/32/44,1/48 khz) Bitrate (kbps) & VBR.. CBR: 64/192/329 kbps, VBR: 80~95 kbps/150~240 kbps Max. antal filer USB 999 Max. antal mappar... USB 400 Folderdjup USB Obegränsat Max. USB-minne GB 2011 Biltema Nordic Services AB 10

11 CD Enheten är endast avsedd att användas tillsammans med runda, standardformade CD-skivor. Användning av specialformade CD-skivor (t.ex. fyrkantiga, stjärnformade och hjärtformade) kan skada enheten. Klistra eller tejpa inte fast papper eller stickers på endera sidan av CD-skivan då detta kan fastna i enhetens mekaniska delar och orsaka fel. Undvik i möjligaste mån smuts, damm, och böjda eller repade CD-skivor då dessa också kan orsaka fel och störningar. CD-R/CD-RW Enheten kan inte spela upp CD-R eller CD- RW-skivor som inte blivit slutskrivna (finalized). För anvisningar om hur du slutskriver en skiva - konsultera din CD-brännares, eller din brännarprogramvaras, bruksanvisning. Enheten kan ibland ha problem med billigare skivor som skrivits med hög hastighet. Använd följande inställningar för bästa resultat: CD-RW - Använd skivor med märkningen 1x - 4x och skriv med hastighet 1x - 2x. CD-R - Använd skivor med märkningen 1x - 8x och skriv med hastighet 1x - 2x. Om du använder CD-RW skivor bör de inte vara överskrivna mer än 5 gånger. Om du bränner skivan i dataformat (för att lagra MP3 eller WMV-filer på dem) måste skivan vara bränd i ISO-9660, level 1 eller level 2-format alternativt med Joliet eller Romeo. MP3-filer Filerna måste ha filändelsen.mp3 eller.wmv för att enheten ska kunna identifiera dem som spelbara musikfiler. Fjärrkontrollen Anslut fjärrkontrollen till kabeluttaget på enhetens baksida. 1. (på/av): Tryck för att slå på/av enheten. 2. MUTE: Tryck in knappen för att stänga av ljudet. Tryck in knappen igen för slå på ljudet igen. 3. LCD-display: Skärmen visar aktuell frekvens och vilka funktioner som är aktiva. 4. : Knappen har samma funktion som (16) på enhetens framsida. 5. VOL : Knappen har samma funktion som - (11) på enhetens framsida. 6. MODE: tryck på knappen för att välja önskat läge, t.ex. radio, CD (MP3). 7. : Samma funktion som (17) på enhetens framsida. 8. AS/PS/Navi-SCH: I radioläget, tryck för att aktivera Automatisk minnessparning och programsökning. I MP3-läget används knappen för att välja olika lägen. 9. BAND/LOU/ENT: I radioläget, tryck för att välja önskat band. Tryck och håll inne knappen för att slå på/av loudness-funktionen. I MP3-läge används knappen för att bekräfta val. 10. VOL : Samma funktion som + (12) på enhetens framsida Biltema Nordic Services AB

12 Montering av fjärrkontroll Muttrar Konsol Anslutningskontakt Vägg Hållare Fäste Skruvar Fjärrkontroll Se bild. 1. Välj en lämplig placering av fjärrkontrollen. Borra ett hål som passar hållaren. 2. Tryck in fästet i hållaren. 3. Sätt konsolen på plats på baksidan av väggen och skruva fast den i hållaren och fästet. 4. Koppla in anslutningskontakten. 5. När fjärrkontrollen inte används kan den sättas på plats i fästet Biltema Nordic Services AB 12

13 Felsökning Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna då in enheten till behörig fackman för service eller reparation. Fel Orsak Lösning Ingen strömförsörjning. Tändningen är inte på. Vrid tändningsnyckeln till ACC om du inte vill starta båten. CDn kan inte läggas in eller matas ur. Inget ljud. Hack i ljuduppspelningen. Enhetens knappar svarar inte. Radion fungerar inte. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Säkringen har gått. Det ligger redan en CDskiva i facket. CD-skivan har lagts i med fel sida upp. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Temperaturen i båten är för hög. Byt ut säkringen. Mata ut CD-skivan som ligger i facket. Lägg i CD-skivan med etiketten uppåt. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Kyl ner enheten eller vänta tills temperaturen är normal igen. Kondens. Slå av enheten och låt den vara av i ca. 1 h. Försök då igen. Volymen är låg eller ljudet tystat (mute). Kablarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Monteringsvinkeln är större än 30. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Enhetens inbyggda mikroprocessor fungerar inte på grund av elektroniskt bakgrundsbrus. Fronten har inte låst sig i rätt läge. Antennkabeln är inte ansluten. Radiosignalen är för svag. Höj volymen och kontrollera att inte mutefunktionen är aktiverad. Kontrollera kabelanslutningarna. Justera monteringsvinkeln så att den inte överstiger 30. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Tryck in reset-knappen (27) för att starta om enheten. Ta bort fronten och sätt tillbaka den så att den låser sig i rätt läge. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt Biltema Nordic Services AB

14 Marinstereo/CD-spiller Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. EGENSKAPER Stereoradio utstyrt med PLL Synthesizer og RDS (Radio Data System) Håndterer CD-plater samt lydfiler i MP3 og WMA-format Automatisk minnelagring Avtakbart frontpanel Forhåndsinnstilte equalizer-moduser Elektronisk antistøtminne (ESP) AUX og USB-inngang Fjernkontroll INNHOLD Montering Håndtere den avtakbare fronten Kabeltilkoblinger Knapper og tillkoblinger Grunnleggende funksjoner Fjernkontroll Feilsøking Montering Båtradioen bør monteres av fagpersonell. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå pga. feil installasjon. OBS! Vær nøye og velg en egnet plassering av båtradioen. Før du monterer fast båtradioen, foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil som kan påvirke enhetens funksjon. Rådfør deg med din båtleverandør dersom montering innebærer at det må bores hull eller foretas andre modifiseringer av båten. Monter enheten der den ikke er i veien for båtfører, og der den ikke kan skade noen ved f.eks. en nødstopp. Enheten er kun beregnet for horisontal montering. Om enheten monteres i mer enn 30 vinkel fra horisontal posisjon, kan dens funksjon påvirkes, og det kan bli umulig å løsne frontpanelet. Unngå å montere enheten på steder der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner Biltema Nordic Services AB 14

15 Fjerne skruer før montering Før du monterer enheten, pass først på å løsne de to skruene som vist på bilde: OBS! Ved montering av enheten skal de medfølgende to stykkene med plastfilm (30 x 20 mm) brukes for å dekke hullene etter skruene, slik at enheten blir vannbeskyttet. DIN frontmontering Montere enheten 1. Instrumentpanel 2. Mutter (5 mm) 3. Fjærskive 4. Skrue (5 x 25 mm) 5. Skrue 6. Stag. Bruk staget som støtte for baksiden av enheten. Staget kan bøyes for hånd for å få rett vinkel. 7. Skive 1. Instrumentpanel 2. Brakett. Etter at braketten er plassert inne i instrumentpanelet, velg de metallflikene som best passer tykkelsen på instrumentpanelet, og bøy dem innover, slik at braketten holdes på plass. 3. Skrue Biltema Nordic Services AB

16 Demontere enheten 2. Trykk inn knappen på frontpanelets underside, dra forsiktig oppover, og løsne frontpanelet fra braketten. Front OPEN (åpningsknapp) Knapp på undersiden 3. Oppbevar alltid det løse frontpanelet i det medfølgende etuiet for å unngå oksidering eller smuss på kontaktflater. Etui 1. Før enheten demonteres, trykk på OPENknappen for å løsne det avtakbare frontpanelet. 2. Plasser de medfølgende metallnøklene i sporene på dekselet til de klikker på plass (se bilde). Dra i metallnøklene for å løsne enheten fra instrumentpanelet. Bruke det avtakbare frontpanelet Løsne det avtakbare frontpanelet 1. Trykk på OPEN og fronten felles ned. Front Montere det avtakbare frontpanelet 1. Med frontbraketten i nedfelt posisjon, skyv inn fronten på braketten og trykk lett på sidene til en klikkende lyd høres og fronten låses på plass. 2. Trykk på frontpanelets sider slik at det bøyes oppover i vertikal posisjon. Front OPEN 3. Om frontpanelet ikke låses fast i riktig posisjon, trykk på OPEN igjen, og utfør prosedyren en gang til Biltema Nordic Services AB 16

17 Forsiktighet ved håndtering 1. Vær forsiktig, og pass på at frontpanelet ikke mistes i bakken eller blir utsatt for støt. 2. Utsett ikke frontpanelet eller panelets knapper for unødig press når du demonterer eller monterer det. Panelet skal i normale tilfeller kneppes på plass uten bruk av for stor kraft. 3. Berør ikke kontaktene og kommunikasjonsporten på panelets bakside eller på enhetens front, fordi dette kan føre til at kontaktflatene blir tilsmusset eller får redusert ledeevne. 4. Dersom støv eller smuss har satt seg fast på kontaktflatene, prøv å tørke det bort med en ren, tørr klut. 5. Utsett ikke frontpanelet for høye temperaturer og hold det borte fra direkte sollys. 6. Flyktige væsker som tynner eller bensin må ikke komme i kontakt med frontens overflate. 7. Prøv ikke å ta frontpanelet fra hverandre. WIRING CONNECTION Kabeltilkoblinger For 4 x 40 W system FOR 4X40W SYSTEM Kabeluttak, fjernkontroll (SORT) Sikring 15 A sikring Antennekontakt RCA-kabel (GRÅ) Høyre RÖD Venstre HVIT Elantenn/förstärkare (blå) +12 V (till tändning) (röd) +12 V (driftsström) (gul) Jordkabel (svart) Fremre høyttaler, venstre Bakre høyttaler, venstre HVIT HVIT/SORT GRØNN GRÅ GRØNN/SORT GRÅ GRÅ/SORT FIOLETT FIOLETT/SORT Fremre høyttaler, høyre Bakre høyttaler, høyre Biltema Nordic Services AB

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo Ver. 001-200702 Modell/Malli: HD-343-U2S Nr/Nro: 38-2360 2 Externt kabinett Artikelnummer 38-2360, modell HD-343-U2S SVENSKA

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 50 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot