Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH04+08CBV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH04+08CBV"

Transkriptio

1 Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ CA EHBH04+08CBV Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet Tietoj sikirjst Vroitusten j symolien merkitys Asentjlle Yleistä Asennuspikk Kylmäine Suollious Vesi Sähköinen... 6 Tietoj sikirjst 6.1 Tieto tästä sikirjst Asentjn viiteoppn yleiskuvus Tietoj pkkuksest Yleiskuvus: Tietoj pkkuksest Ulkoyksikkö Ulkoyksikön purkminen pkkuksest Vrusteiden poistminen ulkoyksiköstä Sisäyksikkö Sisäyksikön purkminen pkkuksest Vrusteiden poistminen sisäyksiköstä Vrlämmitin Vrlämmittimen purkminen pkkuksest Vrusteiden poistminen vrlämmittimestä Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Yleiskuvus: Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Tunnistminen Tunnistetietotrr: ulkoyksikkö Tunnistetietotrr: Sisäyksikkö Tunniste-etiketti: Vrlämmitin Yksiköiden j vlinnisvrusteiden yhdistäminen Mhdollisi lisävrusteit ulkoyksikölle Mhdollisi lisävrusteit sisäyksikölle Sisä- j ulkoyksikön mhdolliset yhdistelmät Sisäyksikön j kuumvesivrjn mhdolliset yhdistelmät Käyttökohdeohjeit Yleiskuvus: Käyttökohdeohjeit Tilnlämmitysjärjestelmän settminen Yksi huone Useit huoneit Yksi lähtöveden lämpötil-lue Useit huoneit Kksi lähtöveden lämpötil-luett Tilnlämmityksen pulämmönlähteen settminen Kuumvesivrjn settminen Järjestelmän kvio Itsenäinen kuumvesivrj Kuumvesivrjn tilvuuden j hlutun lämpötiln settminen Asennus j kokoonpno Kuumvesivrj Yhdistelmä: Itsenäinen kuumvesivrj + urinkopneelit Kuumvesipumppu välitöntä kuum vettä vrten Kuumvesipumppu desinfiointi vrten Kuumvesivrjn pumppu säiliön esilämmitykseen Energimittuksen settminen Tuotettu lämpö Kulutettu energi Normlin kwh-tksn virrnsyöttö Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö Virrnkulutuksen hllinnn settminen Pysyvä tehon rjoitus Tehon rjoitus ktivoidn digitlisill tuloill Tehon rjoitustoimenpide Ulkoisen lämpötil-nturin settminen Vlmistelu Yleiskuvus: Vlmistelu Asennuspikn vlmistelu Ulkoyksikön sennuspikn vtimukset Ulkoyksikön sennuspikn lisävtimukset kylmissä ympäristöissä Sisäyksikön sennuspikn vtimukset Vrlämmittimen sennuspikn vtimukset Kylmäineputkiston vlmistelu Kylmäineputkiston vtimukset Jäähdytysputkiston eristys Vesiputkiston vlmistelu Vesipiirin vtimukset Kv pisunt-stin esipineen lskemiseen Vesimäärän j virtusnopeuden trkistminen Pisunt-stin esipineen muuttminen Veden tilvuuden trkistminen: Esimerkkejä Sähköjohdotuksen vlmistelu Tietoj sähköjohdotuksen vlmistelust Tietoj toivotun kwh-tksn virrnsyötöstä Sähköliitäntöjen yleiskuvus ulkoisi toimilitteit lukuun ottmtt Ulkoisten j sisäisten toimilitteiden sähköliitäntöjen yleiskuvus Asennus Yleiskuvus: Asennus Yksiköiden vminen Tietoj yksiköiden vmisest Ulkoyksikön vminen Sisäyksikön vminen Sisäyksikön kytkinrsin knnen vminen Vrlämmittimen vminen Vrlämmittimen kytkinrsin knnen vminen Ulkoyksikön kiinnitys Tietoj ulkoyksikön sentmisest Ulkoyksikön sentmisess huomioitv Asennusrkenteen trjominen Ulkoyksikön sentminen Tyhjennyksestä huolehtiminen Ulkoyksikön ktumisen estäminen Sisäyksikön kiinnitys Tietoj sisäyksikön kiinnityksestä Vrotoimet kun sisäyksikköä kiinnitetään Sisäyksikön sennus Tippvesiltn sentminen Vrlämmittimen kiinnittäminen Vrotoimet kun vrlämmitintä kiinnitetään Vrlämmittimen sentminen Kylmäineputkiston liitännät Tietoj kylmäineputkiston liittämisestä Kylmäineputkiston liittämisessä huomioitv Kylmäineputkiston liittämisohjeit Putken tivutusohjeet Putken pään lipoitus Putken pään juottminen Sulkuventtiilin j huoltoportin käyttäminen Kylmäineputkiston liittäminen ulkoyksikköön Kylmäineputkiston liittäminen sisäyksikköön Kylmäineputkiston liitäntöjen trkistminen Tietoj kylmäineputkiston liitäntöjen trkistmisest Kylmäineputkiston trkistmisess huomioitv Vuotojen trkistminen Tyhjiökuivuksen suorittminen Kylmäineen täyttö Tietoj kylmäineen lisäämisestä Kylmäineputkiston lisäämisessä huomioitv Lisäkylmäineen määrän määrittäminen Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

3 1 Yleiset vrotoimet Täyden täyttömäärän määrittäminen Kylmäineen täyttö Fluorttuj ksvihuoneksuj koskevn tunnuksen kiinnittäminen Vesiputkiston liittäminen Tietoj vesiputkiston liittämisestä Vrotoimet, kun vesiputkisto liitetään Vesiputkiston liittäminen Vrlämmittimen vesiputkien liittäminen Vesipiirin täyttö Kuumvesivrjn täyttäminen Vesiputkiston eristäminen Sähköjohtojen kytkentä Tietoj sähköjohtojen liittämisestä Tietoj sähkömääräysten täyttämisestä Sähköjohtimien kytkennässä huomioitv Ohjeet sähköjohtojen kytkemiseen Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen Sisäyksikön sähköjohtojen liittäminen Päävirrnsyötön liittäminen Käyttöliittymän liittäminen Sulkuventtiilin liittäminen Sähkömittrien liittäminen Kuumvesipumpun kytkeminen Hälytyslähdön kytkeminen Tilnlämmityksen päällä/pois-lähdön kytkeminen Ulkoiseen lämmönlähteeseen vihdon kytkeminen Virrnkulutuksen digitlisten tulojen kytkeminen Turvtermosttin liittäminen (yleensä suljettu kontkti) Vrlämmittimen sähköjohtojen liittäminen Vrlämmittimen virrnsyötön kytkeminen Vrlämmittimen liittäminen sisäyksikköön Ulkoyksikön sennuksen viimeistely Ulkoyksikön sennuksen viimeistely Ulkoyksikön sulkeminen Sisäyksikön sennuksen viimeistely Kukosäätimen knnen kiinnittäminen sisäyksikköön Sisäyksikön sulkeminen Vrlämmittimen sennuksen viimeistely Vrlämmittimen sulkeminen Määritykset Yleiskuvus: Määritykset PC-kpelin liittäminen kytkinrsin Yleisimpien kommenttien käyttö Järjestelmäsetusten kopioiminen ensimmäisestä kukosäätimestä toiseen Kielisetuksen kopioiminen ensimmäisestä kukosäätimestä toiseen Apuohjelm: Aset järjestelmän kvio ensimmäisen käynnistyksen jälkeen Perusmääritykset Apuohjelm: Kieli / päivämäärä j ik Apuohjelm: Vkio Apuohjelm: Asetukset Apuohjelm: Kpsiteetit (energimittus) Tilnlämmityksen hllint Kuumn veden hllint Yhteystiedot/tuen numero Edistynyt määritys/optimointi Tilnlämmitystoiminto: edistynyt Kuumn veden hllint: edistynyt Lämmönlähteen setukset Järjestelmäsetukset Vlikkorkenne: Käyttäjän setusten yleiskuvus Vlikkorkenne: Asentjn setusten yleiskuvus Trkistuslist ennen käyttöönotto Trkistuslist käyttöönoton ikn Virtuksen miniminopeuden trkistminen Ilmnpoistotoiminto Koekäytön suorittminen Toimilitteen koekäytön suorittminen Lttilämmityksen tsoitekuivus Luovutus käyttäjälle Kunnosspito j huolto Yleiskuvus: Kunnosspito j huolto Kunnosspidon vrotoimet Sisäyksikön vminen Vrlämmittimen vminen Ulkoyksikön vuosittisen kunnosspidon trkistuslist Sisäyksikön vuosittisen kunnosspidon trkistuslist Vinetsintä Yleiskuvus: Vinmääritys Vinmäärityksessä huomioitv Ongelmien selvittäminen oireiden perusteell Oire: Yksikkö EI lämmitä odotetusti Oire: Kompressori EI käynnisty (tilnlämmitys ti kuumn veden lämmitys) Oire: Pumppu pitää ääntä (kvittio) Oire: Veden pineenlennusventtiili vutuu Oire: Veden pineenlennusventtiili vuot Oire: Til EI lämpene riittävästi lhisiss ulkolämpötiloiss Oire: Käyttöpisteen pine on väliikisesti epätvllisen korke Oire: Pisunut tnkki työntää koristepneelej Oire: Säiliön desinfiointitoiminto EI ole suoritettu oikein (AH-virhe) Ongelmien selvittäminen virhekoodien perusteell Virhekoodit: Yleiskuvus Hävittäminen Yleiskuvus: Hävittäminen Poispumppus Pkotetun jäähdytyksen loittminen j pysäyttäminen Tekniset tiedot Putkikvio: Ulkoyksikkö Putkikvio: Sisäyksikkö Johtokvio: Ulkoyksikkö Johtokvio: Sisäyksikkö Johdotuskvio: Vrlämmitin ESP-käyrä: sisäyksikkö Snsto 9 16 Kenttäsetukset-tulukko 93 1 Yleiset vrotoimet 1.1 Tietoj sikirjst Alkuperäinen sikirj on ldittu englnniksi. Kikki muut kielet ovt käännöksiä. Tässä sikirjss olevt vrotoimet käsittelevät erittäin tärkeitä iheit. Noudt niitä huolellisesti. Järjestelmän sennus sekä kikki sennusoppss j sentjn viiteoppss kuvtut toimenpiteet tulee suoritt vltuutetun sentjn toimest. 9 Käyttöönotto Yleiskuvus: Käyttöönotto Käyttöönotto koskevi vrotoimenpiteitä... 7 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 3

4 1 Yleiset vrotoimet Vroitusten j symolien merkitys VAARA Trkoitt tilnnett, jok joht kuolemn ti vkvn loukkntumiseen. VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA Trkoitt tilnnett, jok voi joht sähköiskuun. VAARA: PALAMISEN VAARA Trkoitt tilnnett, jok voi joht plovmmn ti pleltumn äärimmäisen kuumien ti kylmien lämpötilojen vuoksi. VAARA: RÄJÄHDYSVAARA Trkoitt tilnnett, jok voi joht räjähdykseen. VAROITUS Trkoitt tilnnett, jok voi joht kuolemn ti vkvn loukkntumiseen. VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA HUOMIO Trkoitt tilnnett, jok voi joht lievään ti keskiviken loukkntumiseen. Trkoitt tilnnett, jost voi seurt litteisto- j omisuusvhinkoj. Trkoitt hyödyllisiä vinkkejä ti lisätietoj. Symoli 1. Asentjlle 1..1 Yleistä Selitys Lue sennus- j käyttöops j kytkentäohje ennen sennust. Lue huolto-ops ennen kunnosspito- j huoltotoimenpiteiden suorittmist. Lisätietoj on sentjn j käyttäjän viiteoppss. Jos et ole vrm kuink lite sennetn ti kuink sitä käytetään, ot yhteyttä jälleenmyyjääsi. Litteiden ti lisälitteiden väärä sennus ti liittäminen stt iheutt sähköiskun, oikosulun, vuotoj, tuliplon ti muut vhinko litteille. Käytä vin lisävrusteit, oheislitteit j vrosi, jotk Dikin on tehnyt ti hyväksynyt. VAROITUS Vrmist, että sennus, testus j käytetyt mterilit täyttävät sovellettvt määräykset (Dikin-sikirjn ohjeiden vtimusten lisäksi). HUOMIO Käytä riittävää henkilökohtist suojvrustust (suojkäsineet, turvlsit jne.) kun sennt, suoritt kunnosspito ti huollt järjestelmää. VAROITUS Revi rikki j heitä pois muoviset pkkuspussit, jott etenkään lpset eivät voi leikkiä niiden knss. Mhdollinen vr: tukehtuminen. VAARA: PALAMISEN VAARA ÄLÄ koske kylmäineputkiin, vesiputkiin ti litteen sisäosiin käytön ikn ti heti käytön jälkeen. Se voi oll liin kuum ti liin kylmä. Ann sen plutu tvlliseen lämpötiln. Jos sinun on koskettv sitä, pidä suojkäsineitä. ÄLÄ kosket vhingoss vuotv kylmäinett. VAROITUS Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää yksikköä suojpikknn. Sähköosi koskettvt pieneläimet voivt iheutt toiminthäiriöitä, svu ti tuliplon. HUOMIO ÄLÄ kosket tuloilmknv ti litteen lumiiniripoj. ÄLÄ set mitään esineitä ti litteit yksikön päälle. ÄLÄ kiipeä yksikön päälle ti istu ti seiso sen päällä. Ulkoyksikköön tehtävät työt on prs tehdä kuivss säässä vedeltä suojutumist vrten. Sovellettvien lkisääteisten määräysten perusteell voi oll trpeen pitää tuotteelle huoltokirj, johon merkitään inkin: huoltotiedot, korjukset, testien tulokset, vlmiustiljksot... Vähintään seurvt tiedot on merkittävä tuotteen helposti käytettävään pikkn: Ohjeet järjestelmän smmuttmiseksi hätätilnteess Plolitoksen, poliisin j sirln yhteystiedot Huoltoplvelun nimi, osoite j puhelinnumero virk-ikn sekä päivystysnumero Euroopss EN378-stndrdiss on trvittvt ohjeet huoltokirj vrten. 1.. Asennuspikk Vrmist, että yksikön ympärillä on riittävästi til huolto j ilmn kiertokulku vrten. Vrmist, että sennuspikk kestää yksikön pinon j värinän. Vrmist, että lue on hyvin tuuletettu. ÄLÄ tuki ilmnvihtoukkoj. Vrmist, että yksikkö on vktsoss. ÄLÄ senn yksikköä seurvnlisiin pikkoihin: Räjähdyslttiiseen ympäristöön. Pikkn, joss on sähkömgneettisi ltoj säteileviä litteit. Sähkömgneettiset llot voivt häiritä ohjusjärjestelmää j iheutt litteiston toiminthäiriöitä. Pikkn, joss stt iheutu tuliplo siellä esiintyvien plvien ksujen (esim. tinneri ti ensiini), hiilikuidun ti syttyvän ineen vuodon tki. Pikkn, joss muodostuu syövyttäviä ksuj (esimerkiksi rikkihppo). Kupriputkien ti juotettujen osien korroosio stt iheutt kylmäineen vuotmisen. Asentjn viiteops 4 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

5 1..3 Kylmäine Jos sovellettviss. Ktso sovelluksen käyttöoppst ti sentjn viiteoppst lisätietoj. Vrmist, että kylmäineputkiston sennus täyttää sovellettvt määräykset. Euroopss sovellettv stndrdi on EN378. Vrmist, että kenttäputkisto j liitännät eivät ole rsituksen lisi. Jos Juoksutusputki on käytettävissä (ts. sylinterissä on merkintä Liquid filling siphon tthed ) Juoksutusputke ei ole käytettävissä 1 Yleiset vrotoimet Niin Lisää sylinteri pystysennoss. Lisää sylinteri ylöslisin. VAROITUS ÄLÄ KOSKAAN pineist tuotett koekäytön ikn korkemmll pineell kuin (yksikön nimikilven mukinen) suurin sllittu pine. VAROITUS Huolehdi riittävistä vrotoimist kylmäinevuodon vrlt. Jos kylmäineksu pääsee vuotmn, tuulet lue välittömästi. Mhdollisi vroj: Kylmäineen liillinen pitoisuus suljetuss huoneess voi iheutt hpenpuutett. Jos kylmäineksu pääsee kosketuksiin tulen knss, voi muodostu myrkyllistä ksu. VAARA: RÄJÄHDYSVAARA Pumpun lsjo kylmäinevuoto. Jos hlut j järjestelmän ls j kylmäinepiirissä on vuoto: ÄLÄ käytä yksikön utomttist pumpun lsjotoiminto, jok kerää kiken kylmäineen järjestelmästä ulkoyksikköön. Mhdollinen seurus: Kompressorin itsesyttyminen j räjähtäminen, kosk käynnissä olevn kompressoriin pääsee ilm. Käytä erillistä tlteenottojärjestelmää, jott yksikön kompressorin EI trvitse oll käynnissä. VAROITUS Ot kylmäine in tlteen. ÄLÄ vput niitä suorn ympäristöön. Tyhjiöi litteisto tyhjiöpumpun vull. Kun kikki putket on kytketty, vrmist, että ksuvuotoj ei ole. Suorit ksuvuotokoe typen vull. Jott kompressori ei rikkoutuisi, ÄLÄ lisää kylmäinett enempää kuin määritetty määrä. Kun kylmäinejärjestelmä vtn, kylmäinett tulee käsitellä lkisääteisten määräysten mukisesti. VAROITUS Vrmist, että järjestelmässä ei ole hppe. Kylmäinett voi lisätä vst vuototestin j tyhjiökuivuksen suorittmisen jälkeen. Jos kylmäinett täytyy lisätä, ktso tietoj yksikön nimikilvessä. Siinä ilmoitetn kylmäineen tyyppi j trvittv määrä. Yksikkö on täytetty kylmäineell tehtll j riippuen putkien kooist j pituuksist kylmäinett on lisättävä joihinkin järjestelmiin. Käytä inostn järjestelmässä käytettävälle kylmäinetyypille trkoitettuj työkluj, jott vrmistetn pineenkesto j estetään vieriden ineiden pääsy järjestelmään. Lisää nestemäistä kylmäinett seurvsti: Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Av kylmäinesylinterit hitsti. Lisää kylmäinett nestemäisessä muodoss. Kylmäineen lisääminen ksumisess muodoss voi estää normlin toiminnn. HUOMIO Kun kylmäineen lisääminen on vlmis ti keskeytetään, sulje kylmäinesäiliön venttiili heti. Jos venttiiliä ei suljet heti, jäljellä olev pine voi lisätä enemmän kylmäinett. Mhdollinen seurus: Virheellinen kylmäineen määrä Suollious Jos sovellettviss. Ktso sovelluksen käyttöoppst ti sentjn viiteoppst lisätietoj. VAROITUS Suolliuoksen vlint ON tehtävä pikllisen linsäädännön mukisesti. VAROITUS Huolehdi riittävistä vrotoimist suolliuoksen vuodon vrlt. Jos suolliuost vuot, tuulet lue välittömästi j ot yhteyttä jälleenmyyjään. VAROITUS Yksikön sisäisen ympäristön lämpötil voi oll pljon korkempi kuin huonelämpötil, esim. 70 C. Jos suolliuost vuot, yksikön sisällä olevt kuumt ost voivt iheutt vrllisen tilnteen. VAROITUS Sovelluksen käytön j sennuksen ON noudtettv sovellettvss linsäädännössä määritettyjä turv- j ympäristövrotoimi Vesi Jos sovellettviss. Ktso sovelluksen käyttöoppst ti sentjn viiteoppst lisätietoj. Vrmist, että veden ltu täyttää EU-direktiivin 98/83 EY. Asentjn viiteops 5

6 Tietoj sikirjst 1..6 Sähköinen VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA KATKAISE kikki virrnsyötöt ennen kytkinrsin knnen irrottmist, sähköjohtojen kytkemistä ti sähköosien koskettmist. Irrot virrnsyöttö vähintään 1 minuutiksi j mitt jännite päävirtpiirin kondensttoreiden liittimistä ti sähköosist ennen huolto. Mittun jännitteen ON oltv lle 50 V DC ennen kuin voit koske sähköosiin. Ktso liittimien sijinnit johdotuskviost. ÄLÄ koske sähköosiin märillä käsillä. ÄLÄ jätä yksikköä vlvomtt, kun huoltoknsi on irrotettu. VAROITUS Jos pääkytkintä ti muut erotuslitett EI ole sennettu tehtll, sellinen on sennettv kiinteään johdotukseen niin, että se irrott kikki nvt ylijänniteluokn III ehtojen täyttyessä. VAROITUS Käytä VAIN kuprijohtimi. Vrmist, että kenttäjohdotus täyttää sovellettvt määräykset. Kenttäjohdotus on tehtävä tuotteen mukn toimitetun kytkentäkvion mukisesti. ÄLÄ KOSKAAN purist niputettuj kpeleit j vrmist, että ne eivät pääse koskettmn putki j teräviä reunoj. Vrmist, että liitäntöihin ei kohdistu ulkoist pinett. Asenn mdoitus sinmukisesti. ÄLÄ mdoit yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojn ti puhelimen mhn. Epätäydellinen mdoitus voi iheutt sähköiskun. Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille vrttu virtlähdettä. Missään tpuksess EI s käyttää jonkin toisen litteen knss yhteistä virtlähdettä. Muist sent kikki trvittvt sulkkeet ti suojktkisijt. Muist sent mvuotoktkisin. Jos näin ei tehdä, seuruksen voi oll sähköisku ti tuliplo. Kun sennt mvuotosuoj, vrmist, että se on yhteensopiv invertterin knss (sietää korketjuisi sähköisiä häiriöitä), jott mvuotosuoj ei ukeisi trpeettomsti. Virtjohtojen kiinnittämiseen liittyvät vrotoimet: Älä kytke eri pksuisi johtoj virrn kytkentärimn (löysät sähköjohdot voivt iheutt liillist kuumenemist). Kun smnpksuisi johtoj kytketään, tee se seurvn kuvn mukisesti. Käytä johdotukseen siihen trkoitettu virtjohto, kiinnitä johdot lujsti j tue ne sitten niin, ettei kytkentälevyyn kohdistu ulkoist pinett. Käytä liitinruuvien kiristämiseen sopiv ruuvimeisseliä. Pienipäinen ruuvimeisseli vhingoitt päätä j tekee kiristyksen mhdottomksi. Ruuvien liikkiristys voi rikko ruuvit. Asenn virtjohdot vähintään 1 metrin päähän televisioist j rdioist häiriöiden estämiseksi. Rdiolloist riippuen 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä. VAROITUS Kun sähkötyöt on tehty, trkist, että jokinen sähköos j sähköosrsiss olev liitin on liitetty kunnoll. Vrmist, että kikki knnet ovt kiinni ennen kuin käynnistät yksikön. Pätee vin silloin, kun virtlähde on kolmiviheinen j kompressoriss on PÄÄLLE/POIS-käynnistystp. Jos vstvihe on mhdollinen hetkellisen virtktkoksen jälkeen, j virt menee päälle j pois tuotteen olless käynnissä, kiinnitä vstvihesuojusvirtpiiri pikllisesti. Tuotteen käyttö vstviheess voi rikko kompressorin j muit osi. Tietoj sikirjst.1 Tieto tästä sikirjst Kohdeyleisö Vltuutetut sentjt Asikirjsrj Tämä sikirj on os sikirjsrj. Asikirjsrjn kuuluvt: Yleiset vrotoimet: Turvllisuusohjeit, jotk on luettv ennen sennust Muoto: Pperi (sisäyksikön pkkuksess) Sisäyksikön sennusops: Asennusohjeet Muoto: Pperi (sisäyksikön pkkuksess) Ulkoyksikön sennusops: Asennusohjeet Muoto: Pperi (ulkoyksikön pkkuksess) Asentjn viiteops 6 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

7 3 Tietoj pkkuksest Vrlämmittimen sennusops: Asennusohjeet Muoto: Pperi (vrlämmittimen pkkuksess) Asentjn viiteops: Asennuksen vlmistelu, hyvät menettelytvt, viitetiedot jne. Muoto: Digitliset tiedostot osoitteess Oheislitteiden liitekirj: Lisätietoj oheislitteiden sentmisest Muoto: Pperi (sisäyksikön pkkuksess) + Digitliset tiedostot osoitteess Mukn toimitettujen sikirjojen uusimmt versiot voivt oll stvill lueesi Dikin-sivustolt ti jälleenmyyjän kutt. Alkuperäinen sikirj on ldittu englnniksi. Kikki muut kielet ovt käännöksiä. Tekniset rkennetiedot Uusimpien teknisten tietojen osjoukko on stvn lueelliselt Dikin-sivustolt (julkisesti stvill). Uusimpien teknisten tietojen koko joukko on stvn lueelliselt Dikin-sivustolt (julkisesti stvill). 3 Tietoj pkkuksest 3.1 Yleiskuvus: Tietoj pkkuksest Tämä luku kuv, mitä on tehtävä kun ulko- j sisäyksikön pketit on toimitettu pikn päälle. Se sisältää tietoj seurvist sioist: Yksiköiden purkminen pkkuksest j käsittely Lisävrusteiden poistminen yksiköistä Pidä seurvt seikt mielessä: Yksikkö täytyy trkst heti spumisen yhteydessä vurioiden vrlt. Mhdolliset vuriot on ilmoitettv välittömästi liikennöitsijän korvusten käsittelijälle. Tuo yksikkö pkkuksessn mhdollisimmn lähelle lopullist sijoituspikk välttääksesi vuriot siirron yhteydessä. 3. Ulkoyksikkö 3..1 Ulkoyksikön purkminen pkkuksest. Asentjn viiteoppn yleiskuvus Luku Yleiset vrotoimet Tietoj sikirjst Tietoj pkkuksest Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Käyttökohdeohjeit Vlmistelu Asennus Määritykset Käyttöönotto Luovutus käyttäjälle Kunnosspito j huolto Vinetsintä Hävittäminen Tekniset tiedot Snsto Kenttäsetukset-tulukko Kuvus Turvllisuusohjeit, jotk on luettv ennen sennust Asentjlle olevt sikirjt Yksiköiden purkminen pkkuksist j vrusteiden irrottminen Yksiköiden tunnistminen Yksiköiden j lisävrusteiden mhdolliset yhdistelmät Järjestelmän eri sennuskokoonpnot Mitä on tehtävä j tiedettävä ennen pikn päälle menemistä Mitä on tehtävä j tiedettävä järjestelmän sentmist vrten Mitä on tehtävä j tiedettävä järjestelmän määrittämistä vrten sennuksen jälkeen Mitä on tehtävä j tiedettävä järjestelmän käyttöönotto vrten määrittämisen jälkeen Mitä nt j selittää käyttäjälle Kuink pitää yksiköitä kunnoss j huolt niitä Mitä tehdä ongelmtilnteess Järjestelmän hävittäminen Järjestelmän tekniset tiedot Termien määritelmä Asentjn on täytettävä tulukko j se on säilytettävä tulev trvett vrten Huomutus: Myös käyttäjän viiteoppss on sentjn setustulukko. Asentjn on täytettävä tämä tulukko j se on nnettv käyttäjälle. 1 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 7

8 3 Tietoj pkkuksest 3.. Vrusteiden poistminen ulkoyksiköstä 1 Nost ulkoyksikköä. HUOMIO Käsittele ulkoyksikköä seurvsti: 57kg Yleiset vrotoimet, sisäyksikön sennusops, käyttöops j liitekirj lisävrusteille Poist vrusteet pkkuksen pohjlt d Ulkoyksikön sennusops Fluorttuj ksvihuoneksuj koskev tunnus Monikielinen fluorttuj ksvihuoneksuj koskev tunnus d Yksikön kiinnityslevy ÄLÄ heitä ylempää phvikntt pois. Phviknnen ulkopuolelle on tulostettu sennuskvio Vrusteiden poistminen sisäyksiköstä Yleiset vrotoimenpiteet, sisäyksikön sennusops, käyttöops j vlinnisten vrusteiden liitekirj ovt ltikon yläosss. Poist muut vrusteet seurvien toimenpiteiden mukisesti. 1 Irrot teippi. 3.3 Sisäyksikkö Sisäyksikön purkminen pkkuksest Käännä etupneelin pohj ylöspäin j irrot se. 3 Poist vrusteet. Asentjn viiteops 8 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

9 g h e+f 4 Tietoj yksiköistä j lisävrusteist 3.4. Vrusteiden poistminen vrlämmittimestä 1 Poist seinäkiinnike rsist. d e f g h 1 1 d e f g h Yleiset vrotoimet Oheislitteiden liitekirj Sisäyksikön sennusops Käyttöops Sulkuventtiilin tiivisterengs Sulkuventtiili Käyttöliittymän knsi Sisäyksikön ylälevy 3.4 Vrlämmitin Vrlämmitin on lisävruste, jot voidn käyttää vin sisäyksiköiden EHBH_CBV j EHVH_S_CBV knss Vrlämmittimen purkminen pkkuksest 1 4 Tietoj yksiköistä j lisävrusteist 4.1 Yleiskuvus: Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Tämä luku sisältää tietoj seurvist: Ulkoyksikön tunnistminen Sisäyksikön tunnistminen Vrlämmittimen tunnistminen (jos on) Ulko- j sisäyksiköiden yhdistäminen Ulkoyksikön yhdistäminen lisävrusteiden knss Sisäyksikön yhdistäminen lisävrusteiden knss 4. Tunnistminen Kun sennt ti huollt useit yksiköitä smnikisesti, vrmist, että ET vihd eri mllien huoltopneeleit keskenään Tunnistetietotrr: ulkoyksikkö Sijinti Mllin tunnistus Esimerkki: ER L Q 006 CA V3 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 9

10 4 Tietoj yksiköistä j lisävrusteist ER L Q Koodi Selitys Euroopplinen jettu lämpöpumppujen ulkopri Lähtöveden lämpötil ulkolue: 10~ 0 C Kylmäine R410A 006 Kpsiteettiluokk CA V3 Mllisrj Virrnsyöttö 4.. Tunnistetietotrr: Sisäyksikkö Sijinti Mllin tunnistus Esimerkki: E HB H 04 CB V E HB H Koodi Euroopplinen mlli Kuvus Seinään kiinnitettävä sisäyksikkö Vin lämmitys 04 Kpsiteettiluokk CB V Mllisrj Mllit, joiss ei ole vrlämmitintä tilnlämmityspiirissä 4..3 Tunniste-etiketti: Vrlämmitin Sijinti Mllin tunnistus Esimerkki: EK L BUH CB 6 W1 EK L BUH CB Koodi Euroopn mlli Selitys Srj yhteensopiv sisäyksiköiden EHBH_CBV j EHVH_S_CBV knss Vrlämmitin Mllisrj 6 Lisälämmittimen teho (kw) W1 Virrnsyöttö 4.3 Yksiköiden j vlinnisvrusteiden yhdistäminen Mhdollisi lisävrusteit ulkoyksikölle Tippvesills (EKDP008CA) Tippvesills vditn keräämään ulkoyksiköstä tippuv vettä. Tippvesiltseen kuuluvt: Tippvesills Asennuskiinnikkeet Ktso ohjeit sennukseen tippvesiltn sennusoppst. Tippvesiltn lämmitin (EKDPH008CA) Tippvesiltn lämmitin estää tippvesiltn jäätymistä. Tämän lisävrusteen sentmist suositelln kylmillä lueill, joill voi oll lhinen ympäristön lämpötil ti pljon lumisdett. Ktso ohjeit sennukseen tippvesiltn lämmittimen sennusoppst. Jos tippvesillst käytetään, ulkoyksikön huoltopiirilevyn oikosulkupl JP_DP TÄYTYY leikt. Oikosulkupln leikkmisen jälkeen ulkoyksikkö TÄYTYY nollt tämän toiminnon ktivoimist vrten. U-plkit (EKFT008CA) U-plkit ovt sennuskiinnikkeitä, joiden päälle ulkoyksikkö voidn sent. Tämän lisävrusteen sentmist suositelln kylmillä lueill, joill voi oll lhinen ympäristön lämpötil ti pljon lumisdett. Ktso ohjeit sennukseen ulkoyksikön sennusoppst Mhdollisi lisävrusteit sisäyksikölle Kukosäädin (EKRUCBL*) Kukosäädin j mhdollinen lisäkukosäädin ovt stvill lisävrustein. Lisäkukosäädin voidn yhdistää: Molempien käyttö: ohjus sisäyksikön lähellä, huonetermostttitoiminto tärkeimmässä lämmitettävässä tilss. Muit kieliä sisältävä kukosäädin. Seurvt kukosäätimet ovt stvill: EKRUCBL1 sisältää seurvt kielet: sks, rnsk, hollnti, itli. EKRUCBL sisältää seurvt kielet: englnti, ruotsi, norj, suomi. EKRUCBL3 sisältää seurvt kielet: englnti, espnj, kreikk, portugli. EKRUCBL4 sisältää seurvt kielet: englnti, turkki, puol, romni. EKRUCBL5 sisältää seurvt kielet: sks, tšekki, sloveeni, slovkki. EKRUCBL6 sisältää seurvt kielet: englnti, kroti, unkri, viro. EKRUCBL7 sisältää seurvt kielet: englnti, sks, venäjä, tnsk. Kukosäätimen kieliä voi myös lähettää tietokoneohjelmiston vull ti kopioid kukosäätimestä toiseen. Asentjn viiteops 10 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

11 4 Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Ktso sennusohjeit kohdst " Käyttöliittymän liittäminen" sivull 43. Yksinkertinen käyttöliittymä (EKRUCBS) Yksinkertist käyttöliittymää voidn käyttää vin yhdessä pääkäyttöliittymän knss. Yksinkertinen käyttöliittymä toimii huonetermostttin j se on sennettv huoneeseen, jot hlut sen ohjvn. Ktso ohjeit sennukseen huonetermosttin sennus- j käyttöoppst. Huonetermosttti (EKRTWA, EKRTR1, RTRNETA) Voit yhdistää vlinnisen huonetermosttin sisäyksikköön. Tämä termosttti voi oll joko lngllinen (EKRTWA) ti lngton (EKRTR1 j RTRNETA). Termosttti RTRNETA voidn käyttää vin vin lämmitys -järjestelmissä. Ktso sennusohjeit huonetermosttin sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Lngttomn termosttin etänturi (EKRTETS) Voit käyttää lngtont huonelämpötiln nturi (EKRTETS) vin yhdessä lngttomn termosttin knss (EKRTR1). Ktso sennusohjeit huonetermosttin sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Digitlinen I/O-piirilevy (EKRP1HB) Digitlinen I/O-piirilevy vditn seurvi signleit vrten: Hälytyslähtö Tilnlämmityksen päällä/pois-lähtö Vihto ulkoiseen lämmönlähteeseen Ktso sennusohjeit digitlisen I/O-piirilevyn sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Trvepiirilevy (EKRP1AHTA) Trvepiirilevy on sennettv, jos virrnkulutuksen hllint hlutn käyttää digitlisten tulojen kutt. Ktso sennusohjeit trvepiirilevyn sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Etäsisänturi (KRCS01-1) Sisäistä kukosäätimen nturi käytetään oletuksen huonelämpötiln nturin. Etäsisänturi voidn sent lisävrusteen mittmn huonelämpötil toisess sijinniss. Ktso sennusohjeit etäsisänturin sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Etäsisänturi voidn käyttää vin silloin, kun kukosäätimen on määritetty huonetermostttitoiminto. Voit kytkeä vin joko etäsisänturin ti etäulkonturin. Etäulkonturi (EKRSCA1) Ulkoyksikön sisällä olev nturi käytetään oletuksen ulkolämpötiln mittmiseen. Etäulkonturi voidn sent lisävrusteen mittmn ulkolämpötil toisess sijinniss (esim. suorn uringon uringonvlon välttämiseksi) järjestelmän premp toimint vrten. Ktso ohjeit sennukseen etäulkonturin sennusoppst. Voit kytkeä vin joko etäsisänturin ti etäulkonturin. PC-määritysohjelm (EKPCCAB) PC-kpelin vull voidn luod yhteys sisäyksikön kytkinrsin j tietokoneen välille. Sen vull käyttöliittymään voidn ldt eri kielitiedostoj j sisäyksikköön voidn ldt sisämuuttuji. Kysy piklliselt jälleenmyyjältä, mitä kielitiedostoj on stvill. Ohjelmisto j siihen liittyvät käyttöohjeet on stvill osoitteest Ktso ohjeit sennukseen PC-kpelin sennusoppst j kohdst "8 Määritykset" sivull 48. Lämpöpumpun konvektori (FWXV) Tilnlämmitystä vrten on mhdollist käyttää lämpöpumppukonvektorej (FWXV). Ktso sennusohjeit lämpöpumppukonvektorin sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Tippvesills (EKHBDPCA) Tippvesills vditn keräämään sisäyksiköstä tippuv vettä. Se vditn sisäyksikön lhisen lämpötiln jäähdytyskäytön ikn j kun lähtöveden lämpötil on <18 C. Ktso ohjeit sennukseen tippvesillssrjn sennusoppst. Aurinkosrj (EKSOLHW) Aurinkosrj vditn urinkopneelisovelluksen liittämiseen kuumvesivrjn. Ktso sennusohjeit urinkosrjn sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Kuumvesivrj Kuumvesivrj voidn liittää sisäyksikköön kuumn veden tuottmist vrten. Vrlämmitin (EKLBUHCB6W1) Voit sent vlinnisen vrlämmittimen. Ktso sennusohjeet vrlämmittimen sennusoppst ti tästä sentjn viiteoppst. Lähiverkkosovitin älypuhelinhllintn + Smrt Grid - sovelluksiin (BRP069A61) Voit sent tämän lähiverkkosovittimen j käyttää sitä seurviin toimintoihin: Hllitse järjestelmää älypuhelinsovelluksell. Käytä järjestelmää erilisiss Smrt Grid -sovelluksiss. Ktso ohjeit sennukseen lähiverkkosovittimen sennusoppst. Lähiverkkosovitin älypuhelinhllintn (BRP069A6) Voit sent tämän lähiverkkosovittimen hllitksesi järjestelmää älypuhelinsovelluksell. Ktso ohjeit sennukseen lähiverkkosovittimen sennusoppst Sisä- j ulkoyksikön mhdolliset yhdistelmät Sisäyksikkö Ulkoyksikkö ERLQ004CAV3 ERLQ006CAV3 ERLQ008CAV3 EHBH04CBV O EHBH08CBV O O Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 11

12 5 Käyttökohdeohjeit Sisäyksikön j kuumvesivrjn mhdolliset yhdistelmät Sisäyksikkö Kuumvesivrj EKHWS EKHWP EKHWE EKHWET EHBH04CBV O O O O EHBH08CBV O O O O 5 Käyttökohdeohjeit 5.1 Yleiskuvus: Käyttökohdeohjeit Käyttökohdeohjeiden trkoitus on nt kuv Dikinlämpöpumppujärjestelmän mhdollisuuksist. Käyttökohdeohjeiden kuvt on trkoitettu vin viitteiksi, j niitä EI tule käyttää trkkoin hydruliikkkvioin. Trkkoj hydruliikkmittoj j tspino EI näytetä, vn ne ovt sentjn vstuull. Voit ktso luvust "8 Määritykset" sivull 48 lisätietoj kokoonpnon setuksist, joill voit optimoid lämpöpumpun toiminnn. Tämä luku sisältää käyttökohdeohjeit seurviin tilnteisiin: Tilnlämmitysjärjestelmän settminen Tilnlämmityksen pulämmönlähteen settminen Kuumvesivrjn settminen Energimittuksen settminen Virrnkulutuksen settminen Ulkoisen lämpötil-nturin settminen 5. Tilnlämmitysjärjestelmän settminen Dikin-lämpöpumppujärjestelmä nt lähtövettä yhdessä ti usemmss huoneess oleviin lämmönluovuttjiin. Kosk järjestelmä trjo pljon joustvuutt jokisen huoneen lämpötiln hllintn, sinun on ensin vstttv seurviin kysymyksiin: Kuink mont huonett Dikin-lämpöpumppujärjestelmä lämmittää? Mitä lämmönluovuttjn tyyppejä kusskin huoneess käytetään j mikä niiden suunniteltu lähtöveden lämpötil? Kun tilnlämmityksen trpeet ovt selkeät, Dikin suosittelee seurvien setusohjeiden noudttmist. Jos ulkoist huonetermosttti käytetään, ulkoinen huonetermosttti hllitsee huoneen jäätymissuoj. Huoneen jäätymissuoj on mhdollinen kuitenkin vin silloin, kun yksikön käyttöliittymän lähtöveden lämpötiln hllint on kytketty PÄÄLLE. Jos ulkoist huonetermosttti käytetään j huoneen jäätymissuoj on tttv kikiss olosuhteiss, utomttinen hätäkäyttö [A.6.C] on setettv tiln Yksi huone Lttilämmitys ti lämpöptterit Lngllinen huonetermosttti Asennus A B A B Päälähtöveden lämpötil-lue Yksittäinen huone Huonetermostttin käytettävä käyttöliittymä Lttilämmitys ti lämpöptterit on liitetty suorn sisäyksikköön. Huonelämpötil hllitn käyttöliittymästä, jot käytetään huonetermostttin. Mhdolliset sennukset: Käyttöliittymä on sennettu huoneeseen j sitä käytetään huonetermostttin Kukosäädin on sennettu sisäyksikön luo j sitä käytetään ohjmiseen sisäyksikön läheltä + kukosäädin on sennettu huoneeseen j sitä käytetään huonetermostttin Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A..1.7] Koodi: [C-07] Veden lämpötil-lueiden määrä: #: [A..1.8] Koodi: [7-0] Edut Arvo (Hl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään käyttöliittymän ympäristön lämpötiln perusteell. 0 (1 lvl-lue): Pää Kustnnustehoks. ET trvitse lisäksi ulkoist huonetermosttti. Mukvin j tehokkin. Älykäs huonetermostttitoiminto voi vähentää ti lisätä hluttu lähtöveden lämpötil huoneen todellisen lämpötiln mukn (modultio). Seuruksen on: Vk huonelämpötil, jok vst hluttu lämpötil (mukvmpi) Vähemmän PÄÄLLE/POIS-kertoj (hiljisempi, mukvmpi j tehokkmpi) Alhisin mhdollinen lähtöveden lämpötil (tehokkmpi) Asentjn viiteops 1 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

13 5 Käyttökohdeohjeit Helppo. Voit helposti sett hlutun huonelämpötiln käyttöliittymästä: Päivittäisiä trpeit vrten voit käyttää esisetettuj rvoj j jstimi. Jos päivittäisistä trpeist trvitsee poiket, voit väliikisesti ohitt esisetetut rvot j jstimet käyttämällä lomtil. Lämpöpumpun konvektorit Asennus A B Lttilämmitys ti lämpöptterit Lngton huonetermosttti Asennus A B A B Päälähtöveden lämpötil-lue Yksittäinen huone Lngttomn ulkoisen huonetermosttin vstnotin Lngton ulkoinen huonetermosttti Lttilämmitys ti lämpöptterit on liitetty suorn sisäyksikköön. Huonelämpötil ohj lngton ulkoinen huonetermosttti (oheislite EKRTR1). Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A..1.7] Koodi: [C-07] Veden lämpötil-lueiden määrä: #: [A..1.8] Koodi: [7-0] Päälueen ulkoinen huonetermosttti: #: [A...4] Koodi: [C-05] Edut Arvo 1 (Ulk. hl:n ohj.): Yksikön toimint päätetään ulkoisen termosttin perusteell. 0 (1 lvl-lue): Pää 1 (Termos. ON/OFF): Kun käytetty ulkoinen huonetermosttti ti lämpöpumpun konvektori voi lähettää vin termosttin päällä/ pois-ehdon. Lngton. Ulkoinen Dikin-huonetermosttti on stvill lngttomn version. Tehoks. Vikk ulkoinen huonetermosttti lähettää vin PÄÄLLE/POIS-signlit, se on erityisesti suunniteltu lämpöpumppujärjestelmää vrten. A B Päälähtöveden lämpötil-lue Yksittäinen huone Lämpöpumpun konvektorien kukosäädin Lttilämmitys ti lämpöptterit on liitetty suorn sisäyksikköön. Hluttu huonelämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä. Tilnlämmityksen trvesignli lähetetään yhteen sisäyksikön digitlisist tuloist (XM/1 j XM/4). Tiln käyttötil lähetetään lämpöpumpun konvektoreihin yhdestä sisäyksikön digitlisest lähdöstä (XM/3 j XM/33). Määritykset Kun käytät useit lämpöpumpun konvektoreit, vrmist, että jokinen vstnott infrpunsignlin lämpöpumpun konvektorien kukosäätimestä. Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A..1.7] Koodi: [C-07] Veden lämpötil-lueiden määrä: #: [A..1.8] Koodi: [7-0] Päälueen ulkoinen huonetermosttti: #: [A...4] Koodi: [C-05] Edut Arvo 1 (Ulk. hl:n ohj.): Yksikön toimint päätetään ulkoisen termosttin perusteell. 0 (1 lvl-lue): Pää 1 (Termos. ON/OFF): Kun käytetty ulkoinen huonetermosttti ti lämpöpumpun konvektori voi lähettää vin termosttin päällä/ pois-ehdon. Tehoks. Ihnteellinen energitehokkuus interlink-toiminnon nsiost. Tyylikäs. Yhdistelmä: Lttilämmitys + Lämpöpumpun konvektorit Tilnlämmityksen suoritt: Lttilämmitys Lämpöpumpun konvektorit Asennus Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 13

14 5 Käyttökohdeohjeit A B Asennus A B C T A B Päälähtöveden lämpötil-lue Yksittäinen huone Lämpöpumpun konvektorien kukosäädin Lämpöpumpun konvektorit on kytketty suorn sisäyksikköön. Hluttu huonelämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä. Tilnlämmityksen trvesignli lähetetään yhteen sisäyksikön digitlisist tuloist (XM/1 j XM/4). Tiln käyttötil lähetetään lämpöpumpun konvektoreihin yhdestä sisäyksikön digitlisest lähdöstä (XM/3 j XM/33). Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A..1.7] Koodi: [C-07] Veden lämpötil-lueiden määrä: #: [A..1.8] Koodi: [7-0] Päälueen ulkoinen huonetermosttti: #: [A...4] Koodi: [C-05] Edut Arvo 1 (Ulk. hl:n ohj.): Yksikön toimint päätetään ulkoisen termosttin perusteell. 0 (1 lvl-lue): Pää 1 (Termos. ON/OFF): Kun käytetty ulkoinen huonetermosttti ti lämpöpumpun konvektori voi lähettää vin termosttin päällä/ pois-ehdon. Tehoks. Lttilämmityksen suorituskyky on prs, kun käytössä on Altherm LT. Mukv. Khden lämmönluovuttjn yhdistelmä trjo lttilämmityksen loistvn lämmitysmukvuuden. 5.. Useit huoneit Yksi lähtöveden lämpötil-lue Jos vin yksi lähtöveden lämpötil-lue trvitn, kosk kikkien lämmönluovuttjien suunniteltu lähtöveden lämpötil on sm, ET trvitse sekoitusventtiilisem (kustnnustehokst). Esimerkki: Jos lämpöpumppujärjestelmää käytetään lämmittämään yhtä ltti, kun kikiss huoneiss on smt lämmönluovuttjt. Lttilämmitys ti lämpöptterit Termostttiset venttiilit Jos lämmität huoneit lttilämmityksellä ti lämpöpttereill, yleinen tp on hllit päähuoneen lämpötil termosttill (jok voi oll joko kukosäädin ti ulkoinen huonetermosttti), kun muit huoneit hllitn niin kutsutuill termostttisill venttiileillä, jotk vutuvt ti sulkeutuvt huonelämpötiln mukn. A Päälähtöveden lämpötil-lue B Huone 1 C Huone Käyttöliittymä Päähuoneen lttilämmitys on liitetty suorn sisäyksikköön. Päähuoneen huonelämpötil hllitn termostttin käytettävällä kukosäätimellä. Termostttiventtiili sennetn ennen lttilämmitystä jokiseen muuhun huoneeseen. Määritykset Huomioi tilnteet, joiss päähuonett voidn lämmittää toisell lämmönlähteellä. Esimerkki: tulisijt. Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A..1.7] Koodi: [C-07] Veden lämpötil-lueiden määrä: #: [A..1.8] Koodi: [7-0] Edut Kustnnustehoks. Arvo (Hl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään käyttöliittymän ympäristön lämpötiln perusteell. 0 (1 lvl-lue): Pää Helppo. Sm sennus kuin yhdelle huoneelle, mutt termostttiventtiilien knss. Lttilämmitys ti lämpöptterit Useit ulkoisi huonetermostttej Asennus A B M1 A Päälähtöveden lämpötil-lue B Huone 1 C Huone Ulkoinen huonetermosttti Ohitusventtiili Jokiseen huoneeseen sennetn sulkuventtiili (ei sisälly toimitukseen), jott lähtöveden syöttöä vältettäisiin, kun lämmitystrvett ei ole. C M Asentjn viiteops 14 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

15 5 Käyttökohdeohjeit Ohitusventtiili on sennettv, jott vesi voi kiertää silloin, kun kikki sulkuventtiilit on suljettu. Luotettvn toiminnn tkmiseksi on vrmistettv veden minimivirtusnopeus kohdss olevn tulukon Vesimäärän j virtusnopeuden trkistminen mukisesti "6.4 Vesiputkiston vlmistelu" sivull 5.. Sisäyksikköön liitetty kukosäädin päättää tiln käyttötiln. Huom, että kunkin termosttin käyttötiln on vstttv sisäyksikköä. Huonetermosttit liitetään sulkuventtiileihin, mutt niiden EI trvitse oll liitettyjä sisäyksikköön. Sisäyksikkö nt lähtövettä jtkuvsti, j lähtöveden jstin on mhdollist ohjelmoid. Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A..1.7] Koodi: [C-07] Veden lämpötil-lueiden määrä: #: [A..1.8] Koodi: [7-0] Edut Arvo 0 (Lvl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään lähtöveden lämpötiln perusteell. 0 (1 lvl-lue): Pää Verrttun yhden huoneen lttilämmitykseen ti lämpöpttereihin: Mukv. Voit sett hlutun huonelämpötiln, mukn lukien jstimet, jokiselle huoneelle huonetermostttien vull. Lämpöpumpun konvektorit Asennus A B A Päälähtöveden lämpötil-lue B Huone 1 C Huone Lämpöpumpun konvektorien kukosäädin Hluttu huonelämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä. Sisäyksikköön liitetty kukosäädin päättää tiln käyttötiln. Kunkin lämpöpumpun konvektorin lämmityksen trvesignli yhdistetään rinnn sisäyksikön digitliseen tuloon (XM/1 j XM/4). Sisäyksikkö nt lähtöveden vin silloin, kun sille on todellist trvett. Määritykset Mukvuuden j suorituskyvyn lisäämistä vrten Dikin suosittelee, että jokiseen lämpöpumpun konvektoriin sennetn lisävrusteen venttiilisrj EKVKHPC. Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A..1.7] Koodi: [C-07] C Arvo 1 (Ulk. hl:n ohj.): Yksikön toimint päätetään ulkoisen termosttin perusteell. Asetus Veden lämpötil-lueiden määrä: #: [A..1.8] Koodi: [7-0] Edut Arvo 0 (1 lvl-lue): Pää Verrttun yhden huoneen lämpöpumpun konvektoreihin: Mukv. Voit sett hlutun huonelämpötiln, mukn lukien jstimet, jokiselle huoneelle lämpöpumpun konvektorien kukosäätimen vull. Yhdistelmä: Lttilämmitys + Lämpöpumpun konvektorit Asennus A B M1 A Päälähtöveden lämpötil-lue B Huone 1 C Huone Ulkoinen huonetermosttti Lämpöpumpun konvektorien kukosäädin Jokinen huone, joss on lämpöpumpun konvektoreit: lämpöpumpun konvektorit liitetään suorn sisäyksikköön. Jokinen huone, joss on lttilämmitys: sulkuventtiili (ei sisälly toimitukseen) sennetn ennen lttilämmitystä: Se estää kuumn veden tulo, kun huoneess ei ole lämmitystrvett. Jokinen huone, joss on lämpöpumpun konvektoreit: hluttu lämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä. Jokinen huone, joss on lttilämmitys: hluttu lämpötil setetn ulkoisell huonetermosttill (lngllinen ti lngton). Sisäyksikköön liitetty kukosäädin päättää tiln käyttötiln. Huom, että jokisen ulkoisen huonetermosttin käyttötiln j lämpöpumpun konvektorien kukosäätimen on vstttv sisäyksikköä. Määritykset Mukvuuden j suorituskyvyn lisäämistä vrten Dikin suosittelee, että jokiseen lämpöpumpun konvektoriin sennetn lisävrusteen venttiilisrj EKVKHPC. Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A..1.7] Koodi: [C-07] C Arvo 0 (Lvl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään lähtöveden lämpötiln perusteell. Veden lämpötil-lueiden määrä: 0 (1 lvl-lue): Pää #: [A..1.8] Koodi: [7-0] Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 15

16 5 Käyttökohdeohjeit 5..3 Useit huoneit Kksi lähtöveden lämpötil-luett Jos kuhunkin huoneeseen vlitut lämmönluovuttjt on suunniteltu eri lähtöveden lämpötiloille, voit käyttää eri lähtöveden lämpötillueit (korkeintn ). Tässä sikirjss: Päälue = Alue, joss on lhisin suunniteltu lämpötil Lisälue = Toinen lue HUOMIO Kun lähtöveden lueit on usempi kuin yksi, päälueelle on AINA sennettv sekoitusventtiilisem vähentämään (lämmityksessä) lähtöveden lämpötil, kun lisälueell on trvett. Tyypillinen esimerkki: Huone (lue) Lämmönluovuttjt: suunniteltu lämpötil Olohuone (päälue) Lttilämmitys: 35 C Mkuuhuoneet (lisälue) Lämpöpumpun konvektorit: 45 C Asennus Päälue: d A B D E A Lähtöveden lämpötiln lisälue B Huone 1 C Huone D Päälähtöveden lämpötil-lue E Huone 3 Lämpöpumpun konvektorien kukosäädin Käyttöliittymä Sekoitusventtiilisem d Pineensäätöventtiili Pineensäätöventtiili tulee ott käyttöön ennen sekoitusventtiilisem. Tämä tk oiken veden virtustspinon lähtöveden päälämpötil-lueell j lähtöveden lisälämpötil-lueell suhteess kummnkin lämpötil-lueen vdittuun kpsiteettiin. Sekoitusventtiilisem sennetn ennen lttilämmitystä. Sekoitusventtiilisemn pumppu hllitn sisäyksikön päälle/ pois-signlill (XM/5 j XM/7; tvllinen suljettu sulkuventtiilin lähtö). Huonelämpötil hllitn käyttöliittymästä, jot käytetään huonetermostttin. C Lisälue: Lämpöpumpun konvektorit on kytketty suorn sisäyksikköön. Hluttu huonelämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä kullekin huoneelle. Kunkin lämpöpumpun konvektorin lämmityksen trvesignli yhdistetään rinnn sisäyksikön digitliseen tuloon (XM/1 j XM/4). Sisäyksikkö nt hlutun lisälähtöveden vin silloin, kun sille on todellist trvett. Sisäyksikköön liitetty kukosäädin päättää tiln käyttötiln. Huom, että lämpöpumpun konvektorien jokisen käyttötiln on vstttv sisäyksikköä. Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A..1.7] Koodi: [C-07] Veden lämpötil-lueiden määrä: #: [A..1.8] Koodi: [7-0] Lämpöpumpun konvektorit: Lisälueen ulkoinen huonetermosttti: #: [A...5] Koodi: [C-06] Sulkuventtiilin lähtö Sekoitusventtiilisem Edut Mukv. Arvo (Hl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään käyttöliittymän ympäristön lämpötiln perusteell. Huomutus: Päähuone = kukosäädintä käytetään huonetermostttin Muut huoneet = ulkoinen huonetermostttitoiminto 1 ( lvl-luett): Pää + lisä 1 (Termos. ON/OFF): Kun käytetty ulkoinen huonetermosttti ti lämpöpumpun konvektori voi lähettää vin termosttin päällä/ pois-ehdon. Aset noudttmn päälueen lämpötrvett. Aset hluttu päälähtöveden lämpötil. Älykäs huonetermostttitoiminto voi vähentää ti lisätä hluttu lähtöveden lämpötil huoneen todellisen lämpötiln mukn (modultio). Khden lämmönluovuttjjärjestelmän yhdistelmä tuott loistvn lämmitysmukvuuden lttilämmitykseen j nopen ilmnlämmityksen lämpöpumppukonvektoreille (esim. olohuone=lttilämmitys j mkuuhuone=konvektori (ei jtkuv lämmitystä)). Tehoks. Trpeest riippuen sisäyksikkö nt erilämpöistä lähtövettä, jok vst eri lämmönluovuttjien suunniteltu lämpötil. Lttilämmityksen suorituskyky on prs, kun käytössä on Altherm LT. 5.3 Tilnlämmityksen pulämmönlähteen settminen Tilnlämmityksen voi suoritt: Sisäyksikkö Järjestelmään liitetty pukuumvesivrj (ei sisälly toimitukseen) Asentjn viiteops 16 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

17 5 Käyttökohdeohjeit Kun huonetermosttti vtii lämmitystä, sisäyksikkö ti pukuumvesivrj loitt toiminnn ulkolämpötiln mukn (ulkoiseen lämmönlähteeseen vihdon til). Kun lup nnetn pukuumvesivrjlle, sisäyksikön tilnlämmitys kytketään pois päältä. Bivlenttinen toimint on mhdollist vin tilnlämmitykselle, EI kuumn veden tuottmiselle. Kuum vettä tuotetn in sisäyksikköön liitetyssä kuumvesivrjss. Asennus Lämpöpumpun lämmitystoiminnn ikn lämpöpumppu on toiminnss svuttkseen kukosäätimen kutt setetun hlutun lämpötiln. Kun säästä riippuv toimint on käytössä, veden lämpötil määritetään utomttisesti ulkolämpötiln mukn. Apukuumvesivrjn lämmitystoiminnn ikn pukuumvesivrj toimii svuttkseen pukuumvesivrjn säätimen kutt setetun hlutun veden lämpötiln. Ot pukuumvesivrj käyttöön seurvsti: e f g h j d e f g h i j k l m n FHL1...3 f l d M n k h i i m FHL1 FHL FHL3 Ulkoyksikkö Sisäyksikkö Lämmönvihdin Legioonlistuti estävä lämmitin Pumppu Sulkuventtiili Moottoroitu 3-tieventtiili (toimitetn kuumvesivrjn mukn) Tkiskuventtiili (ei sisälly toimitukseen) Sulkuventtiili (ei sisälly toimitukseen) Kollektori (ei sisälly toimitukseen) Apukuumvesivrj (ei sisälly toimitukseen) Pumpun termostttiventtiili (ei sisälly toimitukseen) Kuumvesivrj (lisävruste) Lämmönvihtimen kierukk Lttilämmitys Vrmist, että pukuumvesivrj j sen integrointi järjestelmään täyttävät sovellettvn linsäädännön. Dikin EI ole vstuuss pukuumvesivrjjärjestelmän virheellisistä ti vrllisist tilnteist. Vrmist, että lämpöpumpun pluuveden lämpötil EI ylitä lämpötil 55 C. Toimi seurvsti: Aset hluttu veden lämpötil pukuumvesivrjn säätimestä korkeintn lämpötiln 55 C. Asenn termostttiventtiili lämpöpumpun pluuvesivirtukseen. Aset termostttiventtiili sulkeutumn lämpötiln 55 C yläpuolell j vutumn lämpötiln 55 C lpuolell. Asenn tkiskuventtiilit. Vrmist, että vesipiirissä on vin yksi pisunt-sti. Pisuntsti on sennettu vlmiiksi sisäyksikköön. Asenn digitlinen I/O-piirilevy (lisävruste EKRP1HB). Liitä piirilevyn X1 j X (vihto ulkoiseen lämmönlähteeseen) pukuumvesivrjn. Ktso lämmönluovuttjien sentmiseen liittyen koht "5. Tilnlämmitysjärjestelmän settminen" sivull 1. Configurtion Käyttöliittymän kutt (puohjelm): Aset ivlenttisen järjestelmän käyttö ulkoiseksi lämmönlähteeksi. Aset ivlenttinen lämpötil j hystereesi. Vrmist, että ivlenttisess hystereesissä on riittävästi erotust, jott vihto sisäyksikön j pukuumvesivrjn välillä ei tehdä jtkuvsti. Kosk ulkoyksikön ilmtermistori mitt ulkolämpötiln, senn ulkoyksikkö vrjoon, jott suor uringonvlo EI vikut siihen ti käynnistä j smmut sitä. Jtkuv vihtminen voi iheutt pukuumvesivrjn syöpymistä. Ot yhteyttä pukuumvesivrjn vlmistjn lisätietoj vrten. Apukoskettimen käynnistämä vihto ulkoiseen lämmönlähteeseen Mhdollinen vin ulkoisess huonetermosttin hllinnss JA yhdellä lähtöveden lämpötil-lueell (ktso "5. Tilnlämmitysjärjestelmän settminen" sivull 1). Apukosketin voi oll: Ulkolämpötiltermosttti Sähkötriffikosketin Mnulisesti käytettävä kosketin Asennus: Liitä seurv kenttäjohdotus: L Indoor/Auto/Boiler N H A K1A Com KA K1A Indoor XM B TI X Y KA B TI Kuumvesivrjn termosttin tulo A Apukosketin (yleensä suljettu) H Lämmitystrpeen huonetermosttti (lisävruste) K1A Sisäyksikön ktivoinnin purele (ei sisälly toimitukseen) KA Kuumvesivrjn ktivoinnin purele (ei sisälly toimitukseen) Indoor Sisäyksikkö Auto Automttinen Boiler Kuumvesisäiliö Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 17

18 5 Käyttökohdeohjeit Vrmist, että pukoskettimess on riittävästi erotust ti ikviivettä, jott vihto sisäyksikön j pukuumvesivrjn välillä ei tehdä jtkuvsti. Jos pukosketin on ulkolämpötiltermosttti, senn termosttti vrjoon, jott suor uringonvlo EI vikut siihen ti käynnistä j smmut sitä. Jtkuv vihtminen voi iheutt pukuumvesivrjn syöpymistä. Ot yhteyttä pukuumvesivrjn vlmistjn lisätietoj vrten. 5.4 Kuumvesivrjn settminen Kuumvesivrj voidn sent itsenäisenä lisävrusteen. Se sisältää,4 kw:n legioonlistuti estävän lämmittimen Järjestelmän kvio Itsenäinen kuumvesivrj d e e d e f g h i j FHL1...3 f M h FHL1 Ulkoyksikkö Sisäyksikkö Lämmönvihdin Pumppu Sulkuventtiili Moottoroitu 3 tieventtiili Kollektori (ei sisälly toimitukseen) Kuumvesivrj Legioonlistuti estävä lämmitin Lämmönvihtimen kierukk Lttilämmitys i j g FHL FHL Kuumvesivrjn tilvuuden j hlutun lämpötiln settminen Ihmiset kokevt veden kuumn, kun sen lämpötil on 40 C. Sen vuoksi kuumn veden kulutus ilmistn vstvn kuumn veden tilvuuten lämpötilss 40 C. Voit kuitenkin sett kuumvesivrjn lämpötiln korkemmksi (esimerkiksi 53 C), jok sitten sekoitetn kylmään veteen (esimerkiksi 15 C). Kuumvesivrjn tilvuuden j hlutun lämpötiln settminen: 1 Kuumn veden kulutuksen määrittäminen (vstv kuumn veden tilvuus lämpötilss 40 C). Kuumvesivrjn tilvuuden j hlutun lämpötiln määrittäminen. Mhdolliset kuumvesivrjn tilvuudet Tyyppi Itsenäinen kuumvesivrj Energinsäästövinkkejä 150 l 00 l 300 l 500 l Mhdolliset tilvuudet Jos kuumn veden kulutus vihtelee päivittäin, voit ohjelmoid viikoittisen jstimen j sett eriliset hlutut kuumvesivrjn lämpötilt kullekin päivälle. Mitä lhisempi kuumvesivrjn lämpötil on, sitä kustnnustehokkmpi se on. Vlitsemll suuremmn kuumvesivrjn voit lent hluttu kuumvesivrjn lämpötil. Lämpöpumppu voi itsessään tuott korkeintn kuum vettä, jonk lämpötil on 55 C (50 C jos ulkolämpötil on lhinen). Kuumvesivrjn integroitu sähkövstus (legioonlistuti estävä lämmitin) voi lisätä tätä lämpötil. Se kuitenkin kulutt enemmän energi. Dikin suosittelee hlutun kuumvesivrjn lämpötiln settmist lämpötil 55 C lhisemmksi, jott voit välttyä sähkövstuksen käytöltä. Legioonlistuti estävä lämmitin: Käytetään hätälämmittimenä. Käytetään, kun kuumvesivrjn desinfiointitoiminto on käytössä. Voi utt ulkoyksikön sultustoiminnoss. Mitä suurempi ulkolämpötil on, sitä prempi lämpöpumpun suorituskyky on. Jos energin hint on sm päivisin j öisin, Dikin suosittelee kuumvesivrjn lämmittämistä päivisin. Jos energin hint on lhisempi öisin, Dikin suosittelee kuumvesivrjn lämmittämistä öisin. Kun lämpöpumppu tuott kuum vettä, se ei voi lämmittää til. Kun trvitset smn ikn kuum vettä j tilnlämmitystä, Dikin suosittelee tuottmn kuumn veden öisin, jolloin tilnlämmityksen trve on lhisempi. Kuumn veden kulutuksen määrittäminen Vst seurviin kysymyksiin j lske kuumn veden kulutus (vstv kuumn veden tilvuus lämpötilss 40 C) käyttämällä tyypillisiä veden tilvuuksi: Kysymys Kuink mont suihku trvitn päivittäin? Kuink mont kylpyä trvitn päivittäin? Kuink pljon vettä trvitn keittiön lvuriss päivittäin? Onko muit kuumn veden trpeit? Tyypillinen veden tilvuus 1 suihku = 10 min 10 l/min = 100 l 1 kylpy = 150 l 1 lvuri = min 5 l/min = 10 l Esimerkki: Jos perheen (4 henkeä) kuumn veden päivittäinen käyttö on seurvnlinen: 3 suihku 1 kylpy 3 lvurillist Silloin kuumn veden kulutus = (3 100 l) + (1 150 l) + (3 10 l) = 480 l Asentjn viiteops 18 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

19 Kuumvesivrjn tilvuuden j hlutun lämpötiln määrittäminen f 5 Käyttökohdeohjeit -tiemgneettiventtiili (vin Iso-Britnni). Pkollinen täyttämään Ison-Britnnin rkennussäädöksen G3. Kv V 1 =V +V (T 40)/(40 T 1 ) V =V 1 (40 T 1 )/(T T 1 ) V 1 V T T 1 Jos: V =180 l T =54 C T 1 =15 C Esimerkki Silloin V 1 = 80 l Jos: V 1 =480 l T =54 C T 1 =15 C Silloin V = 307 l Kuumn veden kulutus (vstv kuumn veden tilvuus lämpötilss 40 C) Vdittu kuumn veden tilvuus vin kerrn lämmitettäessä Kuumvesivrjn lämpötil Kylmän veden lämpötil Asennus j kokoonpno Kuumvesivrj Suurt kuumn veden kulutust vrten kuumvesivrj voi lämmittää useit kertoj päivässä. Voit lämmittää kuumvesivrjn hluttuun kuumvesivrjn lämpötiln seurvill energilähteillä: Lämpöpumpun termodynminen jkso Legioonlistuti estävä lämmitin Aurinkopneelit Jos hlut tietoj energinkulutuksen optimoinnist kuumn veden tuottmist vrten, ktso "8 Määritykset" sivull Yhdistelmä: Itsenäinen kuumvesivrj + urinkopneelit Kun kuumvesivrj liitetään urinkopneeleihin, kuumvesivrj voidn lämmittää urinkovoimll. Ktso sennusohjeit urinkosrjn sennusoppst j oheislitteen liitekirjst..4. M 0.5 m f.3 e Kuumvesipumppu välitöntä kuum vettä vrten Asennus f g h i h i f g Sisäyksikkö Kuumvesivrj Kuumvesipumppu (ei sisälly toimitukseen) Suihku (ei sisälly toimitukseen) Kylmä vesi Kuum lähtövesi Kiertoliitäntä Kun kuumvesipumppu liitetään, hnst s välittömästi kuum vettä. Kuumvesipumppu j sennus eivät sisälly toimitukseen j ne ovt sentjn vstuull. Lisätietoj kiertoliitännän liittämisestä: ktso "7 Asennus" sivull 30. Configurtion Ktso lisätietoj kohdst "8 Määritykset" sivull 48. Voit ohjelmoid jstimen kuumvesipumpun hllintn kukosäätimestä. Voit ktso lisätietoj käyttäjän viiteoppst Kuumvesipumppu desinfiointi vrten Asennus d e f g h i h i d e f g Sisäyksikkö Kuumvesivrj Kuumvesipumppu (ei sisälly toimitukseen) Lämmitinelementti (ei sisälly toimitukseen) Tkiskuventtiili (erikseen hnkittv) Suihku (ei sisälly toimitukseen) Kylmä vesi Kuum lähtövesi Kiertoliitäntä Kuumvesipumppu on hnkittv erikseen j sen sennus on sentjn vstuull. Kuumvesivrjn lämpötil voidn sett korkeintn lämpötiln 60 C. Jos sovellettv linsäädäntö vtii korkemmn lämpötiln desinfiointiin, voit liittää kuumvesipumpun j lämmitinelementin edellä osoitetull tvll. Jos sovellettv linsäädäntö vtii vesiputkien desinfioinnin hnn skk, voit liittää kuumvesipumpun j lämmitinelementin (trvittess) edellä osoitetull tvll. Configurtion Sisäyksikkö voi ohjt kuumvesipumpun toimint. Ktso lisätietoj kohdst "8 Määritykset" sivull d e d Aurinkopneelit Aurinkopumppusem Aurinkopumppusemn ohjin j lämpötil-nturit Säiliön lämpötil-nturi Aurinkopneelien pluulämpötil-nturi Syöttölämpötil j virtusmittri urinkopneeleist Aurinkopneelin lämpötil-nturi Aurinkosrj Yksikön kuumn veden lämpötil-nturi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 19

20 5 Käyttökohdeohjeit Kuumvesivrjn pumppu säiliön esilämmitykseen Asennus d e f g h g h d e f Sisäyksikkö Kuumvesivrj Kuumvesipumppu (ei sisälly toimitukseen) Tkiskuventtiili (erikseen hnkittv) Suihku (ei sisälly toimitukseen) Kylmä vesi Kuum lähtövesi Kiertoliitäntä Kuumvesipumppu on hnkittv erikseen j sen sennus on sentjn vstuull. Itsenäiselle kuumvesivrjlle: jos tilnlämmityspiirissä ei ole sähköistä vrlämmitintä, sinun on sennettv kuumvesivrjn pumppu säiliön esilämmitystä vrten. Configurtion Sisäyksikkö voi ohjt kuumvesipumpun toimint. Ktso lisätietoj kohdst "8 Määritykset" sivull Energimittuksen settminen Voit luke seurvt energitiedot kukosäätimen kutt: Tuotettu lämpö Kulutettu energi Voit luke energitiedot: Tilnlämmitystä vrten Kuumn veden tuotnto vrten Voit luke energitiedot: Kuukutt kohden Vuott kohden Lskettu tuotettu lämpö j kulutettu energi ovt rvioit eikä niiden trkkuutt void tt Tuotettu lämpö Tuotetun lämmön lskemiseen käytettävät nturit kliroidn utomttisesti. Soveltuu kikkiin mlleihin. Tuotettu lämpö lsketn sisäisesti j sen perustn ovt: Lähtö- j tuloveden lämpötil Virtusnopeus Legioonlistuti estävän lämmittimen virrnkulutus kuumvesivrjss Asennus j määritykset: Lisävrusteit ei trvit. Mitt legioonlistuti estävän lämmittimen kpsiteetti (resistnssimittus) j set kpsiteetti käyttöliittymästä. Esimerkki: Jos mittt legioonlistuti estävän lämmittimen resistnssiksi 17,1 Ω, lämmittimen kpsiteetti 30 V:ll on 3100 W Kulutettu energi Voit käyttää seurvi tpoj määrittämään kulutetun energin: Lskeminen Mittminen Et voi yhdistää kulutetun energin lskemist (esimerkiksi vrlämmitin (jos käytössä)) j kulutetun energin mittmist (esimerkiksi ulkoyksikkö). Jos teet niin, energitiedot eivät ole kelvollisi. Kulutetun energin lskeminen Koskee vin mlli EHBH Kulutettu energi lsketn sisäisesti j sen perustn ovt: Ulkoyksikön todellinen virttulo Vrlämmittimen (jos käytössä) j legioonlistuti estävän lämmittimen setettu kpsiteetti Jännite Asennus j määritykset: Trkkoj energitietoj vrten mitt kpsiteetti (resistnssimittus) j set kukosäätimellä kpsiteetti kohteille: Vrlämmitin (vihe 1 j vihe ) (jos käytössä) Legioonlistuti estävä lämmitin Kulutetun energin mittminen Soveltuu kikkiin mlleihin. Suositeltu tp suuremmn trkkuuden vuoksi. Vtii ulkoisi virtmittreit. Asennus j määritykset: Jos käytät sähköisiä virtmittreit, set pulssien määrä/kwh kullekin mittrille kukosäätimestä. Kulutetun energin tiedot mlleille EHBH11+16 ovt stvill vin, jos tämä setus on määritetty. Kun mittt sähköistä virrnkulutust, vrmist, että sähköiset virtmittrit kttvt järjestelmän KOKO virttulon Normlin kwh-tksn virrnsyöttö Yleinen sääntö Yksi koko järjestelmän kttv virtmittri riittää. Asennus Liitä virtmittri kohtiin X5M/7 j X5M/8. Virtmittrin tyyppi Jos käytössä on Yksiviheinen ulkoyksikkö Ei vrlämmitintä ti vrlämmitin, jok s virrn yksiviheisest verkost Muiss tilnteiss (eli kolmiviheinen ulkoyksikkö j/ti vrlämmitin liitetty kolmiviheiseen verkkoon) Ot käyttöön virtmittri Yksiviheinen Kolmiviheinen Asentjn viiteops 0 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

21 Esimerkki Yksiviheinen virtmittri Kolmiviheinen virtmittri Virtmittri : 5 Käyttökohdeohjeit Jos käytössä ei ole vrlämmitintä ti käytössä on yksiviheinen vrlämmitinkokoonpno, käytä yksiviheist virtmittri. Käytä muiss tilnteiss kolmiviheist virtmittri. Esimerkki Yksiviheinen ulkoyksikkö j kolmiviheinen vrlämmitin: d d e f g A B C e f g h A B C d A Ulkoyksikkö B Sisäyksikkö C Kuumvesivrj Sähkökppi (L 1 /N) Virtmittri (L 1 /N) Sulke (L 1 /N) d Ulkoyksikkö (L 1 /N) e Sisäyksikkö (L 1 /N) f Vrlämmitin (L 1 /N) g Legioonlistuti estävä lämmitin (L 1 /N) Poikkeus Voit käyttää toist virtmittri jos: Yhden mittrin virt-l ei riitä. A Ulkoyksikkö B Sisäyksikkö C Kuumvesivrj Sähkökppi (L 1 /L /L 3 /N) Virtmittri (L 1 /L /L 3 /N) Sulke (L 1 /L /L 3 /N) d Sulke (L 1 /N) e Ulkoyksikkö (L 1 /L /L 3 /N) f Sisäyksikkö (L 1 /L /L 3 /N) g Vrlämmitin (L 1 /L /L 3 /N) h Legioonlistuti estävä lämmitin (L 1 /N) Sähkömittri ei voi sent helposti sähkökppiin. 30 V:n j 400 V:n kolmiviheiset verkot on yhdistetty (erittäin hrvinist), jolloin usemp virtmittri on käytettävä teknisten rjoitusten tki. Liittäminen j sennus: Liitä toinen virtmittri kohtiin X5M/9 j X5M/10. Molempien mittrien virrnkulutustiedot lisätään ohjelmistoss, joten sinun EI trvitse sett, minkä virrnkulutuksen mikäkin mittri ktt. Sinun trvitsee vin sett molempien mittrien pulssien määrä. Ktso luvust "5.5.4 Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö" sivull 1 esimerkki khdest virtmittrist Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö Yleinen sääntö Virtmittri 1: Mitt ulkoyksikköä. Virtmittri : Mitt loppuj (eli sisäyksikkö, vlinninen vrlämmitin j legioonlistuti estävä lämmitin). Asennus Liitä virtmittri 1 kohtiin X5M/7 j X5M/8. Liitä virtmittri kohtiin X5M/9 j X5M/10. Virtmittrin tyypit Virtmittri 1: Yksi- ti kolmiviheinen virtmittri ulkoyksikön virrnsyötön mukn. e g h e A B C A B C d e f g h i j i f e j Ulkoyksikkö Sisäyksikkö Kuumvesivrj Sähkökppi (L 1 /N): Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö Sähkökppi (L 1 /L /L 3 /N): Tvllisen kwh-tksn virrnsyöttö Virtmittri (L 1 /N) Virtmittri (L 1 /L /L 3 /N) Sulke (L 1 /N) Sulke (L 1 /L /L 3 /N) Ulkoyksikkö (L 1 /N) Sisäyksikkö (L 1 /N) Vrlämmitin (L 1 /L /L 3 /N) Legioonlistuti estävä lämmitin (L 1 /N) 5.6 Virrnkulutuksen hllinnn settminen Virrnkulutuksen hllint: Koskee vin mlli EHBH Mhdollist koko järjestelmän virrnkulutuksen hllinnn (ulkoyksikön, sisäyksikön, legioonlistuti estävän lämmittimen j vlinnisen vrlämmittimen summ). Kokoonpno: Aset kukosäätimestä tehon rjoitustso j kuink se on svutettv. Tehon rjoitustso voidn ilmist jommllkummll seurvist tvoist: Suurin virrntrve (A) Suurin ottoteho (kw) Tehon rjoitustso voidn ktivoid jommllkummll seurvist tvoist: Pysyvästi Digitlisten tulojen kutt Pysyvä tehon rjoitus Pysyvä tehon rjoitus on hyödyllinen vrmistmn järjestelmän suurin teho- ti virttulo. Joisskin miss linsäädäntö rjoitt tilnlämmityksen j kuumn veden tuoton suurint virrnkulutust. Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 1

22 5 Käyttökohdeohjeit DI P i DI1 P i P i t DI Asentjn viiteops Asennus j määritykset Lisävrusteit ei trvit. t Ottoteho Aik Digitlinen tulo (tehon rjoitustso) Tehon rjoitus ktiivinen Todellinen ottoteho Aset virrnkulutuksen hllinnn setukset kukosäätimellä kohdss [A.6.3.1] (ktso kikkien setusten kuvus luvust "8 Määritykset" sivull 48): Vlitse jtkuv rjoitustil Vlitse rjoitustyyppi (teho kilowttein ti virt mpeerein) Aset hluttu tehon rjoitustso Huomioi seurvt ohjeet, kun vlitset hluttu tehon rjoitustso: Aset virrnkulutukseksi vähintään ±3,6 kw jäänpoistotoiminnn vrmistmiseksi. Muuten, jos jäänpoisto keskeytetään useit kertoj, lämmönvihdin jäätyy. Aset virrnkulutukseksi vähintään ±3 kw tilnlämmityksen j kuumn veden tuotnnon vrmistmiseksi j slli vähintään yksi vrlämmitin Tehon rjoitus ktivoidn digitlisill tuloill Tehon rjoitus on hyödyllistä myös yhdessä energinhllintjärjestelmän knss. Koko Dikin-järjestelmän teho ti virt rjoitetn dynmisesti digitlisten tulojen vull (enintään neljä vihett). Kukin tehon rjoitustso setetn kukosäätimellä rjoittmll jompkump seurvist: Virt (A) Ottoteho (kw) Energinhllintjärjestelmä (ei sisälly toimitukseen) päättää tietyn tehon rjoitustson ktivoinnist. Esimerkki: Koko tlon suurimmn tehon rjoittminen (vlistus, kodinkoneet, tilnlämmitys ) A8P 1 D A B C A B C D Ulkoyksikkö Sisäyksikkö Kuumvesivrj Energinhllintjärjestelmä Tehon rjoituksen ktivointi (4 digitlist tulo) Legioonlistuti estävä lämmitin DI3 DI4 Asennus P i t DI t Ottoteho Aik Digitliset tulot (tehon rjoitustsot) Tehon rjoitus ktiivinen Todellinen ottoteho Trvepiirilevy (lisävruste EKRP1AHTA) vditn. Korkeintn neljää digitlist tulo käytetään vstvn tehon rjoitustson ktivoimiseen: DI1 = heikoin rjoitus (suurin energinkulutus) DI4 = voimkkin rjoitus (lhisin energinkulutus) Ktso johdotuskviost digitlisten tulojen tekniset tiedot j mihin ne tulisi liittää. Configurtion Aset virrnkulutuksen hllinnn setukset kukosäätimellä kohdss [A.6.3.1] (ktso kikkien setusten kuvus luvust "8 Määritykset" sivull 48): Vlitse ktivointi digitlisill tuloill. Vlitse rjoitustyyppi (teho kilowttein ti virt mpeerein). Aset hluttu tehon rjoitustso vstmn kutkin digitlist tulo. Jos usempi kuin 1 digitlinen tulo on suljettu (smnikisesti), digitlisen tulon ensisijisuus on kiinteä: DI4 ensisijinen> >DI Tehon rjoitustoimenpide Ulkoyksikön tehokkuus on prempi kuin sähköisten lämmittimien. Sen vuoksi sähköisiä lämmittimiä rjoitetn j ne smmutetn ensin. Järjestelmä rjoitt virrnkulutust seurvss järjestyksessä: 1 Rjoitt tiettyjä sähköisiä lämmittimiä. Jos... on ensisijinen Kuumn veden tuottminen Tilnlämmitys Smmutt kikki sähköiset lämmittimet. 3 Rjoitt ulkoyksikköä. 4 Smmutt ulkoyksikön. Esimerkki Jos määritys on seurv: Aset silloin lämmittimen ensisijisuus kukosäätimestä tiln... Legioonlistuti estävä lämmitin. Tulos: Vrlämmitin (jos käytössä) smmutetn ensin. Vrlämmitin (jos käytössä). Tulos: Legioonlistuti estävä lämmitin smmutetn ensin. Tehon rjoitus EI slli sekä legioonlistuti estävän lämmittimen että vrlämmittimen toimint (vihe 1 j vihe ). Lämmittimen ensisijisuus = Legioonlistuti estävä lämmitin. Silloin virrnkulutust rjoitetn seurvsti: Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

23 6 Vlmistelu P h d A B C P h C e A B C d e e C e Tuotettu lämpö Kulutettu energi Ulkoyksikkö Legioonlistuti estävä lämmitin Vrlämmitin Rjoitettu ulkoyksikön toimint Täysi ulkoyksikön toimint Legioonlistuti estävä lämmitin kytketty päälle Vrlämmittimen vihe 1 kytketty päälle Vrlämmittimen vihe kytketty päälle 5.7 Ulkoisen lämpötil-nturin settminen Voit liittää yhden ulkoisen lämpötil-nturin. Se voi mitt sisä- ti ulkolämpötil. Dikin suosittelee ulkoist lämpötil-nturi seurviss tilnteiss: Sisälämpötil Huonetermosttin hllinnss kukosäädintä käytetään huonetermostttin j se mitt sisälämpötiln. Sen vuoksi kukosäädin on sennettv sijintiin: Joss huoneen keskilämpötil voidn seurt Jok ei ole lttiin suorlle uringonvlolle Jok ei ole lämmönlähteen lähellä Joss ulkoilm ti veto esimerkiksi oven vmisen/sulkemisen tki ei vikut siihen Jos tämä EI ole mhdollist, Dikin suosittelee etäsisänturin liittämistä (lisävruste KRCS01-1). Asennus: Ktso ohjeit sennukseen etäsisänturin sennusoppst. Määritys: Vlitse huonenturi [A...B]. Ulkolämpötil Ulkolämpötil mittn ulkoyksikössä. Sen vuoksi ulkoyksikkö on sennettv sijintiin: Jok on tlon pohjoispuolell ti tlon sillä puolell, joss suurin os lämmönluovuttjist sijitsee Jok ei ole lttiin suorlle uringonvlolle Jos tämä EI ole mhdollist, Dikin suosittelee etäulkonturin liittämistä (lisävruste EKRSCA1). Asennus: Ktso ohjeit sennukseen etäulkonturin sennusoppst. Määritys: Vlitse ulkonturi [A...B]. Pysäytettynä (ktso "8 Määritykset" sivull 48) ulkoyksikkö toimint vähennetään vlmiustiln energinkulutuksen vähentämiseksi. Sen seuruksen ulkolämpötil EI näytetä. Jos hluttu lähtöveden lämpötil riippuu säästä, jtkuv ulkolämpötiln mittminen on tärkeää. Tämä on toinen syy vlinnisen ulkolämpötil-nturin sentmiselle. Ulkoisen etänturin tietoj (keskirvo ti välitön) käytetään säästä riippuviin hllintkäyriin. Ulkoyksikön suojmist vrten käytetään in ulkoyksikön sisäistä nturi. 6 Vlmistelu 6.1 Yleiskuvus: Vlmistelu Tämä luku kuv mitä on tehtävä j tiedettävä ennen pikn päälle menemistä. Se sisältää tietoj seurvist: Asennuspikn vlmistelu Kylmäineputkiston vlmistelu Vesiputkiston vlmistelu Sähköjohtojen vlmistelu 6. Asennuspikn vlmistelu ÄLÄ senn yksikköä usein työntekoon käytettäviin pikkoihin. Yksikkö täytyy peittää sellisten rkennustöiden (esim. hionnn) jksi, joiss syntyy pljon pölyä. Vlitse sennuspikk, joss on riittävästi til yksikön kntmiseen piklle j sieltä pois Ulkoyksikön sennuspikn vtimukset Lue myös seurvt vtimukset: Yleiset sennuspikn vtimukset. Ktso luku Yleiset vrotoimet. Kylmäineputken vtimukset (pituus, korkeusero). Ktso lisätietoj tästä kppleest Vlmistelu. Huomioi seurvt etäisyyden ohjeet: 100 >50 (mm) >350 Poistoilm Tuloilm >50 (mm) ÄLÄ pino yksiköitä toistens päälle. ÄLÄ ripust yksikköä kttoon. >50 Voimkkt tuulet ( 18 km/h), jotk puhltvt ulkoyksikön ilmn ulostuloukkoon iheuttvt oikosulun (poistoilmn imun). Seuruksen voi oll: käyttökpsiteetin heikentyminen, säännöllinen jäätymisen kiihtyminen lämmitystoiminnoss, käytön häiriintyminen lhisen ti korken pineen tki, hjonnut tuuletin (jos voimks tuuli puhlt jtkuvsti tuulettimeen, se stt lk pyöriä erittäin nopesti, kunnes hjo). On suositeltv sent suojlevy, kun ilmn ulostuloukko on lttiin tuulelle. On suositeltv sent ulkoyksikkö niin, että ilmn ulostuloukko on seinää päin EIKÄ suorn lttiin tuulelle. >350 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 3

24 6 Vlmistelu d Merituuli Rkennus Ulkoyksikkö Tuulisuoj Ulkoyksikkö on suunniteltu vin ulkosennust vrten j lämpötiloihin 10~43 C jäähdytystilss j lämpötiloihin 5~5 C lämmitystilss. 6.. Ulkoyksikön sennuspikn lisävtimukset kylmissä ympäristöissä Suoj ulkoyksikköä suorlt lumisteelt j vrmist, että ulkoyksikkö EI voi jäädä lumen lle. Suojlevy Vllitsev tuulen suunt Poistoilm ÄLÄ senn yksikköä seurvnlisiin pikkoihin: Äänelle herkät pikt (esim. lähellä mkuuhuonett), jott käyttöäänet eivät iheut ongelmi. Huomutus: Jos ääni mittn todellisiss sennusolosuhteiss, mitttu rvo voi oll korkempi kuin tietokirjn kohdss Äänen spektri minittu äänenpinetso ympäristön melun j äänten heijstumisen tki. Pikt, joiden ilmss voi oll minerliöljysumu, roiskeit ti höyryä. Muoviost voivt huonontu j irrot ti iheutt vesivuodon. EI ole suositeltv sent yksikköä seurvnlisiin pikkoihin, kosk se voi lyhentää yksikön käyttöikää: Pikt, joiss jännite vihtelee pljon Ajoneuvot ti livt Tilt, joiss on hppmi ti emäksisiä höyryjä Asennus merenrnnlle. Vrmist, että ulkoyksikkö EI ole suorn lttiin merituulille. Näin estetään suorn korkeiden suolpitoisuuksien iheuttm korroosio, jok voi lyhentää yksikön käyttöikää. Asenn ulkoyksikkö suojn suorilt merituulilt. Esimerkki: rkennuksen tkse. Jos ulkoyksikkö on lttiin suorille merituulille, senn tuulisuoj. Tuulisuojn korkeus 1,5 ulkoyksikön korkeus Ot huoltotilvtimukset huomioon, kun sennt tuulisuoj. d d d d Lumisuoj ti vj Jlust Vllitsev tuulen suunt Poistoilm Jok tpuksess jätä vähintään 300 mm vpt til yksikön lle. Vrmist lisäksi, että yksikkö on vähintään 100 mm korkeimmn odotetun lumenkorkeuden yläpuolelle. Ktso trkempi tietoj kohdst "7.3 Ulkoyksikön kiinnitys" sivull 31. Runsslumisill seuduill on tärkeää vlit sennuspikk, joss lumi ei pääse hittmn yksikön toimint. Jos lunt voi st sivusuunnss, vrmist, ettei lumi pääse vikuttmn lämmönvihtimen kierukkn. Asenn trvittess lumisuojus ti suoj j jlust Sisäyksikön sennuspikn vtimukset Lue myös vrotoimet j vtimukset luvust Yleiset vrotoimet. Huomioi mittohjeet: Suurin kylmäineputkiston pituus sisä- j ulkoyksikön välillä Pienin kylmäineputkiston pituus sisä- j ulkoyksikön välillä Suurin korkeusero sisä- j ulkoyksikön välillä Suurin etäisyys 3-tieventtiilin j sisäyksikön välillä (sennukset, joiss on kuumvesivrj) Suurin etäisyys kuumvesivrjn j sisäyksikön välillä (sennukset, joiss on kuumvesivrj) Huomioi seurvt tiln sennusohjeet: 30 m 3 m 0 m 3 m 10 m Asentjn viiteops 4 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

25 6 Vlmistelu Vrlämmitin on suunniteltu käytettäväksi ympäristön lämpötilss 5~30 C. ÄLÄ senn vrlämmitintä seurvnlisiin pikkoihin: Äänelle herkät pikt (esim. lähellä mkuuhuonett), jott käyttöäänet eivät iheut ongelmi. Pikt, joiss on korke ilmnkosteus (enintään RH=85%), esimerkiksi kylpyhuone. Pikt, jotk voivt jäätyä Kylmäineputkiston vlmistelu Kylmäineputkiston vtimukset (mm) Lue myös vrotoimet j vtimukset luvust Yleiset vrotoimet. ÄLÄ senn yksikköä seurvnlisiin pikkoihin: Pikt, joiden ilmss voi oll minerliöljysumu, roiskeit ti höyryä. Muoviost voivt huonontu j irrot ti iheutt vesivuodon. Putkiston mterili: Fosforihppopelkistetty sumton kupri. Putkiston hlkisij: Nesteputkisto Ø6,4 mm (1/4") Äänelle herkät pikt (esim. lähellä mkuuhuonett), jott käyttöäänet eivät iheut ongelmi. Ksuputkisto Ø15,9 mm (5/8") Pohjn on oltv riittävän kov kestämään yksikön pinon. Ot täynnä vettä olevn kuumvesivrjn pino huomioon. Huolehdi siitä, että vesi ei vuodon sttuess pääse vhingoittmn sennustil eikä ympäristöä. Putkiston temperointiste j pksuus: Pikt, joiss on korke ilmnkosteus (enintään RH=85%), esimerkiksi kylpyhuone. Ulkohlkisij (Ø) 6..4 vin sisäsennust vrten Hehkutettu (O) 0,8 mm 15,9 mm (5/8") Hehkutettu (O) 1,0 mm () j 6.3. Vrlämmittimen sennuspikn vtimukset Ø t Sovellettvn linsäädännön j yksikön suurimmn käyttöpineen mukn (ktso PS High yksikön nimikilvessä) voidn trvit pksumpi putki. Jäähdytysputkiston eristys Käytä polyeteenivhto eristysmterilin: lämmönsiirtonopeus 0,041 0,05 W/mK (0,035 0,045 kl/mh C) Lue myös vrotoimet j vtimukset luvust Yleiset vrotoimet. Huomioi mittohjeet: Vrlämmittimen j sisäyksikön välinen mksimietäisyys Pksuus (t)() 6,4 mm (1/4") Pikt, jotk voivt jäätyä. Sisäyksikön ympäristön lämpötiln tulisi oll >5 C. Sisäyksikkö on suunniteltu lämpötiloihin 5~35 C. Kovuus 10 m lämmönkesto vähintään 10 C Erityksen pksuus Putken ulkohlkisij (Øp) Eristyksen pksuus (t) 6,4 mm (1/4") 8~10 mm 10 mm 15,9 mm (5/8") 16~0 mm 13 mm Huomioi seurvt tiln sennusohjeet: Øp >00 Erityksen sisählkisij (Øi) Øi t Jos lämpötil on yli 30 C j suhteellinen kosteus yli 80%, eristemterilin tulee oll vähintään 0 mm pksu kondenstion ehkäisemiseksi eristeen pinnll. >50 >500 >350 > Vesiputkiston vlmistelu Vesipiirin vtimukset Lue myös vrotoimet j vtimukset luvust Yleiset vrotoimet. Vrlämmitin on suunniteltu seinään kiinnitettäväksi vin sisätiloiss. Vrmist, että sennuspint on tsinen j pystysuuntinen seinä, jok ei voi syttyä. Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 5

26 6 Vlmistelu Vrmist muoviputki käytettäessä, että ne kestävät hpen diffuusion DIN 476 -luokituksen mukisesti. Hpen leviäminen putkistoon voi joht ylimääräiseen korroosioon. Putkien liittäminen Linsäädäntö. Vrmist, että kikki tulo- j poistoveden putkien liitännät tehdään sovellettvn linsäädännön j Asennus -luvun mukisesti. Putkien liittäminen Voim. ÄLÄ käytä liik voim tehdessäsi putkiliitäntöjä. Putkien tipuminen voi iheutt yksikön toiminthäiriöitä. Putkien liittäminen Työklut. Käytä vin soveltuvi työkluj messingin käsittelyyn, sillä se on pehmeä mterili. Jos näin EI toimit, putket voivt vhingoittu. Putkien liittämine Ilm, kosteus, pöly. Piiriin päässyt ilm, kosteus ti pöly voi iheutt ongelmi. Voit estää tämän seurvsti: Käytä vin puhtit putki Pidä putken suut lspäin poistesssi purseit. Työntäessäsi putke seinän läpi peitä putken pää estääksesi pölyn j/ti epäpuhtuksien pääsyn putkeen. Käytä hyvää kierretiivistettä liitäntöjen tiivistämiseen. Suljettu piiri. Käytä sisäyksikköä VAIN suljetuss vesijärjestelmässä. Järjestelmän käyttäminen voimess vesijärjestelmässä joht liilliseen syöpymiseen. Glykoli. Turvllisuussyistä EI ole sllittu lisätä minkäänlist glykoli vesipiiriin. Putken pituus. On suositeltv välttää pitkiä putki kuumvesivrjn j kuumn veden loppupisteen (suihku, kylpy,...) välillä j välttää päättyviä putki. Putkiston hlkisij. Vlitse vesiputkiston läpimitt trvittvn veden virtuksen j pumpun käytettävissä olevn ulkoisen stttisen pineen mukn. Ktso sisäyksikön ulkoisen stttisen pineen käyrät luvust "14 Tekniset tiedot" sivull 84. Veden virtus. Voit ktso sisäyksikön toiminnn vtimn veden vähimmäisvirtuksen seurvst tulukost. Tämä virtus on tttv kikiss olosuhteiss. Kun virtus on lhisempi, sisäyksikön toimint lkk j se näyttää virheen 7H. Vdittu minimivirtusnopeus mllit mllit 1 l/min 15 l/min Erikseen hnkittvt ost Vesi. Käytä vin mterilej, jotk ovt yhteensopivi järjestelmässä käytettävän veden j sisäyksikössä käytettyjen mterilien knss. Erikseen hnkittvt ost Vedenpine j lämpötil. Huolehdi siitä, että putkiston komponentit kestävät veden pineen j lämpötiln. Vedenpine. Veden enimmäispine on 4 ri. Huolehdi riittävistä turvtoimist vesipiireistä vrmistksesi, että mksimipinett EI ylitetä. Veden lämpötil. Kikkien sennettujen putkien j putkien vrusteiden (venttiili, liitännät,...) ON kestettävä seurvi lämpötiloj: Seurv kuv on esimerkki j se EI välttämättä vst järjestelmäsi kviot. d e f g h i j k FCU1...3 FHL1...3 T T d 65 C e e f M k j g M i FCU1 FHL1 h h h h FCU FHL 89 C FCU3 FHL3 Ulkoyksikkö Sisäyksikkö Lämmönvihdin Pumppu Sulkuventtiili Moottoroitu 3-tieventtiili (toimitetn kuumvesivrjn mukn) Moottoroitu -tieventtiili (ei sisälly toimitukseen) Kollektori Kuumvesivrj Lämmönvihtimen kierukk Legioonlistuti estävä lämmitin Puhllinkonvektoriyksikkö (vlinninen) (ei sisälly toimitukseen) Lttilämmityssilmukk (ei sisälly toimitukseen) Huonetermosttti (vlinninen) (ei sisälly toimitukseen) Tyhjennys Alimmt kohdt. Huolehdi siitä, että järjestelmän limmiss kohdiss on tyhjennyshnt vesipiirin täydellistä tyhjentämistä vrten. Tyhjennys Pineenlennusventtiili. Järjestä pineenlennusventtiilille sinmukinen tyhjennys, jott vesi ei pääse kosketuksiin sähköosien knss. Ilmventtiilit. Huolehdi, että järjestelmän korkeimmiss kohdiss on ilmventtiilit, jotk ovt helposti stvill huolto vrten. Sisäyksikössä on utomttinen ilmnpoistoventtiili. Trkst, että tätä ilmnpoistoventtiiliä EI kiristetä liik, jott vesipiirin utomttinen ilmnpoisto on mhdollinen. Zn-pinnoitetut ost. Älä koskn käytä Zn-pinnoitettuj osi vesipiirissä. Kosk yksikön sisäinen vesipiiri käyttää kupriputkisto, seuruksen voi oll liillist syöpymistä. Muut metlliset putket kuin messinkiputket. Jos käytetään muit kuin messinkiputki, eristä messinki j muu mterili oikein, jott ne EIVÄT kosket toisin. Tämä estää glvnisen syöpymisen. Venttiili piirien erottminen. Kun käytät 3-tieventtiiliä vesipiirissä, vrmist, että kuumn veden piiri j lttilämmityksen piiri ovt täysin erillään. Venttiili Vihtoik. Jos vesipiirissä käytetään 3- ti - tieventtiiliä, venttiilin enimmäisvihtojn tulee oll 60 sekunti. Suodtin. Suosittelemme sentmn lisäsuodttimen lämmitysvesipiiriin. Metllihiukksten poistmiseksi likisest lämmitysputkistost suosittelemme käyttämään mgneettist ti syklonisuodtint, jok voi suodtt pienhiukksi. Pienhiukkset voivt vhingoitt yksikköä j ne EIVÄT suodtu tvllisell lämpöpumppujärjestelmän suodttimell. Asentjn viiteops 6 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

27 6 Vlmistelu Kuumvesivrjn säiliö Kpsiteetti. Veden seisomisen välttämiseksi on tärkeää, että kuumvesivrjn säiliön kpsiteetti vst päivittäistä kuumn veden kulutust. Kuumvesivrjn säiliö Asennuksen jälkeen. Heti sennuksen jälkeen kuumvesivrjn säiliö on huuhdeltv puhtll vedellä. Tämä toimenpide on toistettv vähintään kerrn päivässä 5 peräkkäisen sennust seurvn päivän jn. Kuumvesivrjn säiliö Seisont. Tilnteiss, joiss kuum vettä ei kulutet pitkään ikn, litteisto ON huuhdeltv uudell vedellä ennen käyttöä. Kuumvesivrjn säiliö Desinfiointi. Ktso tietoj kuumvesivrjn desinfiointitoiminnost kohdst "8.3. Kuumn veden hllint: edistynyt" sivull 61. Termostttisekoitusventtiilit. Sovellettv linsäädäntö voi vti termostttisekoitusventtiilien sentmisen. Hygieni. Asennus on tehtävä sovellettvn linsäädännön j se stt vti ylimääräisiä hygienin liittyviä sennustoimenpiteitä. Kiertopumppu. Sovellettv linsäädäntö voi vti, että kiertopumppu liitetään kuumn veden loppupisteen j kuumvesivrjn kiertoliitännän välille. d d Kiertoliitäntä Kuumvesiliitäntä Suihku Kiertopumppu 6.4. Kv pisunt-stin esipineen lskemiseen Astin esipine (Pg) riippuu sennuksen korkeuserost (H): Pg=0,3+(H/10) (r) Vesimäärän j virtusnopeuden trkistminen Sisäyksikössä on 10 litrn pisunt-sti, jok on tehtll setettu 1 rin esipineeseen. Vrmist, että lite toimii oikein: Trkist vähimmäis- j enimmäisvesimäärä. Pisunt-stin esipinett voi oll trpeen säätää. Veden vähimmäismäärä Trkist, että sennuksen kokonisvesimäärä ILMAN sisäyksikön sisäisen veden määrää on vähintään 10 litr. Kriittisissä prosesseiss ti huoneiss, joiss on suuri lämpökuorm, vettä voidn kuitenkin trvit enemmän. Jos jokisen tiln lämmityssilmukn kierto ohjtn kuko-ohjtuill venttiileillä, on tärkeää, että tämä vähimmäisvesimäärä säilyy, vikk kikki venttiilit olisi suljettu. d e f g FHL1...3 T1...3 M1...3 d e e f g Veden enimmäismäärä T1 M1 FHL1 T M FHL T3 M3 FHL3 Ulkoyksikkö Sisäyksikkö Lämmönvihdin Pumppu Sulkuventtiili Kollektori (ei sisälly toimitukseen) Ohivirtusventtiili (ei sisälly toimitukseen) Lttilämmityssilmukk (ei sisälly toimitukseen) Erillinen huonetermosttti (lisävruste) Erillinen moottoroitu venttiili ohjussilmukkn FHL1...3 (ei sisälly toimitukseen) Käytä seurv kviot määrittämään veden enimmäismäärä lskettu esipinett vrten Esipine (r) Veden enimmäistilvuus (l) Esimerkki: Veden enimmäistilvuus j pisunt-stin esipine Asennuskork euden ero () 7 m 80 l Esipineen säätö ei ole trpeen. Veden määrä >80 l Toimi seurvsti: Vähennä esipinett. Trkist, että veden määrä EI ylitä suurint sllittu veden määrää. >7 m Toimi seurvsti: Lisää esipinett. Sisäyksikön pisuntsti on liin pieni litteisto vrten. Tässä Trkist, että veden tilnteess on määrä EI ylitä suurint suositeltv sent sllittu veden ylimääräinen sti määrää. yksikön ulkopuolelle. () Minimivirtusnopeus Tämä on korkeusero (m) vesipiirin j sisäyksikön korkeimpien kohtien välillä. Jos sisäyksikkö on sennuksen korkeimmss kohdss, sennuskorkeus on 0 m. Trkist, että sennuksen minimivirtusnopeus (vditn sultus-/ vrlämmitintoiminnss (jos käytössä)) voidn tt kikiss olosuhteiss. Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 7

28 6 Vlmistelu Jos jokisen ti tietyn tiln lämmityssilmukn kierto ohjtn kuko-ohjtuill venttiileillä, on tärkeää, että tämä minimivirtusnopeus säilyy, vikk kikki venttiilit olisi suljettu. Jos minimivirtusnopeutt ei void svutt, virtusvirhe 7H näytetään (ei lämmitystä/toimint). Vdittu minimivirtusnopeus mllit mllit 1 l/min 15 l/min Ktso suositellut toimenpiteet kohdss "9.4 Trkistuslist käyttöönoton ikn" sivull Pisunt-stin esipineen muuttminen Vin vltuutettu sentj s säätää pisunt-stin esipinett. Kun pisunt-stin esipinett (1 r) on muutettv, huomioi seurvt ohjeet: Käytä vin kuivtyppeä pisunt-stin esipineen settmiseen. Pisunt-stin esipineen väärä setus joht järjestelmän toiminthäiriöön. Pisunt-stin esipinett tulisi muutt vin vputtmll ti lisäämällä typen pinett pisunt-stin Shrder-venttiilin kutt. 6.5 Sähköjohdotuksen vlmistelu Tietoj sähköjohdotuksen vlmistelust Lue myös vrotoimet j vtimukset luvust Yleiset vrotoimet. VAROITUS Jos virrnsyötöstä puuttuu ti on vääränlinen nolljohdin, litteisto voi rikkoutu. Suorit mdoitus oikein. ÄLÄ mdoit yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojn ti puhelimen mhn. Epätäydellinen mdoitus voi iheutt sähköiskun. Asenn vditut sulkkeet ti virtktkisimet. Kiinnitä sähköjohdot kpelisiteillä niin, että ne EIVÄT ole yhteydessä teräviin reunoihin ti putkistoon, etenkään korkepinepuolell. ÄLÄ käytä teipttuj johtoj, kerrttuj johtimi, jtkojohtoj ti liitäntää tähtijärjestelmästä. Ne voivt iheutt ylikuumenemisen, sähköiskun ti tuliplon. ÄLÄ senn vihekondensttori, kosk tässä yksikössä on invertteri. Vihekondensttori heikentää suorituskykyä j voi iheutt onnettomuuksi. VAROITUS Ammttititoisen sähkösentjn on tehtävä kikki johdotukset j niiden on täytettävä sovellettv linsäädäntö. Tee sähköliitännät kiinteään johdotukseen. Kikkien käytettyjen osien j sähkötöiden on täytettävä sovellettv linsäädäntö. Shrder-venttiili VAROITUS Vrlämmittimellä ON oltv erillinen virrnsyöttö j sen ON oltv suojttu lin vtimill turvlitteill. VAROITUS Käytä AINA moniytimistä kpeli virrnsyöttökpelin Veden tilvuuden trkistminen: Esimerkkejä Esimerkki 1 Sisäyksikkö on sennettu 5 m vesipiirin korkeimmn kohdn lpuolelle. Vesipiirin kokonisvesimäärä on 100 l. Toimintoj ti säätöjä ei vdit. Esimerkki Sisäyksikkö on sennettu vesipiirin korkeimpn kohtn. Vesipiirin kokonisvesimäärä on 350 l. Toimet: Kosk veden kokonismäärä (350 l) on enemmän kuin veden oletusmäärä (80 l), esipinett on nostettv. Vdittu esipine on: Pg = (0,3+(H/10)) r = (0,3+(0/10)) r=0,3 r. Vstv veden enimmäismäärä 0,3 riss on 410 l. (Ktso edellä olevn luvun kviot.) Kosk 350 l on vähemmän kuin 410 l, pisunt-sti kelp sennukseen Tietoj toivotun kwh-tksn virrnsyötöstä Sähköyhtiöt ympäri milm työskentelevät nkrsti trjotkseen luotettv sähköplvelu kilpilukykyisillä hinnoill, j ne voivt usein lskutt sikkit edullisill tksoill. Esim. yösähkötks, vuodenjst riippuv tks, Wärmepumpentrif Sksss j Itävllss... Tämä lite sllii yhteyden tällisiin toivotun kwh-tksn virrnsyöttöjärjestelmiin. Kysy litteiston sennuspikll toimivlt sähköyhtiöltä, voidnko litteisto liittää johonkin toivotun kwh-tksn virrnsyöttöjärjestelmään, jos sellisi on. Kun litteisto on liitetty tälliseen toivotun kwh-tksn virrnsyöttöön, sähköyhtiö voi: keskeyttää virrnsyötön litteistoon tietyiksi joiksi, edellyttää, että litteisto kulutt vin rjoitetun määrän sähköä tiettyinä ikoin. Sisäyksikkö on suunniteltu vstnottmn tulosignlin, jok siirtää yksikön pkotettu pois -tiln. Tuolloin ulkoyksikön kompressori ei toimi. Riippuen siitä keskeytyykö virrnsyöttö vi ei, yksikön johdotus on erilinen. Asentjn viiteops 8 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

29 6 Vlmistelu Sähköliitäntöjen yleiskuvus ulkoisi toimilitteit lukuun ottmtt Nimike Kuvus Johdot Suurin virrntrve Ulkoyksikön j sisäyksikön virrnsyöttö Tvllinen virrnsyöttö Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö Virrnsyöttö keskeytyy Virrnsyöttö EI keskeydy Ulkoyksikön virrnsyöttö +GND ti 3+GND () Sisäyksikön virrnsyöttö j yhteiskytkentäjohto 3 () 4 Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö (jännitteetön kosketin) (e) 5 Normlin kwh-tksn virrnsyöttö ,3 A Käyttöliittymä Kun toivotun kwhtksn virrnsyöttö ktivoidn, sähköyhtiö keskeyttää virrnsyötön heti ti hetken kuluttu. Tässä tpuksess sisäyksikön on Huom: stv virt Sähköyhtiön on sllittv sisäyksikön erillisestä tvllisest virrnsyötöstä. virrnkulutus in. Kun toivotun kwhtksn virrnsyöttö ktivoidn, virrnsyöttöä EI keskeytetä. Ohjin smmutt ulkoyksikön Tvllinen virrnsyöttö Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö Ulkoyksikön virrnsyöttö Sisäyksikön virrnsyöttö j yhteiskytkentäjohto Vrlämmittimen virrnsyöttö Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö (jännitteetön kosketin) Tvllisen kwh-tksn virrnsyöttö (sisäyksikön piirilevyn virt vrten tilnteess, joss toivotun kwh-tksn virrnsyöttö ktke) Ulkoisten j sisäisten toimilitteiden sähköliitäntöjen yleiskuvus 6 (f) 7 3 tieventtiili ma() 8 Legioonlistuti estävän lämmittimen virrnsyöttö j lämpösuoj (sisäyksiköstä) 4+GND () 9 Legioonlistuti estävän lämmittimen virrnsyöttö (sisäyksikköön) +GND 13 A 10 Kuumvesivrjn termistori (d) 11 Allevyn lämmittimen virrnsyöttö () 1 Huonetermosttti 3 ti ma() 13 Ulkolämpötil-nturi () 14 Sisälämpötil-nturi () 15 Lämpöpumpun konvektori ma() Erikseen hnkittvt komponentit Sulkuventtiili 100 ma() 17 Sähkömittri (per mittri) () 18 Kuumvesipumppu () Seurv kuv on esimerkki j se EI välttämättä vst järjestelmäsi kviot. 19 Hälytyslähtö () 0 Vihto ulkoiseen lämmönlähteen ohjukseen () 1 () 4 Tilnlämmityksen toiminnn hllint Virrnkulutuksen digitliset tulot (per tulosignli) () M 3 Turvtermosttti (e) Oheistuotteet 16 Seurv kuv näyttää trvittvn kenttäjohdotuksen. Käyttöliittymä () () () (d) M d e (e) (f) d e Yksittäinen virtlähde ulkoyksikölle j legioonlistuti estävälle lämmittimelle Vrlämmitin (lisävruste) Sisäyksikkö Kuumvesivrj Legioonlistuti estävä lämmitin Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Ktso ulkoyksikön nimikilpi. Kpelin poikkipint-l vähintään 0,75 mm². Kpelin poikkipint-l,5 mm². Termistori j liitäntäjohto (1 m) toimitetn kuumvesivrjn mukn. Kpelin poikkipint-l 0,75 mm² 1,5 mm², enimmäispituus: 50 m. Jännitteetön kosketin vrmist minimikuormituksen 15 V DC, 10 ma. Kpelin poikkileikkus 0,75 mm² 1,5 mm², enimmäispituus: 500 m. Soveltuu sekä yhden käyttöliittymän että khden käyttöliittymän liittämiseen. Lisätietoj eri liitäntöjen teknisistä tiedoist on sisäyksikön sisäpuolell. Asentjn viiteops 9

30 7 Asennus Vrlämmitin Nimike Kuvus Johdot Suurin virrntrve Virrnsyöttö 4 Vrlämmittimen virrnsyöttö Yhteiskytkentäjohto 5 Vrlämmittimen termistori 6 Vrlämmittimen lämpösuoj Vrlämmittimen liitäntä () () Ktso seurv tulukko. () () 3 Kpelin minimipoikkipint-l 0,75 mm ; enimmäispituus: 10 m. Kpelin minimipoikkipint-l 1,50 mm ; enimmäispituus: 10 m. Vrlämmitin Virrnsyöttö Johdot *6W 1 30 V +GND + silt V 4+GND Lisätietoj eri liitäntöjen teknisistä tiedoist on vrlämmittimen sisäpuolell. VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ jätä yksikköä vlvomtt, kun huoltoknsi on irrotettu. 7.. Ulkoyksikön vminen VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA VAARA: PALAMISEN VAARA Sisäyksikön vminen 1 Löysää j irrot ruuvi, jotk pitävät etupneeli kiinni. 7 Asennus 7.1 Yleiskuvus: Asennus Tämä luku kuv mitä on tehtävä j tiedettävä pikn päällä järjestelmää sennettess. Tyypillinen työnkulku Asennus koostuu yleensä seurvist viheist: 1 Ulkoyksikön kiinnitys. Sisäyksikön kiinnitys. 3 Vrlämmittimen kiinnitys (jos on) 4 Kylmäineputkiston liittäminen. 5 Kylmäineputkiston trkistminen. 6 Kylmäineen täyttö. 7 Vesiputkiston liittäminen. 8 Sähköjohtojen liittäminen. 9 Ulkosennuksen viimeistely. 10 Sisäsennuksen viimeistely. 11 Vrlämmittimen sennuksen viimeistely (jos on). Yksiköistä j/ti sennusolosuhteist riippuen voi oll trpeen liittää sähköjohdot ennen kuin kylmäine täytetään. Kllist etupneeli itseäsi kohti j irrot etupneeli Sisäyksikön kytkinrsin knnen vminen 4 7. Yksiköiden vminen 7..1 Tietoj yksiköiden vmisest Yksikkö on vttv tietyissä tilnteiss. Esimerkki: Kylmäineputkisto liitettäessä Kun sähköjohdot kytketään Kun yksikköä pidetään kunnoss ti huolletn Asentjn viiteops 30 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

31 7 Asennus 7..5 Vrlämmittimen vminen Tyypillinen työnkulku Ulkoyksikön sennus koostuu tyypillisesti seurvist viheist: 1 Asennusrkenteest huolehtiminen. Ulkoyksikön sennus. 3 Tyhjennyksestä huolehtiminen. 4 Ulkoyksikön ktumisen estäminen. 5 Yksikön suojminen lumelt j tuulelt sentmll lumisuoj j suojlevyt. Ktso Asennuspikn vlmisteleminen kohdss "6 Vlmistelu" sivull Ulkoyksikön sentmisess huomioitv Lue myös vrotoimet j vtimukset seurvist luvuist. Yleiset vrotoimet Vlmistelu Trkist sennuspikn mn kestävyys j tsisuus, jott yksikkö ei iheut toimintvärinää ti -melu Asennusrkenteen trjominen Vrlämmittimen kytkinrsin knnen vminen Kiinnitä yksikkö turvllisesti kiinnityspulteill perustn piirroksen mukisesti. Jos yksikkö on sennettu suorn lttille, ot vlmiiksi 4 srj M8ti M10-kiinnityspulttej, muttereit j luslttoj (erikseen hnkittv) seurvsti: Ylempien 15 mm. ulostyöntyvien pulttien mksimikorkeus on Kiinnitä ulkoyksikkö kiinnityspultteihin muttereill j muovilusltoill (). Jos kiinnityslueen pinnoite kuoriutuu pois, mutterit ruostuvt helposti. 1 3 Ulkoyksikön kiinnitys Tietoj ulkoyksikön sentmisest 58 0 < Milloin (mm) >300 < 10 0 Ulko- j sisäyksikkö on kiinnitettävä ennen kuin kylmäine- j vesiputkisto voidn liittää. Jok tpuksess jätä vähintään 300 mm vpt til yksikön lle. Vrmist lisäksi, että yksikkö on vähintään 100 mm korkeimmn odotetun lumenkorkeuden yläpuolelle. Tässä tpuksess on suositeltv rkent jlust j sent tälle jlustlle EKFT008CA -lisävrustesrj. Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Asentjn viiteops 31

32 7 Asennus < 3 8 > < 15 0 (mm) Lumen mksimikorkeus EKFT008CA-lisävrustesrj Jos yksikkö on sennettu seinäkiinnikkeisiin, on suositeltv käyttää EKFT008CA-lisävrustesrj j sent yksikkö seurvsti: Ulkoyksikön sentminen HUOMIO ÄLÄ poist suojphvi ennen kuin yksikkö on sennettu oikein. > 50 1 Nost ulkoyksikkö luvun "3.. Vrusteiden poistminen ulkoyksiköstä" sivull 8 mukisesti. Asenn ulkoyksikkö seurvsti: >300 (mm) Asentjn viiteops Poistoilm Lumen mksimikorkeus EKFT008CA-lisävrustesrj Jlustn ON oltv U-plkin tustn mukisesti Poist suojphvi j ohjetrr. Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

33 7 Asennus Tyhjennyksestä huolehtiminen 8 3m Vrmist, että tiivistyvä vesi voidn tyhjentää oikein. 58 Vältä sentmist pikkn, joss tukkiutuneen tippvesiltn tki yksiköstä vuotv vesi voi vhingoitt sijinti. 0 m m Suojphvi Ohjetrr m Asenn yksikkö lustlle, jolt vedenpoisto voidn toteutt sinmukisesti, jott vältetään jään kertyminen Vlmist perustuksen ympärille vedenpoistoknv johtmn yksiköstä poistuv jätevesi. Jos yksikkö on sennettu pikkn, joss voimkkt tuulet voivt kllist yksikköä, suorit seurvt toimet: Ulkoyksikön ktumisen estäminen Estä kondenssiveden tulviminen jlnkulkutielle, jott se ei tulisi liukkksi ulkolämpötiln olless pkksen puolell. 1 Vlmistele kpeli seurvn kuvn mukisesti (eivät sisälly toimitukseen). Jos sennt yksikön kehikkoon, senn vedenpitävä levy 150 mm:n etäisyydelle yksikön lpuolelle, jott vesi ei pääse yksikköön j jott kondenssivesi ei vuod (ktso seurv kuv). Aset kpeli ulkoyksikön päälle. 3 Aset kumilevy kpelien j ulkoyksikön väliin, jott kpeli ei nrmut mli (ei sisälly toimitukseen). 4 Kiinnitä kpelin päät. Kiristä päät. Jos ulkoyksikön poistoukot on tukittu, jätä vähintään 300 mm til ulkoyksikön lle. Ylimääräistä tippvesillst (EKDP008CA) voidn käyttää kondenssiveden keräämiseen. Tippvesiltseen kuuluvt: Vlutussti U-plkit 7.4 Sisäyksikön kiinnitys Tietoj sisäyksikön kiinnityksestä Milloin Ulko- j sisäyksikkö on kiinnitettävä ennen kuin kylmäine- j vesiputkisto voidn liittää. Tyypillinen työnkulku Sisäyksikön kiinnittäminen koostuu tyypillisesti seurvist viheist: 1 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Sisäyksikön sennus. Tippvesiltn sentminen (vlinninen). Asentjn viiteops 33

34 7 Asennus 7.4. Vrotoimet kun sisäyksikköä kiinnitetään Lue myös vrotoimet j vtimukset seurvist luvuist. Yleiset vrotoimet 1 Vlmistelu Sisäyksikön sennus HUOMIO ÄLÄ nost sisäyksikköä putkist. 1 Nost yksikkö pkkuksest. 60kg 5 Kllist yksikön ylälit seinää vsten setetun ruuvin kohdlt. 6 Kiinnitä yksikkö seinää vsten. Irrot 4 ruuvi yksikön pohjst. Av koukut j irrot sivulevyt Koko yksikkö Aset sennuskuvio (ktso pkkus) seinään j noudt seurvi viheit Nost yksikköä. Asentjn viiteops 34 Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHBH/X04+08CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHBH/X04+08CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm -mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm -mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 1.1.1 Vroitusten j symolien

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHVH/X04S18CA EHVH/X08S18+26CA

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHVH/X04S18CA EHVH/X08S18+26CA + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S8CA EHVH/X08S8+6CA Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst... 3. Tieto tästä sikirjst... 3 Yleiset vrotoimet... 3. Tietoj sikirjst... 3.. Vroitusten j symolien

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Vrlämmitin ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHVH/X16S18+26CA

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHVH/X16S18+26CA + ERHQ0-04-06BA ERLQ0-04-06CA EHVH/X6S8+6CA Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst.... Tieto tästä sikirjst... Yleiset vrotoimet.... Tietoj sikirjst..... Vroitusten j symolien merkitys....

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluttlo Sisällysluttlo

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CA

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CA Asentjn viiteps + ERLQ004006008CA EHBH/X04+08CA Asentjn viiteps Sumi Sisällysluettel Sisällysluettel Tietj sikirjst... 3. Tiet tästä sikirjst... 3 Yleiset vrtimet... 3. Tietj sikirjst... 3.. Vritusten

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -lähiverkkosovitin BRP069A61 BRP069A62. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -lähiverkkosovitin.

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -lähiverkkosovitin BRP069A61 BRP069A62. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -lähiverkkosovitin. Asentjn viiteops Dikin Altherm -lähiverkkosovitin BRP069A6 BRP069A6 Asentjn viiteops Dikin Altherm -lähiverkkosovitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tieto

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHBH/X16CA

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHBH/X16CA Asentjn viiteps + ERHQ00406BA ERLQ00406CA EHBH/X6CA Asentjn viiteps Sumi Sisällysluettel Sisällysluettel Tietj sikirjst.... Tiet tästä sikirjst... Yleiset vrtimet.... Tietj sikirjst..... Vritusten j symlien

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Asennusopas. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Asennusopas Modbus Interface DIII. Suomi

Asennusopas. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Asennusopas Modbus Interface DIII. Suomi Asennusopas Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Asennusopas Modbus Interface DIII Suomi 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04+08DA EHBX04+08DA

Käyttöopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04+08DA EHBX04+08DA EHBH04+08DA EHBX04+08DA EHVH04S18DA EHVH04S23DA EHVH08S18DA EHVH08S23DA EHVX04S18DA EHVX04S23DA EHVX08S18DA EHVX08S23DA omi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 eto tästä sikirjst 2 2 etoj järjestelmästä

Lisätiedot

Asentajan ja käyttäjän viiteopas

Asentajan ja käyttäjän viiteopas sentjn j käyttäjän viiteops VRV IV -lämpöpumppu sisäsennust vrten RKXYQ5TY1 RDXYQ5TV1 sentjn j käyttäjän viiteops VRV IV -lämpöpumppu sisäsennust vrten Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Asennusopas Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CBV EHBH08CBV EHBH11CBV Suomi EHBH16CBV

Asennusopas Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CBV EHBH08CBV EHBH11CBV Suomi EHBH16CBV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split EHBH04CBV EHBH08CBV EHBH11CBV EHBH16CBV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB. Asennusopas Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split.

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB. Asennusopas Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split. Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Split EHVZ0S8CB EHVZ08S8CB EHVZ6S8CB Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Split Suomi CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE DECLARAÇÃO

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHVH04S18CBV EHVH08S18CBV EHVH08S26CBV EHVH11S26CBV EHVH16S26CBV

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHVH04S18CBV EHVH08S18CBV EHVH08S26CBV EHVH11S26CBV EHVH16S26CBV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split EHVH04S18CBV EHVH08S18CBV EHVH08S26CBV EHVH11S26CBV EHVH16S26CBV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Split EHBH0CB EHBH08CB EHBHCB EHBHCB EHBX0CB EHBX08CB EHBXCB EHBXCB Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Split Suomi CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Suomi 1 1 Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä. Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3 Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monoloc EBLQ0CAV EBLQ07CAV EDLQ0CAV EDLQ07CAV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monoloc Suomi CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Suomi 1 1 Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä. Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asennusopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asennusopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asennusops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asennusops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE ERKLÆRING OM SAMSVAR CE IZJAVA

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS -järjestelmän sisäyksikkö HXY8A8VB HXYA8VB CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYUMLULUK-BEYANI CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3 Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoloc EBLQ0CAV EBLQ07CAV EDLQ0CAV EDLQ07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoloc Suomi CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asennusopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asennusopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi Asennusops Dikin Altherm -mlämpöpumppu EGSQH0S8AA9W Asennusops Dikin Altherm -mlämpöpumppu Suomi CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - ERKLÆRING

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Suomi 1 1 Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä. Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300 Pikohje P/N 3300787, trkistus C Huhtikuu 2003 Lähetin, mlli 3500 (9-johtiminen) ti Oheislite, mlli 3300 Asennusohjeet Pneelisennus Mikäli trvitset on-line teknistä pu käytä EXPERT 2 - järjestelmää, osoite:

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Varalämmitin EKLBUHCB6W1. Asennusopas Daikin Altherma Varalämmitin. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Varalämmitin EKLBUHCB6W1. Asennusopas Daikin Altherma Varalämmitin. Suomi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tietoja asiakirjasta 1.1 Tietoa tästä asiakirjasta... Tietoja pakkauksesta.1 Varalämmitin....1.1 Varusteiden poistaminen varalämmittimestä... 3 Valmistelu 3.1

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHBH/X11+16CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHBH/X11+16CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluttlo Sisällysluttlo 1 Ylist vrotoimt

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Sähkölämmittimen piirilevyn asennussarja

Sähkölämmittimen piirilevyn asennussarja SENNUSOHJEET Sähkölämmittimen piirilevyn asennussarja SISÄLLYS sivu sennussarjan sisältö... Osien nimet... Toimintomahdollisuudet... sennus yksikköön... Sähköliitännät... LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Jaetut ilmastointilaitteet RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B

Asentajan viiteopas. Jaetut ilmastointilaitteet RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B Asntjn viitops Jtut ilmstointilittt RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B RZQSG125L8Y1B

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Asentajan ja käyttäjän viiteopas

Asentajan ja käyttäjän viiteopas Asntjn j käyttäjän viitops VRV IV järjstlmän ilmstointilit REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Asntjn j käyttäjän viitops VRV IV järjstlmän ilmstointilit

Lisätiedot

1/9. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat sisäyksiköt. Huomautuksia (*1) *HB* (*2) *HV* (*3) *3V (*4) *9W (*5) *04/08* (*6) *11/16*

1/9. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat sisäyksiköt. Huomautuksia (*1) *HB* (*2) *HV* (*3) *3V (*4) *9W (*5) *04/08* (*6) *11/16* 1/9 Sovllttavat sisäyksiköt *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Asentajan ja käyttäjän viiteopas

Asentajan ja käyttäjän viiteopas Asntjn j käyttäjän viitops VRV IV järjstlmän ilmstointilit RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1)

Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1) Käyttöohjeet LCH (D8 / D8 Plus / C1) Käyttöohjeet LCH (D8 / B8 Plus / C1) perustuvt GCH-mllien (9400.9000.0) käyttöohjeisiin. Tämä liite on os käyttöohjeit. Mukn ovt vin täydennetyt ti korjtut luvut. 0

Lisätiedot

1/8. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat yksiköt *BLQ05CAV3 *DLQ05CAV3 *BLQ07CAV3 *DLQ07CAV3. Huomautuksia (*1) *B* (*2) *D* 4P405542-1 - 2015.

1/8. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat yksiköt *BLQ05CAV3 *DLQ05CAV3 *BLQ07CAV3 *DLQ07CAV3. Huomautuksia (*1) *B* (*2) *D* 4P405542-1 - 2015. /8 Sovllttavat yksiköt *BLQ5CAV3 *DLQ5CAV3 *BLQ7CAV3 *DLQ7CAV3 Huomautuksia (*) *B* (*2) *D* 4P45542- - 25.3 2/8 Knttäkoodi Astuksn nimi Käyttäjäastukst Esiastut arvot Huon lämpötila Mukava (lämmitys)

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 J SISÄLTÖ Sivu Liittäminen EMRQ-ulkoyksikköön Yleistä... 1 Yhdistelmä... 1 Liittäminen edullisen kwh-taksan virransyöttöön...

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA

Käyttöopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot