Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:"

Transkriptio

1 Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja alan asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelu Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella (TOL) tarjoaa sinulle hyvät työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet ICT-toimialan huippupaikoille. Tietojenkäsittelytieteen opetus fokusoituu tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Samalla kehitetään työelämässä tärkeitä yleisiä taitoja kuten projektityötaitoja, kielitaitoja, kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on vankat perinteet ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä tietoteollisuusalan yritysten kanssa. Työelämään orientoitunut tapa suorittaa opinnot tarkoittaa sitä, että harjoitus- ja projektityöt tehdään usein yhteistyössä yritysten kanssa. Näin opiskelijat saavat jo opiskeluaikanaan konkreettista kokemusta alan työtehtävistä. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä. Työpaikkoina ovat yleensä ICT-toimialan yritykset, palvelu- ja teollisuusyritykset, julkinen sektori sekä koulutusorganisaatiot. Viime vuosina useat alalta valmistuneet ovat myös aloittaneet työskentelynsä omassa yrityksessä. Tyypillisiä tietojenkäsittelytieteiden laitokselta valmistuneiden maistereiden ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietohallintopäällikkö, projektipäällikkö, ohjelmistosuunnittelija, käyttöliittymäsuunnittelija, käytettävyysasiantuntija, globaalin ohjelmistoliiketoiminnan asiantuntija, tietoturvan asiantuntija, tekninen asiantuntija, IT-konsultti, tietojärjestelmäasiantuntija ja tutkija. Opiskelu tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Kandidaatin tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto (120 op) kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Joihinkin opintojaksoihin sisältyy lisäksi työssäoppimisjakso. Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna : Periodi 1: Periodi 2: Periodi 3: Periodi 4: Opetustoiminnan vastuuhenkilö: Laitoksen opetuksesta vastaava varajohtaja, lehtori, FT Seppo Pahnila. 1

2 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Pääaineesta, joka on tietojenkäsittelytiede, tulee suorittaa yleis-, perus- ja aineopinnot, joiden laajuus on 145 opintopistettä. Pääaineen opintoihin sisältyy opinnäyte (kandidaatintutkielma 7 op) ja kirjallinen kypsyysnäyte. Lisäksi opintoihin sisältyy vähintään 25 opintopisteen sivuainekokonaisuus. Kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudeltaan 10 opintopistettä. Pakollisella 25 opintopisteen sivuaineella (perusopintokokonaisuus) lähdetään rakentamaan pohjaa tulevaan ammattiprofiiliin opiskelijan mielenkiinnon mukaisesti. Kandidaatin tutkinto antaa jo perusvalmiudet toimia ICT-toimialan ammattitehtävissä. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi tilastotiede, matematiikka, tekniikka, työtieteet ja taloustieteet. Tarjottavat perusopintokokonaisuudet esitetään sivuaineita tarjoavien tiedekuntien, osastojen ja laitosten opinto-oppaissa. Sivuaineita voi suorittaa myös muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä Avoimessa yliopistossa. Taloustieteiden tiedekunnan tarjoamiin sivuaineopintoihin hakemisesta ilmoitetaan ja ohjeistetaan Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen www-sivuilla elokuun aikana. Lisätietoja antaa laitoksen amanuenssi Heli Alatalo. Tekniikan (tietotekniikan osasto) sivuaineen sisältö on esitetty tämän opinto-oppaan kohdassa Tietojenkäsittelytieteen sivuaineet ja täydentävät moduulit joustavissa opintopoluissa. Kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet: Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ja arvioida erilaisia tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa käytettäviä menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja ja valita niistä sopivimmat annetun ongelman ratkaisemiseen soveltaa tietojenkäsittelytieteiden käsitteistöä, menetelmiä ja tekniikoita tietojärjestelmien ja ohjelmistojen rakentamiseen suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja projektimuotoisesti tehdä kirjallisuuteen pohjautuvan tutkimuksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen viestiä suullisesti ja kirjallisesti huomioiden kohdeyleisön. Kandidaatin tutkinnon rakenne 1. lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A Diskreetit rakenteet P Orientoivat opinnot Y

3 Ruotsin kieli Y Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin P Johdatus ohjelmointiin C-kielellä P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä P Tietokonearkkitehtuuri P Internet ja tietoverkot A Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö P Englannin kieli 1 (Reading for Academic Purposes) Y Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P Tietoturva P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P Yhteensä lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A Englannin kieli 2 (Scientific Communication) Y Olio-ohjelmointi A Tietorakenteet ja algoritmit A Kirjallinen ja suullinen viestintä Y Tietokantojen perusteet A Ohjelmistotekniikka A Business Process Modelling A Käyttöliittymien perusteet A Yhteensä 46 Kolmas lukuvuosi Koodi Op Vuosi Periodi Projektitoiminnan perusteet A Tiedonhankintakurssi P Käyttöliittymäohjelmointi A Vaatimusmäärittely A Projekti I A Johdatus tutkimustyöhön A Ohjelmistoarkkitehtuurit A Tilastollisen data-analyysin perusteet tietojenkäsittelytieteilijöille A Tietojärjestelmien suunnittelu A LuK-tutkielma A 7 3. x Kypsyysnäyte S 0 3. x Yhteensä 48 Opiskelija voi erikseen anomalla suorittaa vieraan kielen kirjallisen ja suullisen osuuden englannin sijasta myös ranskan tai saksan kielessä. 3

4 Kirjallisen ja suullisen viestinnän sekä vieraiden kielten opinnot on kuvattu tarkemmin Kieli- ja viestintäkoulutuksen (KVK) opinto-oppaassa. Master s Degree and Spesialisation Option In order to complete a Master s degree in Information Processing Science, the student has to complete the required courses in his/her curriculum (120 ECTS points). Major studies must include the advanced studies, the mandatory courses of his/her chosen module (information systems oriented module or software engineering oriented module), optional studies and a written maturity test. The studies must include advanced studies equivalent to 60 ECTS points at minimum. The major studies include a Master s thesis. If the student has not completed in the course of his/her earlier studies the language and communication studies required for the Bachelor s degree in natural science, he/she must complete them for their Master s degree. More detailed requirements for the scope of the studies can be found from the curriculum of the Department of Information Processing Science. In the case that the student has already passed the maturity test and demonstrated his/her Finnish or Swedish language skills during his/her earlier studies, a summary of the Master s thesis will suffice. A separate form is needed for this purpose. Thus, the student does not have to demonstrate his/her Finnish or Swedish language skills but still has to demonstrate his/her familiarity with the field of his/her thesis work. Learning Outcomes: By completing the Master s level studies in Information Processing Science, a student can act as an independent expert in a goal-oriented project and is able to professionally manage such a project. The student masters the typical research methods and can select the most appropriate research and data collection methods to tackle a specific research problem. The student can develop the working methods and practices of his or her subject area by using a scientific approach and can communicate results clearly and fairly. Choosing the study orientation: For the Master s studies, a student should choose either information systems or software engineering as his/her study orientation. The choice will be made at the end of the Bachelor studies or at the latest at the beginning of the master s studies, by defining it explicitly as part of the personal study plan. Information Systems Oriented Module: The information systems study programme focuses on the usefulness and utility of information technology for organisations, work practices and other human activities. The programme gives a broad perspective to understanding IT-related issues in business, organisational, social and human contexts and provides capabilities and skills to analyse, design, and implement information systems to help solve a wide variety of business and societal 4

5 problems. Graduates will be able to work as IS/IT consultants, business and systems analysts, IS designers or IS/IT project managers. Learning Outcomes (IS Module): After finishing master level studies in information systems orientation a student can also: Apply existing and produce new IS knowledge for organisational needs; Analyse and evaluate human activities in IT use situations, work practices, and organisational functions using conceptual means, and present the results of the analysis using suitable descriptive methods; Evaluate the impact of the development of information technology to organisational functioning; Design IT solutions that solve identified problems and improve the efficiency of organisational practices; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice. Software Engineering Oriented Module: Software engineering is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. It applies sound engineering principles in order to obtain economical software that is reliable and works efficiently as a part of the information system or embedded system. The courses in the software engineering orientation module follow the curriculum guidelines for Graduate Degree Programmes in Software Engineering. The courses cover areas such as software analysis and design, real-time distributed software development, software testing and project management. The courses provide relevant theoretical background on software engineering topics and the open source and global software development aspects cross all the courses. Students will learn the core aspects of software engineering in close cooperation with software companies working in a global context. Learning Outcomes (SE Module): After finishing master level studies in software engineering orientation a student can also: Apply existing and produce new SE knowledge for software companies needs; Design and construct software that satisfies specified functional and quality requirements; Act efficiently in global and distributed software projects or the open source community; Analyse and evaluate software solutions from the perspective of software architecture and design patterns; 5

6 Analyse and evaluate software processes from the perspective of established capability and maturity models; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice. Teaching periods in academic year : Period 1: Period 2: Period 3: Period 4: Master s Degree Structure Compulsory Studies (for all Master s Level Students) Compulsory Studies Code ECTS Year Period Research Methods S Project II S or Master s Thesis S x Master s Thesis Seminar S Maturity test S x Total 51 Information Systems Oriented Module Compulsory Studies Code ECTS Year Period System Design Methods for Information S Systems Interaction Design A Emerging Technologies and Issues S IT Infrastructure A Enterprise Systems A Information Security Policy and Management in S Organisations Information Systems Theory S ICT and Organisational Change S Total 39 6

7 Software Engineering Oriented Module Compulsory Studies Code ECTS Year Period Software Quality and Testing A Software Development in Global Environments S Real Time Distributed Software Development A Software Production and Maintenance A Embedded Software Development Environments A Software Engineering Research S Open Source Software Development S Software Engineering Management, Measurement S and Improvement Total 39 Optional S tudies Optional courses during the next two academic years. Check the timetable to see which courses will be organised during the current semester. Course Code ECTS Year Period The Next Generation of the Web S Software Business and IT Management S Software Business Development S Advanced Topics on Human-Centred Design S International Master s Degree Programme in Software, Systems and Services Development in Global Environments (GS 3 D ) The Department of Information Processing Science at the University of Oulu organises a two-year full-time Master s degree programme in Software, Systems and Services Development in Global Environment (GS 3 D). Graduates from GS 3 D will have the competence to work as experts and managers in global ICT companies. The programme will provide multidisciplinary knowledge of software, systems and services development in a global context. The GS 3 D programme includes 95 ECTS credit points of compulsory courses and optional studies must be total at least 25 ECTS credit points. Optional courses can be chosen in the optional course pool (see below). Also, complete minor studies and other university level studies, completed at Oulu University or elsewhere, can be included in the optional studies. Learning Outcomes: By completing the Master s level studies in information processing sciences a student can act as an independent expert in a goal-oriented project and be able to professionally manage such a project. The student masters typical research methods and can select the most appropriate research and data collection methods for a specific research problem. Students can develop the work- 7

8 ing methods and practices of their subject area by using a scientific approach and can communicate them clearly and fairly. After finishing Master s level studies in the GS 3 D programme a student can also: Apply existing and produce new IS and SE knowledge for organisational and software companies needs; Analyse and evaluate human activities in IT use situations, work practice and organisational functioning using conceptual means, and present the results of the analysis using suitable descriptive methods; Analyse and evaluate software solutions and processes from the perspective of software architecture, design patterns, established capability and maturity models; Evaluate the impact of the development of information technology to organisational functioning; Evaluate the impact of the development of information security to organisational functioning; Design IT solutions that solve identified problems and improve the efficiency of organisational practices; Design and construct software that satisfies specified functional and quality requirements; Act efficiently in global and distributed software projects or the open source community; Set targets to self-direct and work towards those goals; Communicate clearly and analytically using techniques derived from scientific practice. GS 3 D Programme Structure Compulsory Studies Code ECTS Year Period Orientation Studies for International Students P System Design Methods for Information S Systems Software Development in Global Environments S Open Source Software Development S Software Engineering Management, Measurement S and Improvement Research Methods S ICT and Organisational Change S Project in Distributed Global Context S or 1+2 IT Infrastructure A

9 Information Security Policy and Management in S Organisations Information Systems Theory OR S Software Engineering Research S Software Business and IT Management OR S Software Business Development S Master s Thesis S x Maturity test S 0 2. x Total 95 Optional Courses Code ECTS Year Period Software Quality and Testing A Interaction Design A Real Time Distributed Software Development A Emerging Technologies and Issues S Software Production and Maintenance A The Next Generation of the Web S Advanced Topics on Human-Centred Design S Enterprise Systems A Embedded Software Development Environments A Doing SW Business in China S Total 46 Kuulustelut ja arvosanat(examination and Grading) Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tentit ovat maanantaisin klo Tarkempi tenttilista on saatavissa WebOodista. Opiskelijan tulee ilmoittautua WebOodin kautta kaikkiin niihin tentteihin, joihin aikoo osallistua. Exams are on Mondays at A more detailed list of exam body published at WebOodi. The student must register in WebOodi all the exams, which intends to participate. Opintojaksojen arvostelussa käytetään arvosanoja: 0 (hylätty), 1 (välttävä), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä) ja 5 (erinomainen). Eräät opintojaksot arvostellaan sanallisesti asteikolla hyväksytty/hylätty. Pää- tai sivuaineen opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy numeerisesti arvosteltujen opintojaksojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon x perusteella seuraavasti: Course grades and grading used: 0 (fail), 1 (poor), 2 (satisfactory), 3 (good), 4 (very good) and 5 (excellent). Some courses are graded on a scale of verbal pass/fail. The major or minor subject module rating is determined by numerically criticised 9

10 courses of study with a score of the weighted average of x. välttävät tiedot / poor 1 x < 1,5 tyydyttävät tiedot / satisfactory 1,5 x < 2,5 hyvät tiedot / good 2,5 x < 3,5 kiitettävät tiedot / very good 3,5 x < 4,5 erinomaiset tiedot / excellent 4,5 x 5 Tietojenkäsittelytieteen sivuaineet ja täydentävät moduulit joustavissa opintopoluissa Tekniikan kandidaatin ja kauppatieteiden kandidaatin opintopolku tietojenkäsittelytieteisiin Tietojenkäsittelytieteiden laitos järjestää kaksi kertaa vuodessa (lokakuu ja maaliskuu) maisteritason erillisen opiskelijavalinnan tekniikan ja kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistossa suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että filosofian maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna tekniikan kandidaatin tutkinto tietotekniikan koulutusohjelman Informaatioverkostot -opintosuunnasta tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinto laskentatoimen tai johtamisen koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä erillisvalinnassa tekniikan kandidaatit voivat hakea tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tietojärjestelmien (Information Systems) tai ohjelmistotuotannon (Software Engineering) suuntautumisvaihtoehtoon. Kauppatieteiden kandidaatit voivat hakea tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tietojärjestelmien (Information Systems) suuntautumisvaihtoehtoon. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan laitoksen www-sivuilla. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan hakevan tekniikan kandidaatin on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa joko ohjelmistotuotannon tai tietojärjestelmien 25 opintopisteen kokonaisuus, jotka on esitetty alla. Kauppatieteiden kandidaatin on suoritettava kandidaattiopintojensa yhteydessä tietojärjestelmien vähintään 25 opintopisteen täydentävä moduuli (ks. alla). Ohjelmistotuotannon (Software Engineering) sivuaine tietotekniikan koulutusohjelman (Informaatioverkostojen opintosuunta) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Olio-ohjelmointi A 6 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Yhteensä 15 10

11 2. Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Käyttöliittymäohjelmointi A 5 Vaatimusmäärittely A 5 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Ohjelmistoarkkitehtuurit A 6 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Yhteensä 39 Tietojärjestelmien (Information Systems) sivuaine tietotekniikan koulutusohjelman (Informaatioverkostojen opintosuunta) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Olio-ohjelmointi A 6 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Yhteensä 40 11

12 Tietojärjestelmien (Information Systems) täydentävä moduuli Taloustieteiden tiedekunnan koulutusohjelman (Laskentatoimi, Johtaminen) kandidaattivaiheen opiskelijoille (vähintään 25 op) 1. Pakollinen osuus: Opintojakso (pakolliset) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Yhteensä Vapaasti valittava osuus: Opintojakso (valinnaiset) Koodi op Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Tietoturva P 5 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Yhteensä 40 Tietojenkäsittelytieteen opintopolku tietotekniikkaan Tietotekniikan osasto järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että diplomi-insinöörin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä valinnassa voidaan hakea tietotekniikan koulutusohjelman Informaatioverkostot - opintosuuntaan. Hakuajoista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan osaston opintooppaassa ja www-sivuilla. Tietotekniikan DI-ohjelmaan hakevan luonnontieteiden kandidaatin on sisällytettävä kandidaatintutkintoonsa seuraavat kurssit. Osa kursseista voidaan korvata oikeassa sarakkeessa luetelluilla vastaavilla tietotekniikan koulutusohjelmaan kuuluvilla kursseilla. Vaadittu kurssi P Johdatus ohjelmointiin C-kielellä, 5 op ja harjoitustyö (811176P), 2 op 12 Vaihtoehtoinen kurssi P Ohjelmoinnin alkeet, 5 op P Diskreetit rakenteet, 5 op P Tietotekniikan matematiikka, 5 op

13 811335A Ohjelmistotekniikka, 6 op A Tietorakenteet ja algoritmit, 5 op A Internet ja tietoverkot, 5 op P Matematiikan peruskurssi I, 5 op P Matematiikan peruskurssi II, 6 op A Digitaalitekniikka I, 5 op A Tietokonetekniikka, 4 op A Käyttöjärjestelmät, 5 op A Ohjelmistotekniikka, 5 op A Algoritmit ja tietorakenteet 6 op A Tietokoneverkot I, 5 op Kandidaatin tutkinnosta puuttuvia kursseja voidaan sisällyttää hakijan diplomiinsinöörin opintojen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan tietotekniikan koulutusohjelman yleisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi DI-vaiheen täydentävään moduuliin on valittava kurssit P, Matriisialgebra (3,5 op), P, Tilastomatematiikka (5 op) sekä A, Laiteläheinen ohjelmointi (5 op). Tietojenkäsittelytieteen opintopolku Taloustieteisiin Taloustieteiden tiedekunta järjestää kaksi kertaa vuodessa koulutusohjelman maisteritason erillisen opiskelijavalinnan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Koulutus on suunniteltu siten, että kauppatieteen maisterin tutkinto on aiemmin suoritettujen opintojen pohjalta mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen noin kahdessa vuodessa. Hakijalla tulee tällöin olla suoritettuna luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta Oulun yliopistossa. Tässä valinnassa voidaan hakea Laskentatoimen osaston tai Johtamisen osaston koulutusohjelmaan. Hakuajoista, suoritettavista taloustieteiden sivuaineista ja muista yksityiskohdista tiedotetaan taloustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa ja www-sivuilla. Tietojenkäsittelytiede sivuaineena Tietojenkäsittelytieteessä on mahdollista suorittaa approbaturia (väh. 25 op) ja cum laude approbaturia (väh. 60 op) vastaavat opintokokonaisuudet laitoksen resurssien sallimissa puitteissa. Jos TOL:n sivuaineopinnot ovat pakollisia oman tutkinnon suorittamisessa ja oma laitos tai osasto on sopinut pakollisuudesta TOL:n kanssa, on opiskelijalla oikeus osallistua näihin opintoihin TOL:n valintasääntöjen puitteissa (ks. Valintasääntö). Myös vapaavalintaisesti sivuaineopintoina TOL:n opintojaksoja suorittavia opiskelijoita otetaan niin paljon kuin resurssit sallivat. Mikäli opintojakson osallistujien määrää joudutaan rajoittamaan, niin tällöin vapaaehtoisesti sivuaineopintoina suorittavien määrää voidaan rajata. Oulun yliopiston opinto-oikeuden omaavan ei tarvitse anoa erillistä opinto-oikeutta. Tietojenkäsittelytieteiden opintoja voi suorittaa myös Avoimessa yliopistossa vähintään 25 op:n ja vähintään 60 op:n kokonaisuudet. 13

14 Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna : Periodi 1: Periodi 2: Periodi 3: Periodi 4: Approbaturia vastaavat opinnot (vähintään 25 op) 1. Kaikille yhteinen pakollinen osuus: Opintojakso (kaikille pakollinen) Koodi op Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin P 5 2. Vapaasti valittava osuus: Edellisen lisäksi valittava vähintään 13 opintopistettä joko Tietojärjestelmien tai Ohjelmistotuotannon kurssitarjonnasta. Lisäksi suoritetaan vähintään 7 opintopisteen edestä opintojaksoja, jotka ovat vapaasti valittavissa alla esitetystä kurssitarjonnasta. Opintojakso (Ohjelmistotuotanto) Koodi op Johdatus ohjelmointiin C-kielellä a P 5 Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö b P 2 Diskreetit rakenteet P 5 Projektitoiminnan perusteet A 3 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Tietoturva P 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 Internet ja tietoverkot A 5 Olio-ohjelmointi A 6 Tietorakenteet ja algoritmit A 5 Ohjelmistoarkkitehtuurit A 6 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Ohjelmistotekniikka A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Tietokantojen perusteet A 7 a) Jos ottaa tämän, pitää ottaa myös alla oleva b) Jos ottaa tämän, pitää ottaa myös yllä oleva Opintojakso (Tietojärjestelmät) Koodi op Projektitoiminnan perusteet A 3 Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet P 5 Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet P 6 Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä P 4 Tietoturva P 5 Tietokonearkkitehtuuri P 6 14

15 Internet ja tietoverkot A 5 Oliosuuntautunut analyysi ja suunnittelu A 6 Organisaatioiden informaatiojärjestelmät A 6 Tietojärjestelmien suunnittelu A 6 Vaatimusmäärittely A 5 Käyttöliittymien perusteet A 5 Tietokantojen perusteet A 7 Käyttöliittymäohjelmointi A 5 Business Process Modelling A 5 Cum laude approbaturia vastaavat opinnot (vähintään 60 op) Täydennetään perusopintokokonaisuus (vähintään 25 op) siten, että vähintään 25 opintopistettä valitaan edellä esitetyistä Tietojärjestelmien tai Ohjelmistotuotannon opintojaksoista. Lisäksi suoritetaan vähintään 10 opintopisteen edestä opintojaksoja, jotka ovat vapaasti valittavissa edellä esitetystä kurssitarjonnasta. Valintasääntö Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella opetusta annetaan resurssien sallimissa puitteissa. Opintojaksolle osallistumiseen vaaditaan, että opetussuunnitelmassa mainitut opintojakson pakolliset edeltävät opinnot on suoritettu. Jos opintojaksoille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, niin hyväksyttyjen valinta tapahtuu seuraavan valintasäännön mukaisesti. 1. Ensisijaisesti hyväksytään niitä opiskelijoita, joille opintojakso on pakollinen. 2. Sitten otetaan niitä, joilla opintojakso kuuluu pakolliseen TOL:n sivuaineopintokokonaisuuteen tämän kokonaisuuden vaatimuksissa mainittuna pakollisten vaihtoehtoisena kurssina. 3. Sen jälkeen otetaan muita yliopisto-opiskelijoita. Yllä olevien askelien sisällä käytetään tarvittaessa seuraavia kriteereitä alla mainitussa järjestyksessä. a) Hyväksytään ensisijaisesti TOL:n pääaineopiskelijoita. b) Sitten otetaan niitä, joilla opetussuunnitelmassa mainitut edeltäviksi suositeltavat kurssit on suoritettu. c) Sen jälkeen ratkaisee suoritettujen TOL:n koulutusohjelman opintojen opintopisteiden määrä. 15

16 K u r s s i k u v a u k s e t (Course Descriptions) Kurssikuvaukset on esitetty aakkosjärjestyksessä. Kursseihin liittyvää kirjallisuutta löytyy yliopiston pääkirjastosta sekä tiedekirjasto Telluksesta. Advanced Topics in Human-Centred Design (812650S) ECTS Credits: 5 ECTS credits/135 hours of work Timing: 1 st 2 nd year of Master s studies, spring semester, period 3 Target group: Learning Outcomes: After completing the course, students are familiar with some state-ofthe-art research results related to current themes and contexts in human-centred design, they understand the strengths and limitations of various methods and frameworks used in humancentred design and they can acquire knowledge and critically read relevant research articles on Human-Centered design research topics. Contents: The content of the course will change with time. The initial set of topics includes: Current themes User experience as an object of analysis and design Participatory design, end-user-design and living labs Information ecologies and infrastructures Design for all Iterative and incremental design and development The impact of human-centred design Current development contexts: Open source software development Game development Development of ICT for children Ubiquitous computing. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning Activities and Teaching Methods: Lectures 20h, assignments 100h, seminars 15h. Language of instruction: English Recommended or required reading: A collection of research papers supported with lecture materials. Students also need to collect some study material by themselves. Assessment methods and Criteria: Depending on the implementation group and/or individual assignments, evaluated according to predefined evaluation criteria Prerequisites and co-requisites: Course Interaction Design or similar knowledge. 16

17 Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Netta Iivari & Mikko Rajanen Work placements: No Other Information: Business Process Modelling (813316A) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: The course unit is held in the spring semester, during period 4. It is recommended to complete the course in the second year of Bachelor studies. Target group: Learning outcomes: After completing the course, students are able to model and develop business processes, as well as use a computer-based process modeling tool. The students are able to distinguish between business process change on the enterprise level, business process level and the implementation level, and to evaluate these business process changes. Contents: Process architecture and how it can be fitted to the organisation, process modelling, process performance measurement, understanding process-related problems, process development, software tools for modelling and analysing processes, exercises. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures 30h, exercises 12h, course assignments 45h, problem-based learning 27h, exam 20h. The course assignments will be done as group work, the lecture reflections and the exam will be done as individual work. Language of instruction: English Recommended or required reading: Harmon, Paul (2007). Business Process Change. A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals. Morgan Kaufmann Publishers. Assessment methods and criteria: This course unit utilizes continuous assessment. Lectures are voluntarily, but participation is highly recommended. The students will write lecture reflections, a problem-based learning report, and will create a process model with a software tool. In addition, there will be an exam at the end of the course, which will be assessed. The assessment of the course unit is based on the learning outcomes of the course unit. Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: 17

18 Grading: The course unit utilizes a numerical grading scale 1-5. In the numerical scale zero stands for a fail. Person responsible: Karin Väyrynen Work placements: No Other information: Diskreetit rakenteet (811120P) Laajuus: 5 op/134 tuntia opiskelijan työtä Ajoitus: 1. vsk, syyslukukausi, periodi 1 Kohderyhmä: Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tulkita yksinkertaisia matemaattisia merkintöjä ja käyttää niitä itse. Hän osaa määritellä teoreettisissa perusrakenteissa (ks. sisältö) esiintyvät tärkeimmät käsitteet täsmällisesti ja kuvata määritelmien asiasisältöä. Opiskelija myös hallitsee keskeisimmät perusrakenteiden tulokset ja (algoritmiset) menetelmät ja kykenee soveltamaan niitä helpoissa esimerkkitapauksissa. Hän osaa arvioida tietyntyyppisiä yksinkertaisia käytännön tietojenkäsittelyn ongelmia, valita asianmukaisen teoreettisen menetelmän ongelman ratkaisemiseksi ja soveltaa ko. menetelmää. Sisältö: 1. Algoritmin käsite 2. Lukujärjestelmät ja niiden muunnokset 3. Logiikka (propositiokalkyyli, predikaattikalkyylin alkeet) 4. Joukko-oppi, relaatiot ja funktiot (äärellisyys/äärettömyys, induktio) 5. Alkeislukuteoria (jaollisuus ja siihen liittyvät algoritmit) 6. Kombinatoriikka (lukumäärien laskeminen) 7. Verkkoteoria. Järjestämistapa: lähiopetus Toteutustavat: luentoja 40 h, harjoituksia 30 h, itsenäistä työskentelyä noin 64 h Toteutuskieli: suomi Oppimateriaali: luentokalvot (noin 250 kalvoa), luentomoniste (noin 100 sivua), oppikirja: Peter Grossman, Discrete Mathematics for Computing, Second Revised Edition, Palgrave Macmillan, ISBN: Suoritustavat: luennot joko välikokeilla (2 kpl) tai loppukokeella; pakolliset harjoitukset joko luokassa assistentin ohjaamana tai itsenäisesti Yhteydet muihin opintojaksoihin: 18

19 Opintojakson esitietovaatimukset: lukion matematiikan lyhyen oppimäärän hallinta Arviointiasteikko: 1 5 Vastuuhenkilö: Juha Kortelainen Työssä oppimista: Ei Lisätiedot: Doing Software Business in China (817610S) ECTS credits: 5 ECTS credits/134 hours of work Timing: 1 st 2 nd year, spring semester, period 4 Target group: Learning outcomes: After completion of the course, students will have a comprehensive understanding of software as a business and an industry in China. Students will recognise success factors, business models and development trends of the software business in China. Students will also understand the special characteristics of the software business in China. Contents: In the course a number of software business topics will be covered and these include: the current software market in China; software products and services in China; internationalisation and globalisation; revenue generation concepts; business planning in China; financing, pricing, cost and profitability; offer calculation; software engineering processes, and business project and entrepreneurship in China. Mode of delivery: Face-to-face teaching Learning activities and teaching methods: Lectures 20h, assignment 60h, and exam 54. In the lectures much of the time will be devoted to discussing specific topics in small groups and among the class as a whole. In addition, case studies, home assignments and in-class presentation will be used. For the home assignment students are required to form a group (2 students per group) to complete a written report on a specific software business topic. Language of instruction: English Recommended or required reading: There is no prescribed textbook for this course. Instead, a reading brick comprising lecture notes, book chapters, journal articles and case studies relating to the various topics being covered will be made available for downloading. Assessment methods and criteria: 1) Exam (50%), 2) home assignment and in-class presentation (50%). Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: 19

20 Grading: 1 5 Person responsible: Xiaosong Zheng Work placements: No Other information: Embedded Software Development Environments (815308A) ECTS credits: 4 ECTS credits/108 hours of work Timing: 1 st year of Master s and GS 3 D studies, spring semester, period 4 Target group: Learning outcomes: After completing the course, a student is able to work with the essential software development tools of a selected embedded platform. The student is able to implement memory and power efficient applications by exploiting existing libraries and knowledge of the programming interfaces provided by the platform. Contents: The focus of the course is in the software development environments and tools for embedded platforms, such as Android, ios, Windows Phone and PIC32. In addition, the course covers memory and power management, the core services of the platform, and the utilisation of existing libraries, such as Qt. One platform will be selected for deeper study, and the course introduces its essential software development tools and libraries. The emphasis is on application development for the platform as an exercise. Mode of delivery: Blended teaching Learning activities and teaching methods: Lectures and exercises about 40h, exercise work 68h Language of instruction: English Recommended or required reading: Course material, the documentation of selected technologies, and other related literature Assessment methods and criteria: Exercise work Prerequisites and co-requisites: Course A Real-time Distributed Software Development, C/C++ and/or Java programming skills or similar knowledge obtained from other courses. Recommended optional programme components: Grading: 1 5 Person responsible: Henrik Hedberg Work placements: No 20

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Liite 3/10 Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Eri-0.2160 Pienryhmän ohjaus V (1 op) Opetusperiodi: IV (2015-2016)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot AUTOMAATIOTEKNIIKKA Opintojaksojen, jotka kirjataan opiskelijan opintorekisteriin osasuorituksina (esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, laboratoriotyöt tms.) opintopisteet jaetaan siten, että osasuorituksista

Lisätiedot

Studying Market Place Cultures

Studying Market Place Cultures 8 2/ 2014 Studying Market Place Cultures Special issue on 3rd Nordic Conference on Consumer Research Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges Practice

Lisätiedot

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

Contemporary marketing

Contemporary marketing Anton Molander Contemporary marketing A study of marketing's role in large Finnish service firms Master of Sciences Thesis Department of Marketing HANKEN- Swedish School of Economic and Business Administration

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI

ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI DepartmentofMarketing ConsumerBehaviorin Information SocietyCOBI ProjectSummaryandPublications2008-2011 Lisa Uusitalo BUSINESS+ ECONOMY WORKINGPAPERS Contents Sisältö CONSUMER BEHAVIOR IN INFORMATION

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot