MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD"

Transkriptio

1 MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB

2 Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. EGENSKAPER Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System) Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3 och WMA-format Automatisk minnessparning Löstagbar frontpanel Förinställda equalizerlägen Elektroniskt stöt/skakminne (ESP) AUX- och USB-ingång Fjärrkontroll INNEHÅLL Montering Hantera den löstagbara fronten Kabelanslutningar Knappar och anslutningar Grundläggande funktioner Fjärrkontroll Felsökning Montering Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. OBS! Var noggrann och välj en lämplig placering av båtradion. Innan du monterar fast båtradion, anslut kablaget och kontrollera att alla kopplingar är korrekta genom att starta upp enheten och testa alla funktioner. Använd endast medföljande delar vid montering. Vid bruk av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå som kan påverka enhetens funktion. Rådgör med din båtleverantör i fall då monteringen innebär att hål måste borras eller andra modifieringar av båten måste göras. Montera enheten där den inte är i vägen för den som kör båten och där den inte kan skada någon vid t.ex. ett nödstopp. Enheten är enbart avsedd för horisontell montering. Om enheten monteras i mer än 30 vinkel från horisontalläge kan riskerar enhetens funktion att påverkas och frontpanelen riskerar att inte kunna lossas. Undvik att montera enheten på ställen där den riskerar att utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer Biltema Nordic Services AB 2

3 Ta bort skruvar före montering Innan du monterar enheten, se först till att lossa de två skruvarna enligt bilden: OBS! Vid montering av enheten ska de medföljande två bitarna med plastfilm (30 x 20 mm) användas för att täcka hålen efter skruvarna, så att enheten blir vattenskyddad. DIN frontmontering Montera enheten 1. Instrumentpanel 2. Mutter (5 mm) 3. Fjäderbricka 4. Skruv (5 x 25 mm) 5. Skruv 6. Stag. Använd staget som stöd för baksidan av enheten. Staget kan böjas för hand för att få rätt vinkel. 7. Bricka 1. Instrumentpanel 2. Konsol. Efter att konsolen har placerats inne i instrumentpanelen, välj de bleck som bäst passar tjockleken på instrumentpanelen och böj dem inåt så att konsolen hålls på plats. 3. Skruv Biltema Nordic Services AB

4 Att montera loss enheten 2. Tryck in knappen på frontpanelens undersida, dra försiktigt uppåt och lossa frontpanelen från konsolen. Front OPEN (öppningsknapp) Knapp på undersidan 3. Förvara alltid den lösa frontpanelen i det medföljande skyddsfodralet för att undvika oxid eller smuts på kontaktytor. Skyddsfodral 1. Innan enheten monteras loss, tryck på OPEN-knappen för att lossa den löstagbara frontpanelen. 2. Placera de medföljande metallnycklarna i spåren på höljet tills de klickar på plats (se bild). Dra i metallnyckarna för att lossa enheten från instrumentpanelen. Att använda den löstagbara frontpanelen Att lossa den löstagbara frontpanelen 1. Tryck på OPEN och fronten fälls ner. Front Att montera den löstagbara frontpanelen 1. Med frontkonsolen i nerfällt läge, skjut in fronten på konsolen och tryck lätt på sidorna tills ett klickande ljus hörs och fronten låser sig i läge. 2. Tryck på frontpanelens sidor så att den viks uppåt i vertikalt läge. Front OPEN 3. Om frontpanelen inte låser fast sig i rätt läge, tryck på OPEN igen och gör om proceduren Biltema Nordic Services AB 4

5 WIRING CONNECTION Kabelanslutningar För 4 x 40 W system FOR 4X40W SYSTEM Art Försiktighet vid hantering 1. Var aktsam och se till att frontpanelen inte blir tappad eller utsatt för stötar. 2. Utsätt inte frontpanelen eller panelens knappar för onödigt tryck när du lossar eller monterar den. Panelen ska i normala fall snäppa i läge utan att överdriven kraft används. 3. Rör inte kontaktdonen eller kommunikationsporten på panelens baksida, då detta kan leda till att kontaktytorna blir smutsiga eller får minskad ledningsförmåga. 4. Om smuts eller damm fastnat på kontaktytorna, försök då torka bort det med en ren, torr trasa. 5. Utsätt inte frontpanelen för höga temperaturer och håll den undan direkt solljus. 6. Flyktiga vätskor som thinner eller bensin får inte komma i kontakt med frontens yta. 7. Försök inte montera isär frontpanelen. Kabeluttag, fjärrkontroll (SVART) Säkring 15 A säkring Antennkontakt RCA-kabel (GRÅ) Höger RÖD Vänster VIT Elantenn/förstärkare (blå) +12 V (till tändning) (röd) +12 V (driftsström) (gul) Jordkabel (svart) Främre högtalare, vänster Bakre högtalare, vänster VIT VIT/SVART GRÖN GRÅ GRÖN/SVART GRÅ GRÅ/SVART VIOLETT VIOLETT/SVART Främre högtalare, höger Bakre högtalare, höger Biltema Nordic Services AB

6 OPERATION OPERATION LOCATION LOCATION OF OF KEYS KEYS Knappar och anslutningar Art PTY button 1. PTY button 2. AUX IN interface 2. AUX IN interface regionalt) 3. AF button 3. AF button 4. Eject button Disc Eject slot button Disc MODE slot button MODE (open) button button Liquid (open) crystal button display Liquid (power) crystal button display SEL (power) button button SEL VOL- button button VOL- VOL+ button 1. PTY-funktion (programtyp) 2. AUX-ingång 3. AF-funktion (alternativa frekvenser/ 4. Mata ut CD 5. CD-fack 6. MODE (läge) 7. OPEN (öppna/lossa frontpanelen) 8. LCD-skärm 9. På/av 10. SEL (välj, bekräfta) 11. Volym ner Volym upp 13. BND/LOU/ENT (band/loudness/enter) 2011 Biltema Nordic Services AB VOL+ BND/LOUD/ENT button button 13. BND/LOUD/ENT button 14. Förinställda 1-6 preset stationer buttons (1-6) DISP 1-6 DISP (skärm) preset buttons button DISP Justera/sök/spår tune/seek/track button NER 17. Justera/sök/spår UPP down button AS/PS/Navi-SCH tune/seek/track tune/seek/track (automatisk up down lagring button button och 17. förinställd 18. AS/PS/Navi-SCH tune/seek/track sökning/mp3- sökning) button up button 19. TA-funktion (trafikinformation) PAU AS/PS/Navi-SCH TA (paus) button button 21. SCN (sökning, intro) TA 1 button 22. RPT (repeat/repetera) button SHF 12 SCN (slumpmässigt button låtval) 24. DIR (katalog ner) SCN RPT button 25. DIR (katalog upp) USB-ingång 34 RPT SHF button 27. Reset SHF DIR- button DIR- DIR USB DIR+ interface USB Reset interface button

7 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER: Att slå på och av enheten Slå på enheten genom att trycka in vilken knapp som helst, utom (4) och OPEN (7). Tryck (9) för att slå av enheten. Att lossa frontpanelen Tryck in (7) för att fälla ner och lossa den avtagbara frontpanelen. För mer detaljerad information om hur du lossar och sätter fast frontpanelen, se avsett stycke tidigare i bruksanvisningen. Att ändra ljudinställningarna Tryck ett kort tryck på SEL-knappen (10) för att komma in i ljudinställningsläget och använd samma knapp för att bläddra mellan de olika justerbara inställningarna. Vald ljudinställning visas på displayen och är i tur och ordning: VOL (volym) BAS (bas) TRE (diskant) BAL (balans) FAD (fader) För att justera ljudinställningarna trycker du på + (plus, 12) eller (minus, 11), för att bekräfta val och gå vidare trycker du på SEL-knappen (10). Med EQ-funktionen väljs önskad ljudinställning med volymknappen + (plus, 12) eller (minus, 11). Det finns följande fem lägen: EQ OFF -> EQ FLAT -> EQ CLASS -> EQ POP -> EQROCK Att ändra inställningarna för trafikinformation Om du trycker in och håller inne SEL-knappen (10) i ett par sekunder kan du ändra inställningarna för trafikinformationsfunktionen. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: TA SEEK eller TA ALARM > PI SOUND eller MUTE > RETUNE L eller S > MASK DPI eller ALL > BEEP 2nd > ALL eller OFF. Loudness Tryck in och håll inne BND/LOU/ENT-knappen (13) för att aktivera loudness-funktionen och öka volymstyrkan i basregistret. Tryck in och håll inne knappen igen för att stänga av funktionen. EQ Display Tryck på knappen DISP (15) för att bläddra mellan och ställa in enhetens olika statusmeddelanden. Statusmeddelandena varierar lite beroende på om enheten tar emot en RDS-signal i radioläge eller om enheten är i CD (MP3/ WMA)-läge. Statusmeddelandena är: Vid mottagning av RDS-station. I radioläge: > PS > CT > FREQ > PTY > I CD (MP3/WMA)-läge: > CD (MP3/WMA) > CT > PS > FREQ > PTY > När CT (klocktid) eller PTY-information inte tas emot, visas NO CLOCK eller PTY NONE på skärmen. Vid mottagning av station utan RDS. I radioläge: > NO CLOCK > FREQ > PTY NONE I CD (MP3/WMA)-läge: > CD > CT > FREQ > PTY NONE > Varje funktion visas under flera sekunder på skärmen, som därefter återgår till att visa den första funktionen. LCD-skärm Visar aktuell frekvens och vilken funktion som är aktiv (8). ESP-funktion Enheten är utrustad med en elektronisk buffringsfunktion som ger CD-spelaren ett 10 sekunders anti-stötskydd. AUX-porten extern ljudingång Enheten kan kopplas samman med en bärbar enhet, som t.ex. en MP3-spelare, genom AUXin porten på frontpanelen (2). Efter du kopplat ihop enheten med den bärbara enheten, tryck på MOD-knappen (6) för att ändra uppspelningsläge till AUX IN. Reset/nollställningsfunktionen Ibland händer det att enheten måste nollställas på grund av nyinstallation, fel eller andra störningar. För att göra det trycker du in den försänkta resetknappen (27) med t.ex. en kulspetspenna eller ett uträtat gem till dess du ser enheten starta om. Observera att enheten bör nollställas efter nyinstallation eller om anslutningskablarna ändrats eller bytts Biltema Nordic Services AB

8 LYSSNA PÅ RADIO Att byta till radioläge Tryck på MODE-knappen (6) för att skifta till radioläge. Bytet kommer att visas på LCD-displayen tillsammans med minnesplats, eventuellt radiostationsnamn och radiofrekvens. Att välja frekvensband När radioläget är aktiverat, tryck BND/LOU/ ENT-knappen (13) för att välja frekvensband. Banden är i löpande ordning: FM1 FM2 FM3 AM LW Att söka och välja radiostationer Tryck på endera (16) eller (17) för att aktivera enhetens automatiska sökfunktion. Om du vill använda dig av den manuella sökfunktionen trycker du istället in och håller inne knappen (16, 17) till dess att texten MANUAL visas på LCD-displayen. Om du inte söker aktivt under loppet av några sekunder kommer enheten ställa tillbaka sig i automatiskt sökläge, vilket indikeras med texten AUTO på LCD-displayen. Automatisk programsökning och minnessparning - Automatisk minnessparning. Tryck AS/PS (Navi-SCH) (18) i ett par sekunder. Radion söker från den aktuella frekvensen och kontrollerar signalstyrkan tills en sökcykel är avslutad. De 6 stationer med starkast signal lagras i knapparna med motsvarande siffror. - Programsökning. Tryck AS/PS (Navi-SCH) (18) i ett par sekunder för att söka förvalda stationer. När signalstyrkan är starkare än tröskelnivån håller radion det förvalda numret i några sekunder och söker sedan igen. Manuell lagring av förval Tryck på en av knapparna för förvalda stationer 1 6 (14). Tryck på knappen i flera sekunder (tills 2 signaler har hörts) och den aktuella stationen lagras i minnet för denna sifferknapp. ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNING AV RDS-LÄGET (RADIO DATA SYSTEM) RDS (Radio Data System) är ett digitalt informationssystem utvecklat av EBU (European Broadcast Union). Viktig trafikinformation kan skickas ut digitalt över radiobandet till enheter utrustade med RDS-funktion. Ställa in RDS-läget Tryck på AF-knappen (3) för att slå på eller av RDS-läget, vilket kommer att indikeras med texten AF på LCD-displayen. När du har RDS-läget aktiverat kommer programnamnet på den radiostation du lyssnar på att visas. Om RDS-signalen försvagas kommer AF - indikatorn att börja blinka. Om det går ut en radiovarning eller ett alarm kommer texten ALARM att visas på LCD-displayen och volymnivån kommer automatiskt att justeras till förvald normalvolym. Alternativa frekvenser/regionalt läge Tryck in AF-knappen (3) i ett par sekunder för att slå på eller av regionalt läge. Vissa radiokanaler, som exempelvis SR P4, har både lokala/ regionala som nationella sändningar där de olika regionala sändningarna normalt har prioritet. När AF-funktionen är aktiverad kommer enheten att prioritera de nationella sändningarna och när funktionen är inaktiv prioriteras normalt de lokala/regionala ändningarna. Välja programtyp, PTY (1) Programtyp, PTY, är ytterligare en funktion som ingår i RDS-läget och som aktiveras genom att trycka på PTY-knappen (1). Lägets tre förval skiftar du mellan med tryck på PTYknappen (1) och är i tur och ordning: PTY-MUSIC group (musik) PTY-SPEECH group (tal) PTY off (av) Om du ställer in funktionen på PTY-MUSIC group -inställingen kommer enheten automatiskt att söka rätt på närmast tillgängliga radiostation där det sänds ett PTY-taggat musikprogram. Motsvarande gäller PTY-taggade talprogram om du ställer in funktionen på PTY-SPEECH group. Trafikinformation (TA) TA-funktionen (traffic announcement, trafikinformation) slår du på och stänger av genom att 2011 Biltema Nordic Services AB 8

9 trycka in och hålla inne TA-knappen (19). Om du aktiverat TA-funktionen kommer enheten automatiskt skifta till radioläge om trafikinformation skickas ut över RDS. Om enheten är i CD-läge (MP3/WMA) vid ett sådant tillfälle så kommer den temporärt att byta till radioläge och justera volymen så att trafikmeddelandet hörs tydligt. När meddelandet är över fortsätter uppspelningen i det läge du befann dig i innan trafikmeddelandet och volymen justeras tillbaka till ditt tidigare val. För att avbryta ett pågående trafikmeddelande trycker du in TAknappen (19) - observera att detta inte stänger av TA-läget permanent. TA-knappen (19) används också till att välja mellan EON TA LOCAL (lokal mottagning) och EON TA DISTANT (avlägsen mottagning) och du skiftar mellan dessa två genom att göra en lång tryckning på knappen. Dessa två inställningar styr om det ska finnas ett gränsvärde i signalstyrkan för att enheten ska aktivera trafikinformationsfunktionen. Om funktionen är inställd på EON TA LOCAL kommer enheten bara att byta till radioläge och spela upp trafikinformation on signalstyrkan övergår det förinställda tröskelvärdet. Om funktionen är inställd på EON TA DISTANT byter enheten till radioläge så fort den den mottar ett trafikmeddelande, oavsett signalstyrka. RDS-data som används är följande: PI: Programidentifiering PS: Programservicenamn AF: Alternativa frekvenser, då flera sändare sänder samma program. TP: Trafikprogramidentifiering TA: Trafikmeddelanden EON: Utsändningsinformation om PI, AF, TP, TA, etc. från andra nätverk än det aktuella. PTY: Programtyp, för information om olika genrer. LYSSNA PÅ CD/MP3/WMA VIA CD- SPELAREN Att byta till CD-läge Avspelningen börjar automatiskt när en CD läggs in i CD-facket (5). Om det redan ligger en CD-skiva i facket, tryck på MODE-knappen (6) till dess texten CD dyker upp på LCDdisplayen för att starta avspelningen. Att välja spår Tryck på (16) eller (17) för att välja önskat spår. Om spårknappen (16, 17) hålls intryckt bläddrar du snabbt genom spårlistan. Släpp knappen när önskat spår visas på LCDdisplayen. Att pausa avspelningen Tryck på PAU-knappen (20) för att pausa avspelningen. Tryck in knappen igen för att fortsätta. Att aktivera introuppspelning av ett spår Tryck in SCN-knappen (21) för att spela upp de första sekunderna på varje spår på skivan. Texten SCN kommer att visas på LCD-displayen då funktionen är aktiv. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Att spela ett spår på repeat Tryck in RPT-knappen (22) för att spela ett spår på repeat. Texten RPT kommer att visas på LCD-displayen då funktionen är aktiv. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Att spela att spår i slumpmässig ordning Tryck in SHF-knappen (23) för att spela upp spåren i slumpmässig ordning. Texten SHF kommer att visas på LCD-displayen då funktionen är aktiv. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Att mata ut CD-skivan Tryck på OPEN-knappen för att fälla ned fronten. Tryck därefter på -knappen (4) för att avsluta uppspelningen och mata ut CD-skivan ut facket (5). Att välja katalog vid uppspelning av MP3/WMA-filer Tryck (24) för att välja föregående katalog. Tryck (25) för att välja nästa katalog. Att välja spår med hjälp av AS/PS/ Navi-SCH-knappen Att söka efter spårnummer Tryck på AS/PS/Navi-SCH-knappen (18) för att aktivera spårsökningsfunktionen. Välj siffror med volymknapparna (11, 12) och bekräfta vald siffra med SEL-knappen (10). När tre siffror har valts kommer enheten att leta efter spåret direkt. Om en eller två siffror har valts kommer Biltema Nordic Services AB

10 enheten direkt att vänta på att du trycker in BDN/LOU/ENT (13) för att bekräfta val. Att söka efter katalog eller filnamn Tryck på AS/PS/Navi-SCH-knappen (18) två gånger för att aktivera den namnbaserade sökningsfunktionen. Bläddra igenom alfabete, siffror och tecken genom att trycka på volymknapparna (11, 12). Du bekräftar valt tecken med SEL-knappen (10). Upprepa de två föregående stegen för att välja andra och tredje tecknet. De spår som börjar på angivna bokstäver, siffror eller tecken kommer nu att visas i en lista på LCD-displayen. Använd återigen volymknapparna (11, 12) för att bläddra i spårlistan och tryck på BDN/LOU/ENT-knappen (13) för att starta avspelningen av valt spår. AS/PS/Navi-SCH.. Välja läge BND/LOU/ENT.... Bekräfta val och påbörja avspelning SEL Bekräfta valt tecken Volym upp/ner.... Välja tecken (A, B ~ 8, 9, 0, _, -, +) Bläddra igenom katalog eller spårlista Om den valda titeln är ett katalognamn, kommer skärmen att visa ( ). Använd då knapparna / (16, 17) för att lista alla låtar i katalogen och välja låt. Tryck in BND/LOU/ ENT-knappen (13) för att bekräfta valet och påbörja uppspelningen. Att söka filer från rotkatalogen Tryck på AS/PS/Navi-SCH-knappen (18) tre gånger för att börja manövrera bland spåren från filsystemets rotkatalog. Bläddra igenom kataloger och spårlistor med knapparna / (16, 17). Bekräfta val med BND/LOU/ENTknappen (13). Om den valda filen är ett MP3/ WMA-spår påbörjas avspelningen omedelbart. Om den valda titeln är en katalog så kommer skärmen att visa ( ). Använd då knapparna / (16, 17) för att bläddra genom alla spår i katalogen och tryck BND/LOU/ENT (13) för att bekräfta spårval och påbörja avspelningen. Att söka i aktuell katalog Tryck på AS/PS/Navi-SCH (18) fyra gånger för att börja manövrera bland spåren från den katalog du för tillfället spelar upp MP3/ WMA-filer från. Bläddra igenom katalogen med knapparna (16, 17) och tryck på BND/ LOU/ENT-knappen (13) för att bekräfta val och påbörja avspelningen. Information på LCD-displayen Tryck på DISP-knappen (15) för att bläddra igenom information om t.ex. tid, spårinformation och inspelningsdetaljer (i de fall musikfilen är utrustad med en ID3-tagg). Att spela upp musik från USB-minne Anslut USB-minnet direkt till USB-ingången (26). Uppspelningen av MP3/WMA-filer startar automatiskt. Det är också möjligt att bläddra till USB-läget genom att trycka MODE (6). Viktig information Beroende på den stora mängden av produkter med USB-ingång med ibland leverantörsspecifika funktioner kan vi inte garantera att alla USB-enheter kommer att fungera med båtradion. När du kopplar in en USB-enhet - exempelvis en MP3-spelare - som har ett vanligt, icke uppladdningsbart batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3-spelaren. Anledningen till detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. Ta inte ur USB-minnet ur ingången när enheten är i USB-läge! Stödda MP3/WMA-format USB/filkonfiguration.. FAT 16, FAT 32 eller båda, FAT 16, FAT 32 MP3/WMA-format.... MP3: MPEG 1/2/2,5 Layer 2/3 (8~48 khz), WMA: WMA V4,V7,V8,V9 (L1,L2) (22,05/32/44,1/48 khz) Bitrate (kbps) & VBR.. CBR: 64/192/329 kbps, VBR: 80~95 kbps/150~240 kbps Max. antal filer USB 999 Max. antal mappar... USB 400 Folderdjup USB Obegränsat Max. USB-minne GB 2011 Biltema Nordic Services AB 10

11 CD Enheten är endast avsedd att användas tillsammans med runda, standardformade CD-skivor. Användning av specialformade CD-skivor (t.ex. fyrkantiga, stjärnformade och hjärtformade) kan skada enheten. Klistra eller tejpa inte fast papper eller stickers på endera sidan av CD-skivan då detta kan fastna i enhetens mekaniska delar och orsaka fel. Undvik i möjligaste mån smuts, damm, och böjda eller repade CD-skivor då dessa också kan orsaka fel och störningar. CD-R/CD-RW Enheten kan inte spela upp CD-R eller CD- RW-skivor som inte blivit slutskrivna (finalized). För anvisningar om hur du slutskriver en skiva - konsultera din CD-brännares, eller din brännarprogramvaras, bruksanvisning. Enheten kan ibland ha problem med billigare skivor som skrivits med hög hastighet. Använd följande inställningar för bästa resultat: CD-RW - Använd skivor med märkningen 1x - 4x och skriv med hastighet 1x - 2x. CD-R - Använd skivor med märkningen 1x - 8x och skriv med hastighet 1x - 2x. Om du använder CD-RW skivor bör de inte vara överskrivna mer än 5 gånger. Om du bränner skivan i dataformat (för att lagra MP3 eller WMV-filer på dem) måste skivan vara bränd i ISO-9660, level 1 eller level 2-format alternativt med Joliet eller Romeo. MP3-filer Filerna måste ha filändelsen.mp3 eller.wmv för att enheten ska kunna identifiera dem som spelbara musikfiler. Fjärrkontrollen Anslut fjärrkontrollen till kabeluttaget på enhetens baksida. 1. (på/av): Tryck för att slå på/av enheten. 2. MUTE: Tryck in knappen för att stänga av ljudet. Tryck in knappen igen för slå på ljudet igen. 3. LCD-display: Skärmen visar aktuell frekvens och vilka funktioner som är aktiva. 4. : Knappen har samma funktion som (16) på enhetens framsida. 5. VOL : Knappen har samma funktion som - (11) på enhetens framsida. 6. MODE: tryck på knappen för att välja önskat läge, t.ex. radio, CD (MP3). 7. : Samma funktion som (17) på enhetens framsida. 8. AS/PS/Navi-SCH: I radioläget, tryck för att aktivera Automatisk minnessparning och programsökning. I MP3-läget används knappen för att välja olika lägen. 9. BAND/LOU/ENT: I radioläget, tryck för att välja önskat band. Tryck och håll inne knappen för att slå på/av loudness-funktionen. I MP3-läge används knappen för att bekräfta val. 10. VOL : Samma funktion som + (12) på enhetens framsida Biltema Nordic Services AB

12 Montering av fjärrkontroll Muttrar Konsol Anslutningskontakt Vägg Hållare Fäste Skruvar Fjärrkontroll Se bild. 1. Välj en lämplig placering av fjärrkontrollen. Borra ett hål som passar hållaren. 2. Tryck in fästet i hållaren. 3. Sätt konsolen på plats på baksidan av väggen och skruva fast den i hållaren och fästet. 4. Koppla in anslutningskontakten. 5. När fjärrkontrollen inte används kan den sättas på plats i fästet Biltema Nordic Services AB 12

13 Felsökning Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna då in enheten till behörig fackman för service eller reparation. Fel Orsak Lösning Ingen strömförsörjning. Tändningen är inte på. Vrid tändningsnyckeln till ACC om du inte vill starta båten. CDn kan inte läggas in eller matas ur. Inget ljud. Hack i ljuduppspelningen. Enhetens knappar svarar inte. Radion fungerar inte. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Säkringen har gått. Det ligger redan en CDskiva i facket. CD-skivan har lagts i med fel sida upp. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Temperaturen i båten är för hög. Byt ut säkringen. Mata ut CD-skivan som ligger i facket. Lägg i CD-skivan med etiketten uppåt. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Kyl ner enheten eller vänta tills temperaturen är normal igen. Kondens. Slå av enheten och låt den vara av i ca. 1 h. Försök då igen. Volymen är låg eller ljudet tystat (mute). Kablarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Monteringsvinkeln är större än 30. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Enhetens inbyggda mikroprocessor fungerar inte på grund av elektroniskt bakgrundsbrus. Fronten har inte låst sig i rätt läge. Antennkabeln är inte ansluten. Radiosignalen är för svag. Höj volymen och kontrollera att inte mutefunktionen är aktiverad. Kontrollera kabelanslutningarna. Justera monteringsvinkeln så att den inte överstiger 30. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Tryck in reset-knappen (27) för att starta om enheten. Ta bort fronten och sätt tillbaka den så att den låser sig i rätt läge. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt Biltema Nordic Services AB

14 Marinstereo/CD-spiller Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. EGENSKAPER Stereoradio utstyrt med PLL Synthesizer og RDS (Radio Data System) Håndterer CD-plater samt lydfiler i MP3 og WMA-format Automatisk minnelagring Avtakbart frontpanel Forhåndsinnstilte equalizer-moduser Elektronisk antistøtminne (ESP) AUX og USB-inngang Fjernkontroll INNHOLD Montering Håndtere den avtakbare fronten Kabeltilkoblinger Knapper og tillkoblinger Grunnleggende funksjoner Fjernkontroll Feilsøking Montering Båtradioen bør monteres av fagpersonell. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå pga. feil installasjon. OBS! Vær nøye og velg en egnet plassering av båtradioen. Før du monterer fast båtradioen, foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil som kan påvirke enhetens funksjon. Rådfør deg med din båtleverandør dersom montering innebærer at det må bores hull eller foretas andre modifiseringer av båten. Monter enheten der den ikke er i veien for båtfører, og der den ikke kan skade noen ved f.eks. en nødstopp. Enheten er kun beregnet for horisontal montering. Om enheten monteres i mer enn 30 vinkel fra horisontal posisjon, kan dens funksjon påvirkes, og det kan bli umulig å løsne frontpanelet. Unngå å montere enheten på steder der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner Biltema Nordic Services AB 14

15 Fjerne skruer før montering Før du monterer enheten, pass først på å løsne de to skruene som vist på bilde: OBS! Ved montering av enheten skal de medfølgende to stykkene med plastfilm (30 x 20 mm) brukes for å dekke hullene etter skruene, slik at enheten blir vannbeskyttet. DIN frontmontering Montere enheten 1. Instrumentpanel 2. Mutter (5 mm) 3. Fjærskive 4. Skrue (5 x 25 mm) 5. Skrue 6. Stag. Bruk staget som støtte for baksiden av enheten. Staget kan bøyes for hånd for å få rett vinkel. 7. Skive 1. Instrumentpanel 2. Brakett. Etter at braketten er plassert inne i instrumentpanelet, velg de metallflikene som best passer tykkelsen på instrumentpanelet, og bøy dem innover, slik at braketten holdes på plass. 3. Skrue Biltema Nordic Services AB

16 Demontere enheten 2. Trykk inn knappen på frontpanelets underside, dra forsiktig oppover, og løsne frontpanelet fra braketten. Front OPEN (åpningsknapp) Knapp på undersiden 3. Oppbevar alltid det løse frontpanelet i det medfølgende etuiet for å unngå oksidering eller smuss på kontaktflater. Etui 1. Før enheten demonteres, trykk på OPENknappen for å løsne det avtakbare frontpanelet. 2. Plasser de medfølgende metallnøklene i sporene på dekselet til de klikker på plass (se bilde). Dra i metallnøklene for å løsne enheten fra instrumentpanelet. Bruke det avtakbare frontpanelet Løsne det avtakbare frontpanelet 1. Trykk på OPEN og fronten felles ned. Front Montere det avtakbare frontpanelet 1. Med frontbraketten i nedfelt posisjon, skyv inn fronten på braketten og trykk lett på sidene til en klikkende lyd høres og fronten låses på plass. 2. Trykk på frontpanelets sider slik at det bøyes oppover i vertikal posisjon. Front OPEN 3. Om frontpanelet ikke låses fast i riktig posisjon, trykk på OPEN igjen, og utfør prosedyren en gang til Biltema Nordic Services AB 16

17 Forsiktighet ved håndtering 1. Vær forsiktig, og pass på at frontpanelet ikke mistes i bakken eller blir utsatt for støt. 2. Utsett ikke frontpanelet eller panelets knapper for unødig press når du demonterer eller monterer det. Panelet skal i normale tilfeller kneppes på plass uten bruk av for stor kraft. 3. Berør ikke kontaktene og kommunikasjonsporten på panelets bakside eller på enhetens front, fordi dette kan føre til at kontaktflatene blir tilsmusset eller får redusert ledeevne. 4. Dersom støv eller smuss har satt seg fast på kontaktflatene, prøv å tørke det bort med en ren, tørr klut. 5. Utsett ikke frontpanelet for høye temperaturer og hold det borte fra direkte sollys. 6. Flyktige væsker som tynner eller bensin må ikke komme i kontakt med frontens overflate. 7. Prøv ikke å ta frontpanelet fra hverandre. WIRING CONNECTION Kabeltilkoblinger For 4 x 40 W system FOR 4X40W SYSTEM Kabeluttak, fjernkontroll (SORT) Sikring 15 A sikring Antennekontakt RCA-kabel (GRÅ) Høyre RÖD Venstre HVIT Elantenn/förstärkare (blå) +12 V (till tändning) (röd) +12 V (driftsström) (gul) Jordkabel (svart) Fremre høyttaler, venstre Bakre høyttaler, venstre HVIT HVIT/SORT GRØNN GRÅ GRØNN/SORT GRÅ GRÅ/SORT FIOLETT FIOLETT/SORT Fremre høyttaler, høyre Bakre høyttaler, høyre Biltema Nordic Services AB

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Bilstereo Autostereo MP3/USB/SD

Bilstereo Autostereo MP3/USB/SD Bilstereo Autostereo MP3/USB/SD 1 SE Bilstereo mp3/usb/sd tekniska specifikationer Strömförsörjning:...11 14,4 V negativ jord RMS-uteffekt:...4 x 25 W vid THD 10 % Max. uteffekt:...4 x 45 W 3 förinställda

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Bilstereo med Bluetooth Bluetooth-autostereot

Bilstereo med Bluetooth Bluetooth-autostereot Bilstereo med Bluetooth Bluetooth-autostereot Suomi Norsk Art.nr/Tuotenro Modell/Malli 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201002 Norsk Bilstereo med Bluetooth Art.nr 38-3385 Modell SM-8366UBR Les bruksanvisningen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Car Stereo with MP3 Bilstereo med MP3 Bilstereo med MP3 Autostereot, joissa MP3-soitin

Car Stereo with MP3 Bilstereo med MP3 Bilstereo med MP3 Autostereot, joissa MP3-soitin Car Stereo with MP3 Bilstereo med MP3 Bilstereo med MP3 Autostereot, joissa MP3-soitin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Article number 38-2452 Model SM-9088MPR Ver. 200802 www.clasohlson.com ENGLISH Car stereo

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta.

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta. HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her Aloita tästä 1 Viktig! USB-kabelen må ikke kobles til før trinn 16, ellers kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig måte.

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SCART-växel SCART-veksler SCART-kytkin Ver. 001-000 Modell/Malli: Welkin AV-2000E Nr/Nro: 38-2191 SVENSKA SCART-växel Art.nr 38-2191, modell Welkin AV-2000E Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB CD RDS-MOTTAGARE CD RDS-MODTAGER CD RDS -RADIOVASTAANOTIN Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöopas DEH-X6600DAB Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer.eu) Glem ikke at

Lisätiedot

38-2453 SM-9088UR Ver. 201003. English. Svenska. Norsk. Suomi

38-2453 SM-9088UR Ver. 201003. English. Svenska. Norsk. Suomi Car Stereo with CD/MP3 and USB/SD Bilstereo med MP3 och USB/SD-uttag Bilstereo med MP3 og USB/SD-uttak Autostereot, joissa MP3-soitin sekä USB-/SD-liitäntä English Svenska Suomi Norsk Art.no. Model 38-2453

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

CAD-470 A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE KÄYTTÖOPAS A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE

CAD-470 A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE KÄYTTÖOPAS A/PS TA SCN 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MUTE CAD-0 DISP PTY BAND MD AF A/PS SCN 1 PAU 2 INT RPT RDM MUTE 0 8 BAND DISP KÄYTTÖOPAS PTY MD AF A/PS SCN 1 PAU 2 INT RPT RDM MUTE AUTOSTEREOT CD/CDR/CDRW/MP-SOITTIMELLA JA PLL-FM-STEREORADIOLLA 9 9 0 RDS

Lisätiedot

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation

2-318-768-41 (1) D-NF420/NF421. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman FM/AM. Portable CD Player. 2004 Sony Corporation 2-38-768-4 () D-NF420/NF42 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman FM/AM Portable CD Player 2004 Sony Corporation VARNING För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation

2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3. Bruksanvisning. Käyttöohjeet. ATRAC CD Walkman. Portable CD Player. 2005 Sony Corporation 2-663-955-42 (1) D-NE330/NE331/NE330LIV3 Bruksanvisning SE Käyttöohjeet FI ATRAC CD Walkman Portable CD Player 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST

Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST 31-3771, 31-3772 Wall clock Väggklocka DST Veggklokke Seinäkello DST ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 25-07 www.clasohlson.com ENGLISH Please read the entire instruction manual before using and save it

Lisätiedot

Wake-up light. Art.no Model 18-2643 R0060-UK 36-4524 R0060 Ver. 201012. English. Svenska. Norsk. Suomi

Wake-up light. Art.no Model 18-2643 R0060-UK 36-4524 R0060 Ver. 201012. English. Svenska. Norsk. Suomi Wake-up light English Suomi Norsk Svenska Art.no Model 18-2643 R0060-UK 36-4524 R0060 Ver. 201012 2 Wake-up light Art. no 36-4524 Model R0060 18-2643 R0060-UK English Please read the entire instruction

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 2-023-041-72 (1) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Den här bruksanvisningen beskriver hur du använder spelaren. För information om hur du använder den medföljande programvaran SonicStage,

Lisätiedot

Personal Audio System

Personal Audio System 3-046-452-73 (2) Personal Audio System Bruksanvisning sidan 2 SE Käyttöohjeet sivu 2 FI SE FI ZS-D55 2000 Sony Corporation VARNING! Utsätt inte enheten för regn och fukt så undviker du risk för brand och/eller

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Digital AM/FM Radio. Digital AM/FM-radio Digital AM/FM-radio Digitaliinen AM/FM-radio 32-6921. Ver. 200801. Model: COBY CX9. www.clasohlson.

Digital AM/FM Radio. Digital AM/FM-radio Digital AM/FM-radio Digitaliinen AM/FM-radio 32-6921. Ver. 200801. Model: COBY CX9. www.clasohlson. 32-6921 Digital AM/FM Radio Digital AM/FM-radio Digital AM/FM-radio Digitaliinen AM/FM-radio ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: COBY CX9 Ver. 200801 www.clasohlson.com ENGLISH COBY CX9 Digital AM/FM Radio

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-584-934-52(1) Micro HI-FI Component System Bruksanvisning SE Brugsanvisning DK Käyttöohjeet FI CMT-CPZ1 2005 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin 38-2150 USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK Model: UN8BE Ver. 200802 SUOMI www.clasohlson.com ENGLISH USB till serieportsadapter

Lisätiedot

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET

RV-NB20B/RV-NB20W INSTRUCTIONS POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET Svenska POWERED WOOFER CD SYSTEM CD-SYSTEM MED POWER WOOFER TEHOBASSOLLA VARUSTETTU CD-JÄRJESTELMÄ WOOFER CD SYSTEM TIL LYSNET RV-NB20B/RV-NB20W Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

DAB+ Radio 38-4424 E80080P. English 3 Svenska 11 Norsk 19 Suomi 27. Ver. 201106

DAB+ Radio 38-4424 E80080P. English 3 Svenska 11 Norsk 19 Suomi 27. Ver. 201106 DAB+ Radio Art.no. Model 38-4424 E80080P English 3 Svenska 11 Norsk 19 Suomi 27 Ver. 201106 2 DAB+ Radio Art.no 38-4424 Model E80080P ENGLISH Please read the entire instruction manual before use and save

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

USB/SD Car Stereo. Bilstereo med USB/SD Bilstereo med USB/SD Autostereot, joissa USB- ja SD-liitännät CRS005 Ver English.

USB/SD Car Stereo. Bilstereo med USB/SD Bilstereo med USB/SD Autostereot, joissa USB- ja SD-liitännät CRS005 Ver English. USB/SD Car Stereo Bilstereo med USB/SD Bilstereo med USB/SD Autostereot, joissa USB- ja SD-liitännät English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 38-3786 CRS005 Ver. 201009 2 USB/SD Car Stereo Art.no 38-3786

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin

MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MP3-/WMA-spelare MP3-/WMA-soitin Modell/Malli: MP562A Nr/Nro: Ver. 002-200411 38-1768 (128 MB) 38-1769 (256 MB) 38-1770 (512 MB) 38-1771 (1 GB) SE Beskrivning MP3/WMA-spelare

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

ENGLI SH. USB KVM Switch. USB-omkopplare USB-omkobler USB-kytkin SVENSKA NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-2525 2180-1826. Ver. 200812. www.clasohlson.

ENGLI SH. USB KVM Switch. USB-omkopplare USB-omkobler USB-kytkin SVENSKA NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-2525 2180-1826. Ver. 200812. www.clasohlson. USB KVM Switch USB-omkopplare USB-omkobler USB-kytkin ENGLI SH SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-2525 2180-1826 Ver. 200812 www.clasohlson.com 2 USB KVM Switch Article number: 38-2525 Model: 2180-1826

Lisätiedot

OSIEN JA SÄÄTIMIEN SIJAINTI

OSIEN JA SÄÄTIMIEN SIJAINTI A/PS OSIEN JA SÄÄTIMIEN SIJAINTI 7 5 8 6 4 A/PS 3 9 0 3 4 (-6) 7 6 5 1. VIRPAINIKE (PWR). TOIMINNONVALINPAINIKE: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/ / //AUDIO /NESS//// //VOL LAST () 3. VOL UP/VOL DOWN BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/

Lisätiedot

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet

SBX-300. Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä. Bruksanvisning / Brugsanvisning / Käyttöohjeet SBX-300 Soundbarsystem Lydbjælkesystem Soundbar-kaiutinjärjestelmä Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Oplev fordelene ved at registrere dit produkt online

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Universal fjärrkontroll Universal fjernkontroll Yleiskaukosäädin Nr/Nro: -0 Modell/Malli: BW0 Ver: 002-200611 SVENSKA Universal Fjärrkontroll Art.nr 38-2072, modell: BW0392 Läs

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

ENGLI SH. FM Transmitter. FM-sändare FM-sender FM-lähetin SVENSKA NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3322 LHF-400. Ver. 200905. www.clasohlson.

ENGLI SH. FM Transmitter. FM-sändare FM-sender FM-lähetin SVENSKA NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3322 LHF-400. Ver. 200905. www.clasohlson. FM Transmitter FM-sändare FM-sender FM-lähetin ENGLI SH SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3322 LHF-400 Ver. 200905 www.clasohlson.com ENGLISH FM Transmitter Art.no. 38-3322 Model LHF-400 Please read

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

DEH-X8700DAB DEH-X8700BT

DEH-X8700DAB DEH-X8700BT CD RDS-RECEIVER CD RDS-RECEIVER CD RDS -VASTAANOTIN DEH-X8700DAB DEH-X8700BT Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Svenska Dansk Suomi Innehållsförteckning Före användning... 3 Komma igång...

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Art BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual Biltema Nordic Services AB

Art BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual Biltema Nordic Services AB BILSTEREO AUTOSTEREO USB Original manual 2015-02-03 Biltema Nordic Services AB BILSTEREO BRUKSANVISNING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker.

Lisätiedot

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning

LCD Colour TV. Snabbstartguide Bruksanvisning. Hurtig startvejledning Brugervejledning 4-102-497-31(1) LCD Colour TV Snabbstartguide Bruksanvisning Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet Säkerhetsinformation i den här bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Hurtig

Lisätiedot

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output.

Manual, mechanical HDMI switch with 4 inputs and one output. HDMI Switch, manual Art.no. 38-2263 Model HD-0411 English Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM

UX-NB7DAB MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM UX-NB7DAB Består av CA-UXNB7DAB och SP-UXNB7DAB CA-UXNB7DAB ja SP-UXNB7DAB Består af CA-UXNB7DAB og SP-UXNB7DAB

Lisätiedot

HDMI Switch HDMI-växel HDMI-veksler HDMI-vaihde

HDMI Switch HDMI-växel HDMI-veksler HDMI-vaihde HDMI Switch HDMI-växel HDMI-veksler HDMI-vaihde English Suomi Svenska Norsk Art.no. Model 38-2878 HD-4200 Ver. 200910 HDMI Switch with Remote Control Art.no. 38-2878 Model HD-4200 English Please read

Lisätiedot

CAD-473 PTY BD/ENT KÄYTTÖOPAS PTY BD/ENT AUTOSTEREOT CD/CDR/CDRW/MP3/WMA-SOITTIMELLA 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE

CAD-473 PTY BD/ENT KÄYTTÖOPAS PTY BD/ENT AUTOSTEREOT CD/CDR/CDRW/MP3/WMA-SOITTIMELLA 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 KÄYTTÖOPAS PTY AUTOSTEREOT CD/CDR/CDRW/MP3/WMA-SOITTIMELLA 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE JA PLL-FM-STEREORADIOLLA RDS 12 13

Lisätiedot

Kopplingsur Koblingsur Ajastin

Kopplingsur Koblingsur Ajastin 36-2901 Kopplingsur Koblingsur Ajastin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter. Förberedelse. Avsedd användning. Strömkälla. Placering av TV:n. Nätsladd och kontakt Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 TV-funktioner... 3 Inkluderade tillbehör... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontroll... 5 Använda en modul för Common

Lisätiedot

Mobile Telephone Holder

Mobile Telephone Holder 36-2948, 36-2947 Mobile Telephone Holder Mobiltelefonhållare Mobiltelefonholder Matkapuhelinteline Nr/Nro: 36-2947, 36-2948 English 2 Svenska 4 Norsk 6 Suomi 8 Ver. 001-200705 ENGLISH Mobile Telephone

Lisätiedot