Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- projekti. Matkalla huipulle. -Huippuvalmennuksen työkalut. Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- projekti. Matkalla huipulle. -Huippuvalmennuksen työkalut. Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen"

Transkriptio

1 Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- projekti Matkalla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen

2 SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto... 3 II. Valmennustiimin roolit ja tehtävät - henkilökohtaisen valmennussuunnitelman tekijät... 5 III. Huippuvalmennuksen osa-alueet ja kolmiportainen valmennusjärjestelmä... 7 Huippuvalmennuksen muodostuminen... 7 Koulutuksen sisältö Kilpailutoiminnan perustiedot Ammatillinen valmentautuminen Avaintaidot Henkinen valmentautuminen IV. Ammattitaitokilpailutoiminnan aikana suoritetun osaamisen tunnistaminen Valmennussuunnitelman pohja ja aikataulu Laji 1, valmennussuunnitelma Laji 5, valmennussuunnitelma Laji 9, valmennussuunnitelma Laji 22, valmennussuunnitelma Laji 29, valmennussuunnitelma Laji 34, valmennussuunnitelma Muistiinpanoja I. Johdanto Skills-valmennuksen tavoitteena on tuottaa alansa huippuosaajia ja työelämätaitajia, joilla on realistiset mahdollisuudet menestyä ammattiosaamisen kansainvälisissä kilpailuissa. Tarkoituksena on myös motivoida jatkuvaan itsen ja oman työn kehittämiseen ja parantaa työssä jaksamista. Tämä koskee niin valmentajia kuin valmennettaviakin. Kilpailijoiden valmennus EuroSkills, WorldSkills ja Abilympics -tasoisiin ammattitaitokilpailuihin jaetaan kolmeen ammattitaitovalmennusvaiheeseen. Ne eroavat toinen toisistaan valmennettavien määrän, heidän taustaosaamisensa ja kokemuksensa sekä valmennuksen sisällön, intensiteetin ja ajankäytön suhteen. Seuraaviin kilpailuihin tähtäävä valmennus aloitetaan mahdollisimman pian edellisten kilpailujen jälkeen. Valmennuksen suunnittelussa olennaista on paitsi valmennettaville tehtävä kilpailija-analyysi, myös edellisten kilpailujen ja kilpailuvalmennuksen toteutumisen arviointi, jotta tulevassa valmennustyössä onnistutaan. On tärkeää ymmärtää koko valmennusverkoston ja valmennustiimin välinen yhteistyö. Työskentely on tiimimäistä ja jokaisella on merkittävä rooli onnistumisessa. Huippuvalmennuksen valmennusohjelman toteutuksella voidaan myös kohottaa ammatillisen koulutuksen asemaa ja arvostusta. Huippuvalmentaminen kehittää ammatillisten opettajien osaamista mahdollistaen koulutuksen kansainvälisen vertailun. Tähän huippuvalmennuksen mallipohjaan on koottu nimellislaajuudeltaan kymmentä opintoviikkoa vastaavat huippuvalmennuksen osa-alueet, joista voidaan koota kunkin lajin ja valmennettavan tason mukaiset aihekokonaisuudet. Ne ovat räätälöitävissä kyseessä olevaan lajiin ja kuhunkin kansainväliseen kilpailuun sopiviksi sekä valmennettavan aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja vastaaviksi. Tavoitteena on, että kansainvälisten kilpailujen valmennuksessa ja kilpailuissa saavutettu osaaminen voidaan tunnistaa osaksi tutkintotavoitteisia ammatillisia opintoja. Valmennukseen osallistuvan työnantajan merkitystä ei voida korostaa liikaa. Huippuvalmennuksessa tulee painottaa haasteellisten työtehtävien vaikutusta huippuosaamisen kehittymiselle, niin itsetunnon kehittymiselle kuin työskentelymotivaation säilymisellekin. Tämä selviää Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen tutkimuskeskuksen tutkijan Petri Nokelaisen Huippuosaamisen mallintaminen -tutkimuksesta. Tämän julkaisun on työstänyt Skills Finland ry:n toteuttaman Huippuvalmennuksella kilpailukykyä (Huki) ESR-hankkeen Huki-asiantuntijaryhmä, jonka jäseninä ovat Skills- valmennuspäällikkö Immo Pylvänen, Skills Finland ry, hiusmuotoilun lajipäällikkö Tarja Korjus, Kouvolan seudun ammattiopisto, Web Design lajipäällikkö Tapio Kattainen, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, hitsauksen lajipäällikkö Olli-Pekka Laajoki, Koulutuskeskus Salpaus, kauneudenhoidon lajipäällikkö Tea Lehtikevari, Vaasan ammattiopisto, polymekaniikan lajipäällikkö Rauno Nikkilä, Etelä-Karjalan ammattiopisto ja koulutuspäällikkö Hilkka Tuominiemi (Skills -oppisopimukset) AEL. Ryhmän koordinaattorina ja koollekutsujana on toiminut Huki-projektipäällikkö Leena-Maija Talikka Skills Finland ry:stä ja sihteerinä Hukiprojektiassistentti Annamari Henriksson. Kiitämme lukuisista tarkennuksista, korjauksista ja hyvistä ideoista opetusneuvos Susanna Tauriaista Opetushallituksesta. 2 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 3

3 Julkaisu antaa kuvan siitä mitä nuoren on hallittava ja osattava menestyäkseen ammattiosaamisen kansainvälisessä kilpailussa. Rautaisen ammattitaidon lisäksi vaaditaan myös laajasti muita avaintaitoja ja henkistä kanttia aivan kuten työelämän ammattilaiseltakin. Kilpailuihin osallistuminen ja niissä menestyminen edellyttää myös kilpailutoiminnan perustietojen hallitsemisen. Liitteinä on lajikohtaisia valmennusohjelmia jo toteutetuista ammattiosaamisen kilpailuvalmennuksista sekä seuraaviin kilpailuihin tähtääviä valmennusohjelmia ja -suunnitelmia. Kiitos kaikille panoksestanne! II. Valmennustiimin roolit ja tehtävät henkilökohtaisen valmennussuunnitelman tekijät EKSPERTTI Ekspertti laatii tarvittaessa lajikuvaukset suomeksi kansainvälisten kilpailujen lajikuvausten perusteella. Ekspertti laatii arviointipisteiden koostumuksen moduuleittain niissä lajeissa, missä kilpailutehtävä on jaettu moduuleihin. Ekspertti osallistuu myös valmennussuunnitelman sisällön laatimiseen sekä tuo lajipäällikölle tuoreimman tiedon kansainväliseltä kentältä ja eksperttifoorumilta. Ekspertti on läsnä koko valmennusprosessin ajan ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi leireihin mahdollisuuksien mukaan. Hänen läsnäolonsa maajoukkueleirillä on välttämätön. LAJIPÄÄLLIKKÖ Lajipäällikkö laatii yhdessä valmentajan ja ekspertin kanssa valmennettavan kilpailija-analyysin vahvuuksista ja kehittämistarpeista ennen valmentamisen aloittamista. Kilpailija-analyysi päivitetään kolmiportaisen valmennuksen jokaisessa nivelvaiheessa. Lajipäällikkö tekee valmennuksen pohjan lajikohtaisesti valmennussuunnitelmaan ekspertin Lajipäällikkö ja ekspertti seuraavat yhdessä valmennussuunnitelman etenemistä. Ekspertti tuo aina viimeisimmän tiedon eksperttifoorumilta lajipäällikölle. Valmennussuunnitelman laatimisvaiheessa on oleellista miettiä, miten valmennus linkitetään ammatillisiin opintoihin. Perus-, ammatti-. tai erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee myös olla tietoinen valmennuksesta ja sen etenemisestä, kun tutkintoa suoritetaan näyttötutkintojärjestelmässä. Jos kyseessä on ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava koulutus tai oppisopimuskoulutus ja se kytkeytyy tutkinnon osan suorittamiseen, liitetään valmennussuunnitelma mukaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Valmennus ja henkilökohtainen valmennussuunnitelma voidaan liittää ammatillisiin opintoihin ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tällöin henkilökohtainen valmennussuunnitelma voi olla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman osa. Kilpailutehtävät voidaan liittää ammattiosaamisen näyttöihin, jos ne pohtautuvat näyttötutkintojen perusteisiin (ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit, ammattitaidon osoittamistavat). Kilpailutehtävät voivat olla ammattiosaamisen näyttöjä, jos ammattiosaamisen näyttöjen toimielin on hyväksynyt niiden järjestämistä koskevan suunnitelman. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa henkilökohtainen valmennussuunnitelma voi olla henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan osa. Henkilökohtainen valmennussuunnitelma on tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamista. Kilpailutehtävät voidaan liittää ammattiosaamisen näyttöihin, jos ne pohjautuvat tutkintojen perusteisiin (ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit, ammattitaidon osoittamistavat). Kilpailutehtävien käytöstä tutkintosuorituksina tulee sopia etukäteen ao. tutkintotoimikunnan kansssa. Kolmikantainen arvioijaryhmä voi esittää kilpailutehtävien tunnustamista tutkintotoimikunnalle. Ao. tutkintotoimikunta päättää osaamisen (=kilpailutehtävien) tunnustamisesta osana tutkintosuorituksia niin kuin näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa on kuvattu. VALMENTAJA Valmentaja laatii yhdessä lajipäällikön ja valmennettavan kanssa valmennettavan henkilökohtaisen valmennussuunnitelman. Tämä tehdään kilpailuanalyysin pohjalta ennen valmennuksen aloittamista. Mukaan tulee kirjata myös asiaan liittyviä huomioita sekä valmennettavan omia kommentteja kehittymisestä ja kehittymiskohdista. Valmentajan tulee seurata aktiivisesti valmennusprosessin etenemistä ja olla valmennettavan tukena koko valmennusprosessin ajan. Valmentajan tulee olla myös aktiivisesti mukana valmennustapahtumissa. Valmennustiimin välisen tiedonkulun tulee toimia. VALMENNETTAVA Valmennettava osallistuu omalta osaltaan henkilökohtaisen valmennussuunnitelman laadintaan. Valmennettava pitää myös valmennuspäiväkirjaa, jossa hän raportoi säännöllisesti valmentajalle ja lajipäällikölle omaa osaamistaan ja analysoi omaa valmennustaan sekä taitojaan valmennuspäiväkirjassa. Kilpailija-analyysi päivitetään kolmiportaisen valmennuksen nivelvaiheissa. 4 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut

4 III. Huippuvalmennuksen osa-alueet ja kolmiportainen valmennusjärjestelmä Valmennuksen osa-alueet Elinikäisen oppimisen avaintaidot Henkinen valmennus Kilpailuvalmennus Ammatillinen valmennus Skills Finland ry koordinoi, kehittää ja tukee huippuvalmennusta erityisten ESR-hankkeiden avulla. Kun kysymyksessä on kansainväliset kilpailut, valmennus toteutetaan kolmiportaisen valmennusjärjestelmän avulla. Siihen kuuluu perusvalmennus, huippuvalmennus ja maajoukkuevalmennus. Ryhmämuotoinen perusvalmennusjakso sijoittuu kiitettävälle tasolle ja siihen valitaan valtakunnallisesti lajista riippuen 3-10 valmennettavaa. Perusvalmennusjoukosta valikoituu karsintakilpailun kautta noin kuuden valmennettavan pienryhmä huippuvalmennukseen. Maajoukkuevalmennusvaiheessa mukana ovat ainoastaan valitut kilpailijat ja heidän mahdolliset varahenkilönsä sparraamassa ja seuraamassa maajoukkuevalmennusta maajoukkueleirillä esimerkiksi seuraavia kilpailuja silmälläpitäen. Tässä valmennuksen vaiheessa saavutetaan sellaiset ammatilliset, kilpailulliset, henkiset ja fyysiset valmiudet, jotka mahdollistavat menestymisen kansainvälisissä kilpailuissa tasaveroisesti maailman muita saman alan huippuosaajia vastaan. Kts. Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- valmennuksen opas. Huippuvalmennuksen muodostuminen Nämä neljä osa-aluetta tulee sisältyä kansainvälisten kilpailujen valmennukseen. Valmennustoimintaan osallistuu yllä lueteltujen lisäksi yritysten työpaikkavalmentajia ja ohjaajia sekä entisiä kilpailijoita. He osallistuvat usein valmennustapahtumiin ja koulutuksiin erityistaitojen valmentajina. 1. Kilpailutoiminnan perustiedot osassa kuvataan kilpailutoimintaa yleisesti. 2. Ammatillinen valmentautuminen osassa on kuvattu huippuvalmennuksen rakenne ammattiosaamisen näkökulmasta ja samalla tavalla kuin ammattitutkintojen tutkinnon perusteissa. Tämän julkaisun liitteissä on esimerkkejä eri lajien valmennus suunnitelmista. 3. Avaintaidot osassa kuvataan kilpailutoimintaan oleellisesti liittyvät avaintaidot. 4. Henkinen valmentautuminen osassa kuvataan henkisen valmennuksen rakenne. Nämä muodostavat ne asiat, jotka kilpailussa menestyjän tulee hallita. Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 7

5 Valmennuksen sisältö 1. Kilpailutoiminnan perustiedot Tässä osiossa käsitellään: Mitä ammattitaitokilpailulla tarkoitetaan, mihin sillä tähdätään, mitä sillä saavutetaan ja mitkä ovat kilpailutoiminnan hyödyt. (Kts. Huippuvalmennuksella kilpailukykyä - valmennuksen opas ) Miten eri kilpailutapahtumat eroavat toisistaan (esim. Taitaja-kilpailut, EuroSkills-, WorldSkills-, Abilympics kilpailut jne.)? Eri kilpailut on esitelty Huippuvalmennuksella kilpailukykyä, opas valmennukseen oppaassa. (www.skillsfinland.fi) Kilpailusääntöjen sisältöön tutustuminen. Kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa kilpailusäännöt tarkennetaan aina kilpailujen yhteydessä ja ne tulevat voimaan, kun kyseinen kilpailuorganisaatio ne toimielimissään hyväksyy. On tärkeää huolehtia siitä, että kilpailusäännöt ovat viimeisimmät voimassa olevat. Voimassa olevat säännöt löytyvät kunkin kansainvälisen kilpailun kotisivuilta. Ekspertin rooli on tärkeä, sillä hän tuo viimeisimmän tiedon kilpailusäännöistä valmennustasolle. Pistelaskujärjestelmään tutustuminen. Kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa on käytössä CIS pistelaskujärjestelmä (Competition Information System). Pistelaskennan periaatteena on, että arviointi on kilpailija- tai kilpailijaryhmäkohtaista. Kilpailutehtävät jaetaan tehtäväkuvausten mukaan arviointiosioihin, jotka jakautuvat arviointikohteisiin. Kilpailutehtävät moduloidaan niin, että tehtäväosiot pystytään arvioimaan kunkin kilpailupäivän päätyttyä. Arviointitapoja on objektiivinen ja subjektiivinen arviointi. Eettisten kysymysten esiin nostaminen. Kuinka kilpailutilanteessa tulee suhtautua kanssakilpailijoihin, mitä tarkoittaa Fair Play ja millainen kilpailijan ammattietiikan tulee olla. Kilpailutoiminnan esittely sopii työvälineeksi myös yhteistyökumppanien hankintaan ja muuhun markkinointiin. 2. Ammatillinen valmentautuminen Kansainvälisten kilpailujen valmennukseen osallistuvat nuoret suorittavat joko ammatillista perustutkintoa, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa tai opiskelevat korkea-asteen tutkintoa. Huomioi nämä tehdessäsi valmennussuunnitelmaa : Tässä osiossa huomioitava seuraavaa: Lajikuvaus tehdään suomeksi ellei lajikohtaisesti edellytetä, että lajikuva usta tarvitaan englanniksi. Kts liite 1. Valmennussuunnitelma Käydään läpi, mitä Suomessa opetetaan (tutkinnot) sekä mitä tulee opettaa erikseen Skills-valmennuksessa. Oppiminen ja valmennus tapah tuu sekä oppilaitos- että työympäristössä Tutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa on mahdollista toteutttaa valmen nustoimintaa. Oppisopimuskoulutuksessa tehdään oppisopimus, johon liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tähän voidaan sisällyttää henkilökohtainen val mennussuunnitelma. Ammattitaitokuvaus johdetaan lajikuvauksesta (valmentaja kirjaa vah vuudet ja kehittämiskohteet). Kilpailija-analyysi tehdään ennen valmen nuksen aloittamista. Lajikohtaisia valmennustapahtumia järjestettäessä on sovittava esivalmis telut ja yhteistyö valmennustiimin kesken. Aikaisempien kokemusten hyödyntäminen, kuten entisten kilpailijoiden kutsuminen valmennustilaisuuksiin, jolloin vertaisoppimista tapahtuu. Lajikohtaiset harjoittelukokonaisuudet sovitaan lajipäällikön, ekspertin ja valmentajien kanssa, lajipäällikkö järjestää siellä, missä parhaimmaksi näkee. Lajikohtainen valmennus toteutetaan tehdyn valmennussuunni telman mukaan (harjoitustehtävät jne.). Tiedonkulusta kaikille toimijoille on huolehdittava! Tehtävään käytettävää aikaa tulee harjoitella, harjoitus on olennaista aikatauluttamisessa. 8 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 9

6 Huomioitavaa henkilökohtaisessa valmennussuunnitelmassa: Huom! Työturvallisuus ja ergonomia Infralista (=mitä kilpailun läpiviemiseksi tarvitaan eli materiaali, välineet, kilpailualue, valaistus jne.) yleensä tarkentuu noin puoli vuotta ennen kisoja, jolloin valmennuksen kohteeksi voi nousta uusia ohjelmistoja tai tekniikoita. Harjoittelukertojen suoritusmäärä, esivalmistelut, yhteistyö= rutiini Vanhojen kilpailutehtävien hyväksikäyttö Ennakkotehtävä julkaistaan noin 3 kuukautta ennen kisoja. Se antaa hyvän loppuvalmennuksen kohteen. Kilpailijan ja valmentajan välinen yhteydenpito (kysymyksiä ja vastauksia) Kestävä kehitys ja yrittäjämäinen toiminta otetaan huomioon läpileikkaavana koko valmennuksen ajan Valmentajan oma esimerkki ja ammattimaisuus näkyy kautta koko kolmiportaisen valmennuksen, esim. oman työn arvostuksessa ja kehittämisotteessa ja valmennettavan menestyksestä kiinnostuneessa asenteessa. Valmentajan tulee näyttää valmennettavalle esimerkkiä koko valmennusprosessin ajan, olla rehti ja reilu. ( Kts. Huippuvalmennuksella kilpailukykyä - valmennuksen opas, kolmiportainen valmennusmalli) 3. Avaintaidot On tärkeää tietää, mitkä muut kuin ammattiin/tekemiseen liittyvät seikat vaikuttavat arviointiin. Kieliopinnot Englanti (yleiskieli ja ammattisanasto) Esiintymistaito Kielet ja kommunikointi, esiintymistaito, kulttuurintuntemus (tapakulttuuri) Yksi avaintaidoista on osata kysyä apua ja neuvotella kilpailutilanteessa muiden kuin oman maan tuomareiden kanssa. Tällöin tuomareille välittyy myös kilpailijan kielitaito ja ammatillinen osaaminen. Hyödynnetään videointia esim. edelliset kilpailut ja harjoitustilanteet. Vertaisarviointi: muu ryhmä arvioi esiintymistä, palautteen vastaanotto Mitä tarkoittaa edustaminen. Käydään läpi kilpailutilanne ja koko kilpailuun ja sen jälkeiseen mediapyöritykseenkin liittyvä prosessi. Harjoi tellaan tilanteita. Tiimityötaito painottuu erityisesti EuroSkills -kilpailuissa, koska kaikki lajit ovat pääsään töisesti tiimilajeja, mutta myös World Skills-kilpailussa huomioitava tiimi työtaidot, ollaan joukkueena liikkeellä. Kulttuurintuntemus Yleistietoa kilpailumaasta Etikettitietous Maan tapakulttuuri Kansainvälinen osaaminen 10 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 11

7 4. Henkinen valmentautuminen Jatkuvaa, koko ohjauksen läpäisevää! Henkisen valmennuksen apuna mm. Skills Finland ry:n Huippuvalmennuksella kilpailukykyä ( Huki) ESR-hankkeessa tuottamaa Henkisen valmentautumisen työkirja (Minkkinen, Pylvänen, Airaksinen) Henkisen valmentautumisen sisältöjä Paineensietokyky Vuorovaikutustaidot Ihmistuntemus, itsensä tuntemus. Itsensä koossa pitäminen. Avun pyytäminen, ettei jää yksin pähkäilemään. Palautuminen Huumorin merkitys. Liikunta/ravitsemus! Työkykypassi on jo käytössä useissa oppilaitoksissa Hyvinvoinnin merkitys Unen määrä Syömisen rytmitys, määrä ja laatu (ruoka ja juoma). Maajoukkuevalmennusvaiheessa huolehditaan henkisestä valmentautumi sesta ja ryhmäytymisprosessista erityisesti maajoukkueleirien aikana. IV. Huippuvalmennuksen ja kilpailutoiminnan aikana suoritetun osaamisen tunnistaminen Tavoitteena on, että ammattitaitokilpailuissa suoritettu osaaminen voidaan tunnistaa osaksi tutkintotavoitteisia ammatillisia opintoja. Osaamisen tunnistamisesta vastaa lajikohtainen lajipäällikkö tai valmentaja, joka esittää kilpailutehtävien sisällön ja tavoitteet näyttötutkinnosta vastaavalle. Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus: Jos valmennettava on kilpailusuorituksen aikana vielä ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelemassa perustutkintoa, hänen osaamisensa karsinnoissa tai kilpailusuorituksen aikana voidaan arvioida osana tai kokonaan ammattiosaamisen näyttönä, kun se on ennalta hyväksytty koulutuksen järjestäjän toimielimelle esitetyssä opetussuunnitelmassa. Näyttötutkinnot: Ammattitaitokilpailuissa osoitettu osaaminen voidaan esittää tunnustettavaksi kolmikantaisen arvioijaryhmän päätöksellä. Osaamisen tunnustamisen esityksen edellytyksiä ovat: a) ammattitaitokilpailutehtävät vastaavat näyttötutkinnon perusteita (pt, at tai eat), b) kilpailutehtävät ovat niin laajoja, että ne kattavat vähintään yhden tutkinnon osan / usean tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset. c) kilpailutehtäviä on arvioitu koko työprosessin ajan. Lajikohtainen lajipäällikkö/valmentaja keskustelee asiasta, jos mahdollista, kolmikantaisen arvioijaryhmän kanssa ennen osaamisen tunnustamista koskevan esityksen tekemistä. Tässä yhteydessä on syytä kuulla myös tutkinnon suorittajaa (=kilpailijaa). Esitys aiemmin osoitetun ja luotettavasti dokumentoidun osaamisen tunnustamisesta tehdään ao. tutkintotoimikunnalle niin kuin näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa on sovittu. Ao. tutkintotoimikunta päättää osaamisen tunnustamisesta. Tutkintovastaava tekee esityksen arviointipöytäkirjaan kilpailijan (=tutkinnon suorittaja) osoitetun osaamisen (=kilpailutehtävä) tunnustamisesta tutkinnon osaksi tai tutkinnon osiksi. 12 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 13

8 Kolmikantainen arvioijaryhmä allekirjoittaa pöytäkirjan. Lajikohtaisesti on sovittava ne tutkinnon osat, joita käytetään valmennuksessa (esim. tarjoilulajissa neljä (4) tutkinnon osaa, joista kolme (3) soveltuu huippuvalmennukseen, rakennuspeltiseppälajista puolestaan kaikki tutkinnon osat soveltuvat huippuvalmennukseen jne.) Valmennussuunnitelmaan kirjataan kaikkien osapuolten yhteystiedot, myös sen, kuka vastaa valmennettavan tutkinnosta. Lisätietoja Todistukset annetaan huippuvalmennetuille jokaisen nivelvaiheen suorituksista (Skills- todistuspohja). LIITTEET Liite1 : Valmennussuunnitelman pohja ja aikataulu Liite2: Laji 1 Valmennussuunnitelma Liite3: Laji 5 Valmennussuunnitelma Liite4: Laji 9 Valmennussuunnitelma Liite5: Laji 22 Valmennussuunnitelma Liite6: Laji 29 Valmennussuunnitelma Liite7: Laji 34 Valmennussuunnitelma 14 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut

9 Liite 1 OHJEISTUSTA Kun haluat nimetä uudelleen Aikataulutus taulukossa olevia osa-alueita, esim. osa-alue 1, niin kaksois klikkaa hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä solun A9:n päällä ja kirjoita haluamasi nimi soluun, tai käytä Korvaa toimintoa. Muokaa, Korvaa toiminnolla saat myös nimettyä uudelleen solut. Valitse Muokkaa, Korvaa, Etsittävä, Korvaava. Ohjelma korvaa kaikki etsityt solut Korvaava solun tekstillä. Em. menettelyillä hyperlinkki säilyy. Taulukossa Osa-alueet voit nimetä uudestaan minkä hyvänsä otsikkosolun (tietenkin saman nimiseksi kuin Aikataulutus taulukossa olet nimennyt), eikä se vaikuta muihin toimintoihin, koska otsikko ei ole linkitetty muualle. Älä lisää taulukkoon rivejä, vaan anna rivien korkeuden kasvaa niihin kirjoitettaessa tai muotoile solun korkeutta: Muotoile, rivi, korkeus. Taulukossa Viikko-ohjelmat nimeä uudestaan otsikkosolut, jotka ovat nyt saman nimiset kuin Aikataulutus taulukossa. Muokaa, Korvaa toiminnolla saat nimettyä kaikki Viikko ohjelmat taulukon otsikkosolut. Älä lisää taulukkoon rivejä, vaan anna rivien korkeuden kasvaa niihin kirjoitettaessa tai muotoile solun korkeutta: Muotoile, rivi, korkeus. VALMENNUS AIKATAULU 2010 LISSABON JA 2011 LONTOO NIMI LAJI: 2010 VIIKOT 2011 VIIKOT AMMATTITAITO Osa-alue 1 Osa-alue 2 Osa-alue 3 Osa-alue 4 Osa-alue 5 Osa-alue 6 Osa-alue 7 VALMENNUSSUUNNITELMA FYYSISET VALMIUDET HENKISET VALMIUDET MAAJOUKKUELEIRIT Leirit!A1 Leirit!A1 ANALYYSIT Aloitus Tark PALAUTE: *harjoittelu *kilpailu HARJOITUSTUNNIT: *lajiharjoittelu *työssäharjoittelu *harjoituskilpailut *kilpailu *muut *tunnityhteensä: EuroSkills joukkueen I maajoukkueleiri LAJI EuroSkills joukkueen II maajoukkueleiri EuroSkills 2010 Lissabon 2011 VIIKOT WorldSkills joukkueen I -maajoukkueleiri WorldSkills joukkueen II -maajoukkueleiri WorldSkills joukkueen III -maajoukkueleiri WorldSkills joukkueen IV -majoukkueleiri WorldSkills joukkueen V -maajoukkueleiri WorldSkills Lontoo 2011 WorldSkills joukkueen palauteleiri Leirit!A1 Leirit!A1 Leirit!A1 Leirit!A1 Leirit!A1 Leirit!A1 Leirit!A Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 17

10 Osa-alue 1 Tähän selvitystä osa-alue 1:stä, jos harjoituksissa ilmenee jotakin erikoista kirjataan kaikki tämän kehyksen sisään. Kehystä voidaan venyttää alaspäin niinpaljon kun selvitykset vaativat, älä tee uusia rivejä. Jokainen valmennuskerrasta tehtävä kirjaus on päivättävä. Esim , Jussilla oli selkeästi havaittavissa väsymystä, josta johtuen harjoittelu ei edennyt suunnitellulla tavalla. Viikko 22 AMMATTITAITO Tavoitteet Toteutuminen Huomiot ja kommentit tunnit Tähän kirjoitetaan mitä kyseisellä Tähän kirjoitetaan miten Tähän valmennettava kirjoittaa Osa-alue 1 viikolla tullaan tekemään tässä osoissa suunniteltu valmennus on toteutunut huomioita valmennuksesta tehtävien vaikeista ja helpoista kohdista Osa-alue 2 Tässä käsitellään osa-alue 2:n havainnot. Osa-alue 2 Osa-alue 3 Osa-alue 3 Tässä käsitellään osa-alue 3:n havainnot. Osa-alue 4 Osa-alue 4 Tässä käsitellään osa-alue 4:n havainnot. Osa-alue 5 Osa-alue 5 Tässä käsitellään osa-alue 5:n havainnot. Osa-alue 6 Osa-alue 6 Tässä käsitellään osa-alue 6:n havainnot. Fyysiset valmiudet Osa-alue 7 Tässä käsitellään osa-alue 7:n havainnot. tunnit yhteensä 0 18 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 19

11 NIMI LAJI HARJOITUSTAUSTA : Aloittanut valmentautumisen: AMMATILLINEN OSAAMINEN : * oma arvio -vahvuudet -kehitettävää * valmentajan arvio -vahvuudet -kehitettävää * yhteinen arvio KILPAILUVALMIUDET * oma arvio KILPAILIJAJA ANALYYSI Pv: Osaamista verrataan oman lajin WSC -lajikuvauksen vaatimuksiin (tai EuroSkills) ANALYYSI TEHDÄÄN VAMENNUKSEN ALUSSA JA VALMENNUJAKSOJEN VAIHTUESSA Leiri aikataulu Lontoo 2011 viikko 2/2011 I leiri ( , pe-su) tutustumisleiri Paikka: Meripuisto 18/2011 II leiri ( , to-pe) Paikka: Kuopio, Taitaja2011 (maajoukkueen julkistaminen) 23/2011 III leiri (1.osa , ma-to) Paikka: oma valmennusyksikkö (WSC -rutiinien läpivienti Calgaryn tehtävillä) III leiri (2.osa , la) Paikka: esim. pääkaupunkiseutu 31/2011 IV leiri (1.osa , ma-to) Paikka: oma valmennusyksikkö (WSC -rutiinin läpivienti Lontoon ennakko tehtävillä) IV leiri (2.osa , la) Paikka: esim. pääkaupunkiseutu 36/2011 V leiri ( , to-la) Paikka: pääkaupunkiseutu (maajoukkueen lähettäminen) 40/2011 WSC2011 ( , to-su) 46/2011 Palauteleiri ( , pe-la) Paikka: pääkaupunkiseutu (palkitsemistilaisuus) * valmentajan arvio Leiri aikataulu Lissabon 2010 * yhteinen arvio FYYSISET VALMIUDET : * oma arvio * valmentajan arvio * yhteinen arvio VALMENNUS viikko HOPS LAJI 37/2010 I leiri ( , pe-la) tutustumisleiri VALMENNNETTAVA Paikka: Meripuisto Kilpailutehtävät Lähtötason arvio Perusvalmennuskausi 46/2010 II leiri ( , osaamisesta/ pe-la) osaamistason kehittämiskohteet tavoitteet/toteutuminen Paikka: pääkaupunkiseutu (maajoukkueen lähettäminen Osa-alue 1 X/2011 Palauteleiri Paikka: pääkaupunkiseutu (palkitsemistilaisuus) Osa-alue 2 Osa-alue 3 Osa-alue 4 Osa-alue 5 Osa-alue 6 Osa-alue 7 Huippuvalmennuskausi osaamistason tavoitteet/toteutuminen Maajoukkuevalmennuskausi osaamistason tavoitteet/toteutuminen HENKISET VALMIUDET : * oma arvio * valmentajan arvio * yhteinen arvio 20 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 21

12 VALMENNUSSUUNNITELMA Aika: 1) Suunnitelman laatijat: Valmentaja, kilpailija, lajipäällikkö 2) Taustatietoja (koulutuksesta, työhistoriasta, aikaisemmat kilpailut, harrastukset yms.) 3) Edellisen valmennusjakson tavoitteiden toteutuminen Tähän kirjoitetaan minkä koulun on käynyt ennen perustutkintoa Tähän kirjoitetaan minkä perustutkinnon on suorittanut Tähän kirjoitetaa minkä ammattitutkinnon on suorittanut Tähän kirjoitetaan mitä työtehtäviä on tehnyt Kun kysymyksessä on ensimmäinen jakso ei täytetä KILPAILIJATIEDOT LAJINUMERO: KILPAILIJA: Henkilötunnus: Osoite: Posti nro: Postitoimipaikka: Puhelin: Passinumero: TERVEYSTIEDOT Huomioitavat ruoka- ja muut allergiat sekä sairaudet: LAJI: Sähköposti: Kotikunta: T-paidan koko: Kauluspaidan koko(miehet): 4) Suoritettava tutkinto Ammattitutkinnon nimi Milloin on viimeksi suoritettu terveystarkastus? pvm: 5) Ammatilliset kilpailuvalmiudet Kehittäminen Kirjataan mitä osa-alueita on erityisesti kehitettävä Milloin on viimeksi suoritettu hampaiden kunnon tarkastus? pvm: KOULUTUS JA TYÖELÄMÄTIEDOT Ammatillista edeltävä koulutus Ammatillinen perustutkinto Oppisopimus Työkokemus vuotta kuukautta 6) Työympäristöön liittyvät kilpailuvalmiudet Tarkkuus, järjestys, järjestälmellisyys Kehittäminen Muuta, esim. yhteismajoitukseen liittyvää: 7) Fyysiset ja psyykkiset kilpailuvalmiudet Kehittäminen LAJIPÄÄLLIKKÖ: Osoite: Postinumero Postitoimipaikka Puh. Sähköposti: 8) Tavoitteet valmennusjaksolle: VALMENNUSYKSIKKÖ: Valmennusyksikön osoite: VALMENTAJA: Puh. Sähköposti: VALMENNUSYRITYS: 9) Jakelu Valmennusyritykselle, valmentajalle, valmennettavalle, lajipäällikölle, valmennuspäällikölle Valmennusyrityksen osoite: YHTEYSHENKILÖ: Puh. Sähköposti: Päiväys..201 Valmentaja Valmennettava 22 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 23

13 Polymekaniikkalajin valmennussuunnitelma Calgary2009 Liite 2 Valmennusprosessi Laji 1, Polymekaniikka Lajipäällikkö: Antti Lyhteilä/Tampereen ammattiopisto (Calgary 2009), lajipäällikkö Rauno Nikkilä/ Etelä-Karjalan ammattiopisto (Lontoo 2011) Polymekaniikan valmennusprosessi vuoden 2009 WorldSkills-kilpailuihin käynnistyi kartoittamalla Suomen potentiaalisimmat ehdokkaat maajoukkuevalmennettaviksi. Lajipäällikkö Antti Lyhteilä kartoitti ehdokkaat ja järjesti tammikuussa 2009 karsintakilpailun Lappeenrannassa. Karsintakilpailun tuloksena lahjakkaat nuoret Ville Laurikainen ja Miika Laari valittiin polymekaniikan Suomen edustajiksi Calgaryn kisoihin. Laurikainen valittiin ammattitaitomaajoukkueen kilpailijaksi ja Laari varaedustajaksi. Ammattitaitovalmennus oli aloitettu molempien ehdokkaiden kanssa jo syksyllä 2008, jolloin nuoret harjoittelivat koneistustehtäviä. Laurikainen oli syksyllä myös töissä koneistamo Raimo Martikaisella, mikä auttoi työrutiinin kehittymisessä. Karsintakilpailun jälkeen valmennusprosessi jatkui kartoittamalla Laurikaisen vahvuudet ja heikkoudet Skills Finlandista saadun lomakkeen avulla. Vahvuuksien ja heikkouksien kartoittaminen antoi arvokasta tietoa, jonka pohjalta valmennussuunnitelma rakentui. Keväällä 2009 aloitettiin sähköautomaatiovalmennus eli laiteasennuksen ja ohjelmoinnin harjoittelu (n. 2h/vko) ekspertti/ valmentaja Susanna Kankaanrannan toimesta. Kevään aikana alkoi myös mittaustarkkuuteen liittyvien asioiden opiskelu ammattikorkeakoulun mittauskalibrointikeskuksessa. Koneistusta Laurikainen harjoitteli valmentaja Heikki Suppasen ohjauksessa. Laurikainen sai työvoimatoimiston kautta sopimuksen työharjoittelusta / työelämävalmennuksesta ajalle Sopimus oli todella hyödyllinen, sillä se mahdollisti Ekamon järjestämän valmennuksen ja työskentelyn erilaisissa yrityksissä. Aika helmikuusta toukokuuhun (2009) oli kulunut Japanin tehtävän eri osioiden harjoittelemiseen ja kesällä 2009 oli aika siirtyä harjoittelemaan Japanin tehtävää kokonaisuutena valmentaja Suppasen ohjauksessa. Lisäksi Ville Laurikainen tutustui ammattilaisten työtapoihin työskentelemällä teollisuudessa mm. UPM Kymmenen Kaukaan tehtaalla sekä M. Korhonen Oy:n työntekijänä. Laurikainen opiskeli myös ohjelmointia Lappeenrannan Laitehuollossa sekä kaapelin asennusta ja kytkentää. Kesällä 2009 Laurikainen työskenteli moottoripyöräteamin mekaanikkona. Työ antoi arvokasta kokemusta paineen alla työskentelystä. Skills Finlandin järjestämillä maajoukkueleireillä toteutui puolestaan henkisen valmennuksen osuus. Valmennuksen kautta pyrittiin lisäämään erityisesti varmuutta työn tekemiseen. Jälkikäteen ajatellen valmennustiimin olisi tullut painottaa enemmän myös esiintymistaitojen harjoittelua sekä kielivalmennusta. Edeltävien Japanin WorldSkills-kilpailujen kilpailijaa pyrittiin käyttämään valmennuksessa, mutta valmennustiimin mukaan häntä olisi voinut hyödyntää valmennuksessa enemmänkin. Valmennusjakso päättyi hieman yllättäen kun lopussa olevat kaksi taitojs hiovaa valmennusviikkoa jäi pois huilijakson vuoksi, mutta kaiken kaikkiaan Laurikaisella oli kuitenkin valmennuksen päätyttyä hyvin hallussa sekä ammattitaidot, että elinikäisen oppimisen avaintaidot, joten valmennusprosessi oli onnistunut. Ajankohta: Tapahtuma: Paikka: Vastuu hlö: Tammikuu: Koneistus- ja kokoonpanoharjoittelu I- maajoukkueleiri Espoo Rauno Nikkilä Heikki Suppanen Karsintakilpailu Antti Lyhteilä, Susanna Kankaanranta Helmikuu: Koneistus- ja kokoonpanoharjoittelu Automaatio/logiikka harjoittelu Automaatio/logiikka harjoittelu Automaatio/logiikka harjoittelu Maaliskuu: Koneistus- ja kokoonpanoharjoittelu Automaatio/logiikka harjoittelu Rauno Nikkilä Heikki Suppanen Rauno Nikkilä Heikki Suppanen Maalis-huhtikuu, n. 3 pv Mittaustekniikan harjoittelu AMK,Lappeenranta Smolander Automaatio/logiikka harjoittelu Sähkökeskusten kokoonpano- ja johdotusharjoittelu II -maajoukkueleiri, - maajoukkueen jukkistaminen Huhtikuu: wsc rutiinien läpivienti, Shizuokan tehtävät Instrumentointi M.Korhonen Oy Vaasa, Taitaja II -maajoukkueleiri, osa 3 Pääkaupunkiseutu Koneistus- ja kokoonpanoharjoittelu Automaatio/logiikka harjoittelu Automaatio/logiikka harjoittelu Automaatio/logiikka harjoittelu Automaatio/logiikka harjoittelu Toukokuu: Koneistus- ja kokoonpanoharjoittelu Automaatio/instrumentointi- ja polymekaniikan harjoittelu käytännön työympäristössä. UPM Rauno Nikkilä Heikki Suppanen Rauno Nikkilä Heikki Suppanen Rauno Nikkilä Heikki Suppanen Rauno Nikkilä Heikki Suppanen 24 Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Matkallla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut 25

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka W A N T E D Haluatko maailman huipulle? www.skillsfinland.fi Huippuvalmennuksella kilpailukykyä -hanke (Huki) Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot